Biedt Logos Instituut Het Alternatief Voor Evolutie?

Evolutie_het_nieuwe_studieboek.dow_ (1)
Het nieuwe Logos Instituut, dat de Bijbel uitdraagt als ‘bron van kennis over ons verleden, ons heden en onze toekomst’, promoot momenteel het boek Evolutie. Het nieuwe studieboek, als alternatief voor evolutie. De stichting De Oude Wereld blijkt opgegaan te zijn in het instituut, en om ‘plaats te willen maken in het magazijn’ is het boek in de aanbieding… Bioloog Hans Degens lijkt vol lof.

De auteurs bediscussiëren uitgebreid mechanismen en aanwijzingen voor evolutie en sluiten elk onderwerp af met conclusies die de beperking van de huidige theorieën aangeven, zonder evolutie overboord te gooien of meteen als alternatief schepping te poneren. Pas in het laatste hoofdstuk worden alle gegevens in een scheppingsmodel gepast en wordt vermeld dat er ook in dat model onopgeloste vragen overblijven.’ (Degens)

Organisch chemicus Herman Bos schreef gisteren ook een recensie op Logos Instituut, al bleek dat al in 2010 in Ellips te hebben gestaan. Het boek zelf blijkt bovendien al uit 1998 te stammen, waarna diverse herziene uitgaven verschenen om aan te sluiten bij de actualiteit.

Voor het eerst is dit grandioze werk nu ook in het Nederlands vertaald, vanuit de Duitse 6e druk. Een gebonden boek op A4-formaat, uitermate rijk en fraai geïllustreerd met veel verhelderende schema’s. De biologen Junker en Scherer staan als bijbelgetrouwe wetenschappers kritisch ten opzichte van het neodarwinisme, maar hun toonzetting is die van de professionele wetenschapper.’ (Bos)

Het woord ‘toonzetting’ valt op in de recensie. Dat klinkt toch anders dan dat je dit boek als een doorwrocht wetenschappelijk werk betiteld. Gezien de vele kritiek die je her en der tegenkomt, is het wetenschappelijk gehalte twijfelachtig. Bionieuws, van het Nederlands Instituut voor Biologie, noemde in 2010 het al een ‘misleidend evolutieboek vol vooroordelen’. Zelf noemt De Oude Wereld het ‘een internationaal standaardwerk over evolutiebiologie’, dat een ‘diepgaande analyse geeft van de laatste stand van de evolutiebiologie’.

Biologe Gerdien de Jong schreef destijds die recensie in Bionieuws en vond het geen studieboek, noch een standaardwerk over evolutiebiologie. Volgens De Jong heeft het geen weet van de laatste stand van de evolutiebiologie. De titel alleen al, Evolutie, noemde ze destijds misleidend.

Het is een gedetailleerde bestrijding van evolutie door schrijvers die toegang hebben tot de wetenschappelijke literatuur en in een wetenschappelijke stijl schrijven. Ondanks de wetenschappelijke verpakking bestaat het boek uit vooroordeel, misleiden, weglaten en verdraaien.’ (De Jong)

Auteurs Junker en Scherer geven toe dat methodisch naturalisme leidt tot een evolutionaire interpretatie van de geschiedenis van het leven. J&S beweren echter dat evolutie van niet-wetenschappelijke vooronderstellingen uitgaat, zoals ‘eenvoud aan het begin’; zulke vooronderstellingen zijn er niet. Deze draai is nodig voor hun poging ‘het Bijbels ontstaansmodel’ op gelijke voet met evolutie te stellen.’ (De Jong)

Ook bioloog René Fransen vond het indertijd feitelijk een anti-evolutieboek omdat het overgrote deel van de tekst erop gericht is aan te tonen dat de evolutietheorie onvolledig en onjuist is. Hij noemt het een behoorlijk moeilijk boek, niet heel toegankelijk geschreven, met veel vaktermen en soms gedetailleerde uitweidingen. Als studieboek over evolutie vindt hij dit werk niet voldoen, omdat het een onvolledig en soms onjuist beeld van de stand van zaken in het dit vak geeft. Als verdediging van een Bijbels scheppingsmodel voldoet het evenmin, omdat dit deel nauwelijks is uitgewerkt.

