De mens, zijn illusies en waandenkbeelden

blindemannetje (1)

‘In de grote leegte waarin we ons bevinden zijn we niet alleen. Er is de natuur, de fauna en de flora en er zijn vooral onze tijdgenoten met wie we dit alles delen. Het hoger menstype voelt zich één met alles en allen. In die verbondenheid worden we samen God. De evolutie begon met de aap, leidde tot de mens en uiteindelijk wordt God gecreëerd.’ Dat zegt emeritus hoogleraar jeugdcriminaliteit en radicalisering aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, Juliaan van Acker, bij TPO.

In zijn artikel richt hij zich op gedrag en op het aanpassingsvermogen dat de mens verder verwijderd van de aapachtigen. Hij gaat in op de invloed van interne en externe factoren waardoor de mens ‘wordt geleefd’ in plaats van zelf het heft in handen te nemen. Onderzocht wordt welke illusies en waandenkbeelden de mens weten te bekoren.

Dit geldt niet alleen voor de religie en de politiek, want ook de wetenschap en de technologie heeft een betoverende invloed.’

Ten slotte onderzoekt Van Acker wat een hoger menstype zou kunnen zijn. Hij stelt dat mensen lange tijd hebben gedacht dat de moraal werd geopenbaard door een Hoger Wezen en zo de religies ontstonden.

Nu weten we dat de moraal verzonnen is door mensen zelf, want afhankelijk van de cultuur kan de moraal sterk verschillen. In hun wanhoop om de religies te verdedigen zeggen de adepten dat alle religies de liefde voor de naaste verkondigen. Als dat zo is, dan hebben we geen religies nodig, maar een soort Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hier is het niet een Hoger Wezen dat de rechten heeft afgekondigd, maar een groep mensen die pretenderen voor anderen te kunnen spreken. Waar zij die autoriteit dan vandaan halen is een legitieme vraag. Het gevolg hiervan is dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nogal vrijblijvend is en de mensen niet echt inspireert.’

Zolang mensen denken dat God de geboden heeft geopenbaard, zo vervolgt Van Acker, wordt de moraal met de nodige magie omgeven, zodat de mensen op een of andere manier geraakt worden door iets wat hen te boven gaat.

Dit zijn allemaal illusies en waandenkbeelden die niet hebben verhinderd dat de primitieve territoriumstrijd en de oorlog van allen tegen allen nog steeds doorgaan, zowel in het gezin, de maatschappelijke instellingen, de bedrijven, de politieke partijen, de religieuze sekten als tussen etnische groepen en landen.’

Van Acker stelt dat een ander kwalijk gevolg van vooral de christelijke religie en de daaruit voortvloeiende ideologie van de Rechten van de Mens de nivellering is die in de samenleving is ontstaan.

Het christendom en de Rechten van de Mens dicteren ons dat we voor de zwakkeren moeten zorgen. Die moraal is voortgekomen uit gevoelens van wrok. De zwakkeren kunnen zich slechts tegen de sterkeren verdedigen door hun deugden als ondeugden te definiëren en hun zwakten als deugden: trots en vermetelheid zijn slecht; deemoed, medelijden en gehoorzaamheid zijn goed. De sterkeren beoordelen hierdoor zichzelf vanuit de positie van de zwakkeren. Dit gaat in tegen het belangrijkste evolutionair principe.’

Van Acker stelt dat noch van het christendom, noch van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens we verwachten kunnen dat ze bijdragen aan de evolutie hogerop van de mensheid.

Nog schadelijker noemt Van Acker de religies die van de volgelingen totale onderwerping eisen of politieke ideologieën die tot uniform gedrag leiden.

Zij ontnemen de mensen hun vitaliteit en scheppingskracht en daarmee de mogelijkheid tot een hogere ontwikkeling. Ook het liberalisme kan het aapachtige in de mens aanwakkeren, maar dan in een ‘beschaafde’ vorm onder de noemer van meedogenloze competitie en uitbuiting.’

Van Acker vraagt zich af of we de ontkerkelijking en de secularisatie die meer en meer het huidige tijdperk kenmerken, zouden kunnen beschouwen als een vooruitgang in de menselijke ontwikkeling.

De Verlichting heeft veel mensen al bevrijd van de magie en van religieuze waandenkbeelden. Maar leven we nu niet in de ban van een andere magie? De magie die de wetenschap en de technologie hebben gebracht. Dat laatste is een magie die niet erg opvalt. Het gaat om een soort welzijn, gemak en comfort waardoor de mensen in slaap worden gesust. Friedrich Nietzsche noemt dit ‘het verachtelijk soort welzijn waarvan kruideniers, christenen, koeien, vrouwen, Engelsen en democraten dromen.’ 

De emeritus hoogleraar stelt dat willen we ontdekken waar een hoger menstype te vinden zou zijn, dat we dan verder moeten kijken dan religie en verder dan wetenschappelijke kennis en technologische mogelijkheden.

We kunnen respect hebben voor de diep religieuze mens, maar niet voor zijn waandenkbeelden. We kunnen respect hebben voor de wetenschappers en voor diegenen die prachtige technologische innovaties creëren, maar hun producten kunnen evengoed tot nog verschrikkelijker oorlogen en tot verdere vernietiging van de planeet leiden.’ 

Niemand, zo vindt Van Acker, mag bepalen hoe de mens zich moet gedragen, ook niet de hoogste religieuze of politieke instantie. Vervolgens schrijft hij over het hogere menstype dat openstaat voor de oneindigheid: een oneindigheid die zowel de kosmos betreft als zijn innerlijk zelf.

Noch de religie, noch de politiek, noch de economische behoeften leggen deze mens een dwangbuis op. De hoger ontwikkelde mens bepaalt zelf hoe hij met deze invloeden omgaat. Een eerste vereiste is dat hij afstand kan bewaren, zodat hij controle kan verwerven. Een andere vereiste is een fundamenteel kritische houding die nooit wijkt voor dogmatiek, voor politiek-correct denken of voor uniform denken, ook niet voor wat het zogenaamde ‘gezond verstand’ dicteert.’

Zie: De wereld heeft geen doel: ene mens is meer aap dan andere mens

Beeld: niet-weten.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

91 Responses

 1. “Als er een ontwikkeling is geweest waardoor apen geleidelijk aan tot mensapen evolueerden totdat de homo sapiens op de aarde rondliep …”
  Er was niet zo’n ontwikkeling. Mens en aap hebben een gemeenschappelijke voorouder, die naar beide kanten is geëvolueerd, zoals ook mens en jakhals een gemeenschappelijke voorouder hebben, iets verder terug in de tijd. De Moslim en de Christen, of de Arabier en de Angelsaks (en dus ook de Anglo-Saxon) staan veel dichter bij elkaar, en heel dichtbij ook nog.

  Ik begrijp dat Van Acker de evolutie wil gaan sturen, waarbij als eerste belangrijke actie geldt dat zij die later Europa zijn binnen getrokken dan anderen, terug moeten.

  “Die moraal is voortgekomen uit gevoelens van wrok.”
  én
  “Noch van het christendom, noch van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kunnen we verwachten dat ze bijdragen aan de evolutie hogerop van de mensheid.”
  Dat zijn opvattingen. Misschien handig om het mes van Hitchens himself hier op te laten treden: What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence.
  En een bon mot van Nietzsche – “het verachtelijk soort welzijn waarvan kruideniers, christenen, koeien, vrouwen, Engelsen en democraten dromen.” – moet dan hilarisch het bewijs leveren, of het hilarische bewijs.

  “Het bovenstaande komt er op neer dat de mensheid moet zien los te komen van de dwang van biologische en erfelijke invloeden.”
  Eén ding is duidelijk: Van Acker gelooft in de techniek van evolutie. Hoe ik dat met deze uitspraak moet rijmen weet ik niet.

  “Uiteindelijk ontstond de homo sapiens: een wezen met bewustzijn dat kon denken over zijn denken. Daardoor werd hij voor een gedeelte vrij van zijn instincten en driften.”
  Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat die stelling hier, met deze bijdrage aan de discussie, bewezen wordt.

  Geliked door 1 persoon

 2. Egbert
  wat politici willen is moeilijk vast te stellen.
  Van Rutte denk ik dat het enige wat hij wil is dat Rutte eerste minister is en blijft, verder is er niets wat hem interesseert.
  Van Merkel denk ik dat ze net als Rutte is, maar dan met grootheidswaan, wat ze daarmee precies wil, ik weet het niet.
  Berlijn is al de informele hoofdstad van het continent, ik vrees dat ze de geschiedenisboeken wil ingaan als ook Napoleon wilde.
  Van Drees sr denk ik dat hij zich druk maakte over gewone Nederlanders, zeer uitzonderlijk voor een politicus, zoals een Russische vrouw, verdreven uit Moldavië, mij eens in gebroken Nederlands uitlegde.
  Van Trump en entourage denk ik dat ze door hebben dat het het faillissement van de VS is, zo doorgaan met proberen de hele wereld te beheersen.
  Trump’s maatregelen tegen immigranten en Moslims zei ik als niet meer dan schijnbewegingen, om z’n kiezers aan zich te binden.
  Merkron, niet meer dan een banken loopjongen, lijkt me.
  Erdogan, machtswellusteling, niets meer dan dat.
  May, heeft zich vastgebeten in Brexit.
  Jessiah, een domoor die meent de wereld te moeten redden.
  Pechtold, net Rutte, hoe blijf ik op m’n stoel zitten.
  Diederik, Dijsselbloem en Asscher, pro EU, bang voor nationalisme, te dom om door te hebben dat pro EU niet samengaat met socialisme.
  Baudet en Hiddema, de enige twee politici begaan met ons land.
  Wilders, emotioneel anti Islam, verder vooral bezig met politicus blijven.
  Buma, onnozele christelijke hals.
  Roemer, keurige goedwillende man, die de spelletjes niet begrijpt, en dus niets bereikt.
  Dat zijn zo mijn ideeën over politici.
  Juncker, alleen een loopjongen van Merkel.
  Draghi, een banken mannetje, net als Merkron.
  Een somber beeld in totaal, vrijwel niemand die zich voor gewone mensen interesseert, behalve hoe ze zo te bespelen dat hij of zij hun stem krijgt.

  Like

 3. @Jelle: het valt voor mij moeilijk in te zien hoe oorlogen voeren kan worden gezien als zaken doen.
  in zaken worden partijen gezien als wederzijds voordeel hebben, in oorlog zijn er alleen verliezers.
  Er staat nu een zakenman aan het hoofd van de VS, hij lijkt een afkeer van oorlog te hebben.

  Bij het doen van zaken kunnen verliezers failliet gaan, kleine bedrijfjs leggen het af tegen de grote concerns, alles berust op strijd en het recht van de sterkste en daarmee het bereiken van je eigen doelstellingen, waarbij je natuurlijk niet om de ander heen kan, alles is zoals Jan ook al omschreef strijd, zelfs in je lichaam waar micro organismen je leven continue trachten te ondermijnen,

  Trump runt de VS ook als een zakenimperium:),in welke woorden zou jij trouwens het bedrijven van politiek omschrijven.

  @Trouwe Lezeres: We hebben immers al vrouwelijke ministers, zelfs relatief veel als je onderstaande link mag geloven en je bent nog steeds niet tevreden:)

  http://www.nu.nl/politiek/3748252/relatief-veel-vrouwelijke-ministers-in-nederland.html.

  Like

 4. Trouwe Lezeres

  Zwerver: ‘Kennelijk is die 50% niet zo overtuigd dat we meer vrouwelijke elementen nodig hebben in de politiek.’

  Dat lijkt inderdaad zo. Maar is alles ook wat het lijkt….
  Voor een reële kans op een gelijke verdeling van de politieke functies tussen mannen en vrouwen zou ook het aantal vrouwelijke beschikbare, verkiesbare kandidaten even groot moeten zijn.
  Als vrouwelijke kiezers alleen op vrouwen zouden moeten stemmen vanwege het geslacht….
  Als het aantal vrouwelijke politici alleen van de vrouwelijke kiezers af moeten hangen….
  Als een vrouw alleen maar de keus heeft om een andere vrouw in een mannelijke politieke structuur te plaatsen…

  Wat is de diepere achtergrond van stemgedrag tav de verschillen daarin tussen mannen en vrouwen?
  Het was leuk om daar wat over te lezen. Elk onderzoek en de uitkomsten zijn natuurlijk afhankelijk van de inhoud van de vragen.
  In hoeverre zijn mannelijke en vrouwelijke kiezers zich bewust van de mannelijke structuur van het politieke systeem? Volgens mij wordt die door velen net zo vanzelfsprekend geacht als het bestaan van gras….

  Like

 5. Egbert
  het valt voor mij moeilijk in te zien hoe oorlogen voeren kan worden gezien als zaken doen.
  in zaken worden partijen gezien als wederzijds voordeel hebben, in oorlog zijn er alleen verliezers.
  Er staat nu een zakenman aan het hoofd van de VS, hij lijkt een afkeer van oorlog te hebben.

  Like

 6. @Jelle: ik bedoelde je ideeën over hoe de wereld politiek in elkaar steekt.

  Je bedoelt waarschijnlijk mij ideeën hoe de wereldpolitiek eventueel in elkaar (zou) moeten steken.

  Wat ik al schreef in mijn post van 28-5 15:40, politiek is gewoonweg zakendoen, niet meer en niet minder, evolutionaire psychologie is (uit velen) een discipline die het menselijk gedrag verklaart, zoals het zich manifesteert op vele terreinen, leuk om eens kennis van te nemen.

  Wat welvaart betreft, de minder bedeelden nauwelijks profiteren van de toegenomen welvaart, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, je kunt echt niet spreken over een eerlijke verdeling, misschien komen, wat in andere landen helemaal niet zo ongebruikelijk is, toch tot een minderheidskabinet.

  @Zwerver: Echter, er is ook een bepaalde behoefte om mij belangeloos in te zetten.

  Dat betreft toch ook een psychologische ego-gerelateerde behoefte, het geeft je een goed gevoel en daar draait het allemaal om, daar streven we naar en de éne keer is dit er voor benodigd en de andere keer weer dat, om inzicht te krijgen is de enige optie observatie, je zult er dan ook versteld van staan hoe het tussen je oren kan fluctueren.

