Atheïsme mogelijk dankzij erkenning godsdienstvrijheid

Laat nu het atheïsme juist dankzij de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging bestaansrecht hebben! Nooit zo bij stil gestaan, maar Erik Borgman, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, met als leeropdracht ‘theologie van de religie, in het bijzonder het christendom’, wel. Godsdienstvrijheid is dus niet alleen goed voor religieus gelovigen.

‘Het was de erkenning van de godsdienstvrijheid die het uitsluiten van atheïsten van maatschappelijke verantwoordelijkheden deed verschijnen als onrechtmatig. Vandaag de dag spreken alle bepalingen daarom over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en in Nederland krijgt op grond van dit recht bijvoorbeeld het Humanistisch Verbond dezelfde erkenning als kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties.’

Aldus theoloog Borgman. Het afschaffen van de vrijheid van godsdienst noemt hij bovendien politiek onverstandig. ‘Hoe kunnen wij van landen met een officiële godsdienst verwachten dat zij mensen met een ander geloof – religieus of seculier – hun rechtmatige vrijheid geven als wij zelf godsdienstvrijheid niet langer erkennen als een grondrecht?’

In Volzin huivert Borgman van het standpunt van Thijs Kleinpaste en Marcel Duyvestijn. Zij zeggen in hetzelfde tijdschrift dat het wel een tandje minder mag met de bescherming van de godsdiensten, immers: ‘Geloof is ook maar een mening’. Borgman reageert hierop met te stellen dat ‘de mens een onvervreemdbare vrijheid bezit ten opzichte van welke gezagsinstantie dan ook.’ Ook in Volzin een interview met rechtsfilosoof Wibren van der Burg: ‘Het draagvlak voor anders-zijn wordt steeds minder.’

Zie: Artikel 6 Grondwet – Hoe lang nog?

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

3 Responses

 1. Frans Wuijts

  @joost tibosch sr

  Ik heb indertijd moeten leren dat volgens de Rooms-katholieke geloofs- en zedenleer geloven synoniem is aan zeker weten. Ik was toen 19 jaar. Dit punt betekende voor mij het einde van mijn verbinding met de RK Kerk. Het was voor mij het bewijs dat de RK Kerk een beschikkende macht is over de vrije geest van de mensen en tevens over de uitingen van deze vrije geest.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Nu atheisten nog overtuigen dat zij ook geloven. Velen van hen denken dat zij echt niet geloven, maar weten. Zoals vroeger gelovigen dachten, dat zij het echt wel wisten, ook al zeiden ze dat ze geloofden!

  Like

 3. Frans Wuijts

  Godsdienstvrijheid (inclusief het aanhangen van het atheïsmegeloof) heeft twee gezichten:
  – een ieder is in beginsel geheel vrij in diens eigen ‘Persoonlijke Binnen Wereld’ (PBW); in ieders PBW kan godsdienstvrijheid ‘heersen’; daar kan je ook onbevreesd van godsdienst veranderen dan wel atheïsme denken en beleven;
  – als klassiek grondrecht gaat het tevens over het recht om uiting te mogen en kunnen geven aan de eigen ‘overtuiging’; in het sociale verkeer gaat het om de bescherming die een ieder heeft in geval van deze uiting; daarin hebben de uitingen ‘Ik geloof in God’ en ‘Ik geloof niet in God’ dan wel ‘God bestaat wel’ en ‘God bestaat niet’ gelijke rechten. Evenzo ‘Ik geloof niet meer in God’ of ‘Ik geloof voortaan in een andere God’.

  Like

Reacties zijn gesloten.