‘Atheïsme was goed genoeg voor deze idioten’

atheismthinkreasonnetcom
Ray Comfort maakte een nieuwe film waarin hij (de gevolgen van) de evolutietheorie tegenover God en de Bijbel plaatst. Hij maakte de film ‘Evolution vs God’ naar aanleiding van een uitspraak van de bekende atheïst Richard Dawkins dat ‘geloof het grote excuus is om de noodzaak tot nadenken en het beoordelen van bewijs te vermijden’. Comfort wil in deze film weten of Dawkins gelijk heeft en waar hij dat dan op baseert. Waar kan hij dan beter terecht dan onder studenten en professoren?

In de film toont Comfort onder meer de uitspraak van Richard Dawkins dat ‘geloof het grote excuus is om de noodzaak tot nadenken en het beoordelen van bewijs te vermijden’ en laat zien dat de atheïstische studenten zich daaraan schuldig maken. Jan Rein de Wit, hoofdredacteur van Magazine WEET, schreef er een recensie over.

‘Ditmaal voegt hij zich als een lam onder de wolven op de universiteitscampus en bevraagt eindejaarsstudenten natuurkunde, (bio)chemie, biologie, ecologie en geologie over evolutie. Hij gaat zelfs het hol van de leeuw binnen door rechtstreeks de hoogleraren te benaderen. Voor de camera krijgt hij de professoren PZ Meyers (biologie), C Stanford (biologie en antropologie), P Nonacs (ecologie en evolutionaire biologie) en GE Kennedy (antropologie). Hoewel hij haast amicale gesprekken met hen lijkt te voeren, wordt haarscherp duidelijk dat het allen felle atheïsten zijn die radicaal en bewust tegenover de Bijbel staan. God bestaat in hun ogen niet.’

Ray_ComfortIn deze film verwijst de bekende Amerikaanse evangelist Ray Comfort (foto: wikimedia commons) ook naar websites die vaak bekende ‘atheïsten’ tonen als voorbeeld in een poging om aanhangers te winnen. Terwijl die bekende mensen in kwestie niet eens atheïst waren. Boven dit blog is een populaire atheïstenposter te zien, afkomstig onder meer van websites als Positief Atheïsme – de site voor mensen die zelf durven denken. Met daarop Ernest Hemmingway, Abraham Lincoln, Carl  Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein en Charles Darwin. En daaronder de slagzin: ‘Atheïsme was goed genoeg voor deze idioten’.

Abraham Lincoln was geen atheïst. Hij zei: ‘Ik weet dat de Heer altijd aan de kant staat van de rechtvaardigen. Ik bid voortdurend dat dit land aan de kant van de Heer staat.’ Carl Sagan zei: ‘Ik ben agnostisch.’ Mark Twain haatte religie, maar was zeker geen atheïst. Hij zei: ‘Niemand van ons kan zo groot zijn als God, maar we kunnen wel even goed zijn.’ Benjamin Franklin: ‘God regeert over wat de mens doet.’ Thomas Edison: ‘De mens heeft een grote baas. Een Opperwezen dat voor de wereld zorgt.’ Thomas Jefferson: ‘Zeg niets over mijn geloof. Het is alleen aan mezelf en mijn God bekend.’

Albert Einstein wees de Bijbel af als Gods woord. Hij zei dat niemand de Schepper kent en vond het kinderachtig God een persoonlijke God te noemen. ‘De hele kosmos openbaart zich in zulk een ordelijke harmonie dat kan ik met mijn beperkte kennis amper bevatten. Toch zijn er mensen die beweren dat er geen God is. Ik word echt boos dat ze mij aanhalen als verdediger van hun standpunt. Ik ben geen atheïst.’ Mensen die de Schepper afwezen noemde hij ‘fanatieke atheïsten’. Charles  Darwin: ‘Ik ben nooit een atheïst geweest.’

‘Van de acht bekende mensen op de poster was er maar één atheïst. Ernest Hemmingway. In 1961 pleegde Hemmingway zelfmoord door de loop van zijn geweer in zijn mond te stoppen en te schieten. Ook al beweerden sommige van deze mannen in God te geloven, wil dat niet zeggen dat ze in de God van de Bijbel geloofden. Of dat ze christen waren. Maar als atheïsten deze mannen of agnosten gebruiken alsof het atheïsten zijn, zijn ze oneerlijk.’

