OnZen: Jan Bor over zen en religie als ‘gedateerde troep’

OnZen

‘Wie zoekt naar spiritualiteit komt onherroepelijk in aanraking met zen. Zen zou de ultieme weg naar innerlijke vrijheid zijn, maar in de praktijk maakt zen juist afhankelijk. Net als andere religies – want dat is zen – roept de zen namelijk op tot volgzaamheid en afhankelijkheid van een geestelijk leider. Zij die goeroe of meester spelen kunnen het niet laten om kerkjes rond hun persoon en boodschap op te richten. Zo maken ze hun leerlingen afhankelijk, en juist niet vrij.’

Aldus Jan Bor over zijn boek OnZen. Hij waarschuwt: trap er niet in! En verwijst naar een uitspraak van Kant die stelde dat Verlichting je van je verstand bedienen is zonder de leiding van een ander.

Moderne spiritualiteit is in het verlengde daarvan je eigen weg zoeken. Het is wars van elke vorm van georganiseerde religie en daarmee wars van welke vorm van geestelijke autoriteit ook. Wie deze moderne spiritualiteit zoekt, zal zich moeten voeden met ’s werelds grootste filosofieën en de taalvirtuositeit van filosoof Jan Bor.’

Godsdienstfilosoof Taede A. Smedes lijkt zich wezenloos te schrikken van dit nieuwe boek en daar geeft hij uitgebreid verbijsterde woorden aan bij NieuwWij, waar hij een gedegen recensie schrijft over OnZen. Hij verwachtte een beter geschrift van de filosoof en vindt Bors antireligieuze houding zelfs stuitend.

De definitie van religie als een keuze voor heteronomie en dus voor hiërarchie en onderdanigheid meent Bor bij Marcel Gauchet te kunnen vinden. Bor schrijft dat Gauchet meent dat religie als keuze voor heteronomie uiteindelijk verdwijnt en dat daarmee religie verdwijnt.’

Terwijl filosoof Gauchet (samen met filosoof Luc Ferry) juist stelde dat wat in de religies zijn uitdrukking vond een vorm moet vinden buiten de godsdienst. (Hierover schreef Smedes onlangs drie blogs: Luc Ferry en Marcel Gauchet over het religieuze na de religie.)

Met andere woorden, Gauchet (en ook Ferry) zien weliswaar traditionele vormen van religie verdwijnen, maar er voor in de plaats komt iets anders. Religie in haar herkenbare vormen verdwijnt, maar ‘het religieuze’ en ‘het heilige’ blijven en worden getransformeerd tot nieuwe vormen. Er is dus religie na de religie (aldus de titel van het boekje van Ferry en Gauchet).’

Afgelopen zaterdag was een interview te horen bij NPO Radio 1, waarin Bor het waarom vertelde van een boekje over moderne spiritualiteit. Hierover zei hij onder meer:

Omdat mijn haren recht overeind gaan staan van de honderden nieuwe sektes die ons land inmiddels rijk is en die hun inspiratie uit het Oosten putten. Ik erger me dood aan de pretenties van de voorgangers van dit soort clubjes, de nieuwe priesters dus. Ik ben nog nooit een leraar, een meester te zijn tegengekomen die niet eigenlijk een loopje met de waarheid nam. Dat kennen we natuurlijk ook al uit de katholieke kerk, of uit andere christelijke kerken. Maar bij Zen dachten we: dat gaat om de waarheid.’

Als filosoof wilde Bor de waarheid leren kennen, zo vertelt hij. En vooral: wie ben ik? Via Zen – ‘die lui hebben het over het verliezen van je ego’ – zou hij leren hoe hij zijn ego kan loslaten, maar hij zegt zijn ego nog nooit te zijn tegengekomen. Hij weet niet eens wat ze ermee bedoelen. Volgens hem zijn ‘die lui’ rattenvangers van Hamelen, ze willen volgelingen hebben. Volgens Bor is het het hart waarnaar je uiteindelijk zoekt. Toch zegt hij van zen geleerd te hebben dat het er om gaat dat je al die beelden die je van jezelf hebt, die je verstoren en je in de weg staan, dat je wat relaxter, wat opener staat naar de werkelijkheid.

Smedes blijft verbijsterd in zijn recensie Jan Bor rekent af met alles wat stinkt naar zen en religie. Het boek lijkt hem een uiting van grote, persoonlijke woede en opgehoopte frustratie. Bors tekeer gaan tegen religie als ‘infantiel’ en ‘voor de eenvoudigen van geest, zij die zelf niet kunnen of willen of hoeven nadenken’ doet niet onder voor de simplistische nieuw-atheïstische retoriek. Smedes vindt het een filosoof onwaardig.

Bors boek lijkt zelf onderdeel te zijn van een dynamiek van drang naar een grotere persoonlijke vrijheid en naar een grotere autonomie. Door alle schepen achter zich te verbranden en zich op te stellen als een eenling met een eigen, unieke, louter individuele spiritualiteit, zegt Bor eigenlijk schijt te hebben aan de rest van de wereld. Dat is blijkbaar waar autonomie voor staat. Tsja, Bor mag dat vinden, dat is zijn goed recht. Maar is dat een spirituele houding? Hij mag het denken, ik vind het weinig verheffend.’

De godsdienstfilosoof is duidelijk teleurgesteld in OnZen en vermoedt dat het komt door de weinig vernieuwende visie van Bor zelf.

Hij [Bor] vindt zen een vorm van religie en als zodanig ‘gedateerde troep’. Het probleem is dat Bor zelf gevangen lijkt te zijn in een achterhaalde wijze van denken, namelijk door religie en heteronomie gelijk te stellen en tegenover vrijheid en autonomie te zetten. Bor is dus niet minder dan een Verlichtingsdenker van het oude stempel, iemand die meent dat de mens als een monade is, een louter subject dat op zichzelf bestaat en zichzelf de wet kan stellen.’

Zie:
* Jan Bor rekent af met alles wat stinkt naar zen en religie (Taede A. Smedes)
* Jan Bor, filosoof
* Jan Bor over zijn boek ‘OnZen, over moderne spiritualiteit’ (NPO Radio 1)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

198 Responses

 1. Trouwe Lezeres

  Valere de Brabandere,

  Dank voor je bijdrages. Hoewel ik in het begin moeite had om jouw uitspraak te begrijpen, heeft die sinds enige tijd weerklank gevonden. Op enig moment zei je het net even anders en toen dacht ik: zo is het!
  Het ga je goed, Valere!

  Like

 2. -…afscheid nemen van bepaalde activiteiten kan ook opgelegd worden of zijn door ouderdom, en andere meegaande kwaaltjes, zoals geheugenverlies, en aftands worden…
  – Maar ik blijf toch wel te lezen …op Wikipedia… op mijn blog ‘Visieopfilosofie’ …en andere…
  ( … Een 81 jarige…) .

  Geliked door 1 persoon

 3. @Valere: hierbij probeer ik afscheid te nemen van internet, wIkipedia en andere ‘ alles’…

  Is dat noodgedwongen?, op vrijwillige basis gaat het moeilijk lukken denk ik, in ieder geval bedankt voor je inbreng tot zover,
  ga eens kijken op vise op filosofie.

  Horen we niets meer van je, all the best.

  Like

 4. Carla

  @ Valere, mooi dat je zegt ‘ probeer ik ‘ 😉

  Of je slaagt of niet in je pogen……dat het je goed moge gaan.

  Like

 5. -…hIerbij probeer ik afscheid te nemen van internet, wIkipedia en andere ‘ alles’…
  -…blijf te lezen op internet, Wikipedia en andere…, ‘Visieopfilosofie’ …
  – Bedankt.

  Like

 6. Carla

  Leuk dat er hier behalve meningen e.d. ook nog hele kleine ‘weetjes’ tot vreugde strekken. 😉

  Like

 7. Trouwe Lezeres

  Dank je zéér 🙂 Carla, ik had altijd de grootste moeite met ü. En wat is het nu simpel….

  Like

 8. @Zwerver: eerst even het volgende, naar aanleiding van je post van (4-6 16:30)

  @Zwerver schrijft: Ik lees of hoor wel eens van mensen die teleurgesteld zijn in hun vrienden. En dan moet ik zachtjes lachen: zij zijn zelf oorzakelijk geweest aan die vriendschap. Zij doorzien niet dat ze zelf doener zijn en de oorzaak van hun teleurstelling.

  Over de verschillende manifestaties van het ego gesproken, heb je zelf eigenlijk wel door dat jij continue vanuit je valkuil van je eigen ego blijft redeneren, dat uit zich door het ventileren van een gevoel van superioriteit, oordelen en veroordelen.
  (Zij zien het niet, maar ik zie het wel).

  Wat de column van JR betreft, ik denk dat ik deze vanuit een geheel andere invalshoek lees dan jij dat doet, maar je zou eventueel je eigen kritische kanttekeningen hieromtrent op DLT zelf kunnen zetten, het lijkt me nu niet echt zinvol om hieromtrent op dit blog een hele discussie aan te gaan.

  @Carla: Ja, dat streepje bedoelde ik.

  @Valere, (weer zonder streepje) :-), filosofie is de moeder van alle wetenschap. Of heeft de wetenschap de filosofie inmiddels ingehaald, dat zou ik zo niet weten, misschien in bepaalde opzichten.

  Geloof betreft m.i. een diep innerlijk zeker weten, waardoor dan ook geïnspireerd.

  Like

 9. @Egbert

  Riemersma verliest zich mijn inziens te veel in denken/filosoferen en raakt daarmee het zicht kwijt. Hij doet er alles aan om om ‘een doel’ maar aannemelijk te maken.

  Zie ook de volgende uitspraak: Zonder doel is het technisch onmogelijk om onderscheid te maken tussen voordelige en nadelige eigenschappen.

  Wat ik zie is dat JR de zaak al aan het verdelen is (de dualistische geest) Iets moet voordelig zijn of nadelig. En dat hangt dan weer samen met het doel.

  Niks mis met nadenken/filosoferen. Maar JR is zich kennelijk niet bewust van bepaalde zaken.

  Voor alles zou men de geest moeten onderzoeken. De wereld is niet wat jij (of ik) denkt dat die is. De geest maakt een wereld die wordt zoals de geest IS. Dualistisch dus. JR ziet dat niet en verdeelt er lustig op los.

  Er is doel noch zin te bekennen in “onze wereld”. En toch is alles logisch geordend met voordelige en nadelige eigenschappen. Wij als mens beschikken over het mentale en intuïtieve vermogen om met de ordening van de wereld in de pas te lopen.

  Wie op de maat van de muziek danst, die ontgaat de logica van de muziek niet. Voor hen die dat niet doen blijft het een onlogisch geheel.

  En hier hebben we een van de vele paradoxen te pakken. Door de zaak niet langer te verdelen in voordelige en nadelige eigenschappen worden juist diezelfde voordelige en nadelige eigenschappen zichtbaar.

  Like

 10. Valere De Brabandere

  – Filosofie is de wetenschap, die na de wetenschappen komt , en het geloof is de kennis, dat na het geloven komt …

  Like

 11. Carla

  @ Egbert, de reactie van Valère ( bedoelde je dit streepje ) kon immers ook een reactie zijn op jouw post van 13:08 uur.

  Mogelijk heeft hij mijn vraag over het hoofd gezien. Maar wanneer jouw interpretatie juist is, even goede vrienden.

  Like

 12. @Zwerver, dat hangt er vanaf in welke context je het woord “doel” plaatst.

  Misschien dat je de column nog even een keer goed moet doorlezen.

  Dat doe ik zelf ook altijd, JR weet wel hij wat hij schrijft.

  @Carla, zoals ik de post van Valere interpreteer is voor hem daarmee de kous af, dan lijkt me het niet wenselijk om maar te blijven reageren. (hoe zet je trouwens een streepje naar links op een e? 🙂 .

  Like

 13. Carla

  @ Valere de Brabander…… is je reactie van 14:26 uur bedoeld als een antwoord op mijn vraag van 11:53 uur ?

  Je zegt daarin o.a. ‘antwoord en besluit ‘…..!?

  Like

 14. @Egbert

  Hij maakt al een joekel van een denkfout met de volgende uitspraak: In elk logisch proces moeten we een doel aanwijzen. Het is de menselijke aard om doel en/of zin ergens in te zien.

