UFO’s? Buitenaardsen bestaan gewoon niet

alien_music_buitenaardse-extraterrestrials_ontbijt_fruehstueck_breakfeast
‘Buitenaardsen hebben met hun spirituele wetenschap het overzicht over de wereld. Voor academici is dat moeilijk te verkroppen.’ Dat zegt dr. ir. Coen Vermeeren, hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek en directeur van Studium Generale Delft. ‘Van de honderdduizenden meldingen van vliegende schotels en UFO’s is 95 procent gemakkelijk te verklaren. Wat moeten we met de overige 5 procent?’ vraagt hij zich af.

Godsdienstfilosoof en theoloog Taede A Smedes las het boek UFO’s bestaan gewoon – een wetenschappelijke visie van Vermeeren in een paar uur uit, maar is niet overtuigd. Hij had gehoopt dat zijn boek een doorwrochte en echt wetenschappelijke studie zou zijn naar het ufo-fenomeen, dat Vermeeren zijn expertise zou aanwenden om een aantal case-studies te analyseren.

‘Maar dit boek voldoet niet aan die verwachting. Ik vind dat erg jammer. Het boek is helaas niet veel meer dan een opsomming en samenvatting van zaken die ook op internet te vinden zijn, een bijeenraping en samenvatting van samenvattingen – maar dan zonder de kritische analyse en reflectie die noodzakelijk zou moeten volgen.’ 

smedesSmedes (foto: T.A.S.) is anderzijds van mening dat de wetenschap ufo’s niet mag negeren. Hij schreef hierover in de Volkskrant, waarin hij stelde dat in Nederland vooral over ufo’s wordt gegiecheld en dat ten onrechte, want er zijn te veel curieuze fenomenen die niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven.

‘Het is toch wel erg onwetenschappelijk als Vermeeren de mond wordt gesnoerd vanwege het gejammer van een ideologisch gedreven vereniging (Stichting Skepsis, pd) terwijl het wetenschappelijke probleem van onverklaarbare waarnemingen van fenomenen in het luchtruim onaangeroerd op tafel blijft liggen?’ 

De Skepter, van genoemde vereniging, heeft het over ‘complottheorieën van dr. Coen Vermeeren’ en stelt dat de wetenschapper vooral over het internet heeft gestruind voor zijn informatie. 

‘Buitenaardse aliens hebben een basis op de maan. Dat staat in een recent artikel van dr. ir. Coen Vermeeren, hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek en directeur van Studium Generale Delft. Hij heeft voor zijn artikel nog veel meer onthullingen van internet gehaald.’ 

ufosbestaangewoonOok Smedes is dat opgevallen. Behalve dat Vermeeren zijn informatie vooral van internet haalt – blijkbaar is die onuitputtelijke bron onbetrouwbaar – is het natuurlijk erg onwetenschappelijk dat een wetenschapper bij vrijwel alle citaten geen bronvermelding geeft. 

‘Vermeeren baseert zich voor het overgrote deel op de enorme geruchtenmachine die sinds 2000 op internet op gang is gekomen, met name na Greers disclosure-persconferentie uit 2001. De bibliografie in het boek is karig, klassieke ufo-literatuur (zoals de tweedelige studie van Richard Dolan of de grote ufo-encyclopedie van Jerome Clark) blijft ongenoemd, en veel van de boeken die Vermeeren heeft geraadpleegd, zijn in eigen beheer uitgegeven of bij obscure uitgeverijtjes. (…) Maar de bizarre claims over complotten, schaduwregeringen, ancient aliens, buitenaardse constructies op de maan, etc. worden door individuen gedaan en vrijwel zonder objectief te checken documenten. Het mogen dan ‘officials’ zijn, het wordt mij toch te gortig om die claims slechts op basis van horen zeggen als waarheid te accepteren.’ 

Ook schrijft Vermeeren – volgens Smedes – dat één van de consequenties van een bewijs van ufo’s als buitenaardse bezoekers zou zijn dat ‘het religieuze huis’ zou instorten, immers:

‘Studies laten zien dat een meerderheid van de gelovigen zijn geloof zou opgeven als blijkt dat ET bestaat.’

