En God ontstak de Oerknal

thehistoryofuniverse

Er was eens… in het TijdRuimteloze, God, die besloot samen met miljarden engelen de kosmos te scheppen. Een hemelruim waarin wezens gelijk aan Hem zouden leven en geleidelijk aan zouden ontdekken hoe die kosmos uiteindelijk in elkaar steekt. Het kostte zeven dagen voorbereidingstijd om de concepten te ontwikkelen, al hadden de engelen geen besef van tijd, want die zou pas ontstaan na de Oerknal, net als ruimte.

De almachtige God wist dat de wezens die zichzelf mensen zouden noemen, het woord Oerknal zouden geven aan Zijn Schepping, ook al zouden ze nooit alle ins en outs begrijpen van deze enorm krachtige scheppingsdaad. Ze zouden denken dat de Oerknal uiteenspatte in de ruimte, maar die ruimte was er helemaal niet. De Oerknal zou zijn eigen ruimte scheppen en daarmee ook tijd introduceren. Vol liefde hield God de komende Oerknal, zo groot als een sappige grapefruit, in Zijn handen.

scheppervanhemelenaarde


H
et woord mens vond God heel goed gevonden, want afgeleid van het Latijnse woord – God spreekt alle talen – betekent ‘mens’ geest. Daar God zelf geest is vond Hij dat wel passend. Hij zou de menselijke geesten Zijn adem inblazen, opdat zij een lichaam zouden krijgen, want mensen moesten zich wel voort kunnen planten, wil God Zijn doel bereiken. Daarom had hij liefde en seks mee geschapen. Zijn uiteindelijke doel was eindeloos mensen scheppen (illustr: prentencathechismus.org) en met hen de kosmos te bevolken. Voor dat doel had Hij ook miljarden hemellichamen geschapen, die nu nog in de Oerknal zaten.
De Oerknal naderde het punt van ontsteking.

Al het voorbereidende scheppingswerk was af. Dat bestond vooral uit ideeën, geestelijke scheppingen die heilige woorden meekregen zodat ze na de Oerknal gematerialiseerd konden worden. De ideeën kwamen van God en de engelen, wezens die volkomen zuiver zijn en slechts zuiver kunnen denken en handelen, zuivere woorden kunnen uitspreken die zich vasthechten aan de ideeën. Alleen dan was een goede, zuivere schepping mogelijk. Dat alles zou dan gematerialiseerd worden in de 14 miljard jaren die volgden op de Oerknal en ook nog lang daarna.
He
t aftellen begon.

De Oerknal knalde. God sprak hiervoor de magische woorden uit die enigszins geparafraseerd later in het Johannesevangelie in de Bijbel zouden komen: 

‘In het begin is het Woord, en het Woord is bij Mij, en het Woord is van Mij. Het is in het begin bij Mij. Alles is door Mij ontstaan, en buiten Mij om is er niets ontstaan. Wat ontstaan is, heeft leven in Mij, en het leven is het licht van de mensen.’

heelal-ballon-uitdijen


D
ie Woorden hadden een ongelooflijk effect. De Oerknal was daar. Het universum begon te ontstaan, en breidt zich alleen maar uit. Eerder had God aan de engelen laten zien hoe dat eruit zag. Hij had een blauwe ballon opgeblazen die groter en groter werd. Op de ballon (foto: astroblogs.nl) waren sterren getekend, hele melkwegstelsels, die zich steeds verder van hun oorsprong en van elkaar verwijderden. De ballon werd groter en groter. Vol ontzag hadden de engelen ernaar gekeken en God had hen in eeuwige dankbaarheid geprezen in zijn Oerknalspeech: ‘Jullie hebben er allemaal fantastisch aan meegewerkt!’

Bi7_xmPCIAAo7Mc


De mensen zullen dit moment terugvinden,’ zo vervolgde God zijn speech, ‘en het ‘sporen van kosmische inflatie’ (illustr: space.com) noemen. Ze zullen het signaal vinden dat het gevolg is van de ultra snelle inflatie van het heelal, fracties van seconden nadat ik Mijn Woorden uitspreek.’

Donderend applaus van miljarden engelen viel God ten deel, waarmee de Oerknal het geluid van zijn beginmoment kreeg. De engelen hadden hun geestelijk handgeklap gematerialiseerd, anders zou Gods Schepping nooit Oerknal genoemd kunnen worden. Ze hadden aan alles gedacht. 

In het jaar van deze geschiedschrijving, 2015, weten de wetenschappers op aarde nog altijd niet waardoor de Oerknal uiteindelijk uiteen knalde. Een beroemde professor zei dat degene die dat te weten zou komen tweemaal de Nobelprijs zou winnen. God glimlachte, Hij wilde die prijs wel eens in ontvangst komen nemen.Big Bang needs Me.’