  Haantjes gedrag heeft alles met testosteron te maken, daardoor wordt in feite de wereld geregeerd, het manifesteert zich als (o.a.) in territoriumdrift, economische en militaire wedloop etc, maar met (wispelturige ) vrouwen aan de macht zoals TL voorstaat, of dat nu zo’n geweldige verbetering zou worden, Ik heb er wel een beetje een hard hoofd in:-)

  Wat het handen schudden betreft, Trump moet waarschijnlijk hierbij met zijn overkill het feit compenseren dat hij dameshandjes heeft, let er maar eens op. Geen probleem hoor maar gedraag je dan een beetje normaal, ook de schoffering van de premier van Montenegro vond ik echt niet kunnen, jammer dat die man hem niet meteen achteruit trok, Dat was pas spectaculair geweest.

  In Rusland en Turkije schijnen ze in het parlement nogal eens op de vuist te gaan:). In Engeland wordt altijd tijdens deze bijeenkomsten enorm geschreeuwd. Daarbij vergeleken zijn de Europese parlementariërs eigenlijk een beetje zoetsappig.

  Like

 7. zwerver58

  @Trouwe Lezeres

  Het nadeel van vrouwen is dat ze niet haantje de voorste zijn. En zijn ze het wel, dan zijn het mannelijke vrouwen. Thatcher of Le Pen, daar schieten we ook niet zo mee op. De uitzondering is Merkel denk ik. Die maakt op mij de indruk dat de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in evenwicht zijn. Ze laat zich niet omver blazen door alle haantjes die de politiek be-mannen, maar geeft met zachte hand richting aan.

  Ik doel dus uitsluitend op haar evenwicht van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Niet op haar inhoudelijkheid qua politiek.

  Hoe dit veranderd moet , weet ik ook niet. In Nederland leven we in een democratie, maar ik zie overal nog de mannen de baas spelen. Toch is 50% van de kiezers vrouw. Kennelijk is die 50% niet zo overtuigd dat we meer vrouwelijke elementen nodig hebben in de politiek.

  Like

 8. Jan

  Tja dat handen drukken schijnt ontstaan te zijn om de heerser te laten voelen dat je geen wapens in je hand hebt. Het voorzichtig achteruit lopen en de heerser blijven aankijken die op zijn troon zit is een voorzorg om niet een mes in je rug geworpen krijgt als je je omkeert bij het weglopen.

  Maar het kan ook anders. Ik heb ergens gelezen, dat er een apengemeenschap was die vredelievend matriarchaal was. De reden die men heeft gevonden voor deze uitzondering. Normaal worden nieuwe ontdekkingen (bijvoorbeeld vruchten) door jonge apen uitgeprobeerd. Als dat goed gaat, ze blijven leven, dan nemen de machtigen als eerste de buit en dan steeds verder in de machtsorde lager. Het is blijkbaar/schijnbaar vast komen te staan dat de alfa mannetjes door waarschijnlijk langzaam werkend giftige vruchten in een groep allemaal zijn omgekomen. De jonge apen leefde waarschijnlijk nog te lang en de vruchten erg aantrekkelijk. De vrouwtjes kregen toen de macht. Die hebben vanwege hun moeder-zorg aard toen in een niet onderdrukte groep geleefd. De jonge mannetjes apen zijn daarna door de vrouwtjes hun dominant gedrag gaan afleren door correctie. Ik weet natuurlijk weer niet waar ik dat gelezen heb. Misschien wel op de TV gezien. Mijn geheugen wordt steeds slechter.

  Ik moet nu denken aan de Franse revolutie waar de koppen rolde. Helaas herhaalde dit zich weer bij de nieuwe heersers, die waren ook gewelddadig bezig.

  Like

 9. Trouwe Lezeres

  Zwerver: ‘Mijn idee hierover is dat we leiders nodig hebben die zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten hebben.’

  Het lastige is dat er heel veel -van origine- mannelijke structuren te vinden zijn in de maatschappij, in de politiek, in het bedrijfsleven, in het onderwijs, etc. Veel vrouwen kunnen pas op een leidinggevende positie terecht komen als ze zich geconformeerd hebben aan die mannelijke structuur…
  Zolang ik aan de top nog geen evenredig deel mannen in kostuums met een bloemetjesdessin zie rondlopen en de meeste de vrouwen in een mannelijk effen donker broekpak gekleed gaan, zijn we er nog niet…. wat betreft een evenwichtige balans van invloed van mannelijke- en vrouwelijke energieën.

  Like

 10. zwerver58

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/macron-extreem-lange-handdruk-met-trump-was-moment-van-de-waarheid~a4497587/

  Hier een impressie hoe de aapachtigen boven op de rots elkaar af tasten. Kennelijk is het van belang wie je als eerste een hand geef en hoe lang je een hand schudt. Het is intimideren of geïntimideerd worden. Van opper-aap Poetin weet ik dat hij Merkel eens kennis liet maken met zijn hond, terwijl hij wist dat ze bang was van honden. De schunnige opmerking van Berlusconi over Merkel’ s achterwerk zal ik hier niet herhalen.

  Mijn idee hierover is dat we leiders nodig hebben die zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten hebben. De typische haantjes die nu veelal aan de macht zijn, is een verstoord evenwicht.

  Like

 11. zwerver58

  @Jan

  Het vreemde is dat ik vroeger heel goed kon handelen en nu niet meer. Ik schepte er behagen in om de prijs lager te krijgen. Niet uit hebzucht, maar omdat ik van mening was dat er een vraagprijs is en een biedprijs. Die mening heb ik nog steeds, maar het scherp handelen ervaar ik als een ‘strijd’. Terwijl ik er vroeger juist een voldoening uit haalde, een gevoel van rechtvaardigheid. (ik ben dus geen tweedehands autohandelaar)

  @Egbert

  Klopt. In een primitieve economie fokte de boer alleen schapen als er ook iemand was om te ruilen met zijn schapen. Maar een bepaalde hebzucht hoeft niet verkeerd te zijn. Het heeft ook zijn charme om te concurreren met anderen. Op de werkvloer, in een eigen onderneming, maar ook in de sport doet men dat. Dat is de aap in mij.

  Echter, er is ook een bepaalde behoefte om mij belangeloos in te zetten. Zinloos de hele dag uit het raam staren is niet wat ik voor ogen heb. Belangeloosheid schept een band met mensen. Wederzijds, want er zijn ook mensen die zich belangeloos voor mij hebben ingezet.

  @Jelle

  Ik ben ik wat men nu zou noemen ‘armoede’ opgegroeid. Badderen in een zinken teiltje, stuk vlees wat in heel kleine stukjes werd gesneden voor veel monden, tweedehands kleding, al dan niet versteld, kolenkachel die ergens in het voorjaar uit ging als de voorraad op was (het hing dus ook van de strengheid van de winter af, of er in maart/april nog gestookt werd) enzovoorts.

  Maar ik vind opgroeien in armoede ook een rijkdom. De armoede van vroeger zit nog in mij. Het heeft dat wat we ‘tevredenheid’ noemen gemakkelijker voor me gemaakt. Misschien is dat ook wel wat Jan bedoelt met die cyclus. Ik zie alleen niet hoe je anticyclisch kunt handelen. Ik heb dat gevoel van armoede niet over kunnen dragen op mijn kinderen. Ik kon toch moeilijk mijn kinderen van alles ontzeggen als ik het kon betalen.

  Like

 12. Jan,
  al vele jaren verkeer ik regelmatig op het Franse platteland.
  Wat boeren zaaien, twee overwegingen: roulatie van gewassen, en verwachte prijs.
  Dat laatste lijkt me gewoon speculeren, hoewel het woord gewoonlijk niet in deze betekenis wordt gebruikt.

  Basisinkomen, ik geloof er niets van dat de werkenden ooit gaan betalen voor degenen die wel kunnen werken, maar er geen zin in hebben.

  Die jongens in je klas, slimmerikken.

  Mijn overgrootvader veeboer was niet commercieel, ging in 1890 failliet, zoals veel rijke Friese boeren.
  Een historicus die zich indringend met zijn, deels ook mijn, voorgeslacht bezig hield beschrijft het gedrag als ‘steeds maar hopen dat het beter zou worden’.
  Een rond 1880 straatarme, en nog analfabete, overgrootvader liet in 1913 een boerderij bouwen.
  Het contrast tussen beiden blijft me verbazen.

  De verharding in de maatschappij, klopt.
  Rond 1970 het idee dat de overheid alles slecht deed, vanaf 1990 globalisatie, de concurrentie van iedereen met iedereen, waarvan het begin van het einde nu zichtbaar wordt, lijkt me, hoop ik.

  Egbert,
  ik bedoelde je ideeën over hoe de wereld politiek in elkaar steekt.

  Klimaatgedoe, ik hecht er helaas ook niet veel waarde aan.
  Trump zal best door hebben dat de VS er armer van wordt, net als wij, overigens.

  Van handel worden beide partijen beter.
  Iets gaat van iemand die er een lage waarde aan toekent naar iemand die er een hogere waarde aan toekent.
  Bij een ruil is dat dan twee keer.
  Toch iets geleerd, bij economie.
  Handel vergroot welvaart.

  Biologen, ik las, denk ik, genoeg boeken daarvan.
  Wat zou het bijzondere zijn van de Waal ?

  Joden, net Le Dernier des Justes uit, de hoofdpersoon sterft in de Auschwitz gaskamer.
  Er is, naar mijn mening, geen tweede groep mensen in de wereld als joden.
  De schrijver heeft het (ook) voortdurend over hoe bijzonder joden zijn.
  Begin morgen aan het commentaar op het boek, zeer benieuwd.

  Slaven, niet dat het in de Islamitische wereld allemaal zo vrolijk ging met slaven, zoals eunuchen, maar zo als het westen er mee omsprong, uniek, qua wreedheid.

  Zwerver,
  de overgang van wat subsistance farming heet, verbouwen eigenlijk alleen voor eigen gebruik, naar marktgericht, veranderde natuurlijk veel.
  Tevredener, tja, in mijn ogen vooral keeping up with the Joneses.
  Hoewel, dingen als stofzuigers en wasmachines maakten het leven echt wel beter, als kind deed ik een week met een onderbroek.

  Like

 13. @Zwerver, Economie in zijn meest eenvoudige vorm betrof al de ruilhandel tussen primitieve volkeren, zoals een paar geiten, schapen tegen een paar vrouwen en koeien, zo ging dat nu eenmaal, maar punt was altijd wel dat beide partijen er beter van wilden worden, dat is de cruciale factor,,in ons geavanceerd economisch systeem geldt nog steeds hetzelfde principe. Er moet winst gemaakt worden.
  Er ligt altijd hebzucht, begeerte en macht aan en grondslag,, het zijn de apen in ons die de economie dirigeren,

  Like

 14. Jan

  @Zwerver. Je hebt gelijk, ik heb ongelijk. Ik dacht aan mijn schoonvader, veeboer. Die wist niet eens wat handelen was, (sterk gezegd) maar had liefde voor de dieren en de grond en de lucht. Dat voel je aan, een goed dienstbaar hardwerkend en devoot gelovig mens.

  Mijn schoonvader wilde liefst zelf fokken en gaf iedere koe zijn eigen naam. Mijn vrouw kon toen als meisje door fluiten met kalveren contact maken en genoot als ze haar vader mocht helpen bij het hooien. Het handelen liet mijn schoonvader over aan zijn broer. Die kocht en verkocht koeien. Die noem ik dan liever zakelijk dan speculatief. Er was nog een aangetrouwde boer die zat in het bestuur van de plaatselijke boerenleenbank.

  Dus ik ben een beetje beïnvloed in mijn beoordeling door mijn schoonvader in decennia na de oorlog. Zo zie je maar dat zelfs ik (grinnik) 🙂 de plank weleens mis kan slaan.

  Het vreemde is dat sommige mensen wel kunnen handelen en andere niet. De samenwerking van de broers Philips was goed: de een kende de techniek van de productiemethode en de ander kende de markt. Ze waren complementair. Zo noemden ze me op mijn werk in het lab: onrealistisch maar wel zeer creatief. Ik zou constant verlies leiden in zaken doen. Laar mij toch romantiseren, heb ik ook lol en ongelijk.

  Toch is er een verschuiving merkbaar in de maatschappij: hij wordt harder. Ik denk dan aan de leer van de guna’s
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Guna_(hindoe%C3%AFsme)
  Het is al lang gelden dat er hier een oorlog was. Na de oorlog was er een periode van Sattva: harmonie-vrede gevoel-tolerantie die gaat langzaam over in de guna Tamas: vasthouden aan de zekerheden, vertraging, wetten, zero tolerance en onderdrukking onvrijheid. Die gaat dan weer over in de guna Rajas: bliksem en oorlog en snelle veranderingen.

  Het is vergelijkbaar met de (sattva) harmonie en stilte na de storm, dan de opbouw van depressie en hogedrukgebieden tot gevolg de drukkende sfeer voor het onweer (rajas) bliksem en storm en regen. Dan is de cyclus weer rond. Ik ben benieuwd of deze kennis uit het oosten op de een of andere manier voorkomt in de filosofie van Van Acker.

  Ik leer daaruit dat we met inzicht anticyclisch dienen te handelen. Het speculeren kent ook de varkenscyclus. Inzicht in de eigenschappen van de natuur, zal op bepaalde momenten geweld onderdrukken en op andere momenten het geweld stimuleren. om de kou uit de lucht te halen…. met inzicht.

  Like

 15. zwerver58

  Een boer zaaide vroeger om de mensen te voeden. Het is voor mij erg vreemd als je zegt dat hij met het zaaien speculeert op een hoge prijs van het graan. Als dat zo is komt het door de ontwikkeling van het godloze in de huidige maatschappij. De boer is ondernemer geworden en de melkrobots melken de koeien. De vroegere boer leeft en ademt in de natuur: dat is zijn god. De moderne boer leeft voor de winst op zijn investeringen het geld, de mammon, de god van de ondernemer tegenwoordig.
  ———————————

  De moderne boer verschilt niet wezenlijk van de vroegere boer, Jan. Ik vrees dat je nu het verleden aan het romantiseren bent. Beide boeren speculeerden op een hoge prijs van datgene wat ze verbouwden. Simpelweg omdat ze anders failliet gaan. Beide boeren volgen het principe van oorzaak en gevolg.

  De moderne boer is eigenaar van een miljoenenbedrijf met soms maar een mager inkomen. (ook al hetzelfde als de vroegere boer, afgezien van dat miljoenenbedrijf) Ons kapitalistisch systeem heeft geresulteerd in steeds goedkoper en zekerder voedsel.

  Heeft dat de consument tevredener gemaakt? Welnee, het geld wat de consument overhoudt wordt besteed aan TV, smartfoon, vakanties en noem maar op. De consument ziet altijd wel iets wat zijn begeerte opwekt, niet wetende dat begeertes onvervulbaar zijn.

