De keerzijde van Multiple Religious Belonging (relishoppen)

Relishoppen-440x330
Boeddhist Varamitra vraagt zich af of je gegrond kunt zijn in meerdere religies. Wel denkt hij dat je meerdere inspiratiebronnen kunt hebben en dat bijvoorbeeld het boeddhisme voor veel mensen de tweede inspiratiebron kan zijn. ‘Ik denk niet dat een cafetaria-achtig model, waarbij mensen elementen van verschillende religies op één bordje scheppen, zal beklijven. Je hebt volmondige JA – zeggers nodig; mensen die zich 24 uur per dag verbonden weten met een traditie, daarin gegrond zijn.’

Je vergroot je kans met God in aanraking te komen, zoals godsdienstsocioloog Erik Sengers vorig jaar zei in Trouw. Toch bestaat er zoiets als Multiple Religious Belonging, dat erop neerkomt dat sommige gelovigen de waarheidsclaims van één religieuze traditie als een keurslijf voelen en zich niet alleen afkeren van kerken en religieuze instituties,  maar ook niet langer onderworpen willen zijn aan religieuze autoriteiten die ze voorschrijven waarin ze moeten geloven. André van der Braak (foto: VU Amsterdam), hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities, aan de VU in Amsterdam, zegt hierover:

Andre van der BraakZelf ben ik ook een multiple religious belonger. Opgegroeid in de katholieke kerk, daarna de kerk vaarwel gezegd en het boeddhisme omarmd, toen een aantal jaren het spirituele pad bewandeld bij een Amerikaanse spirituele leermeester, en nu puttend uit zowel de katholieke als de boeddhistische traditie. Bij veel mensen in mijn omgeving bemerk ik een sympathie voor het boeddhisme, en boeddhistische meditatie, zonder dat ze nu de behoefte voelen om zichzelf als ‘boeddhist’ te omschrijven.’

Varamitra vergelijkt Multiple Religious Belonging met erwtensoep die door de blender is gegaan: dan zie je wat er van overblijft. Hij wil mensen die zich vastbijten in de materie, anders zie je marginale kennis van zijn inspiratiebron, het boeddhisme. Hij vindt trouw zijn aan één traditie de voorwaarde voor het voortbestaan ervan.

Ik zit wel eens met leden van meer hedendaagse religieuze stromingen om de tafel. Zij hebben het idee dat alle religies en bronnen op hetzelfde neerkomen. Maar vanuit mijn perspectief zie ik bij hen vooral een marginale kennis van het boeddhisme. Ze leggen het op hun eigen manier uit, wat echt volledig voorbij gaat aan waar het echt over gaat. Wat blijft er dan nog van over, behalve dan een soort erwtensoep die in de blender is gegaan? Ik geloof juist in diversiteit: niet iedereen is hetzelfde. Dat zorgt voor een mooie dynamiek, die ons uitdaagt. Als je nergens meer ècht in gelooft, dan word je een soort dood water.’

VaramitraVaramitra (foto: bchaaglanden.nl) vindt dat er een brede onderlaag van mensen is die op een basale, soort consumerende manier, geloven – vaak alleen op bepaalde markeerpunten in het leven. Toch wil Varamitra met andere religies samenwerken.

Door letterlijk bij elkaar aan te bellen en simpelweg bij elkaar aan tafel te gaan zitten. We moeten van ons eiland af en naar het wij-land toe. Alleen zo, door elkaar scherp te houden, kunnen onze tradities interessant blijven voor zoekers. Dat betekent absoluut niet dat we allemaal één worden of iets dergelijks, daar geloof ik niet in.’

Zie: Boeddhist, kom van je kussen! (NieuwWij)

Illustr: Relishoppen geeft je de kans om verschillende religieuze stromingen beter te leren kennen. (Leidse Studenten Ekklesia)

Varamitra (1953) is van huis uit organisatieconsulent en sinds 1987 in Amerika en Europa opgeleid in boeddhisme en meditatie. Naast zijn werk voor BC Haaglanden werkt Varamitra als hoofd boeddhistische geestelijke verzorging bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Prof. dr. André van der Braak is werkzaam aan de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Hij studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam, studeerde in 1986 af op Nietzsche en het boeddhisme en promoveerde in 2004 op Nietzsche aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2007 tot 2009 was hij directeur van de stichting Filosofie Oost-West. Naast zijn wetenschappelijke en algemenere publicaties geeft hij sinds vele jaren cursussen bij HOVO Amsterdam.

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

84 Responses

 1. valere De Brabandere

  -Alles is tenslotte ‘een’…materie, geest, en alles wat ‘is’ en zich kan openbaren als stof en geest, als ziel en lichaam, enz…
  Valere De Brabandere-

  Like

 2. @Jan, wat betreft je post van 19-7 15:40

  Hierin maak je volledig waar in wat je stelde in je vorige post n.l.:

  Daarom stel ik, begin eens met een vrije hypothese van “leven” voorbij de algemene opvattingen, kijk naar de fenomenen, beschouw wat men in diverse culturen en religie’s er al over gezegd heeft.

  Een vrije hypothese, niet meer en niet minder.

  Ik denk zelf niet dat ik zo diep in ga op wat je schrijft inzake bijv op het feit dat gedachten energetische krachten zouden kunnen zijn, daarop gaf ik toch een adequate reactie.
  Je begon er zelf over en vond dat de wetenschap daar eens zijn pijlen op zou moeten richten.

  Misschien hebben we toevallig ooit wel eens in de zelfde boeken gesnuffeld. :-).

  Like

 3. Jan

  Over de cirkels in de tijd, de tijd is niet lineair maar cyclisch.
  Let op minuut 1;00 die lichtflits. Dat noem ik een “spleet” in de tijd. Bardo in het Tiibetaan Boeddhisme.

  Dat cyclische is het antwoord bij panspermia op de vraag: “wanneer is het begonnen”. Het antwoord volgens de hindu is dus: “nooit” het is er altijd geweest. (in de geestelijke gebieden) Ook in tijden van oplossing (laya) of de grote oplossing van het heelal gedurende vele milljarden jaren (pralaya) dan blijven de “zaden” van wat was aanwezig om in het nieuwe heelal weer “uit te groeien”

  Ik heb hem al eens geplaatst, maar het is een hele mooie vind ik

  Like

 4. Jan

  @Egbert
  Je gaat diep in op wat ik geschreven heb. Mijn dank. Het wordt teveel om daar ook weer op te reageren. Ik schrijf niet goed genoeg, want datgene wat ik bedoel te zeggen, daar ga je met je beantwoording _net_ omheen en de andere kant op. Jammer.

  Ik probeer het opnieuw mijn gerelishop’d “geloof” wat “leven” is.

  -Indië (theosofie): swabhava (zelfwording) door emanatie (uitstraling) van atman (zelf) via een aantal werelden (waaronder ook CHI of prana) tot lichaam.

  -huidige fysica: de kwantumsoep (bijvoorbeeld met snaartheorie bekeken) waaruit we kunnen constateren dat er elementaire deeltjes uitfloepen en weer in terug vallen. Ze komen tot leven (ontstaan) en gaan weer dood (annihilatie). Deze deeltjes bouwen alles op wat is, het zijn dus “levende” bouwstenen. Alles wat aan lichamen opgebouwd is, leeft dus.

  Er is in de kosmologie een tendens waar te nemen naar grotere chaos (hogere entropie)(2de wet thermodynamica) maar tegelijk zien we hogere organisatie vormen (=dus een lagere entropie) in de levensvormen zelf (van atoom, cellen, organen, mensen enz) Dat kan alleen als er organisatie-eenheden zijn die die ordening veroorzaken: die noem ik geestelijk-materiële monaden.

  -Geest-stof dualiteit. Als mensen kennen we een innerlijke wereld (driften, emoties, gedachten, inzichten, waarnemendheid, etisch gevoel, [soms ook para normaal weten} en we kennen een uiterlijke werled (de wereld der fenomenen die we met onze zintuigen waarnemen) Nu lijkt me dat elk levend wezen dat ook heeft. Dat lijkt me logisch, waarom zou een mens een uitzondering zijn? Geest-stof moet op elkaar kunnen inwerken dus zijn van hetzelfde “substantie” in de filosofische betekenis van “onderstaande” of “dragende”. (dus niet als substantie=stof, dat is het materialistisch denken tegenwoordig)

  -Mythen: In de mythen is er altijd een god of geest of een zelf of een ego die werelden schept, of uit zichzelf laat ontstaan. Egyptisch, Grieks, gnostisch, hindoeïstisch… En dan zijn er ook nog halfgoden of engelen in allerlei soort en demiurgen enz enz heel mooi om die te “voelen” in plaats van de “bestuderen”

  -Sprookjes, legenden en Science fiction die ook op symbolische wijze het “leven” inzichtelijk maken voor hen die dat kunnen voelen. Ik maak dan ook geen onderscheid tussen “trekkies” https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekkie en mensen die christelijk zijn. (neem de processie’s) Echter er is wel een verschil, de meeste trekkies weten dat het mythen zijn.

  Nu snap je waarschijnlijk mijn antwoord op je vraag: “wat zet een virus nu in beweging”. Dat is volgens mij zijn bewuste_, geestelijke_, informatie_ eenheid. Dat noem ik monade.

  Zo heeft elke leven (van atoom tot mens tot sterrenstelsel) zijn innerlijke bewuste monade en is de geestzijde en de lichaamszijde de dyade of duade of tweeheid van de “ene” monade. En elke monade is identiek.

  Nou ik meen dat ik nu wel klaar ben met mijn gerelishopt janisme. alhoewel. het is eigenlijk te leuk om te stoppen: het is mijn hobby. Mogelijk kan ik tegen de achtergrond van dit schrijven nog een paar leuke voorbeelden geven. Als Paul het goed vindt tenminste.

  Like

 5. valere De Brabandere

  -wie zei alweer ? : ” alles is een trap in de ontwikkeling van de absolute idee, de absolute Logos. ; zodat de rede, de Psy, niet van de werkelijkheid en de werkelijkheid niet van de rede verlaten is…
  – Aldus wordt E=mc2. …. E=mc2= Psy…
  ; Valere De Brabandere-

  Like

 6. @Jan je schrijft: De lessen uit de esoterische wijsbegeerte zeggen bijvoorbeeld, dat gedachten levende wezens zijn. Ze voeden zich met aandacht van mensen

  Dat klopt, dat zijn zo de esoterische inzichten. Ik heb er genoeg over gelezen.
  En kunnen zich concreet in de fysieke wereld manifesteren, bedoel je dat, ze vermenigvuldigen zich ook dus werken aanstekelijk, voor paniek moet er natuurlijk wel een sterke externe prikkel in het geding zijn welke appelleert aan ons overlevingsinstinct. Dat geldt ook voor massahysterie.

  Ook wat Guna Guna betreft, de stille kracht, wat wil zeggen iemand met telepathische suggestie ten gronde richten, dan hebben we het dus over het gebruik van een vorm van destructieve gedachtenkracht, of dat een reëel fenomeen betreft ontkent de wetenschap natuurlijk, deze stellen dat het slachtoffer zichzelf ten gronde richt door het besef dat het op hem/haar wordt toegepast en er in te geloven, maar zelf ben ik daar nog niet zo van overtuigd.

  Like

 7. @Amandmaes: Inderdaad maar welke energie stuurt het virus dan aan om zijn ding te doen.

  Ik vind het ook wel beperkt om in de definitie van leven het criterium van de mogelijkheid van voortplanting als voorwaarde te stellen.

  @Jan, maar ik haalde er nog een ander facet bij, dat we dat ook geestelijk niet aan zouden kunnen, we zijn ook slechts gebonden aan onze eigen neurologische representatie van de werkelijkheid en wat technische apparatuur wat we dankzij ons potentieel van het brein daarbij hebben kunnen ontwikkelen.

  @Jan je schrijft: beter om “organisme” te begrijpen als iets dat in zichzelf als eenheid georganiseerd is.

  Dat heeft moeder natuur al voortreffelijk geregeld.

  Maar we hadden het nu even over de biologische dood.
  Je kunt deze term (dood) natuurlijk vanuit veel aspecten belichten.

  Je schrijft: Je kan wel zeggen: “maar in wezen weten we het echt niet.”. Maar dat vind ik geen wetenschappelijke aanpak, dan valt het onderzoek en nieuwsgierigheid stil

  Er zal nog wel steeds onderzoek naar gedaan worden, wetenschap is een dynamisch proces, maar tot nu toe weten we nog steeds niet wat leven precies is, niks mis met mijn conclusie, al zeg ik het zelf, :-), ook wat bewustzijn precies is hebben we niet in kaart.