😉

Foto: bdwilson1000
Tekst: Paul Delfgaauw
Update: 09102019

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

47 Responses

 1. Jan

  @Egbert. kijk eens bij Jan 29 juni 2015 om 17:48 tweede alinea.
  Ik heb het dus niet van mijzelf dat gezond hobby-me, Ik kom daar dus aan (tegen mijn principes, maar ja) met een autoriteit. Dat lab was(is) een samenwerking van TNO en TU Delft en niet de minste op wetenschappelijk gebied. En daar was ik dus een der hobbyisten. Vroeger was dat een instituut waar een zeer vriendschappelijke collegiale sfeer heerste waar een open informatiestroom heerste. Ik ben blij dat ik daar gewerkt heb.

  Like

 2. @Jan, dat “gezond hobby-isme” de basis is van wetenschap.

  Deze stelling zou ik maar niet gaan verkondigen tegen wetenschappers die bevlogen met hun discipline bezig zijn. 🙂

  Voor hen betreft het echt een serieuze zaak. En m.i. ook niet onterecht.

  Je bent trouwens wel een handige bliksem, door er een bepaalde draai aan te geven vind je altijd wel weer een uitweg. 🙂

  Niet aanvallend bedoeld overigens hoor, want zelf kan ik er ook wat mee. 🙂

  Like

 3. Jan

  @Egbert
  De term hobby-ist gebruikte ik als eerste voor mezelf, als een relativerende opmerking wat betreft mijn “vakkennis” en tevens om mijn enthousiasme aan te geven.
  Ik besef dat het ook gebruikt kan worden met een negatieve connotatie. Om die eventuele angel weg te halen heb ik aangegeven dat “gezond hobby-isme” de basis is van wetenschap.

  Like

 4. @Joost, dat begrijp ik wel, je kunt op een gegeven moment inderdaad met iemand uitgepraat zijn, ik verwonderde me eigenlijk meer over de term hobbyist en deze gehanteerd vanuit een levensbeschouwelijke context.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Egbert, Hoewel je als theoloog ook je betroepstrots hebt, neem je anderen -zoals die met hun beroepstrots anderen ook niet kwalijk nemen dat ze hun beroep niet hebben-. nooit kwalijk dat ze geen theoloog zijn. Dát neem ik Jan dus ook niet kwalijk!. Trouwens, moet je het jezelf perse kwalijk nemen als je in alle eerlijkheid uitgepraat bent met iemand?

  Like

 6. Anoniem

  – ..’neen, is onvrijwillig gebeurd ; kan voorkomen als men wat ouder wordt, en het tijd is om te stoppen…

  Like

 7. Anoniem

  – ..’.neen’. , is onvrijwillig gebeurd .
  – Kan voorkomen als men wat ouder wordt..; en het tijd wordt om hiermede te stoppen…

  Like

 8. Anoniem

  -Misschien bestaat of bestaan die of die god of goden niet ; maar ontkennen, dat er …”zo-iets” als ‘god, bestaat , en dat het eeuwige, absolute Is en bestaat, kan moeilijk geloochend worden …
  -E=mc2=Psy , waar Psy staat voor die eeuwige, absolute en noodzakelijke wetmatigheid van een ongekende ‘logos, wordt aldus een vervollediging van de wetenschappen en filosofische kennissen…

  Like

 9. @Joost, als zinzoeker vind ik Jan zeer zeker wel een vakbekwame hobbyist, je zou inderdaad kunnen stellen dat hij selectief bepaalde religieuze visies wat dooréén husselt en er zijn eigen concept van destilleert maar tevens dat hij er van houd zich breed te oriënteren en steeds weer probeert aan te tonen dat het achterliggende goddelijke overal ten grondslag aan ligt.

  Wat ik zelf ook wel eens heb gepost dat religies all over the world inhoudelijk in feite naar naar iets van Transcendente aard verwijzen.

  Trouwens als je gaat schermen met termen als hobbyist en godsdienstwetenschapper vraag ik me wel eens af hoe het dan
  zit met al de eenvoudige doorsnee Christelijke gelovigen (hobbyisten?) want waarvan ik toch niet mag veronderstellen dat ze over een diepgaande theologische kennis beschikken.
  Die huppelen zogezegd dan maar wat als schaapjes achter de (deskundige) herder aan.

  Iets van een dergelijke strekking had ik ook al eens gepost op het blog van Gert Korthof, waar een poster er frequent op bleef hameren, dat je in het beschouwen van dergelijke zaken ( in dit geval een verwijzing naar de interpretatie van de gehanteerde beeldspraak in de Schrift) maar over moest laten aan mensen “die er echt verstand van hebben”, maar deze “deskundigen” schijnen ook weer met elkaar te conflicteren op basis van belangrijke geschilpunten, vandaar mijn reactie.