  Hoe dan ook: niks mis met speculeren op een hoge prijs van het graan. Schat de boer in dat de prijs niet kostendekkend is, dan gaat hij aardappelen verbouwen in de hoop dat dáár vraag naar is. De boer móet wel speculant zijn. Anders kom je uit in het communistische systeem met planeconomie waar iedereen in de rij staat voor zijn voedsel en dan nog niet krijgt wat hij voor ogen had.

  Like

 16. @Jelle: Waar jij je op baseert weet ik niet,

  Een beetje vanuit de evolutionaire psychologie beredeneert, apen vertonen hetzelfde gedrag maar veel minder geavanceerd natuurlijk, er zijn zeer zeker parallellen en het draait allemaal om het recht van de sterkste en/of de slimste welke verbaal en non-verbaal proberen hun opponent af te troeven en zonder daarbij te veel water de de wijn te behoeven te doen, hun doelstellingen te bereiken. want ieder heeft zo zijn eigen belang. Concessi’s doen prima, maar dan wel wederzijds.

  Neem nu, om maar eens een dwarsstraat te noemen, het klimaat akkoord, waarom denk je dat Trump daar niet al te enthousiast over is.

  En lees maar eens iets van Frans de Waal, (Nederlands bioloog) zodat je een beetje beter begrijpt waar ik op doel.

  Wat betreft nu wanen en niet wanen, die scheidslijn is vrij dun.

  Het onderwerp Joden laten we nu maar even rust, als kind werd me in mijn streng Christenlijke opvoeding bijgebracht dat het God’s uitverkoren volk was, daar had ik toen als kleine jongen mijn vraagtekens al bij, want wat was er dan mis met de Germanen.

  Maar dat durfde ik destijds natuurlijk niet te vragen:)

  @Jan, het houden van slaven is van alle tijden, het wordt zover ik weet ook door de Bijbel gerechtvaardigd, en daarop beriepen de handelaren zich ook, maar dat zal @Joost wel enigszins genuanceerder kunnen uitleggen.

  Je schrijft: Dan wordt de bijbel bijvoorbeeld geen ethische inspiratiebron, maar een wetboek van goed en slecht en een plichtenleer.

  Het één hoeft het ander toch niet uit te sluiten.

  Like

 17. joost Tibosch sr

  Jelle Zie 27/5 18.16 Egbert verduidelijkte jouw “onderwijzer uit Friesland” en ik reageerde, Moeilijk,hé?

  Like

 18. Jan

  @Jelle je reageert op mijn tekst: “men eist assimilatie, opgeven van de eigen identiteit”.

  Het is wat knullig geformuleerd. Ik dacht bij “men eist”, toen ik de zin schreef aan de huidige regering met zijn “inburgerings cursussen en het ritueel bij het verkrijgen van het nederlanderschap. De zero-tolerance houding volkomen omgekeerd aan de tolerante houding van 50 jaar geleden.

  De overeenkomst tussen “zuiver ras” en “assimilatie” in IN PRINCIPE. Het onderscheid tussen wereldlijk en religieus zie ik IN PRINCIPE ook niet. Het is wel ongewoon dat denken van mij, maar ik heb het over psychologische dominante archetypische krachten. Ik zie de productiviteit verhoging en winst maken ook als “een goddelijke drijfveer” in de mens. Alleen nomen we die god, de god van het geld: de Mammon. Maar dat is ook een echte god in deze zin. Die god is natuurlijk strijdig met de god Allah of JHWH. Maar ik bedoel dat echt zonder waarde oordeel, noch voor de een noch voor de ander..

  Het zijn de goden en demonen die de vloer van de ziel aan het dweilen zijn, zoals Egbert regelmatig ons verteld. Of ik heb het verkeerd vertaald? 🙂

  Een leuk verhaaltje uit mijn jeugd over de strijd van de christenen en de muzelmannen. De muzelmannen probeerde macht van Rome te breken via een tangbeweging vanuit de Balkan en Spanje. De leraar zei: toen zijn ze tegengehouden anders waren we nu hier in de richting van Mekka op onze knieën aan het bidden. Waarop enkele jongens in de klas zeiden, dat is geen groot verschil met hoe we ons nu als goede katholieken moeten gedragen. Als je niet beter weet is dat wat je gewend bent goed.

  Als je niet beter weet is het goed.
  Een boer zaaide vroeger om de mensen te voeden. Het is voor mij erg vreemd als je zegt dat hij met het zaaien speculeert op een hoge prijs van het graan. Als dat zo is komt het door de ontwikkeling van het godloze in de huidige maatschappij. De boer is ondernemer geworden en de melkrobots melken de koeien. De vroegere boer leeft en ademt in de natuur: dat is zijn god. De moderne boer leeft voor de winst op zijn investeringen het geld, de mammon, de god van de ondernemer tegenwoordig. Er is in principe geen verschil tussen de god als kracht in de mens. Maar het één is wel veel prettiger dan het andere, vind ik.

  Het zou handig zijn dat het idee van prof Van Acker van een basisinkomen, maar dan los van verplichtingen voor de ontvangers zou worden ingevoerd. Veel arbeid zou door robots kunnen worden overgenomen en veel ambtenaren en juristen zouden in de zon kunnen gaan genieten van het nietsdoen in plaats van schade aan te richten met zinloze wetten en verordeningen en te menen dat ze werken.

  Eigenlijk zouden we veel dienen te leren van de anarchistische Zigeuners. Maar ik denk dat velen me daarin niet zullen begrijpen. De zigeunerziel is de ziel die in de westerse mens verloren is gegaan in de ontheiligde Kafkaiaanse cultuur van dode rationele bureaucratie en overproductie.

  http://filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk217/vengo.html
  http://filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk191/gadjo.html
  http://kfa-filmbeschouwing.nl/pdf/filmboekje/filmgesprek.pdf Over de werking van filmbeelden.
  http://kfa-filmbeschouwing.nl/pdf/filmboekje/gadjo-dilo.pdf Tjeu v d Berk over de film Gadjo Dilo met zijn Jugeriaanse en numineuze inzichten.

  Daarom nogmaals als het mag, de beving van de ziel in de gevoelsmatige en spirituele effecten van machtspolitiek in dienst van discriminatie. De film Gadjo Dilo.

  Like

 19. Joost,
  weer eens geen idee waar je het over hebt.

  Waarom in net het laptopje aanzette, is omdat ik oud Frans eerste minister de Villepin op een France zender z’n gal hoorde spuwen over Trump.
  Niet de NATO solidariteit benadrukt, maar wel de twee procent niet halen.
  Beledigend voor de Europese leden, volgens De Villepin, en dan nu een Europees leger.

  Dat had ik al gevreesd, argumenten zoeken voor de Grote Heilstaat, die ons moet verdedigen tegen het land wat graag gas levert, maar van die gaslevering moeten we af, aldus Van Rompuy.
  We zien dus weer, naar mijn idee, dat waanideeën eerder regel, dan uitzondering zijn.

  Jan
  ‘men eist assimilatie, opgeven van de eigen identiteit’.
  Men eist niets, lijkt me, maar wie buiten een samenleving wil blijven, moet daar de gevolgen van accepteren, lijkt me.
  Beetje lastig geaccepteerd te worden in een samenleving, waar politieke wetten voor religieuze regels gaan, als je van mening bent dat het andersom moet zijn.

  Je ziet dat al aan het conflict D66 CU.

  Ik las dat net over het industrialiserende Polen, wat joodse handwerkers hun inkomen ontnam, fabrieksproducten waren goedkoper.
  Helaas, joden konden niet in fabrieken gaan werken, daar werd de Sabbath niet gerespecteerd.

  Niemand eiste assimilatie.

  Het is nu Ramadan, al in de 70er jaren legde een Nederlandse baas van een productiehal bij RSV me uit welke ramp dat was voor de productie, Moslims kwamen wel, maar voerden, begrijpelijk in vooral de zomer, niet veel uit.

  Like

 20. joost tibosch sr

  Jelle Koppig en nuchter lijkt me toch wat anders dan verwaand!? Of zelfs zo dom dat je geen levensgevaar meer ziet!?

  Like

 21. Jan

  De ruzie tussen mensen en mensengroepen is van psychologische aard. Of het nu Joden, moslims, christenen, Friezen, Hollanders, Limburgers of zigeuners zijn: het zijn dezelfde essentiële psychische groepsgevoelens waarbij een eigen groepsidentiteit in stand moet worden gehouden. Afwijkingen van elementen in de groep worden gecorrigeerd of uitgestoten of vermoord. Andere groepen dienen begrenst te worden.

  Het best kan je dit vergelijken met het lichaam van de mens en zijn organen. Bij orgaan transplantaties krijg je afstotingsverschijnselen. Bij biologische cellen is er een identiteit: levercellen horen niet in de nieren. In lymfe en de bloedbanen zijn vele grensposten en identiteitscontroles en soldaten.

  Onlangs is gebleken bij de zaaddokter dat hij zaad van verschillende donoren mengde. Dat werkte beter, al mocht het niet. Er zijn gespecialiseerde zaadcellen die strijden tegen andere zaadcellen: daardoor kan de beste het eitje bevruchten. Een nieuwe Leeuw in een groep bijt eerst alle welpjes met het dna van de vorige Leeuw dood.

  Het ligt dan voor de hand om groepen met een sterke identiteit en zelfbewustzijn, die te dichtbij komt of binnen het territorium, te discrimineren. Want onderscheid maken houdt de eigen groep “zuiver”. En het is nu eenmaal zo dat de Joden en Zigeuners een sterke identiteit hebben en tevens geen thuisland met grenzen hebben.

  Men eist dan tegenwoordig assimilatie. Het opgeven van de eigen identiteit. IN ESSENTIE is dat hetzelfde als de oproep tot het verkrijgen van een “zuiver ras”. Dan zoekt men verschillen. Ook als de ongelijkheid te groot wordt dan ontstaat jaloezie. Sommige Joden zijn TE goed in handel en worden rijk en machtig sommige zigeuners in stelen wat vergelijkbaar is met TE goed zijn in handel. Iedereen die eigen onafhankelijke gedachten hebben en een innerlijke structuur worden gezien als een gevaar, bijvoorbeeld motorbendes en vrijmetselaars.

  Dus ik snap Van Acker wel. Maar…. zijn uitspraak:
  ‘Het christendom en de Rechten van de Mens dicteren ons dat we voor de zwakkeren moeten zorgen. Die moraal is voortgekomen uit gevoelens van wrok’

  Geeft mijns inziens aan dat er een kleine vergissing zit in zijn denken met mogelijk zeer grote gevolgen. Dan kijk je met principes van het neodarwinisme naar spirituele waarden. Dat is levensgevaarlijk.

  Like

 22. Jan

  @Egbert je schrijft:
  “slavenhandel, die mensen hadden destijds niet echt het besef dat ze hiermee verkeerd bezig waren.”

  Toch niet voor alle slavenhandelaars. Ik heb ergens* gelezen dat voor de “rationeel christenen**” een theoloog moest uitzoeken of het wel ethisch was. Dat zegt al genoeg een legitimering zoeken en de verantwoordelijkheid afschuiven.

  ergens* ik ben niet zo goed in het onthouden zoals Jelle van titels, namen en jaartallen: helaas

  rationeel christenen**, hieronder versta ik hoofdzakelijk gereformeerden en protestanten en al die kerken en kerkjes die ontstaan zijn na de beeldenstorm. Diegene dus, die met de beelden ook de devotie en het immanente godsgevoel hebben weggegooid. Dan wordt de bijbel bijvoorbeeld geen ethische inspiratiebron, maar een wetboek van goed en slecht en een plichtenleer.

  Like

 23. Egbert,
  het onderwerp hier is waanideeën.
  Jij roept mij op het spel te doorzien, ik probeer jou het spel uit te leggen.
  Eén van ons moet dus een waanidee hebben.
  Jij denkt dat jij geen waanidee hebt, ik denk dat ik het niet heb.
  Waar jij je op baseert weet ik niet, ik baseer mij op honderden boeken, waar ik ondertussen een kleine twintig jaar mee bezig ben geweest.

  Ik lees net bij VK Opininie dat Von der Dunk, zeker geen domme man, Trump ook al niet geschikt acht voor politiek.
  Die mening is dan niet, zoals bij mij, gebaseerd op de vrees dat hij zal eindigen als Kennedy.
  Zoals geschreven, ben nog steeds heel blij met Trump, indien prof Laslo Maracs gelijk heeft, dat Trump inziet dat de VS ingrijpend van koers moet veranderen.

  Zo zie je dat het heel lastig is te onderscheiden tussen waanideeën en niet wanen.

  En nog steeds begrijp ik niet alles, ik lees nu Le Dernier des Justes, een roman over religieuze joden in Polen en Duitsland.
  Een zoon van de hoofdpersoon deed net een poging tot zelfmoord, 1938, vanwege letterlijk hondse behandeling op school, en op straat door SA mannen.
  Het is een roman, maar de teneur komt helemaal overeen met
  Ralph Giordano, ‘Die Bertinis’, Frankfurt a.M., 1982
  ook een roman, maar toch in belangrijke mate een autobiografie, over hoe een gezin met een joodse moeder, die niet eens naar de synagoge ging, en een van afkomst Italiaanse niet jood, ook meer dan honds werd behandeld.

  Hoop Le Dernier snel uit te hebben, om dan het commentaar van mw Kaufmann, een docent collega van de atheistische rabbi die Paul hier ten tonele voerde, te kunnen lezen.
  Mw Kaufmann vraagt al op pag 1 van de inleiding ‘waarom de jodenvervolgingen ?’.
  Daar denk ik nu over, las Mw Kaufmann dan nooit
  Ismar Schorsch, ‘Jewish Reactions to German Anti-Semitism, 1870 – 1914’, New York 1972,
  een boek geschreven door een jood, dus geen antisemiet,
  of
  Alexander Solschenizyn, ´Die russisch- jüdische Geschichte 1795- 1916, >> Zweihundert Jahre zusammen <<´, Moskau 2001, München 2002
  wel een antisemiet natuurlijk, hij heeft scherpe kritiek op asjkenazi joden.

  Maar naar mijn gebruikelijke arrogante mening, wat Schorsch en Solschenizyn schrijven wijkt niet veel van elkaar af.
  Ik vraag me dus af waar het waanidee vandaan komt van joden als 'eeuwig onschuldige slachtoffers', daarbij meteen aantekenend dat het christendom ladingen boter op het hoofd heeft door jodenhaat te prediken, ik vrees, weet dat wel zeker, van het begin van de jaartelling tot midden 19e eeuw, en op tenminste één Nederlandse school tot eind zestiger jaren vorige eeuw.

