‘Niemand weet hoe evolutie werkt’


Dit stellen twee topacademici die zich afficheren als naturalistische en atheïstische denkers: taalfilosoof Jerry Fodor en cognitief psycholoog Massimo Piattelli-Palmarini. Zij schreven: What Darwin Got Wrong. Volgens journalist Henk Rijkers, in zijn boekbespreking ‘Exit evolutietheorie’, heeft de strijd rond het doorprikken van natuurlijke selectie (het fundament van de evolutietheorie), als ‘met afstand het domste idee ooit serieus genomen door de wetenschap’ (wiskundige Granville Sewell) hiermee een nieuw stadium van opwinding bereikt.

Waar komt hun betoog dan op neer? Het evolutionaire idee van een wedloop van organismen die een voorsprong krijgen door het ontwikkelen van voordelige eigenschappen, leidt tot een onhoudbaar verklaringsmodel. Immers, organismen zijn geen pakketjes van losse eigenschappen, maar alles zit complex aan elkaar vast. Er valt dus niet zoveel te selecteren. Als een hert dus bruin is, kun je dat gevoelsmatig wel bevredigend verklaren als evolutionair ontwikkelde ‘schutkleur’, maar als je feitelijk wilt beschrijven hoe dat zo gekomen is (en dát is pas wetenschap), heb je een groot en onoverzichtelijk probleem.

In het artikel ‘Prestige van Darwin kalft snel af’ stelde Rijkers onlangs dat steeds meer biologen erkennen dat de situatie onhoudbaar wordt. “Leidende Amerikaanse biologen, ook evolutiebiologen, zeggen dat we een nieuwe evolutietheorie nodig hebben”, aldus wetenschapsfilosoof Stephen Meyer.

Steeds meer hebben zij kritiek op het darwinisme, zelfs al aanvaarden ze geen intelligent ontwerp. Een van hen is de celbioloog James Shapiro van de universiteit van Chicago. Zijn nieuw boek heet Evolution: A View From the 21st Century. Hierin is hij ‘op zoek naar een nieuwe evolutietheorie’. David Depew (Iowa) en Bruce Weber (Cal State) schreven onlangs in Biological Theory dat darwinisme “niet langer kan dienen als een algemeen raamwerk voor evolutietheorie”.

Moeten wetenschappers – zie de website Geloof en wetenschap – hun resultaten beter uitleggen en toelichten om zo creationistische interpretaties van hun werk de wind uit de zeilen te nemen, vraagt paleontoloog Russel Garwood van de universiteit van Manchester zich af in een opiniebijdrage in het wetenschappelijke tijdschrift Nature? Garwood haalt een aantal voorbeelden aan van de manier waarop aan wetenschappelijke resultaten een anti-evolutionaire draai wordt gegeven.

Erkennen dat wetenschappers niet alles weten hoort erbij, maar kan worden gebruikt als bewijs tegen evolutie. Net als een wetenschappelijk verschil van mening, zoals er bestaat over de afstamming van vogels. Toch wil Garwood niet dat wetenschappers met meel in de mond gaan spreken. Hij pleit juist voor meer openheid. Wetenschappelijke publicaties die een creationistische ‘spin’ zouden kunnen krijgen, zouden vergezeld moeten gaan van blogs waar de betekenis in duidelijke termen wordt uitgelegd. Ook zouden de fouten in creationistische redeneringen moeten worden beschreven.

Wetenschappers met elkaar in de clinch. Welke god is de beste? Welke wetenschap is waar? Wat moet je geloven? En hoeveel informatie, toelichting en uitleg heb je nodig om te weten wat en wie je kunt geloven? Volgens Rijkers is de strijd tegen de evolutietheorie nog lang niet gewonnen. Maar hij vindt het bemoedigend ‘om te zien dat men nu ook in ‘de’ wetenschap geen genoegen meer begint te nemen met de oncontroleerbare verhaaltjes waarmee biologen al 150 jaar zo verbazend gemakkelijk wegkomen.’

Wordt wetenschap zo langzamerhand ook een kwestie van geloof? Of wie het hardst kan schreeuwen?

