Verhalen van het Bovennatuurlijke

thespiritscience.net

Het Leids Centrum voor Religiewetenschap (LUCSoR) van de Universiteit Leiden bestudeert engelen, orakels en spookhuizen. Verhalen hierover ziet LUCSoR als steunpilaren voor religie, zoals ritueel en geloof, want religie draait om communicatie met onzichtbare wezens als goden en geesten, en om geloof in het effect van rituelen.  De universiteit organiseert hierover in april een symposium, over ‘Goddelijke hulp van boven: verhalen van engelachtige tekens en interventies’ en ‘Haunted Houses: paranormale voertuigen voor persoonlijkheidsgroei’.

Researchtrainees Marlies de Groot en Bas van Rijn doen sinds vorig jaar onderzoek naar hoe verhalen geloof ondersteunen. Aan de hand van het orakel van Delphi en het hedendaagse engelengeloof zijn zij eveneens op zoek naar manieren waarop verhalen geloof misschien zelfs sturen. Op dit moment probeert godsdienstwetenschapper Van Rijn de reikwijdte van waarzeggende praktijken zoals astrologie, tarot en mediumschap in Nederland in kaart te brengen. Op het symposium spreekt hij over Goddelijke hulp van boven.

Onze focus ligt in het project niet zozeer op canonieke sleutelteksten zoals de Bijbel of de Koran, maar op de wisselwerking tussen alle soorten verhalen die binnen religie een rol kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn verhalen over persoonlijke religieuze ervaringen, maar ook verhalen die in meer algemene termen over een religie gaan.’ (Leiden Religie Blog)

Engelen zijn iconische personages, aldus de universiteit, niet alleen binnen het christendom, maar ook in de westerse populaire cultuur. Bovendien gelooft een aanzienlijke groep van onze tijdgenoten dat engelen echt bestaan ​​en dat ze mensen helpen en ondersteunen – en zelfs levens redden – elke dag. Van Rijn stelt dat engelvertellingen, d.w.z. verhalen over engelachtige tekens en interventies in het dagelijks leven, een cruciale rol spelen bij het bevorderen van het geloof in engelen in de moderne wereld.

Bijvoorbeeld, verhalen van ontmoetingen met engelen helpen het geloof in engelen te ondersteunen, ook voor mensen die zelf geen engelen hebben ontmoet, en uitgebreide verslagen van verschijningen en communicatie met engelen, geschreven door gezaghebbende engelen, bieden sjablonen die gewone gelovigen kunnen gebruiken om te interpreteren en te relateren hun eigen ervaringen.’ (Universiteit Leiden)

haunted-house-722

‘Haunted Houses: paranormale voertuigen voor persoonlijkheidsgroei’

Evert van Leeuwen, universitair docent aan het Leids Universitair Centrum voor Kunst en Samenleving zegt in zijn abstract, dat sinds Poe’s House of Usher in de zwarte tarn viel, spookhuisverhalen werden geassocieerd met de vernietiging van aristocratische lijnen, moderne ‘nucleaire families’ en individuele psyches. Maar in zijn onderzoek heeft Van Leeuwen ontdekt dat moderne spookhuisverhalen ook kunnen functioneren als vehikels voor persoonlijkheidsgroei, eerder dan desintegratie. Ook hij spreekt op het Leiden Symposium over nieuwe religiositeit: over Haunted Houses.

In dergelijke verhalen functioneert het spookhuis nog steeds als een allegorische ruimte, een weergave van de vele kamers van de geest van de protagonist. De paranormale krachten aan het werk in het huis zijn echter niet langer destructieve krachten maar triggers voor numineuze ervaringen die de protagonisten uit de existentiële leegte leiden waarin ze zich aan het begin van het verhaal bevinden, wat verdere persoonlijkheidsgroei mogelijk maakt.’ (Universiteit Leiden)

Zevende Leiden Symposium over nieuwe religiositeit | 30 april 2018 | 19:30 – 22:00 uur | Lipsius Building,  Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | Open voor iedereen | Daarna gaat de discussie verder in het nabijgelegen grand café Het Pakhuis. (Symposium is Oudgrieks voor samen drinken.) 🙂
Het symposium wordt georganiseerd door het Leids Centrum voor Religiewetenschap (LUCSoR). Het onderzoek door LUCSoR brengt expertise in specifieke religies samen met een vergelijkend aanpak dat trekt op meerdere geestes- en sociaalwetenschappelijke disciplines. Samen streven zij ernaar om de rol van religie in een veranderende wereld te begrijpen.

