Terug naar onze oorspronkelijke religieuze bronnen?

bronneneninvloedenUU

‘Het publieke domein in Nederland is een lege polder waar iedereen mag zeggen wat hij of zij wil, maar waar zo min mogelijk diversiteit gedoogd wordt,’ zegt Wim Hofstee, universitair docent sociale en culturele antropologie van religie aan Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. ‘Nederlanders lijken zich niet bewust van hun eigen identiteit als tolerante natie.’

Een ander aspect is de verdraagzaamheid jegens andere religies zoals de islam. Van moslims wordt gevraagd ‘zich aan te passen’. Maar waaraan, aan wat? Het publieke domein in Nederland is een lege polder waar iedereen mag zeggen wat hij of zij wil, maar waar zo min mogelijk diversiteit gedoogd wordt. Aanpassen en participeren in een leeg publiek domein. Dit is wat vrijheid betekent in Nederland.’

Ook filosoof Emanuel Rutten ziet een lege polder, zelfs een leeg Europa, en volgens hem beschikken we niet langer over een gedeelde zinsamenhang die onze eigen concrete individualiteit overstijgt, en missen we een overstijgend samenhangend zinverband dat ons bezielt en waarin wij onszelf opgenomen weten. Het religieuze is in Europa grotendeels aan het teloorgaan, stelt hij.

Het zich terugtrekken van met name het christendom uit onze Europese cultuur leidt tot een uitwissing van bindende betekenisvolle zinverbanden. Hierdoor worden we teruggeworpen op onze eigen individuele particulariteit.’

Volgens de filosoof is het door meer en meer mensen gevoelde verlies van binding dan vooral het gevolg van het inmiddels al decennialang verwaarlozen van de bezielende religieuze dimensie van het menselijk bestaan.

En dit terwijl juist religie cruciaal is om tot een hechte leefgemeenschap te komen. Religie gaat niet voor niets terug op het Latijnse ‘religare’ wat ‘verbinden’ betekent. Religie ligt ten grondslag aan de eenheid van elke samenleving.’ 

Maar intussen is het dus aanpassen en participeren in een leeg publiek domein, want dat is wat vrijheid betekent in Nederland. Hofstee:

De overheid creëert de opstandigheid tegen en van andersdenkenden helemaal zelf. Het gevolg is een toenemende politieke apathie bij de bevolking die zich o.a. vertaalt in lage opkomstcijfers bij verkiezingen, een dalend vertrouwen in bestaande politieke instituties. Dat bedreigt op termijn vrijheid en democratie, omdat de legitimiteit van het handelen van de overheid een publiek draagvlak nodig heeft.’

Volgens Rutten is het wegvallen van een gemeenschappelijke horizon van zin en betekenis verantwoordelijk voor een erodering van onze maatschappij.

Het sociaal atomisme is in Europa te ver doorgeschoten. Dat heeft geleid tot een vergaande maatschappelijke onthechting en verlies van bestemming. Door het in Europa weer teruggrijpen op onze oorspronkelijke existentiële religieuze bronnen, kan binding en gemeenschapszin hersteld worden. Alléén zo kan Europa de verwarring achter zich laten.’

Zie:
* De leegheid van het publieke domein (Hofstee)
* Wat veroorzaakt de Europese onthechting? (Rutten)

Beeld: © iStockphoto.com/1001nights

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

121 Responses

 1. Trouwe Lezeres

  Jelle,
  Prachtig, dank je wel, ik geniet van zulke verhalen!
  Dat waren nog eens tijden! 🙂

  Like

 2. @jelle vd wal

  Maar diezelfde christen, joden, moslims hebben niet door dat ze door in God te geloven miljoenen afgodjes scheppen.

  Moslims verdient een nuancering. Moslims hebben door dat Allah noch persoonlijk noch onpersoonlijk is. Noch mannelijk, noch vrouwelijk. De islam is van de Abrahamitische godsdiensten het dichtst bij de waarheid. Hetgeen we terug zien in het moslimextremisme. Als men zich afkeert van de waarheid wordt men extremistisch. (de polariteiten)

  Like

 3. jelle vd wal

  @ zwerver
  De uitdrukking is ‘je zal ze de kost moeten geven’.
  In dit geval denk ik dat het de kost geven aan joden, christenen en Moslims die menen dat er maar één en dezelfde god is, best zal gaan.

  @egbert
  Knutselen in registers, daar heb ik me nooit aan gewaagd, gaat mijn begrip te boven.

  Like

 4. jelle vd wal

  @ lezeres.
  Je moest bij onze eerste Eend, in 1966, gebouwd in 1960, bij liefhebbers bekend als ‘ribbeltjes Eend’, vanwege de geribbelde motorkap, 425 cc, 18 pk, mijn broer ging er toch mee op vakantie in Zwisterland, 24 km per liter, een lange peilstok uit de benzinetank halen, die droog wapperen, dan er weer in steken, en dan kijken op hoeveel liter die stond.
  Het was een uiterst simpele constructie, geen homokineten op de aandrijfassen, in scherpe bochten moest je het stuur vanwege schokken losjes vast houden.
  De Trabant was soortgelijk simpel, niet eens een benzinepomp.
  Ik denk in 1997, nadat die Eend 17 jaar oud was, namen wij met weemoed afscheidvan de laatste, te gevaarlijk in het moderne verkeer.
  Toch was die al vrij gecompliceerd.

  Like

 5. De monotheïstische God is gestolen uit Egypte. Maar toen was hij natuurlijk al niet monotheïstisch meer: er waren er twee. (gestolen goed gedijd niet) Inmiddels zijn er miljoenen van, zie plaatje rechtsboven. De christelijke afgod zoals Jan noemt.

  Like

 6. @Jelle, Dat is ook een reden dat ik geen Windows 10 wil.

  Windows 7, 8 en10 beschikken over een redelijk in- geprogrammeerd zelf probleemoplossend vermogen.

  In tegenstelling juist tot Windows xp, vista en voorgangers, hoe vaak ik wel niet het blue screen of death onder ogen heb gehad, maar mocht ook graag wat experimenteren, een beetje aan de BIOS en het register sleutelen e.d.
  Je hebt nu eenmaal knutselaars in alle soorten en maten.

  Like

 7. Trouwe Lezeres

  Jelle, (als dit nog even zo off-topic mag van Paul…)

  Dat vind ik werkelijk prachtig, jouw verhaal, ook dat de benzinevoorraad met een peilstok vastgesteld moest worden!
  Via mijn broers weet ik zo ongeveer wat je bedoelt, die lijken van hetzelfde soort te zijn om zo maar te zeggen. Een broer van mij is werktuigkundige, het plezier in het werk nam met rasse schreden af toen hij de metertjes op het computerscherm in de gaten moest gaan houden ipv in de machinekamer.
  Mijn oudste broer had (in de jaren ’50) met zijn buurjongen een oud lichtblauw Fordje gekocht, voor 75 gulden geloof ik. Ze mochten er niet mee op de openbare weg. Dus crosten ze ermee in de tuin. Benzine was te duur (of niet voorhanden), dus probeerden ze petroleum uit, dat ging een poosje goed totdat de buren nogal begonnen te klagen over de blauwe walm…. Het rijgenot werd voortgezet ‘op ‘e reed’ (Fries voor (on)verhard wagenpad), alle buurkinderen mee natuurlijk. Ik zie het nog gebeuren: als de motor kookte ging de klomp uit en werd er slootwater in de radiator gegoten, en daar gingen we weer!

  Like

 8. jelle vd wal

  De Romeinen lieten gewoon nieuwe goden toe. Maar met monotheïsme kan dat nu eenmaal niet.

  Nu is monotheïsme op zich het probleem niet. Christenen, joden en moslims erkennen 1 God. Het kan niet anders of ze hebben het over dezelfde natuurlijk. Dus putten ze zich maar uit in twisten over andere zaken. Als buitenstaander begrijp je nauwelijks waar het over gaat, die twisten. Waarschijnlijk weten ze dat zelf ook niet……

  Like

 9. jelle vd wal

  @ lezeres
  En familielid ruilde na 12 jaar z’n auto in voor een nieuwe.
  Moest wel, na 14 jaar moeten de airbags worden vervangen, als je nieuwe neemt is het zo duur dat je de auto kunt weggooien.
  In de ingeruilde auto zouden best eens gestolen exemplaren geplaatst kunnen worden, dei zijn betaalbaar.
  Hij is een precies baasje, doorploegen van het instructieboek kostte hem drie avonden.
  Hij verzuchtte ‘kan er niet opnieuw iets als een Eend worden gebouwd’.
  Hij zowel als ik hadden die dingen heel lang, een garage kwam er zelden aan te pas.
  Hij overweegt de aanschaf, die dingen zijn niet duur meer, van een diagnose apparaat.
  Ik reed gister met hem mee, het dashboard doet me denken aan de klacht van de machinisten, zoveel informatie dat ze geen tijd meer hebben naar buiten te kijken.
  En dan het probleem dat sommige informatie niet lijkt te kloppen, wat ook weer de aandacht afleidt.
  Met een pc eigenlijk hetzelfde, ook daar heb je steeds minder over te vertellen.
  Dat is ook een reden dat ik geen Windows 10 wil.
  Een auto die ik eind 70er jaren in de VS huurde had een snelheidsmeter en een benzinemeter, en nog een paar waarschuwingslampjes.
  De eerste Eenden hadden een snelheidsmeter en een ampère meter, bij in het donker rijden ontlaadde de accu.
  Benzine met een peilstok.

  Like

 10. jelle vd wal

  @zwerver
  Natuurlijk was er geen inquisitie onder heidenen.
  Een ieder z’n eigen goden en tempels.
  Geen enkel probleem.
  Pas nadat een Egyptische farao het monotheïsme had bedacht, voor z’n eigen machtspositie, dat mislukte overigens, en misschien Mozes dat na-aapte, begon de ellende van onverdraagzaamheid.
  Dit schrijvend vraag ik me af of wat ik beweer ook gold voor Inca’s en Maya’s, ik denk dat dat onbekend is.

  Like

 11. Egbert, in Nederland zijn er niet zo veel Hindoes Boeddhisten, deïsten, theïsten enz. Zij hebben niet honderden jaren een onderdrukkend systeem gevoerd. Ik ben het niet eens met de strekking van het geplaatste artikel. Laten we blij zijn met de hedendaagse pluriformiteit.

  Uberhaupt is het al een merkwaardige kwestie om te geloven wat je ouders geloven. Kinderen worden opgevoed in een bepaalde indoctrinerende omgeving. Gelukkig beschikken kinderen over een eigen geweten en onze maatschappij maakt het mogelijk om los te komen van het geloof van je ouders.

  Dat is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn.

  Like

 12. @Zwerver, Ter nuancering: er zijn ook goede christenen. En goede communisten.

  Zo vind jij dat, nou gelukkig maar, vergeet ook de Hindoes Boeddhisten, deïsten, theïsten, de diverse varianten in het atheïsme, de agnostici, kortom kortom alle mensen die je kunt rubriceren onder een bepaalde levensbeschouwing niet, ook zelfs de zelfbenoemde Verlichten en de Verduisterden, dat de “tribal wars” maar door blijven gaan, onder welke vlag dan ook, is van alle tijden en zit em blijkbaar in de aard van het beestje.

  Like

 13. Trouwe Lezeres

  Jelle,

  Fijn dat het weer werkt allemaal en dat je die link nu toch hebt kunnen bekijken!

  Volgens mij worden apparaten er inderdaad op gemaakt dat ze maar een paar jaar mee gaan. Dat heet goed voor de economie te zijn, net als dat er steeds meer geproduceerd dient te worden. Ik begrijp alleen niet waar dat spul allemaal heen moet -wereldwijd- als het afgedankt wordt, want lang niet alles wordt gerecycled natuurlijk.

  Vroeger kon ik mijn naaimachine zelf onderhouden en smeren, nu kan ik er niet eens meer bijkomen als de draad naar binnen zou schieten! Daar was ik nogal verontwaardigd over… 🙂
  Aan de andere kant heb ik nu veel meer mogelijkheden. En dat is op allerlei gebied zo natuurlijk.

  Like

 14. We kunnen wel stellen dat we honderden jaren geleden hebben onder het juk van het christendom. Van inquisitie onder de heidenen is mij niets bekend. In die zin is het christendom vergelijkbaar met het communisme. Mooie intenties en miljoenen doden.

  Wat dat betreft is (west) Europa in een nieuwe fase belandt. Voor het eerst groeit er een generatie op die niet behept is met afgoderij. Ook in de politiek is het christendom in de marge gedrongen. Niet dat de VVD beter is dan het CDA of de SGP. Maar de agenda om op het priveterrein te komen van de burger is kleiner geworden. Homohuwelijk is de gewoonste zaak van de wereld geworden. En kijken we naar een land als Rusland waar het christendom nog springlevend is, dan zien we ook hoe men daar met homo’ s om gaat. En zien we ook hoe een autocratisch bewind verweven is met het christendom.

  Heb ik het al over antisemitisme gehad?

  Carla waarschuwde mij een tijdje terug voor onverdraagzame christenen. Maar ze had natuurlijk net zo goed voor nat water kunnen waarschuwen. Christendom en onverdraagzaamheid zijn bijna synoniem. Ter nuancering: er zijn ook goede christenen. En goede communisten.

  Like

 15. jelle vd wal

  Ik zie nu dat het woord and er een keer te veel staat.
  Wie zich niet wil schamen over onze ‘beschaving’ moet het boek niet lezen, nog in de twintiger jaren van de vorige eeuw was het afknallen van Aboriginals hetzelfde als het schieten van konijnen.

  Like

 16. jelle vd wal

  Wie iets wil lezen over het geluksgevoel bij heidenen, en hoe de gristenen dat deden verdwijnen kan ik aanraden:
  Labumore: Elsie Roughsey, ‘An Aboriginal Mother Tells of the Old and and the New´, Fitzroy, Victoria, 1984

  Like

 17. @Egbert

  Met dat laatste heb je zeker een punt. Soms liggen zaken zo diep in een mens dat je ze niet gemakkelijk naar boven haalt. Ik zal de laatste zijn die zegt dat het een makkie is. Maar onmogelijk is het niet.

  Juist omdat het op sommige punten zo verschrikkelijk moeilijk en vooral pijnlijk is haken velen af. Daar ligt ook het vergelijk met de kruistocht van de mythische Jezus. Je zult je aan je lijden moeten onderwerpen.

  Like

 18. @Jan kijk nu eens naar mensen die beschikken over een abominabel slechte levensstandaard, welke welvaart ontberen, geen of slechte medische zorg, (onnodig hoge (kinder)sterfte) geen behoorlijke voeding en onderdak, maakt dat dan echt gelukkig denk je, typisch praatjes van een zelfgenoegzame leunstoel filosoof, je beseft zelf niet hoe goed je het hebt tot je het allemaal kwijt raakt.

  @Zwerver, de emotioneel identificatie, op de nadrukkelijk herkenbare emoties aan de oppervlakte na, zoals woede e.d. voltrekt zich grotendeels onbewust, achter deze emoties liggen weer diep gelegen emoties die de boel aansturen, daar kom je echt niet bij, misschien slechts door psychoanalyse of diepe hypnose.

  Like

 19. Ik weet dat tijdens een hevig noodweer in de geulvallei hier, waarbij grote bomen als lucifers afbraken de katholieken, hoewel ze weten dat het “slechts” natuurkundige verschijnselen zijn, gezamenlijk (al waren ze complete vreemden van elkaar) in een restaurant op de knieën vielen om god aan te roepen en in grote angst hardop baden tot hun christelijke afgod.

  ——————-

  Ghegheghe. Ik herinner mij die angst om onweer. Als kind neem je dat over en bid je ook tot de christelijke afgod. Helpt natuurlijk helemaal niks. Dat bidden is angst proberen te verjagen. En er is nergens een God te be-kennen die luistert.

