Vrijheid van godsdienst en de Marrakesh Verklaring

Marrakesh-decl

Honderden prominente soennitische en sjiitische islamitische geleerden pleitten onlangs tijdens een conferentie in het Marokkaanse Marrakesh, samen met vertegenwoordigers van andere levensovertuigingen, voor bescherming van religieuze minderheden in moslimlanden. Dit resulteerde in de zogenaamde Marrakesh Verklaring, gebaseerd op het Handvest van Medina èn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Volgens Ayman Ibrahim, docent Islamstudies aan het Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky (VS), heeft het Handvest van Medina ten tijde van profeet Mohammed weinig betekend voor de religieuze minderheden, ondanks de afspraken over vrijheid van godsdienst. Enis Odaci en Arnold Yasin Mol, van de denktank voor islamitisch humanisme en samenleving, stellen echter dat Ibrahim een en ander uit zijn context haalt en dat als hij bronnen citeert, dat dan goed moet doen en niet die context weglaten.

In alle drie de situaties was het Handvest van Medina inderdaad van kracht, maar de joodse stammen, die in deze periode zijn verdreven of waar oorlog mee is gevoerd, hadden ook allen eenzijdig dit vredesverdrag geschonden. In klassieke islamitische teksten wordt dit punt altijd benadrukt en ook gold dat executies alleen werden uitgevoerd op die strijders die ‘muqattil’ waren: zij die daadwerkelijk de wapens hadden gebruikt.’

The-constitution-of-Madina-208x300Maar, move on! Volgens Odaci en Mol is het tijd om de handen ineen te slaan; is de Marrakesh Verklaring een signaal dat in Nederland aandacht verdient en door christelijke organisaties ingezet moet worden in de dialoog met moslims.

Niet om te bekeren, maar om te co-existeren. Wat dat betreft gaat de Verklaring van Marrakesh ons allen aan, omdat we allemaal verbonden zijn in de droom van een vreedzaam samenleven.’

Zij stellen dat de oproep om de Shari’a volgend te laten zijn op universele mensenrechten (dus gelijkheid van ras, cultuur, religie en gender, inclusief afvalligheid en bekering) in vele delen van de islamitische wereld een verregaande en unieke uitspraak is.

Bedek positieve ontwikkelingen niet met een deken van wantrouwen. Waarom zou je? Je hebt in plaats van sommige hadith uit een andere tijd en totaal onbekend bij bijna alle moslims, nu een heel actueel intra-religieus (!) opgesteld en voor religieuze minderheden zeer welkom statement van geleerden in de huidige tijd. Doe er je voordeel mee.’ (Commentaar Odaci)

Die droom van vreedzaam samenleven zou m.i. in Nederland zijn eigen betekenis kunnen krijgen. Andersom zijn in onze joods-christelijk-seculiere samenleving de moslims immers een minderheid en dient de Marrakesh Verklaring hier te betekenen dat moslims als religieuze minderheid ook beschermd dienen te worden. Evident geldt dat dan ook voor alle andere religieuze en anders-levensbeschouwelijke minderheden. Het is, zoals Odaci en Mol zeggen: de Marrakesh Verklaring gaat ons allen aan, omdat we allemaal verbonden zijn in de droom van een vreedzaam samenleven.

Zie:
Marrakesh: pleidooi ter bescherming van minderheden
Tijd om de handen ineen te slaan
Vrome woorden uit Marrakesh

Illustrs: humanislam.com en constitutionofmedina.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

41 Responses

 1. @Fragmentje: Jeugdzonde? noem je dat gemakshalve maar even, wat voor keus had een dergelijk jeugdig iemand nu die in een totalitair regime leefde waarin ze tevens werden geïndoctrineerd, want dat ging vrij gemakkelijk op die leeftijd.

  En al had hij een schot gelost, so what?. Het was oorlog.

  Als jij als jong meisje in die tijd in Nazi Duitsland had geleefd had je misschien bij de BDM (Bund Deutscher Mädel) gezeten.