Beeld: 7 Signs your guardian angel is trying to contact you – thespiritscience.net
Haunted House:
nbcnewyork.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

18 Responses

 1. Joost Tibosch Sr. En allen,
  – “ die andere god”…; die of die god, die oneindig dit of dat moet of kan zijn,zal wel niet bestaan . maar er zal wel “zo-iets” als god bestaan.
  – Ik zelf hou het bij het enige, absolute bestaan of “zijn” van die eeuwige,wetmatige en absolute logica ( volgens J.Bochenski het enige absolute zijn) , waaraan alle andere zijnden en zijn contingent zijn….. En die absolute logica geldt dan ook als een absolute wil… ( uw wil geschiede…, wordt energie) als oorzaak van alle energie,massa, materie en alles, wat is. of E= mc2 ( Einstein) wordt tot E=mc2=Psy ( de absolute Logos,, die andere God) ..

  Like

 2. Jan

  Dat plaatje met al die geesten vind ik wel grappig.
  1. Mogelijk is het een geschilderde droom.
  2. Stel dat is zo: het is een beeld van een droom.
  3. Dan is de vraag: is die droom wel echt?
  4. Antwoord op 3: Ja, die droom is echt, maar waarom?
  5. De droom is echt, omdat er geen verschil is tussen onze droombeleving en onze waakbewustzijnsbeleving.
  6. Het gaat in het leven om de beleving.
  7. Als iemand een (geleide)geest beleeft (ervaart), dan is dat zo.
  8. Dat is fenomenologie*: de droom en de droomfiguren zijn verschijnselen (fenomenen*) in de geest.
  9. zie bij fenomenologie en fenomenologie van de geest.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie_van_de_geest

  10: conclusie van Jan: geesten, spoken, engelen bestaan !
  (of het substraat geestelijk of materieel of een mix van beiden is, doet eigenlijk niet ter zake)

  Like

 3. joost tibosch sr

  Armand
  Sinds de koloniale overheersing heeft het liberaal imperialistisch westen grote delen van onze wereld
  tot op de dag van vandaag uitgebuit en onderdrukt en voor enorme tegenstelingen tussen rijk en arm gezorgd. Toch ook een hoop ellende!? Van de uitbuiting en onderdrukking van het sociaal communisme in de laatste eeuwen hoef ik je blijkbaar niet te overtuigen. Je denkt toch ook nog aan de ellende die het “nationaal socialisme” met zich meebracht?
  VdB
  De “absolute quasi(?) goddelijke wil” is energie, massa, materie (geworden)? Je bedoelt hopelijk dat energie, massa, materie, door het “Woord van God” (uw wil geschiede”) is ontstaan? Wat is in shemelsnaaam dan nog een “andere God”?

  Like

 4. -Het enige absolute “zijn”van de eeuwige, wetmatige logica, is een andere Logos en andere God. Logica , die geldt als een absolute wil, is quasi goddelijk (“ uw wil geschiede”); de wil die tot energie wordt, .. En energie staat dan voor E=mc2, of energie wordt massa ,materie, en al, wat er is…Of E= mc2= Psy ( die andere logos van de bijbel : “ In het begin was het Woord ( de logos) en het Woord was bij God, En het Woord was God…Alles is door dat Woord geworden…De logos of logica als enig absoluut “zijn” en zijnde,…causa, logische evolutie en finaliteit van alles…

  Like

 5. Joost,
  Ik heb reeds lang begrepen dat het ideale mensdom niet bestaat. Toch heb ik de indruk dat de zucht naar macht en geld, via multinationals, nooit zo veel ellende heeft teweeggebracht.

