‘In de islamitische wereld worden een paar reuzenstappen gezet’

Egypte - Cairo - El Azhar.jpg
‘Een stille revolutie in de islam’, zo wordt de open brief van 126 islamitische geleerden aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gekenmerkt. Volgens Femke Halsema is daaraan nauwelijks aandacht besteed, maakten de kranten er alleen melding van op hun sites, ontbraken analyses. Op televisie was er ook geen aandacht voor. 

‘Terwijl Nederlandse opiniemakers denken dat ze IS een slag toebrengen door vanachter een boom tevoorschijn te springen en tegen elke islamitische voorbijganger ‘Boe, neem afstand!’ te schreeuwen, worden er in de islamitische wereld een paar reuzenstappen gezet. Althans, dat was mijn gedachte na het lezen van deze open brief aan Al-Baghdadi en de strijders van IS.’ (FH) 

Volgens Halsema maken de ondertekenaars in niet mis te verstane taal korte metten met de ideologie van IS als ‘islamitisch’, en leveren zij zeventien pagina’s lang hiervoor bewijs na bewijs, door nauwkeurige verwijzing naar de Koran en andere islamitische geschriften.

‘Het is verboden, zeggen zij, om onschuldigen te vermoorden. Diplomaten, journalisten en hulpverleners mogen niet worden gedood. Slavernij is niet toegestaan. Er mag niet gemarteld worden in de islam, de doden mogen niet worden misvormd, graven en gedenktekens mogen niet worden verwoest. Christenen en Yezidi’s zijn mensen van de ‘Schrift’ en hen mag geen pijn worden gedaan. De ‘jihad,’ is enkel toegestaan als defensieve oorlogsvoering. IS maakt zich, voegen zij eraan toe, schuldig aan ‘walgelijke oorlogsmisdaden’.’ (FH)

Met hun pleidooi voor een historische uitleg van de islam, kiezen de 126 geleerden de zijde van alle veranderingsgezinde moslims, stelt Halsema, en vindt – stel dat hiermee inderdaad een grote stap wordt gezet in modernisering van de islam – dat dan de dringende vraag is waarom daar geen aandacht aan wordt besteed.

‘Met hun pleidooi voor een historische uitleg van de islam, kiezen de 126 geleerden de zijde van alle veranderingsgezinde moslims. Voor Al-Baghdadi en zijn terreurorganisatie zijn dit parels voor de zwijnen, maar buiten hun kalifaat is er ook een wereld te winnen.’ (FH)   

Zie: Een stille revolutie in de islam (de Correspondent)

en: ‘Ideologisch bombardement op IS’

Foto: scip.be.

De 24 overtredingen op de islamitische regels die IS maakt:

Het is verboden lukraak te plukken uit de Koran om fatwa’s de wereld in de sturen. Een fatwa moet voldoen aan verschillende voorwaarden

Het is verboden om islamistische regels uit te vaardigen zonder grondige kennis van het Arabisch

Het is verboden overdreven simplificaties te maken van de sharia

Het is verboden mensen te folteren

Moslims mogen verschillen van mening over alles, behalve over de fundamenten van de religie die alle moslims moeten kennen

Het is verboden de tijdgeest te negeren bij het uitvaardigen van wetten

Het is verboden onschuldigen te doden

Jihad is een oorlog ter verdediging. Het is niet toegelaten zonder de juiste verantwoording, het juiste doel en het juiste gedrag

Het is verboden afgezanten, ambassadeurs, diplomaten te vermoorden, en hetzelfde geldt dus ook voor journalisten en hulpverleners

Het is verboden om mensen tot ‘niet-moslim’ te verklaren, behalve wanneer die persoon dat zelf openlijk doet

Het is verboden om slechte daden toe te schrijven aan God

Het is verboden om christenen of andere ‘Volkeren van het Boek’ op welke wijze dan ook te schaden of mishandelen

Het is verplicht op Yezidi’s als ‘Volkeren van het Boek’ te beschouwen

Het is verboden om mensen te onthoofden

Het herinvoeren van slavernij is verboden. Slavernij werd in een universele consensus afgeschaft

