Kleingeestig hoofdredactioneel commentaar Reformatorisch Dagblad

thinkers_cartoon

In een hoofdredactioneel commentaar stelt het Reformatorisch Dagblad – naar aanleiding van een initiatiefwet van D’66 – dat ‘onze hele bevolking gedwongen wordt hetzelfde te denken over het seksuele gedrag’. Wel vindt de redactie het goed dat een leerkracht voor de klas zegt dat de Bijbel een homohuwelijk verbiedt. Moet iedereen hetzelfde als de Bijbel geloven?

‘Waar het om gaat, is of scholen de vrijheid mogen hebben om van hun medewerkers te vragen in leer en leven de levensvisie uit te dragen die de school voorstaat. Leerlingen verwachten dat ook. Het kan toch niet zo zijn dat een leerkracht voor de klas beweert dat de Bijbel een homohuwelijk verbiedt en een opmerkzaam kind de vinger opsteekt en zegt: „Maar meester, u bent toch ook getrouwd met uw vriend?” Elke opvoeder weet dat dit bij kinderen grote verwarring oproept.’ (RD)

Zo’n leerkracht dient zich didactisch bij te laten scholen zodat hij opmerkzame kinderen een adequaat antwoord kan geven. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat er mensen zijn die volgens de Bijbel willen leven en daarom een homohuwelijk afkeuren. Maar dat er anderen zijn die niet volgens de Bijbel willen leven – of deze minder orthodox uitleggen – en een homohuwelijk goedkeuren. Dat is pas èchte vrijheid van godsdienst: uitleggen dat mensen verschillend kunnen denken over godsdienst, of niet in God geloven.

‘Er zijn evenzeer voorbeelden dat homo’s zich op bijvoorbeeld reformatorische scholen veilig voelen.’ (RD)

rd2
Bovenstaande zin komt ook van de hoofdredactie. Het bestaat niet dat een homo zich op een reformatorische school veilig kan voelen. Stel dat zijn vriend hem spontaan komt ophalen uit school en hem als begroeting omhelst of een kus geeft? Hij wordt op staande voet ontslagen. Hij moet dus huichelen in naam van God. Zijn collega’s zullen hem bovendien hooguit gedogen, maar nimmer accepteren als zij werkelijk de orthodox-Bijbelse visie onderschrijven. De situatie op zo’n school is bovenmatig huichelachtig. Jezus houdt niet van huichelaars.

Zo’n leraar kan natuurlijk nooit zichzelf zijn op zo’n orthodox-Bijbelse school, laat staan dat hij zich veilig kan voelen: hij zal immers juist en voortdurend het onvrije van godsdienst ervaren.

‘Natuurlijk zal een aantal indieners zeggen dat je dergelijke standpunten op grond van de Bijbel helemaal niet meer mag verkondigen. Maar dat betekent dan dat zij niet alleen de vrijheid van onderwijs inperken maar ook die van godsdienst. Laten ze dat dan tenminste eerlijk zeggen.’ (RD)

Iedereen mag uiteraard altijd standpunten op grond van de Bijbel verkondigen. Maar laten we inzien dat er ook andere standpunten zijn. En die mogen, moeten zelfs, eveneens aan de orde komen, wil je kinderen niet indoctrineren. Als je lesgeeft op school, verkondig je zeer vele standpunten. Die staan soms haaks op elkaar. Er is in de wereld meer dan de Bijbel. Of mogen orthodox-Bijbelse kinderen dat niet weten en moeten zij wereldvreemd opgevoed worden? Dan beperk je ook nog de vrijheid van onderwijs.

Zie: Commentaar: Initiatiefwet D66 tast vrijheid van godsdienst aan
Illustr: kijk-op-actua.blogspot.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

22 Responses

 1. Johan

  Ik denk dat de auteur geen empirisch onderzoek heeft gedaan naar het gevoel van veiligheid van homo’s op refo scholen. Het zou zo maar kunnen zijn dat ze zich veiliger voelen dan een homo voetballer / timmerman.