Volgens Geloof en wetenschap verbindt Garwood zijn betoog aan een recent besluit in de Amerikaanse staat Tennessee, waar onderwijzers worden aangemoedigd om de ‘zwakke punten’ van de evolutietheorie te onderwijzen. En aan het nationale biologie curriculum in Pakistan, dat voorschrijft om studenten te onderwijzen dat ‘Allah de Schepper en Onderhouder van het universum is’.

Zie: ‘Meer informatie nodig tegen creationisme’

en: Boekbesprekingen: Exit evolutietheorie

Illustr: Het beest in het plaatje, Anchiornis huxleyi, is volgens de meeste definities van ‘vogel’ geen ‘vogel’.
Zie: evolutiebiologie.blogspot.com van biologe Gerdien de Jong voor her en der Anchiornis huxleyi. Haar blog gaat over evolutie en evolutietheorie, niet over geloof en wetenschap, zoals zij zelf stelt. 

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

37 Responses

 1. joost tibosch sr

  Een woord even vertalen zegt niet alles over inhoud. Theologie is wetenschap over mensen met hun (al dan niet) gelovige levensbeschouwing (en wat zij daarmee willen uitdrukken en hoe zij ermee leven). Zie mijn reactie boven! Er zijn -wellicht niet zo bekend bij en niet zo interessant voor de gevarieerde exacte(ding) wetenschappers- ook heel wat menswetenschappen!

  Like

 2. joost tibosch sr

  U weet toch dat theologie heel gewoontjes een menswetenschap is en a-selectief gaat over mensen -waar dan ook of wanneer dan ook levend- die op hun manier, en dat zal altijd plaats-, cultuur en tijdgebonden zijn, bezig zijn met de zin van het leven…en zich daarbij op hun manier verantwoorden en begrepen kunnen worden.

  En alle pogingen,waar of wanneer ook, -zelfs gnosis en zeker gnosticisme- zullen sporen dragen van menselijke grootheid én van kleinzielig menselijke gelijkhebberij!

  Uw aansporingen tot verwerken van zingeving in het verleden worden in de theologie dus al heel lang opgevolgd! We blijven echter wel mensen van deze plaats,tijd en cultuur, die uit het verleden voor onze zingeving slechts mee kunnen nemen waar wij ook zin in kunnen ervaren. Je kunt ook “meewaaien” met het verleden!

  Like

 3. Jan

  Gnosis is “levende kennis van het onnoembare”. Of het nu in het oude Egypte was of in Alexandrië of in India in het Hinduisme of bij de Katharen of bij de Rozenkruisers of de Theosofen of de Vrijmetselaars: het is van alle tijden.

  Dat vind ik het probleem bij “Theologie”: een studie van iets dat de kennis te boven gaat. “Theos” en “logica” sluiten m.i. elkaar uit.

  De levende Gnosis is onvergelijkbaar met wat men tegenwoordig kennis noemt. Gnosis is geen onderwerp van studie (-logie) noch is het afhankelijk van veroudering. Gnosis is tijdloos. Daarom verwerp ik de beoordeling van Theologen van het Gnosticisme als ware het oud of uit de tijd. En dan bevind ik me in gezelschap van Gnostici die ook geen gezag aanvaarden dan hun eigen innerlijke richtsnoer. Ook DE reden dat ze in vroeger tijden zijn vervolgd en op de brandstapel zijn verbrand.

  Lees eens het lied van de parel of de scheppingsmythe van Valentinus of de Poimandres. Het zijn sleutels tot Gnosis.

  Ik neem aan dat de theoloog dr M.F.M. van den Berk volgens u niet modern is met zijn kennis van de oude mythe van Isis en Osiris en zijn inzichten in de alchemie en de diepere betekenis van de Opera Die Zauberflote. Het zij zo: dat vind ik dan een compliment voor van den Berk. Niet meewaaien met het modernisme.