Het is verboden om mensen te verplichten zich te bekeren

Het is verboden straffen op te leggen zonder de procedures te volgen die rechtvaardigheid en barmhartigheid garanderen

Het is verboden vrouwen rechten te ontzien

Het is verboden om kinderen rechten te ontzien

Het is verboden om de graven en schrijnen van profeten te vernielen

Gewapende opstand is verboden, behalve tegen een ongelovige heerser die het bidden verbiedt

Het is verboden een kalifaat uit te roepen zonder consensus onder alle moslims

Loyaliteit aan nationaliteit is toegestaan in de islam

Na de dood van de profeet, legt de islam aan niemand op om te emigreren

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

38 Responses

 1. Tijdens een gespreksgroep vertelde iemand mij, dat in de Koran geen wijzingen mochten worden aangebracht. Men was daar ook erg trots op. Veranderingen zouden de boodschap ontkrachten.
  Of dat waar is,ik niet.
  De bijbel is- weet ik veel hoe vaak- ,vertaalt en aangepast aan de tijdgeest waarin we leven. Vandaar nu de Bijbelvertaling in spreektaal. ík vind dat geen taalgebruik, maar ik ben wel van mening dat dergelijke aanpassingen aangeven dat die boodschap een levende religie betreft.
  Een taal die niet verandert en meegroeit, wordt een dode taal of religie.
  Misschien kan deze brief een aanzet vormen voor een nieuw begrip van de Koran.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Paul, Tot driemaal toe (ik ben zo af en toe, als ik het belangrijk vind, hardnekkig) probeerde ik mijn reactie, hier aan “Siham”, daar in Trouw te plaatsen. Zag nu dat mijn vierde poging nu toch geplaatst is.. Trouw heeft natuurlijk het recht reacties niet te plaatsen. Zo af en toe vraag ik me ook terecht af, waarom ze (mijn) reacties niet plaatsen!

  Like

 3. joost tibosch sr

  Siham.
  Bijbel en Koran zijn ontstaan in een gelijkhebberige wereld van joden, christenen en moslims. Voor exegeten is het echt niet zo moeilijk om met die oude gelijkhebberige taal de eigenlijke boodschap van een liefdevolle God en warmhartige Allah in bijbel en koran te ontdekken en gelijkhebberige haatteksten daar tegen anderen te ontzenuwen. Mensen die nu nog steeds anderen minder vinden en zelfs haten kunnen/willen die oude “blijde” boodschappen niet eens begrijpen.

  Like

 4. @Paul: Sommige Christenen zijn er jammer genoeg ook weer in stil blijven staan zoals (o.a.) de bevindelijke gereformeerden in de volksmond ook wel zwarte kousenkerk genoemd.

  @Siham: Voor het juist interpreteren van de essentie van de verschillende Abrahamitische religies dien je volgens mij best wel over een behoorlijke dosis theologische kennis te beschikken, ik veronderstel niet dat dit bij de gemiddelde gelovige aan de orde is.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Siham De gelovige eeuwenoude “boodschap” over een liefdevolle God en een warmhartige Allah zijn weergegeven in tijdgebonden cultuur en taal. Zoals dat nu eenmaal in een mensengeschiedenis gebeurt, zullen zij, als men ze waardevol blijft vinden, telkens opnieuw gezegd, begrepen en toegepast moeten worden.

  Als joden, christenen, moslims egoistisch de grootste rotstreken, met onbegrip voor en ondanks die boodschap, uithalen, blijven ze zich blijkbaar zomaar gelovig noemen. Ze vergeten met gelovige smoezen dat ook zij als mens met hun gelijkhebberig menselijke willetje onder de humane menselijke maat kunnen raken.

  Daarom is het maar goed dat we recent na WOII ook beter besef van mensenrecht hebben gekregen, die alle onmenselijkheid van gelovigen en ongelovigen scherp veroordeelt. En zeker die van een naziregime, zionistisch regime, christelijke regimes, mmunistische regimes, grootrussisch regime of een ISregime etc.

