‘Natuur en mens scheppen hemel en aarde’

Luis_Argerich_Two_Types_of_Clouds (Flickr)

‘Ooit werd God beleden als de Schepper van hemel en aarde. Nu wordt gesuggereerd dat ‘de Natuur’ en de mens samen via kwantumprocessen en waarneming deze werkelijkheid maken tot wat ze is.’ Aldus godsdienstfilosoof en theoloog Taede A. Smedes in zijn recensie van The Universe, Life and Everything. (Een knipoog naar Life, the Universe and Everything van Douglas Adams, de schrijver van The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, waarin ’42’ het antwoord was op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en Alles.) Het tegenspel van Sarah Durston en Ton Baggerman (The Universe, Life and Everything) ligt ietwat gecompliceerder.

Eerst was er de bijeenkomst Dawn of a new age in science – een nieuw tijdperk in de wetenschap? Dit was op 21 oktober de vraag van de KNAW, De Jonge Akademie en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Gesteld werd dat er een omslag gaande is in de manier waarop we over wetenschap nadenken. Ons huidige wetenschappelijke paradigma stamt van de ideeën van Descartes en Newton en is 350 jaar oud:

Het is ontzettend krachtig geweest en ligt aan de basis van de verlichting, onze moderne technologie en Westerse welvaart. Maar er zijn fenomenen die binnen dit ideeëngoed niet goed verklaard kunnen worden, zoals bewustzijn en ontwikkelingen in de moderne fysica. Bovendien vragen de huidige klimaat- en humanitaire crises om een nieuwe kijk. Diverse experts gaan in op deze onderwerpen en onderzoeken of het tijd wordt om de aannames van ons wetenschappelijke paradigma aan de kaak te stellen.’ (KNAW)

Experts boog zich over de vraag of het tijd wordt om de manier waarop over wetenschap nagedacht wordt, te veranderen. Dat deden zij aan de hand van verschillende onderwerpen die niet goed vanuit de huidige wetenschappelijke paradigma’s te verklaren zijn. Tijdens die bijeenkomst werd het boek The Universe, Life and Everything van Sarah Durston, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, en psychotherapeut Ton Baggerman, gepresenteerd. Hierover schreef Smedes de recensie Het wereldbeeld van Descartes en Newton voorbij in het ND.

Er lijkt behoefte aan een nieuw wereldbeeld dat recht doet aan hedendaagse natuurwetenschappelijke inzichten en daarmee het mechanistische wereldbeeld van Descartes en Newton aflost. Een wereldbeeld dat niet langer het menselijk bewustzijn tot hersenactiviteit reduceert – wij zijn immers niet ons brein – maar dat bewustzijn tot spil maakt waaromheen alles draait.’ (Smedes)

Volgens Smedes is dit de boodschap van het boek. Het idee dat we een ‘nieuw wereldbeeld’ nodig hebben, hoor je volgens de theoloog toch meestal van mensen die zich bezighouden met esoterie of wat vroeger ‘new age’ genoemd werd. De schrijvers nu stellen dat het oude wereldbeeld van Descartes en Newton – waarin de wereld bestaat uit relatief losstaande brokken materie (‘atomen’), geregeerd door deterministische wetten, en waarin ruimte en tijd absolute grootheden zijn – dat dit oude wereldbeeld aan een flinke upgrade toe is.

Smedes stelt dat er iets gaande is in de natuurwetenschappen waardoor de laatste jaren bij steeds meer wetenschappers het besef ontwaakt dat we een revolutie nodig hebben.

Er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten die hierom vragen, zoals de onverklaarbaarheid van het verschijnsel ‘bewustzijn’, de centrale rol die het bewustzijn van de waarnemer lijkt te spelen in processen op kwantumniveau (dus het fundamentele niveau van materie), en nieuwe wetenschappelijke inzichten zoals dat tijd en ruimte relatief zijn en dat alles met alles samenhangt.’ (Smedes) 

Theuniverselifeandeverything

De godsdienstfilosoof blijkt kritisch in zijn recensie, en heeft het idee dat de schrijvers met de kwantumfysica aan de haal gaan, en noemt het zelfs quasimystiek als zij schrijven over de vraag in hoeverre de mens zelf zijn werkelijkheid schept, en over synchroniciteit.