In het boek gebruiken de auteurs veelal redeneringen die afkomstig zijn uit de traditie van ‘intelligent ontwerp’: bepaalde structuren kúnnen niet via een stapsgewijs evolutieproces zijn ontstaan. Ze vertonen sporen van ontwerp dus moet er een ontwerper zijn. Op die manier van redeneren is de laatste jaren veelvuldig kritiek geweest, omdat het uiteindelijk een redenering vanuit onwetendheid is: we snappen het niet, dus het kán niet.’ (Fransen)

Conclusie: Zeer oude wijn in oude zakken en eigenlijk is het nog geen wijn ook. Het wetenschappelijk gehalte van het boek blijkt een veel te laag promillage te hebben. Geen beste aanbieding.

Zie:
Alternatief voor evolutie
‘Een standaardwerk dat op geen boekplank mag ontbreken’
Misleidend evolutieboek vol vooroordelen
Kritische bespreking van kritisch evolutieboek

Evolutie. Het nieuwe studieboek | door Reinhard Junker en Siegfried Scherer | Uitgeverij De Oude Wereld | Urk | 2010 | ISBN 978 90 5798 267 5 | 336 blz. | € 39,95 | Nu voor € 13,50 via Logos.

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

24 Responses

 1. Cor Steenvoorden

  @Armand, ja logica, dan valt alles op zijn plek. Nu dat is mij overkomen met het lezen van Genesis. Voor mij logisch, niet omdat het zo logisch geschreven is, maar omdat de boodschap die er achter zit voor mij inzichtelijk is geworden. Wij zijn niet zover van elkaar verwijderd als het lijkt. Tot en met de vierde dag kunnen wij zo jouw wetenschap en mijn Bijbelkennis naast elkaar zetten. De vijfde dag is wat moeilijker omdat er geschreven staat dat dieren en mens zijn geschapen, maar niet gedetailleerd op welke manier. Daarom volg ik de wetenschap ook met belangstelling. Met 43 jaar ervaring met de Bijbelse boodschap vertrouw ik dit boek in iedergeval volkomen. Al is er nog maar een fractie van het geheel voor mij inzichtelijk. Weet zeker dat wij eens de handen in een kunnen slaan op het moment dat de wetenschap en logica, de boodschap in de Bijbel heeft ontrafeld. Hoop dat ons die tijd gegund wordt.

  Like

 2. @Cor
  Spijtig dat ik geen filmpje kan maken om mijn idee uit te leggen. Je zou dan begrijpen dat het idee nog niet zo gek is. Door mijn cursus logica aan de Universiteit Antwerpen, heb ik geleerd alles in vraag te stellen. Men komt dan soms tot eigenaardige nieuwe inzichten. Dat kwam mij bijzonder van pas als problem solver, wat ik meer dan 30 jaar, met veel plezier, gedaan heb.

  Like

 3. Cor Steenvoorden

  Dat begrijp ik Armand, maar welk referentie punt je ook neemt, de uitslag zal de zelfde zijn. De aarde draait om de zon en de maan draait om de aarde. Vanaf de aarde lijkt het misschien wel anders, net zoals ze vroeger dachten dat de aarde plat was omdat men de ronding nog niet kon waarnemen, maar daarom is de aarde nog niet plat. Bedoel dit, wat ogenschijnlijk als waarheid lijkt, kan door toenemende kennis het inzicht veranderen en een waarheid ontstaan die definitief is. Dus de Waarheid!
  Een van die waarheden is dat de aarde in een jaar om de zon draait. Dit zal in de toekomst qua inzicht en kennis niet meer veranderen. Wat betreft hoe de aarde is ontstaan, daar is nog geen zekerheid over, men heeft hypotheses en men heeft de schrift van de Bijbel. Nu is een hypothese geen absolute waarheid, maar een mogelijkheid wat waar zou kunnen zijn. Daar is de wetenschap dan ook naar op zoek. Wat de Bijbel betreft geld het eigenlijk het zelfde. Het boek zit vol geheimenissen en daarom is het onverstandig om in een leer zaken zo te stellen als de absolute waarheid, omdat er nog zoveel verborgen zit in het Woord.
  Jouw verhandeling van het ontstaan van de aarde op 16-01-2016, komt gedeeltelijk overeen met wat ik sinds kort in Genesis lees. We zijn in een tijd terecht gekomen, dat de wetenschap en de Bijbel elkaar zullen vinden, als beide met open vizier elkaar blijven benaderen. Houd de een zich vast aan een hypothese die nog niet bewezen is en de ander pint zich vast op het Woord wat ze zelf nog niet echt begrijpen, dan wordt het moeilijk elkaar te vinden.