  Je schrijft: We weten ook niet wat elektriciteit in wezen is, toch kunnen we er gebruik van maken door eerder wetenschappelijk onderzoek

  Maar beste Jan, dat geldt toch ook voor leven, we kunnen het
  door medische ingrepen en medicatie wel verlengen, ondanks het feit dat we niet weten wat het nu precies is.

  Je schrijft: Daarom stel ik, begin eens met een vrije hypothese van “leven”

  Persoonlijk heb ik wel iets met onderstaande link, vandaar ook mijn vraag aan Armand, wat zet een virus nu in beweging, maar zeker weten doe ik het niet.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Qi_(concept)

  Like

 8. Jan

  armandmaes 18 juli 21:01
  “Biologen….Zand bv kan zich niet voortplanten en wordt niet als levend beschouwd, ondanks dat de onderdelen van silicium en zuurstof nl electronen, neutronen en protonen wel bewegingen uitvoeren.”
  Ik snap wat je bedoelt, dat is de huidige opvatting.

  Ik heb het over een alternatieve manier om naar de natuur te kijken. Neem nu kristalgroei, bijvoorbeeld een amethist of een bergkristal. Er mooi toch: prachtig. Die groeien door bepaalde vormkrachten. (lees Rudolf Steiner) En in de alternatieve subcultuur wordt er veel waarde aan toegekend, zoals geheugen voor paragnosten of om ziektes te genezen. Dat is dus iets anders dan los zand. Er is een organisator aan het werk.

  In de techniek gebruik je die kristalgroei bijvoorbeeld om uit silicium (uit zand) computerchips te maken. En daar kan je toch heel veel mee maken! Een smartphone zit er vol mee, geheugen, ogen, oren, magnetische sensors, bewegingssensors. Iemand uit een primitieve cultuur noemt zoiets magie. En over een tijdje (of wat langere tijd) kunnen robots zichzelf vermenigvuldigen, en voldoen ze aan de huidige definitie van “leven”. 🙂 hihi een anomalie in het huidige begrippen-stelsel. Dan dienen we op te passen voor de “prometheus robot”. Als je begrijpt wat ik bedoel.

  We kunnen dus “leven” op een totaal andere manier beschouwen. De lessen uit de esoterische wijsbegeerte zeggen bijvoorbeeld, dat gedachten levende wezens zijn. Ze voeden zich met aandacht van mensen en ze sterven door gebrek aan aandacht. Ze vermenigvuldigen zich ook. Dan kan je zelfs een groepsobsessie krijgen, of paniek in een massa mensen. Dat zou een wetenschappelijk onderzoek waard zijn.

  Dan zit je toch bijna op een elementair niveau, van bewustzijn en vormkrachten en de demonen waar de christenen zo bang voor zijn (gezien ook het filmpje van Egbert hiervoor) of de Indonesiërs voor de stille kracht, of “het geloof”. Of de wetenschappelijke medicijnonderzoekers die maar niet weten of hun metingen wel valide en significant zijn gezien dat vervelende onbegrepen placebo-effect. Ze verschuilen zich achter grote SPSS software pakketten, en de vraag blijft steeds: wat meten we nu eigenlijk?

  Like

 9. Alhoewel biologen een levend wezen omschrijven als : Alle wezens die zich zelfstandig kunnen voortplanten, klopt die omschrijving maar gedeeltelijk. Een oud dier kan zich bvb niet voortplanten, maar leeft nog totdat de vitale functies uitgevallen zijn.

  Like

 10. Of virussen levende wezens zijn, daar is discussie over. Ze kunnen zich niet zelfstandig voortplanten. Enkel door gebruik te maken van een gastheer bv een mens.

  Like

 11. Biologen beschouwen als levend, elk wezen dat zich op een of andere manier kan voortplanten. Zand bv kan zich niet voortplanten en wordt niet als levend beschouwd, ondanks dat de onderdelen van silicium en zuurstof nl electronen, neutronen en protonen wel bewegingen uitvoeren.

  Like

 12. Jan

  @Egbert
  Met je laatste zin ben ik het eens, ik zei al, dat wetenschappers nooit alle antwoorden kunnen vinden.

  Interessant is de definitie uit de wikipedia voorafgaande aan jouw citaat: citaat: 😉
  “Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten.”

  Bedoeld is met ‘organismen’ iets uit de biologie, maar qua _letterlijke_ betekenis is het m.i. beter om “organisme” te begrijpen als iets dat in zichzelf als eenheid georganiseerd is.

  Dan past het ook met de zin, na je citaat: citaat: 😉
  “Leven staat enerzijds tegenover dood: een voorheen levend wezen dat zichzelf niet meer in stand heeft kunnen houden, en anderzijds tegenover levenloos: een voorwerp dat nooit leven heeft gekend.”
  Bij de dood valt dus de innerlijke inherente organisatie, of de hoogste hiërarchie, of de ziel, of geest uit, (?)ook de embedded computer bij een robot (?). (Een “levende robot” uit de Science Fiction, star trek; “first contact” [ken je die?], denk aan de Griekse mythologie van opeenvolgende godenrijken)……………….. (Panspermia en eeuwige causale herhalingen van demiurgen)(snap je me?)

  Nu, men spreekt ook van dood, niet alleen bij biologische cel, maar ook bij een molecule, of atoom of elementair deeltje (annihilatie) zelfs van sterren en sterrenstelsels. Bij de dood valt een “lichaam” (in de brede betekenis van het woord) uiteen in zijn samenstellende delen: de eigenheid van die eenheid is dan verloren gegaan. Volgens die definitie, leven die “eenheden” of “individuen” dus ook. We hebben het dus niet over “menselijk bewustzijn” of iets wat er op lijkt, maar “leven”.

  Je kan wel zeggen: “maar in wezen weten we het echt niet.”. Maar dat vind ik geen wetenschappelijke aanpak, dan valt het onderzoek en nieuwsgierigheid stil. We doen toch wat we doen? We weten ook niet wat elektriciteit in wezen is, toch kunnen we er gebruik van maken door eerder wetenschappelijk onderzoek. Daarom stel ik, begin eens met een vrije hypothese van “leven” voorbij de algemene opvattingen, kijk naar de fenomenen, beschouw wat men in diverse culturen en religie’s er al over gezegd heeft.

  Like

 13. @Jan, dat betreft allemaal opvattingen over wat leven is, besmetting uit de ruimte etc, maar in wezen weten we het echt niet.

  Dan valt er ook niet over definities te steggelen, ik heb ooit eens met iemand een ellenlange discussie op een blog gevoerd of virussen ook onder de volgende definitie van leven leven vallen.

  Quote link: Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie).

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Leven

  Een stel je nu eens voor als we alles zouden komen te weten, zouden we dat geestelijk wel aankunnen, daartoe zijn we met onze geëvalueerde apenhersenen niet voldoende toegerust. 🙂

  Like

 14. Jan

  @Egbert @armandmaes

  Als de definitie van “leven” gewijzigd wordt, dan heb je abiogenese niet nodig, dan is geen geen onderscheid tussen wat nu bekend is als het levende en niet_levende.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_het_leven#Het_leven_is_overal

  Nu we het hier over boeddhisme hebben, die kent geen god. In plaats van het religie te noemen kan je boeddhisme ook wel een filosofie noemen inclusief een fysica. Die fysica schilder 🙂 ik een beetje volgens het welbekende janisme: 14 juli 18:38 en 20:10, 15 juli 08:47

  Het is even wennen, maar in dat geval is er geen “boven natuurlijk” omdat alles tot de natuur behoort, ook datgene waarvan men _meent_ dat het bovennatuurlijk is.

  Daarom ben ik het armand maes eens: Er zijn nog een pak vragen die niet beantwoord zijn, maar wetenschappers werken daaraan.

  Ook dus vragen over bewustzijn als materie, of materie als bewustzijn. Zie het begrip kalapa als geest_materie_verbinding 15 juli 2015 om 08:47, dat gaat mijns inziens verder dan het verschil leven en levenloos. We hebben het dan over de object-subject eenheid.

  Ik ben het met Egbert eens, dat de wetenschappers nooit alles zullen ontdekken.

  Like

 15. armandmaes: Abiogenese is niet een hypothese die gefalsifieerd is, want dan was het probleem opgelost.

  Ik sta volstrekt positief t.a.v. de wetenschap ondanks haar onvermijdelijke schaduwzijde, maar denk tevens dat het een eindeloze zoektocht blijft, dat dat we dus de sleutel van de ongelofelijk complexe werkelijkheid nooit zullen vinden.

  Like

 16. Carla

  Helder Jan, dank. Behalve wat je aan André van der Braak toedicht.
  Ik kreeg al zo’n vermoeden.
  Het geen je min of meer citeerde komt op rekening van Varamitra en niet op die van André van der Braak.

  😉

  Like

 17. Jan

  Carla, ik was het niet eens met het gevaar van twee geloven in één hoofd omdat het m.i. niet kan. Het stukje dat je van André aanhaalt citaat:” Zelf ben ik ook een multiple religious belonger…..puttend uit zowel de katholieke als de boeddhistische traditie.”
  Hoe zou ik het daarmee oneens kunnen zijn? Ik ken hem niet eens.
  Nu een andere mening van André vlgns Paul:
  “Hij wil mensen die zich vastbijten in de materie, anders zie je marginale kennis van zijn inspiratiebron, het boeddhisme. Hij vindt trouw zijn aan één traditie de voorwaarde voor het voortbestaan ervan.”

  Kijk daar ben ik het nu helemaal niet mee eens!! Je vastbijten zoals een fret of een jacht-teckel doet? Bah. Ik snuffel liever als een lief hondje, heerlijk. En als al die mooie geuren door de blender zijn gegaan dan krijgen we een eigen privégeloof. Al is het janisme.

  En dan André’s angst voor het voortbestaan van één bepaalde traditie door daar “trouw” aan te zijn. Dat werkt verstarring in de hand. Dan kan hij mijns inziens beter gaan buurten bij het Hindoeïsme, die zijn volgens mij veel elastischer en veranderlijker en toleranter en minder leerstellig. (Alhoewel er in het boeddhisme ook heel groet verschillen zijn. Ik houd niet van “trouw” zoals een hondje aan zijn baas. Al verdwijnen al de kerken synagogen tempels en moskee’s, de werkelijke tempel ben je zelf.

  André:
  “..zie ik bij hen vooral een marginale kennis van het boeddhisme…” dat is nogal wiedes als je er professor in bent. Maar is dat dan zo erg? Dat is ‘hoofd’kennis en ik “voel” dan iets van laatdunkendheid in combinatie met zijn opmerking van vastbijten. Alsof geloof onvoorwaardelijk verstandelijk “leren” is. Combineer je dat dan met zijn opmerking ” nergens meer ècht in gelooft, dan word je een soort dood water.”

  Dan trek ik de conclusie dat hij geen onderscheid maakt tussen hoofd en hart, tussen een mening hebben of een identiteit aannemen!!! (ik ben boeddhist, ik ben katholiek, ik ben, ik ben, ik ben) en waar het in religie ECHT over gaat. Dat is ego-overstijgend: een boeddha natuur, die er altijd al was, zal zijn en is.

  Dus: blenderangst is angst voor het veranderlijke leven: Panta rheii. Maak al die geloven maar vloeibaar 🙂

  Like

 18. De uitbreiding van het heelal is als volgt te verklaren. Aanvankelijk bestond het het heelal uit een geconcentreerde bol energiedeeltjes. Er bestaat nog geen verklaring voor, waar die vandaan is gekomen. Uit die energiedeeltjes ontstonden electronen, protonen en neutronen. Dit zijn energiepakketjes met verschillende lading. Deze protonen, neutronen en elektronen vormden waterstof ionen. Door kernfusie tussen die ionen ontstaan de zwaardere elementen, maar er komt ook terug energie vrij. Doordat deze reactie massaal gebeurde, kwam er dus een enorme hoeveelheid energie vrij. Die deed het geheel uit elkaar spatten. Dat noemen we de oerknal en het ontstaan van de zonnestelsels en planeten. Door de grote hoeveelheid energie is dit proces nog steeds actief en breidt het heelal nog steeds uit.