Het bewustzijn van de mens krijgt een cruciale rol toebedeeld. Natuur en mens werken samen in het scheppen van de werkelijkheid. Bij betekenisvol toeval wordt duidelijk hoe menselijk bewustzijn en Natuur samenwerken.’ (Smedes)

Smedes kan zich niet aan de indruk onttrekken dat in dit boekje – waarin volgens hem God angstvallig buiten de deur wordt gehouden – uiteindelijk de natuurwetenschappen voor het karretje van de geesteswetenschappen worden gespannen om vragen te beantwoorden die ten diepste zinvragen zijn.

The Universe, Life and Everything | Sarah Durston, Ton Baggerman | Uitgeverij Amsterdam University Press | ISBN 9789462987401 | oktober 2017 | Blz. 128 | € 14,99

Zie: Het wereldbeeld van Descartes en Newton voorbij

Beeld: Luis Argerich (Flickr)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

49 Responses

 1. valere De Brabandere

  -NATUUR is bewustzijn, is GOD…
  _- bewijs : …ook de mens behoort tot die natuur, en heeft bewustzijn, intellect, wil en finaliteit in zich ; deze transcendente eigenschappen behoren aldus ook toe aan die natuur zelf…

  Like

 2. valere De Brabandere

  Egbert en allen..
  Psy in de formule E=mc2=Psy betekent het absolute “zijn” zelf van de eeuwige, wetmatige logos, als oorsprong van al, wat is…; een andere logos en andere god..
  … is trouwens genoegzaam terug te vinden op enternet, ….

  Like

 3. @Valere: E=mc2 betref wetenschap en het woordje logos leent zich voor een brede interpretatie, je schrijft E=mc2=Psy, Hierbij zou een uitleg niet misplaatst zijn.

  Like

 4. joost tibosch

  Jelle

  Degenen die het zo goed kunnen, zouden kunnen snappen dat ze dan kunnen bijspringen bij het geknoei van die andere arme sukkels! Daar schiet je meer mee op dan op je eentje gaan zitten kankeren aan de zijlijn….Tenminste als je (terecht ook) “financiële analyse” bij gezamenlijk(!) menselijk handelen de moeite waard vind.

  Like

 5. Egbert,
  Zimbabwe als voorbeeld dat de machtsstrijd zich afspeelt tussen kleine clubjes.
  Wat er interessant aan is, wel hoe een koloniaal welvarend Rhodesië, racistisch, dat is waar, een arme anarchie / dictatuur werd, waar de meeste zwarten het heel wat slechter hebben dan in de koloniale tijd.
  Joost
  aan welwillende mensen heb ik niks op het gebied van financiële analyse, als ze het niet kunnen.

  Like

 6. Valere. De Brabandere

  Egbert,
  Sorry, maar filosofie blijft filosofie, en het absolute blijft het absolute..
  ja, soms begrijp ik ook niet,wat anderen vertellen….

  Like

 7. @Jelle, Het overgrote deel van de mensheid wil, denk ik, maar twee dingen, een menselijk bestaan, en met rust gelaten worden.

  Als mensen het goed hebben worden ze zelfgenoegzaam, geestelijk lui en minder kritisch, daardoor kan de kleine elite die het voor het zeggen heeft rustig zijn gang gaan, neem nu in ons landje maar weer het voorbeeld van Rutten inzake het afschaffen van de dividend belasting, dus het spekken van de aandeelhouders. Wat bezielt die vent, het verhaal wat hij erom hield vond ik volstrekt ongeloofwaardig.

  Vervolgens zie je een doc (monitor) over de wijkverpleging die kampt met ernstig personeelstekort, waar hoogbejaarde mensen die nog zelfstandig wonen de dupe van zijn. Wat een contrast.

