De eerste Bijbelse dag omvatte acht miljard jaar


Ooit besloot Albert Einstein elke Bijbelse dag te vergelijken met de gebeurtenissen die tegelijkertijd in het universum plaatsvonden. De eerste Bijbelse dag begon 15,7 miljard jaar geleden en eindigde 7,7 miljard jaar geleden. Volgens de Bijbel ontstond in die tijd het licht en werden aarde en hemel gecreëerd. In die periode vond de Big Bang plaats en werd materie gevormd. Er ontstonden sterren en melkwegstelsels. – Aldus José Rodrigues dos Santos in zijn boek ‘De godsformule’

In deze literaire thriller berusten alle gepresenteerde wetenschappelijke gegevens op de werkelijkheid. Alle theorieën die erin worden uiteengezet, worden verdedigd door natuur- en wiskundigen. De schrijver, journalist en docent journalistiek aan de universiteit van Lissabon, zegt dan ook dat dit boek niet over religie gaat, maar over wetenschap. Hij schrijft nooit een thriller gewoon om een thriller te schrijven.

Mijn boeken verschillen daarvan omdat alle historische en wetenschappelijke informatie non-fictie is. Het zijn, als je wil, real-life thrillers. Ik gebruik de fictie van de thriller om een reëel onderwerp aan te brengen, met echte informatie. Je vermaakt jezelf met een goede thriller terwijl je iets leert over jezelf, over de wereld en over het leven.   

Onder heel veel meer handelt dit boek ook over de Schepping in zes dagen. Einstein besloot uit te gaan van het principe dat de zes dagen van de Schepping zoals ze in de Bijbel worden beschreven, moeten worden gezien in het licht van de relatie tussen de tijd op aarde en de ruimte-tijd in het universum.

Als het Oude Testament het over een dag heeft, wordt daarmee uiteraard een aardse dag bedoeld. Maar volgens de relativiteitstheorie geldt dat hoe groter de massa van een voorwerp is, des te trager de tijd aan zijn oppervlak verstrijkt. En de vraag die Einstein stelde was: hoeveel tijd op de tijdschaal van het universum is één dag op aarde?

En zo is het frappant om te lezen over wat er gebeurde op die verschillende ‘dagen’ waarin God de wereld schiep. Op de tweede dag maakte God het firmament.

We weten nu dat in die periode – die vier miljard jaar duurde – ons melkwegstelsel en de zon ontstonden, die zichtbaar zijn aan ons firmament. Dat wil zeggen, alles wat zich rond de aarde bevindt, werd in die periode gecreëerd.

De derde Bijbelse dag, die voor twee miljard jaar staat en 1,7 miljard jaar geleden ten einde kwam, heeft het over de vorming van land en zee en de verschijning van planten. Volgens wetenschappelijke gegevens is de aarde in die periode opgewarmd en kwam er vloeibaar water, waarna er direct bacteriën en zeevegetatie verschenen, met name algen.

De vierde Bijbelse dag duurde een miljard jaar en eindigde 750 miljoen jaar geleden. Volgens de Bijbel verschenen er op deze vierde dag lichten aan het firmament, en wel de zon, de maan en de sterren.

In dit lijvig boekwerk van 552 pagina’s wordt uitgelegd dat de zon en de sterren weliswaar op de tweede Bijbelse dag waren ontstaan, maar vanaf de aarde nog niet te zien waren.

De vierde dag komt precies overeen met de periode waarin de atmosfeer van de aarde transparant werd, zodat je de hemel kon zien. Hij komt ook overeen met de periode waarin door fotosynthese zuurstof in de atmosfeer kwam.

Op de vijfde dag – die 500 miljoen jaar duurde en 250 miljoen jaar geleden eindigde – zei God dat het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.

Nu moeten jullie weten dat geologische en biologische studies aan die periode de verschijning van meercellige dieren en al het zeeleven toewijzen, plus de eerste vliegende dieren.

