Geen schoonheid en troost in atheïstisch wereldbeeld Waldo Swijnenburg

parallel-universes

Dat toonaangevende atheïsten vaak een negatief mens- en wereldbeeld verkondigen is een van de redenen dat het atheïsme wereldwijd zo weinig populair is. Zo vervangen zij een zinvol leven door een doelloos bestaan en zetten de mens neer als een ‘omhooggevallen aap’ in plaats van een ‘gevallen engel’. Aldus de achterflap van het boek De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder God. Toch kan volgens schrijver Waldo Swijnenburg een werkelijkheid zonder God wel degelijk mooi, menselijk en zelfs magisch zijn.

Filosoof Jan-Auke Riemersma leest zijn boek en vindt dat filosoof, socioloog en psycholoog Swijnenburg de mens echter niet veel te bieden heeft als het om levensbeschouwelijk goed gaat en maakt hij de titel van zijn boek niet waar.

De onsterfelijkheid wordt bij hem betaald met een enorme vermenigvuldiging van het leed en de term ‘rechtvaardigheid’ komt in zijn woordenboek niet voor. Het werk van Swijnenburg valt tegen, althans voor iemand die enige levensbeschouwelijke diepgang verwacht. De woorden ‘troost’ en ‘schoonheid’ zijn eigenlijk niet van toepassing op zijn levensbeschouwelijke visie.’

Swijnenburg

Riemersma vindt de toon van Swijnenburg wel verfrissend, hij heeft ook niet dat neerbuigende toontje waarmee de nieuwe atheïsten zich vaak bedienen. Maar een ‘knock-out’ argument tegen het geloof in God bestaat niet volgens Riemersma.

Swijnenburgs afhandeling van de vraag waarom God het kwaad toelaat komt echter aardig dicht in de buurt van een knock-out argument. Met zijn argumenten dwingt hij de theïst op de knieën. Het probleem van het kwaad blijft de achilleshiel van het theïsme en Swijnenburg maakt optimaal gebruik van deze zwakte.’

Het fine-tuningargument komt ook ter sprake. Swijnenburg vindt dat het sterkste argument voor het theïsme en beschrijft de argumenten van voor- en tegenstanders. Riemersma noemt dit, en zijn behandeling van het kwaad, een van de beste delen van De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder God. De atheïst blijkt de beste papieren te hebben voor dit argument.

quantum_cartoon

Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat de atheïst de beste papieren heeft daar die zich geruggensteund weet door het zogenaamde multiversum: wie uit een zeer groot kledingmagazijn kan kiezen, zo citeert Swijnenburg de astronoom Martin Rees, zal altijd wel een pak vinden dat hem als gegoten zit. Tussen de vele universa vinden we er altijd wel een die geschikt is voor leven. We hebben daarom geen God nodig die de werkelijkheid zo inricht dat er op termijn leven zal ontstaan.’

waldoswijnenburgVolgens Waldo Swijnenburg (foto: uitgeverij Balans) sterven we misschien alleen maar in dit universum, maar gaan we door in andere. Volgens hem bestaan er mogelijk oneindig veel versies van onszelf, waarbij de geschiedenis net een andere wending heeft aangenomen. Riemersma vindt dit geen troostrijke gedachte en vindt het jammer dat de schrijver dit probleem niet oplost en uitwerkt.

Hij verstrekt ons een technische oplossing voor het probleem van de sterfelijkheid, maar bekommert zich niet om het levensbeschouwelijke probleem van het ‘lijden’ dat inherent is aan de vele werelden-theorie. Voor iemand die zegt ons een volwaardige levensbeschouwing te kunnen verschaffen is dit niet voldoende. Het laat zich gemakkelijk raden dat het menselijk lijden, als we dat met vele werelden vermeerderen, eenvoudigweg moet worden afgewezen.’

