‘Het klopt: de evolutietheorie is niet bewezen’

creationismeevoutie

‘Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel stevige aanwijzingen zijn die in haar voordeel spreken. Het is een illusie te denken dat op een gegeven moment bij wetenschappers het licht kan doorbreken, en ze zich massaal gaan bekennen tot het creationisme. Ik denk zeker dat er nog allerlei ontdekkingen zullen worden gedaan, die voor aanpassingen en uitbreidingen in de theorie zullen zorgen. Maar de evolutietheorie zelf is een blijvertje. Als christenen moeten we er dus iets mee.’

Een quote uit ThePostOnline, die stelt dat de orthodox christelijke theoloog en hoogleraar Gijsbert van den Brink de evolutietheorie en het oudeaardecreationisme erkent. Volgens TPO neigt de opvattingen van Van den Brink nog altijd stevig naar intelligent design. Genoemd door TPO wordt overigens ook de uitspraak: ‘’Dát er sprake is van evolutie, daarover bestaat een overweldigende consensus’.

Maar het is nu voor het eerst dat een gezaghebbend theoloog met een boek komt waarin voorgoed wordt afgerekend met bijbels creationisme: En de aarde bracht voort, door Gijsbert van den Brink, hoogleraar Theology & Science aan de Vrije Universiteit, tevens theoloog en dominee bij de Gereformeerde Bond.’ (TPO)

Op de Facebookpagina van Geloof & Wetenschap gaat de discussie voort. Jan van Meerten van logos.nl bestrijdt daar het boek van de hoogleraar en speelt woordspelletjes om nog iets van het creationisme wetenschappelijk te laten klinken, ook al noemt hij het een geloof. Hij zegt dat creationisten geloven dat God de Schepper is van de hemel en de aarde. Volgens godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes zegt Van Meerten dus dat het creationisme gewoon geloof is en helemaal geen wetenschap. Als antwoord hierop stelt de Logosman: ‘Dit heb ik niet gezegd: ‘Dus het creationisme is gewoon geloof en helemaal geen wetenschap.’ En zo gaat de strijd nog even door. Over En de aarde bracht voort, legt Van Meerten aan van den Brink voor:

Als de onjuistheden over creationisten eruit gehaald worden misschien. Binnenkort maar eens een creationistische literatuurlijst doornemen samen? Mis veel literatuur wat bij een evenwichtige bespreking van een of andere vorm van zondvloedgeologie toch ‘essentieel’ is. Met alle respect voor u als persoon, zie u als sympathieke man en heb achting voor u in uw ambt, als de visie van de opponent verkeerd wordt geschilderd krijgen we automatisch stokken om mee te slaan en schoten voor open doel. Ik hoop af en toe ook een kleine stelling uit het boek onder de loep te nemen.’ (Van Meerten)

bizarro.com - creationism

Van Meerten vindt wel dat Van den Brink zich oprecht verdiept heeft in de materie. Van Meerten zegt hem alleen een handje te helpen door de creationistische kant wat uit te bereiden en stelt dat de hoogleraar daar qua zondvloedgeologie hoofdzakelijk blijft steken bij Morris (1961) en McCready Price (1923). Van Meerten zegt het wel te waarderen dat hij in ieder geval een historische Adam en een historische Jezus overeind wil houden.

Van den Brink zelf houdt het op Facebook – met een kwinkslag – slechts bij: ‘Hmm, misschien raken creationisten wel overtuigd door dit boek – of is dat bij voorbaat uitgesloten?’

Volgens Van Meerten zullen creationisten onjuistheden en inconsistenties aanwijzen in hun recensies op het boek. Hij verwijst bij logos.nl naar alle creationistische recensies die over dit boek geschreven worden, maar ook naar verslaglegging van diverse media als het gaat om bijeenkomsten rondom het boek.

Theoloog Jos de Keijzer zegt op Facebook de discussie belangrijk te vinden omdat het wie weet nog mogelijk is om het christendom voor een creationistische ondergang te behoeden. Creationisme brengt met zijn vergoddelijking van het dogma de ‘irrelevantisering’ van het christelijk geloof met zich mee. En het gaat al zo slecht.’

