‘Ons bewustzijn bevindt zich in de wereld om ons heen’

Neurowetenschappers kunnen helemaal geen bewustzijn in het hoofd aanwijzen, zegt schrijver en hoogleraar literatuur Tim Parks in Out of My Head: On the Trail of Consciousness. VN noemt dat een persoonlijk, boeiend en helder boek. De titel van dit blog komt van hoogleraar robotologie, filosoof en psycholoog Riccardo Manzotti, naar wie Parks verwijst.

Manzotti zet zich in The Spread Mind af tegen het zogeheten internalisme van de meeste filosofen en neurowetenschappers. Zij vatten bewustzijn op als iets dat in het brein zetelt. Volgens Manzotti zit het bewustzijn niet in het brein, maar in de wereld om ons heen. De hersenen faciliteren ervaring, maar slaan niets op.

In The Spread Mind betoogt Riccardo Manzotti overtuigend dat ons lichaam geen subjectieve ervaring bevat. Toch is bewustzijn echt en, net als elk ander echt fenomeen, fysiek. Waar is het dan? De radicale hypothese van Manzotti is dat bewustzijn één en hetzelfde is als de fysieke wereld om ons heen.

Op basis van Einsteins relativiteitstheorieën, bewijsmateriaal over dromen en hallucinaties, en de geometrie van licht in waarneming, en aan de hand van levendige, praktijkvoorbeelden om zijn ideeën te illustreren, betoogt Manzotti dat bewustzijn geen ‘film in het hoofd’ is. Ervaring zit niet in ons hoofd: het is de werkelijke wereld waarin we ons bewegen.’
(Uit: The Spread Mind)

Volgens de G10 van de economie & filosofie zochten mensen als Richard Dawkins en ook Dick Swaab lange tijd in de hersens naar de plaatsen waarmee we gedachten of beelden konden vasthouden. ‘Nonsens volgens de nieuwe aanpak: die zijn er niet.’
The spread mind is een theorie die voortkomt uit observatie waartoe ons bewustzijn in staat is. Onze mind is onze trouwste metgezel maar zowel de filosofie als de wetenschap hebben grote moeite met dit ongrijpbare fenomeen. Niemand zag ooit een ‘mind’, of een ziel, zoals die vroeger heette.

The Spread mind, het sensationele boek Van Manzotti en Out of my head – On the trail of consiousness van Tim Parks  laten zien dat ‘connectie’ met de wereld’ geen leeg politiek of soft begrip is maar fundamenteel in ons bestaan om überhaupt iets waar te kunnen nemen. 

Net als Schopenhauer en Nietzsche de filosofie wisten te keren door naar de oorsprong van waardes te vragen, doen Manzotti en Tim Parks dit met de neuroscience met allerlei sociale en politieke implicaties die daar het gevolg van zijn. Hun onderzoek wat ons brein werkelijk is en hoe het functioneert  gebruikt eerder de metafoor van een brug dan een opslagplaats van beelden en emoties.’
(Persbericht G10)

Parks vertelt in VN dat Manzotti je diepgaand laat nadenken over onze ideeën over de aard van ons leven en wie we zijn als mens. Het kostte hem weinig moeite zich te realiseren dat de gangbare verklaringen van de werkelijkheid helemaal niet kloppen.

Juist als schrijver besef ik goed dat veel verhalen die we hanteren gebaseerd zijn op allerlei onjuiste aannames. We zijn vaak meer vertrouwd met verhalen dan met het leven zelf. Dat is een risico als we de wereld willen zien zoals die is.’
(VN)

Zie: Ons brein is helemaal niet zo interessant als we denken, zegt schrijver Tim Parks (VN)

Zie ook: De geest buiten mijn hoofd – door Tim Parks (Koorddanser)

*** Talk: On the trail of conciousness | Zuiderkerk | Amsterdam | Zaterdag 25 september 2021 | 17:45-18:45 uur | Tim Parks (in-person appearance) ***

Out of My Head: On the Trail of Consciousness | Tim Parks | 311 pages | New York Review Books | Paper, $18.95

Beeld: Kalhh (Pixabay)

About Paul Delfgaauw

Paul Delfgaauw is freelance tekstschrijver voor de Academie voor Geesteswetenschappen, Utrecht. Opleiding Religiestudies – richting Media & Cultuur (2014 – 2019) – aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (eindexamenscriptie: ‘Het draagbare Joodse vaderland’), verkent verkent sinds jaar en dag - de laatste tien jaar via zijn blog Goden en Mensen - filosofie, religie en spiritualiteit.

