In naam van God – weer een nederlaag voor het geloof

innaamvangod

‘Als mensen religie eenmaal beginnen te gebruiken ter rechtvaardiging van haat en het moorden, en zo de meedogende ethiek van alle belangrijke wereldreligies loslaten, zijn zij een koers ingeslagen die staat voor een nederlaag van het geloof.’ Dat zegt Karen Armstrong in haar boek De strijd om God. (The Battle for God, 2000) Nu is de vertaling van Fields of Blood, Religion and the History of Violence verschenen: In naam van God, Religie en geweld. 

In Frankrijk vond wederom een nederlaag voor het geloof plaats. En nu komt juist de vertaling van Armstrongs boek uit. In 2000 schreef Karen Armstrong (foto: uua.org) in De Strijd om God dat als fundamentalisten radicalere en meer nihilistische geloofsovertuigingen beginnen aan te hangen, dat dit een waarlijk gevaarlijke ontwikkeling vormt voor ons allen. In het nieuwe boek In naam van God wordt gesteld dat religies en hun volgelingen altijd gewelddadig zijn – althans dat een populaire atheïstische claim zo luidt.

karenarmstrong

Karen Armstrong, prominent deskundige op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren.’ (Uitgever De Bezige Bij – In naam van God) 

In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat er naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, ook altijd een Jezus of Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.’ (DBB) 

Hendrik Spiering gaf gisteren in de NRC (illustr.) een recensie van het nieuwe boek van Armstrong.  Ongewild komt het volgens hem precies op het juiste moment, de vertaling van het nieuwste boek van godsdiensthistorica Karen Armstrong, over godsdienst en geweld.

De wereld is nog steeds in shock over twaalf brute moorden in Parijs: ‘om de profeet te wreken’ – een evident religieus motief. Toch? Nee. Het hele boek van Armstrong, dat begint bij de geefreligiemaarweerdeschuldSumeriërs en eindigt bij Afghanistan, Irak en Osama bin Laden, is één lang pleidooi om genuanceerder te denken over religie en politiek. En om verder te kijken dan de eigen tijd.’ (Henk Spiering) 

Een onverwacht mooi boek, noemt Spiering In naam van God. Armstrong zegt hierin dat het doden van burgers als taboe geldt in de islam.

Ze legt uit wat ook elders in verstandige analyses is te lezen: de huidige terroristen hangen een uitgeklede, fundamentalistische islam aan waarin de overgrote meerderheid van moslims in heden en verleden zich niet kan herkennen. Het doden van burgers geldt als een taboe in de islam. Niet dat islamitische staten zich daar aan hielden, verre van dat, maar als er tegen geprotesteerd werd, was dat altijd met religieuze argumenten.’  (HS)

In het nawoord van In naam van God schrijft Armstrong dat als we worden geconfronteerd met het geweld van onze tijd, het een natuurlijke reactie is om ons innerlijk hard te maken tegen het leed en de ontberingen in de wereld, die ons een ongemakkelijk, depressief en gefrustreerd gevoel geven.

‘Maar we moeten een methode vinden om over de verontrustende feiten van het moderne leven na te denken, of we zullen het beste deel van ons mens-zijn verliezen. Op de een of andere manier moeten we een methode vinden om te doen wat religie – in haar beste vorm – eeuwenlang heeft gedaan: een mondiaal saamhorigheidsgevoel opbouwen, een gevoel van eerbied en ‘gelijkmoedigheid’ voor iedereen cultiveren, en de verantwoordelijkheid nemen voor het leed dat we in de wereld zien. Geen enkele staat in de geschiedenis, hoe imposant de prestaties ook zijn geweest, is gevrijwaard gebleven van de smet van de krijger. We zijn allemaal, zowel religieuzen als seculieren, verantwoordelijk voor de huidige toestand van de wereld.’ (Uit: In naam van God)

Karen Armstrong | In naam van God. Religie en geweld | Vertaling Albert Witteveen | De Bezige Bij | 548 blz. € 29,90 | Amazon.nl e-book: € 19,90

Zie ook: Geef religie maar weer de schuld (NRC Blendle € 0,29)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

35 Responses

 1. Theo

  Jan,
  “What’s it all about? ”
  wordt zo mooi gezongen,
  bij die hele grote zin, what’s it all about
  neig ik toch naar enige nederigheid.
  Want weet jij dat, gróte Jan met ál je wijsheid?
  Of is er een moment dat je gewoon stil moet zijn.