Zelf vindt Riemersma dat wie het bestaan van vele werelden verdedigt, er rekening mee moet houden dat het bestaan van God wellicht ook mogelijk is…

Zie: Swijnenburg, een wereldbeeld zonder god

De schoonheid en de troost van een wereldbeeld | Waldo Swijnenburg Paperback | 290 blz. | Uitgeverij  Balans | 2014 | EAN: 9789460039065 

Illustr: achterdesamenleving.nl
QuantumCartoon: space.mit.edu
UPDATE: 10.34 uur

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

41 Responses

 1. Geloof is per definitie het aannemen van dingen zonder enig bewijs. Persoonlijk wil ik dat eigenlijk nooit doen, omdat ik geen idioot ben. De wetenschap heeft een flexibele onderzoeksgeest, altijd met voortschrijdende en zichzelf corrigerende werkmethodes. Ik geniet volop van al het aangetoonde. Daar heb ik geen klassieke religieuze literatuur voor nodig, dat geschreven is in woestijnen en in periodes van overwegend lagere gemiddelde intelligentie dan nu (zeitgeist).
  Hoelang willen gelovigen nog blijven stoeien met hun cognitieve dissonantie dat goden niet bestaan. Hoelang willen ze zich nog in allerlei kronkels bewegen door allerlei interpretaties te blijven creëren ten aanzien van al het beschrevene in die klassieke religieuze literatuur van hen? Cognitieve dissonantie….. dat is wat hoogtij blijft vieren binnen alle religies. Aanschouw het!

  Like

 2. Ik zou mezelf niet atheïstisch willen noemen. Ik besef enkel dat we nog geen enkele wetenschappelijke verklaring vinden van het begrip: god.
  Ik zou me eerder agnost willen noemen, vermits ik bereid ben een van beide standpunten te geloven als ik maar enig zinvol bewijs aangereikt krijg.

  Like

 3. @Theo schrijft: begrijp je wel dat elk systeem levenloos is? ,

  Dat schreef ik zelf toch al, vandaar dat ik refereerde aan “weer een nieuw concept”. Dat is nu juist hetgeen wat we ontdekken door oplettendheid.

  @Joost: Bedankt voor de explicatie, bezielde menselijke lichamelijkheid?, Merleau-Ponty zegt me niets, ga eens kijken.

  Like

 4. joost tibosch sr

  Egbert Het joodse geloof met zijn actieve levensvisie ziet in zielen slechts zielige schimmen na de dood. Het christelijk denken concentreert zich oorspronkelijk op Gods’Geest en zijn invloed op mensen en heeft later driftig leentjebuur gevonden in het griekse denken met zijn vaak te makkelijke scheiding van lichaam en ziel Met het recente evolutiedenken in groeiende bezielde werkelijkheid en filosofisch persoonlijk als Merleau-Ponty-fan houd ik het bij “bezielde menselijke lichamelijkheid” en wacht rustig al de nog te verwachten verrassingen van de moderne psychologie (niet van de parapsychologie) af.

  Like

 5. Theo

  @ Egbert,
  begrijp je wel dat elk systeem levenloos is?

  @ armandmaes, voordat je jou kijk zo eenzijdig weergeeft, waarbij je je dus als atheïst opstelt, even voor joost tibosch, de gelovige hoeft zich niet te verontschuldigen voor u of wie ook, de gelovige is niet het systeem.

  Het collectief wat u maar blijft beschrijven (christendom, paus rome bijbel creationisme) is niet de gelovige mens. U staat niet voor hét atheïsme. Als de gelovige u aanspreekt als ‘de atheïst’ bent u wellicht geraakt, andersom doet u hetzelfde. Elk gelovig of niet gelovig systeem wereldwijd is als levenloos instituut een groot gevaar voor massa-indoctrinatie, dat is niet alleen christendom in Afrika. Dat is elke vorm van nationalisme, verdeeldheid wereldwijd. (Bekijk maar eens propagandafilms over de angstwekkende bewapening in communistische landen (en dat ‘soldatenbewustzijn’.)

  Like

 6. @Theo, dat de meeste mensen in een totalitair systeem geen nee durven te zeggen (op wat moedige enkelingen na), is wel begrijpelijk gezien de consequenties die daarop volgen.

  De duister kant in je eigen wezen onder ogen zien heeft ook met waakzaamheid te maken, daar zou je je ogen niet voor moeten sluiten. We zijn wel van goede wil maar nu eenmaal niet altijd lief aardig en vredig, het fluctueert gelukkig enigszins, een beetje on/off en dat geeft het leven dan ook weer kleur.

  Wat is nu een bezielde mens, in mijn optiek een nietszeggende term, of je zou er iets bij moeten ervaren, een ander kan dat niet voor jou in gaan vullen en er betekenis aangeven, dan ben je weer met het e.e.a. concept bezig, probeer je iets te bewerkstelligen, hetzij op een actieve of passieve wijze, de menselijke geest is ongelofelijk slim om haarzelf te manipuleren en voor de gek te houden, maar dat is mijn mening maar.