22 Responses

 1. Hallo Aafje. We zijn het roerend eens. Zolang je nog in je fysieke lichaam zit ben je gebonden aan je lichaamsbewustzijn. Dat is bij iedereen zo, anders zou je niet kunnen ‘bestaan’ in deze wereld. Er is een staat van bewustzijn buiten of los van het lichaam, maar dan ben je niet meer in deze wereld. Daarom benoem ik het zijn (het is geen werkelijk zijn) in deze wereld als illusionair.

  Fijn dat je geen vragen meer hebt, dat is bij mij wel anders. De verbijstering (Logion 2) duurt nog altijd voort. (Ik wil alles maar begrijpen.)

  Bewustzijn kent inderdaad geen plaats, dat wij het als plaats ervaren komt door het lichaamsbewustzijn. En door het lichaamsbewustzijn ervaren we deze wereld als echt, als iets wat bestaat.

  Leuk dat je in ging op mijn knipoog, ik heb nog sjans op mijn oude dag;-)
  Ik vroeg me wel eens af of je nog trouw zou me lezen.
  Ja dus. Een hartelijke groet.

  Like

 2. Aafje

  Zwerver, dank je wel voor je ‘gewink’, dat was leuk en daar werd mijn hart natuurlijk direct warm van!
  De naam Trouwe Lezeres is destijds uit nood geboren, heeft goed dienst gedaan maar was tijdgebonden en was ondertussen nogal sleets geworden. Ik post nu onder mijn voornaam.
  Aan het gesprek over bewustzijn heb ik weinig toe te voegen, ik ben een eenvoudig mens. Zoals je je misschien nog herinnert, heb ik ooit een ervaring gehad waarbij ik de levende, sprankelende, gouden energie van de Bron heb gezien en ervaren. Er valt van alles over te vertellen maar ingekort: het was de energie die was, is en zal zijn, de energie waarvan ik (en elk mens dus) deel van ben en waarbuiten niets is. Het was de allesomvattende energie van de Bron, het (alles!) was het sprankelende Leven, het was Liefde en ‘stralendheid’ en alles was Goed. (hoofdletters om de volledigheid en volmaaktheid ervan aan te geven, er is niets dat overtreffend zou kunnen zijn)
  Daarna had ik geen vragen meer. En in diepste zin is dat nog steeds zo….

  Aan het bewustzijn kan ik sindsdien geen plaats meer toekennen, het is eeuwig en onbegrensd. Zolang ik als mens verbonden ben met mijn fysieke lichaam, zal ik wat bewustzijn betreft altijd zekere beperkingen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er ‘energie-domeinen’ of ‘staten van bewustzijn’ zijn die een mens – zolang hij op een of andere manier nog in verbinding is met zijn fysieke lichaam – niet kan verdragen, niet kan ‘betreden’.
  Ik lees met plezier wat hier allemaal gezegd wordt, maar heb er op dit ogenblik niet zoveel over op te merken.
  Vriendelijke groet!

  Like

 3. Donder, volmaakt bewustzijn. [Over (“Ik” van alles) JHWH ? Ik ben die ben.]

  Kijk naar mij, luister naar mij.
  Eet mij op met uw aandacht.
  Verban mij niet met uw blik.
  Hoor mij niet aan met argwaan.
  Laat uw spreken mij niet haten.
  Zorg dat je me kent, altijd en overal.
  Maar pas op! Wees op uw hoede voor mij.
  Maar zorg wel dat je me kent!

