Heeft God iets met het leven te maken?

20170412_Helmich3

‘Nieuw centrum onderzoekt oorsprong van leven en het universum’ kopt Science LinX van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het eerste deel van een serie artikelen over het Origins Center, een virtueel centrum waarin wetenschappers uit diverse disciplines samenwerken. Astrochemicus Frank Helmich zegt hierover:

Er ontstaan al allerlei nieuwe verbindingen. Zelf heb ik bijvoorbeeld al kennis gemaakt met onderzoekers van Levenswetenschappen hier in Groningen, zoals hoogleraar ecologie Han Olff en theoretisch bioloog Franjo Weissing.’ Als sterrenkundige, betrokken bij verschillende grote projecten zoals de infrarood ruimtetelescoop Herschel, komt Helmich doorgaans weinig biologen tegen. Maar vanwege zijn achtergrond in astrochemie en exoplaneten zijn er wel degelijk gemeenschappelijke interesses.’

Hoe is het leven op aarde ontstaan en hoe werkt evolutie?’ ‘Kunnen we een synthetische cel bouwen?’ ‘Is er leven op andere planeten?’ ‘Wat is de oorsprong, geschiedenis en toekomst van het universum?’ Dit zijn een paar van de vragen, grote vragen, die zijn ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda, een project dat in 2015 is gestart om er achter te komen wat de Nederlandse bevolking wil weten.

In 2015 mochten alle Nederlanders onderzoeksvragen voor wetenschappers bedenken. Veel van die vragen gingen over de oorsprong en ontwikkeling van het leven, van de aarde en van het universum. Die vragen zijn nu gebundeld in een onderzoekroute voor de Nationale Wetenschapsagenda. Astrochemicus Frank Helmich, die werkt bij SRON Ruimteonderzoek en het Kapteyn Instituut van de RUG, is de projectleider van deze route in de opstartfase.’

SchemaRoute4

Wat je niet verwacht is dat er ook gesproken wordt over de vraag of God iets te maken heeft met de oorsprong van het leven, zowel op aarde als in het heelal. Het Origins Center wil ook – zo meldt hun schema – buitenaards leven vinden, wellicht vinden ze dan God? Die kan, als Hij transcendent is, boven- of/en buitenaards zijn. De vraag of God er iets mee te maken heeft, wordt werkelijk gesteld bij het Origins Center. Echter, komen er dan (wetenschappelijke) antwoorden? Ik lees nergens of er een theoloog of filosoof aan het RUG-onderzoek naar de oorsprong van het universum meewerkt. Maar misschien komt het antwoord van iemand van Levenswetenschappen.

Het idee is dat die vragen is dat ze nieuwe onderzoeksprogramma’s gaan opleveren waarvoor de overheid extra geld beschikbaar zal stellen. De ruim elf duizend vragen zijn daarom gegroepeerd in 25 ‘onderzoekroutes’. Een daarvan, Route 4, kreeg als naam De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal. Deze route moet de hierboven genoemde vragen aanpakken en nog meer, waaronder de vraag of God er iets mee te maken heeft.’

Zie: Nieuw centrum onderzoekt oorsprong van leven en het universum

Illustraties: Origins Center

Er wordt ook een tweedaags symposium georganiseerd: ‘Fundamentals of Life in the Universe’, op 31 augustus en 1 september in Groningen.

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

65 Responses

 1. @Jelle: Het was een bijzondere man, als wees analfabeet, leerde als stroper in gevangenissen lezen en schrijven.

  Geweldig, zo kan het ook, zeker in die tijd, doet me denken aan de tijd toen ik nog een jochie was en mijn ouders een oude tuinman in dienst hadden die IJje Wijkstra nog persoonlijk had gekend, (dat was de man die destijds (in 1929) vier veldwachters had neergelegd) daar kreeg ik destijds heel wat verhalen over te horen, later verdiepte ik me er wat verder in en las ik dat deze Wijkstra actief de zeer ernstige sociale misstanden van destijds bestreed, autodidact was en dusdanig over een algemene ontwikkeling beschikte die het gemiddelde ver overschreed. Velen uit de zogenaamde lagere klassen waren trouwens ook nog analfabeet.
  Dat waren barre tijden.

  Like

 2. Tibosch
  waar we het dan over eens zijn is dat discussie tussen ons beiden niet mogelijk is.
  Verder, er is niets waar ik niet over twijfel, in de zin dat voortschrijdend inzicht overal kan bestaan.
  Dat neemt inderdaad niet weg dat ik mijn inzichten naar voren breng, naar de stand daarvan op dat moment.
  De nu waarschijnlijke verklaring van MH17 is een andere dan mijn vermoede, b.v., tot ik die verklaring las, leek het mij het meest waarschijnlijk dat MH17 door een Ukrainse jet was neergeschoten.
  Dat jij wilt bekeren, de gedachte is nog nooit bij me opgekomen.

  Like

 3. joost tibosch sr

  Vdewal Discussieren kun je alleen maar open minded. Mij zul je, zij het onterecht, blijvend verdenken van ouderwets bekeren; aan jouw gelijk over wat dan ook heb ik je nog nooit zien twijfelen. Met discussieren vraag je dus het onmogelijke! Zelfs een fatsoenlijk gesprek met voornamen lijkt al ondoenlijk..

  Like

 4. Eclect
  Hoop doet leven, maar ik zie niet hoe het ooit kan werken.
  Dan zou ons planeetje, naar mijn mening, eerst een culturele eenheid moeten worden.
  Dat zie ik niet gebeuren, en, zou het gebeuren, een vreselijk saaie boel, Huxley’s Brave New World.

  Like

 5. @Jellevdwal.

  Mijn verre voormoederen hadden een clan gesticht.
  Toen kwamen er dorpen. De clans gingen samen, leerden te delen.
  De dorpelingen bouwden steden.
  De rijkere steden versmolten met de armere steden en vormden provincies.
  De provincies konden samen binnen landsgrenzen.

