De evolutietheorie kan het ontstaan van leven niet verklaren

ThomasNagel
‘Waar komt het leven eigenlijk vandaan? Want met de oorsprong van de soorten beginnen we in hoofdstuk twee van de geschiedenis van het leven op aarde. Hoofdstuk één (van On the Origine of Species, PD) is nog altijd niet geschreven.’ Aldus filosoof Bert Keizer in zijn artikel Oorsprong in het digitale Filosofie Magazine.

Keizer reageert op het boek Mind and Cosmos – Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False waarin de schrijver, filosoof en atheïst Thomas Nagel zich afvraagt of de huidige chemie en fysica het spontane ontstaan van leven, gebaseerd op zichzelf reproducerende macromoleculen, kunnen verklaren. En als het antwoord ja is, waarom we dat dan niet doen. Nagel denkt dat het antwoord nee is.

‘Geestelijk leven is volgens Nagel niet iets dat halverwege de geschiedenis van het leven ontstond, zeg maar ergens tussen de mieren en de reptielen, nee, het is een aspect van levende wezens dat we vanaf de primitiefste bacterie aanwezig moeten achten. Misschien is geest zelfs net zo fundamenteel als ruimte en tijd. Dit kan ik niet helemaal meer volgen, maar na lezing van het boek had ik het prettige gevoel dat je soms krijgt bij filosofie, dat de ramen weer even helemaal schoongemaakt zijn. De evolutietheorie kan het ontstaan van leven niet verklaren. Fysici en biochemici denken te makkelijk dat zij dat klusje wél kunnen klaren. En wat de geest betreft: hoe waarschijnlijk is het dat die ergens halverwege aan het leven werd toegevoegd?’ 

Carel Peeters schreef eerder dit jaar in Vrij Nederland dat het volgens hem op neerkomt dat Nagel bedoelt dat er ten aanzien van het onderzoeken van het bewustzijn een paradigmawisseling plaats moet hebben.

‘Er moet met hele andere, frisse ogen (‘reconceived’) naar gekeken worden. Het moet eerder gezocht worden in wat schijnbaar onwaarschijnlijk is, zoals elektromagnetische velden ooit ongeloofwaardig waren, of radiogolven, of de kwantummechanica nog steeds is (voorbeelden die H. Allen Orr geeft). Nagel zoekt het in de natuur zelf. Zijn hypothese is dat er van een ‘natural teleology’ sprake zou kunnen zijn: geen mechanische, maar doelgerichte (teleologische) natuurwetten die voor complexe organismen en bewustzijn zouden zorgen.’ 

Nagel zegt volgens Peeters dat de materialistische benadering van het leven fundamenteel ‘incompleet’ is, aangezien ze geen goede verklaring heeft voor het bewustzijn, voor betekenis en voor het ontstaan van waarden, en… dat creationisten denken dat Nagel misschien aan hun kant staat.

‘Maar Nagel is een atheïst die een verklaring zoekt zonder God erbij te hoeven halen.’ 

Zie: Oorsprong (Bert Keizer) 

en: Naar een nieuw paradigma voor het brein (Carel Peeters)

Foto: Thomas Nagel (Wikicommons)

Thomas_Nagel_Mind_and_CosmosMind and Cosmos | Thomas Nagel | Oxford University Press Inc | ISBN 9780199919758 | € 24,95

Thomas Nagel is een Amerikaans filosoof. Hij is hoogleraar rechten en filosofie aan de New York University. Zijn publicaties gaan vooral over de filosofie van de geest, politieke filosofie en de ethiek. (Wikipedia)


You Tube: Professor William Lane Craig PhD, Amerikaans filosoof en theoloog, spreekt in onderstaande Religion-Philosophy You Tube Video over het materialistische probleem met de menselijke geest, in het licht van Eben Alexander’s Bewijs van de  Hemel en over het boek Mind and Cosmos: Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False van de atheïst Thomas Nagel. (Biofides)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

16 Responses

 1. Jan

  @Valère Ik ben het voor een groot deel met je eens.
  Alleen bij het laatste aandachtsstreepje niet.