  Like

 2. Theo

  Jan,
  met die filmpjes doe je het vast goed op een atheïsten blog,
  mag ik voor de afwisseling ook eens een ander geluid laten horen :

  het raakt mij nog altijd Jan, in een wereld zo vol terreur en onverdraaglijkheid.

  Like

 3. @Theo, ja, inderdaad, dan wordt het plaatje wel duidelijk, de bewuste cartoons brengen ook internationaal gezien al de
  nodige ophef teweeg, Iran heeft ook al geprotesteerd en dat alles door een dergelijk ranzig blaadje met een beperkte oplage waarvan de redactie maar niet wilden of konden begrijpen hoe je nu het begrip vrijheid in een democratische rechtsstaat zou moeten interpreteren, dat het ook te maken heeft met wederzijds respect, e.d.

  @Niels, ik ben het wel met je eens, over de Zionisten heeft natuurlijk ook een ieder weer zijn eigen mening, het verdient m.i. altijd wel aanbeveling de geschiedenis hieromtrent eerst eens grondig te bestuderen. Dat schept wel helderheid.

  Like

 4. ja je bekijkt de wereld dan wel even anders. Ik ben overigens helemaal niet voor of tegen Joden, maar ik zie wel dat zionisten het probleem eerder groter maakt dan dat ze nu echt zoeken naar werkzame oplossingen.

  Like

 5. nielsbosman: Inderdaad ik kan me nog herinneren dat dat de manier van instorten van de gebouwen destijds veel vragen op hebben geroepen, maar de meeste mensen gaan over tot de waan van de dag en houden zich er verder niet meer mee bezig, volgens theorieën zou Amerika achter de aanslagen hebben gezeten om het op een dergelijke manier te legitimeren Irak zonder VN mandaat binnen te vallen, wie zat er nu echt achter de moord op Kennedy, ook tot op heden nog steeds een omstreden onderwerp en wat je al benoemde over de schat rijke (voornamelijk) Joodse bankiersfamilies zoals Rothschild die eeuwen lang de oorlogen in Europa hebben gefinancierd:

  Een bekende uitspraak van Amschel Rothschild was inderdaad: ‘geef me al het geld van een land, dan maakt het mij niet uit wie de verdere regels en wetten maakt.’

  Daar was ik al bekend mee, dergelijke uitlatingen geven wel een inkijkje in de zeer verwerpelijke mentaliteit die dergelijke lieden gehanteerd hebben en nog steeds hanteren.

  Waar Theo ook al een column in zijn blog over schreef

  Als het er echt op aankomt hebben we in feite meer van de Joden (Joodse wereldheerschappij) te vrezen dan van de Islam (die zijn lang zo slim niet, althans op financieel terrein en daar ligt de werkelijke macht), want uiteindelijk is en blijft het een kwestie van: Wie betaalt, die bepaald.

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3697:wanneer-de-joden-de-wereld-zullen-regeren-video&catid=37:wereld&Itemid=50

  Like

 6. richard kamp

  Niels
  Thilo Sarrazin, ‘Europa braucht den Euro nicht, Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat’, 2012 München
  Ewald Engelen, De Schaduw Elite, Amsterdam 2014.
  Engelen beschrijft de zeepbel die is ontstaan door aflossingsvrije-, spaar-, en beleggingshypotheken.
  De benoeming van mw Woltmann, EU parlementariër, tot ABP voorzitter is reden voor grote vrees.
  Het is niet in de publiciteit gekomen dat de G20 net heeft afgesproken dat in het geval van ineenstorting van ons financiële systeem, een 1929 situatie, landen beslag mogen leggen op alle spaartegoeden.
  Evenmin dat honderden VS bankiers survival uitrustingen hebben gekregen, daarmee kunnen ze zich in onbewoonde gebieden in leven houden.
  Duitsland lijkt zich nu te verzetten tegen het door de ECB aanzetten van de gelddrukpers, om landen van geld te voorzien in ruil voor waardeloze staatsobligaties.
  Frankrijk heeft het leger nu op de been gebracht, België wil een wet om dat ook te mogen.
  Vrezen de EU landen opstanden ?