Anderen, die genoemd werden in de film van Comfort, zoals Amerikaans astrofysicus en agnost Neil de Grasse Tyson, zeiden: ‘Ik ben het niet eens met de bewering van atheïsten dat ik een van hen zou zijn.’ En de wiskundige die dagelijks de Bijbel bestudeerde, Isaac Newton: ‘Dit mooie systeem van zon, kometen en planeten kon alleen voorkomen onder het toezicht en heerschappij van een intelligent en machtig wezen.’

Zie: Evolution vs God (De film is hier Nederlands ondertiteld.)

Foto: Positief Atheïsme

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

11 Responses

 1. Baws

  Christians are atheists themselves, they are hardcore anti polytheism, they also don’t even consider the chance of there being more than one god (they dont care about others= selfish), but they also reject logic. I don’t want to be part of a life vision based on myths, lies and manipulation.

  Either change the term or just accept that even religious people are atheists.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Mohammed probeerde wanhopig met zijn geloof in de Barmhartige Allah met Zijn Umma de afschuwelijk tegenstellingen in de toenmalige arabische stammenwereld met hun afgoden te overbruggen. Jezus had het zelfs met zijn geloof in een liefhebbende Vader over het liefhebben van vijanden. Dat hoort ook bij de inderdaad vaak droevige geschiedenis van weerbarstige mensen.

  Like

 3. Ik hebHet videootje gezien, en het interview met Herman Philipse gelezen in Trouw. Uit mei 2012, dacht ik. Ook gisteren een gedeelte gezien van de discussie tussen Philipse en Paas bij Knevel en van de Brink. Het bestaan van God is niet onmogelijk maar wel onwaarschijnlijk, zei Philipse. Paas’ reactie was net andersom, niet onmogelijk maar wel waarschijnlijk. In zoverre heb ik het onthouden/begrepen. Geen van beiden kwam met een definitie: Wat wordt verstaan onder een Gods(beeld). Het videootje vond ik interessant tot het de EO-kant uitging. Ik geloof niet, dat de mens Jezus van Nazareth werd gekruisigd, is gestorven, begraven, en opgestaan ter vergeving van mensenzonden. Ik vraag me wel af of de ET een ID volgt. Een “denkende” ontwerper?
  Vanavond kreeg ik een video met een discussie tussen Cees Dekker en Jelle Reumer. Ook over dit onderwerp. ET of ID, het overlapt elkaar niet zegt Reumer. Blijf vragen stellen, en zelf nadenken. Dat doe ik dan maar.

  Like

 4. Jan

  Als de mens er niet was, dan was de logica en de wiskunde er ook niet. Net zo min als de economie, het geld, god en nog veel meer. ’t Zijn denkbeelden geproduceerd door de mens zijn denk-/ voorstelling-/ vermogen

  De vraag is zelfs, of er dan wel überhaupt “iets” zou zijn. Tenslotte bestaat alles in ons bewustzijn.

  Dat is een valide uitgangspunt: het “idealisme”. Dat is niet te bewijzen noch te ontkennen.

  Descartes is slim maar ik vind Hegel nog slimmer op dat gebied, het zijn diep-denkers, daarom snap ik ze beiden niet. Maar bodybuilders en schoonheidskoninginen snap ik ook niet. Ze zijn allemaal van hetzelfde soort, zij het op een ander gebied. Het valt me op dat ze zo’n dik ego hebben in hun ijver (n)iets tot stand te brengen.

  Maar, Valère, je laatste zin zou wel eens waar kunnen zijn, mits je toestaat dat de ideeën zich ook onlogisch zouden kunnen ontwikkelen. In die nieuwe wereld zal die onlogica wel weer logisch zijn. Net zoals we denken dat ons heelal ge”finetuned” is. Het leeft echter …. en dat is iets anders: dan veranderen de zogenaamde “natuurconstanten”. Er zijn geen wetten, maar er is bewustzijn. Alleen als je traag bewustzijn tegenkomt, dan meen je ten onrechte dat het wetmatig is.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Van oudsher weten mensen (en dus ook ethymologisch bewuste menswetenschappers) dat denken met “aanvoelen”(tangere) te maken heeft en dat weten verwant is met veda, eidenai, videre, en met het smaken en genieten van sapere wat savoir werd.
  Onze tijd komt vaak niet verder dan be-grijpen (je zou bijna zeggen overvallen) van de werkelijkheid. Geen wonder dat men elkaar dan idioot gaat noemen of driftig wil bekeren. Gelovigen en ongelovigen be-grijpen het immers allemaal zo goed…of zoals Jan denkt: zijn atheisten en theologen aanbidden het denkgrijpvermogen als een afgod.

