‘Kosmische wereldbeschouwing heeft behoefte aan een mondiale spiritualiteit’

earthrise
Volgens benedictijn en zenleraar Willigis Jäger is er geen plaats meer voor een God die 2000 jaar geleden zijn zoon heeft gezonden om ons de weg te wijzen en over ons te oordelen. Dat zegt Ronald Hermsen in zijn boekbespreking van Voorbij God. ‘De kosmische wereldbeschouwing van de 21e eeuw heeft behoefte aan een mondiale spiritualiteit.’ 

In zijn onlangs verschenen boekje Voorbij God antwoordt Willigis Jäger (1925) op de vraag wat God voor hem betekent: ‘God is de naam van een werkelijkheid die het niveau van onze persoonlijke kennis overstijgt. Een werkelijkheid die zich uitdrukt als dat wat ik ben. Daarom vier ik mijn leven als uitdrukking van deze goddelijke oergrond.’

Volgens Jäger  moeten we onze ik-beperking overwinnen, want ons wereld- en mensbeeld zijn zo radicaal veranderd dat ook het religieuze zelfbeeld een verandering moet ondergaan: religies moeten ons een moderne, actuele duiding van ons leven geven; dat is het doel van de mystiek en van zen.

Heere Heeresma is ook voorbij God. God bestaat niet. De remonstrantse dan, want die vindt hij strijdig met de Bijbelse bron van het remonstrantisme. Heeresma lijkt zich nog vast te klampen aan de voorbije God.

Geloven, in de bijbels-Hebreeuwse betekenis van het woord, is geen kwestie van verzinnen of bedenken, maar van vertrouwen. (…) Van mij mag je geloven wat je wilt. Maar ik pleit wel voor zindelijk denken en intellectuele zuiverheid. En daar zondigde de Remonstrantse Broederschap tegen door de Bijbelse God voor haar doe-het-zelfcampagne te gebruiken en alleen dat te geloven wat haar goed uitkomt.’

Voorbij openbaring. Ondertussen begint ex-atheïst en filosoof Stephan Sanders het geloof te ontdekken – een late coming-out – hij heeft geen plotselinge openbaring gehad of zoiets, maar werd zo wanhopig van de parmantigheid waarmee de niet-gelovers en de niets-weters hun stellingen verdedigen. En:

‘De liefde is zo’n godsgeschenk, dat je wel van heel goeden huize moet komen om die te verbieden. De beleving van liefde is nu juist een van de grootste religieuze ervaringen die ik heb gehad.’

Sanders concludeerde in de Verwondering al, bij Annemiek Schrijver, dat zijn vroegere gehechtheid aan de seculiere maakbaarheidsgedachte uit de jaren zeventig een vorm van indoctrinatie is geweest. Dit ‘Evangelie van het Niets’ is wat hem betreft niet veel anders dan een constructie die nergens toe leidt: “Geef mij maar God!” Hoe die God er dan uit ziet, blijft onduidelijk. Sanders is duidelijk nog op zoektocht.

Voorbij islam. Intussen passen Sjiitische jongeren hun islam aan Nederlandse normen aan en zoeken oplossingen voor de vraag hoe zij voor hun werk klanten moeten begroeten maar geen hand mogen geven. Of wat ze moeten doen als er alcohol gedronken wordt. Cultuurkatholiek Ger Groot vindt hun oplossing geniaal.

Mag je niet aanschuiven bij een tafel waarop alcohol geschonken wordt? Zet er dan een ander tafeltje vlak naast waarop alleen vruchtensapjes mogen staan. Het gebod is gered maar de sociale gezelligheid ook. Als cultuurkatholiek vind ik dat een geniale oplossing, waarin ik heel wat van de roomse geest herken. En dat terwijl sjiieten bekend schijnen te staan als de protestanten van de islam.’

De benedictijn lijkt dit alles ver te willen overstijgen in zijn boek Voorbij God. De titel zegt alles. Hij vindt dat wie denkt dat hij God kent, te vergelijken is met de eend die meent dat zijn parkvijvertje de oneindige oceaan is.