  Like

 10. Jan

  @Joost.
  We kunnen de discussie afsluiten en wat mij betreft doorgaan met een dialoog. 😉 Het gaat dan niet om “het gelijk” maar “zaken naast elkaar leggen.” Jammer dat je vanuit je vakgebied van mij als hobby-ist “de pieten” krijgt. Zo leer ik niets. Alhoewel het natuurlijk niet zinnig is, om steeds in herhaling te vallen. En dat komt bij ons beiden nogal voor heb ik de indruk. 😦

  Bedenk: gezond hobby-isme is de basis van wetenschap. Dat zei de directeur van het toegepast fysisch lab altijd, waar ik gewerkt heb, die me zeer waardeerde voor mijn inventiviteit en creativiteit. Dus ik schaam me niet als hobby-ist en ik ben nooit zo onder de indruk van autoriteiten.

  Ik ben natuurlijk wel gevormd (misvormd ?) door de leringen van de esoterische wijsbegeerte van de theosofen en o.a. het leesvoer van Steiner en Jung, mythen vanuit India die ik hoger waardeer dat rationalistische beschouwingen, en de laatste tijd van Libbrecht met zijn comparitieve filosofie. Ik heb gehypnotiseerd en bij spiritisten aangezeten en zelfs een cursus helderziendheid meegemaakt (onzin bleek het) Dat kan natuurlijk wel aanleiding geven tot irritatie als ik allerlei dwarsverbanden zie op grond van de aanname dat het goddelijke de grondslag van alles is.

  En het probleem kan ook zijn dat ik het niet zo serieus neem maar als hobby. In India zegt men: soms dient met om het Dharma te redden het Dharma vergeten. Beetje zelfspot is fijn.

  groet van Jan en ik ben in voor een dialoog !

  Ik vind Paul zijn verhaal ook in dat licht ( 😉 ) ook erg leuk en relativerend.

  Like

 11. Carla

  @ Joost en @Jan, ik lees jullie beiden graag. Hoop dan ook dat jullie bij blijven dragen, zij het ieder op jullie eigen unieke wijze.
  Of je nu Godsdienstwetenschapper bent of hobbyist, ten diepste ben je immers allebei ‘mens’. 😉 Ieder met zijn eigen kracht, verlangen én blik op de wereld vanuit misschien zelfs wel eenzelfde Bron.

  Like

 12. joost tibosch sr

  Jan
  Dat jij als hobbyist alle begrippen en gegevens uit godsdienstige wereld en geschiedenis met het grootste gemak selectief door elkaar heen gooit, en zo jouw persoonlijke visies opbouwt, zal je inderdaad best veel genoegen doen.
  Ik zeg gewoon maar eerlijk,dat ik er als godsdienstwetenschapper de “pieten van” krijg en dan moet ik niet gaan discussieren. Noem het, na jouw omvangrijke laatste reactie, maar een zwaktebod. Dan kunnen we verder iedere discussie daarmee ook afsluiten.

  Like

 13. @Corrie, inderdaad het is het beste je door een homeopaat te laten behandelen die tevens afgestudeerd is als regulier arts.
  En je moet elkaar persoonlijk ook een beetje liggen natuurlijk en dat is altijd maar afwachten.
  Anders kun je altijd nog een ander laten opdraven.

  @Jan, ze kunnen elkaar uitstekend aanvullen en de klassieke aai over de bol werkt als pure magie. 😉

  Like

 14. corrie

  @ egbert 28 juni, ja, die link klopt. Ik denk dat Jan Scholten een inspirator is voor veel homeopatisch werkende artsen. Een goede hom arts heeft na de gewone artsenstudie een bijscholing gedaan, zij zijn lid van verenigingen, en dan nog moet de persoon je aanstaan. (het moet klikken populair gezegd).

  Like

 15. Jan

  @Egbert 28 juni 2015 om 14:59
  De zin van mij: “Dus het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en alternatieve dient niet overdreven te worden.”
  is mogelijk te sterk uitgedrukt. Ik zeg niet dat het bijna hetzelfde is en ik bedoel ook dat ze complementair/aanvullend kunnen zijn.
  Ik bedoel dat een aai over de bol of een Bach-drupje soms hetzelfde of zelfs veel beter werkt dan een aspirientje.

  Like

 16. Jan

  @joost tibosch sr 28 juni 2015 om 12:15
  Natuurlijk laat ik me ook beïnvloeden! Net als iedereen dus. En daar voel ik me ook best happy bij.
  Het zoeken naar overeenkomsten tussen diverse religie’s en filosofieën en telkens een jansysteempje bijwerken, dat is mijn hobby naast fysica en techniek.

