‘In het heelal zou het moeten wemelen van leven’

buitenaards
Freelance journalist science writer René Fransen ziet de landing van buitenaardsen met (geloofs)vertrouwen tegemoet. Hij verwacht dat ‘we’ binnen enkele jaren leven buiten de aarde zullen ontdekken. Of dat ze ons ontdekken. Volgens wis- en natuurkundige Fred Zwarts hanteren wetenschappers echter allerlei aannames om te verklaren dat we nog steeds geen signalen ontvangen van die beschavingen elders in het heelal. Hij houdt het daarom voorlopig maar op de ene aanname dat de kans op buitenaards leven heel klein is.
 

‘De enige ontsnappingsmogelijkheid is dan om nog meer aannames te maken. Bijvoorbeeld: dat al die beschavingen niet gezien willen worden en zich opzettelijk verbergen. Of dat geen van die hogere beschavingen nog radiosignalen gebruiken. Of dat intelligente beschavingen allemaal slechts een korte levensduur hebben en dus nu al weer uitgestorven zijn.’ (FZ) 

‘Maar dan hebben we het niet meer over natuurwetenschappelijke argumenten.’ Volgens Zwarts zou het, als er een kans is op eens in de miljoen jaar, in het heelal moeten wemelen van planeten met leven. Maar is die kans eens in de tien-tot-de-vijftigste-macht jaar, dan is het leven op aarde uniek in het heelal. 

‘Het aantal planeten in alleen de Melkweg is wel geschat op 100 miljard. Als slechts 1 op de 2000 lijkt op de aarde, zijn de ‘aardeachtige’ planeten al met miljoenen. En met miljoenen planeten waar leven kan ontstaan zou de kans op intelligent leven elders in het heelal aanzienlijk zijn.’(RF)

Zwarts stelt dat al decennialang SETH intensief de hemel afspeurt naar sporen van intelligent buitenaards leven. Het essay van Fransen gaat er volgens Zwarts vanuit dat het heel gewoon is dat leven al na enkele honderden miljoenen jaren op aarde kon ontstaan, en dat het zich in drie miljard jaar kon ontwikkelen tot intelligent leven.

‘Het heelal is zo’n veertien miljard jaar oud en er zijn miljarden en miljarden planeten. Dan moet er al veel eerder en al heel vaak intelligent leven ontstaan zijn. Ja, dan moet het heelal wemelen van buitenaardse beschavingen, waarvan heel veel al miljoenen, of zelfs miljarden jaren oud moeten zijn.’ (RF)

Dan, zo redeneert Zwarts verder, moeten er ook al miljoenen of miljarden jaren signalen op ons af komen…

‘Een afstand van vijfhonderd lichtjaar, zoals in het essay werd gezegd, is dan geen enkele verklaring dat we die signalen niet zien. De aanname dat er een grote kans op buitenaards intelligent leven is, leidt dus tot conclusies die in strijd zijn met de waarnemingen. Dan denk ik dat de aanname niet klopt.’  (FZ)

Religie speelt bij Fransen – gelovige in de God van de Bijbel – ook een rol in zijn essay. Hij gelooft dat ons universum door God geschapen is en als er ergens buiten de aarde intelligent leven aanwezig is, verwacht hij dat ook zij iets weten van hun Schepper. Maar Fransens geloof zal aan het wankelen gebracht worden ‘als er intelligente buitenaardse wezens landen op aarde, en ze blijken geen enkel besef van God te hebben’.

Zie:
* Essay: Wat als ET ooit landt op aarde? (ND, betaalmuur, 75 cent)
* Kans dat er ET’s zijn is miniem (ND, betaalmuur, 50 cent)

Illustr: 123rf.com

God en de Buitenaardsen

michelangelocreationmant
‘Op basis van wat we weten van hoe het heelal eruit ziet en van de bouwstenen van leven, wordt het steeds waarschijnlijker dat het heelal krioelt van leven. Het probleem daarbij is dat de afstanden zodanig zijn dat het heel moeilijk is om over dat leven iets te weten te komen, en vandaar dat het zo stil blijft.’ Aldus godsdienstfilosoof, theoloog en schrijver Taede A. Smedes afgelopen zondag afgelopen zondag in de Grote Kerk in Drachten: ‘Zijn wij alleen?’

‘Voor zover we nu weten, is ET nog altijd niet gevonden. De aardse telescopen hebben in de loop der jaren talloze signalen uit de ruimte ontvangen. Toch lijkt een signaal van ET er nog niet tussen te zitten. Maar morgen kan het zomaar anders zijn.’ 

fermiSmedes verwijst op zijn weblog over geloof en wetenschap naar fysicus Enrico Fermi (foto: spacepage.be), die ooit op een aantal kladblaadjes berekende dat het in ons sterrenstelsel wel moest krioelen van buitenaardse beschavingen. Tien jaar later begon project Ozma met het luisteren naar signalen van intelligente beschavingen uit de ruimte met behulp van grote radiotelescopen op aarde.

