Verslag lezing Universiteit Leuven door Stephen Hawking: ‘Origin of the Universe’


(Video) Hawking: ‘We zijn er in geslaagd aan te tonen hoe je de kleine temperatuursverschillen in de kosmische achtergrondstraling die we rondom ons waarnemen, kan voorspellen vanuit een theorie rond de oorsprong van het heelal.’

Afgelopen dinsdag gaf Stephen Hawking, één van de briljantste natuurkundigen van onze tijd, een publieke lezing voor een volle en enthousiaste Pieter De Someraula in Leuven. In het Stadspark volgden nog eens drieduizend belangstellenden de lezing op een groot scherm.

Hawking gaf in Leuven een lezing – ‘Origin of the Universe’ – die massaal veel belangstelling trok. Hij deelt zijn wetenschappelijke inzichten graag met het grote publiek en hij is daar erg goed in, getuige ook de verkoopcijfers van zijn bestsellers. Maar Hawking kwam in de eerste plaats naar Leuven om er met professor Thomas Hertog van het Instituut voor Theoretische Fysica (ITF) een paper af te werken. Samen met James Hartle (University of California) hebben ze een nieuwe paragraaf geschreven in het verhaal hoe de moderne natuurkunde de voorbije honderd jaar ons denken over de oorsprong van het heelal, en meer algemeen over de begrippen tijd en ruimte, ingrijpend heeft gewijzigd.

Op de vraag of hij gelooft dat de mens ooit in staat zal zijn om alle mysteries rond het ontstaan en de aard van het heelal op te lossen, zei Hawking: ‘Zelfs als we een volledige theorie zouden ontwikkelen, is dat niet meer dan een aantal wetten en vergelijkingen. Wat is het principe dat die vergelijkingen leven inblaast en realiseert in een universum?’

Zie: Een nieuwe paragraaf in een groot verhaal

Foto: © Rob Stevens – K.U.Leuven

Fotoverslag van de lezing van Stephen Hawking

Bekijk de lezing van Stephen Hawking online

Occupy Wall Street – ‘Vrijheid kent geen logische verbeelding’


Blogger Simone van Saarloos maakte voor Filosofie Magazine een (video)reportage van een dag Occupy Wall Street. ‘Dit is zelfs ontroerend voor een twintiger als ik die de eenstemmige moderne media gewend is. De stem van de massa brengt hier werkelijk wat voort.’ Op de website is een uitgebreid verslag te vinden met foto’s onder de fraaie titel De macht van geen idee – een verslag van een dag Occupy Wall Street.

Van Saarloos lardeert haar verslag met uitspraken van de politieke filosoof Hannah Arendt (1906 – 1975) en verwijst naar haar boek: What is Freedom? waarin Arendt onder meer zegt: ‘Vrijheid kent geen logische verbeelding. Wat er gaat gebeuren is onvoorspelbaar en juist die spontaniteit is vrijheid.’

Arendt beschrijft deze onmacht van verschillende meningen en verlangens in haar What is Freedom? als een modern fenomeen,’ zo vertelt Van Saarloos. ‘De Oude Grieken beschouwden vrijheid puur als politiek handelen. Het idee van een individuele wil die het goede handelen in de weg staat, was hun onbekend. Wanneer passies eenmaal overwonnen werden door de rede, wisten de Grieken wat goed was en handelden ze er ook naar. Inmiddels accepteren we het steigeren van de wil: ‘ik wil’ en ‘ik kan’ komen niet altijd overeen. Zeker voor veel Amerikanen is er sprake van een groot gat tussen wat ze graag willen bereiken en wat (financieel) mogelijk is. De American Dream is lang niet meer wat het geweest is.’

Zie: De macht van geen idee – een verslag van een dag Occupy Wall Street

Foto: Filosofie Magazine

Sharia is niet geopenbaard door Allah


‘Het is gebaseerd op de Koran en de dingen die de Profeet (Gezegend is Zijn naam) heeft gezegd en gedaan. Sommige van de bronnen van de sharia – de Koran bijvoorbeeld – worden door moslims gezien als heilig (of ‘het woord van God’). Sharia is gemaakt door mensen die de Koran en de woorden en daden van de Profeet (Gezegend is Zijn naam) hebben geïnterpreteerd.’ Aldus hoogleraar islam en mensenrechten Abdullahi Ahmed An-Nai’m op de tienerwebsite Muslims for Progressive Values (MPV).

Robin de Wever meldde dit gisteren in Trouw in zijn bericht Moslims bestrijden extremisme met tienerwebsite. ‘Het moet een veilige plaats zijn voor nieuwsgierige moslimjongeren. De website Literary Zikr geeft een ‘liberale’ uitleg van de islam. Een van de doelen: video’s van radicale geestelijken verdringen.’ De site opent met een cursus sharia, islamitische jurisprudentie. ‘Sharia is niet geopenbaard door Allah’, legt professor islam en mensenrechten Abdullahi Ahmed An-Nai’m uit in een cursus sharia.’

MPV: ‘Moslims voor progressieve waarden (MPV) is een gemeenschap geworteld in de traditionele Koranidealen van menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid. Zij verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is in het bespreken, het bevorderen van en het werken voor de uitvoering van progressieve waarden zoals mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en scheiding van kerk en staat.’

Illustr: Literary Zikr 

Zie: Moslims bestrijden extremisme met tienerwebsite (Trouw)

Wetenschap druk bezig met onsterfelijkheid


Leven in het licht van de eeuwigheid – ‘Onsterfelijkheid lijkt op het eerste gezicht het exclusieve terrein van de religie. Niets is echter minder waar. Ook de wetenschap houdt zich er volop mee bezig. Wetenschappelijke ontwikkelingen en doorbraken op allerlei terreinen voeden de gedachte dat de mens oneindig maakbaar is.’ Aldus is te lezen in een gedeelte uit een samenvatting van het boek ‘Dood voor onze ogen’ in het RD.

Het Reformatorisch Dagblad schrijft over technische wegen om de mogelijkheid van onsterfelijkheid tot stand te brengen, de ‘wederopstanding’ na te zijn ingevroren, en het vervangen van het natuurlijke lichaam door digitale computertechnologie. Het RD is bang dat we hiervoor wel de hoogst denkbare prijs betalen: die van onze menselijkheid.

Ook Trouw verwijst ernaar: ‘Het geloof in het voortbestaan van de ziel na de dood is springlevend in Nederland, tonen cultuursociologen Stef Aupers en Dick Houtman en cultuurpsycholoog Joanna Wojtkowiak aan in hun boek Dood voor onze ogen, dat deze week verscheen. Daarin schrijven de onderzoekers dat met de ontkerkelijking het geloof in een leven na de dood niet is verdwenen, maar alleen van aard is veranderd: klassieke christelijke concepten zijn ingeruild voor oosterse denkbeelden als reïncarnatie.’

“De obsessie met de mogelijkheid van zielsverhuizing en onsterfelijkheid onder nieuwe spirituelen gaat gepaard met het inzetten van de wetenschap om ‘harde bewijzen’ te vinden”, stelden Aupers en Houtman deze week in het Reformatorisch Dagblad.’

Zie: Geloof in onsterfelijkheid overleeft ontkerkelijking

En: Wat dolende zielen ons te vertellen hebben

En: Onsterfelijkheid is maar een bijeffect