  Like

 19. Dat klopt gedeeltelijk. De theorieën over oerknal, abiogenese en evolutie zijn nog niet volledig uitgewerkt.
  Abiogenese is geen wilde hypothese, enkel een logische hypothese. Vermits de aarde aanvankelijk een vulkanische bol was is leven ontstaan na de afkoeling onder 50°C. Vermits niemand gelooft dat een tovenaar miljarden wezens heeft geschapen. Het leven ontstaat uit zuurstof, stikstof, waterstof, koolstof en fosfor. Deze stoffen zijn voldoende aanwezig op aarde om levende wezens te vormen. De wetenschap tracht op dit ogenblik dat proces in kaart te brengen. Wat de oerknal betreft is men reeds zover, dat men weet dat het heelal ontstaan is uit een geconcentreerde bol energiedeeltjes. Het is juist dat nog geen verklaring bestaat waar die energie vandaan is gekomen.
  Wat de evolutietheorie betreft, zijn er inderdaad nog veel onbeantwoorde vragen, maar ook hier is geen zinnig alternatief, behalve als we de tovenaarstheorie zinniger vinden. We merken hier op dat de evolutietheorie slechts de evolutie van levende wezens tracht te verklaren en niet het ontstaan (abiogenese).
  We zullen nooit, met ons beperkt menselijk verstand, alle vragen kunnen beantwoorden, maar steeds verder moeten zoeken. Misschien vinden we zelfs een zinnig antwoord hoe het heelal beheerd wordt.

  Like

 20. Omdat alles uit energie bestaat, wil dat niet zeggen dat er geen verschillende constructies bestaan. Massa is een samenstelling van protonen, neutronen en elektronen, dewelke energiepakketjes zijn. Uit massa worden cellen gevormd. Deze cellen vormen miljarden levende wezens. waarvan de mens er een is. De mens is dusdanig geëvolueerd dat hij complexe hersenen heeft. Dit fysisch geheel wordt aangestuurd door prikkels van onze zintuigen, welke met electro-chemische processen naar onze fysische hersenen worden doorgegeven. Ons denken is dus een complex geheel van ervaringen die we opgeslagen hebben en prikkels die onze zintuigen doorgeven. Er zijn nog een pak vragen die niet beantwoord zijn, maar wetenschappers werken daaraan.

  Like

 21. Carla

  Jan, ik vind het niet erg hoor om het niet eens te zijn met je. 😉

  Maar ik snap even niet wat je nu ‘waar of niet waar’ van André van der Braak’s uitspraak vind?
  Hij zegt:
  ” Zelf ben ik ook een multiple religious belonger. Opgegroeid in de katholieke kerk, daarna de kerk vaarwel gezegd en het boeddhisme omarmd, toen een aantal jaren het spirituele pad bewandeld bij een Amerikaanse spirituele leermeester, en nu puttend uit zowel de katholieke als de boeddhistische traditie.”

  Of heb jij iets gelezen waar ik overheen kijk? Kan ook nog!

  Overigens er hoeft helemaal geen sprake te zijn van ruzie…..bij ‘twee hoofden op één kussen’. 😉

  Wel ter rusten, technische esotericus. 😉

  Like

 22. Jan

  @Carla
  Dat is het nadeel van een technicus als ik. Ik ben een uitvinder, een betaman en bekijk zaken met mijn hoofd op een verstandelijke manier, systematisch en coherent (hoop ik). Je kent me wel dat ik een echte relishopper ben. Wat ik doe is werkelijk letterlijk nemen van het “hoofd” op een kussen of twee hoofden op een kussen met één of twee “geloven”. En dan ga ik ver. Ik heb nog met een psycholoog gesproken ook over die meervoudige persoonlijkheids zaken. Twee hoofden met verschillende opvattingen maken ruzie op één kussen of één kerk. Maar één hoofd, maakt geen ruzie met zichzelf, hoogstens verandert dat hoofd van mening zo nu en dan.

  Dat heeft met hersenen en procesmatig denken (dianoia) te maken. Dan geloof je in reïncarnatie of niet, of in god of niet: ik zeg dus: in één hoofd zit één geloof. Dat kan een volkomen eigen geloof zijn met allerlei aspecten van van alles en nog wat. Bij mij de dus een “janisme” niet te verwarren met “jansenisme”, want ik bekijk het allemaal optimistisch. (grijns) 😉
  http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/j/jansenisme

  o.k. dat lijkt me duidelijk.

  Nu jouw probleem ermee. Dat zie ik als een gevoelservaring die niks met het hoofd te maken heeft maar met het hart. En dat vind ik (niet als technicus maar als esotericus) veel belangrijker. Je spreekt over “gevoelen” of “ervaren”. Nu daar ben ik het met je eens (zoals je eigenlijk wel weet 😉 )
  Maar voor de goede orde wil ik wel een duidelijk praatje hebben van André van der Braak dat klopt of niet klopt.
  Dan dien je zaken van hoofd en hart goed te onderscheiden.

  In een mens kan wel een conflict optreden tussen denken en voelen, maar niet tussen het ene geloof en het andere geloof in zijn hoofd, dat kan niet. Dus André’s redenering is niet juist, of onduidelijk gebracht, of ik heb het niet goed begrepen. Dus de consequentie’s zijn voor mij niet geldig!

  En dat vind ik dus fijn: dan ga ik gewoon lekker relishoppen en interesseert me de “keerzijde” daarvan niet omdat ik dat label als “een geloof in het hoofd van André”.

  En wat conflicten van het geloofshart: dat uit zich in de ondertoon van mijn geschrijf over de vrijmetselarij. Al die hoofden daar zitten met andere geloven, maar men voelt hetzelfde.. het “echte weten” de gnosis. En die spreekt alle talen tegelijk zonder verwarring. De taal van de mysticus die je verstaat of niet verstaat, dat hangt helemaal van je eigen hart af.
  🙂

  Dat “op het kussen” zal wel met je handen boven de lakens zijn 😉 in deze geloofscontext. En knuffel en dan zijn we het weer eens.

  Like

 23. Carla

  Sorry beste Jan, je gaat een kant op die ver van mijn ‘bed’ ligt.
  Komt dat omdat je die twee geloven in een hoofd wat al te letterlijk hebt genomen? 😉

  Wanneer ik vol be- en verwondering naar de verhalen luister van mensen die leven met een multireligieuze meerstemmigheid, wat heb je dan aan nadere verklaringen of dit wel of niet kan? Wat moet je dan, in zo’n gesprek met ‘ artificiële intelligentie, coördinaten transformatie en algoritme…..! ( ik moest de betekenissen opzoeken ) 😉

  Bij het beleven van MRB wordt niet gekozen voor het een of het ander maar wordt er bij elkaar opgeteld.

  En wat klopt ( dat is niet iets van het hoofd ) wordt niet langer van buitenaf bepaald maar van binnenuit ervaren.

  Ik vermoed dat jij meer op het spoor zit van ‘het verklaren ‘ en ik meer van het ervaren.

  Ken je ‘ het leven van Pi ‘ ?

  Like

 24. Jan

  Carla, een plaatsje inruimen voor iedereen is mooi. Maar de (geloofs)overtuiging die iemand heeft…..(dat is iets anders) kan die tegenstrijdig zijn in jezelf? Zodat je twee geloven in één hoofd hebt ?

  Afgezien dus de filosofie en esoterische wijsbegeerte, de leringen van de theosofen.
  Ik heb drie voorbeelden uit de praktijk.
  1. Ik weet dat er plaatjes zijn daar kan je twee dingen in zien, bijvoorbeeld een oude lelijke vrouw OF een jonge vrouw.
  Hoe je ook je best doet, je kan ze niet tegelijk zien.
  Je hoofd maakt dus een keuze.
  2. Er zijn mensen die hebben meerdere persoonlijkheden, voorbeeld: Dr-Jekyll-and-Mr-Hyde. Dat hoofd is OF de één OF de ander: beide kan niet. Ze WETEN zelfs niet van hun (andere) persoonlijkheid. Ook hier maakt het hoofd dus een keuze.
  3. Het derde voorbeeld komt uit mijn vak. Een computer voor een robot. (vaak ingebouwd: embedded design) Die werkt volgens een bepaald recept (programma)(algorithmen) Nu is het bij het ontwerp van het grootste belang, dat de robot betrouwbaar werkt (natuurlijk !!) Dat kan alleen als hij in een bepaalde “mode” staat. Je moet bijvoorbeeld allereerst weten of de grijper van de robotarm vrij in de ruimte kan bewegen(a), of dat hij ergens tegenaan staat(b). Dat kan je constateren door de bijvoorbeeld spanning en de stroom in de aandrijfmotoren bij een soort elasticiteit (compliantie) te meten en daaruit de conclusie te trekken a of b. Op grond van die meting moet de programmatuur totaal anders zijn (krachten, verplaatsing, versnelling, botsing, veiligheid, ruimte veranderbare berekeningen (coördinaten transformatie’s).
  Het is of dit of dat, een tussenweg geeft ongelukken.

  conclusie: uit deze bovenstaande overpeinzingen is voor mij duidelijk dat het brein, een “mindset” heeft, om adequaat en snel in de wereld der fenomenen te kunnen handelen. Met artificiële intelligentie, kan een systeem zelflerend en dus veranderlijk zijn. Maar dan dient steeds op een hoog hiërarchisch niveau: slechts één bepaalde blauwdruk, of algoritme of één bepaalde persoonlijkheid op een bepaald moment te heersen.

  Hier kan ik nog meer over zeggen, zoals het effect van dogma’s en werkelijkheid, hallucinatie’s enz. Maar dat voert te ver. De redenering van de theosofen is wel erg mooi vind ik: de werkelijkheid is datgene waar een waarnemend bewustzijn werkelijkheid aan toekent. (objectie idealisme)

  Ik kies in deze dus de voordelen-van-multiple-religious-belonging-relishoppen. En meen dat de angst voor twee of meer geloven in één hoofd, op hetzelfde moment, niet nodig is.

  Dus voor dynamisch met eigen verantwoordelijkheid en tegen verstarring en autoriteiten achterna lopen.

  Like

 25. Carla

  Jan, dank voor je reactie ( 17 juli 2015 om 14:20 ).

  Tja….wie of er gelijk heeft, dat weet ik niet. Het gaat bij mij niet zo snel over het hebben van gelijk. Zeker niet in het ‘ veld van goden en mensen ‘.

  Ik kan wel, en dat dan ook alléén maar vanuit mijn eigen gevoel, iets zeggen over wat iets met mij doet. En vanzelfsprekend luisteren naar de ander die er een compleet andere kijk op kan hebben, andere ervaringen enz.

  Wat ik wel jammer vind, in bovenstaande topic, is dat Varamitra begint met het noemen van de keerzijde van MRB zijn.
  Wat bij mij de indruk wekt, dat het minder goed zou zijn dan wat hij uitdraagt binnen zijn Boeddhisme.

  Zelf deel ik de zorgen rond het MRB niet.
  Het is nu eenmaal, vandaag de dag, mogelijk om kennis te nemen van andere religieuze stromingen. Die kan je omarmen of niet. Het een hoeft niet beter te zijn dan het andere.

  In mij kunnen vele opvattingen wonen. Er is zelfs voor de duivel een plekje. 😉

  Like

 26. @Jan je schrijft: Maar ik weet dat in strenge orthodoxe kringen een onjuiste weg mee wordt bedoeld van satan of zoiets.

  Inderdaad dat klopt. Lees maar eens hoe sommige Christelijke sites zich afzetten tegen het occultisme. Pure indoctrinatie.

  Onbekend maakt inderdaad onbemind. En wijsheid en intellect zijn twee heel verschillende zaken, haha, vreemde snuiter, wat een leuke binnenkomer, maar inderdaad wel recht voor zijn raap, ik werd destijds (alweer zo lang geleden, waar blijft de tijd) ook met de benodigde argwaan bekeken, maar had in mijn jeugd ook niet een al te beste reputatie.

  Like

 27. Jan

  Carla het is al weer een paar dagen geleden dat je zei op 14 juli 2015 om 10:55 “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen”, zo luidt het spreekwoord. ( mooi bruggetje Jan naar onderstaande link. ) Maar tegenwoordig rusten er bij veel mensen ’s nachts letterlijk twee geloven op één kussen – namelijk in hun eigen hoofd. ” 😉
  http://www.nieuwwij.nl/nieuw-wij/multiple-religious-belonging/

  Dat heeft me bezig gehouden. Ik had die verwijzing gelezen, het betreft de essentie van dit blog de-keerzijde-van-multiple-religious-belonging-relishoppen. Ik had meteen een herinnering aan een les van de theosofen (alweer 35 jaar geleden) Het voert te ver hier meteen op in te gaan (kan een andere keer wel), maar men zei dat er “in één hoofd” maar “één opvatting” past. Om het nu in mijn eigen woorden te zeggen.
  Dus ik heb dat nu beschouwd en er over nagedacht, wie zou gelijk hebben, de theosofen of André van der Braak. (nog afgezien van de eventuele persoonlijke motivering om het een of ander ervan te vinden)

  Dus bedankt voor die link, het was fijn om dit te overpeinzen. Ik kom er straks (of binnenkort, ik verwacht bezoek) op terug. Het is mijns inziens echt de kern van de bezorgdheid voor het relishoppen of er echt een soort gespetenheid in het brein ontstaan waar de duivel kan liggen slapen 😉

  Like

 28. Jan

  @Egbert
  Die retorische zinnen van loge vanaerssenbeyeren laat ik dan ook maar links liggen. Iedereen doet zijn ding, zoals dat modern heet.
  We leven gelukkig in een land waar we dat kunnen.