Jäger ziet de rooms-katholieke kerk en alle religies als belangrijke en noodzakelijke verworvenheden, maar vindt ook dat ze zich niet of nauwelijks inspannen om hun starheid te overwinnen. Hierdoor kunnen ze geen antwoord bieden op de geheel nieuwe manier waarop oude geloofsvragen opnieuw worden gesteld en blijven ze in gebreke in het onderricht van het mystieke gebed. Hij zegt dan ook: ‘de kosmische wereldbeschouwing van de 21e eeuw heeft behoefte aan een mondiale spiritualiteit.’

Voorbij God – In Voorbij God brengt Willigis Jäger de belangrijkste ervaringen en inzichten uit zijn rijke spirituele leven bij elkaar: de essentie die voorbij alle denken ligt, voorbij alle verschijnselen, voorbij God. Hij wordt hierbij gedreven door de diepe wens iedereen die er voor openstaat te helpen door te dringen tot de universele dimensie die ons beperkte bestaan omvat en overstijgt. Alleen een mensheid die deze volgende stap in de Grote Evolutie bereid is te nemen heeft een werkelijke toekomst. (Uitgeverij Asoka)

Zie:
* Voorbij God
* Godsdiensten zijn niet eeuwig en rotsvast
* Sjiitische jongeren passen islam aan Nederlandse normen aan
* Mijn God bestaat niet
* De nieuwe vrienden van de remonstranten
* ‘God’ zeggen zonder te giechelen
* ‘Ex-atheïst Stephan Sanders: ‘Eigenlijk bad ik altijd al’

Foto: Nasa

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

37 Responses

 1. Ik zal niet mee gaan in de off topic. Maar het wordt mij weer eens pijnlijk duidelijk wat literalistisch ingestelde gelovigen teweeg brengen. Wat een armoede….

  Like

 2. Egbert

  @Carla: je gebruikt veel te grote woorden ( psychotherapeut ! )

  Daar kwam ik op omdat je schreef: omdat de deur gebarricadeerd is door van alles en nog wat. ( ook gevestigde referentiekaders.)

  Om daar door heen te breken.

  Maar Paul had inderdaad wel een punt, het waaiert alle kanten uit, dat homoseksualiteit in de Bijbel veroordeeld wordt kun je niet omheen, maar dat had natuurlijk ook met de toenmalige cultuur en tijd te maken.

  Like

 3. Carla

  @ Egbert, in de blog hierna doet Paul de oproep om zoveel mogelijk on-topic te blijven. Ik hoop dat hij mij toestaat je nog even van een kort antwoord te voorzien en dan laat ik het erbij.

  * ja, je bent nieuwsgierig. ( goede eigenschap vind ik ) 😉
  * je gebruikt veel te grote woorden ( psychotherapeut ! )
  * m.b.t. Lev. 20:13….er zijn orthodoxe joodse homo’s die passen dit zo toe dat ze het staande doen i.p.v. liggend. Vindingrijk als ze zijn! 😉

  Overigens alle begrip voor de wens van Paul. Het vliegt inderdaad, bij tijd en wijle, alle kanten op. Voor een alleen lezende liefhebber is er dan geen touw meer aan vast te knopen.

  Geliked door 1 persoon

 4. @Carla, bijv deze tekst: een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. … (Leviticus 20:13) Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen …

  Op de Veluwe werd ooit een jonge onderwijzer een baan geweigerd omdat hij homo was. Dat gebeurt nog steeds.

  Je schrijft: In ( onze ) gespreksgroep gaat het er juist om o.a. van het eigen referentiekader bewust te worden.

  En gaat het dan ook nog verder om uit te zoeken hoe dat referentiekader erin is geslopen. Dus waar het allemaal vandaan komt.
  Ik ben wel nieuwsgierig hé. 🙂

  Je schrijft: Soms blijken mensen amper het lef te hebben om bij hun eigen hart/ziel te rade te gaan omdat de deur gebarricadeerd is door van alles en nog wat. ( ook gevestigde referentiekaders.)

