‘Atheïsme is de dodelijkste ideologie in de geschiedenis’


‘Er zijn 28 landen in de wereldgeschiedenis met een regime dat bemand werd door 98 verklaarde atheïsten, van wie meer dan de helft betrokken was bij massamoordachtig praktijken zoals die van Stalin en Mao. De totale body count voor de jaren 1917-2007 komt op ongeveer 148 miljoen doden door toedoen van 52 atheïsten, dat is drie keer zoveel als alle mensen die gedood zijn door oorlog, burgeroorlog en gewone misdaden in heel de twintigste eeuw bij elkaar opgeteld.’

Aldus neurochirurg Michael Egnor op zijn blog ‘…there is is a 58 percent chance that an atheist leader will murder a noticeable percentage of the population over which he rules.’

Journalist Henk Rijkers verwijst in KN naar dit blog in het kader van het bezoek van Daniel Dennett aan Nederland, een van de ‘vier ruiters van het nieuwe atheïsme’, samen met Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher Hitchens. Dennett ontving de Erasmusprijs 2012.

Dennett (foto: knaw.nl) kijkt volgens het Nederlands Dagblad naar religie als oorzaak van geweld:

‘Maar zodat ze zien hoe religies echt in elkaar zitten, waarin ze van elkaar verschillen, en wat voor vreselijke geweld uit naam van die religies is gepleegd in het verleden.’

De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy reageerde hierop door te stellen dat de Goelag verantwoordelijk was voor de dood van vele gelovigen.

‘Moet de Goelag – verantwoordelijk voor de dood van vele gelovigen – iets over atheïsten zeggen? En de Dertigjarige Oorlog iets over christenen? Dit lijkt me geen vruchtbare manier om over religie te leren.’ 

Dagblad Trouw gaat misschien daarom in het geheel niet in op het besproken geweld dat de verschillende ideologieën aanwenden in het verslag over de bijeenkomst in het uitverkochte Paradiso waar dit weekend velen naar Daniel Dennett luisterden, de ‘filosoof die de grenzen tussen de natuurwetenschap en de filosofie onderzoekt.’

‘Het is de taak van de filosoof om de samenhang tussen de dingen te ontrafelen – niet om één van de twee categorieën als ondergeschikt weg te schuiven. Zelfs ‘het concept God’ niet, hoewel het duidelijk moge zijn dat hij geen twijfels heeft bij zijn atheïsme.’

Henk Rijkers, weer verwijzend naar Egnor, zegt dat de historische score van het collectieve atheïsme per jaar 182,716 erger is dan de ergste en schandelijkste misdaden van het christendom, de Spaanse inquisitie.

‘Dergelijk berekeningen leveren een ‘fascinerend perspectief’ aldus Egnor. ‘Zelfs als je de logische relatie negeert van oorzaak en gevolg tussen staatsatheïsme als heersende ideologie en massamoord, dan nog betekent een simpele analyse van het atheïsme of theïsme van nationale leiders een schokkende aanklacht tegen het atheïsme.’ In de twintigste eeuw ‘is er een kans van 58 procent dat een atheïstische leider een aanzienlijk deel van de bevolking waarover hij heerst zal uitroeien.’ 

Zie: ‘Atheïstische leiders vermoorden gewoonlijk hun bevolking’

en: Prof. James Kennedy: Pluralisme voorbeeldige traditie

en: Egnorance: “…there is is a 58 percent chance that an atheist leader will murder a noticeable percentage of the population over which he rules.”

en: Een lijstje feiten over religies

Illustr: god.voor.dommen.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

38 Responses

 1. Op uitdrukkelijk verzoek vul ik hierbij de pagina’s die uw atheïsten blank lieten.
  Religie is een relatief eenvoudige manier menselijke zingeving te duiden vermits ‘men’ bereid is ‘bewijs’ in te ruilen voor de nimmer rationeel te verantwoorden overtuiging.
  Een geloof in ‘iets’ dat binnen geïnstitutionaliseerde religie onvermijdelijke omgeven moet worden met veelal niet of nauwelijks op basis van rede te verklaren geloofsmanifestaties, symbolen en gebruiken. Als religie zal men vanwege dat gebrek aan verantwoording in redelijkheid en ter voorkoming voor idioot aangezien te worden, kiezen voor een zo diep mogelijke penetratie van dat specifiek ‘geloof’ binnen een zo breed liefst uniforme gemeenschap, dat de onvermijdelijke twijfel als te verhelpen dwaling wordt ‘vergeven’, onderwijl er veel zo niet alles aan doen, die specifieke religie een maatschappelijk onvermijdelijkheid te maken.
  Begripsverkrachting als de vrijheid van religie of geloof die in de praktijk betekent dat men onvolwassenen verschrikkelijk dingen (angst aanjagen, geestelijke indoctrinatie, valse beloften voor waar er in persen) mag aandoen en maatschappelijke overlast (oproepen tot gebed, vaccinatie vrijstelling, geen belasting betalen etc.) geïnstitutionaliseerd kreeg.