  Occult heeft een negatieve connotatie is betekent gewoon “geheim” net zoiets als “esoterisch”. Voor mij heeft dat een wat meer positieve connotatie. Maar ik weet dat in strenge orthodoxe kringen een onjuiste weg mee wordt bedoeld van satan of zoiets. Ik heb ook bij die site kpn gekeken waar je naar verwees. Nou nou, een ondersteboven gehouden dolk als een teken zien van een katholiek kruis op zijn kop.. en over een pentagram lopen..dat het duivels is… dat gaat wel erg ver. Als je zo denkt, moet je jezelf geen geweld aandoen vind ik en in de katholieke kerk blijven bidden: maar veroordeel het andere niet vind ik. Vandaar mijn reactie, er wordt teveel negatiefs achter gezocht. Ieder zijn meug. Ik heb heel erg veel respect voor een goede bekende van me een “vergevorderde” “Amorcer”, die heel subtiel mensen helpt met veel psychologisch en spiritueel inzicht die die bepaalde kennis heel goed kan inzetten maar ook een eenvoudige boer zoals mijn wijlen schoonvader respecteerde ik ook in al zijn menselijkheid, eenvoud en goedheid. Hij zei wel, tegen zijn enige dochter toen ze me op de boerderij voorstelde: “Wat voor vreemde snuiter ben je nu aangekomen?”. Maar dat was tegelijk innemend eerlijk zonder veroordeling erin

  Like

 29. @Jan, je bedoelt waarschijnlijk dat de moeilijkheidsgraad (i.p.v. intensiteit) van de lessen steeds verder toenemen, wat je verder allemaal over AMORC beweert laat ik voorlopig maar even links liggen, 🙂

  Je schrijft: net zoals een devoot iemand in de kerk jaren heeft gebeden. Dat hangt van de mens af, en die zelfkennis krijgt men alleen door arbeid aan zichzelf.

  Dat gegeven had ik allemaal toch ook al in mijn vorige post beweerd.

  Quote link: Zij volgen een zoektocht naar de Oorsprong der Dingen, naar de orde in het universum, in maat en getal. De vrijmetselaar doet dat zelfstandig en zonder dogma’s. Een kerk weet, een vrijmetselaar zoekt.
  Ook onderzoekt de vrijmetselaar de tegenstelling tussen verscheidenheid en eenheid, tijdelijkheid tegenover eeuwigheid en eindigheid tegenover oneindigheid. Einde quote.

  http://www.vanaerssenbeyeren.nl/veelgestelde_vragen.htm

  Als ik de navolgende link doorlees doet het me toch denken een soort van occulte loge, want welke referentiekaders hanteren ze bij hun zoektocht, verweven in rituelen, overigens wat mij betreft mogen ze rustig hun ding blijven doen hoor, we leven in een vrij land.

  Gr,

  Like

 30. Jan

  Egbert, de AMORC is totaal anders dan de vrijmetselarij. Er zijn geen lessen die elk jaar in intensiteit toenemen van vele graden in meesters en grootmeesters en oefeningen in allerlei filosofieën, kennis en occulte zaken of zelfhypnose achter een spiegel en een kaarsje in een thuisaltaartje of iets dergelijks. Het enige wat toeneemt kan de beleving zijn bij steeds hetzelfde ritueel, dat kan gevoelsverdieping geven, net zoals een devoot iemand in de kerk jaren heeft gebeden. Dat hangt van de mens af, en die zelfkennis krijgt men alleen door arbeid aan zichzelf. Het staat op de poort; “mens ken uzelve” als een oproep en verder is er leegte. Tenzij je drukke mede broeders hebt natuurlijk 😉

  Er is dus geen geheim, zoals je hebt begrepen afgezien van de beleving en wat padvinderachtige nonsence, zoals handgrepen enzo die ik als een versiering zie, die een symbolische waarde hebben die gering is. Niet om in het dagelijks leven te gebruiken dus, hetgeen ook niet de bedoeling is. Mogelijk een verouderd historische gebruik in zware tijden. Maar er kunnen nu mensen zijn met een groot ego die dat belangrijk vinden. Maar dat soort kom je overal tegen.
  Ik denk ook dat je de term inwijding te zwaar opneemt. Er wordt vaker over aanname gesproken. Een inwijding vind pas plaats in je binnenste, en dat weten de meeste vrijmetselaren toch wel hoor.

  Met vriendelijke groet van Jan !!

  Like

 31. @Jan, ik had het over rituelen die steeds doordringender werden, las ik ergen in een artikel, ik weet ook niet wat ik me daarbij moet voorstellen, ook bevallen de woordjes inwijding en geheimhouding mij niet zo, 🙂 kan de link niet zo gauw meer vinden, dat is heel iets anders, wat uitgedragen wordt zal dan wel verankerd in deze rituelen “opgaand in intensiteit” zitten.

  Je schrijft: Dan is het gevaar dat men dogmatisch en historisch er mee omgaat veel minder, waarschijnlijk helemaal niet aanwezig.

  Niet als men er zijn eigen subjectieve interpretatie aan geeft, maar dan nog, men zou er ook psychisch mee op de loop kunnen gaan. 🙂 want was is uiteindelijk wijsheid.

  Ik ben decennia geleden lid geweest van AMORC, heb ook heel wat lesmateriaal doorgeworsteld maar dat was van hetzelfde laken een pak.

  Er waarin zou dat gevoelsniveau dat aangesproken wordt nu verschillen t.a.v wat mensen soms in de kerk zouden kunnen ervaren of bij een spirituele club, niets nieuws onder de zon, hoewel de Vrijmetselaars zich wel blijven profileren als een (soms elitaire) genootschap met geheime kennis, net in feite als occulte loges. 🙂

  Like

 32. Jan

  Egbert, er is niet alleen de zevende graad, 🙂 , er zijn ook gemeenschappelijke maaltijden. En er zijn niet alleen rituele “tempel” bijeenkomsten, maar ook bijeenkomsten waar iemand een lezing houdt: comparities.
  Alles bij elkaar geeft een groepsidentiteit, dat is juist, in dienst van de “broederschap der mensen”. Alle mensen dus!

  Je hebt over rituelen die een bepaald gedachtegoed uitdragen. Hoe moet ik dat van je begrijpen? Het is een ritueel zoiets als een heilige mis bij de katholieken. Neem de offerande, het offer van christus en de communie, het laatste avondmaal: het is (volgens mij) een mythe. Velen (de meeste katholieken) nemen het aan als een herinnering aan iets wat in het verleden gebeurd is. Alleen bij de vrijmetselaren is het onderwerp anders, zoals het mij de Isis-mysterieën in het oude Egypte ook weer anders is.
  Als nu iedereen van de aanwezigen weet dat het een mythe is, dan kan iedereen dus zijn eigen invulling geven aan dat ritueel. Dan is het gevaar dat men dogmatisch en historisch er mee omgaat veel minder, waarschijnlijk helemaal niet aanwezig.

  Welk “gedachtegoed” wordt er dan volgens jou overgedragen, het speelt zich helemaal af op het gevoelsniveau!!
  En het gaat bij rituelen toch over universele transitie’s van het mensenleven: zoals bij sommige Afrikaanse stammen bij het bereiken van de volwassenheid, of bij het krijgen van een eerste kind. En bij de katholieken over de (kruis)dood.
  Die mythe koppel je dan los van een rationele verklaring. Zodat het gevaar zoals bij kerkgenootschappen van “onze god is echt” en “de andere god is niet echt” niet aanwezig is. Iedere vrijmetselaar heeft zijn eigen god in zijn hoofd zitten als ze het over de OBDH (opperbouwmeester des heelals) hebben; een puur symbool.
  multiple-religious-belonging…..

  Like

 33. @Jan, je gaat steeds aan voorbij aan het feit wat de bedoeling is van de rituelen die steeds meer doordringend worden en wat voor gedachtengoed ze uitdragen.

  Wat dat betreft denk ik persoonlijk dat er zoals altijd net als ook bij AMORC niets nieuws onder de zon is, ze refereren aan theologie, klassieke en middeleeuwse en moderne en hedendaagse filosofen, maar bij het streven naar zelfkennis ben je enkel op jezelf aangewezen, dat kan nu eenmaal niet anders, ook al zit je met honderd mensen in een hal of zaal, zoals bij het beoefenen van Zazen, innerlijke reflectie.

  Als er enige filosofische uitgangsposities bediscussieert worden kan dat natuurlijk best wel gezellig zijn met een glas bier of port erbij, met dan tevens nog het wij gevoel (club zevende graad) erbij als extra dimensie. 🙂

  Like

 34. Jan

  @Egbert 14 juli 2015 om 14:53
  “Jan, wat moet je toch met dit soort van clubs”, mens ken uzelve
  “daar verbeter je de wereld echt niet mee”, niet mee eens. Als iedereen zichzelf leert kennen dan wordt de wereld echt beter.
  “wat een circus allemaal, geheime rituelen die steeds doordringender worden,” ze blijven al heel lang hetzelfde en als je het echt wilt kan je ze op internet vinden.
  “dat riekt trouwens naar vormen van indoctrinatie”, zonder dogma’s en leerstelligheid? Dat klopt niet.
  “wie heeft dat nu nodig,” mensen die daar behoefte aan hebben en niet alleen willen staan op hun (spiritueel) pad.

  Internationaal zijn er verschillen, maar de essentie is hetzelfde. In totalitaire regiems heffen de vrijmetselaren zich op. Een regel is, dat men de wetten van het land respecteert. Als dat ethisch niet meer kan: “dooft men de lichten” Grote invloed heeft de vrijheid die men in het land heeft dus. Rome is tegen, vele katholieken waren lid en mochten dat niet meer. Resultaat is dat er een reactie ontstond tegen de repressie en dat sommige loges ondergronds gingen. Men werd benadeeld in de loopbaan enzo. Maar in de Angelsaksische en protestantse landen werkte men samen. Daar is men dan ook weer tegen, omdat men macht verondersteld van vrijmetelaars op hoge posten. Het is ook nooit goed!

  Maar vrijmetselaren zijn gewoon mensen hoor, in de zevende graad is het gezellig. Bij sommige loges heel erg gezellig en bij sommigen hebben ze nauwelijks lol.
  http://www.delft-vrijmetselarij.nl/cms/7e-graad/
  Daar in Delft heet de loge Silentium, maar ze zijn er niet altijd stil hoor. Ik ben daar ook een aantal malen op visite geweest. Erg gezellig, de broer van mijn zwager was daar lid.

  http://www.hetknp.org/2000/09/05/kritiek-op-rituelen-vrijmetselarij/

  Ja, als je bij de grote vijanden van de vrije gedachte komt, die doodsbang zijn voor occultisme omdat ze niet begrijpen wat het is, ja zijn die apert tegen. Als je hier mee komt, dan…..is de objectiviteit weg en zit je zo in de complot theorieën 🙂

  Like

 35. Carla

  Dank @ Jan, voor je niet aflatend enthousiasme.

  Ik laat mijn doek nog even leeg. 😉

  Fijn @ Corrie te horen dat je het artikel van NieuwWij mooi vond.

  Like

 36. @Corrie: Wat grappig dat jij uit mijn verhaaltje Sinterklaas haalt, als een vorm van beloning of straf.

  Dat was een verwijzing naar het Christelijke gedachtengoed, we beschikken allemaal over bepaalde talenten, de vraag is natuurlijk wat je daarmee doet, om het maar even heel gechargeerd te stelen zet je ze slechts voor jezelf in of voor de ander, meestal is het een beetje schipperen, het begrip “Lipika” moest ik even opzoeken, dat is ook een overtuiging, mooie metafoor trouwens, inzake de micro en macrokosmos.

