Jezus als blokkade op de weg tot God


Een duivels dilemma voor Godzoekers. Christenen leggen deze uitspraak van Jezus 
letterlijk uit-sluitend uit: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’
Met Hem halen ze iedereen het christendom binnen, maar tevens zetten ze Jezus neer als Poortwachter die andersgelovigen de weg verspert:
‘Jij mag de hemel niet in, want jij wilde zonder Mij tot God komen.’

Moslims
Dat is waarlijk wat christenen geloven, want Jezus heeft het zèlf gezegd, zeggen ze. Hier wordt dan altijd Johannes 14,6 bijgesleept. Moslims bijvoorbeeld, doen het helemaal fout, waardoor christenen als Marten de Vries en Gert-Jan Segers zelfs tot subtiele bekeringsgeschriften komen als: ‘Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen’. Rechtstreeks ingegeven door Johannes.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. (Johannes 14,6).

Moslims begrijpen het niet! En dus worden zendelingen en missionair werkers eropaf gestuurd en boeken geschreven, want alleen christenen bevatten het. Moslims moeten gered worden en daar is maar één weg voor: bekeren. Gelukkig wordt er elders in de Bijbel gesteld dat Jezus zei: ‘Ik en de Vader zijn één.’ (Johannes 10:30). Dat betekent dat je je tegelijk èn tot Jezus èn tot God wendt: ze zijn immers één.

Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:30)

Niettemin word je op internet doodgegooid met Jezus als enige weg tot God. Op Google vind je al gauw tegen de 2 miljoen hits die ernaar verwijzen. Er is geen andere weg wordt er dan gesteld: ‘Zeggen dat andere godsdiensten evengoed wegen zijn om de mens bij God terug te brengen, is een belediging van wat Jezus deed. Dan zou Jezus voor niets gestorven zijn. Als de mens anders bij God kan komen, waarom is God dan deze vreselijke weg gegaan?!’

Fundamentalistische christenen (er)kennen de Nieuwe Katholieke Catechismus niet waarin wordt gesteld dat ‘het heilsplan zich ook uitstrekt tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen zal oordelen.’

Hel
Debijbelopeninsmilde.nl
zegt ook: ‘Er zijn veel wegen die naar Rome leiden, dat is zeker waar, maar tot God komen, is alleen mogelijk door zijn Zoon Jezus Christus.’ Volgens jeshua.nl betekent dit zelfs ‘dat als je niet bij hem binnenkomt, verloren gaat!’ Bedehuis.nl dreigt: ‘Het is verschrikkelijk maar de mens zal buiten Jezus om voor eeuwig verloren gaan in de hel.’

Hel en verdoemenis dus als je Jezus niet erkent. Alsof God zo bekrompen is dat hij niet meer wegen heeft geopend om tot Hem te komen. Het doet me denken aan dichter en prozaïst Cees Buddingh’ die ooit zei: ‘Niemand dwaalt zozeer als wie meent de enige juiste weg te hebben gevonden.’

Illustr: alatoerka.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

17 Responses

 1. Halil

  Sorry ben het er niet mee eens dat Jezus niet als God aanbeden wou worden, er zijn genoeg stukken die het tegendeel bewijzen 1 is die van ongelovige Thomas die na het zien van Jezus zegt: mijn Here en mijn God.
  Tenslotte geeft Jezus geen 1 weerwoord zo van uh uh foei Thomas.

  Like

 2. Rob vd Ende

  En hoe zit het dan met de invloed die religie heeft gehad bij het vestigen van “de maatschappij”?
  Zonder “maatschappij” zouden we hoogstwaarschijnlijk leven in een wereld van chaos en wanorde. (zonder rechten voor het individu)

  Om de draak van chaos en wanorde te verslaan waren pittige wetten en straffen noodzakelijk, alsmede een ‘grote gemene deler’ die de neuzen dezelfde kant op kon zetten.

  Religie heeft in die zin dus haar waarde voor een grote meerderheid wel degelijk bewezen, ondanks alle (uiterst) negatieve bij-effecten.

  De grote vraag is in hoeverre we nu zónder ‘grote gemene deler’ kunnen om niet weer aan chaos te vervallen.

  De vrijheid van (lees ook: het vrij zijn van) godsdienst is derhalve louter gebaseerd op de algemene ontwikkeling en mate van beschaving van de bevolking van zo’n “maatschappij”.
  Het tijdsbeeld geeft helaas nadrukkelijk aan dat de noodzaak tot sturing in zo’n samenlevingsvorm nog altijd aanwezig is.

  Like

 3. Vogel

  Marten ,
  De enige verantwoorde gewetensvolle keus die een mens kan maken is die van het hart .De kring van mensen om je heen waar die keuze van toepassing is, blijkt elke keer weer relatief klein zo is mijn ervaring. Het geloof blijkt niet in staat de kring definitief te vergroten.
  De belijdenis van een geloof blijkt dan steeds weer een politieke keuze maken. Vandaar al dat gesteggel over tekstinterpretaties, negeren , dwarszitten, tegenwerken en véél erger .