  Zoals ik me nu liever geen rooms-katholiek meer maar christen noem, om niet meer gevangen te zitten in de zelfs nog recente vaak gelijkhebberige menselijke tegenstellingen tussen roomsen, orthodoxen en protestanten, zo hoop ik dat het menselijk gedonder in de moslimwereld tussen sjiieten en soennieten ook praktisch groeit naar de in de koran genoemde, en vaak niet meer begrepen, Oemma van Allah met zijn vreedzame menseneenheid.

  Like

 6. Siham

  correctie laatste zin: het geloof mag en kan niet worden hervormd (staat ook heel duidelijk in de Koran en ahadith).
  Even ter verduidelijking: vandaar juist de meeste moslims stellen dat IS niets met de Islam te maken heeft. Dit moet je interpretern als, zij mogen dan wel in naam claimen dat ze moslim zijn maar juist door daden te verrichten die onislamitisch zijn en duidelijk verboden zijn en dan deze barbaarse zonden ook nog eens goed gaan praten, zijn zij allang buiten de Islam getreden. In ons geloof bestaan hier zelfs duidelijke termen voor dit soort groepen mensen

  Like

 7. Siham

  @Paul Delfgaauw. Maar dat is ook een punt wat niet juist is. Ik als moslim ben het uiteraard met deze uitspraken van deze islamgeleerden eens. Ze hebben de juiste weergave gegeven. Maakt dat mij ‘veranderingsgezind’, nee absoluut niet. En let wel ik draag geen hoofddoek en zie er westers uit. Wellicht bedoeld Femke die groep die werkelijk hervormingen wil invoeren in de Islam, dus niet de ‘moderne’ moslim an sich. Maar ook daarmee vraag ik me af waarom is dat voor sommige niet-moslims nu zo belangrijk. En bovendien zou je de Islam als mens wel kunnen hervormen en bepaalde regels eruit kunnen kieperen, maar dan ben je simpelweg geen moslim meer en creeer je in feite een nieuw geloof. Iets ontkennen of een nieuwe regels creeeren is namelijk bij ons een veel ergere zonde dan het niet verrichten ervan. Een voorbeeld ik draag geen hoofddoek, maar ik zal niet ontkennen dat ik geloof dat het een verplichting is. Het bidden zonder de gepaste kleding is al helemaal not done. Wat Femke door zo een uitspraak teweeg brengt is dat veel mensen het interpreteren als de Islam an sich moet enigszind door de mens hervormd worden wil het meegaan in deze maatschappij. En ook veel moslims voelen zich weer buitengesloten, want de grootste groep zegt namelijk dat het geloof mag en kan worden hervormd.

  Like

 8. Siham

  Die 126 islamgeleerden zijn helemaal niet ‘veranderingsgezind’ zoals femke te snel concludeert. Raak alsjeblieft die bekrompen westerse visie kwijt dat de islam op extreme fundamenten berust!!!! Ook de zogenaamde tolerante westerlingen snappen er vaak nog steeds geen snars van en geloven alles wat ze horen of lezen. Deze Islamgeleerden leggen dus uit wat er ECHT in de Koran staat en dat de IS dus ONislamitische praktijken uitvoert. De IS is zijn dus degenen die hier dus ‘veranderingsgezind’ zijn….

  Like

 9. armandmaes: Streeft de Islam niet naar wereldheerschappij, kun je dat nog als een tolerante religie(ideologie) benoemen?

  Quote link: “Zeker, de ware godsdienst voor God is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven (de joden en de christenen), verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van God verwerpt, (weet) dat God snel is in het verrekenen.” Einde quote.

  (Soerat Aali cImraan: 19)

  http://www.al-yaqeen.com/kinderhoek/artikel.php?id=1326

  Armand je schrijft: De verschillende varianten van de Islam moorden elkaar uit

  Nou de Christenen konden er anders ook wat van, die hebben zich ook niet bepaald onbetuigd gelaten.

  WW I en WW II hadden inderdaad niets met het Christendom te maken.