  Zelfs binnen de drie mondiaal dominant monotheïstisch ABRAHAMISTISCH religies, het jodendom, christendom en de Islam, barst het van de tot veel en vaak opvlammende strijd aanleiding gevende tegenstellingen. Het probleem van religie in de onvermijdelijk door technologie gedomineerde toekomst zal zijn dat zij haar maatschappelijke ‘rechten’, vrijheid van godsdienst, idem onderwijs (zéér belangrijk voor verholen indoctrinatie van onvolwassen!), fiscaal financiële bevoorrechting, vestiging, oproepen tot gebed, onthouding van vaccinaties etc. te vuur en te zwaard zal willen beschermen. E
  Om zo gesteund te willen blijven worden in het mogen doen van in feite ontoelaatbare beloften m.b.t. boetedoening, absolutie, hemelvaren, onschendbaarheid grafrecht e.d.
  Met ander woorden waar het onderwijs moet voldoen aan wettelijke verplichtingen t.a.v. haar curricula, mogen religieuze voorlieden zonder enig formele kwalificatie in geheimschrift en taal baarlijke nonsens uitkramen zolang ze zogenaamd de wet respecteren.

  Naarmate rede voortvloeiende uit die technologische overheersing, de overhand krijgt, zal geïnstitutionaliseerde religie nog meer mystici erkende invloed proberen uit te oefenen die de beheersbaarheid van technologie alleen maar complexer zal maken, aangezien de grote techbedrijven zo goed als zeker niet enkele miljarden gelovigen tegen de borst willen stuiten.

  Het bezwaar tegen religie in de context van deze encyclopedie, is dat de institutionalisering van een maatschappelijke stroming die zich willens en wetens onttrekt aan een fundamenteel op rede gebaseerd maatschappelijk debat, wel bijzondere condities van-, en bemoeizucht met, die maatschappij afdwingt maar een uitzonderingspositie claimt voor hetgeen die maatschappij aan haar deelnemers oplegt. Dynastie, abortus, adoptie, onderwijs, dienstplicht, vaccinatie, zondagsrust, geluidsoverlast, fiscale vrijstellingen, dienstplicht, vrouwenrechten, beïnvloeding onvolwassen, geboortebeperking, hemelse rechten, invloed op wetgeving, andersdenkenden etc. Religie claimt teveel t.o.v. niet gelovigen, met als enig alternatief dan zelf ook maar ‘gelovig’ te worden.

  SPIRITUALITEIT is een bonte verzameling geestelijk-, vaak ook in combinatie met fysieke-, oefeningen, gericht op de een of ander vorm van immaterieel/geestelijk en vaak ook nog lichamelijke verrijking. Waar zeker niet altijd een religie of de onvoorwaardelijk onderwerping aan de hoogst spirituele macht (god of goden) centraal staat -tot zelfs lichaam-loos oneindige aanbidding in enig ondefinieerbare hiernamaals. Is dat bij spirituele zingeving veelal en meestal de verlichting of verheffing van het individu ten tijde van een transcendentale sessie.

  ATHEISME de overtuiging dat er geen god bestaat, los van de vraag of iets of iemand daarop of over een sluitende -en pas dan ook enig juiste en dus te verantwoorden identificatie kan geven. Het is geen anti-religie, organisatie nog vastomlijnd overtuiging: Er is geen god!
  En dat is er een minder dan de duizenden die heden te dagen wereldwijd nog steeds aanbeden worden en door miljarden monotheïstisten óók worden afgewezen.

  Religie is een container-isme dat door het welbewust onttrekken aan de rede, maar monopoliseren van moraal, tot belangrijkste bron van onderlinge twisten opwelt bij vrijwel elk mondiaal conflict. Onderwijl de dialoog onvoldoende ruimte biedt die twisten op basis van redelijkheid in goede banen te leiden. Met onderwerping aan de religie in ruil voor fundamenteel niet te verifiëren beloften en/of kwijtschelding van morele schulden door valse vergiffenis.