  Want ik ben de eerste en de laatste.
  Ik ben heilig en eerloos.
  Ik ben de hoer en de maagd.
  Ik ben de moeder en de dochter.
  Ik ben onvruchtbaar maar heb vele kinderen.
  Vele malen ben ik uitgehuwelijkt,
  maar ik heb geen echtgenoot.
  Ik ben de vroedvrouw en degeen die baart.
  Ik ben de bruid en de bruidegom.
  Ik ben de moeder van mijn vader,
  de zus van mijn man,
  en ik heb hem zelf gebaard.

  Ik ben het onbegrijpelijke zwijgen.
  Ik ben de almaar weer in de herinnering
  teruggeroepen gedachte.
  Ik ben de stem die zichzelf begeleidt,
  het woord zonder houvast.
  Ik ben de naam die ik mijzelf geef.

  Ik ben schaamteloos en ik schaam mij diep.
  Ik ben de nietsontziende kracht
  en sidder van angst.
  Wees op uw hoede voor mij!
  Haat mij niet.
  Heb mij niet lief.
  Vrees mij niet.
  Maar zoek mij
  in uw vreugde en in uw smart.
  Neem mij in bezit zonder aarzeling.

  Waarom vervloekt u mij?
  Waarom vereert u mij?
  U heeft mij geslagen en getroost.
  Ik ben de vrede
  en de oorlog onstond om mij.

  Wie mij niet kent, heeft geen weet van mij.
  Maar wie mij kent herkent zichzelf.
  Soms ben ik heel dicht bij.
  En hoe groot is dan de afstand!
  Soms ben ik ver verwijderd.
  O, hoe na zijn wij elkaar dan.

  Luister dan naar mij.
  Let goed op.
  Er is hier niemand behalve ik.
  Maar toch, ik ben hier niet.
  Ik ben hier nog nooit geweest.
  Verschuil je daarom in mijn woorden.
  En laat mij hier achter,
  want ik ben er niet.
  Als ik hier wel was
  zou je me niet kunnen horen.

  Haat mij niet.
  Heb mij niet lief.
  Vrees mij niet.
  Maar zoek mij
  in uw vreugde en in uw smart,
  want daar zul je mij vinden.

  Gnostische tekst uit de Nag Hammadi-geschriften, code NHC VI.2. Het woord ‘Donder’ is hier synoniem voor God

  Like

 4. Jan, mijn interpretatie over dat Koninkrijk welke IN u en BUITEN u is.
  Jezus bedoelde daar de wijze waarop we allemaal dezelfde ‘u’ zijn.
  Of beter gezegd: waarop we dezelfde wijze een ‘ik’ zijn.
  Dat noem ik aanwezigheid.

  En dan bedoel ik niet de aanwezigheid van de toneelspeler (de vorm).
  Maar de diepste essentie van ieder mens.
  Het ‘weg-blikken’ van Plato.

  En dat is i.m.o. nou echte mystiek zonder aanhalingstekens. We blikken allemaal op dezelfde wijze wég van onze essentie, daarom zien we hem ook niet! We kunnen die essentie alleen maar zijn.

  Logion 1: “Hij die de betekenis van deze woorden zal vinden zal de dood niet smaken.”

  Die essentie waar ik op doel is niet-geboren. Daarom moet men ook dat verwerpen wat wel-geboren is. En daarin ben ik toch meer van Jezus’ woorden dan die van Boeddha. Jezus stierf immers aan het kruis.

  vraag:
  Is de mens een afgescheiden iets van het universum of de goden?

  Mijn antwoord: Nee, daadwerkelijk afgescheiden is geen enkele mens. Het goddelijke is aanwezig in elk mens. De mensen hebben de potentie om dat goddelijke te verWEZENlijken. Zodat God jouw WEZEN wordt. Dat is God in mij en ik als God. Het is de godsvereniging in de ziel (het wegblikken) waarin Ik God word en God wordt mij. Wij worden elkaar! Zodat we godenmensen worden of mensgoden, letterlijk van godenenmensen! De dood bestaat niet meer zoals Jezus heeft voorzegd.

  Zoiets dan maar, Jan.