  Like

 24. @Jelle: Sinds Roosevelt voert de VS altijd wel ergens oorlog.

  Toch niet alleen Amerika.

  Permanente oorlogsdreiging is juist nodig om de vrede in stand te houden. Hoe paradoxaal het ook moge klinken. Doorzie het spel.

  Toenadering zoeken betreft compromissen sluiten, als het er echt op aan komt gaat iedere natie voor zijn eigen belang, Rusland en Amerika zijn in wezen bang voor elkaar.en dat is maar goed ook.

  Best mogelijk dat hij net zo eindigt als Kennedy. zeer zeker gezien hoe de politieke verhoudingen momenteel in de U.S. liggen.

  Ik waardeer zeer zeker niet dat we in Afrika destijds zo destructief bezig zijn geweest, maar probeer

  het wel een beetje te beschouwen in de cultuur en tijd die toentertijd heerste, dat geldt ook voor de

  slavenhandel, die mensen hadden destijds niet echt het besef dat ze hiermee verkeerd bezig waren.

  Like

 25. Jan

  64 reacties in twee dagen, Paul !!
  En dan ook nog met inhoudelijke argumenten over en weer, van zeer uiteenlopende uitgangspunten.
  Prachtige site, daar kunnen veel ruzie sites een voorbeeld aan nemen.

  Je schuwt ook geen controversiële zaken: fijn.

  Geliked door 2 people

 26. Egbert
  alleen de VS heeft een 800 of meer militaire bases rond de wereld.
  Het VS militaire budget is iets van meer dan de optelsom van alle andere militaire budgetten bij elkaar.
  Sinds Roosevelt voert de VS altijd wel ergens oorlog.

  En nu een Trump, die NATO niet koestert, en toenadering tot de Russen zoekt.
  Deep State, de oorlogsclub, tegen hem.
  Mijn vrees is dat hij eindigt als Kennedy.

  Is ‘geschikt voor politiek’ doorgaan op de oude oorlogsvoet ?

  Wat betreft Afrika, lees eens een paar boeken, zoals
  Jan Vansina, ‘The Children of Woot, A History of the Kuba Peoples’, 1978, Madison
  of
  Solly Zuckermann, ‘From Apes to Warlords, an autobiography, 1904- 46’, London 1988.

  Kan tot wat meer waardering leiden van wat wij daar vernietigden.

  Like

 27. @armandmaes: Moeten we niet eerst het begrip god vastleggen vóór we er over spreken?
  Is god het begin van alles?
  Is god gewoon het alles?
  Is god de geest in alles wat leeft?
  Is god …….

  Dat kan een ander nooit en te nimmer voor je invullen, daar moet je, wanneer je dat zou willen, zelf mee aan de slag.

  Zoals Sadhguru schreef: “If not knowing will tear you apart”, dus niet even zo uit de losse pols of aan de borreltafel,, God en natuur zijn synoniem of whatever.

  Like

 28. @Jelle: dat Trump bezig is met de meest ingrijpende wijziging van VS politiek ooit: stoppen met te proberen de wereld militair te beheersen.

  Er is geen enkel land dat militair gezien de wereld beheerst, er bestaat enkel een precaire balans die hopelijk nooit echt verstoord zal raken.

  Met Trump gaat het m.i. net zo aflopen als Nixon destijds, let maar eens op mijn woorden.
  Die man gaat zichzelf de das omdoen. Het is een goede zakenman , maar beslist niet geschikt voor de politiek.

  Je schrijft: Als bewijs voor hoge politieke ontwikkeling haal ik vaak aan hoe een Brits legertje met repeteergeweren en kanonnen met shrapnel, zwaar schroot, tot de laatste man de dood vond in een slag met krijgers alleen met speren en zo.

  Je duid waarschjijnlijk op de Anglo Zulu wars,( battle of Rorke’s drift), die de Zulu’s wonnen omdat ze zo overweldigend in aantal ware,.Tegen een dergelijke meerderheid red je het met de toen destijds modernere wapens ook niet meer.
  De Zulu’s hadden een feodaal systeem met een koning aan het hoofd die ze zowat aanbaden. Vandaar dat fanatisme..

  Met de slavenhandel werkte het vaak inderdaad ook op die manier.

  @Joost, ik ben ook 50% Fries hoor, dus verdomd stijfkoppig hoewel dat nu ook weer niet het monopoly van de Friezen is,, mijn vader was een Groninger, ook hele nuchtere mensen, ter illustratie, tijdens de strijd om Groningen in WW II gingen de Groningers gewoonweg op straat naar de gevechten staan kijken, i.p.v. dekking te zoeken, dat heeft heel wat onnodige burgerslachtoffers opgeleverd.

  Like

 29. Jan,
  ik slaag er helaas niet in je duidelijk te maken dat ook bij Moslims de natuur sterker is dan de leer, het rente verbod wordt keurig omzeild, zoals ook joden en christenen dat deden.
  Niemand is zo gek geld uit te lenen zonder vergoeding.

  Het begrip rente wordt onduidelijk gebruikt.
  Er zijn drie dingen:
  – iets in de toekomst is minder waard dan dat iets nu, dat is de echte rente, historisch iets van vier procent
  – opslag voor risico dat niet aan de verplichtingen wordt voldaan
  – vergoeding voor waardevermindering door inflatie.
  Deze drie elementen worden zelden goed onderscheiden.
  Het begrip rente voor een lening zou ik graag vervangen zien door iets als ‘leningsvergoeding’.
  Zo betaalde ik voor mijn hypotheek een procent of acht, leningsvergoeding, als ik me dat goed herinner.

  Moslimvrij.
  Als Moslims het joodse voorbeeld blijven volgen, niet assimileren, dan kon het inderdaad wel eens dezelfde kant op gaan.
  Moslims hebben (nog) niet het maatschappelijke, en internationale succes, wat joden hadden en hebben, maar als ze ook op dit punt het voorbeeld volgen, dan sluit ik herhaling niet uit.

  Like

 30. Jan

  Islamitisch bankieren of islamitisch financieren, soms ook wel halal bankieren genoemd, is een systeem van bankieren volgens de principes van de sharia, de islamitische wetgeving. Aangezien de islam geen vast leergezag kent, variëren de precieze regels van land tot land.

  In het algemeen gebiedt de sharia een zekere ethiek in handelspraktijken, vergelijkbaar met (maar verder gaand dan) de redelijkheid en billijkheid in het Nederlands recht. Zo verbiedt de sharia rente of riba. Ook is het vaak verboden om te handelen in financiële risico’s omdat die gezien worden als een vorm van gokken. Verder zal niet belegd mogen worden in verboden zaken, zoals casino’s, varkensvlees, alcohol, pornografie, etc. Maar eveneens is het niet toegestaan een contract te sluiten dat direct of indirect als onethisch kan worden gezien. Een typisch voorbeeld is short selling dat contractueel (los van eventuele effectenrechtelijke beperkingen) in principe een geldige overeenkomst vormt. Onder de sharia is dit echter niet toegestaan. Ook alle verboden zijn terug te voeren op dit algemene verbod op onethische contracten. Hierdoor kan islamitische bankieren gezien worden als een vorm van ethisch beleggen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en groen beleggen zich positioneren als een vorm van ethisch beleggen.

  uit de Wikipedia.

  Jelle:
  De hoogte van de inflatie hangt ook af van de hoogte van de rente. Dan krijg je automatisch duidelijker te zien, waar “afgeroomd” wordt. Dit renteloze systeem is inherent stabiel in tegenstelling tot het rente systeem. Ik vraag me af of er ergens in de bijbel iets over staat.

  Wat zou prof Juliaan van Acker van de sharia vinden?

  Like

 31. Jan

  Het boekje “Moslimvrij Europa” wordt naar me toegestuurd, zag ik net. Ik ben benieuwd of het zoiets is als een “Jodenvrij Duitstalnd”

  Like

 32. Jan

  Armand, volgens mij is god niet rationeel te duiden. Ik doe maar of hij alles is zowel de wereld als de innerlijke geest van de wereld. En ik meen dat daar eigenlijk geen echt verschil tussen is. Zoals (analogie) in essentie ijs en waterdamp hetzelfde zijn. OP die manier is hij zowel het begin als het midden en hei einde van alles dat steeds weer herhaald wordt als een draaimolen op de kermis.

  Ik ben het eens met @Valère De Brabandere dat alles is een zijnde. Alleen voeg ik daar nog bij het niet-zijnde bij om volledig te zijn. En ik ga uit van de notie dat de wetmatigheden eigenlijk in diepere zin de creativiteit is van god.

  Like

 33. Jan

  @jellevdwal je schrijft:
  “” Speculeren met en rente op geld wordt afgeschaft. ”
  Humor, rente is er de uitdrukking van dat iets in de toekomst minder waarde heeft dan datzelfde nu.”

  Dat is geen rente maar heet inflatie en de oorzaak daarvan is diefstal door de kapitalisten: geldhandelaren en overheden. Hun grootste angst is deflatie, als ze de “echte” economie helemaal uitgezogen hebben en alle bedrijvigheid tot stilstand komt. Daarna komt hyperinflatie en dan oorlog. zie de jaren 30

  De aanpak van het Griekse schulden probleem geeft aan dat ze van die crisis niets geleerd hebben. Ze onderhandelen steeds met Griekenland om geld te lenen om daarmee de rente op hun schulden te kunnen betalen. Dat zijn nu net de landen (Nederland en Duitsland) die schuldeiser zijn. Het beste is de rente op nul te zetten. Dan kan de Griekse “echte”economie groeien. Onderwijl zijn de grieken geen baas in eigen huis meer. De “sterke economische krachten” is een opgeblazen geldeconomie waar nu ongeveer 10x zoveel geld in omgaat als in de “echte” economie.

  De grote vertrouwenscrisis en ineenstorting van het gehele geldsysteem, onze laatste geldcrisis is afgewend doordat de burger moest betalen en bezuinigen. Wat is “bezuinigen”? Het is uitholling van de echte economie ten behoeve van het geld. Dat heeft vele zelfmoorden gekost van mensen die geen baan meer hadden en hun hypotheek niet meer konden betalen.

  In die westerse geldcrisis (ten onrechte economische crisis genoemd) zijn de banken overeind gebleven zonder hulp, die op de wetten van de Sharia (islamitisch recht) waren gebaseerd: geen rente en geen geldhandel.

  Je ziet hier dat de waarden en normen veel hoogstaander zijn dan het westerse recht (het Angelsaksische). Het westers geldsysteem is gebaseerd op het rationeel christelijke geloof waarbij het goddelijke is geïsoleerd in een transcendente hemel. Het is hypocriet: men spreekt over een god van liefde, maar met aanbid de mammon. Maar die goede god is tevens een dwangbuis van schuldgevoelens en hebzucht.

  Natuurlijk jelle, zullen de Islamieten ook wel eens stiekem alcohol drinken en iets wat lijkt op rente afspreken. Niemand is volmaakt zelfs de muzelmannen niet.

  Maar om rente toe te staan en speculeren in geld aan te moedigen, vanwege het feit dat er toch steeds mensen zijn die de regels overtreden is vergelijkbaar met het afschaffen van de straf op moorden, omdat er toch altijd wel gemoord wordt.

  Leve de sharia voor de bevolking die dat zelf wens en verlost wordt van de bommen van machtigen die uit zijn op verdeeldheid en onrust..

  Ik denk dat we het op veel punten wel eens zijn Jelle.

  Like

 34. Moeten we niet eerst het begrip god vastleggen vóór we er over spreken?
  Is god het begin van alles?
  Is god gewoon het alles?
  Is god de geest in alles wat leeft?
  Is god …….

  Like

 35. @Jan

  …” evolutie-involutie…; dat leidt tot zelfwording van de geest in de stof…”.
  – …of. E=mc2. verwordt tot. E=mc2=Psy, Psy , de eeuwige wetmatige en absolute ‘logos’ …Valere.

  Like

 36. joost tibosch sr

  Als onderwijzer uit Friesland krijg je, hoe lang het ook duurt, natuurlijk altijd gelijk?

  Like

 37. Egbert,
  In mijn inmiddels lange leven had ik heel vaak afwijkende ideeën, voor zo ver ik kan bedenken kreeg ik altijd gelijk, maar het duurde wel vaak heel lang.
  Ik denk dus nog steeds, maar de wens kan de vader van de gedachte zijn, dat Trump bezig is met de meest ingrijpende wijziging van VS politiek ooit: stoppen met te proberen de wereld militair te beheersen.

  Als hij dat inderdaad doet, dan pakt hij het uitstekend aan, zelfs zijn CNN tegenstanders hebben het niet door.
  Wat je bij CNN ziet, lijkt me, is hèt gevaar van propaganda, degenen die die propaganda maken geloven er zelf in.

  Ik zie overigens geen altruïsme of filantropie bij Trump, niet meer dan wat prof Laslo Maracs betoogt, inzien dat zo doorgaan de VS politiek en economisch ruïneert.

  Afrika, westerse kolonisatoren die belangstelling hadden voor de ontdekte gebieden waren de uitzondering.
  In N en Z Amerika ging het net zo.
  Vandaar dat er geen waardering was voor de Afrikaanse culturen, die inferieure wapens hadden, wel waren er ijzeren voorwerpen, niet veel, ijzererts is zeldzaam, maar salpeter voor kruit ontbrak helemaal.

  Als bewijs voor hoge politieke ontwikkeling haal ik vaak aan hoe een Brits legertje met repeteergeweren en kanonnen met shrapnel, zwaar schroot, tot de laatste man de dood vond in een slag met krijgers alleen met speren en zo.
  Om mensen zo ver te krijgen dat ze in grote aantallen hun levens geven, dat lijkt me alleen mogelijk bij een strakke politieke organisatie.

  Slaven beschikbaar krijgen in W Afrika, koud kunstje, één stamhoofd westerse wapens geven, dan moesten de anderen die ook hebben, dat kon alleen als ze hele dorpen weggaven aan de westerlingen.

  Like

 38. @Jelle: En Trump, word steeds hoopvoller over de man, lijkt me veel slimmer dan zijn tegenstanders in de gaten hebben.

  Intelligentie heeft natuurlijk ook vele gezichten. Ik vind zijn politieke strategie vrij transparant, als je maar over een klein beetje psychologische kennis beschikt begrijp je zijn truc’s die bij de massa aanslaan wel, maar denk je nu echt dat de wereld hier beter van gaat worden. Ook bestaat de kans wel degelijk, gezien de huidige ontwikkelingen, dat hij er voortijdig wordt uitgekieperd.
  Zo niet, denk ik persoonlijk eerder aan een scenario zoals WW III Starring Donald Trump.