  Like

 6. joost tibosch sr

  Armand

  Ook humanistische zingeving kent zijn sociale en liberale menselijke afwijkingen als communisme en liberaal machtsmnisbruik. Zoals dat bij godsdienstige zingeving ook gebeurt kunnen mensen hun zingeving met hun zucht naar macht/geld misbruiken. Levensbeschouwingen zelf (ook islam) en het recente inzicht in mensenrecht gaan daar hopelijk steeds meer tegenwicht tegen bieden. Ook de geschiedenis is -om het joodschristelijk te zeggen- geen afgod waar mensen voor op de knieën moeten.

  Like

 7. Vanaf het ogenblik dat het menselijk brein het niveau bereikt had dat de mens zich vragen begon te stellen over zijn ontstaan en over het ontstaan van zijn leefomgeving, begon hij ook te fantaseren over goden. Uit die mythen ontstonden veel godsdiensten. Uit de joodse godsdienst onstond het christendom. Door het verval daarvan in de arabische gebieden, ontstond de islam. Deze 2 kregen de hegemonie over de andere godsdiensten. Uit deze 2 onstonden veel groepen met veelal kleine verschillen en nestelden zich in de cultuur van de bevolkingsgroepen. Spijtig genoeg worden nu de verschillende islam-varianten tegen elkaar opgehitst door belangengroepen met de vreselijkste misdaden tot gevolg.
  De geschiedenis herhaalt zich.

  Like

 8. joost tibosch sr

  Vdb De meest wezenlijke zaken van het menselijk leven als liefde, zin geven etc zijn wellicht te verklaren (helder te krijgen), maar niet te bewijzen Voor dat soort bewijzen moet je in de natuurwetenschappen zijn. Ook filosofie is en blijft menswetenschap en kan (zelfs met formules) werkelijkheid proberen te verhelderen en er zo naar wijzen, maar niet natuurwetenschappelijk be-‘grijpen’.

  Like

 9. Cor Haaksman

  He jammer, dit ….. toch weer die niet te stuiten menselijke drang om voor alles en nog wat een verklaring of bewijs te willen hebben …. ik “haak” nu af ….

  Like

 10. -Niet die of die god, die oneindig “dit of dat” moet of kan zijn, zal bestaan Maar er zal wel zo-iets of zo-iemand bestaan of zijn, als causaliteit en finaliteit van al, wat is .
  – Er is nl. het enige absolute zijn zelf van de eeuwige, wetmatige logica, de andere Logos en andere God…; de absolute wil als oorzaak en finaliteit van alle energie, massa, en materie;.
  – Of alles is een trap in de evolutie van die absolute idee, de logos, een andere god, zodat de rede niet van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede is verlaten.
  – Of E=mc2 wordt E= mc2=Psy ( de absolute logos en andere god) …

  Like

 11. joost tibosch sr

  @Cor Gelukkig weten we als gelovige nu ook dat Genesis twee literaire verhalen bevat. Gen 1 is van joodse priesters in Babylon. Zij geloofden dat God ons de werkelijkheid heeft gegeven. Literair laten ze Hem tijd- en cultuurgebonden met een joodse werkweek en rustdag de hele werkelijkheid, hemel en aarde, maken en wordt manvrouw geroepen om met werkweek en rustdag ook voor die werkelijkheid te zorgen. Gen 2-3 is van nog oudere nomaden,die ook al geloofden dat God ons de werkelijkheid gegeven had.. Literair laten ze God op typisch nomadenmanier als geweldige creatieveling uit vruchtbare rode oasegrond de hele werkelijkheid kleien met de oproep om er geen rul woestijnzand van te maken.
  Met dat bijbelse geloof geloven moderne chjristenen ook dat God ons leven en onze werkelijkheid gegeven heeft. We weten nu dat de werkelijkheid niet in een week is gemaakt, noch gekleit werd. Wij zijn nu al in staat (wat een gave!) om het echte grootse verhaal van de evolutie te vertellen. De altijd al onbewijsbare God wordt daardoor niet bewezen, maar dat verhaal geeft ons nog meer hoop dan de oude verhalen dat we moeizaam op de goede weg zijn. Het versterkt ook het geloof in een God die, zoals zijn oude naam JHWH al zegt, ons daarbij in de gegeven evolutie niet in de steek laat.