  Like

 7. richard kamp

  Pegida steunen, tja, ik ben van mening dat de Islam niet past in de seculiere westerse samenleving.
  De tijd dat de religie ons hele leven beheerste ligt gelukkig hier achter ons, vrijheid van geloof is bij ons beperkt tot geloof, dat geloof kan niet meer het dagelijks leven beheersen, dat gaat via de politiek.
  Geloofsvrijheid houdt bij ons ook in de vrijheid een geloof te verlaten.

  11 sept, het duurde bij mij drie jaar voor ik voor mezelf kon accepteren dat dat doorgestoken kaart was, feiten kunne niet worden ontkend.
  Het probleem bij accepteren dat 11 sept een hoax was zit er in dat dan je hele visie op de wereldgeschiedenis moet veranderen.
  Hoe kan onze bevrijder van Hitler een schurkenstaat zijn geworden ?
  Dan kom je er achter dat Pearl Harbour ook al een 11 septembertje was, en dat de toen nog VS historicus van aanzien, Beard, in twee boeken aantoont dat Roosevelt vanaf 1933 naar oorlog streefde.
  Roosevelt’s maatje Sol Blom bevestigt dat in z’n autobiografie.

  Heidenen en monotheïsme.
  De heidense volkeren respecteerden elkaars goden.
  Het monotheïsme is van nature intolerant, elke monotheïstische god is de enige ware.
  Deze intolerantie had en heeft vast geen positieve gevolgen voor vrede.
  De sex opvattingen van het joodse geloof zijn grotendeels gecopieerd door christenen en moslims, dat heeft geleid tot maximale of grote bevolkingsuitbreiding.

  In hoeverre het westen zich tegenover Moslims even barbaars gedroeg als tegenover de Amerikaanse Indianen is speculatie, maar wie Hugh Thomas, ‘Rivers of Gold, The Rise of the Spanish Empire’, London 2003 las, of Robert Harms, Das Sklavenschiff, Eine Reise in die Welt des Sklavenhandels’, München 2007 (The Diligent, New York, 2001), die begrijpt wat Ghandi zei, toen hem werd gevraagd wat hij dacht van de westerse beschaving: ‘dat zou mooi zijn’.

  Kortom, het gaat over de balk en de splinter.

  Like

 8. Ons systeem van fractional resserve banking, geldcreatie werd gisteren aan de kaak gesteld door de verleiders in DWDD. Dat deed ik al veel eerder bij de banken. die zich allemaal van de domme houden. De Bank of England geeft dat overigens nu openlijk toe. Er gebeurt meer dan wij weten of willen weten.

  Like

 9. @egbert op mijn blog beschrijf ik ook die complottheorien, met name 9/11. Ik geef slechts de natuurkundige feiten en financiele feiten, mensen moeten zelf maar oordelen of ze het een complottheorie vinden of niet. Sommige dingen zijn alleen zeer merkwaardig of toevallig.

  Bijvoorbeeld dat natuurkundig zo’n brand een gebouw niet kan laten instorten (pancake theorie), een dag van te voren de verzekering opgezegd is door Marwin Bush, er een heel paspoort van de dader is teruggevonden, explosieve handel in put en call opties teruggevonden zijn een paar dagen van te voren, de bush bin laden banden, de carlyle group, het instorten van WTC 7 gebouw, loodrecht naar beneden, controlled damage theory, verdwijnen van 2300 miljard dollar, een vliegtuig dat zich nooit zo in de pentagon kon boren, zeker niet een vliegtuig in het pentagon, die zouden ze volgens het protocol na 12 sec moeten neerschieten, sporen van het vliegtuig en flight 77 zijn niet gevonden. Banden dick cheney (Halliburton) met de taliban, zijn zelfs nog uitgenodigd door de CIA, voor een pijpleiding in Afghanistan. Kortom er zijn veel natuurkundige feiten die niet kloppen met de officiele berichtgeving en veel financiele dwarsverbanden die niet officieel gepubliceerd zijn. Die een heel ander licht geven op de situatie. Wat dat beeld is moet iedereen zelf maar bepalen.

