Resilience: ferm antwoord op religieus analfabetisme

Dante_Domenico_di_Michelino_Duomo_Florence_commons_wiki

Resilience wordt omschreven als het vermogen van individuen, gemeenschappen, instituten, bedrijven en systemen (lees: religies) binnen een stad om te overleven, zich aan te passen en te groeien ongeacht de soort chronische stress en acute schokken die zij ondervinden. Dit klinkt ferm, zegt Jack Kruf van Strategy & Design. Officieel is Resilience nu een ‘wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur voor alle religieuze studies’. Letterlijk betekent resilience ‘veerkracht’. Het woord is creatief opgebouwd uit een aantal (hoofd)letters uit de volgende begrippen: REligious Studies Infrastructure: tooLs, Innovation, Experts, conNections and CEntres in Europe.


Wat is Resilience?
Twaalf academische instellingen uit tien landen hebben hun krachten gebundeld om dit tweejarige project uit te voeren met als uiteindelijk doel een Europees antwoord op de uitdagingen van religieuze diversiteit op te bouwen. Het Resilience-project vond zijn kick-off meeting op 6/7 september 2019 in Bologna.

Momenteel richt Resilience zich op het voorbereiden van een voorstel voor een gevestigde onderzoeksinfrastructuur in religieuze studies. Het voorstel zal op 5 mei 2020 aan het ESFRI-forum worden voorgelegd om deel uit te maken van de ESFRI-routekaart 2021. [Vanwege COVID19 nu uitgesteld tot 9 september 2020.]


Voor vier jaar wordt het project gesubsidieerd vanuit de Europese Unie, door Horizon2020, hét Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. De reden van het project is het toenemend religieus analfabetisme.

Resilience is geen kerkelijk, oecumenisch of interconfessioneel project, maar zuiver een dienstencentrum voor onderzoek. De vraag naar religie wordt in de samenleving steeds groter. Daarom is brede samenwerking zo hard nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kennis van islam en jodendom. Goede kennis van de islam voorkomt populisme en kennis van joodse bronnen is van groot belang met het oog op het groeiend antisemitisme,’ legt Selderhuis [hoogleraar kerkgeschiedenis aan de TUA] uit.’
(Friesch Dagblad, 16 april 2020)

Excellente wetenschappers
R
esilience omschrijft zichzelf als een ‘unieke, interdisciplinaire en verkwikkende wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur voor alle religieuze studies, die een krachtig platform bouwt en evoluerende tools en big data levert aan wetenschappers uit alle wetenschappelijke disciplines die religies doorkruisen in hun diachronische en synchrone variëteit’.

12 Europese academische instellingen hebben de kwalificatie van het ESFRI-forum opgepikt dat religieuze studies een potentieel hoog strategisch gebied zijn en hebben een consortium opgericht dat voorziet in de behoeften van een grotere en meer gestructureerde betrokkenheid van excellente wetenschappers.’
(Resilence)

Religie digitaal ontsluiten
V
anuit Nederland participeert de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en werkt samen met rooms-katholieke, islamitische en seculiere universiteiten. Vanuit België doet de KU Leuven mee. Volgens kerk- en religiejournalist Klaas van der Zwaag is er steeds minder kennis van religie, en is er in Europees verband behoefte aan een religieuze infrastructuur, die kennis over godsdienst ontsluit: Resilience. ‘Het is de bedoeling om alle mogelijke onderwerpen die met religie te maken hebben digitaal te ontsluiten,’ zegt woordvoerder prof. dr. H. J. Selderhuis.

De reden van het project is het toenemend religieus analfabetisme, zegt Selderhuis. ‘Het gaat vaak om de gewone dingen in het alledaagse leven die met religie te maken hebben en die misverstanden kunnen oproepen. Neem een lopende tentoonstelling over doopvonten in de Dom van Maagdenburg. Daar zijn gidsen werkzaam die voor een groot deel afkomstig zijn uit de voormalige DDR en meestal geen kennis van religie hebben. Maar neem ook de gezondheidszorg in deze tijd van coronacrisis: hoe ga je met moslims om en wat doe je als je een boeddhist moet verplegen?’