De theoloog zegt benieuwd te zijn naar die studies, maar Vermeeren vermeldt geen bron. Hij vermoedt dan ook dat die studies niet bestaan:

‘Ik weet wel van een tamelijk recente studie door de ufoloog en Lutheraanse theoloog Ted Peters waaruit naar voren komt dat gelovigen buitenaards leven zouden verwelkomen als een verrijking en bevestiging van hun geloof.’ 

coenvermeerenDe verwachtingen van Smedes waren hooggespannen, maar zijn dus niet uitgekomen. Ergens nam hij het met zijn artikel in de Volkskrant zelfs op voor Vermeeren (foto: niburu), maar Smedes blijft – terecht – kritisch. En is uiterst teleurgesteld. Volgens Skepsis mogen we verwachten dat Coen Vermeeren in de toekomst nog wel vaker van zich zal laten horen, want hij voelt zich inmiddels door velen gesteund en heeft al veel contacten aangeknoopt met visionaire geestverwanten.

Ik denk dat vele geestverwanten zich inmiddels achter de oren krabben en het inmiddels wel gehad hebben met die buitenaardsen. Het is waarschijnlijk zo, zoals De Skepter schrijft, dat ‘Vermeeren zichzelf diskwalificeert als wetenschapper omdat hij het vermogen mist om zin en onzin van elkaar te onderscheiden’. Buitenaardsen bestaan gewoon niet.

Zie:

Coen Vermeeren: Ufo’s bestaan gewoon (boekbespreking) 

‘Wetenschap mag ufo’s niet negeren’ 

Bijval voor wetenschapper die bestaan UFO’s erkent

Boekpresentatie ‘UFO’s bestaan gewoon’ (+ video)

Ufo’s op de maan

Foto Maria Trepp: Intelligent buitenaards wezen (passagenproject.com)

Video: Dr.ir.Coen Vermeeren: Ufo’s – verleden en heden


Video:
The New Reality Show – Coen Vermeeren

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

46 Responses

 1. simon

  Tuurlijk bestaan UFO’s en alliens de heelal is zo groot dus wij zijn niet de enige en kijk naar al dat bewijs video’s en foto’s maar ja sommige zijn nep maar sommige ook niet dus ze bestaan ik he er zelf ook een alien gezien ze lijken bijna precies o Op mensen

  Like

 2. Patrick

  Ben zelf getuige van… En veel meer dan alleen maar een ufo.

  En voor de gewonnen aardkloot is er
  genoeg feiten en bewijzen dat er voertuigen zijn met verre
  technologie onmogelijke dingen doen en in de ruimte schieten En door intelligentie word bestuurd en not men make.

  Wetenschapelijk. bewezen!

  Zie Mj-12 ,Project Blue Book, COMETA Report’,enz.

  Like

 3. Patrick

  Er zij Wel overvloed aan bewijzen Onderzoeken en Raporten dat er voertuigen zijn die met onze huidige wetenschap en
  technologie onmogelijke dingen doen en in de ruimte schieten En door intelligentie word bestuurd.

  En jullie dogma’s en de wetenschap een probleem heeft… kunnen jullie niet onderuit.

  Like

 4. Theo

  @ Simon,
  Verdiep je eerst in de onmetelijke afstanden die gelden in het heelal, de mogelijkheid dat er meer dan een wereld bestaat, een bewoonde planeet én mogelijk intelligentie, kan alleen op basis van domheid worden uitgesloten. De mens opgesloten in een onmetelijk heelal, zonder ‘buren’. Om echter zulke afstanden te overbruggen is een technologie vereist waar men blijkbaar bij “ons” nog niet aan toe is. Het zou dan van belachelijkheid getuigen, wanneer een beschaving die over zulk een geavanceerde technologie beschikt zomaar even zou crashen, dat een stel militairen de inzittenden gevangen nemen, dat ze met zich laten sollen en experimenteren. Ook al die nonsens filmpjes die op you tube in omloop zijn, van alien autopsies en gesprekken met aliens, het is de meest voorkomende voorstelling van aliens (al 25 jaar.) Of neem het Area51, voor science fiction hét broeinest van fantasie. Een dergelijke supermacht moet wel zo dominant zijn aan mensen, dat ze zich heus niet laten onderwerpen. Ook dat beeld van vredelievende wezens, een verdere Vermeeren waan, bekijk de wereld, heeft kennis en technologie de mens tot een vreedzamer wezen gemaakt?

