Componisten scheppen, net als God, ook uit het niets

Pillars_of_creation

‘Waarom zou dit onmogelijk zijn? Scheppen componisten hun creaties (muziekstukken) in een bepaald opzicht niet eveneens uit het niets? En waarom zou God niet machtig genoeg kunnen zijn om iets te doen wat wij ons niet kunnen voorstellen? Is een dergelijke daad niet juist passend voor een machtige God, nota bene de absolute grond en oorsprong van alles?’

Wiskundige en filosoof Emanuel Rutten vraagt zich af of het mogelijk is dat God de wereld heeft geschapen uit het niets. Is scheppen uit het niets eigenlijk wel mogelijk? Wie meent dat zoiets niet kan, heeft daarmee een argument tegen het bestaan van God in handen. Is dit argument echter overtuigend? Op zijn blog haalt hij een atheïstisch argument aan dat stelt dat het onmogelijk is om iets uit niets te scheppen. Daaruit volgt dan dat God niet bestaat, aldus dit argument.

Het idee van het argument lijkt te zijn dat iets hoe dan ook niet uit niets kan ontstaan. Want als er helemaal niets is, hoe zou daaruit dan iets kunnen voortkomen? Nu is het inderdaad redelijk om te denken dat uit niets niets ontstaat (ex nihilo nihil fit). Het punt is echter dat dit principe geen probleem voor een uit het niets scheppende God oplevert. De wereld wordt immers geschapen door God, zodat de wereld uit God en dus niet uit het niets voortkomt.’ 

emanuelruttenEmanuel Rutten (foto: ER) schetst een traject waarin God aan allerlei zaken kan denken, en stelt zich voor dat God in de eerste fase bepaalde gedachten heeft en uit deze gedachten louter ‘abstracte’ objecten vormt, zoals getallen.

Gods denken aan ‘tweeheid’ leidt bijvoorbeeld tot het ontstaan van het getal twee. Deze abstracte objecten zouden vervolgens een van Gods denken onafhankelijk bestaan kunnen krijgen. Het getal twee bestaat dan als abstract object los van de gedachten van God. Dit is vergelijkbaar met een dichter die vanuit zijn geest een gedicht schept dat als abstract object los van de geest van de dichter kan gaan bestaan.’

God transformeert vervolgens deze abstracte objecten in ‘minimale concrete’ objecten, namelijk in concrete objecten zonder enige massa, die volgens de hedendaagse theoretische natuurkunde inderdaad denkbaar zijn, zoals virtuele deeltjes met massa en lading ‘nul’ en universums met straal ‘nul’. Hieruit kunnen het ontstaan van meer substantiële concrete objecten bewerkstelligd worden, namelijk concrete objecten die wél een bepaalde massa hebben.

De moderne fysica leert ons eveneens dat een dergelijke overgang denkbaar is. Er zijn onder andere kosmologische modellen die laten zien hoe een universum met straal ‘nul’ (een minimaal concreet object) kan overgaan in een omvangrijk universum gevuld met materie (een substantieel concreet object).’

Uiteindelijk kunnen er zo sterren en planeten ontstaan en lijkt schepping uit het niets wel degelijk voorstelbaar, zodat ook het bezwaar dat wij ons op geen enkele manier een voorstelling kunnen maken van ‘creatio ex nihilo’ vervalt.

Het besproken argument tegen het bestaan van God is dan ook niet overtuigend. Het dient net zoals vele andere atheïstische argumenten verworpen te worden.’

Zie: Wijsgerige reflecties
Foto: De Zuilen der Schepping (Pillars of Creation), de naam die gegeven is aan een iconische Hubble-opname uit 1995, is misschien wel de beroemdste sterrenkundefoto ooit. Op de foto zijn ‘slurven’ zichtbaar van koel interstellair gas, die verweerd worden door de straling en winden van nabije zware O-sterren.

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

45 Responses

 1. Cellen, waaruit de mens bestaat, kunnen technisch gezien, niet verjongen. Dus kan de mens, hoe snel hij ook beweegt, niet verjongen. We moeten dus een onderscheid maken tussen tijd en ouderdom. Wat tijd exact is blijkt, zelfs voor wetenschappers, moeilijk te omschrijven.