  Boeken over de archeologie van Afrika was ik niet bekend mee, ik las de bevindingen van de eerste blanke ontdekkingsreizigers en wat die daar aantroffen. En daarmee begon tevens de winstgevende slavenhandel, waar voorheen de Arabische volken al mee bezig waren.

  @Zwerver: Terwijl je geen raketgeleerde hoeft te zijn om te begrijpen dat het COLLECTIEF er beter van wordt als we mondiaal ont-apen. Daar verwijst Juliaan van Acker naar.

  Maar dat is juist het probleem, ont-apen (wat een term overigens:)), gaat wars tegen onze eigen natuur in,
  want we beleven vaak ook veel plezier door juist in de huid van onze interne aap te kruipen
  Zo zijn we nu eenmaal genetisch gepredisponeerd. Maar af en toe moet je natuurlijk wel proberen wat weerwerk leveren. Het moet niet de spuigaten uit gaan lopen.

  Acker heeft als idealist gemakkelijk praten, maar theorie en praktijk. Mensen veranderen echt niet meer, vrees ik.

  Like

 39. Het genoemde boek over de archeologie van Afrika laat zien dat er helemaal geen technologische achterstand was.
  Dat zie je al zo aan de grandioze ruines van Zimbabwe.

  Like

 40. Jan
  ” Speculeren met en rente op geld wordt afgeschaft. ”
  Humor, rente is er de uitdrukking van dat iets in de toekomst minder waarde heeft dan datzelfde nu.
  Het renteverbod werkte dan ook nergens, werd altijd omzeild.
  En wat is speculeren ?
  Speculeert niet elke boer die zaait, op toekomstige prijzen ?
  Economics is common sense made difficult, maar er blijkt weinig common sense te zijn, bleek mij in mijn inmiddels lange leven.

  Like

 41. zwerver58

  @Egbert

  Wat we mondiaal hebben gezien is dat de best aangepasten zich het beste hebben gehandhaafd.
  Dat zegt niks over bijvoorbeeld de Afrikanen. Zij hadden een technologische achterstand. Voor hetzelfde geld hadden de Chinezen de wereld veroverd zoals de Europeanen hebben gedaan. Volgens mij is het aap-gehalte onder alle volkeren hoog. De kern is dus hoe we collectief ontsnappen aan het recht van de best aangepaste. Ideologie is ook al geen oplossing gebleken.

  Terwijl je geen raketgeleerde hoeft te zijn om te begrijpen dat het COLLECTIEF er beter van wordt als we mondiaal ont-apen. Daar verwijst Juliaan van Acker naar.

  Quote van Acker: We zijn geen aap meer als we alle aardse behoeften relativeren tot het levensnoodzakelijke en als we de territoriumstrijd met haar wreedheid en vernietiging opgeven. We zijn geen aap in zoverre we blijven zoeken naar contact met het immense.

  Maar de aap-mens kan niet denken in het collectief. En als ze het toch doet kom je uit op de collectiviteit van de Sovjets, waar het individu er met de pet naar gooit.

  Like

 42. Egbert,
  Afrika geen ontwikkeling !

  Jan Vansina, ‘Kingdoms of the savanna, A history of Central African states until the European occupation’, London 1966

  ‘The archaeology of Africa, Food, Metals and Towns’, ed. Shaw, Sinclair, Andah and Okpoko, London and New York 1993

  Richard F. Burton, ‘First Footsteps in East Africa’, 1856, 2000, Köln

  Steven Feierman, ‘The Shambaa Kingdom, A History’, 1974 Madison

  Ian Hernon, ‘Britain’s Forgotten Wars, Colonial Campaigns of the 19th Century’, 2003, 2007, Chalford – Stroud

  Walter Rodney, ‘How Europe Underdeveloped Africa’, London, 1983

  Wij verwoestten alles.

  En Trump, word steeds hoopvoller over de man, lijkt me veel slimmer dan zijn tegenstanders in de gaten hebben.

  Like

 43. Egbert
  hoe Europa de wereld ging beheersen, de ‘superieure’ beschaving:
  Felipe Fernández-Armesto, ‘Civilisations’, London, 2000
  Drie factoren worden genoemd:
  – de draairichting van de aarde
  – wat genoemd wordt de Grass Highway, van Mongolië tot de Vlaamse kust
  – de unieke Noordzee.
  Ik wil daar nog aan toevoegen: Brits ijzererts in de buurt van bossen, en in de buurt van steenkooL

  Like

 44. @Zwerver, je hebt grotendeels gelijk, dan rijst de vraag hoe het mogelijk was dat wij over een meer “geavanceerde beschaving” beschikten en wij daartoe in de gelegenheid waren andere volken uit te buiten en te overheersen, wat de Romeinen destijds ook al deden door bijna heel Europa te veroveren, dus wat speelt is altijd weer het het recht van de sterkste en/of slimste wat je maar wilt en dat schijnt toch ras gebonden te zijn, alsof bijv de bevolking in Afrika helemaal geen ontwikkelingsgang had door gemaakt, daar was helemaal niets veranderd toen de Europeanen, naar ik meende de Portugezen (Hendrik de Zeevaarder) er voor de eerste maal een voet aan wal staken, de kindersterfte is overigens in de ontwikkelingslanden ook zeer hoog, dat aapachtige heeft alles met testosteron te maken, waar dat hormoon wel allemaal niet verantwoordelijk voor is, het heeft in wezen de hele geschiedenis bepaald, kijk maar eens ter illustratie hiervan naar het Alfa mannetje dat nu de baas is in de U.S.

  Like

 45. Jan

  Een idealen en de aanpak van het geschetste probleem.

  Het gaat om de eigenheid van verschillende volkeren, culturen en religies. Dus we dienen die centraal te stellen. We schaffen de naties af en maken nieuwe grenzen voor de volkeren. De volken werken samen in de volkerenbond. Was ook al begin vorige eeuw geprobeerd. Maar helaas. Een goede opzet hiertoe is nu het idee van Freddy Heineken voor Europa: Eurotopia.

  Dan het anti mondiale ofwel positief gezegd: het isolationisme.
  In overeenstemming met de idealen van Van Acker wordt de subsidie op mondiale hobby’s afgeschaft. Volgens onze eigen cultuur en de god in het gelaat van de ander beginnen we dus met onszelf te verbeteren. Dus afbouwen van de ver weg vakantie cultuur.

  De grenzen gaan dus het eerst dicht voor toeristen en het vervoer van voedingsmiddelen en grondstoffen uit verre landen. Die uitbuiting wordt dus gestopt. Ook alle ontwikkelingshulp wordt gestopt, dat blijkt toch maar een neo-kolonisatie te zijn met multinationals die gesubsidieerd worden. Dan worden de defensielasten verminderd door de militaire aanwezigheid elders in de wereld af te bouwen. Bijvoorbeeld in oost europa, De zich Russisch voelende oost Europeanen mogen zelf kiezen hoe ze leven. De grenzen op grond van machtspolitiek van staten zijn dan al afgeschaft. We stoppen met IS bestrijden en het bombarderen van mensen ver weg. Dat is een van de belangrijkste oorzaak dat die mensen op de vlucht slaan.

  Schiphol en de Rotterdamse haven kunnen we dan sluiten. Dan leren we van de islam enkele grote idealen: het monetair systeem

  Speculeren met en rente op geld wordt afgeschaft. Hefboomfondsen en kapitaal uit de echte economie zuigers worden gewoon als dieven behandeld. Reclame wordt afgeschaft.

  Erg belangrijk is dat elk volk zijn eigen munt heeft. Hier is al goed over nagedacht zie http://www.credt.eu/
  Volkeren in overeenstemming met Eurotopia met een grootte van ongerveer 5 tot 10 millioen zielen hebben elke hun eigen munt.

  Dit zal na enige tijd ook wel weer spaak lopen, maar het is in ieder geval beter dan nu.

  Nu ik vraag me af of Juliaan van Acker dit een goede aanpak vindt en hoe hij dat gerealiseerd krijgt zonder macht of propaganda of populisme, maar alleen door zijn charisma, zijn uitstraling, en zijn geestelijke leiderschap.

  Ik zou het niet kunnen. Het lijkt me te hoog gegrepen. Of zou ik hem verkeerd begrepen hebben?

  Like

 46. zwerver58

  @Egbert
  Overbevolking zou te hanteren zijn, als overal op aarde hetzelfde voorzieningenniveau zou zijn als in Europa. Maar dat voorzieningenniveau in Europa is wel ten koste gegaan van andere landen welke we hebben uitgebuit. De concurrentiestrijd tussen Europa en de wereld is in het voordeel van Europa uitgevallen. Maar bijkomend nadeel is dat de verliezers in de derde wereld wonen en zich massaal voortplanten. Zou er een eerlijkere verdeling zijn geweest dan hadden we niet met zo’ n massale hoeveelheid mensen gezeten.

  En daarnaast is er om andere landen te overheersen ook nog een duur militair apparaat nodig.
  Leger is grotendeels weggegooid geld/werk.

  Evolutie in de zin van een ‘andere mens’ is mijn inziens niet meer zo aan de orde of van ondergeschikt belang. Maar ons aapachtig gedrag is wel een enorm probleem.

  Like

 47. @Zwerver: De wereld is zo klein geworden en de problemen zo groot dat we een nieuwe entiteit nodig hebben om tegen te concurreren. En die is er niet. De mensheid loopt klem in egoïsme…

  Ik weet niet of we verder maar door blijven evalueren, ik ben niet deskundig op dat terrein maar lees wel dat het een omstreden kwestie betreft.

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/131716-evolueert-de-mens-nog.html

  Wat ik wel heel goed begrijp is dat, wat Jelle ook al stelde, is dat het echte grote probleem op deze planeet de overbevolking betreft. Maar hoe pak je dat nu adequaat aan.

  Like

 48. @mnbo: Van Acker ziet alles vanuit een semifascistisch principe dat volstrekt niet op wetenschappelijke feiten is gebaseerd – precies wat we kunnen verwachten op een site als het bruinrechtse TPO.

  Exact en dan vervolgens te pretenderen dat dit alles op wetenschappelijk leest is geschoeid, de brutaliteit zeg.

  Like

 49. Jan

  @mnb0
  We zijn het tot mijn eigen verbazing eens in onze mening over de schrijfsels van Juliaan van Acker. Mooi zo.

  Maar wat betreft de evolutietheorie meen ik dat onze meningen uiteenlopen. Er is niet slechts één principe van de evolutietheorie. Binnen een bepaalde evolutietheorie lijkt me het evident dat er slechts één principe wordt gehanteerd. Ik heb de indruk dat je als een van de beste op de hoogte bent van het evolutionaire principe van een bepaalde tak van het neo-darwinisme, gezien je belezenheid en aantallen linkjes.

  Echter.

  Er zijn meerdere evolutie-theorieén. Die van het heelal met al zijn vele fysische vertakkingen uit aloude tijden* in het begin van de jaartelling, de middeleeuws, Newtoniaans, Mach tot en met die gebaseerd zijn op stringtheorie. Op biologisch vlak is Lamarck begonnen gevolgd door Darwin. En daar zijn weer heel veel variaties op gekomen met ook vervalsingen en ongeloof zoals ik begrepen heb de protoavis. Maar daar zal jij wel alles van weten.

  Je kent mijn esoterische letterlijke evolutie-involutie theorie waar ik het al vaak over heb gehad. Dat leidt tot zelfwording van de geest in de stof, je kan het ook een manifestatie noemen.

  Waar Juliaan van Acker het over heeft is volgens mij geïnspireerd op de evolutietheorie van Pierre Teilhard de Chardin. Daarom werd deze aimabele man de kerk uitgegooid.

  * weet je dat de evolutietheorie van het Hindoeïsme duizenden jaren geleden grote overeenkomsten vertoont met het ontstaan der soorten van het Darwinisme?

  Met vriendelijke groet van Jan

  Like

 50. mnb0

  En de tweede reactie (van onderen) bevestigt al dat ook reageerders op dit blog onkundig zijn tav de Evolutietheorie:

  “Dat komt omdat hij alles vanuit een evolutionair principe ziet.”
  Van Acker ziet helemaal niets vanuit enig evolutionair principe. Binnen tien jaar na Darwin’s Origin of Species publiceerde Pjotr Kropotkin (yup, de anarchist) de bevindingen van zijn Siberische onderzoekingen. Nergens vond hij individualisme a la Van Acker, overal vond hij samenwerking (door hem wederzijdse hulp genoemd).

  https://www.scientificamerican.com/article/the-prince-of-evolution-peter-kropotkin/
  http://www.slate.com/articles/health_and_science/human_evolution/2012/10/evolution_of_cooperation_russian_anarchist_prince_peter_kropotkin_and_the.html

  Van Acker ziet alles vanuit een semifascistisch principe dat volstrekt niet op wetenschappelijke feiten is gebaseerd – precies wat we kunnen verwachten op een site als het bruinrechtse TPO.

  Like

 51. mnb0

  Verslag van semifascistische propaganda?!
  “ander kwalijk gevolg van vooral de christelijke religie en de daaruit voortvloeiende ideologie van de Rechten van de Mens de nivellering is die in de samenleving is ontstaan.”
  Kwalijk?!
  “bijdragen aan de evolutie hogerop van de mensheid.”
  Voor de vele christenen met antipathie jegens de Evolutietheorie klinkt dit vast aannemelijk (Kroon van de Schepping). De Evolutietheorie kent helemaal geen “hogerop”, dus dit simpelweg holle prietpraat.
  Laat ik wat afstand nemen zodat ik controle verwerf op wat Van Acker schrijft. En dan zie ik dat hij prietpraat produceert, die de sociale natuur van de aapachtige Homo Sapiens ontkent en een strijd van allen tegen allen propageert, omdat iedereen controle dient te verwerven over iedereen.

  (Gemodereerd)

  Like

 52. Jan

  Na een nachtje slapen, weer een nieuwe dag. De zon schijnt mooi, de planten ademen. Er hangt vrede in de natuur.

  De vrede in de mens kunnen we niet zien, omdat we mens zijn. De vredige planten en dieren zullen zelf hun vrede niet zien omdat ze plant en dier zijn. Er heerst een verschrikkelijke oorlog tussen de plantjes en dieren. Vergiften, groeien in het levende lijf van een ander. De mensen beseffen het niet omdat ze menen dat de mens het enige wezen is dat een binnennatuur heeft. Het subject, het ik, de bezieling. Het is niet exclusief voor de mens. Dat is antropomorfisch denken. De gehele natuur leeft en is bezield. Ieder atoom denkt en is creatief op zijn manier. Maar met Descartes is er een onderscheid gekomen tussen geest en lichamelijkheid. Oorlog en vrede zijn goddelijk: deus sive natura. Goed en kwaad zijn illusies.

