Voor christenen, atheïsten en mensen die het allemaal niet weten

er-is-waarschijnlijk-een-god
‘Dit is niet het zoveelste boek dat de waarheid van het christelijke geloof wil bewijzen en de argumenten van religie-bashers weerlegt, maar een scherp, grappig en vlot geschreven essay. Christenen zijn meer dan wereldvreemde figuren, die midden in de zomer lelijke regenjacks dragen en dwepen met ellende. Hun geloof geeft een diepe betekenis aan liefde, menselijk falen en aan andere oermenselijke emoties.’

Dit meldt de achterkaft van het boek Dit is geen verdediging!, van de Britse schrijver Francis Spufford, over ‘waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft’.

‘De Britse schrijver Francis Spufford is christen en schaamt zich daar niet voor. Want het beeld dat Richard Dawkins en andere nieuwe atheïsten schetsen, is een grote karikatuur.’

spufford-580_57431aVolgens Ineke Evink van Het Goede Leven schreef Francis Spufford (1964) (foto: universalheartbookclub.com), schrijver en lid van de Anglicaanse kerk, een pleidooi voor het christendom dat helemaal raak is en clichés als EO-programma’s, stoffige kerkbanken of juist aan licht hysterische pinkstergelovigen overstijgt. ‘Een fascinerend boek’. Met als ondertitel Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft, die in grote gekleurde letters de hele omslag in beslag neemt en een associatie wekt met de filmcyclus Starwars: The empire strikes back.

‘De politiek correcte christen beleeft er zeker geen plezier aan. Gnosticisme is geneuzel (‘De Jezus van het Evangelie van de Gnosis zegt: Ga voort Blauwe Ingewijde, naar de Zeventiende Nefrieten Poort van Verwondering en gebaar met je duimen het geheime wachtwoord.’) En de islam biedt met zijn leer over Jezus dan wel een rationele verklaring maar brengt ons van de regen in de drup. Is het verhaal van Jezus dan een mythe? Het lijkt erop maar bij nader inzien blijkt het dat niet te zijn. Mythes worden bevolkt door helden met spierballen en/of hersens. Niet door losers.’

Jammer dat hij gnosticisme ‘geneuzel’ noemt, daar kan hij blijkbaar niet aan ontkomen in een pleidooi voor het christendom. De islam blijkt het dan natuurlijk ook niet goed te kunnen doen. Toch eens zien wat hij daarover in het boek precies zegt. Evink noemt het boek een persoonlijke verantwoording van zijn geloof op emotionele gronden, een eigentijdse apologie (verdediging van het christelijk geloof.) De oorspronkelijke titel van het boek was Unapologetic, wat dus het tegenovergestelde betekent en ook ‘dit is geen verontschuldiging’. Het boek gaat ook in op Richard Dawkins en de slogan ‘God bestaat waarschijnlijk niet. Dus maak je niet ongerust en geniet van het leven’.

Het boek handelt ook over een mens die het hart van alle dingen is: Jezus (Yeshua) , en aan Hem wijdt hij een heel hoofdstuk waarin hij uitlegt hoe vreemd en tegendraads Hij eigenlijk is, en hoe het wel verkeerd met Hem móest aflopen. Verkeerd, vraag ik mij af, het was toch Jezus’ missie om de mensheid te redden? Misschien geeft Spufford daar ook wel antwoord op in zijn boek.

‘Over de kerk is Spufford niet erg optimistisch, ze zal wel blijven doormodderen en dat is dan ook het enige wat er op zit, gezien MNoDtV (Mijn Neiging om Dingen te Verkloten.) Maar tegelijkertijd is de kerk de belichaming van Christus. En hier doet ‘Dit is geen verdediging’ even denken aan ‘Brieven uit de hel ‘van C.S. Lewis: mensen zien de sullige kerkgangers met hun suffe imago, de duivels zien een indrukwekkend bouwwerk waartegen ze machteloos staan.’

ditisgeenverdedigingBij bol.com kan je het eerste hoofdstuk lezen. Spufford heeft inderdaad een aanstekelijke schrijfstijl. Je wilt alles lezen, ook al ben je het misschien maar ten dele met hem eens.
Evink is van mening dat Spufford de lezer een blik in zijn ziel gunt en daarmee een spiegel voorhoudt aan christenen, atheïsten en mensen die het allemaal niet weten.