Ten slotte, op de zesde Bijbelse dag, die 250 miljoen jaar geleden begon, zei God dat de aarde allerlei levende wezens moet voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren. En mensen. Het boek legt in dit verband uit dat 250 miljoen jaar geleden ook de allergrootste uitsterving van soorten plaatsvond, waarschijnlijk veroorzaakt door het inslaan van een groot hemellichaam in Antarctica.

Vreemd genoeg net op het moment dat de zesde Bijbelse dag begon.

In het boek wordt geconcludeerd dat de Bijbelse geschiedenis van het universum, wanneer de tijd wordt gemeten in overeenstemming met de lichtfrequenties die worden voorspeld door de big bang-theorie, klopt met de wetenschappelijke geschiedenis van het universum.

Deze fragmenten over de (Bijbelse) geschiedenis van het universum beslaan maar een fractie van ‘De godsformule’. Veel meer over het universum, verpakt in een literaire thriller, is hierin te vinden. En zo kom je – op spannende wijze en wetenschappelijk gereviseerd – nog meer te weten over elementaire deeltjes waaruit het heelal bestaat, materie, informatieverwerking, intelligentie, Gödel, e=mc2, Niels Bohr, de Theorie van Alles, de wetten van het universum, Pierre de Laplace,

De Bijbel zegt dat het universum vijftien miljard jaar geleden is begonnen. (…) Volgens wetenschappelijke gegevens is het universum ergens tussen de tien en twintig miljard jaar oud. Nou, vijftien miljard zit daar precies tussen in. Volgens de laatste, preciezere berekeningen is de leeftijd trouwens ongeveer vijftien miljard jaar. Zo werd in een recent onderzoek van de NASA de leeftijd van het universum op rond de veertien miljard jaar geschat.

het kwantum-indeterminisme, het onzekerheidsprincipe, de chaostheorie, de kat van Schrödinger, woon je een indrukwekkend college astrofysica bij van professor Luis Rocha, breid je je kennis uit over de Big Bang, de kosmische achtergrondstraling, de Big Freeze en de Big Crunch, aanwijzingen voor het bestaan van God, het boeddhisme, het Oosterse denken, de Upanishads, het hindoeïsme, de Tao, Yin en Yang, kwantumfysica, het Aspect-experiment, ruimte en tijd, en nog veel meer.

De godsformule J. Rodrigues dos Santos | 2008 | ISBN 9789021434339 Querido’s Uitgeverij BV |  € 12.50

Op de trappen van het Museum voor Oudheden in het centrum van Caïro wordt Tomás Noronha aangesproken door een hem onbekende vrouw uit Iran, die hem een kopie aanbiedt van een raadselachtig manuscript. Deze onverwachte ontmoeting markeert het begin van een reeks bloedstollende gebeurtenissen, waardoor Tomás tegen zijn zin betrokken raakt bij het Iraanse nucleaire ontwikkelingsprogramma. Bij toeval komt hij een geheime ontdekking van Albert Einstein op het spoor, een vondst die hem naar het grootste van alle mysteries voert: het wetenschappelijke bewijs van het bestaan van God. De godsformule is niet alleen een originele spionagethriller maar ook een fundamentele zoektocht naar de plaats van de mens in het heelal.

Illustr: nothingoutofnothing.wordpress.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

22 Responses

 1. Nand, tegenspreken is wat anders dan debiliseren. Ze zijn niet gek en ze begaan ook geen misdaad als ze vasthouden aan die 6000 jaar. Ze denken er anders over dan jij. Ze hebben zo hun eigen argumenten, best creatief soms. En wat weet jij er nou van? En ik nog minder. We weten alles van horen zeggen. Maar narekenen?