  Like

 2. joost tibosch sr

  @Theo Mijn moeder, nu al weer jaren geleden gestorven, maakte al vanaf de 60-er jaren mee dat in haar gezin en familie homofilie voorkwam. Theoretisch en zeker theoretisch-gelovig wist ze zich daar, toen zeker, geen hemelse raad mee. Maar ze bleef gewoon van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen houden omdat ze merkte dat zij, m/v, homo of lesbo, inderdaad echt van elkaar en van hun kinderen hielden en ,in het laatste decennium, ook van de door hen geadopteerde kinderen Ook bij de homohuwelijken bleef zij volop aanwezig. In een gesprek voor haar dood in de 90-er jaten wilde ze me perse zeggen, dat ze praktisch en moeizaam langzaam ontdekt had,dat het, zoals ik dat lang geleden tevergeefs en niet verder had proberen duidelijk te maken, inderdaad ook met haar praktisch geweldige geloof in haar liefdevolle God te maken had.

  Like

 3. Carla

  @ Theo, ‘ Wat zeg je tegen zo iemand? ‘………misschien maar even niets, Theo. Luister naar de man, luister naar zijn zorg en naar waar die vandaan komt. Luisteren met een open mind, zonder oordeel en/of je direct je eigen visie te poneren.
  Dat komt later wel, als de man nog steeds met je in gesprek wil blijven.

  Ik zei dat alles in mij in opstand kwam bij het lezen van de topic en de krant. Maar dat neemt niet weg dat ik aan de andere kant ook begrip op kan brengen voor mensen die door hun opvoeding, m.n. kerkelijk/religieus, de grootste moeite hebben met homoseksualiteit.
  Er is n.l. in bepaalde kringen veel lef nodig om je eigen ziel tot uiting te brengen en daarbij te weten dat je tegen de ‘gevestigde orde ‘in gaat. Het kerkelijk verband is voor hen immers vaak tegelijk hun sociale verband.

  Ik moet nu denken aan een t.v. programma, alweer veel jaren geleden. Het plaatje zie ik nog voor me. Een keukentafel waaraan een gezin. Vader, moeder en 4 jongetjes. De jongste zat bij vader op schoot. De man was/is dominee. Ook hier de vraag over homoseksualiteit. En ‘natuurlijk’ verwierp de vader/dominee met verve de gedachte alleen al.
  Ik dacht toen……man, man, stel je toch eens voor dat één van je jongens ooit bij je komt en zegt: ‘ Papa, ik moet je wat vertellen.’ Het emotioneerde mij toen en nu weer. Zou dit de jongen kunnen zijn die er niet meer over durft praten en voor zijn omgeving het huwelijk maar in vlucht?

  Zomaar even een voorbeeldje van hoe kinderen groot gebracht kunnen worden met een afkeer van een deel van hun medemensen. Thuis én op school. Niet alleen toen, nu nog. Met alle gevolgen van dien.

  Like

 4. Jan

  @Theo.
  Ik leg de relatie niet met het christendom: het reformatorisch dagblad legt dit. Ik leg de relatie met ratten en oorzaak en gevolg, overbevolking en een keuze die je kan maken als je die wetten kan herkennen.

  Daarbij schrijf ik wat prikkelend: dat geeft ik toe (ik houd wel wat van wat dramatiek om zaken duidelijk te maken). Maar de essentie is, dat ik de morele overwegingen naar de achtergrond schuif en de mechanismen der natuur zichtbaar maak. Ik ben geen moraal-ridder (die staan niet erg hoog in aanzien bij mij) Ik volg een beetje het idee van Spinoza: causaliteit in de goddelijke natuur. En hoe kunnen we gebruik maken van ons inzicht in de natuur. Spinoza had het ook niet zo op de autoriteiten en op uit “hemel” vallende goddelijke wetten of de autoriteit van de Thora en de moraal van de Joodse autoriteiten in zijn tijd.

  Wat zijn de regelmechanismen van oorzaak en gevolg van de natuur bij overbevolking? (ik ga niet diep in op al die causale tussenstap-mechanismen dat duurt te lang)
  -oorlog
  -homosexualiteit
  -ziekten
  -gebrek
  -natuurrampen
  -klimaatverandering
  -meteoren (het einde van de dino’s)

  wat zou de mens kunnen doen als hij zijn verstand gebruikt?
  (even los van ethiek)
  -onderdrukking van bepaalde niet gewenste groepen die zich snel vermeerderen.
  -de pil in het drinkwater
  -een-kinds beleid (zoals in China)
  -bevorderen van homosexualiteit
  -bevorderen van abortus, euthanasie en daden die op hetzelfde neerkomen. (drion-pil voor levensmoeheid bij ouderen in erbarmelijke omstandigheden)
  -a-b-c wapens en drones met bommen