  Wat schrijft Juliaan?
  ‘In de grote leegte waarin we ons bevinden zijn we niet alleen. Er is de natuur, de fauna en de flora en er zijn vooral onze tijdgenoten met wie we dit alles delen. Het hoger menstype voelt zich één met alles en allen. In die verbondenheid worden we samen God.”

  De grote leegte is nu juist god: daarin zijn we allen samen één. Het besef daarvan is het sterkst bij de primitieve mens. God was, is en zal zijn. Hij “wordt” niet. Dat is uitsluitend kijken naar de uiterlijke vorm. Het “hoger menstype” is in de primitieve mens sterk aanwezig. In de zin van het eenheidsgevoel. Juliaan werkt (bewust of onbewust) naar mijn mening op ijdelheid van de intellectualistische mens. Die ziet zichzelf dan meteen een soort übermensch. En hij dient dan volgens het grote ideaal in actie te komen, om iets te realiseren. Zo zie je in de geschiedenis de gevolgen van idealen: de Übermensch als het goddelijk in elk mens volgens Nietzsche. Het spreekt aan omdat het een halve waarheid is.

  Carla je conclusie op 25 mei 2017 at 15:46 is mijns inziens juist. Je formuleert het voorzichtig maar ik maak het graag nog meer expliciet.
  De idealen van prof Juliaan van Acker zijn prachtig en mooi. Maar zijn voorstellen om het te realiseren gaan uit van het tegendeel: het is inconsequent.

  De basis is mijns inziens een (al of niet bewuste) morele inconsequentie. Niet met de woorden van het ideaal (het probleem is niet de Islam zelf) maar inconsequentie als volgt: het superieur achten van de “eigen” (christelijke) moraal. De tien geboden toepassen op moraal van anderen. (voorbeeld de Koerden) Ik ruik xenofobie. Maar dat lijkt me begrijpelijk als je je intensief met jeugdcriminaliteit en radicalisering bezig houdt. Je wordt dan al meteen aangesproken op je eigen innerlijke dierlijkheid. Een zwaar beroep lijkt me, met alle respect.

  Like

 53. zwerver58

  @Egbert

  In evolutionair opzicht kan je ook stellen dat Europa de laatste eeuwen uitermate succesvol is geweest. We hebben het gehele Amerikaanse continent in bezit genomen en de oorspronkelijke inwoners uitgemoord. Daar hebben we het niet bij gelaten, de rest van de wereld hebben we ook onderworpen. Eerst via kolonialisme en na WO2 via neokolonialisme.

  De evolutie loopt nog altijd door. Maar nu komen we als mensheid klem. De wereld is zo klein geworden en de problemen zo groot dat we een nieuwe entiteit nodig hebben om tegen te concurreren. En die is er niet. De mensheid loopt klem in egoïsme…

  Like

 54. zwerver58

  @Jan 26 MEI 2017 AT 00:26

  Daar zij we het ontzettend over eens. In ieder mens schuilt de aapachtige en de goddelijke mens.
  De goddelijke mens kan alleen herkent worden door de goddelijke mens in mij.
  Zo trekken we ons aan elkaar op. En in het goddelijke past geen veroordelingen.

  Maar wat blijft is dat grote hoeveelheden aapachtigen onze gehele planeet en mensheid trachten te vernietigen. In politiek opzicht heb ik daar natuurlijk ook zo mijn ideeën en opvattingen over. Europa moslimvrij maken hoort daar niet bij. Maar dat schrijft v Acker ook in het door mij aangehaalde artikel: It is not the Islam, stupid!

  Maar er rest niks dan niet-doen. Dus ook geen maffe idealen uitdragen. Ik meen dat de laatste grote ideologie, het communisme, iets van 100 miljoen doden heeft gekost. En de aapachtigen zitten nog gewoon in de desbetreffende landen.

  Like

 55. – …het enige absolute ‘zijn’ is dat van de eeuwige, wetmatige logica,, ,,waaraan alle zijn contingent is…; zodat de rede niet van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede verlaten is…; of…: E=mc2. wordt E=mc2=Psy, waar Psy staat voor dat enige absolute zijn een andere logos en andere god …

  Like

 56. Egbert,
  het mooie van de tegenwoordige tijd, waar vrijwel iedereen z’n gedachten kan spuien op internet is, dat je niet meer naar de kroeg hoeft om kroegpraat aan te horen.
  Ik kwam eigenlijk nooit in kroegen, geen idee wat ik daar moest.

  Het boek van Merlau-Ponty over taal leerde me dat taal twee functies heeft, communicatief, gevoelens overbrengen, en logisch, het laatste spreekt voor zich;
  De meeste mensen komen kennelijk niet verder dan de eerste functie, wat je ook ziet aan de hysterie over de balletjestrapperij.

  Het boek van Huizinga over de functie van spel in de maatschappij is nooit aangekomen, zal nu eens kijken of ik bij een andere boekhandel een exemplaar vind.
  Maar Christopher Lasch legt het al uit, gebrek aan avontuur in de huidige samenlevingen.

  Like

 57. Ik keek bij twee hier gegeven links.

  Bij één lees ik, Acker:
  ” Als de Europese moslims erin slagen vrede en welvaart in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te verwezenlijken, dan wordt de 21ste eeuw de beste eeuw die de mensheid ooit heeft gehad. ”

  Dan denk ik weer eens, wie is hier gek.
  Voorlopig denk ik nog dat ik het niet ben.
  Er is een systematische campagne aan de gang, grotendeels al geslaagd, het Midden Oosten en N Afrika te destabiliseren.
  Je moet alleen voldoende cynisch zijn om het door te hebben.

  Bij een andere link lees ik ‘Eichmann, de architect van de holocaust’.
  Dan hoef ik niet verder te lezen,
  Yitshaq Ben-Ami, ‘Years of wrath, Days of glory Memoirs from the Irgun’, New York, 1982
  Dit boek moet dan allemaal leugens zijn, hoe Eichmann samenwerkte met zionisten om Duitse joden via de Donau en Zwarte Zee naar Palestina te laten gaan.
  Het torpederen, of op een mijn lopen, als torpederen, dan de Britten de verdachten, van een schip met een 300 of 400 joden in de Zwarte Zee, allen verdronken, gebeurde natuurlijk ook nooit.

  Het is ontstellend welke onwetendheid er in de wereld is, en zo langzamerhand leg ik me er bij neer dat daar niets tegen te doen valt.
  Gister probeerde ik twee hooggeleerde terrorisme deskundigen uit te leggen dat het westen dat terrorisme zelf veroorzaakt.
  Zoals gebruikelijk, geen enkele reactie.
  Hoe ik dat moet interpreteren, ik weet het niet.
  Zijn ze niet in staat feiten onder ogen te zien, of begrijpen dat ze hun baantjes kwijt zijn als ze het doen ?
  Voor één geldt dat niet, je kunt in Nederland je pensioen (nog) niet kwijt raken.

  Ik vorder in Le Dernier des Justes, een joodse visie op joden in Europa.
  Buitengewoon boeiend, joden treft natuurlijk weer geen enkele schuld.
  Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de schuld volledig bij joden ligt, het christendom is heel veel te verwijten.
  Maar kennelijk is een enigszins afgewogen oordeel voor joden onmogelijk.
  Toch, een voorbehoud, het commentaar van mw Kaufmann op het boek moet ik nog lezen.

  Like

 58. @Jan:“als je kijkt naar de reacties op internetfora is er reden voor achterdocht: bij die reacties lijkt het alsof 40 procent van de bevolking zwakzinnig is, 40 procent psychopathisch en hooguit 20 procent is in staat rationele argumenten te geven.”

  Die indruk kan ik me ook niet aan onttrekken. Daar zit absoluut een kern van waarheid in, je gelooft je ogen soms niet met wat je allemaal zoal leest.

  Sylvana Simons (overigens ook wel een beetje een publiciteitsgeil vrouwtje) maar had hier toch wel terecht tegen geprotesteerd en zelf bereikt dat sommige vuilspuiters een veroordeling aan hun broek kregen.

  Jan schrijft: Bedenk dat het gemiddelde onderbuik gevoel van de massa (bewezen door wetenschappelijk onderzoek) nauwkeuriger en beter is dan de rationele mening van “deskundigen”.

  Om maar eens een dwarsstraat te noemen inzake het uiten van het gemiddelde onderbuikgevoel van de massa in betrekking tot de komst van asielzoekers, het ophangen van afgesneden varkenskoppen als protest hiertegen, zo kan ik nog wel wat voorbeelden aanhalen, je slaat hier echt de plank goed mis, het betreft slechts de uitingen van de dierlijke natuur in de mens, beschik je overigens ook over een bronvermelding van het door jou benoemde wetenschappelijke onderzoek, dat zou ik graag wel eens willen lezen of heb je dat zelf maar eens verzonnen:-).

  @Zwerver: De aapachtigen zijn bezig met geld macht, heersen, eigenbelang, angst, kortom met zaken welke tot gedeeldheid leiden. Hen veroordelen hoeft niet. Zij zijn horig aan hun dierlijke instincten voortkomend uit de evolutie.

  Dat ben ik met je eens, Freud stelde al dat alles wat mensen begeren, ambiëren terug te koppelen is naar de in hen diep gewortelde (onbewuste) angst voor de dood. Helaas hebben de aapachtigen (evolutionaire miskleunen?) het wel voor het zeggen en zouden tevens kunnen bewerkstelligen dat de mens zichzelf als soort vernietigt.

  Je schrijft: In het Niets zijn we allen gelijk.

  Daar heb je alweer een punt, maar dat is dan ook niet meer aan de orde, Niets is Niets.

  Misschien heeft Sadhguru wel gelijk met zijn uiteenzettingen over nothingness,, denk hierbij ook eens aan het citaat van Schopenhauer:

  “Geboren worden is een nodeloos storende episode in de gelukzalige rust van het niets”.

  Like

 59. Jan

  Ja zwerver, je hebt (waarschijnlijk) gelijk. Misschien vergis ik me.
  Maar in -iedereen- heerst de aap en god. Niet in de een wel en in de ander niet.
  (christelijk – moslim) Zoals Nietzsche schrijft:

  De mens (elk mens dus) is een koord gespannen tussen de übermensch en het dier.
  De massa kijkt toe hoe hij leuke sprongetjes maakt of valt. (of zoiets uit aldus sprach Zaratoestra)

  Dat geldt voor ieder mens. Ieder mens!! Het is mooi dat je het goddelijke ziet in de ogen van een zwakbegaafde. Ik heb eens een idioot (IQ<10) omhelst: dat was prachtig, ik voelde veel, ik leerde veel. Moeilijker is het om het goddelijke bij een geleerde professor te zien. Ik hoop dat je me begrijpt. Zeker om iemand te kennen via de taal en niet in directe aanwezigheid.

  Het gevaar bij de geleerden is, dat je het onderscheid tussen het dierlijke en het goddelijke niet zo makkelijk kan maken. Er zit teveel cultuur omheen, teveel begrijpelijke taal. En begrijpelijke taal is als spreken met dubbele tongen.

  Ik heb net het eind gezien van de film divergent. De redding van de mensheid zijn de buiten de kaste staande "uitgestotene" "afwijkenden".
  Daar kunnen zelfs de hindoes nog van leren met de kaste van de "onaanraakbare" (uitschot met de zwartste kleur). Het probleem in die film waren nu juist de kaste van de "geleerden' die het "systeem" dienden en rationeel de oplossing zo goed kende. De arrogante Brahmanen bij de hindoe's. Of de Schriftgeleerden de farizeeërs waar Jezus zo'n hekel aan had.

  Een soort van de wettenschrijvers uit het geslacht Donner die zoals de schaker Donner rationeel de juiste wetmatigheid in wetten en verordeningen weet te gieten. Daar (de betweterige belerende christelijke plichtenleer) was Nietzsche emotioneel zo enorm op tegen d8 ik) Niets ten nadele van de Donners als mens hoor. 🙂 hihi

  Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik keer terug op het woe wei: niks doen.

  (dat kan zeer gevaarlijk zijn hoor)(misschien wel het fanatisme van een gelovige ISIS strijder (niks doen is alles doen)

  Balkenende had het over waarden en normen. Ik vraag me af of van Acker de "waarde en normen" van de eerwraak op gelijke wijze beziet als de bakenendense christelijke Zeelandse eilands-waarde en normen. Ik dacht het niet. Wat dat betreft snap ik prof van Acker niet. Die gaat dacht ik ook uit van de christelijke normen en waarden en veroordeelt impliciet de waarde en normen van de Koerden. (klopt niet volgens mij hoor)(stemmingsmakerij). Maar misschien vergis ik me wel.

  Oordeel niet want met de maat waarmee gij meet enz enz. tja tja

  Like

 60. zwerver58

  @Jan

  Quote Juliaan van Acker : Het gebrek aan toekomstperspectief, de politieke hopeloosheid, de afwezigheid van instellingen die kunnen bemiddelen tussen de machthebbers en de onderklasse en het daarmee gepaard gaande gevoel van zinloosheid zijn er oorzaak van dat grote groepen jongeren een gevaarlijke vorm van verzet ontwikkelen.

  Dit geldt ook voor moslimjongeren in Europa waarvan velen zich niet kunnen integreren in de westerse hoog technologische samenleving, gebaseerd op individualisme, een kritische houding en persoonlijk initiatief. Dat geldt trouwens ook voor de ‘arme blanke man’ in Amerika die zijn woede uit door te stemmen op een volkstribuun. http://politiek.tpo.nl/2017/02/13/1878-en-1914-overspoelde-golf-terrorisme-europa/

  Volgens mij schildert hij Trump juist af als de leider van de aapachtigen. Evenals moslimjongeren.
  (en als ik het mis heb mag hij me verbeteren) En als ik op veel internetfora lees zijn de aapachtigen ook nooit ver weg. Van referenda heb ik mijn buik al vol sinds die 2 referenda die we gehad hebben.
  En wat Zwitserland betreft, dat land functioneert alleen omdat het een klein, neutraal land is. Bijvoorbeeld de VS kan zo niet functioneren. Daarnaast heeft Zw pas als een van de laatste landen vrouwenkiesrecht ingevoerd.