  Je zal ze de kost niet willen geven, fungeer je dan ook een beetje als psychotherapeut;-)

  Like

 5. Carla

  @ Egbert, sommige teksten laten niets aan duidelijkheid over, zeg je. Wanneer die teksten letterlijk worden genomen dan is er geen sprake van ( één ) interpretatie maar van zó is het en niet anders.

  Er zijn al vele boeken volgeschreven met verwijzingen naar de context enz. Echter wanneer er niet getwijfeld mag/kan worden of die teksten het woord van God zijn is er haast geen ontsnappen aan wanneer je , ook nu nog, binnen die conservatieve cultuur geboren bent.

  Wat de door jou genoemde referentiekaders betreft……wellicht zijn er mensen die geboden referentiekaders nodig hebben. In ( onze ) gespreksgroep gaat het er juist om o.a. van het eigen referentiekader bewust te worden.

  Soms blijken mensen amper het lef te hebben om bij hun eigen hart/ziel te rade te gaan omdat de deur gebarricadeerd is door van alles en nog wat. ( ook gevestigde referentiekaders.)

  Like

 6. @Carla, welke steen 🙂

  Je schrijft: En onder invloed van oude teksten, die ook, hoe verdrietig, nog wel eens letterlijk worden genomen, of onjuist geïnterpreteerd

  Nou, sommige teksten laten anders niets aan duidelijk te wensen over, lenen zich maar voor één enkele interpretatie.

  Maar sommige mensen hebben referentiekaders (hulpmiddelen) nodig om te weten op welke manier ze invulling aan de stem van hun hart zouden moeten geven, als jij gespreksgroepjes leidt weet jij dat als geen ander.

  Like

 7. Carla

  ……” Wat is nu weer een LHBTer. die variant kende ik nog niet;-)….” Kom op Egbert, je bent toch al lang onder die steen vandaan…..;-)

  Er staat geschreven: ” Zoekt en ge zult vinden “. ( zoekmachiene ) 😉

  Wat een afwijking genoemd wordt heeft m.i. niets te maken met onze menselijke perceptie maar met hetgeen je af spreekt wat de ‘norm’ is. ( normaal versus afwijking/abnormaal )

  En onder invloed van oude teksten, die ook, hoe verdrietig, nog wel eens letterlijk worden genomen, of onjuist geïnterpreteerd, lijden wereldwijd heel veel mensen onder dit juk.

  Swaab zegt iets, de dominee zegt iets, de pastoor zegt iets……maar de vraag is wat zegt het/je eigen hart.

  Like

 8. @Carla: seksualiteit is een sterke drift met als doel de instandhouding van de soort.

  Vandaar dat wij nu met elkaar kunnen communiceren;-)

  Dat klopt wat je schrijft over Swaab, verder is het natuurlijk een kwestie vanuit welke invalshoek je het belicht, je zou het inderdaad ook een speling der natuur kunnen benoemen.
  Iets als afwijkend benoemen heeft meer met onze menselijke perceptie van doen.

  Veel mensen conformeren zich wel aan wat hierover in de Bijbel of Koran staat, ik meende dat er in Zeeland ooit een dominee was die stelde dat het een psychische aandoening betreft die met specifieke therapieën zeer zeker genezen kon worden.

  Wat is nu weer een LHBTer. die variant kende ik nog niet;-)

  Like

 9. Carla

  @ Egbert, ik begrijp even niet de relevantie tussen het onnatuurlijk of natuurlijk vinden van homoseksualiteit en waar of ik mijn bestaansrecht aan ontleen.

  Ik meen mij te herinneren dat Swaab ergens het zogenaamde homo-kwabje heeft gelokaliseerd in de hersenen. Of hij dat ook een afwijking heeft genoemd betwijfel ik. Want wanneer het in de moederschoot wordt ontwikkeld ( andere vermeende invloeden laat ik even buiten beschouwing ) dan is er immers al geen sprake meer van een ‘afwijking.’ Maar een speling van van de natuur. ‘ Een scheppingsvariant ‘.

