‘Niemand kan bij God komen dan door Jezus’ – Waar of onwaar?

anselmgrun
Veel christenen moeten andersgelovigen bekeren tot het christendom met het argument dat zij alleen door Jezus tot de Vader kunnen komen.
In het boek van monnik en wereldwijd bestsellerschrijver Anselm Grün Wat komt er na de dood? – over de kunst van leven en sterven – staat een frissere kijk op een eeuwenoude traditie die veel mensen aanspreekt.

anselmgrun2Grün (foto: anselmgrun.net) vertelt dat een protestantse verpleegkundige vaak schrok als oude mensen niets van Jezus wilden weten. Ze zegt dat als zij niet belijden dat Jezus hun Heer is, zij niet in de hemel komen, want er staat immers: ‘(…) Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’ (Joh. 14,6)
Grün maakt haar duidelijk dat deze uitspraak niet zo exclusief geïnterpreteerd kan worden en haalt als argumenten teksten aan van de rooms-katholieke theoloog Karl Rahner en zijn leerling Ladislaus Boros.

‘Karl Rahner ziet deze uitspraak zo dat ieder mens bij zijn dood uiteindelijk Christus ontmoet en inziet dat in Hem de vervulling van zijn verlangen ligt. Hij zal in de ontmoeting met Christus beseffen dat hij bij zijn zoektocht naar het ware leven uiteindelijk steeds op zoek was naar Christus. (…) Dan komt hij na zijn dood door Christus bij de Vader – zelfs wanneer hij Hem tijdens zijn leven heeft verloochend, omdat hij met de naam Jezus Christus iets heeft geassocieerd wat niet overeenkomt met het wezen van Christus.’

150px-Karl_Rahner_by_Letizia_Mancino_CremerKosmische werkelijkheid
Grün gaat verder en stelt zich de vraag waar Rahner (foto: wiki) de zekerheid vandaan haalt dat iedereen bij zijn dood zal inzien wie Christus is. Zijn leerling Ladislaus Boros geeft dat antwoord, verwijst naar de kruisdood waardoor de menselijke werkelijkheid van Jezus geplant is in het fundament van deze wereld. Ieder mens is innerlijk verbonden met die kosmische werkelijkheid.
Als in het Bijbelverhaal wordt verteld dat het voorhangsel in de tempel scheurt, legt Boros uit dat hiermee in de joodse mystiek het hele universum bedoeld wordt:

‘Dit voorhangsel scheurde bij de dood van Christus in tweeën om ons te laten zien dat de hele kosmos zich opent voor de godheid op het moment dat de verlossingsdaad van Christus wordt voltrokken.’ (…) Christus is voor alle mensen gestorven. (…) Of de mensen er weet van hebben of niet: ze komen in de wereld al steeds het geheim van Jezus Christus tegen. Dat wordt voor hen bij hun dood openbaar. En op die manier wordt Christus voor alle mensen bij hun dood de weg naar de Vader.’ 

220px-Leonardo_boffGrün verwijst tot slot naar de Braziliaanse (bevrijdings) theoloog, filosoof en schrijver Leonardo Boff (foto: wiki) die uit de gedachten van Rahner onder meer concludeert:

‘Ieder mens zal op een dag God en de opgestane Heer van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, ook wanneer hij gedurende zijn aardse bestaan nooit van hen had gehoord. Voor een ogenblik wordt alle mensen de kans geboden om christen te worden en een keuze te maken vóór God en vóór Christus.’

BRON: Anselm Grün, Wat komt er na de dood?  Hoofdstuk: Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij – pag. 96 – 98 | 144 pagina’s | Uitgeverij Ten Have | oktober 2010 | € 6,90

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

18 Responses

 1. joost tibosch sr

  Zeker. Ik probeer -meer kan ik niet- dat op waarde, bv op persoonlijke vrijheid en inzet, te schatten. Anders gezegd: met zijn mentaliteit bent u belangrijker dan wat ik over Jezus denk.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Met het geloof in die Jesus, die alle mensellijke geluiden serieus nam. worden ook alle geluiden in de menselijke geschiedenis over de zin van het leven serieus genomen.

  Like

 3. joost tibosch sr

  Als we het over Jezus hebben, weten we -als we daar op grond van de oude gegevens tenminste nog met onze moderne historische en literaire hersens moeite voor willen doen- tenminste over wie we het hebben..Persoonlijk heb ik daar genoeg aan om te geloven.

  Like

 4. MNb

  Nou, ook dan zal ik weigeren christen te worden, want dankzij christelijke voorlichting wil ik helemaal niet naar de hemel. Als God Liefde is – wat dat dan ook moge betekenen – wordt mijn laatste wens, vergetelheid of niets, zoals voor mijn geboorte, vast wel vervuld.

  Like

 5. Mevrouw Beentjes de Wit

  De eerste vier jaar is wat loos gebabbel maar dan raakt het woord toch meestal aardig op stoom.
  Ik wil daar verder geen opdelingen maken, de een spreekt erg van het ik en de ander weer très ze.