  Ik ben blij, met al die delers die met elkaar een land hebben gevormd.
  Ik voel me net zo aangetrokken tot het delen met onze EU buren, als mijn clan voorouders met de andere clans.
  De wereld, mijn wereld, is nu eenmaal wat groter dan destijds.
  Mijn grote hoop is dat alle grenzen ooit zullen wegvallen en dat we wereldburger kunnen worden.
  Gezien de stappen die gezet zijn in ons verleden, zie ik dat wel gebeuren.
  Maar het kost tijd.
  Ik kan me zo indenken dat er ooit ook clan burgers waren die liever een grote muur om hun hutten groepje wilden bouwen, toch zijn we een land geworden.
  Ik heb dus goeie hoop. 🙂

  Like

 6. Tibosch
  na een nachtje slapen, jouw en mijn achtergronden zijn totaal verschillend.
  Dat wij die nooit op één lijn kunnen brengen, het zij zo.
  Maar wat ik toch jammer vind is dat er ook geen discussie mogelijk is.
  Ik heb het idee dat me jouw ideeën best kan indenken, het omgekeerde lijkt niet het geval te zijn.
  Dat ook mijn ideologie, sociaal democraat, betrekkelijk is, dat zie ik, meen ik.
  Het ieder voor zich kan ook.
  Het is alleen niet mijn keuze, ik wil zo’n maatschappij niet.
  Maar ook binnen de sociaal democraten zijn grote verschillen.
  Mijn solidariteit houdt niet echt op aan de grens van ons land, maar neemt daar toch sterk af.
  Wij, mijn voorgeslacht, hebben dit land opgebouwd.
  Het is aan anderen hun landen op te bouwen.
  Maar ook daar kan verschillend over gedacht worden, en dat is ook zo, de EU voorstanders, zoals Diederik Samsom roepen ‘solidariteit met de zuidelijke landen’, Mélenchon lijkt solidair te willen zijn met de hele wereld.

  Like

 7. Even nog een misverstand recht zetten, ik vind de bijbel zeer relevant.
  Zelfs de trans-Atlantische slavernij werd er mee verdedigd.
  Toch is het merkwaardige dat boeken met het meest invloed, bijbel, Koran, Das Kapital, Mein Kampf, nauwelijks ooit door iemand zijn gelezen.
  Ik las de hele bijbel, een Koran deelvertaling, heel Mein Kampf, geen doorkomen aan, maar Das Kapital legde ik, na 20 bl aan de kant, wartaal.

  Like

 8. Tibosch,
  jij bent niet de eerste, die meent, op grond van wat dan ook, dat argumenteren onnodig is.
  Ik geeft toe, ik stam uit een familie van eigenwijze mensen.
  Toch kreeg één daarvan tientallen patenten op z’n naam.
  De stamvader kreeg, toen hij in 1917 na 20 jaar de gemeenteraad verliet, in de afscheids toespraak van de burgemeester te horen ‘geen gemakkelijke man, maar altijd toegankelijk voor argumenten’.
  Het was een bijzondere man, als wees analfabeet, leerde als stroper in gevangenissen lezen en schrijven.

  Like

 9. joost tibosch sr

  Vdwal Heb al lang begrepen dat jij met je geweldige opleiding, enorme kennis van oud hebreeuws/koine grieks/bijbelse geschiedenis en enorme (selectieve) belezenheid bijbel sowieso irrelevant vind.

  Like

 10. Tibosch,
  mijn uitleg, op grond van de colleges van de hier genoemde atheistische rabbi, ben slecht in namen, en o.a. zijn collega prof Kaufmann, dat de Thora onvertaalbaar is, is kennelijk aan je voorbij gegaan.

  In hun visie zou een ‘vertaling’ er moeten uitzien als een stukje tekst op een pagina links, met dan alle mogelijke vertalingen rechts, aangezien vrijwel elk woord in het hebreeuws meerdere betekenissen heeft, en ook het plaatsen van een punt of een komma de betekenis van een stukje tekst grondig kan veranderen, tot aan compleet tegengesteld maken.

  Herinner me nog als voorbeeld de opwekking van Jezus aan de lamme, iets van ‘ga heen en neem je bed mee’, in de bijbel, maar die ook vertaald kan worden met ‘ga heen, en neem je lectuur mee’.

  Op de hbs kregen wij godsdienstles van aan dominee die uitlegde dat je op grond van de bijbel veel kunt betogen, maar ik weet nu dat je op grond van de Torah heel veel verschillende bijbels kunt maken.
  Thomas L Thomson’s interpretatie van het Adam en Eva verhaal is dan, ik beheers geen hebreeuws, waarschijnlijk een mogelijke.

  Je uitleg over de oerzee etc. doet me dan denken aan de uitleg van prof Kaufmann, dat de Torah niet veel meer was dan een kapstok voor rabbi’s om hun preek aan op te hangen, aangepast aan de werkelijkheid van toen.

  Zo geïnterpreteerd, wordt dan alle strijd over wat nu de juiste uitleg van de bijbel is, irrelevant.

  Like

 11. joost tibosch sr

  De “oerzee” doet denken aan onze tsunami, in het tweestromenland toen al al te bekend; de “oerwoestijn” doet denken aan de (in de nomadenwereld) tot op de dag van vandaag maar al te bekende droogte. Zo blijven de oude scheppingsverhalen maar al te actueel en blijven “oproepen” tot menselijke inzet in verzet tegen natuurkrachten(de oude natuurgoden)

  Like

 12. joost tibosch

  Vanderwal Ook creationisten en fundamentalisten kunnen hun oude bijbel niet zomaar snappen , maar alleen maar met moderne wetenschap over oude literatuur. Hoe gelovig men ook is of meent te zijn, de oude bijbel kan men nu slechts snappen met dat soort lezen. Anders maakt en gelooft men zijn eigen bijbel en niet de oude bijbel. Die oude (waardevolle) bijbel is namelijk geschreven door mensen uit die tijd met hun denken en hun taal.. en is “niet üit de hemel komen vallen”.

  Like

 13. Armandmaes
  mijn vage idee, heel lang geleden dat ik daarover las, klopt volgens het orakel wiki, magma wordt gevormd op relatief geringe diepte, is dan, maar het staat er niet expliciet, het gevolg van schuren van de aardschollen tectonische bewegingen.

  Magma develops within the mantle or crust when the temperature-pressure conditions favor the molten state. Magma rises toward the Earth’s surface when it is less dense than the surrounding rock and when a structural zone allows movement. Magma develops or collects in areas called magma chambers. Magma can remain in a chamber until it cools and crystallizes forming igneous rock, it erupts as a volcano, or moves into another magma chamber.

  Like

 14. Armandmaes,
  volgens dit boek begon het leven bij 52 graad celcius
  ⦁ Fred Hoyle, Sir, FRS, ‘Ice: A chilling scientific forecast of a new Ice Age’, 1981, 1982, Sevenoaks

  Like

 15. Egbert
  ik denk dat joden etc hier niet thuis hoort, kan niet laten op te merken dat Heydrich, als ik me goed herinner half joods was, en Milch een biologische joodse vader had.
  Hitler wist van het laatste.
  Milch is de man die, veel te laat, de Lutwaffe nog op orde probeerde te brengen.
  Hij bedacht de V1, overigens weer niet om Britten te vermoorden, maar om Duitsers te beschermen.
  NU ik daar veel van weet verbaas ik me er steeds weer over dat de mainstream history over WWII voornamelijk onzin is, en vaak het tegenovergestelde van de feiten.
  Over gehandicapte kinderen, biologisch Darwinisme was in, in die tijd, in de VS werd castratie toegepast op degenen die geen kinderen meer zouden moeten krijgen.
  En over de superioriteit van ras, Houston Chamberlain, broer van de 1938 man, schreef rond 1900 twee boeken over ras, de superioriteit van het blanke.
  Houston woonde in Duitsland.

