‘IS-terroristen handelen in naam van de islam’

KoranReuters

Samir Khalil Samir, jezuïet, hoogleraar Islamologie aan de St. Jozef-Universiteit van Beiroet (Libanon) en aan het Pauselijke Oosters Instituut van Rome, zegt dat het geweld dat door IS wordt gekozen het normale voorbij gaat: het is zuiver terrorisme. ‘Maar het is een feit dat deze terroristen helaas handelen in naam van de islam.’ Hij roept op tot een ‘open en humanistische interpretatie’ van de Koranteksten.

Veertien eeuwen zijn voorbij gegaan, vervolgt hij, dus de interpretatie moet veranderd worden. Zoals wij katholieken bepaalde teksten van het Oude Testament die spreken van geweld en oorlog in de naam van God, niet letterlijk zouden kunnen interpreteren, maar in een totaal andere context. Men moet het goed begrijpen: een tekst moet altijd begrepen worden in zijn context.’

Egyptenaar Samir deelt niet de mening van de rector van Al-Azhar, de grote imam Ahmed Mohammed Al-Tayeb, die in maart jl. voor het Europees Parlement heeft gezegd dat ‘de islam niets te maken heeft met het terrorisme, en dat de islamteksten verkeerd begrepen worden door de terroristen’. Dit is een ‘weinig aannemelijk argument’ volgens de islamoloog. Volgens hem, zo stelt hij bij didoc, moet het werk van Al-Azhar er juist in bestaan uit te leggen dat zelfs wanneer er in de Koran geweld voorkomt, dat het gebruik ervan beperkt is tot een historische periode en bepaalde omstandigheden.

Het gaat niet om een algemene regel die wie ook mag toepassen wanneer hij het wil, en die pseudo-Islamitische Staat heeft niet het recht voor zichzelf iets te verkondigen in de naam van de hele islam; dat komt enkel toe aan de moslimoverheden.’

De islamoloog stelt elders dat minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld uitgevoerd worden in de naam van de Islam, om het geloof of de profeet te verdedigen. En dit is aan het toenemen, zelfs in het Westen.

De Islam zou zich grondig met de kwestie van de moderniteit moeten gaan bezig houden ‘door middel van een uitputtende interpretatie van de Koran, de geweldloosheid, de vrijheid van geweten’, maar niemand durft dat te doen.’

Zie:
* De Koran open en humanistisch uitleggen?

* Peter Samir: De interne oorlog binnen de islam

Foto: ©Reuters. Conservator Marie Sviergula houdt het pas ontdekte stuk Koran vast in de bibliotheek van de Universiteit van Birmingham. ‘Een stokoud koranhandschrift dat misschien zelfs dateert van voor de veronderstelde geboortedatum van de profeet Mohammed, dat is niet mis. Bij de spectaculaire ontdekking van de Universiteit van Birmingham speelt op de achtergrond een heftig debat van geleerden over de ontstaansgeschiedenis van de islam en de Koran.’ (Trouw)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

71 Responses

 1. Jan

  Ik ben ff weg, en jullie blijven maar doorschrijven met een sneltreinvaart.
  En nu is er al weer een nieuw topic.
  Zo houd ik het niet meer bij.

  Even nog mijn positieve bijdrage:
  Het IS. allemaal een kwestie van oorzaak en gevolg.

  Niemand draagt verantwoordelijkheid, niemand heeft schuld.

  En die Niemand kan je niet in de gaten houden. (het is omgekeerd)(Niemand houdt je in de gaten)

  Mocht je Niemand wel in de gaten houden dan heb je een minderwaardige god van de gaten. Die is dus goed en lief en alles wat je je maar wenst.

  Maar de god BUITEN de gaten, die beleeft alles.
  Die IS. zij, jij en ik.
  En ook die is niet verantwoordelijk of schuldig.
  Waarom is die niet schuldig?
  Schuld bestaat niet.
  Heeft de toeschouwer schuld door de identificatie met de held of het slachtoffer van film die er opgezet is?
  Deze wereld is een spannende film, en wel heel spannend ook!

  Lieve films trekken geen volk. Saai.

  Dus: wees het zout der aarde.
  Anders heeft god er geen lol aan.

  Like

 2. Trouwe Lezeres

  Per definitie zijn we allemaal toeschouwer. De illusie dat er een keuze is maakt dat we ons kunnen onttrekken aan het zijn van toeschouwer.

  Like

 3. Trouwe Lezeres

  Zwerver, nu begrijp ik wat je bedoelt.
  Ik vroeg me ook af hoe iemand zo’n instinctieve, reflexieve reactie onder alle omstandigheden onder controle heeft en hoe je in elke situatie een toeschouwer kunt zijn. (tenzij er iets is dat je verlamt)

  Like

 4. @Egbert

  Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Men vult de leegte met een ideologie of religie. Wat in wezen hetzelfde is. Men geeft zich over aan een ‘groot idee’ om de leegte mee op te vullen. Men wenst zich niet te verzoenen met het idee dat ‘dit’ alles is…..

  Like

 5. @Zwerver, wat je schrijft dat wist ik allemaal wel, ik doelde op iets anders, mensen hebben blijkbaar iets nodig om hun hart volledig aan te verkwanselen en om voor te vechten, zoals bepaalde ideologieën, religies etc,
  Misschien om de leegtes in het bestaan op te vullen, of heeft het misschien met existentiële angst te
  maken, o.i.d., een soort van escapisme zeg maar, (aan de grote leegte?) maar daar moet ik me nog maar eens wat verder in verdiepen.

  Like

 6. Anoniem

  Zou het wellicht ook mogelijk zijn dat mensen zich niet laten inspireren door “boodschappen van vrede”, maar zich in eigen gelijkhebberij blijven verzetten tegen vrede, die ook het menselijk gelijk van anderen zou betekenen? Zgn christelijke gelijkhebberij zie je nog steeds ontaarden in kruisvaardertje Breivik spelen en haat en angst zaaien tegen islam. De laatste jaren worden we -door welke politieke reden dan ook- overvallen door de terroristische moslimgelijkhebberij van bv een IS. In onze menselijke situatie is dan slechts, met alle afkeer van geweld, zelfverdediging mogelijk met zo efficient en zo weinig mogelijk gebruik van geweld. Dat is bij wereldwijd terrorisme slechts mogelijk door zelfverdediging van de volkeren van de VN..vooralsnog blijft het dus politiek “geknoei” met die zelfverdediging en met geweld!

  Like

 7. @Egbert

  Wat IS betreft zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen. De VS hebben een wankele constructie omver geblazen door hun inval. De Saddam-getrouwen hebben een nieuwe constructie opgetuigd.
  En maken daarbij gebruik van de bepaalde Leer zoals jij het noemt. Net zoals Erdogan gebruik maar van diezelfde Leer.

  Religie is altijd al misbruikt door mensen die wereldse macht nastreven. Dat was bij ons ook zo toen we nog onder het juk van de christenen zaten. Dezelfde patronen die we nu in Turkije en het verdere midden oosten zien zijn dezelfde patronen waar wij ooit onder gebukt gingen.