  Maar Joost, vergis je nu niet. Ik verfoei het monotheïsme niet hoor!! Alleen in het zich toe-eigenen van één god(sbeeld); dat dan beter zou zijn dan opvattingen over het levensmysterie van anderen: dat zie ik als basis van onverdraagzaamheid, strijd en oorlog. Bijvoorbeeld dat het Joodse volk uitverkoren zou zijn door god en een streepje voorheeft op andere volkeren. Of dat het katholicisme de enige goede godsdienst zou zijn. Of dat de Islam juist niet een volwaardige religie zou zijn, wat je de laatste tijd nogal hoort. Als men dat gelooft dan maakt men zich ondergeschikt aan volksmenners die daarmee macht proberen uit te oefenen. En ik vind dat je geen eigenschappen aan god dient toe te kennen. Het mysterie is heel, heilig dus. In dat mysterie daar heeft iedereen gelijk.

  Het monotheïsme is in principe (ook) juist vind ik. Tenminste als er geen godsbeeld is en geen naam. Dat is dan ook leuk bij de Joden die de naam van god niet mogen uitspreken en de Muzelmannen die geen plaatje van god mogen maken. Daarom zijn er altijd van die meetkundige figuren in de Moskee. En in de veelheid van polytheïstische goden, zie je hetzelfde slechts één oppergod. Dat maakt dan niet veel verschil met god en al zijn engelen. Ook het pantheïsme en panentheïsme kan je als monotheïstisch zien. Als je maar door de buitenkant heenkijkt. En zelfs de niet-theïstische aanduidingen Tao of parabrahman of paramatman zelfs de onmeetbare ongedifferentieerde kwantumsoep van de moderne fysica waar onvoorspelbaar deeltjes en hun antideeltje uit ploppen en weer in verdwijnen kan je als één god zien. Dus de materialistische fysicus kan ook religieus zijn, als hij zijn kwantumsoep maar niet als het enige juiste bron van zijn en niet-zijn ziet en weet dat hij met heilig zaken bezig is. Dat is dus anders dan de fysicus van de vorige generatie, die meent dat het heelal geestloos en een mechaniek is, waar alles gedetermineerd is door wetten.

  Wat betreft jouw exegese, daar kunnen we beter over ophouden. Ik zie (en daar blijf ik toch nog wel ff bij) de Elohim als de geestzijde der mensen, je kan ook zeggen dat het mensenbestaan een droom is van de Elohim die zich projecteert in dierlijke lichamen, en JHWH als het IK-BEN-die BEN dus het subject in essentie.
  Waarbij ik dan in acht neem dat er veel onduidelijkheid is met de antieke primitieve lagere stormgod JHWH van de Joden.

  Maar ieder zijn meug. Ik respecteer je hoor Joost. Al is je taalgebruik heel anders dan ik gewend ben, kost me wat moeite, maar maakt niet uit. Gegroet !!

  Like

 17. @Corrie, klopt, op auto-immuunziekten heeft de reguliere geneeskunde (nog steeds) geen antwoord.

  Ben even op zoek gegaan naar Prof Jan Scholten en vond hierover de volgende informatieve link:

  http://www.homeopathie-utrecht.nl/homeopathy/auto-immuunziekten-en-lanthaniden

  Goed van je dat jezelf hierin de regie hebt genomen en verder op zoek bent gegaan, je zelfredzaamheid en zelfhulpvermogen
  valt je hierbij te prijzen.
  Maar dat zat je waarschijnlijk ook al enigszins in de genen.

  En als je je door het verdiepen in occulte stromingen er nu mentaal mee door de bocht kan, des te beter, zo vind een ieder op zijn/haar manier een mentaal toevluchtsoord wat we in sommige situaties, bij het zwaar voor de kiezen krijgen in het bestaan ook wel eens nodig hebben.

  Inderdaad en/en is altijd nog de beste optie.

  Like

 18. corrie

  @ egbert en Jan. De ”gewone”” geneeskunde had een ANA postief factor ontdekt, die de oorzaak kon zijn van mijn klachten. Dat is door een “gewoon”’ laboratorium vastgesteld. Volgens mij was dat mede de indicatie voor het stellen van de diagnose: auto-immuunziekte. Dat kun je accepteren, en er mee leren leven, want je kunt er oud mee worden. zei men. Ik liep niet meer risico’s dan een ander om in een rolstoel terecht te komen. Inmiddels zit ik er in. Met een auto-immuunziekte kan de gewone geneeskunde niets. ook niet opzoeken in je DNA, omdat het een lichaamseigen stof betreft. De homeopathie heeft een hypothese opgesteld over auto-immuunziekten. Het zou je autonomie betreffen. Prof Jan Scholten heeft daar een boek en een studie aan gewijd. Dit vind ik een acceptabel uitgangspunt, omdat ik zeer gesteld ben op mijn autonomie. Dat brengt mij weer terug bij de religie. Waarom zou ik me moeten onderwerpen aan de wil van een ander? ’t Zij een pastoor of een predikant, of God zelf? Daarom ben ik vrijzinnig. Door mijn managementfunctie in het bedrijfsleven, ben ik gewend verantwoording te vragen. Dat doe ik ook aan “”God”’. Leg Jji me maar eens uit waarom dit allemaal nodig was? Er kwam in eerste instantie geen antwoord, daarom raadpleegde ik een paragnost. Hij verwees me naar esoterie, esoterische stromingen. Daarmee was het spirituele probleem gedeeltelijk opgelost. Nu het praktische medische deel nog. Homeopathie kan niet gewoon opereren,snijden, of een gipsverband aanleggen. Men kan wel helpen bij het stellen van een diagnose. Daarom probeer ik en/en, i.p.v. of/of