  Like

 37. corrie

  Ik loop weer een paar reactties achter zie ik,
  @ Egbert. Ja, evolutie gaat over leren aanpassen aan de omstandigheden. Wat grappig dat jij uit mijn verhaaltje Sinterklaas haalt, als een vorm van beloning of straf. Ik zag er een verbinding in met de gelijkenis van de talenten, vraag mij niet welke bijbel tekst daar bij hoort. Als je dat verhaal letterlijk opvat, gaat het inderdaad over materiele rijkdom. terwijl ik denk dat het symbolisch/psychologisch is bedoeld. Ieder mens heeft talenten dacht ik, die je kunt gebruiken, en inzetten. Mandala’s maken is een vorm van volkskunst, waarin je symboliek verwerkt. Symboliek is een symbooltaal, die universeel wordt gebruikt, denk maar aan dat symbool met die rolstoel. Of die tekentjes in de computertaal, die voor mijn generatie nu weer geheimtaal is. Wat dat grote boek betreft, dat draag je bij je, in je ziel, of in je microkosmos. Het heet- dacht ik -de lipika; de schrijver. Als je symbool taal niet kunt begrijpen kun je je buitengesloten voelen, dat is zo. Daarom is het eerste wat je doet als je gaat verhuizen, letterlijk of figuurlijk, de taal leren spreken en de cultuur leren kennen. Daarom vond ik het prettig dat er een een uitleg werd gegeven over die stelling van Einstein. Jan gebruikt weer een ander soort taal,(sanskriet), die ik telkens voor mezelf moet vertalen, en maar niet kan onthouden. Misschien is dat het lastige van MRB, leren transformeren. Mooi artikel in Nieuw wij trouwens @Carla. Het zal wel lukken op Goden en Mensen, dank zij Paul, die ons een platform, biedt, en een oogje in het zeil houdt
  .

  Like

 38. Jan

  Nog wat gerelishopt.
  Als je nu het boeddhisme neemt, vanuit de kennis der cursussen van de theosofen, al doe ik dat dan maar als amateur en niet professioneel zoals André van der Braak en Varamitra, Dan zie ik hetzelfde in de modernste fysica.

  Een monisme, men zegt n.l. dat parabrahman en mulaprakriti één zijn.
  Het voorvoegsel para duidt aan dat het “zoiets is, maar dan niet meer te vatten voor het begripsvermogen”. Dus parabrahman is diepzinniger, of oorzakelijker, of “voorbij aan brahman. Brahman is universeel “zelf” en dat is hetzelfde als het “zelf” (Atman) van iedereen.
  Prakriti is “substantie”. Mula geeft ook aan de essentie of oorzakelijkheid. Mulaprakriti wordt dan vertaald “wortelstof”.

  De dualiteit van geest en stof is dus het aanzicht van het ene onnoembare.

  Nu emaneert (uitstralen en in_op_gaan) vanuit atman, buddi, manas, kama, prana vertaald: zelf, wijsheid, denken, begeerte en energie.
  Dan ontstaan daaruit (en gaan erin op) ruimte en tijd in lichamen: onzichtbare vorm_lichamen (ligua sarira) en grofstoffelijke bekledingen daarvan.(stula sarira)
  (sorry voor de ev. taalfouten)
  Dit lijkt allemaal enorm veel op de meer_werelden filosofie/kosmogenie van de gnostici !!!!

  Nu komt de klapper: Er zijn zoiets als (noem het) levensatomen. Uitstralingen vanuit de drie_eenheid’s_constellatie van atman en buddhi en manas

  (een soort onbegrijpelijke identiteit mogelijk zoiets als adam kadmon in de kabbala) een primordial mens, door de theosofen “hoger zelf” genoemd. Dat is dus de menselijke essentie, waardoor wij als gewone aardse mens kunnen bestaan. Alleen dan als een dharmaflits als een korte flits, een levende lichtstraal in de duistere stof. (ons tijdelijk leven van geboorte tot dood)

  Die levensatomen ontstaan dan met behulp van voorstellingsvermogen van de mens, dus zijn denken. Die levensatomen worden kalapa genoemd.

  Klik om toegang te krijgen tot 26.2-Buddhist-atomism-piya.pdf

  De kalapa zijn dan de bouwstenen van de elementaire deeltjes die een nieuwe wereld bouwen overeenkomstig de intentie van het voorstellingsvermogen. Deze “nieuwe wereld” kan dan na vele tijden zo werkelijk worden als de wereld waarin we nu leven. Conclusie, we bouwen een nieuw hologram op of een wereld van elementaire deeltjes volgens de geest..

  Zo zie ik materialisme en idealisme in elkaar schuiven tot een monisme. Leuk hè ?

  conclusie: dank zij het relishoppen komen we tot de conclusie dat ons denken niet waardevrij is. Men wordt wat men denkt.

  Nu nog ff naar de moderne fysica. Je ziet dat het oude paradigma nu nog te sterk is om het nieuwe te kunnen vatten. Als we in een 3D film leven, wie is de waarnemer?
  zie:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Holografisch_universum
  op het einde citaat:
  “Samenvattend zou er dus geen solide werkelijkheid bestaan maar een geprojecteerde en gereflecteerde holografische werkelijkheid, die bij waarneming alleen in ons brein als solide wordt ervaren.”
  Deze samenvatting faalt: “ons brein” maakt deel uit van het hologram. Dat pleit voor een herbezinning op de materialistische grondslag van het huidig wetenschappelijk paradigma. Men zal van materialistisch naar een vorm van idealisme moeten overgaan.

  @Carla Als je hier geen mooi schilderij van kan maken, dan snap ik het niet: Vele werelden, de kosmos, levende lichtstralen die nieuwe werelden bouwen, oneindigheden in oneindigheden, diepe duisternis en fel licht. 🙂

  Like

 39. Carla

  @ Jan, mooi om te mogen horen dat je hart er van is gaan zingen. Heel mooi.
  En of ik dat voel? Zeker Jan, voel ik dat.
  Ik denk zelfs dat ik er een heel klein gaatje in heb geprikt ( beeldend bedoeld hoor ), want je reacties lopen over van enthousiasme en dat alleen al is zó de moeite van het ervaren waard.
  Soms, heel soms, kan je zomaar even een all-over vieuw hebben of zoals je zegt de puzzelstukjes vallen in elkaar.

  Ik ken dat gevoel. ’t Is alleen zodra het er is, bewust ben ….is het ook meteen weer weg.
  Ik kan er dus niet zoveel woorden aan geven zoals jij dat doet.

  Ik weet dat toen het Christendom vorm begon te krijgen er leentjebuur is gespeeld bij andere godsdiensten.
  Met betrekking tot Isis met Horus in de vorm van beeldtaal.
  Isis was trouwens, als Egyptische Godin ook erg geliefd bij de Romeinen.

  Eigenlijk is dat wel mooi, te zien hoe verhalen, in taal en in beeld, de eeuwen door hun kracht ervan niet verloren hebben.
  Tot op de dag van vandaag.

  En juist die veelvoud aan kleur die door mensen aan betekenis wordt gegeven aan wat aan hen is aangereikt of aan wat zij zelf hebben ontdekt, daar dient alle ruimte voor gegeven te worden.
  ( MRB ) of te wel ‘relishoppen ‘) 😉

  Like

 40. Jan

  @Carla
  Uit dat stuk van (prof dr) Erik Verlinde (een sympathieke bescheiden man) (en een top-wetenschapper ) lees ik:

  1.
  Het meest interessante aan de AdS/CFT correspondentie is dat het zwaartekracht te voorschijn laat komen vanuit een microscopische beschrijving zonder gravitatie. Met andere woorden zwaartekracht is emergent. Het is alleen spijtig dat de anti-de Sitter-ruimte, waarin de zwaartekracht te voorschijn komt, weinig lijkt op het heelal waarin wij zelf leven. Een anti-de Sitter-ruimte is een oplossing van de Einstein-vergelijkingen met negatieve kosmologische constante, terwijl ons universum een positieve kosmologische constante nodig heeft om de versnellende uitdijing van het heelal te verklaren.
  2.
  Het verschil tussen anti-de Sitter-ruimte en de Sitter-ruimte is dat de eerste een unieke grondtoestand beschrijft, terwijl de laatste moet worden voorgesteld als een aangeslagen toestand met een zeer grote entropie.

  Als ik die twee fragmenten lees wordt ik ontroerd, al snap ik niks van al die berekeningen. Het is zo mooi… Het is alsof er puzzle stukjes in elkaar vallen.

  Kijk ik zie dan het volgende:
  – een unieke grondtoestand (anti-de Sitter-ruimte)
  – ons heelal als een “aangeslagen toestand” met een zeer grote entropie (=chaos)(=informatie) van 10 tot de macht 120 (een één met 120 nullen)

  Ik lees hier in jouw vocabulaire: God is de unieke grond en ons heelal is een emanatie, een uitstraling, een trilling, het woord dat van hem uitgaat dat als “aangeslagen toestand” onze wereld is. En wij zien de chaos en de schaduwwereld en wij begrijpen het niet.

  Het licht scheen in de Duisternis en de Duisternis kende het licht niet. Totdat het voorhangsel scheurt en het heilige der heiligen enz. Als het nieuwe gouden Jeruzalem daar is, of als relishopper: als Yuddhistira naar het nieuwe land gaat na de totale vernietiging op de vlakte van Kurukshetra
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahabharata

  p.s. Ik heb de tweelingbroer van Erik (ook een top) op een video samen met v.t. Hoofd en Susskind (ongeveer de beste van de wereld) toen hij filosofisch werd horen zeggen: The Matrix…….. We leven in een informatie paradox.

  Like

 41. Jan

  @Carla
  Daar gaat nu mijn hart van zingen.
  Dat moet je voelen joh !!!

  Dat de materialistische wetenschappers sluiers van ISIS gaan ONTDEKKEN (je weet wel de moedergodin die model stond voor Maria met Horus als kindje in haar armen) Symbool voor de stof, de wereld, de aarde, het zichtbare heelal, moeder aarde, die ons mensen een lichaam geeft. ISIS, de grote godin, zoals Shakti en noem maar op. Het terrein van onze fysica. (grijns 🙂 🙂 )

  Isis met het kindje Horus, dus symbolisch dezelfde als Jezus die Christus wordt in de Jordaan. De mens zelf, die dus het oog van Horus heeft (zoals in de tempels van de vrijmetselaren) Die alles ziet. De mens(heid) die het wonder der natuur (dat alles en niets is) kan aanschouwen in al zijn heiligheid.

  De sluiers van de stof, die energie blijkt te zijn, en binnenkort informatie, en ….. Geen trage, zware stof, maar LICHT, geen LICHT maar binnenkort informatie, dan kennis en dan bewustzijn, ad inf. En het LICHT is het leven der mensen zei Johannes al. En de duisternis snap het niet.. Ik neem dat licht steeds letterlijker. Ik kan ook leuk over fotonen, de dragers van licht, vertellen. Het zijn een soort engelen meen ik.

  Osiris, de man van ISIS is ten ondergegaan in de wereld. Wij als Horus, kennen onze vader niet meer. Dat is een diepe mythe vol waarheid en schoonheid. Nu gaat de “materialistische” wetenschap de fysica de materie onderzoeken.. Dan is er E=MC2…. de stof is wervelende energie: niets traag en langzaam. Het is ronddraaiend licht. Nu komen ze al aan met dat we in een hologram leven…

  Begrijp je dat ? Dat lijkt op de film The Matrix of op de filosofie van het HIndoeÏsme, het pantheÏsme dat zo lang hier in het westen als ketters werd gezien. De geest één met de stof.

  Besef je wel wat de fysici aan het doen zijn? Ze zijn hun eigen poten onder hun stoel aan het wegzagen: ze houden niks over, hoe meer ze zoeken. Prachtig. Het antwoord op alle religieuze vragen komt eraan als de sluiers van ISIS (de geheimen van de wereld) worden opgetild. (Er zit niks onder en dat is alles)

  Daarom ben ik zo blij als ik niks snap van de sitter ruimtes want ik ben slecht in wiskunde, maar ik voel wel aan dat we hier te doen hebben met een doorbraak.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Holografisch_universum
  http://www.quantumuniverse.nl/entropische-zwaartekracht-en-donkere-materie
  http://www.astroblogs.nl/2015/04/29/het-heelal-een-hologram-yep-zou-kunnen-heeeel-misschien/

  Like

 42. Carla

  @ Jan, ik vind het echt schattig hoe je vol enthousiasme reageert.
  Dank. Maar het brengt me ‘ nog verder van huis ‘, als je begrijpt wat ik bedoel.;-)

  Wat ik bedoelde te zeggen met, wat kan ik er nu mee……., ( wellicht was ik daar niet helder genoeg in ) komt dichterbij de gedachte:

  * kan ik daar een mooi lied op componeren?
  * kan ik woorden vinden voor een ontroerend gedicht?
  * zou ik kleuren kunnen vinden om een doek te voorzien van
  hetgeen in mij rond zingt?
  * vind ik aansluiting bij mijn eigen verbeelding?