  Als de eerste aanname al niet deugt, dan bouw je verder alleen maar aan een luchtkasteel. In dat wat we evolutie noemen zien we dat de soorten die niet aangepast zijn verdwijnen. Maar evolutie kent geen doel! De omstandigheden wijzigen immers ook voortdurend.

  In deze kwestie zijn de omstandigheden oorzakelijk en de evolutie van de soorten gevolg. In feite zien we in evolutie het principe van oorzaak en gevolg terug.

  Maar evolutie (oorzaak en gevolg) strekt zich op veel meer terreinen uit. Neem een willekeurig forum op internet. Op sommige fora (bijvoorbeeld Geen Stijl) wil ik nog niet dood gevonden worden. Op fora wordt ook aan natuurlijke selectie gedaan. Populisten vinden GS helemaal geweldig. Zo vindt een zichzelf versterkend proces plaats. Maar er is niemand die dat doet en een doel heeft het ook al niet. Zo zie je dat op een fenomeen/verschijnsel op internet ook het principe van oorzaak en gevolg terug te vinden is.

  Jij en ik zijn net als internet ook verschijnselen/fenomenen. Jij en ik zijn ook onderhevig aan oorzaak en gevolg. Via een vorm van natuurlijke selectie verwerven wij ons sociaal netwerk. Ik lees of hoor wel eens van mensen die teleurgesteld zijn in hun vrienden. En dan moet ik zachtjes lachen: zij zijn zelf oorzakelijk geweest aan die vriendschap. Zij doorzien niet dat ze zelf doener zijn en de oorzaak van hun teleurstelling.

  En nu heb ik het nog maar over slechts 1 principe. De wereld steekt volstrekt logisch in elkaar. Met diverse principes die allen actief zijn en inwerken op elkaar. En ik zie veel mensen die die principes niet door hebben en zo telkens maar weer verbaasd zijn over dat wat er gebeurd en wat zij als werkelijkheid beschouwen.

  Like

 15. @Zwerver: Ik baseer dat op de principes zoals die overal aanwezig zijn.
  Oorzaak en gevolg, polariteit, opkomst en ondergang, behoud van energie, alleen de vorm verandert.

  Dit alles in de perceptie van je eigen bewustzijn dat slechts in staat is een logische redeneertrant te volgen.
  Maar dat wil nog niet zeggen dat de voor ons grotendeels onverklaarbare werkelijkheid logisch in elkaar steekt m.aw. dat ons menselijk logisch denken universeel is.

  http://delachendetheoloog.blogspot.nl/2016/05/evolutie-is-doelgericht-4.html#comment-form

  Zie (1) onderaan de column, laatste alinea, ik kan me daar wel in vinden.

  Like

 16. @Egbert

  Ik baseer dat op de principes zoals die overal aanwezig zijn.
  Oorzaak en gevolg, polariteit, opkomst en ondergang, behoud van energie, alleen de vorm verandert.

  Like

 17. – Antwoord en besluit …: …er is meer… En dat alles en meer is een ontwikkeling vanuit dat eeuwige, absolute logische ‘zijn’ van de absolute idee, die aanvankelijk niets was, behalve ‘ zijn’ , zodat de rede niet van de werkelijkheid, en de werkelijkheid niet van de rede verlaten is …

  Like

 18. @Valere: maar de filosofie als ‘uiterste wetenschap” moet daar het element Psy of absolute wil van absolute wetmatigheid en energie aan toevoegen.

  Hoe kom je daarbij.

  @Jelle: Ik zag ooit een Britse natuurkundige op tv peinzend zeggen ‘ik denk niet dat wij iets verklaren, wij beschrijven alleen maar’.

  Beschrijven is de eerste stap om ook iets in kaart proberen te brengen.

  Of het lukt is nog een ander verhaal. Maar wetenschappers zijn
  iets op het spoor waarvan ze eerst geen enkel benul hadden.

  Like

 19. @Zwerver: De wereld (en het Universum) is wel degelijk logisch. Maar doordat de mens de logische orde op de werkelijkheid projecteert raakt hij de weg kwijt.

  Waar baseer je dat op.

  Like

 20. Carla

  @ Valere, is J .Bochenski de Poolse Dominicaan? De filosoof van de logica?

  Je maakte mij nieuwsgierig. Hoewel ik niets begrijp van de formule die je hier met regelmaat herhaalt. Ik kan weinig over de man vinden. Hier en daar valt er iets te vertalen vanuit het Pools, maar die vertalingen zijn zo krom dat ik er geen touw aan vast kan knopen. 😉

  Misschien wil je hier iets meer over de ontwikkeling van zijn denken vertellen. Zo de door jou genoemde filosoof degene is die ik veronderstel.

  Like

 21. @Egbert

  De wereld (en het Universum) is wel degelijk logisch. Maar doordat de mens de logische orde op de werkelijkheid projecteert raakt hij de weg kwijt.

  Like

 22. -De wetenschap mag en kan het houden bij de formule. E=mc2 ; maar de filosofie als ‘uiterste wetenschap” moet daar het element Psy of absolute wil van absolute wetmatigheid en energie aan toevoegen ..
  – En meer is daar niet over te zeggen of te weten..

  Like

 23. jelle vd wal

  Wat zijn dan die absolute wetmatigheden ?
  In onze wereld raken twee evenwijdig lopende lijnen elkaar nooit.
  In de niet Euclidische wiskunde wel.
  Die niet Euclidische wiskunde blijkt heel nuttig te zijn.
  Ik denk dat er geen absolute wetmatigheden zijn.
  Quantum mechanica is Alice in Wonderland, anything goes.
  Ook de wet van behoud van energie blijkt daar zo nu en dan buiten werking te zijn.
  Ik zag ooit een Britse natuurkundige op tv peinzend zeggen ‘ik denk niet dat wij iets verklaren, wij beschrijven alleen maar’.
  Entanglement, verstrengeling is in strijd met alles wat ons bekend is, toch lijkt het te bestaan, en misschien kunnen we er nog groot nut van hebben.

  Like

 24. @Valere: Volgens J .Bochenski zijn de eeuwige, absolute wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte kennissen het enige absolute ‘ zijn’

  Dan ga je er vanuit dat onze menselijke logische wetten over universele geldingskracht beschikken, dus de werkelijkheid logisch is geordend, dit betreft wederom een aanname.

  Ik kan me wel vinden in wat filosoof Jan Riemersma hieromtrent op zijn blog schrijft (De lachende theoloog) n.l.: De wereld is echt niet logisch, de mens projecteert de logische orde op de werkelijkheid.

  Dat is hele andere koek.))

  Like

 25. Maar wie zegt dat J .Bochenski het bij het rechte eind heeft? Logica, wiskunde en andere absolute wetmatigheden?

  Wie kent eigenlijk de absolute wetmatigheden? Hermes had er een goede inzicht in. Het Universum is onderhevig aan wetmatigheden. Maar die worden niet gezien zolang de doener doet.

  Je zou dat idd de absolute wil kunnen noemen. (die pas gezien wordt nadat de eigen wil is opgegeven)

  Massa is eigenlijk trage energie. Alle massa van het Universum is nodig om de snelheid van het licht te verkrijgen. Dat houdt in dat “op lichtsnelheid” zich dat absolute zijn zich bevindt. Dan is het absolute zijn dat wat we “Niets” noemen, waaruit de polariteiten zijn ontstaan. Met het ontstaan van de polariteiten ontstond ook dat wat we ‘tijd’ noemen.

  Zoiets, Valere?

  Like

 26. -@Egbert..
  -Volgens J .Bochenski zijn de eeuwige, absolute wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte kennissen het enige absolute ‘ zijn’… ; alleen deze absolute wetmatigheden ‘moeten’ zijn…; terwijl al het overige, dat is, daaraan dan contingent moet zijn .
  – Dit absolute zijn geldt dan als een absolute wil, die net als onze wil tot energie kan verworden.
  – En volgens Einstein verwordt energie tot massa, materie en de ‘dingen’ zelf…, of E=mc2.
  – Formule, die dan uitgebreid wordt tot E=mc2=Psy.., waar Psy staat voor dat eeuwig, absolute zijn…, en wil…

  -Sorry… Voor het steeds in herhaling vallen…
  maar de waarheid kan niet anders dan herhaald worden…,-Valere De Brabandere.

  Like

 27. Valere: M.a.w. het absolute ‘zijn’ , die eeuwige, absolute wetmatigheden, blijven de aanzet naar die eeuwige evolutie van al wat Is…

  Leg eens uit wat je nu hiermee precies bedoelt, Valere.

  Like

 28. @Jelle, blijkbaar had Thomas Hobbes met zijn uitspraak: Homo homini lupus wel gelijk, als men stelt dat mens neigt naar alle kwaad, zoals de Christenen het uitspreken wordt waarschijnlijk bedoeld dat de mens van nature zelfzuchtig is. Misschien ten diepste gerelateerd aan het overlevingsinstinct ? Maar dat blijft speculeren.

  Like

 29. -Misschien bestaat ‘die’ of ‘die’ god niet, en is ‘die’ of ‘die’ religie of geloof ‘ vergane troep’ ; maar dan nog is er altijd dat ‘iets’ dat wel wijst naar zo-iets of zo-iemand als ‘god’ .
  – M.a.w. het absolute ‘zijn’ , die eeuwige, absolute wetmatigheden, blijven de aanzet naar die eeuwige evolutie van al wat Is…
  ( Valere De Brabandere) .

  Like

 30. jelle vd wal

  @egbert
  Ik ben niet in het minst evolutiebioloog maar ik heb wel een antwoord.
  Met één soort grote apen is de mens de enige diersoort die z’n soortgenoten uitmoordt.
  Moord komt ook voor bij andere diersoorten, maar daar is meestal dan een verklaring voor, zoals jongen niet kunnen grootbrengen, onvoldoende voedsel.
  Of dat uitmoorden een evolutiefoutje is, of in de ijstijden noodzakelijk was voor overleven van de soort, daar heb ik geen antwoord op.
  Er waren best vredelievende groepen mensen, maar die legden het altijd af tegen de oorlogszuchtige.
  Dat gebeurde ook ver van ons bed, nog voor wij daar waren geweest, onder Maori’s.
  Wapenwedloop is helaas ook niets bijzonders.
  Ook de geschiedenis van Afrika voor wij daar waren, tenminste in het binnenland, dus voor 1850, is vol van conflicten.
  Wel deed overal onze komst de conflicten verergeren, vuurwapens maakten uitmoorden heel wat gemakkelijker dan ouderwetse handarbeid.
  Maori’s werkten zich suf voor een musket met kruit en kogels door vlas te produceren.
  Afrikaanse stamhoofden gaven hele dorpen weg voor slavernij ook weer voor vuurwapens.
  In N Amerika, evenals in Z Ameria overigens, verwelkomden strijdlustige heersers ons als bondgenoten.
  Dar kregen ze spijt van.

  Like

 31. @Jelle, Ik kan natuurlijk niet oordelen over individuele Britse grootgrondbezitters, maar Downton Abbey lijkt me een zeer geromantiseerde versie van de sociale verschillen van toen.

  Klopt, maar de standsverschillen in de toenmalige Britse samenleving kwamen wel heel duidelijk uit de verf.

  Je schrijft: Een Britse generaal in 1916 zag er geen been in in twee dagen aan de Somme 60.000 Britten de dood van de Duitse mitrailleurs in te jagen.
  De man zat comfortabel in een kasteel een 40 km van het front, de maximale schootsafstand van artillerie.

  Zoals meestal met de bevelhebbers achter de schermen, oorlog is en blijft een barbaars bedrijf, waarom mensen altijd en eeuwig maar oorlog blijven voeren vroeg ik eens aan een evolutiebioloog maar die bleef me het antwoord ook schuldig.

  Like

 32. jell vd wal

  @egbert
  Ik kan natuurlijk niet oordelen over individuele Britse grootgrondbezitters, maar Downton Abbey lijkt me een zeer geromantiseerde versie van de sociale verschillen van toen.
  Een Britse generaal in 1916 zag er geen been in in twee dagen aan de Somme 60.000 Britten de dood van de Duitse mitrailleurs in te jagen.
  De man zat comfortabel in een kasteel een 40 km van het front, de maximale schootsafstand van artillerie.
  Toch waren er goedwillende aristocraten.
  In een boek over het Friese Oranjewoud kun je elzen dat broer en zus Bieruma Oosting, na de wetsveranderingen van 1947 ongeveer, niet de boel verkochten en naar Zwitserland verhuisden, zoals hun buurman De Block, maar zelfs geen personeel ontsloegen, wel verboden nog te stofzuigen, konden de stroom niet meer betalen.

