Mensheid gelooft in hogere kosmische macht

eenreislangsdemysterien‘Zolang er aan de hand van bronmateriaal nagegaan kan worden, heeft de mensheid religieuze belangstelling gehad en geloofd in een hogere kosmische macht. Via onder meer de Griekse mysteriescholen werden mensen ingewijd in de geheimen van het Zijn en zocht men via symbolen, rituelen en oefeningen contact met het bovennatuurlijke. Deze menselijke zoektocht naar een verbinding met het hogere, van het Oude Egypte tot de twintigste eeuw, vormt het kernthema van Jacob Slavenburgs nieuwe boek Een reis langs de mysteriën.’

Zo begint de recensie in Historiek, een online geschiedenismagazine, dat ook van gisteren wil zijn. Volgens uitgever Walburg Pers loopt er een gouden draad door de mensheidsgeschiedenis.


In eenentwintig hoofdstukken beschrijft en analyseert Slavenburg in zijn nieuwe boek tal van alternatieve en mystieke bewegingen uit de geschiedenis, beginnend bij het Oude Egypte en uitlopend op de twintigste eeuw. Aan de orde komen onder andere de scheppingsverhalen uit de Oudheid, de mysteriën van Isis, het Gilgamesj-epos, de Griekse mysteriënscholen en de gnostiek. Verder lezen we over thema’s als de christelijke en islamitische mystiek, alchemie, vrijmetselarij, occultisme, magnetisme, esoterie en spiritisme. (Historiek)


Op de ‘reis langs de mysteriën’ neemt Jacob Slavenburg de lezer mee naar een deels verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven van ingewijde tot ingewijde. Wat was het mysterie van de heilige bruiloft? Wat vond er plaats tijdens de rituelen van Isis? Wat gebeurde er in de mysteriën van Orpheus, Demeter en Mithras? Welk geheim droeg Maria Magdalena met zich mee? Wie was Hermes Trismegistus en wat betekende de hermetisch gesloten geheimtaal van de alchemisten? Wat gebeurde er in de loges van vrijmetselaren en rozenkruisers? Zijn er nog steeds geheime genootschappen waar de oude mysterietaal tot leven wordt gebracht? Dit rijk geïllustreerde boek probeert, met behulp van uniek overgeleverd materiaal, antwoorden te vinden op al deze vragen.’ (Walburg Pers)

Naast het rijk geïllustreerde boek bestaat ook de mogelijkheid de reis langs de mysteriën met gefilmde hoorcolleges te ondersteunen.

De filmcolleges van Jacob Slavenburg behandelen deze deels verborgen geschiedenis van de westerse cultuur in 72 etappes. De films vormen introducties tot de vele boeiende onderwerpen die in het boek aan de orde komen, ondersteund door beelden en muziek. Reis langs de mysteriën – college is chronologisch opgebouwd: beginnend in het oude Egypte en eindigend bij Carl Gustav Jung. Kopers van het boek kunnen, via een speciale code, de filmcolleges met korting aanschaffen.’ (Walburg Pers) 

Volgens Slavenburg leerden we op school iets over de geschiedenis van Griekenland, het oude Egypte, de Renaissance, de Verlichting, de moderne tijd, etc. Maar veel kennis uit die tijden is verloren gegaan, en ook werd er veel in het geheim doorgegeven, van ingewijde op ingewijde. In deze serie neemt Slavenburg je mee op een reis door deze geschiedenis.

Wat was het mysterie van de heilige bruiloft? Wat vond er nu werkelijk plaats tijdens de rituelen van Eleusis en Mithras? Waarom werd Maria Magdalena ten onrechte als prostituee afgeschilderd? Wie was Hermes Trismegistus en welke diepe wijsheden openbaarde hij? Hoe ontstond de theosofie, wat was de erfenis van de vroege Rozenkruisers en wat hebben Rudolf Steiner en andere ingewijden erover gezegd?’ (Slavenburg)

Zie:

* Een reis langs de mysteriën (Historiek)

* Reis langs de mysteriën (Slavenburg)