  Like

 2. nand braam

  @ Lucas

  Democratie prima. Een democratie mag echter weerbaar zijn door aktief, binnen de grenzen van de wet ook van de wet op de godsdienstvrijheid, te trachten intolerantie te bestrijden. Piet Hein Donner zei het al (het is maar een voorbeeld): als de meerderheid in Nederland de sharia wil invoeren, dan moet die ingevoerd worden. Laten we met goede argumenten en overtuigingskracht voorkomen dat er zo’n meerderheid ontstaat.
  Van die kwestie 6000 jaar of 4,6 miljard jaar zou ik ook niet zo’n punt maken ware het niet dat van de ene foutieve letterlijke interpretatie (die 6000 jaar)( waar vooral professionele wetenschappers tegen ageren vanuit hun vakgebied, maar waar de gewone man/vrouw zich niet zo druk om maakt, omdat het de directe levenssfeer of de maatschappij niet raakt ) de andere foutieve letterlijke interpretatie komt, die wel degelijk gevolgen heeft voor de maatschappij of de persoonlijke levenssfeer (haattpredikende, fundamentalistische imams die zich baseren op letterlijke interpretaties van de Koran?; Letterknechterij van fundi-christenen (blijven vasthouden aan bepaalde Bijbelteksten zonder oog te hebben voor moderne inzichten) waardoor de positie van homoseksuelen in de westerse wereld onnodig lang zeer problematisch geweest (in de islamitische wereld is hun positie nog steeds zeer problematisch) etc). Daarom is het wel zinvol, volgens mij, om in het algemeen achterhaalde letterlijke interpretaties van de Bijbel tegen te spreken, temeer daar je met symbolische interpretaties meestal ook goed uit de voeten kunt.

  Like

 3. Ik dacht eerder aan een spamfiltertje en niet aan jou Paul. Het gekke is dat ik de gepubliceerde versie heb zien staan, enfin, Nand, wat wilde ik je zeggen?

  Dat het flauw is om er moslims en homo’s bij te slepen want dat we het over de leeftijd van de aarde hadden. Of de aarde nu 6000 of 600000000 jaar oud is, daar ligt toch niemand wakker van; het is sowieso ondenkbaar, een onmetelijke tijdsdiepte. Het voelt precies hetzelfde voor een moderne sterveling. Maak er niet zo’n punt van, de wetenschap kijkt ook niet op een miljoentje meer of minder.

  En voor wat betreft de vermeende invloed van fundi op de maatschappij wees ik je er nog fijntjes op dat zulks democratie heet.

  Like

 4. joost tibosch sr

  Dat was-ie…Stom, hé, hij zit zo in je kop..en dan weigert het computertje. Dank voor de ouderenzorg!

  Like

 5. Met alle respect Paul, voor jou en de schrijver; ik hou niet van dit soort verzin-verzin boeken. De toestand is al ingewikkeld genoeg. Het is een beetje het idioom van goeroes; je pakt wat makkelijke inkoppertjes over de grote levensvragen en babbelt er vrolijk omheen. Waarvoor? Voor de kassa.

  Like

 6. joost tibosch sr

  Ik voel me hoe dan ook niet beperkt bij een Godsopvatting die ons een steeds geweldiger kosmos in handen speelt, waar wij voor te zorgen hebben….heb, eerlijk gezegd, maar zelden zo’n raak eenvoudig eerlijk mensbeeld gelezen als dat nomadenbeeld van Adam uit vruchtbare rode kleigrond die ook telkens weer los woestijnzand kan worden.

  En waarom die nog steeds bestaande gewone joodse week, waarin mensen gewoon bezig zijn en genieten – en die in Babylon met zijn vaste sabbat zo opviel dat joodse priesters hem dominant in een oud babylonisch scheppingsverhaal hebben verwerkt- “opblazen” tot een kosmische goddelijke toen totaal onbekende evolutiedans? Dat betekent niet dat ik me zou afsluiten voor alle mooie gedachten uit onze hele mensengeschiedenis! Integendeel..mijn vroeger tanende bewondering voor eigen traditie is daar alleen maar weer groter door geworden.

  En wat Jezus betreft, ik had het over een andere populaire schrijver op wiens naam ik met mijn oude kop maar niet kan komen..en heb geen zin om dat nu op te zoeken..het verhaal speelt in Parijs en daarna in Engeland. In Parijs kon(kun?) je zelfs een rondleiding krijgen langs alle in het boek vermelde plaatsen.

