Pleidooi voor dialoog islam en het moderne denken

aviciennaenaverroes

‘Filosofie ontwikkelt zich waar vrije geesten naar waarheid zoeken, los van enig vooroordeel. De islam vormt daarop geen uitzondering. Denkers als Avicenna, Ghazali en Averroës, en recenter Afghani, Abdel Raziq en Iqbal, namen tal van filosofische kwesties onder handen.’ Dit zegt hoogleraar Frans en filosofie  Souleymane Bachir Diagne in zijn boek Filosoferen in de islam? ‘Een verhaal van hoop en rede.’

Volgens religiewetenschapper en filosoof Kamel Essabane – in een recensie van dit boek – werd de islamitische filosofie lange tijd vaak kleinerend ‘Arabische filosofie’ genoemd, omdat deze weinig originaliteit zou kennen. Tel daar het beeld van de boze irrationale moslim bij op, in de context van internationaal terrorisme, en de islam komt als snel als de ultieme antithese van filosofie uit de bus.

Aan de andere kant is er ook vanuit islamitische hoek een groot wantrouwen wanneer filosofie en islam in één adem worden genoemd. Dat lijkt vreemd wanneer men tegelijkertijd trots over de bloeitijd van de islam spreekt. Een tijd waarin filosofie en wetenschapsbeoefening floreerden. De islam zou ook een rationele religie zijn die irrationele geloofsdogma’s zoals de christelijke drie-eenheid en erfzonde verwerpt.’

De Senegalees Diagne (Columbia University, New York) – gespecialiseerd in islamitische filosofie en Afrikaanse filosofie – gaat recalcitrant tegen beide visies in en schetst een alternatief beeld. Hij stelt dat filosofie zich daar ontwikkelt waar vrije geesten naar waarheid zoeken, en dat geldt net zo goed voor de islamitische filosofie. Diagne heeft een selectie gemaakt van een aantal thema’s en vragen, en een aantal filosofen geselecteerd die deze hebben behandeld.

Volgens Diagne, een van de invloedrijkste Afrikaanse denkers van deze tijd, zouden hedendaagse moslims net als moslims uit de klassieke periode open moeten staan voor ideeën en filosofieën uit andere beschavingen en daar op een volwassen manier en op basis van gelijkwaardige dialoog mee om moeten gaan.

Moslims zouden zoals vroegere filosofen meer op een creatieve manier met nieuwe ideeën en ontwikkelingen aan de slag moeten, zonder te vrezen voor een zuiverheid die verloren zou kunnen gaan. Als we religie levend willen houden moeten we beseffen dat het leven in beweging is. Een religie die stil staat en verstart, sterft uit.’

Diagne behandelt ook (de kritiek op) de filosofie van Al-Ghazali, die zich zowel manifesteert als de kampioen van de zuivere orthodoxie van de uitverkoren sekte en ook de filosofie weerlegt, en als juist anti-sektarisch, anti-dogmatisch en pro-pluralistisch.

filosoferenislam

Een kritiekpunt op het boek noemt Essabane – op de site NieuwWij – dat het een eenzijdig beeld geeft van de moderniteit. Diagne definieert moderniteit als ‘niets anders dan het inzicht dat het leven in beweging is, die voortdurend bezig is uit de traditie te treden en, wat de rede betreft, haar onmondigheid achter zich te laten’, oftewel:

Een positieve definitie van de moderniteit met een mix van Bergson, Nietzsche en Kant. Het resultaat is dat de islam niet door de Verlichting hoeft omdat de islam zich aansluitend op haar eigen filosofische traditie en door middel van een filosofie van beweging al onderdeel is van die moderniteit.’

Als gemiste kans in het boek noemt Essabane dat Diagne niet wijst op andere, meer kritische visies op de moderniteit en moslimdenkers die de mogelijkheid aangrijpen om vanuit het potentieel van de islam een kritische dialoog met de Verlichting aan te gaan. Een dialoog op basis van gelijkwaardigheid, in een wereld waarin de vruchten van de moderniteit niet allemaal koek en ei zijn.

Over het algemeen is het boek echter zeer toegankelijk geschreven en zit het qua structuur goed in elkaar. Het boek vormt een sterk betoog vanuit de islamitische traditie voor openheid en pluralisme en tegen dualistisch denken, zowel het dualisme van islam versus filosofie als het wij versus zij op nationaal en mondiaal niveau. Een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in de relatie tussen islam en filosofie.