Bronnen o.a.:
* Breed Europees antwoord op religieus analfabetisme
* Resilience
* Jack P. Kruf

Beeld: Dante met de Divina Commedia in de hand, tempera op doek (1465), Domenico di Michelino, Santa Maria del Fiore, Florence (commons wiki)
Tussen 1308 en 1321 schrijft de Italiaanse dichter Dante Alighieri een episch gedicht getiteld De goddelijke komedie, dat de overgang markeert tussen de late Middeleeuwen en de Renaissance. Dante beschrijft hierin een imaginaire reis door de drie rijken van het hiernamaals: de hel, de louteringsberg en het paradijs.
Het zijn drie voorstellingen uit de westerse ideeëngeschiedenis die meekomen met een middeleeuws wereldbeeld. Die reis voert Dante van de diepste ellende van het kwaad naar de uiteindelijke aanschouwing van God. Wie het boek allegorisch leest, kan er ook de pelgrimage van de ziel naar God in zien. In ‘het paradijs’ waarin tal van extatische, mystieke passages staan, poogt Dante uit te tekenen wat hij nauwelijks kan meedelen.
De religieuze expressie voor die nauwelijks bespreekbare ervaring of onbepaaldheid is dat een mens ‘Gods gelaat aanschouwt’. Kun je nagaan, iemand die een literair geschrift produceerde, dat uit ruim veertienduizend verzen bestaat, iemand die met verbeeldingskracht schrijft en zowel een persoonlijke als een universele taal schept – en die dát onuitspreekbaar vindt! Bladzijde na bladzijde beleed Dante dat er een werkelijkheid was, die hij met geen pen kon beschrijven!’
(
Suzan ten Heuw, ambulant predikant, PhD-kandidaat en veganist)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

1 Response

 1. internettoerist

  Religieus analfabetisme…
  We dienen ons af te vragen wie eigenlijk religieus analfabeet is.
  Is het de persoon die niets van bepaalde religieuze regels of dogma’s kent en er ook niet geïnteresseerd in is?
  Of is het de persoon die zich vastklampt aan allerlei religieuze regels of dogma’s die gebaseerd zijn op een achterlijk geloof?

  Mijns inziens is het degene die zich vastklampt aan allerlei religieuze regels en dogma’s die de werkelijke religieuze analfabeet is. Wie werkelijk de kern van religie begrijpt, zou alle regels en dogma’s moeten overstijgen en zichzelf van al die onzin bevrijden. Toch zien we meestal het omgekeerde. Natuurlijk is de betekenis van de term ‘religie’ ook al gedegradeerd tot naïviteit (godsdienst). Jammer!

  *****”…. hoe ga je met moslims om en wat doe je als je een boeddhist moet verplegen?’”******
  Dit is mijns inziens dan ook de totaal verkeerde vraag die gesteld moet worden. Men zou zich beter afvragen hoe ver we moeten meegaan in die onzin van religieuze regels en dogma’s. Als die mensen werkelijk religieus zijn, dan zouden ze geen probleem maken van “hoe” ze behandeld moeten worden. Respect voor elkaar zou voldoende moeten zijn. Van mensen die je helpen, eisen dat ze mee gaan met die onzin, getuigt van weinig respect. Daar zijn dagelijks legio voorbeelden van. Het mag geen vrouw zijn (of geen man), het moet halal zijn,…

  *****”Goede kennis van de islam voorkomt populisme en kennis van joodse bronnen is van groot belang met het oog op het groeiend antisemitisme,’”*****
  Ook hier slaat men mijns inziens de bal volledig mis. Ga de straat op en ga in wijken waar de moslims in de meerderheid zijn. Je zal zien waar dat zogenaamde “populisme” vandaan komt. Dat heeft niets te maken met religieus analfabetisme, maar met het onverdraagzame gedrag van veel moslims, die geen andere opvatting dulden. En zelfs geen “ander” volk. Het is “hun” wijk of straat.
  Waar komt het toenemende antisemitisme vandaan? Er moeten nog meer moslims ingevoerd worden, dan zal het nog meer toenemen. Elke moslim waar ik mee spreek, haat gewoon de Joden.

  Natuurlijk zal de “politiek correcte” elite mij nu onderbrengen in de categorie “racist” of “xenofoob”. Doch we moeten de realiteit onder ogen durven zien. Doen we dat niet, dan zijn we pas analfabeten. Analfabeten in de realiteit.
  Ja, ik weet het. Men leest dit niet graag, maar ik ben dan ook vrij van regeltjes. Vrij van opgedrongen religieuze regeltjes en dogma’s, en vrij van opgedrongen “politiek correcte” regeltjes. Dat is, mijns inziens, religieus zijn in ware betekenis. Vrij van zelfgecreëerde onzin, zelfbeperking en zelfbedrog.

  De vraag is dus: wie is eigenlijk de religieuze analfabeet?

  Vriendelijke groet

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.