  Kortom, hetgeen ermee gezegd wordt raakt me niet.
  Het brengt niets in beweging ( bij mij ).

  Dit in tegen stelling tot de rijkdom die te ontdekken valt wanneer je gaat ‘buurten’ bij andere religies. ( MRB )

  Like

 43. @armandmaes: Abiogenese is maar een wilde hypothese hoor, we weten niets omtrent de oorsprong van het leven, deze wordt ook niet de evolutietheorie verklaard, evenmin weten we wat leven nu precies is, de oerknal is ook maar een hypothese en wat daarvoor was, wat ieder weldenkend mens zich wel eens zal afvragen is ook geen zinnig woord over te zeggen.

  Like

 44. Jan

  Carla.
  E=MC2 is een formule die Einstein heeft ontdekt die de relatie van materiemassa tot energie aangeeft. E=energie M=massa (de zwaarte van stof: de massa geeft dus ook de traagheid aan van iets dat zwaar is, moeilijk te versnellen en te vertragen, blijft graag maar doorgaan)
  C is de lichtsnelheid.

  Daardoor is het inzicht in atoomenergie ontstaan. Bij een atoombom wordt massa in energie omgezet. In de fysica in het huidig matrialistisch wetenschappelijke paradigma gaat men er vanuit dat alles wat bestaat iets is dat in massa en energie kan worden omgezet. Je kan ook zeggen zoals Armand Maes dat alles energie is. In dit denkmodel is geen plaats voor geest en stof.

  Nu gaat anoniem, Valere De Brabandere, er van uit dat het ook psy is. Psy kan zou je dan kunnen zien als de subtiele levensenergie Chi in het chinees, die alles doordringt, en levendgevend is, of de adem Atman in het sanscriet dat ook “zelf” getekent. In de gedachte dat een mens die leeft, ademt…….en dat er nog meer is dan dat.

  Ik zie het als een poging om het huidig wetenschappelijke paradigma in overeenstemming te brengen met het onnoembare religieuze.

  Ik zie ook in de moderne wetenschap de gedachte steeds meer die kant op gaan. Misschien kan ik later er op verder gaan. Het heeft te maken met de sitterruimtes en anti de sitterruimtes. Wiskundige ruimte die je niet kan voorstellen maar een heleboel eigenschappen hebben van harmonie of juist niet. Dan kom je heel dicht bij oude inzichten van eenheid en dualiteit. Maar misschien schiet ik weer door. 😉 in mijn enthousiasme, en klopt het niet.

  Like

 45. Carla

  @ Armandmaes en @ Anoniem……steeds als ik ‘ E=mc2 ‘ en
  ‘ E=mc2= Psy ‘ hier voorbij zie komen denk ik : ” Wat kan ik hier nu mee ?”
  Helpt ’t mij, of kan ik een ander ermee helpen iets meer te gaan begrijpen van dat wat God genoemd wordt?

  Zo de wens er is er iets van te willen begrijpen! 😉

  Like

 46. Jan

  Als ik dit nu zo allemaal lees, denk ik, dat bij “godenenmensen” we allemaal naar elkaar groeien tot één “mensgod”.
  Dankzij de tolerantie van Paul.

  conclusie,
  E=mc2=psy+iets=god=OBDH=alles=niets=zwarteE=E ad. inf.,
  dank zij het relishoppen zonder belongingness.

  Like

 47. Anoniem

  -Energie mag dan wel massa, materie en de dingen zelf zijn ; of E=mc2 ; maar dit gelijk zijn of dit omzetten in…wordt dan wel door ‘iets’ teweeg gebracht . En dit ‘ iets’ noem ik dan het transcendente Psy, het absolute logische ‘zijn’ , dat alles teweegbrengt…; of. E=mc2= Psy…
  (Valere De Brabandere).

  Like

 48. Vermits niemand de waarheid over god kent, maakt het ook niet niet tot welke religie of loge men behoort. Ieder tracht zijn waarheid samen te stellen. Om een beter inzicht te krijgen, is het goed zoveel mogelijk standpunten te bestuderen. Vermits religies verstard blijven in hun standpunten, is het aan de wetenschap om te trachten meer inzicht te krijgen over het heelal, abiogenese en evolutie. Uit die kennis kan dan een betere omschrijving van het begrip god ontstaan.

  Like

 49. Dat klopt. Het bewijst alleen dat perfectie niet bestaat. Wat de verschillende religies betreft, kunnen we stellen dat het allemaal volks-culturele verschijnsels zijn, die het begrip “god” in kaart hebben willen brengen. Zij klampen zich nadien angstvallig vast aan een bepaalde visie daarover en wensen niet toe toe te geven dat, tot nu, niemand het begrip god kan omschrijven. Om die reden zijn er ook mensen die helemaal niet in die onbekende god geloven. Blijft het feit dat tot op heden niemand de waarheid kent. We blijven uiteraard zoeken.

  Like

 50. Men moet de formule E=mc2 als volgt begrijpen. Energie wordt in feite niet omgezet in massa. Massa op zichzelf zijn moleculen, bestaande uit atomen. Atomen bestaan op hun beurt uit positieve, neutrale en negatieve deeltjes. Die deeltjes zijn niets anders dan pakketjes energie. Doordat zij een structuur vormen worden het atomen en moleculen.
  Massa is dus niets anders dan energie in een structuur gegoten.

  Like

 51. @Corrie, Volgens mij wilde hij daarmee aangeven dat religieuze gevoelens bij mensen zitten ingebakken.

  Zou dat evolutionair bepaald zijn, naarmate de beschavingen complexer begonnen te worden werden de religies ook steeds geavanceerder, de term ritueel kun je natuurlijk heel breed definiëren, maar die hoeven toch niet geheim te zijn, :-), het is inderdaad een kwestie van opgaan, blinken en verzinken en persoonlijk denk ik als je antwoorden op het waarom hierop probeert te zoeken je in de natuur moet zijn of je overgeven aan innerlijke bespiegelingen, contemplatie.

  Je schrijft: Stel: De mensen -ziel komt terug in dat paradijs; en kan het kunstwerk laten zien aan de Hoofdschepper, zeggend: Dit heb ik er van gemaakt, beter kon ik niet.

  Nou dat weet ik niet hoor, dat doet me een beetje denken aan Sinterklaas met het grote boek waarin alles opgetekend staat, of je ook stout bent geweest, ik hoop in ieder geval niet dat het zo werkt. 🙂

  Like

 52. @Jan, wat moet je toch met dit soort van clubs, daar verbeter je de wereld echt niet mee, wat een circus allemaal, geheime rituelen die steeds doordringender worden, dat riekt trouwens naar vormen van indoctrinatie, wie heeft dat nu nodig, in het buitenland is het toelatingsbeleid trouwens nog steeds vrij streng en specifiek toegespitst op bepaalde doelgroepen.

  http://www.hetknp.org/2000/09/05/kritiek-op-rituelen-vrijmetselarij/

  Dat jij teveel complottheorieën hebt gelezen
  heb ik niet gesteld, of had je het over mij? 🙂

  Er schijnt ook nog zoiets te bestaan als een hutspot van AMORC en vrijmetselarij, ook allemaal weer onderlinge onenigheid, wat dat betreft lijken het wel kerkgenootschappen.

  Of de vrouwtjes van de SGP allemaal engeltjes zijn lijkt me ook wat optimistisch gesteld, ze zitten natuurlijk vanuit hun religieus gedachtengoed wel gekaderd in een traditioneel rollenpatroon dat kan z’n charme voor bepaalde mannen ook zo hebben. 🙂

  Like

 53. Jan

  de-keerzijde-van-het-niet-multiple-religious-belonging-relishoppen

  In noordIerland komen de katholieken en protestanten niet veel bij elkaar om tezamen te contempleren en bij elkaar te relishoppen. Vandaag in het nieuws: Orangerellen in Belfast.

  Het gaat terug op 1690 toen “een zekere” protestantse koning Willem 3 (van Orange) de katholieken versloeg.

  Ik stel voor dat de huidige koning Willem der Nederlanden zich samen met Maxima gaat vestigen in noordIerland om de bevolking te laten zien dat er ook vruchtbare samenwerking mogelijk is tussen verschillende culturen en religie’s.
  De vraag is wel hoe lang dat stand houdt. Het gezegde is: twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen. Dat heb ik op de lagere school geleerd: dus het zal wel waar zijn. 🙂

  Dan roepen wij de republiek uit, geleid door de vrijmetselaren met de kreet: “Vrijheid, gelijkheid en broederschap.”

  p.s. aan de geheime dient: dit is een grapje.

  Like

 54. Jan

  @Corrie
  Dat labyrint is een mooi symbool. Voor mij geeft het aan, de mens, die in de wereld der verschijnselen verdwaald is geraakt en telkens moet kiezen: die kant? die kant?, terwijl hij niet weet waar hij is en waar hij heen zou moeten gaan.
  Door daar kunstzinnig mee bezig te zijn, of in dromen, kan je je openstellen om de ordening en de wetmatigheden te ontdekken. ont-dekken. Dan kom je er “boven” te staan en krijg je inzicht. Ik vind het erg mooi hoe je dat beschrijft als je er mee bezig bent. Paddestoelen neerzetten en herkenningstekens laten vallen. Fijn !!

  Nog een verwijzing naar de vrouwelijke vrijmetselarij die ik vergeten ben:
  http://www.vrijmetselarijvoorvrouwen.nl/index.html
  met daarin mooi verwoord wat het “geheim” nu is en dat er een bescherming nodig is voor de leden. Bedenk, dat veel fundamentalistische mensen grote vijanden zijn van vrijmetselaars. Als men niet van “vrij”e opvattingen houdt.

  Mijn persoonlijk idee over het verschil tussen vrouwelijke vrijmetselarij en de weefsters is dat de rituelen bij de weefsters beter zijn aangepast aan het vrouwzijn. Niet alleen het verschil in metselaar en weefster als naam en hun werktuigen. Ik meen ook dat het op het chakra-systeem inwerkt; op een andere wijze met subtiele energie omgaat.

  Like

 55. corrie

  @ Egbert en Jan, Van Kuitert, een redelijk vrijzinnig predikant, kwam een uitspraak: De mensheid is ongeneeslijk religieus. Volgens mij wilde hij daarmee aangeven dat religieuze gevoelens bij mensen zitten ingebakken. Hoewel geen theoloog, kan ik het daarmee eens zijn. Religie lijkt mij een manier om vorm te geven aan de zin van het leven. Voor die vormgeving bedenken mensen rituelen. Rituelen zijn merktekens, om belangrijke momenten, (mijlpalen), in je leven vast te leggen, in je ziel, en in je herinnering. Om die aan te geven, gebruik je symbolen. Een van mijn mandala-oefeningen was het tekenen van een labyrint, (óók een heel oud symbool). De keerpunten in zo’n labyrint kun je markeren met tekens. Daar gebruikte ik paddenstoelen voor, refererend aan de ANWB paddenstoelen. Het middelpunt was een boom; een levensboom. Al wandelend over de paden naar de uitgang, liet ik blaadjes vallen. (Net als klein Duimpje broodkruimels, om de weg terug te kunnen vinden). Dit is een manier om een levensloop te visualiseren, en die zal voor ieder anders zijn. We worden geboren, vullen ons leven naar beste weten/kunnen in, en we sterven. Opgaan blinken en verzinken zeggen de Rozenkruisers. Daarom lijkt het me ook een beetje onzin, om religies met elkaar te vergelijken. Mensen zijn verschillend, en omstandigheden kunnen verschillen. Religie gaat daarom volgens mij over vormgeving, creëren. Daar kun je over discussiëren: Je leven als kunstwerk? Stel: De mensen -ziel komt terug in dat paradijs; en kan het kunstwerk laten zien aan de Hoofdschepper, zeggend: Dit heb ik er van gemaakt, beter kon ik niet.
  Fantasie van mij natuurlijk. (Volkskunst) .De verantwoordelijkheid ligt dan gedeeltelijk wel waar hij hoort. Bij de mens zélf.