Zie: Recensie van ‘Filosoferen in de islam?’ (Kamel Essabane)

Beeld: Avicenna (links) en Averroës (martienpennings.wordpress.com)

Soulaymane Bachir Diagne | Filosoferen in de islam? | Nijmegen | Uitgeverij Vantilt (2016) | Vertaling Pol van de Wiel | Oorspronkelijke titel: Comment philosopher en islam? (2014) | ISBN 978 94 6004 289 8

Op maandag 13 maart 2017 houdt Soulaymane Bachir Diagne een lezing op de Radboud Universiteit: ‘Islam and Philosophy’.

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

33 Responses

 1. joost tibosch sr

  Het huidige persoonlijk gelijkhebberige en politieke machtsgedrag lijkt levensbeschouwelijke dialoog alleen maar te frustreren.

  Like

 2. Godsdienst, in gelijk welke vorm, is een behoefte van ieder mens. Het is een valscherm bij bepaalde moeilijke periodes in het leven. Of die godsdienst op mythen steunt of op wetenschappelijke feiten maakt geen verschil. Iedereen heeft zijn eigen visie op het leven. In welk milieu je bent opgegroeid, speelt een grote rol. Opvoeding en tradities vormen een soort indoctrinatie. Mensen opgevoed in een christelijke omgeving zullen christelijk denken, zelfs als ze niet praktiserend zijn. Dat geldt ook voor de islam of andere levensvisies. Dat betekent ook dat strijd tussen godsdiensten zinloos is, behalve voor mensen die er geldgewin in zien.

  Like

 3. jelle

  Dit onderwerp zal nu wel gauw gesloten worden, en ik heb deze keer wel heel veel geschreven.
  Evenwel, Islam en modern denken, opening a can of worms, is de engelse uitdrukking.
  Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, in dit geval het toetsenbord.
  Als ik het westen ergens hypocriet vind, en ook zichzelf schade toebrengt, is het in de gangbare ideeën over Moslims en Islam.
  Zoals ik al diverse keren schreef, de balk en de splinter.
  Hoe onpartijdig de VS is bleek me gister weer, een christelijk gebed bij de inauguratie van Trump.
  W Europese landen houden tenminste nog de schijn op.
  Trump wil niet dat andere landen nog profiteren van de VS, eens kijken of hij dit idee ook op Israel gaat toepassen, ik geloof er niets van.
  Als je overigens ziet met welk zootje ongeregeld Trump zich omringt, zoals de Goldman Sachs man die meteen op de bek ging omdat hij 100 miljoen vermogen had verzwegen, ik ben nog steeds blij dat het niet Hillary is geworden, minder kans op de laatste wereldoorlog, maar ik sluit niet uit dat ik nog een keer ga denken ‘misschien was Hillary toch nog beter geweest’.
  Het blijft me verbazen hoeveel onkunde er is in de wereld, en wat beangstigend is, is dat het lijkt of elk gedachtenclubje z’n eigen website aan het krijgen is, waar kritiek niet welkom is.
  Sekten.

  Like

 4. jelle

  tibosch
  In geen van mijn boeken over geschiedenis kwam ik tegen dat er geen machtspolitiek was.
  Het is ook niet zo dat machtspolitiek altijd tot slechte dingen leidt, toen Pizarro de hoofdstad van het Inca rijk bereikte waren de brengers van de beschaving verbijsterd een gigantische en goed georganiseerde, maar vooral schone stad, te zien.
  Dat Inca rijk was in een honderd jaar met geweld gevestigd, maar toen het er eenmaal was werd het goed bestuurd, voedselvoorraden voorkwamen hongersnoden.
  Dat roept bij mij weer eens de gedachte op of wij het zo slecht deden in Ned Indië, pas in 1975 was in Indonesië het inkomen per hoofd weer op het niveau van 1940.
  Bloedbaden als in O Timor pleegden wij de laatste tijd ook al niet, ik denk dat zelfs onze terugveroveringsoorlog relatief meeviel.
  Laat ik nog even tegen vele zere benen toevoegen dat in de tachtiger jaren nog levende Duitsers, die Hitler hadden gestemd, 1938 als het gelukkigste jaar van hun leven zagen.
  Kai S. Schreyber (Hrsg.), ´Warum wir ADOLF HITLER wählten, Jungwähler von 1933/38 berichten’, 2001 Kiel.
  Aangezien je nu met de jodenmoorden zult komen aanzetten, de joodse schrijver van het volgende boek wusste nicht Victor Klemperer, ‘I will bear witness, A diary of the Nazi years, 1942-1945’, New York 1999
  Er is nu een nederlandse vertaling.

