Atheïst roept de échte God aan

even-better-than-knowing-god-s-name-hddpdv5i-desiringgod.org

Volgens Bart Klink, van De Atheïst, zijn ‘Godgeleerden het al eeuwen fundamenteel met elkaar oneens en gaan ze daar ook niet uitkomen zonder betrouwbare kenmethoden en criteria waaraan claims getoetst kunnen worden’. Hij schrijft hierover in zijn blog Wil de échte God alstublieft opstaan, en verzoekt de Eeuwige eens wat duidelijkheid te verschaffen, ‘omdat de theologen na vele eeuwen nog geen stap verder zijn’. – Curieus, een atheïst, gefascineerd door de Bijbel en theologie, die een beroep doet op iemand die niet bestaat, en dan ook nog roept om de ‘échte’.

Valt het de Nieuwe Atheïsten dan werkelijk te verwijten dat zij bekritiseren wat miljoenen gewone gelovigen geloven, in plaats van wat een handjevol theologen beweert? Daarnaast heeft dit geloof van het gewone volk veel meer invloed op de wereldse gang van zaken, en die is lang niet altijd positief (godsdienstoorlogen, religieus terrorisme, homo-intolerantie, creationisme enz.).’ (Bart Klink)

Dat het ‘gewone volk’ hiervan de schuld krijgt is nogal een bewering. Onder het ‘gewone volk’ vind je nu net niet de oorlogsstichters, terroristen, homo-‘intoleranten’ en creationisten. De ‘gewone’ gelovige is doorgaans vredelievend en wil samenleven en -wonen met andere gelovigen en ook met niet-gelovigen. Klink ziet extremisten blijkbaar als ‘gewoon volk’ en dan kan ik me indenken dat hij alleen maar in atheïsme gelooft, want overal om hem heen zijn ‘gewone’ gelovigen, miljoenen, miljarden.

Theologie is ook wel eens vergeleken met tennissen zonder net, maar volgens mij is het nog erger. Het is niet eens duidelijk of je wel een racket hoeft te gebruiken (rationeel te argumenteren) of zelfs maar binnen de lijnen hoeft te spelen (überhaupt dingen kunt zeggen die onwaar zijn). Sommigen menen zelfs dat we niet eens wat over de bal kunnen zeggen. Toch beweren ze allemaal hetzelfde spel te spelen. De criticus die dit schouwspel vanaf een afstand gadeslaat en zich afvraagt of de spelers niet gewoon maar wat in de lucht aan het slaan zijn, wordt verweten dat hij dit gesofisticeerde spel niet begrijpt.’ (Bart Klink)

Theoloog des Vaderlands Stefan Paas – op 30 december 2018 nog bij Het Vermoeden (waarin de ambassadeur van de theologie in Nederland op een heel zuivere manier, als een ‘gewone’ gelovige, over zijn geloof vertelt aan Marleen Stelling) – reageert op de site Geloof & Wetenschap op Klinks artikel. Paas zegt het absurd te vinden dat Klink wetenschappen verdacht maakt door te stellen dat ze ‘gekenmerkt worden door veel debat, of omdat ze met moeilijke vragen bezig zijn’.

De fundamentele theologische onenigheid is niet alleen een probleem op zichzelf, ze duidt op een nog groter onderliggend probleem: hoe kunnen we weten welke uitspraken over God of het goddelijke waar zijn? Er is geen toetsingscriterium waarover theologen het eens kunnen worden, geen gedeelde onderzoekmethode. Er is ook geen gedeelde en gevalideerde kenmethode die ons betrouwbare informatie over het goddelijke kan leveren. Theologen doen allerlei uitspraken over God, maar van geen van die uitspraken kan gecontroleerd worden of ze kloppen, met een wildgroei aan speculaties tot gevolg. Hoe kunnen we dan ook maar iets zeggen over God?’ (Bart Klink)

Volgens Klink, ook gefascineerd door atheïstische filosofen zoals Etienne (Over God) Vermeersch en Herman (God in the Age of Science?) Philipse, zijn theologen ‘het al eeuwen fundamenteel met elkaar oneens over God’. Integendeel, zegt Stefan (God bewijzen) Paas, theologen zijn het vaak genoeg eens, ook over God. Het is volgens hem best mogelijk om, in de context van een filosofische of theologische discussie, afspraken te maken over de definities die gehanteerd worden.