  Like

 2. TerrorTed

  Mao Zedong, Kim Jong Un en Stalin hebben 1 ding gemeen naast massamoordenaars en vreselijke mensen zijn, ze zagen/ zien zichzelf als een god. Mao Zedong vermoorde ook veel atheïsten, omdat hij bang was om de macht kwijt te raken, Kim Jong Un wil als een god gezien om de mensen bang te maken het heeft niks met atheïsme te maken. Als er een god zou zijn zal ik liever in de hel creperen van de pijn dan aan zijn zijde te staan, hij zou namelijk een vreselijk wezen zijn.

  Like

 3. hetgoedezaad

  Bedankt voor je reactie cypriot. Heb een gezegende week met de genade van God. Hij gaat over de seizoenen. Dus hopende op meer zon deze zomer.

  Like

 4. cypriot

  Verwar het uit belangstelling stellen van kritische vragen niet met agressie tegen welk geloof dan ook. Dat die vragen niet onafhankelijk controleerbaar beantwoord kunnen worden, dat is niet het probleem van de niet-gelovige.

  Geen enkele niet-gelovige zal de gelovige vragen om ‘te stoppen met geloven’, terwijl er andersom gebeden wordt, dat de niet-gelovige maar gelovig zal worden, omdat dat beter zou zijn….. (terwijl er voor de niet-gelovige niets is om dit aan te vragen…., dus waarom de moeite doen?)

  Like

 5. cypriot

  En dan de slachtoffers, die gevallen zijn, toen het christelijk geloof de van oorsprong een natuurgeloof aanhangende Europeanen opgedrongen werd…. Zelfs hun feestdagen werden ‘ingepikt’ (Pasen, Kerst).

  Like

 6. cypriot

  Een niet-gelovig mens is niet ongelovig….. Deze ziet alleen genoeg bewijs om het bestaan van één of meerdere goden uit te sluiten.

  Like

 7. honesty

  god – goden = godess = godin?
  androgyne goden = 1 god heeft mannelijk en vrouwelijk in zicht dus dragen ze ook dubbele : namen ? dhu logical = dragen ze twee dingen uit ? ga je het nu door krijgen ?
  God die zegt : buiten mij is er geen andere god = de arroganste god > want er zijn meer goden : meervoud 1-2-3-4-5-6-7—8 tm …. goden!
  God die dat zei hij is de enige ; dacht dus werkelijk dat er geen anderen waren ; hij dacht dus hij is de EnigE. typisch mannelijke kaliber trekjes : alles macht – lusten naar zijn eigen hand zetten ; alles op zijn enige eigen mannelijkheid betrekken en zichzelf een hele hoge status aanprijzen …

  tja lees de scripten er maar op na. en leer je hersens te activeren.>
  wie zij hier jaloers op aarde? wat wordt uit jaloersheid geboren ? idd dat = Haat .
  wat wordt er uit haat geboren ? wraakzuchtigheid idd resulteerd naar moord. want zijn de testeronnetjes onder ons zulke mannelijke onbeheerste gefrustreede agresieve wezentjes .
  de liefde volle uitvindinge pistol dank u wel mannen heeft zo iets moois toegevoegd op aarde !
  ga jullie allemaal eens nadenken ?
  hoeveel voorbeelden heb jij nodig leeseraar om dit te begrijpen en te kunnen erkennen ?
  vertel ons maar? moeten er nog miljarden lichamen vermoord worden ? tot dat jij gaat inzien mannen zijn incompetent voor leiderschap te dragen ( inclus. vermannelijkte vrouwen die pappie napraten = copy past pappie imitatie gedrag_ ).

  fijne kerst – happy new jaar . leer uw hersens nou eens juist te bebruiken dan dat getetterende tv-drama opgeblazen journalisten artikeltjes geschrevn op kwaadaardig opzetten van valse ideologien terminologieen en andere onreine woordengebruik! .
  leer eens wie goed zijn en wie op deze aardbol jouw uitbuiten > met welke reden dan?
  het goden bestaan met ondersteunende angelgezelschappen zijn om ons te leren en niet ons als slaven en vrijheid te ontenemen .?
  welke religie houdt andere religie in gevangeschap?
  2012>echo@_$ input= learn we zijn goden als jij je ogen maar eens open doet en gaat inzien wat dat inhoudt?
  afwijzen is lekker makkelijk kritiek afkrakende zeer gemakkelijk verheven boventoontjes . leer eens de goddelijke klanken tot je doorte dringen ……

  happy new years :%eternty %godin sophia /maria/ onzichtbare / wijsheid stem/ . leer de geschriften te doorzoeken . moeten we jullie alles voorkauwen? ver gevorderden europeanen die verhuist zijn naar tweede rangs burgers of usa. lees huivert en leer …. piece freedom eternity> .txtfile.registery value