  Maar je hebt inderdaad gelijk Theo, het enige wat we echt kunnen doen is oplettendheid (waakzaamheid) beoefenen.

  Like

 7. Theo

  @ Egbert,
  aanvullend, je zou gemakkelijk een mens-robot vergelijk kunnen maken, dat idee krijg ik bij die voorbij marcherende militaire troepenmachten met hun parades van macht, Korea of waar ook, als duizenden mensen als een stupide hoop robots gedachteloos zijn onderworpen aan een levenloos systeem.
  De mens maakt zeker kans van slagen, als robot. Daarmee ben ik terug bij ziel of bezieling, voor mijn gevoel heeft bezieldheid te maken met opkomen voor eigenheid, je bent géén radertje in een (militaire) machine, je kunt nee zeggen tegen dictators et cetera. Het gaat eerder om bewust leven, zelfwaakzaam, je afwenden van geweld, daar begint pas de “bezielde” mens tot leven te komen.

  Like

 8. Carla

  Klopt @ Corrie, ook Bert Keizer kwam er niet uit.
  De grote vraag zou kunnen zijn: ‘ Had hij de intentie om eruit te willen komen? ‘
  Of……is er wel uit te komen in zijn algemeenheid?
  In beide gevallen denk ik van niet.

  Sinds de oudheid zijn de gedachten over de ziel al vaak verschoven. Aardig om kennis van te nemen in deze:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3243306/2012/04/19/Hoe-te-leven-in-een-wereld-zonder-ziel.dhtml

  Daarom wend ik mij liever naar de poëzie en/of verhalen.
  Zoals Wyslawa Szymborska met haar indruk wekkende: ‘ Enige woorden over de ziel.’ ( staat ook op deze site )
  Of het verhaal van de Australische Aboriginals die onderweg soms even stil staan om te wachten op hun ziel.
  En zelfs het denken van de Japanners die overal een ziel in zien. Misschien wel omdat zij die door hun handelen zelf er in hebben gelegd?

  Soms denk ik dat ‘ ( de ) ziel ‘, ook maar een woord is, net als liefde.
  Een woord ….. totdat er iemand voorbij komt die er betekenis aan geeft.

  Like

 9. -Steunen op het absolute zijn van eeuwige wetmatigheden, kan leiden tot een absoluut zijn als basis van alle evolutie .
  – En kan ook gelden als ander ontologisch bewijs voor het bestaan van het absolute, wat sommigen ook ‘ god’ kunnen noemen…

  Like

 10. corrie

  @ Egbert, Ja, ik volgde een cursus parapsychologie bij Titus Rivas. Hij heeft zich gespecialiseerd in BDE ervaringen. Filosofie cursussen volgde ik ook, op verschillende manieren. Antroposofie en homeopathie weet ik iets van. . Getriggerd door homeopatische medicijnen, werden beelden opgeroepen, die verwezen naar hoog gevoeligheid. Dan zit je in de buurt van de Nieuwe Tijdskinderen. Misschien was ik er vroeg bij, dat kan. Het geeft wel aan, dat iets in ons lichaam een zend/ontvangststation kan vormen. Hoe parapsychologie werkt, is nog niet ontdekt . We weten alleen dat het bestaat. Dit is tegelijkertijd een reactie op het bericht van Theo. Mensen zijn geen “dingen” maar “bezielde”” wezens. Dick Swaab zegt: Wij zijn ons brein”. Ons brein wordt gevoed door wat wij tot ons nemen, dat kan kennis zijn, maar ook letterlijk voeding Dat gaat over fysieke processen.
  @ Catla, Dat boek, “waar blijft de ziel””, bracht het begrip weer eens onder de aandacht, vooral bij stervens begeleiding. Ook hij kwam er niet uit.
  @ Valére. Uw wiskundige stelling gebaseerd op de stelling van Einstein vind ik in zoverre leuk, dat U uitkomt op de Psy van psychologie, de Logos, de macht van het Woord: Wanneer iedereen zegt, dat God- of zoiets -op de Catharijnekerk in Brielle zit, dan zít hij daar ook. Je kunt ook uitkomen op psi Een letter in het griekse alfabet. Dat wordt te moeilijk voor mij. Cijfers!

  Like

 11. @Theo je schrijft: Anderzijds blijf je tamelijk angstvallig in je neurologische visies.