  Like

 16. @Jelle, je had in die tijd ook genoeg Joden die zich als slechts Duitsers beschouwden en zich volledig distantieerden van hun Jood zijn. En natuurlijk weer de categorie die dit zeer afkeurenswaardig vond en zo ontstond er weer een spanningsveld.

  Tijdens WWII zaten er bij de Duitse marine ook genoeg zelfs hoge officieren van Joodse afkomst maar daar werd niet over gerept, die waren veel te belangrijk en moeilijk te vervangen.

  Germaanse geestelijke gehandicapte kinderen werden ook weggevoerd, het was gewoonweg een barbaars regime met een idioot als kanselier, trouwens ook in strategisch opzicht gezien het opstarten van een oorlog aan twee fronten, ik snap wel hoe het allemaal begonnen is met als kiem het Verdrag van Versailles, het is allemaal met elkaar verweven, maar desalniettemin, afijn de actuele situatie baart ook genoeg zorgen met een man als Trump als president en zijn recente aanvaring met Noord Korea.

  Tanksofware weet ik niets van, maar de drones zijn toch behoorlijk effectief gebleken dacht ik zo en hebben hun nut wel bewezen, oorlog voeren begint steeds meer op een computerspel te lijken.

  Wat er op het zijpaneel staat van Eric Corsius, over religie vind ik trouwens helemaal een aanfluiting, religieuzen hebben sneller last van een knagend geweten, wat een pretentie, alsof een niet gelovige daar geen last van zou kunnen hebben, hoeveel ellende hebben deze aanhangers van collectieve wanen (zoals Freud het benoemde) door de hele geschiedenis heen wel niet gegenereerd.

  Like

 17. Jelle, ik ben geen kernfysicus. Of de kernfusies voor de Big Bang of erna plaats gegrepen hebben kan ik ook niet bevestigen. Ik wou enkel zeggen dat op aarde aanvankelijk geen leven mogelijk was. Omstandigheden om leven mogelijk te maken zijn temperatuur , onder 50 °C, aanwezigheid van vocht, aanwezigheid van de grondstoffen om eiwitten en cellen te vormen nl koolstof, zuurstof, stikstof, waterstof en fosforn. Hoe uit die grondstoffen cellen ontstaan is een procedé dat nog niet uitgeklaard is.

  Like

 18. Egbert
  ik beweer nooit zomaar iets, of ik iets geloof, ook de vraag, er kan altijd voortschrijdend inzicht zijn.
  Maar na al de boeken die ik heb gelezen verwacht ik geen ingrijpende voortschrijdende inzichten meer.
  De waarheid is consistent.
  Churchill, ik wil je best uitleggen waar die ideeën vandaan komen, maar niet hier verder, off topic.
  Als Paul je e mail adres aan mij doorgeeft kan ik je inlichten.
  Er vochten inderdaad Duitse joden aan Duitse kant mee in WWI.
  Maar wat je niet schijnt te weten is de opkomst van anti semitisme vanaf 1870, de Duitse éénwording.
  Historici onderscheiden anti joods zijn, voor laten we zeggen midden 19e eeuw, en anti semitisme daarna, toen vele ‘joden’ (wat was nog een jood ?) niet meer geloofden.
  Een uiterst boeiend boek daarover is Jakob Wassermann, ‘MEIN WEG ALS DEUTSCHER UND ALS JUDE’, Berlin 1921.
  Gothisch schrift, meen ik;
  Het robots de baas worden, of dat ondenkbaar is weet ik niet, maar zo lang tank software er nog een uur over doet een vijand in een bos te herkennen, dat was al weer een aantal jaren geleden overigens, lijkt het me nog wel even te gaan duren.

  Like

 19. @Jelle: Churchill, er zijn mensen die van hem beweren dat hij de oorlog wilde, en voortzette, om aan de macht te komen en te blijven.

  Dat zou zo maar eens een complottheorie kunnen zijn:) Dat geloof je toch niet echt.

  Je schrijft: Wat me steeds bij joden opvalt, met een uitzondering die de regel bevestigt, de Israelische historicus Jacob Katz, is at er bij joden geen enkele zelf reflectie is,
  Hun eigen rol in het ontstaan van antisemitisme is met hen onbespreekbaar,

  Ze beperken zich slechts tot het kruipen in de slachtofferrol. Ook niet onterecht trouwens.
  Maar ik denk dan altijd weer aan de Rothschild dynastie met als credo: Wie betaalt die bepaalt.
  En de huidige politiek die Israël voorstaat, heb ik ook niet zoveel mee op.

  Toen Duitsland aan WW I deelnam speelde het Jood zijn toch ook geen enkele rol. Het Duits zijn stond voorop en de Joden als soldaten en (onder)officieren vochten gewoonweg mee in het Duitse leger. De Jodenvervolging was vaak tijdgebonden, al naar gelang de politieke omstandigheden en het toenmalig heersende culturele klimaat.

  Die Moskovitz voorspel ik verder geen woorden meer aan. Ik zou er wel iets meer over kunnen schrijven maar dat lijkt me niet wenselijk.

  Je schrijft: de fanaten hebben het dan over programma’s met leermogelijkheden

  Maar die leerprogramma’s kunnen je ook weer zo beperkt of uitgebreid maken als je zelf wil, die fanaten hebben steeds dwangmatig in hun hoofd dat we de door ons ontwikkelde A.I. op een gegeven moment niet meer onder controle hebben en ze de boel over nemen. Een soort van SF scenario dus
  Vraag maar eens aan Bert Morriën:). Die is er ook zo idolaat van.
  Maar daar kunnen ze op wachten totdat de kippen tanden krijgen.

  Like

 20. joost tibosch sr

  Het zal niemand verbazen dat ook oude scheppingsverhalen de werkelijkheid in verband brengen met goden/God, ook de twee bekende zo verschillende scheppingsverhalen in de bijbel.