  Nu dan meen ik dat ik een goede keuze maak met homofeestjes. 😉 Maar ik geef toe dat het probleem niet is opgelost, als men bijvoorbeeld niet ook andere maatregelen neemt. Verdraagzaamheid verhogen, tegen gaan van haatzaaien, naar andere (grotere) levensgemeenschappen gaat dan het gezin (zoiets als stammen) en kwalitatief beter voedsel maakt en de reclame aan banden legt die aanzet tot overconsumptie en de gelijkheid bevorderd en de woestijnen in cultuur brengt enz enz.

  Like

 5. Theo

  Jan: (“Bij dit schrijven lijkt me dat homosexualiteit met kracht bevorderd dient te worden”) zo kun je weer eens helemaal doorslaan Jan, néé het is niet onjuist het moet juist bevorderd worden, vanwege de bevolkingsgroei. Nu ja, aids kan de bevolkingsgroei ook indammen.

  Wanneer je homoseksualiteit koppelt aan christendom heb je meteen weer de bekende discussie (waar je op den duur geen enkele behoefte meer aan hebt) over de slechte christenen, terwijl het taboe rond homoseksualiteit gewoonweg altijd heeft bestaan in de bevolking. Niet als meteen vergelijk maar gewoon als voorbeeld: je kunt ook menen dat hoererij volledig normaal is, maar als je tegen een kind zegt dat zijn moeder een hoer is, krijg je slaande ruzie, want geen enkel kind wil deze connectie.
  Lang geleden had een ouder man, een vader het over zijn homoseksuele zoon, de man had daar echt mee te kampen. Wat zeg je tegen zo iemand, u bent kortzichtig?

  Like

 6. joost tibosch sr

  De befaamde bijbelteksten over homofilie stammen of uit nomadische tijden, waarin nomaden zich verzetten tegen het slechts door hen geziene en gevoelde sexueel gerotzooi in de steden van toen of uit de obsessie eeuwen later waarin joden-christenen blijkbaar alleen maar sexueel gerotzooi zagen in de steden van de romeinse wereld.

  Homofilie hoorde bij sexueel gerotzooi, in nomadentijd wellicht nog begrijpelijk omdat nageslacht voor hen erg begrijpelijk was en hen wel bekende bestialiteit bestreden moest worden. In de patriarchale werkelijkheid van joden en christenen werd homofilie op grond van nu nog bekende onderbuikgevoelens als bedreiging van mannelijkheid en nageslacht beschouwd.

  De bijbelse boodschap van Gods liefde werd in patriarchale taal en denken geuit en die boodschap van Gods’liefde voor alle mensen gold in dat taboe vreemd genoeg alleen voor homo’s die zich aan dat man-vrouw-denkpatroon aanpasten.

  Nu verbaas ik me dat nog veel humanisten etc, christenen, joden, moslims.terwijl ze toch op de hoogte zijn en zien dat homo’s van elkaar kunnen houden, die liefde niet zien en de man-vrouw liefde wel, en gelovig die liefde niet als teken van goddelijke liefde zien. (om nog maar niet te spreken van de nu tot ons doorgedrongen menselijke/gelovige opdracht, ook in het sexleven van man-vrouw, om de wereldbevolking niet uit de hand te laten lopen)

  Dat er in alle sexuele varianten ten koste van anderen nog steeds ook echt gerotzooid wordt is ons beter bekend dan ooit in de geschiedenis. Opvallend vind ik wel dat ook het gezonde stadse GayPride proces nog steeds zo bij velen overkomt als wat men toendertijd sexueel gerotzooi noemde in oude en romeinse steden.

  Like

 7. Jan

  Wat betreft homosexualiteit heb ik begrepen dat het een adequaat mechanisme van de natuur is.

  Bij proeven met ratten waarbij men de “bevolkingsdichtheid” verhoogde, nam ook de homosexualiteit toe. Dit fenomeen geconstateerd hebbende ligt het voor de hand te begrijpen, dat de “vruchtbare” copulatie een nadeel is voor een groep met onvoldoende “levensruimte”. Dit woord doet me denken aan gebiedsuitbreiding in de jaren 40 bij de oosterburen.