  Kun je misschien uitleggen wat je hier precies mee bedoelt.

  Dat het brein op de e.e.a. manier (hoe het werkt weten we niet) als doorgeefluik kan fungeren voor paranormale ervaringen, ben ik nu wel van overtuigd.

  Maar deze ervaringen kun je niet afdwingen, zeer zeker niet onder laboratoriumcondities, ze overkomen je.

  Dat geeft wel aan dat het brein over onvermoede mogelijkheden beschikt en er veel meer aan de hand is dan we ooit zouden kunnen vermoeden, maar dat betreft voor ons een groot braakliggend terrein wat we niet in kaart hebben.

  Je schreef: Je zegt er staat niks in de bijbel over de ziel,

  Ik schreef dat nergens in de Bijbel over “de onsterfelijke ziel van de mens” gerept wordt, die wijsheid heb ik natuurlijk niet van mezelf, want ik ben geen Bijbelkenner, maar je zou het ook eens aan @Joost kunnen vragen, zover ik weet beschikt hij wel over kennis van zaken hieromtrent, of misschien dat hij deze uitspraak nog zou willen becommentariëren.

  Ach, zolang mijn computer nog geen empatische trekjes begint te vertonen en geen traantjes van vreugde of verdriet langs het scherm van mijn monitor laat biggelen, zal het met het vervaardigen van replica’s van de Homo sapiens wel wat meevallen.

  Laat mij het nu helemaal niet verwonderen dat ze in Japan zo verzot op robots zijn. Dat zal vast wel iets met hun cultuur te maken hebben.

  Like

 12. joost tibosch sr

  Armandmaes Moet ik nu ook alle niet gelovigen die er een rotzooitje van maakten/maken op gaan noemen? Het lijkt me zinvoller dat rechtschapen gelovigen en niet gelovigen als tegenwicht tegen al dat zgn gelovig en niet gelovig gedonder nu eindelijk eens samen gaan werken, zonder elkaar bij voorbaat in een hoek te trappen.

  Like

 13. – Zelf zie ik alles als een projectie of een uitvloeisel vanuit het enige absolute en noodzakelijke zijn of zijnde zelf, nl. De eeuwige absolute en noodzakelijke wetmatigheid, die als een absolute wil, net als onze wil energie kan worden .
  Energie , die zich uit als de formule E= mc2. In massa, materie en de dingen zelf ; zodat tenslotte de formule E=mc2= Psy kan gelden; waar Psy staat voor dat enig absoluut zijn , de eeuwige ‘logos’ ….

  Like

 14. – Veel hangt zeker af van de definities, die men geeft of kan geven aan materie, ziel en andere…
  – Materie kan men bepalen als vormen en hun inhoud …
  – Voor Aristoteles waren de vormen van de dingen ( lichamen, atomen, deeltjes…) niets anders of meer dan ideeen. ; terwijl men volgens Kant het ‘ innere’ der dingen niet kan kennen of ervaren…
  – Zo kan men materie zien als een ‘geestelijke’ hoedanigheid ..-
  -Zodat materie en geest of ziel tenslotte een en hetzelfde zijn; waarvan men de ware aard niet echt kan achterhalen …

  Like

 15. Theo

  @Egbert,
  als je zo een ervaring beschrijft, waarbij je iets uit een nabije toekomst ziet (zulk een ervaring had ik ook eens) zeg je, ik geloof dat het paranormaal is. Anderzijds blijf je tamelijk angstvallig in je neurologische visies. Ik blijf erbij dat er veel meer ‘aan de hand’ is.
  Vraag naar wat de ziel is, de term bezieling is dat dode zielloze materie op zeker moment werd bezield, dat kun je dus verschillend interpreteren. In de o.t. schiep God de mens uit klei en blies hem de Adem in (eerste mens Adam.) Dit kun je beschouwen als God bezielde de materie. Je zegt er staat niks in de bijbel over de ziel, het begint al bij deze zin. God bezielde de mens, dan kun je afvragen of God dus ‘zichzelf’ a.h.w. ‘blies’ in de mens, of slechts een machine in gang zette.