  De bevinding van Swaab ( waar of niet waar ) wordt in bepaalde kringen nu gebruikt als een soort van rechtvaardiging voor het homo zijn. Wat voor mij met net zoveel vraagtekens wordt omgeven als het verwijzen naar hetgeen ‘men’ meent in de Bijbel te vinden.

  Ik zag eens een documentaire waar een dominee in aanwezigheid van zijn gezin, 5 kinderen onder de 12, zijn visie verkondigde over homoseksualiteit, uiteraard met als basis de Bijbel. Ik werd, en als ik er aan denk nog, misselijk van.

  Ik herinner mij nog goed wat ik toen dacht…….’ man hoe ga je reageren als een van je kinderen ooit bij je komt en zegt: ‘ Papa, ik wil even met je praten, ik moet je wat vertellen….’.

  ( waar ik het woord homo gebruik, bedoel ik het groter n.l. alle LHBT’ers )

  Like

 10. @Carla: voor mij is er niets onnatuurlijks aan

  Nee?, waaraan dank jij dan je bestaansrecht.

  Je schrijft: En al helemaal geen afwijking.

  Tja, dat mag jij dan naar vinden, maar het waren de bevindingen van Swaab naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek.

  Ik zie liever ook geen mannen met wapens behalve als het echt niet anders kan.

  Like

 11. Carla

  …… ” Zie het trouwens liever zelf ook niet, eerlijk gezegd. Het heeft iets onnatuurlijks. Het is een genetische afwijking. (Swaab)……”

  @ Egbert, voor mij is er niets onnatuurlijks aan. En al helemaal geen afwijking. ( nare connotatie in relatie tot homoseksualiteit )
  Ik vind het een normale variant van seksuele diversiteit.

  Ik zie liever twee zoenende mannen dan mannen met een wapen !

  Like

 12. armandmaes: dan kan men moeilijk anders dan de behoefte aan morele waarden vaststellen.

  Welke morele waarden. De schutter in Orlando vond twee zoenende mannen in strijd met zijn morele waarden.
  Zie het trouwens liever zelf ook niet, eerlijk gezegd. Het heeft iets onnatuurlijks. Het is een genetische afwijking. (Swaab).

  @Zwerver: Dan vind er geen omzetting van het onbewuste naar het bewuste plaats.

  Dat blijft problematisch, luisteren naar signalen van het lichaam, focus (Eugene Gendlin), (zelf)hypnose, meditatie, concentratie etc. kun je wel een eindje in de richting komen.

  Like

 13. @Egbert

  Dat klopt. Verandering is voor velen bedreigend. Daarom prefereert men de cocon waar men in zit. En blijft men het bewuste aan houden om die (schijn)veiligheid te behouden.

  Dan vind er geen omzetting van het onbewuste naar het bewuste plaats.

  Like

 14. @Zwerver, is door je eigen onbewuste handelingen en ingevingen te beschouwen.

  Dat lukt pas als je je er bewust van bent.

  Natuurlijk kun je beslissingen genomen op rationele basis achteraf als kritisch beschouwen en dat heeft zeer zeker zijn nut om de eventueel op de achtergrond verborgen agenda die mede je doen en laten bepaalt te ontdekken, maar daarmee zijn we er nog niet.

  Je schrijft: Of zien hoe anderen juist vasthouden aan een bepaald concept hoe de dingen in elkaar steken.

  Maar als ze zich daarbij goed voelen zou ik er niet aan gaan morrelen en dat geldt voor zoveel mensen, in een eigen gesponnen cocon waar ze een bedrieglijke vorm van veiligheid en zekerheid aan ontlenen.
  Verandering is dan helemaal niet aan de orde veel te bedreigend.

  @Jelle: Wat mensen bezielt verre reizen te ondernemen, met het kennelijk doel volslagen onbekenden fysiek aan te vallen, het gaat mijn begripsvermogen te boven.

  https://universonline.nl/2015/02/25/de-sociale-psyche-van-de-hooligan

  Wanneer ze ooit eenmaal op leeftijd zullen komen kijken ze waarschijnlijk ook hoofdschuddend terug op hun toenmalige gedrag.