  Like

 10. matteesdijk

  @Piterfries De twee wereldoorlogen hadden helemaal niets te maken met het christendom. IS wordt verafschuwd door de rest van de Islamitische wereld en heeft niks met de Islam te maken, zoals het artikel ook al uitlegd

  Like

 11. Ik wil graag geloven dat de Islam vreedzaam is. spijtig genoeg spreken de dagelijkse nieuwsberichten dit tegen. In alle landen waar de Islam aanwezig is, zijn er moeilijkheden met de oorspronkelijke bevolking. De verschillende varianten van de Islam moorden elkaar uit. Dit alles roept bij mij veel vragen op.

  Like

 12. piterfries

  Carla,
  er waren twee christelijke wereldoorlogen.
  De eerste maar een vier miljoen doden, de tweede kwam op een zestig.
  Of die oorlogen het ware gezicht van het christendom waren, daar kun je over twisten.
  In het Midden Oosten zijn ze de kruistochten nog niet vergeten.
  Bush jr riep ook wat over ‘a new crusade’.
  Inmiddels popelen wij mee te doen aan bombarderen van Moslims.
  Ik vrees dat ons een gepeperde rekening gepresenteerd gaat worden.

  Like

 13. Carla

  Hier word ik toch weer een beetje blij van:

  *De Wereldraad van Kerken in Genève begroet het initiatief van 126 islamitische geestelijken en Korangeleerden, die in een brief met 24 punten zorgvuldig de IS-argumenten ter rechtvaardiging van geweld in naam van Allah en de islam weerleggen.

  * “De zorgvuldige, gedetailleerde en gefundeerde weerlegging van de aanspraak van Islamitische Staat, die beweert vertegenwoordiger te zijn van de echte islam, is een belangrijk hulpmiddel voor islamitische leiders die om het samenleven van alle godsdiensten in waardigheid en wederzijds respect bekommerd zijn”, zegt dr. Olav Fykse Tveit, de algemeen secretaris van de Wereldraad.

  Bron: Het Goede leven. geplaatst door de IKON op de kerknieuws site

  Geliked door 1 persoon

 14. @Paul, buiten hun Kalifaat is inderdaad ook een wereld te winnen, (modernisering van de Islam vind ik trouwens een beetje merkwaardige term in dit verband, een beetje in de trant van grote stappen, gauw thuis), net als in de Bijbel zullen veel spreuken en verhalen uit de Koran zich ook wel voor meervoudige interpretaties lenen, wat zich tevens vertaald in de twee hoofdstromingen in de Islam te weten de Soennieten en Sjiieten zoals je wel zult weten, het ligt allemaal nogal vrij complex, maar afgezien daarvan wat de brief betreft zoals ik het lees is deze tevens bedoeld om de IS strijders op andere gedachten te brengen.

  Trouwens matteesdijk sloeg in zijn post van 1 okt 17.38 de spijker op zijn kop.
  Het betreft echt niet alleen maar geloofsovertuigingen die hier in het geding zijn. Dat is maar één aspect van een heel scala van problemen.

  Like

 15. Carla

  @ Piterfries, ik begrijp wederom je frustratie. Ook het alles wat je noemt in je reactie, waarvoor dank, zijn verschrikkelijk. De schuldvraag in dit alles laat ik maar even.

  In antwoord op je vraag: onder de welwillende Moslims versta ik o.a. hen die net zoals die 126 mooie mensen duidelijk willen maken dat wat er momenteel in Irak en Syrië ( en wellicht elders ) aan de gang is nooit en te nimmer de naam van de ware Islam mag dragen.

  Gezien het vaak ongenuanceerde ( ongezouten) geluid, ten aanzien van de Islam, zou het m.i. een goede zaak zijn wanneer de, hier genoemde open brief, ruime aandacht zou krijgen. Ik vind het bijna een plicht van elk weldenkend mens om de inhoud van deze brief in het licht te zetten.