  Gen 1 is een bewerking van een babylonisch scheppingsverhaal door joodse priesters. De natuurgoden,mn de grote babylonische Zonnegod zijn dan wel geschrapt: de zon is dan ook niet meer dan een “lamp aan het hemelgewelf”. Wel gebruiken joodse priesters dezelfde daar zo bekende beeldspraak van ‘inpoldering’ (hemelgewelf) in/van een dreigende oerzee.En laten hun God de wereld en manvrouw maken met de joodse werkweek(én rustdag!) met de oproep aan manvrouw om op eenzelfde manier ‘als God’ met hun werkweek en sabbat voor deze werkelijkheid te zorgen (en dat niet aan natuurgoden over te laten!)..

  Het onder vernoemde nomadenverhaal Gen 2-3 laat het lange tijd regenen op de oerwoestijn, die langzaam vruchtbaar wordt en God kleit dan tenslotte uit de vruchtbare rode oaseklei Adam en blaast hem zijn adem in Met zijn verwaandheid kan de vruchtbare mens ook Afar rul woestijnzand zijn.

  De totaal verschillende beeldspraak (en dan praten we niet eens over de vele scheppingsverhalen wereldwijd) laat al zien dat het literaire taal is en geen natuurwetenschappelijke. In dit geval spreekt de literaire oude vaktaal over “natte” (met oerzee) en “droge” (met oerwoestijn) scheppingsverhalen

  Like

 21. Armanmaes,
  ik ben aan het twijfelen geslagen over mijn vulkaan verhalen, die blijven gelden,denk ik voor de vulkanen op wat breuklijnen worden genoemd, er loopt er één dwars door Californië, er staat een kerncentrale boven, maar de magma bel onder Yellowtone is niet op een breuklijn, voor zo ver ik weet.
  Zal eens goochelen op supervulcano, een misleidend woord,dus.
  Ploft die, dat gaat op geologisch korte termijn gebeuren, dan zijn we allemaal dood.
  De kernfusie in de aarde theorie blijft voor mij hoogst dubieus.

  Egbert,
  Churchill, er zijn mensen die van hem beweren dat hij de oorlog wilde, en voortzette, om aan de macht te komen en te blijven.
  Zijn poging Rudolf Hess te laten omkomen in een vliegtuig crash mislukte, de 45 jaar oude Hess maakte in het donker z’n eerste parachute sprong.
  Met welk vredevoorstel Hess kwam mogen we nog steeds niet weten, midden 9Oer jaren verklaarde de Britse regering nog dat het openbaar maken een gevaar voor GB was.
  Het enige wat ik me daarbij kan voorstellen is dat Hess met heel redelijke voorstellen kwam.
  Was de GB Duitsland oorlog midden 1941 gestopt, dan zag de wereld er nu heel anders uit, en was veel ellende voorkomen.
  N Korea, één van de VS tovenaars leerlingen, het creëren daarvan is een VS specialiteit.
  GB was tegen inmenging in de Korea burgeroorlog.
  Peter Lowe, The Origins of the Korean War, London, 1986
  Ticu, hij is jood.
  Zoals vele joden ziet hij bij het woord nationalisme de eerste stenen voor gaskamers al weer gelegd worden.
  Ik ga daar geen discussie over beginnen, ligt uiterst gevoelig, ook strafrechtelijk.
  Wat me steeds bij joden opvalt, met een uitzondering die de regel bevestigt, de Israelische historicus Jacob Katz, is at er bij joden geen enkele zelf reflectie is, ondanks een boek als
  Ismar Schorsch, ‘Jewish Reactions to German Anti-Semitism, 1870 – 1914’, New York 1972.
  Hun eigen rol in het ontstaan van antisemitisme is met hen onbespreekbaar, ondanks een boek als het genoemde.
  Voor Alexander Solschenizyn, ´Die russisch- jüdische Geschichte 1795- 1916, >> Zweihundert Jahre zusammen <<´, Moskau 2001, München 2002 geldt hetzelfde.
  Rechtspraak, door toeval heb in een redelijk aantal rechters persoonlijk gekend, zes, ik telde even, zonder uitzondering bekwame, zeer integere, en objectieve mensen.
  De Moszkovicen, ik zag de film over het stel, daarbij rees voor mij toch de vraag in hoeverre de concentratie kamp ervaring van pa zijn denken en gedrag heeft beinvloed.
  Kan me een houding voorstellen 'als je ziet wat zij ons aandeden, waarom zouden wij netjes moeten zijn ?'.
  Dat neemt niet weg dat ik niet begrijp hoe iemand zo stom kan zijn voor een ritje in A'dam van drie kilometer iets van E 1500 in rekening te brengen.
  AI, inderdaad, er zijn alleen maar de programma's die mensen maken, maar, de fanaten hebben het dan over programma's met leermogelijkheden, ik weet daar te weinig van om dat te kunnen beoordelen.

  Like

 22. @Jelle: Churchill, de man van het gifgas in Damascus 1918, en de moordpartijen op Duitse burgers in WWII, ik hecht geen enkele waarde aan zijn uitspraken.

  Ik zie het niet allemaal zo zwart wit, machtige politici kregen en krijgen vroeg of laat onvermijdelijk toch te maken met bloed aan de handen.

  Wat met je nu met zo’n land als Noord-Korea. Die mensen zijn voor geen enkele reden vatbaar, van China trekken ze zich ook al niets meer aan.

  De meeste mensen hebben het veel te druk met hun werk, gezin om zich wat breder te oriënteren,
  die situatie ben ik ook wel mee bekend geweest, heb je veel tijd over, tja dan ga je meer lezen.

  Ticu schrijft goed, maar het is allemaal wel doordrenkt met paniek en angsthazerij, beetje overkill.
  Lees de aanhef eens boven de artikelen, veel over nobody’s, ik lees alleen de columns onder Wereld, de rest vind ik volstrekt onbeduidend.

  Uitspraken Churchill: The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.

  The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.

  Bram Moszkowicz was wel de personificatie die me aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse rechtsspraak heeft deed twijfelen,
  goed dat ze die paljas er definitief uit gekieperd hebben, maar ook rechtsspraak is en blijft nu eenmaal mensenwerk.

  Ik heb ook al meerdere malen aan zo’n A.I. fanaat uitgelegd dat A.I. slechts valt en staat bij de programmatuur die wij erin stoppen, maar daar valt niet tegenop te redeneren.
  We hebben natuurlijk al drones, robotsoldaten, maar die roepen ook niet halt!, maken geen morele afweging, waar dit gaat eindigen.