  De liberale westerse maatschappij kapt overheersing via religie af. Dat is een van de oorzaken dat we al zo lang in vrede leven hier.

  Like

 8. @Carla, Wat niet wegneemt dat compassie voelen voor dichtbij en ver weg…..je hart kan openen om niet machteloos aan de zijlijn te blijven staan

  Maar je kunt compassie niet afdwingen, je ervaart het of je ervaart het niet, de vraag waarom is niet zo eenvoudig te beantwoorden, ik hanteer daar verder ook geen waardeoordeel over.

  Like

 9. @Zwerver: IS maakt gebruik van de structuren die Saddam achterliet

  Het echte probleem is dat mensen volledig door een bepaalde Leer worden gegrepen en navenant handelen, misschien bestaat er wel een verband tussen het toenemende fatalisme en decadentie in Europa en de harde confrontaties met bepaalde fanatieke groeperingen uit de kring der Islamitische gelovigen.

  Wie gelijk of ongelijk heeft (want een ieder heeft natuurlijk zijn eigen verhaal hieromtrent) lijkt me een zinloze discussie, hoe dieper je graaft hoe complexer dit alles wordt.

  Maar zit je eenmaal in de flow van actie en reactie dan is er meestal geen weg meer terug.
  Dan geldt meestal het recht van de sterkste.

  Like

 10. De oorzaak dat moslims moslims uitmoorden is niet alleen gelegen in sektarisch gedrag.
  IS maakt gebruik van de structuren die Saddam achterliet. En we weten wie er oorzaak was voor het verdwijnen van Saddam.

  @jelle vd wal

  Ik ga wellicht ook een stukje kijken. Men is er blind voor dat naarmate iets aandacht gegeven wordt (ook al is die negatief) het des te belangrijker wordt.

  Like

 11. jelle vd wal

  @ armandmaes en carla
  Tja, de bijbelse uitspraak van de balk en de splinter lijkt me hier van toepassing.
  Het verbaast me wel, het lijkt alsof de westerse wandaden persé weggeredeneerd moeten worden.
  Ik reageer verder maar niet, dat wordt een herhaling van zetten.
  Ik put er troost uit dat de reacties bij VK Opinie op een joods verhaal tegen een Palestijn een redelijk aantal redelijke reacties heeft.
  Ik ga zeker kijken, zondagavond bij VPRO, wil graag weten waarom joodse organisaties deze man het zwijgen proberen op te leggen met rechterlijke uitspraken.

  Like

 12. De oorzaak dat moslims andere moslims uitmoorden komt doordat er verschillende sekten bestaan. Ook bij de christenen bestaan vele sekten. In de recente geschiedenis vonden ook moordpartijen plaats tussen katholieken en anglicanen in Ierland.
  IS is een moorddadige sectie. We kunnen voor het ontstaan daarvan de plunderingen en minachting van de westerse landen aanhalen. Toch kunnen die feiten de brutaliteiten van IS niet verantwoorden.

  Geliked door 1 persoon

 13. Trouwe Lezeres

  Ik begrijp wat je bedoelt. Alleen al mijn aanwezigheid heeft gevolgen. Dat klopt. Ik kan onmogelijk alle acties uitgebreid gaan overdenken. Als mens is dat onmogelijk. Ieder mens is een feilbaar wezen.

  Er is een kracht in ons mensen aanwezig welke sturend is in dit proces. Ik noem die Liefde en daar tracht ik mij op te richten. In dat proces is mij duidelijk geworden om geen veroorzaker te zijn. Ben ik wél veroorzaker dan raak ik het contact met die kracht kwijt.

  Het redden van een kind is een impulsieve daad. Ik doe wel meer impulsieve dingen, waarbij ik vertrouw op die innerlijke kracht. Ik láát mij sturen. En soms maak ik fouten, fouten zijn echter ook mijn leermeester. Op deze wijze tracht ik de innerlijke weg te bewandelen.

  Je gebruikt de term ‘redeneertrant’ , maar het is niet zuiver rationeel. Ik tracht het echter wel overal toe te passen. Dus dan kan ik het wereldgebeuren niet overslaan.

  Hoewel ik het wereldgebeuren altijd rationeel benader, zijn er op macro-niveau ook krachten werkzaam. In het kader van dit onderwerp bemerk ik een bepaalde stemming over moslim terrorisme. Vanuit die stemming zijn we collectief oorzakelijk. En met stemming bedoel ik de (over)heersende atmosfeer in een land of groep van landen. Net zoals er in een kamer een stemming kan hangen of in een voetbalstadion. Je moet het zelf kunnen voelen om te begrijpen wat ik bedoel.

  In spirituele ontwikkeling kan je geen enkel facet van je leven er buiten houden. In die ontwikkeling leer je om te gaan met alles wat op je pad komt. Om uiteindelijk van binnen uit te begrijpen wat je rol is in dit hele gebeuren is. Daarin is oorzaak en gevolg belangrijk, maar ook correspondentie/synchronisatie die je hebt met mensen. Het principe van spiegeling niet te vergeten.

  Like

 14. Trouwe Lezeres

  Zwerver,

  Het was beter geweest als ik het er even bij had gezet, maar ik bedoelde niet (persé) het redden met gevaar voor eigen leven….
  Het lijkt mij lastig om je als mens volslagen buiten oorzaak en gevolg te plaatsen, om alleen maar toeschouwer te zijn. Als ik jouw redeneertrant volg is zowel het redden als het niet redden van het kind oorzaak van bepaalde gevolgen. Hoe wil je aan de gevolgen van je wel of niet-handelen ontkomen?

  Like

 15. Carla

  Nee @ Jelle, dat probeer(de) ik niet. En ga ik ook niet doen. 😉

  @ Egbert, wat ik probeerde duidelijk te maken is dat iemand niet een mening/houding kan/mag verkondigen die zomaar veralgemeniseerd wordt.

  Je kan niet zomaar van de vóór veronderstelling uitgaan : ” Eén priester in Frankrijk vinden we erger dan duizend doden in Syrie. ” Dat kan iemand zelf wel zo ervaren, maar spreek dan ook voor jezelf en niet voor ‘we’.

  Ik zie dat trouwens wel vaker gebeuren in de communicatie. De gegeven opmerking ging bij mij over een grens.

  En ja, je hebt gelijk…..het leed van de hele wereld is te groot. Te groot voor één mens. Te groot én te complex voor heel veel mensen. Wat niet wegneemt dat compassie voelen voor dichtbij en ver weg…..je hart kan openen om niet machteloos aan de zijlijn te blijven staan maar dat te doen wat er gedaan moet worden en dat naar eigen mogelijkheden.

  Wellicht dat de boodschap van pater Samir daar ook een bijdrage aan kan leveren.

  Net zoals de goede vriend Imam Karabila van de vermoorde priester zijn bijdrage leverde.
  ” Wij spraken samen over godsdienst en over het samen weten te leven” .