  Like

 6. joost tibosch sr

  “Woord” is de befaamde joodse term uit Gen 1, het joodse priesterverhaal uit de 6de eeuw vC: “God spreekt. . en het is er”! In het veel oudere Gen 2-3 is hij slechts een pottenbakker die de schepping uit vruchtbare klei maakt.

  Joodse christenen als die rond Johannes, ook bekend met het hellenistisch denken over logos, gebruiken deze term opnieuw om aan te geven dat de manier van leven van Jezus de “echte werkelijkheid” is: “Het woord is vlees geworden”.

  Men zal begrijpen dat dat een kwestie van geloof is. Als men die Jezus maar lala vindt, of bij een akelig lieve Toverjezus zal men dat nu al zeker niet doen.

  Like

 7. Mevrouw Beentjes de Wit

  Greetje, het is me wat met al die responses.
  ‘Onze’ hebben we inmiddels wel gehad en voor het geestrijke evenwicht leg ik bij jou maar even ‘douce’

  Like

 8. Mevrouw Beentjes de Wit

  Tragisch wil ik het niet noemen, het is uw manier van presenteren. In de jaren tachtig werd meester de Boer al snel Meester Piet of erger nog Piet. Ik heb er nooit zo van gehouden, ik wil graag weten wat voor vlees ik in de kuip heb en bij Jan denk ik nu eenmaal aan Jantje Beton, daar komen de jantjes, of jantje die pruimen zag hangen. Aan u de keuze zich ermee te willen associëren.
  Voor MADAME Blavatsky heb ik altijd reuze open gestaan maar er zijn grenzen. Die grenzen heb ik veel minder ontmoet bij haar geesteskind Krishnamurti die in mijn ogen slechts een grens had, aanvankelijk onoverkomelijk maar in de loop der tijd ben ik wat milder geworden, zo vreselijk is het nu ook weer niet als je je schoenen op maat laat maken in London, overdreven, ja overdreven vind ik het nog wel.

  Like

 9. Jan

  Tragisch mevrouw Beentjes de Wit, dat u mij kennelijk op grond van het ontbreken van wijsheid jongeman noemt, terwijl ik al enkele jaren mijn AOW ontvang. Ik ben dus ontsnapt aan de prestatie maatschappij (grijns)

  Ik zal niet uitleggen wat ego met het periodiek systeem te maken heeft, ik meen uit uw schrijven op te maken dat u geen enkele relatie ziet en er ook niet voor open staat. Overigens is er een leuk alternatief periodiek systeem dat symmetrisch is opgebouwd. Het bestaat uit een dubbel systeem van zeven maal zeven elementen: samen dus 98. Bij de theosofen in het Blavatskyhuis in Den Haag kan u er meer over te weten komen.

  Like

 10. Jan

  Johannes 14:6 “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.

  Dat interpreteer ik als,

  Ik ben:
  “het diepste zelf (het “-ik ben-“)

  de weg
  zoals ‘Tao = weg’ zie bij het Taoïsme

  de waarheid
  het bewustzijn (het ik ben) gaat vóór alle psychische en fysieke fenomenen en is dus het enige dat als ontologische werkelijkheid kan ervaren worden. Het “ik ben” is dus de waarheid.

  en het leven.
  Het “ik ben” manifesteert zich als levend.

  Het Johannes evangelie is zeer esoterisch en stoeit met het woord “logos” dat volgens de Stoicijnen “oorzakelijkheid” betekent. (de vertaling als “woord” vind ik nogal reductionistisch)

  Like

 11. Cor Haaksman

  God houdt van ieder mens, van ieder individu. God stelt ons in Zijn Woord (Bijbel) in de gelegenheid om zelf voor Hem te kiezen. We kunnen het Evangelie in eigentijdse taal brengen, zonder de bedoeling ervan te verminken (bijvoorbeeld “Het Boek”), maar we moeten er wel voor waken dat het feitelijke onderwijs van God niet uit zijn verband wordt gehaald.

  Johannes 14:6 “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, antwoordde Jezus, “Ik ben de enige weg tot de Vader. (uit “Het Boek”).

  Volgen we simpelweg de uitleg in de Bijbel (NBG vertaling – en wat moderner geschreven – “Het Boek”), dan betekent iemands persoonlijke bekering tot Jezus Christus dat hij of zij tot de Vader (God) kan komen.

  Niet de besprenkeling die mensen symbolisch bij babies of jonge kinderen doen, wat feitelijk het opdragen aan (de zorg van) God is, nee het gaat God om jouw persoonlijke aanname van Jezus Christus in je leven. God heeft de mens immers een vrije wil gegeven? Het is een persoonlijke keuze.

  Lees in dit verband ook Johannes 3:16 en nog enkele aansluitende verzen.

  Het gebeurt zeker wel dat mensen op hun sterfbed – bij bewustzijn – Jezus Christus (Jezus, God en Heilige Geest als drie-éénheid) aannemen als hun Redder en Verlosser.