  Het absolute zijn….. dient men niet te zoeken!! (zeker niet met het verstand)… men dient het “bewust” te “zijn” door er uitdrukking aan te geven.

  Wat betreft de eeuwige absolute wetmatigheid. Wat dat betreft ben ik het eens met de Theosofen als die het over Rupert Sheldrake hebben in: Deel 2: Creativiteit en de gewoonten van de natuur.

  Dat staat bij de verwijzing die al hiervoor heb gegeven halverwege:
  http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1992/novdec1992/sheldrake1.html

  De theosofie heeft het over elkaar doordringende en over en weer beïnvloedde stoffelijke/geestelijke werelden van steeds fijnstoffelijker/meer geestelijke aard.

  De wereld van de ideeën is zo’n wereld. In het boeddhisme is dat de wereld van “Manas” een emanatie van de nog fijnstoffelijkere wereld van Buddhi “begripsvermogen”. Uiteindelijk komt men dan bij een oorsprong Atman: het zijnde zelf. Verder gaat men niet en men noemt het paramatman (voorbij Atman)

  Pantha rei. Alles vloeit: ook de zogenaamde absolute ideeën, ze gaan alleen heel erg bijzonder langzaam. Maar wat te denken over de tijdschaal van sterrenstelsels ten opzichte van subatomaire deeltjes ?

  Like

 2. -Een definitie van ‘leven’ is zeker moeilijk en kan extreem ver gaan ; we kennen de mens, de dieren en de planten als levende wezens ; maar ook atoomcellen en -kernen of sterrenstelsels kan men een vorm van leven meegeven .
  -Hetzelfde kan dan ook gezegd worden van wat is ‘bewustzijn’, wat is geest, wat is denken, willen en doelmatig zijn en -handelen …
  -Een gevarieerde ‘eenheid’ van zowel leven of bewustzijn in alles zien en erkennen, brengt ons het best en het dichtst bij de ‘waarheid’ van de realiteit …
  -En het absolute’ zijn’ van zowel leven, of bewustzijn moet men zoeken in dat wat absoluut en logisch als eeuwig moet gezien worden…,nl. de idee of ideeën van eeuwige, absolute wetmatigheid ; de enige noodzakelijkheid, waaraan al het overige contingent is …

  Like

 3. Jan

  @Theo

  Mijn definitie van leven is niet zo apart. Ik zie het in oude religie’s en filosofieën. Het pantheïsme is een bepaalde vorm van religie die de “goden” (bepaalde aspecten van het leven) als werkzaamheid in de natuur ziet. En de filosoof heeft het over het immanente.

  Ook de theorie van emanatie is een verklaringsmodel van de stroom bewustzijn, leven, en informatie (wijsheid, kennis) die op een hiërarchische wijze via transformaties in de vorm-ruimte-tijd zich manifesteert. Deze theorie komt o.a. voor in het Boeddhisme, in de Gnostiek en de westerse Kabbala.

  Ik leg alleen een relatie met deze oude zienswijze met het moderne denken in de fysica en sterrenkunde. Rupert Sheldrake, bioloog, doet dat op een ietsje andere manier en ik leer veel van hem.

  Ik lees in een review, citaat:
  “De grondslag van zijn (Sheldrake dus) betoog is dat natuurlijke systemen, of morfische eenheden, op alle niveaus van complexiteit – atomen, moleculen, kristallen, cellen, weefsels, organen, organismen en gemeenschappen van organismen door morfische velden worden bezield, georganiseerd en gecoördineerd, die een inherent geheugen bevatten.”
  van http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1992/novdec1992/sheldrake1.html

  Als veel mensen kabaal maken, zou ik dat een uiting van vitaliteit noemen. Oude mensen die rustig in het bejaardenhuis zitten niet. Die vitaliteit is de mate van leven die tot uitdrukking komt. In het boeddhisme is dat het meest bij de guna ‘rajas’. (3 guna’s van bewustzijn). Kabaal=leven is dus een korte samenvatting daarvan.