  Like

 2. matteesdijk

  @armandmaes, Om mijn opvatting over tijd als illusie nog eens kracht bij te zetten heb ik dit filmpje nog voor je opgezocht:

  Like

 3. -Men kan het bestaan van ‘zo-iets’ als god aantonen, bv een absolute logos als enig absoluut zijn ; die zelf wil is, en energie en alles teweegbrengt ; maar van zodra daar nadere bepalingen moeten aan toegekend worden, faalt men, en komt men tot tegenstrijdigheden…

  Like

 4. matteesdijk: Maar je af te vragen wat er vóór de oerknal was is een beetje hetzelfde als vragen waar het einde van het heelal is of welk getal precies zo groot is dat je er geen +1 meer bij kan optellen…

  ik denk dat bij elk redelijk weldenkend mens de vraag wel eens opkomt hoe de situatie was voor de (hypothetische) oerknal, zie ook niet in wat er nu zo absurd aan die vraag is, misschien inderdaad omdat we geen antwoord op die vraag hebben.

  Dat godsbewizen pure nonsens zijn ben ik met je eens, inderdaad onze intuitie, instinct zouden we niet moeten onderschatten, ook in praktische alledaagse zaken, dromen kunnen een bron van wijsheid bevatten, denk bijv eens aan Elias Howe de uitvinder van de naaimachine, die in een droom de oplossing kreeg aangereikt voor een nijpend probleem. (klik in de link ook maar eens op “lees verder”).

  http://www.allesoverdromen.nl/creatief.naaimachine.html

  Ik zou trouwens de term menselijke domheid willen vervangen door menselijke onwetendheid.

  Like

 5. matteesdijk

  @joost *) ik bedoel Chalmers bij de verstrengeling van bewustzijn en Lorenz bij de chaostheorie.

  Like

 6. @Joost De laatste volzin moest ik wel een paar keer over lezen, maar bedoel je dat natuurwetenschappers zich in populair wetenschappelijke literatuur zich met fantastische speculatieve visies uit de voeten maken onder de vlag van de wetenschap?
  Bijvoorbeeld de multiversumtheorie, de visie van het atheïsme (Dawkins), de kwantumverstrengeling van het bewustzijn, de chaostheorie (Chambers), enzovoort…?

  Like

 7. joost tibosch sr

  Matteesd

  Mensen kunnen in voortschrijdende natuurwetenschappelijkheid onze werkelijkheid niet alleen steeds beter be-grijpen en hanteren, maar blijven die werkelijkheid ook creatief cultureel naar toekomst toe anders denken, veranderen, en hopelijk beter maken.

  Met datzelfde creatieve denken “scheppen” ze zich een literaire dan natuurlijk natuurwetenschappelijk onbewijsbare voorstellingswereld “buiten onze werkelijkheid”, die als met het oude wereldbeeld met hemel boven en hel onder gebeurde door moderne natuurwetenschap gecorrigeerd, toch haar oude tijdgebonden, nu anders voor te stellen,, literaire be-teken-is blijft houden.
  .

  Like

 8. matteesdijk

  @egbert @paul @armand

  We kunnen niet in de toekomst kijken (met name als gevolg van onze opsluiting in de ruimtetijd)
  Stel dat we door teleportatie naar een sterrenstelsel konden gaan 45 miljoen jaar verder op. Stel dat we met een supertelescoop naar de aarde konden kijken en met teleportatie ook een boodschap of foto daarvan konden terugzenden naar de aardlingen. Je zou dan een foto kunnen versturen van de dinosauriers naar de aardlingen via teleportatie. Alleen jij zou , in dat verre sterrenstelsel, weten wat er ongeveer de komende volgende 45 miljoen jaar staat te gebeuren op aarde, terwijl de alliens op de gastplaneet dat nog niet kunnen weten. Als je je zelf terug teleporteert (beam me up Scotty!) zou je gewoon weer terug zijn in je eigen tijd en geen jaar ouder zijn. Maar als je met (bijna) de lichtsnelheid zou terugreizen kom je bijna even oud maar 45 miljoen jaar later aan op aarde. Je zou er niets van merken en misschien ben je maar een enkel jaartje ouder, maar je hebt zowel het verre verleden als de toekomst van de aarde bezocht terwijl er met de tijd in het heelal niets vreemds is gebeurt!