  Wat de Joden betreft, die in de zeventiende en achttiende eeuw al in veel Europese landen de financiële touwtjes in handen hadden (denk aan de familie Rothschild) en ook de talloze onderlinge Europese oorlogen hebben gefinancierd, ook destijds tegen Napoleon, om me daarover een mening te vormen ook wat de huidige politiek van Israël betreft heb ik de visie van Hitler niet nodig.

  Like

 2. Cor Steenvoorden

  @Egbert, “Jij neemt het geschrevene blijkbaar allemaal letterlijk.” nee hoor dat doe ik niet, kan me ook geen pratende slang met een aantal poten voorstellen, want als straf moest hij glijdend door het leven gaan. Maar het verhaal verteld wel dat de mens de verkeerde kant opging daar geloof ik wel in, het is symbolisch uitgebeeld. Veel wat in de Bijbel staat is in menselijk begrijpende taal opgeschreven. Net als sprookjes vaak een moraal vertellen, wat kinderen zouden moeten kunnen begrijpen.

  Like

 3. fragmentje

  jelle vd wal zegt:
  25 februari 2016 om 08:31
  @ fragmentje.
  Leuk, zo’n cirkelredenering.
  Omdat Grass als dienstplichtige opgeroepen werd voor de Waffen SS deugt hij niet.
  Hij loste niet één schot.
  Lees het boek Günter Grass, ‘Beim Häuten der Zwiebel’, München 2008 eens, ik denk dat er ook wel een nederlandse vertaling zal zijn.
  En helaas voor jou, Israël is voor mij het uithangbord wat z’n best doet alle vooroordelen over joden te bevestigen.
  Het herhalen van de standaard verhalen over Hitler werkt bij mij niet meer.
  Ik heb nooit geteld hoeveel boeken ik heb over WWII, maar het zijn er gauw een honderd.

  Nee Jelle, het is geen cirkelredenering, doch slechts een ontkrachting van een subjectief “onverdacht”

  Grass mag een groots literair romanschrijver zijn geweest, maar “onverdacht” was hij zeker niet. Gelauwerd en verguisd, “het geweten” van Duitsland, dat ruim 60 jaar zijn jeugdzonde verzweeg.

  Pas in 2006 openbaarde hij zijn daadwerkelijk oorlogsverleden. Nee, niet dienstplichtig, gewoon vrijwillig aangemeldt, omdat hij in z’n jonge jaren fervent Hitler-fan was.

  Geen schot gelost? Hij is op het slagveld als tankschutter gewond geraakt. Volgens zijn eigen zeggen en bevestigt in de publiciteit rondom het door jou bewierookte autobiografische boek.

  De “Rokken van de ui” is inderdaad in het Nederlands vertaald.

  Even googelen en de recencies over het ” onverdachte” worden ontkracht.

  Mening is altijd subjectief. Over schrijvers, over landen en over religie.

  Like

 4. fragmentje

  Egbert zegt:
  25 februari 2016 om 00:58
  @Fragmentjeesemitiische, en die wegens anti-semitiische ‘proza’ (uitgebracht in diverse internationale kranten; april 2012)

  Zo lag het ook niet helemaal. Dat kun je al op Wikipedia lezen.

  Dat weet ik @Egbert, Ik chargeerde op het gecharcheerde “onverdacht”.

  Like

 5. @Cor, waarom was de slang nu zo veel slimmer dan al het gedierte des velds, maar okay dat is jouw geloof. Jij neemt het geschrevene blijkbaar allemaal letterlijk.

  De dieper achterliggende symboliek van het Scheppingsverhaal is voor mij blijkbaar ontoegankelijk.

  Jelle stelt er is iets goed mis gegaan bij de soort verandering die wij ten onrechte als evolutie benoemen???