  De wereld mag dan ‘in brand ‘ staan, er wordt ook gezaaid. Laten we ook dat blijven zien.

  Like

 16. jelle vd ewal

  @ carla
  Heb je je wel eens proberen voor te stellen, dat je ergens woont waar permanent VS moordtuigjes boven je vliegen, bestuurd door bureaucraten in Virginia, met koffiebekertjes in de ene hand, als ze met de andere op de moordknop drukken ?
  Dat geen westerling ergens meer veilig is, ik had dat al jaren eerder verwacht.

  Like

 17. jelle vd ewal

  @ zwerver
  Ik denk dat er veel aan te doen valt.
  Op het gebied van de westerse terreur tegen Moslims weet ik geen geschreven voorbeeld, maar wel in de westerse propaganda tegen Rusland.
  Wolferen schreef een vernietigend artikel over wat de Lügenpresse schreef tegen Rusland.
  NPO wordt op fora al afgekort als Nederlandse Propaganda Organisatie.
  Waarom Moslims aanslagen plegen op Moslims is me niet duidelijk, wat ik ondertussen wel weet is dat de weerzin in Egypte tegen de Kopten niet zomaar komt, die Kopten waren in elk geval sinds begin 19e eeuw onderdeel van het uitbuitings- en onderdrukkingssysteem, van Egyptische vreemde heersers, en indirect van de buitenlanders, die die heersers ‘adviseerden’.
  Thankmar Freiherr von Münchhausen, ‘Mameluken, Paschas und Fellachen, Berichte aus dem Reich Mohammed Alis 1810 – 1849’, 1982, Tübingen
  Ik heb het vage vermoeden dat de weerzin in Irak tegen Assyriers dezelfde achtergrond heeft, als christenen werkten zij waarschijnlijk samen met de kolonisatoren.
  En zo kunnen de aanslagen van Moslims op Moslims misschien samenhangen met wie de bezetter steunt, en wie de bezetter bestrijdt.

  Like

 18. Carla

  @ Egbert…..” Eén priester in Frankrijk vinden we erger dan duizend doden in Syrie. ” Wie zijn WE !

  ……” duizenden doden van andere etnische afkomst in een ver land raken ons niet zo, ” ….Wie zijn ONS !

  Like

 19. Als je te dicht bij mensen komt doet het pijn. Slechts weinigen willen erkennen dat ze het ene leed boven het andere stellen. Terreuraanslagen dicht bij huis ráákt. Oorlog in Zuid-Sudan (waar ligt dat?) niet. En waarom raakt het? Omdat men zelf het slachtoffer kan zijn of een geliefde. Het spreekt meer tot de verbeelding.

  Terreur in moslimlanden echter is doodgewoon. Het zijn notabene moslims zélf die het meeste te lijden hebben onder moslimterreur. Maar he….ga toch de koran maar eens beter lezen!

  Yeah right.

  Like

 20. @Carla,

  @Zwerver schrijft; En dat het westerse ingrijpen duizenden doden vergt dan interesseert ons dan weer niet zo veel. Eén priester in Frankrijk vinden we erger dan duizend doden in Syrie.

  Daarmee heeft Zwerver wel een punt, waarom het zo werkt valt psychologisch goed te verklaren,
  duizenden doden van andere etnische afkomst in een ver land raken ons niet zo, het is te schimmig en te wazig, je staat er wel even bij stil hoeveel mensen wel niet opgeofferd worden aan de olie belangen van de U.S. en bondgenoten maar daar blijft het bij, maar het op brute wijze vermoorden van een RK priester komt al behoorlijk dichterbij. Dan betreft het niet meer zo de ver van ons (veilige) bed show. De man was trouwen ook al vijfentachtig. Maar desalniettemin…..

  Wat oorzaak en gevolg betreft, tja, de geschiedenis heeft ons inderdaad geleerd dat we niets van de geschiedenis………………..

  Like

 21. Carla

  @ Zwerver, je hebt hier alle vrijheid je te uiten. Ik zeg je eerlijk dat ik mij voorgenomen heb niet meer op je te reageren. Want ik zie een houding die zich niet wenst te verplaatsen in het denken én kijken naar….van de ander. Maar maak je wel gebruik van aannames over anderen, zoals nu: ” En dat het westerse ingrijpen duizenden doden vergt dan interesseert ons dan weer niet zo veel.”…….welke ik werkelijk stuitend vind. Hoe durf je te stellen dat het ‘ons’ niet interesseert?

  Dat het je goed mag gaan.

  Like

 22. Trouwe Lezeres

  Ik pas de wet van oorzaak en gevolg toe. Als ik een mens/kind kan redden, dan kan dat mijn eigen leven kosten. Het redden is oorzaak, het levende kind c.q. de dode zwerver is gevolg. Nu geef ik niks om mijn eigen dood, dus het gevolg doet er niet toe (uitgezonderd mijn nabestaanden)

  In het geval van IS is het doden van een priester oorzaak. De reactie van de paus is gevolg. Maar de reactie van de paus kan ook weer oorzaak zijn. Er kan een jihadist getriggerd zijn door de paus om ook een priester te vermoorden.

  In feite kan je dualiteit samenvatten als een massa oorzaken en gevolgen. Wat je als mens kan doen is je buiten die oorzaken en gevolgen plaatsen. Ik ben niet angstig of verontrust door terreurdaden. Ik zie de opgekloptheid die het voortbrengt. Al dat opgeklopte gedoe is gevolg van die terreurdaden.
  Zouden wij als westen de keten van oorzaak en gevolg willen doorbreken, dan geven we geen gevolg aan de oorzaak terreur. Dan gebeurd er niet zo veel bijzonders meer. Behalve dan enkele terreurdoden.

  Maar als toeschouwer zie ik iets heel anders. Men verklaart IS de oorlog en wederom trekken de kruisvaarders naar het midden oosten. Onze leiders zéggen ook dat we in oorlog zijn. En dat het westerse ingrijpen duizenden doden vergt dan interesseert ons dan weer niet zo veel. Eén priester in Frankrijk vinden we erger dan duizend doden in Syrie.

  Maar het gevolg van de westerse óórzaak wordt al zichtbaar. Dat kalifaat is binnenkort wel opgeruimd dankzij westerse bommen. En de jihadisten zullen wel een veilig heenkomen zoeken.
  Zullen we west Europa maar doen? Het gevolg zullen we wel merken. Maar we waren wel zélf oorzaak! Zoals het westen al tijden oorzaak was.

  En ondertussen willen we moslims ook nog de les lezen door te zeggen dat ze hun koran niet goed lezen. Het is lachwekkend.

  Like

 23. Trouwe Lezeres

  Zwerver,

  Ben je een toeschouwer in die zin dat wanneer je ziet dat een kind onder een aanstormende auto dreigt te raken en je de mogelijkheid hebt om in te grijpen door dat kind voor de auto weg te sleuren, dat je dergelijk ingrijpen dan nalaat?

