Voor de God van Abraham toch plaats op Arabische grond

Eigenlijk was er geen plaats om als Arabieren, op Arabische grond, God te vereren. Dat was natuurlijk een groot gemis. – Rond 600 waren er al heel wat Arabische joden en Arabische christenen te vinden, van het noorden tot in het diepe zuiden. En in die tijd bracht Mohammed de Hanifiya naar Medina. Hanifiya is de godsdienst van Abraham. De ‘Haniefen’ waren aanhangers van dezelfde God als die van de Joden en christenen, maar hielden zich bewust afzijdig van die twee godsdiensten.

De Arabieren stamden af van Ismaël, de zoon van Abraham (zo stond het in de Bijbel) en dus moesten de Arabieren, als afstammelingen van Abraham, de God van Abraham vereren en wel op de manier zoals Abraham dat had gedaan – volgens hen anders dan hoe de Joden en christenen dat deden.’

Mohammed omschreef het ware geloof als ‘de milde Hanifiya’. De Koran weerspiegelt dit zoeken naar het gematigde, voor velen aanvaardbare midden. De ware religie, zoals door God geopenbaard, aldus Marcel Hulspas in zijn boek Mohammed en het ontstaan van de islam, is een combinatie van al het waardevolle uit de joodse, christelijke en Mekkaanse religieuze tradities.

Hij [Mohammed] betrok het woord Hanief uitsluitend op zichzelf, en de enige echte Hanifiya was zijn eigen boodschap. Dat blijkt overigens ook uit de Koran, waarin uitsluitend Mohammed en Abraham zo worden aangeduid.’

De Haniefen meenden dat de Arabieren ‘terug naar Abraham’ moesten. Dat betekent dat ze dezelfde God moesten vereren als de Joden en de christenen, maar ze hoefden zich daarbij niets aan te trekken van wat die twee stromingen naderhand van God opgelegd hadden gekregen of wat ze zelf hadden toegevoegd.

Dat ‘terug naar Abraham’ had een groot nadeel. Abraham had weliswaar tijdens zijn leven verschillende heiligdommen gesticht, om God ter plaatse te kunnen vereren en hem offers te brengen, maar geen van deze heiligdommen lag echter in Arabië. De klacht dat de Haniefen niet wisten hoe ze God moesten vereren betekende wellicht simpelweg: ze hadden geen Arabisch heiligdom. Er was geen plaats om als Arabieren, op Arabische grond, God te vereren. Dat was natuurlijk een groot gemis.

De Haniefen konden dus geen éigen’ Arabisch heiligdom aanwijzen. Joden, christenen en Arabieren kwamen regelmatig bijeen bij de ‘Eik van Mamre’, waar Abraham met drie engelen zou hebben gesproken, om gezamenlijk Abraham te vereren, maar die eik stond niét in Arabië.*

De Haniefen konden uiteindelijk toch een Arabisch heiligdom aanwijzen: ‘hun’ Mekka en de Kaäba waren immers gesticht door Abraham. De Kaäba (‘het gewijde Huis’), het enige echte heiligdom van God in het hart van Mekka, zou inderdaad gebouwd zijn door Abraham, of, nóg ouder: door God zelf. Dus dáár konden zij God op de juiste wijze vereren.

* De ‘Eik van Mamre’ staat in de buurt van Hebron, op de Westelijke Jordaanoever.

Bronnen:
* Wel de God maar niet die steen
(Marcel Hulspas) (Update 09.45 uur: o.a. link hersteld)
* Mohammed en het ontstaan van de islam
| Marcel Hulspas | 640 p. | Athenaeum-Polak & Van Gennep | 2015 | € 19,99

Foto: Mohamed Hassan (PxHere)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

1 Response

 1. Ik zit vandaag aan de Islam te denken, waar dat vandaan komt en waarom het verschilt met het evangelie van Christus. Dat kan gewoon niet zo zijn. Waar is dat misgegaan en wat is er gebeurd? Een profeet of man kan opstaan in een daarvoor bestemde tijd en het verhaal over Jezus opnieuw verwoorden voor een nieuwe groep mensen, maar hoe komt er dan zo’n vervormd en geheel ander verhaal in de Koran staat en in het leven en de leer van Mohammed?