  Wat de machtsstrijd in Zimbabwe betreft, dat is inderdaad voor de meeste mensen de ver van hun bed show. Maar wat vind jij daar nu zo interessant aan.

  @Valere; Jij bent de enige die ik op dit blog volstrekt niet kan volgen, kan het niet in gewone mensentaal.

  Like

 8. @Joost: ik blijf het maar herhalen- mogelijkheden blijk van gaven zinnig en met zin te willen samenwerken en dat in de praktijk dan ook naar vermogen en op hun beperkte manier deden…
  Dat is toch niets bijzonders, mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren en dat creëert een geestelijk welbevinden.
  Ik zou de wereld wel willen verbeteren (althans mijn steentje daartoe bijdragen) maar waarschijnlijk niet op de manier die jij voor ogen hebt.
  De theoloog vroeg zich af wat er van zijn geloof overbleef als hersenschade alles onderuit zou halen,
  vervolgens stelt hij nog: En waar is God in dit alles?
  Och arme, je zult in deze tijd maar theoloog zijn!
  Is er iemand die mij kan helpen?
  Daarmee heeft hij wel een punt, hij registreert in wezen tot zijn grote schrik dat de wetenschap de theologie langzamerhand heeft ingehaald, ook goed en slecht zoals men het vroeger zo strikt benoemde is trouwens wetenschap geworden, een aangeboren afwijking aan het brein in combinatie met omgevingsfactoren (nature and nurture) kan tot zwaar crimineel gedrag leiden en dat is ook op hersenscans duidelijk te zien, uitkomsten die significant verschillen met die de doorsnee mens. Hersengebieden welke te maken hadden met de aansturing van empathie waren veel minder goed ontwikkeld.
  Geeft wel te denken.

  Like

 9. joost tibosch sr

  Egbert

  Bij mijn kritische functioneringgesprekken heb ik het meest genoten van de vele mensen die er met hun beperkte -ik blijf het maar herhalen- mogelijkheden blijk van gaven zinnig en met zin te willen samenwerken en dat in de praktijk dan ook naar vermogen en op hun beperkte manier deden… Wat wil jij toch op je eentje de wereld verbeteren?!

  Like

 10. Valere De Brabandere

  -…”de werkelijkheid berust op meer dan materie ?”..
  of…: E=mc2. ( de materie ) berust op Psy ( de ebsolute, eeuwige wetmatige logos) ;
  met als gevolg…: E=mc2= Psy…

  Like

 11. Joost
  de moeilijkste functionerings gesprekken voerde ik met medewerkers die niet in het minst twijfelden aan hun kunnen.
  Drie familieleden, op redelijk hoge leeftijd, dachten nog te kunnen autorijden, zoals één iemand die meereed zei ‘ik stond doodsangsten uit’.
  Het lijkt me dus lastig je eigen capaciteiten te beoordelen.

  Van het medicijn wat me nu in leven houdt is bekend dat het de hersenwerking aantast, ik heb inderdaad mezelf betrapt op een aantal achteraf domme dingen, maar ja, dat kan ook weer van ouderdom komen.

  Wat wij vinden van de soortverandering die ten onrechte evolutie heet, doet het er iets toe ?
  Kunnen wij die soortverandering beïnvloeden ?
  Misschien komt het nog, maar op dit moment is er niet veel meer bekend dan dat die er is.

  Machtsdenken, mijn idee is dat dat beperkt is tot een paar procent van de bevolking.
  Het overgrote deel van de mensheid wil, denk ik, maar twee dingen, een menselijk bestaan, en met rust gelaten worden.
  Ik heb BBC aanstaan, over de machtsstrijd in Zimbabwe, tussen heel kleine clubjes.
  Gewone mensen daar zullen er wel weer niets aan hebben, in tegendeel.

  Like

 12. @Joost, ik wil best ingaan op wat je in je post stelt maar zou eerst graag willen weten hoe je zelf nu denkt over de column van een collega die schrijft over zijn neurologische zelf.