  Nu is het nog een kwestie van je bent jong en je wilt wat en je bent wild en je jongt wat.

  Like

 15. @jelle vd wal

  Wie in dualiteit gelooft wordt er kennelijk steeds verder in meegezogen. Ik denk dat dualiteit een zichzelf versterkend effect heeft. Jongeren lijken wel erg vatbaar hiervoor. De voetbaltoestanden in Frankrijk en de moordpartij in Orlando hebben dezelfde achtergrond: de jij en ik gedachte.

  @armandmaes

  Morele waarden helpen ons alleen maar verder van huis.
  Want, welke morele waarden dan? Die van extreme moslims?
  Wie weet vond de schutter in Orlando homoseksualiteit wel tegen de morele waarden…..!

  Like

 16. jelle vd wal

  @ zwerver
  Ik zag net weer, voor mij verbijsterde gevechten, tussen wat doorgaat voor supporters, op Franse tv.
  Wat mensen bezielt verre reizen te ondernemen, met het kennelijk doel volslagen onbekenden fysiek aan te vallen, het gaat mijn begripsvermogen te boven.
  Voor de kruistochten kun je nog enig begrip, in rationele zin opbrengen, hoewel ik die moreel volledig afkeur.
  Rare wezens, mensen.
  In de VS is nu grote ontsteltenis over de moordpartij in Orlando.
  Mij verbaast het dat die er niet veel meer zijn.
  De VS bombardeert en moordt over de hele wereld, als het die VS uitkomt, slachtoffers zijn meestal Moslims, de grootste groep mensen in de wereld.
  Dat dat tot haat leidt, het lijkt me nogal voor de hand te liggen.
  Anatol Lieven verwoordde die gedachtengang al in sept 2001, in de Guardian, toen hij er kennelijk vanuit ging dat het inderdaad een terroristische aanslag was.

  Like

 17. Wereldbeschouwingen hebben geen behoefte aan spiritualiteit maar aan morele waarden.
  Als men de morele waarden bekijkt die nu gelden in de wereld: Oorlogen, verkrachting, moorden door enkelingen, brutaliteiten bij bv voetbal, dan kan men moeilijk anders dan de behoefte aan morele waarden vaststellen.

  Like

 18. jelle vd wal
  12 juni 2016 om 19:05

  Als het over immateriële zaken als voetbal gaat dan is het het trachten zingeving te zoeken in voetbal. Anders kan ik het ook niet verklaren. Dan is het noodzakelijk om je te identificeren met een land of club.

  In feite wil de mens niet aan een Niets-identiteit. Dus wordt er een substituut gezocht. Dat is zo belangrijk (veronderstel ik) dat het het zelfs waard is om er voor te sterven.

  Dieren zijn intuïtiever dan mensen denk ik. Dat komt omdat zij niet kunnen denken zoals wij dat wel kunnen. Zo kan het best zijn dat er dieren zijn die rituelen er op na houden. Maar er is natuurlijk wel enige vorm van intelligentie nodig om die ook uit te voeren. Het hangt dus ook van de diersoort en van zijn aard af. Solitaire dieren steken weer anders in elkaar dan groepsdieren.

  Neanderthalers verschillen niet veel van ons. Het is zo goed als zeker dat H sapiens sapiens seks had met H Neanderthalensis. Jij en ik hebben ook genen van de Neanderthaler. (en wsl nog meer menssoorten)

  Neanderthalers zullen dus ook rituelen hebben gehad. Als ik mij goed herinner zijn er ook kunstuitingen gevonden van ze.

  Like

 19. Egbert
  12 juni 2016 om 18:27

  De methode om het onbewuste bewust te maken (oftewel het niet-wetende wetende te maken) is door je eigen onbewuste handelingen en ingevingen te beschouwen. Normaliter bestaat het gedrag uit ingegeven door de ratio. En daarnaast is er gedrag ingegeven door het onbewuste.