  Like

 5. joost tibosch sr

  Bij dialoog met Islam denk ik in eerste instantie aan de al bezig zijnde oecumenische dialoog tussen de levensbeschouwingem oosters denken, jodendom, christendom, islam en humanisme. Daar zal toch de basis liggen voor een groeiend besef van oecumene maw dat onze wereld ‘één oikos=huis is’. Politiek zal dat besef dan ook kunnen uitgroeien tot besef en inzet voor menseneenheid in onze wereld (“polis”= stad). Het huidige politieke machtsgedrag lijkt levensbeschouwelijke oecumene alleen maar te frustreren.

  Like

 6. jelle

  Voor zo ver daar interesse voor is, toelichting op mijn gefoeter op NOS ‘nieuws’.
  De titel hier gaat over Islam en modern denken.
  Nu ben ik van mening dat vele Moslims heel wat moderner denken dan degenen die pretenderen modern te zijn.

  Het westerse ‘nieuws’ lijkt me daarbij de belangrijke oorzaak, de achterliggende gedachte daarbij lijkt nog die uit het koloniale tijdperk, de slaven mochten blij zijn slaaf gemaakt te zijn, als zij de andere kant van de Atlantische oceaan levend haalden, werden ze gekerstend, en kwamen na gemiddeld zeven jaar al in de christelijke hemel.

  Als je ziet at het westen uitspookt in het Midden Oosten en N Afrika, net bombardeerde de VS weer eens in Libië, onder Ghadaffi een redelijk vredig en welvarend land, geen NOS nieuws, wel bij BFM, dan vraag je je af of wij ons voor het einde van de slavernij niet humaner gedroegen.
  In deze zin denken vele Moslims wel modern, toen Al Jazeera nog niet door westerse media magnaten was opgekocht kon je regelmatig mensen uit Islamitische gebieden aanhoren, die heel goed wisten dat de VS en Israel hun ellende veroorzaakten.

  Ook het deradikaliseren doet ouderwets aan, iets als de Contrareformatie, proberen het denken van mensen terug te draaien.
  Stalin en consorten lukte het hersenspoelen meestal ook niet.
  Zou het met de Europese landen net zo gaan als met de USSR ?

  Like

 7. joost tibosch sr

  Degene die van joost tibosch sr joost maakt, moet wel weten dat ik als ik wat beweer, dat graag onder mijn volle naam noem..en dat ik een volwassen zoon joost jr heb, die niet verantwoordelijk is voor wat ik beweer

  Like

 8. jelle

  Hoezeer ons ‘nieuws’ m.i. niets voorstelt:
  https://www.rt.com/news/356107-fifth-force-nature-particle/
  Misschien de eerste fundamentele wetenschappelijke vooruitgang sinds Bohr quantum mechanica postuleerde.
  Voor NOS geen nieuws, waarschijnlijk hebben ze geen idee wat het betekent.
  Wie bij die site verder rondkijkt vindt een verhaal over een Chinese satelliet die communiceert zonder gehackt kunnen worden, door gebruik te maken van verstrengeling.
  Ik weet vaag waar het over gaat, maar begrijp het niet.
  Misschien heeft het westen al zoiets, maar als niet, dan moet ik er aan denken hoe PISA onderzoeken aantonen hoe het westerse onderwijs achterblijft bij het ZO Aziatische.
  De noodkreet van ASML over ontbrekend talent past hier ook bij.
  En het boek over de verdomming, dommer worden, van Duitsland, van Sarrazin uit 2010.
  Daarbij onze minister van onderwijs die meent dat wetenschappelijk onderzoek en promoties praktisch toepasbaar moeten zijn.
  Treurig.
  Der Untergang des Abendlandes ?