  Like

 24. @Zwerver, ik weet niet aan welke wijsgerige uitgangspositie je het eeuwig blijven profileren in de rol van toeschouwer ontleent, (innerlijk kun je het wel beoefenen natuurlijk, als observator van je eigen binnenwereld, dat kan behoorlijk verhelderend werken) maar soms moet je in de praktijk van het leven wel eens handelen of juist misschien het juist nalaten, ook een vorm van handelen;-), maar goed dat een hulporganisatie als Artsen zonder Grenzen de handen uit de mouwen steekt en daarbij verder geen ge.O.H. over dualiteit of non dualiteit, mijn respect hebben ze.

  @Jelle, het is nu eenmaal een kwestie van overheersen of overheerst worden, volkeren bevechten elkaar al sinds mensen heugenis, wie er begonnen is maakt eigenlijk niet zoveel uit, Moslims hebben zich trouwens ook niet onbetuigd gelaten, wat echt geldt is het recht van de sterkste, gelukkig dat we als afschrikking nucleaire wapens achter de hand hebben want met het slechts beschikken over conventionele wapens was er allang weer een wereldoorlog uitgebroken.
  (Laurence had wel toezeggingen aan de Arabische stammen gedaan maar wist niet dat de zaak achter zijn rug om al politiek was beklonken).

  Like

 25. Anoniem

  PauI Is het nu zo moeilijk om met de paus en een Merkel alles op alles te zetten om een onvermijdbare zelfverdedigingsoorlog tegen terrorisme, in dit geval van zgn moslims, zo slim en effectief mogelijk, aan te pakken zonder agressief gal te spugen tegen islam of godsdienst, beide kritisch beschermd door mensenrecht?

  Like

 26. @jelle vd wal

  Er is niets aan te doen denk ik. De oorlog-roepers zijn overal. Wat volgt is inperking van vrijheid en verdere escalatie.

  Men verteld anderen hoe teksten geïnterpreteerd moeten worden, verklaart de oorlog aan IS.
  IS zal weer reageren door een paar priesters te kelen. (dat doden van een priester was succesvol gezien de reactie van de paus)

  Enzovoorts enzovoorts.

  Zo is hoe dualiteit werkt en we zien het onder onze ogen zich ontvouwen. Niet-doen is je onttrekken aan de dualiteit. Ik ben dus toeschouwer in deze.

  Like

 27. jelle vd wal

  @ zwerver
  Het blijft natuurlijk uit het Nederlandse nieuws, maar mijn satellietontvanger laat via BFM zien dat de Franse discussie over opheffen van de rechtsstaat, en inrichten van concentratiekampen is begonnen.
  Sarkozy en nog een politicus zijn voorstander, Valls roept dat dat nooit zal gebeuren.
  Dat dat gaat gebeuren staat voor mij eigenlijk al vast, ik zou niet weten wat de regering anders kan doen dan iedere verdachte opsluiten.
  Het middel zal dan wel weer erger zijn dan de kwaal, het is lastig vijf miljoen Moslims in de gaten te houden.
  Je kunt ook zeggen dat het al zo ver is, de noodtoestand is weer verlengd.
  Wat betreft het IS optreden, dat wijkt niet veel af van het Algerijnse verzet, de zwakke die zich bevrijdt van de sterke moet niet kieskeurig zijn in de methode.
  Alistair Horne, ‘A savage war of peace, Algeria 1954-1962’, 1972, 2002, New York.
  De Gaulle gaf het uiteindelijk op, ook toen werd de Franse republiek uitgehold.

  Like

 28. Onderhandelen met IS zit er niet in. Zelfs de paus heeft de oorlog uitgeroepen. De andere wang en de vijand die we moeten liefhebben was nergens te bekennen.

  Ik kan niet wachten op de kersttoespraak over vrede en zo…..

  Like

 29. jelle vd wal

  @ armandmaes.
  In 1916 verdeelden de Britse diplomaat Sykes en de Franse Picott het Midden Oosten tussen hen beiden.
  De kaarsrechte grenzen tussen de landen zijn er nog het gevolg van, lijntjes op het manchet.
  Ik schreef al hoe Frankrijk en Engeland in 1918 gifgas gebruikten in Damascus, dat was niet erg, legde Churchill toen uit.
  Toen beweerd werd dat Saddam het deed was het wel erg.
  Sinds Eisenhower in 1956 een eind maakte aan de Israelisch Frans Britse aanval op Egypte speelt de VS de baas in het Midden Oosten.
  De Iran Irak oorlog was het gevolg, en de vernietiging van tovenaarsleerling Saddam, met zijn land.
  Nu moet Assad weg, ik was in 1986 of zo in Syrië, zag net ergens een foto van de half verwoeste stad Aleppo, de meest kosmopolitische stad die ik ooit zag.
  Dat Moslims, of wie dan ook, in het Midden Oosten, en op vele andere plekken, zich willen ontdoen van de westerse overheersing, ik heb er alle begrip voor.
  Wij onderhandelen niet met de opstandelingen, zij zijn terroristen.
  Dat was Mandela ooit ook.
  Wat de dame jezuit hier bezielt met haar uitspraken weet ik natuurlijk niet, op z’n best kijkt ze niet verder dan haar neus lang is.
  Een enkele diplomaat zegt dat er onderhandeld moet worden met IS, maar zulke mensen zijn alleen nog roependen in de woestijn.
  Inmiddels stevenen W Europese landen af op burgeroorlog.
  Op BFM gisteravond was iets over de Nationale Raad van Corsica, die de Moslims op dat eiland bedreigt in het geval er een aanslag komt daar.
  Misschien heb ik het verkeerd begrepen, dat hoop ik dan maar.
  De prijs die wij betalen voor ons neokolonialisme is het opheffen van onze vrije samenlevingen.
  Dat begon al met de Patriot Act.

  Like

 30. Wies de Winter

  Ik heb al wat mooie waarheden voorbij zien komen hier. Zeker over de prachtige cultuur van de islam, de tijd dat de islam grote filosofen voortbracht en prachtige schrijvers, dat men vredelievend naast iedereen kon leven, waar dan ook, het prachtige kunst opleverde, toen er geleefd werd vanuit de koran, de diepere betekenissen zocht in boek en in elkaar. Volgens mij maakt de islam een draai als er humanistisch geïnterpreteerd wordt. Humanisme dat wil zeggen, doe een ander niet aan wat je zelf niet wilt dat je aangedaan wordt maar daarvoor hebben humanisten wetten nodig want er is verder niets om kracht uit te putten. Zeker niet het Lof der Zotheid. Maar we maakten wetten, onderlinge afspraken met geheven vinger, bij overtreding ga ja de bak in, daar is volgens mij wat mis gegaan, humanisme kent geen grond. Ja, hoogstens in de medemens die wil hebben wat jij bezit, wil hebben dat jij je vredelievend gedraagt, maar waarom? Omdat we bang zijn voor de straffen.
  En toen kwam volgens mij de draai in de islam. de humanistische inslag in de lezing van de koran. Dat is verkeerd om gedacht, ze hadden er nooit aan moeten beginnen.Humanisme wekt wrevel, je houdt je buren in de gaten en dat terwijl de islam vredelievendheid schrijft. De vermenging met het humanisme heeft geleid tot de huidige situatie. Het is er niet meer uit te slaan en heeft geleid tot woede naar buiten, naar andersdenkende humanisten. Machteloosheid regeert en het adrenaline van de jeugd.