  Bij dit schrijven lijkt me dat homosexualiteit met kracht bevorderd dient te worden omdat de keuze om de bevolkingsdichtheid te verminderen met een vernietigende oorlog mijns inziens niet zo te prefereren boven de beperking van de bevolkingsgroei middels homosexualiteit vanwege de droefenis van de mensen die deze oorlogsverschrikkingen dienen te ondergaan. Dan kan je beter een homofeestje organiseren om de hormoontjes toch hun goddelijke gang te laten gaan. (die zijn toch ook door god geschapen? of zijn ze door de duivel geschapen? of de natuur: Spinoza!!)

  Ik kan me dan ook voorstellen dat in drukke centra zoals het centrum van Amsterdam een andere moraal heerst dan op het platte land, waar de druk van de overbevolking niet gevoeld wordt.

  En dit schrijvende denk ik dan aan het “emmeren”, het op een emmer staan van de boer om op goede hoogte te komen bij de koe. Dat is een goed voorbeeld van de mores als niemand het ziet door de weeks, om zondag’s in zwart pak netjes te zijn in de (andere) “gemeenschap”.

  Ach ja er zijn zoveel taboe’s. Maar laat het reformatorisch dagblad niet zeggen dat homofilie tegen-natuurlijk is. Het is juist tegennatuurlijk om de werkingen van de natuur te ontkennen!

  Like

 8. Homofilie is geen ziekte. Men beweert dat het te maken heeft met de genen. Dat is mogelijk. Ik vermoed nochtans dat misbruikt zijn op jeugdige leeftijd een persoonlijkheid kan beïnvloeden. Homofilie is een verschijnsel dat nu eenmaal bestaat. Voor hetero’s is het tegennatuurlijk gedrag. Dat de natuur manlijke en vrouwlijke wezens voortbrengt om het voortbestaan van de soort te verzekeren is evident. Dat er afwijkingen zijn van dat patroon stellen we in het dagelijkse leven vast. Moeten we iemand die afwijkt van het patroon stigmatiseren? Nee, maar het gebeurt wel. Vrouwen worden niet dezelfde rechten toekend als mannen, voor holebi’s gelden niet dezelfde regels als voor hetero’s, blanken voelen zich superieur t.o.v. andere rassen. Moeten we nog verder gaan met de lijst van vooroordelen?

  Like

 9. @Jan, Dat kan dus wel weer, als het maar zwart is. Zwarte kousen en zwarte rok met een split… mmmmmmm menig man gaat in gedachte al zondigen, want ze zijn van nature slecht!

  Nou en of, dat is pas echt slecht. Hormonen behoren niet door het lijf te gieren. Als die dames in het zwart passeren moet je zedig de blik afwenden. 😉

  Homo-sapiens in de kerk, hiermee overschrijdt je echt een grens Jan, als je nu had geschreven tweevoetige primaten in de kerk, dat was misschien nog net op het randje geweest. Grapje hoor.

  Maar wat maken de mensen er toch allemaal een circus van en God die maar eindeloos blijft toekijken en meewarig het hoofd schudden.

  Like

 10. Net als bij Carla,11/4 voelde ik de verontwaardiging opborrelen, toen ik dit las. Ik ben geworteld in de PKN. De uiteindelijke verschillen tussen de RK en de PKN zijn niet zo groot als men denkt. Het gaat bij beiden om de uiterlijke vormgeving, de rituelen, die men heilig verklaart. Zo ontstaan dogma’s en onenigheden. “Als jij niet denkt en doet zoals ik, deug jij niet”. Dat is dom en kortzichtig.
  Zie een citaat van Schopenhauer : “Iedereen houdt de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld”.
  Iedereen mag van mij denken wat hij/zij wil, zolang hij/zij niemand beschadigt. Daar ontstaat voor mij het probleem. Mijn verontwaardiging zegt: De reformatorische opvatting in dit artikel noem ik schijnheilig: Je mag wel iets zijn, of beweren, maar je mag het niet laten merken of zeggen.
  Mijn rustiger ik zegt: Tref je daarmee niet anderen in hun heilige gevoelens?
  Je moet wel een evenwichtskunstenaar zijn woorden om zo’n dilemma samen te kunnen vatten. En een poëet, dat ben ik niet.