  P.S. Met dat capteren ben ik het volledig eens. God wil zich laten zien aan elk mens, hij heeft alleen goddelijke spelregels, welke jij dan weer capteren noemt. Woordloos begrijpen terwijl je niet-denkt.

  P.S. 2 Leuk om jou ook weer eens te lezen.

  Like

 5. Zwerver, niet ik maar Jezus zei, volgens het Thomas Evangelie Logio 3, “het Koninkrijk is binnen in u en buiten u.”

  Ik vraag me af, wat bedoelt Jezus met: “u”?

  Is dat de vraag naar het gelaat, je lichamelijkheid, je psyche, naar jezelf, je ego, je “ik”, je “ik ben ik”, of het ZELVE? Het is erg interessant. Al gaat het er slechts om de verschillen in deze aanduidingen van elkaar te onderscheiden.

  Hoe wordt het “ik” gemaakt? Lees bij ahamkara (Sanscriet):
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahamk%C3%A1ra

  Ik heb begrepen dat ahamkara (letterlijk de -ikmaker-) in weze de identificatie met een rol is. Een rol zoals een toneelspeler die speelt volgens een script. Het script dat we zelf weven als een web: het lot volgens de wet van oorzaak en gevolg (Karman) Of dichter bij huis de schikgodinnen.
  De inscriptie in de Tempel van Apollo in Delphi (mens ken UZELVE) en ook nu nog bij de ingang van vrijmetselaarsloges. Het is als het zoeken naar een kern bij het openmaken van een ui. Zoals in de legende van Peer Quint. Erg leuk…. Zie de wikipedia.

  Daar gaat het schijnbaar/blijkbaar om: “Ken uzelve en u zult het universum en de goden kennen.” En mijns inziens is dan niet een rationeel kennen, zoals hierboven door mij beschreven, maar a-priori ervaring die niet ge”ken”d kan worden maar “gecapteerd”. Capteren van een energiestroming van gemoed, gevoel- intuïtie ervaring van de numen.

  Leuk om hier weer eens van alles (en nog wat) te schrijven.

  vraag:
  Is de mens een afgescheiden iets van het universum of de goden?

  Like

 6. En als reactie op de titel van deze blog: “Ons bewustzijn bevindt zich in de wereld om ons heen.”

  Bewustzijn. bevindt zich nergens, laat staan in de wereld om ons heen. Dat gezegd hebbende is bewustzijn aanwezig in de personen (beelden) en is dus tóch aanwezig in de wereld om ons heen.
  Maar ook in het ‘beeld’ wat wij zelf zijn.

  Wat Jan zegt: het Koninkrijk is in ú, maar ook buiten ú. Het is verborgen in de beelden. Waarvan je er zelf één bent.

  Zo. Dit moest ik even kwijt. 😉

  Like

 7. Voor mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in bewustzijn. Kijk naar ‘jezelf’, het ‘jezelf’ heeft een denkbeeld nodig om te kunnen handelen. Dat denkbeeld is iets wat er nog niet is, maar wat jezelf gerealiseerd wenst te zien. Het denkbeeld dat er in de toekomst iets gebeuren moet maakt ‘jezelf’ handelend in het heden. Handelend naar de toekomst toe.

  Zo levert het verleden een handelend ‘jezelf’ naar de toekomst toe. Er is iets in de toekomst wat nog moet gebeuren, waar je een innerlijke drang toe voelt. Zodoende wordt het verleden INHOUD voor het handelen naar de toekomst toe. Dat ben jij! (In de illusie dan hè)

  Bewustzijn bezit de mogelijkheid niet om de toekomst te kunnen (be)denken.
  Bewustzijn bezit wel de mogelijkheid om het verleden op te roepen middels het Akashaveld.
  Het zuivere bewustzijn bezit niets wat aan zelf refereert. Het is geheel vrij van de persoon die je zelf meent te zijn.

  Bewustzijn zélf is geheel vrij van voorstellingen. Waarom? Het is dat wat de voorstellingen ziet….
  Ook de (toekomst)voorstellingen die jij als zelf bedenkt. Iedere gedachte van jou verschijnt ook in bewustzijn. Daarom zijn denkbeelden ook dode gevallen. Denkbeelden leven niet. Denkbeelden gaan nooit over de actualiteit, alleen bewustzijn kan in de actualiteit verkeren.