  Like

 13. joost tibosch sr

  Egbert

  Om eindelijk eens een echte discussie over toekomst te krijgen, zou ik graag willen weten wat jij van evolutie vind..en mn ook van de voortgaande evolutie sinds de mens met zijn specifieke menselijke intellectuele en creatieve kwaliteiten daarbij betrokken is. Of vind je (slechts natuurwetenschappelijk) dat het toen ook afgelopen was met evolutie?

  Ben nog meer benieuwd of het in jouw oog eindelijk specifiek genoeg is dat de mensheid zijn machtsdenken probeert te verliezen en zijn liefdesmogelijkheden oprakelt om onze wereld beter te maken. Het moge onderhand duidelijk zijn dat dat de bedoeling is van al dan niet te geloven menselijke taal over “komend Rijk van God” in tegenstelling tot menselijk bestaand rijk van macht en onderdrukking.

  Praten over evolutie die zich zou voltrekken zonder menselijke inzet is natuurlijk even kinderlijk naief als praten over een God, die zonder menselijke inzet wel eens even zal ingrijpen. Alleen maar afwachten wat de toekomst zal brengen is met onze -zij het beperkte- mogelijkheden menselijk in ieder geval alles behalve creatief en eerlijk gezegd, aan de volwassen luie kant.. dodelijk ook voor een echte al dan niet gelovige discussie over toekomst en de aanpak daarvan.

  Like

 14. @Joost: Met lef durf ik te zeggen dat er met mijn oude hersens gelukkig nog steeds niets mis is..

  Dat wordt ook negens beweerd, het gaat om de teneur van het artikel. Of je daar als theoloog ook inhoudelijk commentaar, d.w.z. een bepaalde visie op hebt.

  Ik relateer een bepaalde religieuze overtuiging beslist niet aan hersenschade, hoe het de mensheid verder ook mag vergaan wachten we maar af, we mogen ons gelukkig prijzen dat we het hier zo goed hebben, ook al leven we in een schijndemocratie, ik kan uit ervaring spreken want heb vergelijkingsmateriaal,
  Mijn post van (14-11 01:19) ga je verder niet op in, maar dat is je goed recht.

  Like

 15. Als we ons afvragen of we werkelijk bestaan is hetzelfde als zich afvragen of energie en massa werkelijk bestaat.
  Er is geen lichaam en geest. We kunnen denken en zijn ons bewust van ons bestaan omdat de natuur steeds ingewikkelder organische constructies laat ontstaan. Het is door de organisch/biologische evolutie dat ingewikkelde constructies, zoals de mens, ontstaan zijn.
  Het is door de ingewikkelde organische constructie dat de mens kan waarnemen en dus ook denken en zich bewust is van zichzelf en zijn omgeving.

  Like

 16. joost tibosch sr

  Egbert/Jelle

  Met lef durf ik te zeggen dat er met mijn oude hersens gelukkig nog steeds niets mis is.. Met die hersens weet ik zelfs, ook menswetenschappelijk, het een en ander over evolutie, die nog steeds bezig is. Op grond daarvan vind ik het meer voor de hand liggen dat mensen met inzet van hun verstand en vrije wil ondanks al hun geknoei mogen hopen op een betere wereld (en dan eventueel -maar dat moet niet!- ook geloven in “voltooiing” van de werkelijkheid die gelovigen op oude menselijke manier onvoorstelbaar “komend Rijk van God” noemden itt de befaamde “rijken” die zo voorstelbaar op macht en onderdrukking waren/zijn gebaseerd)

  Als je dat perse denken met hersenschade wilt noemen, ga rustig je gang. Dan kun je eventueel ook rustig blijven geloven(!) dat er met ons menselijk geknoei (ook van gelovigen) uiteindelijk ook niets van onze menselijke werkelijkheid terecht zal komen…zeker als je dat geloof dan bij inzet voor een betere wereld praktisch zo inspirerend vind!

  Like

 17. Valere De Brabandere.

  -…alles, wat is, is een trap in de evolutie van de absolute idee, de eeuwige, wetmatige Logos…, die aanvankel8jk niets meer is dan “zijn” zelf,… een andere logos en andere god ?
  – …en het is onze plicht, als trap of trede in die evolutie, te leven volgens die logos
  ( logisch en wetmatig), want de rede is niet van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede verlaten..l.
  (. Sorry, voor het in herhalingvallen , maar in filosofie…gaat dat zo… . -Valere De Brabandere).