  Like

 9. jelle

  Overgave en onderwerping lijken mij duidelijk verschillende begrippen, overgave is iets van vertrouwen, onderwerping is gedwongen.
  Dat vrijwel niemand iets van de Islam weet blijft mij verbazen, hoewel, op m’n oude dag, nu er voor mij eigenlijk geen vragen meer zijn, ben ik zo ver dat ik me neerleg bij onwetendheid en onzin.
  Kritisch nadenken lijkt er niet meer te zijn, ik wijt dat aan het de sterk gedaalde kwaliteit van het onderwijs, eigen ervaring, en kinderen uit twee opeenvolgende huwelijken lieten dat zien.
  De jongste studeerde nog maar negen jaar geleden af.
  Smartphones en clubjes als wikipedia.zijn ook uitstekend om kritisch denken in de kiem te smoren.
  Toch is er een enkeling die nog wel nadenkt, bij De Slimste Mens, het programma over weetjes, en weinig slimheid, werd gisteravond het NOS ‘nieuws’ tot de grond afgebrand.
  Ook is verheugend dat ik op fora meen te zien dat steeds minder mensen de gangbare verhaaltjes slikken.
  Internet speelt daarbij een grote rol, toch, vandaar dat internet censuur steeds dichterbij komt.
  Nepnieuws mag al niet meer, Orwell’s ‘1984’.

  Like

 10. Daar kan iedereen over nadenken. Overgave en onderwerping lijken taalkundig erg op elkaar. Onderwerping is een duidelijk woord: je stelt je zelf op als ondergeschikte aan iets hogers of groters.

  Overgave is een wat lastiger begrip. Denk aan een militaire overgave: dat is een onderwerping aan de vijand. De vijand mag bepalen wat er met jou gebeurd.

  Maar overgave bekent ook toewijding, hartstocht, het opgeven (overgave) van eigenbelang.

  Zoals zo vaak constateer ik dat er eigenlijk geen goede woorden zijn voor oosterse religies in de Nederlandse taal.

  Like

 11. joost tibosch sr.

  Kom juist uit een discussie met een naprater die het woord islam vertaald met “onderwerping”. Heb hem taalkundig gezegd dat islam “overgave” betekent aan de barmhartige Allah, zoals mijn moeder zich volledig “overgaf” aan de liefdevolle God van Jezus.
  Zo’n onnozele vertaling “onderwerping” als kern van islam wordt hardnekkig gehanteerd om iedere dialoog -en dus ook kritiek- met islam in dit tijdsgewricht onmogelijk te maken. Wilderiaans en Breivikiaans lijkt men zich weer de oude tempeliersmentaliteit eigen te maken om lekker -en nu modern- op kruistocht te gaan!

  Like

 12. jelle

  armandmaes
  Toen Obama werd verkozen was ik heel blij dat het niet McCain was geworden.
  Inmiddels denk ik ‘zou er iets anders zijn gegaan als het wel McCain was geworden ?’.
  Dus ook met Trump ben ik sceptisch, of hij in staat zal zijn veel te veranderen.
  Eisenhower waarschuwde al tegen het militair industriële complex, hij deed dat in zijn laatste rede, wat naar mijn idee aangeeft dat hij pas toen durfde.
  Senator Hollingsz, ook in zijn laatste rede, waarschuwde tegen de joodse macht in de VS, meer senatoren deden dat in hun afscheidsredes.
  Wie tegen die joodse macht in gaat in de VS wordt uitgeschakeld, ik meen VPRO wijdde er een hele reportage aan.
  Kennedy werd vermoord twee weken nadat hij Israel had gedreigd geen wapens meer te leveren, als het land doorging met een atoombom te maken.
  Het meest sombere beeld nu van de VS komt van degenen die veronderstellen dat één van de redenen van de destabilisatie van het Midden Oosten en N Afrika was en is dat de migrantenstromen ook de Europese culturen zoude opheffen, waardoor de Groot Europese Heilstaat naar VS model gemakkelijker te vestigen zou zijn.
  Ik weet niet of het waar is, maar ik sluit het niet uit.
  Ik denk inderdaad dat een VS zonder militarisme en imperialisme een heel wat betere wereld op zou leveren, of Trump er in zal slagen het zo ver te krijgen, ik moet dat nog zien.
  Zoals ik al schreef, mocht het bericht komen dat hij verongelukt is, dan meen ik te weten hoe laat het is.
  Ik weet niet of je Asscher beluisterde, toen deze domoor uitlegde dat hij, met vakantie in Frankrijk na MH17, niet met Rutte wilde bellen met z’n mobiel, ‘want de Russen konden dan horen wat er gezegd werd’.
  Hij belde via de vaste lijn van een Franse buurvrouw.
  Ik heb er eens wat over nagedacht wat die Russen dan niet mochten horen, kan niets anders bedenken dan dat Rutte uitlegde dat de Russen de schuld moesten krijgen, en waarom.
  Die gedachtengang versterkt dan weer duistere vermoedens, maar die leg ik hier maar niet uit.
  Mocht je willen lezen hoe de VS zelfs binnenslands mensenrechten met voeten treedt, tot op vandaag Ward Churchill, ‘A Little Matter of Genocide, Holocaust and Denial in the Americas, 1492 to the Present’, San Francisco 1997
  Churchill is een Indiaan, was prof aan de universiteit van Boulder, maar is ontslagen, vrijheid van meningsuiting moet niet te ver gaan.