  Like

 4. Rob vd Ende

  Ongelooflijk om steeds weer te zien hoe makkelijk men overstapt van het interpreteren van bijbelspreuken als zijnde symbolisch naar het presenteren ervan als “harde feiten”.

  Mohammed wilde niet aanbeden worden als god, net zomin als Jezus dat wilde!

  Jezus veronderstelde dat hij de enig juiste weg naar god en een wedergeboorte in de oorsprong kende en wilde de ‘weg naar deze kennis’ delen met anderen. Dat dit hem fataal zou worden, dat zal hem ongetwijfeld al heel vroeg duidelijk zijn geweest.
  Dat dit besef voor hem eerder een aanmoediging was door te gaan dan een reden tot stoppen, ligt besloten in zijn persoonlijkheid (gebaseerd op zijn eerdere bewustwordingen m.b.t. die gevonden ‘weg naar de oorsprong’.)

  Dat de tegenstanders van zijn gedachtengoed hem verweten dat hij zichzelf als ‘enige zoon van god’ zag en hem en zijn gedachtengoed dusdoende trachtten te perverteren, heeft ervoor gezorgd dat zijn medestanders hem daadwerkelijk als god gingen zien en de perversie van Jezus en zijn opvattingen, alhoewel in andere vorm, een feit werd.

  Er is veel gezegd, geschreven en gefilmd over zijn verschrikkelijke sterven, maar hoe zou iemand Jezus méér kunnen pijnigen dan hem te aanschouwen als een god?

  Like

 5. joost tibosch sr

  Bovenstaande tekst (zoals veruit de meeste teksten uit de evangelies) is van christenen om later hun geloof in Jezus uit te drukken. Die moet een enorme indruk hebben gemaakt! En dat laten ze later in toen gebruikelijk wonderlijk uitbundige taal op alle manieren merken.
  Zelf heeft hij zich nooit Zoon van God genoemd en al zeker niet God. Voor zover ik het op grond van de gegevens nu kan beoordelen heeft hij ook nooit “rare” dingen gedaan en was hij alleen maar anders dan anderen toen bezig met mensen om hem heen, met name met hen die in die joodse sfeer van toen niet serieus genomen werden of als “zondig” werden gezien. Hij had wel een opvallend onvoorstelbaar geloof in God, die hij met het grootste gemak Abba=”Pa(pa)” noemde, omdat hij ervan overtuigd was, dat God “Pa” van iedereen is, ook van bv zieken, die toen in de macht van de duivel werden gedacht.!

  Like

 6. joost tibosch sr

  Het evangelie van Johannes is aan het eind van de eerste eeuw ontstaan in discussies van Klein-Aziatische christenen in het huidige Turkije met name in en rond Efese. . De gangbare “levensbeschouwingen” daar waren de vanouds bestaande godenverering (Aphrodite in Efese!) en de toen recente verering van de romeinse keizers met hun romeinse wereldrijk In tegenstelling tot dat toch onderdrukkende wereldrijk werd de uitdrukking “Rijk van God” van Jezus gebruikt door de christenen..

  In die christelijke gemeentes bevond zich ook een flink aantal klein-aziatisch joodse christenen. Met name in de discussie met joden daar en tussen joodse christenen werd de oude benaming “de mensen van de weg” voor het christendom nog steeds gebruikt om aan te geven dat niet alleen het joodse volk, maar alle mensen en volkeren daarbij belanhrijk zijn. In die discussie krijgt Jezus dan ook in de hun gebruikelijk ‘filosofische’ terminologie de titel “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Die term is dan ook ontstaan in een heel concrete setting, waarin de joodse manier van leven van Jezus in Klein-Azie voor het eerst zijn “internationale” niet-joodse karakter kreeg.

  Onze nieuwe wereldervaring met onze globalisering en wereldgemeenschap, waarin de oude strijd tegen afgoden en gelijkhebberij tegen jodendom (en andere nu wereldwijd aanwezige godsdiensten en levensbeschouwingen) na WOII en mensenrechten niet meer functioneel is , is daarmee niet meer te vergelijken. In onze tijd zouden we die oude “weg” beter kunnen omschrijven als “met Jezus -en voor hem hoeven we ons echt niet te schamen!- en zijn manier van leven op weg naar de toekomstige wereldeenheid ‘van God'” in alle openheid naar anderen toe…en zonder gelijkhebberij..

  Like

 7. Paul, heb ik het nou verkeerd begrepen dat moslims – in het algemeen – aannemen dat je er niet komt zonder erkenning van de profeet Mohammed?
  In het Oude Testament zijn de contouren van God als de Drie-Ene zeker al zichtbaar.
  Ik bedoelde, je weet toch wel waarom de Joden Jezus aan Pilatus overleverden? Omdat ze Hem van blasfemie beschuldigden. Ook moslims begrijpen dat dit de boodschap van de evangelieverhalen is. Óf ze leggen die uit naar hun eigen religie toe (terwijl ze de Heilige Schrift als geheel niet accepteren) óf ze schrijven uitspraken van Jezus en getuigen toe aan corruptie.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.