  In de verwijzing van Carla (tegenlicht) lees je dat Daniel Dennett de mens beschouwt als een robot. Behalve dat Dennett evenmin de waarheid in pacht heeft, vind ik het wel een zéér reductionistische visie op de mens. Of je moet wachten op de robot die in zichzelf gaat dromen en fantaseren, en prachtige ideeën ontwikkeld. Wanneer kan men daadwerkelijk praten over een bezield ‘ding’? Of andersom, de mens een ‘ding’ noemen. Ik vind dat een nihilistisch mensbeeld.

  Like

 16. Ik vind dat een correcte levenshouding. Godsdienst wordt te veel misbruikt om macht en rijkdom te verwerven. Ieder heeft het recht zijn eigen idee te vormen over het al dan niet bestaan van een god of goden. We zien in bv Africa christenen tegen moslims strijden voor het bezit van gronden, wel onder het mom van godsdienst.

  Like

 17. Spijtig genoeg wordt in het midden-oosten en Africa, actueel, het geloof misbruikt om macht en rijkdom te verwerven. De rechtschapen mens heeft geen boodschap aan geloof of niet geloven. Hij tracht zorg te dragen voor familie, buren en kennissen.

  Like

 18. @Corrie, zoals jij het beschrijft leek me dat zeer zeker een paranormale (precognitieve) ervaring, wonderbaarlijk, zo heb ik ooit eens gedroomd dat ik een aanrijding zou krijgen met een oudere dame, beide waren we op de fiets, ik was de droom allang vergeten toen het zich na ongeveer enkele weken het gebeuren precies zo voltrok zoals ik had gedroomd, zelfs de dame was voor mij herkenbaar, sindsdien trek ik ook het bestaan van paranormale fenomenen niet meer in twijfel en ben me er verder in gaan verdiepen, door o.a. boeken van Prof van Praag te gaan lezen.

  Like

 19. Carla

  Bedankt @ Corrie voor je reactie.
  Hoewel het niet ondenkbaar is dat er misbruik gemaakt kan worden van de ontwikkelingen van de technologie, ben ik zelf wat voorzichtig met ‘stel dat ‘ gedachten.

  Deze tikken zo snel aan iets wat buiten mijn vermogen ligt.
  Wat vervolgens weer tikt aan een zekere vorm van machteloosheid. ( geleerd van René Gude en Jan Drost ) 😉

  Like

 20. joost tibosch sr

  @Armandmaes Zie 7/5 12.15 Je houdt stug vol aan een discussie met mij als gelovige? Ben het wat dit betreft beslist met je eens en zie als gezegd alle mogelijkheden tot praktische samenwerking om onze wereld beter te maken
  @Corrie De in evolutie gegroeide persoonlijk bezielde lichamelijkheid van de mens zit vol nog niet achterhaalde mogelijkheden (en laat zich ook liever niet te makkelijk voor eigen doeleinden manipuleren)

  Like

 21. corrie

  @Carla,
  De ziel kwam niet ter sprake in de uitzending die ik zag. De robots vond ik in zoverre afschrikwekkend, dat ik de mogelijkheden herkende, tot manipulatie. Stel, dat het mensen lukt een zichtbare, tastbare vorm te vinden van de ziel, of van God, dan kan dat mogelijkheden bieden er aan te sleutelen, waarschijnlijk ten eigen bate.
  @ Egbert Tijdens mijn |BDE ‘’zag” ik een omgeving met een huis dat ik niet thuis kon brengen. Later in mijn leven bleek dat het huis te zijn waarin we na een verbouwing gingen wonen. Nog later noodzaakten omstandigheden mij/ons, dit huis te verlaten. Als iemand mij uit kan leggen hoe het mogelijk is zo ver in de toekomst te zien, zonder deze te kennen, hou ik me aanbevolen.

  Like

 22. @Corrie, ik kwam het eerst in aanraking met het begrip ziel door de Christelijke opvoeding in mijn jeugd, nu zie ik het als een term welke zich voor zoveel betekenissen kan lenen en waarover ook steeds nog heel wat af gediscussieerd wordt, ik ben wel overtuigd van het bestaan van paranormale fenomenen die zich vaak in subliminale staat (tussen waken en slapen) manifesteren en waarbij het brein als zender en ontvanger fungeert, wat het channelen betreft, dat is zover ik weet contact maken met je eigen onbewuste en soms bepaalde boodschappen ontvangen, de gidsen en engelen die daarbij een rol spelen zie ik niet als externe entiteiten maar meer constellaties het eigen onderbewuste. je kunt ook een scrying mirror maken voor dezelfde doeleinden, sommige mensen schijnen daar wel iets aan te hebben in die zin dat ze er steun aan kunnen ontlenen , net als het geloof.