  Like

 8. joost tibosch sr

  Het probleem zit -denk ik- niet zozeer bij al dan niet gelovige levensbeschouwingen maar bij gelijkhebberige gelovige en ongelovige mensen, zo in hun eigen gelijk verzopen, dat ze niet eens beseffen dat er nog andere mensen zijn. Zelfs in onze tijd van mensenrechten lijken we dat alsmaar niet te snappen!

  Like

 9. hetgoedezaad

  Heb je echt een relatie met God?
  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3:16)
  Groetjes

  Geliked door 1 persoon

 10. MNb

  Het zal je verheugen om te leren, Patricia, dat het percentage gelovigen binnen gevangenissen significant hoger is dan daarbuiten. Wat dat volgens je eigen redenering zegt over gelovigen mag je zelf bedenken.

  Like

 11. MNb

  Waarmee PD als waar gelovige weer eens laat zien zich niet om zoiets banaals als feiten te bekommeren. Al is het een vooruitgang dat Hitler niet meer wordt genoemd – dat die een zelfverklaard christen was vermeldt PD niet.
  De kop is al verkeerd. Atheïsme is geen ideologie. Atheïsme is maar één ding: non credo. Meer niet. Zelfs de cartoon laat dat al zien. Die vermeldt niets – dus ook geen ideologie.
  Dan Stalin. Uit Richard Overy’s voortreffelijke Rusland’s Oorlog: “godsdienst mocht weer opbloeien, omdat de gewone bevolking dat wilde. …. Hij stond toe dat de kerken en een aantal seminaries opnieuw opgengesteld werden.” Jaja, een echte principiële atheïst, die Stalin. Daarom was hij ook zo dol op zelfvergoddelijking, wat ook in het westen resulteerde in religieuze aanbidding: “Stalin is de hoge middag – de rijpheid van de mensen en de volkeren” (Pablo Neruda). Laten we evenmin vergeten dat de eerste slachtoffers van de Sovjet-terreur géén gelovigen waren, maar atheïstische anarchisten.
  Stalins slachtoffers aan het atheïsme toeschrijven is ongeveer net zo dom als Jehovah’s Getuigen verantwoordelijk stellen voor de bloedbaden tijdens de Kruistochten en de Dertigjarige Oorlog.
  Laat ik er ook even bijschrijven dat het Oegandese christenen zijn die de doodstraf voor homo’s willen invoeren. Nemen PD en co daar verantwoordelijkheid voor?

  Dacht het niet, de hypocrieten.
  Om Kennedy te parafraseren: dit lijkt me geen vruchtbare manier om over atheïsme te leren. Maar ik heb op Trouw al het idee laten varen dat PD daar belangstelling voor heeft.

  Like

 12. joost tibosch sr

  @Patricia Ik heb er een dag over nagedacht en toch .Hoe durf jij de “liefde van onze God voor de wereld” (en alle mensen!) als de oudste broer in het verhaal van de “verloren zoon”, of beter “van de goede Vader”, te reserveren voor jezelf en je eigen cluppie. En dan ook nog suggereren, dat ongelovigen crimineel zouden zijn! PS Ik ben gelovig! Zo ga ik je geen fijne avond wensen!

  Like

 13. hetgoedezaad

  Een ieder die niks wens te weten van God, ook de criminelen van welke vorm dan ook zullen met God te maken krijgen. Dit is een ernstige boodschap.

  God geeft in Zijn Woord: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

  Een fijne avond. Patricia

  Like

 14. @ zcorpz
  Wat is een anti-theïst, iemand die anti-religieus is, veel verschil maakt het niet, neem Richard Dawkins, die in felheid niet onderdoet. Over ideologie, communisme is weliswaar een ideologie, maar niet-geloven is op zichzelf geen ideologie. Maar kan het worden, door fanatisme en groepsvorming. Of het zinvol is om daar cijfers uit te concluderen, aangaande het geweld van/in de mens, en in hoeverre geloof of niet geloof daar een rol bij speelt? Dat is ook een manier om conflict in stand te houden tussen religieus en niet religieus. Verdraagzaamheid is beter. Wat geloof of niet geloof doet met een mens, in zijn morele overtuiging is ook onduidelijk. (Niet geloven hoeft allerminst te betekenen dat iemand geen morele waardes heeft.)

