Generale Synode PKN vergadert over afschaffen hel


Daaf Bokhout, rechtskundig adviseur en bestuurslid van de Protestantse Kerk, beweegt al jaren hemel en aarde om de hel af te schaffen. Volgens Bokhout wordt Gods woord verminkt en heeft iedereen recht op een ‘hemelticket’. God vergeeft vele malen en vergeet zelfs de zonden.
Dat staat in de Bijbel. Bokhout zegt daarom tegen de PKN: ‘Schaf die angstaanjagende hel af’.

Vergaderen over het afschaffen van de hel. Dat is aan God, zou je zeggen. Het is blijkbaar ook aan de Generale Synode van de PKN. Die kan zaterdag de hel opdoeken. Dat doet de PKN natuurlijk niet: dan valt een bouwsteen van het christendom donderend om. Niet langer hoef je dan religieus te zijn en God iedere zondag te dienen. Je kunt rustig en ontspannen leven, want de hel bestaat niet en automagisch kom je in de hemel.
Zo eenvoudig ligt het niet. Toch zegt Bokhout, de Bijbel citerend:

‘Mijn kinderen, ik schrijf u dit, om u te helpen niet te zondigen. Mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is: Jezus Christus. Hij, ja hij, is het boeteoffer voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld.’ 

Van de hele wereld dus. Op zijn site geeft Bokhout vele Bijbelcitaten die het bestaan van een hel uitsluiten. Op basis daarvan stelt hij dat alle mensen zonder zonde zijn. De hel is niet eens nodig. Daarom wil hij dat de kerk een verklaring opstelt waarin staat dat God iedereen vergeeft. Voor zichzelf heeft Bokhout de hel veertig jaar geleden al afgeschaft: ‘Weer een angst minder.’

‘Na lezing van voormelde Bijbelteksten kan ik niet anders concluderen dan dat de kerken die de NGB (Nederlandse Geloofbelijdenis, pd) nog steeds hanteren als de grondslag van hun geloof de Blijde Boodschap die voor alle mensen bestemd is, dus Gods Woord hebben verminkt. Dat heeft tot gevolg dat die kerken weigeren te erkennen dat héél de mensheid gereinigd is van haar zonden. Zij ontzeggen een groot deel van de mensen uitzicht op een leven in het hiernamaals door hen voor te houden dat zij tot in der eeuwigheid zullen lijden in een hel. Daardoor zijn vele personen neerslachtig (geworden) en hebben als het ware geen leven vóór de dood. Het vooruitzicht op een hemel wordt hun zo ontnomen.’ 

Vandaag tot en met zondag komt de PKN-synode bijeen in Lunteren. De behandeling van het proces (Gravamen-Bokhout) is gepland op zaterdag 10 november tussen 8.45 en 11.00 uur. De leden van die synode krijgen een rapport van 51 pagina’s. Volgens Bokhout (foto: Twitter) is het verslag van  twee hoorzittingen enorm verkort, verminkt en als
het ware ‘hervormd’ uitgeprint: ‘In het rapport is weloverwogen gelogen.’

Volgens de PKN is het Laatste Oordeel als troost bedoeld:

‘Alle eeuwen door is het voor de verschopten en machtelozen een troost geweest te weten dat hun ooit recht gedaan zal worden, hoewel zij daarvan in dit aards bestaan nooit een glimp zullen hebben gezien. Ook voor de opstellers van de NGB was de zekerheid van een laatste oordeel, waarbij recht gedaan zou worden aan allen die onder verdrukking en onrecht geleefd hebben, een rijke troost. Wereldwijd zijn er ook vandaag de dag nog heel veel mensen die leven bij die troost. De kerk deelt met hen die troost.’ 

Uit het rapport van de commissie Gravamen Bokhout:

‘Het gravamen van broeder Bokhout richt tegen de Nederlandse Geloofsbelijdenis – en in het bijzonder tegen artikel 37 daarvan – vanwege het angstaanjagende en huiveringwekkende uitzicht dat zijns inziens beschreven wordt voor de miljarden mensen die veroordeeld zullen worden tot het eeuwige vuur. Broeder Bokhout betreurt het dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet eerder is afgeschaft door een Synode, maar pleit nu voor een aanvullende verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin zou op grond van Psalm 65:1-4 en 1 Joh. 2:2, geciteerd uit de Groot Nieuws Bijbel, moeten worden afgekondigd en gepubliceerd dat God elk mens vergeeft en dat iedereen naar de hemel gaat.’

Het rapport van de commissie komt na 51 bladzijden echter tot het volgende advies:

‘Alles afwegende, komt de commissie tot het advies aan de Generale Synode om het gravamen als niet gegrond in de Heilige Schrift, af te wijzen.’