Een reis langs de mysteriën | Jacob Slavenburg| Walburg Pers | ISBN10 9462492395 | ISBN13 9789462492394 |november 2017 | Hardcover | 320 pagina’s | € 29.50 | ‘Ongelooflijk, een mooi gebonden boek, 320 pagina’s en meer dan 300 kleurenillustraties en dat voor die prijs… Een boek met een rijke inhoud. Je voelt je echt een reiziger door de nauwelijks bekende geschiedenis van de geheimen in zogenaamde mysteriën. Je volgt de boeiende lijn van de mens naar een hogere bewustzijnsfase door de eeuwen heen.’ (bol.com)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

39 Responses

 1. joost tibosch sr

  We weten natuurlijk niet zeker dat de mensheid de enige hogere kosmische(!) is, tot nu toe lijkt het er wel op Volgens joods-christelijk denken is God in ieder geval geen en zelfs het tegendeel van kosmische(!) macht . De mens/mensen kunnen zich namelijk wel met machtsvertoon als afgod gedragen…..

  Like

 2. – “Deus, sive Natura” .
  “ Alles in de natuur bevat in zich een zekere causaliteit en finaliteit ..
  – Wat maakt of doet het. : dat die plant bv. zulke vormen, bladeren, bloemen of vruchten heeft en een andere plant andere vormen ? … sive Deus ?
  – En dat alles volgens een bepaalde logica geschiedt, … volgens die absolute Logos, die andere God ( om niet in herhaling te vallen : Valere De Brabandere.) .

  Like

 3. Zwerver

  @Egbert

  Met dat laatste ben ik eens. De westerling zit qua benaderen van levensbeschouwelijke kwesties te veel in zijn hoofd. Maar dat schreef ik eigenlijk al op 18 JANUARI 2018 AT 00:18

  Quote mijzelf: Daarom zal de geest ook nooit achter het mysterie komen. Want onze geest lost alleen begrijpelijke en verklaarbare zaken op.

  Like

 4. @Zwerver: Ik schreef dat niet-bestaan het hoogste is in het bestaan. En dat niet-weten er de aanwijzingen toe geeft.

  Dat betreft jouw persoonlijke waardeoordeel, een mentaal concept, een rationele constructie, want wat behelst uiteindelijk weten en niet weten.
  Daarover kun je zelf van alles bedenken. Allerhande redeneertrants opzetten.. Maar wat is nu waarheid. En bestaat er eigenlijk wel zoiets als de ultieme waarheid.

  Zo zie je maar dat je eigen gecreeerde concept weer allerlei vragen oproept, waar je geen antwoord op krijgt, met het rationele denken beland je altijd weer op een zijspoor.

  Dit hele verhaal is illustratief conform de visie van verschillende Oosterse filosofieen, dat de Westerling qua het benaderen van levensbeschouwelijke kwesties veel te veel in zijn hoofd zit.

  Like

 5. Zwerver

  @Egbert

  Mocht je het opvatten als relativeren, dat is niet het geval. Ik schreef dat niet-bestaan het hoogste is in het bestaan. En dat niet-weten er de aanwijzingen toe geeft. Niet-weten gaat dan ook boven weten. Hetgeen betekend dat ik ook niet via weten (in dit geval het geschreven woord) verantwoording kan afleggen.

  Niet-weten is geen methodiek in de zin dat ik iemand anders kan leren te niet-weten. Niet-weten is al in jou aanwezig.

  Ik probeer dus niets, ik kom gaandeweg mijn leven tot waarheid. Die mogelijkheid ligt er voor ieder mens, maar hij loopt niet via het weten.

  Like

 6. @Zwerver: . Dat zou betekenen dat de mens Zwerver zélf met zijn hersengymnastiek de raadselen rondom ‘bestaan’ heeft opgelost.

  Dat begrijp ik, je relativeert het zelf al, wat gehanteerde methodieken als het keuzeloos gewaar zijn, niet fixeren van de geest betreft, de vraag is echter wat je nu precies feitelijk ten diepste wilt begrijpen c.q. ervaren. Alsof je op zoek bent naar een bepaald doel. Dat impliceert ook weer je proberen te ontworstelen aan het zijn van “iets”.

  Zenboeddhisten noemen de menselijke geest niet voor niets “monkey-mind”.