  Vertrouw daarom je eigen denkbeelden niet. Er is geen licht(!) of leven in je eigen denkbeelden.
  En daar het jezelf is die denkt, dien je jezelf niet te vertrouwen. JIJ!! (IK) bent het meest onbetrouwbare wezen dat er bestaat. Geestelijke WEZENHEID kan alleen gevonden worden in bewustzijn. Omdat bewustzijn nooit of te nimmer AANWEZIGHEID bezit in verleden of toekomst.

  AANWEZIGHEID kan alleen gevonden worden in de actualiteit. Dát is God….

  Met vriendelijke groet, ook aan Trouwe Lezeres. (wink wink)

  Like

 8. Toerist, ik ga er verder niet op in. Wat je schrijft: praktijkgericht onderzoek is waar het om gaat.
  Dan is het ook logisch als we niet allemaal dezelfde uitkomst krijgen.
  Omdat we verschillen in stadium van onderzoek.

  Vriendelijke groet.

  Geliked door 1 persoon

 9. Zwerver,

  (Een reactie op jouw toevoeging van 16 SEPTEMBER 2021 AT 14:41 aan Paul)

  Je gaat mijns inziens wel héééél kort door de bocht wat logion 5 betreft.
  Je zegt tegen Paul:
  *****” Zo werkt het in de realiteit van deze wereld. Let wel, de realiteit van deze wereld is maya (illusie). In de hoogste Werkelijkheid liggen de zaken geheel anders, zoals ik al eerder schreef.”*****

  Logion 5 slaat op de hoogste Werkelijkheid, net als alle andere. En dat gebruik je nu om te “bewijzen” dat het bewustzijn in het lichaam zit, in een “lagere werkelijkheid” die je zelf maya noemt. Het kennend subject is je lichaam? Verrassend!

  Er is eigenlijk maar één Werkelijkheid en dat is waar logion 5 (en alle andere) naar verwijst. Ik zal dit toelichten:
  Logion 5: [“Ken wat voor uw gelaat is en wat u verborgen is zal u onthuld worden want niets is verborgen dat niet openbaar zal worden.”]

  “Ken wat voor uw gelaat is”: dat wat voor uw gelaat is, is alles wat je ervaart als zijnde voor je gelaat. Dat zijn dus inderdaad ook de vormen. Maar KEN wat voor uw gelaat is, gaat veel dieper.
  KEN jij wat voor je gelaat is? Is dat werkelijk een mens, een hond, een boom? Ken je de hond voor je, als je die als een hond ziet? Ken je de boom voor je, als je die als een boom ziet? Ken je de mens voor je, als je die als een mens ziet? Het antwoord is: nee!
  Als je werkelijk KENT wat voor je gelaat is, zal WAT U VERBORGEN IS ONTHULD WORDEN. Dat betekent: als je werkelijk KENT wat voor je gelaat is, weet je ook wie jij zelf bent. Als je weet wie jij zelf bent, KEN je jouw BRON (je ware aard). En zo KEN je ook WAT VOOR JE GELAAT IS. Dat komt neer op KEN UZELF.