  Paul, niemand weet waarom alles er is. Spinoza zei hierover :
  “Omdat het notwendig is”. Hij vond een dood heelal zonder bewuste waarnemer(s) zinloos. We komen er steeds meer achter dat ons heelal het enige is dat er bestaat en dat het antroprocentrisch is. Het is het enig mogelijke heelal omdat alle natuurconstanten precies goed zijn (Goldie Lock principe) Het is gemaakt voor bewuste bewoning, zelfs al is het nog zo vijandig. Waarbij ik er persoonlijk van overtuigd ben dat wij heus niet alleen zijn. Bewustzijn speelt vermoedelijk een cruciale rol in de betekenis van het heelal. Spinoza was ervan overtuigd dat het heelal een projectie was van God’s geest.
  Heelal en God zijn net zoals energie en materie of tijd en ruimte de keerzijden van dezelfde medaille.

  @Egbert, natuurlijk zijn er vragen die de wetenschap nooit kan en zal ontrafelen. Koffiedik kijken is nooit mijn hobby geweest, maar de koffie smaakt mij ook wel. Maar je af te vragen wat er vóór de oerknal was is een beetje hetzelfde als vragen waar het einde van het heelal is of welk getal precies zo groot is dat je er geen +1 meer bij kan optellen…

  Dat veel kwesties op dit forum een hoog speculatief gehalte hebben is tekenend voor onze onmetelijke onkunde en menselijke domheid. De hamvraag of er zoiets is als een God die het heelal zinvol maakt (whatever that may be) loopt als en rode draad door deze discussies heen. Zuiver wetenschappelijk kun je nooit bewijzen dat God bestaat omdat je niet eens weet hoe je dat zou moeten doen. Bovendien lopen de definities van God geografisch nogal uiteen. Godsbewijzen zijn perfecte nonsens. Ik vind de auteur Rutten hier op mijn weg. Vervelend voor de wetenschappelijk ingestelde mens (waaronder ik mezelf ook reken) is dat het omgekeerde bewijzen ook niet kan.
  Daarom moeten we het hebben van onze intuïtie of ons instinct . En wat is daar eigenlijk mis mee? Niet alles is wiskunde en natuurkunde. De grootste ontdekkingen in de wetenschap zijn op intuïtie gebaseerd geweest. De aanname dat God bestaat is niet per se irrationeel daardoor. Maar rationeel is het ook niet. Het is een aanname, meer niet.

  Like

 9. joost tibosch sr

  Egbert
  Het lange evolutieproces, voor ons steeds duidelijker waarneembaar, lijkt nu ons, mensen, in het centrum te hebben. Wij zijn -belangrijker- ook steeds nog in staat de waarneembare werkelijkheid anders te denken en naar menselijk vermogen anders en beter te “herscheppen”, En niet te vergeten hebben we ook onze menselijk riskante onwil, die evolutie kan blokkeren, schaden en er een rotzooi van kan maken..

  Kennis van de waarneembare evolutie moge belangrijk zijn, de menselijke .mogelijkheid en wil om evolutie toch met perspectief bv van menseneenheid in “global village” naar toekomst toe te stuwen is met de menselijke geschiedenis veel beslissender geworden en zoals gezegd ook beslissend afhankelijk van menselijke vrije wil en onwil..

  Ook de te kiezen gelovige interpretatie van dit menselijk evolutieproces is dan ook niet meer zozeer gericht op een God, die in het verleden een wereld schiep, maar op een God die de wereld en de mensheid naar hun uiteindelijke bestemming trekt. In oude bijbelse taal verwoord, in Paastijd en met Hemelvaart weer ter sprake, “God die mensen met zijn sterke rechterhand overeind helpt en tegen zich aantrekt aan zijn rechterzijde”.

  Geliked door 1 persoon

 10. @Joost je schrijft: De toekomst van evolutie is nog veel verbazingwekkender en roept nog veel meer vragen op dan het begin!

  Wat bedoel je precies met deze zin, heeft dit betrekking op de klassieke vraag of de mens het eindproduct van de evolutie is omdat er volgens sommige opvattingen niet langer sprake meer is van enige natuurlijke selectie.

  Like

 11. joost tibosch sr

  Het denken van mensen is bovendien niet beperkt tot de geweldige in onze tijd zelfs met alle mogelijke middelen verlengde zintuiglijke waarneming van onze grote en kleine werkelijkheid. Steeds meer overrompeld door die werkelijkheid blijft de mens toch in staat die te be-grijpen, anders te denken en naar vermogen anders te maken. De toekomst van evolutie is nog veel verbazingwekkender en roept nog veel meer vragen op dan het begin!