‘Het is het begin van een langdurig project dat we nu kennen onder de afkorting SETI: de Search for Extraterrestrial Intelligence. Het huidige SETI draait feitelijk rond één veronderstelling: als er andere intelligente wezens bestaan, dan zullen die vermoedelijk ook signalen de ruimte in sturen, net zoals wij mensen dat doen met radio- en televisiesignalen.’

‘Beschavingen die, gezien de ouderdom van sommige sterren, miljoenen jaren op ons vooruit moesten zijn. We zouden al lang van hun bestaan moeten afweten, en toch doen we dat niet. Waar zijn ze dan? Waar is iedereen? Dat is de kern van wat vandaag de dag de Fermi-paradox genoemd wordt.’

Daar Smedes theoloog is, valt te verwachten dat een van de bekendste buitenaardsen, die we ook wel God noemen, ter sprake komt. Hij verwijst naar jezuïet en astronoom van het Vaticaanse observatorium José Gabriel Funes, die stelde dat, net zoals op aarde een veelheid van levensvormen bestaat die we Gods schepselen noemen, ook buitenaardse wezens Gods schepselen zijn. Maar omdat dat zondaars zijn, zo weet – volgens Smedes – creationist Ken Ham, kunnen ze de Bijbel nooit begrijpen…

Smedes vraagt zich verder af of buitenaardsen ook geschapen zijn naar het beeld Gods. Als dat zo is, dan lijken mij de buitenaardsen niet op E.T. maar op mensen. Smedes stelt dat God wellicht een unieke relatie heeft met de mens, maar geen exclusieve. God zou dus ook relaties met buitenaardse beschavingen kunnen hebben.

‘Als er buitenaardse intelligente wezens bestaan, dan hebben die hun eigen unieke evolutionaire geschiedenis, en kunnen die theologisch gesproken op hun eigen wijze een unieke relatie hebben tot God, een wijze die op geen enkele wijze ten koste gaat van de uniciteit van de mens.’ 

Zie: De preek van afgelopen zondag: Zijn wij alleen? Christelijk geloof en de mogelijkheid van buitenaards leven

Illustr: forocristiano.iglesia.net

taedesmedesDr. Taede A. Smedes (Drachten, 1973) (foto: TS) is godsdienstfilosoof, theoloog en schrijver. Zijn specialisme is de bestudering van hoe de christelijke theologie zich verhoudt tot de natuurwetenschappen (‘science & religion’).
Hij schreef over dit onderwerp een aantal boeken, zoals God en de menselijke maat: Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld (Zoetermeer: Meinema 2006) en God én Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen (Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2009). 
Hij was tot voor kort werkzaam als onderzoeker aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Kerkdienst over buitenaards leven

fig1

Zijn de Goden zelf buitenaardsen? Is God overal, maar bevindt hij zich vooral buitenaards? Dragen we daarom een dienst op over buitenaards leven? Voorganger van de kerkdienst is dr. Taede Smedes, een internationaal erkende expert op het gebied van de interactie tussen geloof en natuurwetenschap. Momenteel werkt hij aan een boek over onder meer de problematiek van buitenaards leven en christelijk geloof.

‘De laatste jaren verschijnen er dagelijks krantenberichten waarin sterrenkundigen ontdekkingen aankondigen van nieuwe, aarde-achtige planeten waarop misschien leven mogelijk is. Is het mogelijk dat de mens niet het enige intelligente wezen in het heelal is? Wat zijn de implicaties hiervan voor het christelijk geloof? En wat zegt de Bijbel? De dienst zal rond deze thematiek draaien. Het is daarbij niet de bedoeling om antwoorden te geven, maar om de kerkganger uit te dagen zelf mee te denken over een kwestie die ooit tot het rijk van speculatie en science fiction behoorde, maar die morgen al realiteit kan zijn.’ 

taedesmedesVerwachten we ons heil nu van de buitenaardsen, nu God een beetje dood lijkt en het secularisme op aarde rondwaart? Wat zegt de Bijbel, daar zal Smedes (foto: TS) het over hebben. Over UFO’s kan ik daarin niets vinden, noch in het O.T. noch in het N.T.
Of misschien toch, dit:

Ezechiël 1:1-28: En ik zag een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur iets wat eruit zag als blinkend metaal en in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens, zij hadden de gedaante van een mens… (…) Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden.’ 