  Like

 7. Zwerver

  Nee, Egbert. Niets aangaande mystiek kan ik onderbouwen. Dat zou betekenen dat de mens Zwerver zélf met zijn hersengymnastiek de raadselen rondom ‘bestaan’ heeft opgelost. Dat is nooit het geval geweest. Op aanwijzing van niet-weten heb ik mij ontworsteld aan de illusie van de ik-jij tegenstelling en uiteindelijk ontworsteld aan het zijn van ‘iets’.

  Om vervolgens weer gewoon iets te zijn: de mens Zwerver. Die naar woorden zoekt om toch een beetje te begrijpen.

  Like

 8. @Zwerver: Want onze geest lost alleen begrijpelijke en verklaarbare zaken op.

  Je zou ook kunnen stellen dat onze geest in staat is geweest zaken die voor haar voorheen onbegrijpelijk en onverklaarbaar waren (een mysterie), begrijpelijk en verklaarbaar heeft gemaakt.

  We weten in ieder geval waar we in de dagelijkse praktijk consistentie aan kunnen ontlenen, wat ons functioneren in deze ten goede komt, wat levensbeschouwelijke aangelegenheden betreft wordt het natuurlijk een ander verhaal. Daar kan een ieder, dan wel of niet geinspireerd door bepaalde kennisbronnen (overleveringen), zijn eigen concepten uit destilleren.

  Zelfs beweringen dat het niet bestaan de hoogste vorm van bestaan is. Kun je dat trouwens ook onderbouwen.

  Like

 9. @Zwerver: De roos is niet voor niets de koningin der bloemen

  Dat soort van waardeoordelen hebben we zelf allemaal bedacht, ook een paardenbloem heeft haar eigen intrinsieke schoonheid, hoewel ik het je nu ook weer niet zou aanbevelen je vrouw met een bosje paardenbloemen te verrassen.

  Like

 10. Zwerver

  Niet-weten is een mysterie. Maar wel een mysterie voor weten. Als je eenmaal niet-weet is het weer een mysterie waarom mensen zo zeker denken te weten.

  Een mysterie is een onbegrijpelijk of onverklaarbaar feit. Onze geest is gek op raadseltjes oplossen.
  Daarom zal de geest ook nooit achter het mysterie komen. Want onze geest lost alleen begrijpelijke en verklaarbare zaken op. Daarom is niet-weten het hoogste weten. En niet-bestaan het hoogste in het bestaande. Niet-bestaan in het bestaande is als de suiker die oplost in de koffie. Je kan niet zeggen de suiker is híer of dáár, de suiker en de koffie zijn een verbinding aan gegaan.

  Like

 11. Zwerver

  Mijn duit in het zakje. De roos is niet voor niets de koningin der bloemen. Om het goddelijke te bereiken, dienen wij de weg over de steel met haar vele doorns te bewandelen. De roos staat niet voor niets symbool voor de liefde. Pijn, liefde, schoonheid, de roos symboliseert het allemaal.

  Geliked door 1 persoon

 12. joost tibosch sr

  Roos

  En het weten van ingewijde Jan is zijn befaamde mysterieus occulte (niet!) weten maw zijn gnostsch zwijmelen!

  Like

 13. Jan

  Beste Roos.
  Leuk gezegd, jij als Roos, één der bloemen, samen met de bomen, de wolken en de maan allemaal goddelijk; tezamen de ene god. .(sive natura)
  (of één in god)

  Joost “ziet” dat niet, dus hij gelooft heel persoonlijk (in Papa). Zo heeft iedereen zijn geloof. Behalve zij die niet geloven maar weten.

  Like

 14. joost tibosch sr

  Roos Heel concreet: Zelfs degene die jou “mijn Roos” noemt is niet zo “alltijd bij je” als die joodse JHWH, die Jezus heel persoonlijk Abba=Papa=Pa noemde. Dat zie ik niet, dat geloof ik!

  Like

 15. joost tibosch sr

  Roos

  Noch de bloemen noch de bomen noch de wolken noch de maan zijn/is God. Ze zijn er niet minder mooi door. Als gelovige kan ik slechts de menselijke woorden voor de mooist denkelijke menselijke
  persoonlijke verhouding gebruiken om tastend te beschrijven hoe God moet zijn, maar zien/weten
  doe ik dat niet…geloven wel!

  Zelfs de grote Zonnegod van Babylon durfden de joodse priesters in Babylon -zij het een prachtige- maar slechts een lamp aan het hemelgewelf te noemen. Met hun kennis van de natuur en met hun protest tegen de toen vereerde natuurgod zon(maan) zeiden ze: “Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde, om te heersen over de dag en de nacht….”.