  En nu ik de onweer in mijzelf heb ontwaard (ik ben onweer) ben ik er alleen niet bang meer voor. Ik verlang er naar. Wetende dat ik niets te vertellen heb over de onweer. Ik ben alles en niets tegelijk.

  Like

 20. Egbert zegt: maar in hoeverre heb je zicht op de dieper gelegen onbewuste aansturende factoren. Daar gaat het om.
  Hoe maak je die bewust.

  ————————

  Door uit de identificatie te treden.

  -ik ben Zwerver
  -ik ben Nederlander
  -ik ben echtgenoot
  -ik ben vader
  -ik ben intelligent/niet intelligent
  -ik ben (vul maar een beroep in)

  En dan hebben we nog geconditioneerde identificatie.

  -ik ben christen
  -ik ben liberaal
  -ik ben Ajax supporter

  En dan hebben we nog emotionele identificatie.

  -ik ben woedend
  -ik ben op mijn teentjes getrapt
  -ik ben jaloers
  -ik ben ontzettend @$$#^&&& op die kl**tz*k van een Zwerver.

  Verlaat de identificatie en je houdt het beroemde “ik ben” over.
  De neo-advaita mensen denken dat dat bewustzijn is. Maar dat is het ook niet.

  Het is onbenoembaar. Het is je aanwezigheid. Vanuit daar krijg je zaken aangereikt welke langzamerhand doordringen in bewustzijn. Mits toegepast. Uiteindelijk zie je in dat je alleen bent ……en dat lost paradoxaal weer de eenzaamheid op.

  Like

 21. Jan

  Egbert, dat ze echt niet gelukkiger waren in het heidendom dan in het christendom klopt volgens mij niet.
  Dat zijn reclamepraatjes van de kerk.
  Moet je niet in geloven joh.

  Kijk eens naar het geluksgevoel in de westerse maatschappij en bij “primitieve” culturen. (bijvoorbeeld in Afrika of zuid Amerika) (dus niet in de verwesterde steden.) Dan zie je dat de welvaart en economie niet gelukkiger maakt. Dat zijn de resultaten van het christendom. Kijk eens naar het percentage van de zelfmoorden in de gebieden van de zwarte kousen kerken. Dat is hoger dan elders.

  De zogenaamde kennis van elektriciteit in plaats van Wodan die het laat donderen en bliksemen is slechts een dun laagje bezwering. De echte demonen kent men niet meer, maar de werking daarvan in de psyche is verplaatst. Men staat niet meer in verbinding met zichzelf.

  Ik weet dat tijdens een hevig noodweer in de geulvallei hier, waarbij grote bomen als lucifers afbraken de katholieken, hoewel ze weten dat het “slechts” natuurkundige verschijnselen zijn, gezamenlijk (al waren ze complete vreemden van elkaar) in een restaurant op de knieën vielen om god aan te roepen en in grote angst hardop baden tot hun christelijke afgod. Dat is misschien wel de echte religie 🙂 Niet het rationele sausje van de gereformeerden en protestanten die met de afgodsbeelden van de katholieken het gevoelsmatige van het rijke roomse hebben weggegooid. Als het kind met het badwater. Niet dat het ging om de katholieke dogma’s en de aflaathandel. Het ging om het verliezen van de gevoelsmatigheid en verbondenheid van de natuur die in de processies en sacramenten nog aanwezig was van voor de kerstening. Zoals de dans om de eenheidsboom: de boom des levens. Dat hebben de theologen er toch nooit uitgekregen zoals je in de Wikipedia leest. De kerstboom is voor veel mensen belangrijker dan een mythe over Jezus. Tot ergernis van de “rechten in de leer”. bah: leer.

  Aju, ik schrijf een tijdje niet vanwege omstandigheden.

  Like

 22. @Jan, dat kan ik je wel uitleggen, voor de Kerstening waren de mensen echt niet gelukkiger door hetgeen ze zelf aanbaden en hun vrees aanjoeg en tevens offers eiste, in extreme gevallen zelf mensenoffers.

  Doel je hierop met de verering van de meiboom?

  “Spiritueel betekent de meiboom dat alle lintjes (wij, zielen) verbonden zitten met het ‘centrale’ en of we nou levend of dood zijn, we toch met elkaar, andere zielen kunnen verbinden”.

  Bron: Wikipedia).

  Dat zal ik volgens jou nooit begrijpen en jij word er gelukkig van, nou vooruit dan maar weer. Terug naar de heidense rituelen.

  Huppel er dan maar op los, of sluit je desnoods aan bij een coven, ik weet zelf wel hoe mijn hoofd leeg te maken en waar ik vrolijk en gelukkig van wordt.

  Like

 23. Jan

  @Egbert 19 mei 2016 om 14: 47
  Vijanden lief hebben, betekent in eenheid leven in liefde.
  Daardoor wordt de -haat en vergelding- keten van oorzaak en gevolg verbroken. Anders blijft die haat energie doordraaien.

  Als je niet aanvoelt wat de kerstboom voor de heidenen betekenen en de rituelen die worden uitgevoerd bij de lente, zomer herfst en winter feesten, of bij inwijdingen bij geboorte, volwassenheid en sterven… Dan kan ik je dat niet uitleggen.

  Met je houding: “dat is toch achterlijk joh” zal je het wel nooit aanvoelen.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom

  Misschien zit je denken en ratio je teveel in de weg. Gewoon huppelen, moet je eens doen: daar wordt je vrolijk van.

  Like

 24. @Zwerver, Je kan het brein leren kennen

  Tot op zekere hoogte wel. Dat ben ik met je eens.

  Je schrijft:Nog erger is als de geest zich ergens mee identificeert. (ik ben atheïst, ik ben socialist, ik ben christen)

  Dat begrijp ik wel, maar in hoeverre heb je zicht op de dieper gelegen onbewuste aansturende factoren. Daar gaat het om.
  Hoe maak je die bewust.

  Like

 25. @Jan, Zoals de socialisten in mei dansen en huppelen rond een boom, of de heksen die de heksensabbath vieren of esoterische en hermetische genootschappen. En in ere herstellen van onderdrukte en verboden religieuze middelen, zoals de paddo en andere geest verruimende middelen.

  Huppelen rond een boom, (heb jij ook een boom in je tuin) dat is toch achterlijk joh, dat stadium hebben we allang gehad, dat is een gepasseerd station, het consumeren van paddo’s en andere geest verruimende middelen is en blijft een riskante aangelegenheid. Dat zou ik maar niet uit gaan proberen, houd het maar bij een lekker glas bier.

  Je schrijft: tolerantie voor de oude machtstructuren. Geen hokjesdenken en moordpartijen of uitroeiing van Christenen Joden en Moslims. Heb je vijanden lief. Maar wel stelling nemen tegen de inquisitie, die tegenwoordig de stichting Scepsis is, die alles verbied wat te maken heeft met echt geloof. (placebo)

  Dat klinkt prachtig Jan maar je weet net zo goed als ik dat het in zo in de praktijk helemaal niet werkt, waarom zou jij je vijanden trouwens lief hebben, wat inspireert je daartoe, een boom omhelzen?, we zijn geen van allen heiligen, doe me een lol en houd op met die stichtelijke loze praatjes. Wat heb je nu eigenlijk echt te melden.

  Like

 26. Egbert zegt: Dan denk je waarschijnlijk weer aan het feit dat er geen nadenken in het geding is en dat je het lege bewustzijn ervaart.
  Je houd het brein echt niet voor de gek. Eerder omgekeerd.

  ———————

  Je kan het brein leren kennen. Onderzoeken hoe je geest werkt. De geest wil oordelen: zeggen dat het warm is of koud.
  Nog erger is als de geest zich ergens mee identificeert. (ik ben atheïst, ik ben socialist, ik ben christen)

  Wat er dan gebeurt is dat het Zelf gekoppeld wordt aan atheïst, socialist, christen enz. Dan breng je het kiezen aan als een conditionering. Als je dit allemaal doorziet en in meditatie (contemplatie) in je zelf aanbrengt kan je komen tot bewustzijn wat alleen gewaarzijn is. Er verschijnt niet langer een onderwerp in bewustzijn.

  Zo wordt gezien/doorzien hoe alles in elkaar steekt.

  Like

 27. @Jelle, , ons nadenken gaat buiten ‘ons’ in de zin van bewustzijn om, is mijn conclusie.
  Pas nadat de oplossing ons bewust is kunnen wij in ons bewustzijn de oplossing door logisch redeneren controleren.

  Het probleem in kaart brengen en er over nadenken voltrekt zich allemaal op een bewust niveau, dat gaat niet buiten het bewustzijn om, of er onbewuste zaken bij het creëeren van het probleem mee hebben gespeeld is een natuurlijk een ander verhaal, evenals in hoeverre het onbewuste meespeelt in het generen van een oplossing (op de lange duur) ervan, hangt natuurlijk sterk samen met de complexiteit van het probleem.

  @Zwerver; Ergo: ik weet het zeker, ik kan het lege bewustzijn ervaren. (er is geen nadenken)

  Dan denk je waarschijnlijk weer aan het feit dat er geen nadenken in het geding is en dat je het lege bewustzijn ervaart.
  Je houd het brein echt niet voor de gek. Eerder omgekeerd.

  Je schrijft: Als een intuïtief verkregen oplossing niet correspondeert met wat er als conditionering al vast ligt is de mens geneigd het intuïtieve te verwerpen.

  Zo zou het kunnen werken, dat hangt een beetje samen met de aard van het probleem.

  Like

 28. Uiteraard verkoopt Rutten quatsch met zijn gezoek naar oorspronkelijke religieuze bronnen. Het christendom is honderden jaren splijtzwam geweest van de samenleving. Moeten we daar naar terug verlangen? Hebben we daarvoor de ketenen van het christendom afgeworpen?

  Ik zie het als vooruitgang dat we het christendom kwijt zijn. Zij deden slechts oorlogen voeren en sektarische twisten uitvechten. Onderwijl maakten de slimste ego’ s handig gebruik van het christendom.

  De vraag die ook bij mij opkomt is hoe men het christendom weer terug zou willen brengen in de maatschappij. Voor de jeugd zijn christenen een van de vele sektes die Nederland rijk is. Zij zijn daar helemaal niet mee bezig. Religie is iets voor oude mensen. Uitgezonderd wat reservaten op de Veluwe e.d.

  Het mooie aan de hele kwestie is dat de nalatenschap van Jezus nu niet meer gebonden is aan hen die zich christenen noemen. Er is ruimte ontstaan voor nieuwe inzichten omtrent de Christus.

  Like

 29. jelle vd wal

  @jan
  Een interessant boek over vroege kritiek op de katholieke kerk, en wat men toen allemaal niet wist, is
  George Macaulay Trevelyan, ‘England in the Age of Wycliffe’, 1899, 1906, London.
  Dat was eind 14e eeuw.
  Het vergeving, en daarmee een plaats in de hemel kopen werd al aan de kaak gesteld, maar er was geen idee dat er andere christelijke godsdiensten waren, zo was niets bekend over de Albigenzers.
  Voor wie dat niet weet, de eerste kruistocht roeide die Albigenzers uit, met vergiffenis voor alles vooraf.
  De verhoren werden door de katholieke machthebbers opgetekend, en zo kon er een goed boek over geschreven worden:
  Le Roi Ladurie, Montaillou.
  Aardig is te lezen hoe door diplomatieke machinaties, een huwelijk om te verbinden met een Tsjechische vorst van toen, 14e eeuw, dus, de ideeën van Wycliffe Jan Hus etc. beinvloedde, of zelfs inspireerde.
  Lang geleden al weer kwam ik het volgende boek tegen
  Lucien Febre, ´Le problème de l’incroyance au 16e siècle’, Paris, 1942, 1968.
  Dat wilde ik lezen, ongeloof in de 16e eeuw ?
  Het bleek één lang betoog te zijn dat ongeloof toen ondenkbaar was.
  Wat betreft de aanbevelingen van Rutten, ik groeide, zoals ik vaker schreef, godsdienstloos op in ZO Friesland, in een tolerante omgeving, vanaf 1948.
  Godsdienst werd niet gemist.

  Like

 30. Jan

  Even over het topic.
  Rutten stelt citaat:

  “Door het wegvallen van onze gemeenschappelijke inspiratiebronnen is het maatschappelijk leven in Europa vervlakt. Dit is funest voor onszelf en onze samenleving. Een uitweg lijkt gevonden te kunnen worden in het opnieuw contact maken met onze existentiële bronnen. ”

  Mijn mening is dat de veronderstelde “gemeenschappelijke inspiratiebronnen” niet bestaan. Er is wel een gemeenschap, maar die is afgedwongen door militaire macht vanuit het roomse rijk met in haar voetspoor een dwingend monotheïsme (omdat het goed te overzien was: één rijk, één heerser en één god. Kerstening van alle hoogstaande pantheïstische volksreligie’s, uitmoorden van andersdenkenden zoals de ketters. Wie niet gedoopt winde worden ging de kop eraf. Zelfs geeft het morene inzicht in de strijd rond Bonifatus aan, dat de christenen elkaar aan het uitmoorden waren. De roomse macht en het reeds wortel geschoten tolerante christendom vanuit Ierland.

  Rutten ziet inspiratiebronnen, aar die niet zijn.

  Dan vervolgt Rutten:

  “Het religieuze is in Europa echter grotendeels aan het teloorgaan. Het zich terugtrekken van met name het christendom uit onze Europese cultuur leidt tot een uitwissing van bindende betekenisvolle zinverbanden. Hierdoor worden we teruggeworpen op onze eigen individuele particulariteit.”

  Ik zie dit ietsje anders. Vanwege de onderdrukkende macht vanuit Rome, zijn de Europese volkeren en stammen onthecht van het oorspronkelijke onderliggende natuur-eenheidsgevoel. De desintegratie heeft de laatste honderden jaren vooral ingezet als besmetting van het monotheïstische denken, het verschil tussen geest en lichaam, een onderscheid tussen hemel en aarde. Gevolg een splitsing van wetenschap en godsdienst. Van religie kan je eigenlijk niet spreken. Van geest en lichaam.

  Het automatische gevolg is de desintegratie van de versteende resten van de Europese “cultuur”. Die Europese cultuur die als een kankergezwel ook nog andere werelddelen hun oorspronkelijke hoogstaande cultuur door missie, zending in het kielzog van de machtsuitbreiding van de “westerse” wereld.

  Ik ben het dus niet eens met Rutten:terug-naar-onze-oorspronkelijke-religieuze-bronnen.
  Het lijkt me beter dat we vanuit onze individualiteit en een eenheidsgevoel nieuwe stam- (en verenigings-) verbanden aangaan in de rituelen die bestonden vóór de kerstening.

  Dus terug naar het “Sol Invictus” in plaats van de verderfelijke christelijke sprookjes. Dus dichter bij de natuur. Zoals de socialisten in mei dansen en huppelen rond een boom, of de heksen die de heksensabbath vieren of esoterische en hermetische genootschappen. En in ere herstellen van onderdrukte en verboden religieuze middelen, zoals de paddo en andere geest verruimende middelen.

  Let wel op: tolerantie voor de oude machtstructuren. Geen hokjesdenken en moordpartijen of uitroeiing van Christenen Joden en Moslims. Heb je vijanden lief. Maar wel stelling nemen tegen de inquisitie, die tegenwoordig de stichting Scepsis is, die alles verbied wat te maken heeft met echt geloof. (placebo)

  Like

 31. Anoniem
  19 mei 2016 om 08:35

  Je zegt: Hoe we het ook noemen, ons nadenken gaat buiten ‚ons’ in de zin van bewustzijn om, is mijn conclusie.