  Zelf denk dat dat armoede en onwetendheid al behoorlijk veel ellende genereert, maar echt weten doe ik het ook niet.

  armandmaes: Als je daar meer over wilt weten kun je beter eens een kijkje gaan nemen op het blog van Gert Korthof, de discussies zijn voor mij vaak te technisch, want ik heb er de ballen verstand van, beschik alleen maar over een heel klein beetje globale kennis, ben ooit in mijn jeugd eens opgeleid als medisch analist maar heb verder niets meer met de opleiding gedaan.

  http://korthof.blogspot.nl/

  Like

 6. Egbert, Jelle,
  Het DNA bevat stringen. Niet alle stringen zijn actief, vandaar de verschillen tussen levende wezens. Als de reeks actieve stringen verandert evolueert het wezen. Het volledige mechanisme is nog niet gekend maar dit lijkt een redelijke theorie. Men kan nu al door aanpassing van het DNA, de eigenschappen van planten veranderen.

  Like

 7. @Jelle, wat is nu bij jou de achterliggende gedachte dat er iets goed mis is gegaan bij de soort verandering die (zoals jezelf stelt) ten onrechte als evolutie wordt benoemd. (zie je post van 24-2 19:10).

  Like

 8. @Joost, het is ook een feit dat nergens in Europa de Jodentransporten zo goed en georganiseerd verliepen als in Nederland.

  Ik vermoed trouwens dat als de stakers van te voren hadden geweten hoe de Duitsers hierop zouden reageren, ze er niet aan waren begonnen.

  Wat Jelle schrijft dat naar zijn mening de Duitse misdaden nauwelijks minder erg zijn dan die van de geallieerden zit absoluut een kern van waarheid in. Welke natie heeft nu schone handen.

  .

  Like

 9. joost tibosch sr

  Egbert/Jelle De korte herdenking van de februaristaking vandaag blijft een indrukwekkende herinnering. De talloze wegkijk- en meewerkdagen bij nazi-misdaden, hoe begrijpelijk ook bij levensgevaar, bieden geen inspiratie voor humanisten/christenen nu, als ze tenminste een knip voor hun neus waard zijn. Ook als andere neuzen-zonder-knip het liefst de andere kant op blijven draaien ..

  Like

 10. jelle vd wal

  @ joost.
  Eigenlijk vrij toevallig lees ik een biografie over Bismarck.
  Het begon met een reisboek over Sicilië, waar ik tegenaan liep.
  Ik ga de keten niet uitleggen.

  Op grond van de memoires van Schacht had ik een redelijk positief beeld van Bismarck.
  Dat wordt nu geleidelijk bijgesteld, ik begin hem meer en meer te zien als een machtswellusteling, die best wat veel bloed wilde offeren voor zijn machtsaspiraties.

  Ik krijg wel eens het idee dat ik uitzonderlijk ben, dat ik op grond van nieuwe feiten en inzichten mijn inzichten bijstel.
  Toch is er ook een verontschuldiging voor Bismarck, hij leefde in een tijd waarin machthebbers niet veel meer zorgen lijken te hebben gehad dan hun macht behouden, en de aspiratie die uit te breiden.

  WWII had één positief aspect, oorlog is uit de gratie, 60 miljoen doden en wereldwijde verwoestingen nam wereldwijd de oorlogslust weg.
  De voortdurende propaganda over die oorlog heeft daarmee ook een positief aspect.

  Negatief is uiteraard Duitsers nog steeds met een schuldgevoel op te zadelen.
  Ook al zou een deel van de aan Duitsland toegeschreven misdaden waar zijn, dan nog leeft er eigenlijk geen Duitser meer die daar iets mee te maken had.
  In mijn mening zijn de Duitse misdaden nauwelijks minder erg dan die van de geallieerden.

  Hoe zeer de geschiedenis tot op heden doorwerkt zie je aan de migrantengolf, of Merkel het meent weet ik niet, maar ze refereerde aan WWII, ‘toen het anders was’.
  Ik vraag me nu af of die WWII propaganda tot het einde van Europa zal leiden, dan lost die propaganda tenminste nog een boosaardige illusie op.

  Het lijkt niemand op te vallen hoe onze leiders de mensenrechten al hebben laten vallen.
  Niemand heeft het meer op het hoogverheven recht op asiel, alleen nog over wie de ellende voor z’n kiezen krijgt, en hoe de ellende, voor ons, kan worden ingeperkt.
  En dun vernisje, mensenrechten.