  “Organisme” definieer ik als een zichzelf ‘organis’erende eenheid. Dat kan mijns inziens, als er een zogenaamd “layapunt” is. Via dat punt stroomt als het ware uit een andere dimensie de essentie van leven die zich tot uitdrukking brengt.

  Er is een mening dat een atoom niet zou kunnen bestaan omdat de elektronen dienen te bewegen. De bewegende elektrische dipool van het elektron zou energie moeten uitzenden. Net zoals een antenne met zenderenergie. Op die manier zou het elektron tot stilstand moeten komen omdat hij zijn energie in de ruimte kwijt raakt. Dat is dus een anomalie in de fysica. Het antwoord is dat het elektron steeds (in mijn woorden) sterft en opnieuw geboren wordt: her-belichaming dus. Het elektron heeft een wisselwerking met de “string wereld” of de nulpuntsstraling of zoiets wat we niet kunnen zien en er toch zou moeten zijn. De wondere wereld van de fysica.

  Like

 4. Theo

  Jan, je definitie van leven is apart,
  een kwantumfysicus noemt het ‘eigenlijke’ een potentiaal aan mogelijkheden, in die zin leven, zodra zij vorm hebben aangenomen ligt het vast en besloten. De vorm is in zeker zin ‘levenloos’. Maar toen ik je zin las, wat is leven, wanneer je een hoop kabaal hoort of een hoop mensen bij elkaar ziet, zegt men, wat een leven. De combinatie van kabaal en leven. (Met als vraag, waarom noemen mensen kabaal leven?)
  Maar wat is dan leven: een structuur die zichzelf kan reproduceren? Iemand zei eens, het heelal doet minder aan als een aard mechaniek en meer als een vorm van leven (zo ongeveer.)

  Like

 5. Jan

  “De evolutietheorie kan het ontstaan van leven niet verklaren”

  Maar wat is “leven”? Lees eens wat er over een sterrenstelsel wordt geschreven:

  (uit http://www.astroblogs.nl/2013/06/04/astronomen-zien-sterrenstelsel-sterven/ )

  “…….Het vormen van nieuwe sterren is de essentie van de vitaliteit van een sterrenstelsel – de meeste sterrenstelsels in het universum zijn dan ook actieve sterfabrieken. Veel andere stelsels zijn echter gestopt met het maken van nieuwe sterren – dit soort stelsels hebben al hun gas verloren en zijn feitelijk levenloos. Het stelsel uit het onderzoek, IC 3418, heeft zijn gas inmiddels verloren en is dus niet langer vruchtbaar…..
  ……Het stelsel wordt als het ware “schoongeveegd” als gevolg van de “tegendruk” van de Virgo-cluster. Als gevolg hiervan raakt het stelsel zijn gas kwijt en dus zijn mogelijkheid om nieuwe sterren te maken. Dit resulteert in het langzame sterven van IC 3418. Over zo’n honderd miljoen jaar zal IC 3418 niet langer herkenbaar zijn als een onregelmatig sterrenstelsel, maar een dichte bal van oude sterren vormen: een elliptisch dwergstelsel.”

  Hetzelfde over “leven” en “dood” wordt gezegd bij subatomaire deeltjes die sterven: annihilatie. Je zou zelf zover kunnen gaan om de dualiteit golf-deeltje te vergelijken met de activiteit van leven (golfverschijnsel) en een dood lijk (deeltje, corpusculair). Het dubbele spleet experiment met de interferentie wanneer de deeltjes ongestoord door de spleten gaan en ze worden “gedood” bij de detectie waarna ze geen interferentie meer kunnen veroorzaken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweespletenexperiment

  De ontdekkingen in de fysica en sterrenkunde laten zien dat het begrip “organisme” breder genomen dient te worden dan de biologie.