  Like

 4. #Cor
  Er is geen enkel vast punt in de ruimte, dus moet men een referentiepunt gebruiken. Men kan dus iedere planeet, en zelfs ieder punt, hoe klein ook, als referentiepunt gebruiken. Het is inderdaad gemakkelijk de zon als referentiepunt te gebruiken, maar de zon is ook maar een speldenkop in het heelal. Afhankelijk van de referentie bepaalt men de banen van de planeten.

  Like

 5. Cor Steenvoorden

  @Armand, jij denk hier mee weg te komen? 🙂 Wij weten toch dat de zon niet om de aarde draait met de kennis die wij hebben. Jij kan deze vergelijk ook niet door trekken naar de Bijbel en zo maar alles als waarheid betitelen. De waarheid zal zich altijd manifisteren, ook al gaat dat soms jaren duren, omdat wij door onze opvoeders en leraren vaak op een verkeerd spoor gebracht worden. Als iemand beweerd de waarheid te kennen hou hem of haar dan in de gaten, want het zal aan het licht komen of hij de waarheid sprak of een leugen verkondigde. Daarom sluit ik mij niet uit voor de Bijbel en de wetenschap. De een vertelt in geheimschrift en op symbolische wijze hoe alles ontstaan is en de ander komt met harde bewijze daarvan. Ik zie uit naar de nabije toekomst want er staat ons nog heel wat openbaringen te wachten.

  Like

 6. @Cor
  Een punt kunnen we inderdaad stellen, zelfs Galilei had maar gedeeltelijk gelijk. Vermits er geen vaste referentiepunten zijn, in het heelal, is alles relatief. We kunnen dit aantonen met een schaalmodel. Normaal wordt in een schaalmodel, van ons zonnestelsel, de zon als vast referentiepunt genomen met alle planeten daar ronddraaiend. We kunnen ieder punt als vast referentiepunt nemen. Als we nu de aarde als vast referentiepunt zouden nemen en de zon en de planeten een baan daarrond zouden laten maken, dan worden de banen volledig anders, maar vermits alles, in het heelal, relatief is dit natuurlijk even juist. Zo heeft ieder nog zijn waarheid. Mooi toch.

  Like

 7. Cor Steenvoorden

  Wat mooi, dat alle theories aansluiten op wat de Bijbel ons verteld. Weet zeker dat in de nabije toekomst nog meer inzicht gekregen wordt in wat de Bijbel ons te vertellen heeft. Wat toch geweldig dat hedendaagse wetenschap dingen ontdekken die al 5000 duizend jaar eerder al beschreven zijn, maar waar men, door alle relegien, de betekenis niet hebben kunnen achterhalen. Weet zeker dat daar verandering in gaat komen.
  Na 33 jaar Bijbelstudie ben ik pas achter de waarheid van Een gedeelte van Genesis gekomen. Hoeveel ligt er nog niet voor ons verborgen? Daarom adviseer ik ook, heb geduld met de Bijbel. Wat je nu nog niet snapt en voor onmogelijk houdt, kan zo in eens in waarheid omslaan.

  Like

 8. Anoniem

  -Alles heeft zijn oorsprong vanuit het enige absolute ‘zijn’ van de eeuwige wetmatige logos, die als een wil alles op logische wijze laat evolueren tot energie, massa en materie.. en de ‘dingen’ zelf …

  Like

 9. @Cor
  Na de afkoeling van de aarde, ontstondt er leven. Dat leven was heel primitief en heeft zich ontwikkeld tot de complexe levensvormen die we nu kennen.
  Wat was er eerst, de kip of het ei? Ieder leven komt voort uit ander leven. Het ei komt voort van de kip. De kip is het produkt van miljoenen jaren evolutie. Alle leven bestaat uit cellen.
  We moeten verschil maken tussen ontstaan van leven uit de grondstoffen en leven dat voortkomt van de “ouder”.
  Primitief leven ontstaat uit de biologische en scheikundige reactie van water, zuurstof, stikstof en fosfor. Dat zijn de grondstoffen van DNA en dus van cellen. Het zijn die cellen die geëvolueerd zijn naar de huidige planten en dieren. Wat er dus eerst was: De kip of het ei, is dus een zinloze vraag. Ieder wezen ontstaat uit een ouder. Die oorspronkelijke ouder was een cel. Cellen splitsen en vormen nieuwe cellen en uiteindelijk nieuwe wezens.
  Sorry Cor dat de uitleg nogal ingewikkeld is. Je kan kijken op armandmaes.wordpress.com voor een meer uitgebreid overzicht.