  —————-
  Dat is mijn conclusie ook. Ergo: ik weet het zeker, ik kan het lege bewustzijn ervaren. (er is geen nadenken)

  Je zegt:Pas nadat de oplossing ons bewust is kunnen wij in ons bewustzijn de oplossing door logisch redeneren controleren.
  Controleren hier in de zin van kijken of het klopt, niet in de vreselijke verbastering van beheersen, die tegenwoordig verkeerd uit het engels wordt vertaald.
  ———————

  De oplossing is bekend, dus kan er terug geredeneerd worden als bewuste actie om te kijken of het klopt. Eens.

  In deze hele materie is het dus belangrijk om de verschillende functies te onderkennen. Bewustzijn is wat anders dan nadenken (geest) En daarnaast is de mens onderhevig aan conditioneringen. Als een intuïtief verkregen oplossing niet correspondeert met wat er als conditionering al vast ligt is de mens geneigd het intuïtieve te verwerpen.

  Het vereist dus een hoge mate van zelfkennis om toe te passen.

  Like

 32. Anoniem

  @ lezeres
  Even off topic, de zweefvlieglink (iets voor Scrabble ?) werkte wel, maar op duistere wijze was ik Adobe Reader kwijtgeraakt.
  Het moderne leven is niet eenvoudig, zeg ik regelmatig.
  Zo stelde gister een telefoontechnicus vast dat wij onze draadloze binnenshuis telefoon moeten weggooien, er zit een fout in.
  Vraag me tegenwoordig vaak af of fabrikanten dingen zo maken dat ze na een jaar of zes kapot gaan.
  Ook de satellietontvanger heeft kuren.
  Radio’s uit de dertiger jaren blijven gewoon werken.

  @ zwerver en egbert
  Hoe we het ook noemen, ons nadenken gaat buiten ‘ons’ in de zin van bewustzijn om, is mijn conclusie.
  Pas nadat de oplossing ons bewust is kunnen wij in ons bewustzijn de oplossing door logisch redeneren controleren.
  Controleren hier in de zin van kijken of het klopt, niet in de vreselijke verbastering van beheersen, die tegenwoordig verkeerd uit het engels wordt vertaald.
  De rekenwonders zijn inderdaad een goed voorbeeld, vaak zijn het ook nog ogenschijnlijk simpele zielen.
  Maar ook met schaken gaat het zo, een programma rekent vele zetten vooruit, een grootmeester doet het anders.
  Inmiddels zijn de programma’s beter dan de grootmeesters.

  Like

 33. Anoniem

  Zwerver 17/5 23.28 Die domme ego-jongen Joost mag jouw wijsheid vervangen? Dat noem ik -en dat begrijp jij in je wijsheid natuurlijk niet- nou schijnheiligheid ten top! En als christen weet ik maar te goed wat schijnheiligheid is! Voor alle duidelijkheid moet ik dit nog even kwijt! PS Joost Tibosch sr

  Like

 34. @jelle vd wal

  Er zijn ook mensen bekend die de meest moeilijke sommen kunnen maken zonder daar (ogenschijnlijk) ook maar een (1 )seconde over na te denken.

  Weten is een toestand, eens. Intuitie is voor mij “weten buiten het weten”. Omdat intuïtie het weten aanlevert leer je daar op vertrouwen. En zie je aan de hand van dat “weten buiten het weten” de oplossing. Daarna is het vaak niet moeilijk om te zien hoe je tot die oplossing bent gekomen.

  In feite kan je stellen dat het weten op zich er al is. Verbind je met dat weten en datzelfde weten wordt een toestand in jou of mij. Voor mij uitermate logisch omdat ik weet dat tijd een illusie (van de geest) is.

  Like

 35. jelle vd wal

  @ zwerver
  Naar mijn mening is de oplossing bedenken van in mijn geval een wiskundig probleem iets heel anders dan wat met intuitie noemt.
  Daaronder rankschik ik een idee wie de moord heeft gepleegd, zonder bewijs tot dan.
  Weten kun je zien als een toestand, kennis dat stenen meestal naar beneden vallen.
  Een probleem oplossen is toevoegen aan weten.

  Like

 36. @Jelle, zo werkt het wel, je probeert een probleem op te lossen waar je niet uitkomt, maar op het moment dat je geest zich op iets anders richt, of afleiding zoekt blijft het onbewuste met het probleem bezig waarbij de oplossing zich op een gegeven moment kan vertalen in een intuïtieve ingeving of zelfs door middel van een droom.

  Dit ervoer (o.a.) Elias Howe de uitvinder van de naaimachine.

  http://www.creatiefdenken.com/elias-howe-droom.php

  Intuïtieve ingevingen onstaan meestal vanuit de enorm grote databank van ons onbewuste maar er schijnt ook een intuïtief weten te bestaan wat hier volledig los van staat, hoewel dit gegeven nogal omstreden is.

  Like

 37. – Alles, wat is, is een evolutie vanuit de absolute idee, die aanvankelijk niets is, behalve ‘zijn’ …; het absolute zijn van die eeuwige, wetmatige ‘logos’, … zodat de rede niet van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede verlaten is…
  – En ook ons ‘zijn’ en denken en doen is een moment in en van dat proces… (Valere De Brabandere) .

  Like

 38. @jelle vd wal

  Zoals je het beschrijft werkt het wel ongeveer. Alles komt in bewustzijn terecht en dan heb je er weet van. Wat jij ingeving noemt, noem ik intuïtie. Einstein maakte er ook gebruik van. Hij dacht na over een probleem voor het slapen gaan. Zijn geest werd dan rustig en midden in de nacht kon hij dan opeens het ‘weten’.

  Maar als je hier bekend mee ben, dan weet je ook dat dat weten er al was voordat je zelf wist. Weten is dus een toestand. Een bewustzijnstoestand. Maar bewustzijn zelf is weer onveranderlijk.

  Like

 39. jelle vd wal

  @ zwerver
  Hoe ons denken gaat weet niemand.
  Iedereen kent de uitdrukking ‘er een nachtje over slapen’.
  Kennelijk werkt ons brein in de nacht door.
  Mijn idee is dat de uitkomst van dat raadselachtige denken in ons bewuste brein, het bewustzijn, terecht komt, en dat we die uitkomst daar vervolgens logisch controleren.
  Ik denk dat iedereen het begrip ingeving kent, dat plotsklaps ons de oplossing van een probleem voor ogen staat.
  Ik had dat dat bij een doctoraal voordracht, wat ik wilde bewijzen was met niet gelukt.
  Gelukkig begreep niemand, ook niet de hooggeleerde, wat ik nu eigenlijk wilde, en dus was ook geen kritiek mogelijk.
  Wel was de hooggeleerde geïrriteerd, hij had het over ‘in de hoek gooien’.
  Toen ik dan ook voor het schoolbord stond met het krijtje, het is lang geleden, was zijn vraag ‘wat wilde U nu eigenlijk ?’.
  Op dat moment zag ik de oplossing, en kalkte die op het bord.
  Daarna ontstelde stilte, bij de hooggeleerde en medestudenten.
  Penrose in zijn boek over hersenen en quantum theorie beschrijft hoe hem de oplossing van een natuurkundig probleem te binnen schoot terwijl pratend met iemand de straat overstak.
  Ik had een 48 uur geen internet, een kabel was kapot gemaakt, het geeft een merkwaardige rust.

  @ tibosch.
  Zeer toevallig liep ik er tegenaan dat ik een tweede generatie oorlogsslachtoffer kan bijstaan, de familie was na 1945 opgepakt, vernederd en arm gemaakt vanwege collaboratie.
  De betrokkene is nu begin 70, en lijdt er nog onder.
  Ik legde uit dat ik wat anders over WWII denk dan gebruikelijk.
  Er werd gezegd ‘jij bent de eerste die er anders over denkt’.
  Ik zei dat ik niet in een paar dagen een hersenspoeling van een heel leven ongedaan kan maken.
  Mijn eigen geestelijke salto mortale op dat gebied nam een tien jaar in beslag, door honderden boeken, en veel discussie, en ging dus heel geleidelijk.
  En zo denk ik ook niet dat ik datgene waar jij in bent opgegroeid even kan veranderen, of maar aanpassen.

  Like

 40. Anoniem

  Zwerver/Jan Natuurlijk ligt het aan mijn lange tenen en niet aan die poten die schijnheilig in heerlijke zgn mystieke argeloze onwetendheid en zwijmelende eenheid tegen schenen trappen! PS Joost Tibosch sr

  Like

 41. Egbert schrijft: Dan elkander toch maar blijven bekritiseren, hoort er misschien ook wel bij.
  —————-

  Juistem. Niks mis met een beetje dualiteit. Zolang we de tenen maar binnen de schoenmaat houden.

  PS. Ik heb maatje 43 en een te lange op-een-na-kleinste-teen. Die teen heeft zich helemaal gevoegd naar de schoen. Hij zal wel moeten! Ik ga hem ook niet amputeren.

  Like

 42. Laten we maar stoppen met het bediscussiëren van hoe de vogeltjes zingen en ons bepalen tot het topic.

  @Trouwe Lezeres schrijft: Dan kun je ook zien dat ‘de zielen’ de verschillende teksten op hun eigen manier tot zich nemen en verwerken. Dat is onvermijdelijk en is ook juist, dat is precies wat er ‘dient te gebeuren’, dat is het leven. (‘juist’ hier dus niet op te vatten in de betekenis van goed -slecht). Dat daar open communicatie over ontstaat, kan iedereen dienen.

  Wat is dit nu weer voor lekker weg lees standaardverhaaltje.
  Je lijkt wel een politica. 🙂

  Maar nu begin ik zelf ook al weer. Dan elkander toch maar blijven bekritiseren, hoort er misschien ook wel bij.

  Like

 43. Trouwe Lezeres

  Joost,

  Erg jammer dat je niet meer wilt posten! Je bleek nogal wat manco’s aan achtergrondkennis bij mij op te vullen. Ik vond dat altijd interessant, ook als daar eventueel een verschil van inzicht uit voortvloeide of al aanwezig was.
  Ik hoop natuurlijk dat je nog eens terug komt op je besluit!
  Dank je wel, Joost! Het ga je goed!

  Algemeen:
  Zoals ik de reacties op dit blog lees, heb ik beslist niet het gevoel dat er iemand is die de intentie heeft om een ander te kwetsen of te beledigen.
  Dat lijkt mij het allerbelangrijkste en dat is juist het fijne op dit blog.
  Het is net zoals Carla zegt: zo langzamerhand leer je elkaar wat kennen. Als je zo door de tijd heen elkaars reacties leest, herken je de ziel (en wat van de bijbehorende zieleroerselen) die door de teksten heen spreekt. (of in ieder geval méén je die te herkennen, en weer vanuit je eigen perceptie natuurlijk :-))
  Dan kun je ook zien dat ‘de zielen’ de verschillende teksten op hun eigen manier tot zich nemen en verwerken. Dat is onvermijdelijk en is ook juist, dat is precies wat er ‘dient te gebeuren’, dat is het leven. (‘juist’ hier dus niet op te vatten in de betekenis van goed -slecht). Dat daar open communicatie over ontstaat, kan iedereen dienen.

  Like

 44. Jan
  17 mei 2016 om 10:01

  Je vergelijking met de tak van de boom is een goeie.
  Men roept eens “sodeju” en dat is het dan weer.

  Vergelijking met de rechtspraak is niet aan de orde mijn inziens. Rechtspraak heet alleen maar zo omdat we een pragmatische oplossing willen voor hen die zich misdragen.

  We schouwen ook in deze discussie de wetten van de kosmos.
  Men neemt de tak van de boom keuzeloos waar. Maar Jan wordt niet keuzeloos waar genomen. Jan was wat aangeschoten en riep daarom iets lolligs. Wie zich verbonden voelt met “al wat is” die glimlacht om het Hoehaa…etc etc.

  En nu kom ik bij mijn volgende punt. Je kent ook deze kreet wel: de daad is er wel maar er is niemand die hem doet

  (hopelijk doet het vetgedrukte deel het)

  Achter al onze handelingen zit een energie. Jij staat er net zoals ik open voor. Met die energie kunnen we ons net zo goed verbinden als met een blikseminslag.

  Weten dat ego uit spiegeling staat is niet voldoende. Dat is mentaal. Het hele geestige Universum bestaat uit vibratie. Jij dus ook. En daar kan ik mij als lezer mee verbinden. Dat doe je niet mentaal, dat wordt gevoeld. (intuïtie) Jij hebt -voor mij althans- een prettige vibratie die gemakkelijker leest als je technische uitdrukkingen.

  Iedereen kan zich verbinden met intuïtie (innerlijk weten) en dat sluit kwaadaardigheid uit. (op dit blog) Kwaadaardigheid voelt niet zo prettig. En dat is logisch. In ons diepste innerlijk verlangen we naar de Ene omdat we de Ene zelf zijn in miljarden verschijningen.

  En zo kijkt voor mij persoonlijk alles weer heel anders. Mij was niks opgevallen aan het Hoehaa etc etc. Via de opmerkingen van anderen moet ik jouw pekelzonden vernemen. Blijf dus maar gewoon zoals je bent. Soms serieus, soms niet. Des te dichter we bij de Ene komen, des te eerder zullen we met ‘ene’ kwinkslag door het leven gaan 🙂

  Like

 45. Carla

  Dank @ Jan voor je reactie.

  Polarisatie zal zijn goede kanten hebben in de ontwikkeling naar dát wat men wil bereiken. ( b.v.binnen politiek/bestuurszaken/wetenschap ) Echter binnen het denken en uitwisselen over religie en levensbeschouwing, gaat het veelal om ervaringen alwaar polarisatie voor mij not done is.

  Ik zie, helaas, niet wanneer je toneel speelt of niet, Jan. Misschien maar beter om te genieten van het ‘aangeschoten’ zijn en je reactie in die hoedanigheid voortaan even op te schorten. 😉

  Ja, ik snap ons verschil. Terwijl ik denk dat deze geen onoverkomelijke bezwaren met zich mee hoeft te dragen.

  Om je vragen betreffende mijn opmerking ” Sorry Jan, ik ben ook nu serieus ” te helpen verhelderen verwijs ik je naar jouw bijdrage van 16 mei 09:43 uur. 😉 ( en ja……ik ben over het algemeen een serieus type )

  Overigens mijn schoenmaat is 37, daar passen niet echt ‘lange tenen’ in. 😉

  Like

 46. Jan

  @Carla 16 mei 2016 om 16:21
  Ik stel vast dat we totaal verschillende zienswijze hebben. Ik herken ook niet in jouw beschrijving wat ik bedoelde.

  Ik bedoelde het genuanceerder. Je trekt bepaalde opmerkingen van mij uit zijn context en voegt ze samen en trekt daar de verkeerde conclusie uit. Je begrijpt me niet.

  Een vrolijke opmerking die ik aangeschoten maak 15 mei 2016 om 21:41 met de kreet Hoehaa de Trouwe Lezeres is te lief. Dat is toch overduidelijk toneelspel. Dat kan je volgens mij niet serieus nemen. Dat het wel gebeurt is betreurenswaardig.
  De liefheid van @TL is inhoudelijk totaal niet aan de orde. Het is slechts een literaire opstap naar een polarisatie van meningen.

  Nu merk ik ook dat je geen voorstander bent van polarisatie. Dat is al een groot verschil in beleving van de wereld. Daar kijk ik dus anders tegenaan. Polarisatie heeft zijn nut. De tegenstellingen scherper maken, daar kan je wat van leren. Polarisatie is alleen onjuist, als de verbindende schakel van eenheid niet herkent wordt. Op het diepste niveau dient men authentiek verbinding te hebben. Ik zei wel eens in een toespraakje tot mijn collega’s, ik sta op te tenen om dichter bij je hart te komen.

  Ik bedoelde dat er kringen zijn, waar men op een moralistische manier over eieren moet lopen omdat er zoveel lange tenen zijn. Men is lief voor elkaar zonder het te menen. Dat is de kweekvijver voor oorlog. (tamas – rajas: de tri guna’s)

  De essentie van mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi. (uit de Tao Teh Tsjing) speelt hier doorheen.

