Het Epos van Evolutie

dinosaurusenvahisparlesextra-terrestes

In het essay Thuis in de kosmos – met een nawoord over buitenaardse intelligentie – laat post-theïst Taede A. Smedes zien wat voor een grandioze visie in het evolutionair denken besloten ligt, berichtte ik in mijn vorige blog. Dit is deel twee. We zijn gebleven bij de Franse theoloog en filosoof Blaise Pascal bij wie de mens de ontheemde blijft, degene die strijdt tegen de leegte en zinloosheid, en daar door het denken misschien enigszins vat op krijgt. Maar de vervreemding tussen mens en kosmos wordt bij Pascal echter niet overwonnen. ‘Hoe dan verder?’ luidt de vraag van Smedes.

Eerst over buitenaardse intelligentie. Als wij niet de enige intelligente wezens in het heelal zijn, zo vraagt Smedes zich af, hoe zit het dan met de bijzonderheid van de mens? Hij verwijst naar natuur- en sterrenkundige Marco Gleiser die zegt dat we moeten accepteren dat we ‘alleen zijn in de kosmos, zo niet in absolute zin – omdat we er nooit zeker van kunnen zijn wat er zich buiten het bereik van onze instrumenten bevindt – dan wel in praktisch opzicht. Dat maakt ons heel speciaal. En het creëert een nieuw doel voor de mensheid’.

Het feit dat er wellicht miljarden civilisaties elders bestaan doet vrijwel niets af aan de uniciteit van de mens. En daarmee blijft ook de verantwoordelijkheid van de mens voor de rest van het leven op Aarde intact.’ (Smedes)

En dat doel is volgens de Smedes – die beseft dat we ook van een bovennatuurlijke God geen hulp hoeven te verwachten om de gaten die wij in de schepping maken, te komen vullen – dat we het kostbare en fragiele leven op Aarde moeten koesteren, eerbiedigen, respecteren en beschermen. Hij besluit met de opmerking dat…

‘… hoe graag sommigen het ook willen, we kunnen onze verantwoordelijkheid voor de Aarde en voor het leven erop (inclusief dat van onszelf en dat van onze naasten en onze kinderen) simpelweg niet ontlopen of afschuiven.’ (S)

Terug naar de vraag: Hoe dan verder? Dan gaat het over verwondering, mysterie en eerbied. De auteur zet iets tegenover de vervreemding tussen mens en kosmos – met de woorden van de Vlaamse filosoof Gerard Bodifée, wiens stem heel anders klinkt dan de nihilistische, die traditioneel gehoord wordt wanneer het kosmologische en evolutionaire verklaringen betreft. ‘De materie op deze planeet weigerde de opgelegde rust en kwam tot leven. Complexiteit kwam in de plaats van stabiliteit. Evolutie in plaats van eeuwigheid. Eigen wil in plaats van natuurwetten. Er is nu bewustzijn waar ooit alleen lucht, water en stenen werden gevonden’.

Biologe Ursula Goodenough is een van de helden van Smedes. De religieuze naturaliste komt ruim aan bod. Zij ziet het Epos van Evolutie niet louter als een natuurwetenschappelijke beschrijving, maar ook als een religieus, zinstichtend verhaal.

De Big Bang, de formatie van sterren en planeten, de oorsprong en evolutie van leven op deze planeet, de komst van menselijk bewustzijn en de daaruit volgende evolutie van culturen – dit is het verhaal, het ene verhaal, dat de potentie heeft om ons te verenigen, omdat het toevallig waar is.’ (Goodenough)

We zijn tot het diepst van onze vezels verknoopt met de natuur die ons heeft gebaard, zegt Smedes, en dat geeft voor religieuze naturalisten aanleiding tot gevoelens van eerbied, ontzag en verwondering, en daarmee tegelijkertijd tot nederigheid vanwege dat besef van afhankelijkheid.

thuisindekosmos

In het hoofdstuk De mens als locus van kosmisch zelfbewustzijn komt de auteur uit bij het nihilistische antwoord van Weinberg en Monod: de mens als ontheemde in een verder zwijgend en zinloos heelal. Gelukkig deelt Smedes die visie niet. Hij zegt allereerst te bedenken wat het betekent dat wij mensen kunnen nadenken over de evolutietheorie. Hij vindt dat ongelooflijk:

