Een God die niet bestaat zou nòg groter zijn

excuseme
De Australische filosoof Douglas Gasking liet zien dat als we ‘bestaan’ als eigenschap zouden rekenen, men op dezelfde wijze zou kunnen bewijzen dat God niet bestaat. Richard Dawkins verwijst naar hem in zijn boek God als misvatting. Gasking stelt dat een bestaande God niet het grootste wezen zou zijn dat men kan bedenken, want een nog geduchter en ongelofelijker schepper zou een God zijn die niet bestaat.

douglasgaskingDouglas Gasking (foto: University Melbourne) stelt dat als we veronderstellen dat het universum het product is van een bestaande schepper, wij een grootser wezen kunnen bedenken, namelijk een schepper die alles schiep zonder te bestaan.
Zijn redenering luidt:

‘De schepping van de wereld is de meest wonderbaarlijke prestatie die voorstelbaar is. De verdienstelijkheid van een prestatie is het product van (a) haar intrinsieke hoedanigheid en (b) van de bekwaamheid van haar schepper. Hoe groter de onbekwaamheid (of de handicap) van de schepper, hoe indrukwekkender de prestatie.

De meest geduchte handicap voor een schepper zou diens niet-bestaan zijn. Derhalve, als we veronderstellen dat het universum het product is van een bestaande schepper, kunnen wij een grootser wezen bedenken, namelijk een schepper die alles schiep zonder te bestaan.

Een bestaande God zou derhalve niet het grootste wezen zijn dat men kan bedenken, want een nog geduchter en ongelofelijker schepper zou een God zijn die niet bestaat.
Ergo: God bestaat niet.’ (Wiki)

janriemersmaEen en ander is te lezen op een boeiende Wikipagina over Godsbewijzen en anti-Godsbewijzen. Overigens zijn daar een aantal bronnen voor beweringen niet gegeven. Wie ze kent, mag ze aanvullen.
De Lachende Theoloog, docent filosofie Jan Riemersma (foto: JR), stelt trouwens dat voor ieder logisch Godsbewijs er een logisch anti-Godsbewijs is, omdat we niet beschikken over een meta-logische rekening die ons helpt een keuze te maken tussen de Godsbewijzen en de anti-Godsbewijzen.

‘De godsdienstwijsgeer kan daarom met de beste wil van de wereld niet beweren dat hij het bestaan van God bewezen heeft. Meent hij, op grond van één godsbewijs (dat bovendien nog nader onderzocht wordt) dat God bestaat, dan gaat hij zijn boekje te buiten.’ (JR)

De godsdienstwijsgeer betoont zich volgens Riemersma dan een intellectuele oplichter en verwijst naar de kritiek van Daniel Denneth op de theorie van Alvin Plantinga (foto: Wikipedia).

AlvinPlantinga‘Het is alsof je een schaakpartij probeert te winnen door nieuwe, onduidelijke spelregels te gebruiken (bijvoorbeeld dat je op de vijftiende zet alle stukken op het bord opnieuw mag ordenen: het is dan gemakkelijk om de zwarte koning mat te geven). De beste schakers van de wereld hebben geen verweer tegen een dergelijke aanpak van de problemen.’ (JR) 

Riemersma stelt dat het eigenlijk onbetrouwbare filosofie is en dat de naturalist gelijk heeft als hij er bezwaar tegen maakt. Hij zegt aan het slot van zijn artikel De Godsdienstwijsgeer als Oplichter:

‘Toch zijn dit praktijken waarop men met name godsdienstwijsgeren gemakkelijk kan betrappen. Wie mild is, neemt het hen niet kwalijk: de schoorsteen moet roken en de wijsgerige problemen zijn groot.’ (JR) 

Waaruit ik de conclusie trek dat Douglas Gaskings bewijs dat God niet bestaat, ook rammelt. En Goddank stelt Riemersma elders in een blog dat wij (beneden, pd) God alleen zelf kunnen bedenken als er boven écht iets is…. 🙂

Zie:

Godsbewijs (Wikipedia) 

De Godsdienstwijsgeer als Oplichter (Jan Riemersma) 

Alles van Beneden is van Boven (Jan Riemersma)

Foto: Atheist Memes (Facebook) 

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

17 Responses

 1. MNb

  Mijn compliment, dit is behoorlijk goed denkwerk. Ik had het gemist, vandaar mijn verlate reactie.
  Gasking presenteert een parodie op het ontologische bewijs. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij die parodie op een taalkundig trucje baseert en als wiskundeleraar houd ik daar niet van. Bovendien ruik ik een kosmologisch sausje en dat maakt de parodie onzuiver. Het probleem ligt mi elders.
  Het ontologisch bewijs definieert god als een bovennatuurlijke entiteit die algoed, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en alhuppelepup is. Op dezelfde wijze kunnen we de duivel als een bovennatuurlijke entiteit definiëren die in en in slecht, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en alhuppelepup is. Vervolgens kunnen we op precies dezelfde wijze bewijzen dat de duivel bestaat – een bestaande duivel is immers slechter dan een niet-bestaande duivel.
  Hebben we twee almachtige bovennatuurlijke entiteiten, wat logisch strijdig is.
  Dat bevestigt JT’s gelijk, die altijd heeft gesteld dat je god toch niet kunt bewijzen. De enige zuivere manier om te geloven is a la Kierkegaard. Dat doet mijn wederhelft, die moslima is. Zij heeft geen enkele belangstelling voor dergelijke spitsvondigheden.

