Jezus was geen christen, Mohammed geen moslim, Mozes geen jood

thorasevangelieenkoran

Deze drie vallen niet samen met wat respectievelijk jodendom, islam en christendom ervan gemaakt hebben. Bijbel en Koran zijn bedoeld in samenhang gelezen, verstaan en uitgelegd te worden, bij voorkeur door alle drie samen: jood, christen en moslim.’ Godsdienstwetenschapper Anton Wessels spreekt hierover in de vierdelige cursus Koran voor Bijbellezers die 6 april start in Amsterdam.

‘Uitgangspunt blijft dat Tenach, Evangelie en Koran in samenhang worden gelezen, uitgelegd en verstaan. Steeds geldt eerst de Tenach dan het NT en vervolgens de Koran. Vgl. ‘Eerst de jood dan de Griek.’ Het gaat om één samenhangend ‘verhaal’, ‘narrative’. De ahl-al-kitab.’

Emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan de VU, Anton Wessels, is de schrijver van Thora, Evangelie en Koran – 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal, waarin hij stelt dat deze ‘heilige’ boeken dikwijls worden gebruikt om geweld te verdedigen of heilige oorlogen te rechtvaardigen. Maar Bijbel en Koran zijn bedoeld om in samenhang gelezen, verstaan en uitgelegd te worden. En bij voorkeur door alle drie samen: jood, christen èn moslim. Volgens Wessels is nu het moment gekomen om een andere leeswijzer te kiezen.

‘En de grote verrassing van het boek is dat juist de Koran het bij uitstek oecumenische boek blijkt. Daarin wordt van de gemeenschappelijke stamvader, Abraham, expliciet, zonder mitsen en maren gezegd: ‘Abraham was geen jood, noch een christen, maar een aanhanger van de ware godsdienst, monotheïst, hanif (een waarachtig gelovige), en een moslim’ (67). En met ‘moslim’ wordt in dit geval niet een aanhanger van de specifieke godsdienst islam bedoeld, alsof die de ware godsdienst zijn zou, maar de gelovige in algemene zin – ook de moslim is niet bij voorbaat met déze moslim identiek.’
(Uit een recensie door Dr. Dick Boer)

In de eerste bijeenkomst, zo meldt Nieuwe Moskee, het islamitisch platform voor hedendaagse denkers met kritische visies op maatschappelijke en religieuze vraagstukken, zal aan de orde gesteld worden wat er onder ‘jood’, ‘christen’ en ‘moslim’ wordt verstaan.
Het is dan handig een Bijbel en een Koran bij de hand te hebben.

‘Zoals Charles Dickens in zijn ‘Een verhaal van twee steden’ (Parijs en Londen) inzicht wil geven in de Franse revolutie, willen de drie Boeken gelezen worden als één verhaal waarin twee steden tegenover elkaar staan: Babel de stad van het onrecht tegenover het visioen van Jeruzalem als de stad van gerechtigheid en vrede. Zo blijkt dat dit éne verhaal een relevante boodschap heeft aan jood, christen en moslim, in feite aan ieder mens.’ (Uitgeverij Kok) 

Bijeenkomsten op zaterdag 6, 13, 20, en 27 april 10.30 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.
(Vlak bij NS Station Amsterdam Zuid (WTC) – gratis toegang)

Zie: Vanaf 6 april: Koran lezen met Bijbellezers o.l.v. Anton Wessels

Anton Wessels

Anton Wessels. Opleiding op het terrein van de theologie en godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijks Universiteit Utrecht en Leiden en de Cairo Universiteit in Cairo (Egypte). Proefschrift over het beeld van de profeet Mohammed in de Moderne Arabische Literatuur. (1972) Associate Professor van 1971-1978 voor verhouding Islam en Christendom aan de Theologische Hogeschool in Beirut Libanon. Van 1978-2003 hoogleraar aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op het terrein van de de verhouding van culturen – ook niet-westerse – en op het gebied van de godsdienstwetenschap.

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

9 Responses

 1. brnrds

  Vast weer een van die Islam knuffelaars, die een amalgaam probeert te smeden voor het EU concept, dat onze overtuigingen moet ombuigen, terwijl toch ieder weet, dat de bijbel, die ik evengoed als voornamelijk sprookje bekijk, oorspronkelijker is dan de koran. Beide religies hebben inderdaad voor miljoenen doden gezorgd en nog. Vooral de Islam, zoals we elke dag kunnen lezen. Religie brengt geen eenheid maar juist verdeeldheid op basis van het splitsen van goed en kwaad, waarbij men het laatste uiteraard altijd bij de vijand legt. Zoals bekend, erkent de Islam geen enkele andere ideologie of godsdienst en is zelfs het gezamelijk lezen ervan verboden.

  Like

 2. In die zevende eeuw en sindsdien interpelleert Mohammed om zo te zeggen de joden en de christenen omtrent zowel het verstaan en de uitleg, als het doen van die Thora (‘recht doen en liefhebben’) en laat zich zelf ook interpelleren.

  Like

 3. MNb

  “Bijbel en Koran zijn bedoeld”
  En wie heeft die bedoeling er in gelegd? De auteurs van de Pentateuch? Knap dat ze dat eeuwen van te voren wisten. Of misschien Wessel zelf die interpreteert wat hij wil interpreteren?

  Like

 4. -De drie historische boeken gaan natuurlijk om een zelfde monotheïsme ; in tegenstelling tot de vroegere literatuur over het veelgodendom .
  -Maar ondanks, dat ze een min of meer een zelfde god kennen en aanbidden, hebben ze doorheen de geschiedenis en tot op heden voor veel twist en bloedige oorlogen gezorgd .
  -Waarom twist over de inhoud van een boek, terwijl die inhoud al te verouderd is en niet meer als geloofwaardig door onze jongeren kan aangenomen worden .
  -De tijd van de bijbel sprookjes is vooral dan in onze westerse jongeren-wereld voorbij en weldra ook voor de jongeren elders, die nu nog niet zover intellectueel ontwikkeld zijn .
  -‘In den beginne schiep god…” wordt “in den beginne was de big bang” ; ‘god schiep in 6 dagen alle wezens tot de mens toe’ ; terwijl men nu de evolutie leer kent,… enz…
  -Wil men nog iets over houden van een geloof in iets wat men ‘god’ kan noemen, dan moet men het anders en meer metafysisch aanpakken ; want tenslotte gelooft iedereen…ook in de toekomst zal dat niet anders zijn .
  -Maar de drie bijbel-boeken blijven prachtige literatuur en blijven enkel bestaan voor hun antieke, historische waarde ; en misschien ook soms om hun morele inhoud ; ook andere sprookjes, waarin men niet echt gelooft kunnen moraliteiten ‘prediken’…
  -Thora, Evangelie en Koran alleen nog in de bibliotheek ?

  Like

 5. joost tibosch sr

  Hopelijk wordt dit denken in onze in verwarring geraakte multiculturele maatschappij inspirerende geloofsbasis voor gewoon menselijke samenwerking. Wat mij betreft wordt dan ook het moderne humanistische inzicht in mensenrecht en mensenplicht, waar ons staatsrecht op is gebaseerd, in overdenking meegenomen, zodat ook de warrige verhouding tussen gelovigen en ongelovigen tot gewone menselijke samenwerking kan uitgroeien.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.