  Like

 18. @Joost, maar dit betreft toch een bewering die bij elk weldenkend mens wel eens opkomt, zo onnozel lijkt me dat helemaal niet, eigenlijk meer het schermen met termen als “Voltooiing van de Werkelijkheid” en “Rijk van God”, zonder dat je daar verder iets zinnigs over kunt zeggen, ik vroeg ook niet om harde (natuurwetenschappelijke) bewijzen, maar meer om jouw idee (je persoonlijke perceptie) wat je hieromtrent, lijkt me toch, ongetwijfeld over zal hebben.

  Like

 19. joost tibosch sr

  Egbert

  Jij blijft maar jouw onmogelijke natuurwetenschappelijke bewijzen eisen voor jouw “raadsel” ? Aan die onmogelijke eis kan ook ik, gelovige, ocharm niet voldoen. Op grond van gegrond menswetenschappelijk evolutiedenken vanaf het begin en in onze menselijke geschiedenis kan ik zelf in alle redelijkheid en ondanks alles wel verantwoord geloven in uiteindelijke voltooiing van deze ook menselijke werkelijkheid, zonder -zoals gezegd en dwing me niet telkens dat te herhalen- precies te weten hoe.
  Alleen jouw en mijn gekende beperkte inzet en geknoei in ons leven leveren ook mij te weinig vertrouwen in die voltooiing en zeker al geen hoop op een zgn ‘voltooid leven’ nu al van ons beiden. Van de uiteindelijke voltooiing van de menselijke werkelijkheid zal/wil ik je zonder jouw onmogelijk geëiste natuurwetenschappelijke bewijzen ook niet kunnen overtuigen, hoe hardnekkig je telkens weer om dat soort onnozele bewijzen voor geloof blijft vragen.

  Like

 20. @Joost: te spreken van geloof in en hoop op uiteindelijk toch voltooiing van onze werkelijkheid in een komend “Rijk van God”….

  Daar hebben Christenen het altijd over, maar wat ze daar nu precies mee bedoelen is me een raadsel.
  Wanneer is de werkelijkheid van de mens voltooid. Je zal toch wat specifieker moeten zijn.

  Like

 21. joost tibosch sr

  (Aanvulling 11.52 Voltooide werkelijkheid heeft volgens mij toch echt met de hele werkelijkheid van de mensheid te maken en de term “voltooid leven”, die nu ineens zo in is, lijkt me niet zo van toepassing op het leven van een sterfelijke enkeling zoals ik ben)

  Like

 22. @Jelle: ik beschreef hier eerder hoe mijn vrouw, bijkomend uit narcose, me herkende, dat was me duidelijk aan haar gezichtsuitdrukking.
  Omdat jouw gezicht is opgeslagen in haar onbewuste databank, vandaar de reactie, vergelijk het met een roesje wat mensen soms krijgen voor een bepaald onderzoek, nadien liggen ze achteraf ook een poosje onzin uit te kramen totdat ze bijkomen en zich er helemaal niets meer van herinneren.

  Like

 23. joost tibosch sr

  En dan te bedenken dat die typisch eigen menselijke eenheid van lichaam en geest evolutionair gegroeid is door het verleden van onze hele werkelijkheid heen en mensen samen evolutionair met hun beperkte verstand en vrije wil nog steeds de kans biedt om hun werkelijkheid beter te maken naar de toekomst toe. Inderdaad, de kans mét het (beperkte?) risico dat we alleen maar praten of het zelfs praktisch kunnen verknoeien! Met dat flinterdunne evolutionaire verschil met apen zijn mensen nu eenmaal de enigen die met die kans ook dat risico lopen!

  (Om dan nu nog maar niet -hier “op mijn eentje”?- te spreken van geloof in en hoop op uiteindelijk toch voltooiing van onze werkelijkheid in een komend “Rijk van God”….hoe er dat dan ook -ook menselijk- uit moge zien!)