  Like

 33. @Jelle, Hij verving maatschappelijke sociale status op grond van afkomst, door wat in de literatuur merit wordt genoemd, wat je presteert

  Waarschijnlijk had het ook met zijn eigen afkomst te maken.
  Napoleon maakte een einde aan de absolute monarchie dus het feodale systeem, geen wonder dat mensen hem in zijn hart sloten.

  Je schrijft: Harms, in z’n boek over het Franse slavenschip Diligent, merkt in de inleiding op dat de Franse bovenlaag de gewone mensen niet veel beter behandelde dan slaven.

  Daar zijn ze destijds ook grondig op afgerekend..

  Je schrijft: De Britten gaan er prat op de moeder van democratie te zijn, maar als je leest wat die democratie nog halverwege de 19e eeuw voorstelde, dan was het in Nederland in de 17e eeuw heel wat democratischer.

  Inderdaad, ik weet niet in hoeverre het Britse kostuumdrama Downtown Abbey (beslaat de periode van1912-1925) op realiteit berust, maar het is werkelijk tenenkrommend om naar te kijken.

  Like

 34. @Zwerver, alles vind zijn oorsprong in het denken en is ooit aan een idee ontsproten, als jij niet over een zekere mate van intelligentie zou beschikken, zou je wat je innerlijk beroert hier niet eens op schrift kunnen stellen.

  Je schrijft: Gezochte en zoeker zijn dezelfde. Volgens mij wordt ieder mens door de Gezochte aangezet om te zoeken.

  Dat ben ik met je eens. Het zoeken is zinloos, hetgeen dat zoekt, het gezochte, het zoeken, hoe kan ooit iets zichzelf vinden, mocht je denken dat er achter het gezochte nog veel meer steekt, dat betreft dit tweede hands informatie, Afijn ik denk dat je me verder wel begrijpt.

  Uiteindelijk komt het op de ervaring aan en niet in het ontaarden van eindeloos intellectueel gespartel.

  Je schrijft: Wat wel klopt is dat de Kenner niet ge-kent kan worden.

  Inderdaad, het oog dat ziet kan zichzelf niet zien,

  Keek gisteravond nog naar de mountain yogi die zijn leerlingen eerst een uur per dag een bepaalde mantra liet citeren, om vervolgens naar enkele maanden met hen te evalueren hoe het had uitgepakt, ik moet trouwens wel uit eigen ervaring onderschrijven dat het regelmatig reciteren of slechts beluisteren van een bepaalde mantra zeer zeker wel iets met je geestesgesteldheid doet.

  Like

 35. jelle vd wal

  @ egbert
  Napoleon.
  Hij verving maatschappelijke sociale status op grond van afkomst, door wat in de literatuur merit wordt genoemd, wat je presteert.
  Pas nu ik een serie boeken lees over Engeland in de 19e eeuw begin ik te begrijpen wat de man veranderde.
  Beter gezegd, wat de Franse revolutie van 1789 veranderde.
  Het verbaast mij dus niet in het minst meer dat zijn troepen meteen weer achter hem stonden.
  Harms, in z’n boek over het Franse slavenschip Diligent, merkt in de inleiding op dat de Franse bovenlaag de gewone mensen niet veel beter behandelde dan slaven.
  Het valt me steeds weer op wat voor uniek land Holland in de 17e eeuw was, in vergelijking met andere landen.
  De Britten gaan er prat op de moeder van democratie te zijn, maar als je leest wat die democratie nog halverwege de 19e eeuw voorstelde, dan was het in Nederland in de 17e eeuw heel wat democratischer.

  Like

 36. @Egbert

  Het punt is dat waar we het hier over hebben geen denkrichting is. Ik heb niemand om me tegen af te zetten.
  Keuzeloos gewaarzijn oftewel doen het niet doen had ik al ontdekt lang voor ik ook maar van Tao of Lao Tse had gehoord. (Of van iemand anders die het er over had)

  Al meer dan 30 jaar probeer ik naar die innerlijke stem te luisteren. Het is de egomens, de doener in mij die dat verhindert. Het zgn. doen levert ook rationeel gezien veel meer op. Maar een ontdekking die ik dus al 30 jaar terug deed was dat het niet-doen mijn waarneming beïnvloedde.

  Feitelijk was het natuurlijk andersom, maar dat had ik aanvankelijk niet door. Het is juist het doen wat de waarneming onzuiver maakt. De kiezer/doener/egomens kleurt alles wat hij waarneemt in.

  Die neo-advaita lui ken ik wel. Die creëren gewoon weer het zoveelste geloof door het intellectueel te willen begrijpen.

  ——–

  Quote:De Weg is dus omgekeerd: Zonder zijn Bron kan een persoon NIETS. Het Gezochte zet de zoeker aan tot zoeken.

  ———

  Het is tegelijkertijd wel en niet waar. Gezochte en zoeker zijn dezelfde. Volgens mij wordt ieder mens door de Gezochte aangezet om te zoeken. Maar als je je passie zoekt in hebzucht, macht en dat soort zaken blijft de Gezochte stil.

  Er moet dus van beiden kanten (en dat kan eigenlijk niet eens) actie komen

  Het deeltje kan het Geheel niet omvatten lees ik daar. Het deeltje IS het Geheel. Net zoals in een willekeurige cel het complete DNA al aanwezig is voor het geheel. Maar als met dat omvatten verstandelijk begrijpen wordt bedoeld dan klopt het weer wel.

  Maar ook daar lees ik weer dat de Kenner synoniem is aan Bewustzijn. Dat is weer een typische neo-advaita opvatting. Welke verkondigt wordt als geloof. Die lui leuteren maar over bewustzijn. Ok, ze zitten er wel dicht bij. Maar het blijft intellectueel geleuter.

  Wat wel klopt is dat de Kenner niet ge-kent kan worden. Het Ziende kan niet ge-zien worden. Maar het Zijnde kan je wel zijn…. En dat kan je -paradoxaal- door te leren niet te zijn. Niet-zijn houdt in dat je uit het subject-zijn moet zien te geraken. En daar komen we weer bij Bor de wolf.

  Like

 37. @Zwerver, ach ja, wat is nu de stroom des levens.

  Ik ben ook zo opgevoed, alhoewel mijn vader meer had met wat ze tegenwoordig als ietsisme zouden benoemen,

  Jezus vond ik destijds ook maar niks, een beetje vent vecht toch door tot op zijn tandvlees, welke slapjanus keert er nu de andere wang toe.
  Ik was nog een hele jonge snuiter en ook niet wijzer, 😉 het concept van de hel joeg me trouwens wel angst aan, ik dacht als mijn vader daar maar niet terecht komt, kinderen zou je met een dergelijk geloof helemaal niet moeten indoctrineren.

  Met fanatiek bedoelde ik je niet zo heftig tegen andere groepen afzetten, we kunnen andersdenkenden (rare term trouwens want dat proces verloopt bij een ieder toch hetzelfde) toch wel tolereren, meer zit er niet in, vrees ik.

  Dat mensen met verschillende mens en wereldbeelden zo frontaal tegenover elkaar kunnen staan.
  Hoeveel ellende genereert dat wel niet. Al die verhitte discussies maar niet te na gesproken.

  Geen Taoïst maar er zijn misschien bepaalde zaken uit het Taoïsme die je wel aanspreken, zoals Wu Wei.

  http://inzichten2.blogspot.nl/2006/12/de-valkuil_06.html

  Als je deze link nu weer eens leest, het verschil tussen de Neo en de Oud Adviatianen, hoe zou verlichting je nu kunnen interesseren als je niet eens weet wat het is, je zal zelf op ontdekkingstocht moeten gaan om je binnenwereld te verkennen.

  Like

 38. @Egbert

  Ik tracht al weer zo’ n 30 jaar met de stroom des levens mee te gaan. Em je weet waar de stroom eindigt he? Op het laagste punt.

  Nu ben ik gelovig opgevoed. En alles omtrent God en zo werd als iets verhevens voorgesteld. Dus ik dacht: dat klopt niet. Die God van de christenen is zo verheven, dat is niet weggelegd voor zo’ n hork als ik.

  Ik liet die God dus maar voor wat het was. Intuitief wist ik dat die God niet bestond. Een God die zich alleen met het allerhoogste bezig hield? Het mocht wat.

  Nee, dan vond ik Jezus een heel wat geschiktere snuiter. Dat was een man naar mijn hart. Een echte twijfelaar, net als ik. Ook een man die met mensen van het laagste allooi om ging.
  Bij wijze van spreken zou Jezus zelfs met mij om gaan.

  Ik denk dat Jezus zich ook maar gewoon wat met de stroom liet mee voeren. (behalve toen in de woestijn natuurlijk, daar is geen water, dat weet iedereen) Eigenlijk wist Jezus net als iedereen ook niks. Hij volgde zijn gevoel en liet zich met de stroom mee voeren. Desnoods zouden ze hem voor zijn part aan het kruis timmeren. Dat kon hem gewoon niet schelen. Desnoods zou hij maar door zijn subject-zijn heen zakken, wat kan het schelen?

  Jezus geloofde gewoon in zichzelf. En dat doe ik ook! Desnoods fanatiek, dat moet dan maar. Overigens ben ik geen Taoist. Zou ik een Taoist zijn, dan zou ik al weer een leer volgen. Bij twijfel zou ik de verzen van Lao Tse raadplegen. Of iemand om uitleg vragen. Voor je het weet zou ik een gelovige zijn met een meester/guru die ik om raad zou vragen. Dan had ik ook wel christen kunnen blijven. Maar ik wist al jong: dat deugt niet!

  Like

 39. @Zwerver, Geloof is vergane glorie, gedateerde troep. Ik geloof in mijzelf en verder niet, basta!

  Wat klinkt dat fanatiek, een dergelijke manier van uiten je toch niet van een Taoïst verwachten.))

  Nog even over mijn zwemtochtje, (1-6 13:13) me met de stroom mee laten gaan was wel de weg van het water volgen, het betreft dus een afweging inzake: Of iets nalaten of een activiteit ontplooien, soms wil dat ook wel eens met een beetje gezond verstand gaan lukken.

  Like

 40. “Bovenaan de site staat “Mijn god bestaat niet.”

  God is voor (goed)gelovige mensen. God als bezit, whahahaha! Wie gelooft is domweg te lui om zelf na te denken/onderzoeken. Zo simpel ligt dat voor mij. Geloven is wederom: doen!

  Zouden letterlijk alle gelovigen plotseling stoppen met geloof, dan verdwijnt niet alleen het geloof, maar ook de zelfgefantaseerde God.

  Wat een lol…in zo’ n discutabele God zou ik moeten geloven?

  Zou ik gelovigen willen bekeren? Ik ben wel wijzer. Waarom zou ik mijn energie stoppen in mensen die aannemen zonder bewijs?!?

  Daarnaast: geloof kent de wet van de zwakste schakel. Ik heb gezien hoe in mijn jeugd de eersten de wijk namen uit de kerk. En toen er eenmaal 1 schaap over de dam was durfde ik ook wel;-)

  Geloof is vergane glorie, gedateerde troep. Ik geloof in mijzelf en verder niet, basta!

  (Met bij voorbaat excuses aan Carla. Werp niet de eerste steen, dan blijft het plaveisel heel…)

  Like

 41. @Zwerver, . Maar ik zag jou al weer allerlei bedenkingen aanvoeren n.a.v. het voorbeeld van Paul.
  Dat is al weer doen….

  Als je door een draaikolk of stroom naar beneden wordt gezogen kun je maar het beste proberen er zijdelings uit te zwemmen, (Doen!) 🙂 en niet je verder naar beneden laten trekken, de weg van het water blijven volgen door doen door niet te doen, want dan is het vaak Schluss.

  Wat het GGZ betreft, ben ik ook niet zo’n fan van maar met die deksels hebben ze wel een punt.

  Het is ook de bedoeling dat dit blog wordt gevuld, ook door te doen.))