  https://duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com/

  Like

 10. @Joost, @Theo, soms krijg ik weleens het idee dat bepaalde culturen elkaar gewoonweg niet verdragen, dus eigenlijk onverenigbaar zijn, wegens het te grote verschil in opvatting.

  En dat verschil in opvatting werkt nu juist gewelddadigheid in de hand, internationaal terrorisme is en blijft moeilijk te bestrijden, sneuvelen er een paar, dan wordt er weer een nieuw blik opengetrokken, maar natuurlijk moet er stevig weerwerk geleverd worden.

  @Niels je schrijft: Media is bepaald niet objectief zowel de commerciele (Bertelmann) als publieke (Reuters)

  Dat ben ik wel met je eens en dat besef zou ook best eens een reden kunnen zijn dat veel mensen gaan vervallen in speculatieve beschouwingen die zelfs door kunnen schieten naar complottheorieën.

  Je kunt er in ieder geval wel vanuit gaan dat de gemiddelde burger geen idee heeft wat zich allemaal achter de schermen afspeelt. Inside information is voor ons niet toegankelijk.

  Of is dat misschien ook weer een vorm van complot denken.

  @Richard, ik ben eens gaan lezen op het blog van ticu en kan me wel vinden in de wijze waarop hij het begrip satire en de wijze waarop dit wordt uitgedragen en als machtsmiddel gehanteerd in een multiculturele samenleving, grondig fileert.

  Ook satire heeft zijn grenzen.

  http://www.mihai.nl/2015/01/11/islamsatire-is-onderdrukking/

  Like

 11. joost tibosch sr

  Egbert Zoals onze gebruikelijke democratische staat met gebruikelijke rechtsmiddelen de drie moordende jongens te pakken kreeg en vervelend genoeg meteen met de dood moest straffen, hoop je ook op een door alle volkeren)ook Rusland en China!) gesteunde VNdemocratie, die hopelijk binnenkort al ook op deze democratische rechtswijze misdaden en terrorisme wereldwijd aan kan en gaat pakken ter bescherming van alle wereldburgers.

  Like

 12. joost tibosch sr

  Richard, die mij hiephiephoera mijnheer noemt. Moet ik me dat kritisch afvragen ivm monotheisme, als je ziet, –met alle kritiek op en veroordeling van het vroegere gebruikelijke gelijkhebberige gewel- dat er toch zij het toen beperkte, maar historisch bevestigde ook culturele eenheid ontstond tussen genoemde stammen? Met dat hisitorisch inzicht en met alle kritiek op geweld durf ik Mohammed en Karel daarom nog steeds “Groot” noemen.
  En waarom zou die eenheid van stammen niet kunnen uitgroeien tot menseneenheid in een global village? Omdat mensen nu, onterecht tegen alle huidige mensenrecht in en ondanks blijvende monotheistische inspiratie dat nog steeds met hun overduidelijke hang naar geweld zouden kunnen verhinderen?

  PS wat overbevolking betreft ben ik met steeds meer roomsen, sinds Mgr Bekkers in de 60-er(?) jaren, tegen zomaar verplicht kinderen krijgen en tegen mensonterende overbevolking zonder voorbehoedsmiddelen.En laat dat naar vermogen als kleine roomse jongen met vele anderen ook al jarenlang horen?