  Like

 7. nand braam

  @ Lucas

  Je zegt:“Een beetje dom, akkoord Nand, maar ze doen er toch niemand kwaad mee? Waarom toch zo fel tegen de fundi. Vrijheid van geloof is vrijheid van geloof, daar moet je niet marchanderen.”

  De vrijheid van godsdienst is een grondrecht daar wil ik absoluut niet aan tornen. Een intellectuele discussie over de inhoud van geloof lijkt me in het algemeen zinvol. Elk geloof moet tegen een (discussie)stootje kunnen.

  Waarom toch zo fel tegen de fundi.? Omdat er belangrijke consequenties zijn/kunnen zijn in de maatschappij door de invloed van fundamentalistische gelovigen. Een paar voorbeelden Jij bent ook vast niet gecharmeerd van haatpredikende, fundamentalistische imams die zich baseren op letterlijke interpretaties van de Koran?. O.a door de letterknechterij van fundi-christenen (blijven vasthouden aan bepaalde Bijbelteksten zonder oog te hebben voor moderne inzichten) is de positie van homoseksuelen in de westerse wereld onnodig lang zeer problematisch geweest (in de islamitische wereld is hun positie nog steeds zeer problematisch).

  Like

 8. Een beetje dom, accoord Nand, maar ze doen er toch niemand kwaad mee? Waarom toch zo fel tegen de fundi. Vrijheid van geloof is vrijheid van geloof, daar moet je niet marchanderen.

  Like

 9. nand braam

  @ Joost

  Je zegt: “Ik heb niets tegen spannende thrillers, maar bederf daar aub de prachtige scheppingsverhalen niet mee, die toch al zo verkeerd begrepen worden…”

  Deze thriller kan wellicht juist helpen (ik heb het boek niet gelezen), denk ik, dat de scheppingsverhalen niet verkeerd begrepen worden. Het gaat om de symbolische betekenis, niet de letterlijke. Zo geloven de “jonge aarde creationisten” nog steeds dat God (ongeveer 6000 jaar geleden) de aarde met alles erop en eraan in 6 dagen geschapen heeft. Deze thriller zou kunnen helpen deze letterlijke interpretatie te vervangen door een symbolische. Waarom is dat nuttig? Het komt op niet-gelovigen meestal nogal dom over als er door bepaalde groepen gelovigen nog steeds beweerd wordt dat God (ongeveer 6000 jaar geleden) de aarde met alles erop en eraan in 6 dagen geschapen heeft.

  Like

 10. joost tibosch sr

  ‘De bijbel interesseert het geen barst, wanneer en hoe de aarde is ontstaan. Hij is geïnteresseerd in die zes dagen van de joodse en onze werkweek en in die rustdag, waarin manvrouw als God kunnen genieten en zorgen voor onze wereld..Wereld als een geweldige gave en grote opgave(Gen 1).
  hij is geïnteresseerd in die “Adam”/Elckerlyc van vruchtbare oaseklei met zijn risico om tot dor woestijnzand te worden..in die vrouw, itt tot de dieren recht-tegenover-hem, Eva, draagster van het toen nog belangrijker nieuwe leven. En hoe veel moeizamer door hun “verwaandheid” het leven is.

  En dat alles tegen het decor van een beginnende wereld zoals hij die zich voorstelde als actueel inpolderen van land(Gen 1) of als actuele overgang van woestijn naar oase(Gen 2-3). Hij gebruikt dat decor als een soort bouwtekening om te zien hoe leven van mensen eigenlijk “in elkaar zit” en bedoeld is.

  Ik heb niets tegen spannende thrillers, maar bederf daar aub de prachtige scheppingsverhalen niet mee, die toch al zo verkeerd begrepen worden….zoals een tijd terug spannende thrillers een toch al onbegrepen Jezus tot middeleeuws thrillerpersonage maakten.
  En zeker al niet als je dan ook nog het gevoel hebt, dat men dat doet om “in” te zijn en maar al te goed beseft hoe goed dat verkoopt. Misschien heeft men zelfs de beste bedoelingen en beseft men niet eens dat men kostbare verhalen en personen misbruikt.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.