  Like

 5. Simon

  Er is nu al besloten tot een tweede druk van het boek, toen hij in mijn dorp een lezing kwam geven was er zoveel interesse dat hij er twee moest geven (samen zo’n 100-120 man schat ik). Collega’s van Vermeeren die uit angst voor ridiculisering en reputatieschade anoniem met hem erover willen praten. Dus er zijn wel degelijk mensen die hierin interesse hebben, alleen je hoort ze niet zo vaak.

  Mensen leven vaak heel erg in hun eigen wereldje en hebben geen idee wat zich daarbuiten afspeelt en wat andere mensen denken. ik denk dat dat voor iedereen in meer of mindere mate geldt, zeker ook voor mij. Ik probeer mijn blik daarom te verbreden en in veel verschillende gedachtewereldjes een kijkje te nemen, ook al denk ik er zelf heel anders over.

  Like

 6. Simon

  Dit vind jij wetenschappelijk onderbouwd? Eerst de definitie van ‘God’ terugbrengen tot iets wat niet kan worden aangetoond en dan met ‘logische’ argumenten aantonen dat je daar niet omheen kunt? Dat iets kan je ook definiëren als universeel bewustzijn, scheppingsbewustzijn o.i.d., hoeft helemaal niet persoonlijk van aard te zijn.

  Maar stel dat deze argumentatie klopt, dan zit je met een ‘God’ die behalve dat hij bestaat en aan het begin van alles staat verder totaal niet gedefinieerd is. Je kunt er dus verder niets over zeggen.

  Ik weet niet of jij dan ook de stap maakt van deze ‘God’ naar de christelijke God, maar de basis waarop dhr. Rutten dat doet is op wat historici zeggen en hoe zijn die daaraan gekomen? Door GETUIGENVERKLARINGEN die pas decennia later na de beschreven gebeurtenissen opgeschreven zijn, waarvan het origineel niet meer voorhanden is en waarvan de huidige versies gebaseerd zijn op latere versies waarvan het maar de vraag is in hoeverre ze overeenstemmen met het origineel, laat staan met de werkelijke gebeurtenissen. Daarnaast zijn er nog andere evangeliën voor handen die weer een ander beeld laten zien maar waarschijnlijk daardoor de canon van de Bijbel niet gehaald hebben en dus door gelovigen vaak worden genegeerd.

  Alleen al voor het Roswell geval is al veel meer materiaal aan getuigenverklaringen voor handen. Zouden historici op basis hiervan dan ook na tweeduizend jaar kunnen zeggen: in Roswell is waarschijnlijk een ruimteschip neergestort?

  Ik denk dat hier met twee maten gemeten wordt.

  Like

 7. Theo, WordPress past het automagisch aan: kon niets meer bij: werd anders ook onleesbaar (te smalle kolom.) Hieronder kan je weer nog zo’n 9x reageren. 🙂

  Like

 8. Theo

  Paul,
  was de aarde een miljoen jaar geleden niet rond?
  Werd de aarde rond toen iemand ontdekte dat deze rond was?
  Wetenschap creëert geen realiteit, maar ontdekt wat bestaat.
  Je vraag is fout: ‘ken je iets dat bestaat dat niet bewezen is’,
  het gaat er niet om wat iemand kent of wat bewezen is, de werkelijkheid is wat deze is, ongeacht wat de mens erover kent weet begrijpt of meent te hebben bewezen.

  De zwaartekracht bestond ook tien miljoen jaar geleden, het is niet Newton die de zwaartekracht in het bestaan riep. Wat voor geldigheid heeft dus het ‘bewijs’?

  Like

 9. Theo

  Het gaat om een wijze van redeneren,
  je weet niet of iets bestaat als er geen bewijs van is,
  maar dat geldt ook voor een aantal wetenschappelijke theorieën en speculaties. Geloof je in God, al wel er geen bewijs is voor Gods bestaan? Je bent nu bijna een rationalist of atheïst, iets bestaat alleen als er bewijs voor is. Die visie is kortzichtig.