  Er staat nergens in de Bijbel dat een mens bij zijn geboorte automatisch Christen is. Er is ook nergens te vinden dat de mens bij zijn overlijden automatisch Christen wordt.

  Je komt overigens wel van aangezicht tot aangezicht met God en je zult aan Hem verantwoording moeten afleggen over je eventuele bekering tot Hem en hoe je in je leven met Hem (Zijn Woord=Bijbel) bent omgegaan.

  Vanuit mijn geloof in Jezus Christus – gemeten aan het Woord van God – beschouw ik “een frissere kijk op een eeuwenoude traditie die veel mensen aanspreekt” als een ongefundeerde interpretatie.

  Like

 12. Greetje Roodnat

  Ik zou zeggen, ga gewoon door jezus en als het je niet bevalt kun je altijd nog besluiten door een ander te gaan. Een ding is mij wel duidelijk na bestudering van dit blog: door Anselm Grun laat ik mijn voorhang niet bescheuren. Ik heb het niet zo op baarden.

  Like

 13. joost tibosch sr

  Waarom toch zo hoognodig weer opnieuw zgn. fris met Jezus en God in die niet kenbare zelfgedachte toekomst duiken? Ik ben nog lang niet uitgekeken op die Jezus, van wie we weten dat hij óndanks zijn afgang zo’n onuitwisbare indruk maakte op mensen die hem kenden, dat ze op zijn manier bleven leven. Om die manier van leven weer te geven gebruikten ze al hun literaire voorstellingen, die in hun tijd en cultuur de eigenlijke bedoeling van het menselijk gegeven leven en de gegeven menselijke geschiedenis onder woorden brengen: JahwehGod als Abba, Jezus zijn Zoon en hun Geest, die mensen doet verrijzen en naar eenheid in beweging brengt.

  Like

 14. Mevrouw Beentjes de Wit (Tine)

  Jongeman, ik vrees dat je de woorden van een oudere dame, met alle wijsheid van dien, niet ter harte gaat nemen maar vooruit, ik doe nog een simpele poging.

  Er is geen enkel verband tussen het periodiek systeem van Dimitrii Mendeleev en het ego, tenzij u uw eigen magnitude laat bepalen door de eigenschappen van de elementen maar daar zijn heel wat uurtjes in de door u zo neerbuigend genoemde zweethut voor nodig.
  Aan de prestatiemaatschappij valt niet te ontsnappen, we hebben jezus juist nodig om dat in te zien. Ook hij begreep dat er geen ontkomen aan is en waarom zouden we steeds weer opnieuw het wiel willen uitvinden als jezus dat al voor ons deed.

  Als toetje deed ik het liefst een weesgegroetje maar ik begrijp ook wel, via het proces van inleving, dat ik daar hier niet mee hoef aan te komen. Vandaar dan nog maar eentje van budding:
  Men kan beter geen herinneringen hebben dan alleen maar herinneringen.

  Like

 15. Jan

  Hoi mevrouw Beentjes de Wit.
  Dat de kinderen dat leren, komt omdat het onderwijs slecht is. Het is gericht op ego, hebzucht, strijd en wantrouwen. Vandaar de toetsen en metingen en stress om resultaten te bereiken.

  Waarom je de zweethut en dat soort zweverige zaken ingaat is m.i. om te ontsnappen aan deze prestatie maatschappij. Het ene uiterste hoort bij het andere uiterste.

  Zelfkennis verkrijgen heeft met dat soort dingen niet te maken: dat is hard werken. Lees de verwijzing hierboven eens, dan zal je zien dat het meer realistisch is dan het gedachtespinsel je zus.

  Like

 16. Mevrouw Beentjes de Wit (Tine)

  Als dat zo zou zijn waarom leren we onze kinderen dan eerst wat een kladblok is in het frans is, de beide wetten van Gossen, de ligging van Nice en haar verdrag, de metallurgie van koper of het liefdesleven van Marie Antoinette. Waarom niet gewoon hup de zweethut in, hoe bouw ik een zenkrukje, euritmisch zonnevlechten of autogene contemplatie?

  Nee dan ga ik als gedachtespinsel toch liever voor je zus.

  En dan budding:
  Als je pas begint te sparen, vind je elke postzegel mooi.

  Like

 17. Jan

  -Niemand kan bij de Vader komen dan door “Mij”-
  Dat “Mij” dient m.i. geïnterpreteerd te worden door “het Zelf”.

  Vandaar de spreuk “Ken Uzelve”, zoals in het oude Griekenland en tegenwoordig nog bij de tempels van o.a. de Vrijmetselaars staat.

  “Ken uzelf en u zult het universum en de goden kennen”, is een uitspraak die Socrates van Thales van Milete overnam en tot de zijne maakte. zie:

  https://www.amorc.nl/publicaties/mystiek-psychologie/ken-uzelve/

  De uitspraak slaat dus niet op een historisch figuur Jezus, die al lang dood is (en m.i. eigenlijk een mythe is): maar op het levende zelf ontdaan van het Ego.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.