  Voor mij is dit een aanwijzing dat er geen anorganisch stoffen zijn. De definitie van leven is voor mij: “De activiteit van een “zelf-organiserende-eenheid” ofwel “organisme”. Dat kan dus een atoom, molecule, kristal, cel, orgaan, plant, dier, mens, planeet, zon, sterrenstelsel, heelal zijn. Alles leeft.

  Het tegenovergestelde van organisme is dan: kunstmatig samengesteld zoals een stoel of een brug: genaamd “kunstwerk”

  Wanneer de definitie van leven op deze manier wordt gegeven is het leven altijd overal aanwezig. De evolutietheorie is niets meer dan een theorie over een specifieke deelterrein van een universeel aanwezig principe in de natuur: leven!

  De moderne wetenschappen zijn zaken op het spoor, die de mensheid al enkele honderden jaren is vergeten. Daarvoor was het iedereen duidelijk dat alles doortrokken is van leven. Het geloof van de “heidenen” en “ketters”.

  De scheiding tussen geest en stof, tussen leven en dood, tussen zin en zinloos, tussen het ene en het vele is ontstaan toen geloof en wetenschap elkaar verlieten. Toen de wijzen werden gesplitst in geestelijke, psycholoog en arts. Die elke een deelaspect verzorgen en elkaar niet meer verstaan: het totaal uit het oog hebben verloren.

  Like

 6. -Misschien heeft Thomas Nagel wel gelijk, door te stellen , dat alles misschien niets anders is dan een vorm van leven en van evolutie .
  -In alles een graad van leven zien, alles volgens eigen aard en behoefte, wordt alle evolutie leer gemakkelijker .
  -Er is steeds en sinds altijd al evolutie, leven, en bewustzijn ; want leven en bewustzijn zijn niets anders dan een evolutie, die transcendent is aan wat wij materie noemen .
  -Er is ook steeds ‘schepping’ en an-nihilisatie van ‘dingen’ ( lees deeltjes) geweest ( vlgs de Q.M.)
  -Zo kunnen creationisme en evolutionisme een eenheid worden ; een zegen voor de filosofie en de wetenschap .

  Like

 7. Jan

  Het is niet alleen maar een semantische opmerking. De neodarwinistische visie (de “evolutie”theorie) is principieel anders dan de oorsprong van de evolutietheorie. Het is nu filosofisch materialistisch en dat was het niet.

  Als we het in dit onderwerp hebben over “De evolutietheorie kan het ontstaan van leven niet verklaren” is dat onjuist in het licht van de opvattingen van Darwin en Lamarck toen der tijd. In die tijd gingen zij er vanuit dat de hele kosmos leefde. Dan hoef je niet te spreken over het ontstaan van leven, omdat het er altijd en overal al was.

  Je zou dan moeten zeggen: “De materialistische filosofie die nu de basis vormt van het denken binnen het neodarwinisme kan het ontstaan van biologische zelforganiserende systemen (wat we nu “leven” noemen) niet verklaren.”

  Als je er vanuit gaat, dat de evolutietheorie teleologisch is, dan wordt dat helemaal anders. En dat kan: de zogenaamde “levensvatbaarheid” van biologische zelforganiserende systemen kan een manifestatie zijn van een onderliggende geestelijke monade die zich al dan niet zich “evolueert” (maar dan in de betekenis van evolutie als ontrollen).

  De basis van een meer wetenschappelijke benadering is altijd het afstemmen van de woorden en begrippen: eerst een fase van definitie.

  Like

 8. MNb

  “Dat Darwin dat woord verkeerd gebruikte is jammer.”
  voor Lamarck, jou en PD. Wetenschappers hebben er geen enkel probleem mee. Je beweert toch ook niet dat het jammer is dat Newton het woord kracht verkeerd gebruikte? In de Middeleeuwen betekende het namelijk wat anders en in de moderne natuurkunde nog weer wat anders (al gebruiken we dan liever interactie).
  Semantische discussies als deze dragen nul komma niets bij aan natuurwetenschappeijke inzichten.

