‘God laat zich niet in een vacuüm persen’

doortoheaven
En wat is dat vacuüm dan? Volgens de Russische fysicus Yury Kronn komen daar alle beroemde vergelijkingen uit de natuurkunde vandaan, waarbij de invloed van alle andere energieën is uitgesloten. In dat vacuüm laat God zich niet persen. Zou die zich dan in de donkere materie bevinden? Immers, 4% is alles wat we kunnen zien, horen, bouwen, organiseren, meten en weten. Dan is er nog de 96% die we niet zien, maar alles schijnt te bepalen…

Natuurkundige dr. Alan Ross Hugenot stelt ook dat wat sterrenkundigen met hun telescopen hebben gezien slechts vier procent van het heelal omvat. De overige 96 procent bestaat uit donkere energie en donkere materie. ‘Dat is meer dan genoeg ruimte voor zowel ons bewustzijn als het hiernamaals,’ zegt Hugenot.

In The Optimist vraagt Jurriaan Kamp zich af of het realistisch is aan te nemen dat 96 procent geen enkele invloed op ons leven heeft. Yury Kronn, over wie Kamp schrijft, is ervan overtuigd dat alles wordt bepaald door de onbekende en nauwelijks begrepen energieën van die 96 procent van onze werkelijkheid.

In zijn onderzoek komt Kronn, verbonden aan de Quantum University, Honolulu, Hawaii, uit bij chi en prana, de ‘levenskracht van het universum’. Maar ook bij chakra’s, meridianen en mantra’s. Inmiddels vindt hij in zijn onderzoeken steeds meer bewijs voor ‘subtiele energie’: de term die steeds vaker opduikt als aanduiding voor die 96 procent van onze werkelijkheid. Het lijkt wel of new age terug is. Volgens The Optimist ontmoeten de werelden van spiritualiteit en wetenschap elkaar. De brug tussen ‘new age’ en de nieuwe wetenschap?

We kunnen die subtiele energie niet zien. We kunnen haar niet meten. Maar we weten dat zij bestaat, omdat we de effecten ervan op levenloze materie en levende wezens kunnen waarnemen. Zij beïnvloedt alles wat er is.’ (The Optimist)

Dit is in strijd met de reguliere natuurwetenschap: de donkere energie heeft geen enkele invloed op ons, is het idee. De reguliere wetenschap weigert volgens Kronn ernaar te kijken en bestempelt iedereen die dat wèl doet als pseudowetenschapper. Dat noemt hij een enorme vergissing.

Als je een vis vraagt wat de basisvoorwaarde voor zijn bestaan is, zal hij zeggen: ‘water’. In werkelijkheid is het echter de zuurstof die in het water is opgelost – zuurstof die hij niet kan zien of proeven – die hem in staat stelt te leven. Net zo, betoogt Kronn, is het de subtiele energie – en niet datgene wat we kunnen meten in die minuscule 4 procent van onze werkelijkheid – die de sleutel vormt tot ons bestaan.

Volgens The Optimist is de meest raadselachtige eigenschap van subtiele energie de interactie ervan met het bewustzijn. De menselijke geest is in staat subtiele energie te sturen en te instrueren om te doen wat zij wil. In het artikel in de papieren The Optimist staan veel voorbeelden van ervaringen met de subtiele energie.

En zo gaat het in The Optimist over chi-energie, dat tot de subtiele energie behoort; pranische geneeskunde; energetische methoden zoals reiki; homeopathie; aura’s; acupunctuur; foto’s van watermoleculen door de Japanse onderzoeker Masaru Emoto; piramiden; en Stonehenge en subtiele energievelden.

Kronn, die volgens The Optimist hecht aan de strenge wetenschappelijke normen waarmee hij werd opgeleid, ondanks het feit dat hij werkzaam is op een terrein dat door de wetenschap niet wordt erkend, heeft geen zin te wachten tot de wetenschap in staat is te bewijzen hoe subtiele energie werkt.

We kunnen niet verklaren wat er in het veld van subtiele energie gebeurt, maar voor de feiten die we tijdens experimenten vaststellen, kunnen we wel degelijk wetenschappelijk bewijs leveren.’

Kronn leeft en werkt sinds een jaar of twaalf in Medford, Oregon, waar hij zijn onderzoeksprogramma voortzet en steeds meer bewijs vindt voor het feit dat subtiele energie ‘de software van het leven’ bevat.

Zie:
* The Optimist, lente 2016 / Nr. 168
A Physicist’s View of the Afterlife: Weird Quantum Physics

Illustr: Concept image of a ‘door to heaven’ (Shutterstock)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

272 Responses

 1. jelle vd wal

  ” Bijvoorbeeld mijn vraag: hoe kan het dat het tijdruimteloos geestvonkatoom precies te lokaliseren is bij de punt van de rechter hartboezem ”

  Het doet mij denken aan middeleeuwse discussies over hoeveel engelen konden dansen op de kop van een speld.

  Like

 2. @Jan

  Eindelijk eens iemand die een ervaring deelt. Ik heb ook de bliksem gevoeld. Echter, geen 3 dagen koppijn. Ik vond het zalig.

  Like

 3. @Jan je schrijft: Egbert, ik ben tegen het openen van heilige deurtjes.

  Maar ik schreef: bepaalde geestelijke deurtjes te openen,

  Het woordje Heilig heb ik helemaal niet gebruikt.

  De doos van Pandora openen is in feite het onbewuste verkennen.

  Niks heiligs aan.

  Verder ben ik er ook nooit bij geweest, wat ze daar uitvraten weet ik niets van, ik deed het meer uit nieuwsgierigheid, trouwens ook wel dik dertig jaar geleden, kreeg alleen lesmateriaal toegestuurd, kostte destijds haast niets, het begon met de Egyptische mythologie weet ik nog wel.

  Je schrijft: Ik heb op een natuurlijke ontstane manier wel eens de bliksem in me gevoeld. Gelukkig slechts drie dagen koppijn en niet gek geworden.

  @joost is vast niet de enige, vandaar je zicht op al de hiërarchieën in het bewustzijn. 🙂

  Het zijn toch uiteindelijk de bonte fantasierijke figuren die het leven kleur geven.

  Like

 4. Jan

  Zwerver, over seks heb ik ze ook niet rechtstreeks gehoord. Dat ijkt me ook niet handig in openbare bijeenkomsten, dat werkt niet wervend, dacht ik zo. Maar ik reed samen naar die bijeenkomsten met iemand die al jaren lid was. Daar heb ik uit begrepen dat het in een later stadium naar voren kwam.

  Ik zie dat als een kunstmatig versnellen van een spirituele weg, met tal van gevaren. Denk maar aan de gevolgen bij celibataire priesters en hun misdienaartjes. Tegennatuurlijk met ander woord lettelrijk: pervers.

  Vaak wordt die ascese ook gedaan zonder inzicht in de achtergronden van het slangenvuur. Ik heb op een natuurlijke ontstane manier wel eens de bliksem in me gevoeld. Gelukkig slechts drie dagen koppijn en niet gek geworden.

  Oei ik zie nu al het bericht van Joost die dat laatste in twijfel trekt 🙂 humor.

  Like

 5. Jan
  13 mei 2016 om 15:41

  Zijn theosofen niet per definitie dogmatisch?

  Zelfgenoegzaamheid heb ik niet opgemerkt bij de rozenkruisers. Wel zijn er idd stellingen waarvan je je afvraagt wat je er mee moet. Maar dat heeft ook een keerzijde. In de stroom informatie die zij geven staan ook zaken die de zoekende mens wellicht al gevonden heeft. Dan is herkenning. Maar alleen bij de ingewijden.

  De restricties op wereldse zaken bevreemde mij ook. Dat druist in tegen de zoekende mens. Kennelijk toch nog wat christelijk-westerse trekjes? Behalve over seks dan, daar heb ik ze niet over gehoord. Uitgezonderd op een wijze dat de goede verstaander het verstaat. Ik vind zelf spreken over seks in zo’ n setting tricky. Seks is voor velen nog altijd moeilijk bespreekbaar anders dan in kroegpraat. Laat staan dat men de spirituele kant van seks heeft ontdekt.

  Maar het geeft wel stof tot overdenken als we een wereld zouden creëren waarin alleen maar liefde zou zijn. Dan kunnen ze het journaal wel beperken tot het weerbericht. En het druist in tegen het principe van polariteit. Hetgeen de gedachte doet opbrengen dat als ik in Liefde leef, dat een ander er dan de dupe van is. Maar volkomen hypothetisch uiteraard.

  Like

 6. Jan

  Egbert, ik ben tegen het openen van heilige deurtjes.

  Het lijkt teveel op de doos van Pandora.

  Overigens de samenstelling van de deelnemers bij de rituelen in de tempel van de Amorc acht ik ook verwerpelijk gezien de leeftijdsopbouw van de deelnemers. Daar wil ik niet verder op ingaan. Ook de Amerikaanse geënte werving vind ik van hun stuitend.En ik weet dat er nogal wat spanningen voorkomen tussen paargedrag van mannen en vrouwen met scheuringen tot gevolg.

  Ik ken ze via een kennis en twee openbare lezingen van ongeveer 30 jaar geleden.

  Like

 7. @Jan, de rituele magie, zoals deze werd beoefend bij AMORC
  heeft als doelstelling (in hun optiek althans) bepaalde geestelijke deurtjes te openen en op die manier zich inzichten
  te verschaffen, maar als het vergaren op een dergelijke manier van wijsheid 🙂 je het een slecht gevoel geeft, kun je natuurlijk beter afhaken.

  Maar je bent waarschijnlijk driftig met zelfhypnose in de weer geweest. Dat betreft weer een heel ander verhaal.

  Je schrijft: Af en toe een heilig huisje omgooien is ook wel creatief. Vooral als de basis verrot is.

  Ach ja, aan wie is dat te beoordelen en het zowel je vrije keus is als gepredestineerd, best mogelijk dat je op de één of andere manier tevens op je levenspad wordt geleid, dus subtiele hints worden toegespeeld, zo ervaar ik het in mijn leven zelf ook wel eens.

  Like

 8. Jan

  @Egbert.
  Voor mijn periode van de Theosofen heb ik hypnose beoefend om tot inzicht te komen hoe dat werkte. Ik merkte dat het een bepaalde macht over anderen geeft. Ik realiseer me dat ik die macht zelfzuchtig kan misbruiken. Om niet in de verleiding te komen ben ik er mee gestopt. Ik heb het decennia niet beoefend en hopelijk afgeleerd.

  Ook de magie bij Amorc geeft macht. Of je dat nu op internet kan leren of bij hen, dat maakt me niet uit. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om kennis en kunde te vergaren en het al dan niet toepassen ervan. Ik ga er vanuit dat op natuurlijke wijze de macht je zal toevallen die je nodig hebt om je kruis te dragen. En veel macht geeft veel verantwoordelijkheid, dan denk ik aan Prediker: er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. Het komt wel, iedere stap die ik maak is zowel mijn vrije keus als gepredestineerd (om weer met een grappige paradox te gooien ter leeringe ende vermaek) Haasten om een doel te bereiken is mijns inziens tegennatuurlijk. Ik volg liever mijn eigen pad/tao. Spelend in de wereld. Af en toe een heilig huisje omgooien is ook wel creatief. Vooral als de basis verrot is.Loki is nu even mijn naam 🙂

  Like

 9. Anoniem is Egbert.

  @Jan, Wat betreft de Amorc, dat vind ik gevaarlijk met hun magie beoefening.

  Ik heb zelf ooit lang geleden ook nogal wat lesmateriaal van AMORC doorgeworsteld, daar kwamen ook telepathische experimenten bij aan de orde, beïnvloeding van anderen op afstand etc, deden ze destijds heel gewichtig over, maar je kunt er nu genoeg over vinden op Internet, maar afgezien van hoe je t.a.v. hun mens en wereld beeld staat, wat vond jij daar nu zo gevaarlijk aan.
  Het betrof toch geen magie voor verkeerde doeleinden.

  Like

 10. Jan

  Ik heb gedurende drie jaar intensief openbare lezingen gevolgd bij Lectorium Rosecrusianum, na mijn periode bij de theosofen.

  De theosofen herkende ik als dogmatisch en recht in de leer. (Hoewel er grote verschillen zijn in de vereniging en de diverse genootschappen) Dan valt de (schijnbare) ontspannen sfeer bij de rozenkruisers wel op.
  Ik ben er weggegaan omdat ik constateerde dat men nogal zelfgenoegzaam was. En de krampachtige houding van ideaal ascetisme ten opzichte van roken, tv kijken, vegetarisme, alcohol en seks staan me tegen. Ze vonden me na die drie jaar wel tegen een kwantumsprong aan zitten, zoals ze dat zeggen. Maar vanwege het gevaar van hybris heb ik toen besloten geen lid te worden en weer wat normaler te doen. De leringen zijn wel grappig, maar ze bleven altijd glimlachend het antwoord schuldig op vragen. Bijvoorbeeld mijn vraag: hoe kan het dat het tijdruimteloos geestvonkatoom precies te lokaliseren is bij de punt van de rechter hartboezem ? Volkomen ontspannen en met een altijd bevroren glimlach zeiden ze het niet te weten en het interesseerde ze ook niet.

  Dat was wel een afkick tijd na de rationele onderdompeling van de theosofen die overal een diepzinnig en eenduidig antwoord op klaar hadden.

  Wat betreft de Amorc, dat vind ik gevaarlijk met hun magie beoefening.

  Like

 11. Anoniem

  @Joost, Egbert Hoewel in onze situatie keuze voor agnosticisme of atheisme ook verwacht kan worden, lijkt het me ‘op het eerste gezicht’ beslist geen geloofskeuze.

  In wezen kunnen we op geen enkele wijze bewijzen of God wel of niet bestaat, dus dan betreft het in beide gevallen toch een geloofskeuze, lijkt me. Om het bestaan van God te ontkennen kunnen we niet buiten hem om filosoferen.
  Op deze wijze beland je in een cirkelredenering.

  Like

 12. Ik heb het over Lectorium Rosecrusianum . Ik ben er wel eens geweest en ook een cursus gevolgd. Maar men is daar ontspannen in het al dan niet lid zijn. Het enige wat gevraagd wordt is om een beginnerscursus te voltooien. Ik mag dus ook lid worden.

  Het mooie is dat ze erkennen dat de mens het allemaal zelf moet doen. Men reikt alleen de gereedschappen aan. Het is aan de leerling of dezen ook aangenomen worden. Of ze ook religie in de klassieke zin bedrijven zou ik niet weten. Ik zou het eerder als filosofisch omschrijven waarbij de gerichtheid op het hart is. En dat is als buitenstaander ook merkbaar. De spiegeling is (grotendeels) afwezig. En spiegelt er eens iemand dan doet men alsof het er niet is. (Voor mij persoonlijk nog altijd een issue)

  Maar zoals jij de vrijmetselaars omschrijft dan klinkt het anders. Alleen met rituele achtergronden heb ik niet zo veel. De mens bezit het natuurlijke vermogen om rituelen aan te gaan. Dit wordt vernietigd door opgelegde rituelen. Dat is jammer.

  Like

 13. Jan

  @Zwerver
  Wat ik begrepen heb van het gradenstelsel van leerling, gezel en meester bij de vrijmetselaars.
  Er is geen (spirituele) beoordeling tenzij van jezelf.
  Er is wel een soort sociale beoordeling of men in de groep past. Dat is al voor de aanname als lid. Bij de overgang naar gezel en meester wordt die sociale toetsing op basis van gelijkheid herhaald. Bij die laatste twee fasen komt het zelden tot nooit tot uitsluiting.

  De achtergrond is een rituele achtergrond van inwijdingsfasen die uitgesmeerd wordt over twee jaar. Usance is dat de periode van leerling en gezel één jaar duurt. De reden is juist dat men dus niet “beoordeeld”, de tijd schrijft het voor.

  Ik heb begrepen dat men dezelfde mening heeft als de rozenkruisers die jij beschrijft: de meester blijft leerling.

  Heb je het over Lectorium Rosecrusianum of Amorc ?

  Like

 14. @Jan

  Zo heb ik het ook begrepen. De mens haalt wat van zichzelf af en houwt zo gaandeweg een zuivere kubiek. Meer worden door minder te worden. En als ik kijk naar waar de vrijmetselaars het over hebben dan hebben ze het over hetzelfde als ik. Je werkt aan jezelf en niet aan een ander.

  Anderzijds begrijp ik niks van de indeling in leerling, gezel en meester. Dan moet er iemand zijn die dat beoordeelt en dat kan uit de aard der zaak niet. Bij de rozenkruisers is iedereen een leerling, (en eigenlijk ook een meester) dat lijkt mij een betere insteek.

  Like

 15. Jan

  @Zwerver
  Wat ik begrepen heb van de zuivere kubiek is dat men zichzelf ziet als een ruwe steen, die men dient te bewerken tot een zuivere kubiek, die als een bouwsteen goed past in de tempel van de mensheid.

  Wat dat betekent kan iedereen zelf invullen. Ik gooide een balletje op, om te kijken wat je ermee bedoelde. Vandaar die tetraëder als uitlokking. Maar dat was tegen het zere been van Egbert, die vond dat het er niets mee te maken had.

  Zo blijven we gezellig bezig 🙂

  Like

 16. joost tibosch sr

  Egbert Hoewel in onze situatie keuze voor agnosticisme of atheisme ook verwacht kan worden, lijkt het me ‘op het eerste gezicht’ beslist geen geloofskeuze. Hopelijk ontaardt deze uiteraard eigenlijk humane keuze ook niet in de duidelijker te merken “afgodendienst” van mens(heid) en werkelijkheid.

  Like

 17. Anoniem
  13 mei 2016 om 00:28

  In God of Swaab geloven heeft invloed op hoe ik tegen mijn eigen bestaan aan kijk. Over de kwestie van uittreden rest mij niks anders dan al of niet te geloven. Verder heeft het geen invloed op mij. Ik geloof ook dat er een Noordpool is met ijsberen. Maar omdat geen invloed heeft op mijn eigen leven is het niet van belang.

  Maar dat had je ook al kunnen begrijpen door mijn voorgaande reactie goed te lezen. Als ik ooit naar Wladiwostok wil gaan zal ik wel moeten geloven dat die stad echt bestaat.

  Like

 18. jelle vd wal

  Hoe geweldig onze bovenkamer is ervoer ik net weer.
  Nu een jaar geleden was ik zeer ernstig ziek, als we het er over hebben schiet mijn vrouw onmiddellijk in tranen.
  De huisarts noemt het wonderbaarlijke genezing, wat het niet is, op enig moment gaat de ziekte weer toeslaan.
  Vorig jaar herfst, zij is een fanatiek tuinier, realiseerde ze zich dat ze vrijwel alle latijnse planten- en bomennamen kwijt was, wat ze heel erg vond, en ook verontrustend.
  Sinds kort zijn alle namen er weer.
  Hoe dat dan gaat, ik kan alleen maar speculeren.
  Het lijkt alsof bij stress hersendelen worden afgeschakeld, de minder belangrijke.
  Hoe dan de daarin opgeslagen informatie, als het zo werkt, toch blijft, uiterst raadselachtig.

  Like

 19. Anoniem

  – …tenslotte is alles, wat is, een vorm van ‘geest en logos’ als absoluut ‘zijn’, dat oorzaak van alle evoluties en van alles is.

  Like

 20. Anoniem

  @Zwerver, In God of Swaab geloven is dus niet erg slim. Dan geloof je de mentale afbeelding van een ander. Je kijkt naar een schilderij van de toren van Pisa en roept dat dat de toren van Pisa is. 12-5 12:32

  Nu schrijf je: Ik heb mensen gehoord die uitgetreden zijn en hun verhalen klinken mij geloofwaardig in de oren.

  Je spreekt jezelf wel een beetje tegen.

  Brein is in mijn optiek net zo dom als de computer waar ik nu achter zit.

  Dat is een schromelijke onderschatting van je brein. Het betreft juist een geniaal stukje schepping, het herbergt het leven en genereert intelligentie, (zie het verschil tussen het brein van een geestelijk zwaar gehandicapt iemand) en verder hoop ik voor je dat je (domme) brein gezond blijft, anders ben je echt nergens meer, je wist wel dat we het niet eens zouden worden, maar het verschil is dat ik voor mijn visie zoveel praktische bewijzen kan aanleveren, in tegenstelling tot hetgeen jij beweert.

  Misschien dat je eens kennis wilt nemen van de volgende link:

  https://www.hersenstichting.nl/?gclid=Cj0KEQjw09C5BRDy972s6q2y4egBEiQA5_guv6TYlEGjQkmdw_wrn2uelFG6gG3i5coazxv1-yKjx3kaAgIU8P8HAQ

  Wel klopt het dat we niet weten hoe de correlatie tussen bewustzijn, gedachten, gevoelens emoties etc en hersen- activiteit nu precies verloopt, maar we hebben dan ook nog lang niet alles in kaart, (mocht dat er ooit van komen).

  Like

 21. @Jan

  Ik ben niet zo bekend met de vrijmetselarij. Misschien interpreteer in de zuivere kubiek wel verkeerd.

  @Egbert

  Ben je het eens met wat ondergetekende schreef:

  En geest (evenals bewustzijn)is weer onlosmakelijk verbonden met de werking van het brein, dooft het brein definitief uit, is alles verdwenen in Blaue hinein.

  ————————-

  Nee, ik kan daar noch mee eens zijn noch niet mee eens zijn.
  Ik ben nooit uitgetreden en in die situatie is volgens zeggen geest en bewustzijn aanwezig. Brein blijft in die situatie uiteraard achter.

  Ik heb mensen gehoord die uitgetreden zijn en hun verhalen klinken mij geloofwaardig in de oren. Zij verlaten ook hun lichaam op een plaats waar de qi het lichaam zal verlaten als je sterft.

  Maar omdat ik er geen ervaring mee heb rest mij niets anders dan de getuigen te geloven.

  Wel ben ik bekend met de situatie dat brein functioneerde maar bewustzijn en geest afwezig waren. Maar ja alweer: anekdotisch uit eigen beleving. Op grond daarvan zie ik verschil tussen geest en brein. Geest is mentaal (denk en creatievermogen) Brein is een neurologische verkeerstoren die allerlei signalen verwerkt, ordent, vertaalt enz. Brein is in mijn optiek net zo dom als de computer waar ik nu achter zit.

  Like

 22. @Jan, En trouwens, ik zou niet weten hoe je uit diamant met een tetraëder rooster een kubus kan verkrijgen. Maar ik ben dan ook geen diamantbewerker.

  Is dat in deze discussie nu wel echt zo relevant, misschien dat het in een bepaald verkregen bewustzijnsstaat helemaal geen probleem meer zal zijn.
  (Sorry, kon het even niet laten. :-))

  @Joost, zie je het agnosticisme of atheïsme ook als een vorm van geloof.

  Like

 23. joost tibosch sr

  Het oorspronkelijke monotheistische geloof is altijd tweeledig: de niet te be-vatten geloofskeuze voor God en het op het eerste oog veel makkelijker niet op de knieën gaan voor alle bevattelijke afgoden. Als ik dus geloof in die God “ga ik ongetwijfeld niet op de knieén” voor afgod Joost Tibosch sr en alle andere mij meer of minder bevattelijke afgoden, die deelnemen aan deze discussie. Zou je als mens je “kaart” anders ook niet overspelen? (@ Zoals Carla dat zo mooi zei: “Joepie ,kwartet compleet!!”

  Like

 24. @Zwerver, ook gelovigen zijn wel eens onderhevig aan twijfel.
  Voor hen geen onbekend fenomeen.

  Ben je het eens met wat ondergetekende schreef:

  En geest (evenals bewustzijn)is weer onlosmakelijk verbonden met de werking van het brein, dooft het brein definitief uit, is alles verdwenen in Blaue hinein. (12-5 14:54).

  @Carla, Het laat mij schaven aan mijn eigen ‘ diamantje ‘.

  Valt er dan nog zoveel te schaven aan de ruwe diamant. 🙂

  Like

 25. Jan

  Ik dacht dat de zuivere kubiek verkregen werd met behulp van hamer en beitel?

  En trouwens, ik zou niet weten hoe je uit diamant met een tetraëder rooster een kubus kan verkrijgen. Maar ik ben dan ook geen diamantbewerker.

  Misschien als je onder “kubiek” iets anders verstaat dan kubus?

  Like

 26. @Zwerver trek je je interpretatie die je aan je eigen mentale belevingswereld geeft nooit eens in twijfel?

  —————————-

  Ik doe niet anders. De weg naar weten loopt via twijfel.

  Zij die geloven sluiten juist de twijfel uit.

  Like

 27. Carla

  …….Je kan ook tot de conclusie komen dat waarheid niet bestaat. Dan heeft iedereen gelijk, kan Paul het blog sluiten en gaan ieder ons weegs……zegt @ Zwerver.

  Tja…..’waarheid’,…..zou het zoeken daar naar te maken kunnen hebben met het karakter van de vraag?

  Een theologische, wetenschappelijke, filosofische vraag…..b.v.

  Kijk een wetenschapper kan iets ontdekt hebben wat na nader onderzoek onomstotelijk kan worden vastgesteld. (wordt bewaarheid. )

  Vervolgens kan de theoloog er iets anders over opmerken waardoor hetgeen bewaarheid lijkt te zijn geworden begint te wankelen.

  Of…….de filosoof neemt er kennis van en stelt vervolgens een aantal kritische vragen ( niet altijd gewaardeerd door de wetenschapper die dus naarstig op zoek gaat om e.e.a. te weerleggen 😉 )

  En dan heb je nog het leven zelf. Waar de mens vragen aan kan stellen en die je gaandeweg het leven zelf soms wel en soms ook niet beantwoord krijgt, bewaarheid ziet worden.

  DE waarheid bestaat niet in mijn beleving. En dit blog wel, gelukkig. Uiterst leerzaam , vind ik. Het laat mij schaven aan mijn eigen ‘ diamantje ‘.

  Like

 28. @Jan schrijft; Ik heb de ervaring dat er verschillende hiërarchische werelden zijn van bewustzijnsniveau. Als laatste dat er geen werkelijkheid meer is, zoals je zegt Zwerver.

  Nou, nou, daar kan echt niemand tegenop. 🙂

  @Zwerver: Dan komen we bij het populaire standpunt van de advaita aanhangers uit. Alleen het “ik ben” is.

  Dan kom je weer uit bij het solipsisme.

  Je schrijft: Bewustzijn is afhankelijk van geest. Die doet er wat in verschijnen

  En geest (evenals bewustzijn)is weer onlosmakelijk verbonden met de werking van het brein, dooft het brein definitief uit, is alles verdwenen in Blaue hinein.

  Je schrijft: Je kiest de weg door het midden en loopt door….

  Als dat daarna nog mocht lukken. 🙂
  In de evolutionaire psychologie heeft men het over fight, flight or freeze.

  Wat waarheid is, of er zoiets als de ultieme waarheid bestaat
  kun je ook weer en hele discussie over op zetten.

  Like

 29. @Jan: Maar door beide zienswijze, je kan het wel het gevoel krijgen dat het leven een creatief spel van het bewustzijn is.

  Het bij de mens meer complexe creatieve spel van bewustzijn ontspruit uit het leven zelf, zoals dat ook het geval is in de belevingswereld van een kat en een hond.

  Maar laatstgenoemden houden zich (zover ik weet tenminste) niet bezig met bespiegelingen over het illusoire van onze zintuiglijke waarneming e.d. 🙂

  Je schrijft: Heeft misschien een kleurenblinde gelijk, als hij geen kleur ziet?

  Okay, maar we zullen het toch moeten doen met hetgeen zich binnen het ingangsbereik van onze zintuigen manifesteert.

  Leuk dat we weten dat kleuren in feite niet bestaan maar we kunnen er toch van genieten.

  Je hoeft niet als bewijs of ter verduidelijking van zaken met linkjes te gaan strooien, dat is de gemakkelijkste weg, als een ieder dat zou gaan doen zou de discussie snel doodbloeden. Vertel het maar in je eigen woorden.

  @Zwerver trek je je interpretatie die je aan je eigen mentale belevingswereld geeft nooit eens in twijfel?

  Like

 30. @Jan

  Daarom is het zo belangrijk om over waarheid na te denken.
  In de spiegelwereld ziet (neemt men waar) men een zelfbeeld.

  In werkelijkheid is dit er niet.

  Like

 31. @Egbert

  Zwaartekracht is overal hetzelfde verschijnsel. Zowel op de maan als hier. Alleen de gradatie verschilt.

  Bewustzijn is afhankelijk van geest. Die doet er wat in verschijnen. Zonder geest geen bewustzijn (droomloze slaap of narcose) Maar bewustzijn kan er wel zijn zonder geest. Dat is alleen vast te stellen door geen onderwerp in bewustzijn te laten verschijnen. En dat doe je door de geest een-punts-gericht te maken. (niet kiezen, keuzeloos gewaarzijn, doen het niet doen)

  Onderwerpen bestaan namelijk altijd uit polariteiten. Wat je met je geest doet is de polariteiten “uit zetten”.

