Trilosofie als nieuwe loot aan de wijsgerige boom

triquetra (1)

De Heilige Drieëenheid is slechts het topje van de ijsberg van denk- en wereldbeelden die uitgaan van een ‘trigitale’ ordening. Hoe was het ook alweer? O ja, op de christelijke aarde, alzo ook in de hemel, heerst één God, die bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar die christelijke triniteit staat niet op zichzelf. Ook andere, oudere beschavingen kennen zo hun onafscheidelijke trio’s. De NRC: ‘Deel niet alles op in twee, word trilosoof’.

Volgens journalist Gijsbert van Es en econometrist Pieter van der Straaten in de NRC leven wij in een tijd waarin ‘nullen en enen’ domineren en die de grondslag vormen voor een technologische revolutie, van digitalisering.

Ook mentaal hakken we onze kijk op het leven graag in tweeën. Sinds de Verlichting, de Eeuw van de Rede, beperkt onze geest zich het liefst tot keuzes uit hooguit twee mogelijkheden. Iets is goed of fout, zwart of wit, mooi of lelijk, slim of dom, oppositie of coalitie.’

trilosofieVolgens het duo Van Es en Van der Straaten heeft de grote Griekse wijsgeer Plato ons zijn Ideeënleer nagelaten waarin hij verklaart dat alles wat wij, mensen, kunnen waarnemen afgeleid is van oervormen waarin drie ideaalbeelden versmolten zijn: van het Goede, het Ware, het Schone.

In het hindoeïsme heerst Trimurti, de godentrias van Brahma, Vishnoe en Shiva als de zinnebeelden voor geboorte, leven en dood. In het taoïsme heten ze samen de San Qing, oftewel ‘de drie reinen’. Het boeddhisme onderscheidt ‘de drie juwelen’ als bron van geestelijk leven: die van de Boeddha als persoon, zijn leer (Dharma) en de gemeenschap van zijn volgelingen (Sangha).’ 

Noem een tak van wijsheid en/of wetenschap, zegt het duo, en driedelingen liggen voor het oprapen: Isaac Newton formuleerde drie natuurwetten voor beweging. Ons oog ziet drie primaire kleuren; alle andere zijn mengkleuren. De (ruimtelijke) drie dimensies, de drieslag (tricolon) in de retorica, de trias politica, enz.

Wees gerust, wij zien hierin heus niet de hand van een Schepper die de wereld als drie-in-de-pan heeft gebakken. Het is omgekeerd: ons brein gedijt bij driedelingen – sinds eeuwen, tot in lengte van dagen.’

Volgens de NRC dien je je analytische gaven te versterken evenals je probleemoplossend vermogen en je overtuigingskracht door jezelf als trilosoof te ontplooien. Lastige kwestie, zware taak, ambitieus plan? Ontbind alles in drie factoren – dan komt het altijd goed.

Zie: Deel niet alles op in twee, word trilosoof  (NRC)

Beeld: Triquetra – De triquetra (vaak ook triqueta genoemd) is een symbool dat uit drie gelijkvormige delen van een cirkel is opgebouwd. De naam triquetra komt uit het Latijn en betekent ‘driehoekig’. Hij staat gewoonlijk bekend als het symbool voor de Heilige Drievuldigheid (vader, zoon en heilige geest), gebruikt in de Keltischchristelijke kerk. Soms wordt hij in deze context ook wel afgebeeld als drie vissen. Maar dit symbool is ver voor de christelijke tijd ontstaan en wellicht een symbool voor de drievoudige godin. Voor wiccans betekent de triquetra de cyclus van maagd, moeder en oude vrouw. (bestetattooshop.nl)

Drie: NRC

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

53 Responses

 1. “The universe is a virtual construct and depends on information processing outside space time”,

  @Jan dat is een hypothese, is afgeleid van de ideeënleer van Plato, maar wel eens interessant om kennis van te nemen, evenals trouwens het materialisme ook een hypothese is.

  Maar ik zal het filmpje nog eens goed bekijken.

  Like

 2. Jan

  Egbert refererend aan @Jan:
  De wereld die we met onze zintuigen waarnemen, de uiterlijke wereld, is NIET “echt materieel”….is zeer sterk verstoffelijkt “idee”.. desnoods goddelijk idee…of Illusie (maya) in Indië.

  reactie @Egbert “Jan, …we zijn gebonden hieromtrent aan onze neurologische perceptie hiervan, zoals voor de werkelijkheid van de kat de hond en een insekt en ook de plant.”

  antwoord van Jan:
  Egbert, je blijft in het materiële denken, dat ons “wereldbeeld” oorzakelijk “neurologische” is. Dat mag tuurlijk, maar ik bedoel met niet materieel, dat ook de neuronen niet “echt materieel” zijn. Ook het brein is een holografische projectie en secundair. Beetje ongewoon, ik heb net een leuke video gevonden. De eerste paar beelden zijn goed: stukje uit “The Truman Show” en “The Matrix”… ik ga hem bekijken. Jij ook? t lijkt me erg leuk worden…

  om het nog even een triologische draai te geven om het ontopic te houden: een gesloten kring van oorzaak en gevolg:
  1. waarnemen/perceptie van informatie,
  2. wereldbeeld bouwen met die informatie
  3. met het denken de informatie beïnvloeden
  1. enz ad inf.

