De nabij-de-doodervaring

BDEStudiumGeneraleTUDelft

Theoloog Rinus van Warven van Netwerk Nabij-de-Dood-ervaringen, spreekt niet van de ‘bijna-doodervaring’ maar geeft de voorkeur aan de term ‘nabij-de-doodervaring’ (NDE), omdat de dood een heel lastig begrip is. ‘De mensen om wie het gaat zijn wel in de buurt van de dood, nabij de dood, maar niet bijna dood’. Het betreft inderdaad niet de bijna-doodervaring, maar de ervaring nabij-de-dood.

Die ervaringen waar we het over hebben, waren de hele mensgeschiedenis al bekend. Dan heet het verlichtende ervaring of mystieke ervaring, eenheidservaring. Er was een grote diversiteit aan namen voor. De term BDE is nu zo ingeburgerd, dat ik hem ook maar handhaaf. En als je de afkorting BDE dan toch wil uitleggen, doe dat dan met de woorden Bewustwording Door Ervaring.’ (Rinus van Warven)

De stichting Netwerk Nabij-de-Doodervaringen (sinds 1988) gebruikt de afkorting NDE, daar steeds meer mensen voorkeur hebben voor de term ‘nabij-de-dood’ in plaats van ‘bijna-dood’. Een nabij-de-doodervaring wordt door het netwerk omschreven als een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die het gevolg is van een periode van klinisch dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale situatie of een stervensproces. Een NDE/BDE kan ook voorkomen bij hoge stress of diepe meditatie, of zelfs heel spontaan zonder enige aanleiding.

Mensen betrekken bij de NDE vaak het geloof of de gedachte dat er meer is dan dit leven. Blijkbaar is de dood een overgang naar iets anders; het leven gaat dóór. Zeker als mensen zoiets ervaren als ontmoetingen met overleden familieleden of zelfs met het Hogere. Dan kom je inderdaad al gauw bij God terecht, of bij het ‘Al’ zoals Eben Alexander het formuleert in Na dit leven. ‘Al’ staat dan voor God, Allah, Jehovah, Brahman, Vishnu, Schepper of Bron. Pim van Lommel heeft het woord ‘God’ in Eindeloos bewustzijn bewust niet gebruikt omdat iedereen er in onze cultuur zijn eigen concept erbij heeft.

Netwerk NDE organiseert landelijk en regionaal bijeenkomsten waar NDE’ers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen, en tracht door middel van tal van activiteiten de opgebouwde kennis van NDE’s en hun implicaties uit te dragen. Het Netwerk NDE schept en verbetert de mogelijkheden tot begeleiding van NDE’rs met hulpvragen. Ook bevordert en steunt deze stichting het wetenschappelijk onderzoek naar de nabij-de-doodervaring.

de_bijna-dood_ontrafeld

Het onderzoek gaat verder
Drs. Maureen Venselaar begon in 2000 een langdurige detailstudie naar BDE met als doel om meer inzicht te krijgen in het fenomeen – inclusief de neurologische en bovennatuurlijke verklaring – om een non-dualistisch verklaringsmodel te ontwikkelen in relatie tot de (astro)fysica en de levensbeschouwingen. Haar theorie zou voor het eerst in de geschiedenis alle BDE-kenmerken kunnen verklaren. Zij ontving lovende (inter)nationale recensies en publiceerde haar studie o.a. in 2014 bij Studium Generale van de TU Delft. Venselaar wil – net als Netwerk NDE – een handreiking bieden aan de optimalisering van de zorg voor BDE’ers, zowel intramuraal als extramuraal.


‘Zo’n 15 jaar geleden is Venselaar met de detailstudie naar de BDE begonnen, vanuit een integratie van het domein van de empirie van de BDE, de natuurwetenschap en ten dele de levensbeschouwing. Zij bestudeerde honderden bijna-doodervaringen en ontwikkelde uiteindelijk een geheel nieuwe BDE-verklaring. Deze duidt voor het eerst – op een consistente en coherente wijze – zowel de oude als nieuwe kenmerken. Tevens legt de nieuwe BDE-verklaring een absolute link met het naderen van het levenseinde en een mogelijk leven na de (bijna)dood. Daarnaast bepaalt de ernst van het trauma eveneens de diepte en volledigheid van de BDE. Ook onderscheidt Venselaar fasen in de BDE. Dit is – in grote lijnen – in overeenstemming met de visie van wereldwijd gerenommeerd BDE-deskundige dr. Moody, maar in tegenstelling tot de visie van drs. Van Lommel en prof. dr. Swaab. (2014 – Studium Generale TU Delft)