  Like

 13. @Richard, zowel het westen als het oosten censureert zich zelf. Hoeveel wordt er bijv. nu bericht over de op twee na grootste terreur aanslag die niet in Parijs is en 2000 doden kent? Overigens heb ik naar alle nieuwssites een bericht gestuurd om eens melding te maken van het sykes-picotverdrag. Je wordt totaal genegeerd en als je begrijpt hoe ons mediaveld eruit ziet, is dat ook begrijpelijk. Media is bepaald niet objectief zowel de commerciele (Bertelmann) als publieke (Reuters)

  Like

 14. Theo

  richard kamp,
  ik ben niet zo geschiedkundig, maar het heeft er alle schijn van, dat geloof vaak wordt gebruikt door machtigen, achter velerlei zelfmoordcommando zit de valse belofte dat gelovigen daardoor in de hemel komen, een betere strategie voor machtigen is niet mogelijk. Volgens mij is alle strijd een politieke strijd, waarbij religie voornamelijk wordt ingezet.
  Ten andere doet u hoog van de toren, maar als u Pegida steunt bedoelt u de Duitse racistische beweging neem ik aan.
  In volgende linkje verneemt u dat de Cartoonisten tégen deze groepering is. http://nos.nl/artikel/2012969-tienduizenden-duitsers-demonstreren-voor-of-tegen-pegida.html Uitgerekend de cartoonisten dus.

  Like

 15. richard kamp

  @ egbert.
  Vrij toevallig lees ik een boek over Herodes de Grote.
  Wat me opvalt is dat volkeren elkaar niet bevechten, ‘elites’ en machtsbeluste lieden bevechten elkaar.
  Die maken daarbij gebruik van propaganda, toen identiteit primair door geloof werd bepaald was dat een smoes voor oorlog.
  Niet dat ik denk dat er zonder monotheïstische godsdiensten geen oorlogen geweest zouden zijn, of nog zijn.
  Maar wat me in het huidige boek, Michael Grant, 1971, opvalt is hoe vaak joden als hatend worden beschreven.
  Over de intolerantie van christenen en Moslims hoef ik het niet te hebben.
  Ons land bestaat (nog) door onze strijd tegen intolerant katholicisme.
  Bij Ticu hier van de Bloggers lees ik vrijwel voor het eerst van een ander toetsenbord dat westerlingen het probleem zijn.
  Een aardig beeld van praktische tolerantie bij Moslims vind je bij Ibn Battúta, ‘Travels in Asia and Africa 1325 – 1354’, 1929, 1983, London.
  Niet Moslims zijn weliswaar ongelovigen, maar hij doet er niet hatend over.
  Dat was in de tijd dat de Islam maatgevend was van Tanger tot aan Peking, en tot in het huidige Indonesië, Tanzania en West Afrika.

  Like

 16. richard kamp: Als ik even voor mij beurt mag spreken, ik denk het niet, het uitoefenen van geweld tegen soortgenoten zit de mens blijkbaar op de één of andere manier biologisch ingebakken, volkeren bevechten elkaar immers al sinds mensenheugenis, of dat nu onder de vlag van religie gebeurt of de één of andere ideologie, territoriumdrift etc, doet er niet zoveel toe, men vindt altijd wel een reden.

  Like

 17. richard kamp

  Meneer Tibosch,
  hebt U zich wel eens afgevraagd of er niet een betere wereld was geweest als er nooit enig monotheïsme was geweest ?
  Het monotheïsme is intolerant, en door alle niet voortplantingssex te verbieden heeft het monotheïsme bijgedragen aan de overbevolking van dit planeetje.

  Like

 18. richard kamp

  Lawrence beloofde inderdaad de Arabieren een onafhankelijke staat voor hun onmisbare steun het Midden Oosten te veroveren op het Ottomaanse rijk.
  Hij schijnt er inderdaad niet van op de hoogte geweest te zijn dat de Brit Sykes en de Fransman Picott al in 1916 het Midden Oosten tussen beide landen hadden verdeeld.
  Of Lawrence door een motorongeval om het leven kwam of vermoord werd is nog steeds de vraag.

  Hoe dan ook, in 1918 verdedigde Churchill in het Lagerhuis het gebruik van gifgas in Damascus, om een eind te maken aan de beloofde Arabische staat.
  In de speelfilm over Lawrence komt dan ook een scene voor waarin een Arabische leider zegt ‘welke belofte zal Engeland houden ?’.

