Jezus was geen christen, Mohammed geen moslim, Mozes geen jood

thorasevangelieenkoran
‘Deze drie vallen niet samen met wat respectievelijk jodendom, islam en christendom ervan gemaakt hebben. Bijbel en Koran zijn bedoeld in samenhang gelezen, verstaan en uitgelegd te worden, bij voorkeur door alle drie samen: jood, christen en moslim.’ Godsdienstwetenschapper Anton Wessels spreekt hierover in de vierdelige cursus Koran voor Bijbellezers die 6 april start in Amsterdam.

‘Uitgangspunt blijft dat Tenach, Evangelie en Koran in samenhang worden gelezen, uitgelegd en verstaan. Steeds geldt eerst de Tenach dan het NT en vervolgens de Koran. Vgl. ‘Eerst de jood dan de Griek.’ Het gaat om één samenhangend ‘verhaal’, ‘narrative’. De ahl-al-kitab.’

Emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan de VU, Anton Wessels, is de schrijver van Thora, Evangelie en Koran – 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal, waarin hij stelt dat deze ‘heilige’ boeken dikwijls worden gebruikt om geweld te verdedigen of heilige oorlogen te rechtvaardigen. Maar Bijbel en Koran zijn bedoeld om in samenhang gelezen, verstaan en uitgelegd te worden. En bij voorkeur door alle drie samen: jood, christen èn moslim. Volgens Wessels is nu het moment gekomen om een andere leeswijzer te kiezen.

‘En de grote verrassing van het boek is dat juist de Koran het bij uitstek oecumenische boek blijkt. Daarin wordt van de gemeenschappelijke stamvader, Abraham, expliciet, zonder mitsen en maren gezegd: ‘Abraham was geen jood, noch een christen, maar een aanhanger van de ware godsdienst, monotheïst, hanif (een waarachtig gelovige), en een moslim’ (67). En met ‘moslim’ wordt in dit geval niet een aanhanger van de specifieke godsdienst islam bedoeld, alsof die de ware godsdienst zijn zou, maar de gelovige in algemene zin – ook de moslim is niet bij voorbaat met déze moslim identiek.’
(Uit een recensie door Dr. Dick Boer)

In de eerste bijeenkomst, zo meldt Nieuwe Moskee, het islamitisch platform voor hedendaagse denkers met kritische visies op maatschappelijke en religieuze vraagstukken, zal aan de orde gesteld worden wat er onder ‘jood’, ‘christen’ en ‘moslim’ wordt verstaan.
Het is dan handig een Bijbel en een Koran bij de hand te hebben.

‘Zoals Charles Dickens in zijn ‘Een verhaal van twee steden’ (Parijs en Londen) inzicht wil geven in de Franse revolutie, willen de drie Boeken gelezen worden als één verhaal waarin twee steden tegenover elkaar staan: Babel de stad van het onrecht tegenover het visioen van Jeruzalem als de stad van gerechtigheid en vrede. Zo blijkt dat dit éne verhaal een relevante boodschap heeft aan jood, christen en moslim, in feite aan ieder mens.’ (Uitgeverij Kok) 

Bijeenkomsten op zaterdag 6, 13, 20, en 27 april 10.30 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.
(Vlak bij NS Station Amsterdam Zuid (WTC) – gratis toegang)

Zie: Vanaf 6 april: Koran lezen met Bijbellezers o.l.v. Anton Wessels

Anton WesselsAnton Wessels. Opleiding op het terrein van de theologie en godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijks Universiteit Utrecht en Leiden en de Cairo Universiteit in Cairo (Egypte). Proefschrift over het beeld van de profeet Mohammed in de Moderne Arabische Literatuur. (1972) Associate Professor van 1971-1978 voor verhouding Islam en Christendom aan de Theologische Hogeschool in Beirut Libanon. Van 1978-2003 hoogleraar aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op het terrein van de de verhouding van culturen – ook niet-westerse – en op het gebied van de godsdienstwetenschap.