  In INdië: Atman, buddhi, manas. (zelf, kennis, denken)

  De neurologie kan je als een embedded computer zien die een zeer kleine deeltaak heeft in het geheel, zoals een PC in het worldwide web. WWW (ook een triosofie (grijns) ).

  Like

 3. @Jan: Ik bedoel dat de wereld die we met onze zintuigen waarnemen, de uiterlijke wereld, ook niet “echt materieel” is.
  Onze wereld waarin we leven is volgens mij een zeer sterk verstoffelijkt “idee”. Noem het desnoods een goddelijk idee. Maar je kan het ook Illusie (maya) noemen zoals veel mensen in Indië.

  @Jan, we weten helemaal niet hoe de werkelijkheid eruit ziet, geen idee, we zijn gebonden hieromtrent aan onze neurologische perceptie hiervan, (heb ik een linkje over geplaatst) maar dat is voldoende (het wonder der Schepping) om in te functioneren en te overleven, zoals dat ook geldt voor de werkelijkheid zoals de kat deze waarneemt, de hond en een insekt en ook de plant.

  Jij zal het er wel niet mee eens zijn, maar ik vermoed dat al die gedateerde leringen grotendeels (niet helemaal) ingehaald zijn door de neurologie, hoewel we nog steeds geen idee hebben hoe de connotatie verloopt tussen gedachten, gevoelens etc en het brein.

  Wat de innerlijke werelden (sferen) betreft, daar ben ik nog niet uit, soms lijkt het wel alsof er boodschappen uitgedragen worden, meestal kan ik het me nog maar gedeeltelijk herinneren, maar ben er nu wel veel meer alert op. Het betreft natuurlijk subjectieve aangelegenheden waar de wetenschap helemaal niets mee kan.(Onze innerlijke belevingswereld uit de diepere lagen van onze geest).

  Maar ik denk dat het zeer zeker meer behelst dan slechts ontlading van de hersenstam, zoals sommige neurologen beweren.

  Like

 4. zwerver58

  @Jan

  Wat jij beschrijft klinkt als pre-zijn: de toestand voor de eerste gedachte. Toen/nu/straks er nog geen polariteiten waren/zijn/zullen zijn. Je kan dat niet bewust zijn zoals in het uitwendige bewustzijn welke de normale modus is. Dat is logisch, want Jan is ook een polariteit. (beter gezegd, een verzameling polariteiten.) Het desolate gevoel komt voort uit die toestand en zorgt er voor dat je er weet van hebt.

  Je bent bevoorrecht dat je ‘daar’ geweest bent. En verschaft in-zicht in bewustzijn en geest. Bewustzijn en geest zijn ontstaan toen de tijd/ruimte ontstond. Ergo: het is hetzelfde. Jan is de vis die zwemt in bewustzijn. Want in principe is er maar één Bewustzijn. Er zit alleen een rottig addertje onder het gras: dat Bewustzijn is voor de mens veruitwendigd. Om hetzelfde bewustzijn te verinwendigen is Liefde nodig. Liefde is a.h.w. de lijm van Bewustzijn. Zodoende zit Alles in alles geschoven, maar ook alles in Alles. Kijk dus maar uit als je naast de pot plast, want God ziet alles. (geen grapje, het is echt zo.)

  Begrip van dit alles verklaart ook het niet-weten en de intuïties. Het lichtje wat op gaat. Niets is werkelijk van elkaar gescheiden. Alleen voor de mens lijkt het zo en gaat het ook gedeeltelijk op.

  @Trouwe Lezeres

  In principe is er niets eigen, dus ook jouw eigen geest niet. Doch naar mijn inzicht heeft God jou en mij een eigen wil en geest toegekent. Dit staat in verband met Liefde en met het vallen uit de ongedeeldheid.(het hof van Eden) In de gedeeldheid was het veld van goed en kwaad noodzakelijk. Zodat de mens geheel uit eigen wil zich zou kunnen bekennen tot de Liefde. Of tot het kwaad natuurlijk. Liefde is eigenlijk een ander woord voor het opgeven van de wil. Dat houdt in dat die wil er dan wel moet zijn.

  Wat de geest zélf betreft: bij de egomens wordt de geest gebruikt voor imaginaties. Uit vrije wil. Ook kan de mens uit vrije wil een einde maken aan zijn imaginaties. Dan komt de geest beschikbaar om te werken aan het verwezenlijken van zijn liefdesaard. De mens als ego (afgescheiden mens) blijft dan bestaan, maar stelt zich naar gelang de omstandigheden op in dienst van het geheel. (wat dat in zijn of haar ogen ook moge zijn)

  Like

 5. Trouwe Lezeres

  Zwerver: ‘Maar in de praktijk beweren veel mensen een zelfbeeld te hebben. Dat zelfbeeld is dus een schepping van de eigen geest.’

  Maar…. hoe eigen is de eigen geest?

  Like

 6. Jan

  @Zwerver
  Nu begrijp ik wat je bedoelt, bewustzijn of het water waarin de vis zwemt zonder te weten wat water is..

  Maar er is nog iets anders. Ik heb eens ervaren dat mijn ( ik (zoals jij dat noemt) of geest of subjectiviteit of waarnemendheid) overdag ontstond (na een korte letterlijke blackout) met een (niet-herinnering/wel-herinnering) uit een zwart (tijdloos/lange tijd) met een herinneringsgevoel van spijt van verlatenheid uit een volmaakte xxxx-heid.