  Like

 31. Paul, mijn voorspelling komt uit. Tot een zinvolle dialoog komt het niet. Je blik blijft beperkt tot mij.
  Nu had ik verwachtingen toch al uit mijn leven geschrapt. Net zoals voorwaarden, dus je blijft dezelfde voor mij.

  Like

 32. @Paul

  Jij bent een doener en een doener meent dat hij de wereld kan veranderen en zelfs móet veranderen. Vrijwel alle mensen zijn doeners. En is de wereld er al beter van geworden? Ze spiegelen zich rot en rennen van hot naar her om de wereld te verbeteren.

  Ik laat inderdaad iedereen zijn gang gaan. Het zal een beetje lastig voor me zijn als ik zelf degene ben die onthoofd wordt, maar dat duurt maar eventjes.

  Ik heb al eerder geschreven: ik zoek naar waarheid. En degene die waarheid in de weg staat is de doener (ik zelf dus). Als de wereld van de doeners is verdwenen zijn er ook geen doeners meer om in de steek te laten.

  Ik kan best begrijpen en billijken dat je dat erg cru vind. Maar dat is dan gelegen in het gegeven dat ik in een andere wereld dan jij leef. In mijn wereld is er ook het weten dat ik een ander niet kan veranderen. Jou niet, Erdogan niet, mijn eigen vrouw niet. Alle doeners spelen een rol die zij menen te moeten spelen en gaan daar dusdanig in op dat ze zich er mee identificeren. Ik vind dat prima, ik heb mij er zelf aan onttrokken.

  Daarnaast zie ik ook wat anderen zien. Jij in dit geval. Je spreekt je afkeur uit (oordeel). Je keurt mijn houding af met je zelf als referentie. Daarmee geef je jezelf bloot en daar gaat ook het “oordeelt niet” enz op.

  Er is geen God die jou oordeelt; je bent zelf degene die dat doet….
  We leven binnen de Geest van God wat een zichzelf reinigend systeem is.
  Directe bemoeienis, daar doet God niet aan. Dat is ook niet nodig.
  Het leven is een les in Liefde en degenen die de les niet ter harte nemen hebben pech.

  Like

 33. jelle vd wal

  @ armandmaes
  Toon mij de Islamitische machtswellust eens aan.
  Kenners van het Midden Oosten verwijten, of tenminste verweten, de Moslims daar hun lethargie.
  Islamitisch Spanje wordt beschreven als hoog ontwikkeld en tolerant, Andalusië was de graanschuur van Europa, en leverde zijde, de rupsen gedijden daar, door irrigatie.
  Nog in 1980 stonden de overblijfselen van de waterwielen bij Cordoba, de stad met het meest indrukwekkende gebouw wat ik ooit zag, de moskee.
  Zelfs de middenin gebouwde kathedraal doet niet veel af aan het gebouw.
  Door christelijke verwaarlozing was Andalusië alleen nog geschikt om schapen te houden.
  Niet voor niets zullen joden in N Afrka en het Iberisch schiereiland de Islamitische veroveraars hebben verwelkomd als bevrijders van de hen onderdrukkende Gothische katholieke vorsten.
  Ibn Batuta reisde midden 14e eeuw door het hele Islamitische gebied, van het huidige Marokko tot in China, en tot in midden Afrika.
  Hij was wel tegen ongelovigen, maar daar bleef het bij, tolerant.
  Ook in Iran vind ik geen machtswellust.
  Daartegenover ‘white man’s burden’, de Britse empire smoes, en ‘Manifest Destiny’, de VS smoes voor wereldbeheersing.
  Thorkild Schioler, ‘Roman and Islamic water lifting wheels’, Odense University Press 1973
  Ibn Battúta, ‘Travels in Asia and Africa 1325 – 1354’, 1929, 1983, London

  Like

 34. Zowel de verschillende joodse, christelijke als islamitische geschriften zijn door mensen geschreven, met de beste bedoelingen. Mensen maken fouten waar ze soms de gevolgen niet van kunnen inschatten.
  Rond die geschriften zijn kerkgemeenschappen ontstaan. Die vallen dan weer uiteen in verschillende secties. Ze interpreteren de teksten op verschillende wijze. Ook macht en geldelijke belangen spelen in die vorming van sekten een rol.
  Het huidig islamitisch terrorisme is één van die sekten die daar uit ontstaan zijn.
  Machtswellust is een van de redenen van hun ontstaan, maar nog meer de misdaden van Europese en Amerikaanse kolonisatie, die in naam van belangen-verdediging, hun misdaden tegen volken uitvoerden.

  Like

 35. Een god die niemand kent, gehoord of gezien heeft, ook Abraham niet, schreef en schrijft geen boeken. De bijbel en koran zijn door mensen geschreven, zij het met goede bedoelingen.

  Like

 36. De geschiedenis staat bol van conflicten. Telkens is hebzucht de motor die conflicten aanstuurt. Iedereen kan trachten in zijn eigen omgeving een sfeer van verdraagzaamheid te scheppen. Als de meerderheid van de mensen, in een samenleving, dat principe toepassen ontstaat er geen voedingsbodem voor terrorisme.
  Mensen als Trump, Wilders wakkeren de onverdraagzaamheid nog aan, puur uit zelfbelang.
  Vrede tussen mensen is zeker nog niet voor morgen, alle korans en bijbels zullen daar niet aan verhelpen.

  Like

 37. Paul, ik wacht ook totdat Erdogan verandert. Ik zie wat hij doet. Hij doet hetzelfde als wat Poetin in Rusland doet: gebruik maken van religie. Religie is een werktuig van beide alleenheersers. En veel gelovigen faciliteren dit. Toch mooi om te zien dat de moslim (Turkije) niet veel verschilt van de christen (Rusland)

  In west Europa hebben we ons weten te ontworstelen aan de macht van religie.
  Dus blijven we ook verschoond van heersers zoals Poetin en Erdogan.
  Want natuurlijk zijn Poetin en Erdogan niet het probleem, maar de volgelingen die hen die macht geeft.

  Wat denk je? Zal ik nog over de VS en haar verhouding met religie beginnen?

  Like

 38. @Paul

  Ik heb je de afgelopen 24 uur ook suggesties aan de hand gedaan in een dialoog. Maar je leest ze niet. Je ziet alleen je eigen wereld. Ik wil dus niks specifieks bereiken met die dialoog. Ik kan namelijk jouw zien niet veranderen, dat kan je alleen zelf. Maar jouw blik is op mij gericht.