  Een mens kan zich afvragen of al die rationeel genomen beslissingen echt wel rationeel waren. Volgde je een impuls? Of was het echt goed doordacht?

  Op deze wijze kan men gaandeweg wijzer worden over zichzelf. Het is een leerproces waarin men steeds sneller vorderingen kan maken. En ook zien dat anderen hetzelfde doen of trachten te doen. Of zien hoe anderen juist vasthouden aan een bepaald concept hoe de dingen in elkaar steken.

  Verandering is dus de weg. ( Tenzij de materie je geen bal interesseert. Maar zo iemand leest en/of reageert niet deze materie. ) Iemand die na 20 jaar nog altijd hetzelfde er over denkt, zal hetzelfde er over spreken en hetzelfde er naar handelen. En ook dezelfde uitkomsten krijgen…

  Like

 20. jelle vd wal

  @ zwerver
  De Brit die in Marseille aan hartstilstand kreeg is, nog niet dood, zoo zag ik net bij BFM.
  Het is uiterst merkwaardig hoe de diersoort mens bereid is dood te gaan voor ogenschijnlijk immateriële zaken, zelfs voor balletjes trappen.
  Wat me nu te binnen schiet is hoe dolfijnen zieke mede dolfijnen proberen te redden, tenminste, zo lijkt het.
  Beweerd wordt dat dolfijnen hoog intelligente dieren zijn.
  Neanderthalers, zo is net ontdekt, hadden een 150.000 jaar geleden al rituelen.
  Er zijn al heel lang verhalen over olifanten kerkhoven, of die waar zijn weet ik niet.
  Maar als waar dan het eerste niet menselijke ritueel.

  Like

 21. @Zwerver: Maar wat zich op onbewust niveau zich afspeelt kan je je wel bewust worden.

  Hoe dan?

  Ik zou wel iets kunnen noemen maar zou het graag van jou vernemen.

  Volgens mij is ieder mens uniek maar op een andere manier dan dat jij bedoelt.))

  Like

 22. @Egbert

  Maar wat zich op onbewust niveau zich afspeelt kan je je wel bewust worden. Maar niet in de zin dat je het bewust kan aan sturen. Alleen in de zin van “weet van hebben”.

  Blijf ook denken dat je uniek bent. Want dat is ook zo. We zijn hetzelfde wat zich via het “unieke” zichzelf ervaart.

  Like

 23. Het is inderdaad vergeven van de spirituele gemeenplaatsen, maar i.d. als kosmische wereldbeschouwing ………….hoe verzin je het. Maar die nemen we mee.))

  @Jelle: Inderdaad het competief zijn genereert slechts stress en verhardt de gemoederen de financiële belangen die er mee gepaard gaan nog maar niet te na gesproken.

  @Zwerver, In mijn optiek beleven we elkaar in elkaar. Vandaag ben ik bij iemand geweest om elkaar te ervaren. Alles wat we doen en bespreken zijn slechts gereedschap om elkaar te ervaren

  Dat klopt, het draait uiteindelijk altijd weer om het gevoel hetgeen de ervaring (uitwisseling van energieën) opwekt, dat kan maar hoeft niet altijd in liefde te ontaarden, soms ook in het tegendeel of onverschilligheid.

  Je onbewuste bepaalt hoofdzakelijk hoe je primair op de ander reageert. Later kan dat nog ietwat worden bijgesteld.

  @Zwerver, We zijn miljoenen uitdrukkingsvormen van hetzelfde. Allen uniek en toch hetzelfde…

  Wat saai en iedereen maar blijven denken dat hij/zij zo uniek is.))

  Like

 24. Kosmische wereldbeschouwing is niet alleen letterlijk onzin. Het is totale onzin. Alsof je de wereld los van de kosmos zou kunnen beschouwen of andersom.

  Like

 25. mnb0

  Kosmos is Grieks voor heelal. Die bestaat uit meer dan onze wereld of globe (van globale spiritualiteit). Kosmische wereldbeschouwing is dus onzin in de meest letterlijke betekenis van het woord.