  Uiteraard dien je dit ook in de praktijk te brengen. Dus als de buurman je een klap geeft dan zie je dat er 2 polariteiten zijn.
  -klap geven
  -geen klap geven.

  Je kiest de weg door het midden en loopt door….

  Like

 32. Jan

  Klopt Zwerver, ik ging in op de metafoor. Dat kan je eindeloos herhalen, zoals Egbert het bewustzijn weer geïdentificeerd laat zijn met de robot die kapot gaat.

  Ik heb de ervaring dat er verschillende hiërarchische werelden zijn van bewustzijnsniveau. Als laatste dat er geen werkelijkheid meer is, zoals je zegt Zwerver.

  Like

 33. Jan
  12 mei 2016 om 13:02

  Ik gebruikte de toren van Pisa als metafoor. Wat jij nu doet is op de metafoor in gaan. Voordat we ook maar 1 woord over waarheid besteden dienen we eerst (voor ons zelf) na te gaan wat waarheid is.

  Je kan ook tot de conclusie komen dat waarheid niet bestaat. Dan heeft iedereen gelijk, kan Paul het blog sluiten en gaan ieder ons weegs.

  Verder heb je wellicht een punt dat deze wereld niet bestaat.
  Dan komen we bij het populaire standpunt van de advaita aanhangers uit. Alleen het “ik ben” is. Maar die conclusie kan iedereen zo ook wel trekken. Dan ontsnap je aan de spiegelwereld.

  Like

 34. @Jan schrijft: Natuurlijk niet, die geest bestaat als de optelsom van ontwerpers van de robot en de operator achter de knoppen bij het centrale commando, dewelke de robot stuurt.

  Maar de operator achter de knoppen van het centrale commando kan ook door het centrale commando zelf opgeslokt worden, denk aan dementie, psychose, etc.

  Hetgeen @Carla al terecht stelde : Hoe vreemd dit wonen is blijkt wanneer ze beschadigd zijn. Dan blijkt de bewoner er niet in te zitten maar ermee samen te vallen.’

  Dus als de controlekamer beschadigt raakt verandert de perceptie van de werkelijkheid van de operator.

  Dus is de geest wel degelijk beïnvloed.

  @Zwerver je produceert geen zwaartekracht maar bent onderhevig aan de wetten van de zwaartekracht.

  Als je zou rondlopen de maan zou je het verschil beslist wel merken. 🙂

  Je schrijft: Het Universum heeft zelfs een geheugen waar alles ligt opgeslagen. Ik heb dat zelf mogen ervaren. Jouw hele leven ligt opgeslagen in een veld waar kennelijk uit geput kan worden en wederom in bewustzijn weergegeven.

  Tja……..

  Like

 35. Jan

  Waarnemen is voor mij “voor waar aannemen”.
  Mogelijk bestaat Pisa (deze hele wereld) helemaal niet in “werkelijkheid”.

  (hersenen in een vat)
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen_in_een_vat
  (bij dit voorbeeld gaat men er van uit dat de “geest” in de hersenen zit. (zoals velen denken)

  Emergentie dat is een mooi systeem begrip dat een verklaring kan geven voor iets nieuws dat er eigenlijk op basis niveau niet is.
  Zoals kleur die niet aanwezig is op microscopisch niveau. Toch nemen we het waar. We nemen de “kleur” voor waar (werkelijk bestaand) aan.
  Heeft misschien een kleurenblinde gelijk, als hij geen kleur ziet?

  Like

 36. Ja, jij schrijft wat ik technisch noem, Jan. Ik kan dat niet altijd volgen omdat ik een andere wijze van functioneren heb. Een ieder zal dus naar zijn eigen aard hier een weg in moeten (sorry Carla, niks moet) vinden. Als je blijft doen en denken zoals je al tientallen jaren doet, dan zal je leven er ook uit blijven zien zoals het er al tientallen jaren uit ziet.

  En geloof je dan in God dan blijf je in God geloven. Geloof je in Swaab, dan blijf je in Swaab geloven. Geloven is iets aan nemen zonder dat er een bewijs is. Niks mis mee als je naar een plaats toe wilt waar je nog nooit geweest bent. Zonder in Wladiwostok te geloven kan je die plaats niet gaan bezoeken.

  Maar in fundamentele kwesties zoals je hele bestaan prefereer ik waarheid. En nu doet het geval zich voor dat de meeste mensen denken dat ik in een fantasiewereld leef. Terwijl in de praktijk 99% van de mensheid in een waanwereld leeft.

  De crux schuilt er in dat mensen van elkaar denken dat iets een overtuiging is. Van wat ik schrijf denken de lezers hier grotendeels dat dat mijn overtuiging (geloof) is. Echter er is ook zoiets als waarheid. Dat is een lastig te bevatten begrip.

  Waarheid is zoals het IS. Een schilderij van de toren van Pisa is geen waarheid. Dat is een MENTALE AFBEELDING. Ga naar Pisa toe en je kan waarnemen hoe de toren IS. Dat is waarheid.

  Met je gedachten naar een onderwerp kijken dat heet geloven.
  Waarheid is WAAR nemen. Daarom is gedachten van anderen voor waar aan nemen niet slim. Ook als ik (Zwerver) iets heb WAAR genomen, dan is het voor de lezer geloof. (als hij mij gelooft)

  In God of Swaab geloven is dus niet erg slim. Dan geloof je de mentale afbeelding van een ander. Je kijkt naar een schilderij van de toren van Pisa en roept dat dat de toren van Pisa is. Maar de echte staat natuurlijk gewoon nog in Pisa….

  Like

 37. Carla

  In het boek van Bert Keijzer ( wat ik in de spreekwoordelijke ‘ één adem ‘ uit heb gelezen ) ” Vroeger waren wij onsterfelijk “…..komt een passage voor waarin hij aanwezig is bij een nadere beschouwing over de schedelinhoud. De dienstdoende neurofysioloog bood een verpletterende rondgang.
  ‘ Miljarden neuronen, tienduizenden kilometers bekabeling, voetbalvelden vol receptoren en een duizelingwekkende variatie op het gebied van transmitters, die binnen dat labyrint van welhaast galactische proporties ook nog eens een almaar wisselende dienstregeling bewerkstelligen als het om de doorlating van prikkels gaat.’
  Om stil van te worden, nietwaar!

  Ik pak zijn eerder geschreven boek er nog eens bij welke hij schreef na het volgen van een aantal hersenchirurgen en hun patiënten in het VUmc. Niet om iets te gaan weerleggen maar omdat ik mij herinnerde erdoor geraakt te zijn. ‘ Onverklaarbaar bewoond’, is de titel. Tja….wij zijn schedelbewoners, zegt hij. Het mag dan ‘onverklaarbaar ‘zijn, maar er wordt wel in gewoond, in de hersenen. Hoe vreemd dit wonen is blijkt wanneer ze beschadigd zijn. Dan blijkt de bewoner er niet in te zitten maar ermee samen te vallen.’

  Laat ik me maar even scharen in de traditie van deze site, het licht te laten schijnen over ( veel ;-)) boeken en de daarin samengebrachte denkwijzen e.v.
  ( beide boeken aanbevolen dus )

  Echter wel met de waarschuwing dat er geen waarheid in te vinden is of iets van ‘ zo is het ‘. Misschien zelfs wel het tegendeel…..’verwarring’. Maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk wanneer je gaat nadenken over de relatie geest en stof, tussen ziel en lichaam, stemming en brein, persoon en hersenen etc.

  ( Descartes blijkt zijn deuntje nog steeds, zij het in een andere toonaard, mee te zingen ) 😉

  Like

 38. Jan

  De analogie van de biochemische lichamelijkheid van de mens en een mechanische robot komt natuurlijk voort uit mijn technische achtergrond.

  Dat is weer totaal anders dan Zwerver, die het levensveld beziet door de subjectieve “geestelijkheid”/ “bewustzijn” van de operator.

  Maar door beide zienswijze, je kan het wel het gevoel krijgen dat het leven een creatief spel van het bewustzijn is.

  Het illusoire van onze zintuiglijke waarneming, is te vergelijken met de schijnwereld van de robot in zijn beperkingen. Het bewustzijn identificeert zich met die lichamelijkheid. Maar het is slechts een creatief spel van informatie, energie en identificatie.

  .

  Like

 39. @Egbert

  Jij en ik zijn ook aanwezig in zwaartekracht. Met de aarde vormen we een geheel. En de aarde weer met het zonnestelsel. En het zonnestelsel weer met de melkweg etc. etc.

  Ik zou op de gedachte kunnen komen dat ik zelf zwaartekracht produceer. (En in feite doe ik dat ook heel minimale wijze)

  Zo is het ook met bewustzijn. Het Universum is mentaal en verschijnt in Bewustzijn. Bewustzijn en zwaartekracht hangen samen met het Universum op hun eigen wijze. En de persoon Egbert en de persoon Zwerver krijgen daar ieder een (nano) beetje van mee.

  Ondertussen maak jij gewoon deel uit van de zwaartekracht van de aarde zonder dat je er erg in hebt. Pas als je in de ruimte zou zijn, zou je pas daadwerkelijk ervaren wat zwaartekracht is. Omdat het er niet is. Zo weet ik ook dat bewustzijn voor de persoon Zwerver uit gaat. Ik zie dat door mijzelf te bestuderen.

  Het Universum heeft zelfs een geheugen waar alles ligt opgeslagen. Ik heb dat zelf mogen ervaren. Jouw hele leven ligt opgeslagen in een veld waar kennelijk uit geput kan worden en wederom in bewustzijn weergegeven.

  PS dat jij en Joost maar wat plagen was mij niet ontgaan. Maar zoals je weet reflecteert er niks bij mij.

  Like

 40. Jan

  Is de mens een biochemische robot ?
  Stofjes in de herselen.

  Mijn mening: wat betreft zijn biochemische lichamelijkheid wel !

  Dit lijkt evident, maar is het niet.
  De mens is namelijk méér dan zijn biochemische lichamelijkheid.
  Al de opmerkingen van chemische stofjes in de hersenen en hun consequenties, hebben betrekking op de biochemische robot.

  In analogie met een robot, als je wat zoutzuur in zijn embedded computer giet, dan zal de robot vreemde streken uithalen, of “dood” of “epileptisch” neervallen.

  Heb je dan de geest beïnvloed?
  Natuurlijk niet, die geest bestaat als de optelsom van ontwerpers van de robot en de operator achter de knoppen bij het centrale commando, dewelke de robot stuurt.

  Natuurlijk kan de operator zich misselijk voelen, als Piet Hein Donner, (om maar een willekeurig persoon te noemen) zoutzuur in de robot giet. Maar mogelijk probeert hij de schade te beperken door bepaalde delen van de computer uit te schakelen en een reparatie programma te uploaden, en functies te verplaatsen in de robotcomputer.

  Net zoals bij een biochemische computer de hersenen aanpasbaar zijn en op niveau van de DNA er ook hulptroepen aanwezig zijn om schade te herstellen. In een andere dimensie functioneert het meet en regelsysteem, de interpretatie van de voorverwerkte informatie en de wil het bewustzijn. Die plaats is niet in onze tijdruimtelijke beperking aan te wijzen.

  Dus de goddelijkheid van de mens zit in het vacuüm, en we weten niets van dat vacuüm af.

  Like

 41. jelle vd wal

  Dat chemicaliën onze bovenkamer beinvloeden weten we al duizenden jaren.
  Vandaar stofjes als alcohol en mescaline.
  Ik ken geen verhaal over (primitieve) mensen waar zoiets niet in voorkomt.
  Als ik niet in slaap kan komen, en me dat verveelt, kan ik een minuscuul pilletje slikken, 10 mg werkzame stof, wat mijn huisarts me toestaat, en dan kom ik tot rust.
  Een bevriende psychiater was al rond 1980 van mening dat de zielknijperij geheel zou worden vervangen door chemicaliën.
  Ik had een zwaar depressieve grootmoeder, vraag me af of ze met de medicijnen van nu een beter leven zou hebben gehad.
  Niet alleen zit het bewustzijn nergens, tenminste, nog nooit gelocaliseerd ondanks alle proeven, maar ook het geheugen is nergens.
  Calvin beschreef de hersenoperaties van z’n vriend Ojeman, en de proefjes die Ojeman daarbij deed.
  Alvorens ergens iets weg te snijden probeerde Ojeman uit te vinden welke functie(s) daar zaten.
  In onze hersenen zitten geen pijnzenuwen, als je die dus hebt blootgelegd bij een patient bij bewustzijn kun je door aanraken kijken wat er zit.
  Ojeman sneed bij tumoren en epilepsie en zo.
  De verhalen over mensen waarbij de verbindingen tussen de beid hersenhelften waren doorgesneden zijn ook heel boeiend, en onbegrijpelijk.
  Er is nog veel te ontdekken.

  Like

 42. @Zwerver, Bewustzijn is in de droomloze slaap ook ‘verdwenen’.

  Maar dat betreft een natuurlijk regeneratieproces.

  Maar het bewijs is toch heel simpel, bewustzijn is inderdaad moeilijk te definiëren maar we ervaren het toch, als je hart er mee stopt is het bewustzijn ook verdwenen, tenzij je gelooft dat het (als een vorm van energie) naar een andere dimensie verhuist, het kan in ons materieel bestaan (ontspruit bewustzijn dan niet aan materie dacht je) slechts bestaan bij de gratie van glucose en zuurstof.

  Vroeger hadden de mensen daar natuurlijk helemaal geen weet van. waren ze alleen maar goed in aderlaten, wel een goede bloeddrukverlager trouwens

  Okay, jij houd er weer andere denkbeelden op na dan Jan.
  Ach, Joost plaagde een beetje en dat deed ik ook.
  Maar ik spreek mensen altijd wel rechtstreeks aan op wat ze schrijven, dat schept toch duidelijkheid.

  Like

 43. @Egbert

  Bewustzijn is in de droomloze slaap ook ‘verdwenen’.

  Verder ken ik de verklaringsmodellen van wetenschappers. Omdat zij bewustzijn nergens kunnen vinden in het brein roepen zij dat het ontstaat door de wisselwerking van de delen. Uiteraard gaan zij niet aan zelfonderzoek doen, want dat is de enige mogelijkheid om er echt achter te komen.

  En degene die er dan achter komt kan nog niks bewijzen.
  De enige mogelijkheid om tot weten te komen is dus persoonlijk. Ik weet het en samen met mij nog een paar miljoen mensen.

  Maar het mag dan nog niet hardop gezegd worden, want dan voelen de anderen zich lager geplaatst. Het geinige in dit verband is dat het minderwaardigheidsgevoel van Joost ook weer in bewustzijn verschijnt. En ook weer dualiteit schept. Immers Jan en Zwerver zijn verheven in de cynische woorden van Joost.

  Zo zien we hoe de geest werkt: die verdeelt continu alles maar in tweeën. In werkelijkheid stem ik niks af met Jan en vorm ik ook geen groep met hem.

  Like

 44. @Zwerver, wetenschappers stellen dat bewustzijn ontstaat
  door de wisselwerking van verschillende delen van het brein.

  Misschien op zich geen gekke gedachte want als het brein geen zuurstof meer krijgt, of een harde klap te verduren is het bewustzijn zomaar verdwenen. Vandaar dat ze deze toestand ook als Bewusteloosheid aanmerken.

  Welk verklaringsmodel zou je in deze nu als onbenullig willen kwalificeren.

  Like

 45. @joost: @Jan/Zwerver/cs zijn in hun ervaring zo ver boven deze gewone jongen verheven, dat ik me er met mijn mogelijkheden dus ook geen raad mee weet

  Jij ook al niet Joost. Gelukkig komt hier langzamerhand een vorm van lotgenotencontact tot stand.
  Maar het is in ieder geval een geruststellende wetenschap dat we hier beschikken over mensen die wel weten hoe het zit en dat prima weten te hanteren. 🙂

  @Armand: De hersenen sturen zowel het bewustzijn als de slaaptoestand aan. Dat kan de meest simpele mens vaststellen.

  Dat meende ik ook altijd. Maar dat zou ik hier maar niet te hard meer roepen.

  Je schrijft: Kijk maar naar de wezens die geboren worden en gevormd zijn uit eiwitten die ook weer in het levend wezen gevormd werden uit het voedsel dat het wezen tot zich neemt

  Zo moeilijk is het eigenlijk niet, als je geen voedsel meer tot je neemt ga je dood, dus al je inspiratie, gedachten, emoties gevoelens etc blijven gedijen bij de gratie van inname van koolhydraten, eiwitten, vetten, mineralen, vitaminen, sporenelementen etc.

  Als je echt dorst zou hebben, vallen alle problemen weg en doe je een moord voor een glas water.
  Eigenlijk een bizarre gedachte.

  Like

 46. De hersenen sturen zowel het bewustzijn als de slaaptoestand aan. Dat kan de meest simpele mens vaststellen.

  ———————————

  Deze simpele mens heeft vast gesteld dat alles wat de geest produceert in bewustzijn verschijnt. Wat er aan de hand is dat de hele wereld onbenullen als Swaab napraten zonder zelf wat te onderzoeken. (ooit was ik ook zo’ n papegaai die dacht dat wat Swaab zei waar was)

  Echte wetenschappers erkennen dat bewustzijn nergens in het brein te vinden is. Hetgeen logisch is, want het is er ook niet.

  En hoe ontdekt deze simpele mens dat? Door met de geest eenpuntgerichtheid te creëren. De geest is uit zijn aard duaal. Door dat op te heffen is het mogelijk om geen onderwerp in het bewustzijn te laten verschijnen. Aangezien de persoon Zwerver zelf ook in bewustzijn verschijnt gaat bewustzijn vooraf aan de persoon Zwerver.

  Andersom kan niet.

  Like

 47. De hersenen sturen zowel het bewustzijn als de slaaptoestand aan. Dat kan de meest simpele mens vaststellen.
  Dat de natuur van eenvoudige grondstoffen een super complex wezen kan vormen is ook evident. Kijk maar naar de wezens die geboren worden en gevormd zijn uit eiwitten die ook weer in het levend wezen gevormd werden uit het voedsel dat het wezen tot zich neemt.
  Dat we het ganse proces niet begrijpen, lijkt mij normaal, voor een dergelijk complex gebeuren.
  Sorry dat ik niet in kaboutertjes of andere fantasiewezens geloof.

  Like

 48. joost tibosch sr

  Egbert Ook mensen als wij worden niet vacuum verpakt voor de koelkast van de natuurwetenschap om daarna in het lab gescand te worden. Dat vertikken we trouwens lekker met die “rare” vrije wil van ons.
  PS Had eerst iets heel geleerds staan met literatuurverwijzingen en heb er dit dus niet zomaar uitgeflapt. Hopelijk kan ook @Jelle me nu volgen. @Jan/Zwerver/cs zijn in hun ervaring zo ver boven deze gewone jongen verheven, dat ik me er met mijn mogelijkheden dus ook geen raad mee weet

  Like

 49. @Carla, zonder pilletje worden er geen balansen verstoord en blijf je in je natuurlijke hoedanigheid (je standaard-modus. 🙂

  Het lichaam heeft het al moeilijk genoeg om overeind te blijven tegen de alledaagse invasies van bacteriën, virussen schimmels afijn noem de hele santenkraam maar op.

  Dit roept natuurlijk wel vragen op over het beschikken van een eventuele vrij wil, daarover heb ik ook van heel wat discussies kennis genomen, de mens reduceren tot slechts een bio-chemische robot, wat fysicalisten graag plegen te doen, wil er bij mij eigenlijk ook niet zo in, daar ben ik eigenlijk nog niet echt uit.

  Like

 50. Carla

  …..” En als @Carla een bepaald pilletje (psychofarmaca) zou slikken kennen we haar ook niet meer terug, wedden? :-)….

  Zou zomaar kunnen Egbert.
  Ik denk …… soms zelfs zonder pilletje! 😉

  Like

 51. En als @Carla een bepaald pilletje (psychofarmaca) zou slikken kennen we haar ook niet meer terug, wedden? 🙂

  Als je denkt dat je gevoelens, emoties en gedachten volledig los staan van een eventuele balans of disbalans van o.a. overdrachtsstofjes in het brein, je hormoonhuishouding, je bloedspiegels, zou je uiteindelijk geen mens van vlees en bloed meer zijn. Dit betreft een onlosmakelijke samenhang.

  Een wonder dat het nog zo vaak goed gaat, want het betreft een heel precair evenwicht, zoals een bevriend arts in opleiding ooit eens tegen me opmerkte.

  Like

 52. Carla

  @ Jan en @ Egbert, over het genoemde boek zijn jullie al eerder in gesprek geweest. Ik meende dit mij te herinneren ( geen idee welk deel van mijn brein dit aanstuurde, 😉 😉

  https://tasmedes.wordpress.com/tag/arie-bos-mijn-brein-denkt-niet-ik-wel-neurofilosofie/

  Misschien wel aardig om het na bijna een jaar nog eens terug te lezen.

  Trek je niets aan van mijn aanvullende opmerking:
  ‘ let op het gevaar van eindelijk iets zeker te weten ‘. 😉

  Dat dacht en denkt Dick Swaab n.l. ook en met hem vele anderen.

  Like

 53. @Jan,

  Je blijft er maar omheen draaien, even to the point..

  Mijn vraag was heel simpel,

  Als Arie Bos werkelijk zou kunnen aantonen dat hij kan denken zonder zijn brein, dan ben ik om.

  Kan hij dat?

  Laat maar horen. Als jij het boek hebt gelezen Jan kun je het wel aan me uitleggen hoe dat nu precies werkt.

  Dan weet ik hoe het echt in elkaar steekt.

  Over de werkzaamheid van stofjes in het brein, dat valt wel aan te tonen, als bewijsvoering hiervoor hoef je alleen maar een pilletje te slikken. Dan kennen we Jan niet meer terug en Egbert ook niet trouwens. 🙂

  Like

 54. @cs394

  Ik beschouw qi als de adem van God. We bestaan uit sterrenstof (klei) waar God zijn adem in heeft geblazen.
  Verder weten we dat de mens is geschapen naar God’ s evenbeeld.

  Dat je je richt naar hart en geweten is logisch als je God wilt vinden. Geweten is een weten buiten het normale weten. En je hart is een werkplaats. Als we ons met een mens verbinden doen we dat ook met heel ons hart. Wij zijn naar God’ s evenbeeld geschapen, dus waarom zouden we het met God anders doen?

  Liefde overwint niet, Liefde kan je zijn. Dan worden wij als de maan die het Licht doorgeeft. Wie Liefde is, dient uit de aard der zaak God. Daar hoeft God niet voor gekend te worden. Kennen (geloven) gebeurd binnen het denken. Dan schep je een eigen beeld van God. Dan wordt het God en ik.

  Als God in jouw hart zetelt dan is het niet “God en ik” meer, maar dan is het een…

  Eigenlijk bedoelen we hetzelfde, we zeggen het alleen verschillend;-)

  Like

 55. Jan

  Egbert, dat boek lijkt me echt iets voor jou. Met op de flappen plaatsjes van de hersengebieden met de namen erbij. De functies die worden beschreven. De opvattingen die bestaan over die functies met als achtergrond wetenschappelijk onderzoek, met 375 vermelding achter in het boek.

  Arie Bos is huisarts en huisartsopleider, hij doceert wetenschapfilosofie en neurofilosofie.

  Jij hebt het altijd over stofjes in de hersenen en hoe die het gedrag bepalen. Dan begrijp ik niet dat je dat boek niet wil lezen: zelfs als ik het met chocolade letters het je aanraad.

  Wil je niet van een deskundige horen hoe het ECHT in elkaar steekt, of blijf je je kop in het zand steken?

  (niet kwaad bedoeld hoor)

  Like

 56. Zwerver ik denk dat wat jij qi noem, ik als God beschouw. Hij zetelt in mijn hart, waar zijn Liefde is binnen gekomen, waardoor ik vanuit mijn hart ben gaan leven terwijl mijn verstand mij soms een andere richting op wil duwen, die van zelf verrijking en zelfbehoud. Maar kennis van de Liefde van God beinvloed mijn geweten, die fluistert mij in: de ander hoger te achten als mij zelf en leert mij de ware aard van Liefde kennen die niet gericht is op jezelf, maar gericht is op die ander. Zo blijven het verstand en geweten met het hart in dualiteit, waarbij steeds meer het hart en geweten aan het overwinnen is. Die strijd zal ongetwijfeld een mensenleven voortduren. Maar de Liefde zal uiteindelijk overwinnen.

  Like

 57. Raimon Panikkar:
  Als je niet in God gelooft, kun je niet in jezelf geloven.

  ——————————-

  Hoe waar is deze quote die op de voorpagina staat. Iemand die in God gelooft verkeert per definitie in de spiegelwereld. Er is iets of iemand buiten hem (God).

  Like

 58. jelle vd wal

  @ lezeres
  Ik kreeg de link weer niet aan de praat, maat goochelen met zweefvlieg leverde het één en ander op.
  Zowel het woord zweef als vlieg acht ik misleidend, hovering is veel beter.
  Zweven is heel iets anders.
  Bij vlieg denk ik aan donker gekleurde beesten.
  Hoe dan ook, ik weet nu wat het is.
  Het waarom van het heen- en weer schieten blijft nog wat raadselachtig.
  Zoals ik eerder al vermoedde, jacht op hele kleine insecten, voor mij te klein om te zien.
  De ‘zweverij’ zie ik ook alleen maar als de zon laag staat, tegen een donkere achtergrond.
  Dank.

  Like

 59. Wat is eigenlijk de relatie tussen qi en afgescheidenheid/verbondenheid? Hiervoor moeten we eerst naar de geest en zijn eigenschappen. De geest is duaal. Dwz: hij denkt in polariteiten. Zo kan de geest dat wat we ‘kennen’ noemen. (ik ken koud en ik ken warm. daarom weet ik wat temperatuur is)

  In de spiegelwereld zorgt het fenomeen van ‚kennen’ voor ego. De persoon kan in iedere situatie kiezen. Dit kiezen geeft niet alleen een ego-gevoel, dit uit zich ook in de vitale ademkracht die qi is. Dit ego-gevoel verschijnt in bewustzijn, maar ook de qi in vervormde verschijning als bv woede, jaloezie e.d.

  De vervormde qi is eigenlijk ego-ondersteundend. Het bevestigt wat de persoon al dacht: ik ben een uniek ikje.

  De enige weg uit de spiegelwereld is die van niet-kiezen. De geest is er wel en heeft ook zo zijn voorkeuren, maar die laat de persoon voor wat die is. In prettige situaties gebeurd er natuurlijk niks, maar in onprettige situaties merkt de persoon hoe zijn eigen geest getemd kan worden door niet te doen.

  Ontsnappen uit de spiegelwereld kan alleen geschieden door af te leren. De persoon merkt dan in de loop der tijden hoe de qi niet langer zijn ego-gevoel aanwakkert. De qi gaat zich steeds natuurlijker gedragen en de persoon merkt dat. Die gaat zich ook natuurlijk gedragen en wordt liefdevol.

  Maar er is ook iets wat we lijden noemen. Oud zeer zoals trauma’ s gaan ook nog hun gang als de persoon de desbetreffende trauma’ s al lang al verdrongen heeft. Door bewust in het lijden te gaan staan (van wat voor aard dan ook) komt er ruimte voor nieuwe verbondenheid. Dit kan de persoon in kwestie niet ontgaan. De hervonden verbondenheid voelt als een dijkdoorbraak. De qi kan weer vrijelijk stromen van buiten de persoon naar IN de persoon. Het hart fungeert hierbij als plaats waar de qi wordt verdeeld over de mens. Het is overigens niet de plaats waar de qi binnen komt.

  Het heel-proces om te ontsnappen uit de spiegelwereld hoeft de mens niet alleen te doen. Er is het geweten (je hebt het altijd al geweten) die gevolgd kan worden.

  Like

 60. @Jelle, Wat complete werkelijkheid is, of zou zijn, helaas geen idee.
  Ik zie ook niet wat discussie daarover voor zin heeft.

  Daarmee heb je eigenlijk wel een punt.

  Like

 61. @Jan, ik doe jou toch ook niet de suggestie van lees eerst maar eens Swaab’s: ” We zijn ons brein” en kom dan nog maar eens terug met commentaar.

  En Chocoladeletters daarbij typen helpt echt niet hoor.

  Als Arie Bos kan aantonen hoe hij kan denken zonder zijn brein, dan ben ik om.

  Eén hieruit dan: dat je ook met pus in je schedel in plaats van een brein het mogelijk is te functioneren als mens. Goed gedocumenteerde waarnemingen.

  We zullen de proef maar niet op de som nemen, als je je vol giet met alcohol, zodat je niet meer op je benen kunt staan, een pilletje neemt, een harde klap op je hoofd krijgt, ontdek je snel genoeg wat het brein nu betekent in je algeheel functioneren.