  Like

 4. joost tibosch sr

  Als u de naam creationist koppelt aan creativiteit, heb ik geen enkel probleem. Creatief denken blijft de ‘motor’ ook van exacte wetenschap. U weet hopelijk toch wel dat creationisten die reden niet hebben, maar verwijzen -al dan niet openlijk- naar geloof in een bewijsbare(?) scheppende God. U zou u dan beter creativist kunnen noemen.
  Moderne theologen – en ik moet dat toch ff kwijt- hebben inderdaad moeite met gnostisch denken en gnostische scheppingsmythe, niet omdat ze alleen maar over christendom en monotheïsme willen denken( dat doen ze al heel lang niet meer alleen), maar omdat ze gnostisch denken -in die tijd van het eerste millenium na C wellicht waardevol-, tegen het gebruikelijke “nu in-zijn” in, zo oud en uit de tijd vinden Ik zeg het maar rechtuit!

  Like

 5. Jan

  Ik ben creationist: ontwerper en uitvinder met octrooien op mijn naam. Ik zou niet weten waarom ik een andere aanduiding als creationist zou moeten nemen. Ik creëer technische apparaten en speciale digitale en mechatronische architectuur en apparatuur. In mijn vrije tijd schrijf ik proza: ook een creatief proces. In mijn werkkring waardeert men mij vooral om mijn grote creativiteit.

  Daarnaast begrijp ik dat in de natuur ook Demiurgen bezig zijn: dat kan niet anders, als je tenminste inzicht hebt in creatieve processen.

  Daarom voel ik me happy bij de Gnostische scheppingsmythe. Van de huidige theologen vind ik het wel jammer dat deze zich zo beperken tot het Christendom en hun idee dat er een monotheistische God zou moeten zijn. En bovendien dat er iets geschapen zou kunnen worden: volslagen onlogisch. Niets kan ontstaan uit niets. Als er iets is, dat heeft het altijd al bestaan. Alleen kan het verandering ondergaan: energie-materie boomstam-hout-meubel. Dat heeft alles met creëren te maken. Het best, als symbool, sluit hierbij nog de God Shiva uit het Hinduïsme op aan.

  Het zou aanbeveling verdienen als men het boekje: Het oude “Egypte bakermat van het Christendom” eens zou lezen. Daarin zie je hoe het huidige Christendom is gedegenereerd en hoe de wetenschap het spoor bijster is door de scheppingsmythen niet meer op waarde te schatten.

  Beide partijden in deze pennenstrijd, zowel de Christenen (hoe ze zich ook noemen- ten onrechte creationist-) alsmede de vermaterialiseerde neo-Darwinisten hebben de halve waarheid. En niets is verschrikkelijker dan dat: omdat een halve leugen niet erg opvalt.

  Like

 6. joost tibosch sr

  Laat creationisten, als ze zichzelf nog zo noemen en dus door anderen zo worden genoemd, aub een andere naam kiezen, die niet zo direct naar schepping(sverhalen) verwijst….als ze tenminste als exacte wetenschappers nog serieus genomen willen worden! Voor alle duidelijkheid: ik ben exegeet-theoloog!

  Like

 7. Ton W

  Het lijkt me dat de titel van dit artikel ook anders geschreven kan worden:

  Evolutie werkt, niemand weet hoe.

  Zolang de conclusie is dat er evolutie is kan ik me er wel in vinden.
  Ik weet ook niet hoe een computer precies functioneert, maar hij werkt wel ! dat weet ik zeker.

  Het “hoe” is een eeuwigdurende zoektocht van de wetenschap.

  Like

 8. Discussies tussen wetenschappers gaan vast niet via blogs. Een op ongeïnformeerde lezers gericht boekje van 350 pagina’s waarin je een bekende theorie aanvalt met een serie drogredenen is ook niet de manier om een wetenschappelijke discussie te voeren.

  Like

 9. de laatste tijd weer zoveel nagedacht en nu kom ik uit de tuin, heb gefotografeerd (nieuwe passie) las vanmorgen mijn eigen gedachten terug in een artikel in de VK over (hoe heet hij ook alweer) een filosoof (geboortedag: 3 juni) en ga nu over op een slaperig soort voelen…

  maar er zijn gaten in gedachtengangen en hoe heerlijk die kun je invullen, opvullen met van alles of weinig of niks of een gedachte zo helder als een ster….

  groet Annet….