  Like

 11. Egbert,
  Dat mensen hun identiteit aanscherpen door conflicten, lijkt mij echt een brug te ver. Iedereen kan rustig zijn standpunt uitleggen. De ander kan dan zelf beslissen of hij de argumenten van zijn opponent redelijk vindt of niet. Hoog oplopende discuties doen alleen de standpunten verstarren.
  Wat voor privé geldt, geldt ook tussen bevolkingsgroepen. Alleen daar spelen hebzucht van machtshebbers, seculier en religieus, en hongersnood ook een grote rol in conflicten.

  Like

 12. @armandmaes: Is het zo moeilijk om zich NIET te moeien met de religie of levensovertuiging van iemand anders???

  Nee, er schuilt zelfs een diepe behoefte achter want mensen kunnen zelfs grotendeels hun identiteit ontlenen aan de conflicten waarin ze met anderen verstrengeld zitten.

  @Jelle: ik denk omdat er bij de soortverandering, die ten onrechte evolutie wordt genoemd, iets goed mis ging

  Ik vraag me af of je het in dergelijke termen zou kunnen beschrijven, waarom kwalificeer je soortverandering als “ten onrechte evolutie” en wie is de auteur van Demonic Males.
  (zou wel eens een recensie van dit desbetreffende boek willen lezen).

  @Joost: De basisschoolmentaliteit dat je bij evidente onwelgevallige schuld naar anderen gaat zitten wijzen, heb je als volwassen humanist/christen hopelijk toch wel afgeleerd.

  Welnee Joost, volg maar eens een politiek debat, dat kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat in wezen deze mentaliteit nog steeds opgeld doet.

  Wat de bavianen betreft ik haalde dit voorbeeld aan om te illustreren dat bavianen in hun gedrag wel enige overeenkomsten met het gedrag van de mens (onder bepaalde omstandigheden) vertonen
  Ook dat ze soms soortgenoten aanvallen.

  http://www.lifeoftali.com/2015/03/bavianen-vallen-dorpelingen-lastig/

  Like

 13. Is het zo moeilijk om zich NIET te moeien met de religie of levensovertuiging van iemand anders???
  Ik ben vrijdenker maar heb er geen enkel probleem mee dat iemand anders dingen gelooft die voor mij soms onlogisch overkomen. Dat religie met cultuur te maken heeft en niet met wetenschap, is voor mij geen punt. Vele culturen en religies hebben indrukwekkende architectuur voortgebracht. Dat religies oorlogen voortbrengen is niet correct. Religies worden misbruikt door machtsgeile mensen die hun macht en rijkdom willen uitbreiden. Die machtsgeile mensen zijn en waren, dikwijls, de leiders van een religie.

  Like

 14. joost tibosch sr

  Jelle/Egbert

  Ook wandaden van een neo-zionistisch Israel schenden mensenrecht. En dat deden de wandaden van Hitler cs, Stalin cs etc. zeker ook. Humanisme met zijn na WOII groeiende recente versie van mensenrecht (en ook het christendom, waar ik nu voor kies) heeft het over mensen met verantwoordelijkheid, die ook grondwettelijk (godsdienstig) ter verantwoording geroepen kunnen worden.

  Ook ik besef dus dat ik bij mijn wangedrag ter verantwoording kan worden geroepen en roep dan minstens mezelf ter verantwoording, ook als belezen ik mijn of andermans wangedrag met verwijzing naar anderen smoes van schuldvermindering wil of zomaar van schuld vrij dreigt te praten De basisschoolmentaliteit dat je bij evidente onwelgevallige schuld naar anderen gaat zitten wijzen, heb je als volwassen humanist/christen hopelijk toch wel afgeleerd.

  En..met mijn kennis van evolutie en biologie zal ik in ieder geval nooit de “schuld” aan bavianen geven en hen ter verantwoording roepen..hopelijk heb ik wel het lef dat -als dat nodig is- bij mezelf en mensen wel te doen!

