Ontsluiert de wetenschap het mysterie God?

cloud-question-mark-original
Godsbewijzen, maar God blijk je er toch niet mee te vinden. Hij blijft een mysterie – een illusie? – alle religiedebatten ten spijt. ‘Kennis belemmert God,’ vindt Jaap Marinus. ‘Is het goddelijke, en misschien ook God zelf, in aftocht door het imperialisme van de wetenschap?’ zegt Hans van Eyghen. Taede A. Smedes vraagt zich af: ‘Hoe kan je troost en verzachting van pijn vinden in iets dat je als illusie beschouwt?’

Smedes zegt dit in een recensie van Wat is God? over God zoeken en niet vinden. Dat is wat Ton de Kok doet. Die vond wel wijsheid: ‘de wijsheid van de ratio.’ Hij vond kracht: ‘de kracht van de standvastige atheïst.’ En vond schoonheid: ‘schoonheid in de diepzinnigheid van de mystici.’ En in die wijsheid, kracht en schoonheid: ‘troost, troost en verzachting van pijn.’ De terechte reactie van Smedes is dan:

‘Maar wat had ik graag precies dáár wat meer over gelezen! Want hoe zit dat dan, dat je troost vindt en verzachting van pijn in iets wat je als een illusie beschouwt? Hoe rationeel is dát?’

Marinus heeft over kennis die onttovert, een ontwikkeling die de modernisering typeert: de bliksem komt niet langer meer van dondergod Thor. Die is dood. Maar hij stelt:

‘Hoe veel mooier is de wereld niet zonder de belemmering van al die info in je hoofd? Bedoelde Jezus dat misschien toen hij zei dat we moeten worden als de kinderen? Zoals ik vroeger naar muziek kon luisteren? En wat te denken van Jezus’ uitspraak: ‘zalig zijn de armen van geest’?’

Van Eyghen heeft het – verwijzend naar een gedicht van Edgar Allen Poe – ook over de onttoverde wereld waarin de wetenschap met haar starre blik alles verandert, en niet ten goede. Hij heeft echter – in zijn blog over het wetenschappelijk imperialisme – niet de indruk dat het goddelijke, en misschien ook God zelf, in aftocht is door het imperialisme van de wetenschap. Hij ziet zelfs lichtpuntjes en is onder meer van mening dat zelfs de moderne fysica niet verantwoordelijk geacht kan worden voor de achteruitgang van het scheppingsgeloof: ‘een groot aantal filosofen ziet er zelfs eerder aanwijzingen voor het bestaan van God in’. Eigenlijk gelooft Van Eyghen helemaal niet in het wetenschappelijk imperialisme argument.

‘Het geeft wel aan dat wetenschap waarschijnlijk meestal niet de drijvende kracht is achter ongeloof en dat het ‘wetenschappelijk imperialisme argument’ niet echt hout snijdt. De Australische filosoof James Ladyman zei onlangs in Amsterdam dat filosofen vandaag niet méér redenen hebben om niet in God te geloven dan Lucretius of twaalfde-eeuwse boeddhistische filosofen. Antwoorden op vermeende conflictclaims kunnen het debat vrijmaken van verregaande simplificaties de weg banen voor een diepere discussie over geloof en ongeloof.’

In zijn recensie zegt Smedes tot slot dat geen van de in het boek Wat is God opgevoerde grote denkers zich heeft kunnen loszingen van de Godsvraag, hoe kritisch ze ook staan tegenover het soms al te menselijk geloof, van God los komt er echter niet één.

‘Zelfs atheïsten als Schopenhauer, Nietzsche, Sartre en Camus bleven in hun denken voortdurend cirkelen rond de vraag naar God. En zo blijft aan het eind het antwoord op de vraag ‘Waarom is er iets en niet niets?’ open. En blijft het mysterie van God staan. Hoe rationeel of irrationeel is dat? De standvastige atheïst zwijgt.’

Misschien is het waar dat de wetenschap het mysterie van God niet echt oplost. Echter de vele Godsbewijzen of -argumenten vanaf de Griekse oudheid tot en met nu geven wel te denken. Men leze de kosmologische Godsbewijzen, of de ontologische, de teleologische, en andere. René Descartes sprak mij ooit – al eerste – erg aan, ook al is op hem ook weer kritiek mogelijk. Daarnaast is er het mysterieuze van het geloof, van het vanbinnen wéten van het bestaan van God, de ‘grond van alle zijnden’. En met het bijzondere en het wonderlijke van wat de wetenschap allemaal ontdekt over onze wereld, versterkt dat voor mij de stellige overtuiging van het bestaan van een noodzakelijk bestaand immaterieel persoon, ontwerper en schepper van de kosmos.

Zie:
* God zoeken, en niet vinden
* Kennis belemmert God
* Wetenschappelijk imperialisme

Illustr: ypinabby.blogspot.com

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

13 Responses

 1. “In zijn recensie zegt Smedes tot slot dat geen van de in het boek Wat is God opgevoerde grote denkers zich heeft kunnen loszingen van de Godsvraag, hoe kritisch ze ook staan tegenover het soms al te menselijk geloof, van God los komt er echter niet één”.