‘Een boek voor iedereen die aanvoelt dat het betoog van het nieuwe atheïsme niet deugt, voor gelovigen die bevoogding zat zijn en voor ongelovigen die benieuwd zijn wat het christendom in de 21e eeuw te bieden heeft.’

Francis Spufford (1964) is lid van de Britse Royal Society of Literature en schreef meerdere boeken. De rode belofte, over de teloorgang van het vooruitgangsgeloof in de Sovjet-Unie, verscheen in negen talen en kreeg lovende recensies in onder meer de NRC, De Standaard en de Volkskrant (vijf sterren!)

Dit is geen verdediging! | Francis Spufford | Paperback | 224 pagina’s  ISBN 978 90 259 0306 0 | Prijs € 18,95

Zie: Spuffords pleidooi voor christendom is helemaal raak

Illustr: brambonius.wordpress.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

29 Responses

 1. joost tibosch sr

  Je bent blijkbaar niet -of wilt dat niet zijn?- op de hoogte van de recente wetenschappelijke exegese. Dat is niet “mijn opvatting” maar jouw beslissing.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Valére 20/7 15.11 Dacht in het kort een belangrijk antwoord – zij het niet filosofisch maar wetenschappelijk exegetisch literair- al gegeven te hebben? (hierboven 18/7 00.43).Heb je dat misschien gemist?

  Like

 3. Carla

  Heerlijk Joost. Blijf maar gerust stijgen en weer dalen. Of dat nu van een trapje is of een berg…….wellicht biedt elke ‘hoogte’ een even mooi ‘vergezicht’.
  @ Paul, dank voor je plaatsvervangende knipoog.

  Like

 4. joost tibosch sr

  Valére
  Je bent toch op de hoogte van de oude joods/grieks-christelijke literaire geboorte-, wonder-, lijdens-, lege graf-, verschijnings- en hemelvaartverhalen? Daar gaven ze toen op hun manier na zijn dood de betekenis van de opvallende Jezus mee weer. En dat dat niet de ons zo bekende historisch/feitelijke verhalen zijn?

  Like

 5. -Ja, een Christus figuur, die niet de zoon van god zou zijn, die niet de zoon van een maagd zou zijn, die niet verrezen zou zijn en ten hemel zou opgeklommen zijn, zou nog ‘navolging’ verdienen, zoals veel profeten hem voorgegaan zijn .
  -En een bijbel zonder dat mirakelen-gedoe blijft ook zeker een morele waarde hebben .
  -Maar een verantwoord of metafysisch argument of bewijs voor het bestaan van god zijn beiden niet .

  Like

 6. joost tibosch sr

  Carla, heb meer dan veertig jaar in het middelbaar onderwijs gewerkt. De jeugd, met name de bijna volwassen jeugd, heeft me geleerd van mijn academische laddertje af te komen, hoewel dat -zeker in het begin- best wat kruim kostte! Nu na al weer veel jaren zonder die geweldige dagelijkse oudere jeugd heb ik de neiging toch weer op mijn eigen trapje te gaan staan..Maar op jou reageer ik bv heel anders dan op Valére. Ik heb dus blijkbaar in al die jaren toch best geleerd, hoe ook niet academici de goede vragen stellen en de juiste opmerkingen maken. Dus blijf dat aub maar doen! Wat het “gezichtje” betreft: geef deze geweldige academische PC-oen even de tijd om te oefenen..In het gewone leven heb ik gelukkig minder moeite met mijn vrolijk gezicht!