De (bijna-)dood ontrafeld (2011) geeft volgens uitgever Akasha een geheel nieuwe, samenhangende visie op de (bijna-)dood, en neemt uniek stelling in de (controversiële) discussie in hoeverre de BDE neurologisch of bovennatuurlijk te verklaren is. De BDE is uitgangspunt voor de ontrafeling van het leven na de dood en licht een tipje van de sluier op van wat ieder van ons te wachten staat op het moment dat wij heengaan. Het stelt dat we geleidelijk de grenzen van ruimte en tijd achter ons zullen laten en ervaren dat we een verruimd bewustzijn hebben.

De Fibonacci-code geeft hierbij spectaculaire inzichten en draagt bij aan de verklaring van bekende kenmerken van de bijna-doodervaring zoals het zien van kleuren en van licht aan het einde van de tunnel, en van onbekende kenmerken zoals het zien van een immense zandloper. In totaal worden er tien kenmerken van de bijna-doodervaring voor het eerst beschreven. Deze zijn gebaseerd op de bestudering van honderden ervaringsverhalen.’ (Uit: De (bijna-)dood ontrafeld)

Venselaar is achttien jaar geestelijk verzorgster geweest. In haar werk kwam zij in aanraking met vragen rondom leven en dood en met bijzondere ervaringen zoals de (bijna-)dood. Vanuit deze praktijk is zij haar tienjarige literatuurstudie naar de (bijna-)dood begonnen.

Haar boek De (bijna-)dood ontrafeld bevat een geheel nieuwe en non-dualistische verklaring van de bijna-doodervaring via (astro)fysica, aan de hand van ervaringsverhalen en prachtige kleurenfoto’s. Het geeft ook aanbevelingen in relatie tot het persoonlijke en relationele leven, tot het (para)medisch (ethisch) domein (waaronder eerstelijnszorg, crisishulpverlening, de reikwijdte van bewustzijn, orgaandonatie), en tot het spirituele leven.’ (Uitgeverij Akasha)

Hoe alfa- en bètawetenschappen samenkomen
I
n een review wordt gezegd dat deze studie ook wordt gedragen door het Institute Of Noetic Sciences (IONS) en The Near Death Research Foundation (NDERF). Deze noemen het indrukwekkend, boeiend en enerverend. (Westbrook University, Virginia (USA). Bres vindt dat de nieuwe (astro)fysische verklaring van de bijna-doodervaring heel wat meer nieuws brengt ten opzichte van de oude bekende neurologische en bovennatuurlijke BDE-verklaring. Emeritus bijzonder hoogleraar prof. dr. P. Heydendael, Radboud Universiteit Nijmegen zegt: ‘Geweldig. Met ontzag. Krachtig hoe alfa- en bètawetenschappen samenkomen’.

Netwerk Nabij-de-Dood-ervaringen – Over nabij-de-doodervaringen (NDE), dood en sterven, het hiernamaals en reïncarnatie, hulptelefoon, hulpverlening, adviezen, lezingen, onderzoek, publicaties, het Netwerk NDE zelf en zijn activiteiten. (Vernieuwde website – 2019)

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie en massacommunicatie. Na zijn studie is hij werkzaam geweest  voor tal van organisaties op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en het raakvlak tussen media en cultuur hebben zijn speciale belangstelling.

Zie ook: Jacobine – NPO-televisie: Jacobine Geel in gesprek met cardioloog Pim van Lommel en met ervaringsdeskundigen Lucia Prinsen en Rinus van Warven.