  Like

 19. @Jan @Corrie, ik ben helemaal niet in deze materie thuis, maar ben zelf eens opgelicht door een alto met de z.g. NEAT methode om de kinderen toen ze nog klein waren van hun hooikoorts af te helpen.
  Scheer ze niet allemaal over één kam maar blijf ze wel met de nodige skepsis beschouwen.

  http://www.allergietherapeut.nl/index.php/wat-doe-ik/neat-methode

  Het Neat concept werkte voor geen meter natuurlijk, maar ze zijn er later gelukkig overheen gegroeid.

  Ik las het in de navolgende link:

  Quote link: De nieuwe medicijnen o.a. Lanthanium, Promethium, Europium, Dysprosium, Ytterbium, en vele andere verbindingen daarvan, die bij deze klachten met succes worden toegepast, worden gemaakt van zeldzame metalen.

  Klik om toegang te krijgen tot Nieusbrief%204.pdf

  De werkzaamheid van een hoge verdunning van promethium zou dan waarschijnlijk (maar mijn mening) op een placebo-effect berusten.

  Veel van wat je schrijft kan ik me absoluut wel in vinden @Jan, ook zeer zeker dat het placebo-effect nog steeds schromelijk wordt onderschat, maar niet met je navolgende bewering: Dus het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en alternatieve dient niet overdreven te worden.

  Om maar een paar dwarsstraten te noemen een homeopaat stapt ook naar de reguliere sector voor een antibioticum bij een stevige infectie en zover ik geïnformeerd ben bestaat er ook geen homeopathisch equivalent voor insuline,

  Je schrijft: En wat betreft homeopathie, is dat volgens mij genezing op basis van informatie overdracht en niet van de werking van de fysieke stof.

  Klopt, maar dit roept dan wel echter de vraag op hoe deze informatiedracht (los van de fysieke stof) tot stand komt.

  Maar inderdaad, ieder zijn meug, maar we dwalen af van God en de engelenschare die letterlijk met vuur hebben gespeeld en nu de consequenties hiervan mogen aanschouwen.

  Like

 20. Theo

  @ Paul,
  voordat de oerknal plaats vond, had God en zijn miljarden engelen wel nog een héél dikke betonnen muur geschapen, om zich achter te verschuilen, bij zoveel geweld 😉

  Like

 21. joost tibosch sr

  Jan,

  Jij laat je toch ook je beïnvloeden? Ik voel me best happy bij beïnvloeding door het door jou blijkbaar verfoeide monotheisme. Je hebt blijkbaar wel meegekregen dat El de gebruikelijke, zeg maar, “achternaam” God is en zou moeten weten dat het monotheisme in zijn Jahwistische traditie daar de naar buiten onze werkelijkheid verwijzende “voornaam” JHWH, bijzet, in geloof dat God op Zijn manier (WeH) bij ons is (Jah).

  In Gen 1 wordt alleen gezegd dat manvrouw=wij als God’s “evenbeeld”, dus als Hij, “opgeroepen” worden om te zorgen voor de “ons gegeven” schepping. Dat wij dan God zouden zijn wordt niet gezegd.

  Als moderne mens denk ik nu wel bij dat oude “manvrouw” meteen aan de, toen onbekende, in sexuele varieteit ook lichamelijk geevolueerde man en vrouw. En krijg niet de indruk dat men die “manvrouw” nu correct weergeeft met woorden als goddelijk en geest! Wat mij betreft is die manvrouw zelfs wetenschap en is “oerknal” en evolutie met zijn manvrouw.echt geen kwestie meer van geloof..

  Ik blijf volhouden dat wij echt anders denken. dat dat telkens in onze discussie ook blijkt en dat dat,wat mij betreft, mag.

  Like

 22. Jan

  Paul verhaalt over een TijdRuimteloze, God, die besloot samen met miljarden engelen de kosmos te scheppen.
  Vanuit de oersoep naar de oerknal zei Annet.
  En Joost spreekt over vruchtbare klei en woestijnzand.