  Ik kwam laatst een filmpje (YouTube) tegen met de vraag aan een geestelijke hoe de Islam tegen Jezus aankijkt. Je’shua in relatie tot Mohammed binnen Islam. Aanvankelijk reageerde de Pakistaanse religieuze korankenner ontkennend en negatief, maar eigenlijk had hij geen antwoord. Hij zei dat ook tegen de persoon (een Islamiet) die dat hem vroeg. Na eigen onderzoek van de Koran bleek dat de naam Mohammed eigenlijk maar slechts drie keer genoemd wordt en die van Isa (Jezus) 24 keer in de Koran. Dat is dus veel meer en geeft de belangrijkheid van Je’shua weer, ook daar. Er wordt in de Koran vertelde hij, verder verhaalt hoe Jezus opgroeide als kind en wonderen deed, en dat hij geboren is uit Maria, die maagdelijk was en bleef. Zijn naam en rol en die van Maria (Maryam) neemt een veel prominentere plek in in de Koran dan die van Mohammed, die ‘slechts’ de boodschapper was. Hij zou door Gabriel (dezelfde Engel als aan Maria) bezocht zijn en op zijn ‘influisteren’ de Koran ontvangen hebben. Dus zei de Islamleraar uiteindelijk een beetje schoorvoetend dat de Islam eigenlijk meer gaat over Jezus en niet over Mohammed. Hij komt tot de conclusie met en glimlach nu dat Islamieten eigenlijk meer Christenen zijn of zouden moeten genoemd en niet volgelingen van Mohammed. Dat was zijn onverwachte, maar logische resultaat van zijn studie in de Koran naar Je’shua, maar met een heel onthutsende uitkomst. Je’shua (of Isa) is in Koran belangrijker dan Mohammed. Hij is de Zoon van God, zoals ook in de evangeliën staat.

  Ik weet niet dat het je interesseert of hier voor openstaat, maar het verdeel en heers en de haat en nijd, welke nu gebeurd tussen de drie van oorsprong zelfde religies van Joden, Christenen en Islamieten kan nooit de bedoeling zijn van Yehovah en niet wat Zijn plan is voor de wereld en onder zijn mensen, integendeel. Wat is er aan de hand en wat is er gebeurd?

  Het laat me niet los, een groot deel van de wereld is Islamitisch, overal dreigt er door spanningen in veel van deze landen oorlog of escalatie, als gevolg van religie en fanatisme (wanhoop). Hoe kan een ‘religie’, een geloof in de Heiligheid van Yehovah, ook in Je’shua, in de stamvaders Isaak en Ismael, afstammend van Abraham, wat ook staat in de Bijbel (OT) en Tenach, zo vervormd zijn en recht tegenover het geloof in de opgestane Heer en Heiland Je’shua de Messiah staan. Dat 600 jaar ervoor als het Nieuwe Verbond met God is aangekondigd en verkondigd werd door de apostelen van de Je’shua, in alle landen rondom Israel, in de Arabische wereld en in de landen rond het Middellandse Zeegebied.

  Waar en hoe steken deze ‘verschillende’ geschiedenissen in elkaar? Hoe kan het dat Mohammed (en daarmee de aartsengel Gabriel) geheel aan de directe relatie van Jezus met God en het Uitverkoren zijn van Je’shua voorbij gaat?

  De Islam en het ontstaan ervan is eigenlijk een onmogelijkheid in de volstrekte orde van God en Zijn Goddelijk Plan met ons, een plan voor ons allen, de gehele mensheid. Ik kwam (kom) door vragen te stellen aan God (in mezelf) uiteindelijk op een soort aanname of idee dat de Katholieke kerk Mohammed en zijn geschriften vervormd en misbruikt hebben om Mohammed’s profeet (rol) zijn te ontkennen of te willen verhullen. Dat ‘kon’ immers niet na Jezus, nog een andere profeet met een ander religie of invalshoek dan het Nieuwe Testament. Dat kan ook niet eigenlijk! Dat is onmogelijk gezien Yehovah’s bedoeling en het zenden van zijn Zoon naar de aarde om ons te verlossen. Dat kan ook niet in mijn gedachte en beleving. Mohammed zou (als hij de waarheid wist of doorgekregen had) dit moeten weten en dan ook beseffen dat hij in één lijn staat met Jehoshua, als mens tegenover Christus, de Eeuwige Opgestane, de zoon van God, die de Dood overwon (aan voorbij ging), het eeuwige Leven bezit en ons deze Verlossing en Waarheid aanbiedt en geeft.

  Door deze vraag in te toetsen op internet kom ik het volgende artikel tegen van/over een voormalig Jezuïet priester, die zich bekeerd heeft tot het protestantisme. Hij schrijft en bekent in een document beschreven in dit artikel de waarheid over het ontstaan en de bedoeling van de Islam, dat hem en anderen door een ingewijde Jezuïtische bisschop (Bea) aan hem verteld is. Hier in een Nederlands artikel verhaalt en onlangs gepubliceerd.

  HOE HET VATICAAN DE ISLAM SCHIEP | Pensioenactivist

  Dit artikel en het verhaal achter het ontstaan van de Islam geeft een totaal ongelooflijk, maar wel meer geloofwaardig en duidelijk beeld, allereerst hoe de vroege Roomse Kerk is gevormd en om daarna later mbv de door hen gecreëerde Islam de ware nog vrije Christenen te vervolgen, te doden en proberen uit te schakelen en om daarnaast met dit door hen gecreëerde leger van een onechte Islam de Heilige Stad Jeruzalem op de Joden te veroveren. De Arabieren echter en de volgelingen van Mohammed zijn echter als snel niet meer onder controle van de Rooms Katholieke Kerk en keert zich zelfs tegen hen.

  Groet, Erik

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.