  DLT maakt trouwens weer eens een elementaire fout.
  “Zoals ingenieurs nadenken over een nieuwe auto, zo denken theologen na over God.”
  Ingenieurs voeren experimenten uit met die nieuwe auto. Welke experimenten voeren theologen uit met hun god?

  Like

 2. De auteur en wetenschappelijk onderzoeker dr. Pickover heeft een boek geschreven waarin hij aangeeft dat God vol tegenstrijdigheden zit: “the Paradoxes of God”. Pickover is geen vooringenomen atheïst. Hij onderzoekt vanuit een wetenschappelijke benadering of God bestaat en stelt zich daarbij open voor het feit dat Hij bestaat. Zijn probleem is dat hij de godsbewijzen wel wil aanvaarden, maar tegelijkertijd ziet hij veel tegenstrijdigheden in het wezen van God:Als God de oorsprong van alles is, dan is Hij tijdloos (eeuwig), almachtig en alwetend. Maar als we in de wereld om ons heen kijken, dan lijkt het er niet echt op dat een almachtige en alwetende God het goede voor heeft met de mensen. Oorlogen en natuurrampen geven aan dat het voor een almachtige en alwetende God niet zo belangrijk is dat mensen hier onder lijden. God kan geen God van liefde voor de mensen zijn.Ook gelovigen strijden met deze tegenstrijdigheid van God. Zij hebben geen afdoend antwoord op het vraagstuk van de zin van het lijden. Waar loopt het mis in ons verstaan wie God is. Waarom lijkt God zo tegenstrijdig?

  Like

 3. -Alleen door het ‘absolute’ te zoeken in de eeuwige wetmatigheden, is er geen sprake meer van een begin of een schepping of zelfs van een persoonlijke god .Er is slechts nog een absolute, eeuwige evolutie vanuit de ideeën zelf. -Valère De Brabandere-

  Like

 4. -Tenslotte is ‘geloven’ ook in een god niets anders dan een antwoord willen geven op een niet te beantwoorden vraag .
  -Maar, er is nu eenmaal ‘iets’ en niet ‘niets’ .

  Like

 5. Rob Heusdens

  De hele gedachte dat het bestaan van de wereld veroorzaakt zou kunnen danwel moeten zijn door een schepper is niets anders dan een kronkelredenering, want zodra men het bestaan poneert van zo’n schepper dan heeft men reeds het bestaan van de wereld geponeert, die dan net zo onverklaard en onveroorzaakt is als de wereld die men juist door het poneren van zo’n schepper tracht te verklaren.

  Like

 6. joost tibosch sr

  Als ik niet gelovig was, zou ik, ook zonder God van het zonnetje genieten Je moet het jezelf als gelovige ook weer niet te makkelijk maken, daar trappen ongelovigen niet in!

  Like

 7. hetgoedezaad

  Ik geloof in God omdat Hij mijn leven heeft verandert. Andere zaken buiten God om helpen niet. Ik zou zeggen bekeert u van uw boze wegen tot God de maker en Schepper van het gehele heelal. Gods zegen en geniet van Zijn zonnetje vandaag. Met respect voor je onderwerp.

  Like

 8. -Als we ook die zekerheid van de wiskunde bv. (Wis-kunde = zekere- kunde’) of van de logica verlaten, mogen we ons boeltje hier sluiten ; gedaan met filosofie, religie en andere …; en alles wordt dan ‘science delusion’…

  Like

 9. joost tibosch sr

  Met de voortgaande mogelijkheid om grip te krijgen op de bestaande te bewijzen werkelijkheid hebben mensen gelukkig ook de nog grotere mogelijkheid om de bestaande werkelijkheid anders te denken dan hij is. Alleen dat laatste voorstellings- en invoelingsvermogen geeft de mens de mogelijkheid om een niet te bewijzen nog niet bestaande werkelijkheid, zelfs dat onuitstaanbare niet-bestaan, in te voelen, zich dat voor te stellen en bestaanbaar te maken. De godsdienstgeschiedenis met zijn geloof blijft echter zeggen dat zelfs dat geweldige menselijke voorstellingsvermogen niet kan voorkomen dat God ook dan toch totaal anders, de totaal onbenaderbare Ander en zo onbestaanbaar blijft, dat mensen er geen grip op kunnen krijgen.

  Like

 10. Theo

  Het blijft in elk geval wel een beetje leuk,
  de Godsargumenten beginnen nogal te vervelen, maar dan komen weer originele denkers (zonder emoticon maar.)

  Filosofisch gezien is het wel interessant, bestaan is een menselijke interpretatie, iets is en bestaat op een manier zoals “wij” dit bevatten, wanneer God het geheel andere is, dan zou je kunnen suggereren, dat God niet bestaat.

  Like

 11. Theo

  Of, hoe uit niet(s) bestaan, alles is voortgekomen,
  dat is toch ook het kosmologisch probleem.
  Een schepper die niet bestaat is dus een niet bestaand iets,
  of een niets, dat alles schiep.

  Een schepper die niet bestaat, bestaat niet, of mis ik iets 😉

  Like

 12. -Laten we eens afstappen van die absurde en komische godsbewijzen .
  -Want een godsbewijs is ‘het’ bewijs voor het bestaan van het ‘absolute’ zelf .
  -En dat enige absolute ‘zijn’ is de eeuwige wetmatigheid, die zelf als absolute idee zich ontvouwt tot wil en energie .
  –Zie daartoe op Wikipedia : godsbewijs, onder ontologisch godsbewijs, laatste alinea …

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.