  Like

 23. joost tibosch sr

  Mnbo Ontstaansmythologieën of “scheppingsverhalen” gaan niet over het begin van de wereld (zelfs interesse daarvoor heeft men lang niet echt gehad!). Ze zijn beeldende beschrijving van menselijk leven in actualiteit tegen het veronderstelde decor van het begin van de mensheid. Adam=Elckerlyk= letterlijk “man van vruchtbare rode kleigrond” kan ‘ontaarden’ tot Afar= letterlijk stof=”mul woestijnzand”. Deze oude nomadenweergave van menselijk leven in Gen 2-3 blijft voor mij met al mijn moderne interessante (veel oppervlakkiger) natuurkundige kennis van het begin van de wereld een van de raakste beschrijvingen van (mijn) mensenleven. Dan moet je wel de nodige kennis van oude literatuur hebben..en die is nu eenmaal niet in natuurwetenschappen te vinden.

  Like

 24. Egbert
  dat heel veel mensen weinig weten, daar ben ik het met Ticu eens.
  Erger is nog, naar mijn mening, dat ook heel veel mensen niets willen weten, zodra dat afwijkt van gevestigde ideeën.
  Churchill, de man van het gifgas in Damascus 1918, en de moordpartijen op Duitse burgers in WWII, ik hecht geen enkele waarde aan zijn uitspraken.
  Baudet, ik heb een heel laag FvD lidno, heel blij dat er eindelijk wat intellect in de tweede kamer komt.
  Ik noemde Ticu vanwege diens vertrouwen in rechtspraak, terwijl Spinoza al uitlegde dat recht er alleen kan zijn als er macht is.
  Ik denk dat we dat nu dagelijks zien, macht gaat helaas boven recht.
  Mocht dit off topic zijn, ik meende toch te moeten reageren.
  Over het wonderbaarlijke nog even, er zijn kunstmatige intelligentie fanaten die menen dat hun creaties echt bestaan, en gevoelens hebben.

  Like

 25. @Jelle: ‘Om me heen slaan’, ik geef mijn meningen of inzichten, voor wat die waard zijn, of worden geacht.

  Je schermt met meningen en inzichten van anderen die je aanspreken, evenals het gegeven waarom filosofen zo vaak van mening verschillen, uiteindelijk lijkt me dat terug te koppelen naar voer voor psychologen.

  Ticu schrijft dat het volk dom is en je Henk en Ingrid maar op zijn kennis en intelligentie niveau zou moeten brengen, ik zou het woordje dom liever willen vervangen door onwetendheid, we zijn nu eenmaal niet allemaal afgestudeerd in filosofie en internationaal recht, over democratie als regeringsvorm had Churchill ook de nodige kritische uitspraken over gedaan, maar is er een beter alternatief.

  En wat een paniekvoetbal over de hersenspinsels van een onbeduidend baasje als Thierry Baudet,
  mijn vader zei vroeger altijd al tegen me, er wordt over van alles en nog wat eindeloos geouwehoerd en gesteggeld, maar in wezen gaat het erom wat er in de praktijk gaat gebeuren.

  Je schrijft: maar het kan zijn dat het een zeer gecompliceerde machine niet gegeven is zichzelf te begrijpen.

  Maar wel weer wonderbaarlijk dat we ons als zeer complexe bio-chemische machine bewust zijn van het feit dat we onszelf niet begrijpen.

  Like

 26. mnb0

  Nee, Armand, daar klopt niets van. De temperatuur in de Aardkern is om en nabij 6000 °C. De temperatuur waarbij kernfusie plaatsvindt ligt in de miljoenen °C.
  Als koude kernfusie al mogelijk is dan alleen mbv technieken die in de Aardkern niet terug te vinden is.
  De temperaturen kenmerken voor vulkaanuitbarstingen zijn nog veel lager – ongeveer 1000 °C.
  Dit is allemaal terug te vinden op Wikipedia (ik beveel de Engelse aan als het om natuurkunde gaat).

  Like

 27. mnb0

  ““Een cel bouwen” lost de grote levensvragen van het universum, zijn oorsprong en de vragen naar God niet op.”
  Klopt, JT. Voor de vraag naar de oorsprong van ons Universum moet je bij de natuurkunde zijn (en die geeft antwoorden veel en veel interessanter dan elke ontstaansmythologie) en voor vragen naar welke god dan ook bij geen enkele tak van wetenschap.
  Een cel bouwen is wel relevant voor de vraag naar de oorsprong van het Aards leven. Hier geldt weer hetzelfde: wetenschappelijke antwoorden zijn veel en veel interessanter dan alle ontstaansmythologiën bij elkaar.
  Een cel bouwen is wellicht nog te hoog gegrepen, maar ik hoop beslist nog te mogen meemaken dat biochemici leven doen ontstaan in een lab. Hoe het hier is weet ik niet, maar de onrust onder gelovigen elders op internet is hoogst amusant. Steeds meer van hen zien het immers ook aankomen en alweer komen comfortabele religieuze antwoorden op losse schroeven te staan. Nee, dat is geen argument tegen god; alleen een argument tegen de claim dat theologie en filosofie die grote levensvragen kan beantwoorden.

  Like

 28. mnb0

  “Ik lees nergens of er een theoloog of filosoof aan het RUG-onderzoek …..”
  Misschien omdat wetenschappelijk onderzoek meer omhelst dan nadenken alleen?

  “waaronder de vraag of God er iets mee te maken heft”
  Dit is hoogst merkwaardig, omdat deze wetenschappers waarschijnlijk ook wel weten dat wetenschap zich tot het onderzoek van onze natuurlijke werkelijkheid beperkt. Ik gok erop dat deze vraag door één van die Nederlanders is gesteld.

  Like

 29. Egbert,
  lees het boek zelf, daarna ben je wel of niet overtuigd.
  Ticu, hij schrijft zo nu en dan bij de bloggers, en bij Joop, afkomstig uit Roemenië, heeft hier filosofie gestudeerd.
  ‘Om me heen slaan’, ik geef mijn meningen of inzichten, voor wat die waard zijn, of worden geacht.
  Mysteries, ik zie ze niet, wel veel dingen die we nog niet weten, zoals of toch ‘wij’, ons bewustzijn, zelfstandig kan werken, dat daar causaliteit niet werkt.
  Ik geef helemaal toe dat ik ook in mijn visie op ons bewustzijn niet goed snap hoe dat werkt, maar het kan zijn dat het een zeer gecompliceerde machine niet gegeven is zichzelf te begrijpen.
  Het zal nog wel even duren voor de eventuele ‘hersen’werking van elk neuron wordt begrepen.

  Armandmaes
  Kernfusie in de aarde, nog nooit die theorie tegengekomen, ook strijdig met de ontstaans geschiedenis van ons zonnestelsel zoals ik die ken.
  Planeten daarvoor te klein, zon groot genoeg, hoewel, maar een zonnetje.