Van stenenslijpende oermensen hebben we ons zodanig ontwikkeld dat we instrumenten bedachten en maakten die ons vandaag de dag in staat stellen de geschiedenis van het heelal bloot te leggen en de ontwikkeling ervan te bestuderen – praktische instrumenten als optische en radiotelescopen en ruimtevaartuigen die langs planeten suizen en op kometen landen. Maar we hebben ook conceptuele instrumenten ontwikkeld zoals wetenschappelijke hypothesen en theorieën.’ (S)

De polis (de auteur verwijst naar Aristoteles) waarin de mens leeft, blijkt volgens de schrijver veel groter te zijn dan slechts de cirkel van medemensen, leden van de soort homo sapiens; hij blijkt kosmos-omvattend te zijn.

We zijn kosmopolieten in de betekenis van ‘wereldburgers’, wat niet alleen betekent dat we burgers zijn van planeet Aarde, maar burgers van een kosmos, van het universum. We zijn kosmopolieten, thuis in de kosmos! Dát is de pointe van het Epos van Evolutie.’ (S)

In Een thuis voor God zegt Smedes dat zijn essay doordrenkt is van theologie, en noemt zichzelf hierin een ‘post-theïstische’ denker, wat betekent dat hij zich als religieus beschouwt en zich als een waterdruppel beweegt in de brede stroom die het christelijk geloof door de eeuwen heen geweest is…

‘… maar dat ik het geloof in een bovennatuurlijke, persoonachtige God die zich met ieder van ons afzonderlijk bezighoudt, helemaal achter me heb gelaten als uitermate problematisch. Ik geloof niet meer in de bovennatuurlijke God van het theïsme.’

Smedes zegt dat God niet langer ‘daarboven’ is, die God is verdwenen. (Die lijkt verhuisd te zijn; dat wordt duidelijk waar Smedes verwijst naar Ette Hillesum die zich in haar ochtendgebed richtte tot de ‘radicaal immanente God in haar binnenste.’)

Het verrassende is nu dat met het feit dat God afwezig is, de werkelijkheid de plek wordt waar het heilige zich manifesteert. Ik durf het nog sterker uit te drukken: op het moment dat God ‘daarboven’ in lucht opging, lichtte de werkelijkheid om ons heen zélf op als de plek waar het heilige zich manifesteert.’ (S)

De Britse rabbijn Jonathan Sacks is voor Smedes een post-theïstische inspiratiebron, voor wie geloof niet draait om het hebben van de juiste overtuigingen, maar om het juiste handelen.

Zelfs iemand die totaal niet religieus is, maar zich inzet voor het heil van een medeschepsel, aanbidt in zekere zin God, ook als zij of hij zich daar zelf niet bewust van is of het zelfs expliciet zou ontkennen – een mooi voorbeeld van hoe in ons post-theïstische tijdperk het onderscheid tussen het religieuze en het seculiere vervloeit.’ (S)

Aan het slot van het essay stelt Smedes dat wij thuis zijn in de kosmos en het aan ons is om – religieus gesproken – een huis voor God te bouwen. Voor Sacks is dat zelfs de opdracht die de mens op Aarde heeft. Smedes laat ons met een belangrijk dilemma achter. De vraag: ‘Hoe dan verder?’ wordt opnieuw gesteld.

We kunnen die roeping in dank baarheid als een geschenk aannemen en er iets mee doen, het kosmopolitische perspectief omarmen en iets van het leven maken. Of we wachten af en staan uiteindelijk toe dat ons de keuze uiteindelijk ontnomen wordt. Kiezen we voor hoop? Of geven we ons over aan cynisme en laten we het lot beslissen?’ (S)

Thuis in de kosmos – Het epos van evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan | Taede A. Smedes | Amsterdam University Press | Met illustraties | 100 blz. | Harde kaft | Februari 2018 | ISBN10 9462987084 | ISBN13 9789462987081 | € 12,50 | Met een nawoord over buitenaardse intelligentie | Ebook via Google Play Boeken € 4,49 | N.B. Absoluut het lezen de moeite waard! Ik heb de enthousiaste neiging nog meer te schrijven, maar dan doe ik onrecht aan dit verrassende, helder verwoorde essay, dat je eigenlijk van voor naar achter zelf moet lezen. En herlezen. Je wordt er geheid kosmopolitisch van! 😉