  “‘God is de naam van een werkelijkheid die het niveau van onze persoonlijke kennis overstijgt.”
  Aha. Quantum Electro Dynamica overstijgt mijn persoonlijke kennis. Ik kan god dus hier vinden:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_electrodynamics

  “de belangrijkste ervaringen en inzichten uit zijn rijke spirituele leven”
  Dan hoop ik maar dat hij ook deze twee voorbeelden van prietpraat overstijgt.

  Like

 26. @jelle vd wal

  In de sport zien we idd hoe mensen zoeken naar wegen om het innerlijk tevreden te stellen. In het gunstigste geval joelt en schreeuwt men naar elkaar. In het ongunstigste geval vallen er doden (de eerste dode is al gevallen las ik ergens)

  Ik weet niet of dat het innerlijk tevreden stelt. Ik heb nooit iets gehad met competitie in de zin dat ik beter wil zijn dan een ander. Sportverdwazing is aan mij nooit besteed geweest.

  In de natuur zoek ik éénheid. Dat kan van alles zijn. Eén zijn met de branding, één met het vogeltje, de boom of alle bomen. Dat is een gevoel. Zeilen zou me ook wel wat lijken. Ik ben wel eens mee geweest op een boot. Lekker stoeien met de elementen (het kan ook op het IJsselmeer spoken.) Dat geeft mij hetzelfde gevoel.

  Wie weet zou voetbal mij hetzelfde gevoel kunnen geven. Je bent immers één met het elftal. En je hebt het andere elftal nodig om überhaupt te kunnen voetballen. Maar dan wil ik wel met de tegenstander na afloop een biertje drinken en klinken op de winnaar, wie dat ook moge zijn. Maar dat neem ik doorgaans niet waar……

  Dus zoek ik die éénheid in de mensen om mij heen (afgezien van de natuur en zo). In mijn optiek beleven we elkaar in elkaar. Vandaag ben ik bij iemand geweest om elkaar te ervaren. Alles wat we doen en bespreken zijn slechts gereedschap om elkaar te ervaren. Daarin is geen competitie mogelijk. Dat is wat ik noem Liefde die met een hoofdletter geschreven mag worden.

  Competitie drijft mensen uit elkaar, de ego-ervaring wordt dan sterker. Ontstijgt de mens dat, dan is er sprake van innerlijke bevrediging. Dat kan niemand je dus geven, dat kan je alleen jezelf schenken. Het is dus zaak om ‘de ander’ ook als ‘ander’ te kunnen zien en tegelijkertijd weten dat ‘de ander’ gewoon een andere ik is.

  We zijn miljoenen uitdrukkingsvormen van hetzelfde. Allen uniek en toch hetzelfde…

  Like

 27. jelle vd wal

  @ zwerver
  Kan niet nalaten de vraag te stellen ‘hoe ons innerlijk tevreden te stellen ?’, waarover ?’.
  Ik zag net op BFM, kan iedereen een satellietontvanger aanraden, als je een paar talen beheerst, dan blijkt er heel ander nieuws te zijn dan het gezeur wat op Nederlandse tv voor nieuws doorgaat, een voetbalfan, of wat daar voor doorgaat, in Marseille een houten stoel kapot slaan op het hoofd van een andere fan die voor hem een trap af liep.
  Ik zal wel naief zijn, maar ik vraag me af wat iemand er toe brengt zo iets te doen.
  Zou het innerlijk tevreden stellen ?
  Maar ja, ik ben volledig a competitief.
  Ik zeilde veel, maar wedstrijd zeilen ben ik nooit aan begonnen, ik zeilde om in de natuur te zijn.
  Waarom het zo belangrijk is of de bal nu in het doel rechts of links gaat heb ik ook nooit begrepen.
  Voor goed begrip, ik heb niets tegen sport, wel heel veel tegen de hysterie die daar mee gemoeid gaat, helaas.
  Een ziekenhuis buurman ooit voetbalde in het Nederlands elftal in de dertiger jaren, zoals hij zei ‘wij waren al blij als de reiskosten werden vergoed’.