  Nog een ander voorbeeld, want jij bent ook al enigszins op leeftijd, krijg je nu een CVA, (wat ik natuurlijk niet voor je hoop) heb je kans dat je motoriek verstoord is, of je niet meer samenhangend kunt denken, of helemaal niet meer kunt praten al naar gelang het deel van de hersenen wat getroffen en jij blijft tegen beter weten in maar beweren dat me niet ons brein zijn. Dan heb ik het nog niet eens over dementie of wat voor pathologie van het brein dan ook.

  Ik zal niet ontkennen dat ons brein over onvermoede mogelijkheden beschikt. We hebben hieromtrent nog lang niet alles in kaart. Het bestaan van paranormale fenomenen ben ik (door eigen ervaringen) van overtuigd eveneens dat ons brein kan fungeren als zend en ontvang station.

  Je schrijft: Ik\kort het ietwat in hoor…. Naar mijn mening is het slechts een tussenstation………………………..

  Ik weet niet waar je dit weg hebt, natuurlijk ben je vrij in te geloven wat je wilt, ook in diverse tussenstations in je buik en je hart, (daar worden trouwens ook endorfinen aangemaakt) of er een vervolg komt na ons stoffelijk leven dat weet ik niet. Dan kom je op het terrein van godsdienst.

  Like

 62. Jan, ik kan me hier in vinden. Als we het van onze brein moeten hebben, dan blijft er weinig meer van over als het brein als as in een urn op de schoorsteenmantel staat. Dan zou God die de hele schepping bedacht heeft ook ergens zijn brein moeten plaatsen. Zelf heb ik al eens opgemerkt dat ik mijn lichaam en mijn brein dus, niet nodig had om de wereld in ogenschouw te nemen. Voorbeelden genoeg in onze mensen wereld. Alleen komt het op geloof aan en juist dat woord is zo beladen, waardoor mensen er verre van willen blijven. Ik ook, alleen heeft het mij achterhaald, zelfs zo erg dat ik bijna van zekerheid zou willen spreken. Bijna, want heb voor niemand een duidelijk bewijs, wat ik voel en wat ik gevoeld en ervaren heb is niet te visualiseren, zodat andere deel kunnen hebben aan mijn ervaringen.

  Like

 63. Trouwe Lezeres

  Jelle.

  Het is apart: ik heb mijn link uit de post aan jou gekopieerd en in google geplakt en had het stuk direct weer te pakken. Het is echt heel erg jammer dat die link bij jou niet werkt!
  Er staat prachtige nogal gedetailleerde informatie in over de uiterlijke kenmerken, het gedrag en de vliegkunst van zweefvliegen. De foto’s en de getekende vliegschema’s zijn heel erg mooi en duidelijk!
  Het is info uit een boek van Menno Reemer, Mark van Veen, Wouter van Steenis en Theo Zeegers, vermoedelijk: ‘De Nederlandse zweefvliegen’.

  Een paar zinnen uit het stukje waar je mogelijk het meest belang bij hebt: ‘Zweefvliegen danken hun naam aan het vermogen om schijnbaar stil in de lucht te hangen. (om dezelfde reden werden ze vroeger ook wel ‘staande vliegen’ genoemd)

  Vanuit stilstand kunnen zweefvliegen bliksemsnelle uitvallen maken, met versnellingen tot 33 meter per seconde-kwadraat. Dit betekent dat de insecten vanuit stilstand hun maximumsnelheid in een fractie van een seconde kunnen bereiken.

  Het typische zweefgedrag wordt vooral bij mannetjes waargenomen, maar ook vrouwtjes hangen zo af en toe stil in de lucht. Dit doen ze vooral bij inspectie van bloemen of tijdens zoekvluchten naar geschikte plekken om hun eitjes te leggen.’

  Ik kwam bij deze link via de titel op google: Levenswijze van volwassen zweefvliegen-bestuivers
  Misschien dat dat helpt? Hoe dan ook: ik hoop dat je het gedeelte nog eens onder ogen krijgt, het is ongelooflijk wat ze allemaal over zweefvliegen weten te vertellen!

  Like

 64. Jan

  @Egbert.
  Naar mijn mening hecht je te veel belang aan het brein. Het zal wel je geloof zijn. Ik heb al eerder je gewezen op het boek: “Mijn brein denkt niet, ik wel.” van Arie Bos
  isbn 978 90 6038 736 8
  Lees het door, en kom dan pas met je commentaar.

  Als ik het brein vergelijk met een (embedded) computer, wil dat niet zeggen dat ik het zo relatieveer dat je het bij het normale functioneren niet nodig hebt. Een robot met een kapotte computer functioneert ook niet zo erg goed hè.

  Jouw methode van argumenteren is: ik duw Jan in de extreme hoek, en val hem dan aan dat hij zo extreem is.

  Maar toch……. ondanks dat….. is het brein als zend- ontvang- en dataverwerk- station in zeer bijzondere situaties te missen !!

  In het boek maakt Arie Bos overtuigend duidelijk dat het materialistisch wereldbeeld achterhaald en onhoudbaar is.

  Ik kan wel allemaal voorbeelden uit dat boek gaan geven, maar dat schiet niet op. Eén hieruit dan: dat je ook met pus in je schedel in plaats van een brein het mogelijk is te functioneren als mens. Goed gedocumenteerde waarnemingen. Die worden niet als voorbeeld genomen door Swaab en consorten natuurlijk.

  Ik stop dus niet bij het brein. Naar mijn mening is het slechts een tussenstation (dat zelfs in bijzondere situaties paranormaal overgeslagen kan worden) tussen verschillende dimensies. Dimensie’s of soorten van materie, of verschillende vormen van bewustzijn of enz enz.

  En er zijn volgens mij meerdere parallelle “tussenstations” dan alleen het brein. Het hart en de buik bijvoorbeeld.

  En er zijn ook veel serie geschakelde tussenstations.

  Geliked door 1 persoon

 65. jelle vd wal

  @ lezeres
  Ik krijg de link niet aan de praat, helaas.

  @ tibosch
  ” Wat ik wel gezegd kan hebben is dat mensen met hun beperkte creativiteit werkelijkheid anders kunnen denken en dus ook beperkt anders konden/kunnen maken ”
  Helaas, ik kan deze zin niet volgen.

  @egbert.
  Wat complete werkelijkheid is, of zou zijn, helaas geen idee.
  Ik zie ook niet wat discussie daarover voor zin heeft.
  Nog nooit heeft natuurkundig onderzoek aangetoond, behalve in zeer specifieke gevallen, dat onze werkelijkheid echt afwijkt van de echte.
  Een leuke in dit verband is dat de maan groot lijkt als hij laag staat.
  Dat zit in onze hersenen, heeft eens iemand uitgezocht.

  Like

 66. @Joost, Leven blijft nog steeds “spelen met toegedekte kaarten”. Er zijn hier geen slimme kaarters die met een triomfantelijk Joepie anderen van tafel vegen en met de pot naar huis gaan!

  Dat begrijpt Carla toch zelf ook wel.
  Maar ach in een bui van balorigheid laat je je wel eens wat ontvallen. Dat mag natuurlijk. 🙂

  Net als Jan die nog denkt dat hij buiten zijn brein kan functioneren, het zal allemaal wel door het drukkende weer komen denk ik.

  Like

 67. Hum..als we gedroomd worden door God, dan zijn we niks anders Jan Klaassen en Katrijn die in Gods droom verschijnen.

  Katrijn die Jan Klaassen met de deegroller geeft. Maar feitelijk is het natuurlijk de linker en de rechterhand van God. De linkerhand van God geeft de rechterhand van God met de deegroller.

  Lachen joh…sommigen gaan zo op in de rol van Jan Klaassen en/of Katrijn dat ze denken Jan Klaassen of Katrijn te zijn! Ze dichten de puppets zelfs een eigen wil toe. Ergo: Die wil verordonneert een verschijnen van Jan Klaassen en Katrijn in een hiernamaals.

  God lacht zich natuurlijk een bult. Eerlijk gezegd heb ik ook een grijns op mijn bakkes…..

  Like

 68. joost tibosch sr

  @Carla Leven blijft nog steeds “spelen met toegedekte kaarten”. Er zijn hier geen slimme kaarters die met een triomfantelijk Joepie anderen van tafel vegen en met de pot naar huis gaan!
  @Jan Eckart hoort met zijn persoonlijke levens- én(!) geloofskeuze in “navolging van Jezus” tot de evolutionair al in grote hoogte gegroeide me-se “culture”. Wat jij kerk-slaven noemt, zij bleven gebruikelijk steken in de in onze ogen wat minder geslaagde me-se machts”culture”, waar gezag en de “baas-zijn” vaak nog een te grote rol speelde en persoonlijke vrijheid ondersneeuwde. Dat gold meestal -zoals nu nog- ook zelfs voor enthousiaste fans.

  Like

 69. Carla

  Bij gelegenheid van het 200 honderdste reactie……

  ‘Mag ik van jou….van het brein, de kaart met creativiteit. En van jou graag…..van het brein de kaart met inspiratie. Dan van jou, van het brein, de kaart met mystieke , en van mijzelf heb ik die van de mens.

  Joepie, kwartet compleet !!! 🙂 🙂

  Like

 70. @Jan of je het nu leuk vind of niet maar de creativiteit ontspruit ook aan het brein, of had je nog andere inspiratie bronnen in zicht.

  Je schrijft; Maar te stoppen bij het brein vind ik abject

  Waar wilde je dan stoppen. 🙂

  Dat zou ik graag nu graag eens van je vernemen.

  Paranormale fenomenen vertalen zich ook via het brein, evenals mystieke ervaringen, misschien voor jou een pleister op de wonde. Voor mij in ieder geval wel.

  We hebben de onvermoede mogelijkheden van het brein nog lang niet in kaart…………..

  Waar zou je zijn zonder je brein. Dementen kunnen vaak de weg naar huis niet meer vinden, maar dat heeft natuurlijk allemaal helemaal niets met het brein te maken.))

  Zonder die biologische computer bestond jij niet eens, dat je dan nog eens bah zegt tegen je eigen bestaan. Dat vind ik nu abject. Het geavanceerde menselijke brein is juist een wonder der Schepping.

  Mooi dat het bij jou grotendeels op de automatische piloot (in een flow) ging en je werkgever het ook nog waardeerde, ik moest destijds juist altijd scherp en alert zijn, (zeer vermoeiend) hangt ook samen binnen welke sector je werkzaam bent natuurlijk.

  Gelukkig kon ik ’s avonds na het werk meteen mijn kop helemaal leeg fietsen.

  Like

 71. Jan

  Joost, je zal het dan ook wel niet met Meister Eckhart eens zijn als hij spreekt over de mens in relatie tot god? Dat is toch ook een soort overgave of marionet zijn, wat hij propageerde?

  Toch kwam men uit allerlei lagen van de maatschappij op hem af, om te luisteren. Tot ergernis van de kerk-slaven dat wel: maar die prieseters, bisschoppen en theologen hadden dan wel een “vrije-wil” (plagerijtje)

  Like

 72. Jan

  @joost tibosch 10 mei 2016 om 13:26
  citaat: “De mens als marionet”

  Joost, niets is fijner dan als je geconcentreerd op de uitvinding waar je mee bezig bent, als een instrument bezig bent, jezelf vergeet, opgaat in een flow, de creativiteit door je heen stroomt.

  Verbaasd was ik vaak in mijn werkkring, dat ik zomaar gedachteloos bladerde door een vademecum en een catalogus van elektronische componenten. Dat kwam omdat mijn aandacht dan werd getrokken door een onderdeeltje of een principe, Zonder er naar te zoeken werd me de oplossing aangereikt. Alsof de creativiteit het heft in handen nam.

  Ik meen dat het kwam omdat ik zo enorm lui was. Ik werkte niet hard, lummelde vaak. Ging op in fantasieën. Misschien dat dat nu juist de methode is, om zelfloos te raken en een instrument of marionet te worden. Ik heb geluk gehad met die werkkring. Ze waardeerde mij zeer hoog.

  Joost, als je dat niet zelf ervaren hebt, dan mag je eigenlijk niets zeggen over het “marionet zijn”.

  Like

 73. joost tibosch

  Jan De mens als marionet, de houten pop aan de touwtjes van…? Zijn we in het huidige religieus denken eindelijk bevrijd van de mens en de schepping als marionet aan de touwtjes van God of kerk..begin jij weer opnieuw…met je goddelijke energie?! Tja, zonder die ingewikkelde evolutionair gegroeide beperkte vrije wil, hoef je alleen maar haakjes op de rug van de werkelijkheid te zetten en laten touwtjes zich makkelijk bevestigen!

  Like

 74. Jan

  @Egbert 10 mei 2016 om 12:35
  citaat:
  “doordat ons brein staat was wat geavanceerde technische apparatuur te ontwikkelen kunnen we zaken zien welke zich normaliter aan onze visuele vermogens zouden onttrekken.”

  Dat “brein” is wel kort door de bocht Egbert.
  En technicus heeft als hij technische apparatuur ontwikkelt wel meer nodig dan zijn brein.

  Ik zou zeggen dat de “creativiteit” via de mens technische apparatuur ontwikkeld. Het is mijns inziens dezelfde creativiteit die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van organismen.

  Je kan ook weer verder gaan met de vraag waardoor de creativiteit wordt aangedreven enz. Maar te stoppen bij het brein vind ik abject. Slechts een biologische computer: bah.
  (leuk woordje hè, abject, geleerd van Moscovietz)

  Like

 75. @Jelle, de manier waarop jij de fysieke werkelijkheid waarneemt wordt bepaald door je neurologische representatie ervan, binnen het ingangsbereik van je zintuigen, net als dat bij een kat, hond, mier, afijn noem maar op het geval is, ze hebben er allemaal hun eigen plaatje plaatje van, doordat ons brein staat was wat geavanceerde technische apparatuur te ontwikkelen kunnen we zaken zien welke zich normaliter aan onze visuele vermogens zouden onttrekken.

  En wat is nu de complete werkelijkheid, wie het weet mag het zeggen.

  Like

 76. joost tibosch

  Vdwal Heb ik ergens gezegd dat werkelijkheid niet de echte werkelijkheid is? Of ga je er -met wat je vroeger te horen kreeg-van uit dat ik dat wel gezegd moet hebben?! Wat ik wel gezegd kan hebben is dat mensen met hun beperkte creativiteit werkelijkheid anders kunnen denken en dus ook beperkt anders konden/kunnen maken. Je weet wel: “nature” (plataan/wesp) en het voor natuurwetenschappers niet zo interessante(niet bestaande?) “culture”.

  Like

 77. valere De Brabandere

  -Laten we de hoofdformule uit de fysica E=mc uitbreiden tot E=mc2=Psy, waar Psy staat voor dat enig absolute ‘zijn’ van de eeuwige wetmatige logica, dat als een absolute ‘wil’ alles vervormt tot energie, die dan zelf instaat voor alle vormen van ‘zijn en zijnden’ …Een andere logos… Een andere ‘god’ ?

  Like

 78. Iedereen heeft zowel gelijk en ongelijk.

  Eigenlijk zeg je dat verkeerd: IK heb zowel gelijk als ongelijk.

  Neem Zwerver…die zegt dat het hiernamaals niet bestaat. Slappe quatsch! Het hiernamaals bestaat wel degelijk. Sinds ik berichtje tik is er al weer een minuut verstreken. Ik zit dus al in het hiernamaals!

  Nog zo’ n rare uitspraak van die rare vent: Je kan God niet kennen zegt ie. Wat een onzin, ik ben zelf God. (Er is Niets wat ik niet-ben) Net zoals jij.
  Je hoeft dus alleen maar te achterhalen wie dat ‚ik’ is en je komt uit bij God. (zelfkennis is Godskennis)

  En zo kan ik nog veel meer zaken aanhalen waarmee ik aan toon dat ik aan de lopende band gelijk heb! Euhhh, ongelijk bedoel ik natuurlijk.

  Like

 79. Jan

  Jelle vd wal 10 mei 2016 om 09:12
  Je haalt volgens mij wat zaken door elkaar zoals bewustzijn, vrije wil, beheersing, causale processen.
  Ik denk dat we eerst zouden moeten definiëren wat we onder de woorden verstaan.

  Like

 80. Jan

  @Paul Ik heb het stukje ‘de mens een machine’ gezien. bedankt voor de link. Interessant om hier een middenpositie in te nemen. Zoals: “iedereen heeft zowel gelijk en ongelijk”. (ergens)

  Vanuit de emanatie gedachte kan je beargumenteren dat alles materieel is. Dus een gedachte heeft materiële eigenschappen. Hoe moet je die dan meten? Niet met een liniaal natuurlijk. (een domme argumentatie) Volgens E=MC2 kan je materie in energie omzetten. Dus die materievorm meet je dan bijvoorbeeld met een geigerteller. Om de gedachten te meten zou je een meetapparaat moeten hebben voor gedachten. Dat is er (gelukkig) nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet zou kunnen maken. Het kost wel diepgaand onderzoek. Op deze manier kan je misschien wel Descrates overtuiging nuanceren. De ziel is niet onstoffelijk, maar heel erg ijl fijnstoffelijk. Dat lost meteen het “lichaam-geest” probleem op en dan kan de wetenschap via de parapsychologische onderzoekingen samenwerken met de diverse religie’s. Dan gaan we uiteindelijk god meten in het vacuüm. En stellen we vast: Deus sive Natura.

  Maar daar zal dan Julien Offray de Lamettrie niet blij mee zijn denk ik. En als Descrates geleefd had hij ook niet.

  Like

 81. jelle vd wal

  @ jan
  Gevoelens gaan inderdaad buiten het bewustzijn om, probeer maar eens zelf een verliefdheid op te roepen voor een vrouw die je lelijk vindt.
  De uitkomst van het proces van gevoelens maken komt in de meeste gevallen in ons bewustzijn, dan kunnen we er nog wat mee doen, toegeven, afwijzen, of wat aan knutselen.
  Uiterst heftige gevoelens stellen het bewustzijn buiten werking, kort of lang.

  @ tibosch
  Ik begrijp heel veel niet, dat juist maakt het leven interessant.
  Zo zie ik in m’n tuin regelmatig een wesp op zo hangen, die zig zag bewegingen maakt.
  Waarom, ik, weet het nog steeds niet.
  Weet ook niet hoe ik er achter kom of iemand het wel weet, goochelen zig zag wesp zal wel niets opleveren.
  De verhalen dat wat wij als werkelijkheid zien niet de echte werkelijk is vind ik kletskoek.
  Geen idee wat ik daarmee moet.
  Ook geen idee wat ‘echte werkelijkheid’ zou kunnen zijn.
  Geen astrofysicus had het ooit daarover.
  Wel over wat nu eigenlijk op quantum niveau de werkelijkheid is.
  Maar ja, wij kunnen geen elementaire deeltjes waarnemen met onze zintuigen.

  Like

 82. Jan

  Even geheel off topic, en teveens side topic: In de zijkant staat:

  “Hoeveel micrometer beslaat een goede ingeving?”

  Nu wil ik me als rechtgeaard materialist (deze keer) daar wel een balletje over opgooien.

  Maar waar is dat topic (zonder betaling graag). 🙂

  Like

 83. Jan

  god-laat-zich-niet-in-een-vacuum-persen

  onzin

  vacuüm zuigt. !!

  (voor je het weet is god er al in gezogen)(of het (hij zij?) wil of niet)

  Like

 84. De nadrukkelijke gevoelens en emoties gelegen aan de oppervlakte van je bewustzijn ben je je wel degelijk bewust.

  Maar daaronder schuilen weer onbewuste gevoelens, of emoties, overtuigingen (vaak verdrongen) die de boel in feite aansturen.
  Werken als een soort van katalysator.

  Vandaar ook het verschil tussen wat je denkt te willen en wat je deep down echt wil maar niet van jezelf weet (het laatste voltrekt zich meestal ook in je leven). Want e.e.a. wordt hoofdzakelijk aangestuurd door onbewuste factoren. Afijn, dat wist Freud in zijn tijd ook al.

  Methodieken om toegang tot je onbewuste te krijgen o.a. van Eugene Gendlin is het focus concept.

  Klik om toegang te krijgen tot 08_handboek_gesprekstherapie_focusing.pdf

  Like

 85. Uiteraard verschijnen gevoelens in bewustzijn. Hoe zouden we ze anders gewaar moeten worden? Tenzij het een gevoel is wat altijd aanwezig is. Dan verschijnt dat gevoel ook in bewustzijn, maar valt het ons niet meer op dat het een tijdelijk verschijnsel is: het ego-gevoel…..

  En op het moment dat je je dat bewust wordt valt het weg.

  Like

 86. Jan

  Gaan gevoelens buiten het bewustzijn om, jell vd Wal ?
  Je voelt gevoelens toch: dan wordt je die gevoelens bewust.

  Je hebt bewustzijn, waarnemendheid, gewaarwording, waarneming, gevoelens, denken, ethisch normbesef, al of niet een vrije wil en dus al of niet verantwoordelijkheid.

  Daar zijn allemaal verschillen tussen !!! Ze zijn niet hetzelfde.
  Primair is voor mij bewustzijn: daar verschijnt alles in waar je je bewust van kan worden.

  Like

 87. Egbert zegt: Ik zou eerder geneigd zijn te denken dat woede en gevoelens van wraak je ware aard juist inzichtelijk voor je maken. Dat maakt ook deel uit van je menselijke natuur net als liefde, je zou het niet weg moeten stoppen. Dat heet verdringing.

  Dat is nu wat we dualiteit noemen. Dat bestaat niet echt. Alleen als geloof. Dus heb je met je laatste opmerking wel een punt. Geloof kan bergen verzetten. Zo veel dat je niet eens door hoeft te hebben dat je een gelovige bent.

  Egbert zegt: Wat jij liefde noemt noem ik misschien aardig en vriendelijk zijn, dat brengt ook vaak een aardige wisselwerking op gang,
  waarom voel je voor de één genegenheid en voor de ander niet en een derde laat je misschien onverschillig, daar zijn vast wel oorzaken voor aan te wijzen.

  Dit is de kleine liefde die we allemaal kennen. We vallen op een bepaalde vrouw, vrienden etc.

  Waar ik het over heb is Liefde die je in je diepste aard bent. Dat kan je ontdekken door niet te doen. Die Liefde sluit niets of niemand uit. Ook Hitler niet. In die Liefde kunnen we met mededogen kijken.

  Like

 88. joost tibosch sr

  Vandewal Alleen mensen als jij kunnen niet alleen alles zintuigelijk waarnemen, maar ook alles nog eens be-grijpen! Ik weet niet of je zo blij moet zijn tot die “happy few” te horen??

  Like

 89. jell vd wal

  @ egbert
  Gevoelens, inderdaad die gaan buiten het bewustzijn om.
  Als wij ons bewust worden van die gevoelens kunnen we ze beheersen, behalve wanneer ze te sterk zijn.
  Wie onbeheerst een moord pleegt huurt deskundologen in om aan te tonen dat toen de gevoelens onbeheersbaar waren.
  Dan krijg je ‘ontoerekeningsvatbaar’, als het lukt.
  Vandaar dat ‘premeditated murder’, de nederlandse woorden schieten me even niet te binnen, zwaarder wordt bestraft dan moord in een opwelling.

  Like

 90. jell vd wal

  @armandmaes
  Ik heb nooit aangenomen dat eicellen zomaar ontstaan.
  In ons lichaam gebeurt niets zomaar, lijkt me.

  @ tibosch
  Waarom wij de werkelijkheid niet zouden kennen ontgaat me.
  De bladeren die nu eindelijk aan onze plataan verschijnen lijken me heel werkelijk.
  In de herfst worden ze nog werkelijker, dan vallen ze.

  Like

 91. @Zwerver, Maar al die gevoelens hoeven helemaal niet te ontstaan.

  Daar heb je geen controle over, je kunt het wel verbergen en zelf bepalen of je er iets mee wil doen

  Je schrijft: In het tijd-loze zijn is er helemaal geen behoefte aan dat soort zaken is mij gebleken. Al die zaken als woede en wraak houden mij af van mijn ware aard doorzien. (Liefde)

  Ik zou eerder geneigd zijn te denken dat woede en gevoelens van wraak je ware aard juist inzichtelijk voor je maken. Dat maakt ook deel uit van je menselijke natuur net als liefde, je zou het niet weg moeten stoppen. Dat heet verdringing.
  Als je je eigen schaduwzijde accepteert kan pas de zon doorbreken.
  Maar natuurlijk hoef je niet wraak te gaan nemen, dat betreft een persoonlijke keus.

  Verder is het (m.i.) zo dat je er niet geestelijk in moet blijven hangen, je doet wat je vind wat je moet doen en vergeet het verder.

  Je schrijft: Maar al die zaken worden door de persoon in kwestie zelf opgewekt.

  Dat klopt, dat geldt voor heel veel zaken, gedachten gaan vaak een eigen leven leiden, maar moet je zicht op hebben.

  Wat jij liefde noemt noem ik misschien aardig en vriendelijk zijn, dat brengt ook vaak een aardige wisselwerking op gang,
  waarom voel je voor de één genegenheid en voor de ander niet en een derde laat je misschien onverschillig, daar zijn vast wel oorzaken voor aan te wijzen.
  Houd je ook van slangen en schorpioenen, hoever strekt die liefde van jou dan. Voor alles wat leeft?

  Je schrijft: Alles wat je gelooft heeft geen invloed op de werkelijkheid.

  Dat is ook weer discutabel, geloof kan bergen verzetten is geen loze uitspraak.

  Like

 92. Jelle,
  Het is verwonderlijk dat veel mensen twijfelen aan het spontaan ontstaan van eiwitten waaruit cellen ontstaan, in de natuur, terwijl we wel aannemen dat eicellen zo maar willekeurig ontstaan bij vrouwelijke wezens. Ze worden toch ook gevormd uit het eten dat het wezen eet. Ook dat is een bijzonder ingewikkeld proces en toch gebeurt dat spontaan met verschillende processen waar veel organen bij betrokken zijn.

  Like

 93. Egbert zegt:
  8 mei 2016 om 17:22

  Mijn ervaring is anders. Natuurlijk is er temperament. Maar dat doet er in wezen niet toe. In mijn optiek leiden zaken als woede etc. alleen maar tot een self-fulfilling prophecy.

  Ik zie jou opmerken dat die woede ergens heen moet (je zou dan het gevoel van woede in je wezen moeten integreren). Maar al die gevoelens hoeven helemaal niet te ontstaan. Net zoals er geen behoefte aan al dan niet zoete wraak hoeft te zijn.

  In het tijd-loze zijn is er helemaal geen behoefte aan dat soort zaken is mij gebleken. Al die zaken als woede en wraak houden mij af van mijn ware aard doorzien. (Liefde)

  Ook aan zoiets als vergeven doe ik niet meer. Er wordt mij ook onrecht aan gedaan (inbraak bijvoorbeeld) Maar door het alleen waar te nemen blijft het niet hangen. Ik lees wel eens dat mensen helemaal ondersteboven kunnen zijn van een inbraak (onveilig gevoel of zo). Maar al die zaken worden door de persoon in kwestie zelf opgewekt.

  Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus geef ik al dat soort zaken als woede, wraak, vergeving geen aandacht. Ik richt mij op mijn essentie: Liefde. Niet om er wat voor terug te verwachten, gewoon om het te zijn. Zelfs voor een plekje in de hemel hoef ik geen Liefde te zijn. Via het tijd-loze zijn weet ik dat er per definitie geen hiernamaals kan bestaan. Ook geen hiervoormaals trouwens.

  Iets geloven is altijd zinloos. Onderzoeken is beter. Dan WEET je tenminste iets. Ooit geloofden de mensen dat de aarde plat was. Wat denk jij…was de aarde plat in die tijd? Of toch rond zoals nu? Alles wat je gelooft heeft geen invloed op de werkelijkheid.

  Like

 94. @Jan, het lezen van anti-snapperij literatuur. is een uitstekende manier om je psychisch af te schermen. 🙂

  Maar je denkt dat toch niet echt dat ik energie verspil aan een boekje van een dergelijk stelletje betweters.))

  Als je het weten wil, ik ben bezig met het volgende boekje: De Tao van de liefde, maar na twee uur fietsen en een buik vol nasi en een groot glas bier denk ik niet dat het op dit moment nog een tamelijk lange leessessie zal gaan worden.

  Like

 95. Jan

  @Egbert
  Ik ken wel Herman dat is een kunstschilder en Hans ken ik ook dat is een accountant. Maar die 2 van het snapgevoel ken ik niet. Dus even gekeken bij BOL. Nu begrijp ik het: als je dat boek gelezen hebt, dan wil je gewoon niks meer snappen.

  Ik heb hier wel indirect symbolisch een sprookje geschreven waar een “snap” slotje zit in het “denkraam” op de zolder. Of zoiets. Nu snap ik waarom niemand dat gesnapt heeft. Met anti-snapperij literatuur.