  Like

 10. Theo

  (haha) Nee, het is niet hetzelfde Paul,
  en dan bedoel ik het universeel – niet tot betrekking met Vermeeren – het bestaan van iets hangt niet af van het bewijs,
  ook kun je niet zeggen dat alleen op grond van het bewijs iets bestaat.
  Dat is toch puur het agnosticisme, of niet?

  Like

 11. Theo

  (sorry, niet bewijs als uitgangspunt voor het bewijs,
  maar voor de aanname van het bestaan van iets.)

  Like

 12. Theo

  Dit is wel een vreemde stelling van je Paul,
  Iets is er niet, en dus is het ‘bewezen’?
  Met ander woorden, als iets niet is bewezen is het er niet,
  tenzij men het middels bewijs aantoont, hiermee neem je bewijs als uitgangspunt voor het bewijs van iets.
  Dat past een filosoof niet.

  Like

 13. Simon

  “Het is waarschijnlijk zo, zoals De Skepter schrijft, dat ‘Vermeeren zichzelf diskwalificeert als wetenschapper omdat hij het vermogen mist om zin en onzin van elkaar te onderscheiden’. Buitenaardsen bestaan gewoon niet.”

  Een citaat van Einstein is hier wel op toepasbaar:

  ‘Wie zichzelf opwerpt als rechter van waarheid en kennis zal schipbreuk lijden onder het gelach van de goden.’

  Verder vreemd om eerst min of meer te beweren dat Vermeeren zich diskwalificeert als wetenschapper om dan zo stellig iets te beweren wat je onmogelijk kan bewijzen. Ik vraag me af: heb je wel het hele universum afgezocht?

  Like

 14. Theo

  j.tibosch,

  dat verband had ik niet gemaakt,
  of niet zo bedoelt, het ging me alleen om het niet bewijs,
  niet om inhoudelijke betekenis.
  Datzelfde vind ik nou altijd wanneer atheïsten weer eens beginnen over het niet kunnen bewijzen dat er een spagettimonster bestaat of een vliegende-theepot of kabouters.
  Het gaat dan ook niet om de ‘inhoudelijke’ zin.

  Like

 15. joost tibosch sr

  Je gaat het bestaan van buitenaardse wezens, wat misschien bewezen zou kunnen worden, toch niet vergelijken met het niet te bewijzen bestaan van God? Dan voel ik me als gelovige met mijn slechts vermoede maar niet te bewijzen God zwaar beledigd! Die God betekent nu voor mij namelijk praktisch heel wat meer dan wat SF-amusement van nog niet bewezen buitenaardse wezens.

  Like

 16. Theo

  Het is wel een geldig vergelijk van Annet,
  neem nu als titel: God bestaat gewoon niet,
  want er is geen enkel bewijs van zijn bestaan.
  Komt op hetzelfde neer.

  Like

 17. Nee Lucas daar heb ik geen tijd voor. Ik schrijf verkort en dan krijg je soms denkzinnen die misschien niet te volgen zijn. Ik zat fout met spiritualiteit en UFO’s maar ik bedoel natuurlijk, zodra het even over iets anders gaat dan politiek slaat de angst toe.

  Ik heb je opmerkingen niet ontvangen.

  En Willem Haandrikman woont hier in het dorp ik bedoel Bert Haandrikman. Ik heb het allemaal vluchtig gelezen daar ik daags gevraagd word tientallen blogs te lezen….dan gaat het wel eens mis…..of het gaat juist goed.

  Met groet~~~~

  Like

 18. joost tibosch sr

  Wil je natuurwetenschappers verbieden te blijven zoeken naar buitenaards leven en buitenaardse wezens? UFO lijkt me inderdaad alleen SF te zijn. Maar alleen natuurwetenschappers bewijzen dat. Ik kan dat tot mijn spijt niet!

  Like

 19. Zelfs al worden er UFO’s waargenomen, dus net waar de afkorting al in feite voor staat “Unidentified Flying Objects” niets meer en niets minder, dat zegt nog helemaal niets over het bestaan van buitenaards leven, er zou ook nog wel een andere verklaring voor kunnen zijn, die we misschien nog in kaart kriijgen.