  Like

 23. @Joost Tibosch sr
  Het idee dat niet-gelovigen een triest leven hebben is volledig onjuist. Omdat iemand met beide voeten op de grond blijft en niet gelooft in religieuze geschriften. Niet-gelovigen kunnen best een heel aangenaam leven hebben. Niet-gelovigen weten ook dat de natuur eigenaardige sprongen maakt en lijden en dood nu eenmaal deel uitmaken van het leven.
  Zie ook armandmaes.wordpress.com

  Like

 24. joost tibosch sr

  Met het recente evolutionaire denken is de hele stoffelijke werkelijkheid bezield en groeide uit naar de bezielde lichamelijkheid van de menselijke persoon.

  Het oude gebruikelijke en door christenen geleende denken van een van het lichaam gescheiden ziel had geen christendom nodig om mensen eeuwig te laten leven, hoe dan ook.

  Christenen herkennen zich nu steeds meer in evolutionait denken, waarin de lichamelijk bezielde menselijke persoon zelf kan/zal eindigen, terwijl de evolutie in ieder geval in mensen- en wereldgeschiedenis verdergaat (In geloof wordt de mens, zoals door mensen een tijd niet, door God nooit vergeten zoals hij leefde).

  Ook de voortgezette evolutie van in ieder geval mensen- en wereldgeschiedenis ( denktmen) zal uiteindelijk eindigen. (Men durft dan toch te geloven dat deze hele stoffelijk lichamelijk bezielde werkelijkheid “rust”(Augustinus) in “God, die haar in liefde tot zich trekt”en in zijn naam mensen in evolutie, waar ook mensen verantwoordelijk voor werden, tot liefde oproept).

  Like

 25. corrie

  @ Egbert, jij vraagt je af, of een ziel materieel is, of immaterieel? Dat weet ik niet. Dezelfde vraag heb ik geleld aan mijn hom arts. Door therapeutische behandelingen, (zoeken naar blokkeringen), kwamen ervaringen naar boven, die zich niet in dit leven hebben voorgedaan. Ik had er ook nog niets over gelezen. Ik kon ze me dus niet ”gewoon”’ herinneren. Ook niet vanuit mijn onderbewuste. We dachten aan herinneringen uit vorige levens, die zich in de ziel hadden opgeslagen. maar wéten doen we het niet. Voor mezelf denk ik, dat er iets fysieks moet zijn, dat als zender/ontvanger kan functioneren. Dat is het terrein van de medici, en daar behoor ik niet toe. Je zou je ook af kunnen vragen, waarom kan de ene mens channelen en de ander niet? Ik kan het niet, en ik wil het ook niet kunnen .
  @ Carla, Die robotuitzending van de VPRO gisteren, had in dit opzicht een angstaanjagend aspect.

  Like

 26. @Corrie, zoals Hermes Trismegistus stelde, zo boven, zo beneden,de microkosmos qua rangschikking inherent aan de macrokosmos, dat is een aanname, hoewel één die goed doordacht is, ik laat nu de aanname van een ons omringend geestelijke energieveld, “de aura” maar even rusten, als je het niet erg vind, maar nu weten we nog steeds niet waar het begrip “ziel” nu voorstaat.

  Wel dat het begrip zich voor een brede interpretatie leent.

  Ik heb overigens van de Christenen begrepen dat nergens in de Bijbel wordt gerept over een onsterfelijke ziel.

  Like

 27. corrie

  @ Egbert. Goede vraag, Veel over gelezen, en daarbij voor mezelf een voorstelling gemaakt van een microkosmos, als weerspiegeling van een macrokosmos, waar die microkosmos deel van uitmaakt. Een kleurrijke microkosmos b.v., als een regenboog, om de aarde. net zoiets zoals de ringen rond Saturnus. Helemaal niet wetenschappelijk bedoeld, maar het product van een creatieve geest. Ik zie geen aura’s, maar ken mensen die dat wel kunnen, maar er niet mee willen werken.. Misschien zitten in die aura herinneringen opgeslagen aan vorige levens? Ik weet het niet.