  Op deze wijze zitten vrijwel alle mensen gevangen in Plato’ s grot. En in dit artikel verwijt de ene blinde de andere blinde dat hij zijn ogen open moet doen. (lees de koran ánders lezen)

  Voor mij is dat heel vreemd als de ene blinde de andere verwijt niet te zien. Of je nu de koran lees of de bijbel lees, je zal hem altijd lezen vanuit je eigen ziendheid dan wel blindheid. Je leest namelijk altijd in koran/bijbel wat je zelf bént. Ik heb deelnemers hier ook wel eens aangereikt dat de bijbel op vele manieren gelezen kan worden. Natuurlijk luistert men niet.

  Maar gegeven het feit dat er mensen ontsnapt zijn uit Plato’ s grot blijkt het mogelijk dat er mensen ontsnappen uit de vicieuze cirkel van Plato’ s grot. Ik richt mij nu tot jou en ik heb niet de indruk dat dat zinvol is. Maar wie weet is er een of andere onbekende meelezer waar wel een lampje gaat branden. Ik kan daar niks over zeggen. Ik doe het niet-doen. Dat houdt ook in dat er geen wil is om jou te bewegen te gaan kijken wat ik bedoel.

  Iedereen leeft in de wereld die hem/haar toekomt. Ik zie dat er veel mensen in angst leven vanwege het moslimterrorisme. (zeker nu het dichterbij komt) De angst komt hen toe omdat dat hun spiegelbeeld is. Andere mensen verkiezen om in Liefde te leven. En dat is dan ook wat zij ZIEN. En zo krijgen ook zij wat hen toekomt.

  Like

 39. Carla. In het dagelijkse leven hou ik mensen ook een spiegel voor. Maar dat kan alleen een innerlijke spiegel zijn. Mensen spiegelen zich in elkáár. De Liefde die zich in mensen kán bevinden is voor mij zichtbaar. Paul spreekt over: iemand die je voorhoudt wat je doet. Dat is niet mijn ding. Althans, ik tracht dat niet mijn ding te laten zijn. (ik ben ook maar een mens)

  Like

 40. Kijk Paul, als we nu eens allemaal zélf gaan veranderen. Dan gaat het nog eens wat worden met deze wereld. Maar we zijn druk bezig om de wereld te veranderen.

  Je wilt toch niet gaan beweren dat je geen ‘jezelf’ hebt?

  En over die innerlijke verandering schrijf ik al een paar maanden hier op jouw blog.
  Was je dat niet opgevallen? En uiteraard richt ik mij daarmee tot anderen. Anders kan ik wel een blog helemaal alleen voor mijzelf beginnen. Dat mensen bezig zijn met innerlijke verandering sluit een dialoog niet uit…….

  Like

 41. jelle vd wal

  De uitspraak van Mearsheimer c.s. staat in John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, ‘The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy’, New York 2007

  Like

 42. jelle vd wal

  Ik zie geen reactie op mijn betoog, wat neerkomt op de balk en de splinter.
  Wat dat is vraag ik me af, te schokkend wat ik schrijf ?
  Toch is dat niet veel bijzonders, Anatol Lieven publiceerde dat betoog al vlak na 11 sept, toen hij, net als ik, nog niet door had dat 11 sept de smoes was voor de Irak en Afghanistan oorlogen.
  Zijn verhaal heette dan ook New Cold War, een hete oorlog, in feite oorlogen, kon hij zich nog niet voorstellen.
  Natuurlijk zal de Islam wel een rol spelen in het terrorisme, de ‘strategie van de zwakke’, zoals Mearsheimer en Walt het terrorisme omschrijven.
  Maar elk verzet heeft naar mijn mening een ideologie, katholieken in Nederland verzetten zich tegen protestantse overheersing, Tamils pleegden zelfmoordverzet, wat hun ideologie was weet ik niet.
  Zo was er ook zelfmoordverzet tegen de Fransen in Indochina.
  En er moet toegeven worden dat het terrorisme succes heeft, de Franse samenleving wordt ontwricht.
  Sarkozy heeft het al over ‘administratieve detentie’, een eufemisme voor concentratiekampen.
  Ik citeer een deel van wat Lieven in 2001 schreef:
  This shame is the result of an applied historical intelligence that does not extend to the Arab world. Americans tend – and perhaps need – to confuse the symptoms and the causes of Arab anger. Since a key pro-Israel position in the US has been that fundamental Palestinian and Arab grievances must not be allowed legitimacy or even discussed, the only explanation of Arab hostility to the US and its ally must be sought in innate features of Arab society, whether a contemporary culture of anti-semitism (and anti-Americanism) sanctioned by Arab leaderships, or ancient ‘Muslim’ traditions of hostility to the West.

  Like

 43. Carla

  Het gaat niet om een tweede spiegel @ Zwerver, maar om de mens die hem je voor houdt.

  Een mens, tegenover je of naast je. Die er voor je is , wanneer je het even niet allemaal alleen kan. Iemand die …..ach vul maar in.

  ‘ Lone wolves’ zijn verdwaald, zeg je. Ja, wellicht, maar van welke weg? Hoe is die haat ontstaan?

  Like

 44. @Paul

  Daar over verschil ik van mening. De mens kijkt namelijk áltijd in een spiegel. Er nog een tweede spiegel bijhouden mag best. Maar ik verwacht er niet zo veel van. Lone wolves zijn zo verdwaald dat zij louter nog de spiegel van haat zien. Hen opsporen en behoeden voor hun daden is alles wat we kunnen doen.

  Ieder mens kan die spiegeling ontdekken. En zich ontdoen van zaken die ego-belangen spiegelen.
  Daar kan je je hele leven mee bezig zijn. Dat is wat de mens kan dóen. (dóen het niet-doen) (refererend aan wat Henk schreef) Pas als alle ego-spiegeling verdwenen is, spiegelt God zijn Liefde naar ons terug.

  We zijn altijd dát wat we in de spiegel zien, haat of liefde. In extremen uitgedrukt. In de praktijk leren we en blijkt het hele leven een les in Liefde.

  Like

 45. @henkkarssenberg

  Op het moment dat een religie -om het even welke- naar binnen gericht is, is de desbetreffende religie per definitie tolerant. Met naar binnen gericht bedoel ik dus dat de gelovigen met zichzelf bezig zijn. En dat ze dat in vereniging doen is natuurlijk geen probleem.

  Met de desbetreffende gemeenschap kan men zoeken naar uitleg en elkaar in steunen.
  Kerk en alles buiten de kerk dienen strikt gescheiden te blijven.
  Kritiek en/of commentaar op andere religies of christelijke gemeenschappen dient uiteraard ook achterwege te blijven. Het is immers het individu wat de weg naar God zoekt, al dan niet in gezelschap van gelijkgestemden.

  Ik ben geen bijbelkenner, maar wel christelijk opgevoed. En wat de betekenis is van wat in de bijbel staat, daar hou ik een andere opvatting op na dan gelovigen. Ik wil er best over van gedachten wisselen, maar mijn opvatting kan ik niemand opleggen. Het vraagt een actieve rol van de mens. Ja, daar ben ik heel stellig in. Uiteindelijk komt ook iedereen bij dezelfde God uit. Of hij die God Allah noemt of nog anders, dat maakt niet uit. De wegen naar God verschillen, het thuiskomen is voor iedereen hetzelfde.