  Like

 12. @matteesdijk: Stel dat de (hypothetische) oerknal ooit heeft plaats gevonden, dan rest nog de vraag hoe de situatie daarvoor was, geen enkele astrofysicus die daar iets zinnigs over kan zeggen, of hebben ruimte en tijd altijd al bestaan als een oneindig iets, het zijn en blijven allemaal redeneringen met een hoog speculatief gehalte, we zullen hieromtrent in onwetendheid moeten blijven ronddolen.
  Afijn, de koffie smaakt er niet minder om. 🙂

  Geliked door 1 persoon

 13. Als het onweert zien we een fractie van een seconde na de ontlading tussen wolken, een bliksemschicht. We horen de ontlading (donder) iets later doordat het geluid trager is dan het licht. Toch heeft de ontlading op een welbepaald ogenblik plaats gevonden. Het verschil van tijd in de waarneming van licht en geluid verandert daar niets aan.
  Dat we de werkelijkheid van de sterren, met lichtjaren vertraging zien, verandert ook niets aan het feit dat het tijdstip dat het licht (fotonen) uit die ster vertrokken is. We nemen de feiten met vertraging waar, maar de feiten gebeuren wel op een exact tijdstip op de tijdlijn.
  We kunnen geen enkele waarneming doen van gebeurtenissen die nog moeten plaats vinden. Daar kan geen enkele theorie iets aan veranderen. Alleen de waarneming van gebeurde feiten kan vertraging oplopen, die de beperkte snelheid van licht of geluidsgolven. We kunnen enkel in het verleden kijken, nooit in de toekomst.

  Like

 14. matteesdijk

  @valerie De essentie van Rutten’s uitspraak onderschrijf ik dus wel. Er is geen materie nodig om een heelal te vullen. Wat is materie ? Informatie over de inhoud van ruimte-tijd? Ik zal de laatste zijn om te beweren dat er een echte Schepper is. Er valt niets te scheppen , alles is er altijd en de natuurwetten zijn onveranderlijk en overal.

  Like

 15. matteesdijk

  @armandmaes Hoe sneller je gaat ten opzichte van je vertrekpunt hoe langzamer de tijd verloopt. Hetzelfde geldt voor de zwaartekracht. Die remt tijd ook af. Dat is wat ik bedoelde. Uiteraard is dit in een vliegtuig bijna onmeetbaar klein, maar niet als je de gedachtesprong maakt naar de kosmos. Een leuk voorbeeld van relativisme is de film “Interstellar” waar de astronauten tobben met dit probleem. Uiteindelijk komt onze held terug als een man die jonger is dan zijn dochter. Als er een soort Greenwich tijd in het heelal zou bestaan dan is er ter “oosterlengte” al toekomst en ter “westerlengte” nog verleden. Helaas zitten we gevangen in Greenwich door de vaste lichtsnelheid. We zitten daarom muurvast in een relatief heden. Er is echter geen “nu” in het heelal. We kijken daarom altijd naar het verleden van sterrenstelsels en nooit naar toekomstige stelsels. De lichtsnelheid verbiedt dat.Het is onze vaste horizon in de tijd. Net zo goed als de ruimte oneindig is , is de tijd eeuwig. Toch was er een big bang en dat maakt het zo lastig te begrijpen. Dit lijkt een begin aller tijden, maar is alleen een horizon ter “westerlengte”. In de kwantumrealiteit (die wij niet kunnen waarnemen omdat elke waarneming de kwantumrealiteit opheft) is tijd en ruimte volstrekt betekenisloos en zelfs oorzaak en gevolg. Een kwantumdeeltje dat in een zwart gat zou vallen (en dus zou verdwijnen) zou nog steeds kunnen communiceren met zijn tweelingdeeltje buiten het zwarte gat.

  Like

 16. Er is een verschil tussen tijd en tijdmeting. Het is niet omdat we meevliegen of juist tegen de draairichting van de aarde vliegen dat we jonger of ouder worden. Alleen volgens de tijdmeting is dat zo. Het is ook niet zo dat iemand die bv sneller vliegt dan iemand anders en dus eerder toekomt op zijn bestemming, in de toekomst heeft kunnen kijken. Hij heeft enkel welbepaalde feiten eerder kunnen vaststellen.
  Wat de ruimte betreft is het inderdaad zo dat we door lucht kunnen lopen omdat die gasvormig is, maar dat verandert niets aan het dat die lucht ruimte inneemt. Vermits het heelal steeds verder uitbreidt (vastgesteld door het Doppler-effect) lijkt de ruimte inderdaad onbeperkt. Men kan niet zeggen dat ze niet bestaat, anders zouden de hemellichamen zich niet verder kunnen verspreiden.