  Je besluit met:
  “Sorry @ Jan, ik ben ook nu serieus.:-) ”

  Als ik dat lees denk ik: Heb ik iets gemist? Waarvoor zegt ze sorry? Zou ze iets fout gezegd hebben? Waarom schrijft ze dat ze serieus is? Wat is de zin van deze zin?
  Dan lees ik het stukje nog eens over en zie ik nergens iets waar ik van meen dat je er sorry voor moet zeggen.

  Snap je ons verschil ??

  Like

 47. Jan

  @Zwerver 16 mei 2016 om 14:59
  Je schrijft:
  beledigen is ego-werking. Het gevolg is het zich beledigd voelen. Het speelt zich namelijk in de beledigde persoon af.

  Dat is juist. Maar er speelt dus die spiegel. Men voelt zich niet beledigd door een tak die van de boom waait en op je kop terecht komt. Dat komt omdat er geen ego wordt verondersteld met een wil en een motief van die tak. Het is alleen neutraal oorzaak en gevolg.
  Maar als er een moord wordt gepleegd, is altijd de roep “Wat is het motief van de dader.” Als iemand spijt betuigt, dan kan hij strafvermindering krijgen. Daarom komt het ook wel voor dat onschuldig veroordeelden die blijven ontkennen in verhouding strenger gestraft worden. Of onder extreme druk zich ten onrechte schuldig verklaren. Maar mocht blijken dat men ontoerekeningsvatbaar is, dan krijgt men strafvermindering of kwijtschelding.

  Je schrijft ook:
  “Als jij de wet van oorzaak en gevolg kent dan weet je ook dat je met beledigde personen niks anders hoef dan keuzeloos waarnemen.”
  Dat ben ik wel met je eens, maar ik denk dat het zin heeft om een vermeend motief weg te nemen.

  Dan zijn er ook mensen die er bewust op uit zijn te kwetsen. Dat komt meestal voort uit psychische problemen. Of het is een herhaalde spiegeling. Een soort wraak met emoties, als een bokswedstrijd.

  Like

 48. @Jan, Mogelijk staan mijn sociale antenne’s niet goed. Je hebt gezien dat ik een einzelgänger ben.

  Jan, ik ben ook een einzelgänger en sociaal gezien ook niet zo geweldig vaardig, maar het gaat natuurlijk niet alleen om wat je qua mens en wereldbeeld wilt uitdragen maar ook de manier waarop je het doet.

  Zelf kan ik wel tegen een stootje, maar probeer tevens aan de hand van reacties van anderen een beetje in te schatten hoe gevoelig hun mens en wereldbeeld ligt, door te proberen tussen de regels door te lezen, maar zijn andere posters daar in tegen heel direct en uitgesproken in hun mening dan neem ik ook geen gas terug natuurlijk.

  En een gesprek voeren over elektronica is toch iets heel anders dan discussiëren over levensbeschouwelijke kwesties.
  lijkt mij tenminste.

  Nou ja, zo kan het verkeren maar het zal allemaal wel weer goed komen.

  Like

 49. Carla

  @ Egbert, je leest mijn reactie als dreigen. Denk zelf dat het niet zozeer met dreigen te maken te maken heeft maar met mijn oprechte verwardheid van wat er hier gebeurd.

  Nu ik b.v. lees van @ Jan, hoe of hij reageert op @ TL, die alle ruimte geeft voor een ander voelen/ervaren/denken ( mooi ) als te vriendelijk, te tolerant, te lief en eigenlijk zegt @ Jan, ik ervaar het als onecht. Beste @ Jan, ik vind het verdrietig om te lezen en hoop echt van harte dat wanneer je zoon tegen je zegt: ” Pap, wat lief dat je mij de gelegenheid gaf je bij te praten over de Formule 1, wereld “, je dat als echt voelt.

  Wanneer ik lees dat er gepleit wordt voor non-dualiteit, maar de mensen waarmee je hier in gesprek bent @ Zwerver, ziet als een conceptuele denker, een ego-mens en je vervolgens aangeeft wat de juiste wijze van omgaan met is en zelfs van mening bent dat het je niets kan schelen wat een ander denkt ( zegt )……dan vraag ik mij ten diepste af, waarom communiceer je dan hier?

  Die vraag stel ik mijzelf ook wel eens. Toch ook, en het kan mij wel schelen wat een ander vind/zegt of denkt, duik ik soms een pareltje op om verder over na te denken, zonder meer te koesteren of met een glimlach de site af te sluiten. Vaak verken ik nog wat door wanneer het onderwerp mij heel erg boeit of wanneer ik zoekende ben naar andere gedachten-patronen.

  Het mooie, zo ervaar ik, is ook dat je ( ik) de mensen ( het groepje is niet zo groot en al lang hier actief ) wat leert kennen. Tenminste dat denk ik dan 😉 Dan vormt zich als vanzelf een vorm van verbinding, van elkaar verstaan, hoe divers ook.

  Die vorm van verbinding brengt met zich mee, respect voor elkaars andere visie ( sorry voor de momenten dat ik zelf dit niet juist toepaste ) , het zoeken naar de juiste woorden en het op tijd leren zwijgen om de polarisatie niet op de spits te willen drijven.

  Tja…..het is best een helle klus en kunst om goed te communiceren, ieder vanachter zijn/haar eigen toetsenbord en eigen denken/weten/ en emoties. De juiste woorden te vinden.

  Wanneer ik zo wat rond snuffel op internet zie ik heel wat acties én reacties van mensen op elkaar. Hoe vruchtbaar dat is……dat betwijfel ik wel eens.

  Deze site onderscheid zich daarin. Ik hoop dat het zo blijft. Daar kunnen wij met z’n allen voor zorgen door wat minder met de vinger te wijzen naar de ander. Zelf zal ik daar ook mijn best voor doen.

  Sorry @ Jan, ik ben ook nu serieus. 🙂

  En @ Joost, ik ga je missen.

  Like

 50. @Jan

  De mens zal altijd in de spiegel zien wat hij zelf is. Iemand die zelf nooit beledigd is zal er niet meer bij stil staan dat anderen beledigd kunnen zijn. Carla heeft mij er een aantal keren op gewezen, maar in bewustzijn beklijft het niet.

  Beledigd zijn is zelf natuurlijk ook een reflectie.

  Verder heeft iedere oorzaak een gevolg. Als we het over beledigen hebben dan is ego-werking oorzaak van de belediging. Het gevolg is het zich beledigd voelen. Uiteraard sta jij daar volledig buiten. Het speelt zich namelijk in de beledigde persoon af.

  Als jij de wet van oorzaak en gevolg kent dan weet je ook dat je met beledigde personen niks anders hoef dan keuzeloos waarnemen. Appeltje-eitje.

  Like

 51. @Egbert

  Het is een raadsel wat zowel met intuïtief denken als met rationeel denken op te lossen is. Dat komt omdat dat waar we het hier over hebben vol met paradoxen zit. In feite is er maar 1 iemand aanwezig in het heelal en toch zien we er honderden zo niet miljoenen alleen al om ons heen.

  Het raadsel betreft je eigen leven en gaandeweg los je dat op of kan je het oplossen. Omdat je op een weg loopt welke telkens weer andere gezichtspunten geeft.

  In de stilte zijn idd antwoorden te vinden. Maar ook in de schrijfsels van mythische figuren.

  Ik zie dat jij vwb de wil ook een paradox te pakken hebt. Mentaal kan je daar nooit uitkomen. Tenzij je domweg gelooft als iemand met een leuk verhaaltje komt. Ik heb de wil in mijzelf gevonden. En door met de wil te worstelen, te aanschouwen, na te denken krijg je het spelletje door.

  Wat er dus gebeurd is door toegepast onderzoek tot inzicht komen. Anders rest er niets anders dan geloven. En daarbij hoeven we het niet eens te worden, want jij en ik doen zelf toegepast onderzoek.

  Like

 52. Jan

  @Egbert.

  Wat betreft jouw citaat van wat ik geschreven heb aan Joost.
  In mijn optiek is dit slechts relativeren van autoriteit. Let ook op de opmerkingen tussen haakjes: die staan er niet voor niets. citaat: “(meen ik)(ik kan we wel vergissen)”

  Ik presenteer hier dus mijn mening die ik meteen zelf relativeer.

  Mogelijk staan mijn sociale antenne’s niet goed. Je hebt gezien dat ik een einzelgänger ben. Geen hoog sociaal IQ dus. Met die verkeerde antennes doe ik het nu 70 jaar. Ik ben er al lang mee bezig, maar nog steeds zou ik niet weten hoe ik die bij moet stellen. Veranderingsprocessen zijn moeilijk. Ik probeer wat te leren uit het boek de logica van het gevoel. Maar soms wil ik me ook niet voegen naar een bepaalde mores die ik beperkend vind. Lief zijn en complimentjes geven daar krijg ik een naar gevoel van. Dat zie ik als onecht.

  Als men mijn deskundigheid op bijvoorbeeld elektronica in twijfel trekt, (waar ik meer dan gemiddeld iets van af weet) dan reageer ik met een inhoudelijke vraag over het onderwerp om dat gezamenlijk uit te diepen..

  Op vergelijkbare wijze verwachtte ik dat Joost met argumenten zou komen om zijn visie te onderbouwen.

  Als men mij beledigd, dan vraag ik me af
  -is het juist wat is gezegd? Zo ja, dan leer ik wat over mijzelf. Dan komt de vraag: wil ik er iets aan doen of accepteer ik die eigenschap?
  -is het onjuist dan leg ik het naast me neer.
  Op die manier voel je geen negatieve emoties.
  Het is een methode die ik me in mijn jeugd heb aangeleerd.

  Like

 53. @Zwerver, Met zien bedoel ik niet parapsychologie.

  Ik ook niet. Ik schreef dat ik er belangstelling voor had, boeken over las.

  Je schrijft: Zo zegt kosmisch evenwicht jou niets. Mijn zien is dat er universele wetten werkzaam zijn. Ik begin door te krijgen hoe het geheel in elkaar steekt. Ik lees de bijbel ook anders. Degene die Jezus heeft geschreven had ook zien en legde Jezus bepaalde woorden in de mond.

  Nee, dat vind ik een volstrekt onzinnige uitspraak, de kosmos heeft helemaal geen boodschap aan ons, dat betreft een menselijke waan, evenals pretenderen dat je zicht hebt op de universele wetten, zoals je weet heb ik wel iets met het solipsisme, d.w.z dat je alles slechts kunt reduceren tot het menselijk bewustzijn, je denken, je overtuigingen (bewust en onbewust) bepalen je mens en wereldbeeld.

  Maar dat besef heb je wel. Om je daaraan proberen te ontworstelen, zul je m.i. stilte moeten beoefenen.
  Hoewel dat in de praktijk niet meevalt.
  Doordat besef zullen waarschijnlijk ook kloosters ontstaan zijn.

  Je schrijft: De wil bestaat, de vraag is alleen of hij vrij is.

  Ja, dat is en blijft de vraag, evenals dat de mens die zijn wil volgt helemaal niet vrij is, maar een slaaf van zijn wil, dat hangt er vanaf, je wil niet willen volgen is ook weer een kwestie van iets willen, weer een concept, evenals stellen dat een redeneertrant verandert als deze niet logisch is opgezet, graag een kleine kanttekening hierbij ter verduidelijking.

  Bedoel je een Koan (raadsel wat met de ratio niet opgelost kan worden, maar slechts met het intuïtief denken) zoals dat in de Zentraditie wordt gehanteerd.

  Like

 54. @Jan, Je vergist je over mijn ziele roerselen. Het is wel grappig om te lezen hoe je fantasie op hol slaat, dat ik “naar de fles grijp” vanwege een vermeende gevoelstoestand.

  “Ik helemaal overstuur van een geloofsvisie van Joost ? Interpreteer je mijn creatief taalgebruik waarbij ik Joost een beetje kietel echt als een uiting van een onderbuik gevoel of een energetische balansstoring?”

  Ik kwalificeerde jouw manier van reageren op deze wijze om je ook eens beetje te kietelen, zoals je dat zelf altijd omschrijft en tevens een beetje terug te fluiten, want je schreef aan Joost:

  Dat meent hij (meen ik)(ik kan we wel vergissen) op grond van zijn verbluffende intelligente studie. Dus andere zienswijze verwerpt hij, op basis van zijn (vermeende) superieure Theologisch Historische kennis.

  Deze bewering over Joost noem ik geen kietelen meer, daarmee ga jij aan zeer veel voorbij, als jij dat allemaal maar als een spelletje ziet, eerst provoceren en vervolgens je weer uitputten in verontschuldigingen wat overduidelijk blijkt uit je posten, dan zou je misschien toch eens je sociale antennes wat bij moeten stellen, zetten de reacties van Joost en Carla nu helemaal niet aan het denken.

  Eindresultaat, Joost haakt af en Carla dreigt af te haken.
  Maar Jan begrijpt er allemaal niets van of houd zich van de domme.

  Like

 55. Jan

  Joost, dat vind ik heel erg jammer. Heroverweeg dat. Je weet toch dat je hier zeer gewaardeerd bent ? Ik waardeer je kennis hoog.

  Like

 56. joost tibosch

  Paul Zal me in het vervolg beperken tot het lezen van jouw waardevolle blog, zoals jij dat aanbied. Weet niet hoe ik je anders kan laten weten dat je, nadat ik jarenlang volop gereageerd heb, daar geen reacties van mij meer op zult zien. Maak je niet ongerust alsof er iets vervelends met mij gebeurd zou zijn. Ik weet de nu vrijkomende tijd anders ook beter te gebruiken.

  Geliked door 1 persoon

 57. Jan

  Nog even over chocolade letters zoals Egbert zegt.

  ik zet er – tussen, en hoop dat het dan als code te zien blijft.
  tekst
  dus zonder de 5 – (minnetjes)

  Like

 58. Jan

  Beste Egbert.

  Je vergist je over mijn ziele roerselen. Het is wel grappig om te lezen hoe je fantasie op hol slaat, dat ik “naar de fles grijp” vanwege een vermeende gevoelstoestand.

  Na een dag bezig te zijn geweest, (o.a. glaswol en kubvaten water)(wedstrijdje op godenenmensen gespeeld) vermoeid en voldaan sprak ik tot mezelf:
  “Jan je bent geen asceet, geniet eens van een fles drank en van Verstappen’s autokunsten”
  (Ik wist niet dat autorijden ook sport was, maar mijn zoon heeft me de afgelopen dagen enthousiast voorgelicht)
  Zo zat ik dan onderuit in een fauteuil achter de TV met nootjes en een fles spiritualiën te genieten.

  Over het volgende kreeg ik wel een geweldige grijns glimlach van plezier: citaat:
  “Een duidelijk illustratie van iemand wiens energie (even) uit balans is haal je zo uit de meest recente post van onze Jan, hij raakt helemaal overstuur over de geloofsvisie die @Joost is toegedaan, vind @Trouwe Lezeres weer veel te lief, hoe zot wil je het nog hebben.:-) ”

  Ik helemaal overstuur van een geloofsvisie van Joost ? Interpreteer je mijn creatief taalgebruik waarbij ik Joost een beetje kietel echt als een uiting van een onderbuik gevoel of een energetische balansstoring?

  Ik besloot met
  “Een nul in de wedstrijd tussen Joost en trouwe Lezeres”

  Dat is toch overduidelijk een spelletje ?
  (oei ik zie dat je 1-0 kan lezen als un nul)(oeps)

  Nu afwachten welke troef Joost uitspeelt, om de stand op 1-1 te krijgen.