De (bijna-)dood ontrafeld | Maureen Venselaar | Uitgeverij Akasha | 2011 | ISBN 9789460150425 | € 26,50 | ‘Het boek geeft een spectaculaire nieuwe visie op de bijna-doodervaring en unieke antwoorden. Het bevat een samenhangende visie met zeer treffende overeenkomsten tussen de empirie van de BDE, de natuurwetenschap en wereldbeschouwingen.’ (Uit een van de reviews)

Foto: Studium Generale TU Delft

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

19 Responses

 1. Valere De Brabandere

  Egbert en allen,

  “Er is meer” …lees daarom ook eens mijn versie van een “absoluut, ontologisch godsbewijs” …
  Volgens J. (Pools filosoof) zijn de eeuwige wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte kennissen de enige absolute zijnden en zijn, waaraan alle overige zijnden en zijn contingent zijn. En deze absolute logische wetmatigheden gelden voor de wereld als een absolute wil, die dan ook geschiedt ( fiat voluntas) en die de energie wordt, die volgens Einstein instaat voor alle massa, materie en al, wat is…Of E=mc2 wordt E=mc2= Psy, Waar Psy staat voor die absolute logica, een andere Logos en andere God… Een God, die niet zus of zo moet of zal zijn ; maar een god, die het “Zijn” zelf is .En leven volgens die absolute logica is dan ook de basis voor alle moraal en ethiek : maar ook van onze plichten . Tot zover “ Het absoluut, ontologisch godsbewijs van Valere De Brabandere ( amateur filosoof ) …. om te volgen !

  Like

 2. Valere De Brabandere

  Egbert en allen,
  “ Non omnis moriar” …Of ik zal niet volledig sterven …of uit de gedachten verdwijnen.
  “Er is meer” … ook na ons leven…; en alles heeft zijn blijvende invloed op alles…
  Valere De Brabandere.

  Like

 3. Valere De Brabandere

  Egbert en allen,
  “ Non omnis moriar” …Of ik zal niet volledig sterven …of uit de gedachten verdwijnen.
  “Er is meer” … ook na ons leven…; en alles heeft zijn blijvende invloed op alles…

  Like

 4. Nabij-de-dood-ervaring lijkt mij inderdaad juister, kun je gelijk de hele hersendiscussie aan de kant schuiven. De natuurlijke banden tussen lichaam en geest zijn niet meteen geheel verbroken. En jouw lichaam blijft jouw lichaam, ook in ontbonden staat.

  Like

 5. Jan

  @Zwerver
  Misverstandje. Ik bedoelde dat je “in de zevende hemel”, gelukzaligheid ervaart. Dat heeft niet veel met het dubbel op de tweede trede van de Jacobsladder te maken.

  Je zegt: “Ik zie het meer als een opgaan in een ‘fijnere’ (etherische) energie.” Ik zie het als een vormlichaam dat opgebouwd is uit fijnere stof/energie waar dus ook waarnemende fijnstoffelijke organen aanwezig zijn. Daar ervaar je lichamelijkheid net zoals in je gewone lichaam. Een vriend van me, naast me in zazen, zag helderziend die lichamen als lichtbollen boven de mediterende monniken. Ik heb dat later in een plaatjesboek gezien. Die schilder van dat plaatje zal dat ook wel waargenomen hebben. Overigens die helderziendheid kwam volgens mij vanwege een diepe catharsis: hij zat er helemaal doorheen. Dat was in Zundert.

  Je zegt: “Waarbij na verloop van tijd het gewone stoffelijke lichaam zwaar en moe aanvoelt.” Ik ga er vanuit dat als men leeft in het dubbellichaam, het stoffelijk lichaam een soort zombie is. Dus alleen op vegetatief niveau functioneert. Op de eerste trede van de Jacobsladder symbolische gezegd.

  Ik moet dat vegetatieve wel nuanceren. Ik merkte eens bij zazen dat ik een beetje boven mijn hoofd in een toestand tussen waken en slapen was. Mijn gewone lichaam corrigeerde automatisch de verticale stand, zodat ik niet omviel. Een rare gewaarwording dat automatische. Het komt ook wel voor dat ik in slaap val tijdens zazen en dreig om te vallen. Dan wordt je wakker en moet je corrigeren: erg vermoeiend. Dat hoefde dus niet meer toen ik in een vage bewustzijnstoestand boven mijn hoofd was.

  Een slapend mens is goed als voorbeeld te nemen. Het bewustzijn trekt zich terug naar “hogere” sferen, terwijl het lichaam rust. Wanneer men “uittreedt” dan gaat men ronddwalen of reizen. Daarmee kan men dus waarnemingen doen op andere plaatsen dan waar men slaapt: ook erg ver weg. Zogenaamde vliegdromen is vergelijkbaar. Een andere vriend van me, maakte in zijn jeugd reizen als hij s’nachts in bed lag.