  Like

 42. Jan

  Paul, wat heb je me aangedaan? Bovenaan de site staat “Mijn god bestaat niet.” En dat op godenenmensen.

  Ik ben helemaal beroerd van de emoties. Dat blijkt geschreven door ene Heere Heeresma. Aan de naam te zien dus de moeder van god. En het gaat dus ook over de god van de bijbel, dat staat er duidelijk. Niet over Allah, Shiva, Donar of de grote Manitou.

  Dus Heere Heere’s ma haar zoon “Heere Heere”. Die nemen we dan maar als de god van de bijbel en niet die andere goden die in de bijbel voorkomen zoals JHWH of Elohim.

  Die moeder van god is vanzelfsprekend een godin, maar blijkbaar weer een andere godin dan Maria. Tenzij Maria anoniem wilde blijven. En ze heeft duidelijk de pest in, ze wil haar kind niet erkennen, want Heere Heere’s ma maakt erg duidelijk dat haar god niet (meer) bestaat, omdat die op vreemd is gegaan, als klusjesman als “doe-het-zelf-god” bij de Remonstrantse Broederschap: “Mijn god bestaat niet.”

  Maar het meest schokkend van Heere Heeresma is wel de onkunde over de dikke Boeddha, terwijl bijna iedereen het altijd heeft of Gautama de “echte” boeddha. Dus niet een fantasie god die je ziet als je geen zin hebt om eten te koken en even naar de afhaal chinees gaat en die dikbuik vrolijk lachend bij de ingang ziet staan. En even over zijn lekkere dikke buik aait. Dat vindt hij fijn. Een knuffel boeddha als god: bah bah bah. Zeker jaloers omdat haar eigen zoon zo preuts is.

  Bah. Hoe durft ze, als moeder van god zou ze toch beter moeten weten.

  https://www.boeddhashop.nl/boeddha-betekenis.html

  Like

 43. @Egbert

  Zolang het nog niet gevonden is, is het idd een aanname. Eenmaal gevonden is het weten.

  In de dames en heren van de GGZ heb ik alleen vertrouwen waar het zuiver om de psyche gaat. Ik ken ze, ik ben uit hun handen ontsnapt;-)

  Meditatie, al dan niet transcendent kan idd verkeerd uitpakken.
  Hoewel ik ook bij anderen heb gezien dat er ook blokkades opgeworpen worden door het brein.

  Hoe dan ook: ik propageer net als Jan Bor de natuurlijke weg.
  Die begint met doen het niet-doen. Maar ik zag jou al weer allerlei bedenkingen aanvoeren n.a.v. het voorbeeld van Paul.
  Dat is al weer doen….

  En zo kunnen we dag in, dag uit dit blog vullen.

  Like

 44. @Zwerver: Egbert zegt: dan is het maar te hopen

  “Doe het niet doen en alles wordt gedaan. Zelfs meditatie”

  Dat bedoelde ik in een bepaalde context. 🙂

  Doe het niet doen en alles wordt gedaan, ook verdrinken.

  Zou dat zeilbootje waar ik over schreef nu de hand van de Voorzienigheid geweest zijn of dom toeval.

  Je schrijft: In ieder mens ligt een waarheid besloten welke onbetwistbaar is. Die wordt op volstrekt individualistische wijze gevonden zoals Bor zegt.

  Dat betreft een aanname.

  Ik zie het meer als zonder begeleiding een vorm van psychoanalyse op jezelf proberen toe te passen.

  Als je niet uitkijkt met het graven in je on(der)bewuste kan het ook nog ontaarden in een (tijdelijke) opname in een P.I.

  Zoals ze destijds bij het GGZ pleegden te stellen, soms kunnen de deksels maar beter op de potten blijven zitten, dus kijk maar uit met het exploreren van het eigen enge bos. 🙂

  Ik weet niet of je het fenomeen van de transcendente meditatie uit de vorige eeuw nog herinnert, dat heeft bij veel mensen ook helemaal verkeerd uitgepakt.

  Like

 45. Quote: Bors eigen hameren op autonomie en individualisme, zou echter wel eens juist te zeer van deze tijd kunnen zijn.

  ————————————

  Jammer, weer verkeerd begrepen. In ieder mens ligt een waarheid besloten welke onbetwistbaar is. Die wordt op volstrekt individualistische wijze gevonden zoals Bor zegt.

  Dus op naar het enge bos! Wel allemaal ons eigen enge bos natuurlijk.

  Het pad ontstaat door er op te lopen. En het geinige is dat er bij nader inzien zelfs geen pad is….. Pas als je kan zeggen: er is niks voor me en er is niks achter me dan ben je op je bestemming. Een pad van niks naar nergens dus;-)

  Maar eerst het enge bos!

  Like

 46. @Jelle: Ik denk dat we dat helemaal niet weten

  Dat is allemaal, zover ik er iets van weet, ingeprogrammeerd op een onbewust level, vaak tijdens de zeer vroege jeugd tevens gepaard aan genetische aanleg (nature and nurture).

  Je schrijft : Toeval is dat twee dingen of gebeurtenissen met elkaar verbonden lijken, maar het niet zijn.

  Toeval kun je simpelweg een onvermijdelijke samenloop van omstandigheden noemen of stellen dat hetgeen we als toeval benoemen een gevolg van een oorzaak betreft welke we domweg niet begrijpen.

  Je schrijft: Wat zulke mensen bezielt, geen idee.

  Dat betreft een groep mensen die elkaar gevonden hebben in hun innerlijke onvrede en frustratie en dat uitleven onder het mom van voetballiefhebber, het is zo jammer dat je in Nederland niet bewapend mag zijn om jezelf te verdedigen, ook bij inbraken waar mensen vaak zwaar worden mishandeld of zelfs gedood.
  Bij ons op de buurt wordt ook veel ingebroken, dat betreft vaak junks, ik hoorde trouwens vannacht nog een klap op de container ging naar beneden maar het betrof een kat die op de container sprong, je staat hierdoor steeds wel op scherp.

  Je schrijft: Als je door hebt dat de meeste mensen niets van geschiedenis weten, waarom slik je dan alle tv reportages ?

  Ik kijk er wel naar met de nodige reserve, nu krijgen bij de oorlog in Syrië de Russen weer overal de schuld van, megolomanen in de geschiedenis zoals Churchill worden door de massa verketterd of bejubeld, lees overigens maar eens wat hij schreef over de democratische rechtsstaat, deze mensen schijnen toch wel over een soort van charisma te beschikken, zoals Napoleon, nadat destijds hij van Elba was ontvlucht het door de koning op hem afgestuurde leger onmiddellijk weer in de hand hand had.

  Like

 47. @Paul, dan is het maar te hopen dat de draaikolk hem niet te ver naar beneden trekt want dan is het einde oefening,

  Wat de weg van het water volgen betreft, ooit kwam ik ‘avonds tijdens het zwemmen in zee eens in een behoorlijk sterke stroom terecht, na wat vruchteloze pogingen om er tegen in te zwemmen liet ik me maar meevoeren, tot ik uiteindelijk uitgeput en onderkoeld (het water was ook maar 16 graden) door een zeilbootje werd opgepikt, dat is mijn redding geweest, hoe kijkt men nu in het taoïsme tegen het verschijnen van het zeilbootje aan.

  Zou dat met een vorm van betekenisvol toeval te maken hebben gehad of gewoonweg volstrekte willekeur.

  Like

 48. jelle vd wal

  Ik ben er bekend mee. Maar hou het aub voor je. Voor je het weet is het laatste stukje stilte in NL ook verloren. Als ik er ben ga ik in alle vroegte. Zodat de kans op andere mensen zo klein mogelijk is.

  Like

 49. – Religie, zen en …andere… gedateerd ?
  -We blijven verbonden ( religie) met dat enige absolute ‘zijn’ van die eeuwige, absolute wetmatigheid van die andere ‘logos’; en als deel in en van een geheel blijven we contingent aan alles , dat als een absolute wil energie wordt, die dan alle massa, materie en alles, wat is, teweegbrengt. of. E=mc2=Psy…
  – Bestaat ‘god’ ? Misschien niet die of die god maar dan toch zo-iets als ‘ god’, als absoluut ‘zijn’ en absolute ratio…
  – En te leven volgens die absolute ratio is dan ook onze enige ethiek en moraal …
  (Valere de Brabandere: zie ook nog de blog “.visieopfilosofie).

  Like

 50. jelle vd wal

  @ zwerver
  Fiets, en loop, zo ver mogelijk oostelijk op Terschelling.
  Daar kun je het Rottumeroog gevoel ondergaan, en toch elk moment weer vertrekken.

  Like

 51. jelle vd wal

  Toeval geen principe.
  Toeval is dat twee dingen of gebeurtenissen met elkaar verbonden lijken, maar het niet zijn.
  Dat lijkt me alles.
  Ik fietste ooit met een kind achterop onder eikebomen.
  Mijn kind kreeg een eikel op het hoofd.
  Ik werd luidkeels verantwoordelijk gehouden, deels waar, eikebomen leveren gevaar op.

  @egbert
  Mijn retorische vraag over wat ik walgelijk vind was in reactie op een stelling hier dat wij heel goed weten hoe onze emoties tot stand komen.
  Ik denk dat we dat helemaal niet weten.
  Het begrip hooligans is voor mij iets van tv, jongeren die in voetbal of zo een aanleiding zien met elkaar op de vuist te gaan, of met de politie, of vernielingen te plegen.
  Wat zulke mensen bezielt, geen idee.
  Op een auto snelweg parkeerplaats dronken wij eens koffie uit de thermosfles en aten een broodje, snel en goedkoop.
  Even verder stopte een busje met voetbalfans.
  Zowel mijn vrouw als ik voelden dat die niets liever wilden dan een conflict daar, met wie dan ook.
  Wij verslikten ons in de koffie, we waren beide bang.
  Nogmaals, hoe dit soort emoties bij deze figuren tot stand komt, misschien kan een psychiater iets verklaren.

  Als je door hebt dat de meeste mensen niets van geschiedenis weten, waarom slik je dan alle tv reportages ?
  Dat deed ik vroeger overigens ook, maar ik had wel vragen die bleven doorzeuren, zoals ‘hoe kon Hitler zo gek zijn een samenzwering van communistische en kapitalistische joden te zien ?’.
  Ik las in de zeventiger jaren de memoires van Churchill, toen ik nog heel weinig van geschiedenis wist.
  Toch riepen die memoires het gevoel op ‘hoe kon het dat iemand zich nooit vergiste ?’.
  Veel later kwam ik de uitspraak van Churchill tegen ‘de geschiedenis zal goed over mij oordelen, want ik schrijf hem zelf’.
  Toch kwamen er heel andere geschiedenissen, desondanks vereren de Britten de man die hun empire verspeelde nog steeds.

  Like

 52. @Zwerver schrijft: Volgens mij zaten daar ooit twee kerels waarvan eentje er niet tegen kon.

  Dat was Godfried Bomans, maar hij was ook al niet gezond, want kort daarna overleed hij aan hartfalen. Ik heb altijd erg van zijn schrijfsels genoten.

  Over leven in afzondering gesproken, zondagmiddag j.l. was er een doc over The mountain yogi NCRV, op NPO II 15.10, de man leefde alleen in de Himalayas, ik zag het laatste stukje, zal nog eens kijken op uitzending gemist.

  Like

 53. @Egbert, je schrijf aan mij:
  “Welke verschijnselen? Jij zou een kei van een politicus zijn.)) ”

  Je hield een heel vaag betoog maar gaf geen antwoorden op bepaalde expliciete vragen die ik stelde, lees het nog maar eens na.

  Je schrijft: omdat ik vermoed dat je meent dat je intelligent bent.

  Wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven, 🙂 maar in deze is intelligentie ook niet zo belangrijk. Bovendien heeft intelligentie vele gezichten.

  Dat synchroniciteiten zich op hele bizarre wijzen (althans zoals wij er als mens tegen aankijken afgemeten aan..nou dat lijkt me wel duidelijk) kunnen manifesteren, was me wel bekend, sterker nog, ik heb er zelf ook genoeg ervaring mee, conform:
  Je uiterlijke wereld is een reflectie van je innerlijke wereld.
  er spelen natuurlijk nog veel meer x-variabelen mee, (je bent geen eiland op jezelf) maar dat klopt wel in grote lijnen.