  In het oude Egypte nam men waar dat de Nijl alles overstroomde, een (oer)soep van water en erosiemateriaal; vruchtbaar water dat leven bracht in de woestijn. Het is een cyclisch gebeuren. Bij het zakken van het water kwam er dan uit het water een heuvel omhoog. (o.k. het water zakte) Dat gebeuren van die omhoogkomende heuvel inspireerde tot een kosmogenie. De heuvel stond model voor “Atoem” die uit de ongedifferentieerde chaos verrees.

  Zo waren er zeer vele kosmogonieën in Egypte die elkaar ook tegenspraken, maar men hechtte (meestal) niet zo aan de leer. Men voelde dat goed aan en stond toen nog dicht bij de natuur om niet te zeggen; men voelde en wist dat men deel was van de natuur. Maar ondanks de tegenstrijdigheden voor hen die nu door die mythen heen kijken naar de onderliggende overeenkomsten is het een zeer rijke bron voor het geloof.

  Vaak zijn de Egyptische goden en godinnen broers en zussen of vader en dochter, neem bijvoorbeeld het godenpaar Osiris en Isis, het godenpaar Seth en Nephthys en de zoon van Osiris en Isis; Horus die allen uit de godin Nut zijn geboren.

  In al die familiebanden en geboortes en uit elkaar voortkomen zie ik een parallel met al die engelen die in wezen één zijn met God in Paul’s kosmogonie. (emanatie)

  Atoem verrees dus uit de oersoep. Atoem is het zijnde en niet-zijnde, androgyn: mannelijk en vrouwelijk de top van de tryade: een soort drie-eenheid. Er zijn verschillende verhalen hoe Atoem zich van eenheid tot triade maakte: die extra god en godin uit zichzelf liet ontstaan.
  1. Hij nieste lucht en water. Shu (lucht)(god) en Tefnut (vochtige lucht)(godin).
  2. Er kwam een klein armpje uit Atoem en hij masturbeerde en spoot vochtige lucht uit.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Atoem
  http://goden.egypte-alles-over.nl/Atoem_of_Atum.html

  Like

 23. Jan

  @Egbert @Corrie
  Wikipedia citaat:
  “er zijn 36 isotopen van promethium bekend. 145Pm is met een halveringstijd van 17,7 jaar het stabielst.”

  Dat wil dus zeggen dat het in de gewone natuur niet voorkomt: als het er al was, is het na enkele eeuwen verdwenen en in straling opgegaan.
  In de ruimte kan het dus ontstaan door heftige processen bij sterren en zwarte gaten.
  Dat wil dus zeggen, dat als je promethium kunstmatig maakt op aarde met nucleaire processen, dat je het dan enkele jaren kan gebruiken als een radioactieve bron.

  Corrie zei citaat: “bij gebruik iets fysiek kan activeren.” Daar heeft ze dus gelijk in, waar de meeste stoffen al chemisch iets kunnen bewerkstelligen, zal een betastraler zoals promethium dat ook doen, maar tevens een veel groter effect kunnen hebben vanwege zijn radioactieve straling.

  De vraag of dat positief of negatief is, hangt ervan af. De zon met zijn straling kan bij de mens zowel vitaminen veroorzaken als kanker, of blijmoedigheid en ook uitputting. Een slangengif dat chemisch werkt kan ook doden en genezen.

  Wat betreft het placeboeffect. Dat te onderzoeken is een taboe in de huidige (materialistische) wetenschap. De reden is van filosofische dogmatische aard: het past niet in het materialisme als basis van de wetenschap.

  Daarom wordt het placeboeffect gezien als een storende factor bij onderzoek. Het is vaak tientallen malen sterker dan het fysische_chemische effect. Daarom dient men een erg grote controlegroep te hebben bij het testen van medicijnen om een zinnige uitspraak te doen. Als voorbeeld, bij de controlegroep werkt het placebo voor 30% en bij de groep met het medicijn voor 31%. Dan heb je dus wel een hele grote groep vergelijkbare mensen nodig om een significant resultaat te hebben bij de meting. Dus het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en alternatieve dient niet overdreven te worden. Comclusie: ook regulieren artsen werken met het placeboeffect. En het aanzien van en vertrouwen in de reguliere wetenschap versterkt dat placeboeffect. Eigenlijk is “placeboeffect” een andere naam voor “geloven”.

  Dus ieder zijn meug. En wat betreft homeopathie, is dat volgens mij genezing op basis van informatie overdracht en niet van de werking van de fysieke stof.

  Like

 24. @Corrie, met alle respect verder hoor, maar waarom zoek je het bij een homeopatisch arts i.p.v. bij de reguliere geneeskunde.

  Want deze geneeswijze schijnt nogal omstreden te zijn, zover ik weet en de werking ervan grotendeels op het z.g. placebo-effect te berusten.