  Nog iets over de tweede trede op de ladder: de levensenergie. Ik heb een paar lessen taoïstische meditatie gedaan. Tot mijn zeer grote verwondering kon ik de chi in mijn gewone lichaam voelen. En dan nog ook goed gelokaliseerd, dus langs mijn wervelkolom en over mijn schedel en in mijn buik. Ik vroeg de leraar waarom hij geen zazen deed. Hij zei, dat je dan niks ervaart, en hij vond het leuker om bezig te zijn.

  De gelukzaligheid in de zevende hemel is veel hoger op de ladder van Jacob Gelukkig heb ik twee namen: Johannes Jacobus. (grijns) 🙂

  Like

 6. Valere De Brabandere

  —-Pantheïsme… Alles is een beetje “god”; ook de mens. En misschien zullen we dat ook blijven.

  Like

 7. Zwerver

  @Jan

  Ik zou het niet als gelukzaligheid omschrijven, dat “dubbel lichaam”. Zoals ik het zie en ervaar kan men het alleen als gelukzaligheid ervaren als het ‘vers’ is. Dan is het het gewone stoffelijke lichaam dat het dubbel lichaam ervaart/waarneemt. Ik zie het meer als een opgaan in een ‘fijnere’ (etherische) energie. Waarbij na verloop van tijd het gewone stoffelijke lichaam zwaar en moe aan voelt. Dan is de zevende hemel echt wel voorbij.

  Van klopgeesten, vampiers, demonen, engelen heb ik geen verstand. Ik heb zoiets nooit waargenomen. Het bestaat eigenlijk niet voor mij. Wat niet wil zeggen dat ze niet bestaan natuurlijk. Ik vind gewone mensen dan eigenlijk interessanter. Ik ben eens bij een sjamaan geweest, welke mij als zeer liefdevol overkwam. Maar tijdens een ritueel gaf ze mij een uitermate onaangenaam gevoel. Er nam iets onbestemds bezit van haar. De lering die ik er uit trok is dat niet alles in de spirituele wereld zomaar okay is. Niet omdat ik er bang voor ben, maar omdat er een intuïtieve ontwikkeling mogelijk is, welke de mens tot een liefdevol mens kan maken Daarom begrijp ik mystici ook zo veel te beter. Zij leren zichzelf en anderen om zich intuïtief te ontwikkelen. Met eventueel een ik-dood tot gevolg. Maar de ik-dood kan nooit nagestreefd of begeerd worden.

  Like

 8. Jan

  @Zwerver

  http://sterzoeker.blogspot.com/2011/10/maat-en-het-wegen-van-het-hart.html

  Ik ben het tamelijk eens met je.
  Wat ik met de Egyptische mythologie duidelijk wilde maken is de mens als “samengesteld wezen”. Die samengesteldheid bestaat uit zeer vele delen. Vaak zie je de indeling in zevenen. De zeven planeetsferen in de gnostiek, of de zevenvoudige samengesteldheid van mens en natuur in het boeddhisme. De ziel gaat bij conceptie en geboorte en daarna door vele werelden/ bewustzijnstoestanden/ hellen en hemelen. Daar neemt het substantie op in zijn eigen soort lichamelijkheid. Bij de dood dienen die allemaal weer teruggegeven te worden. Te denken valt aan: lichaam, vormlichaam, levensenergie, begeerte, denken, wijsheid, zelf. Dus totaal 7 lichamen. De mens is op zijn huidig stadium in de tijd een begeertewezen: dat staat centraal.

  Jij hebt het over het vierde chakra, van menselijke liefde. Centraal staat het in de mens, nr 4 als midden van 7: het “hart van liefde”. Een mensen verbindende kracht, begeerte. Dat wordt “gedragen” door de lagere “voertuigen” of “zielen”. Er zijn dus vele voertuigen of zielen die de mens samenstellen. Elk voertuig of ziel, is als het ware “gesponnen” uit levensdraden. De substantie van die levensdraden komen uit verschillende reservoirs: dat zijn de diverse sferen.