Zonde. Maar het is de commissie natuurlijk bij voorbaat al vergeven, als Bokhout consequent doorredeneert, ook dat liegen. Ze zullen er later in de hemel, waar iedereen elkaar dus weer ontmoet, uitgebreid over hebben,
bij een goed glas. En dan voor eeuwig genieten van een leven zonder gravamens, synodes en andere vervelende zaken.

De synode is hier rechtstreeks te volgen. 

Zie: Website Daaf Bokhout

en: Rapport commissie Gravamen Bokhout

en: ‘Schaf die angstaanjagende hel af’
(
Trouw – alleen voor abonnees)

Gerelateerd: De hel is een absurd religieus concept 

Illustr: Giotto – Het laatste oordeel (detail)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

11 Responses

 1. raduzzi

  Er bestaan geen brandende hellen,wel donkere werelden waar men terecht komt als men het weer fout gedaan heeft.Meestal komt men weer terug op aarde voor een nieuwe kans.God is goed en geduldig en Hij kan ons niks vergeven want we moeten het zelf opknappen.Het woord hel en dood moeten echt uit het woordenboek.Er is geen dood alleen evolutie.

  Like

 2. Marianne

  Godsdienst is wat de mens op dat moment in tijd kan bevatten van het Goddelijke. Het is niet meer dan natuurlijk dat concrete beelden die van oudsher aanwezig zijn in de religieuze beleving van de mens, zoals de hemel ( en de hel, want wie stout is krijgt straf) mee-ontwikkelen met het bewustzijn van de mens. Zie alleen al het verschil tussen de wat hatelijke, jaloerse God zoals die afgeschilderd wordt door de vertellers van het Oude Testament en de liefdevolle, vergevende God van het Nieuwe Testament. Tussen het oude en Nieuwe Testament zat meer dan tweeduizend jaar; tussen het Nieuwe en nu ongeveer tweeduizend jaar. De mensheid heeft zich weer verder ontwikkeld. Het idee van de hel als optie voor het hiernamaals is mogelijk echt achterhaald. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er uberhaupt ooit een hel is geweest, omdat het Goddelijke oneindige Liefde is. Daarbij past geen hel.

  Like

 3. joost tibosch sr

  Paul, dat “afschaffen” is nu net voor mensen met vrije wil de dragende kracht van die literaire gewetensfunctie van “hel”, “vagevuur” en “hemel”. Gelukkig brengen de meeste van ons het wel tot literair “vagevuur”: mensen, die het er op hun gebrekkige manier toch redelijk vanaf brengen. Maar er zijn er ook, die het echt “verknallen” en je hebt er, die tot eigen en ieders verbazing, het er geweldig vanaf brengen. De roomse heiligenverering berust ook op menselijke “schaffarbeit”!

  Like

 4. Misschien goedbedoeld van de heer Bokhout (om psychische klachten en stoornissen voor te zijn), maar mijns inziens ook naïef. We kunnen zeeën, meren, rivieren, kanalen en sloten verbieden omdat kinderen, volwassenen en dieren erin verdrinken, maar ze zijn er en we kunnen beter leren om te zwemmen en andere veiligheidsmaatregelen nemen. Bij de hel kunnen we uitgaan van het voorwetenschappelijke wereldbeeld en de literaire kracht van de hel (Joost Tibosch sr), we kunnen ervan uitgaan dat slechte handelingen funeste gevolgen hebben, ook voor de personen die ze plegen (het corrumpeert ze), en we kunnen de hel al op aarde zien aan de onderkant van onze samenleving, o.a. in de uitbuiting van mensen en dieren voor onze consumptie, met name in vele landen in Afrika en Azië.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Waarom blijft het voor mensen met toch een modern wereldbeeld, waar geen plaats meer is voor een hel, zo moeilijk om de voorwetenschappelijk literaire, voor mij part, Danteske kracht, van een “hel” te begrijpen? Het is het op grond van levenservaring gevormde beeld, dat mensen het inderdaad met hun vrije wil ook volledig kunnen “verknallen” en dat dat onmogelijk de bedoeling van het leven kan zijn. Met de Allerzielenervaring nog vers in het geheugen, moet ik er niet aan denken dat -gelovig gesproken- God altijd aan me zou denken als aan iemand die het “verknald” heeft. Het lijkt me al onverdraaglijk als mensen, zeker zij die van je houden, je alleen maar een tijd lang zo zouden herinneren!

  Like

 6. Ik vind dat van een geweldige grappigheid,
  de theoloog die besluit dat er geen hiernamaals is,
  de atheïstische dominee (Hendrikse) die God helemaal onderuit haalt, en een bestuurslid van de kerk die de hel wil afschaffen.
  Welke plaatjes zullen we nu uit het plakboek halen en welke kunnen we laten staan. De onderlinge leden van kerken en geloven maken geloof volslagen belachelijk, voor iedereen.
  Laten ze eerst er voor hun eigen kring nu eens voor goed uitkomen.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.