  Like

 17. matteesdijk

  @armandmaes Energie en materie zijn net als ruimte-tijd de keerzijdes van dezelfde medaille. In de deeltjes fysica worden massa’s bijvoorbeeld uitgedrukt in Joules (maat voor energie) . Massa en energie zijn uitwisselbaar beide kanten op. De big bang is daar het bewijs van. Uit het plasma van de big bang ontstonden protonen en elektronen waarmee het element waterstof ontstond. Ook massa is maar een maat voor binding van een deeltje aan een Higgsveld . Deeltjes zijn geen pingpongballetjes maar pakketjes energie. Laten we dus bescheiden zijn als we als wetenschappers werkelijk denken dat we het heelal begrijpen. We snappen er helemaal niks van. Het heelal is slechts een verzameling van energiemassa en ruimte-tijd die volgens de natuurwetten samenwerken. Bewustzijn speelt een cruciale rol in het heelal omdat het in staat is de kwantummagie (deeltjes die bijvoorbeeld tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen kunnen bestaan) op te heffen. Je kunt je het heelal alleen maar voorstellen als een database in een allesomvattend bewustzijn dat de kwantumwereld ontmantelt. Je mag dat van mij God noemen.

  Like

 18. matteesdijk

  @armandmaes Tijd is een illusie, tenminste volgens Einstein. Het is voor ons de sensatie dat er een volgorde is waarin wij gebeurtenissen beleven die er al zijn of die er zijn geweest. Als je naar de Andromeda nevel kijkt zie je die van een paar honderdduizend jaar terug. Het heden bestaat helemaal niet omdat het eindeloos deelbaar is tot aan de Plankseconde toe. In de Plankseconde (10-43 sec) is er totale tijdstilstand. De tijd bestaat dus uit oneindig veel tijdloze momenten. Als je aan de rand van een zwart gat zou staan staat de tijd ook stil. In een vliegtuig of het ruimtestation ISS gaat de tijd sneller en op de zon langzamer. Als je naar je hand kijkt zie de hand uit het verleden (enkel picoseconden geleden). Een doos van 1 x 1 x 1 meter is een lichttijd van 0,3 tot de derde picoseconden. Kortom, tijd en ruimte zijn keerzijdes van dezelfde medaille. Het feit dat een muur ruimte inneemt is natuurlijk een gegeven, maar dat zegt niets over de aard van de muur. Lucht neemt ook ruimte in, maar je loopt er door heen zonder iets te voelen.Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Een muur heeft elektromagnetische eigenschappen die wij ervaren als “hard” en als je er tegen aanloopt zeg je “au” en dat doen je hersenen, dankzij je zintuigen. Dat maakt een muur nog niet bestaand omdat je het ervaart en lucht niet omdat je het niet ervaart. Bovendien, je hersenen kunnen je ook in de maling nemen. Denk aan gezichtsbedrog , psychose, trance of drugsgebruik. Onze werkelijkheid is een vertaling ervan door de hersenen , de gebruikersinterface voor de realiteit. Die muur is in werkelijkheid een verzameling atomen met een bepaalde elektromagnetische eigenschap en bepaalde ruimte-tijd eigenschappen. Dat zo’n muur ook een kwantummechanisch fenomeen is waar wij door de muur te ervaren een positie en eigenschap aan hebben gegeven in de ruimte-tijd is een gevolg van zowel de relativiteitstheorie als de kwantumtheorie. Het bewustzijn speelt hier een bepalende rol in. (Denk aan de kat van Schrodinger). De toekomst bestaat ook al. We kunnen die niet bereiken vanwege de constante lichtsnelheid, maar is er in principe allang. Het heelal is oneindig (heeft geen afmetingen) en kent geen tijd (is er altijd) . Het is onze gebruikers interface (ons brein) dat ervaart dat er een begin en een eind is.