  Nee natuurlijk niet, want je hebt God nodig om hem te ontkennen.

  Like

 2. het bestaan van een god of het denken dat er een god is heeft evolutionaire voordelen, daarnaast zou er een soort gen of hersendeel zijn die het bestaan van een god waar maakt in het hoofd. Naast evolutionaire voordelen geeft het nl andere voordelen, zoals troost, gelukkig gevoel, niet alleen zijn, streven naar een hoger doel etc.. Alleen zegt dat niks over het bestaan van een god en al helemaal niks over het bestaan van een specifieke religieuze god.

  Like

 3. Jan

  Een verklaring die ik geef aan paranormale boodschappen is erg eenvoudig. Ze behoren net als andere verschijnselen tot de natuur. En tot de natuur rekening ik alles.

  Wat is normaal? Dat is wat de meeste mensen denken. Maar hebben ze dan gelijk? Volgens mij niet. Als je ergens geen verklaring voor hebt, dan wil dat niet zeggen het er niet is. De mensen die niet gevoelig zijn, ontkennen liever dat zo iets bestaat. Dat geeft ze rust, of ze weten dat ze hun eventuele sensitiviteit beter kunnen verzwijgen in deze maatschappij.

  Er zijn vele werelden: zichtbare en onzichtbare. De meer sensitieve mensen kunnen meer werelden waarnemen dan andere mensen. Ik heb al eerder de formule E=MC2=Psy van Valère wat kort door de bocht genoemd. Met alle respect voor Valère en ook de intentie van deze formule.

  Echter ik neem een enorme aantal tussenlagen van energieën en materie aan. De een fijnstoffelijker (meer energetisch) dan de andere en omgekeerd. Dus tussen E=MC2 en psi, liggen voor mij nog een heleboel andere vergelijkingen.

  Behalve materie en energie en psi, heb je ook vorm, tijd, emoties, dierlijke driften, gevoelens, voorstellingsvermogen, redenerend vermogen, intuïtie, beschouwing, dromen, waarneming gewaarzijn en bewustzijn. Dat kan je allemaal voor stellen als verschillende vormen en dichtheden.

  De sensitieve mens neemt gewoon meer van dat soort werelden waar die ik net genoemd heb. De wat minder gevoelige mens, beperkt dit tot zijn illusie dat het allemaal maar in zijn hoofd zit. Zijn wereldbeeld laat niet toe, dat er bijvoorbeeld telepathie is. Mocht hij een gedachte van een ander opvangen dan gelooft hij zijn eigen waarneming niet.

  Vaak wordt gezegd dat er meer gekken buiten het gekkenhuis zijn dan erin. De mensen die het geld aanbidden zijn echt gek: de speculanten die geld maken zonder naar de gevolgen te kijken en de wereld in een crisis en werkloosheid storten.

  Like

 4. -En toch kunnen we het absolute ‘zijn’ van de ‘eeuwige wetten’ en logica zien als het enige ‘absolute en noodzakelijke zijn’ zelf ; dus als een soort god (ietsisme)…; zonder daar verdere adjectieven aan te kunnen toevoegen .
  -En onze ethiek of moraal zal daarin liggen , die eeuwige wetmatigheid en logica op te volgen;
  -En wellicht zijn we zelf in dat absoluut en ideëel proces volledig gedetermineerd als een ‘hic et nunc’ …; en zijn we zelf een trap in die evolutie van die absolute idee ; wat die dan ook moge wezen…

  Like

 5. joost tibosch sr

  Het joods-christelijk denken zegt in zijn tweede “woord” (is ‘oproep” niet “gebod’!). dat als men mensen of zaken in deze werkelijkheid God noemt, men “afgoden vereert”. Met onze zeker recente ervaring dat mensen geen “slaven” mogen zijn, is dat zelfs praktischer en begrijpelijker dan het eerste “woord”(‘oproep’): “Ik ben de Heer, uw God. Ik heb u uit Egypte, uit slavernij gered. Vereer geen andere goden dan Mij”. Dat kan hoe dan ook slechts betekenen dat “Hij ons niet tot slaaf maakt, maar ons de ruimte van Zijn liefde geeft”. Of men dat gelooft, en of men die “woorden”(oproep) nakomt en hoe men dat nu in onze wereld praktisch kan “verwoorden”, is aan ons en aan onze beslissingen overgelaten..

  Like

 6. Dank je wel Leo.
  Het was niet arrogant bedoeld , het is verbazingwekkend, constaterend, en niet begrijpend. Horoscopen werken ook niet altijd verduidelijkend. Voor intuïtieve kennis word naar onderbouwing gezocht. Een samenwerking tussen intuïtie en verstand. Er word niet gevraagd naar wie God ís, maar welk effect zijn/haar/het bestaan heeft.