  Je schrijft: je onderbewuste had via je zintuigen even onbewust je vinger waargenomen

  Ja, dat is de wijsheid van het onbewuste die je ook kan tegenwerken, hangt er vanaf wat je deep down wilt en vaak niet beseft.

  Over het gesprek over eenzaamheid met Zwerver is geen duel joh, maak het niet zo beladen, gewoonweg een verschil van mening, Zwerver verkeert in de illusie dat alle bejaarden bevlogen zinzoekers zijn. terwijl de meesten al tevreden zijn met een kop koffie en een praatje of misschien een bezoekje van de dominee.

  Je schrijft: Als Valentiniaan voer ik daarbij Valentinus de grootste Gnosticus (volgens kenner Quispel) op, die uitgaat van diepte en stilte als de bron waar alles uit geëmaneerd is. Althans dat is hem in een visioen verteld door een kind.

  Dat zou zo maar eens kunnen.

  Je schrijft: En het fijne is nu dat die stilte altijd bij ons is.

  Klopt, alleen we produceren maar al te veel ruis om het niet te hoeven vernemen, het wekt bij veel mensen zelfs angst op. Laat staan om erin te duiken d.m.v. o.a. Dhyana.
  En zo blijven de tv’s en computers op volle toeren draaien.
  Herrie alom

  Ik heb het voorrecht dat ik aan zee woon en als ik fiets of loop heb ik nooit iets in mijn oren wat de herrie produceert maar beluister het lied van de zee, prachtig is dat.

  Like

 54. @Egbert

  Natuurlijk zijn er ouderen die hier niets van begrijpen of die het dwaze praat vinden. Als je blijft denken zoals je altijd al deed zal er niets veranderen en blijf je doen wat je altijd al deed.

  PS. Een tijdje op Rottumeroog zie ik wel zitten. Lekker in mijn eentje. Een jaar is wel lang, maar dat zit hem meer in het weer. Volgens mij zaten daar ooit twee kerels waarvan eentje er niet tegen kon.

  Like

 55. @Zwerver schrijft: waarbij het subject en object in elkaar overvloeien d.m.v. objectgerichte meditatie.

  Dan ben je wel even verder mocht dat er al van komen

  Je schrijft: Meditatie is te werk gaan volgens een bepaald concept

  Zie het verschil tussen concept en methodiek, maar laten we er niet een semantische woordenstrijd van maken.))

  Je schrijft: . Zoals dat met meditatie wel kan. (anders zouden er ook geen leraren zijn)

  Als hij het goed doet kan hij je slechts de methodieken aanreiken, daar houd het mee op.

  Je schrijft: Samengevat: wie zijn natuurlijke vermogens niet gebruikt treft zichzelf mss ooit aan als eenzame oudere

  Je hebt veel ouderen die hier niets helemaal van begrijpen of het maar dwaze praat vinden, als ik jou nu eens zou droppen op een onbewoond eiland met de afspraak dat ik je binnen een jaar weer ga ophalen, zou wel benieuwd zijn hoe je er dan aan toe was. Of je ook door de bodem van het subject zijn was gelazerd. 🙂

  Like

 56. @armandmaes

  Schizofrenie is een gespleten geest. Welke gepaard gaat met wanen en hallucinaties. Verder weet ik er niet zo veel van, ik ben geen arts.

  Dualiteit is tweeheid. Dat is wat anders. Onze geest is per definitie duaal. Om het begrip ‘lengte’ te bevatten moeten we kort en lang kennen. Anders zouden we het begrip ‘lengte’ niet in kunnen vullen.

  Zo ken jij ook je zelf. Zou jij alleen Armand Maes kennen, dan zouden ‘mens’ en ‘Armand Maes’ synoniem zijn.

  Ego is het idee van een ik. Maar om dat idee van een ik te krijgen heb je de duale geest nodig. Door de spiegeling (tweeheid) van de andere ikjes heb je zelf het idee van een ik.

  Zaken als boosheid, jaloezie, eenzaamheid bevestigen ook dat idee van een ik. Ego heeft dus niks met schizofrenie te maken. (Hoewel je het best zo uit zou kunnen leggen)

  Er is echter ook iets wat ego ontkent. En dat is Liefde. In zijn ware aard ver-een-igt Liefde. Bij de seksuele liefde zelfs letterlijk. Echter, het is wederom dat ego wat aan Liefde voorwaarden en verwachtingen stelt.

  In dit hele gebeuren kom je zo toch een beetje bij meerdere persoonlijkheden uit. Het ikje is in staat om zich te verbinden met een ander. Maar het ikje is ook in staat om zich eenzaam te voelen.

  Daarom spreek ik ook wel eens over de ego-mens. Dat is de afgescheiden mens. Maar afgescheidenheid hoeft niet blijvend te zijn. Religie heeft als een van de betekenissen opnieuw verbinden. In de zuiverste zin zou religie dus een weg uit de afgescheidenheid betekenen. Doch in de praktijk is er sprake van de constructie: God en ik. En het centrale thema is goed en kwaad. Daarom is religie eigenlijk gedateerde troep.

  Waar religie werkelijk over gaat is herverbinden. Niet-tweeheid dus.

  Like

 57. @armandmaes

  Oorzaak en gevolg is een principe wat bestaat en wat gezien kan worden door de mens. Toeval is een principe wat niet bestaat. Wie niet onder appelbomen loopt krijgt ook geen appel op zijn hoofd. Je stelt dan het principe van oorzaak en gevolg buiten werking.

  Wie zich niet bezig houdt met het hoe en waarom van zijn bestaan hier moet ook niet vreemd opkijken als hij (onbedoeld) het principe van oorzaak en gevolg in werking zet. Bijvoorbeeld mensen die graag in de slachtofferrol kruipen. Zij moeten niet vreemd opkijken als zij uiteindelijk ook daadwerkelijk slachtoffer zijn of zich althans zo voelen.

  Het hele leven heeft meerdere lessen in zich. Het beste is om die lessen te harte te nemen. Zodat je er zelf oorzakelijk anders in kan gaan staan. Fouten zijn daarbij je leermeester.

  Like

 58. @Jan

  Ja, dualiteit is dodelijk vermoeiend. Uitermate logisch ook omdat het een kunstmatige constructie is. Hoewel de weg er uit vandaan ook vermoeiend is. Het is net alsof je lichaam moet ont-wennen aan dat dualistische gedoe. Maar gelukkig biedt (de eenpuntsgerichte) meditatie een lekker relaxen.

  Like

 59. Egbert zegt: Zeker wel, filosofie is streven naar wijsheid en redeneren heeft met nadenken en een standpunt bepalen te maken, dat is precies wat jij doet. Het is een concept.

  Ik laat in mijzelf de natuurlijke gang van zaken zijn gang gaan.
  Pas naderhand plaats ik dat in een concept. (Hier althans)

  Momenteel hebben we het hier over meditatie waarbij het subject en object in elkaar overvloeien d.m.v. objectgerichte meditatie.

  Waar het over eenzaamheid ging haalde ik Jan Bor aan met zijn “door de bodem van je subject-zijn heen vallen”. Een mens zal daarvoor toch in zelf dienen af te dalen om door die bodem heen te kunnen vallen. Jan Bor schrijft zelf al dat het een mysterie is (hoewel ik daar niet volledig mee eens ben)

  Meditatie is te werk gaan volgens een bepaald concept. Wat dat betreft is Dhyana mij duidelijk. Zonder concept kan je er ook niet over spreken.

  Maar subject en object samenbrengen is heel andere koek dan door de bodem van het subject-zijn heen vallen. Ik zie wel kans om het conceptmatig enigszins te duiden. Maar de weg er naar toe kan ik niet conceptmatig duiden. Zoals dat met meditatie wel kan. (anders zouden er ook geen leraren zijn)

  Samengevat: wie zijn natuurlijke vermogens niet gebruikt treft zichzelf mss ooit aan als eenzame oudere. Jan Bor omschrijft die natuurlijke vermogens weer als “post-religieuze weg naar binnen”.

  Post-religieus is hier op zijn plaats. Bor ontkent ook dat er een methode (concept) is om die mystieke kern te bereiken. Ook met de bijbel of een ander boek uit je hoofd leren redt je het niet. Met geloven of achter iemand aan lopen redt je het niet. Nee, het is een puur individuele weg.

  Dat de gemiddelde eenzame oudere er geen boodschap aan heeft, dat begrijp ik. Die heeft het principe van oorzaak en gevolg genegeerd en zit nu met het gevolg. (eenzaamheid)
  Hoewel je natuurlijk nooit te oud bent om te leren….

  Like

 60. Zwerver,
  Je zegt: “Toeval bestaat niet. Wat wij toeval noemen zijn gewoon zaken die we niet begrijpen.”
  Dat we toeval niet begrijpen kan ik nog aannemen, maar dat het niet bestaat, daar ben ik het niet mee eens. Als ik onder een appelboom loop, en er valt een appel op mijn kop dan is het toeval dat ik juist daar ben. Indien ik 1 minuut vroeger of later onder de boom had gelopen dan was die appel niet op mijn hoofd gevallen. Er is geen enkele relatie tussen het tijdstip dat de appel valt en het tijdstip dat ik onder de boom doorloop.
  Als er iemand in de boom zit en die laat een appel op mijn hoofd vallen dan is dat geen toeval.

  Like

 61. Jan

  @Egbert, je schrijf aan mij:
  “Welke verschijnselen? Jij zou een kei van een politicus zijn.)) ”

  Nou dat is de eerste keer in mijn (jan) leven dat ik voor politicus wordt uitgescholden. Dat klopt echt niet hoor.

  Ik was erg duidelijk: (in tegenstelling tot politici) verschijnselen van parapsychologische aard, synchroniciteiten of van Deus ex Machina. Ik zal t wel weer onvoldoende hebben beschreven. Je moet wel intelligent zijn Egbert. (zie voor de betekenis van intelligent op nieuw-zij. ) heb ik pas geleerd, en dat is toch zo fijn om te laten zien dat ik(jan) dat weet. En ook leuk om je op de kast te jagen, omdat ik vermoed dat je meent dat je intelligent bent. Bah, wat ben ik slecht. ;).

  Even dan twee voorbeeldjes: Een aardbeving die precies “toe-valiig” op het juiste moment komt om de oorlog te winnen. Of een kramp in je arm, waardoor je niet met een bijl je vinger (van je andere hand dus 🙂 ) er afslaat omdat je arm in de kramp “vast” zit, tot je door hebt dat je vinger (van die andere hand) op de verkeerde plaats is. En dan op dat moment houdt “toe-vallig” de kramp op.

  Voor een materialist is het duidelijk: je onderbewuste had via je zintuigen even onbewust je vinger waargenomen en daarop je willekeurige spier onwillekeurig gemaakt of omgekeerd visa versa via je alwetend brein dat je bent. En daar ben ik het ook mee eens, tenminste als je alle nog niet ontdekte processen en substraten mee telt. Nou dat is weer smullen hè Egbert ?

  Dat over de “verschijnselen” die verschijnen.

  In het duel met Zwerver wat betreft de eenzaamheid, steun ik Zwerver. De eenzaamheid is een gave gods (die dus niet bestaat)

  Als Valentiniaan voer ik daarbij Valentinus de grootste Gnosticus (volgens kenner Quispel) op, die uitgaat van diepte en stilte als de bron waar alles uit geëmaneerd is. Althans dat is hem in een visioen verteld door een kind.

  Stilte is dus geen gave gods: God(inn)en zijn juist een gave van de primordiale stilte als die gepaard heeft met zijn paargenoot diepte. En het fijne is nu dat die stilte altijd bij ons is.

  Nu wil ik wel een link hierover geven, maar dan dien je wel te beseffen dat Valentinus heeft gesolliciteerd naar Paus, en dus alles in het kader van het christendom heeft vermomd. Het was dan wel een tolerant niet anti seks christendom van hem, dus een vergsiiing in de interpretatie van de leer deze ketter ligt op de loer.

  http://wqd.nl/uJa3

  Leve de stilte ! Hiep hiep hoera !! en de duisternis mogen we ook wel eens in het licht zetten.

  Like

 62. Jan

  Zwerver, ik heb ook de indruk dat we het verschillende woorden en begrippen toch hetzelfde bedoelen.

  ik schrijf “toevallig” speciaal tussen haakjes om het naar me “toe-vallen” te benadrukken.