  Like

 16. piterfries

  Carla,
  wat zijn welwillende Moslims ?
  Zijn dat diegenen die het westerse juk af willen werpen ?
  Of zijn dat degenen die met dat westen willen collaboreren ?
  Het zal duidelijk zijn dat ik de schuld vrijwel volledig bij het westen leg, en Moslims zie als slachtoffers.
  Niet alleen Moslims natuurlijk, ook Amerikaanse Indianen, Aboriginals, Maori’s, Afrikaanse negers, en mensen uit ZO Azië.
  Nog rond 1900 liet koning Leopold een tien miljoen Kongolezen over de kling jagen, de pompeuze Belgische gebouwen zijn met hun bloed gemetseld.
  Helaas voor het westen zijn er nog een anderhalf miljard Moslims, met een eigen ideologie.
  Die eigen ideologie ontbreekt in Afrika.
  Dat vrijheidsstrijd wreed toegaat, dat lijkt altijd en overal het geval geweest te zijn.
  In Frankrijk verschijnen nog steeds boeken over de Algerijns Franse oorlog.
  Theologische verhalen veranderen volgens mij niets.
  Het is natuurlijk niet zo dat speciaal het westen slecht is, het speciale aan het westen is alleen maar dat dank zij wetenschap en techniek dat westen de superieure wapens had, en heeft.
  Daarmee kan superieure ellende worden aangericht.
  In die zin ben ik dan een keer eens met Churchill, die schrijft ‘de superieure beschaving heeft de superieure wapens’.
  Omgedraaid is het misschien nog meer waar.

  Like

 17. @Paul, ik heb er echt wel oog voor, zie al de ellende van de onschuldige slachtoffers ook met lede ogen aan, maar heb toch sterk het vermoeden dat bij de I.S. strijders “Een stille revolutie van de Islam” weinig weerklank zal vinden.
  Maar, okay, dat is mijn mening maar.

  Like

 18. @Paul: Cliches bevatten vaak wel een kern van waarheid, maar je hebt gelijk, constructief weerwerk bieden is absoluut een vereiste, zelfs als daar rigide middelen als wapentuig voor ingezet moet worden.

  Want religieuze fanatici lijden meestal aan een ernstige vorm van psychische doofheid.

  Like

 19. Carla

  @ Piterfries, dank voor je reactie van 17:58 uur. Wat je daarin ter berde brengt aan wat er in onze mooie wereld allemaal aan de hand is, is meer dan verdrietig te noemen. Zowel jouw vermeende oorzaak en gevolgen. Net zoals alles wat je noemde uit een redelijk nabij verleden in je post van 11:17 uur.
  Een mens zou er zich compleet machteloos door gaan voelen.

  Bij mij staan de woorden ‘EN TOCH’ op mijn voorhoofd geschreven.;-)
  Vandaar mijn vraag aan jou, ‘wat nu ‘.,

  Ben wel eens vaker met mensen in gesprek over ‘geloven’ en ieders visie daarop in de meest brede zin van het woord. Wat mij daarbij opvalt is, en zeker bij gelovigen van verschillende denominaties, dat er ontzettend snel wordt gewezen ( en. verweten ) naar ooit en toen en elders. ( ! )
  Wellicht werd dat plekje bij mij nu ook door jouw reactie aangeraakt.
  Sorry daarvoor.

  Wat denk je…..zou, hetgeen de 126 geleerde schrijvers nu aan kaarten, een bijdrage kunnen leveren aan een steuntje in de rug van welwillende Moslims?

  Like

 20. Eens met Carla, het is onbegrijpeli jk dat deze brief niet is gepubliceerd in de pers. Wel gelezen,- in Trouw dacht ik, – dat er protesten waren op IS vanuit de islam hoek, daar bleef het bij. Kunnen ze alsnog uitbreiden. Aangeleerd religieus gedrag kan een vernisje zijn. Ik heb me altijd afgevraagd in hoeverre religie invloed heeft op menselijk gedrag. Het terrorisme van IS doet me denken aan uitspraken als: hou gij ze dom , dan hou ik ze arm.

  Like

 21. piterfries

  Carla,
  het westen moet zich realiseren dat de periode waarin dat westen de wereld kon beheersen ten einde loopt.
  Ook dat bepaald niet de hele wereld op de beweerde westerse waarden zit te wachten.
  Dat westen maakt nu ruzie met Rusland, door provocatie in de Ukraine, is in oorlog met Moslims over de hele wereld, en is net begonnen met provocatie in Hong Kong het Ukraine scenario ook op China toe te passen.
  India en Brazilië zullen dan wel daarna aan de beurt komen.
  Gewone mensen betalen het gelag, de eerste tuinders zijn al failliet, na TTIP wordt het allemaal nog veel erger.
  Anatol Lieven schreef al na 11 sept 2001 dat het Islam geloof door het westen wordt afgeschilderd als oorzaak van het verzet tegen dat westen.
  Figuren als Bernard Lewis, en bij ons Hans Jansen, werken daar vrolijk aan mee.