  Zo kom ik dan op drie:
  1. zwarte nietsheid…. 2. bewustzijn/ikheid….. 3. ik-ben-ik-heid-in-deze-ervaarbare-omstandigheden-wereld. (geestwereld-droom?)(werkelijkheid-echt?)

  Het is moeilijk uit te drukken die zwartheid. Het is echt een onuitlegbare paradox. Alleen het erin zinken en weer terug komen kan ik me herinneren.

  Als vergelijking, misschien ken je dat wel: een zeer diepe slaap met een zeer belangrijke droom, die je ontglipt bij het bewust worden. Hoe goed je ook je best doet, naarmate je bewustzijn sterker wordt ( meer wakker en aanwezig ) neemt de herinnering aan die droom in gelijke mate af. Je weet tot slot dan niets meer, alleen dat je iets wist.

  Misschien wel in een andere dimensie of zo. Of misschien wel, dat mijn ik was geabsorbeerd door een dromer die mij droomde.

  Ach het maakt allemaal nix uit. Als we maar tot drie kunnen tellen.

  Like

 7. zwerver58

  @Jan

  Je schrijft precies wat ik bedoel. In je droom ben je de subjectieve waarnemer en die is onzichtbaar.
  Degene die we ik noemen is niet degene uit de imaginatie (laten we zeggen Swiebertje in mijn geval als beeldvorming), maar de waarnemer.

  Opmerkelijk uit de droomwereld is ook (ik heb er de laatste maanden op gelet) dat de figuranten als ‘beelden’ verschijnen in mijn droom. Mijn broer ziet er ook uit als mijn broer. Maar mijzelf als waarnemer, beeld ik nooit af. In mijn droom is mijn geest dus in staat om beelden te scheppen, behalve van ‘ik’.

  Maar in de praktijk beweren veel mensen een zelfbeeld te hebben. Dat zelfbeeld is dus een schepping van de eigen geest.

  Like

 8. Jan

  @Egbert
  Wat ik bedoelde gaat verder dan jouw verklaring van het ervaren van de innerlijke wereld bijvoorbeeld emoties of waarnemen van werelden in sluimertoestand.

  Ik bedoel dat de wereld die we met onze zintuigen waarnemen, de uiterlijke wereld, ook niet “echt materieel” is.
  Onze wereld waarin we leven is volgens mij een zeer sterk verstoffelijkt “idee”. Noem het desnoods een goddelijk idee. Maar je kan het ook Illusie (maya) noemen zoals veel mensen in Indië.

  Daar zijn ook veel theosofische leringen over.
  1. Het “zelf”; het atman, de adem, het leven …
  2. de logos, de trilling in de chaos, de wil..die uit zichzelf
  3. een wereld emaneert (projecteert) naar zijn beeld en gelijkenis (uit zijn idee) .

  Vergelijk met Johannes 1:

  (1) In den beginne was de logos (1), en de logos was bij God(2), en de logos was God(3).
  Dit was in den beginne bij God.
  (2)Alle dingen zijn door het zelve gemaakt, en zonder het zelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
  (3) In het zelve was Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
  En het Licht(1) schijnt in de Duisternis(2) en de Duisternis heeft het zelve niet begrepen(3)

  Ik zie hier weer de Davidsster.

  Bij zin 1 de driehoek omhoog Uitgaande van de “eerste” logos (het idee)
  Bij zin 3 de driehoek omlaag eindigend bij 3 onwetendheid.

  Bij de theosofen heb ik geleerd dat er in die tijd dat het evangelie werd geschreven Drie lgoi (meervoud van logos..) waren: relatieve stappen van emanatie. Mogelijk kan je op die manier de eerste zin van het Johannes evangelie verklaren, met drie logoi na elkaar

  zie ook http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/34logoi.html

  Weer een oude al reeds bestaande triosofie… hihi (dat rijmt)

  Like

 9. Jan

  @Zwerver
  Als ik droom, dan kom “ik” er ook in voor. Als een droom-ik. Soms weet ik dat ik droom. Dat schijnt lucide dromen te heten. Dan kan ik soms wel en soms niet ingrijpen in de afwikkeling van de droom.

  Met “ik” bedoel ik het subjectieve waarnemen. Dus niet dat “Jan” er is, maar een identiteitsgevoel van zelf en anderen in de droom.

  Ik heb eens gehoord van iemand, als je wilt leren van je droom (bijvoorbeeld zelfkennis), let dan niet teveel op jezelf, maar zie de anderen als aspecten van je.

  Like

 10. @Jan: Wanneer we teveel aan iets denken gaat het werkelijk leven: neem een obsessie dan wordt je slaaf van die vaste gedachte.

  De mogelijkheid van het creéeren van gedachtenvormen komt uit de Theosofie, waarin wordt gesteld dat het continue creëeren van steeds dezelfde sterk emotioneel geladen gedachten op het Astrale vlak zich op een gegeven moment in de fysieke werkelijkheid zou kunnen manifesteren, Dit gegeven kan aangewend worden voor nobele en minder nobele doeleinden.

  Eigenlijk doen de meeste mensen dat al (on)bewust, maar vaak versnipperen de gedachten, of wapperen ze alle kanten uit, dus zijn ze niet echt sterk gefocust, wel blijft altijd weer het credo gelden:
  Je innerlijk functioneren en de praktijk van alledag zoals je die ervaart staan niet los van elkaar.