Zo kunnen we ook prima een zinvol gesprek voeren over God. De geschiedenis laat dat ook zien. Rond grote woorden zoals ‘God’ vormen zich tradities waarin mensen gedeelde opvattingen hebben over de betekenis van die begrippen. De historische realiteit is dat onder theologen en in religieuze tradities wel degelijk vormen van overeenstemming zijn bereikt. In de christelijke traditie zijn die bijvoorbeeld opgeslagen in credo’s, waarvan sommige zelfs oecumenisch ofwel universeel erkend zijn. Kom daar eens om in de filosofie bijvoorbeeld.’ (Stefan Paas)

rightgodsuchanek.name

Klinks claim dat theologen niet beschikken over ‘betrouwbare kenmethoden en criteria waaraan claims (over God) getoetst kunnen worden’ wordt door Paas gelogenstraft, want theologen spreken over God op basis van ‘ruwe data’ die ze vinden in geschriften zoals de Bijbel en de Koran, en op basis van wat hierover in een lange traditie is geschreven.

Zij verwerken die data, zetten die in een theoretisch kader, brengen dit in relatie tot andere bronnen van kennis, en komen zo tot voorstellen hoe vandaag verantwoord gesproken kan worden over God. Zij doen dat volgens transparante en rationele methoden, doorgaans tekstanalyse en filosofische reflectie. Daarbij zijn zij in gesprek met theorieën en inzichten uit andere wetenschappen, doorgaans literatuurwetenschap, historiografie, sociale wetenschappen, en filosofie. Maar vaak ook met natuurwetenschappen. Aan dit alles is niets esoterisch of geheimzinnigs.’ (Stefan Paas)

Paas is benieuwd op welke wetenschap Klinks eigen criteria voor wetenschappelijkheid zijn gebaseerd, daar de atheïst in de langere versie van zijn artikel op zijn weblog over filosofie zegt: ‘Voor wie meent dat filosofen zonder een beroep te hoeven doen op de wetenschap kunnen bepalen hoe de wereld in elkaar zit, geldt mijn kritiek inderdaad ook’.

Klinks benadering is, zo te zien, van het tweede soort: deductief. Een ‘gezonde’ wetenschap moet leiden tot consensus onder de beoefenaren, en zij moet beschikken over ‘betrouwbare kenmethoden’ en toetsingscriteria. En de ‘betrouwbaarheid’ van die methoden en criteria lijkt weer in hoge mate afhankelijk van de vraag of zij consensus produceren (de cirkelredenering in het betoog is nogal opzichtig.)’ (Stefan Paas)

De universiteit lijkt Paas bij uitstek de plek waar de mensheid haar belangrijkste vragen bespreekt, ook vragen over hoe een bedrijf menswaardig wordt geleid, wat het goede leven is en wat het betekent om ‘God’ te zeggen en in God te geloven.

Dat de ene discipline tot meer consensus leidt of tot meer economisch gewin dan de andere, dat zal waar wezen. Sommige vragen zijn nu eenmaal moeilijker dan andere. ‘Het begrijpen van kernfysica is kinderspel vergeleken met het begrijpen van kinderspel’ (Niels Bohr). (Stefan Paas)

Zie:

* Wil de échte God alstublieft opstaan? (Geloof & Wetenschap)
* Wil de échte God alstublieft opstaan? (Langere versie – De Atheïst)
* Theologie als wetenschap: respons op Bart Klink (Geloof & Wetenschap)