  Like

 30. @armandmaes: Egbert, maak je maar niet ongerust dat we alles zullen weten

  Wat zou dat nu met ongerust zijn te maken kunnen hebben:)

  Alles bestaat in wezen bij de gratie van je “in leven zijn”, dat is het belangrijkste en echte mysterie, al de gevoelens, gedachten, emoties die je brein (on)bewust in staat is te produceren en waar een ieder het zo druk mee heeft op zijn/haar eigen unieke wijze is in wezen maar bijzaak.
  Quiet the mind and the soul will speak.

  Geliked door 1 persoon

 31. Ik heb nav je post geprobeerd me voor te stellen hoe dat eruit zal zien, als het ultieme antwoord gevonden is.
  Een ultieme onbetwiste welles of nietes.

  Geloofsfanaten kunnen eindelijk tot rust komen, dat is fijn. Geen oorlogen en twisten meer hierover.

  Maar ook ; geen vragen meer, geen mysteries, geen zoektocht, geen zelfonderzoek.
  En als er een schepper wordt gevonden, dan ook een manier v communiceren met dit ‘wezen’,… als een orakel stromen alle antwoorden ons tegemoet voor de vraag zelfs bij ons opkwam.
  Daar zit ik dan; alles te snappen en alles te weten. Er is geen onderscheid meer, iedereen weet en denkt hetzelfde.
  We hebben elkaar helemaal niet meer nodig, om op weg te helpen, of te discussiëren, of om tot nieuwe inzichten te komen.
  Voortschrijdende kennis; ik vind het fantastisch.
  Ik kan helemaal in de wolken zijn van een mooi nieuw inzicht, of een mooie verwoording. Ik kan me terneergeslagen voelen door bepaalde uitlatingen.
  Maar waar zou ik zijn zonder die voortschrijdende kennis?
  Waarom zou ik dan nog bestaan?

  Like

 32. Egbert, maak je maar niet ongerust dat we alles zullen weten. Dat zal wel nooit gebeuren. Achter iedere nieuwe ontdekking van de wetenschappers stellen zich weer nieuwe vragen. De menselijke geest is te beperkt om alles te kunnen verklaren.

  Like

 33. Jelle, vulkanen ontstaan idd zoals je zegt. Stel dan daarbij de vraag waarom binnenin de aarde zeer hoge temperaturen heersen. Dat komt door de kernfusie binnen in ons aardbolletje. Die ontstaan door de zwaartekracht en dus de enorme drukken in de aarde. Dat die kernreacties via de aardscheuren een uitweg naar buiten zoeken in de vorm van vulkanen klopt ook.

  Like

 34. @Jelle, Ik zie filosofen dan ook als merkwaardige lieden, zoals Nietsche, een man beheerst door zijn realisatie dat zijn god niet bestaat, en problemen makers

  Dat betreft een persoonlijke mening van Russel die jou aanspreekt.

  Ben je zelf ook in staat het met valide argumentatie onderbouwen waarom je de filosofen en aanverwante stromingen welke ze uitdragen tot slechts probleemmakers reduceert, je slaat maar wat wild in het rond.

  Nog maar niet te spreken over jouw perceptie tussen macht en recht. Staat dat bij Joop?, zal ik eens nachecken. Wie is nu in vredesnaam Ticu.

  Je schrijft: Zou het ook een saaie boel vinden als we alles wisten

  Het zou ook een saaie boel zijn als we eeuwig zouden leven, dat is een dooddoener van hetzelfde stramien:).
  .

  Geliked door 1 persoon

 35. joost tibosch sr

  Vanderwal “..Ticu..JOOP..dat er alleen recht kan zijn als er macht is” En dát na Spinoza, met zijn Ethica, geboorte van het moderne humanisme en na Bertrand Russell, de verwoede pacifist, wiens naam nu nog doorleeft in het bekende “Russell-tribunaal”? Dat zij een (bijbelse) God niet kunnen plaatsen in hun ratio, betekent niet dat zij als humanist alleen menselijke macht kennen en geen weet hebben van menselijk recht en onrecht en menselijke mysteries!!

  Geliked door 1 persoon

 36. Jelle, het zijn idd dwarsliggers zoals Einstein die de wetenschap vooruit helpen. We stellen ook vast dat hoe meer we weten, hoe meer vragen ontstaan. Toch blijft wetenschap een zinvolle en aangename activiteit, zolang de wetenschappers elkaar niet de vliegen afsnoepen. Dat wetenschappers het al dan niet bestaan van een god nooit kunnen verklaren lijkt ook evident. We kunnen onmogelijk iets verklaren wat niet tot ons hersenmogelijkheden behoort.
  Als er een wezen bestaat dat aan de grondslag van alles ligt, dan is dat bovennatuurlijk en niet materieel. Dat steunt niet op wetenschap, enkel op logisch denken.

  Geliked door 1 persoon

 37. Nog even die stroomversnelling, twee van mijn favoriete wetenschappers, Penrose en Hoyle, zijn beide van mening dat de wetenschap stokt.
  Ze schrijven dat beide toe aan de kuddegeest, ook in de wetenschap, die doorbraken door dissidenten verhindert.
  Ik vrees dat we aan die kuddegeest, met als onderdeel peer review, ook de CO2 gekte te danken hebben.
  Die kuddegeest is dan weer het gevolg van heel gemakkelijke wereldwijde communicatie, zo discussieer ik nu op een VS forum, en lage vliegprijzen.
  De kuddegeesten hier in Nederland maken discussie vrijwel onmogelijk.

  Like

 38. Armandmaes,
  ik was er natuurlijk niet bij toen de aarde ontstond.
  Mijn beschrijving is gebaseerd op boeken van astrofysicus Fred Hoyle.
  Ik betwijfel ook of de aardkern gloeiend is.
  Op het gebied van vulkanen meen ik toch te weten dat die staan op plekken waar de aardschollen langs elkaar schuren, dat geeft bevingen, en hitte.
  Je kunt dat gewoon zien aan de plekken waar ze staan, zo bestaat Nieuw Zeeland uit twee aardschollen, die zijn daar ook ontdekt, je kunt gewoon in het landschap zien hoe de delen zich ten opzichte van elkaar verplaatsen.
  Wat er ‘verklaard’ is aan DNA vraag ik me af.
  Van de mooie verhalen van Bill Clinton hoe het project vele ziekten zou oplossen is nog niet veel terecht gekomen.
  Wat RNA doet is nog steeds een raadsel.
  Dat is eigenlijk ook het leuke van wetenschap, elke keer dat we meer weten is er ook weer meer wat we niet weten.
  Zoals ik eerder schreef, er is een proef gedaan met muizen die aantoonde dat ervaringen worden overgebracht door sperma, dus daarin werd opgeslagen.
  Ik denk dat geen mens weet hoe.