  Je hebt eigenlijk maar weinig zicht op de rijkdom van de innerlijke werelden welke in je vertegenwoordigd zijn behalve als je in een sluimertoestand verkeert of droomt. Schrijf het dan op!

  Zo, nu heb ik Valentiaan ook weer wat wijzer gemaakt. 🙂

  Like

 11. zwerver58

  Verlaat de wereld van de imaginaties en betreedt de wereld van de eerste gedachte.
  Die eerste gedachte, dan ben je zelf.

  Quote Jan: Dus denken bestaat voor mij uit fijnstoffelijke lichamen: “gedachtes” genoemd. Die gedachtes zweven voorbij. Ze kunnen “verdampen” (oplossen in de lucht) of ze kunnen “desublimeren of rijpen” (vaste vorm krijgen vanuit de lucht).

  De moeder aller imaginaties, dan ben je zelf. Kijk dan in je dromen, hoe iedereen in je dromen verschijnt behalve je zelf! Zou dat voor God anders zijn?

  We kunnen onszelf dan ook alleen zien in dat wat we niet zijn.

  We hebben dus:
  1. de imaginatie welke we ‘ik’ noemen.
  2. de eerste gedachte. (dat ben ik!)
  3. de onzichtbare. (dat ben ik ook!)

  Drie maal ik is scheepsrecht.

  Om met Valère te spreken: alles is ontstaan van uit een idee.

  Like

 12. – …ja, alles, wat is, is een trap in de ontwikkeling van de absolute idee van de eeuwige absolute wetmatigheid,…; zodat de rede niet verlaten is van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede…

  Like

 13. Jan

  @Valère De Brabandere : “– … is “materie” altijd materieel ? … of kan materie ook alleen idieel zijn …en immaterieel zijn. ,?”

  OM met @Jelle te spreken: “iedereen leeft in zijn eigen realiteit, bubble,”

  De realiteit die mij houvast geeft is dat elke bubble, ook mijn bubble, zowel immaterieel als materieel is. Een paradoxje. Ik zie in essentie geen onderscheid: een soort monisme eenheid.

  Dus denken bestaat voor mij uit fijnstoffelijke lichamen: “gedachtes” genoemd. Die gedachtes zweven voorbij. Ze kunnen “verdampen” (oplossen in de lucht) of ze kunnen “desublimeren of rijpen” (vaste vorm krijgen vanuit de lucht).

  Wanneer we teveel aan iets denken gaat het werkelijk leven: neem een obsessie dan wordt je slaaf van die vaste gedachte.

  Zo zie ik de werking dit keer in de triosofie filosofie. Geest, ziel, lichaam.

  Zoals jij dat noemt Valère: psi= e= m anders gezegd… psi= geest e=energie, ziel, logos en m= materie, lichamelijkheid stof.

  Het is een mooie filosofie en past mooi in drieën… (dit keer dan om ontopic te blijven 😉 Paul. ) psi= E=Mc2 pantheÏsme drie vliegen in één klap.

  Maar ook de zevensprong is leuk… De zeven zonen van de koning in Stardust. Ook movieclip 5 van de 8 is erg mooi: daar wordt verklaart door de levende ster aan de betoverde jongen in de vorm van een muis, wat onvoorwaardelijke liefde is. (agapè)

  Like

 14. @armandmaes: Mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar, zet maar eens een groep (vogels van allerlei pluimage) op een onbewoond eiland, volledig verstoken van de buitenwereld en wacht de ontwikkelingen dan maar verder maar af,

  Lees maar eens hoe het verder met de muiters en hun vrouwen op het eiland Pitcairn afliep, de nazaten leven er nog steeds, onder het kopje “leven op Pitcairn”. (op ware feiten gebaseerd).

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Muiterij_op_de_Bounty

  Like

 15. Jelle,
  De wet van actie en reactie is altijd nog geldig. Als het westen de arabische landen leegplundert en de gewone mensen in armoede achterlaat, komt er reactie. Extremistische moorden zijn niet te verantwoorden maar oorlogen om de landen leeg te plunderen ook niet.
  Men heeft de verschillende godsdienst-gemeenschappen tegen elkaar opgehitst. De gevolgen zien we nu. Een arabische brandhaard die praktisch niet meer te blussen is.
  Sorry voor de off topic.

  Like

 16. Armand
  je ziet naar mijn mening op allerlei gebied dat die discussie er niet is, de meesten leven in hun eigen realiteit, bubble, die ze niet willen verlaten, griezelig.
  Mijn inzichten zijn sinds, laten we zeggen 2000, ingrijpend veranderd, en ze veranderen nog steeds.
  Ik zal dan wel de uitzondering zijn die de regel bevestigt.
  Gister was het al weer zo ver, schrijf ergens dat het westen het terrorisme aan zichzelf heeft te danken, komt niet door de ‘moderatie’, het eufemisme voor censuur.
  Vermoed zelfs dat ik meteen ook daar geblokkeerd werd.
  Het vrije westen.