  Het leven is een spel, laten we het spel dan ook met verve spelen. We hebben allemaal een rol. Want als er geen gezouten scherts meer mag zijn, en we op iedere slak zout leggen, hebben we dan nog wel zout over voor onszelf? Waarmee moeten we het leven dan zouten? Jezus vindt het belangrijk dat we beseffen wie we zijn. Wij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Dat is toch niet niks.
  Dan gaan we toch niet in het duister slakken zoeken?

  Ik ben benieuwd wat Joost vindt van het zout van Jezus.

  Oppassen want zonder zout zijn we zo weer terug-naar-onze-oorspronkelijke-religieuze-bronnen. ( ? )

  Vet met html code’s voor vet en dan bij het afsluiten van vet:
  http://www.leerhtml.nl/index.php?page=opmaak
  hier werken niet alle codes heb ik gemerkt.

  Like

 59. @Egbert

  Met zien bedoel ik niet parapsychologie. Daar heb ik mij nooit mee bezig gehouden. Met zien bedoel ik de wijze van bekijken. Niet zuiver mentaal dus.

  Jan zijn verhaal over de onweer komt mij bekend voor. Het heeft niks met bovennatuurlijke verschijnselen te maken of met parapsychologie. Het heeft te maken met de wijze van bekijken (zien).

  Zo zegt kosmisch evenwicht jou niets. Mijn zien is dat er universele wetten werkzaam zijn. Ik begin door te krijgen hoe het geheel in elkaar steekt. Ik lees de bijbel ook anders. Degene die Jezus heeft geschreven had ook zien en legde Jezus bepaalde woorden in de mond.

  Ik onderzoek dus de zaken. Ook bijvoorbeeld de wil. De wil bestaat, de vraag is alleen of hij vrij is. Omdat mijn zien verandert is zie ik dat de mens die zijn wil volgt helemaal niet vrij is, maar een slaaf van zijn wil. De discussies die ik zo her en der wel eens lees die raken zelden de kern.

  Ik zie ook dat jij alles plaatst in het denken. Een stelling moet in jouw denken te volgen zijn. Maar als je anders gaat kijken dan wordt de redeneertrant ook anders. En dat is de kern van hoe ik mijzelf spiritueel ontwikkel. De Zwerver van 10 jaar terug had de Zwerver anno 2016 ook uitgelachen. Toen had ik dit mechanisme nog niet door.

  Like

 60. Jan

  Carla, niet zo serieus joh. Ik val Joost toch niet persoonlijk aan? Je weet toch dat ik iedereen respecteer en dat ik de deskundigheid van Joost hoog waardeer.

  Behalve dan over de interpretatie van de uitspraak van Jezus over baby’s.

  Like

 61. @Zwerver, een visie beroert mij alleen als ik er een soort van zelf herkenning aan ontleen, dus je wist het eigenlijk al ……

  Gezien de magische wet van de ware onwaarheden ligt dat natuurlijk voor een ieder verschillend. Maar dat is in wezen voor het grote plaatje helemaal niet van belang.

  Mij verbaast de inhoud van Jan zijn posten een beetje, waar maakt die man zich in vredesnaam nu zo druk over. Tenminste zo ik hem lees.

  Je schrijft: Je hebt helemaal gelijk! Wat zou het mij kunnen schelen wat een ander denkt? Onze gedachten scheppen voor ons allemaal een eigen realiteit. Valt die tegen dan weet je aan wie je het te danken hebt. En omgekeerd natuurlijk.

  Juist, het grappige is inderdaad dat je bent wie je denkt, met dat besef kun je verder. Het kan ook tegenvallen als je vroeg of laat aan de andere kant belandt, maar dat weet je dan ook niet meer.

  Je schrijft: . Alles is verbonden en aan dezelfde wetten onderhevig. Toeval is een wet die niet bestaat. En dat geeft juist zicht op het grote plaatje

  Eens. Zicht op het grote plaatje binnen de grenzen van ons eigen perceptie vermogen. Maar ook over dat besef beschikken we dan weer..

  Je schrijft: Uhmmm…wat is er mis om Trouwe Lezeres veel te lief te vinden?

  Is het werkelijk van belang @Trouwe Lezeres te lief te vinden, dat is haar ding, niet het jouwe of het mijne.

  Ik geloof niet in Swaab, zeer zeker niet inzake zijn opvatting over de menselijke vrije wil, dat is te kort door de bocht maar kan wel een klein stukje met hem meegaan.

  Je schrijft: Net zoals Joost een gelover is in God en jij gelooft in Swaab.
  Dat betekent dat er voor het kosmisch evenwicht twee niet-gelovers moeten zijn. Ik ben er iig eentje van.

  Sorry @Zwerver, maar ook deze redeneertrant heb ik echt niets mee, hoe kun je dat nu betrekken op het kosmische evenwicht, als je dit gegeven door zou trekken zou dat in nogal
  bizarre conclusies kunnen ontaarden.

  Je schrijft: Er is een werkelijkheid die ons begripsvermogen overstijgt.
  Zoek daarom niet alleen in het mentale vlak.
  Begrijpen (zien!) kan ook op een andere manier.
  Maar dat praat ik jou niet aan….

  Natuurlijk weet ik dat wel, waarom zou ik anders boeken zoals van (o.a.) A.O. Spare en Jung gelezen hebben.

  Ook de boeken van (wijlen) Prof van Praag over parapsychologie hebben mijn grote belangstelling.

  Like

 62. @Egbert

  Geen enkele visie kan mij beroeren voordat ik die visie in mijzelf heb gezien. En dan bedoel ik geen mentale visies. Maar het “innerlijk zien”. Wat ik vervolgens weer vertaal in een mentale visie.

  De wijze van bekijken kan je verarmen of verrijken.

  Zo stoort de denkwereld van jou of Joost mij op geen enkele wijze. En ik wil niet voor Jan spreken, maar het zou mij verbazen als het hem wel stoort.

  Je hebt helemaal gelijk! Wat zou het mij kunnen schelen wat een ander denkt? Onze gedachten scheppen voor ons allemaal een eigen realiteit. Valt die tegen dan weet je aan wie je het te danken hebt. En omgekeerd natuurlijk.

  En ik lees hoe Jan harmonie ervaart terwijl hij zich bewust is van de polariteiten en hun wetmatigheid. Dat kan niet anders betekenen dat Jan de wetten van het Universum kent en daar naar handelt.

  En daar pas ik wederom deze quote van Jezus in: En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen.

  Onthoudt dat van die gelijkenissen. Alles is verbonden en aan dezelfde wetten onderhevig. Toeval is een wet die niet bestaat. En dat geeft juist zicht op het grote plaatje. Ik weet precies waar Jezus het allemaal over heeft. Jan weet dat ook. Anders zou hij niet van de mythische Jezus spreken.

  Dat zijn zaken welke weliswaar in boeken staan. Maar die dienen met het hart te worden gelezen.

  Uhmmm…wat is er mis om Trouwe Lezeres veel te lief te vinden? Trouwe Lezeres herstelt het kosmische evenwicht. Kennelijk is er dus iemand niet-lief. Dus ja…is TL nu zo lief omdat een ander niet-lief is? Of vice versa? Dat doet er niet toe, het evenwicht blijft!

  Net zoals Joost een gelover is in God en jij gelooft in Swaab.
  Dat betekent dat er voor het kosmisch evenwicht twee niet-gelovers moeten zijn. Ik ben er iig eentje van.

  Er is een werkelijkheid die ons begripsvermogen overstijgt.
  Zoek daarom niet alleen in het mentale vlak.
  Begrijpen (zien!) kan ook op een andere manier.
  Maar dat praat ik jou niet aan….

  Like

 63. @Zwerver, ik had die visie al van de columns uit DLT, die spreken me wel aan. En de occulte filosofie. Wat A.O. Spare schreef sprak me ook wel aan.

  Want al die miljarden mensen met hun meningen en overtuigingen betekenen in wezen helemaal niets in een werkelijkheid die ons begripsvermogen ten verre overstijgt.

  De enige macht die we hebben is onze gedachten onderzoeken eventueel te her programmeren en proberen er mee het reine te komen, zodat we ons er prettig bij voelen.

  Hoe een ander over zaken denkt zou ons in helemaal NIET moeten storen. Als je daar last van hebt veroorzaak je dat zelf. 🙂

  Want Geest is in wezen statische energie, gedachten dynamische energie, laat die toch ook bij een ieder vrijelijk stromen.

  Een duidelijk illustratie van iemand wiens energie (even) uit balans is haal je zo uit de meest recente post van onze Jan, hij raakt helemaal overstuur over de geloofsvisie die @Joost is toegedaan, vind @Trouwe Lezeres weer veel te lief, hoe zot wil je het nog hebben. 🙂

  In wezen betekent dit dat hij niet lekker in zijn eigen energie (geestesgesteldheid) zit,
  anders zou het hem niet zo beroeren. Want wat maakt het nu voor jou persoonlijk uit want een ander gelooft.

  En wat betekent dan uiteindelijk gelijk hebben dat een ander jou in jouw waan bevestigt.

  Ondanks alle bewustzijnsstaten die Jan volgens eigen zeggen heeft ervaren, mist hij nog steeds enig relativeringsvermogen en (enig) zicht op het grote plaatje en grijpt dan uit onmacht maar weer naar de fles.

  Ik zou hem persoonlijk aanraden “Real Magic” eens te gaan lezen van Isaac Bonewitz eens te gaan lezen voor mij was het wel een eye-opener, vooral zijn uiteenzetting over de wet van de ware onwaarheden, jammer genoeg is 99% van alle occulte literatuur meestal rommel.

  Like

 64. Jan

  geachte lezers en lezeressen van deze superieure blog van Paul.

  Onder het genot van een een wijn van kweeperen deel ik u mede.

  Ik liep bij het vallen van de avond door mijn tuin.
  De maan stond hoog aan de hemel in het eerste kwartier..
  helder scheen zij het licht van de zon terug. Haar rechter helft slechts. (in het zuidelijk halfrond de linker helft slechts)

  In het donkerende blauwe hemellicht van de avond dreven de wolken langs.
  Een vogel wiekte in een eerst rechtse bocht gaande naar links, klimmend vanuit zijn laagste punt rechts omhoog.

  Ik, die in de vroege morgen de zwaarte voel van het bestaan in deze wereld onder de zon, maar het te laf vind daar vanuit te ontsnappen ervoer het volgende.

  Ik was slechts waarnemendheid van de schoonheid der avond. de bloesem van de appelboom, de groene kleur van het gemaaide grasveld, de compositie van de tegenstellingen van kleuren en beelden. Dan…. de geluiden der vogels, met ruime tijd voor stiltes. Wie ben ik? De waarnemendheid van de volmaaktheid der dualiteit in een harmonisch moment?

  Nu ik dit schrijf… wie ben ik dat ik deze harmonie mag ervaren? Hoe is het mogelijk dat juist ik dit meemaak dankzij (?) de ellende van vele anderen. Wie ben ik?

  Laten we ons lot in dit hemels spel spelen. Met verve.

  We zijn slechts schimmen, voorbijgaande schaduwen.

  Door mijn heen ziet mijn goddelijkheid het door het wijnglas optisch vervormde houten bruinen beeldje van de Afrikaanse vrouw met een watervat op haar hoofd. Gekregen van mijn lieve dochter vanuit Afrika uit het droevige land van de moordpartijen tussen Tutsi’s en Hutu’s. Mijn dochter was daar in Afrika, toen ze er een paar maanden was tezamen met haar vriend die oorlogsmisdaden moest onderzoeken. Wat is het leven toch vreemd.

  Ze is lang en slank die mooie Afrikaanse, en vrouwelijk bochtig, Wat is het dat mijn begeerte uitgaat naar India en niet naar Afrika? Wat zijn de diepere lagen van mijn psyche structuur? Wie ben ik?

  In iedere geval niet “onze-oorspronkelijke-religieuze-bronnen”, die zijn echt niet van mij hoor.

  Like

 65. Carla

  @ Jan, ik hoop dat het aan het innemen van de grote glazen ‘ spiritualiën’ ligt. Jij kan het hier dan wel leuk vinden……maar je bijdrage van 21:41 vind ik niet leuk meer.

  Wanneer de uitwisseling hier zich zó gaat ontwikkelen zal ik als lezer mijn pareltje(s) op blijven duiken, maar reacties tot een minimum gaan beperken.

  Like

 66. Jan

  Trouwe Lezeres.15 mei 2016 om 20:43
  Genoeg is genoeg.
  Doe niet zo lief naar Joost.
  Je bent te tolerant, je schrijft:
  “ik heb er volkomen vrede mee als iemand dat anders ziet dan ik.”

  IK dus niet !!!!!!! (woehaa!!)

  Na het consumeren van enkele grote glazen bessenjenever (er was niet sterkers) (slechts 20%) zie ik net heeel erg scherp.
  ((t is droevig toegegeven)(scherp als een scheermes?)(van oXHAM?))

  Joost mag het dan wel weten, maar volgens mij weet hij het niet!
  Joost meent (als net klopt Joost ff melden) dat hij precies aanvoelt hoe de Joden in de tijd van Jezus voelden en dachten. Dat meent hij (meen ik)(ik kan we wel vergissen) op grond van zijn verbluffende intelligente studie. Dus andere zienswijze verwerpt hij, op basis van zijn (vermeende) superieure Theologisch Historische kennis.
  Maar.
  Edoch.
  Is dat wel juist?
  Is dat de ware interpretatie?
  Triouwe Lezeres, je mag er dan wel vrede mee hebben dat Joost het anders ziet..

  IK NIET.

  Joost ziet nhet niet juist.
  Jij hebt gelijk.

  Het gaat om de TOESTAND van de baby. Dat is volstrekt duidelijk (zie de argumentatie van onze Zwerver) (over uitspraken van Jezus).
  Het gaat dus niet over de interpretatie van de mogelijkheid tot een toekomstige dualistische babvisie van de baby (onzin dus) zoals ….
  “Joost zijn eigen fraaie moderne draai er aan geeft”, maar het ligt voor de hand dat we zijn tekst lezen zoals hij ze in zijn tijd bedoelde…. zoals jij Troiuwe Lezeres (en marcel messing)(en vele anderen) dat interpreteren.. n.l. als non dualistisch levende in de non dualiteit.

  Een nul in de wedstrijd tussen Joost en trouwe Lezeres. Tegen Joost) oei..

  Joost, wat is er hierop uw antwoord ?
  Zonder dus op je kennis autoriteit te buigen hè ?

  Like

 67. @Jan

  Tegenwoordig begrijp ik waarom ik een einzelgänger ben. In de kern ben ik een solist, net als wij allemaal. Een niet-einzelgänger zoekt eigenlijk een substituut voor het diepste zijn bij andere mensen. En wat is dat diepste zijn dan? Feitelijk is het God die zichzelf ervaart.

  Alles waar we het hier over hebben drukken we in gedachten, ideeën, concepten uit. Dat doen we om ons te kunnen uiten omdat we willen begrijpen. Dualiteit heeft ook een functie. Wat zouden deze discussies zijn als we het roerend eens zouden zijn? De geest van God drukt zich in het Universum geestig uit. Wij kunnen zijn wetten leren omdat deze in onszelf aanwezig zijn. Daarna kunnen we er mee doen wat we willen.

  De advaitistische non-dualisten hebben wel een klein puntje, maar het grote punt ontgaat hen. En die is dat wij kunnen balanceren tussen dualiteit en non dualiteit. Feitelijk doen we dat hier ook;-)

  Ik ben in een ook voor mij onbegrijpelijke bewustzijnstoestand geweest. Een ongekend eenheids-bewustzijn. Maar daarin was de dualiteit onverdragelijk. Een ieder van ons krijgt niet meer (maar ook niet minder) te zien dan hem of haar op dat moment past.

  Mij past een balans tussen dualiteit en non dualiteit. Opgaan in de Ene komt na mijn dood wel. (hoewel ik er morgen natuurlijk weer anders over kan denken.) Je hebt gelijk: normale toestanden zijn er niet.