  Als ik schrijf: “mijn sociale integratie wel wat beter zou kunnen.” komt dat niet voort uit het verlangen om in de maatschappij geaccepteerd te worden, of me te conformeren. Ik heb de indruk dat het de bedoeling lijkt, dat ik de mij toebedeelde rol dan beter kan spelen.

  De maatschappij is voor mij hoofdzakelijk beperkt voor de mensen die ik ont(-)moet.

  De aanduiding van jan-ik, is duidelijker dan het “ego” omdat het ego omvattender is dan door mijn jan-ik uitgedragen persoonlijkheid.

  Uit de door jou geciteerde regels van Rumi, maak ik op dat ik NIET mijn emoties ben, maar dat ze gasten zijn die in mijn huis (lichaam) tijdelijk vertoeven.

  Het kan best zijn, dat ik(de andere Jan) de ruimte die ze al te lang innemen en de vuiligheid die ze achter laten nu zat ben. Daarbij dien ik mijn huis eens te inspecteren. Vandaar de bodyscan.

  Overigens ben ik geen droom van god, voor mij bestaat god niet, dus kan die me niet dromen. Misschien wel een tussen god(in) of een hele hiërarchie van god(inn)en als een ladder die tot in de hemel reikt. Maar als ze boven aankomen is daar naar mijn inzicht niks, en komen ze weer terug. Schijnt een droom te zijn van de een of ander in de Bijbel.

  Alles is (onuitsprekelijk) vermoeiend, (in de dualiteit) zoals ook die Indiër zegt in dat filmpje over kalpa, yuga en manvantara waar alles maar doordraait. dat zegt ook Salomo als Prediker niet over de dualiteit maar “onder de zon”. Ik (welke ik?) ben het daarmee eens.

  tot slot:
  Ik zal ook nooit god worden als ik niet reeds god ben. De vraag is dan altijd weer wie ben ik ?

  Niet de identificatie met een spiegelbeeld in ieder geval. De god-jan of de persoonlijke jan verdient voor mij minder aandacht dan de rommel in mijn huis.

  Like

 63. @Zwerver: En het heeft trouwens niks met een filosofische redeneertrant te maken.

  Zeker wel, filosofie is streven naar wijsheid en redeneren heeft met nadenken en een standpunt bepalen te maken, dat is precies wat jij doet. Het is een concept.

  Daarom schreef ik aan Jan de beste methode is Dhyana, object gerichte concentratie, daarmee vallen alle oppervlakkige gedachten, gevoelens, de ruis van de half bewust en half onbewuste gedachten en gevoelens op de achtergrond weg, etc weg, daar is ooit goed over nagedacht.

  Anders raak je veel te veel in complexe concepten verstrikt.
  Het is allemaal zo star, je moet zus je moet zo, concentreer je maar eens op een object. Dat merk je ook, zoals de Zenboeddhisten stellen dat je geest een wilde aap is.

  De methode van het concentreren om volledig los van jezelf te komen is overigens al duizenden jaren oud.

  Maar daar heeft de gemiddelde eenzame oudere toch helemaal geen weet van of een boodschap aan, die wil gewoonweg slechts een babbeltje maken, meestal niet over Rumi, 🙂 dat kun je hem of haar toch niet verwijten.

  Like

 64. @Jan

  Jij drukt je vaak anders uit. Maar ik heb het idee dat je hetzelfde bedoelt als ik.

  Je schrijft: Toch kreeg ik die overtuiging via een ander bewustzijn ouzo iets.

  Ik noem dat intuïtie/geweten. Er zit iemand in ons die op onnavolgbare manier zaken duidelijk wil maken. Ik hoor geen stemmen in mijn hoofd, ik weet gewoon op een gegeven moment iets.

  Je schrijft: Ik heb toen een reden gevonden om mijn Jan-ik te overtuigen.

  De Jan-ik noem ik de ego-mens. Iedereen heeft een ego. En het is zaak om dat ego niet steeds de leiding te geven.

  Je schrijft: bood zich opeens “toevallig” aan….

  Toeval bestaat niet. Wat wij toeval noemen zijn gewoon zaken die we niet begrijpen.

  Je schrijft: Nu weet ik dat mijn sociale integratie wel wat beter zou kunnen.

  Hou alsjeblieft op. De meeste mensen acteren een rol en daar moet jij je aan conformeren? Dan dwing je jezelf ook weer in de geacteerde rol. In alles waar we het hier over hebben gaat het er nu juist om om je natuurlijke, goddelijke aard te laten ZIJN. Dacht je dat Zwerver overal de gevierde jongen is? Door het loslaten van de geacteerde rol trek je als vanzelf mensen aan die ook niks zien in al dat gekunstelde gedoe. Mijn jeugdvriend is net zo’ n ongelikte beer als ik. Laat ik niet het lef hebben om lange tenen te hebben, hij gaat er ongeneerd op dansen. En hij heeft gelijk!

  Je zegt: Het lijkt me goed om de emoties en dus “het bewogen worden” te verbeteren. Soms gaat het te snel. Nu kan ik wel gaan gillen en tieren maar er is ook een andere weg. Ook Egbert zegt: de emoties zetelen in het lichaam. Dus via die weg wil ik dat doen.

  Emoties verdienen niet zo veel aandacht. Egbert heeft gelijk: emoties zetelen in het lichaam. Je BENT je emoties. Die lichaamsscan acht ik niet zo belangrijk. Te veel aandacht.

  De door mij onvolprezen Rumi heeft ook wat te zeggen over emoties:

  ————————-

  Dit mens-zijn is een soort herberg
  Elke ochtend weer nieuw bezoek.

  Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
  een flits van inzicht komt
  als een onverwachte gast.

  Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
  zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
  die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

  Behandel dan toch elke gast met eerbied.
  Misschien komt hij de boel ontruimen
  om plaats te maken voor extase…….

  De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
  ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
  en vraag ze om erbij te komen zitten.

  Wees blij met iedereen die langskomt
  de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
  om jou als raadgever te dienen.

  ————————————

  Je zegt: De prioriteit is dan, dat ik (heel misschien) beter in de maatschappij pas.

  Het enige waar je je druk over zou moeten maken is of je past bij je vrouw, eventuele kinderen, vrienden. Kortom: de mensen die er toe doen. Jij -Jan- wordt gedroomd door God. Je bent een mentale creatie van God! Zijn essentie schijnt door Jan heen. Wat denk je zelf? Zou het de bedoeling zijn dat de Jan-creatie aan een menselijke standaard voldoet? Of zou het de bedoeling zijn dat Jan verschilt van zijn omgeving (de maatschappij)

  Het heeft er heel erg veel van dat God met al zijn gedroom zichzelf ervaart via ons. Zou God dan allemaal standaard mensjes willen? We hebben allemaal onze eigenheid en onze goddelijke essentie. Die kunnen we een laten worden.

  Like

 65. Egbert zegt: Je denkt toch niet werkelijk dat de gemiddelde eenzame oudere die zijn partner bijv heeft verloren er een dergelijke filosofische redeneertrant op na houd, die wil gewoonweg graag aanspraak en contact. Een kop koffie met gezelligheid. Maar dat lijkt me verder wel duidelijk.

  Precies! De eenzame oudere zoekt zijn/haar toevlucht in een substituut: aanspraak, gezelligheid, kopje koffie.

  Daarom zegt Rumi ook: Sinds ik uit mijn bed van riet werd losgesneden, kwam er een klaag’lijke klank in me.
  Iedereen die gescheiden is van zijn geliefde weet wat ik bedoel.

  De eenzame oudere (of wie er ook maar eenzaam mag zijn) zoekt steeds maar verdoving. Pas als je geen enkel puntje licht meer zie, zie je het licht. Je moet finaal door de bodem van het subject zakken. Je moet zo diep zitten dat dat hele subject je geen ene flikker meer kan schelen. Dus zo erg is het nog niet met de eenzame oudere. Hij/zij zoekt nog altijd verdoving in een substituut.

  En het heeft trouwens niks met een filosofische redeneertrant te maken.

  Like

 66. @Jan, Dan stel ik het kan een engel zijn of mechanistisch intelligent proces of zoiets.

  Maar ontvang of ervaar je ook toegevoegde informatie, op welke wijze maakt dit “iets” zich nu in je geest kenbaar.

  Je schrijft: Daardoor krijg je verstarring terwijl het fijner is om het leven te laten stromen.

  Eens

  Je schrijft: De esoterie heeft me wel geleerd, om met deze verschijnselen op een bepaalde manier om te gaan. Als je ervan uitgaat dat de mens een samengesteld wezen is, dan kan je al die verschillende eigenschappen………………

  Welke verschijnselen? Jij zou een kei van een politicus zijn.))

  Het bestaan is wonderlijk, magisch en mysterieus, we huppelen hier allemaal wat rond als Alice in Wonderland, zoals ik ook al op DLT schreef.

  Je schrijft: Daarmee raak ik aan begrippen als reïncarnatie, skanda’s, en de akashakroniek.

  Of er zoals als een psychische ether bestaat, of reïncarnatie, wie weet.

  Over Zen, ik zie het zelf als object gerichte concentratie, ik heb op de muur een grote groene stip met viltstift gemaakt, niet in de woonkamer hoor, waar ik me op blijf concentreren, (zo weinig mogelijk met de ogen knipperen), jouw heelal is op dat moment enkel die groene stip, valt in het begin niet mee, maar zet je door, dan beland je al snel in een vrij diepe staat van ontspanning en begin je ook onverklaarbare zaken te zien maar die ontspruiten aan je eigen onderbewustzijn en dit mag je concentratie echter niet verstoren.

  Langer als een half uur houd ik het niet vol, verder nog het beluisteren van bepaalde mantra’s wat ik al eerder schreef.

  Maar inzichten zijn me nog niet toegevallen, kan me eigenlijk ook niets schelen, ik vind de diepe trance van relaxatie al prettig genoeg.

  Like

 67. Jan

  Bedankt voor je woorden Zwerver en ook voor die link.

  Ik heb de indruk dat ik intern nogal rustig ben en geen kletsmajoor in mijn kop heb. Soms merk ik wel dat er gedachten opkomen in een soort sluier, vermomd op de achtergrond.Vergelijkbaar met fluisteren ten opzichte van hardop spreken. Of ik laat het gaan om iets van allerlei kanten mentaal te bekijken. De truc: wat is de volgende gedachte kende ik al.Maar ik heb hem niet nodig. Ik kan stoppen, maar daar besteed ik weer niet te veel aandacht aan, om niet in de valkuil te vallen: denk ik nu wel of niet. Ik ben gewoon erg lui.

  Ook de reden dat ik zazenzit is een heel erg vreemde. Het was in een soort rouwproces dat ik constateerde dat er bepaalde synchroniciteiten waren. Die interpreteerde ik dat het mijn lot was om te gaan zenzitten. Nooit leuk natuurlijk: het kost inspanning en ik ben van nature lui. Ik kan me ook vergissen. Toch kreeg ik die overtuiging via een ander bewustzijn ofzo iets. (of ik vergis me). Ik heb toen een reden gevonden om mijn Jan-ik te overtuigen. Het is goed voor je lijf en voor je geestelijke rust. Omdat ik geen discipline heb om te zazennen heb ik me voor genomen het samen te doen, dat bood zich opeens “toevallig” aan…. Ook de ander vind dat een goede stok achter de deur. Je ziet wel dat er dus geen gewone daaglijkse wil achter zit om iets te bereiken.

  Nu de achtergrond van mijn vraag. Ik constateer dat een mens diverse dualiteiten in zich draagt. Ook ik dus. Dat kan je goed geformuleerd zien in het boekje “Zonder grenzen” van Ken Wilber. Nu weet ik dat mijn sociale integratie wel wat beter zou kunnen. Dat wordt ook wel gemerkt hier op het blog. 🙂 Daarom heb ik de indruk dat er nog een taakje ligt om het centaur niveau wat aandacht te geven. Het lijkt me goed om de emoties en dus “het bewogen worden” te verbeteren. Soms gaat het te snel. Nu kan ik wel gaan gillen en tieren maar er is ook een andere weg. Ook Egbert zegt: de emoties zetelen in het lichaam. Dus via die weg wil ik dat doen. Vandaar dat ik de lichaam scan wil combineren met mijn praktijk van zazen. Snap je ? Dat lijkt me efficient. Maar je hebt gelijk als zen de integratie van subject en object beoogt, dan ben ik dus niet aan t zennen. Maar dan meen ik: dat hoeft geen doel te zijn, misschien kan je dan laten gebeuren wat gebeurt.