Beeld: darlyne1980.centerblog.net

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

8 Responses

 1. joost tibosch sr

  In deze dagen van paasplichtgevingen, komende Passies, Paasshows en Paasfestivals, overvloed van Paashazen en paaseitjes, is het voor gelovigen wellicht ook zinnig om nu het moderne Epos van Evolutie hier ter sprake komt ook te denken aan het oude Epos van Exodus, bevrijding uit de slavernij van menselijk macht en menselijke onmacht, beloofde uittocht naar onweerstaanbare toekomst voor wereld en mensheid. Dat het oude Paasfeest ook weer laat zien dat mensen “overeindkomen” in inzet voor die toekomst

  Like

 2. Carla

  Wat een razend enthousiaste bespreking van dit essay. Het werkt zeer aanstekelijke @ Paul en zal het advies om het zelf te gaan lezen dan ook niet in de wind slaan. 😉

  Geliked door 1 persoon

 3. -Alles heeft een vorm van zelfbewustzijn ,als deel van een totaal bewustzijn, in zich.
  -Ieder deeltje, ieder atoom, ieder zaadje en plant of dier en ook de mens heeft het in zich om dusdanig te ontwikkelen ; en heeft naast de causaliteit ook een finaliteit in zich; die zich als een vorm van bewustzijn bevestigt..In alles kan men de transcendentie vermoeden..

  Like

 4. Smedes stelt dat de mens een speciale plaats inneemt als het organisme waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is gekomen.

  Deze visie komt van Carl Sagan, interessant artikel overigens. Stemt wel tot nadenken.

  Like

 5. Zwerver

  Smedes stelt dat de mens een speciale plaats inneemt als het organisme waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is gekomen.

  —————————–

  Daar heeft Smedes zowaar een punt. Om bewustzijn tot zelfbewustzijn te laten komen zit er niks anders op dan dat bewustzijn te fragmenteren. En dat is gebeurd door gewoon bewustzijn (wat al in de kosmos aanwezig was) via een schepping van de geest (de fysieke mens) naar buiten te laten kijken. Zo zagen de mensen elkander.

  Maar daarmee was de klus nog niet geklaard. De mens had nu zelfbewustzijn, maar dat hebben sommige dieren ook. De mens kreeg ook het vermogen om te denken. Plots was de mens niet alleen zelfbewust, maar kon ook over zichzelf en de wereld om hem heen nadenken. Dit bracht de wereld van goed en kwaad in beeld. Nu de mens niet alleen zelfbewustzijn had, maar ook kennis van goed en kwaad, schiep dat de mogelijkheid voor de mens om zich te bekwamen in aardse, egoïstische belangen. Of om zich zijn oorspronkelijke, kosmische, goddelijke aard te herinneren.

  Met die twee keuzemogelijkheden was ook de vrije wil geboren. En daarmee de mogelijkheid om verder te evolueren. Of niet.

  Like

 6. Eindelijk iemand die het zaad gezaaid heeft voor een nieuwe blik op de zin van ons menselijk bestaan en de zin van ons bestaan op onze aarde. Een aarde waar we dringend verantwoordelijkheid voor dienen op te nemen als we onze kinderen en kleinkinderen een mooie en leefbare aarde willen nalaten.
  Als we onze inspanningen daar op richten ipv het produceren van wapens dan zijn we de juiste weg ingeslagen.

  Geliked door 1 persoon

 7. -Alles is een trap in de evolutie van het absolute “zijn” van de eeuwige wetmatige logica ( logos), die andere god..
  – Zodoende is de werkelijkheid niet van de rede en de rede niet van de werkelijkheid verlaten.
  – Het is dus onze opdracht een trede te zijn; om ons steentje bij te dragen aan die trap.

  Like

 8. joost tibosch sr

  In het geweldig recente humanistisch perspectief van evolutionair kosmosdenken/leven kan besloten zijn dat men gelooft dat de werkelijkheid gegeven kans en oproep is om evolutie tot voltooiing te brengen. Men kan ook humanistisch denken dat met de ervaring van een riskante menselijke vrije wil menselijke mogelijkheden die voltooiing kunnen veroorzaken. Dat die voltooiing ook bereikt wordt met ervaren menselijke onmacht en bij bestaande menselijke onmogelijkheden (en “omdat JHWH ons niet in de steek laat”), blijft bijbels geloof..(zelfs als er buitenaards leven zou bestaan\)

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.