  De meeste mensen kennen zichzelf niet. Ze denken dat ze van vlees en bloed zijn, ze denken dat ze een lichaam zijn en kunnen sterven. Aangezien deze mensen zichzelf niet kennen, kunnen ze ook het verborgene (hun Bron, hun ware aard) niet kennen. Ze kennen dus ook niet wat voor hun gelaat is.
  De term ‘gelaat’ slaat eigenlijk niet letterlijk op het gelaat. De dag dat je van “aangezicht” tot “aangezicht” staat met de “Vader”, heeft niets met het lichaam te maken, dus ook niet met het letterlijke gelaat van een lichaam. De “Vader” erkent zelfs geen lichaam. Het is allemaal beeldspraak.
  Dat betekent dus NIET dat het bewustzijn in het lichaam zit, wel in tegendeel. KEN UZELF, en je beseft dat het bewustzijn niet in het lichaam zit. Het “lichaam” (dat eigenlijk vorm is) dat de meeste mensen denken te zijn, bevindt zich in het bewustzijn (het is dus omgekeerd). Binnen het bewustzijn, zijn er bepaalde subtiele gradaties. De conceptuele geest (een lagere gradatie dan het absolute bewustzijn) creëert concepten en projecteert die in het bewustzijn. Daardoor geraakt men “verblind” (BEELDSPRAAK), waardoor men zichzelf als lichaam ziet (en zichzelf dus NIET KENT) en men alle andere verschijnselen als los van elkaar bestaande materiële objecten ziet. Terwijl er nergens ook maar een los van elkaar bestaand materieel object bestaat. Maar de conceptuele geest laat het zo aan het “gelaat” (niet letterlijk!) verschijnen. Dat is waar logion 5 naar verwijst. Dat is de zogenaamde “mystiek”. Logion 5 leidt de mensen die “willen horen” naar wie/wat ze echt zijn. KEN WAT VOOR UW GELAAT IS! Ken uzelf!

  Daarom zeg ik altijd dat praktijkgericht onderzoek het belangrijkste is. Zo kan iedereen het zelf ervaren.

  Vriendelijke groet

  Geliked door 1 persoon

 10. @Paul

  Logion 5: Ken wat voor uw gelaat is en wat u verborgen is zal u onthuld worden want niets is verborgen dat niet openbaar zal worden.

  ————————-

  Wat Jezus hier zegt is: ken het kennen van de vormen. De vormen zijn het ‘wat’, wat zich voor uw gelaat bevindt.

  Datgene wat de vormen kent is bewustzijn, bewustzijn bevindt zich dus achter het gelaat.
  Achter het gelaat is ‘in’ het lichaam.

  Bewustzijn is de relatie tussen kennend subject en gekende objecten.
  Het kennend subject is je lichaam.

  Zo werkt het in de realiteit van deze wereld. Let wel, de realiteit van deze wereld is maya (illusie).
  In de hoogste Werkelijkheid liggen de zaken geheel anders, zoals ik al eerder schreef.

  Like

 11. Thomas Evangelie Logio 3 Jezus sprak: “Als uw leiders zeggen: ziet, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogelen des velds u voorgaan. Als zij zeggen: het is in de zee, dan zullen de vissen u voorgaan. Maar het Koninkrijk is binnen in u en buiten u.”

  Like

 12. Overigens zei Jezus in het Thomas Evangelie al dat bewustzijn in het lichaam zit: De beelden openbaren zich aan de mens en het licht dat ze bevatten is verborgen. In het beeld van het licht des Vaders wordt het licht ontsluierd en zijn beeld zal verborgen worden door het licht. (Logion 83)

  Like

 13. Jan,

  Het fysische lichaam is drager van bewustzijn.
  Anders zou ik niet in deze wereld aanwezig kunnen zijn. Bewijsvoering is niet moeilijk, ik neem individueel waar in deze wereld. Ik vind de stelling in het artikel (bewustzijn bevindt zich in de wereld om ons heen) dan ook te kort door de bocht, ondanks dat ik begrijp waar men heen wil.

  Kijk Jan, dat stukje bewustzijn wat Zwerver heet moet toch bij elkaar gehouden worden en dan kom je inderdaad uit bij dat wat vorm heeft. Anders zouden andere mensen mij niet eens kunnen zien.

  Maar bewustzijn zit niet in het brein, dat klopt dan weer wel. Het brein is in mijn optiek niet meer dan een soort knooppunt van de zintuigen plus een soort van conceptueel knooppunt. Waarom zeg ik dat? Als we moe worden en naar bed gaan dan valt het brein eigenlijk stil op de basale functies na. We kunnen dan volledig ‘in de geest keren’. Droomslaap is bekend: je neemt je droom waar. Tenzij je nog over in afgescheiden toestand leeft, dan ben je aanwezig in de droom zelf. Interessanter is de droomloze slaap. In de droomloze slaap kun je geestelijk en waarnemend aanwezig zijn. Dan blijkt dat je geen fysiek lichaam nodig hebt om te bestaan. Dat bewustzijn is dan ook onpersoonlijk.