  Maar ik wil mij hier niet opwerpen als verdediger van Juliaan van Acker. Hij schrijft in ieder geval niet slaapverwekkend en zet de lezer ook op het verkeerde been. Ik word graag af en toe misleid.

  Quote Jan: Maar alleen al het onderscheid van mensen in aapachtigen en hogere betweters staat me tegen.

  Ik maak dat onderscheid ook. Er zijn mensen die hun dierlijke instincten volgen. (ik zag Trump vandaag een andere regeringsleider gewoon weg duwen) En er zijn mensen die het hogere zoeken.
  Het hogere menstype. (geen betweters, dat heeft de auteur ook niet geschreven)

  Maar onderscheid is wat anders dan verdeeldheid. Onderscheid is mentaal. Verdeeldheid is iets wat in mij wel/niet plaats kan vinden. Net zoals ongedeeldheid. Het hogere menstype laat zich leiden door ongedeeldheid. De aapachtigen zijn bezig met geld macht, heersen, eigenbelang, angst, kortom met zaken welke tot gedeeldheid leiden. Hen veroordelen hoeft niet. Zij zijn horig aan hun dierlijke instincten voortkomend uit de evolutie.

  Like

 61. Jan

  @Zwerver

  Ik weet niet of ik een andere Juliaan van Acker zie dan jij. Ik zei al dat ik het met in veel met hem eens ben. Maar, moeten wij blij zijn dat een liegende kapitalist die vrouwen vernederd, Trump, aangeprezen wordt als een grote leider? Een egoïstische kapitalist? Die de massa vernederd?

  Heb je de verwijzing van Carla gelezen?

  citaat van Juliaan:
  “als je kijkt naar de reacties op internetfora is er reden voor achterdocht: bij die reacties lijkt het alsof 40 procent van de bevolking zwakzinnig is, 40 procent psychopathisch en hooguit 20 procent is in staat rationele argumenten te geven.”
  Dat is slim beargumenteerd. Maar kijk eens naar de democratie in Zwitserland. Dat functioneert best goed met referenda. Bedenk dat het gemiddelde onderbuik gevoel van de massa (bewezen door wetenschappelijk onderzoek) nauwkeuriger en beter is dan de rationele mening van “deskundigen”.

  Het klinkt allemaal erg mooi. Maar ik voel intuïtief dat er iets vreemds is dat ik rationeel niet kan duiden: hij is niet consequent in zijn uitvoering overeenkomstig met de hoge idealen de beginselen die hij propageert.

  Je kan wel zeggen dat hij zich richt tot de aapachtigen in zijn taal. Maar alleen al het onderscheid van mensen in aapachtigen en hogere betweters staat me tegen.

  Ik ga ervan uit dat je god niet ziet in het gelaat van de ander: die is gewoonweg het goddelijke. Ik weet het niet zwerver. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn.

  Ik denk weer aan het verschil tussen Saruman en Gandalf. Gandalf zegt dat het juist de kleine dingen zijn die de wereld redden.

  En dan zie ik een overeenkomst met Tao: het zachte overwint het sterke: zoek de laagste plaats op zoals het water.

  Nu ik ga weer naar de TV kijken Net 5: dat is ook van toepassing hierop. De film Insurgent, hij staat nu in de wacht. leerzaam een kaste maatschappij met hoge idealen die tot een ware gevangenis leidt.

  Groet van jan.

  Like

 62. zwerver58

  @Jan. 25 MEI 2017 AT 19:39

  Lees jij een andere Juliaan van Acker dan ik? Hij slaat af en toe een rare toon aan (maar hé…Post online hè) Hij wil prikkelen, porren om andere mentale wegen in te slaan. Maar hij lijkt me niet zo’ n neofascist als Wilders en al dat andere gespuis wat er in de politiek rond zwerft. (men zwerft wat af)

  25 MEI 2017 AT 19:59

  Quote: Geinig gezegd. Richt je dan maar op het niet-zijn.

  Grapjas! Zijn en niet-zijn baren elkander en kunnen dus niet zonder elkander.

  Van Levinas heb ik nog nooit gehoord. Maar God in het gelaat van de ander zien zegt mij wel wat.
  God Ziet, Zwerver ziet en de dag dat ik de ziener in het gelaat van een ander zag verwarde mij dat.
  Ik zag dat de ander mij ook zag ‘zien’. En dat was nog niet alles, die ander zou als zwakbegaafd worden bestempeld. Maar ik zag ook de intelligentie die achter dat ‘zien’ schuil ging. Sinds die dag weet ik dat wat wij ‘intelligentie’ noemen , maar een zwak schijnsel is.

  Like

 63. Jan

  IN het stuk over Donald Trump schrijft Juliaan van Acker:

  “Met angst en beven reageren Europese politici op de uitspraak ‘America first‘ van de nieuwe Amerikaanse president. Deze slogan wordt in sommige media smalend vervolgd met ‘de rest kan stikken’. Maar in de nieuwe tijdgeest betekent ‘America first‘ iets heel anders: als we een sterke natie zijn dan kunnen we solidair zijn met de rest van de wereld.”

  (vet door Jan toegevoegd)

  Ik heb begrepen in een grondige politieke analyse dat Donald Trump heel goed beseft dat “Amerika first” helemaal niet de nieuwe tijdgeest is. Het is gebaseerd op een grondige filosofie van het fascisme uit de tijd van de nazi’s: “Duitsland” eerst. Ik vraag me nu af of Juliaan zich vergist heeft in de nieuwe tijdgeest die toch goed rationeel filosofisch in het verleden gefundeerd is.

  Het is dus zaak om mijn eerdere verwijzing naar dat artikel in Trouw in ghedachten te houden. De verlichting kan ook verduistering zijn: het denken is een schep mes, dat brood kan snijden maar ook kan doden.

  Dat is wat ik bedoel met het gevaar van idealen, Carla.

  Like

 64. Jan

  @Carla, heb je in die verwijzing ook gelezen wat professor Juliaan van Acker van Trump vindt en van het democratisch kiezersvolk? Hij heeft graag een “sterke leider”. Vreemd dat gij zult niet liegen (van o.a. de christelijke tien geboden die op school moeten worden geleerd) niet voor Trump hoeft te gelden.

  Zie dit in relatie tot de gedegen filosofische grond van het fascistisch denken.

  https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-denken-is-het-gevaarlijkste-instrument-dat-we-hebben-~ae34b885/

  Like

 65. Jan

  @Zwerver “En als we het over ondoorgrondelijkheid hebben: het eeuwige ‘zijn’ is voor mij ondoorgrondelijk.”

  Geinig gezegd. Richt je dan maar op het niet-zijn. 🙂

  Leuk ik lees net dat onze prof naar Levinas verwijst. Ik weet niks van die man, ik heb hem ontlopen met zijn: “ik zie god in het gelaat van de ander.” Brrrrr. Zeker de christelijke god die een antropomorfe onlogische optelling is van schepper, almachtig, goed, en nog meer van die zaken die logisch niet met elkaar te verenigen zijn. Maar naar aanleiding van onze prof zijn bevlogen verhaal ben ik een beetje gaan kijken wat die Levinas dacht. Toch niet zo dom, hij is tegen de ontologie, als ik het in de gauwigheid goed heb begrepen. Dus tegen het “zijnde’ als ideaal met moraal. Daarvoor in de plaats kwam dan “de ander”. Waarom geen solipsist vraag ik me af, geen zijnde maar dan ook maar helemaal niks.

  Like

 66. Jan

  @Carla citaat: ” Jan, ik krijg enorm de behoefte om iets te gaan zeggen over ‘ het goede van idealen ‘….. 😉

  Ja dat ligt ook zo voor de hand, over het goede van Idealen, daar heeft iedereen het altijd over. Vandaar dat er zoveel ruzie en oorlog is. De idealen van verschillende mensen/ families / stammen/ volkeren verschillen nogal.

  Dat is het probleem. Om dan om dit probleem op te lossen door iedereen naar het land van zijn voorvaderen te sturen zoals onze professor Juliaan van Acker wil. Dat lijkt me toch een rare gesimplificeerde oplossing. Dus alle afrikanen uit de V.S. terug naar Afrika? De zigeuners naar India, de Joden naar Palestina om daar in vrede te leven met de reeds aanwezigen. Och dat laatste hoeft niet, dat is al reeds besloten….

  Je ziet dat is dan een ideaal van Juliaan. Ik heb de indruk dat hij dat doet met goede bedoelingen ook nog. Maar je hebt gelijk Carla: het kan altijd nog slechter: mensen met slechte bedoelingen.

  Ooit wel eens een collecte aan de deur gehad voor een slecht doel ? Wij zijn van de firma “list en bedrog”, wilt u ons steunen?

  Ik bedoel maar. Beter een hele leugen dan een ideaal, verpakt in mooie woorden.

  Like

 67. zwerver58

  @Jan

  Dat Niets worden gaat al weer niets worden. De hooggestemde idealen en andere illusies vliegen ons al weer om de oren. Gelukkig is er nog wel het persoonlijke Niets zijn. Waar je bewust kunt zijn van de oneindigheid en het eeuwige ‘zijn’. In dat ‘zijn’ kom ik merkwaardigerwijs dan weer iedereen tegen. Aapachtigen, hoger ontwikkelden, in het eeuwige ‘zijn’ zijn we allen gelijk.

  En als we het over ondoorgrondelijkheid hebben: het eeuwige ‘zijn’ is voor mij ondoorgrondelijk.
  Ik weet dat degenen die mij ontvallen daar ‘zijn’ (niet-zijn) , maar dat is ook alles.

  Like

 68. Carla

  ….” Ik heb wel eens bij enkele vrijmetselaarsloges een lezing gehouden over “Het gevaar van idealen”….
  @ Jan, ik krijg enorm de behoefte om iets te gaan zeggen over ‘ het goede van idealen ‘…..;-)

  …..” Mijn leraar scheikunde eind vijftiger jaren legde het al uit ‘het is onmogelijk dat de rest van de wereld ooit zo gaat leven als wij nu’.
  @ Jelle, wanneer dát het streven zou zijn……spaar me. Wat zou er kunnen gebeuren wanneer de schoonheid van de verschillen wordt ontdekt?

  @ Joost, nee. Maak je geen zorgen. 😉

  Like

 69. Acker,
  het verhaal bij de eerste link kon ik lezen, bij de tweede moest ik weer eens registreren, wat ik zo weinig mogelijk doe.
  Helaas kon ik weinig tot niets bakken van het eerste verhaal.

  Like

 70. Joost,
  van mij mogen alle godsdiensten verdwijnen.
  Ben begonnen aan ‘Le Dernier des Justes’, een joods verhaal over het lijden van joden uit 1959.
  Dat dat lijden er was, dat lijdt geen twijfel.
  Wassermann schreef er ook over, 1921.
  Of dat lijden er zonder godsdiensten geweest was, zeer twijfelachtig.
  Ook hier, de katholieke kerk komt er niet goed vanaf.
  Boek leest gemakkelijk, daarna ga ik het commentaar van Mw Kaufmann daarop lezen.
  Ben zeer benieuwd, al in de inleiding vraagt ze ‘waarom dat lijden ?’.
  Ben van plan haar op die vraag te antwoorden, t.z.t.
  Zal wel niets uithalen, maar Friesland was ooit berucht vanwege de export van onderwijzers en politieagenten.

  Like

 71. joost tibosch sr

  Carla Laat je terwijl je met jouw beperkte vrije wil “uitbundig” bedenkt en probeert onze wereld/mensheid beter te maken niets wijsmaken door een Baudetfiguur die de islam wil opruimen noch door een mijstieke God Jan zonder beperkte menselijke vrij wil , strooiend met eastern Godexperience en door elkaar geklutste teksten van eerste christenen.

  Like

 72. Carla,
  ik vrees dat Gutmenschen als jij ons steeds verder in de problemen brengen.
  Wie een probleem wil oplossen moet beginnen met de feiten onder ogen te zien.
  Die feiten stemmen helaas niet vrolijk.
  Ze zijn niet zo moeilijk, de aarde is overbevolkt, het westen gebruikt het overgrote deel van wat die aarde ons oplevert.
  Mijn leraar scheikunde eind vijftiger jaren legde het al uit ‘het is onmogelijk dat de rest van de wereld ooit zo gaat leven als wij nu’.
  Vandaar het terrorisme, wat ons onze samenlevingen doet vernietigen.

  Like

 73. Jan

  @Carla
  Ik heb wel eens bij enkele vrijmetselaarsloges een lezing gehouden over “Het gevaar van idealen”.

  In idealen huist dezelfde onbekende kracht als tot uitdrukking komt in de georganiseerde wereldlijke religies. Het is een demonische kracht om iets met “maatregelen” of met macht tot stand te brengen. Daarbij speelt “belongingness” een rol: het intuïtieve gevoel een “eenheid” te zijn, echter helaas beperkt tot een kleine groep. Daarom voelt men zich geen eeuwigheidspelgrims zoals sommige zwervers en zigeuners; kosmopolieten. Maar men kiest voor de identiteit van de eigen groep: men IS moslim of christen of zoiets. Daardoor heb je “helden” aan de ene zijde en aan de andere zijde zijn dat “terroristen”. Elk mens is noch goed noch slecht maar beiden als je onderscheid wil maken tussen goed en slecht. Maar we hebben dat niet door, want we kennen ons goddelijk zelf niet die zich met dit wereldlijke schouwtoneel heeft geïdentificeerd. We zijn slechts creaturen van onszelf.

  De idealen lijken wel mooi. Maar het leven zelf onttrekt zich aan de beperkte denkbeelden van mensen. Ik merk dat er een onzichtbare intelligentie aanwezig is: noem het het lot, engelen, halfgoden of schikgodinnen. Er is geen goed en er is geen kwaad. Het leven heeft geen zin, daarin heeft hij gelijk. Speel het spel van het leven: goed en kwaad wisselen toch steeds om: “samsara” de eeuwige cyclus, mooi verteld in Prediker en te zien als het wiel van Shiva.

  Ik ben het in erg veel zaken eens met Juliaan van Acker, maar heeft een gevaarlijk ideaal. Het geeft weer een duwtje aan het wiel van het lot. Misschien dient er wel weer een oorlog te komen ik weet het niet. We zouden onszelf beter dienen te kennen: Mens ken uzelve.

  Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.

  Kijk daarvan raak ik nu ontroerd. Dat is universele wijsheid.