Beeld: desiringgod.org

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

5 Responses

 1. Brahim

  Beste

  We zijn slechts erfgenamen die zoeken. Ik weet ZEKER er is 1 MACHTIGSTE DE GROOTSE DE WETENDE ENZ.. 99 NAMEN voor iedereen en hij heeft profeten gestuurd enkel om zijn volgelingen te verwittigen. De boeken verwittigen ons allen door te knielen met degen die al knielenden voor de HEER. niets gebeurt met de wil van de HEER. Ik heb de kracht van mijn HEER.enz……. tot de laatste meester mohamed vzm hun allen. De koran daagt iedereen uit. Met alles en in alle tijd. We verliezen op oog gebied maar we zijn sterk in ons geloof ons harten zijn vervuld met liefde en vrede liefdadigheid en rechtvaardigheid en de belangrijkste geduld. Leer lees en schrijf daar begint alles.
  Met vriendelijke groeten
  Ibrahèem

  Like

 2. FrankB

  “Klinks claim dat theologen niet beschikken over ‘betrouwbare kenmethoden en criteria waaraan claims (over God) getoetst kunnen worden’ wordt door Paas gelogenstraft, want theologen spreken over God op basis van ‘ruwe data’ die ze vinden in geschriften zoals de Bijbel en de Koran.”
  Zonder het zelf te beseffen bevestigt Paas hier alleen maar wat Klink beweert. Want hoe stellen we vast dat die ‘ruwe data’ iets over welke god dan ook zeggen? Hoe beslissen we wie er gelijk heeft als die geschriften elkaar tegenspreken (zoals ‘Jezus was de Messias en dus de Zoon van YHWH’ vs. ‘Jezus was de voorlaatste profeet en dus niet de Zoon van YHWH’)?
  We kunnen nog wel een stapje verder gaan. Er bestaan boeken met titels als Introductory College Physics. Ze lijken allemaal sterk op elkaar. Dat komt doordat alle auteurs dezelfde kenmethoden en criteria hanteren. Wanneer verschijnt Introductory College Theology, geschreven door een samenwerkingsverband van een orthodox-protestante theoloog (goedgekeurd door de Jonge Aarde Creationisten van Logos.nl), een vrijzinnig-protestante theoloog (mijn voorstel zou zijn Klaas Hendrikse, maar hij is overleden), een bevrijdingstheoloog en eentje aangewezen door Opus Dei? En dan beperk ik me alleen nog maar tot het Nederlands taalgebied. Zodra dit project van de grond komt hebben theologen enig recht van spreken. Zelfs in de economische wetenschap, die zo zwaar gepolitiseerd is, die zo vaak tegenstrijdige voorspellingen doet en waarvan de beoefenaars het zo zelden eens kunnen worden zijn dergelijke inleidingen gemakkelijk verkrijgbaar.
  Wegkijken van dit probleem mag gelovigen gerust stellen, oplossingen komen er geen stap van dichterbij. En tot zolang kan theologie geen wetenschap genoemd worden.

  Like

 3. Zwerver

  Atheïsten hebben betere papieren om tot God komen dan gelovigen. Gelovigen hebben immers al een subject/object relatie tot God. Daarnaast doen zowel theologen als gewone gelovigen niks anders dan het steeds maar oneens zijn over God.

  Nee, dan de atheïst! Die gelooft niks. (Niet helemaal waar, hij gelooft dat God niet bestaat) Die werpt God verre van zich. Zijn visie is: „Er is alleen dit aardse leven en daar moeten we het mee doen.”

  En waarom hebben atheïsten betere papieren? God komt op precies de goede dag bij de atheïst langs. Geen dag eerder of later. Dan kan de atheïst niet anders doen dan zich overgeven. ***Even terzijde, islam betekent letterlijk overgave aan God. Van andere religies kan je ook wat leren. Hoewel…wie gaf zich over aan zijn lijden?**

  Er is geen andere weg tot God dan zelfkennis. Daarnaast mag je vrijblijvend geloven wat je wil. Alles wat je gelooft telt toch niet, alleen Waarheid telt. (Waarheid is zelfkennis) Maar ja, ook ik ben maar een van de vele roepers in het ondermaanse. Waarom zou iemand mij dan weer geloven?

  Geloof dan Meister Eckhart. Hij bidt God om God te verlaten. Dat lijkt me voor de gelovige de eerste afslag om tot God te komen. Ga wég bij de God waar iedereen het oneens over is! De atheïst is met de échte God bezig.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.