  Like

 96. @Jan, bedankt, nee ik heb het niet door, dat snap gevoel wil bij mij maar geen wortel schieten.

  Zelfs het lezen van een boek erover van Herman de Regt en Hans Dooremalen heeft daartoe helemaal niets bijgedragen. 🙂

  Like

 97. Jan

  @Egbert, 17:36 Je hebt hem door, hè Egbert 🙂 (?)

  @Egbert, 17:44 La Boulange van componist: Yann Tiersen.

  Like

 98. @Zwerver, Bij de kwestie van mijn werkgever was ik aardig genaaid (in mijn opinie uiteraard). Ik kan daar dus enorm opgewonden over gaan doen of ik kan mij beperken tot observeren.

  Ten eerste hoe heftig je op zaken reageert heeft met je temperament te maken, dat is genetisch bepaald, om het enigszins gechargeerd te stellen, je kunt van een slome geen driftkop maken en omgekeerd gaat je ook niet lukken, sommige mensen kunnen gemakkelijk zaken van zich af laten glijden en weer anderen blijven weer verzanden in wrok of hebben daar meer tijd voor nodig..

  Je gevoel van woede slechts gaan observeren neemt het niet weg, je zou dan het gevoel van woede in je wezen moeten integreren, maar dat is niet bepaald gemakkelijk, nu wordt een ieder natuurlijk wel eens onterecht behandeld, dat hoort er een beetje bij, maar ooit heb ik zelf een keer flink wraak genomen (zal niet in details treden) wat ik in dit geval (in mijn perceptie) zeer terecht vond en wie beweert dat wraak niet zoet is die liegt dat hij barst. :-), het bizarre is als je je ergens op blijft focussen zich vanzelf een gelegenheid aandoet om je gram te halen, maar dan moet het wel ergens over gaan natuurlijk.

  Like

 99. @Zwerver, Het punt is nou juist dat je er niet mee aan de slag hoeft.
  En dat niet-hoeven is wat je traint. Feitelijk leer je iets af.

  Dat was me wel bekend, dus zijn we weer terug bij af. 🙂

  Like

 100. Bij de weg, Carla… Het valt mij op dat jij vaak reageert op de vorm (mijn wijze van uitdrukken), maar niet op de inhoud. Wellicht ben je je daar van bewust, dan hoef je er niets mee.

  Like

 101. Egbert schrijft: Dus wat de gevoelens voor de mensen die je dierbaar zijn betreft, daar kun je ook mee aan de slag, maar dat vergt wat meer tijd?

  Het punt is nou juist dat je er niet mee aan de slag hoeft.
  En dat niet-hoeven is wat je traint. Feitelijk leer je iets af.

  Like

 102. Zwerver schrijft: Door de rol van observeerder leer je je eigen geest kennen en gaat zien hoe het product van geest in bewustzijn verschijnt

  Ik zou het als observatie van de hectiek van het brein benoemen, dan neem je inderdaad alle fluctuaties, gevoelens, emoties, stemmingswisselingen in het gemoed waar, dat zou wel enigszins tot een zekere vorm van zelfkennis aan kunnen ontspruiten

  Je schrijft: daar heb je een punt. Maar ook hier geldt dat het trainbaar is, echter je hebt wat meer tijd nodig.

  Dus wat de gevoelens voor de mensen die je dierbaar zijn betreft, daar kun je ook mee aan de slag, maar dat vergt wat meer tijd?

  Je schrijft: En zo zie ik ook uit eigen ervaring hoe het Universum in elkaar zit. Het (fysieke) Universum is Geest. Het heeft exact dezelfde kenmerken als mijn eigen geest (en die van jou)

  Waar je dit nu weg haalt.

  De rest van je betoog laat ik maar links liggen, de uitspraken zijn voor je eigen rekening, het is jouw belevingswereld en als het je gelukkig maakt, so be it.

  @Joost, en al helemaal geen arrogante eigen wijsheid/uilenbril..

  Maar je kunt mensen nu eenmaal niet beletten een uilenbril op te zetten.

  Like

 103. joost tibosch sr

  Met de verlengde zintuigen, de steeds betere brillen, van de moderne wetenschappen kunnen we onze werkelijkheid steeds beter zien en lezen.. Al dat beter zien,horen en lezen,verstaan -van oude waardevolle verhalen bv- is ons slechts te gunnen en niet te verwijten.

  Dat neemt niet weg dat wij die werkelijkheid nog steeds niet kunnen be-grijpen en met al dat beter zien en lezen met die steeds betere brillen zonder echt te weten nog steeds zelf zin kunnen/mogen geven aan die werkelijkheid, en zelf onze eigen levensbeschouwing kunnen kiezen.

  Die keuze is in alle menselijke beperktheid geen weten en al helemaal geen arrogante eigen wijsheid/uilenbril..en kan hier dus ook niet als zodanig gepresenteerd worden.

  Like

 104. @Carla

  Dat „moeten” moet(!) je niet letterlijk nemen. Van mij moet iig niets. Waar ik op doel in mijn uitspraak is de gelaagdheid welke aanwezig is in de bijbel. Daar kan je je van bewust zijn of worden. In de praktijk zijn er dan twee brillen: de ego-bril en de niet-ego bril.

  Zodra jij denkt aan een bril van Zwerver zit je al weer midden in de dualiteit….

  Like

 105. Carla

  ….‘God laat zich niet in een vacuüm persen’…

  Maar zou God zich dan wel hebben laten persen in: de oersoep, de eiwitten, de koolstofverbindingen, enz, enz.? 😉

  Is dit het overdenken waard, vanmiddag in de zon? Of pak ik mijn nieuwe boek van Bert Keizer ‘ Vroeger waren we onsterfelijk.’ De troost van filosofie, literatuur en geneeskunde.’

  Ik ga voor de troost. 😉

  Geliked door 1 persoon

 106. Carla

  ……” Maar je moet de bijbel niet van kaft tot kaft bestuderen. Je moet de bijbel met de goede bril lezen…..”

  Maar Zwerver toch, twee zinnen waarin ‘ moeten’ voorkomt. Laat dit nu juist het woord zijn wat ik uit mijn vocabulair heb geschrapt. 😉

  Een beetje besef van historisch ontstaan van de Bijbel is echt wel leuk hoor. En daarnaast heel leerzaam en verrijkend.

  En nu die goede bril? ( er zijn dus ook slechte brillen ) …… of is de goede bril de bril van Zwerver ?

  Like

 107. Egbert zegt: Je hebt altijd natuurlijk overwicht op iemand die ergens door gegrepen is als je jezelf slechts bepaalt tot de rol van observeerder hetgeen je wel redelijk goed zou kunnen afgaan omdat de zaak je verder niet al teveel doet.

  Maar lukt dat je ook bij iets waarin je hart echt ligt. Voorbeelden wat dit betreft kun je zelf wel bedenken.

  ————————–

  Het is een kwestie van trainen. Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus het „niet al te veel doen” train je ook. Bij de kwestie van mijn werkgever was ik aardig genaaid (in mijn opinie uiteraard). Ik kan daar dus enorm opgewonden over gaan doen of ik kan mij beperken tot observeren.

  Wat je 2e alinea betreft: daar heb je een punt. Maar ook hier geldt dat het trainbaar is, echter je hebt wat meer tijd nodig.
  De voorbeelden zijn ruimschoots aanwezig in mijn leven.

  En waarom is dit van belang? Door de rol van observeerder leer je je eigen geest kennen en gaat zien hoe het product van geest in bewustzijn verschijnt. Door toegepaste kennis bewandel je als vanzelf het spirituele pad zonder echt wat te doen.

  En zo zie ik ook uit eigen ervaring hoe het Universum in elkaar zit. Het (fysieke) Universum is Geest. Het heeft exact dezelfde kenmerken als mijn eigen geest (en die van jou)

  En wacht eens…als er een Geest is dan moet er ook een Vader zijn. Nou, die noemen we gewoon God. En dat ik God niet kan kennen is logisch. Ik ben een product van de Geest van God. Ga ik zelf een God bedenken dan krijg je het Droste effect. Dan gaat het product van de Geest van God (ik) zelf ook in zijn geest een God scheppen.

  En het staat al in de bijbel: we zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Best wel een goed boek hoor, die bijbel. Maar je moet de bijbel niet van kaft tot kaft bestuderen. Je moet de bijbel met de goede bril lezen. En dat is niet de ego-bril.

  En qi (wat hier het onderwerp is) past ook in dat plaatje.
  Maar je moet het wel van binnen uit waar nemen.

  Like

 108. Jelle,
  Het is juist dat onze kennis over cellen en het ontstaan daarvan zeer beperkt is. Er is veel interessant speurwerk voor de toekomst. We zullen sowieso nooit alles weten, niet over het heelal, niet over het ontstaan van cellen en al evenmin over de, eventuele, architect van het heelal.

  Like

 109. Egbert,
  Ik beweer zeker niet dat alles over het heelal en leven met zekerheid gekend is. Het zijn maar hypotheses, maar vooralsnog de meest waarschijnlijke. Ze worden, tot nu, niet tegengesproken door onze vaststellingen. Kennis verbeteren is een leuke bezigheid.

  Like

 110. jelle vd wal

  @ armandmaes
  Tja, ik zie niet waarom de vergelijking van Hoyle niet opgaat.
  De gangbare theorie is dat het begin van leven toevallig is ontstaan, zelfs het meest eenvoudige eiwit is vreselijk gecompliceerd.
  De oersoep theorie.
  Daarvan, eiwitten, begrijpen we ook nog steeds niet veel van, de gekke koeien ziekte ontstaat doordat een eiwit in de hersenen, met dezelfde chemische formule, een structuur aanneemt waardoor dat eiwit niet afgebroken kan worden.
  Voor zo ver mij bekend weet geen mens wat die structuur bepaalt.
  Ondanks alle onderzoek gedurende nu vele jaren.
  Ook is nog steeds niet bekend wat nu die ziekte overbrengt van dier op mens.

  egbert
  Ik vind het wel geestig dat je mij naar wikipedia verwijst, terwijl je weet hoe weinig vertrouwen ik daarin stel.

  Anacieto Verrecchia, ‘Giordana Bruno, Nachtfalter de Geistes’, 2009 Wien

  Giordano Bruno, ‘Über das Unendliche, das Universum und die Welten’, Stuttgart, 1994 (Venetia 1584).

  Like

 111. @Jelle, het ging toch over hoe de evolutie op aarde in gang is gezet, panspermia , oersoep zijn allemaal langzamerhand achterhaalde theorieën, we weten het gewoon niet.

  Je schrijft: Giordano Bruno en ik bedachten beide dat het enige heelal wat we kunnen begrijpen oneindig is in ruimte en tijd.

  Denk het ook wel, destijds kon je inderdaad maar beter je mond dicht houden, voordat Giordano Bruno werd verbrand zwierf hij nog door heel Europa, continue op de vlucht, daarna nog een zes jaar! durende rechtszaak, kortom het ging niet zonder slag of stoot.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

  @Armand je goochelt veel te veel met “what if scenarios”.
  Goed bedoeld allemaal, maar vind je het dan zo moeilijk om toe te geven dat we het niet weten. Al het wetenschappelijk gespeculeer ten spijt.

  Like

 112. @Zwerver; Ik herinner mij dat ik een arbeidsconflict had met mijn leidinggevende. Ik had mij goed voorbereid op een gesprek en antwoordde summier.

  Dan werd je daar waarschijnlijk niet echt diep door geraakt, ik heb ook ooit een arbeidsconflict gehad, wat in mijn nadeel afliep maar was daar maar al te blij mee omdat ik heel graag van die baan af wilde.

  Je hebt altijd natuurlijk overwicht op iemand die ergens door gegrepen is als je jezelf slechts bepaalt tot de rol van observeerder hetgeen je wel redelijk goed zou kunnen afgaan omdat de zaak je verder niet al teveel doet.

  Maar lukt dat je ook bij iets waarin je hart echt ligt. Voorbeelden wat dit betreft kun je zelf wel bedenken.

  Like

 113. Jelle,
  “Hij doet dat af als als ‘hoe lang duurt het voor een tornado door een scrapyard een Boeing 707 maakt ?”
  Dit is de meest belachelijke vergelijking die men kan maken. Een Boeing 707 is geen biologisch levend wezen.
  Hoe is het mogelijk dat bij een levend wezen een eicel gevormd wordt met als grondstoffen de voeding die een levend wezen eet? De grondstoffen daarvoor zijn eenvoudig voedsel, dat via de processen van de organen, in een eicel omgezet wordt
  Hoe kan je, ten andere, verklaren dat, na de afkoeling van het aardoppervlak, leven ontstaan is? De kaboutertjes bestonden toen nog niet. Die levende wezens zijn gewoon ontstaan door de biologische reacties van water met koolstofverbindingen en fosfor-molecules. Zonder water, geen leven.
  Om het nog iets duidelijker te maken, geef ik de vereenvoudigde geschiedenis weer nadat de gloeiende bol, die we aarde noemen, ontstaan was. Binnenin de aarde grepen, en grijpen nog steeds, scheikundige processen plaats. Er werden gassen naar het oppervlak gestuwd, zie de vulkanen. Bij die gassen was ook water, in de vorm van stoom, aanwezig. Door afkoeling van die stoom in de hogere sfeer ontstonden enorme regenbuien die het aardoppervlak afkoelden. Daar begint dan het ontstaan van leven, met de grondstoffen, zoals hierboven genoemd.
  Sorry voor de lange uitleg. Eenvoudiger kon ik het niet omschrijven.

  Like

 114. Jelle,
  Eiwitten zijn geen dode materie, maar het wordt ook geen levend wezen genoemd. Het is eigenlijk een van de grondstoffen voor de vorming van cellen (leven). Echt dode materie bestaat, ruim gezien, niet. Er bestaan enkel dode wezens, zodra de cellenstructuur, waaruit ze bestaan, uiteenvalt.

  Like

 115. @Egbert

  Juist. De mens zoekt dan zijn heil in de psychofarmaca.
  Maar als je die energie gewoon in rust houdt, gebeurt er niks.
  Ik herinner mij dat ik een arbeidsconflict had met mijn leidinggevende. Ik had mij goed voorbereid op een gesprek en antwoordde summier. (ja, nee, kweenie) Zij werd kwaaier en kwaaier. Toen ging ik haar bestuderen (waarnemen). En ze werd witheet. Ik vond het warempel interessant! (anders was ik het nu al vergeten)

  De moraal? Het zijn je gedachten die energie in beweging zetten. Door je te beperken tot waarnemen gebeurd er niks.
  Mijn leidinggevende was duidelijk een egomens en een handelaar in gebonden energie. Misschien is ze al tijden aan de medicijnen. Maar ik laat de energie waar die is: bij haar.

  En dat is geen egoloos gewaarzijn, maar keuzeloos gewaarzijn. En die term heb ik niet zelf bedacht, maar het keuzeloos gewaarzijn zelf, heb ik wel zelf bedacht (met behulp van intuïtie)

  Uiteindelijk resulteert dat (bij mij pas na 30 jaar) in de lege spiegel. Er bleek geen doener te zijn door het keuzeloos gewaarzijn in de praktijk te brengen. Die dekselse God bleek degene te zijn die zijn adem door mij heen blaast met zijn gedroom. Ik mag hem wel, die schavuit! Mij een beetje laten geloven dat ik een ego heb!

  Oeps..dat geloven dat ik een ego heb heeft God mij natuurlijk nooit ingefluisterd. Ik was zelf de sukkel die dat geloofde….

  Like

 116. Jelle,
  De oersoep waaruit uit heelal ontstaan is, 13,86 miljard jaar geleden, is veel ouder dan de aarde, welke slechts 4,56 miljard oud is. De levende wezens (cellen) zijn dan nog veel later ontstaan nadat het oppervlak van de aarde afgekoeld was onder 50 gr C.

  Like

 117. jelle vd wal

  @ armandmaes
  Hoyle rekent voor dat de aarde veel te kort heeft bestaan voor het oersoep verhaal.
  Hij doet dat af als als ‘hoe lang duurt het voor een tornado door een scrapyard een Boeing 707 maakt ?’.
  De vertaling van scrapyard schiet me zo even niet te binnen, sloperij ?
  Je vindt het sommetje in

  ⦁ Fred Hoyle, ‘Home Is Where the Wind Blows, Chapters from a cosmologist’s life’, Mill Valley 1994

  Like

 118. jelle vd wal

  @ egbert
  Waarom zou er een begin geweest moeten zijn ?
  Giordano Bruno en ik bedachten beide dat het enige heelal wat we kunnen begrijpen oneindig is in ruimte en tijd.
  Elk begin of eind, tijd of ruimte, roept vragen op.
  Hij werd er nog levend voor verbrand, ik kan het zo opschrijven.
  Hier en daar is er toch iets wat je vooruitgang kunt noemen.

  Nu je dat zo over mijn moeder schrijft, ik heb dat toch nooit zo gezien.
  Het was een opgewekte vrouw, met ruime belangstelling.
  Ik maakte ook nooit mee dat zij iets of iemand de genoemde ziektes verweet.
  Wel zette zij zich in, misschien wel eens iets te veel.

  @armandmaes
  Ik houd nog even mijn idee vol dat er geen verschil is in de materie van wat wij levenden wezen noemen en ‘dode’ dingen.
  Leven zien wij als verandering en beweging.
  Vandaar ook de uitdrukking ‘dode materie’.
  Wanneer dan een gecompliceerd eiwit van dood levend wordt, door nog wat gecompliceerder te worden, wie het weet mag het zeggen.

  Like

 119. Egbert,
  Afhankelijk wat we onder leven verstaan, is er ook een andere definitie.
  Als we trillingen en energie als primair leven omschrijven dan is die i.d.d. waarschijnlijk uit een soort oersoep van snaren ontstaan.
  Als we leven omschrijven als biologisch leven, dan ontstaat het leven (cellen)na afkoeling van planeetkorst tot minder dan 50 gr C. Zoals reeds meermaals gesteld, ontstaan dan cellen uit moleculen van koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof (eiwitten) die dan weer verbindingen aangaan met fosforverbindingen.
  Er zijn dus 2 wegen waarop cellen ontstaan.
  1. In de natuur uit de genoemde grondstoffen.
  2. Bij levende wezens waar mannelijke en vrouwelijke cellen ontstaan en dan uitgroeien tot een “bijna” copy van het origineel mannelijk en vrouwelijk wezen.
  Dat is dan ook de reden dat de eeuwige vraag wat er eerst was de kip of het ei, zinloos is vermits er geen van de 2 eerst was maar ze voort gekomen zijn van hun verste voorouders: de cellen.

  Like

 120. @Zwerver, Hou dit vast, Egbert. Het moet ergens heen, maar waar heen?

  Dat vind zijn weg meestal wel, 🙂 mocht dat al niet lukken beschikken we altijd nog over psychofarmaca.

  Leuk om te zien hoe primitieve culturen hier mee om gaan. (08:15) Lijkt me trouwens een stuk gezonder.))

  Like

 121. mnb0

  Definieer ‘subtiel’ in ‘subtiele energie’. Zonder een behoorlijke definitie krijgen we alleen maar betekenisloze prietpraat a la de energiestromen van Jomanda. Ik ben dan ook niet verbaasd dat zaken als chakra’s langs komen, die beslist niet middels het natuurkundige begrip van energie beschreven kunnen worden. Energie is de mogelijkheid om arbeid te verrichten en arbeid is simpelweg kracht maal verplaatsing, waarbij beide dezelfde richting moeten hebben.
  Veel success ermee.

  Like

 122. @De super guru. Godsdienstwisten zijn zelfs ronduit belachelijk. Wie gaat er nu is Gods droom twisten over de ware God? Zelfs een beeld vormen is belachelijk. Dromer en gedroomde zijn dezelfde.

  Like

 123. Egbert zegt: Er zijn genoeg momenten waarop je activiteiten bedrijft die optimale concentratie vereisen waardoor het ego even ins Blaue Hinein verdwijnt, zelfs als je het egoloos gewaarzijn beoefent zul je bemerken dat er nog genoeg interne of externe stimuli, zoals woede, verdriet of vreugde in je systeem wordt gegenereerd, laat je dat niet toe, identificeer je je er niet mee, dan zou men kunnen spreken over verdringing. Dan gaat deze energie (want dat is het in feite) onderhuids smeulen, het moet toch ergens heen om een uitlaatklep te vinden.

  ————————–

  Hou dit vast, Egbert. Het moet ergens heen, maar waar heen?

  Like

 124. De super guru.

  “god-laat-zich-niet-in-een-vacuum-persen”

  @Egbert. citaat “het woordje leegte leent zich nogal voor een breed scala aan interpretaties”

  Nog een soort leegte:
  Zoals de vertaling die ik van mijn wijlen goede vriend heb vernomen voor Vanitas: “gebakken lucht.” Dat is nog leger dan leeg, dat bestaat niet eens*. Daar kunnen de vertalingen van ijdelheid, leegte, lucht of wat ik van Joost geleerd heb: windvlaag (met dank Joost! ) niet tegenop.

  Dat windvlaag doet me denken aan bewegende lucht ofwel adem, de adem die altijd wordt verbonden met leven. De geest is aanwezig bij de eerste ademtocht heb ik geleerd op de katholieke lagere school. En prediker schrijft ook zo iets dat de adem terugkeert naar god (van mens en dier!) Windvlaag is in het Sanscriet vertaald Nirwana (als een beweging van lucht die uitblaast). Maar ook:Atman is mooi. (Dat taalkundig bij adem hoort.)
  Dat maakt voor mij Prediker nog diepzinniger.

  Hier (onder de zon) (het ondermaanse?) is Vanitas gebakken lucht, ijdelheid, leegte en windvlaag voor sommigen.

  Maar boven de zon is het Atman dat identiek is met Brahman en in retatie staat met Nirwana.

  Vandaar dat er onder de zon zoveel godsdiensttwisten over zijn. Boven de zon lijkt me het allemaal hetzelfde.

  God laat zich niet in het vacuüm, persen, het/hij/zij was er al.
  QED

  *gebakken lucht.
  Eerst zou je lucht moeten afkoelen, dan wordt het vloeibaar, en dan nog meer afkoelen dan wordt het vaste stof. Als je dat nu gaat bakken, dan moet je het verwarmen: dan krijg je geen gebakken lucht, maar eerst vloeibare lucht en bij nog meer bakken krijg je weer gewone lucht. (tweede QED): gebakken lucht bestaat niet. Dus godsdiensttwisten zijn niet nodig.

  Like

 125. @armandmaes, er zou ooit sprake geweest zijn van een oercel waaruit alle leven is ontstaan, maar dat betreft slechts ook weer een theorie.
  Er moet ooit een begin geweest zijn, daaromtrent tasten we in het duister, het is niet zo dat er bij de één of andere chemische oersoep zo spontaan leven is ontstaan, ook een gangbare theorie maar dat betreft allemaal gespeculeer.

  @Jelle: Mijn moeder weigerde elke discussie over geloof, haar uitspraak was ‘natuurlijk is er geen god, anders was het niet zo’n rotzooi hier’.

  Tja, wel begrijpelijk een dergelijke uitspraak de omstandigheden in aanmerkend nemend.

  Een invasie van Mars zal nog wel even op zich laten wachten ben ik bang. ))

  Like

 126. @Joost het woordje leegte leent zich nogal voor een breed scala aan interpretaties:

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Void_(philosophy)

  Wat het egoloos gewaarzijn betreft, het stokpaardje van Zwerver, ik meende daar ooit al een iets over gelezen te hebben van de indiase filosoof Krishnamurti, die zover ik dat las in wezen het gedachtengoed van het Zenboeddhisme uitdroeg.:

  http://www.bosrtv.nl/forum.aspx?lIntForumId=9&lIntEntityId=1167

  Er zijn genoeg momenten waarop je activiteiten bedrijft die optimale concentratie vereisen waardoor het ego even ins Blaue Hinein verdwijnt, zelfs als je het egoloos gewaarzijn beoefent zul je bemerken dat er nog genoeg interne of externe stimuli, zoals woede, verdriet of vreugde in je systeem wordt gegenereerd, laat je dat niet toe, identificeer je je er niet mee, dan zou men kunnen spreken over verdringing. Dan gaat deze energie (want dat is het in feite) onderhuids smeulen, het moet toch ergens heen om een uitlaatklep te vinden.

  Ergo, wat Zwerver doet is gewoonweg een psychologisch spelletje met zichzelf spelen, je kunt maar beter gaan mediteren, op dynamisch wijze (loopmeditatie of statisch (zitten)
  of een mantra reciteren,

  Zover ik weet beoefenen ze in Christelijke kloosters ook vormen van stilte training. (stilte heeft trouwens ook vele gezichten).

  Like

 127. Jelle,
  Als we een steen die met klei en water gebakken wordt, een baksteen noemen, is dan de klei of water dan een baksteen? Nee toch.
  Zo is het ook met levende cellen. De cellen noemen we levend, de moleculen waaruit zij gemaakt worden niet.
  De cel is samengesteld uit eiwitten, water en fosforverbindingen, toch noemen we eiwit enz. geen levende wezens. Dat is gewoon een overeenkomst.

  Like

 128. joost tibosch sr

  Egbert
  Ik bedoelde de verder onbekende bijbelse Kohelet/Prediker met zijn befaamde inclusie: “Alles is leegte” (ong.400 v C). Gokte dat Zwerver hem -hoewel hij bijbel niet zo hoog zal hebben- maar al te graag voor zijn eigen theorietjes misbruikt. Hij weet blijkbaar niet dat “leegte” met oude joodse hebreeuwse oren deed denken aan “het briesje wind”, waarmee In Exodus met zwijgplicht voor de 4-letternaam de aanwezigheid van (JH=”Ik ben bij jullie+)WH=”op mijn manier” vergeleken wordt.

  Like

 129. jelle vd wal

  @ anoniem
  Oude klare, geestig.
  Mijn vader groeide op benoorden Dokkum, waar twee groepen waren: hervormd en orthodox.
  Mijn grootouders daar waren al de uitzondering, doopsgezind.
  Een stel overgrootouders was mennist.
  Toch groeide mijn vader op met ideeën dat het lezen van De Genestet al zondig was.
  Als ik hem dan vroeg wat daar zondig aan was was zijn antwoord ‘dat werd je verteld’.
  Mijn moeder kwam uit het goddeloze ZO van Friesland, waar de steun van de kerk aan de Heeren van het Veen bij het neerslaan van de stakingen van rond 1880 die kerk de kop kostte.
  Ik groeide ook daar op, godsdienstigen waren een bezienswaardigheid.
  Mijn moeder weigerde elke discussie over geloof, haar uitspraak was ‘natuurlijk is er geen god, anders was het niet zo’n rotzooi hier’.
  Zij had twee erfelijk zieke broers, en een depressieve moeder, waar ze veel tijd aan besteedde.

  @armandmaes
  Wij weten niet wat leven is.
  Verdiep je maar eens in complexe eiwitten, en besluit dan welke wel leven zijn en welke niet.
  Hoyle’s theorie dat overal in het heelal complexe eiwitten worden gevormd, waaruit zich dan dat wat wij leven noemen, ontwikkeld, lijkt bevestigd te worden, zowel door onderzoek van komeetstof, als door Philea.
  Mocht ooit worden aangetoond dat er geen leven is op Mars, dan zal ik verbijsterd zijn.

  Like

 130. Egbert,
  Leven onstaat door de vorming van cellen uit eiwitten enz. Het is omdat die cel zo complex in elkaar zit dat we ze niet kunstmatig kunnen aanmaken.
  We weten toch dat eicellen en zaadcellen groeien in levende wezens uit verschillende moleculen. Eens die cellen, door paring, bijeen komen worden nieuwe wezens gevormd. We kennen dat proces van de vorming van eicellen en zaadcellen plus minus, maar dat wil niet zeggen dat we het, in een labo, kunnen nabootsen. We kunnen hoogstens met een, reeds gevormde eicel en zaadcel, een embryo aanmaken en inplanten. Kunstmatige aanmaak van eicellen en zaadcellen is, voor zover mij bekend, nog onmogelijk.

  Like

 131. @joost tibosch sr

  Het punt is..naarmate men meer kennis heeft, wordt de (menselijke) bron van kennis waar uit geput kan worden kleiner. Dan is het geen probleem om terug te vallen op iemand van 25 eeuwen terug.

  Daarnaast (maar daar heb jij geen weet van) zoekt men niet alleen naar mentale kennis.

  Men moet dwalen om thuis te komen…..

  Like

 132. @armandmaes: Daarom worden virussen niet als levende wezens beschouwd maar enkel als parasieten.

  Dat blijft omstreden! Voor de derde keer, wat stuurt nu een virus aan om zijn ding te doen.

  Je schrijft: Wat leven is weten we wel. Het is het resultaat van de processen die in biologische wezens plaatsgrijpen.

  Welnee. Ga maar eens op zoek. Dat betreft de manifestatie van het leven. Zolang we geen enkel benul hebben van wat leven is, zouden we ons maar van dergelijke uitspraken moeten onthouden.