  Bizar dat mensen er zo snel psychisch mee op de loop gaan.

  Like

 20. Theo

  Tja, als je de “complotters” gelooft wordt er heel veel verborgen gehouden, (en dat geloof ik dus niet.) Er zijn wel een aantal gevallen van letterlijk ufo’s, niet verklaarde objecten, maar bewijs in directe zin, nee.

  Like

 21. Theo

  Paul,
  er is wel een onderscheid tussen Vermeeren geloven,
  dat heeft te maken met zijn specifieke persoon, en het geloof in het bestaan van ufo’s, waarvan duizenden mensen wereldwijd getuigen. Ik ben daarom op geen manier gebonden of afhankelijk van Vermeeren en niet elk mens die gelooft in mogelijke buitenaardse bezoekers gelooft meteen ook in complotten,samenzweringen,geheimhoudingen,ufo-crashes, verborgen gehouden aliens, en in de spirituele bedoelingen van ufonauten, of in verborgen buitenaardse technologie. Vermeeren is elk zelfkritisch vermogen schijnbaar verloren.
  Als je serieus op onderzoek uitgaat (Paul) moet je tenminste erkennen dat er wel degelijk meer gaande is.

  @ joost tibosch,
  dit heeft met natuurwetenschappen ook niks van doen,
  dit is ongebreideld ufo-geloof en speculatieve nonsens,
  wat Vermeeren aangaat.)

  Like

 22. joost tibosch sr

  Het is godsdiensfilosofen en theologen geraden om zich buiten de natuurwetenschappelijke discussie over buitenaardse wezens te houden. Het enige zinnige dat ik er als theoloog nu over kwijt zou kunnen is, dat wij mensen met onze natuurwetenschap de zoektocht naar buitenaards leven en mensen maar gewoon door moeten zetten en dat we met ons geloof voor niets en niemand bang hoeven te zijn in die grote werkelijkheid van ons. Daar bevinden zich geen afgoden, waar wij voor op de knieën zouden moeten.
  PS Na Constantijn Huygens heeft men het nu al eeuwen over die wezens. Het begint wel een beetje vervelend te worden. Alleen SF spint er garen bij Maar ik heb niet de kennis en het recht om dat sceptisch tegen een natuurwetenschapper te zeggen

  Like

 23. Ik zat me altijd maar af te vragen hoe die piloten van die UFO’s eruit zouden zien, zou die wel bier lusten, of lost hij dan op? 🙂

  Like

 24. Hallo Annet, ik heb al een hoop gekkigheid over ufo’s gelezen maar dat die marsmannetjes ook iets met spiritualiteit of zelfs met religie te maken hebben, dat is geheel nieuw voor mij en ik denk voor meerdere mensen. Kun je ons dat eens even haarfijn uitleggen hier in Pauls virtuele zomerhuisje.

  Like

 25. Hoorde hem een paar weken geleden bij Cappucino. Het klonk zo nuchter en zo normaal. Hij geloofde niet in UFO’s nee ze bestonden gewoon.
  Zijn uit te komen boek leek me erg interessant.
  Willem Haandrikman die hem interviewde klonk wat sceptisch. Altijd zo jammer dat de journalistiek zo achter loopt op spiritueel gebied.
  Heb zelf indertijd hier 6 oranje onhoorbare bollen gezien die overtrokken. Later stonden er meer waarnemingen in de krant. Ik vind het zo normaal als wat. En religie woont in de mens, is een menselijke eigenschap. Wij schiepen wat wij toen God zijn gaan noemen….De mens schiep God. Of is daar ook al lectuur over?

  Groetjes van A.

  Like

 26. henkleenaars

  Zelf ben ik nog uit de tijd van von Däniken toen aliens nog zaten opgesloten in de prehistorie, toen men nog met een gerust hart in het donker de trap kon oplopen zonder in de kuit te worden gebeten door een hedendaags exemplaar. Waarmee ik geen bewijs wil leveren dat ze niet bestaan want het lijdt geen twijfel dat ze niet zijn uitgestorven alleen heb ik de hedendaagse literatuur hierover wat veronachtzaamt.
  Kunt u mij misschien een boek aanbevelen, ik zou niet weten waar ik beginnen moet in deze illuminate wereld.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.