  Zie ik ergens gelovigen (moslims of christenen) literalistische, wereldse opvattingen er op na houden.
  Dan kan het niet anders of ze zijn op de uiterlijke wereld gericht. IS-terroristen doen dit in extreme vorm. Andere gelovigen doen het in een mildere vorm. Maar het principe blijft hetzelfde. Het is de op de uiterlijke wereld gerichtheid welke de samenlevingen op aarde zo ontwrichten.

  Als ik kwade bedoelingen heb, dan kan ik dat uit naam doen van de islam. Maar ik kan dat ook doen uit naam van het christendom. Of uit naam van de VVD. Of zelfs uit naam van henkkarssenberg. Maakt hen dat medeschuldig? De vraag stellen is de vraag beantwoorden.

  Er zijn moslims die naar de innerlijke weg zoeken, er zijn christenen die dat doen, hindoes, boeddhisten enzovoorts. Dat zou de verbindende factor kunnen zijn tussen religies. Dat lijkt mij beter om naar te zoeken dan om met de vinger te wijzen wat er verkeerd is aan de islam.

  En waar gelovigen bezig zijn om zich te bemoeien met uiterlijke zaken, daar mogen we wat van zeggen. Ik hoef het onthoofden van een priester niet stilzwijgend goed te keuren of homodiscriminatie. Wie dat doet uit naam van welke religie dan ook, die pleegt een misdaad. De misdaad keuren we af.

  Like

 46. henkkarssenberg

  @Zwerver: ‘De mens is dus in staat om zichzelf te veranderen. Anders beperken we onze eigen rol tot louter niks doen.’
  Dat is evenzeer een stellige uitspraak. En volgens mij niet waar. Want de erkenning, dat God de mens verandert sluit niet uit, maar in, dat de mens ook zelf actief wordt. God werkt zowel het willen als het doen.
  Je zegt dat je geen Koran-kenner bent. Wel een bijbel-kenner? Welke ‘rare dingen’ staan er in de bijbel? Veel mensen zeggen zomaar b.v. dat de bijbel homofobisch is. Welke passages geven daar aanleiding toe? Leviticus 18 : 22 misschien? Maar als je de context leest dan zie dat dit hoofdstuk allerlei vormen van opzettelijke losbandigheid afwijst, ook heterofiele. En het zijn regels voor het door God uitgekozen volk, dat zich duidelijk moest onderscheiden van de andere volken om hen heen. In die fase van de heilsgescheidenis had het volk Israel een aparte plaats. Alleen daarom al kun je deze regels niet zomaar toepassen op de samenleving in het algemeen.
  Ik ben ook niet zo’n Koran-kenner. Maar ik weet wel, dat de Islam de Koran beschouwt als een boek voor alle tijden en plaatsen, dat in concept al bestond bij de schepping van hemel en aarde. Hoe anders is dat met de bijbel. Die is ontstaan in de loop van de ontwikkeling van de verlossing en kent dus chronologie en fasering. Christenen hoeven de bijbel niet te herinterpreteren om te beseffen, dat met de komst van Christus in de wereld de bedding van het heil is verbreed van het volk Israel naar de hele wereld, waarbij tegelijkertijd kerk en staat onderscheiden moeten worden.
  Het blijft zoeken. Maar ik denk dat de geschiedenis, alleen al van het calvinistische Nederland bewijst dat christelijk geloof en tolerantie heel goed kunnen samengaan.

  Like

 47. Carla

  Ja, er zijn ( niet uit te gummen ) gruwelijkheden te noemen uit het verre en nabije verleden. Ver weg én dicht bij. Maar het steeds weer dát benoemen brengt de mensheid geen stap dichter bij, om ook maar een sprankje hoop te koesteren dat het toch ooit nog eens goed zou mogen komen.

  Er zal nog veel meer te zeggen zijn over oorzaken en gevolgen in deze zo ingewikkelde kwestie. Over wat er allemaal aan ten grondslag ligt, uit een grijs en nabij verleden. Mijn kennis daarover is te beperkt.

  Maar wat ik wel weet, en dan blijf ik maar even wat dichter bij huis…..is dat de molens in het anders mogen en durven denken en zelfs hardop zeggen, over interpretaties van ‘heilige’ teksten en deze te bezien binnen hun context, uiterst langzaam malen. Maar ze malen wel !

  Ik denk zelfs dat deze molens ook malen binnen kringen van de Islam.

  Pater Samir, doet een oproep om dát te steunen. En voor zover ik dat kan, zal ik dat doen. Al zal dat op zeer kleine schaal zijn. Maar toch! We kunnen immers vandaag al mee beginnen.

  Wetende dat vruchten van inzicht, tijd nodig hebben om te rijpen.

  Geliked door 1 persoon

 48. jelle vd wal

  Ach ja, dat het westen Moslims, de grootste groep mensen op deze wereld, terroriseert sinds de VOC z’n zegenrijk werk deed, in de Gordel van Smaragd, zoals de genocide op de bewoners van de specerijen eilanden in de Banda zee, dat vergeten we even.
  In 1898 verheerlijkte Churchill den Britse genocide in wat nu N Afghanistan is.
  Lawrende beloofde de Arabieren een eigen staat, vanwege hun steun aan de Britse strijd tegen het Ottomaanse rijk in het Midden Oosten, een steun die door sommige historici cruciaal werd geacht om Britse capitulatie te voorkomen.
  Diezelfde Churchill verdedigde het gebruik van gifgas in Damascus in 1918, om die staat weer op te heffen, de Britse diplomaat Sykes en de Franse Picott hadden al in 1916 het Midden Oosten onder de beide landen verdeeld, daarin was geen Arabische staat.
  De Britse bezetting van Egypte in 1880 of zo mag bekend zijn.
  In 1917 gaf Balfour weg wat hij niet had, Palestina, de VS moest de Britse capitulatie in 1917 voorkomen door militair ingrijpen.
  In 1948 verdreven joden de Palestijnen uit Palestina, de VN onderhandelaar Bernadotte werd vermoord, het westen berustte in de verdrijving.
  Zo ook berustte, en steunde, het westen Israel verder, tot aan de verdere bezetting in 1967, en de inrichting van het concentratiekamp Gaza.
  In 1956 was dan de Brits Frans Israelische aanval op Egypte.
  In 1980 bracht de VS Saddam aan de macht om Iran, onder het VS juk sinds 1953, weer te onderwerpen.
  Drie miljoen doden.
  Dan de toestemming aan Saddam Koeweit te annexeren, daarop gespeelde onschuld voor de eerste Irak oorlog.
  Dan Afghanistan, waar de VS de Taliban schiep, om de Russen te verdrijven, de verwoesting van Irak, het destabiliseren van Lybië en Syrië, en dan verbazen sommigen zich er nog over dat er Moslims zijn die uit blinde haat westerlingen vermoorden, dat moet de vreselijke Islam zijn, het kan niet anders.
  C.R. Boxer, ´The Dutch Seaborne Empire 1600 – 1800´, London 1965, 1977
  Winston Churchill, ‘The Story of the Malakand Field Force’, 1898, 2004, New York
  Alan Friedman, ‘Spider’s Web, Bush, Saddam, Thatcher and the Decade of Deceit’, London, 1993
  Roy Mottahedeh, ‘The Mantle of the Prophet, Religion and Politics in Iran’, Oxford, 1985, 2000
  T.E.Lawrence, ‘Seven pillars of wisdom’, 1926, 1997, Ware, UK
  Charles D Smith, ‘Palestine and the Arab-Israeli conflict’, New York, 1992
  Er is niet veel mis met de Islam, zoals blijkt uit het volgende boek, geschreven ver voor Moslims in verzet kwamen:
  Reuben Levy, ‘The social structure of Islam’, London, New York, 1931, 1932, 1957, 1971
  Dat blijkt ook uit:
  Richard Fletcher, ‘Moorish Spain’, Berkeley 1992