  Like

 19. Het spirituele komt voort door de werking van hersenen (een combinatie van fysische, elektrische en chemische processen). De hersenen zijn op hun beurt opgebouwd uit materie. Alles bestaat uit materie en/of energie. Als we nog verder gaan, weten we dat materie kan omgezet worden in energie en omgekeerd. E=mc2. Toch is energie niet hetzelfde als materie. Fotonen en atomen zijn niet hetzelfde. We kennen wel de wiskundige relatie, maar niet het proces van de omzetting van materie in energie.
  zie armandmaes.wordpress.com

  Like

 20. Als ruimte een illusie is, waarom doet het dan zo’n pijn als we tegen een muur aanlopen. De muur neemt immers ruimte in.
  Dat tijd een illusie is, lijkt ook niet correct. Het is een steeds voortschrijdend iets. We kunnen op geen enkele manier teruggaan in het verleden. Enkel de toekomst kunnen we enigszins beïnvloeden.
  zie ook armandmaes.wordpress.com

  Like

 21. Carla

  Leuk je reactie te lezen @ Trouwe Lezeres.

  Ach, van de ene kant begrijp ik Emanuel Rutten ook wel weer. Hij staat immers in een lange traditie van het zoeken naar argumenten ( en soms meer ) 😉 om de vraag naar het bestaan van God ( en daarmee de zin van het leven ) van een redelijk antwoord te gaan voorzien.

  Echter die lange traditie laat ook zien dat er een even sterke tegenwind waaide.

  Wat ooit was, is er dus nog.;-) Een soort ‘strijd’ om de ‘ waarheid’.
  Of wie de sterkste argumenten heeft die ‘waarheid’ het meest te benaderen.

  Denk hierbij ook nog eens dat het hier uitsluitend over het Westerse denken gaat.
  Er zijn beschavingen/culturen waar de idee van God als een scheppend principe of als een persoon die zich openbaart onbekend is.

  Mooi @ Trouwe lezeres je nadruk op verwonderen. Voel ik met je mee.
  Kan me trouwens ook verbijsterd weten over het leed wat mensen overkomt.

  In beide gevallen kan God zomaar over de lippen komen.
  Voor even aan de rede voorbij.

  Like

 22. Zucht, weer heeft Rutten belastinggeld verspilt met een verhandeling over Gods denken. Het is een Jehova Getuige die maar probeert om de voet tussen de deur te krijgen.

  Like

 23. Trouwe Lezeres

  Carla,

  Ik liep even achter met lezen maar dacht: haha, hoe herkenbaar die diepe zucht van jou! 🙂
  Ik denk soms: jongens, ga toch even met de kont in de hei, met de zon op je gezicht en de wind in je haar en de geuren in je neus en de vlindertjes erop en voel en voel en voel en geniet en verwonder je, verwónder je….. 🙂

  Maar Carla, het kan niet missen, laat ze hun hobby maar uitoefenen, ik ben ervan overtuigd dat al die knappe denkkoppen uiteindelijk erbij uit komen dat het spirituele onlosmakelijk vervlochten is met de materie…. of anders gezegd: dat de materie een geestelijke ‘component’ heeft. Alle materie wordt ondersteund, bestaat vanuit het geestelijke domein. Het is alleen via het denken wel een hele lange weg om daar achter te komen…… 🙂

  Geliked door 1 persoon

 24. @Niels als we overal een antwoord op zouden hebben hoeven we ook niet meer te sterven, kunnen we moeiteloos in een fractie van een seconde ons naar de verste uithoeken van de kosmos begeven, (wat nu snelheid van het licht, peanuts), kunnen we zelf leven creëren, buiten de natuurlijke manier om, daarom vroeg ik aan je, stel dat we als mens over een alomvattende kennis zouden beschikken, wat zou je je daarbij in vredesnaam bij voor moeten stellen.

  Geliked door 1 persoon

 25. matteesdijk

  Als materie en anti-materie botsen ontstaat er niets (en heel veel energie), als materie en antimaterie splitsen ook. Een kwantumdeeltje is verstrengeld met een ander kwantumdeeltje en kan er mee communiceren zonder zich wat aan te trekken van tijd en ruimte, dus wat is ruimte? Heel veel niets kun je ook zien als een oneindig grote lege ruimte en hoeft dus niet per definitie ruimte 0 te zijn. Kortom er bestaat eigenlijk geen “niets”. Ruimte en tijd zijn een illusie van onze geest en is alleen abstracte informatie die je wiskundig kunt uitdrukken als de exponent van T of de coördinaten in L, B en H. Dat betekent dat er alleen maar informatie bestaat. Het heelal is een database met informatie. De vraag “Wat was er vóór de oerknal?” antwoord “Niets” is een onzinnige redenering. Informatie is er altijd. God (whatever that may be) is de ultieme houder van die informatie en wij zijn daar een onderdeel van. Ik merk ook een zekere evangeliserende onderstroom in de redenering van Rutten.