  Like

 17. Jan

  @Egbert: “we zijn allemaal gemaakt uit sterrenstof”

  Dat doet me denken aan de film STARDUST. Een film: een moderne mythe. Met een grens (The wall) tussen onze gewone stoffelijke wereld (1) en een wereld waar sterren levende mensen zijn die liefde uitstralen(2). Heksen die zich vampierachtig in leven houden door het hart te eten van sterren. Koningen en strijd om de macht met edelstenen met speciale krachten. Een “tussenwereld” (3) waar getraind wordt en inzicht, vaardigheid en ervaring wordt verkregen zodat de eenvoudige jongen uit (1) en (2) via (3) de goede heerser wordt.

  Een prachtfilm die ik al enkele malen heb bekeken. Onze lichamen zijn niet alleen materieel sterrenstof, maar we zijn ook geestelijk sterrenlicht.

  Hier een trailer

  slot:
  en de overwinning van het licht van de liefde (door niets te doen slechts te stralen) en de ondergang van de hekst van de Duisternis.
  (dat lijkt ook op het slot van de Zauberflöte de vereniging van Pamina en Tamino en de stralen der zon die de Duisternis verdrijft.

  Like

 18. Egbert,
  Volledig met je eens. Ieder heeft zijn rugzakje aan ervaringen, opvoeding en scholing. We dragen dus allen een verschillend pakketje mee. Dat maakt het zo boeiend met elkaar te discuteren om de meningen naast elkaar te leggen en evt aan te passen.

  Like

 19. Jelle”: Im Grunde (hoe vertaal je dat eigenlijk) zijn alle mensen gelijk, we zijn allemaal gemaakt uit sterrenstof, dat ze wat verschillend over diverse zaken kunnen denken en er verschillende ideëen op na kunnen houden doet verder niets aan dat gegeven af.

  Geliked door 1 persoon

 20. Ik vind het onderwerp zeer dubieus. Niemand weet wie of wat god is en men gaat toch bespreken of hij/zij uit drie delen bestaat. ?????

  Like

 21. Jan
  ik denk dat we niet allemaal gelijk zijn.
  In alle tijden zijn er mensen (geweest) die kritisch dachten, vaak, om het zwak uit te drukken, werden ze daar niet gelukkig van: Servetius, Bruno, Huss.
  Galileo kwam er vanaf met huisarrest.
  Thomas L Thompson met negen jaar huisschilder, hij schreef een proefschrift over een fout in de bijbel (vertaling).
  Mocht je willen zien welke uiteenlopende ideeën er zijn over iets wat hier niet ter discussie staat, NATO, kijk dan bij VK Opinie wat Brill daarover schrijft, en bij Unz Review naar wat Wolferen schrijft.
  Ik vraag me dan af wie in een waanwereld leeft.
  Eigenlijk is het geen vraag voor mij.

  Like

 22. Jan

  Wat betreft pot en ketel.
  Een ketel is over het algemeen gekend als glimmend en reflecterend.
  Een pot is over het algemeen gekend als beroet en zwart; licht absorberend.

  Door deze wijze van beschouwen komt de zegswijze “pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet” in een bijzonder “licht” te staan.

  Het is de pot die zijn eigen zwartheid gereflecteerd ziet in het zuiver reflecterende spiegelende oppervalk van de ketel.

  Wat dit met een trio te maken heeft weet ik in eerste instantie niet, misschien wel de pot, de ketel en de waarheid.

  Of de duisternis, het licht en de oorsprong van beiden.
  Het Licht schijnt in de Duisternis en de Duisternis heeft het niet begrepen. Begrip van de dualiteit; zelfkennis.

  Zo zijn wij mensen allen gelijk.

  Like

 23. @Jelle: De spirituele waaspraat met het overal mee verbonden zijn, in een bepaald opzicht klopt het natuurlijk wel, maar verder hebben de meeste mensen er niets aan d,w,z ervaren er helemaal niets bij, misschien op een enkele bevoorrechte uitverkorene na, een vriend van me doet af en toe vrijwilligerswerk bij bejaarden en heeft het ook wel eens met me over de schrijnende eenzaamheid die hij soms bij hen aantreft, kinderen komen nauwelijks nog op bezoek, hebben het te druk met hun eigen levens, kom dan maar eens met beweringen aan dat je met alles verbonden bent, daar zullen ze vast wel enorm van opknappen.

  Je schrijft: Waarheid kan niet op grond van autoriteit worden vastgesteld.
  Geschiedenis evenmin.

  Eens.

  Like

 24. Egbert
  ik voel me noch pot, noch ketel.
  Als ik iets verkeerd zie, laat iemand dan mijn argumenten weerleggen.
  Waarheid kan niet op grond van autoriteit worden vastgesteld.
  Geschiedenis evenmin.

  Like

 25. zwerver58

  Een driehoek die ik wel leuk vind zijn de 3 h’s. Hart, hoofd en hand(elen).
  Samen vormen ze het spirituele pad.
  Gewoon lekker simpel.

  Like

 26. @Jan; Wat de Kabbala betreft even het volgende, het betreft:

  Ain,

  Ain Soph,

  Ain Soph Aur

  Eventuele belangstellenden kunnen gaan uitzoeken waar de begrippen voor staan.

  Like

 27. Jan

  Drie als deel van zes (Davidsster) Overeenkomst tussen Egypte en Kabbala

  Egypte:
  3a 1-2-3 Atoem Shu en Tefnut (ontstaan uit de “wateren” van Nun.)
  3b 1-2-3 Isis Osiris en Horus.