  Like

 7. Carla

  Ha Joost, dank voor je reactie. Enne…..nee hoor, zorgen maak ik me niet over hoe iemand over me denkt. Daar kan ik doorgaans weinig aan veranderen, toch! Wel vind ik het prettig, mochten er door onjuiste interpretaties misverstanden ontstaan, die te mogen verhelderen c.q. op te lossen. Ik slijp mijzelf ook graag aan wat een ander te berde brengt. m.n. Hier op deze site. Hoewel ik wel merk dat het academisch gehalte/denken/reageren hier wat meer vertegenwoordigd is en wat verder bij mij vandaan staat. Maar dat geeft niet. ( hoop ik )

  Like

 8. Carla

  Zegt de ene PC- oen tegen de andere PC- oen: ” Type de volgende tekens van je toetsenbord na elkaar:
  1: de dubbele punt, 2: het liggende streepje, 3: afsluithekje r.
  Gebruik je i.p.v. de dubbele punt de -punt komma – dan geeft ie een knipoogje.

  Dank Joost dat je vond dat deze 🙂 mij toekwam.

  Like

 9. Theo

  Nee, ik wilde je echt niet beledigen MNb,
  (toch maar even toegevoegd) ,
  maar stel je nu voor, dat je wederhelft besluit een mooi boek te schrijven over haar christen zijn. Je vindt je wederhelft prima, want ze schrijft ‘tenminste geen christelijke lectuur’. Dan begin je je toch af te vragen hoe iemand samenleeft met zo een stellige atheïst,
  maar nogmaals geen beledigende bedoeling.

  Like

 10. joost tibosch sr

  Valére
  Persoonlijk heb ik wat God betreft het meest houvast aan de geschiedenisontmoeting met de historische Jezus. Zijn manier van leven geinspireerd door zijn tijd- en cultuurgebonden persoonlijke opvattingen over Abba en Rijk van God is wat mij betreft allerminst sprookjesachtig, maar staat ook nu nog met twee benen inspiratief op de moeizame menselijke grond.

  Like

 11. Joost,
  -Het gaat over een actieve logica, die evolutie is . Logische of wiskundige wetten als ‘oorzaak en gevolg’ zijn niet vreemd aan evolutie op een logische leest geschoeid .
  -Logica kan men zien als een veld van potenties, die in de werkelijkheid tot act worden .
  -En onze ‘gemeende’ menselijke vrijheid is niets anders dan een interne determinatie van ‘oorzaak en gevolg’ van ideeën processen opgeslagen in ons brein .
  -Wat jongeren betreft : meen ik, dat al te sprookjes-achtig geloof dient vervangen te worden, door een meer metafysische fundament, dat weliswaar minder zal aanspreken, maar beter met de wetenschappen zal kunnen verenigd worden .

  Like

 12. MNb

  Mijn wederhelft verontschuldigt zich ook nooit voor haar geloof. Ze schrijft er zelfs geen boeken over.

  Like

 13. joost tibosch sr

  PS Ben zo’n PC-oen dat ik niet weet hoe ik zo’n geel lachend gezichtje kan fabriceren, dat je verdiend hebt!

  Like

 14. joost tibosch sr

  Wrschl zul jij in onze kringen en bv. op verjaardagen -en zeker in vakantietijd- die leus met zijn consumptieve lading ook horen. Ik ging er al vanuit dat dat niet jouw interpretatie was op grond van wat ik hier al langer van je lees. Maak je dus geen zorgen over mijn opvatting over je!

  Like

 15. Carla

  Ha Joost……sorry maar ik ga je bekennen dat ik bij de uitspraak ‘ geniet van het leven,’ niet aan het risico denk waarnaar jij verwijst. Wanneer ik geniet van het leven ( heus niet altijd ;-)) zie ik echt geen verband met dat dit ten koste zou gaan van wie dan ook van mijn medemensen en/of de schepping.
  Mag ik je vragen waarom je ervan uit bent gegaan dat ik dat besef misschien wel had moeten hebben?

  Lees je reactie graag.

  Like

 16. joost tibosch sr

  Valére,
  .maar absolute ideeën zijn alleen logisch, maar niet wezelijk te koppelen aan het evolutiedenken wat (voorlopig?) uitmondt in onze menselijke persoonlijke geestelijk-lichamelijke werkelijkheid met zijn beperkte vrije wil.
  ..ook bij jongeren is denken, keuzemogelijkheid en voorstellingswereld ongetwijfeld ook gekoppeld aan hun persoonlijke ontmoetingen in leven en geschiedenis.