  Like

 26. het kan net zo goed zijn dat we wel achter die heel complexe werkelijkheid komen, complex is hierin een lastig begrip, de werking van bliksem vonden we vroeger ook heel complex dus was het de werking van god.

  Like

 27. Componisten scheppen niet uit het niets.
  Aanvankelijk wou de mens de prachtige geluiden van de vogels nabootsen. Dat nabootsen ging niet perfect met de stem en daarom kwamen de instrumenten in zicht. Meteen kwam men tot nieuwe geluiden. Door steeds verdere ontwikkeling van de mens, werden steeds betere composities ontwikkeld. Dus componisten componeren zeker niet uit het niets maar via een lange evolutie.

  Geliked door 1 persoon

 28. @Niels, wat wil je daar mee zeggen dat we ooit de sleutel van de enorm complexe werkelijkheid in handen zullen krijgen, dus alles onder één noemer zullen kunnen plaatsen, m.i. blijft het een eindeloze zoektocht
  waarbij elk mysterie weer een nieuw complex mysterie oproept,
  het eindpunt, wat je daar ook maar onder mag verstaan of je bij voorstellen zullen we nooit bereiken, waarmee ik overigens niet wil stellen dat ik anti wetenschap (ondanks haar onvermijdelijke schaduwzijde) ben, het heeft ons veel comfort gebracht en de gemiddelde levensduur (althans in het welvarende gedeelte van de wereld) drastisch verhoogd.
  .

  Like

 29. Prachtige foto, @Niels als de wetenschap op een gegeven moment op een dood spoor belandt rest hen nog slechts wat te blijven schermen met wilde aannames en bizarre hypotheses, uiteindelijk op de keeper beschouwd puur SF, er is blijkbaar niets zo moeilijk voor de mens om simpelweg te zeggen: We weten het niet.

  Geliked door 1 persoon

 30. joost tibosch sr

  Na een onvoorstelbaar evolutionair proces is het mensen inderdaad gegeven om de werkelijkheid (ook de harde) creatief anders te denken dan hij is. Dat is dus geen creativiteit uit het niets! Op grond daarvan kan hij werkelijkheid inderdaad ook naar vermogen wel creatief “her-scheppen”. Dit creatieve anders denken van werkelijkheid is itt natuurwetenschappelijk filosofisch denken ook basis bij het menselijke denken, dat als verantwoording kan gelden bij een niet te bewijzen liefdes- of geloofsbeslissing en bij onbewijsbaar hopen op betere toekomst.

  Like

 31. Arend-Jan

  Rutten moet Waldo Swijnenburgs boek gaan lezen. Dit: http://www.bol.com/nl/p/schoonheid-troost-van-wereldbeeld-zonder-god/9200000037150590/. Daarin wordt zijn onzin simpel weerlegd.

  Denk je werkelijk Rutten dat componisten echt uit het niets scheppen? Natuurlijk niet: zij zijn beïnvloed door hun omgeving én voegen iets eigens, iets creatiefs toe. Zie Bach: verwerkte invloeden vanuit Italië (Vivaldi) en Frankrijk (Lully, Rameau) in zijn eigen stijl. Dat is dus niet scheppen uit niets. Natuurlijk niet: hoe zou een mens dat kunnen? Analogie gaat dus mank.

  Like

 32. Carla

  ‘ Diepe zucht ‘…..;-)

  Ik merk, ook nu weer, dat de wijze van denken/redeneren, zoals in dit topic geschetst, mijn God steeds verder van mij af komt te staan.

  Ik kan én wil eigenlijk niets met een verstandelijk,beredeneerde God!

  Like

 33. Verschil tussen Krauss en Rutten is dat Krauss komt met toetsbare onderdelen van axioma’s en Rutten bewezen gefalsificeerde onzin opschrijft.

  Like

 34. Krauss heeft dit simpele argument allang weerlegt. Rutten loopt zoals altijd weer achter de feiten aan. Zijn doel is dan ook niet wetenschap bedrijven maar evangeliseren, zou eens een x handig zijn om dat er bij te vermelden.

  Geliked door 1 persoon

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.