  God noemden ze Jahweh (oud hebreeuws voor Jah=Hij is altijd bij ons + weh=op zijn manier) Ze schreven met hun letters JHWH en spraken die heilige “4 letter” naam niet uit

  Like

 16. Roos

  Als god niet de bloemen en de bomen is, de wolken en de maan,
  dan geloof ik god niet meer
  maar gelukkig is daar nog niet veel van te merken

  Geliked door 1 persoon

 17. @Egbert,
  ja, inderdaad, er zal wel zo-iets bestaan of zijn als deus of natura ; maar de enige zekerheid is het bestaan van dat enige ware zijn van die eeuwige, absolute wetmatige Logos…, die andere god…

  Like

 18. @Armand,

  We kunnen geen replica’s van mensen maken, zet dat maar uit je hoofd, ondanks het feit dat sommige enthousiastelingen denken dat het wel kan, behalve dan op de natuurlijke manier of met behulp van natuurlijke ingrediënten.

  Op het gebeid van Robotica, A.I. kunnen we wel steeds meer, ze kunnen meer ingezet worden in de bejaardenzorg, (dat ze geen uitstraling hebben moete de bejaarden dan maar op de koop toe nemen), bij medisch ingrijpen, zoals operaties, in het leger, robotsoldaten en steeds meer geavanceerde drones, waar dit alles naartoe gaat zullen we wel zien.

  Maar het is de mens die de programmatuur hiervoor blijft ontwerpen en zo de mogelijkheden bepaalt.

  Wat zijn in vredesnaam nu organische robotten.

  Ben je wel enigszins op de hoogte van het belangrijke verschil tussen organische en anorganische moleculen. .

  Like

 19. Egbert,
  Zelfs als we het mechanisme van de levende cel zouden kunnen namaken, zou dat zoveel geld kosten dat het economisch niet rendabel is. Die bestaat tenslotte organisch materiaal, wat op zichzelf niet duur is. Toch is het economisch veel rendabeler om robotten uit anorganisch materiaal te maken.
  Robotten voeren uit wat men geprogrammeerd heeft zonder knibbelen, zonder staking en op gelijk welk tijdstip en zijn technisch rendabel maakbaar.
  Moest men hetzelfde willen bereiken met organisch gekweekte slaven, zou dat ethisch niet aanvaard worden. Daarom gebeurt er weinig of geen onderzoek naar organische robotten. Hoogstens wordt onderzoek gedaan naar organische ships.

  Like

 20. -Laten we alles : de mens, de natuur, het transcendente en god zien als een “eenheid”; zodat de rede niet van de werkelijkheid en de werkelijkheid niet van rede verstoten is.
  -En dat alles “is” ,…
  en “zijn” is leven.

  Like

 21. Armand: Dat is me allemaal wel bekend. Dat zijn benodigde manifestaties voor leven, maar geen wetenschaper die jou precies de definitie van leven kan geven.
  Als jij het weet kun je zo de Nobelprijs ophalen. 🙂 Lees er anders maar eens wat meer over.

  Like

 22. Egbert,
  Leven is de moleculaire constructie gevormd uit zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof en fosfor n.l. de cellen. Die cellen vormen dan weer complexe constructies, planten en dieren. Dit zijn de enige vormen van leven die wij hier op aarde kennen.
  Vermits we nog geen enkele kennis hebben van leven op andere planeten, kunnen we daar niets over zeggen.

  Like

 23. @Valere: Transcendentie staat voor bovennatuurlijk, maar als het deel uit zou maken van de natuur, dan behoef je het natuurlijk niet meer als bovennatuurlijk benoemen.
  Of zie je het transcendente en de fysieke werkelijkheid als twee gescheiden fenomenen, zoals in de filosofie van Plato over de ideeën leer waaraan onze werkelijkheid ten grondslag ligt.
  Wat leven nu precies is en blijft een raadsel. Je bent zelf een stukje leven en kunt er daarom weinig zinnigs over zeggen. 🙂

  Like

 24. Trouwe Lezeres

  Valère,

  Dank je wel voor: ‘een ziel hebben is deel hebben of zijn van een transcendent ‘iets’. Dat vind ik prachtig gezegd!!
  Ook wat je over ‘leven’ zegt is kort, krachtig en mooi!