  Like

 17. Joost,
  -Men kan absolute ideeën ook koppelen aan evolutie .
  -En om vooral jongeren terug tot een zekere vorm van ‘geloof’ te brengen, zal men zeker moeten afzien van die al te persoonlijke of mens-gebonden god(en) en geloof .
  -En een kosmische religie of liever een religie vanuit absolute ideeën kan wat abstractie en bijgevolg een betere aanname van zo-iets als ‘god’ teweeg brengen .

  Like

 18. joost tibosch sr

  Carla, ik ga ervan uit dat je beseft dat de leus “geniet van het leven” in onze consumptiemaatschappij het risico draagt ten koste van anderen en de schepping verwerkelijkt te worden. Apropos, mijn confrontatie met de manier van leven van Jezus blijft berusten op persoonlijk denken en persoonlijke keuze.

  Valére, de “kosmische religie” is best waardevol, voor mij een tik te onpersoonlijk met zijn uiteindelijk gedacht samenvallen van onze werkelijkheid en God.. De “absolute ideeën” waren toen een waardevol platoons denkpatroon, maar lijken me in onze wereld met zijn evolutiedenken achterhaald. Je merkt hopelijk hoe voorzichtig ik met waardevol denken uit het verleden omga.

  Like

 19. -Het is moeilijk om in de god van de bijbel of van de bestaande religies te geloven .
  -Zolang men die god wil zien als een super-mens of als een projectie van de mens, met al zijn gaven en fouten, wordt het onmogelijk voor de moderne mens om verder te geloven .
  -Misschien moet men over gaan tot die ‘kosmische religie’ van Einstein, ofwel het houden bij absolute ideeën als reden van en voor alles .

  Like

 20. Carla

  Ten eerste, respect Paul, je weet telkenmale mijn nieuwsgierigheid te prikkelen met je interessante verwijzingen naar……!
  En soms kom ik, wanneer mijn hart er harder van gaat kloppen, tot het schrijven van een reactie.
  Dat harder kloppen kan verschillende oorzaken hebben.
  Nu is dat een vette glimlach.;-) ( niet negatief bedoeld )

  Na een aantal titels ( ik noem er maar enkele )
  ‘ Geloven in een God die niet bestaat’.
  ‘ Bewijzen of weerleggen bestaan God onmogelijk’.
  ‘ Weer een nieuw argument voor het bestaan van God’.
  ‘ 4 tegenwerpingen Gods bewijs’.
  ‘ God bestaat niet maar wel iemand’………

  En dan nu de titel”
  ‘ Er is waarschijnlijk een God’.
  Ik vind het echt vermakelijk. Wat een invalshoeken, gedachtenlijnen, zeker en onzekerheden, zijn er toch te vinden rond het mysterie wat God wordt genoemd.
  De mens zal er voorlopig niet over uitgepraat raken.

  Ik zal zeker het eerste hoofdstuk gaan lezen. ( bol.com )

  Ondertussen verenig ik mij met de sub-titel:
  ‘ Durf zelf te denken ( heel gnostisch ) en geniet van het leven’.

  Hr. Gr.

  Like

 21. joost tibosch sr

  “Het was toch Jezus’missie om de mensheid te redden” Dat vonden de eerste christenen, toen zij ook na zijn afgang met hun eigen joodse messiasmanier van denken de betekenis probeerden weer te geven van die opvallende man, die ze hadden gekend.

  Wij hebben het niet zo op mensen die menen met zo’n missie rond te lopen en vinden het al opvallend genoeg als we we onze ogen uitkijken op een Jezus die ook voor ons, met wat wij nu van hem weten, op een heel opvallende manier met mensen, wie dan ook, omging.

  Christenen nu zullen dat met onze achtergrond dan hoogstens kunnen uiten met: “zo zouden mensen eigenlijk moeten leven”. .En dan beseffen we hopelijk hoeveel ook dat betekent en dat dat niet door iedereen onderkend en geloofd zal worden! Dat betëkent namelijk ook wat men vroeger in het joods-christelijk denken makkelijk uitdrukte met “Zoon van God”.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.