  Like

 22. matteesdijk

  Het is goed dat moslimgeleerden zich tegen IS uitspreken. Maar dit gaat helemaal niet over geloof, maar over macht, sociale ongelijkheid, geld, werkeloosheid, uitzichtloosheid, ongeletterdheid en wanhoop.

  Like

 23. Wat de verschillende religies zoal uitdragen en de interpretatie die de belijders ervan aan (willen) geven, daar kan nogal verschil in zitten.

  Ook wat dat gegeven betreft is er niets nieuws onder de zon.

  Like

 24. joost tibosch sr

  En Femke heeft groot gelijk. Het is hemeltergend, en dat zeg ik als christen, dat in een steeds islamofober Nederland gezonde geluiden over gelovige islam het liefst ontweken worden, omdat ze niet in de “islamofobe kraam te pas komen”. . En dat in een Nederland recent toch zo goed op de hoogte van mensenrechten met vrijheid van godsdienst. Met datzelfde mensenrecht en niet uit onmenselijke islamhaat mag men rustig kritiek hebben op moslims, als ze bv met ISterrorisme mensenrechten schenden. Maar als men als die terroristen geen onderscheid meer kan maken tussen terrorisme en gelovige islam. lijkt men toch in onnozele domme nageprate islamhaat te verzuipen. Hadden we in deze tijd van mensenrecht ook niet tig duizenden gelovige moslimlandgenoten? O, en die mogen we rustig beledigen? (“minder, minder, minder”)

  Like

 25. Zoals Etty Hillesum al zei: het moet uit je handelingen blijken of je (in dit geval) christelijk bent….Mensen kunnen nog steeds niet zichzelf zijn, handlen vanuit zichzelf, altijd vanuit een God. Het zijn de leeghoofden die zo reageren (IS). Erich Fromm! Als ik er al iets over kan zeggen…..

  Like

 26. piterfries

  De VOC lag in de Gordel van Smaragd al overhoop met Moslims, Churchill’s eerste boek gaat over het uitmoorden van een hele vallei met Moslims in 1898 in nu N Afghanistan, diezelfde Churchill verdedigde het gebruik van gifgas in Damascus in 1918.
  In 1953 wierp de VS de democratische regering Mossadeq in Teheran omver, nadat een VS marionet daar alle politieke oppositie had geliquideerd bevrijdde in 1979 de Islam het land.
  De VS ‘democratiseerde’ Irak, nu hebben we IS.
  Korangeleerden zullen vrijheidsstrijd, zoals IS bedrijft, in hun ogen, niet kunnen stoppen.
  Wie wind zaait zal storm oogsten, de VS is daar heel goed in.

  Like

 27. Carla

  Niet een klein beetje jammer, maar héél erg jammer dat deze open brief niet is opgepikt door de papieren kranten en de opiniemakers. Nog héél veel meer jammer dat geen enkele actualiteiten rubriek er aandacht aan heeft besteed via de t.v. kanalen.
  Wel roepen dat de Moslims zich moeten uitspreken en zelfs nog meer moeten!

  Tafels vol met mensen die over van alles en nog wat hun mening mogen/kunnen geven.

  Inderdaad, de grote vraag……waarom het resultaat van deze 126 Islamitische geleerden, neergelegd in een indrukwekkende open brief, geen plekje kreeg aan welke ronde of langwerpige tafel dan ook.

  Ik heb natuurlijk het antwoord niet, net zo min als F.H. maar naar mijn idee is het een gemiste kans. Want juist aan de basis kunnen veranderingen van denken plaats vinden.

  Hoe langer ik over het waarom nadenk, neemt mijn boosheid toe. Want de veranderingsgezinde Moslims laten we er ook mee in de kou staan, toch!

  Wel fijn dat de Correspondent en Paul er wel aandacht aan besteden.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.