  Like

 13. Jelle, als ik het goed begrijp zullen we Trumpf nog een standbeeld moeten geven. Hij wil de VS op zichzelf terugplooien en goeie maatjes spelen met Poetin. Dan stopt de oorlog in Syrië en klaar is Kees.

  Like

 14. jelle

  Drie dagen in dec 1941 moet drie maanden zijn.
  Verder, de rapporten die pleitten voor destabilisatie van het Midden Oosten zijn al weer jaren oud, voor Afrika zullen die er ook wel zijn.
  Zo wordt beweerd, ik weet niet of het waar is, dat in de slachtpartij tussen Hutu’s en Tutsi’s de VS één kant bewapende.
  Dat gebeurt nog steeds in Syrië.

  Like

 15. jelle

  armandmaes
  Na drie jaar discussie over 11 sept kon ik mezelf niet langer voor de gek houden, in scene gezet, om een smoes voor oorlogen te hebben.
  Net als Pearl Harbour bewust werd geprovoceerd, ik vraag me zelfs af of het waar is dat Wilhelmina daarom in de meidagen 1940 door een Brits marineschip tegen haar wil naar Engeland werd gebracht, zodat wij in sept 1941 mee gingen doen met de olieboycot tegen Japan.
  Japan had in Ned Indië nul op het rekest voor olie gekregen.
  Toen het Pearl Harbour aanviel had het nog voor drie dagen olie.
  WWII kostte een 60 miljoen doden, de VS vernietiging van Irak een miljoen doden, grote delen van het land werden voor miljarden jaren onbewoonbaar omdat pa en zoon Bush daar 2000 ton uranium lieten verbranden, uranium gebruikt als metaal in munitie.
  ‘Depleted’, maar zeer gevaarlijk.
  De Syrische vluchtelingen stroom hoef ik je niet uit te leggen, gevolg van de VS poging tot ‘regime change’ in Syrië.
  Ik ken Aleppo, de verwoeste stad doet mij de tranen in de ogen komen.
  De gevolgen van Agent Orange komen nog dagelijks naar voren in Vietnam, hetzelfde met de uranium gevolgen in Irak: kankers en ernstige geboorte afwijkingen.
  Albright vond 500.000 dode Irakese kinderen de moeite waard, om Saddam onder druk te zetten, de Saddam die de VS zelf aan de macht had gebracht, om Iran weer te onderwerpen.
  Het Iran waar die VS in 1953 de democratie om zeep hielp, vanwege olie.
  Mensenrechten, lachertje.
  Prietpraat van politici, net als ‘Europese normen en waarden’, het naar O Europa brengen van honderden tanks.
  Bij een enquête bij RT vreest 30% dat Trump (net als Kennedy ?) het onderspit zal delven, als hij meent echt iets te vertellen zal hebben.
  Ik vraag me ook af wanneer we zijn vliegtuigongeluk in het nieuws krijgen.

  Like

 16. Joost, kan best mogelijk zijn dat wraak een slechte raadgeving is, maar in Africa zien toch maar de verwoestende gevolgen van kolonisatie. Hele volksgroepen zijn ontredderd. Ze troepen samen in steden waar ze dan weer slachtoffer worden van extreme groepen, die de nog bestaande landelijke volksgemeenschappen aanvallen en nog meer ontreddering teweeg brengen.
  Eens de cultuur en het sociaal weefsel van deze volksgroepen verwoest is kan het vele generaties duren om terug een ordentelijke samenleving op te bouwen.

  Like

 17. Joost, ik begrijp uw standpunt over mensenrechten. Alleen blijkt bij de oudere bevolking nog weinig over van de morele waarden die hen bijgebracht zijn. Ik heb wel de indruk dat veel jongeren hogere morele normen hanteren. Waarschijnlijk door de langere scholing. Onderwijzend personeel beseft, hopelijk, hun grote verantwoordelijkheid hierin.