  De prioriteit is dan, dat ik (heel misschien) beter in de maatschappij pas. Dus toch een doel 🙂 Je kan toch meter doende zijn. En als het niet lukt: pech gehad, daar zit ik niet mee. Doende niet doen woe wei.

  Je ziet ik heb geen vrije wil met mijn willen.

  Like

 68. @Jelle: Geschiedenis is zelden zwart wit, ik ben zo ver dat ik de grijstinten nauwelijks nog van elkaar kan onderscheiden.

  Dat ben ik volledig met je eens. Jammer dat de goegemeente vaak ook maar over het geringste historisch besef beschikt.

  Je schrijft Maar hoe kan ik dan dat ik leedvermaak walgelijk vind ?

  Geen groter vermaak als leedvermaak, maar hoe het dan kan dat je leedvermaak walgelijk vind. Ik denk dat je die vraag zelf het beste kan beantwoorden.

  @Zwerver: Je bevestigd precies wat ik bedoel. Veel mensen zien eenzaamheid helemaal niet als een geschenk. Daarmee bevestigen ze tegelijkertijd dat ze subject zijn.

  Je denkt toch niet werkelijk dat de gemiddelde eenzame oudere die zijn partner bijv heeft verloren er een dergelijke filosofische redeneertrant op na houd, die wil gewoonweg graag aanspraak en contact. Een kop koffie met gezelligheid. Maar dat lijkt me verder wel duidelijk.

  Like

 69. Oh…nog iets wat je kan proberen, Jan. Ga gewoon ergens rustig zitten, oogjes dicht en gewoon je gedachten laten komen. Verzet je niet tegen opkomende gedachten! Laat ze gewoon zijn. Maar vraag je wel af (stel die vraag in/aan jezelf) wat je volgende gedachte zal zijn. Je zal dan merken dat als je dit herhaalt, dat er dan geen gedachten meer opkomen.

  Je aandacht (gewaarzijn) is nog wel aanwezig. Je kan nu ook je energiestromen misschien voelen. Geef die wel aandacht, maar denk er niet over na.

  Maar die energiestromen is weer een hoofdstuk apart. Dan ben je uit je geest vandaan. Door er gretig met je geest mee aan de gang te gaan raak je de spontaniteit kwijt. Dan zit je al weer in de geest.

  Like

 70. Ik lees overal dat zen meditatie gaat om het overstijgen tussen subject en object. Het kan niet anders dan dat vraagt om een punts gerichtheid.

  Ik lees de gekste dingen, zoals staren naar een witte muur. Letten op ademhaling. Stil zitten. Kortom, alles is er op gericht om de duale geest zijn kop te laten houden.

  Die bodyscan komt mij ook bekend voor (richt nu je aandacht op dit lichaamsdeel, op dat lichaamsdeel)

  Maar zoals eerder gezegd: volgens mij is het allemaal spirituele masturbatie. Je bootst iets na wat in principe van nature zich ontwikkelt.

  Probleem bij meditatie is (volgens mij dan ) dat er een willen achter zit. Precies doen wat de leraar zegt. (welke vingers moest ik nou ook al weer tegen elkaar aan houden?) En vooral stil zitten en wie weet ook nog eens in lotushouding. (staat mijn lichaam niet eens toe)

  Door het leren/willen op zich raakt de geest niet een punt gericht. Leren/willen is dualiteit.

  Je energiestromen willen reguleren vind ik raar. Dat doen de energiestromen gewoon uit zichzelf. Hooguit kan je de sturende kracht Liefde actief inzetten. Maar dan moet je die wel gevonden hebben.

  Auditieve mediatie kan nooit kwaad denk ik. Dat is op zich spontaan. Want daar draait (alweer mijn inziens) meditatie om: iets in werking zetten wat van nature al in je aanwezig is.
  Maar hoe je iets kan leren wat in aanleg spontaan is, is mij een raadsel.

  En er zijn nog wel effectievere methodes denkbaar. Denk aan de draaiende derwisjen. Door het draaien houdt de duale geest zijn kop. Of wat de soefi’ s ook wel doen is een tijdje wartaal uitslaan. Schreeuw, scheld, vloek, citeer de hele bijbel, maakt niet uit. (Dat lijkt me wel wat voor jou, Jan)

  http://www.mediterendoejezo.nl/Oosterse_Meditatie/Soefi_Meditatie.html

  Maar alle meditaties lijken er op gericht om de gedachtenstroom te stoppen. Als je dat eenmaal onder de knie hebt dan kan je het 100 maal per dag doen waar je maar wilt.

  Like

 71. Jan

  Nu we het over zen hebben, heb ik een vraag. (al is het gedateerde troep) Na een langere tijd ben ik weer begonnen sommige ochtenden in de week een uur te zitten.
  Ik doe t wel, maar niet fanatiek, en ik weet eigenlijk niet hoe het “hoort”.
  Nu gaat het me er ook niet om, om precies te weten “hoe het hoort”. Of te luisteren naar de “leraar”, want die ken ik niet persoonlijk (die zit in een klooster in Japan). En de gemandateerde hulp weet het ook niet, heb ik zo de indruk.

  Iedere opvatting of suggestie is welkom, al zijn ze tegenstrijdig.

  Ik heb het volgende probleem: (ik kan dus niet echt mediteren, ik zit maar wat)

  Tijdens de Vipassana meditatie in Dilsen in België (10 daagse meditatie volgens het Theravada boeddhisme) moet je (afgezien van de indoctrinatie van de leraar) je ogen sluiten en na enkele dagen concentratie bodyscan doen. Zeer precies met dogma’s en vastgestelde rituelen enz.

  Bij zazen dien je je rechtop te zitten, je ogen halfopen te doen en niet om te vallen en niet in slaap te vallen. Verder spreekt iedereen daarover in paradoxen.

  Nu vraag ik me af, zou je in zazen ook je lichaam dienen waar te nemen? Ik bedoel dus gewaarworden, en kan je dan “labelen”? net als bij een bodyscan: prik hier, tintel daar, dof iets verder., pijntje elders.

  Dat is dus waarnemen, labelen en loslaten. Zou dat op een voor mij onbekend niveau (energetisch of mentaal of iets anders) problemen geven? Past het in de zen traditie, of zou dat problemen geven?

  Wat wel afvalt is:
  taoïstische meditatie: dan ben je bewust bezig energiestromen te activeren in je lijf. Ik neem aan dat dat zeker niet zen is.
  of auditieve mediatie (mantra’s zeggen)
  of visuele meditatie (kijken naar een kleur of beeld)

  Van deze laatste drie heb ik van de theosofen begrepen dat die weer illusies kunnen opwekken. Je komt ergens aan en dan kan je daar weer in vast zitten. Je bent dan actief bezig iets te doen en te creëren.

  Of is zen praktisch gezien identiek aan vipassana ?

  Like

 72. @Egbert

  Je bevestigd precies wat ik bedoel. Veel mensen zien eenzaamheid helemaal niet als een geschenk. Daarmee bevestigen ze tegelijkertijd dat ze subject zijn.

  Subject is in deze zin het onderliggende. Eenzaamheid bevestigd dat er buiten jou iets is wat die eenzaamheid kan oplossen.

  De een begint te zuipen. De ander richt zich tot een God buiten hem die de problemen moet oplossen. Nou ja, bedenk zelf maar alle mogelijkheden om eenzaamheid tegen te gaan. Maar zijn zijn een substituut voor wat er werkelijk gaande is.

  Bor de wolf zegt het goed: je moet in je eentje naar het enge bos om door de bodem van je subject-zijn heen te zakken. Het is de toegang tot je innerlijk leven.

  Ik begin zowaar geïnteresseerd te raken in de beste man. Meestal zijn filosofen gespecialiseerd in het in eigen woorden napraten van grote zieners. (en dan kom je uit bij geloof) Dat heeft mijn interesse niet. In zijn wijze van uitdrukken klinkt originaliteit door. Dat is zeldzaam.

  De remedie tegen eenzaamheid is diezelfde eenzaamheid.
  De remedie tegen pijn is diezelfde pijn. Mensen zijn zich daar niet van bewust en houden zo diezelfde pijn en eenzaamheid in stand in het praathuis of kerk.

  Like

 73. Jan

  @Egbert,
  over wat ik schreef: een intelligent proces op/in een substraat of in principe hetzelfde als een mythisch symbool schrijf je:

  “Wie mag dat dan wel zijn. Heb je contact gemaakt met een engel of gids?”

  Ik heb juist beschreven welke bewustzijnsfenomenen ik heb ervaren. Dan stel ik het kan een engel zijn of mechanistisch intelligent proces of zoiets. Wie of wat het dan wel zal zijn, dat weet ik dus niet. Met die onzekerheid leef ik en daar voel ik me erg prettig bij. Want uit zekerheid ontstaat geloof. En geloof dat kleurt dan je waarneming. Een gekleurde waarneming verhindert de waarneming van het subtiele nieuwe.Dan is er geen openheid om het creatieve in deze wereld een kans te geven. Daardoor krijg je verstarring terwijl het fijner is om het leven te laten stromen.

  De esoterie heeft me wel geleerd, om met deze verschijnselen op een bepaalde manier om te gaan. Als je ervan uitgaat dat de mens een samengesteld wezen is, dan kan je al die verschillende eigenschappen van de mens rustig analyseren zonder je druk te maken over “wie of wat mag het wel zijn”. Je kan het dus zien als een deel van het geheel dat samenwerkt in een organisme met verschillende lagen van hiërarchie. Je houdt dus van alles open. Dat houdt tevens in dat je accepteert dat die samengesteldheid bij de dood uiteenvalt. Maar dat ook de mogelijkheid bestaat dat er groeven of patronen of algoritmen zijn ontstaan die langer bestaan dan het leven van een mens of een familie of volk. Daarmee raak ik aan begrippen als reïncarnatie, skanda’s, en de akashakroniek.

  Wat betreft de Egyptische mythologie is het volgens mij door jou juist gezien dat die (bijvoorbeeld bij Seth) multi-interpretabel was en is. Dat is juuist ook weer zo fijn. Je kan er alle kanten mee op. Ik begrijp dat er allerlei opvattingen waren in de tijd en op verschillende plaatsen verspreid. Dat geeft ruimte. Soms ook ruzie, als men er teveel waarde aan hecht. Waar Seth een schaduwkant in de mens kan zijn die door individuatie geaccepteerd dient te worden, kan diezelfde Seth in de onderwereld Osiris juist helpen tegen apopis de slang..Dat zie ik dan weer als een kwaad van hogere orde, op een hoger bewustzijnsniveau. Gelukkig dat de hogere goden ook een cobra naast hun zonnekrans dragen en dat blijkbaar ook weer geïntegreerd hebben. Ik hoop dat ik die apopis voorlopig niet hoef mee te maken. Dat laat ik aan mijn engel over. Mijn naam is Johannes geen Christus !!

  Je ziet ik ben een bange schijtert, geen hemelbestormer. Nu is dit schrijf weet ik dat ik er goed aan doe om niet een ayahuasca ceremonie mee te maken en in de slangenwereld terecht te komen. bedankt Egbert voor dit inzicht ! Ik volg gewoon mijn simpele tao.