  Geliked door 1 persoon

 39. Jelle, ik kan je volledig bijtreden als je zegt dat we nooit alles kunnen verklaren, maar de wetenschap zit, samen met onze technische mogelijkheden, in een stroomversnelling.
  Natuurlijk is geldgewin een enorme drijfveer. Zie de evolutie van bv de gsm.
  De kennis van het DNA wordt nu steeds meer gebruikt in de landbouw om de productie te verhogen.
  De verklaring van leven geeft geen geldgewin. Daarom wordt daar weinig onderzoek lees geld aan besteed.

  Like

 40. Joost, ik ben ervan overtuigd dat het ontstaan van leven ooit in kaart wordt gebracht. Ieder moment worden miljarden keren nieuw leven gevormd bij levende wezens. De constructie van DNA is ook nog maar enkele tientallen jaren verklaard.

  Like

 41. Jelle, dat de aarde, aanvankelijk, een gloeiende bol was lijkt mij evident om volgende redenen:
  1. De kern is nog steeds gloeiend heet.
  2. De aarde is een planeet van de zon. Doordat de zon veel groter is koelt die ook trager af en is daarom nog steeds gloeiend.
  3. Binnenin de aarde grijpt nog steeds kernfusie plaats. Die veroorzaken nog steeds vulkaanuitbarstingen.

  Like

 42. Egbert
  al in de 60er jaren las Ik Bertrand Russell History of Western Philosophy, een boek wat, als je het noemt, de haat van elke filosoof oproept, zo bleek mij diverse keren.
  Russell, zelf filosoof, fileert alle filosofen.
  Ik zie filosofen dan ook als merkwaardige lieden, zoals Nietsche, een man beheerst door zijn realisatie dat zijn god niet bestaat, en problemen makers.
  De auteur van het artikel wat je noemt reken ik tot de laatste categorie.

  Spinoza zie ik anders, hij begreep, wat velen tegenwoordig niet begrijpen, zoals Ticu, die ook bij de bloggers schrijft, en bij JOOP, dat er alleen recht kan zijn als er macht is.
  Het malle idee nu dat rechters toezicht zouden kunnen houden op politici, hij zag toen al dat dat onzin was.

  Ik zie dus geen mysteries, ook geen wetenschappelijke, er zijn gewoon dingen die we nog niet weten, of doorgronden, en inderdaad, dat kan best eens eeuwig zo blijven.
  Zou het ook een saaie boel vinden als we alles wisten.

  Like

 43. @Joost: Denken dat mensen dat mysterie van het leven steeds verder met hun steeds nieuwe mogelijkheden wel eens op zullen lossen blijkt steeds naïever en pedanter!

  Dat lijkt mij ook, de sleutel van de ongelofelijke complexe werkelijkheid zullen we nooit vinden,
  in de wetenschap doemt na elk opgelost probleem zich weer een complexer mysterie aan, het is een begin zonder eind, fysica wordt tegenwoordig nog slechts in wiskundige modellen beschreven.
  Let wel, ik ben niet antiwetenschap. Verklaringsdrift lijkt me ook biologisch ingebakken in de mens.
  Anders liepen we nu nog rond met een knots en maakten de vrouwen het gezellig in de grot:) wat ze nog steeds, evolutionair ingebakken.
  Zoals een Islamitische vriend eens tegen me zei, de man bouwt een huis, maar de vrouw zorgt voor een thuis.

  @Jelle: Je ziet het mysterie van je bestaan of je ziet het niet. Het is maar net vanuit welke invalshoek je er naar kijkt.

  http://www.peterdebruin.net/het_mysterie_van_bestaan.htm

  Like

 44. Tibosch
  het is je goed recht mysteries te zien.
  Het zal wel een mysterie voor jou zijn dat ik geen mysterie zie.
  Alleen dingen die we nog niet begrijpen, of weten.
  Wel is voor mij een mysterie waarom jij een mysterie ziet.

  Like

 45. joost tibosch sr

  Egbert Of je nu gelooft of niet, het leven is sowieso een mysterie, waarin mensen stamelend met menselijke woorden en beelden (ook bv “God”) hun weg en zin zoeken. (Verder) inzicht in makro- en mikrokosmos maakt met alle nieuwe menselijke mogelijkheden dat mysterie niet kleiner. Denken dat mensen dat mysterie van het leven steeds verder met hun steeds nieuwe mogelijkheden wel eens op zullen lossen blijkt steeds naïever en pedanter!

  Geliked door 1 persoon

 46. armandmaes
  Leven begint in het steenkoude heelal.
  Er zijn nu voldoende aanwijzingen dat gecompliceerde koolwaterstoffen daar gevormd worden.
  Het was een theorie van Hoyle, Japans onderzoek aan komeetstof lijkt het te hebben bevestigd, maar ook onderzoek aan Philea, het ijskoude, minus 273 graden, steenbrok.
  Vermoed wordt dat straling in het heelal, vooral ultraviolet, een belangrijke rol speelt.
  Het begin van de aarde was een stofwolk, die bevatte dan al het begin van leven.
  Voor zo ver ik weet was er nooit een gloeiende bol, die zou dan ook het leven vernietigd hebben.
  De stofwolk balde samen, daaraan kunnen we nu nog olie en gas te danken hebben, de lichtere elementen komen naar boven, als dat zo is zijn olie en gas praktisch onuitputtelijk.
  Kernfusie is de aarde, nooit van gehoord, ik denk dat de aarde stofwolk daar veel te klein voor was om de vereiste temperatuur en druk te leveren voor fusie.
  Temperatuur, de aarde zou begonnen zijn met een 52 graden atmosfeer, vrijwel alleen CO2.
  Het broeikasgas, daaraan zie je dan meteen de huidige CO2 gekte.
  Blauwzuuralgen namen de CO2 op, de temperatuur daalde, die opname is dan de steenkoolvoorraden, we moeten nog gigantische voorraden hebben.
  Toen de temperatuur daalde begonnen ook de ijstijden.