  Like

 18. Jelle, de extreme macht van de christelijke leiders en de adel is voorbij. De mensenrechten worden meer en meer toegepast. Net op dat moment grijpen de islamitische leiders terug naar de middeleeuwse theorieen en wetten van Mohamed. De gewone moslemman/ vrouw heeft daar eigenlijk geen boodschap aan in onze moderne samenleving. Het is enkel een reactie tegen de ontsporing van de moslimjeugd die slecht geïntegreerd werd in de westerse samenleving. We zien dan ook dat vele ex-criminelen zich aansluiten bij IS. Ze hebben blijkbaar niets meer te verliezen. Daarom is een positieve integratie van de moslim-gemeenschap in onze westerse samenleving van onschatbaar belang voor iedereen om Bosnië-rampen te voorkomen. Politieke en geestelijke leiders (inbegrepen humanisten) hebben daar een enorme verantwoordelijkheid te nemen.

  Like

 19. joost tibosch

  Woede is de slechtste basis voor zelfverdediging, voor zelfverdediging, effectief in menselijke verhoudingen, heb je een klare kop nodig. Woede en wraak brengen slechts met ogenschijnlijke oplossing voortsudderende haat!

  Like

 20. jelle

  tibosch
  Kan je aanraden Paul Bonnecarrère, ´Par le sang versé, La Legion étrangère en Indochine’ , Paris, 1968, 2006, het boek beschrijft het zeer fanatieke, deels zelfmoordverzet, tegen het Franse kolonialisme.
  Ho Chi Min haatte de Fransen met een haat die geen pen kan beschrijven.
  Er kwam geen Moslim aan te pas.
  Mocht je willen weten hoe de Fransen er in waren geslaagd zich zo gehaat te maken dan kan ik aanraden Anthony Grey, ‘Saigon, Een grootse roman over Vietnam in de periode 1925 – 1975′, Amsterdam 1987.
  Het sarcasme over de Fransen wordt in dit boek het best uitgedrukt door de mission civilisatrice mission syphlicatrice te noemen.
  Ik kan me dan ook voorstellen hoe Dien Bien Phoe kon gebeuren, met handkracht werd zwaar geschut oerwoudhellingen opgesleept, en in grotten geplaatst, waarna het van boven op de basis kon schieten.
  Het einde van het Franse kolonialisme daar.
  Na de eerste schoten van boven pleegde de bedenker van Dien Bien Phoe ter plekke zelfmoord, het zwaar geschut boven de basis in stelling brengen, ook nog onopgemerkt, was onmogelijk geacht.
  Het gesleep op fietsen door de jungle van wapens en eten is net zoiets, ook de B 52’s konden er niets tegen doen.
  Woedende mensen zijn tot veel in staat.
  Regeltjes en wetjes spelen dan geen rol meer.

  Like

 21. joost tibosch sr

  Onze Grondwet en ons mensenrecht beschermt jodendom, christendom, islam, humanisme etc. Zgn joden, christenen, moslims, humanisten etc die hun zgn eigen gelijk halen ten koste van andersdenkenden worden niet door de Grondwet met zijn oproep tot samenwerken beschermd. Terrorisme en fanatisme in onwetendheid en taboe, van wie dan ook, zijn schending van mensenrecht en worden op grond van zelfverdediging door onze rechtstaten bestreden. Als christen met eigen inspiratie tot mensenliefde doe ik nu ook een beroep op die gezamenlijke Grondwet en dat recente mensenrecht. Als moslim met eigen inspiratie tit barmhartigheid kan dat ook.

  Like

 22. jelle

  armandmaes
  Ik blijf me er over verbazen hoe moeilijk het blijkt te zijn de hand in eigen boezem te steken, of het bijbelse verhaal van de balk en de splinter toe te passen.
  Ik zie overigens hetzelfde bij de reacties van het establishment op de uitspraken van Trump, zo verwachtte ik, in mijn toen nog onnozelheid, al in 1990, dat NATO zou worden opgeheven, toen de USSR was geïmplodeerd.

  Like

 23. De gewone islamiet in de westerse straat maakte zich weinig zorgen over vele oppervlakkige zaken als hoofddoek, alcoholgebruik enz.
  De extremistische geïnporteerde imans brachten daar verandering in en denken er goed aan te doen de klok enkele honderden jaren terug te draaien. Dat ze daarmee een trieste herhaling van Bosniē veroorzaken lijkt hun worst te wezen.