  Wisten we het wel, dan hadden we allang kunstmatig leven gecreëerd. Dacht je zelf ook niet.

  @Joost, wie bedoel je nu, Siddhartha Gautama? en wie moet er dan in de hoek gaan staan janken.

  Like

 133. Wat biologisch levende wezens betreft, werd overeengekomen enkel die wezens levend te noemen die zich door celdeling kunnen voortplanten. Daarom worden virussen niet als levende wezens beschouwd maar enkel als parasieten.
  Het is juist dat alle cellen en complexe cellen-constructies (biologische wezens) weer uit moleculen bestaan. Ondanks dat er grote activiteit in die moleculen is, worden die moleculen, op zich, niet als levend beschouwd.
  Wat leven is weten we wel. Het is het resultaat van de de processen die in biologische wezens plaatsgrijpen.
  Als een levend wezen sterft volgt er een afbraakproces waarbij de ingewikkelde cellen-constructies uiteen vallen in eenvoudige moleculen en stoppen de fysische, scheikundige en elektronische processen in de organen. Het wezen wordt dan als dood beschouwd van zodra dat afbraakproces onomkeerbaar is.

  Like

 134. joost tibosch sr

  Als men zijn eigen-wijsheid zo graag opsiert met de veren van een 25 eeuwen oude echte wijze man en men bij zijn eigen-wijsheid zoveel smart ervaart, ga dan aub in een hoekje zitten janken!

  Like

 135. Anoniem

  @Jelle, ik zat op een Christelijke school, dus het ochtendritueel begon met met psalmen en gezangen, zoals: Er ruist langs de wolken, Vaste rots van mijn behoud, De vijand rukt al aan met opgestoken vaan, Hij draagt hij rusting nog, Van gruwel en bedrog, Maar zal als kaf verdwijnen, bizar, zelfs als vijftiger ken ik al die teksten nog precies uit mijn hoofd.

  Mijn vader zei altijd, er zal wel iets zijn, hij plaagde mijn gelovige moeder wel eens door te zeggen: Kom zei Jezus tot de schare, we nemen nog een ouwe klare, dan werd mijn moeder behoorlijk nijdig, zo belandde ik door haar toedoen ook nog op de zondagsschool, waarvan ik later weer snel werd verwijderd wegens een stevige knokpartij. Ach ja, jongens hé.

  Maar of materie wel of niet bezield is kun je hele grote filosofische boom over op zetten, ik ben eigenlijk agnost. Het bestaan is voor mij al mysterieus genoeg. Daar hoef ik verder niets meer bij te bedenken.

  Like

 136. jell vdwal

  @ egbert
  Nog nooit behoefte gehad aan bezielde materie.
  Kwam in mijn jeugd ook nooit ter sprake.
  Ook geen idee wat dat zou kunnen zijn.
  Mijn moeder, die ons in feite opvoedde, pa deed er niet veel toe, had het veel te druk met zieke familie, om zich daar druk over te maken.

  Like

 137. Prediker

  Prediker 1: 13 – 18

  En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen gegeven, om zich daarmee te kwellen.

  Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was allemaal gebakken lucht en kwelling des geestes.

  Het kromme kan niet recht gemaakt worden; en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden.

  Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen, die voor mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien.

  En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is.

  Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.

  Like

 138. @Jelle, Wij weten gewoon niet hoe onze bovenkamer werkt.
  Naarmate we er meer van weten weten we dat er nog heel veel te weten valt.

  Dat ben ik met je eens.

  Zelf vind ik het ook niet problematisch om te niet te weten, want wat voor meerwaarde zou dat nu uiteindelijk aan je bestaan verschaffen.

  Wel is het natuurlijk handig bij optredende pathologie van het brein, dat je beter geholpen kunt worden.

  Bovendien begint steeds meer de maakbare mens opgeld te doen, hoewel we beslist niet weten wat leven is kun we het wel tot op zekere hoogte manipuleren, erfelijk overdraagbare aandoeningen, geestelijke handicaps behoren straks definitief tot het verleden.

  Je schrijft: Hoe dan ook, ik zie geen reden te veronderstellen dat de materie waaruit wij bestaan afwijkt van alle andere materie.

  Dat klopt ook, maar wat discutabel blijft is de vraag of de materie op de één of andere manier bezield is.

  Dit betreft wel een gegeven dat veel mensen in dit bestaan psychologisch overeind houdt.

  De handel in aflaatbrieven tierde destijds ook welig, religie was en is vaak helaas nog steeds big business.
  Ik zou haast zeggen niets nieuws onder de zon. 🙂

  Ik raadpleeg meestal de Engelse Wikipedia sites maar blijf wel kritisch en me verder breed oriënteren.

  Like

 139. @Joost, deze twee ongeleide spirituele projectielen zijn niet te stoppen, ze menen tevens ook nog eens over inzicht in de gevoel en ervarings wereld van anderen te beschikken en zich daar een oordeel over aan te kunnen matigen, hoe meer je maar door blijft kletsen en uitleggen hoe het allemaal nu werkelijk zit, hoe ongeloofwaardiger je begint te worden.
  Maar dat gegeven ontgaat hen ten éne male.

  Opperguru en leerling blijkbaar, in dit geval dan Jan en Zwerver worden in ieder geval wel in de gelegenheid gesteld dit blog langzamerhand als een soort van therapeutisch klankbord te gaan gebruiken, zou je haast zo geneigd zijn te denken, misschien hebben ze dat wel nodig, maar net wat je zegt, we hoeven daar gelukkig geen kennis van te nemen. Laat ze verder nog maar even wat uitrazen.

  Ik heb het wel even geprobeerd, maar er is werkelijk geen doorkomen aan. 🙂

  Like

 140. Jan, het is moeilijk te zeggen dat de ladder er niet is als je achterom kijkt. Veel kennis brengt idd veel verdriet. Maar geen kennis brengt nog meer verdriet. Ik denk niet dat ik dat hoef te betogen. In de Leegte, Stilte is namelijk geen verdriet.

  Like

 141. Jan

  @Zwerver “Maar ja, hoe weet ik of ik op de laatste trede zit?
  Het lijkt me het beste om helemaal niet te willen weten of men überhaupt op een ladder zit. Ik heb dat bij Steiner gelezen, en gebruik die kennis alleen bij mijn zelfanalyse: dus doende niet-doen.

  zoals je schreef ” hoe weet ik of ik iets nog niet weet?”

  Voorzichtig zijn met kennis. Veel kennis brengt veel verdriet. Daar gaat het niet om. Bovendien is er oneindig veel kennis.

  Like

 142. joost tibosch sr

  Pfffffff Wat een geluk dat je sociale media zelf (ego?) uit kunt zetten of in dit geval bij tsunami van eigen-wijsheid weg kunt klikken! Daar heb je Paul zelfs niet voor nodig…

  Geliked door 1 persoon

 143. Jan zegt: Ik ervaar soms synchroniciteit. Ik meen dat iedereen dat heeft. Het wordt vaak “toevallig” genoemd. Sommigen hechten er totaal geen waarde aan. Men verzet zich soms heftig, dat het signalen van een “andere” dimensie zou kunnen zijn. Dat zegt wel erg veel vind ik: die heftigheid. Ze ontkennen alle spiritualiteit en zijn Swaab-achtig.

  Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben een voormalige Swaabist. Swaabisten geloven in toeval, maar dat is een begrip wat niet bestaat.

  Je zegt: Anderen gaan zweven, verheerlijken het. Gaan naar waarzeggers en hebben meestal behoefte aan leiding. Ik zie ze vaak in spirituele bijeenkomsten.

  Ik herken het. Van Swaabist ben ik ook overgestapt naar het zweven. Ik heb het wel iets anders ervaren dan jij beschrijft. Voor 90% klopt je beschrijving, maar ik heb daar wel leren afstemmen op mensen die in dezelfde vibe zitten als ik zelf. Er zitten ook mensen met inzicht, maar de meesten zweven inderdaad maar een eind weg. Toch is het nuttig geweest, zo herkende ik het principe van ritme in mijzelf.

  Je zegt: Ik heb gelezen bij Steiner dat het een hele zware last is, om de laatste trede te betreden. Omdat men dan zo hoog is en zo diep kan vallen door Hybris een zeer geniepige negatieve kracht die zich in het licht hult.

  Maar ja, hoe weet ik of ik op de laatste trede zit? Net als wat ik aan Carla schreef: hoe weet ik of ik iets nog niet weet?

  Mattheüs 7 is een goede tip. Ik citeer: Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

  In de dagelijkse praktijk is dat wel vorm te geven. Maar op een blog of een forum gaat het juist om het heilige. Ik kan hier leuke praatjes houden en iedereen te vriend houden. Maar tot dusver is mij gebleken dat we ons juist door de dualiteit heen moeten worstelen om de non-dualiteit te bereiken. Ik had natuurlijk gisteren de opmerking van Egbert kunnen negeren. Ik signaleer ego en als je dat negeert dan sterft het snel uit. Des te vaker ik reageer, des te vaker spiegelt ego terug.

  Ik ben bekend met die wetmatigheid en pas die ook in de praktijk toe. (doen het niet-doen) Maar hier op het blog zou het al snel kunnen omslaan in gezapigheid en jij wilt toch die 100 comments halen;-) ? Bovendien ontneem ik Egbert de mogelijkheid om te zien. Dat is niet helemaal eerlijk naar hem toe.

  Like

 144. @Carla Je zegt:Het onderscheid maken tussen mensen in ‘geketenden, de ego-mens ( wat hier ook onder verstaan mag worden ? ) e.a. is in zichzelf al duaal.

  Klopt. Dat is de kern van het issue wat ik nog te verhapstukken heb. Vanuit Eenheid gezien kan er geen dualiteit bestaan. Toch neem ik die waar. Daarom kijk ik naar geest waar de dualiteit uit ontspruit. Een aantal wetmatigheden weet ik, maar vermoedelijk niet allemaal. (dat is het probleem, hoe weet je dat je iets niet weet?)

  Je zegt: Vervolgens ben ik van mening dat ongevraagde lessen zelden grond vinden om tot bloei te komen.

  Deze les (de kwestie tussen Egbert en mij) was ongevraagd. Wat betekent dat er van mijn kant geen opzet was. Het is het leven zelf wat de lessen aan biedt. Of Egbert er wat mee doet is zijn zaak. Wat ik er mee doe, idem. Bloei zal pas achteraf vastgesteld kunnen worden.

  Je zegt: Je kan vol zijn van een reeds eerder opgedane, bijzondere ervaring en daarmee gepaarde ontwikkeling en denk en zienswijze van jezelf, daarvoor alle begrip. Echter jouw gevonden waarheid is van jou.

  Alleen perceptionele waarheid is van mij. Dat noemen we geloof, overtuiging, mening. Daarnaast is er sprake van een waarheid die absoluut is. Die kan niet mijn eigendom zijn. Ik kan die niet bedacht of geregeld hebben. Dat is absolute waarheid.

  Als ik er vol van ben, dan is het perceptionele waarheid.
  Als ik er leeg van ben, dan is het absolute waarheid.
  Daarom spreekt men ook van Leegte, Stilte, Niets e.d.

  Like

 145. Jan

  Zwerver.

  Iedereen is anders. Ik ga ervan uit dat iedereen (en alles) een rol heeft in het drama van het leven. Iedereen dient daar zelf achter te komen.

  Ik ervaar soms synchroniciteiten. Ik meen dat iedereen dat heeft. Het wordt vaak “toevallig” genoemd. Sommigen hechten er totaal geen waarde aan. Men verzet zich soms heftig, dat het signalen van een “andere” dimensie zou kunnen zijn. Dat zegt wel erg veel vind ik: die heftigheid. Ze ontkennen alle spiritualiteit en zijn Swaab-achtig.

  Anderen gaan zweven, verheerlijken het. Gaan naar waarzeggers en hebben meestal behoefte aan leiding. Ik zie ze vaak in spirituele bijeenkomsten. Ze hebben vaak een zeer hoge dunk over zichzelf. Meestal zijn ze dan met hun laatste leven bezig. Soms tot mijn verbazing spreekt men met elkaar af in een volgend leven. Eenmaal zei een spreker: ik zie allemaal engelen op een rijtje zitten. Tot groot genoegen van de toehoorders en hemzelf: iedereen ging opeens een stapje hoger. Spiritueel exhibitionisme noem ik dat. Ik heb begrepen dat men op die manier zich werelden ontwerpt, waar men vaster in komt te zitten dan de gewone wetenschappelijke materialist met zijn scepticisme.

  Ik zit tussen beiden in. Dat heeft weer spiegelen tot gevolg voor sommigen in beide groepen. Ik ben dan én “zwever” en voor de andere een (slechte) “wetenschapper”. Dat kan soms tot heftige emoties in beide kampen leiden. Gelukkig kan ik dat aan, heb ik de indruk. Zoals de rozenkruisers zeggen: ik ben wel in maar niet van deze wereld. Dat is dan een steuntje als je niet de veiligheid van een groep hebt en er allen voor staat.

  In wezen heeft iedereen een licht en een schaduwzijde. Het is al te gemakkelijk om dat weer op anderen te projecteren. Dat is steeds gevaarlijk: ijdelheid. Ik heb gelezen bij Steiner dat het een hele zware last is, om de laatste trede te betreden. Omdat men dan zo hoog is en zo diep kan vallen door Hybris een zeer geniepige negatieve kracht die zich in het licht hult.

  Door bepaalde dromen en synchroniciteiten laat ik mij leiden. Door me daarvoor open te stellen. Soms weet ik het niet, dan overleg ik met mensen die ik vertrouw, mijn vrouw, vrienden, oud collega’s, mensen uit mijn filosofiegroepje en vrijmetselaars. Meestal is de conclusie: ik doe niks. Ik neem de stap op de trede in mijn pelgrimsreis die voor mij ligt. En dan soms opeens is het overduidelijk.

  Lang geleden in mijn leven zag ik even niks en werd vanaf dat moment anders. Ik hoef helemaal niets meer, maar heb op de een of andere manier een opdracht. Ik weet wel wat het is, maar niet hoe ik het moet doen. Dus doe ik het niet-doen en openstellen voor de wegwijzers in mijn leven.

  Over omgaan met de geketenden in de grot van Plato.

  mattheus 7 geeft leuke adviezen zoals o.a. de paarlen en de zwijnen.
  Dat interpreteer ik, dat een zwijn (een geketende) in zichzelf de heiligheid voelt van de paarlen (de ervaring van het leven) die hem toegeworpen worden door een ander(die het heeft doorleefd). Maar omdat hij het niet kan vatten, niet kan het invoelen kan verwerkelijken bij gebrek aan levenservaring, wordt hij jaloers. (ook spiegelen in de weerkaatsende zuivere parels van de eigen modder) Dan keert het zwijn zich om enz

  Mattheüs 10 : 16
  Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

  Ook dit kan weer gezien worden als de dierentuin in jezelf, als je je eigen zwijnerij niet voldoende kent

  Like

 146. Carla

  @ Zwerver, je zegt: ” Maar hier op dit blog reageer ik anders. Omdat dit een fundamentele les voor de geketenden bevat. En ook voor mijzelf omdat ik nog een issue met de dualiteit heb.”

  Misschien is het raadzaam om te kijken of dat issue te maken zou kunnen hebben met het zien, en het benoemen incl. de kenmerken, wie er in jouw beleving de ‘geketenden’ zijn. Dat je definieert wat het gedrag van een ego-mens ( wat dat ook kan betekenen ) is.

  Het onderscheid maken tussen mensen in ‘geketenden, de ego-mens ( wat hier ook onder verstaan mag worden ? ) e.a. is in zichzelf al duaal.

  Vervolgens ben ik van mening dat ongevraagde lessen zelden grond vinden om tot bloei te komen.

  Je kan vol zijn van een reeds eerder opgedane, bijzondere ervaring en daarmee gepaarde ontwikkeling en denk en zijnswijze van jezelf, daarvoor alle begrip. Echter jouw gevonden waarheid is van jou. De kunst is om de inzichten/ervaringen/denk en zijn-wijzes van anderen te laten bij die ander. Je kan er op enig moment van opveren of niet.
  Laat het zo zijn.

  @ Jan, je geeft een geheel eigen inzicht over het ‘hanteren van de meetlat’. Ik ga graag de diepte in maar in deze hou ik het toch maar bij het moment waarop ik het hanteerde. 😉

  Like

 147. Ik zat ergens nog wat te lezen over de grot van Plato:
  De zon die de aarde helder verlicht komt overeen met onze geest waarmee we de ware inzichten kunnen ‘aanschouwen’. Het weer teruggaan in de grot leidt ertoe dat die ‘verlichte’ weer moet wennen aan het halfduister. Het communiceren met de medegevangenen is nu in feite niet meer hetzelfde aangezien hun kennis over de werkelijkheid nu verschillend is. Hiermee wilde Plato laten zien dat een mens die in de hogere regionen is gekomen, moeite heeft of zelfs weigert zich in te laten met ‘menselijke’ aangelegenheden. Hun ziel snakt ernaar steeds daarboven te vertoeven.

  Dat is precies mijn issue. Waarheid zien is 1 ding, maar hoe ga je daar mee om in de praktijk? Door buitengewone omstandigheden ben ik een jaar terug in een andere bewustzijnstoestand geweest waarin de dualiteit onverdraaglijk werd en een heimwee/verdrietig verlangen naar (opgaan) de Ene ontstond. Maar ja, ik ben nog te jong om dood te gaan. Kennelijk zijn er nog zaken die ik moet leren.

  Wat voor visie kan jij hier op geven, Jan?

  Like

 148. Jan zegt:Ken je de grot van Plato?

  Misschien is het wel handig te realiseren dat als je de grot ingaat en aan de geketenden verteld hoe het buiten is, dat je dan niet wordt geloofd en verketterd.

  ————————————

  Ik ben daar mee op de hoogte. De geketenden zullen de waarheid voor geloof aan zien. Ze zouden niet eens anders kunnen. In het dagelijkse leven laat ik de oprispingen van de geketenden voor wat ze zijn. Dat leert zichzelf, want de ego-mens spiegelt onmiddellijk terug.

  Maar hier op dit blog reageer ik anders. Omdat dit een fundamentele les voor de geketenden bevat. En ook voor mijzelf omdat ik nog een issue met de dualiteit heb.

  Like

 149. jelle vd wal

  @ egbert
  Wij weten gewoon niet hoe onze bovenkamer werkt.
  Naarmate we er meer van weten weten we dat er nog heel veel te weten valt.
  Het boek van Penrose wat ik noemde is het meest geavanceerde wat ik ken, Penrose probeert quantum mechanica toe te passen op neuronen en zo.

  Een neuron blijkt hoogst ingewikkeld te zijn, het lijkt alsof elk neuron aan informatieverwerking doet.
  Hoe, geen mens die het weet.
  Daarmee wordt ons brein oneindig veel ingewikkelder.
  Ik vind het geen probleem iets niet te weten.

  Hoe dan ook, ik zie geen reden te veronderstellen dat de materie waaruit wij bestaan afwijkt van alle andere materie.

  Ik lees Trevelyan over de Britse boerenopstand van rond 1380.
  Wie de pest aan een kerk wil krijgen kan ik het aanraden.
  Ook de Britse katholieke kerk werd steenrijk met verhalen over het leven na de dood, vooral in hel en vagevuur.
  Wie zou er geen kapitalen voor over hebben dat te voorkomen.
  Mijn idee is dat die verhalen over het leven na de dood ons nu nog alle verhalen over geest etc. opleveren.

  Ik was in Sri Lanka in Kandy in de tempel van de tand.
  Daar maakte ik geldbeluste monniken mee, toen begon ik Luther te begrijpen.
  Het valt me op dat er grote overeenkomst is tussen de 14e eeuwse Britse kerk en de Tibetaanse monniken eind 19e eeuw.
  Ook in Tibet was het hiernamaals uitstekend voor afpersing.

  Wikipedia, de illusie daarvan is dat iedereen geschikt is om feitelijke verhalen neer te zetten.
  Ook ik maak er gebruik van, maar ik neem nooit voetstoots aan dat waar is wat er staat.
  De literatuur- en andere verwijzingen gebruik ik graag.

  Like

 150. @Jan, slechts een constatering dat je de leegte niet zo zeer diep ervaren hebt. (vergelijk het ervaren van water en de theorie van de deskundige over water die op de wal staat)

  Alweer een Guru, ééntje die de leegte daadwerkelijk heeft ervaren?

  Wat je innerlijk ervaart daar praat je toch niet over. Is trouwens vaak niet eens in woorden te vatten.

  Wie ben jij om dat te constateren. Of heb je je soms gespiegeld aan Zwerver. Stelletje spirituele clowns. Ja, sorry hoor. 🙂

  Like

 151. Jan

  Hier een video over Draupadi, symbool voor de natuur, het vrouwelijke, de schoonheid, die door demonische krachten trachtten haar te ontkleden. Die de essentie van het mysterie van het leven trachtten te zien onder haar kleding: haar naaktheid. Echter het is Krishna zelf (de incarnatie van de goddelijke kracht van continuering van het leven: Visnnu) die dit voorkomt. Het is de natuur die bid tot de essentie om ongeschonden te blijven verhuld. Omdat de naaktheid de essentie niets meer is.
  conclusie: als men tot de essentie van het leven wil geraken dan verdwijnt het leven zelve.
  Hoor de bede tot “Krishna” van de natuur: “Draupadi” geboren uit vuur.

  Bedenkt dat dit in “Item” vele culturen voorkomt. universeel
  (de voorhang voor het “heiligen der heiligen” in de tempel van Salome bijvoorbeeld)

  Like

 152. Jan

  @Zwerver.
  Ken je de grot van Plato?

  Misschien is het wel handig te realiseren dat als je de grot ingaat en aan de geketenden verteld hoe het buiten is, dat je dan niet wordt geloofd en verketterd

  @Egbert.
  Met respect en waardering voor je ijverig getyp, maar volgens mij kan men (althans sommigen men) in de teksten die je produceert lezen dat je bepaalde zaken ontgaat. Dat is geen diskwalificatie of achterstand of een verwijt maar slechts een constatering dat je de leegte niet zo zeer diep ervaren hebt. (vergelijk het ervaren van water en de theorie van de deskundige over water die op de wal staat)

  @Carla
  Ik heb de indruk dat het de maat nemen van iemand niet te maken heeft met die maat, als datgene wat men in deze cultuur als maatgevend beschouwd. Dat is spiegelen op een ander van een daadwerkelijke aanwezige maat die men zelf werkelijk aanwezig acht. Een soort denkbeeldige onveranderbare standaard: een echte ethiek of moraal of zoiets dat echt kan bestaan.(zou kunnen bestaan)

  Volgens mij is de maat van oorsprong de Egyptische ma at of maät. Dat is niet afmeetbaar van de een op de ander. Wel in het gemanifesteerde leven maar niet in werkelijkheid: die bestaat dus niet. Het is datgene wat uitgaat boven de dualiteit van het leven in dit ondermaanse. Dat wat uitgaat boven goed en slecht. Het is datgene wat in ieders individuele leven op elk moment in het leven in elke omstandigheid anders is. En daar kan verder niets over gezegd worden, maar het wordt gevoeld door diegene die (volgens de Egyptische mythen) niets weegt: geen zwaarte heeft, nergens aan gebonden is.

  Dat is dan de maat die synoniem is met matter, materie, Maria en Mara. De vrouwelijke manifesterende Maan kracht.

  Dat is prachtig (dat ben ik met je eens)(gezien je waardering voor de mooie woorden van Joost) en zilverachtig betoverend mooi, liefelijk en devoot en aanbiddelijk. En ik zou samen met je en iedereen willen zwijmelen over die liefde. Maar het dient bedekt te blijven en is niet de diepere zonnekracht van de oorsprong van het werkelijke Niets. De maat is slechts de aankleding, de verhulling. Onder de maat is de ma-at en daaronder een absoluut niets. Dat is leegte. Kilte die tevens liefde is, beter gezegd de volmaaktheid die neutraal is en eeuwig is en nu. Het is pure ontroering en neemt nooit de maat. Het is de onkenbare god in het vacuüm.

  Like

 153. @Zwerver, Een waarneming omdat ik zaken zie die jou ontgaan.

  Dit betreft tevens een ego gerichte bewering. Je kunt niets afweten van een ander zijn innerlijke beleving en ervaringswereld. Of het nu Jan, Carla, Joost, ondergetekende of wie dan ook betreft.

  Ik zou daar in tegen ook kunnen stellen dat jouw ego mens in actie kwam door te stellen dat je meer ervaring hebt dan mij en dat betreft in dit geval niet slechts jouw waarneming (een subjectieve aangelegenheid) maar tevens ook jouw conclusie die je eraan verbindt.

  Je schrijft: Carla echo-de ook nog even mee dat zo’ n uitspraak dodelijk kan zijn. Waarmee ze het ego-uitgangspunt weer gaf.

  Dat is Carla’s mening, heeft niets met echoën te maken, als ik nu vind dat weerloze mensen niet afgeslacht mogen worden betreft dat ook mijn ego gerichte visie. Er zijn ook ego’s die daar anders over denken.

  Het probleem met jou is dat je psychisch op de loop gaat met het concept van waarneming en het ego loos zijn, conform jouw eigen denkbeelden hierover zou je je eigenlijk mond niet eens meer open moeten trekken.

  Kijk eens Zwerver, Zen behelst waarneming van de hectiek van het eigen brein, dat doe je alleen en in stilte, daardoor begin je inderdaad bepaalde innerlijke patronen te ontdekken, maar die schrijf ik hier niet op, dat is persoonlijk.

  Maar in het alledaagse (virtueel) communicatief gebeuren kun je je ego niet uitschakelen, althans dat zou nogal problematisch kunnen worden, als ik bijv stel dat ik lijnrecht tegenover Wilders sta en dat met argumentatie onderbouw betreft dat mijn ego gerichte visie, dat gegeven is in wezen van toepassing op elke visie die hier door posters wordt gedebiteerd, Jan vind dit, Joost vind dat, Carla vind zus, Egbert vind zo, duidelijker kan ik het niet uitleggen, ik hoop dat het een beetje beklijft.

  Zo niet, I’ll rest my case. 🙂

  Like

 154. Jan

  Egbert.
  Lees nu eens goed, zonder van alles in te vullen.
  Dan begrijp je Zwerver misschien ook.

  Iets is waar of onwaar
  Iets is waar als het een juiste representatie is van de werkelijkheid.
  Iets is onwaar als dat niet zo is.

  De absolute waarheid is een soort literaire hyperbool. Je hebt geen waarheid in gradaties.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperbool_%28stijlfiguur%29

  Ik heb het over de werkelijkheid.
  definitie:
  Iets is werkelijk als een waarnemend bewustzijn er werkelijkheid aan toekent. Dat is het objectief idealisme.

  Het is er wel, maar het is er niet: je gelooft het en daarom is het werkelijkheid voor je. Dat is dus méér dan waarheid. De overtuiging dat iets echt “werkelijk” bestaat.

  Dat kan iedereen in deze wereld waarnemen, het is de oorzaak van ruzie en oorlog en misverstanden. Iedereen leeft in zijn eigen werkelijkheid. En het wordt uitgevochten onderling op het terrein van de waarheid. Een subject weet dat er één werkelijkheid is en dat is zijn eigen (geprojecteerde) enige werkelijkheid waar vanuit hij leeft. Als een ander iets anders voorsteld, dan zal het eerste subject dat zien als een onwaarheid, omdat hij uitgaat van slechts één werkelijkheid. De ander moet zich dus vergissen of hij bedriegt de zaak of hij heeft de waarheid niet. Die ego-mens kan zich niet voorstellen dat er een andere werkelijkheid is dan die van hemzelf.

  Snap je me nu? Daarom lees je mijn woord werkelijkheid steeds als “waarheid”. Ik schrijf het steeds weer opnieuw, en je herhaalt het steeds weer verkeert.

  Nu over de absolute werkelijkheid: die bestaat dus niet.
  Dat is de leegte. Als je nu herleest wat Zwerver schreef op 21:17 terwijl ik tegelijk hetzelfde schreef : 21:21 dat is toch een synchroniciteit hè ? Dat is projectie in twee spiegels tegelijk.

  Over hoe de tekst dus toch kan spiegelen, je kan het lezen !!

  Like

 155. Jan zegt: Soms is het ook mogelijk, dat we elkaar spiegelen. Dan valt er iemand door de mand zonder dat hij het zelf doorheeft.

  ———————-

  Alle mensen spiegelen elkaar. Jij en ik ook. Wat de mens IS , is Liefde. Liefde die in essentie nergens op gericht is. Zolang de mens nog in de ego-modus verkeert zal hij ego spiegelen en ego zien. De Christus mens is zijn afkomst bewust en weet dat Liefde zichzelf herkent. Liefde zal altijd zichzelf zoeken. De Geliefden herkennen in elkaar zichzelf. Dat heeft geen woorden nodig, dat gaat helemaal vanzelf.