  En ik acht iedereen hoog, laag of whatever. We worden allemaal gedroomd door God. Zelfs Joost die zelf ook weer van God droomt. En Egbert natuurlijk die niet weet of God bestaat. Carla’ s terechtwijzingen worden ook gedroomd door God. Paul’ s blog wordt gedroomd. En iedereen krijgt in Gods droom de rol die hem of haar toekomt.

  Like

 68. Jan

  @Zwerver 15 mei 2016 om 00:07

  Beste Zwerver. Ik vind je nick leuk. Ik vind je bijdrage hier fijn. Je bent niet de enige einzelgänger hier. Ik ben het ook zoals je wel begrepen hebt. Dus hier zijn we daarom ook weer geen einzelganers ik meen dat ook dat Trouwe Lezeres tot onze “niet-einzelgängers” community: 🙂 behoort. Als zachtheid in hardheid.

  Je schrijft:
  “Het bevreemdt mij alleen dat jij het paranormale verschijnselen noemt als je bewustzijn wordt overruled door een soort “deus ex machina”. Dat is eigenlijk onze normale toestand. ”

  Daar heb je mijns inziens wel een (klein) puntje. Maar ook die normale toestand zie ik als niet normaal. De dominantie van het ingrijpend deus ex machina bewustzijn (engel)(diepere zelf) zie ik niet als een nonduale oorspronkelijkheid. (zoals in het advaita vedanta). Ik zie het slechts (?) (!..?) als één stap in de hiërarchie van oneindige bewustzijnsstaten.

  Ik ben ook al sedert decennia de mening toegedaan: ode aan de Duisternis !

  Ik speel mijn (nederige persoonlijke) rol, ik hoop met verve, om de grote scriptschrijver niet teleur te stellen.

  Al de beuzelarijen over de “normale non dualistische” toestand verwijs ik naar het land over de grenzen van de dood. Als die dus niet zou bestaan, wat ik heel erg waarschijnlijk acht, dan heb ik daar vrede mee. Mocht die toetand dus NIET bestaan, dan zie ik geen verschil.

  Ik acht u hoog Zwerver. Maar ook Joost (mag het weten) acht ik hoog. Het enige vervelende is dat de eerste de beste vieze hoer, ik ook hoogacht. Dus…… tja…. wat is hoog ?

  Like

 69. Trouwe Lezeres

  Joost,

  Je zegt: ……’Mag Jezus zijn eigen( niet mijn) bedoeling hebben met zijn in de exegese goed bestudeerde toen opvallende (door de eerste christenen herinnerde) teksten over “Jezus en kinderen”?’

  Natuurlijk mag en zal Jezus een eigen bedoeling hebben met zijn eigen woorden en natuurlijk zal niet iedereen mijn inzicht delen. Het was niet voor niets dat ik het woordje ‘ook’ in de zin over interpretatie geplaatst heb.
  Of Jezus zelf er maar één mogelijkheid tot interpretatie of inzicht in gelegd heeft, blijft een kwestie van verschil van inzicht. Ik heb er volkomen vrede mee als iemand dat anders ziet dan ik.

  Like

 70. Carla

  Mooie bijdrage @ Egbert. ( 15:41 uur )

  Om nog maar even stil te staan bij Pinksteren…..’ De Geest is niet meer eenduidig in de fles te krijgen , ( terug naar de oorspronkelijke religieuze bronnen ! ) maar waait waarheen zij wilt.’

  Mensen met of zonder religieuze en/of kerkelijke binding hebben een boodschap aan elkaar. Dat daar ook andere bronnen voor worden aangeboord is evident aan de ontwikkelingen gedurende de tijd.

  Wat niet wegneemt dat het zoeken naar betekenis, verbinding en het hebben van gemeenschapszin factoren zijn die aan een zichzelf respecterende samenleving , niet voorbij mogen gaan.

  Zelf ben ik daar ook niet zo bezorgd om. Er is veel goeds!

  Like

 71. joost tibosch

  Trouwe Lezeres Mag Jezus zijn eigen( niet mijn) bedoeling hebben met zijn in de exegese goed bestudeerde toen opvallende (door de eerste christenen herinnerde) teksten over “Jezus en kinderen”? Die van het Thomasevangelie blijkt de oudste versie te zijn, en nog niet bewerkte meest recente herinnering. Hij zal het ons beslist niet kwalijk nemen als wij daar onze eigen fraaie moderne draaien aan geven, maar het ligt voor de hand dat we zijn tekst lezen zoals hij ze in zijn tijd bedoelde. Dat verwachten we ook graag als anderen onze teksten horen en lezen, toch?

  Like

 72. De werkelijkheid zo groots en onbegrijpelijk voor ons is dat in principe alles mogelijk is, ook het bestaan van God, dat impliceert ook dat een ieder met zijn persoonlijke concepten hierover, het bij het rechte eind heeft en we niet steeds maar hoeven blijven roepen, het zit zus of het zit zo, al deze persoonlijke waarheden hebben hun eigen plekje in het grote geheel.

  Als je dit eens realiseert wordt het heerlijk vredig van binnen, je ervaart een soort van onbeperkte mentale vrijheid, nergens (conceptueel) meer aan gebonden zijn, dat maakt je open-minded en dan kun je pas echt op zoek.

  Like

 73. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden?

  …………….

  „En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,”

  (!!!!!!) Gelijkenissen, onthoudt dat.

  ………………

  En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.

  ………………

  Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

  …………………

  Zie reactie Trouwe Lezeres. Hebben de kinderen last van concepten, rationalisaties? Neen, zij handelen naar hun aard, volkomen intuïtief

  ………………….

  En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.

  …………………….

  Het zijn overbekende quotes welke ik aan haal. Bekeer u en wordt als de kinderen. Zij hebben nog een slecht ontwikkeld spiegelvermogen, zij zijn nog onbedorven en ontvankelijk naar hun aard.

  ……………………..

  Ok, nog eentje:

  En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

  ……………………..

  Heden betekent NU. Wie er voor open staat kan NU in het paradijs zijn. (Christusbewustzijn)

  Heus er is niks mis met de bijbel, mits je niet gaat conceptualiseren. Het staat notabene in de bijbel zelf….

  Like

 74. Trouwe Lezeres

  Joost,

  Je zegt: ……’oudste laag Thomasevangelie: “Toen Jezus een vrouw zag die haar baby de borst gaf, liet hij zich ontroerd ontvallen: als we niet worden als die (alleen op toekomst gerichte) baby, komt er niets van het RijkvanJHWH -joodsgelovig voor “goede toekomst”- terecht”).’

  Je kunt de woorden van Jezus ook anders interpreteren: de baby aan de borst is niet op de toekomst gericht maar leeft volledig in het heden, gaat daar helemaal in op. Bij zuigelingen zie je dat ze doen wat ze zijn: ze huilen als ze hongerig zijn, ze ‘jengelen’ als ze wat ongemakken hebben, ze kraaien van plezier, etc.
  Ze hebben nog geen last van concepten, rationalisaties, verborgen agenda’s en zo. :-), ze ervaren dat wat er zich op dat moment in hen en om hen heen voordoet en reageren daar op naar hun aard en karakter.

  Je kunt ook de eenheid met de moeder(borst) zien, je kunt dat fysiek (voelen en) zien gebeuren: de melk schiet toe als de baby huilt. Tijdens het zogen vloeit de melk ‘naadloos’ over in het mondje van de baby: de borst verdwijnt voor een gedeelte in het mondje van de baby en past zich aan aan de vorm hiervan. Wat verbondenheid betreft is er weinig verschil met het gevoed worden via de navelstreng. Er is eenheid tussen moeder en kind. Aan het innig te-vrede-n gezichtje van de zuigeling kun je zien wat dat voor de baby betekent.

  zie eventueel ook: http://www.brammoerland.com/thomasevangelietoelichting.html

  Like

 75. Jan

  @Joost alias anoniem

  Zeer bedankt voor je aanwezigheid hier. Ik geniet ervan. Zonder jou zou het een saaie boel worden. Laat ik het zo zeggen: jij zingt de mooie melodie met mooie woorden en de rest zorgt voor het Afrikaanse boem boem ritme, de zware onhoorbare maar toch wel voelbare bassen, de diepe vervolgde zigeuner melancholie, de dissonanten, en de subtiele bijna niet hoorbare mantratrillingen uit het oosten en maken we er samen een lekker levendmuziekje van.

  Wat die anonieme verdiepende Trouw schrijver en Ockhams scheermes er mee te maken heeft snap ik niet.

  Maar nu inhoudelijk: (zoals zwerver zegt)
  Mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi.
  Vanwege mooie christelijke woorden van naastenliefde gedurende enkele duizenden jaren, heb ik aangetoond dat (via brandstapels en kruistochten enzo) het is verworden tot een egoïstische kapitalistische mammon maatschappij.

  Ontken je dat?
  Zo ja: verklaar je nader.
  Zo nee: waar dienen dan die mooie woorden voor als ze niets meer te zeggen hebben (geen gezag meer hebben)

  Ik zeg maar zo:
  NIET-terug-naar-onze-oorspronkelijke-religieuze-bronnen.

  Like

 76. joost tibosch sr

  Zwerver Tjonge, tjonge “conceptualisering”? Ben zonder inhoud weer -zoals dat hoort bij ego’s als ik- zwaar onder de indruk!

  Like

 77. joost tibosch sr

  Jan Laat ik Paul nu niet bedanken voor de “verdieping”? Ik moet steeds denken aan een of andere pief, die zich in Trouw geregeld anoniem aandient als “Perdieping” of “Heilige Geest” en die ook weer identiek blijkt te zijn met “Scheermes”! Hoe leuk is het toch om je eigen naam niet te gebruiken!

  Like

 78. Jammer dat je wederom niet inhoudelijk wordt, Joost. Dat kenmerkt nou juist de conceptualisering. Feitelijk bewijs je mijn stellingen, maar zelf zie je dat niet.

  Like

 79. joost tibosch sr

  Als jij zo graag wilt “knikkeren” met de door jou gedachte heilige huisjes ga je gang Wat heb je toch ineens tegen “mooie woorden”? Ze zijn inderdaad nog niet “waar”, maar kunnen “waargemaakt worden”; anders blijven ze in de lucht hangen. “Mooi gezegd” betekent niet anders dan dat het je “iets te zeggen”(gezag) heeft en dat je er “iets mee kunt”, je weet wel met die beperkte menselijk vrije wil van ons. Als je die niet hebt blijft er dus ook niets anders over dan weg te zwijmelen in je “mooie woorden” of die nu oosters zijn of niet. .

  Like

 80. joost tibosch sr

  Zwerver “Ik bedoel idd dat godsdiensten zich als ideologie gedragen. Ik zeg niet dat godsdienst ideologie IS”. Ondanks je bezwerende hoofdletters: weet je eigenlijk wel wat je zegt? Het enige gelijk wat je volgens mij hebt is dat IS zich als ideologie gedraagt!

  Like

 81. Jan

  @joost tibosch sr 15 mei 2016 om 11:33 met verwijzing naar anoniem 13 mei 2016 om 10:07(die dus joost blijkt te zijn)(dat scheen al meteen gezien de stijl en inhoud)

  Beste Joost.
  Het is maar welke bril je opzet. Het lijkt wel of je de christelijke gefundeerde democratische heilstaat vlakbij ziet aankomen.

  Je kan ook een andere bril opzetten.

  Deze maatschappij met zijn universele verklaring van de rechten van de mens, en zijn driedeling van de macht, en zijn rechten- en plichten- leer lijkt wel mooi. Maar het zijn mooie woorden, mooie woorden zijn niet waar.

  Ware woorden zijn niet mooi.
  Deze maatschappij is in en in corrupt, geregeerd door onbeheersbare machten. Grootkapitaal, multinationals, reclame, concurrentie, groeiende rijkdom voor weinigen groeiende armoede voor velen.

  Hypocrisie

  Ziet je de slavernij niet van de bureaucratie? Van de leidende rol van het kapitaal bij de legalistische wettenmakers zonder menselijke rechtvaardigheid? Recht dat krom is? Wetten die de ongelijkheid sturen en de slavencultuur reguleren? Mensen die niet instaat zijn het legalistisch recht te halen vanuit hun achterstandspositie: KKK, klote kapitalistische klassejustitie. Zie je dat echt niet Joost?

  Dan zal ik uitleg geven over deze slavencultuur. Eén voorbeeld slechts (en er zijn er veel meer): het gelegaliseerd arbeidsrecht die netjes verdeelt tot machthebbers en slaven. Nu heet het werkgevers en werknemers. Ze zijn volgens de wet niet gelijk: tot in detail worden hun rechten en plichten beschreven. Maar voor de grondwet is iedereen gelijk: ra ra hoe kan dat? Dat kan omdat men nooit de wetten aan de grondwet mag toetsen.

  Op gelijke wijze als (slechts de ene voorbeeld het arbeidsrecht) vroeger de rechten en verplichtingen van de slaven en slavenhouders werden beschreven.

  Dit is volgens mij het gevolg van het Joods-Griekse ontologisch abstract denken, de christelijke kerk en Romeinse overheersing met het monotheïsme uit machtsdenken en ook de invloed van de Lutherse en Calvinistische met het denken in materieel economisch ascetisme.

  Dat heb ik laatste heb ik pas gelezen: een visie dat het egoïstisch kapitalistische denken voortkomt vanuit de laatste ontwikkeling in het christendom: het economisch ascetisme. Ik herken daar de Balkenende hypocrisie en gierigheid in. Die wist iedereen als vertegenwoordiger van Nederland in het Europese landschap tot gekte te krijgen met zijn gepingel op de centjes: typisch.En dan de verwerping van de grondwet via een referendum en dan de politieke neutralisering van de wil van het volk door mooie woorden (die dus niet waar zijn) de m.i. christelijke hypocrisie van Balkenende. Je kan het hem niet kwalijk nemen: hij was onder de macht van zijn stamgeest.

  Met excuses als ik je heilige huisjes wat te hard heb omgeknikkerd Joost. Je vroeg er om. Ik heb ook zo mijn kwaliteiten in destructie, een pion van Shiva. Ook maar een slaafje 🙂

  Like

 82. joost tibosch sr

  vdWal Als je in alle vrijheid en gelukkig bent opgegroeid, heb je ook geen “last ergens van los te moeten komen” en kon je rustig vrij jezelf worden en blijven. Ik heb ook wel gezien dat jeugdtrauma’s, waar je je om welke reden dan ook niet van “los kunt maken” en maar “mee bezig blijft”, blijvende onvrije gevolgen kunnen hebben..

  Het lijkt me dus ook wenselijk voor mensen om zonder “gevangen” te zitten in het verleden “onbevangen” naar toekomst te werken. (Uit een van die oorspronkelijk religieuze bronnen een tekst van 20 eeuwen geleden, oudste laag Thomasevangelie: “Toen Jezus een vrouw zag die haar baby de borst gaf, liet hij zich ontroerd ontvallen: als we niet worden als die (alleen op toekomst gerichte) baby, komt er niets van het RijkvanJHWH -joodsgelovig voor “goede toekomst”- terecht”).

  PS Misschien lukt het je nu wel “er een touw aan vast te knopen”? Je moet er ook weer niet teveel moeite voor moeten doen!

  Like

 83. Je irriteert mij niet @joost tibosch sr

  Ik bedoel idd dat godsdiensten zich als ideologie gedragen. Waarmee ik niet zeg dat religie een ideologie IS. Gelovigen hebben de neiging om te geloven. Zij blijven maar in hoofd zitten met al die concepten. Je hebt het zelf ook over levensbeschouwelijk DENKEN.

  Als je jezelf in een omgeving plaatst waar men alles conceptueel behandelt dan ga je daar in mee. Ik zie het Rutten ook doen. Hij heeft het over binding en gemeenschapszin. Godsdiensten zijn bij uitstek het vehikel om de gemeenschap te binden aan een concept. Zelfs het christendom is onderverdeeld in allerlei sektes. Sektarisch gedrag is alleen mogelijk met een sterk concept.