  Het is overigens niet zo dat ik geen kritiek op de Islam heb, net als katholicisme en calvinisme meent de Islam ons hele leven te moeten regelen.
  Het werkt gewoon niet, om een welvarende samenleving te krijgen.

  In die zin hebben de Pegida aanhangers dus gewoon gelijk.
  M.i. had Pim Fortuyn ook groot gelijk toen hij zei ‘wij hebben er honderden jaren over gedaan ons aan de kerk te ontworstelen, moeten we nu weer zo’n proces ingaan ?’.

  Het is mooi dat hier Micu de knuppel in het hoenderhok gooit.
  Helaas zal hij net als ik een roepende in de woestijn blijven.

  Like

 19. Ik was wel op de hoogte van het politieke gebeuren van destijds, ook een Britse militair ten tijde van WW I (Lawrence of Arabia) heeft geprobeerd de Arabische stammen te verenigen en op te rukken tegen het Ottomaanse rijk, maar had geen enkel benul dat de koek onder de Westerse grootmachten allang verdeeld was.
  Karel de Grote heeft evenals Mohammed ook inderdaad heel wat tot stand gebracht, geschiedenis heeft mijn interesse wel.

  @Joost: Ik had niet het idee dat die demonstratie in Parijs zozeer betrekking had op het voorkomen van een nieuwe wereldoorlog, eerder gebaseerd op angst dat het plotseling niet meer de ver van mijn bed show was, als je eens in aanmerking neemt, wat Jan ook al eerder schreef wat er allemaal wel niet in Afrika gebeurt en hoeveel mensen daar wel niet verkracht en afgeslacht worden was dit maar peanuts, maar daar kijkt geen hond meer van op.

  Like

 20. joost tibosch sr

  Dat Mohammed met ons historisch inzicht de eerste was die met zijn monorheistisch denken de door afgodenverering verdeelde arabische stammenwereld tot eenheid bracht, d=\oet je meteen denken aan een zekere Karel die niet zo lang daarna voor het eerst met zijn monotheistisch denken de in godenverering vechtende europese stammen voor het eerst tot één Europa maakte. Beide mogen we met al onze terechte kriteiek op het toen gebruikelikke geweld rustig “Groot” kunnen noemen, u in onze tijd van mensenrecht, wat door godsdientig denken niet omzeild kan worden, hopelijk zonder geweld

  Like

 21. joost tibosch sr

  Mohammed wist in veelgodendion vechtende arabische stammen met zijn monotheistische Allah als eerste tot een arabische eenheid te komen, Even later deed een zekere Karel met zijn God en Jezus hetzelfde bij in veelgodendom vechtende europese stammen en ontstond voor het eerst een Europese eenheid.
  Met onze terecht gevoelde mensenrechtkritiek op geweld, en beiden gebruikten toen gebruikelijk geweld, weten en voelen we nu dat monotheisme met name op menseneenheid gericht is Mohammed en Karel zijn met name “Groot” omdat ze met monotheisme de nu nog steeds verlangde mensenheid brachten. Met ons mensenrecht beseffen we nu ook pas goed dat geweld dan slechts spelbreker kan zijn!
  Nu gaat het om wereldwijde menseneenheid en voorkomen van weer een wereldoorlog. Dat was duidelijk eindelijk ook voelbaar in de geweldige massademonstratie in Parijs.

  Like

 22. Theo

  Egbert,
  het gaat niet alleen om een geloof, (geloof wordt er eerder bij ingezet) ,het is allemaal politiek. Weet jij in hoeverre het westen heeft meegewerkt aan het ontwrichten van wat zich afspeelt in het midden oosten? Dat begon al bij de wraak-oproep van Bush na 9.11, weet jij hoeveel onschuldige mensen door geweld zijn omgekomen door al die westerse bemoeienissen?
  En in hoeverre het westen bijdraagt aan zulke excessen.

  Like

 23. @Theo: Waarom het Islamitisch geloof nu steeds op een dergelijke verwerpelijke manier geridiculiseerd moet worden begrijp ik ook niet helemaal, bovendien wakker je met deze manier van provoceren het terrorisme gericht tegen soft targets juist verder aan en daar is geen kruid tegen gewassen, want je kunt niet continue op brede schaal genoemde targets intensief blijven bewaken.