  Like

 56. Jan

  Oh, Paul, dan houd ik maar snel op. Bedankt hoor ! 🙂 Snoei maar wat naar eigen inzicht. Zo verval ik opeens in herhaling. 😦

  Like

 57. Jan

  Zo, das gelukt. Dus het verschil met de SGP zit erin, dat je kan kiezen en dat mannen of vrouwenloge’s bezet worden door mensen die het fijn vinden onder elkaar (als man of vrouw) over religieuze en andere zaken te spreken.
  Er gaan geruchten dat het wel eens tot problemen kan leiden. Een gemengde loge van de AMORC vroeger, zou daar problemen mee hebben gehad. Maar die houden zich dan ook met occulte zaken bezig, die volgens mij ook erotische krachten kunnen vrijmaken. Of het is gewoon haantjes en kippetjes gedrag.
  Bij de SGP, waar je het over hebt, is dat gevaar er niet. Die vrouwen zijn engeltjes 🙂
  zie:
  https://www.amorc.nl/over-amorc

  Like

 58. Jan

  @Egbert
  Mijn reactie komt niet door de moderatie heen. Waarschijnlijk teveel verwijzingen en veeltekst. Hier wat korter.

  Jan zegt: 13 juli 2015 om 22:30@Egbert
  Droom jij maar verder over geheime agenda’s en macht. Je hebt teveel complottheorieën gelezen. Nou, ik weet 100% zeker dat het niet zo is.

  Er zijn mannen, maar ook vrouwen en gemengde vrijmetselaarsloge’s. En bovendien voor de vrouwen de weefsters.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Droit_Humain_(Nederland)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Grootloge_der_Gemengde_Vrijmetselarij
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Weefsters_Vita_Feminea_Textura

  nu kijken of ie t pikt met drie verwijzingen.

  Like

 59. Jan

  @Egbert
  Droom jij maar verder over geheime agenda’s en macht. Je hebt teveel complottheorieën gelezen. Nou, ik weet 100% zeker dat het niet zo is. Misschien een verdwaalde gek die ten onrechte is toegelaten, maar “dat zuivert zichzelf uit” zoals Corrie al had gezegd.

  Het is wel waar dat in vroeger tijden de hogere klasse lid was, de gewone man had alle tijd nodig om de monden te vullen. In de tijd van de verlichting waren de loge’s dekmantels om aan het verbod op vergadering te ontkomen voor filosofisch geïnteresseerden. Tempelbouwers waren onverdacht en die hadden ook vrijbrieven om te reizen.

  Op die elite is ook een reactie op gekomen. De gewone man, die het te duur vond, heeft toen een alternatief opgericht: de Odd Fellows. Onlangs op de BBQ hoorde ik dat er in Maastricht zo’n loge opgericht gaat worden, ’t kan drukker gaan worden in het logegebouw als ze erbij komen. Vroeger was er ook de AMORC (rozenkruisers) Maar geruchten zeggen dat ze juist vanwege de gemengdheid onderling ruzie hadden gekregen. Een voordeel dus voor een SGP beleid 🙂 Hoewel het daar juist niet nodig is denk ik,omdat de vrouwen daar erg volgzaam zijn 🙂 🙂 🙂 (Geen haantjes en kippetjes gedrag en gevogel, maar engeltjes ) 🙂
  zie: http://www.oddfellows.nl/ en https://www.amorc.nl/over-amorc

  Overigens in het gebouw in Maastricht zijn er nu drie mannenloge’s en één gemengde loge waar ik heel soms ook naar toe ga.
  En er zijn ook nog vrouwenvrijmetselaars loge’s. Dus je kan alle kanten uit, dat is geen SGP gedachte, maar een ontstaansgeschiedenis.
  http://www.laperseverance.nl/La_Perseverance.html de oudste loge, heeft pas zijn 250 jarig bestaan gevierd. kan je meteen bij links_loges kijken

  Corrie had het over de weefsters. Als vrouw heb je meer keuze, al zijn er helaas veel minder loge’s. Er zijn in NL twee vrouwen vrijmetselaars organisatie’s en dan ook nog de weefsters, en als vrouw kan je dus ook naar een gemengde.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Droit_Humain_(Nederland)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Grootloge_der_Gemengde_Vrijmetselarij
  Enkele jaren geleden waren er twee (kleine) gemengde loge’s. Het staat nog verkeerd in de wikipedia, één van de twee is verhuisd naar Roermond.
  dan dus nog
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Weefsters_Vita_Feminea_Textura

  Like

 60. @Jan je schrijft: Het sociale groepsgebeuren van psychologische aard, dat belongingness, dat dien je te onderkennen.

  Ja natuurlijk, het is een stukje manipulatie om een machtspositie te genereren, appelleren aan het groepsinstinct, ,je moet erbij horen, dus ook ontvankelijk zijn voor groepsdruk, zelfs ben ik trouwens (nu) helemaal niet meer zo’n groepsdier. Wel geweest in het leger. Onderwerp me ook nergens meer aan, heb wel wat vrienden waar ik goede gesprekken mee kan voeren..

  Quote link: Als iemand wordt aangenomen tot leerling van de vrijmetselarij legt hij een belofte af op De Drie Grote Lichten. Dit zijn de bijbel, de passer en de winkelhaak. De bijbel wordt ook wel aangeduid met The Volume of the Sacred law en is geen leidraad, maar een symbool van universele gedachten die tot steun kunnen zijn in de zoektocht in het leven. Wel zijn onderdelen van de bijbel van belang voor de symbolen en rituelen van de vrijmetselaars. Daaronder valt onder andere de bouw van de tempel in Jeruzalem door koning Salomo. Ook andere heilige boeken kunnen worden gebruikt bij de symboliek. Einde quote.

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/filosofie/112758-vrijmetselarij-wie-zijn-de-vrijmetselaars.html

  De rituelen worden in de loop der tijd steeds intensiever?, met wat voor doeleinden, lekker vaag allemaal, vanwaar die aversie tegen vrouwen?, ze zouden toch met hun tijd mee moeten gaan.
  Het lijkt de SGP wel.:-)

  Droom jij maar lekker verder over het feit dat de vrijmetselaars geen geheime agenda of een bepaalde concept hebben. Ik suggereer niet dat het een criminele organisatie is, maar wel dat ze macht over mensen willen hebben, bovendien zit er aan de verbroedering ook nog wel een stevig prijskaartje verbonden, las ik.

  Je hebt negentig minuten Za-zen beoefend, het zoeken naar innerlijke verdieping in de stilte, is dat voor jou niet voldoende. Dan heb je daar toch verder geen (geheim) wereldbeeld van de vrijmetselaars meer voor nodig. 🙂 Of is het slechts voor de gezelligheid.

  Like

 61. Jan

  Zo, daar ben ik alweer. 🙂 Even in t dorp hiernaast op 3,5 km 90 minuten ge_zazen’t met kinin. Een dojo met 6 plaatsen, enkele dagen per week bezet door twee personen, de “leidster” en ik. Het ziet er naar uit dat er nog een klant(e) af en toe bijkomt. Dat heb ik een paar maanden geleden weer opgepakt, toen de dojo door de weeks weer openging..

  @Egbert
  Even voor de duidelijkheid. Ik ken al bijna 30 jaar een redelijk groot aantal vrijmetselaren waaronder enkele vrienden. Ik zie en spreek ze regelmatig. Mijn zwager en zijn broer, zijn er ook bij.

  Ik bedoel te zeggen, dat er verschillende zaken door elkaar heen spelen. Het sociale groepsgebeuren van psychologische aard, dat belongingness, dat dien je te onderkennen.

  Maar van andere orde is het, wat ik noem, diepe elementaire archetypische van de menselijke psyche.

  De psyche is mijns inziens vergelijkbaar als “organsime” met het lichaam. Ik heb de indruk dat die “psyche” op vergelijkbare manier ontstaat en vergaat met het lichaam, alleen niet prcies in de tijd samenvallend met geboorte en dood. Dus daar groeit en bloeit een psychische leven met een soort psycheDNA. (Carl Jung-achtig). Dat wordt op niet rationele wijze (onbewust) “aangeraakt” door symbolen en rituelen. De heftigste rituelen hangen samen met geboorte, leven en dood. Vandaar m.i. de indringende mythen van maagdelijke geboorte en lijdensverhalen zie dus https://nl.wikipedia.org/wiki/Mysteriecultus

  Beiden, het sociale beloningness en de religieuze component van diepere symbolische archetypen, dien je niet te verwarren. In “godsdiensten” gebeurt dat volgens mij ten onrechte. Zoal je ziet dat de kop hier het heeft over de-keerzijde-van-multiple-religious-belonging-relishoppen
  Die keerzijde is er niet als je die aspecten ontward. Dan scheid je het algemene van het bijzondere; het universeel menselijke van het groepsgevoel.

  De vrijmetselarij is dus als het ware een vrijplaats, waar verschillende mensen samenkomen met hun eigen “geloof”, en ervaren de universele rituelen en symboliek, die ze daarna allemaal in hun eigen geloofs-jargon (tale Kanaäns zou Corrie zeggen) mgen vertalen en bespreken, maar het is verboden daar ruzie over te maken.

  Over de OBDH, zo ken ik iemand die spottend spreekt over Olie b. Bommel te Den Haag. Een goed katholiek vind dat het de enige ware God is, en weer een ander vind het de geometrie in de fysica en het heelal, en weer een ander het leven in de materie. Dus van spottend, gelovig tot materialist. En dan weet ik ook dat men er weer in andere loge’s gemiddeld weer anders over denkt. Neem de loge in Dordrecht, daar ken ik een ex collega van me, daar is het nogal gereformeerd heb ik begrepen.

  Bij de toelating wordt altijd gekeken of men wel voldoende relativeringsvermogen heeft en tolerantie en gevoel voor symboliek.
  Ik zou zeggen, we veranderen:
  de-keerzijde-van-multiple-religious-belonging-relishoppen 😦
  in
  de-voordelen-van-het-kennisnemen-van-andere-geloofszaken-in-broederlijkheid 🙂

  Like

 62. Jan

  Egbert zegt: 13 juli 2015 om 00:35

  Ik heb niet gesteld “dat de vrijmetselaren het wel niet met me eens zullen zijn”
  de vrijmetselaren bestaan niet als zodanig.
  Ik ken er zat die het wel met me eens zijn. 🙂

  Ik kom later wel terug op die inwijding, en dat psychologische belongingness ik ga nu zennen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Belongingness

  Like

 63. @Jan, @Corrie, voordat ik verder hierover in discussie ga , wilde ik jullie nog even op het volgende wijzen.

  Als je onderstaande link goed leest besef je dat het niet allemaal zo vrijblijvend is en dat ze wel degelijk een bepaald concept, (leer zo je wilt) uitdragen.

  Dat is juist heel goed mogelijk door het hanteren van bepaalde inwijdingsrituelen.

  Het feit dat je stelt @Jan dat de vrijmetselaren het wel niet met je eens zullen zijn inzake de manier waarop je hun gedachtengoed belicht lijkt me ook volkomen terecht.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Inwijding

  Like

 64. Jan

  @Corrie: ik ben het met je eens
  @Egbert. Ik ben het niet met je eens.

  “genoeg literatuur voorhanden en toegankelijk…voor wie er maar kennis van wil nemen”, zeg je.
  Het gaat niet om kennis Egbert. Het gaat om iets totaal anders.

  Dat andere zit ook fundamenteel in het uitgangspunt van Varamitra, maar mijns inziens werkt hij dat verstandelijk onjuist uit. Het is de gevoelsmatige behoefte aan te sluiten bij een coherente traditie. Daar ben ik het mee eens. Echter ik denk dat het niet vertaald dient te worden naar een leerstelligheid. Vandaar mijn bezwaar tegen het afgeven op multiple-religious-belonging-relishoppen. Het gaat juist om het gevoelsmatige religieuze spirituele, dat berust op diepe universele archetypische structuren in de menselijke geest. Het beleven daarvan dient gevoelsmatig vrij te zijn, echter de verstandelijke vertaling kan dit ongedaan maken door verkeerde duiding en dit laatste is dus cultuurafhankelijk. Ziehier het probleem bij dit blog.