  Like

 9. MNb

  “in het licht van Eben Alexander’s Bewijs van de Hemel”
  Ach, het is nog niet helemaal doorgedrongen dat EA een bedrieger is? Gaan we weer.

  http://www.esquire.com/features/the-prophet
  http://www.salon.com/2012/11http://www.dailymail.co.uk/news/article-2354351/Proof-Heaven-author-multiple-claims-book-debunked-doctor-treated-seven-day-coma.html

  Inmiddels heeft dit ook Wikipedia gehaald:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Eben_Alexander_%28author%29

  waar we deze link vinden:

  http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/12/seeing-god-in-the-third-millennium/266134/

  Oliver Sacks heeft verstand van breinzaken.
  WCL noemt dat natuurlijk niet, want een oneerlijker apologeet is nauwelijks te vinden (en hij praat genocide goed, zolang god het maar in je oor fluistert).

  Like

 10. MNb

  Nog geen regel gelezen en het is me al duidelijk dat dit stukje vol met wetenschappelijke onzin staat. De evolutietheorie pretendeert namelijk helemaal niet het ontstaan van leven te verklaren, net zo min als de Wetten van Newton dat doen. De evolutietheorie verklaart het ontstaan van nieuwe soorten. Zie de titel van Darwin’s beroemde boek: On the Origine of Species,
  De tak van wetenschap die het ontstaan van leven bestudeert is abiogenese. Die omvat zowel biologie als scheikunde en heeft sinds dat beroemde experiment uit de jaren 50 aardig wat vorderingen gemaakt.
  Nou eens lezen of mijn vooronderstelling klopt. Jawel hoor. PD merkt niet eens op dat The Origine of Species de Engelse equivalent van Het Ontstaan van Soorten betekent, zodat zijn poging tot een gevatte opmerking (hoofdstuk 1) weer eens de plank volledig misslaat.

  “Fysici en biochemici denken te makkelijk dat zij dat klusje wél kunnen klaren.”
  Uiteraard geven Keizer en PD geen namen. Er is dan ook geen enkele fysicus (die bedrijven namelijk natuurkunde, geen abiogenese) en biochemicus die dat denkt.

  “En wat de geest betreft: hoe waarschijnlijk is het dat die ergens halverwege aan het leven werd toegevoegd?”
  Hoeveel verstand heeft de auteur (kies maar uit welke) van waarschijnlijkheidsrekening?

  “doelgerichte (teleologische) natuurwetten”
  Kom maar op met de teleologische versie van de Wetten van Newton. Zorg er wel even voor dat ze voorspellende kracht hebben, dwz ons bv in staat stellen nauwkeurig te berekenen hoe lang een val over 100 m te berekenen.
  Vertel me ook even wat het doel is van de instabiliteit van een radioactief uraniumatoom, uiteraard daaraan niet de halfwaarde tijd gekoppeld, maar een nauwkeurige berekening van het tijdstip waarop dat atoom zal vervallen.
  Dan praten we verder.

  “geen goede verklaring heeft voor het bewustzijn, voor betekenis en voor het ontstaan van waarden”
  Inderdaad heeft de wetenschappelijke methode (ie methodologisch materialisme) geen goede verklaring voor het bewustzijn. Ook niet voor supergeleiding bij hoge temperatuur. Vroeger niet voor donder en bliksem. Dit is een ziel van de gaten argument. Wat Nagel moet doen is bewijzen dat de wetenschappelijke methode geen goede verklaring kan vinden. Dat bewijs is er niet.
  Voor betekenis en het ontstaan van waarden heeft de wetenschappelijke methode prima verklaringen. Zie oa het werk van Frans de Waal.

  Like

 11. Jan

  Het woord “evolutie” betekent “ontrollen” ofwel “naar buiten brengen wat binnenin is”. Het omgekeerde van evolutie is involutie en betekent “inrollen”.