  @nielsbosman:

  http://www.ikonrtv.nl/programmas/ikonhuis/16_je_suis_charlie

  Like

 24. Thep

  @ richard kamp,
  dat spreekt aan, alles wat ze nog overhouden is eergevoel, maar het westen vindt dat in naam van hun eigen opperste heilige, vrijheid, eergevoel rustig mag worden geschonden, in onsmakelijke cartoons, het eenrichtingdenken van de massale volksoploop kan je raken, dat demonstratief “wij” tegen “zij”. Terwijl westerse minachting naar andere bevolkingen en geloven de wortel is van het kwaad.
  Het eergevoel is alles wat ze nog hebben, in dat door het westen kapotgeschoten land zou ik menen. Hoeveel misdaden heeft het westen al begaan daar?

  Like

 25. richard kamp

  De westerse terreur tegen Moslims begon de 16e eeuw, toen wij rond Kaap de Goede Hoop begonnen te varen.
  Dat varen maakte grotendeels een eind aan de landhandel, die voor een belangrijk deel in handen van Moslims was.
  Eerder waren er de kruistochten.
  Eén van de doelen van de Britse 1914 oorlog was het Ottomaanse rijk te verdelen.
  In 1917 gaven de Britten Palestina aan zionisten.
  In 1965 maakte Eisenhower een eind aan het Brits Frans Israelische complot Egypte aan te vallen, sindsdien beheerst de VS het Midden Oosten.
  Het aan de macht brengen van Saddam in 1980 om het opstandige Iran te onderwerpen bleek niet zo’n goed idee, vandaar de Irak oorlog.
  Democratie in Egypte bleek ons ook niet goed uit te komen, vandaar dat Morsi werd afgezet.
  Tegelijk beweert de westerse propaganda dat verzet van Moslims tegen dat westen voortkomt uit de vreselijke Islam, van de vreselijke Mohammed.
  Als mensen alles is afgenomen is het enige wat ze nog overhouden hun eergevoel.
  Wordt dat dan ook nog weggehaald, dan barsten de stoppen.
  Mooi is dat Clingendael deskundige Van der Wijk gister of eergister bij IKON uitlegde dat wat de westerse politiek doet, alleen maar het ‘terrorisme’ aanwakkert.
  Hij zei letterlijk dat velen terugverlangen naar Saddam en Ghadaffi.

  Like

 26. Carla

  Hetgeen Karen Armstrong, zij het hier in beknopte vorm, onder de aandacht brengt, spreekt me aan.

  …..” ‘Maar we moeten een methode vinden om over de verontrustende feiten van het moderne leven na te denken, of we zullen het beste deel van ons mens-zijn verliezen. ‘

  Deze zin bleef vandaag wat in mij rond zingen. Want wat nu?

  Tot ik vanavond Paul Schnabel hoorde zeggen:
  ” Je hebt het antwoord niet, je bent het antwoord.”

  Geliked door 1 persoon

 27. corrie

  Karen Armstrong benoemt wat we allemaal weten, of kunnen weten. Daarom lijkt me haar boek interessant om te lezen, als het ook in druk wordt uitgegeven. E-books zijn nog vreemd voor mij.
  De overeenkomsten tussen de Islam en het Christendom ligt in de tien geboden, die ze allebei als leidraad hebben. Zie de website de nieuwe Moskee en de tien Koranische geboden http://www.nieuwemoskee.nl/2011/08/al-siraat-al-moestaqiem-de-koranische-tien-geboden/ De uitleg ervan kan verschillen, als machthebbers er misbruik van willen maken te eigen bate.

  Like

 28. Het is in principe gewoon de afwezigheid van zelfreflectie en kritiek en discussie binnen je eigen religie dat ontbreekt. Dat is ook in Islam nog niet zo heel gebruikelijk. Al zie je wel meer liberale opvattingen. Ik zal zelf nooit de hele islam over 1 kam scheren. Maar wel altijd meer discussie en zelfreflectie aanbevelen.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.