  Bij de vrijmetselarij gaat het niet om kennis, want men zegt dat er daar geen leer en geen dogma’s zijn en dat ongeacht het geloof ieder welkom is. Het is dus automatisch “multiple” omdat er meerdere personen samenkomen met verschillende achtergronden, godsdiensten en religie’s. Het geen relishoppen maar kennis nemen van elkaars opvattingen in respect tot elkaar zonder het met elkaar daar over eens te zijn, maar wel met de gemeenschappelijk ervaring van dezelfde symbolen en rituelen. Het is wel religieus, maar slechts in zijn rituelen, waar iedere vrijmetselaar op de hele wereld zijn eigen rationele duiding aan kan geven. Het heeft weer wel een belongingness in die specifieke bepaalde traditie, maar zonder autoriteiten: er n.l. geen leer, dus geen opperbouwmeester_des_heelals_logen (theologen voor sommigen). Het past dus goed in dit blog, omdat het in deze visie het zwaartepunt verlegd van “kennis” en “dogma’s” naar “een oefenschool in levens ervaring” En deze rituelen komen in alle tijden in alle culturen op hetzelfde neer. zie
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mysteriecultus

  Nu zal het nog wel (on)duidelijk zijn wat ik bedoel, lees maar Corrie heeft het goed verwoord.
  Ik denk wel dat de meeste vrijmetselaren het niet met me eens zijn, maar dat is hun probleem 😉

  Like

 65. corrie

  @ Egbert, Hoewel geen lid van een loge, (Vrouwenloges zijn er niet zo veel) Lijken me gesprekken met gelijkgestemden heel plezierig. Ook binnen deze groeperingen zullen er, (zoals overal), mensen bestaan, die gericht zijn op eigen belang. Dat selecteert zich meestal zelf uit. En wat die geheimzinnigheid betreft, dat zal in eerste instantie een vorm van zelfbescherming zijn geweest. Ketters weet je.
  De tale Kanaäns is ook niet voor iedereen duidelijk, hoorde ik van een vriendin. Zij verkocht walnoten uit eigen tuin. Toen ze uitverkocht was, vroegen toeristen heeft u volgende week nieuwe? Waarop mijn vriendin antwoordde: het is het kruikje van de weduwe niet. Deze mensen kenden deze uitdrukking niet, en begrepen ook niet, dat een boom wel eens leeggeplukt kan zijn. Dan zul je moet je wachten op de oogst van volgend jaar. Als dat geen lesje logica is, dan weet ik het ook niet.

  Like

 66. @armandmaes: bestaat er zoiets een “absolute spirituele waarheid” of valt er voor alle religies wel wat te zeggen, i,p.v dat één bepaalde religie de waarheid uitdraagt, of moet een ieder voor zichzelf maar uit zien te vinden wat het allemaal behelst, de filosofen worstelen hier ook al eeuwen mee, misschien is het in wezen wel een absurde vraag.

  Gelukkig het is net weer even droog, snel naar buiten. 🙂

  Like

 67. @Jan, al die clubs en clubjes met al dat gewichtige gedoe omtrent inwijdingsrituelen, graden en (zoals ze het zelf stellen) het beschikken over “geheime kennis”, zou je daar nu echt wijzer van worden. Dacht je dat. 🙂

  Er is tegenwoordig genoeg literatuur voorhanden en toegankelijk voor het brede publiek, dus voor wie er maar kennis van wil nemen, over theosofie, esoterie en occulte wetenschappen.

  Like

 68. Jan

  Egbert 11 juli 2015 om 14:18 Over de vrijmetselarij beetje een dubieuze club met een dubbele agenda.

  Er is niet één (al of niet dubieuze) club.

  Er zijn zeer vele _zelfstandige_ loge’s. De meeste loge’s hebben zich aangesloten bij, of behoren tot, een overkoepelende “grootloge”. Die zijn bijna altijd volgens historische ontstane nationale gebieden georganiseerd. In Nederland zijn loge’s verenigingen volgens het nederlands verenigingsrecht.
  In de wereld zijn er veel grootloge’s die elkaar erkennen. Maar zoals je noemt, schijnen er in België loge’s te zijn die mogelijk politiek banden hebben en een dubbele agenda. Ik weet dat die niet erkend worden: van de drie Belgische grootloge’s is er maar één internationaal erkend.

  Deze internationaal erkende grootloge’s houden zich aan het beginsel dat geschilzaken van geloof en politiek niet in hun aangesloten loge thuishoren.

  Ik weet van een bestaande loge in Italië de “vrijmetselaars” loge P2, dat was een dekmantel voor de maffia. Die had honderden leden. De gemiddelde loge is ongeveer 40 leden groot. P2 is dan ook, toe hij door de maffia werd overgenomen niet meer erkend.

  Like

 69. Jan

  In vervolg op https://godenenmensen.wordpress.com/2015/06/30/pleidooi-voor-een-moderne-visie-op-de-profeet/#comment-8333
  meen ik dat de reactie beter hier thuis hoort dan daar.

  Dus over mijn vriend die operazanger is en archeoloog: ik heb vanavond (ben net terug) hem gesproken bij een gezellige BBQ. 🙂

  Hij ging in Engeland naar een bijeenkomst van het druïdisme een (heuse!) bestaande organisatie die (@Egbert !) nauw verwant is aan de wicca, MAAR volgens hem exact overeenkomt met het antieke druÏdeisme. Het schijnt niet zo lange geleden te zijn “heropgericht” door vrijmetselaren na historische studie van hen daar hen. !!! En over vrijmetelaren hebben we het hier in deze blog dus in het kader van muktiple religious belongning relishoppen. 🙂

  Volgens hem neemt de belangstelling af, al wist hij te vertellen dat niet zo lang gelden religieuzen uit India ook aanwezig waren bij hun rituelen.

  Nou, ik ga naar bed, ik heb al een aantal champagne, bier, wijn en port-jes op. Ik let er wel op dat het spiritualiteit percentage steeds stijgt. (sorry voor de eventuele taalfouten)

  vriendelijk gegroet aan allen 😉

  Like

 70. Het blijft toch kletskoek. Waarom zou er een geloof bestaan dat de waarheid in pacht heeft. Iedereen tracht zijn waarheid te vinden. Als het waar is dat men de boom kent aan zijn vruchten, dan moeten we veel vragen stellen, bij veel leiders van het christendom en de islam. Zij bedrijven afschuwelijke misdaden tegen de mensheid.

  Like

 71. Onderstaande link geef wat meer informatie over deze “broederschap.”

  Quote link: De organisatie en methode van de VM werkt sociaal discriminerend. Door haar coöptatiemethode, interesses en voorkomen blijft ze sinds drie eeuwen beperkt tot de bovenste treden van de maatschappelijke ladder. Laten we het duidelijk zeggen: de maçonnieke cultuur is afgestemd op de bezittende klasse en op de hiermee samenwerkende gestudeerden. De werkzaamheden in een Belgische loge kunnen eigenlijk alleen door een culturele elite worden begrepen. Wie zich in de sociale schemerzone bevindt, ervaart het lidmaatschap meestal als een sociale promotie. einde quote.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij

  Dit roept dan toch wel weer de nodige bedenkingen op, een beetje een dubieuze club met een dubbele agenda.

  Like

 72. corrie

  Ik dacht Jan, dat vrijmetselaren zichzelf als bouwstenen zagen, die, -door ze te bewerken-, zichzelf geschikt maakten om mee te bouwen aan de tempel van Salomo. Datzelfde gold dan voor vrouwelijke loges, dacht ik; maak jezelf geschikt als draad, om mee te laten weven in het veelkleurig gewaad. ik vind /vond dat een mooi idee maar ik kan het verkeerd hebben begrepen. Dit leek me een voorloper van Multiple religious belonging

  Like

 73. Anoniem

  -Laten we het houden bij het enig absoluut ‘zijn’ van de eeuwige wetmatige ‘logos’ , die als een absolute wil, net als onze wil, energie…, massa, materie en de ‘dingen’ voortbrengt ; of. E= Mc2= Psy ( als absolute logos) …

  Like

 74. Jan

  Dood water is voor mij het water zonder dat er zuurstof in zit. Dat zit in de CV stalen leidingen en radiatoren. Het zuurstof in ’t water verroest van binnenuit het circuit het ijzer, dat heet oxideren: ijzer en zuurstof geeft roest. Dat zuurstof komt uit het (opgesloten) water (in het circuit) net zolang tot al het zuurstof eruit is. Dan houdt de oxidatie op. Gelukkig maar, anders krijg je gaten in de radiatoren. Dat is dus het voordeel van dood water: het tast niks aan, het is niet agressief: het is dood!

  Je hebt ook atomair zuurstof en ozon, dat is super agressief. Normaal pakken twee atomen zuurstof elkaar bij de lurven en hebben genoeg aan elkaar. Vandaar dat we niet zo’n last hebben van moleculen zuurstof (=twee atomen zuurstof die genoegzaam samenleven) in de lucht.

  Er zijn ook vrije radicalen, ook van die agressievelingen die oxideren.
  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/2590-antioxidanten-en-vrije-radicalen.html

  Dus als je “echt” niet meer gelooft, dan ben je dood water, alles komt tot stilstand, er is geen agressie, er is ook geen leven, je wordt geconserveerd in de dood. Een soort harmonie in het niet_leven denk ik dan. Een soort eeuwigheid.

  Als je CV (dood) water op gras of plantjes giet, dan gaan ze dood. Dat komt omdat in de gewone natuur water altijd zuurstofhoudend is. Soms heb je wat activiteit nodig om leven te geven: dat kan dood water dus ook weer niet. Het wel in staat om bepaalde ijzerverbindingen in oplossing te houden. Dat kan tot grappige gevolgen leiden. Bij warmteopslag bij een mijnproject (hier in LImburg) pompte men dood water uit de diepte op. Bij contact met de lucht werd dat ijzer onoplosbaar en zette zich af op de leidingen: zo verstopte alles. Tja, ja.. dood water kan dus onvoorzien ook geld kosten.

  Dat zijn zo mijn overwegingen bij dood water. Het heeft zijn voor- en zijn na-delen. Ik probeer dan in analogie te kijken. Bewandel de weg van het midden. Niet te heilig en fanatiek en ook niet doods.

  Like

 75. Ik houd ook wel van erwtensoep maar het moet wel stevig blijven en niet door de blender getransformeerd worden in een slap aftreksel ervan. 🙂

  Maar zou je nu bijzonder hoogleraar Boeddhistische filosofie moeten zijn om te begrijpen waar het Boeddhisme nu echt voor staat. Wat deze leer in de kern uitdraagt.

  Als je nergens meer in gelooft wordt je een soort van dood water, zover ik het begrijp is het bedoeld als een metafoor voor (geestelijke) stilstand, want een schip dat in dood water belandt komt bijna niet meer vooruit, dat gaat ten koste van de stuwkracht, zou daar trouwens iets mis mee zijn? en inderdaad wat is nu echt? (goeie vragen, Carla. 🙂

  Like

 76. Carla

  ….” Als je nergens meer ècht in gelooft, dan word je een soort dood water.”
  Nou….nou…..waarom toch een dergelijke uitdrukking?

  Wat verstaat Varamitra onder ‘echt’?

  Like

 77. Jan

  Even opgezocht, maar het klopt wat ik had geschreven, “recht van iedereen om zelfstandig te zoeken naar waarheid”

  gegoogled: citaat:
  Vrijmetselaren zijn vrije mannen die, in het besef van hun eigen beperkingen, zelfstandig en zonder door dogma’s te worden gehinderd, naar waarheid willen zoeken.
  Dat zelfstandig naar waarheid zoeken heeft in de geschiedenis – en hier en daar ook nù nog – onbegrip en weerstanden opgeroepen. Totalitaire regeringssystemen van links en rechts zien de maçonnerie als een bedreiging. Waar de eigen leer als de enige waarheid dwingend wordt opgelegd, is men beducht voor een persoonlijke benadering van eeuwigheidswaarden.
  zie: http://www.logekenuzelven.nl/Spel.html

  Over de noodzaak van het “gegrond” zijn dus….relishoppen heeft wel een zeer negatieve connotatie, zelfstandig zoeken naar waarheid klinkt beter… is er verschil ?

  Like

 78. Carla

  Boeiend onderwerp. Echter wat je, ook nu weer ziet…..de een vind dit en de ander dat! 😉

  Ik houd van erwtensoep. Of deze nou door de blender is gegaan of niet…..het blijft erwtensoep! 😉

  Like

 79. Jan

  Leuk onderwerp.
  citaat: “… maar ook niet langer onderworpen willen zijn aan religieuze autoriteiten die ze voorschrijven waar ze in moeten geloven.”

  Dat is van alle tijden. Ook de gnostici een paar duizend jaar geleden geloofden niet wat de autoriteiten voorschreven. Ze hadden geen centraal leergezag en deden maar wat. De anti-ketterse (kerkelijke) autoriteiten beschreven ze als volgt: Iedereen kon het woord voeren, man, vrouw, geleerd of volkomen ongeletterd. Niemand nam daar aanstoot aan. Er was geen leiding of gezag.

  Die “ketters” geloofden eigenlijk niet: ze zeiden het te weten, de gnosis van het hart. Dat was een lastig volkje, dat niet gemakkelijk onder controle te krijgen was. Vandaar dat ze (en hun geschriften) verbrand zijn. Het lijkt wel op de tegenwoordige vrijmetselarij: een soort vrijdenkers waar men ongeacht welk geloof men aanhangt terecht kan. En in de beginselen spreken ze van het recht van iedereen om zelfstandig te zoeken naar waarheid….

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.