  Like

 25. @Valere: Voor zover we een ziel hebben

  Wat versta jij dan onder ziel.

  [het leven is het inpassen van het zijnde in het algemeen, logisch zijn zelf]

  Betreft dit nu een definitie van leven, ik begrijp hier niets van.

  Like

 26. -@ … ziele-gaven ( voor zover we een ziel hebben) zijn die gaven , eigenschappen,of krachten, die meer uitgaan van die ziel dan van ons lichaam zelf..
  -@ “ ….wat is het leven ?” …..het leven is het inpassen van het zijnde in het algemeen, logisch zijn zelf…

  Like

 27. @Armand: De bron van het leven zal de wetenschap wel ontrafelen.
  Dat betreft nu juist het grootse mysterie, je bent slechts een stukje organisch leven, niets meer en niets minder, wat leven nu precies is, ik denk niet dat we dat ooit zullen ontdekken, stel (even hypothetisch) dat het wel het geval zou zijn, zou er ook niemand meer hoeven te sterven, hadden we vanuit deze kennis zeggenschap over leven en dood. Overdenk eens de consequenties hiervan.
  @Valere; Wat bedoel je nu met ziele-gaven.

  Like

 28. -…”er is meer…” ; vraag blijft, wat is er meer ?
  Ook de mens met zijn geestelijke :gaven van verstand, wil, en bewustzijn is een deel van en in de natuur ; die dan zelf als geheel niet kan verstoken zijn van enige “”ziele-gaven”…

  Like

 29. joost tibosch sr

  Zelf heb ik ook “geboeid” mijn ogen uitgekeken op de primitieve Papoea;s in West-NieuwGuinea…Mis ik bij Slavenburg de tot in het heden reikende primitieve mens? Begint hij echt pas in het oude Egypte?
  @Carla Sta jij op de schouders van de goden?…

  Like

 30. Carla

  Dank voor deze info. Lijkt me een hele boeiende reis. Ik ga hem maken. Heerlijk om….onderweg te zijn en alsmaar Goden en Mensen tegen te komen , op wiens schouders we mogen staan om het verleden, in het heden weer tot leven te roepen.

  Geliked door 1 persoon

 31. joost tibosch sr

  “De boeiende lijn van de mens naar een hogere bewustzijnsfase door de eeuwen heen”? Het in onze tijd nog (weer) bekende bronnenmateriaal geeft inderdaad een boeiend overzicht van tijdgebonden menselijk zoeken naar de zin van het leven. Mijn tijdgebonden menselijke moderne hersens worden daar inderdaad door “geboeid”, maar laten zich echter niet meer “inwijden” in occult tijdgebonden denken uit het lange menselijke verleden. Bovendien moeten ook moderne mensen het doen met gewoon, -altijd al door tijdgebonden kennis gevormd- menselijk bewustzijn. Zelfs Jakob Slavenburgs’”inwijding” kan daar geen “hoger bewustzijn” van maken, laat staan “goddelijk bewustzijn”!

  Like

 32. Mensen zullen blijven zoeken naar de bron van het heelal en de bron en de zin van het leven.
  De bron van het leven zal de wetenschap wel ontrafelen. De zin van het leven zal ieder voor zichzelf moeten uit knobbelen. De bron van het heelal zullen en kunnen we nooit vinden omdat die bron niet materieel is.

  Like

 33. Zwerver

  Verder lezen we over thema’s als de christelijke en islamitische mystiek, alchemie, vrijmetselarij, occultisme, magnetisme, esoterie en spiritisme.

  ————————————

  In feite zijn het geen verschillende thema’s. Maar gaat het steeds over hetzelfde thema: het mysterie van mijn (persoonlijke) bestaan. Om dat mysterie te ont’sluieren (van de sluiers ontdoen) helpt een geloof in een hogere kosmische macht niet. Een boek als dit kan er wel helpend bij zijn. (ik overweeg de aanschaf, al was het maar uit nieuwsgierigheid) Wat hebben Hermes Trismegistus en de islamitische soefi’s gemeen? Zij zochten en zoeken naar hetzelfde: weet-heid bereiken van de Bron van ons bestaan.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.