  Like

 11. joost tibosch sr

  @Piterfries, PetV Als christen pas je tegenwoordig wel op om met het belaste verleden van christendom in onverstandige zelfverdediging te gaan.. Daarom maar de verontwaardigde “aanval” op een onnozele selectieve kennis van de geschiedenis, die men bij kritiek op christendom hanteert.

  Men zou bv kunnen weten, dat de eerste vormen van onze westerse gezondheidszorg te zien waren in de oudste christengemeente van Rome, waarin men zelfs in een pestepidemie tot verbazing van de romeinen elkaar en anderen bleef verzorgen. Er valt in verdere eeuwen ook best sociaal en cultureel zoveel goeds te vermelden, waar gretige kritikasters nu hun vingers beter bij af zouden kunnen likken.

  En vandaag noem ik maar een pater Frans van de Lugt. Niet om me als christen op de borst te slaan, maar om wat tegenwicht te geven tegen onnozele eenzijdige kritiek op christendom met die geweldige plank voor de kop, alsof het alleen maar doffe ellende is.

  Dat soort oordelen over anderen en verleden zie je alleen maar bij mensen, die zichzelf ontstellend geweldig vinden, ver verheven boven menselijke geschiedenis.. of die zich bedreigd voelen en wie ben ik met al mijn kritiek op een reformatorisch dagblad, dat ik hen zou kunnen bedreigen.

  Like

 12. Jan

  Ach ja, het reformatorisch dagblad. En de reformatie: gevaarlijk. Net zo gevaarlijk als extreme moslims. Net zo gevaarlijk als extreme Joden. enz enz Wanneer men zich “orthodox” gaat noemen, dan dien je voorzichtig te zijn: orthodox betekent `de rechte mening` hebben. Dat houdt automatisch in dat andere meningen krom zijn toch? En de consequentie is dan dus, dat iedereen krom denkt en ongelijk heeft behalve de “orthodoxen” zelf.

  Dat geeft onverdraagzaamheid. Maar ook in die kringen, want ook daar komen zo nu en dan verschillende denkbeelden voor; vandaar dat ze zich versplinteren in allerlei betweter groepjes en sub-sub-sub kerkjes.

  Met geloven heeft het niet veel meer te maken: het is voornamelijk “recht”- denken. Misschien is met de beeldenstorm de bezieling van het geloof gedood. Lege gebouwen en lege harten en volle denkhoofden.

  Maar als je in de Betuwe de orthodoxe jonge dames op zondag gehaast enkele malen op zondag in het zwart naar de kerk ziet lopen, dan weet je dat zwart heel erg erotisch en sexy kan zijn. Dat kan dus wel weer, als het maar zwart is. Zwarte kousen en zwarte rok met een split… mmmmmmm menig man gaat in gedachte al zondigen, want ze zijn van nature slecht!

  hihihi, misschien moeten ze wel in het zwart trouwen. Want als je de het water van de kraan met je vinger probeert tegen te houden, dat spuit het toch alle kanten op. De natuur zal dat wat recht is wel weer na een tijdje krom maken.

  Jammer van die homo-sapiens in die kerk. ehh sorry grapje’s moet kunnen toch? Of ging ik te ver?

  Geliked door 2 people

 13. @piterfries; het klopt dat 2000 jaar christendom geen hoog cijfer scoort. Ook al zijn er nog veel gelovigen die wijzen naar een christelijke wetenschapper die iets leuks bedacht en bivakkeerde in een samenleving die nagenoeg volledig christeijk was. Of een christelijk parlementslid die zich uitsprak tegen slavernij. Omdat hij zich op dit punt niet kon vereenzelvigen met de Bijbel. En men wijst naar christelijke liefdadigheid die bij gebrek aan deugdelijke concurrentie scholing en onderwijs verzorgden. Want je moet wel concurrentie dulden en als dit je eigen (religieuze) machtsbasis aantast dan zijn christenen niet altijd even royaal. Probeer maar eens een openbare school te starten in Afrika. Naastenliefde is slechts (zie RD) voor de naaste die voldoet aan een bepaald verwachtingspatroon. Mondige vrouwen die meer rechten claimen dan het aanrecht en vrouw zijn van en een entrepot beheren met de naam baarmoeder die eigenlijk niet van hun zelf is, rebellerende kinderen, homo’s, euthanasieclaims, wetenschappers die niet volgens het testimono pro domo principe werkten maar de Bijbel onderuit haalden, zondagsrustverstoorders, andersgelovigen, ongelovigen, evolutionisten etc. En dat op grond van orale overleveringen, snippertjes tekst en hallucinaties uit de bronstijd. Die tussen de ongelooflijke bulk mythes voor waar moeten worden aangenomen.