  Je schrijft: “De vraag is interessant: constitueert het lichaam de geest, of constitueert de geest het lichaam.”

  Geen van beiden. Volgens mij is het God die mij denkt als een van de vele vormen. God kan oneindig vormen scheppen, maar bewustzijn blijft in principe ongedeeld. Dat bewustzijn zich gedeeld voordoet komt omdat God in de gedachte vorm aanwezig is als Bewustzijn. Deze gedachte vorm is niet het fysieke lichaam zelf, maar maakt wel het fysieke lichaam mogelijk.

  Tot zover deze nuanceringen op het artikel.

  Like

 14. Zwerver schrijft:” Bewustzijn zit wel degelijk in het lichaam.” Dat hangt ervan af “in” welke ‘ruimte’. Het lichaam verschijnt ook “in” het bewustzijn: de “bewustzijns-ruimte”. Toch?

  De bedoeling van Riccardo Manzotti. Hij zet zich af tegen het zogeheten internalisme van de meeste filosofen en neurowetenschappers. Die filosofen en wetenschappers zien het bewustzijn als een epifenomeen van dode en blinde deeltjes en krachten en vurende neuronen.

  Zwerver, als jij zegt dat het bewustzijn in het lichaam zit, heb je wel gelijk, maar dan bedoel je wat anders. Tenminste gezien je opmerking dat bewustzijn geen fenomeen is, laat staan een epifenomeen. Welk lichaam bedoel je dan? Zoals je weet worden er vele lichamen/objecten aangenomen. In de fysica de lichamelijkheid van atomen en moleculen, in de fysiologie biochemisch cellen en organen, in het christendom lichaam, ziel geest. Om maar niet te spreken over exotische speculaties in het gnosticisme en het hindoeïsme. Ken je de lichamelijkheid in het mahayana boeddhisme? Zeven lichamen die elkaar dragen. Zelf, wijsheid, denkvermogen, begeertelichaam, energie-lichaam, vorm-lichaam en stoflichaam. Om na te zoeken: atman, buddhi, manas, kama, prana, ligua sarira en stuhula sarira. Maar er zijn veel meer indelingen. Een ander woord voor lichaam is ‘drager’ en ook ‘ziel’, met nuanceverschillen in de betekenis.

  De vraag is interessant: constitueert het lichaam de geest, of constitueert de geest het lichaam. (projectie en gewaarwording) Hier is een leuk personage uit de SF serie Startrek. Als metafoor.

  In het ruimteschip is er ver gevorderde kunstmatige intelligentie zijn er hologram projectors. Er is een programma (een ego) in de boordcomputer: de dokter. Als iemand ziek of gewond is, dan kan je de hologram-dokter oproepen. Hij verschijnt ter plaatse en start op met de vraag: wat is het probleem?

  Op een zeker moment bestaat de behoefte aan een hologram-dokter(ego) die zelfstandig kan opereren buiten de faciliteiten van het ruimteschip. Bijvoorbeeld op een planeet of bij een storing in het ruimteschip. De technologie is dan zo ver gevorderd dat een piepklein apparaatje de projectie van de dokter kan verzorgen.

  Nu komt het leuke: nadat de dokter is verschenen, plaatst een bemanningslid dat piepkleine apparaatje dat hem projecteert op zijn holografische projectie. Je moet hem niet uitzetten, anders valt het apparaatje op de grond: hij kan zichzelf niet aanzetten

  Leuk hè? Er is dus hier sprake van een hiërarchie. Het ruimteschip dat de dokter emaneert.

  Like

 15. Ha Jan! In Shiva moet ik me nog wat meer verdiepen, want wat je daar schrijft klopt. Het is bewustzijn wat niet alleen ziet, maar ook projecteert (schept). Scheppen vind ik momenteel het meest fascinerende. Ik kan het zelf ook, maar ik weet niet hoe ik dat doe. Dat vind ik best wel grappig als ik naar mijn eigen schepping kijk.