  Het “dubbel” van de mens behoort tot een (lagere) vergelijkbare toestand van substantie als de ons bekende stof: vormlichaam. Compleet met zintuigen en het sterft normalerwijze kort na het ontbinden van het stoffelijk lichaam, Maar er zijn meer lichamen, steeds ijler, steeds ijler. Als je een dubbel kan zien, is het de vraag welk lichaam. Je kan elk lichaam begrijpen als een drager van steeds meer subtiele materie/ ernergie. Zo ontbindt na de dood het ene na het andere lichaam en al die energieën van de levensdraden waar het uit is samengesteld. Alles gaat terug naar zijn oorspronkelijk gebied. Dat zijn leringen uit de esoterische wijsbegeerte. Het geeft een goede verklaring voor klopgeesten, vampieren, demonen, engelen, paranormale en mystieke en bijna doods ervaringen in al zijn verscheidenheid. Alles komt uit de diepten van het innerlijk van de mens/god. Vaak schrijft men niet gewenste eigenschappen toe aan externe wezens: vandaar de namen zoals demonen.

  Ik heb de indruk dat jouw waarneming slechts een deel is van de oneindige bewustzijnssferen, of hemelen en hellen genoemd. Men spreekt ook wel van de gelukzaligheid van de “zevende hemel” dus er zijn volgens de volkswijsheid al tenminste 7! In de lange keten van hierarchieën die als kettingen aan een draad hangen kan men denken aan de droom van Jacob, met engelen op de Jacobsladder van hemel naar aarde en weer terug.

  Dus wat ik bedoel is: bij de dood, zijn er zeer vele toestanden, niveaus en verschillende gewaarwordingen. Men komt waar men hoort: met dat lichaam waar de grootste begeerte naar uitgaat, zinnelijke of wijsheidsbegeerte.

  Dan nog over het “ik”, er wordt gesproken over een persoonlijk ik en een reïncarnerend ik. De een gedurende een mensenleven, de ander zo lang als het heelal bestaat; Manvantara.

  Groet van Jan

  Like

 9. Zwerver

  Jan, jouw exegese noemt men wel de ik-doding of endura. (En volgens mij gaat daar de kruisiging van Jezus ook over.) Er volgt dan een wederopstanding, want je gaat niet fysiek dood. Die wederopstanding bestaat er uit dat men het etherisch lichaam gewaar wordt. En -ook niet onbelangrijk- men leert Liefde kennen als afkomstig uit de etherische wereld. Het stroomt aan, dwz dat er iets gebeurd zonder dat je iets doet.

  Die Egyptische Mythologie kan ik wel volgen. Je etherisch lichaam kan je niet kwijt raken, die wordt men juist gewaar na de ik-doding. Die gaat na de dood terug naar God, want daar komen we ook vandaan. Dat lijkt mij ook wel het mooiste, weer opgaan in de Ene. Wat moet ik doen in het eeuwig leven? Dat lijkt me eerder een straf dan een beloning.

  Zo bekeken splitst de Ene zich in miljarden fragmenten om uiteindelijk weer een geheel te worden.
  Individualiteit die een totaal-beleving mogelijk maakt.

  Like

 10. Jan

  @Zwerver
  “in het etherisch lichaam is de zintuigelijke waarneming nog aanwezig,…. wijst dat dan niet op een bestaan buiten het aardse bestaan?”

  Dat is gewoon een kwestie van definitie. Wat is het aardse bestaan? Behoort daar ook zaken en wezens toe, die we gewoonlijk niet waarnemen? Is dat wat we waarnemen het enige wat bestaat? Voor mij is het bestaan niet beperkt tot “onze” wereld. Voor een ander wel, in dat geval verwerpt die persoon dat maar.
  Ik ga uit van de ervaring. Ook van ervaringen die taboe zijn in deze reductionistische (filosofisch) materialistische wereld.

  “De vraag is alleen: waar naar toe?”

  “Waar” duidt op een plaats. Ik vind dat je dat mag vervangen door een “geestelijke toestand. Je hebt het over het hartchakra, dat is het centrale energetische deel bij de mens dat de intermenselijke liefdesrelaties draagt. (de vierde van de zeven in het midden) Er zijn verschillende “plaatsen” of “bewustzijnstoestanden”. Je kan ze voorstellen als ruimtes die onze wereld doordringen. IN vroeger tijden als plaatsen boven elkaar: diep in de aarde hellen, of hoog de hemel boven. Elk van de zeven chakra is op een of andere manier energetisch of qua informatie verbonden met een “sfeer”. Als voorbeeld van de “uittreden” vanuit de kruin van het hoofd (het zevende chakra). Dus in plaats van het hartchakra bij het borstbeen. Dat vindt volgens het Tibetaans Boeddhisme in zijn algemeenheid via de kruin plaats. Ik heb dat even opgezocht: “Traditioneel wordt als het beste beschouwd wanneer het bewustzijn het lichaam via de kruin verlaat.”
  https://www.maitreya.nl/boeddhisme-vragen-sterven-dood-overlijden.htm
  IN het westen is deze energetische plaats gekend als contact met god: vandaar de tonsuur bij priesters om beter contact met god te hebben en tevens het keppeltje bij Joden, die een scheiding tussen hemel en aarde in stand houden. Een groot verschil, de paus als plaatsvervanger van god en de Joden.