  Geliked door 1 persoon

 14. piterfries

  C.D.Darlington, ‘The evolution of man and society’, London 1969 betoogt dat de oude testament sexregels bedoeld zijn voor maximale bevolkingsgroei.
  In deze gedachtengang is dan het oude testament ook (deels) verantwoordelijk voor de overbevolking van dit planeetje.
  Al weer vele jaren geleden was op Duitse tv een discussie over ‘wat heeft het christendom ons gebracht’.
  Deelnemers waren een bisschop, een historicus en een socioloog.
  Hun negatieve conclusie was redelijk gemeenschappelijk.

  Like

 15. joost tibosch sr

  Bijbelse boodschap is war anders dan cultuur en tijdgebonden bijbelse tekste,. De boodschap van Gods scheppende goedheid, in het toen vertrouwde oude wereldbeeld weergegeven, mogen wij rusti met ons moderne weredlbeeld weergeven. De boodschap van Gods’liefde in tijdgebonden opvattinegen over secualiteit vormgegeven, mogen wij rustig vorm geven in ons denken over sexualiteit. De zo traditionele God de vader mogen wij rustig ook deneken als God de Moeder. De mensen die zo graag met bijbelse boodschap schermen zouden het wel eens kunnen hebben over oude opvattingen en zelfs taboes.
  @FlipR Ook al benm je geen schristen, je hoeft je in ieder geval niet meer met aarbeiencondoomd en “homo worden” teweer te stellen tegen de nieuw verwoorde oude bijbelse boodschap!

  Like

 16. Carla.

  @ Galmier…..Er zijn mensen die exact aan kunnen geven waar het staat. Daar zit nu juist de angel. De angel van het zeker weten dat alles wat in de bijbel staat Gods onveranderlijke woord is. Derhalve letterlijk genomen moet worden en dus…….homo, jammer voor jou……je mag het wel zijn ( homofilie ) maar niet ‘doen’. ( homoseksualiteit )
  ’t Is net zo verwerpelijk als zou je tegen iemand zeggen:
  ‘ Je hebt mooie blauwe ogen, maar je mag er niet mee kijken.’
  Hoe kan het bestaan, mensen levenslang onthouden van ook maar enige lichamelijke affectie?
  Een leven lang de liefde verloochenen! Wat een onmogelijke opgave, wat een onpeilbaar verdriet.

  Nee beste Galmier. Niet van de Paus ( hoe charismatisch ik de huidige ook vind, nog de synode kunnen hier ( momenteel ) enige duidelijkheid in scheppen.
  Die duidelijkheid zal moeten komen vanuit het hart van de mens. Van jou en van mij.

  ‘ Laat je alsjeblieft nooit of te nimmer verleiden door welke autoriteit dan ook om verraad te plegen aan je eigen hart.’

  Geliked door 1 persoon

 17. galmier

  volgens mij is het helemaal nog niet vastgesteld waar dat nou precies staat in de bijbel van die homoseksuele medemens. En dan schijnt er ook nog een onderscheid te bestaan tussen homofilie en homoseksualiteit. Uiteraard mag men er mensen niet op veroordelen maar het zou toch mooi zijn als er duidelijkheid bestaat, Misschien kan deze paus iets doen of een synode.