  Like

 10. joost tibosch sr

  Als “gamma”burster lijkt het me verstandig om de exacte wetenschap rustig haar gang te laten gaan. Met literaire gammawetenschap weten we al dat scheppingsverhalen prachtige verhalen zijn over het menselijk leven nu, maar geen feitenverslagen, laat staan exact-wetenschappelijke beschrijvingen en bewijzen over het ontstaan en evolutie van onze werkelijkheid. En dat ze ons nu ook helemaal niet aanmoedigen om dat zgn. “goddelijke gelijk” maar eens even te gaan bewijzen! Ik blijf het creationisme ervan verdenken dat ze dat nog steeds denken en dat dat de reden is om “dwars” te liggen!!

  Like

 11. zaaikort

  Gammaburster toch! Droog je tranen en leg ons eens rustig uit hoe alles dan WEL ontstaat. Wij luisteren.

  Like

 12. Gammaburster

  De evolutie heeft zijn beste jaren wel gehad. daarom wordt er momenteel ook zo hard geschreeuwd door de waakhonden van Darwin. Hun heilige profeet staat te wankelen op zijn knietjes en de term darwinisme snel veranderen in neo-darwinisme bood geen uitkomst. Evolutietheorie is werkelijk op alle gebieden ontkracht. Wat overblijft is een stel schreeuwende, huilende, jammerende evolutie-extremisten die alles doen om de mensen die beginnen te begrijpen dat er iets mis is met steeds meer beledigingen en grof geweld neer te halen. Schreeuw zo hard je wilt hoor darwin-volgers, Tegenwoordig is er namelijk ook zoiets als data. iets dat vroeger belangrijker was dan verhaaltjes over mutaties die alle biologische features stapsgewijs zouden hebben opgebouwd.

  Je kunt het ze ook niet echt kwalijk nemen. Het is net zoals een klein kind hoort van papa en mama dat sinterklaas niet echt bestaat. Ze willen er niet aan, het MAG niet waar zijn. Maar het wordt tijd om volwassen te worden. Het bestaat niet, het gaat niet en het lukt niet. Ongerichte mutaties waar natuurlijke selectie op aan kan haken als verklaring voor de biologische mechanismen zal de geschiedenis in gaan als de grootste wetenschappelijke schande aller tijden.

  Like

 13. joost tibosch sr

  Verhaaltjes in een oud boek? Scheppingsverhalen zijn prachtige oude verhalen over wat mensenleven waard is. Je moet ze wel kunnen lezen (daar heb je nu zelfs literaire wetenschap -die is er ook!- voor nodig)

  Like

 14. Jan

  Wat is er fout aan het woord evolutie ? Heb je mijn uitleg wel gelezen onderaan? Het neo Darwinisme heeft bijna niets te maken met evolutie. Een garenklosje dat je afwikkelt dat is pas evolutie.

  Like

 15. Anoniem

  Wat een kletsverhaal. Natuurlijk zitten er nog gaten in de evolutietheorie … zo werkt wetenschap. Er zijn altijd nieuwe vragen te stellen. Tegelijk is die theorie de beste en meest gevalideerde die er is. Enne … god is geen alternatief voor de evolutietheorie. Die discussie hebben we toch allang afgesloten?

  Like

 16. betweter

  En wie gaat vaststellen wat lariekoek is en wat niet ?
  Sinds Galileo denken wij dat het experiment dat vaststelt.
  Helaas zijn lang niet altijd experimenten mogelijk, of, omdat het altijd gaat om de grenzen van ons weten, zo moeilijk, dat zelfs die niet altijd uitsluitsel geven.

  Er wordt aangenomen dat Einstein’s theorie van ik meen 1903 in 1917 werd bevestigd door foto’s van een zonsverduistering, die zouden laten zien dat inderdaad de zon het licht afboog, waardoor een ster langer te zien zou zijn dan zonder afbuiging.
  Helaas toonde later onderzoek aan dat de korrel van de opnamen toen zo groot was dat deze conclusie toen dubieus was.