  Het woord evolutie werd door Lamarck gebruikt om de geestelijke essentie die zich in de uiterlijke wereld manifesteerde (ontrolde) aan te geven.

  Dat Darwin dat woord verkeerd gebruikte is jammer. Het ging bij hem niet om de “evoltutie” of “zelfwording” (zie swabhavat) van een geestelijke essentie in een stoffelijke vorm, maar om de verandering van soorten. Het Darwinisme is dus geen “evolutie” maar (soorten) “verandering”-s theorie. (zoals hier al eerder werd geschreven).

  Het ontstaan van leven staat hier buiten: in de tijd van Lamarck en Darwin, was het algemeen gebruikelijk om van geestelijk-substantiële eenheden te spreken zoals monaden of atomische wezens. Daar heb je ook geen schepping voor nodig: het is er al, altijd al.

  Ik ben het met je eens, perpetuum, dat het redelijk en logisch en bevredigend is om het heelal voor te stellen als oneindig in ruimte en tijd, met overal en altijd leven. Waarbij ik er dan voor pleit om ook alle materiële vormen levend te beschouwen.

  Ik ben het er niet mee eens dat de menselijke soort het hoogste is van de “evolutie”. Een dier zal een mens ook niet herkennen als verder “geëvolueerd” als zichzelf. Het is uit de aard van de zaak, dat men wel “lagere” vormen kan beschouwen, maar geen hogere. Ik acht het waarschijnlijk dat er goden rondlopen die we als zodanig niet kunnen erkennen omdat we dat niveau nog niet bereikt hebben.

  Like

 12. perpetuum

  Het is een raar idee dat het leven ergens vandaan moet komen.
  Het zal er mee te maken hebben dat de drie monotheïstische godsdiensten een schepping veronderstellen. Als je je het heelal voorstelt als oneindig in ruimte en tijd, met overal leven, heb je die problemen niet.
  Verder verklaart de evolutietheorie niets, ik weet niet meer welke bekende bioloog zei nog vrij recent ‘iedereen is het er over eens dat er evolutie is, maar niemand snapt hoe het werkt’.
  Het woord evolutie is overigens ook zeer misleidend, voortkomend uit het idee dat de mens het hoogste wezen is.
  Er is soortverandering, om daarin verbetering te zien is een moreel oordeel.

  Like

 13. joost tibosch sr

  Als wetenschapper vind ik het jammer, maar helemaal niet zo erg als we dingen ( nog) niet weten. Dat is alleen een gezonde prikkel om verder te zoeken en ook in onze tijd zelfs bedacht te zijn op komende grote verrassingen.

  Als gelovige blijf ik op grond van mijn ervaring nu dat deze werkelijkheid ons “gegeven” is en dat we de “opdracht” hebben om deze wereld een goede toekomst te geven, rustig verwijzend het woord God gebruiken. Als theoloog weet ik dat deze ervaring voor gelovige mensen altijd de basis was om over God te spreken en zich zo ver”antwoord” te gedragen.

  Als theoloog weet ik ook dat mensen met eenzelfde ervaring zichzelf humanistisch noemen en zich alleen op hun menselijke inzet en verantwoordelijkheid beroepen. Vele anderen geven weer op andere wijze zin of geen zin aan het leven.

  Je hoopt als mens wel dat al die mensen -nu zeker- samen kunnen werken en zich samen verantwoordelijk weten voor deze wereld..

  Like

 14. Wim Heitinga

  Allemachtig wat een open deur. De evolutietheorie probeert het ontstaan van het leven helemaal niet te verklaren!
  Het gaat over de ontwikkeling van de soorten, niet het ontstaan van de soorten.

  Like

 15. Er zijn wel meer boeken waarmee je het ontstaan van het leven niet kan verklaren.
  The origin of species ging niet over het ontstaan van het leven, maar over het ontstaan van soorten. Daarom heet het ook ” the origin of species “

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.