  Best wel een mooi systeem, iedereen krijgt de wereld die hem of haar toe komt. En dat is niet omdat God rechtvaardig is, het inherent aan de eigenschappen van God’ s droom.

  Like

 156. @Egbert

  Ik blijf keuzeloos waarnemen. Ik schreef: Ik heb dus gewoon wat meer ervaring dan jij. Dat was een keuzeloze waarneming.
  Een waarneming omdat ik zaken zie die jou ontgaan.

  Daarop kwam de ego-mens (de doener) in actie die stelde dat ik niks van jou binnen wereld wist. Maar daar deed ik ook geen uitspraak over! We waren het eens over jouw credo en aan de hand daarvan trok ik die conclusie.

  Carla echo-de ook nog even mee dat zo’ n uitspraak dodelijk kan zijn. Waarmee ze het ego-uitgangspunt weer gaf.

  En voor mij? Voor mij voltrekt dit volgens mij volledig bekende patronen. In je laatste reactie schrijf je weer dat ik je tegen val. Het is de ego-mens die verwachtingen heeft. Ik heb geen verwachting over jou, ik neem slechts waar.

  Wat er feitelijk is gebeurd is dat ik een terloopse opmerking maakte waar jouw ego een bedreiging in zag. Dat is doen. De doener (ego-mens) reageert op allerlei zaken die hij als een bedreiging ziet. Je zal het wel af doen als ge-psychologiseer, maar het is fundamentele zelfkennis. (ik ben ook ego-mens geweest)

  Like

 157. @Zwerver, En natuurlijk gaat de ego-mens steigeren als je hem er mee confronteert, dat is nu eenmaal zijn aard.

  Zeker als je hem er op wijst dat hij de fout in is gegaan, oordeelt niet opdat….,
  het verschil tussen theorie en praktijk noemen ze dat. Als het er echt op aankomt………..blijf jij je ook driftig verschansen achter je eigen ego.

  Je valt me wel een beetje tegen Zwerver.

  @Jan, ben je het met de volgende uitspraak eens:

  Als de absolute waarheid (bedoel je waarschijnlijk i.p.v. werkelijkheid) al mocht bestaan ontstijgt hij m.i. ten éne male aan onze menselijke perceptie.

  Je schrijft: Waarheid is volgens mij de juiste afspiegeling van de werkelijkheid.

  Dat betreft een subjectieve aangelegenheid, want ieder heeft nu eenmaal zijn eigen ………..juist.

  We kunnen elkaar spiegelen d.m.v het geschreven woord, maar ik ben niet in staat me een oordeel over jouw binnenwereld aan te matigen, want die ken ik niet, nog te na gesproken in hoeverre jij daar zelf zicht op hebt, maar dat gegeven geldt natuurlijk voor iedereen.

  Like

 158. Jan

  @Egbert ik schreef: “Waarheid is volgens mij de juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Nu meen ik dat er geen absolute werkelijkheid bestaat.”

  Dat bedoelde ik dus precies zoals ik het schreef.

  Over Het gelijk en ongelijk betreffende het mysterie van het leven. Dat heb ik van Ulrich Libbrecht, zoals ik in eerdere blogs al geschreven heb. En daar ben ik het mee eens.

  Soms is het ook mogelijk, dat we elkaar spiegelen. Dan valt er iemand door de mand zonder dat hij het zelf doorheeft.
  Een goede leermeester is de humor en de zelfspot of het tandengeknars en wenen. Dat dan de aap zonder mouw die in het volle licht is getreden.

  Like

 159. Jan zegt: Waarheid is volgens mij de juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Nu meen ik dat er geen absolute werkelijkheid bestaat.

  ————————-

  De ego-mens kent geen absolute werkelijkheid/waarheid. Omdat de ego-mens uit zijn aard subjectief is. Daarom dienen we te kijken WAAROM de ego-mens geen waarheid kan zien. Hiervoor moeten we naar de dualiteit. De ego-mens spiegelt zichzelf in zijn omgeving. En omdat je op een grasveld snel uitgespeeld bent, spiegelt de ego-mens zich aan zijn medemens.

  Wat gebeurd er dan? De ego-mens ziet ego. Pedant ziet pedant, afgunst ziet afgunst etc etc etc. Puur zelfkennis, maar uiteraard ziet de ego-mens dat niet. Daarvoor is hij dan ook ego-mens.

  Dit is de onverloste mens, verdreven uit het paradijs. Zich schamend voor zijn naaktheid. Gelukkig lopen sprookjes altijd goed af. Want toen de bijbel eigenlijk al af was kwam daar de verlosser: JC.

  Enfin, ik ga het hele verhaal over JC hier net weergeven. Maar aan het eind van het rit zag JC de lege spiegel.
  De ego-mens werd verloste mens. (wederopstanding)

  O ja, we hadden het over waarheid. In de lege spiegel wordt het onzichtbare gereflecteerd: waarheid! De kern van religie gaat juist over waarheid.

  Maar de ego-mens kan dit niet zien, dus die zal het altijd zien als subjectieve waarheid. En hoppakee…daar breken de hoekse en kabeljauwse twisten al weer uit. Of we het nu hebben over WO2 (die we vandaag herdenken) of de ego-twistjes hier op het blog: het onderliggende principe is hetzelfde. Op alle niveau’s is het waarneembaar.

  Totdat het principe van ritme weer zijn intrede doet. Na WO2 die het heftigst in zijn soort was kwam een vrede die ook ongekend was. Zo zal op dit blog ook de vrede weer uitbreken. Totdat…enz enz.

  Jij weet ook dat het gehele Universum aan principes onderhevig is. Dat komt omdat het Universum mentaal is (geest) Die principes zijn ook in jou en mij zichtbaar en zo kunnen we ze leren kennen en in ons voordeel te gebruiken.
  (voor de ego-mens: geen ego-voordeel)

  Dat houdt ook wei wu wei in. De principes in jezelf herkennen en zo komen naar eenpuntsgerichtheid. Doen het niet-doen. Het doen laat je aan de doeners over die niet weten dat waarnemer en waarneming een en dezelfde zijn. Het zien van waarheid is het zien dat de ego-mens de principes niet kent en ook niet gebruikt. Het zien van waarheid is zien dat de ego-mens uit zijn aard geen waarheid kan zien. En natuurlijk gaat de ego-mens steigeren als je hem er mee confronteert, dat is nu eenmaal zijn aard.

  Like

 160. @Zwerver heb je nu wel door dat in je laatste drie posten je eigen egootje in allerlei bochten probeert te wringen om gezichtsverlies te voorkomen, i.p.v. gewoonweg toe te geven dat je fout zat. Je kunt helemaal geen zicht hebben op de binnenwereld van de ander, laat staan er over gaan oordelen.

  Bovendien ontpop jij je nu zelf ook nog eens als een dogmatische gelovige. Dus komt de aap alsnog uit de mouw.

  Je zou er inderdaad haast van gaan wenen en tandenknarsen.

  @Jan, Waarheid is volgens mij de juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Nu meen ik dat er geen absolute werkelijkheid bestaat.

  Als de absolute waarheid (bedoel je waarschijnlijk i.p.v. werkelijkheid) al mocht bestaan ontstijgt hij m.i. ten éne male aan onze menselijke perceptie.

  Iedereen heeft gelijk en ongelijk en we moeten handelen zoals we handelen volgens Spinoza kenner Miriam van Reijen, dus haar standpunt. kijk maar eens op youtube.

  Dan maar ter afsluiting van al het gesteggel, of zou dit weer opnieuw agitatie genereren, ik mag toch hopen van niet.

  Like

 161. Jan

  @Zwerver 5 mei 2016 om 17:52 “Ik bezit de waarheid” dat is machtsgevoel ! enz Dat komt dus zoals geschreven van Nietzsche. Leuk om te lezen hoor!!

  Waarheid is volgens mij de juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Nu meen ik dat er geen absolute werkelijkheid bestaat.

  Vandaar dat iedereen gelijk heeft over zijn waarheid betreffende zijn (eigen) werkelijkheid. Dat voel je ook zo: een gevoelsovertuiging, dat noem ik dan fideïsme. het gevoel overheerst de rede, en de rede legt zich daar bij neer. “Fideïsme” geleerd van DLT in verband met Kali aanbidders en de christelijke superioriteit bij Engelse het afslachten van Indiërs. De superioriteit dus van het christelijk geloof, volgens DLT. Volgens mij ALLE religieuze overtuigingen. (Dus inclusief die van mij als Deus sive Natura)

  Behalve het begrip waarheid in een gesloten axiomatisch mentaal ontworpen systeem. Bijvoorbeeld een wiskundig systeem. Daar kan je dus zonder voorbehoud zeggen dat iets waar is. Bijvoorbeeld dat 1 + 1 = 10 in een binair systeem en dat 1 + 1 = 2 in een decimaal systeem. Maar zo’n axiomatisch systeem is geen goede afspiegeling van de werkelijkheid (onvolledig). Tenminste als ik dat goed begrepen heb van Gödel. zie filosofische consequenties van axiomatische stelsels.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Onvolledigheidsstellingen_van_G%C3%B6del#Filosofische_consequenties

  Dus ik zal alweer mijn mening bijstellen,

  “Iedereen heeft zowel gelijk als ongelijk tenzij het te maken heeft met bewijzen binnen een gesloten axiomatisch systeem.”

  Dat is dan eenvoudig, je geeft een computer de opdracht het uit te rekenen: dat is dan de waarheid binnen dat systeem. Loopt de computer vast, bijvoorbeeld in een eindeloze lus, dan is het systeem zelf fout.

  Hum hum, nu kom ik tot de ontdekking dat een computer handiger is dan een mens wat betreft de waarheid. Een mens loopt niet vast, maar wordt gek, dan sluit je hem op en heb je geen last van hem. Nadeel: misschien heeft hij wel echt god gezien in het vacuüm. (het plaatje van Droste)

  Ik dacht dat de lachende theoloog die geen theoloog is maar filosoof hier een kenner in is. Maar dan verberg ik me weer achter een onwetende lachende ketter. Hee dat is vreemd, deze laatste zin is dubbelzinnig. Dat woordje “ketter” sloeg op mijzelf.

  Nog even over dat mijn mening dat iedereen zijn werkelijkheid heeft en er geen absolute werkelijkheid is. Dat is dus een soort onvolledigheidsstelling die analoog is aan die van Gödel maar die geldt voor alle mentale stelsels. Niet dus beperkt voor axiomatische wiskundige getalssystemen met wiskundige bewijzen. Dat betekent dus dat bij multipele persoonlijkheidsstoornissen, ieder deel persoon ook weer zijn eigen werkelijkheid heeft.

  Mijn conclusie is dat het geen zin heeft om ruzie over de waarheid te maken noch over ervaringen noch over geloof. En dat ik vind dat ik weer lekker te keer ben gegaan.

  We zitten als weer bijna aan reactie 100. Paul zal wel blij zijn (of niet ? Paul ?).

  Like

 162. Jan zegt: Wie het gevoel heeft “Ik bezit de waarheid” dat is machtsgevoel ! Het gaat dan volgens hem over macht “boven” de ander.

  ————————————–

  Waarheid IS…

  Niemand kan die waarheid bezitten. Wel WETEN.

  Like

 163. Egbert zegt: Maar ik wist het al toen hij over een verdeeld qi begon

  ————————-

  Je wist het al omdat je je eigen waarheid hoger inschatte dan die van een ander (ik in dit geval) Dat noem ik dan weer hoogmoed.

  Like

 164. Carla zegt:Zo’n uitspraak kan net zo ‚dodelijk’ zijn als wanneer iemand zegt: ” Jij bent nog niet zover…”
  ———————–

  Voor ego is dat dodelijk, dat klopt. De ego-mens ziet verdeeldheid en verdraagt het niet als een ander verder is of meer weet. De ego-mens begint te zwammen over hoogmoed, pedant etc etc. De ego-mens ziet, voelt en leeft in verdeeldheid.

  Jan is pragmatischer dan ik en zegt: iedereen heeft zowel gelijk als ongelijk. En daar heeft Jan gelijk in. (en ook ongelijk…lol…)

  De ego-mens denkt dat er overal een populariteits-wedstrijd gaande is. Jezus leerde al over de haan en die drie keer kraaide. In de wereld van verdeeldheid koop je niks voor populariteit.

  Het leven is een les. Een les die God uitdeelt. Het is een les in Liefde. En voor hen die les niet wensen te leren is er geween en tandengeknars….

  Like

 165. @Jan, jammer eigenlijk dat Zwerver na het debiteren van zoveel wijsgerige reflecties vervolgens nog eens op zo’n platte manier door de mand valt.

  Maar ik wist het al toen hij over een verdeeld qi begon, dat hij zich nu op deze wijze zou gaan profileren had ik niet gedacht.

  Je schrijft: Wie het gevoel heeft “Ik bezit de waarheid” dat is machtsgevoel ! Het gaat dan volgens hem over macht “boven” de ander.

  Eens.

  Je schrijft: Derhalve kies ik voor: “iedereen heeft zowel gelijk als ongelijk”.

  Die uitspraak zou je ook heel goed kunnen terugkoppelen naar Deus sive natura.

  Nou ik moet gaan trainen, (hardlopen) niet veel zin in, maar beloofd is beloofd. 😦

  Like

 166. Jan

  @Egbert 5 mei 2016 om 13:38
  “Om even te Jannen, hebben we in feite allemaal niet gelijk.:-)

  Ik maak er maar van:
  “We hebben allemaal zowel gelijk als ongelijk.”

  En @Egbert en Carla

  De uitspraak:
  “Ik heb dus gewoon wat meer ervaring dan jij.”,
  dat hoef je niet te zien als waardeoordeel. In een slechter-beter context in de richting van “je bent nog niet zo ver” Het leven is toch geen wedstrijd?.

  Als gezegd wordt dat iemand meer ervaring heeft, denk ik dan, oh, dat zou best mogelijk zijn. Net zoals in het water vallen. De een theoretiseert over water en zwemmen. De ander die heeft er ervaring in.

  Beiden hebben gelijk en ongelijk. Qua ervaring of kennis of hypothese of theorie of geloof. En ik lees dan bij Nietzsche:
  over de leer van het machtsgevoel in de vrolijke waarheid.

  Wie het gevoel heeft “Ik bezit de waarheid” dat is machtsgevoel ! Het gaat dan volgens hem over macht “boven” de ander.

  Derhalve kies ik voor: “iedereen heeft zowel gelijk als ongelijk”.

  En als iemand meent dat dat niet kan, wil ik graag uitleggen hoe ik dat bedoel.
  Ik zie wel dat dit item: God laat zich niet in het vacuüm persen klopt: het is als een duivel in deze menselijke gemeenschap aanwezig.

  Like

 167. @Carla, ik vind een dergelijke uitsprak gewoonweg pathetisch en kan deze zeer zeker wel op zijn waarde schatten.

  En dan hebben we het n.b. over inzicht……………nou, daar valt nog wel het e.e.a. bij te spijkeren.

  Like

 168. Carla

  …..” Ik heb dus gewoon wat meer ervaring dan jij…..”
  Zo’n uitspraak kan net zo ‘dodelijk’ zijn als wanneer iemand zegt: ” Jij bent nog niet zover…”

  Ik gun je met alle liefde jouw ervaringen @ Zwerver. En ik hoop, zoals @ Joost zo mooi verwoord dat het je op mag richten, je opgericht mag blijven, dat de levensgeest je mag blijven bezielen.

  Bedenk echter wel dat het jouw ervaringen zijn en je nimmer een ander de maat mag/kan nemen door er jouw meetlat naast c.q. op te leggen.

  Like

 169. @Zwerver, Ik heb dus gewoon wat meer ervaring dan jij. Wat voor mij ervaring is, is voor jou (nog) geloof.

  Tjonge, jonge wat een pretentie, 🙂 nu maar even het volgende dan Zwerver:

  a) N.i.v.e.a. (Niet invullen voor een ander).

  b) Je weet helemaal niets van mijn innerlijke ervaringen en binnenwereld, behalve wat globale zaken welke ik op dit blog vermeld, ergo je (loze) bewering is op drijfzand gefundeerd.

  Maar als jij hier graag de Guru uit wil hangen, be my quest.

  Like

 170. Dat is precies mijn credo, Egbert. Ik heb dus gewoon wat meer ervaring dan jij. Wat voor mij ervaring is, is voor jou (nog) geloof. Het is net als met qi. Wie dat niet ervaart die denkt dat de ander maar iets verzint.

  Like

 171. @Zwerver, Jij en ik bestaan in de geest van God. Zou je in een kenbare God gaan geloven dan wordt je zelf ook weer schepper van God. Ken je het Droste effect?

  Nee het woordje Droste associeer ik met chocola, maar jouw denkbeelden en uitspraken over de droom van God zijn voor je eigen rekening, het zijn maar woorden en zegt mij persoonlijk niets, je kunt erin geloven, maar daarmee houd het op.

  Je schrijft: En ik verfoei ook het gebruik van het woord God. Vanwege de connotatie met dogmatische christenen. Maar he…zij bepalen de gang van zaken niet

  Heb je niet door dat je op deze wijze alweer bezig bent een vijandsbeeld te creëeren, omdat het haaks staat op je eigen mens en wereldbeeld. (levensbeschouwing).

  Om even te Jannen, hebben we in feite allemaal niet gelijk. 🙂

  Ik volg het credo van de Zenboeddisten, be alert, pay attention and believe nothing, until you experience it.

  Like

 172. @Jan Jammer dat je het niet begrepen hebt.

  Ik denk dat jij het op jouw beurt niet goed hebt begrepen, de term op zich spreekt al voor zich.

  Je schrijft: Survival of the fittest laat na enige tijd zeer zeker geen imbeciel leven maar wel een normale baby.

  Deze zin klopt toch voor geen meter.

  Zie het niet als een baby maar gewoonweg als een organisme wat over voldoende levenskracht beschikt om te overleven en verder uit te groeien. Of het tegendeel.

  Je schrijft: Ik zou eerder zeggen dat de mogelijkheden van de moderne medische wetenschap grote ethische problemen veroorzaakt

  Voor wie?

  De rest van je betoog impliceert jouw persoonlijke visie, daar heb je natuurlijk recht op maar kan ik weinig mee.

  Like

 173. joost tibosch sr

  Met het oude waardevolle chi-denken wil ik op deze bevrijdings-en hemelvaartsdag toch ook het oude hemelvaartsverhaal vermelden. Onze moderne wetenschappelijk ontwikkelde hersens hebben moeite met oude taal en dus denken. Letterlijk lezen van het oude hemelvaartverhaal is met ons wereldbeeld zelfs onmogelijk geworden.

  De eerste christenen hadden het echter met hun wereldbeeld over hun geloof dat JHWH ondanks Jezus’afgang hem “op het beslissende moment(=joods:derde dag) met Zijn sterke rechterhand omhooggetrokken heeft aan zijn rechterzijde”

  Oude beeldspraak kan ook door moderne hersens begrepen worden. Is het zo vreemd dat mensen bij al hun gebleken menselijke onmacht toch blijven geloven dat met geïnspireerde menselijke (wmb ook chi-)inzet “overeind komen”, “bevrijding” en “hemelvaart” mogelijk blijft .

  Like

 174. Egbert, de droom van God is geen geloof. Dat gedeelte heb ik al in ruime mate uitgelegd. Eenmaal de waarheid doorzien begrijpt de mens waarom God niet gekend kan worden.

  Jij en ik bestaan in de geest van God. Zou je in een kenbare God gaan geloven dan wordt je zelf ook weer schepper van God. Ken je het Droste effect?

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Droste-effect

  Door te geloven in God sluit je juist af voor de waarheid. Voor jou is er nog hoop. Je ben agnost heb ik begrepen. Feitelijk ben ik dat ook. En ik verfoei ook het gebruik van het woord God. Vanwege de connotatie met dogmatische christenen. Maar he…zij bepalen de gang van zaken niet! Bovendien heet het hier van Goden en mensen.

  En omdat het hele zichtbare Universum in wezen mentaal is -net zoals jij en ik- kunnen we via zelfkennis achterhalen hoe de hele boel in elkaar steekt. Iedere vorm van mentale kennis op doen is in wezen levensgevaarlijk omdat het tot geloof kan leiden.

  In feite doe jij het dus heel goed met je kritische houding. Want als je mij zou geloven dan onderzoek je niks.

  Like

 175. Jan,
  Die kip en het ei lijkt nog steeds een probleem. Er was niet eerst een kip of een ei. Er waren verre voorouders van de kip. Die voorouders hadden ook weer voorouders enz. Wat ik wil zeggen is dat we uiteindelijk bij de verste voorouders van alle biologisch leven uitkomen: de cellen. Enkelvoudige cellen groeien uit tot steeds complexere groepen van cellen. Over de miljoenen jaren kregen we dan de complexe biologische wezens zoals we ze nu kennen. De volledige geschiedenis van die evolutie zullen we uiteraard nooit kennen, maar dat is de meest gangbare hypothese op dit ogenblik. We weten n.l. dat de aarde aanvankelijk een gloeiende bol was,. Nadat het oppervlak was afgekoeld, beneden de 50gr C, is de biologische evolutie gestart. Water, koolstof, fosfor, zuurstof en stikstof vormden moleculen die uiteindelijk uit groeiden tot cellen. De rest van de geschiedenis kennen we dus zoals gezegd heel vaag. De puzzel valt nog niet volledig in elkaar.
  Wat we wel kunnen zeggen dat er geen enkel superwezen tussen gekomen is om biologisch leven mogelijk te maken.
  Velen blijven bij het idee dat we leven niet kunnen omschrijven. Leven is de vorming van steeds ingewikkelder cellen over de geschiedenis heen. Vanaf welk ogenblik we over leven spreken is van geen belang. De vorming van eiwitten wordt veelal geen leven genoemd. Slechts vanaf cellen spreken de wetenschappers over leven. Ieder zijn visie daarover.

  Like

 176. Jan

  Lieve hemel, wat richt ik nu weer aan?

  Het ging over chi.

  Ik wilde chi aannemelijk maken als oorzakelijk levens principe met het voorbeeld van het optreden van “levensvatbaarheid”.

  En ik toonde aan dat het principe van “survival of the fittest” NIET te maken heeft met de levensvatbaarheid. Door wat dat betreft, een “normale” baby te vergelijken met bijvoorbeeld een imbeciel.

  Ik meen dat bekend is dat imbecielen niet zelfstandig kunnen leven. Het is zelfs zo dat de verzorging zo intensief is, dat er meerdere verzorgers nodig zijn voor één imbeciel. In de dierenwereld is dat anders. Bij het blijken van een defect in het organisme “vermoorden” de ouder(s) het jong. Zo hoorde van iemand met tranen in de ogen dat ze had gezien dat een eend een jong pijltje doodtrapte met een gebrek.

  Het ging mij dus uitsluitend over chi en levensvatbaarheid.

  @Egbert:
  -dat het weinig met intelligentie te maken heeft, lijkt me evident
  -maar je opmerking van Survival of the fittest, had ik dus al bij voorbaat de grond in geboord. Jammer dat je het niet begrepen hebt. Lees de nadere argumentatie hierboven maar na. Survival of the fittest laat na enige tijd zeer zeker geen imbeciel leven maar wel een normale baby. Toch zien we het omgekeerde: dus de chi hangt niet af van het door de neo-darwinisten gehanteerde begrip

  -Dan het volgende citaat.
  “Maar dankzij de moderne medische wetenschap kunnen ouders zelf beslissen of ze een geestelijk gehandicapt kind zouden willen opvoeden.” Dat lijkt me niet juist als een kleine opmerking in de marge: vooral dat “dankzij”. Ik zou eerder zeggen dat de mogelijkheden van de moderne medische wetenschap grote ethische problemen veroorzaakt. En los van het ethische, als we de lessen van Nietzsche leren, dan zegt hij dat het nastreven van geluk (dus bijvoorbeeld geen ongelukkig kind) impliceert dat je ook ongeluk afroept. Daarom leven de Stoa ook in balans. En die optredende dualiteit zie ik optreden in de natuur: Bijvoorbeeld softenon kinderen. Dat noem ik dan de wet van Karman. Als ik luister naar de Faust van Goethe, dan zie ik de tegenwoordige moderne medische wetenschap meer als tegennatuurlijke magie ofwel: zwarte kunst.

  Ik sluit me aan bij Zwerver die het heel kernachtig samenvat met: het is de droom van god.
  En dan nog dit: laten we er geen nachtmerrie van maken door het pad van Tao te bewandelen.

  Like

 177. @Zwerver: Ik ken mensen met het syndroom van Down die meer begrepen hebben van dat wat we hier bespreken dan al die intelligente meneertjes en mevrouwtjes

  Ik had het over de vrije keuze van de ouders, niet over hoe wijs Downers kunnen zijn, dat weet ik niet, lijkt me in deze ook niet zo relevant.

  Je schrijft: Maar waar aan dan? Aan de droom van God….

  Tja, dat is jouw geloof.

  Like

 178. Ik ken mensen met het syndroom van Down die meer begrepen hebben van dat wat we hier bespreken dan al die intelligente meneertjes en mevrouwtjes ….

  Soms lijken mensen niet aangepast. Maar zijn het juist wel.

  Maar waar aan dan? Aan de droom van God….

  Like

 179. @armandmaes: Virussen worden aangestuurd door het erfelijk materiaal dat ze hebben. Ze hebben wel geen DNA. Ze maken gebruik van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen.

  Dat had ik zelf immers al benoemd als parasieten,

  Alles is energie, alles is trilling, zoals je schrijft, best mogelijk, dan ook nog op allemaal verschillende frequenties, zou het zo werken, alles stroomt, Panta Rei.

  (Nogmaals) we weten niet wat leven is. De oosterse visie hierop is zo gek nog niet.

  @Jelle: Het idee van neuronen als transistoren is al vele jaren verlaten.
  Neuronen lijken zelf aan informatieverwerking te doen.
  Hoe dat dan werkt weten we niet.

  Dat ben ik met je eens. Maar wat stuurt de neuronen aan.

  Je schrijft: Wikipedia ontkent dat er geleerden zijn.

  Is dat zo, op welke wijze dan.))

  @Jan, als een idioot of imbeciel over genoeg levensenergie, levenskracht beschikt, zou je van voldoende levensvatbaarheid kunnen spreken, dat heeft weinig met intelligentie te maken, maar meer met de survival of the fittest, het hangt er vanaf hoe je het begrip “het meest aangepast” interpreteert.

  Maar dankzij de moderne medische wetenschap kunnen ouders zelf beslissen of ze een geestelijk gehandicapt kind zouden willen opvoeden.

  Like

 180. Jan

  Het gaat aardig te keer hier.
  Is het de fysiologie of de chi, zoiets wat was eerder de kip of het ei.

  Het begint al met het opflitsen van de eicel als de zaadcel haar aanraakt. Licht in de duisternis ! Niet zo lang geleden voor het eerst gefotografeerd bij menselijke cellen.
  Dan zie ik een selectieproces van vaderlijk en moederlijk DNA
  Is dat causaal bepaald of vrije wil ? Ik weet het niet. Het lijkt zo willekeurig.
  Dan spreekt men van “levensvatbaarheid”. Kijk, dat is nu mooi. Er moet dus chi zijn (of een andere naam) en die chi kan je opmerken door de levensvatbaarheid. Algemeen aanvaard begrip, echter niemand kan het verklaren.
  Want soms is een idioot of imbeciel levensvatbaar en soms een “normaal” embryo / foetus / baby niet. Zelfs maanden later met wiegendood. Dus kom niet aan: de natuur selecteert op de meest aangepaste. Ik noem het, het terugtrekken van chi.

  Like

 181. Egbert,
  Virussen worden aangestuurd door het erfelijk materiaal dat ze hebben. Ze hebben wel geen DNA. Ze maken gebruik van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen.
  De vurende neuronen of in andere woorden de processen in de hersenen worden i.d.d. aangestuurd door de zintuigen maar op hun beurt sturen zij de armen, benen enz. aan.
  Vermits alles uit trillingen bestaat en pakketjes energie vormen die op hun beurt massa vormen, is de mens een constructie van trillingen. De aard van de constructie bepaalt wat iets is: dode materie of biologisch leven. Biologisch leven kan heel eenvoudig zijn maar ook zeer complex. Daarom is het zo moeilijk om bv een beeld te schetsen van alle processen die bij de mens plaatsgrijpen.
  Uiteindelijk bestaat ieder proces uit trillingen met verschillende golflengte.

  Like

 182. jelle vd wal

  @ egbert
  ” De vurende neuronen herbergen deze kracht zelf niet in zich, maar worden door een externe oorzaak aangestuurd. Dat geldt natuurlijk voor alle fysiologische processen welke in het lichaam plaatsvinden.”

  Het idee van neuronen als transistoren is al vele jaren verlaten.
  Neuronen lijken zelf aan informatieverwerking te doen.
  Hoe dat dan werkt weten we niet.
  Roger Penrose, ‘The Emperor’s New Mind, Concerning computers, minds, and the laws of physics’, 1989 Oxford
  We weten ook nog steeds niets in feite van de gekke koeienziekte.