  Like

 24. Zwerver

  @Jelle

  Hoe bewustzijn in elkaar steekt is mij gedeeltelijk ook nog een raadsel. Ik kan over jouw vrouw uiteraard niet zo veel zeggen, maar een droom zakt ook erg gemakkelijk weg uit het geheugen. Niet altijd uiteraard. Wat apen betreft: maken van werktuigen is een vorm van denken, niet waarnemen. Er wordt wel eens beweerd dat apen op het denkniveau van 3-4 jarige mensen zitten. Bedenk ook dat de scheiding tussen aap en mens maar flinterdun is. We staan evolutionair nog dicht bij elkaar.

  Wat mij betreft is bewustzijn het vermogen tot waarnemen. En heeft bewustzijn een nauwe correlatie met het niet-weten. Ik kwam een tijdje terug -tijdens het wandelen- een man tegen die ik 20 jaar niet meer had gezien. Mijn vermogen tot waarnemen (bewustzijn) herkende hem onmiddellijk (er was dus nog geen denken), doch mijn vermogen tot denken had kilometers nodig voordat het kwartje viel. (de man was dus al in geen velden of wegen meer te bekennen)
  Je ziet dat ik onderscheid maak tussen het vermogen tot waarnemen en het vermogen om te denken. Door zelfkennis en intuïtieve meditatie ben ik in staat om te vertrekken uit het vermogen om te denken en diepere geesteslagen te bereiken. Ik beschouw het denken (wat we allemaal doen) als zeer oppervlakkig. Het oppervlakkige denken houdt de mens in maya, illusie.

  Like

 25. Zwerver
  ik beschreef hier eerder hoe mijn vrouw, bijkomend uit narcose, me herkende, dat was me duidelijk aan haar gezichtsuitdrukking.
  Het bewustzijn werkte nog niet, toen ze een kwartier later weer redelijk bij kennis was wist ze er niets van.
  Dus, waarnemen zonder bewustzijn kan.
  In hoeverre dieren zonder bewustzijn waarnemen en reageren, ik weet dat niet.
  Duidelijk is dat grote apen een bewustzijn hebben, die maken werktuigen, je kunt ze taal leren, en ik zag er één ooit een grap maken.

  Like

 26. @Zwerver, je brein schotelt je (m.i.) voor op welke wijze je hetgeen dat je waarneemt, door je bewustzijn wordt herkend, het draait dus om “het wezen van de waarneming”, niet om het concrete object wat wordt waargenomen zelf.

  @Carla, inderdaad, nu je het zegt, een aap kan ook fietsen. 😉
  En het is inderdaad leven in verwondering.

  Like

 27. Zwerver

  @Egbert
  Het wezen van wát we waarnemen is mij volstrekt helder. Dat is een verschijnsel, zoals Jan zegt. (De tienduizend dingen uit de Tao) Wát ik waarneem heeft geen invloed op mijn bewustzijn, want bewustzijn is het waarnemen zélf. In de zelfwaarneming wordt bewustzijn een stukje helderder. Bewustzijn zit in je hele lichaam zoals Paul schrijft. Maar dat kan nooit een uitkomst zijn uit de wetenschap. Dat kan alleen een uitkomst zijn van zelfwaarneming.

  Like

 28. Carla

  Ja, mooi dat stuk in de Volkskrant met de opmerking van Durston dat de bossen een onderdeel van ons ademhalingssysteem zijn. Wie kent niet de uitdrukking dat bomen de groene longen in een dichtbebouwde stad zijn. Weg met die bijl.

  Tja, en dan die verdraaid ingewikkelde, maar zo boeiende materie……keurig en redelijk veilig opgeborgen onder het schedeldak……
  Kan ik de quote die @ Egbert aanhaalt weeleggen, nee. Maar wat is het toch een wonderlijk spulletje in de bovenkamer van de mens.