  Kabbala:
  3a 1-2-3 Kether Chokmah en Binah (ontstaan uit Ein Soph)
  3b 1-2-3 Gebura Heset en Tiferet

  3a Is de driehoek met de punt naar boven nr 1: wijst naar het onkenbare eeuwige als bron.
  3b Is de diehoek mat de punt omlaag nr 3: wijst naar het resultaat in de evolutie (emanatie)

  Bij de Egyptenaren is 3b pas een latere emanatie vanuit 3a.

  Horus is te vergelijken met Christus die goddelijk is. Een herhaling van de top of kroon Zo ook Tiferet als “schoonheid” een reflectie is van de top: de Kroon-Kether.

  IN Indië kan je hetzelfde vinden. Bij het Shiva-Isme is Shiva de top en komt uit het “water”, bij het begin van een nieuwe cyclus. Shiva is de god van verandering in het enig zijnde “water” (sprituele energie) dat wordt ook wel genoemd: Atman (=zelf/ziel/adem). UIt Shiva ontstaan Brahma en Vishu als schepper en onderhouder. In de natuur kent met de drie werkingen van de natuur: de tri-guna’s Traagheid (tamas) Actiniteit (rajas) en sattwa (zuiverheid). De laatste is weer een weerspiegeling van de top Shiva in zijn hoedanigheid van Atman.

  Ik zie maar wat overeenkomsten met driehoeken die ik leuk vind. 🙂

  Voor hen die het leuk vinden het te horen of na te willen zoeken uit plezier.

  Goedendag !

  Like

 28. Jan

  @joost tibosch sr je schrijft: “Jelle Met mensen die alleen zelf argumenten menen te hebben, valt moeilijk -dus niet, beweer en concludeer ik maar- te discussieren.”

  Ik ben het helemaal met je eens Joost. Dat zal de reden zijn dat je geschreven hebt, dat je mijn bijdrage nooit meer zal lezen. Concluderend heb ik dan blijkbaar volgens jou ook alleen zelf argumenten. Je ziet het blijkbaar bij mij duidelijker dan bij Jelle: bij Jelle suggereer je het maar.

  Het voordeel om dit te schrijven is, dat ik open een eerlijk kan zijn, en dat het je niet zal storen; juist omdat je dus dit (ook) niet leest. (Tenminste als je de waarheid hebt gesproken.)

  Omdat je mij niet leest, verwacht ik niet dat je dan kan reageren. Dat is fijn voor me, dan hoef ik niet de discussie met je aan te gaan; gezien jou bovenstaande argumentatie, kan dat dus ook niet met je. Dat is een spiegelend argument, hoe je met Jelle omgaat.

  Zoiets als de pot en de ketel.

  Ik zou je aanraden, als je dit toch leest, je te houden aan je eigen laatste zin: “zoals hier toch wordt verwacht, over (inhoud van) trilosofie.” Dan doe ik dat ook en kunnen we persoonlijke insinuaties en aanvallen achterwege laten.

  Ik denk dat Paul dat wel op prijs zal stellen: geen persoonlijke aanvallen.

  Oprecht met respect voor je kennis en andere kwaliteiten, die ik zeer waardeer. Ik vind je positieve bijdrage leveren. Afgezien dus van al die persoonlijke insinuaties enzo

  p.s. Ik heb al eerder je bijgevallen in je mening, jammer dat je het niet hebt gemerkt. Dat ging over klei en zand. 🙂 (Adam en Atoem)

  Like

 29. joost tibosch sr

  Jelle Met mensen die alleen zelf argumenten menen te hebben, valt moeilijk -dus niet, beweer en concludeer ik maar- te discussieren..en al helemaal niet, zoals hier toch wordt verwacht, over (inhoud van) trilosofie.

  Like

 30. Joost,
  alleen beweringen, geen enkel argument.
  Ik had niet anders verwacht.
  Vraag me wel af hoe zoiets mogelijk is.
  Ik zie dus bij Kaufmann hetzelfde, zich volledig afsluiten voor wat niet in de kraam te pas komt.
  Zoals ik schreef, een boek van Elie Wiesel is onderweg, dat van ene Poliakovski, die door Kaufmann regelmatig wordt aangehaald, heb ik dan ook maar besteld.
  Dat laatste boek gaat over Duitse jodenhaat.
  Ik denk dat ik dat laatste boek ook weer verbijsterd ga lezen.
  Maar in de huidige politiek zie je hetzelfde, bij VK schrijft Brill dat we een militaire macht nodig hebben die afschrikt van Moskou via Teheran tot Peking, bij Unz Review schrijft Karel Wolferen over het monster NATO.
  Homo sapiens, jammer dat ik geen latijn ken, homo vooroordeel kan ik niet latiniseren.

  Like

 31. joost tibosch sr

  Jelle Dat het oud-hebreeuws een gewoon menselijke tijdgebonden en cultuurgebonden taal is, is een glashard feit. Dat die oude taal (dus ook de Thora) met onze steeds grotere historisch literaire kennis zij het moeizaam en steeds beter te vertalen is blijkt uit alle mogelijke (zeker recente) exegetische vertalingen…en is een keihard feit Exegese is een van de belangrijke wetenschappelijke studies binnen de theologische wetenschap(zie in overzichten van universitaire studies!) Dat jij dat bij voorbaat allemaal onzin vindt, je daar niet van op de hoogte wilt/kunt stellen, en liever coryfeeën zoekt en vindt naar eigen zgn wetenschappelijke smaak, valt alleen jezelf te verwijten.