  Like

 15. jelle vd wal

  @ fragmentje.
  Leuk, zo’n cirkelredenering.
  Omdat Grass als dienstplichtige opgeroepen werd voor de Waffen SS deugt hij niet.
  Hij loste niet één schot.
  Lees het boek Günter Grass, ‘Beim Häuten der Zwiebel’, München 2008 eens, ik denk dat er ook wel een nederlandse vertaling zal zijn.
  En helaas voor jou, Israël is voor mij het uithangbord wat z’n best doet alle vooroordelen over joden te bevestigen.
  Het herhalen van de standaard verhalen over Hitler werkt bij mij niet meer.
  Ik heb nooit geteld hoeveel boeken ik heb over WWII, maar het zijn er gauw een honderd.

  Like

 16. @Fragmentje, en die wegens anti-semitiische ‘proza’ (uitgebracht in diverse internationale kranten; april 2012)

  Zo lag het ook niet helemaal. Dat kun je al op Wikipedia lezen.

  Quote link: Grass protesteerde tegen de levering van een Duitse duikboot aan Israël waarop kernraketten geplaatst konden worden. Hij noemde daarbij de staat Israël een gevaar voor de wereldvrede en beschuldigde de staat Israël ervan de “uitroeiing van het Iraanse volk” voor te bereiden door een preventieve – mogelijk nucleaire – aanvalsoorlog tegen de Iraanse uraniumverrijkingsinstallaties.[3] Grass plaatste het klaagdicht in de traditie van poëtisch verzet tegen atoombewapening in het algemeen, maar desondanks werd het gedicht door sommigen als “antisemitisch” gebrandmerkt,
  Einde quote.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass

  Like

 17. @Carla (21-02-16 om 13.08)

  De Marrakesh Verklaring lijkt mij ook een hoopvol gewaad.

  Al vrees ik dat er nog eeuwen, of in het meest hoopvolle geval decennia, overheen zal gaan voordat ieder menselijk wezen, atheïst, agnost, monotheïst of polytheïst dit kleed past.

  Like

 18. @jelle vd wal
  “Ik noem een titel uit onverdachte bron:
  Günter Grass”

  Günter Grass een onverdachte bron?
  Een ex?-nazi en Waffen-SS-er, krijgsgevangene in de VS geweest na WO II en die wegens anti-semitiische ‘proza’ (uitgebracht in diverse internationale kranten; april 2012) Israël niet meer in mocht , is dat wel een onverdachte bron?

  On-topic: Hitler was een anti-katholiek, naast dictator een massamoordenaar. Een wraakzuchtige, narcistische, nationaal-socialistische dictator, die op basis van ras en religie miljoenen mensen de gaskamers en dus de dood heeft ingejaagd.

  Like

 19. Egbert,
  “Waarom de mensen oorlog voeren….”
  Mensen voeren oorlog
  1. Uit hebzucht. Ze plunderen de rijkdommen uit andere landen.
  2. Door overbevolking. Als er een te grote concentratie van mensen ontstaat leidt dat dikwijls tot hongersnood. Zij gaan dan gebiedsuitbreiding trachten te bekomen door oorlog.

  Like

 20. jelle vd wal

  @ egbert
  Hoe de meeste landen hun geschiedenis oppoetsen lees je b.v. in George Macaulay Trevelyan, ‘British History in the Nineteenth Century (1782 – 1901)’, London 1921, vertaald: ‘helaas kwamen in de kampen vele vrouwen en kinderen om’.
  Om misverstanden te voorkomen, de Boeren oorlog concentratie kampen.
  Zoals bekend ging die oorlog om goud en diamanten.
  Waarom mensen elkaar uitmoorden, ik denk omdat er bij de soortverandering, die ten onrechte evolutie wordt genoemd, iets goed mis ging, met één soort grote apen is de diersoort mens de enige die de soortgenoten uitroeit.
  Zie het boek Demonic Males.

  Like

 21. @Joost, ik word er ook niet vrolijk van, je hoeft helemaal niets goed te praten maar kunt ook niet om de feiten heen.

  De Engelsen kwamen trouwens voor het eerst met de concentratiekampen op de proppen.
  Dat was geen uitvinding van de Nazi’s.