  Like

 74. Carla

  Wat je wellicht tegen zal komen is o.a. het volgende @ Jan:

  Waar gaat het om in deze 21ste eeuw:

  1. Dat niemand in de wereld honger lijdt en in mensonterende armoede moet leven

  2. Dat alle kinderen goed onderwijs kunnen volgen zodat ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien
  3. Dat onze natuur beschermd wordt voor de toekomstige generaties
  4. Dat alle mensen in vrijheid en verdraagzaamheid kunnen leven.

  En welke maatregelen stel ik voor om deze doelen te bereiken:

  1.Er wordt een maximaal inkomen vastgesteld. De overtollige rijkdom wordt bestemd voor het bestrijden van armoede en voor het onderwijs van kinderen.
  2. Armoedebestrijding en onderwijs krijgen prioriteit wat subsidiëring betreft op ruimtevaart, farmaceutisch onderzoek, wapenhandel en de waanzinnige kosten om oorlog te voeren. 
  3. Iedereen keert terug naar de landen waar zijn voorouders hebben gewoond, om daar de verantwoordelijkheid op te nemen voor de opbouw van die landen en de bloei van de eigen cultuur
  4.We kiezen voor een sobere levensstijl, gebaseerd op lokale economie, slechts het noodzakelijke kopen, toerisme in eigen land of naar buurlanden, alles wat schadelijk is voor het milieu zoveel mogelijk beperken, de auto slechts gebruiken bij dringende noodzaak, vliegverkeer drastisch beperken, …
  5. In elke buurt, wijk, stad en land ontstaan ’netwerken van solidariteit’, te beginnen met de eigen uitgebreide familie. In die netwerken wordt gratis dienst verleend, dat kan gaan om onderhoudsklussen, steun aan ouders en scholen bij de opvoeding van de kinderen, zorg voor zieken en ouderen,… Niemand is nog werkloos, dank zij deze netwerken.
  Dit alles staat verder uitgewerkt in mijn essays en op mijn website.

  De eerste 4 punten van verlangen, deel ik.

  De 5 punten van maatregelen……daarvan vraag ik mij af in hoeverre dit strookt met een ander verlangen van de heer van Acker, welke hij hierboven ook noemt: ” …… Niemand, mag bepalen hoe de mens zich moet gedragen, ook niet de hoogste religieuze of politieke instantie…..”

  Er klinkt in mij een lied:

  ‘ Er is maar één land……de wereld, er is maar één volk…..de mensheid.’

    

  Like

 75. Jan

  Zwerver je hebt gelijk. Jammer nu haal je de scherpe kantjes van mijn geschrijf af.

  Niets worden dat is best leuk. Soms hoop ik dat in de ochtend als ik weer met een dag moet beginnen. Niet dat ik depressief ben hoor: overdag ben ik gelukkig.

  NIETS ZIJN
  Daarom ben ik soms ook weer een overtuigd Shivaïst. Shiva is tenslotte “hij die niet is. 🙂 ” De vernietiger god.

  Hier zijn twee humoristische en aannemelijke filmpje over god als “nothingness” deel 1 en deel 2
  Van het ervaren van god.
  (het lijkt op de Nietsheid die Vol is, de ervaring van god door mester Eckhart, sunyata volgens prof Ulrich Libbrecht) Meister Eckhart zou ook wel door de inquisitie van Juliaan van Acker veroordeeld zijn… hij heeft een mytieke ervaring gehad. En die mystieke ervaringen zijn niet te vertrouwen schrijft hij ergens: alleen de ratio. (zou dat echt kloppen?)

  deel 1

  deel 2

  Like

 76. zwerver58

  @Jan

  De soefi’ s in Katwijk zijn geen moslims. Het is een mix van -ik meen- 6 religies.
  Ze noemen zich universele soefi’ s. Maar op de een of andere manier hebben ze er toch ook weer iets van een religie van gebakken. Ik kwam er niet uit met ze.

  Maar als we nu eens gaan streven om allemaal Niets te worden, misschien is dat wat?
  In het Niets zijn we allen gelijk.

  Maar ik zie mijn geest al weer dwalen, voor je het weet zijn er weer allerlei regels aan dat Niets verbonden en is het toch weer Iets.

  Like

 77. Jan

  Ik heb Moslimvrij Europa besteld. Ik ben benieuwt.

  Ik heb toch wel een aantal mooie diensten van de Soefie’s meegemaakt. Johan Witteveen heeft toch erg goed werk gedaan voor ons economisch denken geïnspireerd door de Islam. Dus de moslims zijn wat mij betreft een verrijking van spiritualiteit in onze armzalige christelijke consumptie cultuur

  Ik op geen miskoop. Ik werd naar een obscuur Duits verkoopbureau geleidt, amazon…. 🙂 Waarom geen bol com ? Ach dat zal Europees denken zijn… De Duitsers zijn geen vijand meer. 🙂

  Als je gelijk hebt Carla over die publicatie in The Post dan snap ik het niet.
  ” dat het christelijk onderwijs de jongeren opvoedt tot christenen, dat de Europese geschiedenis een hoofdvak wordt op school en dat de volwassenen de tradities, de voorschriften en de Tien Geboden met volle overtuiging nieuw leven inblazen…..”

  Een nieuwe christelijke inquisitie? Vrij zijn en toch een tien geboden Deontologie? Inconsequent heb ik zo de indruk.
  Ik wordt als overtuigt ketter (volgens de leer van Valentinus) hier erg bang van.

  Een verschrikkelijke verlichtingsperiode is uit het Griekse denken en het daardoor vergiftigde domme Christendom voortgekomen, waar de ratio de rede heeft verdrongen en op de troon ging zitten van de diepe wijsheid. (die ik nog wel in de mythen van het hindoeïsme tegenkom)

  Sorry, nu ben ik weer scherp.

  Like

 78. Carla

  ……” Niemand, zo vindt Van Acker, mag bepalen hoe de mens zich moet gedragen, ook niet de hoogste religieuze of politieke instantie…..”

  Oké!

  En tegelijk zegt hij: ( in een van bijdragen via ‘The Post’. )
  ” Humanisten, atheïsten en agnostici zijn hoofdzakelijk intellectuelen die alle spiritualiteit hebben verdreven. Zonder spiritualiteit mist de mens de kracht van een visie. Vanuit die hoek is daarom geen heil te verwachten. Alleen het christendom kan de westerse beschaving redden. Op voorwaarde dat de opvoeders met bijbelse verhalen onze kinderen inspireren, dat het christelijk onderwijs de jongeren opvoedt tot christenen, dat de Europese geschiedenis een hoofdvak wordt op school en dat de volwassenen de tradities, de voorschriften en de Tien Geboden met volle overtuiging nieuw leven inblazen…..”

  Beste heer van Acker, ik proef in uw bijdragen, ( ik wend mij even tot u, omdat ik zag dat u hier meeleest…..welkom….) ) waarin u zich uitspreekt over een breed spectrum van ons mens zijn nu, veel voelen dat het anders zou moeten dan dat het nu gaat met ons mensen en de wereld.

  Ik lees uw bevlogenheid en uw gerespecteerde zorg. U neemt echter geen blad voor de mond in uw wijze van uitdrukken. Uw goed recht. Maar of dát nu de manier is om uw lezers in beweging te krijgen…….ik vraag het mij af.

  Like

 79. Jan

  Hallo leuk Juliaan van Acker om je hier tegen te komen: een extremist. Een tweede Nietzsche zo te lezen: de man met de hamer.

  Welkom.

  We bezetten even snel het midden oosten en noord Afrika die moslims stellen toch niet zo veel voor. Uit het geweld zal de vrede wel ontstaan.

  Ik help het je hopen, maar ik meen dat geweld altijd meer geweld zal oproepen. Dat lijkt me ook zo’n natuurwet.

  Maar ik heb je geschriften niet diepgaand bestudeerd hoor… ik ken ze slechts enkele uren. 🙂

  Like

 80. zwerver58

  Juliaan van Acker komt misschien wat bot over. Maar dat is in the eye of the beholder. Oppervlakkig lijkt hij het over een hoger menstype te hebben welke ons op een vervelende wijze doet denken aan vernietigingskampen. Ik vermoed dat hij opzettelijk een stijl verkiest die een beetje bot over kan komen.

  De mens leeft in illusies en waandenkbeelden. En dan kom je al snel bij religie uit, want als ze ergens zijn te vinden is het daar wel. Maar ook buiten de religie leven veel mensen in illusies en waandenkbeelden. Hij ziet een vorm van evolutie. Er zijn nog veel aapachtigen onder de mensen en er zijn verder ontwikkelden. (= uitgerold) Dat is het hoger menstype waar hij over spreekt.

  Wie bekend is met het principe van oorzaak en gevolg, die weet ook dat het principe van oorzaak en gevolg nogal darwinistisch is. Wie het principe negeert heeft geen leuk leven. Niet aangepast aan de omgeving dus. De omgeving is je leven.

  Verder wijst hij op jezelf zijn. Dat lijkt mij correct. Het ‘weten’ bevind zich al in je, je moet het alleen even uitrollen. In zijn laatste alinea weet hij ook nog aardig God te omschrijven, hoewel dat natuurlijk helemaal niet kan voor het onbenoembare.

  Van zijn stijl zou ik me niet zo veel aan trekken. Het is TPO , daar moet je niet al te beschaafd zijn om de lezer te bereiken. Kennelijk wil hij juist de aapachtigen aanspreken;-)

  Geliked door 1 persoon

 81. Trouwe Lezeres

  Ik kan alleen maar zeggen dat Van Acker nogal ver van mij af staat wat zijn visie op het menselijk bestaan betreft.

  Om er maar een zinnetje uit te halen ‘‘Het christendom en de Rechten van de Mens dicteren ons dat we voor de zwakkeren moeten zorgen. Die moraal is voortgekomen uit gevoelens van wrok’……
  ‘Wrok’?

  Tjonge……

  Like

 82. joost tibosch sr

  En wat te denken van het eeuwenoude in evolutionaire groei meegekregen gezamenlijke menselijke geweten? Wat zich ook nu dan wel makkelijk laat sussen in bv consumptieve westerse welvaart, maar bij intens leven als bv deze dagen in Manchester ook nu niet het zwijgen laat opleggen? Dan schreeuwt dat menselijk geweten om gewetensvol maar al te moeizaam gezamenlijk gedrag voor een betere wereld en blijft gelovige en ongelovige mensen daarvoor met hun beperkte vrij wil ook keihard hun zij het beperkte verantwoording vragen.

  Like

 83. Jan

  van Acker schrijft:
  “Het christendom en de Rechten van de Mens dicteren ons dat we voor de zwakkeren moeten zorgen. Die moraal is voortgekomen uit gevoelens van wrok. De zwakkeren kunnen zich slechts tegen de sterkeren verdedigen door hun deugden als ondeugden te definiëren en hun zwakten als deugden: trots en vermetelheid zijn slecht; deemoed, medelijden en gehoorzaamheid zijn goed. De sterkeren beoordelen hierdoor zichzelf vanuit de positie van de zwakkeren. Dit gaat in tegen het belangrijkste evolutionair principe.”

  Hier heeft hij zowel gelijk als ongelijk.
  Dat komt omdat hij alles vanuit een evolutionair principe ziet. Volgens hem is God in wording, uit de “eenheid van een hoger menstype”, een extrapolatie naar de toekomst van de aapmens tot god.

  Daarbij ziet hij de moraal als een dwang van de (achterhaalde religies), moraal is slechts zoiets als groepsdwang van een apengroep. (dat ben ik in zeker opzicht met hem eens)

  Maar dat is een visie op een oppervlakte structuur van de religie. Daarbij ontkent hij dat de mens al reeds in den beginne goddelijk is. De moraal is dan wel een soort groepsdwang, maar er is nog iets anders: de diepe menselijk ethiek. Dat is een begrip dat het best met “Dharma” kan worden aangeduid.

  Het is de diepste overtuiging van elk mens dat hij zijn “geweten” dient te volgen, al is het tegen de moraal.

  Een voorbeeld: iemand die goed doet omdat het hem is geleerd door de dominee of priester volgt de moraal : Het is de “deontologie”: de plichtenleer.

  Maar iemand die doet doet omdat hij niet anders kan , vanwege het feit dat hij innerlijk dat zo voelt; zo’n mens staat boven de plichtenleer.

  Dat verschil maakt onze professor van Acker niet. Dat komt omdat hij uitgaat van citaat: “de grote leegte waarin we ons bevinden.”

  God ontstaat niet uit de blinde wetten van de evolutietheorie. God staat buiten de tijd en is zowel leegte als volte. (paradox)

  Like

 84. Jan

  INteressant zeg, Paul ! Vreemde man die Juliaan van Acker met extreme ideeën. Leerzaam als je verder kijkt wat hij allemaal denkt.

  Bedankt.

  Geliked door 1 persoon

 85. Jan

  Deze gedachten van emeritus hoogleraar jeugdcriminaliteit en radicalisering aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, Juliaan van Acker doen me denken aan de filosofie van een superieur ras. Het superieur ras dat beter is dan mensen met waandenkbeelden.

  Van Acker doet er goed aan om eens aan zelfreflectie te doen en te controleren in hoeverre hij zelf waandenkbeelden heeft.

  Bijvoorbeeld, lees ik:
  “Van Acker stelt dat noch van het christendom, noch van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens we verwachten kunnen dat ze bijdragen aan de evolutie hogerop van de mensheid.”

  Afschaffen dan maar die christenen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Doet me denken aan Nazi gedachten die uiteindelijk leiden tot afschaffen van de Joden, Zigeuners, Vrijmetselaars, gehandicapten. Op naar het zuivere ras: “een hoger menstype”

  eng eng eng

  Like

 86. Een professor radicalisering.
  Al weer een wetenschap, die gemaakt lijkt te zijn om onszelf zand in de ogen te strooien,
  Een wetenschap die in mijn ogen een illusie is, een waandenkbeeld.
  Gekker kun je het eigenlijk niet maken.

  Ik zag een stukje Pauw, waar twee hooggeleerden, één emeritus, het terrorisme bespraken, wat we er tegen kunnen doen.
  Het idee dat het westen dat terrorisme zelf veroorzaakt, zoals Anatol Lieven eind sept 2001 al in de Guardian schreef,en wat in 2004 de koning van Jordanië, een Saud van Arabië en Mucharraf van Pakistan, al tegen VS senator Hollings zeiden, dat idee is ondenkbaar.
  Toch legde Hollings in zijn afscheidsrede in dat jaar het de VS senaat uit.
  En zo gaan wij door van de westerse landen steeds meer politie staten te maken, voor onze veiligheid.

  Soms denk ik dat ik gek ben, maar de bovengenoemde namen laten we dan weer denken dat niet ik gek ben, maar een zeer groot deel van de westerse wereld.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.