  Like

 28. joost tibosch sr

  armandmaes. Gelovigen nu geloven al lang niet meer aan een eeuwenlang vanzelfsprekend gedacht wereldbeeld met hemel boven en hel onder. Gelovigen nu geloven al lang niet meer aan eeuwenlang vanzelfsprekend gescheiden gedachte ziel en lichaam. Jouw nog vanzelfsprekende discussie met indoctrinerende gelovigen en godsdiensten is niet meer te houden!

  Like

 29. Honderden jaren hebben godsdiensten ons geïndoctrineerd met het idee dat er geesten en zielen bestaan.
  De moderne wetenschap heeft duidelijk gemaakt dat de hersenen een fysisch geheel zijn die aangestuurd worden door onze zintuigen. De ontvangen informatie wordt door chemische en elektrische processen verwerkt en opgeslagen.
  Onze handelingen worden dan gestuurd door die informatie.
  Dat zielen zelfstandig bestaan is een hypothese die geen enkele wetenschappelijke basis heeft.

  Like

 30. corrie

  @ Egbert, De stelling dat de ziel van een mens ook op andere planeten bestaat, (heeft bestaan), gaat – dacht ik – uit van zielenincarnatie, waarbij een ziel ook ervaringen op wil doen met het leven op andere planeten. Dat zou best denkbaar zijn. Maar wéten doen we dat niet.

  Like

 31. -Laten we aannemen, dat er ‘ zo-iets’ als ‘god’ bestaat .
  Iets dat absoluut , noodzakelijk en transcendent is aan alles, wat is ; een vorm van ‘logos’ als wil, energie en ‘schepper’ van alles…
  En laten we besluiten met te weten, dat daar geen andere of meer eigenschappen kunnen aan toegekend worden …

  Like

 32. Quote column: Volgens hem bestaan er mogelijk oneindig veel versies van onszelf, waarbij de geschiedenis net een andere wending heeft aangenomen.

  Is er ook een vorm van (misschien op telepathisch niveau) contact mogelijk met al deze varianten van onszelf rondzwalkend in andere multiversum.

  Tja, wat kun je zoal nog meer verzinnen.

  Dat dit gegeven vervolgens dan nog wordt becommentarieerd als “een technische oplossing voor het probleem van de sterfelijkheid”.

  Een technische oplossing?

  Like

 33. Carla

  Dat ik mij niet ‘thuis’ voel bij steeds maar weer het beschrijven van te ontdekken tegenstellingen zoals tussen theïsten en atheïsten, moge inmiddels wel duidelijk zijn.;-)

  Voor mij is er maar één land…..de wereld.
  En is er maar één volk ….. de mensheid.

  Geen enkel argument voor, tegen, met of zonder God, kan het idee in zich dragen, de ander op de knieën te krijgen.

  Laat alle bloemen bloeien. Zoek liever ( en daar doe ik graag aan mee ) naar wat, ons mensen, de dag van morgen doen halen.

  Like

 34. joost tibosch sr

  Humaan ongelovigen met alle oog voor menselijk vermogen en inzet kennen wel degelijk gevoel voor schoonheid en troost in menselijk genieten en naar menselijk vermogen Als gelovige ontkomt men bovendien ook beslist niet aan leed, ziekte, dood en beseft ook maar al te goed dat evolutie en mens zijn beperkingen en gebreken kent.
  Als humaan ongelovige verzet men zich naar vermogen tegen deze beperkingen en gebreken, probeert ze minstens leefbaar te houden en liefst te verbeteren; als gelovige gelooft men bij eenzelfde beperkte inzet en verbetering dat menselijke beperking niet het laatste woord heeft.
  Het gelovige verwijt dat een atheist geen zin zou zien in verzet tegen, zich slechts overgeleverd voelt aan gebrek en dood, geen schoonheid zou ervaren in het leven en troost zou missen,lijkt erg voorbarig. Een gelovige doet er in onze wereld van mensenrecht en met de inspiratie van zijn geloof dan ook beter aan om zich samen met de humaan ongelovige in te zetten voor een betere schone en troostvolle wereld en voor een toekomst van menseneenheid. .

  Geliked door 1 persoon

 35. corrie

  Ook in Trouw wordt op dit moment deze discussie gevoerd., aangekaart door een artikel van Ger Groot. Je merkt dan, dat er weinig filosofische definities bestaan over religie. Moeten we daar eerst niet eens mee beginnen? Gelovigen kunnen het bestaan van God niet bewijzen, ondanks Rutten. Noch kunnen atheïsten bewijzen, dat er géén God bestaat.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.