  Waarom mensen eeuwig en altijd oorlog moeten blijven voeren, hebzuchtig zijn, belust op macht heb ik ook geen antwoord op. Dat zal wel biologisch ingebakken zijn vermoed ik.

  Like

 22. jelle vd wal

  @ tibosch
  Het is natuurlijk vervelend als, wat je ziet als vaststaand, ondergraven wordt.
  Toen ik tijd begon te krijgen, nu al weer een vijftien jaar geleden, als je me toen had voorspeld wat ik nu voor inzichten had, dan had ik je voor gek verklaard.
  Ik heb een veertig boeken over de jodenvervolgingen, het beeld daaruit wijkt wat af van het gangbare.
  En inderdaad, SS’ers waren in het algemeen heel andere mensen dan hoe ze nu worden gezien.
  Aantjes was slachtoffer van zo’n waanidee.
  Ik noem een titel uit onverdachte bron:
  Günter Grass, ‘Beim Häuten der Zwiebel’, München 2008.
  Overwinnaars schrijven geschiedenis, dat ze zoveel geschiedenis schrijven wist ik lang geelden niet.
  Churchill wist het wel, gezien zijn uitspraak ‘de geschiedenis zal goed over mij oordelen, want ik schrijf hem zelf’.
  Churchill voorzag nog niet wat de Britse prof Charmley zou gaan schrijven.
  John Charmley, ‘Churchill, The end of glory, A political biography’, London 1993
  En al helemaal niet Lynn Picknett, Clive Prince and Stephen Prior, ‘Double standards, The Rudolf Hess cover-up’, London 2002, hoe Churchill tegen hield dat de oorlog in midden 1941 stopte.
  Tot op heden zijn de Hess documenten geheim.

  Like

 23. joost tibosch sr

  Egbert

  Wat een gezwijmel over onze zielige baviaan Hitler met zijn SS-baviaantjes! Concentratiekampen..wat doet dat ertoe?!! Miljoenen joden, zigeuners, homosexuelen, gehandicapten uitgemoord, wat een bavianenstreken! Sorry, hoor, hier word ik kotsmisselijk van!
  Omdat zelfs ik ook weet van Stalins’rotstreken en van wie nog meer, zou ik dat allemaal maar goed moeten praten? Als je in je evolutie niet verder kwam dan de bavianen, moet ik dit soort zielig bavianengebrul maar goedvinden?

  PS Nu begin ik echt kwaad en venijnig te worden en vergaat me alle lust tot verdere bavianendiscussie! En krijg dus hoe dan ook geen sorry meer uit de menselijke mond..

  Like

 24. @Joost, Hitler en zijn SSers hadden echt niet het monopolie op wreedheden, dat is inherent aan elke oorlog, de meeste SSers waren zelfs uitstekende militairen en en wilden helemaal niets te maken hebben met de minderheid die hun blazoen bezoedelde door misdaden tegen de civiele bevolking, de kiem van WW II was trouwens al gelegd met de invoering van het verdrag van Versailles, wat denk je trouwen van Stalin, die heeft zich ook niet onbetuigd gelaten, trouwens de hele menselijke geschiedenis is toch met bloed beschreven, volkeren bevechten elkaar al sinds mensenheugenis, mensen zijn van nature echt niet zo vreedzaam, dat schijnt trouwens ook te gelden voor bavianen die soms zonder redenen andere kolonies aanvallen en uitmoorden. Misschien interessant voor de evolutiebiologen onder ons.