  Like

 6. -Logica, wiskunde e.a; zijn ook even absoluut zonder het denken van de mens …; en zijn a priori aan het ‘zijn’ zelf .
  -En., .. als Descartes verklaarde : ‘Ik denk, dus ik ben’ kon hij in feite niets meer beweren dan dat er gedachten of ideeën waren, waarvan hij meende , dat ze van zijn persoon uitgingen, zonder echter het echte bestaan van zijn ‘ik’ of persoon te kunnen bewijzen …
  -Zodoende zijn er alleen de ideeën …, die zich logisch ontwikkelen .

  Like

 7. In grote lijnen kan ik uw denkwijze beamen. Ik begrijp dat je in feite agnost bent. We kunnen niet bewijzen dat immateriële wezens (goden, geesten …) bestaan. We kunnen evenmin bewijzen dat ze niet bestaan. Dus welles nietes discussies leiden voorlopig tot niets.
  De christelijke believers van goden beweren dat de bijbel het woord van een god is, maar kunnen dat niet bewijzen. De islambelievers beweren dan weer dat de koran de waarheid bevat. Eigenaardig zijn er zoveel varianten in de christelijke en de islam gelovigen dat het te onwaarschijnlijk is dat een ervan de waarheid is. Komt daarbij, als we aan de vruchten de boom herkennen, dat de boom wel heel moorddadig is. We hoeven daarbij enkel de geschiedenis te raadplegen.

  Like

 8. Theo

  Het tweede deel van de film getuigt van een (afschuwelijke) bekeringsdrift en evangelisatie. Daarmee ben je meteen bij de bedoeling van de man, en zijn bekeringsijver (helaas, want het begin is sterk.)

  Like

 9. Jan

  De absoluut logische orde bestaat alleen binnen een “denkraam” zoals O.B. Bommel placht te zeggen.

  Aangezien “het denken” een uitvloeisel is van al de potentiële objecten van kennis (nous/ buddhi) kan het denken niet gelijk gesteld worden met iets “absoluut’s”.

  Iets anders gezegd: Aangezien “het denken” een activiteit is binnen het kader van denkbeelden, kan het denken niet tot iets komen tot iets wat ten grondslag ligt aan het denken zelf.

  Al de conclusie’s van het denken kunnen wat mij betreft de prullenmand in (behalve bovenstaande hihi): denken, is een wegzakkend bouwwerk optrekken op drijfzand.

  Al de zogenaamde pro en contra “godsbewijzen” zijn slechts “denkbeelden” en dus vals.

  Mogelijk is dit veroorzaakt door de diepdenker die zei: “Ik denk dus ik ben.” daarmede te kennen gevend dat hij eenzijdig ontwikkeld was. Vergelijkbaar met een “gevoelsmens” die zegt: “Ik voel, dus ik ben.” Of een schoonheidskoningin die zegt: “Ik ben mooi dus ik ben.”

  Het is ook mogelijk te ZIJN zonder identificatie met het lichaam, de gevoelens of het denken.

  De absolute logische orde is een soort modern afgodsbeeld. Het geloof erin sluit de ogen voor alle inconsequentie’s van het leven zelf. Dat zie je aan het feit, dat wanneer je buiten de “denkramen” komt, blijkt dat de natuur zich nooit houdt aan het paradigma.

  Zelfs binnen een “denkraam” met een eigen bouwwerk: bijvoorbeeld “het wiskundige” blijkt dat elk wiskundig stelsel niet overeenkomt met de werkelijkheid tenzij het intern inconsistent is. (Gödel)

  Zowel de agnost als de mysticus zullen dit beamen. Alleen de dogmatisch atheïst en theoloog, zullen dit verwerpen: zij aanbidden het denkvermogen zelf.

  Like

 10. -Tenslotte gelooft iedereen ; ook wetenschappers moeten tenslotte in die allerkleinste deeltjes geloven ; ook zij weten niet absoluut wat materie of energie echt zijn .
  -Laten we besluiten, door te stellen, dat god niet bestaat, maar dat er wel ‘zo-iets als god’ moet bestaan .
  -Het absolute bestaat zeker ; immers 1+3 Moet altijd 4 zijn, de stelling van Pythagoras is altijd in normale omstandigheden geldig, ook het getal Pi is absoluut …
  -Dat ‘iets zoals god’ kan dan niets anders of meer zijn dan die absolute logische orde, die er nu eenmaal is…

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.