  Inmiddels zijn er nog geen experimenten die aantonen dat Einstein’s theorie fout is, wetenschap bestaat uitsluitend uit nog niet verworpen theorieën.
  De recente metingen aan de neutrino snelheid tonen weer eens aan dat ook experimenten niet altijd glasheldere conclusies opleveren.

  In het geval van de evolutie is het begrip evolutie zo wazig, en wordt de discussie zo vertroebeld door verhaaltjes in een oud boek, dat het heen- en weergepraat nog wel even door zal gaan.

  Onderzoek aan stof van een komeet deed blijken dat de bouwstenen van het leven zoals wij dat kennen overal in het heelal voorkomen, niemand trok er enige conclusie uit, voor zo ver ik weet.

  Like

 17. betweter

  Zelfs het woord evolutie is fout.
  Dat is vermoedelijk ontstaan door de mens te zien als hoogste of beste wezen.

  Darwin was een christen, dat de mens niet het hoogste of beste wezen zou zijn was voor hem ondenkbaar, in die zin is zelfs de klassieke evolutiehypothese christelijk.

  Het enige wat is vastgesteld is soortverandering, met wel verandering van eenvoudige naar ingewikkelder wezens, zonder dat die eenvoudige wezens compleet verdwenen.

  Hoe die soortverandering gaat weet inderdaad niemand, dat is niets nieuws.
  Dat is al te vinden in, als ik me goed herinner, Richard Dawkins, ‘Climbing mount improbable’, 1996, Great Britain.

  Nu ik deze titel lees realiseer ik me dat daarin ook al weer evolutie, hogerop komen, wordt gesuggereerd.

  Overigens kan soortverandering heel snel gaan, doordat bij toeval een nieuwe visssoort in een Afrikaans meer terecht kwam bleek dat de soort zich binnen enkele tientallen jaren ingrijpend had aangepast.

  Dat wij van alles niet weten is overigens niets bijzonders, van geen enkel geneesmiddel b.v. is bekend hoe het op moleculair niveau werkt.

  Van de gekke koeienziekte snappen we ook niets, niet waarom soms een eiwitmolecuul een structuur aanneemt waardoor het niet meer verdwijnt, en niet hoe dit mechanisme via het eten van vlees kan worden overgedragen.

  Hetzelfde geldt voor computermodellen, sinds de weermodellen er zijn wordt begrepen dat de werkelijkheid veel ingewikkelder is dan enig model.

  En niemand begrijpt wat er in het centrum van een zwart gat gebeurt.

  Dan is er nog het vacuum, Feynman schijnt eens uitgerekend te hebben dat één kubieke centimeter vacuum genoeg energie bevat om het water van alle oceanen te verdampen, een collega deed een soortgelijke berekening en kwam tot de conclusie dat het 73, geen fout, 73 keer zoveel was.

  Like

 18. Ik heb ook even gekeken naar de website van deze heer Taede Smedes. ( een heel aparte naam ) Taede moet helemaal niets hebben van creationisten die niets anders doen dan Darwin verdacht maken. Zijn standpunten zijn helder, daar zou je een voorbeeld aan kunnen nemen.

  Like

 19. zaaikort

  Creationisten zijn geen wetenschappers.

  Ze bestuderen helemaal niks, want ze komen met nul-komma-niks resultaat. Of weet iemand een link naar een artikel waarin iets, hoe miniem dan ook, wordt aangetoond over de werking van ‘creatie’?

  Like

 20. vangodenenmensen

  Jammer is wel, reinjohn, dat wetenschappers soms ook met berichten komen uit het ongerijmde en dan doel ik op onderlinge tegenspraak. Nauwelijks is er een goed debat te vinden zonder dat wetenschappers elkaar beschuldigen van evolutionisme of creationisme. Wetenschap is blijkbaar niet waardenvrij?

  Like

 21. Gelukkig weten gelovigen wel hoe God werkt, want “God works in mysterious ways” en daar is ook wel wat voor te zeggen.
  Ik vind het allemaal best. Ik heb zelf de overtuiging dat de wetenschap de enige solide rationele manier is om de werkelijkheid te onderzoeken. Met bewijzen uit het ongerijmde, irrationele dogma’s of onbarmhartige religies heb ik niets.