  Like

 25. joost tibosch sr

  Jelle

  Ben genoegzaam op de hoogte van het ontstaan van WO II om daar niet alleen duitsers de schuld van te geven, maar heb daarom nog geen behoefte om de nog genoegzamer bekende wandaden van een Hitler en zijn SS-ers daarmee goed te praten. Het was niet voor niets dat we meteen daarna minstens al een “Verklaring van de Rechten van de Mens” kregen

  Like

 26. jelle vd wal

  @ joost.
  Ik moet toegeven dat ik, voor ik tijd kreeg om te lezen, al de verhalen over de vreselijke Duitsers ook als zoete koek slikte.
  Laat ik er één vreselijk iets uithalen, Oradour sur Glane. Frankrijk heeft er een toeristenattractie van gemaakt, daar kun je zien hoe SS troepen een bloedbad aanrichtten in de nadagen van de oorlog, wat geen enkele zin had.
  Helaas is er een studie daarover, van een Belg, meen ik, hij kreeg daarvoor twee jaar cel, die m.i. overtuigend aantoont dat het bloedbad werd veroorzaakt door wat doorgaat voor Frans verzet.
  De archieven over Oradour werden in 1953 voor 100 jaar gesloten.
  Ik weet niet of Malmédy je iets zegt, een soortgelijk verhaal.
  En zo zijn er meer studies.
  Vincent Reynouard, ‘Die Wahrheit über Oradour, Rekonstruktion und Forschungsbericht eines Franzosen, Was geschah am 10. Juni 1944 wirklich ?’, Stegen am Ammersee, 2005 (Le Massacre d’Oradour, Antwerpen 1997).
  De boeken die ik noemde gaan overigens over hoe WWII ontstond.
  Ik zou ze niet lezen, je raakt helemaal van slag, denk ik.

  Like

 27. joost tibosch sr

  Jelle,

  En wat er bij iedereen, die zijn oren niet dichtstopt, genoegzaam bekend is over de jaren 1940-1945 …..?

  Like

 28. jelle vd wal

  @ joost
  ” na Das Dritte Reich met zijn afschuwelijke WO II ”
  Ondertussen is toch genoegzaam bekend dat Hitler geboren werd in 1919 in de Spiegelzaal in Versailles, waar overwinnaars (alleen door ingrijpen van de VS) het domste en slechtste ooit uit de politiek bedreven.
  Nadat Hitler Duitsland uit de as had doen herrijzen werd het spelletje opnieuw gespeeld.
  Literatuur daarover is er in overvloed, alleen lijkt het alsof niemand die boeken ooit las.
  Ik noem er drie.
  Charles A. Beard, ‘American Foreign Policy in the Making, 1932 – 1940, A study in responsibilities’, New Haven, 1946
  Simon Newman, ´March 1939, The British guarantee to Poland, A study in the continuity of British Foreign Policy’, 1976, Oxford
  A J P Taylor, ‘The Origins of the Second World War’, 1961, 1967, Londen

  Like

 29. Er zullen altijd voorbeelden zijn van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies of wereldbeeld. Er zullen ook altijd voorbeelden zijn van het tegengestelde. Religies zijn een cultureel verschijnsel wat altijd blijft bestaan. Een vrijdenker kan ook gelovig zijn. Hij heeft de vrijheid te geloven wat hij de meest aanvaardbare theorie over god enz. vindt. Hij beseft dat ieder geloof een gissen naar de waarheid is. Er zijn mensen die geloven dat de oude cultuur-historische boeken zoals de christelijke en de islamitische, een antwoord geven op alle vragen. Ondanks dat de boeken geschreven werden door wijzen uit het verleden, blijft het altijd gissen en wordt de interpretatie steeds aangepast aan de evoluerende wetenschap.

  Like

 30. joost tibosch sr

  Het verdrag van Medina geeft een beschrijving van de Oemma van Allah, de moslimgemeenschap, na de vlucht uit Mekka in Medina ontstaan. Het is een verdrag van de vluchtende emigranten uit Mekka met de “helpende” inwoners van Medina én oorspronkelijk -heel opvallend voor die tijd- met de joodse en christelijke gemeenschap in die stad.
  Zoals het Rijk van God. christelijke gemeenschap, in de (vroege) ME ook christelijke sociaal-politieke verwoording was van eenheidstreven van toen gebruikelijk strijdende Europese stammen, zo was de Oemma in dezelfde (vroege) ME de islam sociaal-politieke verwoording van het eenheidsstreven van strijdende arabische stammen..