  Geliked door 1 persoon

 49. @henkkarssenberg

  Je doet wel hele stellige uitspraken. Ik denk dat moslims ook de innerlijke weg kennen en volgen.
  Wie de innerlijke weg volgt, volgt uiteindelijk een universele weg. En of men de bijbel of de koran als leidraad neemt maakt dan niet meer zo veel uit.

  In de bijbel staan hele rare dingen en ook aanwijzingen voor de innerlijke weg.
  De koran zal daar niet veel in verschillen. (maar ik ben geen koran-kenner)

  Het punt is: wie met de bijbel of de koran in de hand alleen zichzelf tracht te verbeteren.
  Die is heel anders bezig dan degenen die met de bijbel of de koran in de hand de wereld trachten te verbeteren.

  De kwestie is dus: ben ik bezig met de innerlijke wereld of met de uiterlijke wereld? En daarbij kan je niet alles op God afschuiven. Dat zou inhouden dat jij als mens niets meer hoef te doen. Dus ook niet de innerlijke weg te zoeken. Bega je een misdaad, dan heeft God dat zo gewild. Dan kom je al gauw uit bij mensen die een terroristische aanslag uit naam van God plegen.

  De mens is dus in staat om zichzelf te veranderen. Anders beperken we onze eigen rol tot louter niks doen. We zullen dus zelf op zoek moeten gaan in ons zelf. Op die innerlijke weg zijn veel bijbelcitaten van toepassing. Ik haalde het citaat over het oordelen aan. Er zit veel waarheid in dat citaat, mits je het op jezelf toepast.

  Like

 50. Paul, dat is een cirkelredenering. Dan kan ik tegen niemand meer zeggen dat je alléén jezelf kan veranderen en niet de wereld. Dat is het probleem waar de mensheid mee worstelt. Men is maar doende om ánderen te vertellen wat goed en fout is. Naar zichzelf kijken er maar weinigen.

  Like

 51. henkkarssenberg

  @Zwerver.
  Het veranderen van de innerlijke mens is nu juist wat het christelijk geloof onderscheidt van de Islam. Daarbij leert de Bijbel duidelijk dat de mens zelf op geen enkele manier in staat is zichzelf te veranderen; het is het werk van God.
  Als Jezus zegt, dat wie naar een andere vrouw kijkt om haar te begeren al in zijn hart echtbreuk heeft gepleegd dan reageren de discipelen, die zichzelf kennen wanhopig. ‘Wie kan er dan behouden worden?’ En dan zegt Jezus: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

  Ook ‘christenen’ verdedig(d)en soms geweld in de naam van God (Kruistochten, Inquisitie, Hitler (Gott mit uns), de Westburo Church, Trump?). Maar geweld kan nooit gerechtvaardigd worden met de Bijbel, ook niet met het Oude Testament. De Bijbel is niet uit de lucht komen vallen, zoals de Koran en is niet een bundel van tijdloze uitspraken en regels. Altijd weer moet je je afvragen: wanneer, voor wie, in welke situatie en in welke fase van de heilsgeschiedenis is dit geschreven? Maar de Koran kent geen enkele chronologie en fasering.
  Ik durf de stelling wel aan, dat geweld inherent is aan de Islam (hoewel verreweg de meeste Moslims niet gewelddadig zijn). Terwijl geweld en eigen-rechter-spelen in de naam van God lijnrecht indruist tegen de boodschap van de Bijbel.

  Like

 52. Het enige wat er veranderen kan is de innerlijke mens. Het lijkt mij dat christenen zich daar beter op kunnen richten. In dit bestek: keer de Islamistische (niet islamitische) terroristen de andere wang toe.

  Nog een punt: laat christenen eens goed kijken waar ze zelf letterlijk interpreteren. Dat zullen homo’ s ook op prijs stellen.

  Hier wordt het mechanisme onthuld wat al eeuwenlang gaande is en zo oud als de mensheid.
  De wereld hóeft helemaal niet veranderd. We hoeven ons alleen op onszelf te richten. Dat is ook de betekenis van het “oordeelt niet enz”.

  Maar de praktijk is anders. Overal nemen mensen elkaar de maat. De lange tenen zijn nauwelijks te ontwijken. Sektarische twisten, noem maar op. En dat terwijl de bijbel best een interessant boek is. Mits je hem maar op jezelf toepast en niet op je homoseksuele of islamitische medemens.

  Like

 53. En wéér zijn het anderen die de moslims zeggen hoe ze hun teksten moeten interpreteren.
  Het christendom kan beter zwijgen over andere religies. Het christendom heeft eeuwen van terreur achter zich, van kindermisbruik enz enz. Dat past het niet om anderen te zeggen wat ze doen moeten. Net alsof er onder de christenen zich geen fundamentalisten zich bevinden.

  1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
  2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.
  3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

  Like

 54. mnb0

  God – of hij nou Allah of YHWH heet – is altijd een beetje onduidelijk geweest in zijn boodschappen. De politieke leiders die zo enthousiast Wereldoorlog I begonnen waren net zo christelijk als quakers, mennonieten en jehovah’s Getuigen.
  Alle moslims/christenen handelen in naam van de islam/het christendom. Dus geen van hen.

  “De islamoloog stelt elders dat minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld uitgevoerd worden in de naam van de Islam.”
  Best mogelijk, maar dat toont dan vooral aan dat moslims elkaar aan het uitmoorden zijn.

  http://www.globalresearch.ca/non-muslims-carried-out-more-than-90-of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619

  http://www.counterfire.org/news/17599-graphic-islamist-terror-accounts-for-only-0-7-of-attacks-in-europe

  Laten jezuiet/islamologen zich liever met de eigen volstrekt achterhaalde opvattingen bezig houden – abortus, anticonceptie, homohuwelijk en jongetjes verkrachtingen bv. voor ze nonsens over een ander geloof spuien. De moslims in mijn kleine gemeenschap zijn meer bij de tijd dan die muts in Vaticaanstad – en van hem zeggen ze ook nog dat hij zo modern zo zijn. Mijn hoela.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.