  Like

 18. Ik kan me goed vinden in je beoordeling van dit artikel. Het lijkt er op dat het reformatorisch dagblad, het liefst een samenleving ziet waar scholen intolerantie als maatstaf hanteren. Als ruw geschat 10% van de samenleving andersgeaard is dan komt dit slechts in beeld tijdens het uurtje maatschappijleer of godsdienst. Met een verwijzing naar Bijbelteksten die dit afkeuren. En daarmee is de zwarte kous af en het probleem opgelost. Althans cosmetisch want binnen de scholen bestaat het en het levert een voortdurend spanningsveld op. De homoseksuele docent moet als eenling naar sociale meetings. Moet zijn relatie buiten beeld houden van de kinderen en overige docenten. Hand in hand lopen buiten de school levert al problemen op. Stel je eens voor dat je bekenden tegen komt. En het toppunt van repressie is dat deze groep geen relatie durft aan te gaan omdat ze bang zijn voor hun positie. En de leerlingen die worstelen met hun geaardheid voelen zich met regelmaat psychisch zwaar belast. In de thuissituatie wordt het frequent veroordeeld of domweg verzwegen en ook in het onderwijs zijn ze niet veilig. Het lijkt me verstandig dat de overheid hier paal en perk aan stelt. Desnoods door de vergunning in te trekken. Als er geen ruimte is voor holebi’s of transgenders dan is er ook geen ruimte voor de rest van het onderwijspakket.

  Geliked door 1 persoon

 19. Carla.

  Eigenlijk zou ik me moeten/willen inhouden en niet reageren. Want alles in mij komt in opstand. Gevoelens van verdriet, boosheid en, erger misschien, van volkomen onbegrip vechten om voorrang bij het lezen van bovenstaande. Zou ik tot uitdrukking hier brengen wat ik werkelijk erover zou willen zeggen……ik zou niet netjes kunnen blijven.:-(

  Toch een pleidooi om onze kinderen, inderdaad in de basis, datgene bij te brengen waarmee zij hun vervolg stappen kunnen zetten op de weg die voor hen ligt.

  Blijf af van die tere zieltjes. Stop met het indoctrineren van leef/ziens wijzes waar niet aan te sleutelen valt.

  Laat zien dat de wereld, ook die van het religieuze landschap, rijk is aan geschiedenis, ontwikkeling en grote diversiteit.
  Vertel de mooie verhalen die er zijn, en laat je waarheid ( oordeel ) thuis.

  Ik zal de dag prijzen als alle scholen in Nederland het onderwijs zó inrichten. Dat is m.i. pas echte VRIJHEID. Die van onderwijs én van godsdienst.
  En heb daarbij de overtuiging dat het gevolg ( ooit ) zal zijn :
  meer begrip, meer respect, meer rijkdom om uit te putten en minder afwijzing van mensen.

  Eindelijk voor een ieder gelijke rechten om tot volle bloei te komen in liefde en compassie.

  Geef die zoen, lieve leraar aan je vriend. Laat de kinderen maar zien wat dat voor je betekent. Verstop je niet. Verstop de liefde niet. Nu niet en nooit.

  Geliked door 1 persoon

 20. “Als je lesgeeft op school, verkondig je zeer vele standpunten. Die staan soms haaks op elkaar. Er is in de wereld meer dan de Bijbel. Of mogen orthodox-Bijbelse kinderen dat niet weten en moeten zij wereldvreemd opgevoed worden? Dan beperk je ook nog de vrijheid van onderwijs.”

  Oneens. Op school verkondig je basiskennis en basisvaardigheden die van belang zijn voor de verdere levensloop van een persoon.

  Dit kan door een school worden aangevuld met culturele en/of godsdienstige kennis, daarom bestaan er bijv. christelijke scholen. En daar is m.i. niets mis mee. Ouderen hebben zelf de keuze of zij hun kinderen naar een christelijke, openbare of andersoortige school sturen, zolang op school maar ‘de basis’ wordt meegegeven.

  Het is namelijk onmogelijk om een kind alles te tonen wat er in de wereld verkrijgbaar is. Zijn Nederlandse kinderen wereldvreemd omdat zij geen onderwijs krijgen over Confucianisme, Toaïsme, Zoroastrisme, Unitaristisch Universalism etc.? Dacht het niet!

  Ooit moesten kerk en staat van elkaar gescheiden worden, om goede redenen. Zullen we dat ook handhaven voor de agnostische / atheïstische / humanistische ‘kerk’?

  Like

 21. Mijn moeder leerde me vroeger de handjes boven de dekens te houden
  maar ik begreep als snel dat ik zo nooit geboren zijn kon en dan heb ik het nog niet eens over een man.
  Ik besloot haar didactisch bij te scholen en bezaaide het huis met aardbeiencondooms want moeders moet je nu eenmaal eerst de hemel in prijzen willen ze later begrijpen wat opvoeding is.
  Om dezelfde reden besloot ik later homo te worden.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.