  Zoals bij Karel de Grote dat Rijk van God met de toen gebruikelijke strijdvaardigheid van europese stammen uitgroeide tot een europees wereldrijk, zo groeide de Oemma van Allah onder Mohammed en zijn opvolgers op de toen gebruikelijke strijdvaardige manier tuswen arabische stammen uit tot een arabisch wereldrijk. Het lange tijdperk van wereldrijken werd zo op de toen jammer genoeg gebruikelijk gewelddadige wijze afgesloten met een christelijk westers wereldrijk en met een arabisch islamwereldrijk. Met alle toen gebruikelijke gelijkhebberig vechten sneeuwde het oorspronkelijke religieuze Exodusprotest van Rijk van God en Oemma van Allah tegen machtsstreven en geweld van wereldrijken nog compleet onder.

  Na alle koloniale westerse wereldoverheersing en na Das Dritte Reich met zijn afschuwelijke WO II lijkt de tijd (hopelijk)gekomen dat de wereldbevolking gaat beseffen dat de mensheid niet gediend is van verdere wereldoverheersing en wereldrijken, of die zich nu godsdienstig noemen of niet. De mensheid is alleen geholpen met daadwerkelijk humanistisch mensenrecht en die oude godsdienstige oorspronkelijke Exodus, uitweg door de woestijn, nu in liefde uit de wereld van macht en geweld. Nu (en hopelijk niet tot in den treure) geldt nog alleen het recht op zelfverdediging en poging tot menseneenheid..

  Like

 31. jelle vd wal

  paul
  nog even:
  ‘This side of peace’, Hanan Ashrawi, 1995, Simon + Shuster.
  Zij had een christelijke moeder, en een Islamitische vader, tot de Israëlische verovering van 1967 leefden zij een gelukkig leven in Ramallah.

  Like

 32. jelle vd wal

  @ paul
  Je lijkt me woorden in de mond, op het toetsenbord, te leggen die er helemaal niet staan.
  Iedereen mag van mij geloven wat hij of zij wil, zo lang ik er geen last van heb, om het even cru te zeggen.
  Besnijdenis, onverdoofd slachten, geen euthanasie, of dat bemoeilijken, geen abortus, geen voorbehoedmiddel, homofilie veroordelen, dat zijn dingen waarvan ik direct of indirecte last heb.
  Op het hoofd van Salmon Rushdie staat nu een prijs van 3.6 miljoen dollar !; vanwege wat rijmelarij.
  Zo meen ik er ook last van de te hebben dat mensen van een bepaald geloof dat geloof niet mogen verlaten van hun mede gelovigen.
  Geestelijke tirannie, ik vind dat vreselijk.
  Een volstrekt goddeloze achterneef van me had een heel lang gelukkig huwelijk met een diep gelovige vrouw.
  Niemand maakte er een probleem van.

  Like

 33. Jelle geeft het al aan: zolang geloofsverlating niet mogelijk is, is vrijheid van godsdienst ook een utopie. En zolang er religies zijn waar echtscheiding niet mogelijk is of homosksualiteit taboe is, is godsdienstvrijheid ook niet mogelijk.

  Het zijn de desbetreffende religies zelf die de vrijheid in de weg staan. Dergelijke ‘religies’ zijn er nog veel…. Een eerste stap is als religie zich terug trekt uit ‘de politiek’.

  Like

 34. jelle vd wal

  ” omdat we allemaal verbonden zijn in de droom van een vreedzaam samenleven.”
  Dit is, vrees ik, de illusie.
  Toen de komst van spoorwegen in Galicië joodse tussenhandelaren brodeloos maakte, rond1890, waren rabbi’s tegen emigratie naar de VS, omdat velen na aangekomen te zijn in dat land, het joods zijn van zich afschudden.
  Zoals de ouders van de fysicus Richard Feynman.
  Nog nooit heeft een Moslim op een forum, desgevraagd, mij willen bevestigen dat ook de Islam toelaat de Islam te verlaten.

  Like

 35. Carla

  Ik las vanmorgen (elders ): ” Elke religie is gekleed in het gewaad van haar tijd “.

  Vind de Marrakesh Verklaring een hoopvol ‘gewaad’.

  Geliked door 1 persoon

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.