  Like

 15. joost tibosch sr

  Als gelovige waardeer ik in het oprecht atheisme dat men uitdrukkelijk zelf initiatief wil houden. Kan alleen maar zeggen dat ik dat als gelovige ook probeer. Ik probeer de uiterste zorg te besteden aan een “gegeven” wereld. (in beeldspraak: een gegeven boeket bloemen zal ik zorgvuldig behandelen, ervan genieten en het niet zomaar tegen de grond kwakken!)

  Like

 16. Roberto la Verita

  In ieder mens schuilt een gelovige, maar iemand die niet kerkelijk is begrijpt de betekenis van het geloven beter.
  Roberto

  Like

 17. Eenatheistischezionist

  Als ik sochtends vroeg door het heidelandschap wandel, waar talloze spinnewebben glanzend als geweven ochtenddauw, de zon weerkaatsten en dat afzet tegen de onvoorstelbare leegte en rijkdom van het heelal, dan waardeer ik dat tot in het diepste van mijn bewustzijn. Ik heb geen geloof in een Opperklaas die ons dingen schenkt en van ons afpakt. Je koestert de dingen des levens des te meer als je daar zelf voor heb moeten vechten. Survival of the fittest. In tegenstelling tot de religieuze overtuiging dat iets dit alles voor je maakt en creert.

  Welke persoon zou het beste de waarde kunnen inschatten van deze wereld?

  De gelovige, die aanneemt dat hij deze wereld heeft ontvangen van een opperwezen? Immers, waarom zou God geen nieuwe aarde kunnen maken, als het op deze fout gaat?

  Of de persoon die gelooft dat dit een uniek natuurlijk fenomeen is waar wij op leven? Iets wat natuurlijk ontstaan is in unieke omstandigheden, die in geen duizenden lichtjaren om ons heen terug te vinden zijn?

  Like

 18. Eenatheistischezionist

  Een ontkenning van betekenis of waarde in de wereld. Een ontkenning van de waarde van elke leven, of dat nu mens, dier of plant is. Het ontkennen van redelijkheid en ratio. Een gevoel van superieuriteit.

  Ik denk dat dat de kern is van religie. Het superieur voelen, omdat een opperwezen ons heeft uitgekozen om in ‘het’ te geloven. En vanuit dat gevoel, kan moord, pedofilie, genocide, en alle andere uitwassen in deze wereld makkelijk terzijde geschoven worden. Want het laatste oordeel zal de wereld toch treffen en daarna leven we voort in het paradijs. Ja er zijn regels, geschreven op een stenen ipad van Mozes. Maar welke gelovige houdt zich daar echt aan? Spaanse inquisitie of niet.

  Nihilistisch handelen en denken is denk juist een eigenschap van de gelovige. Wie anders dan een gelovige is zo gek te krijgen om een zelfmoord aanslag te plegen uit naam van een opperwezen. Als je werkelijk gelooft en vertrouwt in iets van betekenis of waarde in de wereld, voer je zo’n daad niet uit. Ik heb namelijk nog nooit gehoord van een Atheïst die zichzelf opblaast uit naam van zijn/haar overtuiging.

  Ik geloof niet dat er iets meer nihilistisch bestaat dan de levensovertuiging van iemand, die toch naar de hel of hemel denkt te gaan. Wat maakt het immers nog uit waar de wereld naar toe gaat, als je toch het paradijs tegemoet gaat?

  Like

 19. zcorpz

  @theo
  Hitchens was een zelfverklaard anti-theist, dat is iets anders dan een atheist.

  Verder heb je wel gelijk dat ook bij atheisten “groeps vorming” is te zien. Dat is menselijk, je voelt je prettig bij mensen met hetzelfde gedachtengoed.

  Maar om te zeggen dat atheisme een ideologie is.
  Dat gaat mij te ver.