Wellicht weet Smedes meer. Waren de Goden zelf buitenaardsen? Smedes hield hierover een interview met de Delftse luchtvaart- en ruimtevaartdeskundige Coen Vermeeren (foto re onder: TS) die zeker weet dat er buitenaardsen zijn. ‘Ze bestaan gewoon,’ zo zegt hij, althans, UFO’s bestaan gewoon, volgens zijn gelijknamige boek dat ‘een wetenschappelijke visie’ als ondertitel draagt. Vermeeren is er heilig van overtuigd dat buitenaardse aliens een basis hebben op de maan. Ook, weet hij, ‘blijkt er technologie te zijn ‘ge-re-engineerd’ van gecrashte vliegende schotels en te zijn ingezet voor geavanceerd oorlogstuig.’

Hieronder enkele citaten uit het interview dat Smedes hield met Vermeeren.

ufos_bestaan_gewoon_isbn_9789020208993_1_1373124238‘Dan wat betreft God – de Schepper. Veel dossiers over buitenaardsen en UFO’s maken melding van het feit dat hun bezoek te maken heeft met de spirituele ontwikkeling van de mensheid. Diezelfde bronnen maken ook melding van universele wetten. Wie maakt die wetten? Zo boven zo beneden. Daarover mag iedereen speculeren – of zoek gewoon de bronnen.’ 

‘Uiteindelijk zul je uitkomen – naar mijn idee – bij het feit dat al het geschapene – de natuurkundigen hebben hiervoor een theorie (die overigens zwaar onder vuur ligt) ontwikkeld met de naam Big Bang – ten diepste mentaal is. Of met een ander woord ‘Bewustzijn’ is. In die zin is alles letterlijk met elkaar verbonden. Onlosmakelijk. We spreken dan alleen in termen van verschillende uitingen van dat Oerbewustzijn.’ 

coen-vermeeren‘Sommigen zeggen dat God – als het totale universele bewustzijn – zichzelf leert kennen in al zijn scheppingen. En dat ‘verklaart’ dan ook dat geen enkel schepsel – of het nu een elektron, een mens of een ster is – ooit los staat van de Bron, maar zich hooguit los ‘voelt’ staan van de Bron. Wij zijn dus bewustzijnseenheden die een aardse ervaring delen.’ 

‘Daarmee is er ook geen wezenlijk verschil tussen jou en mij, tussen arm of rijk, tussen man of vrouw, tussen rassen en religies. Het zijn alleen andere uitingen van het Bewustzijn – van God als je dat liever hebt. Dit concept vind je terug bij dossiers die betrekking hebben met het buitenaardse als het gaan om filosofische, morele, ethische en spirituele kwesties. Daarmee hangt veel – zo niet alles – dus ook samen met het ufo-dossier.’ 

Kom op tijd. De buitenaardse belangstelling kan groot zijn. 

Zie: Aanstaande zondag: een kerkdienst over buitenaards leven

en: Misschien waren de goden wel buitenaardsen. Een gesprek met Coen Vermeeren over zijn nieuwe ufo-boek

Illustr: Een constructie-tekening van het door Blumrich ontworpen ruimteschip dat de profeet Ezechiël in de Bijbel zou beschrijven. (Buitenaards Leven)

Kerkdienst  ‘Zijn we alleen?’ | Zondag 22 september 2013 | 11.00 uur Grote Kerk te Drachten (het oude kerkje in het centrum.)

You Tube: Korte documentaire gemaakt door VanMosselMedia (copyright). Dr.ir. Coen Vermeeren Boek: Ufo’s Bestaan Gewoon – Nederlands en Nederlands ondertiteld

UFO’s? Buitenaardsen bestaan gewoon niet

alien_music_buitenaardse-extraterrestrials_ontbijt_fruehstueck_breakfeast
‘Buitenaardsen hebben met hun spirituele wetenschap het overzicht over de wereld. Voor academici is dat moeilijk te verkroppen.’ Dat zegt dr. ir. Coen Vermeeren, hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek en directeur van Studium Generale Delft. ‘Van de honderdduizenden meldingen van vliegende schotels en UFO’s is 95 procent gemakkelijk te verklaren. Wat moeten we met de overige 5 procent?’ vraagt hij zich af.

Godsdienstfilosoof en theoloog Taede A Smedes las het boek UFO’s bestaan gewoon – een wetenschappelijke visie van Vermeeren in een paar uur uit, maar is niet overtuigd. Hij had gehoopt dat zijn boek een doorwrochte en echt wetenschappelijke studie zou zijn naar het ufo-fenomeen, dat Vermeeren zijn expertise zou aanwenden om een aantal case-studies te analyseren.