  Like

 28. De vraag die we ons dienen te stellen is of die kosmische beschouwing weer de zoveelste hype is om ons innerlijk tevreden te stellen. Zoeken we uit onvrede naar de zoveelste bevrediging?

  Goddelijke oergrond klinkt als iets wat je wel met Sinterklaas in je schoen wilt hebben. Klinkt als iets wat iets of iemand buiten jou kan komen brengen. Even goed lezen wat die Willigis Jäger nu precies bedoelt en eureka!

  Geen zenleraar kan jou helpen zolang je niet beseft dat die Goddelijke oergrond al vanaf je geboorte niet aanwezig was, maar dat je die bent. Geen mens buiten jou kan je helpen…arme jij….

  Terwijl het zo supereenvoudig is om Niets te zijn, je hoeft er letterlijk niets voor te doen. Maar jij doet wél wat hè…?

  Like

 29. Carla

  Dank voor je warme reactie @ Trouwe Lezeres. Mooi ‘ testamentje ‘ van die 91 jarige.

  ‘Ruimte’ …..een woord met grote waarde. Voor mij ook.

  Like

 30. “Daarom vier ik mijn leven als uitdrukking van deze goddelijke oergrond”.

  Het leven is altijd een feest, maar samen met jouw nog het meest. 🙂

  “Maar ik pleit wel voor zindelijk denken en intellectuele zuiverheid”.

  Wat is nu uiteindelijk zindelijk denken en intellectuele zuiverhuid in levensbeschouwelijke aangelegenheden.

  Net wat Kuitert al stelde het spreken van boven komt uiteindelijk allemaal van beneden.

  @Valere, inderdaad, alle mentale ballast overboord.

  Like

 31. Trouwe Lezeres

  Met vooral dank aan Carla voor het eerste posten over Willigis Jäger: ik heb het boekje daarna direct gekocht en gelezen.
  Het is fijn om zijn bewoordingen te lezen en om die in zo’n mooi en aangenaam vormgegeven boekje onder handbereik te hebben.
  De tekst is overzichtelijk ingedeeld in korte hoofdstukjes en is helder en bondig.
  Het hele boekje ademt de ruimte waarover gesproken wordt!

  Geliked door 1 persoon

 32. En als iemand zegt: het is mijn God, dan is het hem niet.
  Veelkleurigheid is de expressie van God.
  We hoeven ook niet de ik-beperking te overwinnen zoals Jäger zegt. Tenzij hij daar de afgescheidenheid mee bedoelt. Er is alleen maar ‘ik’ en dat ‘ik’ is onbeperkt.

  Like

 33. De Nederlandse samenleving heeft de christelijke afgod al grotendeels vaarwel gezegd. Zo ontstaat ruimte voor een kosmische beschouwing. (Niet wereldbeschouwing)

  Stephan Sanders is de religie aan het ontdekken. Liefde is idd de grootst mogelijke religieuze ervaring. En Liefde staat haaks op de egomens. Daar kan de kosmische beschouwing uit voort komen. En niet louter mentaal, maar als wisselwerking zijn ‘zijn’ en ‘niet-zijn’.

  We zullen voorbij God moeten om God te vinden.

  Like

 34. – ” … Er is meer…” en “E=mc2=Psy”…, waar Psy staat voor dat meer…, die andere ‘logos’ of andere ‘God’.
  – M.a.w. Laten we aannemen, dat er zo-iets bestaat als ‘god’, en dat de rede niet van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede verlaten is…

  Like

 35. jelle vd wal

  Ik wil niemand voor het hoofd stoten, toch zal ik dat wel doen, als nu schrijf dat ik bij het lezen van de kop dacht ‘de kretologie mixer bestaat nog’.
  Ik sta er dus niet voor open door te dringen tot de universele dimensie die ons bestaan overstijgt.
  Ik liep tegen een boek aan over Bismarck en Bleichröder, wat tot mijn verbazing het ontstaan van de joodse bankiers in heel Europa beschrijft.
  Dat heeft wel mijn belangstelling.
  Kan vast verklappen dat de niet assimilatie van twee kanten kwam.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.