Zie:
* Bonusquote: orthodox christelijke theoloog en hoogleraar erkent evolutietheorie en oude aarde
* ‘En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie’

Cartoons:
God en Darwin: uitinvlaanderen
I’m a creationist: Bizarro

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

23 Responses

 1. Een theorie is per definitie niet bewezen.
  Wel is het, gezien alle waarnemingen, de meest aannemelijk verklaring voor onze ontwikkeling.
  Id of creationisme is op dt moment nog het enige gat waarin god plaats zou kunnen nemen, denk ik.
  Wie, wat, hoe die god dan zou moge zijn is wat mij betreft een groter vraagstuk.

  Like

 2. -… zeker in de natuur zijn vormen van intellect en wil terug te vinden ; zie de mens zelf, als deel in die natuur ; en misschien is alles voorzien van een voor zichzelf nodig intellect en wil, als deel van een totaal intellect en wil , dat men ook ‘ god’ kan en mag noemen…

  Geliked door 1 persoon

 3. @Valere: evolutietheorie…: feit dat de natuur zo mysterieus en complex is, wijst er op, dat die ‘natuur’ ook ‘ boven-natuurlijk’ is…
  Inderdaad, die richting gaan mijn gedachten ook wel eens uit.
  Maar er zou toch ook wel eens iets van een intelligent plan aan ten grondslag kunnen liggen. (I.D.).
  Juist omdat we het niet weten kunnen we tevens niets uitsluiten.

  Geliked door 1 persoon

 4. joot tibosch sr

  Mnbo Met verbazing en geamuseerd merk ik dat sommige niet-gelovigen wel hun geweldige allesweten over evolutie etaleren, maar blijkbaar, als de ontopic creationisten, niet op de hoogte zijn van de uitgebreide recente historisch-literaire wetenschap over oude teksten als bv (bijbelse) scheppingsverhalen.

  Like

 5. Carla

  Eigenlijk gaat het hier niet echt over of de evolutietheorie wel/niet bewezen is. De kern van de gedachte van van den Brink maakt iets los in de kring van zijn medebroeders in de orthodoxie.

  Hoe vaak hebben we al iets kunnen lezen over de ‘strijd ‘ tussen de ‘harde wetenschap’ en de ‘zachte’.
  En even zo vaak over de pogingen om deze ‘zien en zijnswijze’ wat dichter bij elkaar te brengen.

  Wanneer ik dit lees:

  Klik om toegang te krijgen tot de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme2.pdf

  dan vermoed ik dat er nog heel wat water over God’s akkers zal moeten vloeien voordat de Geest mag gaan waaien waarheen zij wilt.

  Geliked door 1 persoon

 6. zwerver58

  Ik begrijp die discussie over ET ook niet zo. Geen serieuze wetenschapper zal beweren dat ET bewezen is. En over het ontstaan van leven gaat ET al he-le-maal niet. Wat resteert is natuurlijke selectie, iets wat iedere veredelaar op kunstmatige wijze toepast. De veredelaar selecteert de criteria welke in de natuur door oorzaak en gevolg worden geselecteerd.

  Verder natuurlijk wel interessant nu DNA-kennis mogelijk maakt om vast te stellen dat ik als Euroaziaat Neanderthaler genen blijk te hebben en de Afrikanen niet. Of dat mensensoort wat ze laatst in Z Afrika hebben gevonden, welke grafrituelen lijken te hebben? En je hoeft natuurlijk maar naar Artis te gaan en de chimpansees te bekijken om de verwantschap te zien. Of je hoeft in de politiek en bedrijfsleven maar naar de alfamannetjes te kijken om te zien dat zij eigenlijk ook in Artis thuis horen.

  Ja, de ET verdient zeker nog vele aanvullingen zoals Joost opmerkt. En die zullen ook wel komen. Ergo: de zoektocht naar de geschiedenis van de mens is nog maar net begonnen.

  Geliked door 1 persoon

 7. mnb0

  Eeehh Jelle, mutaties zijn ook waargenomen. En fossielen, natuurlijk.