  Like

 12. Cor Haaksman

  Als je bereid bent (in mijn optiek en Christelijke geloof), de bijbel als waarheid te accepteren, dan kan je in Genesis lezen, dat God hemel en aarde heeft geschapen en (kort gezegd) alles wat leven daarop mogelijk maakt, inclusief de mens …… naar Zijn gelijkenis. Als je deze creaties als een natuurlijk proces wilt zien, c.q. het fysieke deel ervan, dan is het bovennatuurlijke bij de mens in mijn beleving het geestelijke deel van God’s creatie. En daarbij is geloven voor mij zeker weten, wat ik niet kan zien. Geloven, vertrouwen, aannemen. Ook de wetenschap gaat – zelfs bij diepgaand onderzoek – vrijwel altijd uit van aannames.
  Ik wil hiermee beslist niet mijn gelijk halen, verre van dat zelfs…want ik geloof…en dat is voor veel mensen juist “niet zeker weten”…En dat leidt dan tot het zoeken naar bewijzen en verklaringen……..

  Like

 13. joost tibosch sr

  De gelovige(?) jongen/meisje die na het maken van een goal omhoogwijzend en een kruisje slaand God bedankt kan in ieder geval rekenen op gelovige Nederlanders die denken “Je denkt toch niet,dat God daar zit?!!’. Als zijn/haar maten hem/haar om de hals vallen, kan hij/zij ook met een modern gelovig koppie denken(zeggen?) “bedankt God, dat we ons samen zo goed voelen bij die goal”.

  Mensen van nu, gepokt en gemazeld opgeleid met moderne wetenschappen, kunnen zich niet echt meer uiten met de bekende verhalen van mensen met hun oude werelbeeld en zijn toen vanzelfsprekende boven en onder. Ook als je je niet echt ergert aan verhalen over “engelen,orakels, spookhuizen” uit het verleden weet je dat dat slechts oude literatuur is, die tastend tijdgebonden poogde iets te zeggen over het goddelijke. Met ons modern wereldbeeld hebben we daar maar al te veel moeite mee en doen er goed aan onze eigen literaire verhalen en riten te zoeken/maken/gebruiken om als gelovige tastend over het goddelijke te spreken..Letterlijk vasthouden aan engelen, duivels, orakels etc betekent ook dat je geloven in onze wetenschapplijke tijd maar wat moeilijk maakt!

  VdB Goals maken, voetbal, natuur is (voigens mij) niet goddelijk. Daarom kwam men met een oud wereldbeeld ook op het tijdgebonden tastende, nu zo moeilijk geworden idee van een “bovennatuur” met zijn hemel (engelen) boven en hel (duivels) onder. Goals maken, voetbal, natuur kan, zoals we weten, wel afgod worden. Dat bedoel je waarschijnlijk niet?

  Like

 14. -vraag is : -Wat is “boven-natuurlijk ?”.
  -men zegt “Deus sive natura”, of … ook de natuur zelf is al goddelijk,….; de causaliteit en vooral de finaliteit, die men in alle evoluties terugvindt, getuigen van supra- naturale energie of van wat men een goddelijke wil kan noemen .

  Like

 15. Cor Haaksman

  Durf uit te gaan van geloven. Puur geloven = vertrouwen zonder zichtbaar of overtuigend bewijs. Als je dan ook nog spreekt over het begrip “bovennatuurlijk”, dan moet je toch simpelweg kunnen afzien van enige vorm van bewijs of verklaring? Wij mensen moeten stoppen met elkaar proberen te overtuigen van elkaar’s gelijk. Wiens gelijk eigenlijk? En waarom? BOVEN-NATUURLIJK….zegt dat echt niet genoeg?

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.