  Ik vind de filosofie uit de oude Egyptische Mythologie nog wel het mooiste voorbeeld van deze sferen. De ziel stijgt op na de dood. Bij zijn opstijging gaat de ziel door al die sferen en dient in elke sfeer zijn karakteristiek die daarmee overeenkomt terug te geven. Elke sfeer wordt bewaakt door hellehonden een gevaarlijke demon zoals de Ammit: de ‘verslinder’ of de ‘zielen-eter’ (soms Ammut of Ahemait). Zie ook Anubis. Wanneer de ziel de hoogste sfeer bereikt, is hij al zijn eigenschappen kwijt. Dus hij is er niet meer, of alleen zijn “zelf” of “atman” of “adem” of “pneuma”, en zijn adem gaat terug naar god.

  Het idee is, dat als men op aarde zich volkomen onthecht, dan is men “leeg” van eigenschappen. Die ziel zal dan voor “Maät” op de balans in het bijzijn van Osiris niets wegen. Hij kan dan direct naar de hoogste sfeer, en de hellehonden hoeven niet in actie te komen. Deze symboliek dient je in te voelen, om te zien dat de mens slechts een samengestelde creatuur is: en niet van zichzelf heeft. Bij de incarnatie, wordt uit elke sfeer iets “geleend” om die mens samen te stellen. Maar vrees niet: tezamen met het al zijn we de oneindige godheid.

  Een andere visie hierop is, dat de mens komt waar zijn interesse naar uitgaat. Mensen die leven in hun tweede chakra komen in de wip-hemel/hel. Mensen die leven met wijsheidsbegeerte komen in de wijsheids hemel. Gewelddadige mensen komen in de gewelddadige hel. enz enz. Je leeft dan alshetware door in de buik van de hellehond, tot je verteerd bent

  Zo interpreteer ik ook de uitspraak in de bijbel openbaring 20: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.” en even later:
  “Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.”

  Jan’s exegese is: als je tijdens het leven sterft (al de gehechtheden los laat en het leven als zinloos ervaart) heb je de eerste opstanding. Je bent dan “leeg”. Dus de hellehond heeft niets meer om aan te knabbelen. Het Zelf (atman, adem) keert weer terug naar god (brahman, adem van het universum)

  Dus Zwerver: In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, vele lichamen, vele sferen.

  groetjes van Jan

  Er zijn vele werelden tussen hemel en aarde

  Like

 11. Zwerver

  @Jan

  Als dat zo is als je schrijft (in het etherisch lichaam is de zintuigelijke waarneming nog aanwezig) , wijst dat dan niet op een bestaan buiten het aardse bestaan? Vraag me niet hoe ik het weet, maar het etherisch lichaam verdwijnt bij de dood via het borstbeen. De vraag is alleen: waar naar toe?

  Like

 12. Jan

  Zwerver zegt:
  “Hoe iemand bij een BDE een aardse situatie kan waarnemen zonder zintuigen, is moeilijk te begrijpen.”

  Toch worden er veel van dit soort getuigenissen afgelegd. Er is dan sprake van een “dubbel-lichaam” of “etherisch-lichaam” of “astraal-lichaam” die volledig intact en met alle zintuigen aanwezig blijft. Ook tijdens en na een groot trauma. Bijvoorbeeld ziet men dan zijn eigen lichaam dood of bijna dood op de grond liggen bijvoorbeeld bij een auto ongeluk. Het dubbel zit dan in een boom van boven toe te kijken. Veel mensen begrijpen dan niet dat ze (bijna)dood zijn. Uittredingen vinden ook met dit dubbel plaats. In de parapsychologie bestudeert men deze ervaringen. Ik ken deze verhalen uit de eerste hand. Bijvoorbeeld ziet iemand zittend op de zolder, zijn lichaam levenloos met een grote hoofdwond op de begane grond. Hij maakte zich bezorgd over zijn vrouw, als ze hem zo zou vinden: en meteen was hij terug in zijn lichaam met erg veel pijn kwam hij bij en kon zijn mobiel pakken om 112 te bellen.. Vaak is de wil om anderen te helpen of iets af te maken in het leven de oorzaak dat men terugkomt.

