Nieuw Godsbewijs haalt de New York Times


Helaas voor God kan ik dat bewijs onmiddellijk weerleggen met behulp van het Metafysisch Beginsel (MB). Volgens de Lachende Theoloog heeft Emanuel Rutten een godsbewijs gepubliceerd op het Prosblogion. Hij heeft er zelfs (een vermelding in) de New York Times mee gehaald. Zijn argument berust eveneens op het Metafysisch Beginsel.

God bewezen? Dat riekt naar wetenschap, dat klinkt naar ‘weten’, maar God behoort toch het domein van ‘geloven’ toe? Hoe zit dat en is dit argument te volgen?
Het Metafysisch Beginsel zegt dat als het ‘niet mogelijk is om te weten dat P waar is, dat dan P noodzakelijk onwaar is’. ‘Laten we nu de uitspraak ‘God bestaat niet’ eens bekijken,’ redeneert de Lachende Theoloog en vervolgt: ‘Het is,’ zegt Rutten, ‘ten enenmale onmogelijk om te bepalen of God inderdaad niet bestaat…

…maar als je niet met zekerheid kunt vaststellen dat God niet bestaat, dan is de uitspraak: ‘God bestaat niet’ volgens MB zeer beslist onwaar!
En als we zeker weten dat de uitspraak ‘God bestaat niet’ onwaar is, dan weten we eigenlijk zeker dat de uitspraak ‘God bestaat’ waar is (kwestie van logica: dit is een invuloefening).’

Ja, het is heel simpel eigenlijk. Wat wil je bewijzen? Je vult naar keuze voor P in: ‘God bestaat niet’ of ‘God bestaat’. Ik beweer nu dat het ten enenmale onmogelijk is om te bepalen of God inderdaad bestaat. Maar als je niet met zekerheid kunt vaststellen dat God bestaat, dan is de uitspraak: ‘God bestaat’ volgens MB zeer beslist onwaar! En als we zeker weten dat de uitspraak ‘God bestaat’ onwaar is, dan weten we eigenlijk zeker dat de uitspraak ‘God bestaat niet’ waar is.
Weg godsbewijs!

Master of science in de wiskunde en master of arts in de wijsbegeerte Rutten beweert dat ‘de uitspraak ‘God bestaat niet’ onwaar is, en dat we dan eigenlijk zeker weten dat de uitspraak ‘God bestaat’ waar is.’ Deze uitspraak valt tegen mijn weerlegging dus weg.
Conclusie? We weten nog steeds niet of God bestaat. Het is inderdaad een invuloefening: het ligt er simpel aan wat je voor P invult.

Kom ik nu ook in de New York Times? Met de weerlegging van het godsbewijs? Voor mij is in ieder geval bewezen dat geloven veel gemakkelijker is dan weten(schap). En dat geloof de wetenschap beïnvloedt.

Zie: Het Godsbewijs van Rutten

U P DA T E  08.22 uur:

Helaas heeft de Lachende Theoloog zijn artikel verwijderd. Dit stond oorspronkelijk op zijn blog:

Het Godsbewijs van Rutten

Emanuel Rutten heeft een godsbewijs gepubliceerd op het Prosblogion. Hij heeft er zelfs (een vermelding in) de New York Times mee gehaald. Het is de moeite waard dit Godsbewijs te bestuderen.

Ik zal dit godsbewijs binnenkort bespreken, maar dan moet eerst de rook van de lopende discussie opgetrokken zijn.

Om toch een beetje hulp te bieden bij het lezen van de vaak technische commentaren, deze korte inleiding:

Het argument berust op het volgende Metafysisch Beginsel:

MB:= Als het niet mogelijk is om te weten dat P waar is, dan is P noodzakelijk onwaar.

Dit beginsel is ‘plausibel’. De waarheid van dit beginsel kan worden verdedigd als je begrijpt dat logici met ‘mogelijke werelden’ rekenen. Als het niet mogelijk is om de waarheid van P vast te stellen, dan is dat in geen enkele ‘wereld’ mogelijk. Voor ons komt het er op neer dat P nooit en te nimmer waar zal zijn: en ‘nooit en te nimmer’ is het zelfde als ‘noodzakelijk onwaar’.

Let wel: Rutten hoeft MB niet te verdedigen. Hij gebruikt MB slechts, het is de polsstok waarmee hij over het water springt. Bedenk: het gaat om de sprong en niet om de polsstok.