  Ik hoorde eens een wetenschapper zeggen dat het bewustzijn een produkt van de hersenen is. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, nu ik dat voorbeeld van @ Paul lees. ( over die fiets en wat we doen met die fiets.)

  Grappig te weten dat ook een aap kan fietsen. 😉

  Ik besta, ik denk, ik lees, denk weer en leef in verwondering.

  Like

 29. @Paul; Wat is het verschil tussen een fiets en de handeling van het fietsen? Je hebt een fiets nodig om te kunnen fietsen, maar de handeling van het fietsen is niet hetzelfde als de fiets. De hersenen zijn de fiets en onze geest is wat we doen met de fiets.
  We hebben inderdaad de relatie tussen geest (om het zomaar eens te benoemen) en brein niet in kaart, maar we weten wel dat het brein veel meer bepaalt dan we ooit zouden kunnen vermoeden, in dit verband vind ik vergelijking met de fiets ook wel ietwat kort door de bocht.
  @Zwerver: Het wezen van wat we waarnemen kunnen we niet begrijpen, wel de impact die het heeft op ons bewustzijn. (zoals zich het ons bewustzijn presenteert).

  Like

 30. Jan

  Paul: ” bossen een onderdeel van ons ademhalingssysteem ”
  Het beseffen van de eenheid van mens en natuur leidt automatisch tot respect en eerbied voor voor de natuur door de mens.

  Like

 31. Jan

  Leuk Paul dat stukje
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-de-werkelijkheid-berust-op-meer-dan-materie~a4520749/

  Alleen jammer dat het niet alleen vaag klinkt: ook de lettertje worden vaag.

  Als ik dat lees denk ik: bestaat de “werkelijkheid” wel?
  Bestaat “materie” wel?

  Vroeger noemde met de “grond” (het primortiale zoals ik hiervoor beschreef) “substantie”. (letterlijk het onderstaande sub-stantie) De vraag “de-werkelijkheid-berust-op-meer-dan-materie?” Is dus een degeneratie van de oude wijsheid door de periode van de verlichting. Men is de “grond” of de “substantie” materie gaan noemen. Dit taalgebruik leidt tot onbegrip. Natuurlijk bestaat de werkelijkheid (of dat waar we werkelijkheid aan toekennen) uit substantie zonder iets anders. Die vraag komt voort uit het gevoel dat er al een scheiding is tussen “materie en geest” of “wereld en mens”. Die substantie is goddelijk, Eigenlijk is het een grond onder onze bewustzijnsgrond.

  Dan zijn we bij de eerste zin van Taede Smedes: “Ooit werd God beleden als de Schepper van hemel en aarde.” Tja, snap je wat ik bedoel… Dat is nog steeds zo. We leven in het goddelijke/substantie wat ze zelf zijn: een golf in de oceaan. We zijn in essentie geen afgescheiden golf maar bestaan uit water.

  Ik heb de indruk dat ik van een andere planeet kom. (als we maar lol hebben) 😉
  Over de afwezigheid van dualiteit kan men niet schrijven met duale lettertjes.

  Like

 32. Jan

  Het eerste wat opvalt is de vermelding: “…dat ‘de Natuur’ en de mens samen….”, alsof de mens niet tot de natuur behoort.

  Het leuke is de opmerking: “de onverklaarbaarheid van het verschijnsel ‘bewustzijn’,” terwijl (volgens mij dan) de verschijnselen in het bewustzijn “verschijnen”. Dus daaruit volgt, dat het bewustzijn geen verschijnsel kan zijn. Het bewustzijn wordt zich bewust van verschijnselen.

  Het lijkt op de Baron von Münchhausen die zich aan zijn eigen haren uit het moeras trok. De vraag is “wat is de grond?”. (ik bedoel in analogie met de grond en het moeras het primordiale) Zonder grond kan je niks doen. Het bewustzijn is primair dus dat is de grond. De grond kan zichzelf niet optrekken. De grond is de basis waarop de verschijnselen zich afspelen. Alleen over de verschijnselen kan je wat zeggen.