  Je kan je niet terugtrekken op je eigen eilandje en dan gaan orakelen over gemeenschapszin.

  Dus godsdienst is niet in zijn oorsprong een ideologie. Door het eilandjes-gedrag maakt men het er van. In het christendom is de bijbel leidraad mag ik aan nemen. Uit de bijbel wordt vervolgens een ideologie gedestilleerd. Daarmee is de bijbel niet fout. Het aftreksel wat er uit gemaakt wordt deugt niet. Daarom is het niet verbazingwekkend dat men de kerk de rug heeft toegekeerd.

  Uiteraard zijn er ook christenen die er anders in staan. Je hebt niet alleen hoofd-christenen maar ook hart-christenen.

  Een religie kan alleen functioneren als men de gelovigen stimuleert om zelf te zoeken. Dat betekend dus ook dat men kennis kan gaan nemen van het gebodene uit andere religies. Men zou zich bewust moeten (niks moet hoor, Carla) zijn dat sektarisch gedrag tot conceptualisering leidt.

  Like

 84. joost tibosch sr

  Zwerver Mag ik veronderstellen dat je bedoelt dat godsdiensten ideologieén zijn en zich als zodanig gedragen? Dat er ook godsdienstige mensen waren en zijn die ideologisch gedrag vertonen zal ik niet ontkennen, maar als je blijft beweren dat godsdiensten ideologieën (je bedoelt -als Jan- dictaturen met slavernij?) zijn, ben je blijkbaar slecht op de hoogte van levensbeschouwelijk denken en levensbeschouwelijk gedrag in de mensengeschiedenis.

  Ik mag je (jullie) zoiets natuurlijk niet zeggen, maar dan zeg je -als @vd Wal telkens doet- toch gewoon, dat je aan zo’n ego-verhaal geen touw vast kunt knopen. Makkelijk zat in een discussie tussen volwassenen met hun zgn onbeperkte en eindeloos stromende vrijheid van meningsuiting en alleszeggende jeugdverhalen! (zie op deze Pinksterdag -hoe kan ik zo stom zijn dat egoverhaal van slaven hier nog maar weer eens te vernoemen en jullie ocharm weer te irriteren- ook mijn reactie 13/5 10.07)

  Like

 85. Jan

  Ik vind het wel leuk hier, Paul.

  Men zegt steeds hetzelfde, maar toch anders.
  Er ontstaat een verdieping, een kwaliteit.

  Bedankt !!

  Geliked door 1 persoon

 86. Anoniem

  –Ideeen zijn inderdaad het machtigste in onze ‘ wereld’, daar ze als het ware het Higgs’ veld van energie zijn, dat dan zelf de oorzaak van alle massa, materie en ‘dingen’ is… (Valere De Brabandere) .

  Like

 87. jelle vd wal zegt: De standaard waarheden over Hitler zijn wel het stevigste bewijs van wat Keynes al wist, ideeën zijn het machtigst in de wereld.
  ———————–

  Zo is hoe het werkt. De mens zoekt intuïtief naar een groter collectief. Doch aangezien hij meent louter mentaal te zijn hangt hij dat op aan een concept. Of dat concept een religie of een ideologie is doet er eigenlijk niet eens toe. En dan kom je uit bij wat Jan noemt de macht van het groepsbewustzijn.

  Als voorbeeld: in de jaren 80/90 was ik verbaasd over de macht van de politieke correctheid. Er heerste een stemming in ons land waarin het not done was om ook maar iets negatiefs te zeggen over buitenlanders, allochtonen e.d.

  En wederom tot mijn verbazing maakte Fortuyn een einde aan die stemming (mede dankzij 9/11 natuurlijk) en nu is er een stemming in het land die precies contra is!

  De conceptuele mens is zich niet bewust dat zijn concepten aangestuurd worden door groepsbewustzijn. Dat was in de tijd dat de christenen nog de dienst uitmaakte ook zo. De kerk riep dat er kindertjes gemaakt moesten worden en men deed het gewoon! Men gehoorzaamde blind aan de concepten die de kerk voorschotelde.

  Voor mij schier onbegrijpelijk dat men deze mechanismes niet doorziet.

  Filosoof Emanuel Rutten ziet een lege polder. Was het maar waar. Ook Rutten is kennelijk een conceptueel mens. Hij zwatelt over gebrek aan gedeelde zinsamenhang die onze eigen concrete individualiteit overstijgt. Daar dienen we nu juist aan te ontsnappen! En zoals gezegd is die gedeelde zinsamenhang er nog steeds. Die uit zich op dit moment in populisme en vreemdelingenhaat. En waar schoolt men samen? Op internet. Wat dit onderwerp betreft wordt het fenomeen internet onderschat. (vreemd dat niemand dat ziet)

  En zo kom ik weer uit bij Hitler. Die maakte gebruik van een nieuw medium: radio. Internet is de opvolger. Het principe blijft hetzelfde. Overigens is wat ik hier aan roer vwb politieke correctheid vs modern populisme ook het principe van Ritme herkenbaar. We kunnen de concepten ontstijgen en het grotere geheel waarnemen.

  Like

 88. jelle vd wal

  @ zwerver
  Aantal doden in het continent Amerika, 100 miljoen is de laatste schatting, en dan weet ik niet eens of dat N en Z is, of alleen N.
  Het doet er bij dat soort aantallen ok niet meer toe.
  Eén vergoelijking, doden door nieuwe ziekten waren onvermijdelijk nadat Europeanen één keer de oversteek hadden gemaakt.
  Verschillend ingerichte afweersystemen, wij tegen virussen en bacteriën, bewoners van Amerika tegen parasieten.
  Aan dat laatste gingen vele Europeanen te gronde.

  Like

 89. jelle vd wal

  @ zwerver
  De standaard waarheden over Hitler zijn wel het stevigste bewijs van wat Keynes al wist, ideeën zijn het machtigst in de wereld.

  @ tibosch
  Nog even, ik denk helemaal niet dat jij een bord voor je kop hebt, ik denk ook niet dat ik dat ooit beweerde.
  Het is alleen verdraaid lastig je los te maken van datgene waarin je bent opgegroeid.
  Dat geldt ook voor mij, terugkijkend begrijp ik niet hoe ik b.v. in 1967 tijdens de Israelisch Arabische oorlog zo fanatiek aan de kant van Israel kon staan.
  Ik accepteerde kritiekloos wat de media ons voorschotelden, uiteraard ook onder invloed van ‘dat de holocaust overlevers een land moesten’.
  Ook accepteerde ik kritiekloos ‘land zonder mensen voor mensen zonder land’.
  Toch waren er dingen die mij deden nadenken, hoe kon Hitler zo gek zijn een samenzwering van kapitalistische en communistische joden te veronderstellen ?
  Inmiddels weet ik, maar dat is een proces wat ergens in 1997 begon, dat mainstream history mainly nonsense is.
  Daaraan ging vooraf de moord op Rabin in 1993, als ik me goed herinner, na de Oslo acoorden, dat riep bij mij de vraag op ‘willen Israeliers wel vrede ?’.
  Zoals ik vaak schreef, ik groeide godsdienstloos op, er was dus geen proces om een geloof kritisch te gaan bekijken.
  Als je mij in 1997 had voorspeld wat nu mijn ideeën zijn, vooral over geschiedenis van de 20e eeuw, had ik je voor gek verklaard.

  Like

 90. Klopt @Jan vannacht werd ik nog bezocht door een Succubus,
  wat een gedoe allemaal, gelukkig kan ik ook mijn dromen sturen want daar had ik helemaal geen trek in, een vrouw van vlees en bloed is voor mij al meer dan genoeg.

  Terwijl ander zich uitsloven met rituelen om zoiets op proberen te roepen.

  Maar dat krijg je met al die geestelijk geopende poortjes naar het astrale licht en dito verruimd bewustzijn.
  Wat zal jij het dan druk hebben. 🙂

  Like

 91. Ja, ik zie het Jan. Een andere insteek. Maar wel herkenbaar. Groepen mensen wekken een energieveld op. Althans: ik ken het van kleine groepen. In een voetbalstadion zal het niet anders zijn. Of een stemming in het land. Je conformeert je dan aan een groep.

  Ik ben van nature een einzelgänger. Dat van die bewustzijnstoestanden herken ik. Daar heb ik het al eerder over gehad. Dat wat we ego noemen huist in de geest. Geest is duaal. En als je hem zijn mond laat houden verbindt je je met het Universele. Dromer en gedroomde (ik) verbinden zich. Zij zijn niet wezenlijk gescheiden.

  Aanvankelijk is er intuïtie en geweten waardoor een mens zich kan leiden. Maar dit wordt kapot gemaakt door conceptualisering van de mens via politiek en religie.

  Het bevreemdt mij alleen dat jij het paranormale verschijnselen noemt als je bewustzijn wordt overruled door een soort “deus ex machina”. Dat is eigenlijk onze normale toestand. De Dromer wil kennelijk dit. Anders zou hij ons niet er in begeleiden. In feite is het een kwestie van je eigen er voor open stellen. Al die verschijnselen doen zich alleen voor bij open stellen, anders dan blijf je in de wat men normale toestand noemt. Maar ik vind het al lang al niet meer normaal.

  Ik ben het met je eens dat we niet terug moeten naar onze oorspronkelijke religieuze bronnen. Juist deze tijd maakt het mogelijk om van alle religies kennis te nemen. De laatste 50 jaar is het christelijk bewustzijn grotendeels uitgewist. Een mooie kans voor de mens (in Nederland) om met een schone lei te beginnen!

  Like

 92. Jan

  Ik zie de kracht van idealen (en hun zowel verheffende als vernietigende werking) in de gerichtheid op de energie die aanwezig is in een bepaalde hiërarchische bewustzijnsprojectie.

  Ik heb al eerder gezegd, dat ik verschillende bewustzijnsniveaus heb ervaren. Dat lijkt heel wat. Maar het is het niet. Het gaat om de herkenning daarvan.

  Voorbeeld: droombewustzijn, de verschillende personages die een rol spelen in je droom. Je zou kunnen zeggen: de dromer: Jan of Egbert hebben een omvattend bewustzijn van vele droompersonages. Bij lucide dromen kan Jan ingrijpen in de loop van de droom. Dat zijn oorzaak-gevolg schakels van verschillende bewustzijnsniveaus. Je zou het ingrijpen van Jan in een lucide droom kunnen zien als een grote macht in het leven van zwakke droomfiguren een soort Deus ex machina.

  Nu heb ik behalve deze twee bewustzijnsniveaus (dromen en waken) vastgesteld dat ik meerdere bewustzijnstoestanden heb en één ervan is die, dat mijn bewustzijn wordt overruled door een soort “deus ex machina”. Je kan het een paranormale ingreep noemen, die mijn persoonlijke wil onderdrukte. Ik denk dat iedereen (die dat niet al bij voorbaat verwerpt natuurlijk) die paranormale verschijnselen kan opmerken. (als hij goed waarneemt zonder er een oordeel over te geven en later rustig het herbeleefd om dieper inzicht te krijgen)

  Enkele malen in mijn leven, heb ik dat zeer sterk meegemaakt. Maar ook alsof er dus een soort “dromer” van Jan altijd aanwezig is die me af en toe stuurt. (en nog andere zaken die er hier niet toe doen)

  De macht van het groepsbewustzijn heb ik altijd verre van mij gehouden: dat zal mijn lot wel zijn. Als kind was ik heel erg angstig toen ik langs een voetbalstadion liep en er blijkbaar bijna een goal werd gemaakt. Een massa mensen riepen tegelijk heel hard “oeeeeeeiiii”. Ik voelde de macht van die massa die me als het ware aanviel en mijn onafhankelijke persoonlijkheid smoorde.

  Het gevaar van idealen zie ik als een soort geconcentreerde energie van een ideaal, waar de denkenergie van velen gedurende langere tijd een zware trage massa van hebben gemaakt.

  Ik vermoed dat daar de verhalen van engelen en demomen vandaan komen. Dat indien er oorlog is, ook in de hemel gevochten wordt. De idealen hebben een macht.

  Iedereen stelt zich open voor beïnvloeding. Men noemt dat soms “enthousiasme”. Dat woord betekent dus letterlijk “bezeten door goden”.

  In dit blog gaat het over desintegratie van oorspronkelijke religieuze bronnen. Dat geeft de kans voor velen, om te ontsnappen aan de macht van vaste denkbeelden. Dus niet terug naar religie als systeem. Maar overgaan naar een hogere vorm van bewustzijn, die directer met de individuele dromen (of beschermengel) (of verbinding maken met je diepste essentie) en dus authentiek zijn zonder te buigen voor de macht van de domme massa.

  Je ziet Zwerver, weer een hele andere insteek.

  Ik was wat bang om weer voor gek verklaard te worden, omdat ik beelden gebruik uit het verleden zoals engel en demon.
  Het gaat er juist om om die in jezelf te ontdekken: en geen slaaf te worden van een ideaal of godsdienst.

  Like

 93. Jan zegt: Ik zou eens dienen te schrijven wat volgens mij er achter zit: dat ideaal waar de domme massa achteraan loopt. Maar het zal wel niet begrepen worden… tja tja
  ——————————

  Ja, schrijf jij het eens!

  Mijn invulling: de domme massa loopt achter een ideaal aan omdat ze het eigen ikje sterfelijk achtten. Dus lopen ze ergens achteraan om dat eigen ikje onsterfelijk te maken.

  Het ideaal van Hitler waren blonde edelgermanen (zelf leek hij er in de verste verte niet op). Via dat ideaal kon de domme massa zich onsterfelijk maken. Een prachtig derde rijk met uitsluitend mensen zoals zij! (of zoals ze zouden willen zijn)

  Of het ideaal van het communisme. Men zou wel even de maatschappij kneden naar eigen inzicht. Er zou een heilstaat komen die eeuwen mee zou gaan. Iedereen moest gehoorzamen aan het ideaal. Door achter het ideaal te gaan staan (identificatie!) werd men onsterfelijk.

  Idealen zijn het substituut om het eigen ikje te laten overleven. Wat dat betreft hoef ik de idealen van religie niet eens te benoemen. Daar overleeft het eigen ikje in een hemel. (hoe die er dan uit ziet verteld men er nooit bij)

  Al voor Descartes (over)zag de denkende mens zijn bestaan en de eindigheid er van. De naderende dood is onontkoombaar. Maar de mens verzint eindeloos listen om het eigen ikje te laten overleven.

  En dat terwijl geboorte en dood, opkomst en ondergang overal te zien zijn. Maar de hoogmoedige Descartes-mens vind zichzelf zo uniek dat hij er hoe dan ook aan wil ontsnappen. Doch hij ontsnapt niet, maar hij ont-snapt….

  Nu jij…Jan…

  Like

 94. Jan

  Ik meen dat er in principe geen onderscheid te maken is tussen -ismen en godsdiensten: het zijn eigenlijk “idealen”

  De één ziet een ideale almachtige god, en de andere een ideaal wereldbeeld met een ideaal systeem. Zelfs de groepsgeest van voetbalverenigingen of motorbendes hebben die “ideaal”karakteristiek.

  De roep: “terug naar onze religieuze bronnen” is dan ook waanzin. Waarom zou je naar een oud en aftands ideaal terug willen? Tenzij je achter loopt en een achterhoede gevecht voert.

  Of het nu natuurgoden zijn of een monotheïstische god, of een naturalistisch wereldbeeld. De idealen verbleken en kleuren rood van het menselijk bloed die opgeofferd worden aan die idealen.

  Ik zou eens dienen te schrijven wat volgens mij er achter zit: dat ideaal waar de domme massa achteraan loopt. Maar het zal wel niet begrepen worden… tja tja

  Like

 95. Het opvallende is dat verreweg de meeste oorlogen werden begonnen en gevoerd door religieuze regeringen, god was altijd aan hun kant.