‘Maar dit boek voldoet niet aan die verwachting. Ik vind dat erg jammer. Het boek is helaas niet veel meer dan een opsomming en samenvatting van zaken die ook op internet te vinden zijn, een bijeenraping en samenvatting van samenvattingen – maar dan zonder de kritische analyse en reflectie die noodzakelijk zou moeten volgen.’ 

smedesSmedes (foto: T.A.S.) is anderzijds van mening dat de wetenschap ufo’s niet mag negeren. Hij schreef hierover in de Volkskrant, waarin hij stelde dat in Nederland vooral over ufo’s wordt gegiecheld en dat ten onrechte, want er zijn te veel curieuze fenomenen die niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven.

‘Het is toch wel erg onwetenschappelijk als Vermeeren de mond wordt gesnoerd vanwege het gejammer van een ideologisch gedreven vereniging (Stichting Skepsis, pd) terwijl het wetenschappelijke probleem van onverklaarbare waarnemingen van fenomenen in het luchtruim onaangeroerd op tafel blijft liggen?’ 

De Skepter, van genoemde vereniging, heeft het over ‘complottheorieën van dr. Coen Vermeeren’ en stelt dat de wetenschapper vooral over het internet heeft gestruind voor zijn informatie. 

‘Buitenaardse aliens hebben een basis op de maan. Dat staat in een recent artikel van dr. ir. Coen Vermeeren, hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek en directeur van Studium Generale Delft. Hij heeft voor zijn artikel nog veel meer onthullingen van internet gehaald.’ 

ufosbestaangewoonOok Smedes is dat opgevallen. Behalve dat Vermeeren zijn informatie vooral van internet haalt – blijkbaar is die onuitputtelijke bron onbetrouwbaar – is het natuurlijk erg onwetenschappelijk dat een wetenschapper bij vrijwel alle citaten geen bronvermelding geeft. 

‘Vermeeren baseert zich voor het overgrote deel op de enorme geruchtenmachine die sinds 2000 op internet op gang is gekomen, met name na Greers disclosure-persconferentie uit 2001. De bibliografie in het boek is karig, klassieke ufo-literatuur (zoals de tweedelige studie van Richard Dolan of de grote ufo-encyclopedie van Jerome Clark) blijft ongenoemd, en veel van de boeken die Vermeeren heeft geraadpleegd, zijn in eigen beheer uitgegeven of bij obscure uitgeverijtjes. (…) Maar de bizarre claims over complotten, schaduwregeringen, ancient aliens, buitenaardse constructies op de maan, etc. worden door individuen gedaan en vrijwel zonder objectief te checken documenten. Het mogen dan ‘officials’ zijn, het wordt mij toch te gortig om die claims slechts op basis van horen zeggen als waarheid te accepteren.’ 

Ook schrijft Vermeeren – volgens Smedes – dat één van de consequenties van een bewijs van ufo’s als buitenaardse bezoekers zou zijn dat ‘het religieuze huis’ zou instorten, immers:

‘Studies laten zien dat een meerderheid van de gelovigen zijn geloof zou opgeven als blijkt dat ET bestaat.’

De theoloog zegt benieuwd te zijn naar die studies, maar Vermeeren vermeldt geen bron. Hij vermoedt dan ook dat die studies niet bestaan:

‘Ik weet wel van een tamelijk recente studie door de ufoloog en Lutheraanse theoloog Ted Peters waaruit naar voren komt dat gelovigen buitenaards leven zouden verwelkomen als een verrijking en bevestiging van hun geloof.’ 

coenvermeerenDe verwachtingen van Smedes waren hooggespannen, maar zijn dus niet uitgekomen. Ergens nam hij het met zijn artikel in de Volkskrant zelfs op voor Vermeeren (foto: niburu), maar Smedes blijft – terecht – kritisch. En is uiterst teleurgesteld. Volgens Skepsis mogen we verwachten dat Coen Vermeeren in de toekomst nog wel vaker van zich zal laten horen, want hij voelt zich inmiddels door velen gesteund en heeft al veel contacten aangeknoopt met visionaire geestverwanten.

Ik denk dat vele geestverwanten zich inmiddels achter de oren krabben en het inmiddels wel gehad hebben met die buitenaardsen. Het is waarschijnlijk zo, zoals De Skepter schrijft, dat ‘Vermeeren zichzelf diskwalificeert als wetenschapper omdat hij het vermogen mist om zin en onzin van elkaar te onderscheiden’. Buitenaardsen bestaan gewoon niet.

Zie:

Coen Vermeeren: Ufo’s bestaan gewoon (boekbespreking) 

‘Wetenschap mag ufo’s niet negeren’ 

Bijval voor wetenschapper die bestaan UFO’s erkent

Boekpresentatie ‘UFO’s bestaan gewoon’ (+ video)

Ufo’s op de maan

Foto Maria Trepp: Intelligent buitenaards wezen (passagenproject.com)

Video: Dr.ir.Coen Vermeeren: Ufo’s – verleden en heden


Video:
The New Reality Show – Coen Vermeeren