  Like

 24. jelle

  mnbo
  Ik keek even bij je link.
  Bij het betoog over de waarde van getuigenverklaringen moest ik aan een VS vriend denken, militair piloot, die ook vliegtuigongelukken had onderzocht.
  ‘Waar ik de minste waarde aan hechtte waren getuigenverklaringen’.
  Dat komt in de richting van mijn idee: wetenschap kan voorspellen, het experiment laat zien of de voorspelling klopt.
  Galileo wordt gezien als de eerste, die, misschien na 2000 jaar, weer een experiment opzette, over de zwaartekracht.
  Het was een Nederlandse telescoop die Keppler de manen van Jupiter deed ontdekken, en hem vervolgens zijn theorie ontlokte.
  Die kon ook voorspellen.

  Like

 25. jelle

  @ mnbo
  Als ik ergens steeds minder van begreep naarmate ik er meer over las is het de beweerde verlichting, renaissance.
  Bertrand Gille, ‘Ingenieure der Renaissance’, Wien, 1968 (Les ingenieurs de la Renaissance, Paris, 1964)
  Het boek laat zien dat er geen verandering was, technici waren er steeds, en gingen door met wat ze deden.
  Ik denk dat b.v. Nederlandse scheepsbouw zich gewoon verder ontwikkelde, geen abrupte verandering.

  Cardan ontwikkelde de cardanas, die we nog steeds gebruiken, helaas heb ik nog steeds geen idee wat het ding kon verbeteren aan rijden van een koets;
  Maar Cardan deed ook werk op het gebied van wiskunde Girolamo Cardano, ‘The book of my life’, 2002 New York.

  Onafhankelijk denken, los van de kerk, was er ook steeds, b.v. Wycliffe, of Huss, de laatste liet daarbij wel het leven, ondanks een vrijgeleide.
  Ockam was een, meen ik 13e eeuwse Schotse denker, bekend om zijn stelling ‘de eenvoudigste theorie die de feiten verklaart is de beste’.
  Natuurlijk was iemand als Wycliffe gevangen in het denken van zijn tijd, iets als atheisme was ondenkbaar, maar dat soort dingen hebben we nu ook.

  Zo verklaart Trump dat NATO ‘obsolete’ is, dat de EU slechts Duitsland dient, en dat Merkel’s immigratie politiek een ramp is.
  Al die dingen meende ik al te weten, wat me nu schokt is dat velen geschokt lijken.

  Zoals ik al een paar keer uiteenzette, de Islam van de 11e en 12e eeuw in Spanje was verlicht, de ‘heidense’ boeken van de oude Grieken bestonden daar in hat arabisch, en konden gewoon vertaald worden, geen Umberto Ecko toestanden over gevaarlijke boeken in klooster bibliiotheken.

  Wat was dan die renaissance, zoals ik het inmiddels meen te begrijpen, niet meer dan zich losmaken van de kerk.
  Pietro Redondi, ´Galilei, ketter, De politieke machtsstrijd rond het proces tegen Galileo Galilei, 1633’, 1989, Amsterdam (Galileo eretico, 1983, 1989, Turin) beschrijft de hetze tegen Galileo als niet in het minst een discussie over hoe het zonnestelsel in elkaar zit, maar over het gezag van de Jezuiten.
  Die was het een zorg wat om wat draaide, als zij de wijsheid maar in pacht hadden.

  Ik denk dat je iets soortgelijks nu ziet bij de Islam, imams en zo hechten aan hun macht, net zoals rabbi’s dat eind 19e eeuw deden, daarom wilden ze geen emigratie, en zoals de paus nog rond 1860 deed ‘filosofie los van de kerk kon niet’.
  Ons echt losmaken van de christelijke kerken duurde honderden jaren, zoals ook Pim Fortuyn zei.

  In de tijd van Wim Kok klaagden de bisschoppen er over dat er niet meer naar hen werd geluisterd, dat ze niets meer te vertellen hadden.
  Kok noodde hen letterlijk op de koffie, er veranderde niets.

  Like

 26. Het maakt niet uit welke cultuur/geloof dat verstandige mensen hebben als ze nadenken over de levensvragen waar nog geen aanvaardbaar antwoord voor bestaat. Tussen dergelijke mensen zouden ook geen conflicten mogen bestaan. Ofwel kan een bewijs voorleggen en dan is er sowieso geen probleem, ofwel is er geen bewijs en dan heeft ieder zijn eigen hypotheses, so what?

  Like

 27. Wilders maakt gebruik van het feit dat de van oorsprong Arabische populatie uitbreidt. Hij verspreidt ongenoegen bij de van oorsprong westerse populatie om aan de macht te komen. Moest hem dat lukken dan krijgen we Bosnische toestanden. Laten we hopen dat we van die ramp in Nederland, Frankrijk en Oostenrijk gespaard blijven.
  De Islam, op zich, heeft met deze potentiële ramp niets te maken.