Laten we nu de uitspraak ‘God bestaat niet’ eens bekijken. Het is, zegt Rutten, ten enenmale onmogelijk om te bepalen of God inderdaad niet bestaat. Maar als je niet met zekerheid kunt vaststellen dat God niet bestaat, dan is de uitspraak: ‘God bestaat niet’ volgens MB zeer beslist onwaar! En als we zeker weten dat de uitspraak ‘God bestaat niet’ onwaar is, dan weten we eigenlijk zeker dat de uitspraak ‘God bestaat’ waar is (kwestie van logica: dit is een invuloefening).

Zie: Prosblogion

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

7 Responses

 1. Vogel

  Om in algemene zin te kunnen filosoferen, hebben we begripsomschrijving in overeenstemming nodig. Dan kunnen we hier discusiëren over de begrippen : ” zijn ” en ” bestaan “.
  ” Het bestaan ” acht ik het zijn van de mens in menswording. Daar valt het begrip : ” God ” zoals hier benadert, dus niet onder.
  Blijft over ” Het Zijn ” waaronder elk verschijnsel zo ook onze opvattingen .
  Over de ” waarheid ” geldt dan daarover de persoonlijke opvatting .
  Rest ons de opvatting van in aanleg gegeven opvatting tevens de gevoelsopvatting in overtuiging overgedragen danwel aangenomen.
  Onder het mens-zijn in persoonlijke zin als bestaan geldt basaal in sociale zin een hiëarchische orde op basis van materiële belangen door overleving bepaald
  Van daaruit worden de morele opvattingen in ethiek omschreven.

  Een ” zijn ” van een ” iets ” als een ” God ” bewijzen, is m.i. niet alleen een menselijke denkfout vaak ik overschatting van menselijk denkvermogen , maar toont enerzijds een zoektocht als een uitvlucht uit de tijdigheid naar een onaantasbare tijdloosheid in een ” Het Zijn “. Anderzijds van een bepalende factor daarin met de mogelijkheid daartoe als zekerheid na te kunnen streven.
  Maar ” wat ” zou de mens als een ” iets ” in begrippen omschrijven denken te kunnen hetgeen onzeggelijk onbepaalbaar ver afstaat van zijn tijdigheid ?.
  Dan kan ik mij nog beter aansluiten bij hetgeen ik eerder las :
  ” God zit van binnen “.

  Like

 2. -Alleen de ‘absolute logica’ en de wetmatigheid van eeuwige wetten zijn absoluut en noodzakelijk ; al het overige is dan contingent en daaraan verbonden of door veroorzaakt .
  -God kan aldus niets anders of meer zijn dan die ‘absolute logica’, die een ‘willen-zijn’ is en een terzelfde tijde een vorm van ‘I.D.’ is .

  Like

 3. Jan Riemersma

  Paul, ik heb het godsbewijs niet verwijderd: het staat boven aan mijn pagina als ‘nieuwtje’. Ik heb slechts ruimte voor een nieuwtje per keer. Een nieuw nieuwtje doet het oude nieuwtje vervallen.

  En je weerlegging, zoals Rutten zegt, faalt: maar je onderschat filosofen wel erg als je meent dat een dergelijk voor de hand liggende tegenwerping al voldoende is om hun werk te weerleggen :).

  Like

 4. joost tibosch sr

  Heb altijd al een instinctieve allergische hekel gehad aan logische al dan niet Godsbewijzen. Toch heb ik lang houvast gevoeld bij bv. de 5 grootse logische godsbewijzen van een Thomas van Aquine. Heb nu het idee dat logica alleen werkt in een duidelijke werkelijkheid, maar onhanteerbaar wordt bij duiding van werkelijkheid. Dan komt het aan op voorstellingsvermogen en de zwaar onderschatte onlogische fantasie. Bij uitleg van MB krijg ik dus ook nu weer een flinke allergische reactie!

  Dat visje intrigeert me. In de romeinse steden was dat in de eerste eeuwen het geheime teken op lichaam en huizen, dat men christen was: Ichtus(vis)= Iesous Christos Theou Uios Sooter (Jezus Christus Zoon van God Redder). Op mijn werkkamer hangt al “eeuwenlang” de vis van Klee. Je loopt nog steeds risico’s om Jezus ter sprake te brengen, hoewel nu meestal gelukkig zonder levensgevaar!.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.