  “Hij was geen moderne ongelovige, die het allemaal al zo goed weet!”
  Die bestaat voornamelijk in uw fantasie, JT. Ook u bent blijkbaar sterk gehecht aan uw favoriete vijandbeeld en kan het niet laten die te projecteren op een gehele bevolkingsgroep. Ik meen me te herinneren dat Jezus van Nazareth daartegen ageerde, maar goed weten doe ik het niet.

  Like

 8. mnb0

  Matteesdijk loopt achter: “Het irritante van de evolutiebiologie is , is dat zij aan deze vastgeroeste 19e eeuwse opvatting blijft volhouden.”
  Binnen tien jaar na verschijning van Origin of Species, eerste druk weerlegde Pjotr Kropotkin met zijn Siberische onderzoekingen uw bewering. Zie oa de Engelse Wikipedia, lemma Mutual Aid. Zie ook het lemma Evolution, waarin in de inleiding nog drie andere factoren zijn genoemd.

  Like

 9. mnb0

  Natuurlijk is de Evolutietheorie niet bewezen. Bewijs is voor wiskundigen en voor gelovigen die zichzelf voor de gek houden.
  Er is ook geen enkele zwaartekrachtstheorie in de natuurkunde bewezen. Toch is er niemand die morgen van een flat afspring om te kijken of hij/zij deze keer naar boven zal vallen. U mag zelf kiezen wanneer morgen is (alleen niet vandaag).
  De hele discussie is volstrekt achterhaald en bestaat alleen nog maar dankzij koppige gelovigen (en nee, niet alle gelovigen zijn koppig). Abraham Kuyper bracht al aan het eind van de 19e eeuw de meeste nu nog populaire creationistische pseudobezwaren naar voren. De voorbeeldig christelijke bioloog Jan Lever is zijn hele leven bezig geweest zijn geloofsgenoten te overtuigen.
  Het punt is dat creationisten de wetenschappelijke methode verwerpen. Ze zeggen wel van niet, maar elke creationist heeft een hekel aan methodologisch naturalisme. En al dik 200 jaar is dat synoniem met de wetenschappelijke methode. Ze moeten wel omdat ze op grond van hun geloof allerlei uitspraken doen over onze natuurlijke werkelijkheid die botsen met de wetenschappelijke consensus.
  Ach, als vrijwel alle christenen de Evolutietheorie hebben aanvaard kunnen ze aan de volgende kluif beginnen: de quantummechanica. Toch, Jan?
  Voor een ongelovige als ik blijft het amusant te zien hoe vele gelovigen achter de wetenschappelijke ontwikkelingen blijven aanhobbelen.

  Geliked door 2 people

 10. Jelle,
  Een DNA is een ingewikkeld mechanisme en is het onmismare onderdeel van de cel (leven).
  We hebben, voor zover mij bekend, geen sluitende verklaring voor het ontstaan daarvan.

  Like

 11. joost tibosch sr

  Met een erg gelovige vrouw en bij openbare gelegenheden duidelijk onder (kerkelijke) kritiek gekomen trok Darwin zich het liefst terug op zijn wetenschappelijk werk. Van historisch-literair moderne bijbelexegese was toen helemaal nog geen spake. Hij kon slechts (in verwarring) vermoeden dat de biibelse scheppingsverhalen geen historische verhalen konden zijn. Hij was geen moderne ongelovige, die het allemaal al zo goed weet! Historische figuren moet je wel historisch recht doen!

  Like

 12. Armand,
  leven, ingewikkelde eiwitten, ontstaat in het heelal.
  Al minstens twee keer vastgesteld, Japans onderzoek aan een komeet, en Phllea.
  Vermoed wordt dat intense ultraviolette straling er mee te maken heeft.

  Like

 13. Darwin was in zijn tijd naar mijn mening een nog veel grotere dissident dan Einstein was.
  Hij stelde de bijbel ter discussie, als geschiedenisboek.