  Like

 22. zaaikort

  Maar dat was niet de volgorde! Eerst denk je nog van doen te hebben met een bonafide wetenschapper. Dan blijkt die allerlei onzin uit te kramen over een zogenaamd totaal gebrek aan aanwijzingen voor de evolutietheorie. Hij komt met volkomen belachelijke en achterhaalde ‘bewijzen’ tegen de ET, en hij heeft geen alternatieve verklaringen. Tot zover de beoordeling. Dan blijkt hij ook nog lid te zijn van een club die nadrukkelijk creationisme propageert. Hij kruipt zelf in dat hokje!

  Ik zou het echt eerlijk waar heel interessant vinden als iemand, uit wat voor hokje dan ook, eens iets zou kunnen onthullen over hoe die ‘creatie’ in z’n werk gaat. In positieve termen dus, zonder anti-ET-lariekoek.

  Like

 23. Google meldt over Ben Hobrink dat hij zijn boek “Moderne wetenschap in de Bijbel” grotendeels heeft overgeschreven uit een Amerikaans boek. Zonder bronvermelding.

  Like

 24. joost tibosch sr

  Waarom toch zo’n verbazing over het feit dat niemand weet hoe evolutie werkt? We zijn toch nog steeds op zoek naar antwoorden op die vraag? En aub laat ons toch niet terugkeren naar creationische oplossingen, die slechts berusten op ons literair vermogen -en dat mogen wij ook als moderne mensen natuurlijk nog steeds gebruiken om dingen te verklaren-, tenminste als je beseft dat je dan exactwetenschappelijk geen bewijzen in handen hebt! En of dat eigenlijk dan zo erg is? Tja, ook wij mensen willen alsmaar weten!

  Like

 25. zaaikort

  Dan ben ik heel benieuwd naar de alternatieve wetenschappelijke verklaringen voor evolutie die professor Maciej Giertych heeft.

  Ach nee, laat maar! Een beetje goegelen leert al snel dat het weer zo’n rabiate creationist is, met alle bekende makkes vandien. Het zal ook eens niet. Jammer.

  Like

 26. Even zoeken op “Granville Sewell”
  En ja hoor : een fanatieke “intelligent design” aanhanger zonder achtergrond in biologie.
  En natuurlijk worden er weer dingen bestreden die Darwin uberhaupt niet beweerd kan hebben, omdat ze pas jaren na zijn dood zijn ontdekt.
  Zoiets heet een stropop-redenering, een bekende drogreden.

  Like

 27. Jan

  Natuurlijk weten sommige mensen hoe “evolutie”werkt.

  Evolutie (latijn) betekent uitrollen. Het tegenovergestelde, involutie, betekent inrollen. Bijvoorbeeld bij het maken van tandwielen maakt men gebruik van de wiskundige functie evolutie:de zo ontstane kromme heet evolvente.

  In de tijd van Darwin was het gebruikelijk om van dit begrip uit te gaan. Hij heeft het woord “geleend” van Lamarck.

  De theorie was toen meer spiritueel: men ging uit van de gedachte dat er een onzichtbaar oorzakelijke essentie van elke wezen bestond. Ongeveer vergelijkbaar met de ideeën wereld van Plato. Deze (geestelijke) essentie “rolde zijn inherente eigenschappen” uit (evolueerde) in de substantie (letterlijk het “dragende of onder-staande -sub-stantie-).

  Deze gedachte vind men ook terug bij Leibniz in zijn monadelogie. Dat zijn eenheden welke zowel geestelijk als materieel zijn: een soort atomen maar dan niet uitsluitend materieel, zoals men tegenwoordig meent.

  Het is jammer dat deze gedachten bij de meeste mensen verloren zijn gegaan. Men beschouwt het Darwinisme als puur materieel, wat het in oorsprong dus niet was. De confrontatie tussen de dualiteit geestelijk een stoffelijk doet de mens vergeten dat er ook theorieën zijn die genuanceerder zijn en beide zienswijze in zich dragen als een eenheid.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.