  Like

 10. Cor Steenvoorden

  @Armand, waar ik dan mee zit is het begin van alle leven, even rekening houden met het feit dat er geen Schepper zou zijn. De heel bekende vraag, waar ik tot nu toe geen bevredigend antwoord heb kunnen ontdekken. “Wat is er eerder, de kip of het ei” als de Kip eerder is dan moet hij gemaakt zijn, als het ei eerder is dan had hij nooit kunnen overleven, want een ei moet en bevrucht en uitgroed worden, daarna moeten de kuikens verzorgt worden.
  Wij hadden een nestje met 6 jonge pimpelmeesjes, de kat pakte een van de ouders en alle 6 zijn omgekomen.

  Like

 11. @Jelle
  De wetenschappers staan nu zover dat ze weten dat niet alle delen van het DNA actief zijn. Afhankelijk van active delen wordt een jong bv een olifant of een muis. Olifanten hebben altijd olifantenjongen en muizen altijd muizenjongen. Ieder jong is verschillend t.o.v.zijn ouders, bv doordat het DNA van vader verschillend is van het DNA van de moeder. Die afwijkingen zijn nochtans zeer beperkt. Men neemt aan dat, door nog niet volledig gekende redenen , de afwijkingen, plotseling groter worden. Daardoor zouden nieuwe soorten gevormd worden. De reden van die aanpassing zou kunnen komen door de wet van de sterkste.

  Like

 12. @Cor
  Helemaal juist is uw idee van evolutionisten en creationisten niet. Tot nu kent geen van beiden het volledig plaatje. Genesis is een boek geschreven met de kennis en de theorieën die toen beschikbaar waren. Nu zijn er, door de wetenschappers, nieuwe theorieën ontstaan die dichter bij de realiteit liggen.

  Like

 13. Cor Steenvoorden

  Wat weten of denken wij toch allemaal veel te weten. Creatonisten denken de Bijbel is waar, dus kan de wetenschap niet waar zijn. AtheIsten denken de Bijbel is een leugenachtig boek, want is het is in strijd met onze bevindingen?
  Heb ik dit goed verwoord?

  Like

 14. Anoniem

  JellevdWal

  Ervan uitgaand dat je nog “gekker” op je vrouw bent als samen op detectives. zul je ook weten dat na die lange evolutie mensen zelfs in staat zijn verantwoord van elkaar te houden en elkaar te vertrouwen, zonder telkens tot vervelens toe om bewijzen te vragen of die te kunnen krijgen. Gelovigen die zeggen dat je geloof niet kunt bewijzen, bedoelen hopelijk niet dat je geloven én liefde -zonder het inderdaad te kunnen bewijzen- niet zou kunnen/moeten verantwoorden.
  Creationisten zien(!) -tot vervelens toe- God letterlijk aan het begin van en in evolutie bezig en deze werkelijkheid dus als bewijs dat God bestaat. En mensen zouden daar niet onderuit kunnen! Gelovigen verantwoorden hun geloof bv met de niet te bewijzen ervaring dat ons leven en deze werkelijkheid mensen “gegeven” is om als er als “opgave” iets van te maken ..zonder God bezig te zien!
  In het verleden(bv Thomas van Aquino) dacht men -zoals hier nog merk ik- ook aan de doelgerichtheid in onze werkelijkheid zoals men bij liefde tussen mensen aan gerichte sexuele aantrekkingskracht kan denken. De vraag is wel of je dan natuurwetenschappelijke bewijzen voor God of menselijke liefde in handen hebt! Mensen blijken daar toch onderuit te kunnen!

  Like

 15. jelle vd wal

  @ armandmaes
  Er werd een proef met muizen gedaan, waarin werd aangetoond dat een aangeleerde eigenschap, angst voor een geur, via het sperma werd doorgegeven.
  Mijn idee gebaseerd daarop ben ik nooit ergens tegengekomen, maar als het zo is dat ervaringen in genetisch materiaal worden opgeslagen kan dat evolutie verklaren.
  Dan is evolutie dus niet meer toevallig, maar doelgericht.

  Like

 16. jelle vd wal

  @ armandmaes
  De gangbare theorie is dat de aarde ontstond uit een kosmische stofwolk, die samenbalde.
  Zon en overige planeten uiteraard ook.
  De elementen werden gevormd in de sterren.
  Dat in onze aarde ooit kernfusie plaatsvond, ik kwam het nergens tegen.