  Like

 7. -‘E=mc²=Psy’ is een filosofische formule, die niet echt te berekenen is . .
  -God zelf werd sinds altijd al als ‘geest’ gezien ; maar het enige absolute ‘zijn’ zelf is de eeuwige wetmatigheid van logica, wiskunde en andere absolute ideeën .
  -Bijgevolg moet alles wat ‘is’ vanuit dat absolute ‘zijn’ zelf geëvolueerd zijn .
  -Paranormale vaardigheden passen dan misschien wel in die absolute, logische en geestelijke evolutie …?
  -Maar men moet zich hoeden om dat absolute ‘zijn’ zelf in te vullen ; dat blijft een ‘weten van niet-weten’ .

  Like

 8. Voortdurend wordt de fout gemaakt dat God te begrijpen is, of begrepen moet worden. De arrogante mens moet en wil alles begrijpen. Waar mystici in alle tijden over spreken wordt niet serieus genomen. God is geen ding of wat dan ook.
  De mens heeft een ervaringsgebied naast zijn dominante verstand wat zo wezenlijk anders is dat dit niet door het verstand begrepen kan worden. Dit ervaringsgebied is gescheiden van het verstand, heeft er totaal geen verbinding mee. Dit ervaringsgebied laat de mens kennismaken met een totaal ander wezen van zichzelf, een ervaring die zo overweldigend is en zo totaal anders is als welke ervaring van de persoonlijkheid dan ook. Hierdoor ontstaat het probleem dat de ervaring niet weer te geven is, onze taal is niet toereikend om dit weer te geven. Vaak wordt er poging ondernomen, meestal in paradoxen om aan te geven dat dit gaat over het “gans andere”(Otto) of worden er woorden verzonnen om dit weer te geven “ongrond ” Boehme Een bekend fenomeen is de negatieve theologie – Nag Hammadi – geschriften, waar God in ontkenningen wordt besproken, waar door mogelijk een besef kan ontstaan van God. Kenmerken van dit ervaringsgebied zijn o.a. dat tijdens de ervaring tijd en ruimte niet meer ervaren wordt en er mogelijk zulke heftige emotionele ervaringen zijn die niet weer te geven is. Als de mens kan accepteren dat er een ander deel van zijn wezen bestaat, kan er mogelijk een besef ontstaan van het goddelijke.

  Like

 9. Dank je Valére
  Mijn wiskundige kennis stamt uit 1956. Wel even denken. E=m2= psy. Veel dezelfde denkpatronen (immateriële massa), kunnen materialiseren, en nemen dan dezelfde vorm aan. God “leeft” dan in de wereld van de geest. Heb ik dat goed vertaald? Wat is dan de verklaring voor paranormale vaardigheden? Een medium krijgt immateriële boodschappen door. Die worden overgezet , (getransformeert), in begrijpelijke aardse taal, beelden. Het medium functioneert als transformator. Welke energie wordt hier gebruikt? In deze tijd wordt hier snel een ziektebeeld op geplakt. Veel hoogsensitieve kinderen en volwassenen kunnen aanvoelen wat echt en onecht is. Hoe gaat de psychiatrie/psychologie hier mee om? Word HSP ook gezien als een ziekelijke afwijking? Of zijn het oude vaardigheden die we opnieuw kunnen leren hanteren?

  Like

 10. -Het enig absolute ‘zijn’ zelf is de eeuwige wetmatigheid van de logica, de wiskunde en andere exacte wetmatigheden .
  -Al het overige, dat ‘is’ is dan ook niet noodzakelijk ; en moet geëvolueerd zijn uit dit ene absolute ‘zijn’ .
  -God, of wat men god kan noemen is niets anders dan dat absolute ‘zijn’ zelf ; dus god is of wordt de nieuwe ‘logos’…
  -Logos als de absolute idee, waaruit alles geëvolueerd is (Hegel) …
  -En onze enige ethiek of moraal is te leven naar die logica; en zo logisch mogelijk te worden, te denken en te leven is onze opdracht en levenszin…
  -…wat dit absolute ‘zijn’ dan ook moge wezen…
  -Zodoende kan onze realiteit beter omschrijven met de meer-allesomvattende filosofische formule ‘E=mc²=Psy’.

  Like

 11. Wie of wat is God, en wat verwachten we van hem/haar/ het? Zoeken we hulp, en bescherming , wanneer we dat ons zelf niet meer kunnen bieden, of vragen we ondersteuning bij het zoeken naar een manier om zin te geven aan ons bestaan? Misschien laat God zich pas bewijzen als er geen misbruik meer wordt gemaakt van zijn aanwezigheid , om medemensen te benadelen?

  Like

 12. joost tibosch sr

  Natuurwetenschappelijke bewijzen brengen ons geen stap dichter bij God. Menswetenschappen kunnen gelovigen hoogstens de menselijke ervaringen beschrijven, waarmee zij hun geloofsbeslissing menselijk kunnen verantwoorden, maar niet onomstotelijk kunnen bewijzen.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.