  Het is als de vis zwemmend in het water zich afvraagt wat en waar het water is, terwijl het water voor de vis de grond is. 😉 🙂

  Geliked door 1 persoon

 33. @Carla: Quote link: Er is natuurlijk een relatie tussen processen in het brein en gedrag, maar de biologie van het brein laat zich niet direct vertalen in een symptoom of aandoening.

  Zeer zeker wel, bepaalde vormen van gedrag zijn kun je niet los zien van de biologie van het brein en kunnen ook (indien nodig) ook met psychofarmaca behandeld worden, ik zou je zo voorbeelden ten over kunnen noemen.

  [Maar het is wel duidelijk dat bewustzijn niet te vinden is in de fundamentele bouwstenen van de mens, ook niet in de hersencellen. Of, zoals Trouw-columnist Bert Keizer ooit schreef: Als je het schedeldak licht, vind je geen gedachten].

  Maar zonder hersencellen zou er geen sprake van bewustzijn kunnen zijn, we weten in ieder geval wel dat bewustzijn en brein “onlosmakelijk” met elkaar zijn verbonden, al hebben we niet in kaart hoe het nu precies werkt.(relatie gedachten, gevoelens etc en breinactiviteit).

  Like

 34. valere De Brabandere

  – Alles is een trap in de ontwikkeling van de absolute, eeuwige wetmatige “logos”, het enige absolute “ zijn” , waaruit alles trapsgewijze ge-evolueerd is…(schepper: god, natuur, logos…). Valere De Brabandere.

  Like

 35. ” Maar er zijn fenomenen die binnen dit ideeëngoed niet goed verklaard kunnen worden, zoals bewustzijn en ontwikkelingen in de moderne fysica. Bovendien vragen de huidige klimaat- en humanitaire crises om een nieuwe kijk ”
  In een paar regels wordt heel veel overhoop gehaald.
  De discussie over bewustzijn zal wel nooit ophouden, ik kan er geen wetenschappelijk probleem in zien.
  Moderne fysica, wat is het probleem ?; verstrengeling ?
  Minder onbegrijpelijk dan relativiteits theorie ?
  Klimaat, dat veranderde altijd, studie van het klimaat begon pas in de 70er jaren.
  Humanitaire crises, waren er ook altijd, we zien ze nu beter door moderne technieken.
  De oorzaken daarvan lijken mij bekend.

  Like

 36. joost tibosch sr

  Armand

  Is natuurwetenschappelijk weten zelfs met zijn steeds indrukwekkender waardevol vertoon, nog steeds het belangrijkst in het menselijk leven?

  Like

 37. De enige gekende schepper is de natuur. Alle leven komt voort uit de natuur. We kunnen veel mythes klaarstomen om de krachten achter die natuur te verklaren, maar weten doen we niet, ondanks alle profeten uit het verleden.

  Like

 38. joost tibosch sr

  In onze moderne medische wetenschap heeft men geleerd hoe geweldige natuurwetenschap van menselijk lichaam en van de wereld van ziekte een steeds waardevoller aanvulling is bij behandeling van de zieke mens. Maar men begint nu ook steeds meer te beseffen dat die slechts -soms zelfs minimale- aanvulling van menswaardige en menswetenschappelijke behandeling blijft van mensen met hun in evolutie gegroeide typisch menselijk beperkte bewustzijn, verstand en vrije wil.
  In de medische wetenschap lijkt de tijd van de dictatuur van verlichte natuurwetenschappen voorbij en wordt steeds duidelijker dat mensen meer zijn dan natuurwetenschappelijke objecten. Hopelijk gaan de waardevolle indrukwekkende natuurwetenschappers dat ook beseffen bij hun inzet voor onze toch menselijke werkelijkheid van “hemel en aarde”.

  Like

 39. Valere De Brabandere

  -De enige absolute schepper is de even absolute en eeuwige wetmatigheid van de “logica” ; het enige absolute “zijn” waaruit alle andere zijn en zijnden ontsproten zijn.
  – Wat men “god” kan noemen en noemt, is dan dat enige absolute “zijn” zelf; …
  ..een andere Logos en andere god…!!!

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.