  Hallo Toerist. Bezien vanuit Bewustzijn is er nooit een afscheiding geweest, immers bewusteloze mensen lopen er niet rond. Bezien vanuit ego zijn er bijna louter afgescheidenen. Ik ben het dus niet met je eens, die vereniging (eigenlijk dus hereniging) moet nog wel eventjes plaats vinden. Over God en ziel kun je lang discussiëren, Plato noemde de ziel het wegblikkende, ik ben het met Plato eens. Over God kun je het pas hebben in de hereniging, dus laten we daar ook maar over zwijgen.

  Waar ik het wel met je over hebben wil is het artikel van Paul. Bewustzijn zit wel degelijk in het lichaam. Zo, die knuppel ligt ook in het hoenderhok!

  Like

 16. Hallo Zwerver,

  Bewustzijn is inderdaad dat wat ervaart en kan niet een ervaren zijn, daar zijn we het alvast over eens. Bewustzijn zit dus ook niet in de wereld om ons heen, zoals Manzotti zegt, want het bewustzijn ervaart de wereld. Ik zeg dat het mijns inziens de juiste kant opgaat, omdat hier wordt vastgesteld dat het bewustzijn niet in het lichaam zit. Als men de louter “wetenschappelijke” of “materiële” (zeer relatief) benadering in vraag stelt, vind ik dat al een hele vooruitgang.

  Over de term ‘mystiek’ kan gediscussieerd worden. Vooral als termen zoals ‘God’ en ‘ziel’ erbij komen. Het probleem is dat iedereen dat verschillend invult. “Vereniging” houdt in dat er een afscheiding zou zijn, maar die is er nooit geweest. De term ‘vereniging’ kan dan weer wel als beeldspraak gebruikt worden. Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op.

  Als men tot het inzicht of de ervaring komt dat het bewustzijn niet in het lichaam zit, dan wordt men zich bewust van de heelheid/eenheid van alles en ziet men de ware aard der verschijnselen (bijvoorbeeld onze “wereld” die ervaren wordt door het bewustzijn). Dat is de zogenaamde “mystiek”. Hoe men die eenheid/heelheid noemt, maakt mij niet zoveel uit. Van mij mag dat gerust “God” genoemd worden, zolang men “God” maar niet definieert zoals in de bijbel of koran. Want dan ga ik niet akkoord.

  We zouden hier een eindeloos gesprek over kunnen voeren, maar het lijkt me beter om bij de kern van dit bericht te blijven: bewustzijn zit niet in het lichaam. Daar ben ik het helemaal mee eens. 🙂

  Vriendelijke groet

  Like

 17. Zwerver: “Bewustzijn kan nooit een ervaren zijn. Bewustzijn is dat wat ervaart.” Zeer juist. Het is de helft van een dualiteit: “ervaren” van dat wat verschijnt: de “fenomenen”. Zonder de één kan de ander niet bestaan. Want één wordt twee: het duale aanzicht van de monade.

  Het bewustzijn projecteert ook wat ervaren wordt. Vandaar de mythe dat Shiva naar de wereld kijkt en die natuur daardoor (door deze emanatie dus:…. van projecterend zien) de natuur creëert.

  Dat is de circulariteit van de tijd:”samsara”. Buiten de tijd is het “nirwana” . Daarom meen ik dat de titel hier: The Spread Mind niet alleen naar ruimte (en tijd dus) verwijst maar tevens naar de leegte, sunyata.

  Hartelijke groet, het was een lange tijd geleden dat ik hier langskwam, leuk zwerver en internettoerist opnieuw te zien.

  Alhoewel ik als Valentiniaan me wel lekker voel kent men me ook als JanD

  Geliked door 1 persoon

 18. Hallo Toerist. Bewustzijn kan nooit een ervaren zijn. Bewustzijn is dat wat ervaart. Mystiek is weer een geheel andere tak van sport, dat is de vereniging in extase van de ziel met God.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.