  Bij die samenballing kwamen lichte en zware stoffen door elkaar, er is een theorie dat olie en gas niet van fossiele oorsprong zijn, maar stammen uit samenballingsperiode, en dat die lichte stoffen sindsdien naar boven komen.
  Als dat zo is raken olie en gas nooit op.

  Nu ik toch schrijf, mijn vrouw en ik zijn gek op detectives, bij Silent Witness van eergister kwamen we een Britse bisschop tegen die zei ‘een geloof wat bewijs nodig heeft is geen geloof meer’.

  Like

 17. Toen de aarde ontstond, zo’n 4,5 miljard jaar geleden, was dit een gloeiende bol, vergelijkbaar met de zon. Door kernfusies ontstonden de verschillende elementen. Die vormden, op hun beurt, door scheikundige reacties, moleculen. Een van die moleculen was water, onder vorm van stoom. De stoom zocht zich een weg naar de oppervlakte, via vulkaanuitbarstingen. De stoom werd afgekoeld in de hogere atmosfeer, vormde wolken en daardoor regenbuien, waardoor de aarde werd afgekoeld. Eens de aarden onder de 50*C was afgekoeld, waren de omstandigheden aanwezig om leven te laten gedeien. Daar zit nu een zwakke schakel. We weten nog niet hoe uit grondstoffen zoals water, zuurstof, koolstof en fosfor, levende cellen gevormd worden. Daarop kan alleen de wetenschap een antwoord zoeken.
  Eens de cellen gevormd, ontstaan steeds ingewikkelder wezens. Daar zit de tweede open vraag: Hoe gebeurt die evolutie? Alle wezens planten zich voort via zaden, vruchten, eieren of jongen. De “kinderen” hebben, door het DNA in de cellen, gelijkaardige eigenschappen als de “ouders” en hebben de neiging binnen de soort te blijven. Men kan wel kunstmatig de soort aanpassen door genetische manipulatie, maar hoe dit in de natuur gebeurt blijft nog onbeantwoord. Ook hier zal de wetenschap een antwoord moeten formuleren.

  Like

 18. jelle vd wal

  ” De biologen Junker en Scherer staan als bijbelgetrouwe wetenschappers kritisch ten opzichte van het neodarwinisme, maar hun toonzetting is die van de professionele wetenschapper.’ (Bos) ”
  Jammer dat Youp ziek is, daar zou hij iets mee kunnen.

  Geliked door 1 persoon

 19. joost tibosch sr

  Zwerver

  We weten nu dat ook “Zwervers” en niet religieus geinspireerde mensen een miljardenlange evolutie achter zich hebben. Dat is zelfs de reden dat ze gevolueerd nu hun eigen zwerftocht kunnen gaan en met religieus geinspireerden denkend kunnen kiezen om wel of niet religieus te zijn! Noem dat maar niet “interessant”!

  Like

 20. Ik vraag mij altijd af waarom evolutie zo interessant is voor religieus geinspireerde mensen. Je bent vrij om te geloven wat je wilt. De evolutie theorie is algemeen aanvaard, maar je mag er best een andere opvatting over hebben. Uiteindelijk is voor jou alleen belangrijk wat je zelf gelooft…..

  Like

 21. joost tibosch sr

  Je zou inderdaad nu eindelijk eens hopen dat dit soort christenen met hun befaamde, beruchte!, tijdschriftjes een goede wetenschappelijke literaire exegese van de twee totaal verschillende, in Gen 1-3 gecombineerde (zie Gen 2,4v!!), bijbelse scheppingsverhalen zouden lezen.

  Wellicht dat ze dan niet zo’n moeite hadden met de recente natuurlijk telkens bijgestelde evolutieleer, die ze nu met hun oude gelijkhebberige manier van geloven nog steeds telkens weer herhaald naar hun eigen creationistische hand willen (blijven) zetten. Die mooie oude scheppingsverhalen zijn geen wetenschap, maar prachtige oude literatuur! Dat vergeten moderne wetenschappers op hun beurt soms ook maar al te graag!

  PS En ook wij blijven er -neem me niet kwalijk- telkens opnieuw weer in trappen!

  Geliked door 1 persoon

 22. Logos vult de site momenteel met gerecycelde artikelen van andere creationistische bronnen (zoals WEET). Er komt een nieuwe publicatiedatum boven te staan, maar de stukken zelf zijn doorgaans niet nieuw.

  Geliked door 2 people

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.