  Like

 20. Het is een typische bewering van atheïsten te beweren dat ze juist géén specifieke richting zijn of een club, dan blijft het verrassend met hoeveel agressie zij tegen religieuze mensen ageren. Zo kan ik me ergeren als ik Hitchens voor een groot goedlachs publiek bezig zie het geloof neer te maaien. Wanneer ik niet geloof in God en een ander wel, dat heb ik daar nul moeite mee, maar atheïsten worden helemaal gek. Een georganiseerde club niet gelovigen, zijn toch een club. Waaronder fanatici die niet onderdoen voor extreme gelovigen.

  Bovendien, ook als ik niet geloof, hoef ik me niet aan te sluiten bij a-theïsten, waarom vinden zij laatste zo belangrijk?

  Like

 21. Dit lijkt mij een buitengewoon onvruchtbare discussie. Ik mis bv. het gegeven dat Europa in de eerste helft van de vorige eeuw voor het grootste deel christelijk was en dat er toch o.a. Joden en zigeuners op grote schaal zijn vervolgd. Ik mis ook de slachtoffers van het joodse geloof en van de Islam. En ook in het Boeddhisme komen moord, doodslag en erger voor (bv. Japan in WO II). Nou niet zeggen dat dit een atheïstische godsdienst is, dat kan ernstig worden betwijfeld vanwege de grote devotie die erin aan de dag wordt gelegd en beoefend. Het is m.i. zoals Joost Tibosch zegt, het gaat om wat er in de hoofden en harten van de mensen speelt.

  Like

 22. Manon S

  Wow! Ik ben zeer onder de indruk van het gebrek aan kennis over het woord atheïsme. a-theïsme betekent kort gezegd het gebrek aan geloof in een god. Het is géén ideologie, maar het gebrek aan het hebben van een bepaalde vorm van ideologie (namelijk religieuze ideologie). Fascisme, communisme en militarisme zijn de ideologieën waar je je verwijten tegen moet richten, aangezien dat de boosdoeners waren van al dat leed. Het doden van mensen vergt een grote overtuiging in ‘iets’. atheïsme betekent dat je op één onderwerp die overtuiging niet hebt. Dit sluit niet uit dat je bijv. fascistisch bent, maar netzomin sluit christelijkheid dit uit. Het probleem is een combinatie van een psychopate, narcissistische leider en groepsdynamiek….
  en dat kunnen we alleen met z’n allen voorkomen!

  Like

 23. Ik had gisteren dat stuk in KN al gelezen. Een grote bedreiging is Dennett voor de KERK, die Dennett. In het interview stond overigens zaterdag dat hij veel met andersdenkende katholieke geestelijken praat, die als ze er openlijk voor uitkomen hun baan en huis kwijtraken. Tja.

  Like

 24. joost tibosch sr

  Zowel gelovig theisme als ongelovig atheisme kan in hoofden van gelijkhebberige mensen ontaarden in geweld en, zoals maar al te duidelijk is in de menselijke geschiedenis, met het grootste gemak slachtoffers, lijfelijk of psychisch, maken. Het wordt onderhand tijd dat we in een tijd van mensenrecht en mensenplicht dit vanzelfsprekend lijkend spelletje uit het verleden afleren en ons kritisch gaan concentreren op de goede kanten van het ,menselijke denken en gedrag van welke levensbeschouwing dan ook!

  Like

 25. Wat ik uit een kort verslag op Fb opmaakte, is dat de opmerking van Kennedy volgde op een voorstel van Dennett, om religie-onderwijs verplicht te stellen op scholen, maar dan wel álle religies behandelen, alleen de ‘harde feiten’ en te laten zien tot welke verschrikkelijke dingen religies mensen aanzetten.
  Daarop was de reactie van Kennedy: moeten we dat dan ook doen voor het atheïsme, plus de opmerking dat hem dat geen vruchtbare manier leek.
  Ik denk dat we allemaal weten dat mensen tot verschrikkelijke daden kunnen komen. Maar het is naïef te denken dat religie daar de oorzaak van is. Nationalisme of het steunen van een voetbalclub kunnen ook tot extremisme leiden, om maar twee voorbeelden te noemen.

  Like

 26. In iedereen woont een strijder
  in iedereen woont een vredesstichter

  Geloof in jezelf en accepteer
  al je primaire ‘ikken’

  In mij woont liefde én haat….
  In mij woont alles…

  Maar door het geloof in mezelf
  heb ik lief…..

  Amen 😉

  Like

 27. Wat een gruwel om de nadruk te leggen op dit collectieve geweld.
  Wat mij betreft is de atheistische stroming nauw verwant aan het Humanisme, zoals Dennett juist de nadruk legt op het ontwikkelen van een morele competentie.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.