  Like

 183. valere De Brabandere

  – Qi…, levenskracht en energie… ; een ander zicht op het absolute “zijn” van de eeuwige, wetmatigheden van de logos, als absolute wil, energie, schepper van al, wat is…

  Like

 184. @armandmaes: zoals ik al eerder stelde: mijn kernvraag waardoor het virus nu zijn ding kan doen, dus wordt aangestuurd, daarop bleef men het antwoord schuldig. Jij ook.

  Je schrijft: Levenskracht is zoiets als de ziel. Het bestaat niet letterlijk

  De vurende neuronen herbergen deze kracht zelf niet in zich, maar worden door een externe oorzaak aangestuurd. Dat geldt natuurlijk voor alle fysiologische processen welke in het lichaam plaatsvinden.

  Dit gegeven is al duizenden jaren bekend, nu moet de wetenschap het nog proberen te ontdekken, net als dat met de moderne fysica het geval was.

  @Joost ik benoem qi, prana niet als spirituele energie, dat maak jij er van. Of iemand anders.

  Ook doe ik er niet gewichtig over, waarom zou ik.

  Weten we wat leven nu precies is, Nee, op wat vage wetenschappelijke theorietjes na hebben we geen enkel idee.

  Wie weet komt de wijsheid dan toch uit het Oosten.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Qi_(concept)

  Like

 185. joost tibosch sr

  Van mij mag qi ook een andere naam hebben hoor.
  Daar doe ik niet moeilijk over. We hebben het hier over levenskracht, spirituele energie. Maar dat schrijft zo omslachtig, qi is gemakkelijker.

  Net zoals ego-mens gemakkelijker schrijft als afgescheiden mens. En de afgescheiden mens heeft uiteraard geen weet van qi. Behalve dan in de vorm van stress en lichamelijke klachten. Zo valt alles weer op zijn plaats.

  Like

 186. joost tibosch sr

  Zwerver,Egbert Onze fysivca heeft niet zoveel met qi. Ook bekend dat met name met onze moderne toegepaste psychologie, die naast kritiek ook waardering en nieuwe woorden heeft voor het oude qi. Je hoeft met die oude term niet meer gewichtig te gaan zitten doen! PS @Vanderwal Anoniem ben ik!

  Like

 187. valere De Brabandere

  – Misschien is er ook niets van Einstein om zich aan te trekken…
  – En wordt de hoofdformule uit de wetenschap E=mc2 uitgebreid tot E=mc2= Psy, …waar Psy staat voor dat enig absolute ‘zijn’ van de ‘logos’ als absolute wil, die energie…massa…materie en alles wordt…

  Like

 188. @valere De Brabandere

  Wat J.Bochenski zegt moet je je niets van aan trekken.
  Natuurlijk is er een absoluut zijn. Maar daar heb je als zoekend mens niks aan. Je eigen ‘zijn’ daarentegen is op te merken. Of ‘ben’ jij niet?

  Like

 189. @jelle vd wal zegt:

  Qi is geen concept maar een kracht die de mens in zichzelf kan opmerken. Voor mij net zo gewoon als mijn armen en benen. En net zoals ik weet dat jij ook armen en benen hebt (afgezien van een ongeluk of afwijking) heb jij ook die qi. Dat is geen geloof, dat is vast stellen.

  Like

 190. valere De Brabandere

  -…” Zijn en Niet-zijn”…volgens J.Bochenski is het enige absolute “zijn” de eeuwige, wetmatige ‘logos’, waaraan alles contingent is, en die men kan zien als die andere ‘god’ …

  Like

 191. Egbert,
  Of men een virus als levend wezen beschouwt hangt af van het standpunt dat men inneemt. Een virus kan i.d.d. niet bestaan zonder gastheer. Sterft de gastheer dan sterft het virus, als het geen nieuwe gastheer vindt. Het virus maakt gebruik van de organen van zijn gastheer om zijn ding te doen. Het heeft evenmin, letterlijk, een levensgeest, maar bestaat enkel door de processen in de hersenen en de organen van de gastheer.

  Like

 192. jelle vd wal

  @ tibosch
  In alle verhalen over Einstein die ik tot mij nam kwam ik Spinoza nooit tegen.
  Ook niet in z’n eigen boek over relativiteitstheorie, waar hij met slechts hulp van middelbare school wilskunde aantoont dat uit de constante lichtsnelheid e=mc2 voortkomt.
  Hij was een echte wetenschapper.

  @armandmaes
  Het blijft kennelijk lastig onder ogen te zien dat de materie van ons lichaam in niets afwijkt van andere materie.
  Nergens voor nodig een wazig concept als levenskracht te introduceren, het verklaart niets.

  Like

 193. Egbert,
  De levenskracht is de energie waarmee we lopen, spreken, sporten, nadenken, zien, horen. Die energie kunnen we wel degelijk vaststellen. Waarom vallen anders alle functies uit als het hart stopt met kloppen? Juist, omdat de scheikundige processen uitvallen. Er wordt geen zuurstof meer naar de hersenen gevoerd.
  We kunnen zelfs stellen dat de levensgeest niet echt bestaat. Het zijn enkel de resultaten van de samenwerking van de organen die we kunnen vaststellen. We kunnen de levensgeest dus ook niet zien bij een operatie. Het is enkel een begrip dat de mens zelf heeft uitgevonden en het als ziel, levensgeest, enz. omschrijft, terwijl we enkel het resultaat van biologische processen zien.

  Like

 194. Egbert,
  Je draait de zaken om. Het zijn de hersenen en de organen die de levenskracht, of hoe je het ook wil noemen, aansturen, en niet omgekeerd. Daarom sterft iemand als die processen stilvallen. De geest verlaat de mens niet, zijn motor valt stil.

  Like

 195. @Zwerver, Maar ja, anders wordt het wel erg saai.

  Lijkt mij ook.

  Je schrijft: Het ‘zijn’ op zich is ook gelukzalige rust. Je hoeft dus niet op de dood te wachten voor die rust.

  Wat nog niet is kan niet denken of proberen te manipuleren met staten van bewustzijn, er is gewoonweg niets, het blog van DLT verwees destijds een tekst uit Prediker daar ook naar:

  Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder zon.

  @armandmaes: Als je een lichaam openmaakt zie je het binnenwerk volop in bedrijf, maar de kracht waardoor het aan wordt gestuurd, m.i. qi of prana zie je niet, ik heb ooit eens op een blog een ellenlange discussie gevoerd of virussen (zijn parasieten) als leven beschouwd kunnen worden, mijn kernvraag waardoor het virus nu zijn ding kan doen, dus wordt aangestuurd, daarop bleef men het antwoord schuldig.

  Je schrijft: Het zijn de hersenen en de andere organen die levenskracht geven.

  Welnee, het brein en de vitale organen worden aangestuurd door de levenskracht, dat betreft een fenomeen van onstoffelijke aard, dat is ook de reden waarom de wetenschap maar niet kan ontdekken wat leven nu precies is.

  Like

 196. Zwerver,
  Ik bedoelde dat de levenskracht (de ziel of de levensgeest) stopt als de organen stilvallen. De processen (fysisch, scheikundig en elektronisch) houden op.

  Like

 197. Egbert,
  Het is niet de levenskracht die zich manifesteert in het bloed, hersenen enz. Het zijn de hersenen en de andere organen die levenskracht geven. Stopt de werking van de organen, dan stopt de levenskracht, niet omgekeerd.

  Like

 198. armandmaes

  Kun jij mij het verschil vertellen tussen gewoon verdwijnen en uit treden? En als iets gewoon verdwijnt, waar verdwijnt het dan gewoon heen? Er is toch geen illusionist bezig?!?

  Like

 199. @Egbert

  Die uitspraak ken ik niet. Maar zij bevat wel een waarheid. Maar het storende gedeelte zit hem wel in het denken. Het ‘zijn’ op zich is ook gelukzalige rust. Je hoeft dus niet op de dood te wachten voor die rust.

  De mens is eigenlijk niet gemaakt voor dualiteit. Maar ja, anders wordt het wel erg saai.

  Like

 200. Egbert,
  “als chirurgen iemand opereren zullen ze nergens deze levenskracht aantreffen”
  Levenskracht is zoiets als de ziel. Het bestaat niet letterlijk. De levenskracht of de ziel zijn het resultaat van de processen die in je hersenen actief zijn. Dat men de hersenactiviteit kan waarnemen is bekend. Dat die bij dood verdwijnt is duidelijk. De levenskracht treedt niet uit het lichaam. Ze verdwijnt gewoon.

  Like

 201. @Zwerver, ben je bekend met navolgende uitspraak van Schopenhauer:

  Geboren worden is een nodeloos storende episode in de gelukzalige rust van het niets

  Het was ook een vrij pessimistische filosoof, daar in tegen onderwees hij wel weer aan mensen hoe ze zo gelukkig mogelijk door het leven konden komen.

  Like

 202. @Jan En alles is verbonden

  Juist Jan, je snapt het, leuk eigenlijk toch, het is één groot energetisch pretpark.

  @Joost je voelt je toch niet verraden.
  Ceasar had het er ook zelf wel naar gemaakt.

  Waar de fysica nu achter komt wisten ze in het Oosten al duizenden jaren.

  In China zie je dagelijks ook oudere mensen in parken Tai chi beoefenen met aantoonbare verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. (het reguleren van de qi.)

  Of je daarbij nu Islamiet, Hindoe of Christen bent, hoeft elkaar daarbij helemaal niet te bijten.

  Like

 203. @Jan

  Je zegt: Het helpt ook niet dat je de voorkeur geeft aan “niet-zijn”. Ik zou dan de volte van de synthese van “zijn en niet-zijn” leuker vinden.

  Dat impliceert het vanzelf. Weet je Jan? Ik ben maar een eenvoudige knuppel. Veel van de gebruikte termen in het spirituele wereldje moet ik googlen en dan snap ik het ook alleen maar omdat ik het van binnen snap. Alles wat geschreven is kan alleen maar bedoeld zijn om dienstig te zijn aan de lezer.

  Het ‘zijn’ kan gevonden worden op relatief eenvoudige wijze. Immers, niemand kan zeggen dat hij niet ‘is’. Het is dus voor iedereen beschikbaar.

  Het ‘niet-zijn’ is een tandje lastiger. Wat is immers een zelfovergave? Maar het helpt als je het ‘zijn’ al hebt gevonden. Dan weet je ook wat je moet over dragen. En dan gaat datgene op wat Lao Tse zegt: zijn en niet-zijn baren elkander.

  Deze zaken luisteren nauw. De mens is van nature (goed)gelovig en voor je het weet beland je in een zelfbedachte religie. Dat is erg verleidelijk als je het principe van Geest kent als mentaal begrip. Het mysterie ontgaat dan de intelligente mens die graag de zaken in een mentaal concept zet om te begrijpen.

  Daarom vind ik het onderwerp van deze blog ook zo belangrijk; qi. (of donkere energie/materie zo je wilt) Qi maakt voor de zoekende mens duidelijk hoe het hele heelal in elkaar steekt. Het mysterie kan zich in ons voltrekken.

  En dan is voor deze eenvoudige knuppel weer belangrijk dat mensen in het verleden de Kybalion, de bijbel enz in elkaar hebben gezet. Het blijken handleidingen te zijn die het mogelijk maken om alles mentaal te begrijpen.

  Like

 204. Jan

  @Zwerver 3 mei 2016 om 14:3

  Je hebt gelijk dat je het mysterie met taal niet kan uitdrukken.

  Het helpt ook niet dat je de voorkeur geeft aan “niet-zijn”. Ik zou dan de volte van de synthese van “zijn en niet-zijn” leuker vinden. Ik zeg leuker omdat het op het niveau van een eenvoudig ego blijft. Als je komt met “beter” is dat ook onjuist, het mysterie onttrekt zich vooral aan de intelligente geleerde mens.

  Misschien komt het wel omdat we in het westen het “zijn” met de zijnsleer (de ontologie) op hol geslagen zijn in allerlei vreemde abstracties zoals het ding an sich. Het is er of het is er niet basta. Dan krijg ik de indruk dat je de ontologie nog eens wil transcenderen. Ik houd het liever op ervaring.

  De godservaring die door Ulrich Libbrecht zijn lange leven lang is bestudeerd in verschillende culturen, die hij dan sunyata noemt. Dat neem ik dan over.

  De 5de bewustzijnstoestand zegt mij niets. Ervaring van niets, hebben we allemaal in diepe droomloze slaap. Niet dat je het bewust ervaart, maar ervoor en erna weet je dat het opgetreden is. En je hebt waakbewustzijn, helder waarnemen of trance-achtige toestand bijvoorbeeld enz enz

  Ik acht het mogelijk dat er een oneindige hoeveelheid bewustzijns-staten zijn. Vanaf een elektron bijvoorbeeld, een regenworm, een kolibrie, een perverse PSAS-er, een uitvinder van atoombommen, een emotionele vrouw, moeder aarde, vadertje zon. En dan nog vele voor ons onzichtbare wezens waar de sprookjes en de mythen over verhalen.

  En alles is verbonden.

  Like

 205. joost tibosch sr

  Zwerver De ego-Brabander heeft het niet zo op lulkousen, laat staan dat “we zo van elkaar houden”, Hij geeft ze alleen met zijn “lulmaoran” de ruimte, zonder nog te luisteren. Trouwens @Egbert, tu quoque Brute?

  Like

 206. @Egbert

  Qi staat is iets anders dan een bewustzijnsstaat. Ik denk dat er sprake is van een misverstand. Zonder qi is het einde oefening, daar heb je helemaal gelijk aan.

  En je bepaalt zelf hoe de levenskracht door je stroomt. Maar dat is ook precies wat ik beweer. De afgescheiden mens maakt van de qi energieën die zich laten kennen als ego-toestanden. (jaloezie, haat e.d.) De ontsloten mens is zich bewust van zijn oorsprong en leert op een natuurlijke manier met de qi om gaan.

  Uiteraard zijn er meerdere wegen naar Rome en ik ken er maar een. Dus is het logisch dat ik vanuit die perceptie spreek.

  De relatie met bewustzijnsstaten is dat wie de 4e bewustzijnsstaat realiseert (het zijn), dat die persoon in zichzelf de weg vrijmaakt om met de qi in contact te komen.

  De 5e bewustzijnsstaat (het niet-zijn) maakt inzichtelijk waar die qi vandaan komt. (God)

  Iemand anders beoefent Tai chi of Qi Gong en die zal wellicht op een andere manier met qi kennis maken en geen relatie zien met bewustzijnsstaten. Ik kan daar niets over zeggen omdat ik die weg niet ken.

  Like

 207. @Zwerver, nog even een aanvulling, de manier waarop je zaken in het leven benadert, intellectueel, gevoelsmatig, of meestal beide, meestal is één van deze twee aspecten over vertegenwoordigd, betreft in feite onbewuste manipulatie van je qi.

  Leer je deze kracht bewust hanteren, door bijv het beoefenen van Tai chi of Qi Gong, dan valt alles vanzelf wel op zijn plaats.

  Zoals dat in jouw visie gebeurt bij mensen aan wie een bepaald inzicht is toegevallen.

  Er zijn meer wegen die naar Rome……………….etc.

  Like

 208. @Zwerver met de perceptie van qi, zitten we niet op één lijn,
  welke en de hoeveelste bewustzijnsstaat je ook in staat bent bij jezelf te genereren, de qi blijft sowieso stromen zo niet, dan ben je er geweest.

  Dat de stroming onderhevig aan fluctuaties zou kunnen zijn, wat zich weer vertaald in een bepaalde geestesgesteldheid zal ik niet ontkennen. Dus de manier waarop de levenskracht door je stroomt bepaalt in feite hoe jij je voelt.

  Qi is onder verdeeld in verschillende varianten, het betreft een hele wetenschap, de indeling kun je terugkoppelen op de wijze waarop deze universele kracht zich vertaalt in o.a. je bloed, brein en vitale organen,

  Misschien zou je je er nog eens wat verder in kunnen verdiepen. Door eens iets te lezen over de TCG. (Traditionele Chinese Geneeskunde).

  Mensen hebben van nature waardering en erkenning nodig, het is niet voor niets dat men als sanctie mensen gaat isoleren, uiteindelijk zijn we sociale dieren, waarom we dan graag met soortgenoten oorlog voeren, willen overheersen en uitbuiten
  heb ik gaan antwoord op, dat betreft de duistere aspecten van de menselijke natuur.

  Like

 209. @Jan, . Maar het WETEN omtrent de leegte (niet-zijn prefereer ik als mentaal begrip) kan niet mentaal geschieden schrijft @Zwerver.

  Dat ben ik wel met @Zwerver eens, misschien kun je als verrijking van je hobby, wat zelfs eventueel tot een innerlijke ervaring zou kunnen leiden, alvast met deze instructievideo aan de slag. 🙂

  ( Yet, our meditation on emptiness is not a blank state. Instead, it implies abiding in a totally calm and peaceful state without reference point. Arising from this freedom state, White Tara appears as the unceasing, radiating power of compassion).

  Dit gaat toch helemaal goedkomen.))

  .

  Like

 210. @Jan

  Ik zat nog wat over dat zinnetje na te denken: In de leegte zijn dan alle tegenstellingen in elkaar opgegaan.

  In de 4e bewustzijnsstaat zijn ook alle tegenstellingen verdwenen. Resultaat: het pure zijn. Maar dat is niet wat er met de leegte bedoeld wordt. Dat zou ik omschrijven als niet-zijn.

  In het pure zijn zit je nog altijd in je eigen bewustzijn.
  In het niet-zijn niet meer. Daar vind de overgave van je zelf plaats.

  Like

 211. @joost tibosch sr

  De ego-mens leeft per definitie in zijn eigen wereldje.
  Ook in Brabant;-) En idd denkt de ego-mens: lul maar raak.

  Geeft allegaar niks want we houden toch van elkaar!

  Like

 212. joost tibosch sr

  Jan/Zwerver Brabanders met hun ego-mentaliteit zeggen dan blazend: “Lulmaoran!”. Hoe durven ze!?

  Like

 213. De leegte (niet-zijn) heeft dan ook een heel andere importantie dan qi. Qi kan men in alle rust bestuderen. Sunyata niet en kan ook niet omschreven worden. (hoewel wiki er toch een slinger aan geeft)

  En Jan geeft er ook een slinger aan. Jan schrijft: In de leegte zijn dan alle tegenstellingen in elkaar opgegaan. In technische/taalkundige zin klopt dit. Jan zijn slinger is bedoeld om het mentaal te begrijpen. Maar het WETEN omtrent de leegte (niet-zijn prefereer ik als mentaal begrip) kan niet mentaal geschieden.

  Zij die het al WETEN hoeven niks meer met de taalkundige uitleg. Zij die niet weten dienen te begrijpen dat een mentale voorstelling niet mogelijk is. De mentale uitleg is als het bordje Maastricht op de A2. Het duidt de richting van Maastricht aan, maar dan weet je nog niks over Maastricht.

  En vanuit de leegte kan men ook de volte zien. Alle tegenstellingen zijn immers van uit de leegte ontstaan. Daarom is het het Universum ook geestig. Geest verdeelt de zaken keurig netjes in tweeën. Dat doet mijn geest, dat doet de geest van de volgers van dit blog. En dat doet de Geest van God. (God’ s droom)

  U en ik worden gedroomd door God’ s geest. Vereniging met de Schepper (van de droom) kan alleen verlopen via het niet-zijn. (de leegte)

  Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat ieder mentaal begrip slechts de richting aan geeft. Bijbel, de verzen van Lao Tse, Koran, de gedichten van Rumi, de Kybalion…het zijn allen niet meer dan ANWB borden……

  Like

 214. Jan

  Sorry.
  Alweer een misverstandje.
  Sunyata is dus alles en niks, dat lijkt me wel duidelijk. Maar het is niet zo dat bij de ervaring van die leegte/volte de wereld verdwijnt. Die verdwijnt wel maar verdwijnt dus ook weer niet.

  Het lijkt misschien wel het meest op een lege bioscoop waarin de film van de wereld wordt geprojecteerd, terwijl je je even realiseert dat er eigenlijk leegte in de zaal is, terwijl toch de film door blijft gaan. (zo ongeveer dan)

  Maar de godservaring is dan de onthechting van de identificatie van de film. Net zo iets dat je tevreden kan constateren in een nachtmerrie dat je droomt.

  Like

 215. Jan

  Nu zie ik alweer een nieuw misverstand.
  Als een mysticus een godservaring beschrijft als een leegte. Die dus mijns inziens identiek is met volte, (een paradoxje dus)

  Dan treedt die leegte op terwijl al het zintuiglijk ervaarbare verdwijnt of (gebrekkig gezegd omdat het niet waarneembaar is) verdwijnt, in de leegte/volte/sunyata.

  In de leegte zijn dan alle tegenstellingen in elkaar opgegaan. Dus bijvoorbeeld het NU en de tijd, de beweging en de stilstand, enz.

  De conclusie dat je hier de wereld hebt en daar in de leegte god, dat klopt niet. Alleen de leegte is.

  Hetgeen ook weer niet wil zeggen, dat god niet zou kunnen bestaan. Er zal best wel een hemel ofzo zijn. In het Hindoeïsme hebben ze heel veel goden. Die leven dan wel eeuwig, maar dat moet je zien als heel veel eeuwen. Op een zeker moment gaan die goden dood. Dus een jaloerse god uit het oude testament zal dan wel bestaan. Zielig dat hij jaloers is. Dat voelt niet prettig denk ik. Vooral als hij de enige wil zijn en merkt dat zijn moeder Sophia hem geëmaneerd heeft als een slechte demiurg. 🙂 Sorry Joost, ik vind het wel leuk om alles even op zijn kant te zetten. Dan kan jij het weer rechtzetten.

  Ik weet het, ik ben een anachronistische gnosticus (maar niet heus: dat zou teveel eer zijn)

  Als we maar lol hebben. (en dat is niet gespeeld: ik geniet weer)

  Like

 216. valere De Brabandere

  – Besluit kan zijn : er bestaat, zo- iets of zo-iemand als “god”” …; het absolute als logos is er nu eenmaal ; maar meer kan niet aangetoond of bewezen worden, wat ook niet nodig is.. …..” Einde onderwerp…”, voor mij dan toch…!

  Like

 217. Jan

  Even voor de duidelijkheid.

  Het woord sunyata wordt tegenwoordig gebruikt synoniem voor anatta. Ik bedoel dus het oude begrip van leegte.
  Anatta is “niet zelf”, wat aangeeft dat een mens geen werkelijke essentie in zich heeft.

  Ik heb het niet zelf bedacht, ik heb het geleerd o.a. bij de Theosofen, bij video’s op youtube uit Bollywood en laatstelijk bij Libbrecht.
  http://www.ulrichlibbrecht.com/

  Het is een hobby van me.

  Like

 218. Jan

  ‘God laat zich niet in een vacuüm persen’

  Neen, god IS het vacuüm!

  God is absoluut niets. Sunyata! “leegte”.

  Over het vacuüm, citaat:
  “Volgens de Russische fysicus Yury Kronn komen daar alle beroemde vergelijkingen uit de natuurkunde vandaan”.

  Dat is een vacuüm dat helemaal niets te maken heeft met sunyata: de leegte die bijvoorbeeld door westerse mystici bedoeld wordt als ze een godservaring beschrijven. In de theravada traditie betekent sunyata het “niet aanwezig zijn”. Maar dat “niet aanwezig zijn” kan je verkeerd interpreteren, alsof er niks is. Maar met het sunyata (dus het “niet aanwezig zijn”) bedoeld men juist alles. Echter buiten de gewone zintuiglijke waarneming. Dus geen vacuüm zoals we dat kennen hier in het westen: als een volstrekte afwezigheid, een niks.

  Voor de fysici is het vacuüm een wiskundige abstractie, waar men naar hartenlust allerlei formules met virtuele zaken kan projecteren. Het blijven abstractie die wiskundige hoofden vereisen om die gedachtevormen waar te kunnen nemen. Je voelt het niet met andere zintuigen. En dan is het altijd leuk om aan autriteit te winnen door te leunen op een algemeen aanvaard begrip van donker materie en energie. Maar waar die fysici echt niet aan willen dat is het volgende: geen abstracte christelijke niet bestaande god maar de WEL ervaarbare werkelijkheid die nog niet door de wetenschap in kaart is gebracht maar waar alle mythen op wijzen. (En waar kinderen in hun heiligheid ook heilig in geloven)

  Ik heb dan veel meer aan het begrip zwarte energie en materie als een mogelijkheid om daar o.a. Chi in te onderkennen die ik kan ervaren, of een engelenwereld of demonen wereld die ik ook kan ervaren, met bijvoorbeeld paranormale ervaringen of psychisme. Desnoods zijn die ook samengesteld op vergelijkbare manier als onze wereld, maar met een andere soort energie en materie. Dan ga ik zelfs zo ver, dat ik mij voorstel meerdere lichamen te hebben die elkaar doordringen, een engel lichaam en demon lichaam en een vitaal-chi lichaam en een vorm lichaam en een mentaal lichaam. Dat vind ik een bevredigend systeem. Daar kan je wat mee om allerlei ervaringen te duiden vind ik.

  Maar al die werelden zie ik niet als het suyata-leegte-volte maar slechts als een bepaald beperkt aspect of uitdrukking of manifestatie daarvan.

  Aldus sprak Jan weer. (sorry Egbert)

  Like

 219. joost tibosch sr

  Egbert
  Met al zijn intelligentie koos Einstein zijn hele leven voor het joodse eigenzinnige denken van Spinoza. In de modern ontstane discussie over God ontkende hij atheist te zijn, maar voelde zich het meest thuis bij een woord als agnost, in de/zijn letterlijke wetenschappelijke betekenis van “niet weten”

  Like

 220. jelle vd wal

  @ tibosch
  Zelfverdediging ?
  Door de VS ?
  Ik zou toch eens gaan lezen hoe VS admiraal Perry in 1853 Japan tot handel dwong.
  Wat Japan daarna deed zie ik als niets anders dan zelfverdediging.
  Yukichi Fukuzawa, ‘De poorten gaan open’, 1978 Amsterdam (The Autobiography of Fukuzawa Yukichi, Tokyo 1934, 1899)
  Lt.-Comdr. Tóta Ishimaru, I.J.N., ‘Japan must fight Britain’, written in 1935, UK 1937

  @ egbert
  Het merkwaardige idee is ontstaan dat er geen complotten zijn.
  Ik denk dat dat deels ligt aan Nederlandse historici.
  Buitenlandse geschiedenisboeken staan bol van de complotten.
  Zo was onze Willem van Oranje die er in slaagde koning van Engeland te worden een meester complotteur.
  C. V. Wedgwood, ´William the Silent, William of Nassau, Prince of Orange, 1533 – 1584’, London, 1945
  Ik lees Trevelyan over Engeland in de 14e eeuw.
  Niets dan complotten, zowel door de kerk als door de adel, met een enkel eerlijk iemand die zich daartegen verzet.
  Ik herinner dan nog even aan het best gedocumenteerde complot ooit, dat van Israel Frankrijk en nog net groot Brittannië, tegen Egypte, 1956.
  Ben Gurion was zo dom dat complot op schrift te willen.
  Het Franse exemplaar bleef bewaard.

  Like

 221. joost tibosch sr

  vdWal In deze meidagen vergeten wat oorlog is en hoe zelfverdediging in oorlogsomstandigheden verloopt? Hoe bewapeningswedloop ook na WOII nog de Koude Oorlog kenmerkte en hoe de ervaring met atoomwapens toch decennialang tot moeizame ontwapeningspogingen heeft geleid? En dat met name een dreigend brutaaltje Kim om die reden nu zo’n zorgen baart?

  Like

 222. Egbert zegt:

  Je natuurlijke aard betreft juist het najagen van begeertes, om persoonlijke doelen te bereiken, let wel begeerte heeft vele gezichten en daardoor kunnen mensen ook inderdaad het spoor door bijster raken. Alles draait in wezen om ijdelheid.
  Bij het ouder worden ga je (meestal) wat meer relativeren dus anders tegen het leven aankijken. Zeg maar je prioriteiten verleggen, dan zou ook existentiële onvrede de kop op kunnen steken. Ga je op zoek. Wie zoekt zal vinden.

  ————————–

  Waar je het over hebt is de natuurlijke aard van de ego-mens.
  Natuurlijk is dat mij niet onbekend. En je hebt een punt dat begeertes vele gezichten kent. Je hebt niet alleen begeertes naar geld, goed en vrouwen. Maar ook begeertes naar een voortbestaan over de grens van de dood heen. Of de wereld verbeteren, ook al een begeerte.