  Maar als het voor jou werkt, dan werkt het voor jou natuurlijk, op welke manier dan ook.

  Eigenlijk behoor ik me hier ook helemaal niet mee te bemoeien maar er rezen bij mij wat twijfels omtrent het e.e.a. nadat ik het volgende op Wikipedia over Promethium las:

  Met de komst van de experimentele kernfysica werd het mogelijk promethium in een deeltjesversneller te maken.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Promethium

  Like

 25. corrie

  @ egbert De lanthaniden komen uit een of ander( periodiek) systeem Bij mij was het promethium. Eigenlijk een vraag voor een hom. arts

  Like

 26. @Corrie: Uit eigen ervaring, door homeopathische behandelingen met lanthaniden weet ik dat een stof, die niet op aarde bestaat wel aanwezig is in de ruimte, en bij gebruik iets fysiek kan activeren.

  Weet je misschien ook welke stof dit betreft.

  Like

 27. Jan

  @joost tibosch sr zei op 27 juni 2015 om 12:45
  mens= Gen 1: “manvrouw”, evenbeeld van God.

  Ik weet bijna niks van taal (ben een technicus vanuit de LTS enz) en respecteer je kennis op dat gebied. Maar ik meen dat je beïnvloed bent door de monotheÏstische christelijke visie bij deze vertaling.

  Volgens G. de Purucker is het Hebreeuwse “Elohim” verkeerd vertaald in “manvrouw” (als evenbeeld van een monotheïstische God).

  Elohim komt van El. El betekent god. Allah is daar ook van afgeleid. Het is zowel mannelijk als vrouwelijk dus Godin_God. Elohim staat in meervoudsvorm dus “Vele man-vrouwelijke goden” of “Een schare androgyne goden”.

  Die Elohim zijn dan volgens hem de geestzijde der mensen.

  Ik vind dat wel erg mooi aansluiten met al die engelen van Paul.

  Like

 28. Jan

  Ik geloof niet in de oerknal. Daar heb je mij weer 😦
  sorry Paul.

  Maar overigens is het een zeer mooie mythe Paul, leuk en meeslepend geschreven.

  Like

 29. corrie

  @ Richard,
  Ik denk, dat alle voorwaarden en grondstoffen al wel bestonden, (ongeordend aanwezig waren in de ruimte) Maar dat er iets is geweest dat ze op een bepaald moment heeft samen gebracht en daardoor geactiveerd. Het bestaan van Bruno ken ik wel uit mijn filosofielessen, maar letterlijke uitspraken onthouden is niet mijn forte. Uit eigen ervaring, door homeopathische behandelingen met lanthaniden weet ik dat een stof, die niet op aarde bestaat wel aanwezig is in de ruimte, en bij gebruik iets fysiek kan activeren. Merkwaardig toch? Je wordt nu niet meer op de brandstapel gebracht voor een afwijkende mening, hoogstens bekijkt men je wat vreemd.

  Like

 30. joost tibosch sr

  Paul,
  mens= lat. mens=geest…. en in 2015 ook geen concrete vrouw meer?

  mens= Gen 1: “manvrouw”, evenbeeld van God
  mens= Gen 2-3: hebr. adam= “hij van vruchtbare rode oaseklei” met Gods’levensadem in de neus;
  Gen 2-3: hebr ewa=”zij die leven geeft”; eindelijk na alle dieren “vlees van zijn vlees en been van zijn been” (verwijzing naar vruchtbare intieme sexuele eenheid en tegelijk nomadenprotest tegen bestialiteit)

  Like

 31. richard kamp

  @ Corrie.
  Mijn hoofdbezwaar tegen de oerknal is dat ik niet kan begrijpen wat er dan vóór die oerknal was.
  De uitleg dat met die oerknal zowel tijd als ruimte plotsklaps ontstonden spreekt me niet aan.
  Het heelal wat ik kan begrijpen is oneindig in ruimte en tijd.
  Die gedachte is niets nieuws, Giordano Bruno, ‘Über das Unendliche, das Universum und die Welten’, Stuttgart, 1994 (Venetia 1584).
  Nieuw is dat ik niet voor het uiten van die gedachte op de brandstapel kom.
  Aardig is dat de term Big Bang van Hoyle komt, die die woorden gebruikte om de uitvinder van de oerknal, Gamov, belachelijk te maken.
  Fred Hoyle, ‘Home Is Where the Wind Blows, Chapters from a cosmologist’s life’, Mill Valley 1994

  Like

 32. matteesdijk

  @ Paul
  Een mooi verhaal maar we moeten het helaas onder fictie scharen. Het uitgangspunt dat bewustzijn tijdloos en ruimteloos is , net zoals haar eeuwige evenknie het kwantum universum spreekt mij wel aan. Het heelal is gematerialiseerd bewustzijn. Noem het God of kosmisch bewustzijn of holobewustzijn. Het is slechts een semantische kwestie.