  Like

 47. Toen de aarde ontstond, was dat een gloeiende bol. Vulkaanuitbarstingen waren schering en inslag. Door interne kernfusie en vorming van elementen, zwaarder dan ijzer, die energie opnamen en door afkoeling in de koude omgeving van de ruimte kreeg men uiteindelijk een atmosfeer onder de 50 ° C. In die atmosfeer waren waterstof en zuurstof aanwezig die gigantische regenbuien lieten ontstaan. Van dat ogenblik kon leven ontstaan. Er was geen tovenaar die daar voor verantwoordelijk was. Water, zuurstof, koolsof, stikstof en fosfor zijn de basisgronstoffen die nodig zijn om levende cellen te vormen. Het procedé van grondstoffen tot cellen is nog niet in kaart gebracht. Toch gebeurt dat proces ieder ogenblik miljarden keren als nieuw leven gevormd wordt bij levende wezens die nageslacht krijgen.
  Als we een god als tovenaar van leven zoeken, zullen we hem/haar daar niet vinden.
  Naar mijn bescheiden mening kunnen wij, als mens, een god (als die bestaat) bovennatuurlijk moet zijn, gewoonweg nooit vinden.

  Like

 48. Joost, de wetenschappers hebben moleculen ontwikkeld om ziekten te genezen. Dat zijn geen levende cellen. Levende cellen hebben een DNA, moleculen niet.

  Like

 49. ” de grote levensvragen van het universum, zijn oorsprong en de vragen naar God niet op.”
  Ik ben een nieuwsgierig mens, wat zijn die grote levensvragen ?

  Dank zij niet goed kijken kwam ik in het bezit van:
  Jacques Merlau-Ponty and Bruno Morando, ‘The Rebirth of Cosmology’, 1971, 1976, New York.

  Het leverde twee inzichten op:
  1- ik begrijp eindelijk waarom ik de redeneringen van Einstein nooit begreep, zijn stelling dat inertie en zwaartekracht hetzelfde zijn,omdat je in bepaalde omstandigheden die twee fenomenen niet van elkaar kunt onderscheiden, wat op zich waar is, maar naar mijn eigengereide mening de gelijkstelling niet bewijst
  2 dat het mogelijk is dat de zwakke krachten electriciteit en magnetisme toch over grote afstanden iets doen.

  In tegenstelling dus tot Einstein ben ik dan van mening dat iemand in een ruimtestation niet gewichtloos is, maar in een toestand van voortdurende vrije val verkeert.

  Grote levensvragen kwam ik niet tegen.

  Ik zal zo eens beginnen aan het boek van de Merlau-Ponty die Tibosch bedoelde.
  Over hoe taal het denken beïnvloedt.

  Kennelijk ook het schrijven, er lijkt een filosoof voor nodig, de eerstgenoemde Merlau, om mij natuurkundige theorieën duidelijk te maken.
  Mijn ‘geliefde’ fysicus op het gebied van hersenwerking, Penrose, legt dat ook uit.
  Hij denkt wiskundig, en heeft grote moeite, schrijft hij, zijn denkerij in woorden om te zetten.

  Benieuwd of ik tegen ga komen hoe het mogelijk is dat mensen wiskundig gaan denken, weliswaar is wiskunde een taal, maar ouders brengen toch maar zelden hun kinderen wiskunde bij voor ze hen spreken leren.

  Geliked door 1 persoon

 50. @Joost: Het maakt die vragen alleen maar indrukwekkender en onverhoopt ook het risico menselijk misbruik te maken van die geweldige moderne mogelijkheden zelfs groter.

  Wetenschap heeft ons veel comfort gebracht zelfs onze levensduur verlengd maar heeft tevens zijn schaduwzijde. Dat is nu eenmaal een onvermijdelijk gegeven.

  Je schrijft: lost de grote levensvragen van het universum, zijn oorsprong en de vragen naar God niet op

  Daarom heeft het ook geen zin je daarmee bezig te houden, zingeving lijkt me (begin ik langzamerhand te denken) hebben we zelf uitgevonden, de zin van het leven is m.i. de zin in het leven zelf en het geven van een persoonlijk stukje zingeving daaraan.

  Of het raadselachtige fenomeen van het leven, zijn oorsprong, een gegeven welk ons bevattingsvermogen ver overstijgt gerelateerd is aan iets van een Hogere macht of orde, dat weten we nu eenmaal niet, maar i.p.v. het in te vullen met een geloof of een bepaalde filosofie of het te zoeken in de wetenschap zouden we het toch ook als een mysterie kunnen blijven beschouwen, of valt daar niet mee te leven.

  Geliked door 1 persoon

 51. joost tibosch sr

  In de medische wetenschap met name is “een cel bouwen” moderne wetenschappelijke mogelijkheid om ziekte te bestrijden, uit humane motieven en ook bv uit de oorspronkelijke christelijke oproep om zieken serieus te nemen. “Een cel bouwen” lost de grote levensvragen van het universum, zijn oorsprong en de vragen naar God niet op. Het maakt die vragen alleen maar indrukwekkender en onverhoopt ook het risico menselijk misbruik te maken van die geweldige moderne mogelijkheden zelfs groter.

  Geliked door 1 persoon

 52. Carla

  Ach ja…..er staat immers geschreven: ” Zoekt en gij zult vinden .” 😉

  @ Eclect, interessante blog heb je. ( vond ik zomaar, zonder zoeken 😉 )

  Fijne Paasdagen allen.

  Geliked door 2 people

 53. joost tibosch sr

  Wat is het toch van een rare interessantigheid te denken dat mensen de grote werkelijkheid zonder nog vragen te hebben zullen begrijpen, zelfs als er elders in het heelal vergelijkbaar nog groter denkend leven zou zijn… om nog maar te zwijgen over niet te verstommen vragen over oorsprong van de werkelijkheid en over God? Gelukkig hebben mensen wel de mogelijkheid om zich met al hun vragen op hun beperkte manier, gelovig of niet, wél zinvol in te zetten in leven en grote werkelijkheid.

  Like

 54. Lex Dierssen

  Het spijt me te moeten constateren dat mijn eerste reactie op het stuk van vandaag is: God is geld.

  Like

 55. “Religie houdt het besef levend dat we deel zijn van een groter geheel en verbindt ons met andere mensen, andere levende wezens en met de generaties voor ons en na ons.” (Eric Corsius)”

  Lees ik net op je site.
  Alle mensen wat mooi.
  Dát is wat mij in religie aantrekt!
  Mag ik dat overnemen op mijn site?
  Wat ik in Wikipedia over religie lees is hierbij vergeleken gewoon schamele kost. Zou willen dat dit erin gezet kon worden!

  Tx

  Like

 56. Ik vind het ook een zeer interessante vraag. En ben enorm benieuwd wat het voor antwoorden zal opleveren.
  ..
  ..
  Maar -theatrale zucht- wat er ook voor antwoorden op komen is het wederom aan mij of ik die antwoorden al dan niet geloof.

  Soms heb ik zomaar het gekke idee dat 42 inderdaad weleens het ultieme antwoord kan zijn. 😉

  Geliked door 1 persoon

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.