  Er zijn zat leringen daarover. Bijvoorbeeld van de “ziel” die het (grof)stoffelijk lichaam verlaat en dan kan rondzweven als een (fijn)stoffelijk lichaam dat nog een tijdje doorleeft en een “tweede” dood sterft, of eeuwig naar de hel bij de christenen of het avīci bij de boeddhisten https://nl.wikipedia.org/wiki/Av%C4%ABci
  Ook zijn er meer gezellige toestanden, vagevuur of bij Hades bij de grieken of Pluto bij de Romeinen.
  En nog fijner is de hemel, of Devachan. En de volledige uitblazing: Nirwana.

  Bij spiritistische seances meent men “ectoplasma” (fijnstoffelijke lichamelijkheid van het dubbellichaam) waargenomen te hebben. Ik heb vroeger onderzoek gedaan door lid te zijn van een spiritistische vereniging en hypnose bestudeerd om er achter te komen in hoeverre hier sprake van hypnotisch wensdenken was.

  Er zijn parapsychologische plaatsen, waar men bij uittredingen met het dubbel waarnemingen kan doen. Via internet kan men dan de volgende dag doorgeven wat op welk tijdstip is waargenomen.

  In het Mahayana Boeddhisme kent men het linga sarira (het vorm lichaam) en het sthula sarira (het grofstoffelijke lichaam). De eerste is primair, sterk en rekbaar en een mal voor het ons bekende tweede grofstoffelijke lichaam. Dit alles speelt zich af op “aards” niveau. De drager van lichaamsenergie, emoties, denken, intuitie is het fijnstoffelijke.
  http://www.thekundaliniyoga.org/vedanta/3_types_of_bodies_gross_body_sthula_sharira_subtle_astral_body_linga_sharira_causal_body_karana_sharira.aspx

  Ik spreek hier mijn hele leven al over zonder terughoudendheid. Dat is de reden dat ik meer mensen ken die mij in vertrouwen over BDE en uittredingen hebben verteld. Het komt veel vaker voor dan wordt aangenomen. Het is een taboe om erover te praten.

  Like

 13. Zwerver

  Ik ken een betrouwbare getuige die een BDE heeft gehad. Maar het is net als met een Akasha-ervaring: je hangt af van getuigen en het klinkt erg ongeloofwaardig als je het zelf niet hebt meegemaakt. Hoe iemand bij een BDE een aardse situatie kan waarnemen zonder zintuigen, is moeilijk te begrijpen. Maar waarnemen in het Akashaveld is ook moeilijk te begrijpen. Doch het is altijd bewustzijn die waarneemt.

  Neemt men een aardse situatie waar tijdens een BDE, dan is de enige mogelijkheid die ik kan bedenken dat men rechtsreeks waarneemt zonder tussenkomst van zintuigen. Waarneming van reeds overledenen of andere zaken welke niet-aards zijn, kunnen alleen etherisch (lucht van de hemel) van aard zijn lijkt me. Etherisch wordt soms als bovennatuurlijk beschouwd, maar dat lijkt mij onzin. In mijn optiek is alles wat etherisch is afkomstig van de Bron waaruit we zijn ontsproten. Ik zou het liever basis-natuurlijk noemen.

  Bewustwording Door Ervaring vind ik wel een mooie kreet. Ik was ook altijd zo’n nuchtere, sceptische Nederlander die zich niets wijs liet maken. Ervaringen zetten je dan de voet dwars. Om een indringende (etherische) ervaring kan je als mens niet heen. En als je zoals ik altijd erg nuchter en sceptisch bent geweest nog des te meer. Je wordt voor het blok gezet…

  Like

 14. Ik heb zelf een BDE gehad. Tijdens de verdoving en voor de operatie, werd geloplasma toegediend. Daar nadien vastgesteld werd dat ik allergisch ben aan grote dosissen gelatine, kreeg ik een BDE.
  Ik zag i.d.d. een hel schitterend licht met, in het centrum, het gezicht van de dokter.
  Verder had ik geen enkele ervaring van welke aard ook. Twee dagen later ben ik ontwaakt, gezond en wel.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.