  Geliked door 1 persoon

 33. Inderdaad de (hypothetische) oerknal.

  Maar door de materalisatie van het mentale applaus van de Serafijnen wordt me nu een hoop duidelijk en kijk ik nu vanuit een geheel andere invalshoek naar het concept van de omstreden oerknal. 🙂

  Geliked door 1 persoon

 34. joost tibosch sr

  Wietzeb
  De clou van het droge scheppingsverhaal (Gen 2-3) is nu eenmaal de werkelijkheid dat Adam=de uit vruchtbare rode oase klei gemaakte mens , in alle verwaandheid met zijn vrije wil ook Afar= de los rul woestijnzandmens , kan worden…en dat ” rulle zand in de schepping kan strooien”. en alles als los zand door de vingers kan laten glippen…steeds weer tot op de dag van vandaag…doodzund, zeg ik dan als brabander!

  Like

 35. @Paul
  Weer een spannend verhaal, Paul. Wat mij er vooral in aanspreekt komt uit je beginzin, namelijk dat Hij een hemelruim wilde scheppen waarin wezens gelijk aan Hem zouden leven en geleidelijk aan ontdekken hoe die kosmos uiteindelijk in elkaar zou steken.
  We moeten dat blijven geloven en onze kennisgrens verleggen zover als we maar kunnen. Of het uiteindelijk antwoord binnen onze mogelijkheden blijft vraag ik me wel af. Ik schopte onlangs een stukje plastic weg en zag dat daaronder mieren een heel universum gebouwd hadden. Ze moeten niet geweten hebben wat hun overkwam, behalve dat het een catastrofale ingreep van “buiten” was geweest. Zouden ze ooit zover kunnen evolueren dat ze daar inzicht in krijgen? Zou er voor ons ook niet een werkelijkheid bestaan die buiten onze greep blijft?
  Zou die God in z’n eentje bestaan hebben, zonder een Godin als gade bijv.? Als ware christelijke monotheïst heb je de beginwoorden van Johannes (wie dat ook maar was) aan het begin van de Bijbel geplaatst. Johannes is je daar vast wel dankbaar voor. De beginpassages uit Genesis passen ook wat minder, daar zat immers ook nog een als slang vermomde engel tussen, die het mooie plan van God wel een beetje in de war schopte. Dat God dat over de kop had gezien, toen Hij zag dat het “goed” was! Wat ook wat minder paste bij het ideaalbeeld is de gefrustreerde actie van God toen de mensen echt probeerden wat meer aan Hem gelijk te worden en een toren gingen bouwen om de hemel te bereiken. Wellicht kun je daar ook nog eens al beschouwend over schrijven…, een hele “bijbel” wellicht voor de postmoderne mens 🙂 !
  http://www.kinderen-van-god.nl

  Geliked door 1 persoon

 36. joost tibosch sr

  De oude “duisternis over de oervloed” zou nu met al onze best geweldige wetenschap de oerknal kunnen zijn met het ook nog immense indrukwekkend nu wetenschappelijk vragen en “duisternis” in het begin..
  De God van het oude Gen 1-3 blijft mensen itt een oerknalverhaal wel nog steeds oproepen om zoals Hij, toen met oude woorden en in het ritme van de joodse werkweek met zijn rustdag, nu in onze taal en met ons werkritme en hopelijk ook rust nemen die grote geweldige gegeven werkelijkheid in onze handen te nemen en er de grootste zorg aan te besteden (Gen 1, 27-30)
  Gen 1-3 gaat niet over het feitelijke begin van de wereld -geen hond was daar toen echt in geinteresseerd- maar over ons leven en onze wereld nu en wat wij van ons leven en onze werkelijkheid maken: van onze “overstroming” naar onze “polder”(Gen 1: “nat” scheppingsverhaal) en van onze “dorre woestijn” naar onze “vruchtbare oase”(Gen 2-3: “droog” scheppingsverhaal),

  Geliked door 1 persoon

 37. corrie

  Leuk Paul. dat hardop denken van God. @Richard Wie of wat creëerde de voorwaarden tot het ontstaan van de oerknal? Misschien zou het scheppen van voorwaarden/ruimte/tijd ook iets met schepping te maken hebben?

  Geliked door 1 persoon

 38. richard kamp

  De populariteit van de betwiste oerknal is hier weer eens uitstekend uitgelegd.
  Lee Smolin, ‘The Life of the Cosmos’, London 1998 verklaart het bijzondere van ons heelal uit oneindig veel knalletjes, die elk een heelal opleverden, waarvan de meeste oneindig kort bestonden.
  Aan zo’n theorie komt geen god te pas, dat is het vervelende.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.