  Like

 32. Joost
  Francine Kaufmann, ‘Pour Relire “Le Dernier des Justes”‘, 1987 Paris
  liegt dus op pag 132 dat in het hebreeuws “offrir en holocauste” en “naar boven gaan” hetzelfde is.
  Zou het waar zijn, dan verandert het Abraham verhaal ingrijpend, niet “immoler son fils”, wat in de Franse bijbel schijnt te staan, maar “seulement qu’il le fasse monter sur la montagne”, “op de berg brengen”.
  Volgens mijn Van Dale uit 1997 is immoler ‘doden, slachten, opofferen’.

  Ik ben natuurlijk geen deskundige, maar als je de biografie van Francine Kaufmann opzoekt lijkt me toch ik haar kennis hoger moet aanslaan dan de jouwe.
  Jouw betoog waaruit blijkt dat zij het verkeerd ziet zie ik met belangstelling tegemoet.

  De exegeet Rashi (1040- 1105) wist het al.
  De makers van de bijbel interpreteerden dus, lijkt me, en op een nogal essentieel punt.

  Ik verwacht dat jouw tegenbetoog er niet komt, daar alvast van uitgaand, met al excuses voor wat nu dan eventueel voorbarig volgt, wat ik niet begrijp is hoe jij, en niet voor de eerste keer, glasharde feiten ontkent.

  Like

 33. joost tibosch sr

  En Jelle hou nou eens op met die onzin over een Thora in gewoon tijdgebonden oud-hebreeuws, die niet te vertalen zou zijn! Je hebt ook die rabbi van jou beslist niet goed begrepen. Het blijft wel een voordeel als je oud-hebreeuws(te leren!) kent, de moeilijke klus van vertalen -en dat is het wel- blijft je dan bespaard!

  Like

 34. Joost
  ik ben helemaal geen digitaal mens.
  Werd eergisteravond nog hartelijk uitgelachen door m’n dochters over mijn dom gehannes met een smartphone.
  Na pogingen het ding werkend te krijgen lag hij zes maand ongebruikt.
  Nu ik een beetje weet hoe het ding bediend moet worden denk ik ‘wat heb je er aan ?’.
  Berichten schrijven op een flutschermpje, een ramp, leidt inderdaad tot getwitter, alleen wat beweringen, geen discussie.
  Verdomming van de mensheid.
  Een telefoon die hoofdzakelijk belt, en dit notebookje werkt veel beter.

  Like

 35. joost tibosch sr

  Het valt ons digitale mensen steeds moeilijker gewoon symbooltaal te gebruiken zonder nullen en enen. De grote werkelijkheid liefde beschrijven met de te ervaren reele pa(ppa)-ma(ma)- zoon-dochterwerkelijkheid en de geestdrift die echte liefde met zich brengt met enthousiasmerende geest dreigen velen blijkbaar zonder die nullen, enen en moderne wiskunde niet meer te snappen of minstens niet interessant genoeg meer te vinden. Het oude wanhopig onmogelijk en onsnapbaar tegelijk één en drie zeggen wordt in onze gsm-wereld heel interessant tot trilosofie!

  Like

 36. Egbert
  ik was een Bommel fan.
  Toonder was een heel wijs man, maar dat werd me pas veel later bij stukjes en beetjes duidelijk.
  Kwetal de Breinbaas kon niet willen, in deze paar woorden is heel veel psychologie samengevat.

  Like

 37. zwerver58

  Trouwe lezeres, je hebt gelijk! De her-schapen mens is de her-boren mens. Een transfiguratie (nieuwe vorm) Voor die nieuwe vorm is ook weer een drie-eenheid nodig. Allereerst intuïtie en ten tweede natuurlijk een helder denken los van de oude vorm en ten derde het opgeven van de wil.

  Hermes was niet de enige die naar de nieuwe mens zocht. In de bijbel staat ook een verhaal over een verrijzenis.

  Like

 38. Trouwe Lezeres

  Zwerver,

  Volgens mij is het als je met een schep werkt: geschept. Herschept is dan volgens mij dat je het grondverzet-werkje met de schep twee keer uitvoert, met de tweede keer zou je dan alles weer
  ongedaan gemaakt hebben. Net zoiets als water naar de zee dragen…. 🙂
  Een mens scheppen als creatief proces wordt gedaan met scheppen, schiep, geschapen. Dan krijg je constructies als ‘herschiep of her-schapen.
  Dan voelt een mens zich als her-boren volgens mij…. 🙂

  Like

 39. @mnbo:: “Dien je je analytische gaven te versterken evenals je probleemoplossend vermogen en je overtuigingskracht door jezelf als trilosoof te ontplooien.”

  Misschien wel handig bij een eventueel meningsverschil met je wederhelft.:-) Dus wat meer toegepast op het psychologische vlak.

  Filosofie, Trilosofie en wetenschap zijn nu eenmaal niet compatible.

  Beperkt denkraam?, lees je soms nog Olivier B. Bommel. Ik wel, met veel plezier.

  Begrijp ook de occulte elementen hierin. Dat verrijkt nog meer.