  Like

 28. jelle

  Tibosch
  Wat wij in Nederland nodig hebben is niet meer dan begrijpen dat, als sinds honderden jaren de grootste groep mensen ter wereld in toenemende mate wordt onderdrukt, vernederd, uitgebuit en hun landen verwoest, dat dat een deel van die groep uiterst boos wordt, tot en met zelfmoordverzet.
  De daders zijn westerlingen, christenen, of afkomstig uit de christelijke cultuur.
  Wilders is niet meer dan een verschijnsel, onbegrip over wat het westen zelf oproept aan Islamitisch verzet, en onbegrip over hoe het westerse terrorisme ons de toevloed van een vreemde, deels vijandige cultuur, veroorzaakt.
  In hoeverre Wilders z’n eigen uitspraken gelooft, dat is zoals altijd bij dit soort dingen moeilijk na te gaan.

  Like

 29. joost tibosch sr

  In Nederland is nu uitdrukkelijk verzet nodig tegen de onnozele domme manier waarmee ene zgn “geniale” Wilders zijn islamhaat uitstrooit onder -niet te geloven- brede lagen van onze bevolking!!

  Like

 30. joost tibosch sr

  Zolang het westen zijn oude kolonialistische en imperialistische mentaliteit tegenover de moslimlanden niet verliest, zal het rekening moeten houden met te verwachten politieke zelfverdediging van mensen die in die landen wonen. Het gesprek tussen een humanistisch, christelijk westers denken met islamdenken heeft in de ME grote hoogtepunten gekend en tot samenwerking geleid. Met de grote hedendaagse mogelijkheid van besef van mensenrecht en zijn oproep tot levensbeschouwelijke en politieke samenwerking lijkt dat meer dan ooit weer mogelijk. Herstel van grove fouten in het nog voortsudderende verleden kost wel niet alleen veel moeite, maar wrschl ook veel tijd. Het vereist ook volledige eerlijkheid van eigen waarden en is niet gebaat met te gemakkelijk denken dat men wel zgn gemeenschappelijke waarden zal hebben, waarmee men samenwerken kan.

  Like

 31. jelle

  Tja, hoewel dat niet glashelder is schijnen christenen de toen grootste bibliotheek van de wereld, Alexandrië, verwoest te hebben, ‘heidense lectuur’.
  Alles wat wij hebben van de oude Griekse schrijvers is in de 11e en 12e eeuw vertaald uit het arabisch in Islamitisch Spanje.

  Het reisverhaal van Ibn Batuta uit de 14e eeuw, hij bereisde de hele Islamitische wereld van toen, van het huidige Tanger tot in China en tot midden Afrika, duidt op tolerantie.
  Islamitisch Spanje wordt beschreven als tolerant en hoog ontwikkeld, rond 1980 stonden nog de resten van de waterwielen bij Cordoba, waar de moskee één van de meest indrukwekkennde gebouwen ter wereld nog is, ondanks er middenin bouwen van een kathedraal.
  Nadat joden rond 1500 waren verdreven uit het Iberisch schiereiland reisden die niet alleen noordwaarts, en droegen in belangrijke mate meen aan onze vermeende Gouden Eeuw, maar gingen ook naar het Ottomaanse rijk.

  1500 is voor mij het omslagmunt voor de Islam, wereldwijd rukten W Europese christenen op, met superieure schepen en wapens, de superieure wapens waar Churchill zo trots op was.
  En zo raakten Moslims wereldwijd in het verdomhoekje, met het verdwijnen van hun wereldlijke macht kwamen er ook minder denkers, en zo, zo lijkt mij, cumuleerde het: Islam werd de ideologie van de onderdrukten, die zich nog met weinig anders bezig hielden dan die onderdrukking, soms met succes, zoals Iran.

  Zoals ik vaker schreef, er lijkt mij niet veel meer mis met de Islam als ideologie dan de katholieke kerk, waar het opperhoofd ook onfeilbaar is.
  Een verschil is wel dat het christendom van compromissen aan elkaar hangt, zoals de drie eenheid, waardoor dissidentie binnen het christendom zich beter kon ontwikkelen.

  Het terrorisme toeschrijven aan de Islam lijkt me dan ook onzin, geloof er niets van dat b.v. de Mau Mau islamitisch was; tenminste, toen die druk was werd nooit beweerd dat Islam de basis was van het verzet tegen de Britten.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.