  En zoals we weten kent begeren geen einde. Naarmate de mens meer bezit wordt zijn begeerte ook groter. Kijk naar Trump. Geld kreeg hij al in zijn schoot geworpen. Vrouwen waren zijn passie en met geld genoeg komen de vrouwen ook graag op zijn geld af. En nu hij ouder is heeft hij een nieuwe begeerte ontdekt: de talk of the town zijn. President is een begeerte die misschien nog slechts sluimert, maar mocht hij dat worden dan zal hij geschiedenis willen schrijven door de rest van de wereld uit te dagen. Dus het stopt niet perse met ouder worden (maar dat schrijf jij ook). Ouder worden brengt wijsheid mee. En het inzicht dat begeertes najagen een doodlopende weg is.

  Doch de ego-mens zal nooit de qi kennen. In feite is de ego-mens een onvrije mens. Slaaf van zijn begeertes welke nooit vervuld zullen worden. De qi in zijn fysieke lichaam is namelijk gebonden en dat uit zich op onprettige wijze.

  Denk niet dat de verloste mens een passief leven leidt. De verloste mens kent de regels zoals die gelden in het geestige Universum. Binnen die regels vult hij zijn leven in. Net zoals het dom is om de regels van de zwaartekracht te negeren is het dom om de regels van het Universum te negeren.

  Vanuit het perspectief van de verloste mens leidt de ego-mens maar een armoedig leven. Laat de ego-mens maar geld en goed najagen; de verloste mens heeft geen last van jaloezie. Jaloezie is gebonden energie, het kan de ego-mens niet verlaten. De ego-mens doet dat zichzelf aan. (Zo zie je ook dat er geen straffende God is) En het houdt ook de ego-mens in afgescheiden staat. Ego houdt zichzelf in stand.

  Like

 223. jelle vd wal

  @ tibosch
  Een vergissing als je twee atoombommen op twee steden laat gooien ?

  @egbert
  Er is geen enkele twijfel over het Japanse capitulatie aanbod via Stalin van januari 1945.
  Op dit moment schiet me even niet te binnen in welk boek ik het las.
  De Oppenheimer verklaring over de atoombommen op Japan was in een VS senaats onderzoek van begin 60er jaren.
  Ik kan de details opzoeken.
  Pearl Harbour, in 1946 was het VS senaats onderzoek naar Pearl Harbour.
  Democraten, Roosevelt’s partij, hadden zes zetels in de commissie van tien.
  Het onderzoek leidde tot drie rapporten, één van de vier republikeinen, hun conclusie was ‘bewust geprovoceerd, en ook van te voren bekend’, één van de democraten, ‘niet geprovoceerd, en ook niet van te voren bekend’, en nog één rapport van één afzonderlijk lid.
  Iets van een vijftien of misschien wel twintig jaar geleden verschenen er bij BBCW twee voormalige VS marine mannen, hun geheimhoudingstermijn was over, zij verklaarden indertijd de bewegingen van de Japanse vloot richting Pearl Harbour gevolgd te hebben.
  Zij mochten aan één admiraal rapporteren, en die mocht alleen Roosevelt informeren.
  Roosevelt had weinig keus als hij oorlog wilde, hij had het VS volk beloofd dat geen ‘boys’ overzee zouden worden gestuurd, ‘tenzij de VS werd aangevallen’.
  Zijn olieboycot van Japan zorgde daarvoor.
  Toch kreeg Merkel net de Four Freedoms Award.
  Zo gaat het in de wereld.

  Like

 224. Jan

  @Egbert je schrijft:
  “Je natuurlijke aard betreft juist het najagen van begeertes, om persoonlijke doelen te bereiken, let wel begeerte heeft vele gezichten en daardoor kunnen mensen ook inderdaad het spoor door bijster raken. Alles draait in wezen om ijdelheid.”

  En dan schrijf je in die context:
  Het is zoals Jan al stelde: sja, het is me allemaal wat…

  Maar het was Zwerver die schreef:
  “sja, het is me allemaal wat…”

  Dan bedoelde hij volgens mij niet:
  sja, het is me allemaal wat…

  Maar Zwerver bedoelde:
  sja, het is me allemaal wat…

  (als je begrijpt wat ik bedoel , hij had het over het voelen van gebonden energie, en het draaide om ongebonden energie)

  Like

 225. @Zwerver: Maar mooier is om naar je natuurlijke aard te leven.

  Zou de qi dan optimaal stromen. Door enkel passief je bestaan te ondergaan. In wezen leef je niet maar wordt geleefd, door een aantal vitale processen in je lijf waar je geen controle over hebt, aangestuurd door je levenskracht, dat betreft een fenomeen van onstoffelijke aard, als chirurgen iemand opereren zullen ze nergens deze levenskracht aantreffen.
  Bij het intreden van de dood is deze uit je lijf verdwenen.

  Je natuurlijke aard betreft juist het najagen van begeertes, om persoonlijke doelen te bereiken, let wel begeerte heeft vele gezichten en daardoor kunnen mensen ook inderdaad het spoor door bijster raken. Alles draait in wezen om ijdelheid.
  Bij het ouder worden ga je (meestal) wat meer relativeren dus anders tegen het leven aankijken. Zeg maar je prioriteiten verleggen, dan zou ook existentiële onvrede de kop op kunnen steken. Ga je op zoek. Wie zoekt zal vinden.

  Het is zoals Jan al stelde: sja, het is me allemaal wat…

  Like

 226. @Joost, jij vult het al voor me in. Wat zou ik daar nog aan toe moeten voegen.

  Maar okay, diplomatie kan helpen oorlogen te voorkomen en soms moet je ook oorlog voeren om de boel niet verder te laten escaleren.

  Je schrijft (aan Jelle): Om het maar niet over de eigenzinnig gelovige Einstein te hebben.

  Heeft de kwalificatie eigenzinnig betrekking op het geloof van Einstein?

  @Jelle die bommen hadden ze allang in de woestijn van Nevada getest, ze hebben de bommen gegooid omdat ze wisten dat de Japanners volgens hun Bushido code zich nooit zouden overgeven, dat zag je al gebeuren met de Kamikaze-acties, dat zou werkelijk miljoenen Amerikaanse soldaten het leven hebben gekost, vandaar de bommen, althans dat betreft de gangbare visie.

  Debiteer jij in feite niet complottheorieën? Wat je nu weer schrijft over de aanval op Pearl Harbour, geprovoceerd door Roosevelt? Hoe betrouwbaar is nu dergelijke informatie.

  Like

 227. joost tibiosch sr

  Jelle Nooit gehoord van ontwapeningsverdragen? Van de eigenzinnige jood Oppenheimer, die zijn vergissing toegaf, is nog wel wat meer bekend dan wat jij weet te vertellen. Ooit van, ik noem maar wat uit het begin van modern denken, Spinoza en Erasmus gehoord? Zelfs Galileo was (te onderdanig) zo christelijk als wat! Om het maar niet over de eigenzinnig gelovige Einstein te hebben. Wat je niet wilt horen, kan je moeilijk door de strot worden gedrukt!

  Like

 228. Egbert zegt: Ben je wel eens bij een acupuncturist(e) geweest, ik wel, deze vrouw was tevens huisarts en heeft me het e.e.a. hierover uitgelegd, ze kreeg regelmatig bijscholing in China, ik vond het best wel interessant, even kort door de bocht, je hebt de prenatale qi, (noem het aangeboren vitaliteit), naarmate je (het lichaam) ouder wordt neem je qi af, door het beoefenen van Qi-Gong, (naar men zegt) houd je de Qi in stand, kun je dus je levenskracht in positieve zin manipuleren. De Qi volgt altijd je gedachten en je ademhaling.
  Ik zou er wel veel meer over kunnen melden maar dat lijkt me op dit blog niet relevant.

  ———————–

  Ik vind het wel relevant. Omdat er m.i. een link ligt met het Christus-bewustzijn/Boeddha-natuur.

  Ook heb ik gemerkt dat mijn fysieke lichaam zich moest aan passen. Dat vertaalde zich in vermoeidheid. Aanvankelijk legde ik die link niet, dus liet ik een (nutteloos) onderzoek doen.

  Qi heeft ook alles te maken met je gezondheid. Het is mooi dat er acupunctuur, reiki e.d. is. Maar mooier is om naar je natuurlijke aard te leven. Het kan ontdekt worden en vele wegen leiden er naar toe. Zonde van je leven om persoonlijke begeertes na te jagen en om niet te weten waardin je geaard bent.

  Overigens opmerkelijk dat je schrijft dat qi afneemt naarmate je ouder wordt. De thymus neemt ook af als je ouder wordt. Maar niet bij iedereen. En de thymus heeft met je afweersysteem te maken. Ooit las ik een artikel waarin Vietnam veteranen werden vergeleken met niet-soldaten. Daarbij werd geconstateerd dat de veteranen een thymus hadden waar het niet best mee gesteld was.

  Ik vermoed dat kinderen dichter bij hun Boeddha/natuur/Christusbewustzijn staan. Zij beschikken nog over onbevangenheid. En als ze in de puberteit komen dan begint de ellende.

  Like

 229. joost tibiosch sr

  Egbert Met “diplomatiek antwoord” bedoel je “lulkoekverhaal”? Je weet toch dat diplomatie niet altijd “lulkoek” is? Het zou er uitzien in die wereld van jou en mij als dat zo was!

  Like

 230. jelle vd wal

  @ tibosch
  Mij is niets bekend van joodse wetenschap.
  Christenen blokkeerden elke wetenschap een 1600 jaar, tot Galileo.
  Joodse wetenschappers waren joden die geen jood meer waren.
  In een VS senaats onderzoek begin 60er jaren naar het waarom van de VS atoombommen op Japan verklaarde Oppenheimer dat die bommen waren gegooid om hun werking in de praktijk te toetsen.

  De VS heeft gemeen met Israel de uiterst merkwaardige gewoonte eigen misdaden te onderzoeken, en het resultaat daarvan te publiceren.
  In 1946 was het senaats onderzoek wat aantoonde dat Roosevelt bewust Pearl Harbour had geprovoceerd, en dus niets deed om de dood van een 2600 VS staatsburgers te voorkomen.

  Zowel bij Israel als bij de VS haalt het publiceren van misdaden vrijwel niets uit.

  @armandmaes
  Wetenschap bestaat uit nog niet verworpen hypotheses.
  Het is wel mogelijk aan te tonen dat een hypothese onwaar is, maar niet dat die waar is.

  Like

 231. @Jan: Maar misschien ook weer wel, afhankelijk van wat je onder een ziel verstaat.

  Precies.

  Als je je best wilt doen om niet terug te komen moet je “proberen” eerlijk te zijn, dat is heel iets anders als negatief.

  Natuurlijk is een circus leuk, zeker als je ervan houd de clown uit te hangen. Plaag je maar wat hoor. 🙂

  @Joost, In die tak van toegepaste wetenschap ben ik echter niet zo op de hoogte van de bemanning

  Mooi diplomatiek antwoord.

  @Zwerver; Ik kan geen van de aanwezigen hier qi aan praten. Ik richt mij vnl tot hen die die adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie in zichzelf kennen.

  Ben je wel eens bij een acupuncturist(e) geweest, ik wel, deze vrouw was tevens huisarts en heeft me het e.e.a. hierover uitgelegd, ze kreeg regelmatig bijscholing in China, ik vond het best wel interessant, even kort door de bocht, je hebt de prenatale qi, (noem het aangeboren vitaliteit), naarmate je (het lichaam) ouder wordt neem je qi af, door het beoefenen van Qi-Gong, (naar men zegt) houd je de Qi in stand, kun je dus je levenskracht in positieve zin manipuleren. De Qi volgt altijd je gedachten en je ademhaling.
  Ik zou er wel veel meer over kunnen melden maar dat lijkt me op dit blog niet relevant.

  In de Westerse wetenschap is deze energie niet evidence based, niet empirisch aan te tonen, dus wordt als niet bestaand beschouwd.

  Maar in wezen stel je eigenlijk: God is de mysterieuze levenskracht waarop alles is gefundeerd, dat is een nogal abstract godsbeeld waar een gelovige weinig mee kan, lijkt me, eigenlijk kom je op die manier weer terecht bij Spinoza.

  Qi daadwerkelijk ervaren brengt je inderdaad dichter bij je bestaansgrond, zo zie ik het ook. ,

  Like

 232. joost tibiosch sr

  Egbert Met een zionistisch nucleair neozionistisch Israel zijn er beslist joden betrokken bij nucleaire bewapening. Ín WOII en in de koude oorlog zullen er beslist ook christenen betrokken zijn geweest met wat men toen gerechtvaardigde zelfverdediging noemde. Met een Jezus die niets van geweld moest hebben en het zelfs had over de vijand niet haten, hoop ik nu dat christenen met alles wat we nu weten over gevolgen van nucleair wapens ook gelovig slechts kunnen ontwapenen. “Zorgen voor deze wereld” uit Gen 1 lijkt me nu niet direct inspiratie voor nucleaire vernietiging van de wereld.

  Like

 233. Anoniem
  2 mei 2016 om 17:31

  Ik denk ook niet dat qi of donkere materie iets met bewustzijn (in directe zin) te maken heeft. (je kan qi uiteraard wel bewust worden)

  Verder vind ik het een goed artikel. Hoewel ik het jammer vind dat ik de brontekst uit de The Optimist niet kan vinden/lezen.

  Dit belicht weer eens een ondergesneeuwd aspect van spirituele zoekers.

  Like

 234. Egbert
  2 mei 2016 om 15:49

  Ik wil ook geen prediker uithangen. We hebben het hier over qi. God’ s adem is een kreet van mijzelf. (of ergens gejat maar dan weet ik het niet meer)

  Ik kan geen van de aanwezigen hier qi aan praten. Ik richt mij vnl tot hen die die adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie in zichzelf kennen. Toen ik er voor het eerst kennis mee maakte wist ik werkelijk niet wat er aan de hand was. Later onderzoek maakte mij meer duidelijk. En nog weet ik niet van de hoed en de rand.

  Een platform als dit maakt het mogelijk om er vrij over te spreken. Waar het vandaan komt, hoe het zich verhoudt etc etc. Mijn gevoel zegt ook dat qi de raadselen over de oorsprong van (al het) leven verklaard. (dus buiten de evolutietheorie om)

  Dan ben je behoorlijk dichtbij je bestaansgrond.

  Like

 235. joost tibiosch sr

  Egbert
  Met een neo-zionistisch Israel met zijn nucleaire bewapening ben ik er bij sommige joden niet zo zeker van, Christenen waren er voor en in WOII in Oppenheimersteam bij wat men toen gerechtvaardigde zelfverdediging noemde beslist nog bij betrokken. hopelijk herinneren ze zich nu weer dat Jezus het had over “je vijand niet haten” In die tak van toegepaste wetenschap ben ik echter niet zo op de hoogte van de bemanning.

  Like

 236. Anoniem

  Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat donkere materie iets met bewustzijn te maken heeft. De aard van donkere materie is lastig te onderzoeken omdat er geen interactie is met andere materie. Het artikel is te pretentieus en slaat door in speculaties.

  Like

 237. Jan

  @Egbert. 2 mei 2016 om 15:49 ( en gezien ook je opmerking bij evolutie enz )

  Als grossier in spirituele dooddoeners, 😉 wijs ik je wat betreft reïncarnatie op de leringen van niet-zelf (anatta) en skandas.
  Dus er bestaat geen reïncarnatie zoals men dat ziet als een zielsverhuizing. Maar misschien ook weer wel, afhankelijk van wat je onder een ziel verstaat.
  .
  Het circus gaat voort, maar waarom zo negatief, dat we ons best moeten doen om niet terug te komen? Een circus is toch leuk?

  Like

 238. @Joost: Het is niet zo verwonderlijk dat bij moderne wetenschappen vanaf het begin met name ook talloze joden en christenen een grote rol spelen.

  Maar hopelijk toch niet bij de ontwikkeling van nucleaire wapens.

  Like

 239. @Jan schrijft: Het circus gaat voort.

  Het is niet te hopen Jan dat er zoiets als reïncarnatie bestaat, want dan begint het hele circus weer opnieuw, dus maar goed je best in dit leven blijven doen. 🙂

  @Zwerver: Qi wordt in de Chinese cultuur omschreven als:
  adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat.

  Dat behelst een ietwat meer neutrale omschrijving dan de adem van God, maar het zijn allemaal maar woorden. Evenals ego-mens en de Bron, het gaat er uiteindelijk om dat je persoonlijke ervaring voor jou waardevol is geweest.

  Maar ik zou het ook maar weer niet als het Evangelie gaan verkondigen. Al predikers genoeg hier. 🙂

  Like

 240. joost tibiosch sr

  Jelle De oude proloog van de Bijbel roept manvrouw al op om zelf te zorgen voor deze werkelijkheid. Het is niet zo verwonderlijk dat bij moderne wetenschappen vanaf het begin met name ook talloze joden en christenen een grote rol spelen.
  Zij gaan met datzelfde geloof ook/zelfs “wetenschap” natuurlijk niet als een godje vereren.
  PS Joden en christenen, die bij wetenschap dwars gingen/gaan liggen, kun je dus rustig op hun bijbelse donder geven.

  Like

 241. Jelle,
  Er zijn nu eenmaal veel hypotheses. Vermits niemand alles weet, zelfs niet kan weten, moeten we trachten de hypotheses trachten te bewijzen, aan te passen of te verwerpen. Dat vele wetenschappers moeilijk kunnen toegeven dat hun hypothese niet juist was, is natuurlijk een belemmering voor degelijk onderzoek, maar blijft menselijk.

  Like

 242. jelle vd wal

  @jan
  Is het niet mooi dat het circus doorgaat ?
  Ik zag ooit een programma over en met fysici, waarin hen werd gevraagd dat als de god iets mochten vragen, wat ze dan wilden vragen.
  Eén antwoord is me altijd bijgebleven ‘ik wil niks vragen, ik wil het zelf uitvinden’.

  Like

 243. jelle vd wal

  @ armandmaes.
  Ik denk dat je toch ondertussen zou hebben kunnen begrijpen dat ik iets van astrofysica weet.
  Hubble mat roodverschuivingen, hij trok nooit de conclusie uitdijen.
  Hoyle trok die uitdijing zeer in twijfel, hij kwam ook met een verklaring voor die roodverschuiving, die nooit ingang vond.
  Hoyle zag zichzelf dan ook als dissident, ook in de wetenschap zijn er groepsprocessen.
  Zowel Hoyle als Penrose wijten het gebrek aan vooruitgang in de wetenschap aan die groepsprocessen, kuddegeest.
  Ik denk dat we daar ook de CO2 hype aan te danken hebben.
  Ook over die uitdijing ben ik dus agnost.
  CO2 lijkt me pure onzin.

  Like

 244. Egbert, qi is geen geestesgesteldheid of een overtuiging. Qi noem ik de adem van God. Het is een levende energie die zich in de mens bevindt.

  Sommige mensen komen er achter door Tai chi te beoefenen. Maar daar weet ik dan weer niks van af. Bij mij heeft die qi zich geopenbaard tijdens het opgeven van de ego-mens. Zo eenvoudig ligt dat eigenlijk. Op dat moment wist ik niks van qi af, dat was mijn doel helemaal niet. De scheiding tussen mij en de Bron viel weg. Pas later ging het kwartje vallen, omdat ik nu eenmaal een onderzoekende aard heb.

  Het punt dat ik hier vaak tevergeefs naar voren breng is dat het totaal niet om een overtuiging gaat. Ik vraag dus aan jou om te trachten te begrijpen dat alles wat ik hier schrijf geen overtuiging is. Ik ben een rationalist en een atheïst. Dat God bestaat, daar kan ik niks aan doen. Dat aanvaard ik zoals het is.

  Like

 245. @Zwerver, dat begint langzamerhand al wat te ontluiken nadat ik van andere vechtsporten over ben gestapt naar Tai chi.
  Als je je qi kunt reguleren (vergt jaren van oefening) ben je onverslaanbaar. 🙂

  Maar we kletsen maar wat langs elkaar heen, je kun niet een geestesgesteldheid hanteren zonder een overtuiging, net zo min als ik jou vraag om niet aan een roze olifant te denken, vandaar dat in meditatie gaat om concentratie van op wat je doet of op je ademhaling, althans de fysiologische sensaties ervan, dat gegeven hadden de Zenboeddhisten al heel vroeg door.

  Like

 246. “Kortom ik ben volledig overtuigd van de juistheid van het concept van qi of prang”

  Ik zou zeggen: verlaat die overtuiging en vind de qi in jezelf.
  Dan is het geen overtuiging meer, maar weten.

  Like

 247. @Egbert, ach, we blijven de schouders maar wat ophalen tot zo lang het duurt, geniet van je leven want het duurt maar even, met of zonder donkere materie. Whatever. Wat maakt dat nu uit, smaakt de koffie daar dan soms lekkerder door. 😉

  Wat Kronn overigens beweert over een vorm van universele energie, levenskracht “Prana” wisten ze trouwens in India al eeuwenlang. Evenals het concept van Qi uit China.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Qi_(concept)

  Ben ooit bij een magnetiseuze geweest die met het concept van qi werkte, wegens chronische hoofdpijn, in het reguliere circuit konden ze niets vinden, stond daar overigens vrij skeptisch tegenover, maar baat het niet……., ze ging met haar handen langs mijn rug, raakte me echter niet aan en ik begon een gevoel van weldadige warmte te ervaren, tot ze bij mijn linker bovenarm kwam toen
  voelde het koud aan en op hetzelfde moment ging ik “bijna” knock-out, mijn vrouw zei later nog, goh jongen, je zag werkelijk lijkbleek.

  Conclusie magnetiseuze, de blokkade is opgeheven, uw qi stroom was onderhevig aan een blokkade in een bepaalde meridiaan maar ik zal u volgende weer wat minder hard aanpakken. Ik dacht toen, er komt geen volgende keer meer,
  ook kon ik mijn armen na de behandeling ongeveer een half niet goed meer optillen en was doodmoe, zodat mijn vrouw naar huis reed.

  Kan echt wel een stootje hebben, maar hier begreep ik niets van.

  Maar de hoofdpijn had ik verder geen last meer van.

  Kortom ik ben volledig overtuigd van de juistheid van het concept van qi of prana.
  ,

  Like

 248. valere De Brabandere

  -Subtiele energie…? = Het ‘Psy ” element uit de algemene formule E=Mc2=Psy…, de absolute ‘logos’…,een andere ‘god’…

  Like

 249. joost tibosch sr

  Jammer nu toch dat dat zgn “wetenschappelijk bewijs” niet voor Gd geldt. Wat zielig nou toch dat gelovigen het zonder bewijs moeten stellen, zoals ze dat ook al bij liefde overkomt!

  Like

 250. Jelle,
  Dat het heelal uitbreidt is vastgesteld aan de hand van het Doppler-effect. Bij een naderende trein die toetert stijgt de toon, bij wegrijdende trein verlaagt de toon. Zo gebeurt ook met sterren die van ons wegdrijven. Daar is er een lichtverschuiving van rood naar blauw. Vermits men die kleurverschuiving heeft vastgesteld, weet men dat sommige sterrenstelsels nog verder wegdrijven en het heelal uitbreidt.
  Jan,
  Ik ben het met je eens dat de theorie van die 94% donkere materie zeer hypothetisch is en niet bevestigd door reële vaststellingen. Wachten dus tot slimme ruimte-mannetjes ons meer komen vertellen.

  Like

 251. valere De Brabandere

  – Algemeen besluit moet zijn : “…er is meer!..” ; , vraag blijft, wat is ‘ dat meer zijn’..?.; een absolute ‘logos’ , een andere ‘god’…alles, wat is…???

  Like

 252. Jan

  De Donkere Energie en Materie (DEM) in de reguliere natuurwetenschap wordt als vaststaand feit erkent.

  DEM is niet fenomenologisch ontstaan. Het is niet zo: kijk daar de DM daar de DE en elders DEM door elkaar waarnemen.

  Het woord “donker” zegt het al. Je kan het niet waarnemen.

  DEM is ontstaan door een mentaal kaartenhuis van aannames axioma’s en veronderstelde onfeilbare wetten en extreme extrapolatie. Dat mag je niet zeggen, omdat het als feil is geaccepteerd in de reguliere natuurwetenschap.

  Het gaat bij DM over de afwijking van de wet van Newton bij de versnelling in verre sterren in spiraalstelsels. Mordegai Milgrom heeft wel vastgesteld dat die afwijking bij een zeer bepaalde versnelling optreedt. Maar dat is “slechts” een fenomenologische wet. En de theoretici houden graag vast aan hun ingesleten en bekende wetten die ze dan heilig verklaren. Dus de werkelijkheid wordt dan toch de wet van Newton en dan wordt er wat “onzichtbare” materie (DM) toegevoegd, net zoveel als nodig is om de wet van Newton redelijk te laten functioneren. En dat wordt het deel van het paradigma. Dat gaat zover dat in het artikel hierboven geschreven wordt. citaat:

  “Natuurkundige dr. Alan Ross Hugenot stelt ook dat wat sterrenkundigen met hun telescopen hebben gezien slechts vier procent van het heelal omvat. De overige 96 procent bestaat uit donkere energie en donkere materie.”

  Iedereen heeft gelijk, zwijg ik dan maar. Hij ziet 4%, de overige 96% ziet hij dus niet. Hoe weet hij dan dat het onzichtbare 24 keer groter is?….. Juist ja door speculatieve filosofieën. Ik schat dat het onzichtbare nul tot oneindig groter zal zijn.

  Grappig is dat Erik Verlinde een snaar-theoretische verklaring geeft voor de fenomenologische wet van Milgrom. En toch schermt hij met 4% en 96%. Daarnaast gelooft Erik niet dat er een oerknal heeft plaatsgevonden. En de aard van de DEM is volgens hem ook anders dan men aanneemt.

  Mijn conclusie: het huidig fysisch paradigma vertoont scheurtjes. De onbekende 96% is nu een breekijzer waar iedereen alles in kan stoppen wat hij wil of het nu snaartjes zijn of god, dat maakt niet uit.

  Als we maar open -minded zijn en niet met egoïstische doeleinden met dubbele tongen spreken en geen ruzie maken over deze of die hypothese.

  Het circus gaat voort.

  Like

 253. jelle vd wal

  Dit is ook weer geestig, je kunt de voorgaande woorden op twee manieren opvatten, beide zijn wat mij betreft van toepassing.
  Rekensommetjes over het heelal, hoe zich dat gedraagt, het veronderstelde uitdijen, of het toenemen of afnemen daarvan, schijnen als uitkomst te hebben dat de waarneembare materie in dat heelal niet in het minst het gedrag kan verklaren.
  Om toch met de huidige theorieën uit te komen poneren we dan dark matter, die stelling kan niet worden bestreden omdat dark matter niet waarneembaar is.
  Ook in deze kwestie stel ik me op als agnost.

  Die energie velden zijn overigens niets bijzonders, fietsend in de buurt van Carnac kwam ik een engels gezelschap tegen wat langs die stenen met krachtvelden fietste, met een Franse gids.
  Een tweetalige Britse dame vertaalde wat de gids uitlegde, en zo kon ik het verhaal over de krachten twee keer horen.
  Ik kreeg niet de indruk dat de Britten overtuigd waren.
  Maar het was mooi weer, en de stenen waren, en zijn, groot.
  Helaas leggen de gelovigen in die krachten, en Ley lines, niet uit wat nu precies die krachten en lijnen zijn, zodat net als met de dark matter enige verificatie onmogelijk is.

  Like

 254. In de mens is (eenmaal bevrijd van het ego) ongebonden energie waarneembaar. (in de ego-mens gebonden energie, daarover straks meer)

  Het is mij gebleken dat ik feitelijk uit energie besta welke synchroon loopt met mijn fysieke verschijning. Er zijn bepaalde punten waar de energie gemakkelijk contact kan maken met anderen. De handen bijvoorbeeld, welke helend kunnen werken. Wat er dan gebeurd (magnetiseren, reiki e.d.) is dat je gebonden energie bij iemand wegneemt en afvoert in de Kosmos.

  Vroeger kon ik ook gebonden energie bij mijzelf wegnemen.
  Kennelijk waren er nog plekjes waar stress optrad. Het geinige is dat ik op plekjes op mijn rug waar ik met mijn fysieke handen niet bij kon, wel met een gevisualiseerde hand bij kon.

  Maar ik ‘schep’ (niet echt scheppen, ik haal het van elders) ook energie. Het sexueel orgasme blijkt ook een orgasme van energie te zijn. In het begin denk je: wat heb ik nu aan mij laars hangen? Maar later wordt alles duidelijk.

  Ik heb het al eerder gezegd: het Universum is vibratie. En ik blijk onderdeel te zijn van die vibratie.

  Maar wat doet de ego-mens? Hij is een handelaar in gebonden energie. Wordt maar eens flink boos. Dan voel je in jezelf wat gebonden energie is! Laat staan als je gaat haten… Deze gebonden energie blijft aanwezig in de mens (stress!) En deze gebonden energie sloopt op den duur de fysieke mens.

  Sja, het is me allemaal wat….

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.