  Like

 40. Mnbo schrijft over analytische gaven.
  Ik hoop dat het volgende nog on topic is, zo niet, dan zie ik het wel niet.

  Hier stond een artikel over een atheistische rabbi, dat bracht mij bij colleges in het frans, heel boeiend, over de Torah, wat dat is, wat het niet is, en dat die onvertaalbaar is.
  Bij die colleges was een intelligente vrouw, Francine Kaufmann.
  Ik besloot een boek van haar te lezen, er zijn niet veel, het meest gangbare is een commentaar op een roman over het lijden van joden uit 1959, de roman eindigt bij het in de Auschwitz gaskamer gaan.

  Ik ben verbijsterd, over hoe een intelligente vrouw zich geestelijk niet los kan maken, voor zo ver zich dat laat beoordelen, uit wat ik maar joodse tradities noem.
  Geen enkel door haar genoemd boek is niet door een jood geschreven;
  Het doet denken aan de vastgelopen Chinese cultuur van al weer lang geleden, commentaar op commentaar op commentaar, in het joodse geval tot ongeveer het jaar 1000.

  Een voetnoot op de laatste pagina doet geestig aan, maar is in wezen diep triest ‘wij weten dat de Palestijnen onze broeders zijn’.
  Dat was in 1987.
  Kennelijk zijn mensen in staat zichzelf veel wijs te maken.

  Niet alleen joden, natuurlijk, onze christen fundamentalist Van der Staay,hij volgde onderwijs bij Lodenstein bij Amersfoort, de meisjes daarvan onmiddellijk herkenbaar aan rokken tot op de voet, is nu heel boos op een Nederlandse Moslim, die Israelische studenten, ontvangen door de SGP in de tweede kamer, zioterroristen noemt.
  Welke term is meer van toepassing voor de bewakers van het concentratiekamp Gaza ?

  Als me één ding duidelijk is geworden door dit boek, de werkelijkheid van dit soort joden, en de mijne, staan zo ver van elkaar, dat geen communicatie mogelijk is.

  Mw Kaufmann is verbonden aan het Wiesel instituut, Wiesel is, volgens Finkelstein, een vreselijke man.
  Dat is ook mijn idee, hij behoorde kennelijk bij de kampleiding, of dat erg was kun je je afvragen, maar waarom hij het verzweeg ?
  Hoe dan ook, zijn eerste boek, La Nuit, is onderweg, ik wil nu toch wel eens weten wat hij betoogt.

  Like

 41. zwerver58

  Opmerkelijk eigenlijk dat Hermes Trismegistus (de driewerf grote) niet genoemd wordt.
  Mozes, Plato e.a. zijn toch schatplichtig aan ‘hem’. H.T die een herschept (zeg ik dat goed?) mens voor zich zag. Herschept in verstandelijke zin, maar ook in lichamelijke zin en als derde in spirituele zin. Om het meesterschap te verwerven. Dwz, boven de principes uitstijgen.

  Like

 42. mnb0

  “dien je je analytische gaven te versterken evenals je probleemoplossend vermogen en je overtuigingskracht door jezelf als trilosoof te ontplooien.”
  Welk een beperkt denkraam. Liever versterk ik mijn analytische gaven, probleemoplossend vermogen en overtuigingskracht door natuurkunde te studeren. Dan leer ik bv. dat de regenboog volgens het menselijk oog maar liefst uit zeven kleuren bestaat (nog altijd vier meer dan de trilosoof wenst te aanvaarden), dat analytische gaven me er toe nopen te erkennen dat er geen scherpe afbakeningen bestaan tussen die kleuren en dat dus dergelijke indelingen – in twee, drie of zelfs zeven categorien – nogal willekeurig en volstrekt kunstmatig zijn.
  Opmerkelijk. De supernaturalist kan maar niet buiten zijn zelf gebouwde hokjes geraken – hooguit bouwt hij/zij er een hokje bij. De filosofisch naturalist leert de betekenis van het woord spectrum.

  Like

 43. Carla

  Driewerf hoera voor dit duo.

  Erg leuk om de heilige 3 te zien in een veel ‘ ruimere jas’ waardoor er een zienswijze ontstaat die mogelijkheden biedt naar een hernieuwde zijnswijze.

  Like

 44. Niet alleen zwart-wit denken (2) maar je voor eventuele tussenoplossingen ook proberen te richten op het grijze gigantische gebied wat er achter verscholen ligt. (3).

  Like

 45. zwerver58

  Ik zie eigenlijk triniteit bij mijzelf. Er is de fysieke verschijning, er is het denken/waarnemen (geest) en er is het spirituele wezen wat verbonden is. (en dus ook met het fysieke lichaam)

  Het denken/waarnemen is dan ook nog weer eens een triniteit. Er zijn de twee polariteiten welke complementair en beweeglijk zijn en er is het stilstaande waarnemen.

  Like

 46. Die heilige drie, een politiek compromis uit de 3e of 4e eeuw op Cyprus.
  Een doffe ellende, vele intellectuelen in gelovige tijden zagen de inconsistenties, brachten die naar voren, en overleefden de gevolgen niet.
  Zo verbrandde Calvijn Servetius op groen hout in Genève rond 1600.
  Leuk trekje, dat groene hout.
  Toch, denkende mensen blijven, altijd en overal.
  Net gisteravond op ARD teletekst het verbijsterende bericht dat CDU leden een ‘radikales Umdenken’ willen over de opwarming, niet tegengaan, maar mee omgaan.
  Daarbij ‘dat er een eind moet komen aan de chantage door de klimaat lobby’.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.