  Like

 14. matteesdijk

  De evolutie heeft plaatsgevonden, maar hoe het precies werkt weten we niet. Hoewel het boek van Darwin spectaculair was voor zijn tijd heeft Darwin geen eeuwig gelijk gekregen als hij beweert dat de evolutie alleen een kwestie is van natuurlijke selectie. Het irritante van de evolutiebiologie is , is dat zij aan deze vastgeroeste 19e eeuwse opvatting blijft volhouden hoewel veel observaties in de genbiologie en epigenetica deze opvatting ten dele ontkrachten. Ik zie het Darwinisme en de overdreven verheerlijking van de man met de baard dan ook als een sekteachtig verschijnsel die weinig met wetenschap te maken heeft. Over creationisme kan ik alleen zeggen dat dit mystiek is en dus onwetenschappelijk.

  Geliked door 1 persoon

 15. @Jelle, de evolutietheorie betreft een theorie die stevig is gefundeerd, hoe het werkt is een ander verhaal, maar we zien wel hoe het zich heeft gemanifesteerd, inderdaad van eenvoudige naar complexere wezens, als dat niet het geval was geweest had jij je ei hier nu ook niet kwijt gekund, betreft dus toch een positieve aangelegenheid. 🙂
  Waardoor de evolutie in gang is gezet, dat weten we niet.

  Like

 16. joost tibosch sr

  Bij de “evolutie die iedereen kan zien” hoort in ieder geval, voorzover nu bekend, ook de mens om met zijn beperkte verstandelijke mogelijkheden, zoals in de mensengeschiedenis gebleken is, aan verdere evolutie mee te werken, maar ook de mens die met zijn beperkte vrije wil de mogelijkheid heeft. zoals ook gebleken is, verdere evolutie te frustreren (vrij naar Teilhard de Chardin).

  In het oudste nomadenscheppingsverhaal wordt dat in gelovige betekenistaal weergegeven met de oudhebreeuwse namen Adam=(mens van)”vruchtbare rode oasegrond”, die Afar=(mens van) “rul woestijnzand” kan worden . Aan het slot van het jongste bijbelse scheppingsverhaal krijgt de daar genoemde manvrouw de “opgave” om te zorgen voor de “gegeven” werkelijkheid.

  Geliked door 1 persoon

 17. Alle religies steunen hun beweringen over het ontstaan van leven op mythische verhalen zonder enige zinnige rationele uitleg.
  De puzzel van de evolutietheorie past nog niet volledig in elkaar.
  Voor het onderwijs kan men gerust meegeven aan de jeugd, dat de evolutietheorie een onvolledige maar aanvaardbare hypothese is.
  Het alternatief is een mythe dat bij het onstaan van leven op aarde, een van de miljarden gelijkaardige planeten, een leerling tovenaar rondliep om de miljoenen soorten levende wezens te creëren.
  Laten we de mythes prachtig vinden, maar het blijven mythes zelfs al vrezen sommige religies dat hun miljarden inkomsten verloren zouden gaan.
  De religies kunnen zich beter bezig houden met het bijbrengen van morele waarden. Dat is een achtenswaardige bezigheid.

  Like

 18. Is er dan een evolutietheorie ?
  Volgens Dawkins, meen ik, ziet iedereen dat er evolutie is, maar weet niemand hoe het werkt.
  Zelfs het woord evolutie acht ik verkeerd, er is soortverandering, inderdaad van eenvoudige naar complexere wezens, maar of je dat met een woord met een positieve gevoelslading moet beschrijven, dat is de vraag.
  Darwin publiceerde zijn bevindingen toen het scheppingsverhaal nog algemeen werd geaccepteerd, ik vermoed dat zijn gebruik van het woord evolutie daaraan tegemoet komt, de mens als ‘hoogste’ wezen.

  Like

 19. joost tibosch sr

  De evolutietheorie verdient zeker nog weet ik hoeveel aanvullingen. Dat er twee totaal verschillende (!)eeuwenoude scheppingsverhalen in de bijbel staan(Gen 1- 2,4 en Gen 2,4-3) is al een tijdje zo overduidelijk dat domme(laten we dat onderhand nu maar eens zeggen!) creationisten zich nu zouden moeten schamen om nog te denken, dat die bijbelse scheppingsverhalen historische feitenverhalen zouden zijn. Het zijn prachtige oude totaal verschillende betekenisverhalen, zeg maar oude geloofsverhalen, over de mens en de mensheid, over man-vrouw(Gen 1) en Adam=Elckerlyc(Gen 2-3)

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.