  ——————————

  Het communisme: 100 miljoen doden.
  Nationaal-socialisme weet ik niet precies: gokje, 20 miljoen doden.
  Uitroeien en veroveren van de beide Amerika’s. Ook vele miljoenen.
  Nog een willekeurig voorbeeld uit het kolonialisme. Congo, vele doden.

  Enz enz.

  Was Napoleon religieus? Ceasar? Dzjengis Khan? Japan in WO2?

  En als ik moeite doe kan ik vast nog veel meer niet-religieuze voorbeelden verzinnen. Niet om religieuze regeringen te beschermen. Religie is net zo’ n groot kwaad als ideologie of nationalisme.

  Gelukkig bestaan goed en kwaad niet echt. Het is slechts een uitdrukking van de ego-mens. Juist ja, de ego-mens die goed is in oorlog voeren. Desnoods gewoon met de buurman. Of als hooligan. Of als kut-marokkaan.

  Of men voert een verbale oorlog (Wilders). En als het fout gaat wordt de heer Pilatus weer ten tonele gevoerd. Het is me toch allemaal wat met de mensheid.

  Like

 96. @Zwerver, je hebt gelijk.

  @Jelle, tienduizend jaar geleden als jagers en verzamelaars bevochten mensen elkaar al, blijkbaar zit het ons biologisch ingebakken.

  Like

 97. jelle vd wal

  @ tibosch
  In een door een Brit geschreven geschiedenis boek stond iets van ‘waarom er een Krim oorlog was is zo onduidelijk dat ik het daar maar niet over ga hebben’.
  Die oorlog kostte een 50.000 Britten het leven en nog eens een 400.000 anderen.
  De oorlog haalde letterlijk niets uit.
  In een biografie van de Britse Quaker Bright kom ik nu uitgebreid tegen hoe die oorlog kon ontstaan, Bright maakte zich niet populair door dat diverse keren en uitgebreid in het Britse lagerhuis uit te leggen.
  Bright had inderdaad een levensbeschouwing, hij zag het als de taak van de staat de overgrote meerderheid een redelijk leven te bezorgen.
  Helaas lijkt het alsof dit soort levensbeschouwingen niet vaak voorkomen, ook nu niet.
  Hoe de VS nu Rusland tot oorlog provoceert valt vrijwel niemand op.
  Puberaal is wel geestig voor iemand tegen het eind van z’n even.

  @ egbert
  De enige atheïstische macht die ik ken was die van de USSR, Lenin probeerde te voorkomen dat Stalin hem opvolgde, dat had inderdaad vreselijke gevolgen.
  Op zich had het communistische atheïsme niets van doen met het sadisme en de machtswellust van Stalin.
  Chrustjow was een vreedzaam man.
  Het opvallende is dat verreweg de meeste oorlogen werden begonnen en gevoerd door religieuze regeringen, god was altijd aan hun kant.
  En niets opgeschoten met oorlogen, Bright had de moed uit te spreken dat marine en leger de zoons van de toen regerende oligarchie, adellijke grootgrondbezitters, goedbetaalde banen verschafte.
  Eigenlijk zei Eisenhower hetzelfde in z’n afscheidsrede.
  Obama roept ons net op meer geld uit te geven aan ‘defensie’, en we doen het ook nog.
  Jimmy Carter begrijpt het ook gezien zijn uitspraak ‘degenen die oorlogen beginnen verwachten er zelf niet door getroffen te worden’.

  Like

 98. @Jelle, ook ideologieën welke zich solidair hadden verklaard met het atheïsme hebben zich niet bepaald onbetuigd gelaten, het aantal slachtoffers is niet te tellen, volkeren bevechten elkaar al sinds mensenheugenis, of het nu met territoriumdrift, economische macht of whatever te maken heeft, als je naar het huidige politiek wereldtoneel kijkt begrijp je wel dat de geschiedenis ons heeft geleerd dat de mens tot op heden niets van de geschiedenis heeft opgestoken.

  Like

 99. Anoniem

  vdWal Op deze Pinksterdagen hoef je echt niet te geloven in een toekomst waar christenen het in nog steeds begrijpbare beeldspraak. over hebben dat met “stevige windvlaag”, “vuurtongen”, “vreemde talen” eenheid en verstaanbaarheid tussen volkeren mogelijk is. Met je vrijheid van meningsuiting kun je beweren, dat ze daar nog nooit iets aan bijgedragen hebben, weet dan dat je zelfs met vrijheid van meningsuiting kunt liegen.

  Like

 100. joost tibosch sr

  vdWal Met al je jeugdtrauma’s kun het goede van een levensbeschouwing niet puberaal weg blijven praten!

  Like

 101. joost tibosch sr

  vdWal Was je al eens opgevallen dat mensen met fanatiek nationalisme, ras- en stamdenken de nodige anderen hebben opgeruimd, dat zelfs in oorspronkelijke humane socialistisch-communistische hoek miljoenen slachtoffers vielen/vallen en dat de ontaarde liberale versie van dat goede humanisme onze wereld graaiend ten koste van vele anderen in crisis blijft brengen? Zou het misschien meer aan mensen dan aan levensbeschouwingen liggen?..En wat jij beweert, is mij inderdaad opgevallen! Ik heb geen planken voor mijn kop! Zelfs niet als jij denkt, dat die er itt jou wel moeten zitten!

  Like

 102. jelle vd wal

  @ tibosch
  Was je al eens opgevallen dat ‘de grote’ vrijwel altijd synoniem is met grote slachtpartijen ?

  Like

 103. jelle vd wal

  @jan
  In 1960, net aangekomen in het katholieke zuiden, vertelde mijn hospita, die waren er toen nog, dat haar kleinkind communie ging doen.
  Ik vroeg wat dat was, verbouwereerde stilte, rare vraag, ‘mooie jurk’, en zo.
  Het mij inderdaad waarschijnlijk dat het waar is dat het protestantisme, zelf de bijbel lezen en daar over nadenken, het begin van het einde van het geloof was.
  In het Engeland van de 14e eeuw moest je toestemming hebben van de kerk om een engelse vertaling van de bijbel te ebben.
  Ik weet niet hoe lang het geleden is, een half jaar of zo, dat ik op tv een reportage zag hoe ergens in een Spaanse kuststad de madonna, die ergens in zee staat, weer jaarlijks werd opgedoken, en in processie door mensen in duikkleding naar de kerk werd gebracht.
  Een vrolijk feest.
  Zelfs als ongelovige werd ik enthousiast.

  Like

 104. @Soefisticated

  Wijs gesproken. Op een klein dingetje na. Vlak de oude teksten niet uit. Zij dienen met wijsheid en met het hart gelezen te worden. Wij lopen in het spoor van onze voorgangers. Ik ben Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī nog altijd dankbaar voor de lessen die hij mij over de eeuwen heen heeft aangereikt. Ik (h)erken in hem een ware leraar. Mijn liefde voor hem staat in mijn hart gebeiteld.

  Like

 105. joost tibosch sr

  Soefisticated In het ruim 25 eeuwenoude, in zorgvuldige mondelinge noch schriftelijke overlevering niet vervormde, eerste scheppingsverhaal, de proloog van de Bijbel, krijgt manvrouw de oproep om te zorgen voor onze werkelijkheid, milieu zouden wij zeggen. Met onze ondertussen geweldige kennis van de natuur is die oproep alleen maar intenser, met name omdat we zijn gaan beseffen dat we toch best slordig blijven omgaan met ons milieu. Was je benieuwd naar zo’n soort reactie?

  Like

 106. joost tibosch sr

  Hoorde gisteravond Arjen Dubach, door mij als televisiemaker erg gewaardeerd, bij Pauw met het grootste gemak beweren, dat Erdogan en Mohammed één pot nat is. Dat we in onze tijd met onze mensenrechten best kritisch mogen zijn (op onszelf) op islam betekent niet dat je dit soort historische stommiteiten kunt debiteren.

  Dat je Mohammed, die de arabische stammen op toen gebruikelijke manier tot religieuze eenheid smeedde, in zijn tijd kunt vergelijken met bv een Karel de Grote, die dat even later met de Europese stammen deed, is historisch nog best te verdedigen. Als je sceptisch bent over huidige afgodenverering
  van de profeet, kun je zelfs een beroep op de oorspronkelijke islam zelf met zijn afbeeldingsverbod doen.

  Bovendien -weer met die mensenrechten én met mijn geloof- zat ik me te verbazen dat Ebru haar mensenrechten terecht heel belangrijk vindt. Maar waarom heeft ze blijkbaar geen oog voor mensenrechten van de vele vluchtelingen, wellicht omdat zij, (eens) tot de Leidse geleerde vriendenkring van Wilders behorend, toch anti-islam trendy bang is voor al die moslims in Europa?

  Anoniem 10.07 was ik!

  Like

 107. Ben benieuwd hoe dat opgevat gaat worden: terug naar existentiële bronnen. Voor mij zijn dat niet de oude (en vervormde) teksten van weleer. Die kunnen ter ondersteuning geraadpleegd worden. Wat mij betreft is de enige echte bron de natuur. Hoe we die optimaal kunnen lezen is de vraag. Daar hebben we alle mogelijke intuïtieve wijsheid voor nodig.

  Like

 108. Ik beschouw het als een groot goed, de ontkerkelijking van Nederland en Europa. Terug naar mijn jeugd waar de protestanten de vijand was? Nee, dank u wel.

  Ik verkeer in de luxe positie om mij spiritueel te ontwikkelen zoals ik zelf wenselijk acht. Dat is een groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn.

  Like

 109. Jan

  Iets nieuws ontstaat uit de puinhopen van het oude. Het symbool van de phoenix. Dat is een veredelingsproces.

  Wim Hofstee geeft een interessante visie op de cultuur van Nederland, met die segregatie en soort tribale samenleving. Dat komt me altijd over als iets primitief’s uit Afrika.

  Dat was ik mij niet bewust in Nederland, maar ik kan het wel onderschrijven uit eigen ervaring. In de jaren 50 heb ik dat in zuid Holland meegemaakt: gesloten gemeenschappen Groepen jongeren gingen onderling vechten, met fietskettingen als wapens. Verschillende wijken in Den Haag tegen elkaar. Ook dorpen Rijswijk, Naaldwijk. Protestanten, katholieken en socialisten tegen elkaar. Ook de Indonesische “patjakkers” hadden groepen met brommers. De identiteit van de groep kon je aflezen aan het merk bromfiets. Ik behoorde gelukkig tot geen enkele groep; ik houd niet van geweld.

  Toen ik in de jaren 80 in Limburg kwam, constateerde ik dat het daar nog erger was, dan in zuid Holland. Alles was daar wel katholiek (op een uitzondering na) maar de dorpjes onderling waren gescheiden. Ik ben nog eens bedreigd dat ik officieel partij zou moeten kiezen voor het dorp waar ik woonde en tegen het dorp één km verder. Liefdevol dat christendom :).
  Het ging over de plaats van de viering van het communiefeest. Een cultuurfeest waar men in de verste verte niet van wist wat de oorsprong er van was. Toch al vreemd, als katholiek (op wieltjes) die dan opeens ziet dat er processies zijn. Met de bielemannen met bijlen voorop. Dat was een herinnering uit de tijd dat jaarlijks de macht van de kerk getoond moest worden en bij alle gemeenschappen de barricades verwijderd moesten worden onder de macht van de geweren van de schutterij.

  Een protestant uit die tijd die uit het noorden kwam, werd niet geaccepteerd in de katholieke gemeenschap, al was ze zelf katholiek. Ze werd (toch katholiek zijnde) warm opgenomen in een wijk waar andersdenkenden woonden, zoals gereformeerden en protestanten. Een soort “uitschot” wijk.

  Zeer leerzaam dat stukje van Wim Hofstee. Vreemd dat ik het zelf zo meegemaakt hebt, en nooit gerealiseerd hebt.

  Het sausje van het christendom en het koningshuis zie ik als een dun laagje verf (uiterlijk vertoon) over een wanordelijke begraafplaats met rottende en stervende uiteenvallende kleine gemeenschappen.

  Zoals Jezus ook zo liefdevol en mooi zei over zijn tegenstanders: het zijn mooi opgeschilderde graven en daaronder is het rotting en verderf.

  Ik zie het dus als positief: als de as voor een nieuwe Phoenix. Leve de filosoof met de hamer. Dank zij Nietzsche is het eind van de verderfelijke noord-west Europese cultuur in zicht en zijn we nu bijna atomair geworden: allemaal losse individuen.

  Nog korte tijd en het monotheïsme is ontbonden, de aanval van de Islam dienen we met christelijke liefde te smoren: de lucht tot leven te onthouden. Dus geen geweld maar vrijheid (van desintegratie door stammenstrijd)

  Over de visie van Rutten zwijg ik maar even: hij propageert een soort avatisme.

  (Je ziet dat ik een aanhanger van Shiva ben hè ?)

  Like

 110. Anoniem

  Als christen ben ik maar wat blij met onze recente “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” en de groeiende toepassing daarvan in de uitspraken van het (inter)nationaal recht. Het verleden van mijn en andere religies kennend besef je maar al te goed hoe mensen die “verbindende” religie konden en kunnen ontspringen. De groeiende ervaring in de democratie van onze rechtstaat laat steeds meer zien dat dat met mensenrecht een stuk moeilijker gaat en makkelijker gecorrigeerd kan worden. Schending van mensenrecht en oproep tot mensenplicht stelt grenzen aan persoonlijke vrijheid en godsdienstvrijheid, die niet door vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdiernst weggepraat of onschuldig kunnen worden. Hoewel christendom voor mij inspiratie blijft ook voor mensenrecht en mensenplicht, heb ik geen enkele moeite met dit steeds effectiever wordend recent humane correctiemiddel, in de “brij” van zgn nieuwe persoonlijke visies zo passend bij een groei naar global village.

  Like

 111. jelle vd wal

  Zoals gebruikelijk heb ik weer een heel ander idee.
  Ik groeide op, vanaf eind veertiger jaren, vorige eeuw, kan ik er inmiddels aan toevoegen, in het goddeloze ZO Friesland.
  Er bestaat een Fries gezegde wat ik zo even vertaald ga neerzetten, waaruit mag blijken dat religie niet hoog in aanzien stond in Friesland: door gereformeerden en motregen wordt je het meest bescheten.

  Als ik nu, op m’n oude dag, lees hoe in Engeland in de 14e eeuw, en daarna, en in midden en Z Italië nog in de 19e eeuw, de kerk er één was van uitbuiting en onderdrukking, dan ben ik het eens met Pim Fortuyn, die over de Islam zei ‘we hebben er eeuwen over gedaan ons los te maken van de kerk, moeten we nu weer zo’n proces ingaan ?”.

  Ik heb religie nooit gemist, het katholicisme waarmee ik rond 1960 in aanraking kwam was voor mij fascinerend, maar dan op de manier van een antropoloog in het Amazone gebied.

  Wat betreft de verwarring achter zich laten, is niet die verwarring het gevolg van de nu mislukte poging de culturen van de Europese landen op te heffen ?
  Bij de Volkskrant staan nu net twee verhalen over Berlijn, ééntje van een EU propagandist, en ééntje van iemand met een nuchtere kijk.
  http://www.volkskrant.nl/opinie/-multiculti-berlijn-is-vooral-gecultiveerd-wegkijken~a4299781/

  De Franse troebelen over de Loi Travail blijven helaas buiten het Nederlandse nieuws, Hollande drukt per decreet door dat Fransen gemakkelijk ontslagen kunnen worden, dat is vooruitgang, zegt hij, maar wie naar Frankrijk gaat volgende week raad ik aan de benzine tank vol te houden.
  Fransen moeten voor twee derde, aldus de peilingen, niets hebben van dergelijke vooruitgang.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.