  (let naar niet op mij, ik maak van alles een niet consistent chaotisch potje) (reactie hierop heeft dus geen zin)

  Like

 74. jelle vd wal

  @ egbert
  Churchill liet in Canada een studio bouwen voor produceren van oorlogspropaganda.
  De kaart waarmee Roosevelt het VS volk uitlegde dat Hitler de wereld wilde veroveren was vermoedelijk daar gemaakt.
  Ik wantrouw dus alle foto en filmmateriaal.
  Hoe de bekentenissen tot stand kwamen wordt het beste uitgelegd aan de hand van de Malmedy verhoren in Neurenberg, alle Duitse verdachten werden impotent.
  Uiteindelijk bleek het inderdaad een misverstand te zijn, de Duitse en de VS commandant daar werden goede vrienden.
  De bekentenis van Höss over de gaskamers die hij gebouwd had kwam onder dreigen met ophanging.
  De ondercommandant van Auschwitz die in de zestiger jaren berecht zou worden in Duitsland, hield bij hoog en laag vol dat er nooit mensen vergast waren.
  Voor het proces begon overleed hij plotsklaps in de gevangenis.
  De archieven van Oradour gingen in 1953 voor 100 jaar op slot, de auteur van een boek wat m.i. aantoont dat De Gaulle’s ‘verzetsstrijders’, ongewild overigens, het bloedbad veroorzaakten kreeg twee jaar cel, z’n hele archief werd in beslag genomen.
  Het is niet zo dat Duitsers geen wandaden en domme dingen begingen in Rusland, de Wehrmacht had alleen minachting voor de partijmannetjes die zich daar gingen uitleven.
  In korte tijd kregen ze het zo ver dat de Russische bevolking die de Duitsers verwelkomde als bevrijders van Stalin zich tegen die Duitsers gingen keren.
  Gedrag als van het Herrenras was voor mij meer de oorzaak dat moordpartijen.
  Gisteravond was er een documentaire over de Moszkowics, drie daarvan overleefden drie jaar vernietigingskamp Auschwitz.
  Interessant was hoe de familie zich gedroeg tegenover de eerste vrouw van de hoofdpersoon, zij was geen joodse.
  Niemand kwam naar het huwelijk, bij een familie feest werd er gevraagd ‘moet dat daar ook wat te drinken hebben ?’.
  Geschiedenis is zelden zwart wit, ik ben zo ver dat ik de grijstinten nauwelijks nog van elkaar kan onderscheiden.

  Over emoties.
  Natuurlijk hebben we enig idee van hoe die tot stand komen.
  Maar hoe kan ik dan dat ik leedvermaak walgelijk vind ?

  Like

 75. @Zwerver: Mensen kunnen niet tegen eenzaamheid. Ze verzinnen van alles om het te ontlopen. Televisie, smartfoon, de stad. Terwijl de eenzaamheid een geschenk is , u aangeboden door God.

  Ik zag onlangs een doc over eenzaamheid, hoeveel het voorkwam bij zowel jong en oud, vergeet niet dat mensen sociale dieren zijn, denk dat de meeste mensen die echt eenzaam zijn dat nu niet bepaald als een geschenk van God zien.

  @Jan de wetenschap heeft ons toch ook veel comfort gebracht, zelfs onze levensduur verlengd, zonder je lichaam kun je overigens echt geen emoties ervaren.))

  Je schrijft: die het heeft over een energetisch proces in een materieel substraat die blijkbaar intelligenter blijkt te zijn dan ik (Jan dus) en in een andere dimensie tegelijk aanwezig is. In principe hetzelfde.

  Wie mag dat dan wel zijn. Heb je contact gemaakt met een engel of gids.
  Wat er allemaal wel niet in de mens huist.
  Daar schreef Jung ook al over.

  Ik moest Seth, Osirus en het oog van Horus even Googlen, ben niet zo thuis in de Egyptische mythologie.

  Maar de mythes lenen zich ook weer voor verschillende interpretaties lees ik hier, schept dat voor jouw dan geen verwarring.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Seth_(mythologie)

  armandmaes: We weten wel degelijk hoe onze emoties tot stand komen. De prikkels die we via onze zintuigen doorgeven aan de hersenen worden daarin verwerkt en geven emoties. Afhankelijk van de prikkels zullen we ook handelen.

  Dat is wel wat kort door de bocht, prikkels, externe stimuli.
  worden aan het brein doorgegeven, dat betreft een autonoom proces, zo heb ik het tenminste vroeger op school geleerd.

  Emoties kunnen ook door interne stimuli ( zoals mentale reflectie) gegenereerd worden.

  Door meditatie kun je juist zicht op dat proces krijgen en je voor (zover mogelijk) externe prikkels afsluiten. (ogen dicht en oordoppen in).

  Like

 76. Zwerver,
  Het is i.d.d. zo dat absolute waarheden niet bestaan. We vormen ons zelf een idee over verschillende zaken, maar moeten die inzichten toch dikwijls aanpassen, net omdat die absolute waarheden niet bestaan.

  Like

 77. Jelle,
  We weten wel degelijk hoe onze emoties tot stand komen. De prikkels die we via onze zintuigen doorgeven aan de hersenen worden daarin verwerkt en geven emoties. Afhankelijk van de prikkels zullen we ook handelen.

  Like

 78. Jan Bor over eenzaamheid:

  Solitude: eenzaamheid niet als afgrond maar als vindplaats. Van creativiteit, God, je bestemming, jezelf. Het is deze opvatting waarin de filosoof Jan Bor zich herkent. Hij zingt de lof van de innerlijke eenzaamheid die, eenmaal doorleefd, een mens gevoeliger en ontvankelijker maakt. Hij schrijft: ‘Zij is het beste dat een mens heeft. Ze vormt de toegang tot het rijke innerlijke landschap.

  ——————————

  Best wel een interessante opvatting. Eenzaamheid is een probleem voor veel mensen. Ik denk dat eenzaamheid in feite het hunkeren is naar de heel-heid. Doch door de verkeerde opvatting van dit gevoel bevestigt eenzaamheid eigenlijk de mens dat hij afgescheiden is.

  ——————————-

  Rumi: Sinds ik uit mijn bed van riet werd losgesneden, kwam er een klaag’lijke klank in me.
  Iedereen die gescheiden is van zijn geliefde weet wat ik bedoel.

  ——————————-

  Mensen kunnen niet tegen eenzaamheid. Ze verzinnen van alles om het te ontlopen. Televisie, smartfoon, de stad. Terwijl de eenzaamheid een geschenk is , u aangeboden door God.

  Like

 79. Jan

  @Egbert 30 mei 2016 om 14:00
  Je schrijft:
  “@Jan, ik dacht dat je het zou gaan hebben over de het mentale lichaam, het etherische, het causale, het Astrale etc.
  Maar nu heb je het over dromen, gefragmenteerde beelden van een rijk innerlijk leven dat zich volledig aan ons bewustzijn onttrekt en… ”

  Dat ik nu zo schrijf komt door mijn ontdekking bij het schrijven op de Wikipedia van de kleurenleer van Goethe.

  Ik heb ontdekt, geleerd, dat echte wetenschap hoofdzakelijk fenomenologisch zou moeten zijn. Wat we hier in deze maatschappij tegenwoordig wetenschap noemen is een reductionistische rationele verklaring van het ‘veronderstelde’ diepere werkelijke wezen van de verschijnselen die we waar nemen.

  Niet dat ik theorieën afwijs: ik geniet ervan. Maar het is altijd al dat ik enthousiast een theorie omhels, maar even snel er weer afscheid van kan nemen, als iets leukers zich voordoet. Ik ben dus zeer dogmatisch, maar de dogma’s die wisselen zich snel af. Ik merk dat deze houding niet altijd begrepen wordt. Er heeft zich dan een geloof in de theorie ontwikkeld, dat kristalliseert en vast komt te zitten. Op die manier kan je niet creatief open staan voor iets anders.

  Dus als ik het over de fenomenologie heb, dan heb ik het over de verschijnselen die zich in mijn “geest” voordoen, zoals ik beschreef. Waarschijnlijk bestaat die “geest” niet als iets “zijnde”.

  Hoe meer je dat (volgens Zwerver) afstandelijk en keuzeloos doet, hoe zuiverder. Dan speelt je ego geen verontreinigende rol.

  Dat is ook makkelijker over te dragen, omdat de ander dan bij zichzelf ook gewoon vergelijkbare verschijnselen kan waarnemen.

  Al die theorieën over bijvoorbeeld kamarupa en kamaloka (behalve kamasutra) zeggen niks als je niet eerst een beetje studie hebt gemaakt van de Indische denkgewoontes en enkele woorden in hun taal. Bovendien hebben de meeste mensen een verkeerd beeld van kamasutra omdat het slechts een klein facet is dat hier gepresenteerd wordt: standjes en geen sociale moraal die er bij hoort. Dus misverstanden te over.

  Eckhard Tolle spreekt weer over het “pijnlichaam” en dat is dan weer een ander woord voor hetzelfde. Maar als je het hebt over het “bewogen worden” (e-moties) door “begeerten”, die pijnlijk zijn, dat kan iedereen dat erkennen. Dan hoef je zelfs geen “lichamelijkheid” te veronderstellen van die emoties. (Hoewel dat wel theoretisch interessant is als verklaringsmodel)

  De mythen die geven mij een prachtig beeld, van de verdeeldheid van de mens en natuur in de eenheid. Dus ik praat graag over “mijn engel” en even later ben ik een materialist die het heeft over een energetisch proces in een materieel substraat die blijkbaar intelligenter blijkt te zijn dan ik (Jan dus) en in een andere dimensie tegelijk aanwezig is. In principe hetzelfde.

  Leuk is ook de opmerking in dat radio debat: “het” denkt door ons. We zijn niet. De mens is een samengeraapt zooitje waar in de kern daarvan een iets groeit bloeit en verdwijnt dat XXXX. Een tijdelijk vonkje ik ? Of een zoon van de Vader die net zoals Osiris in stukken is verdeeld door de illusoire Seth terwijl wij kijken met het oog van Horus.

  Wat zijn die mythen toch leuk en fijn. Ze vervangen in beelden het onuitsprekelijke voor hen die het herkennen.

  Like

 80. @Zwerver, natuurlijk beluister ik wel kritisch de lezingen van Sadhguru, ik krijg de indruk dat hij de moderne wetenschappelijke inzichten opzettelijk in een metafysisch jasje verpakt en vervolgens oproept tot innerlijke reflectie om te ontdekken dat er toch meer aan de hand is, (je kunt zijn debat met David Eagleman, een Amerikaanse neurowetenschapper eens voor de aardigheid beluisteren).

  Ook zijn uitspraak: The more you understand about life, the more you understand about death, het gegeven dat we deze kennis al latent in huis hebben, maar naar binnen moeten leren kijken. Tja…

  Like

 81. Ik heb me ook aan een reactie gewaagd op Nieuwwij.
  Kennelijk is die niet door de censuur gekomen.

  Terecht. Iemand als ik zou je niet op je blog moeten willen!
  Bovendien ben ik niet nieuw, maar hartstikke oud.
  14 miljard jaar of zoiets.

  Like

 82. @Jelle, Kennelijk weet je niet dat ook de Einsatzgruppen behoorlijk omstreden zijn.

  Ik heb er historisch archiefmateriaal van gezien, hoe betrouwbaar zou dat dan zijn denk je, de SS waren overigens uitstekende militairen, vonden de geallieerden destijds ook, maar hebben hun blazoen bezoedeld met misdaden tegen de civiele bevolking, natuurlijk spelen oorlogsmisdaden van beide kanten, oorlog maakt nu eenmaal het slechtste in de mens wakker.

  Wij zijn ook nogal in voormalig Nederlands Indië tekeer gegaan.

  Je schrijft: Het punt is alleen dat, waar Frijda uitlegt dat we dat niet weten, dat de psycho analyticus dat wel meent te weten.

  Die ellenlange praatsessies zijn allang passé, tegenwoordig lossen ze het allemaal op met psychofarmaca.

  Like

 83. @Carla, bedankt voor de aanvullende informatie, zijn uitspraak over geboren worden als een nodeloze verstoring van de rust in het eeuwige gelukzalige niets is me op de één of andere manier altijd sterk bijgebleven.

  @Jan, ik dacht dat je het zou gaan hebben over de het mentale lichaam, het etherische, het causale, het Astrale etc.

  Maar nu heb je het over dromen, gefragmenteerde beelden van een rijk innerlijk leven dat zich volledig aan ons bewustzijn onttrekt en waarvan we iets in onze slaap kunnen ervaren, (geëncrypteerd door de poortwachters van ons bewustzijn) , wat je schrijft is voor mij wel herkenbaar, als je net wakker bent weet je soms heel even niets meer, ook slaapverlamming heb ik wel eens last van gehad, de eerste keer schrok ik daar behoorlijk van, nu niet meer, trouwens sinds ik ‘avonds hardloop i.p.v. ’s middags is het verdwenen, misschien een hint van mijn onderbewustzijn dat ik dat moest gaan doen.

  Op subliminaal niveau kunnen zich inderdaad paranormale fenomenen manifesteren, ze zijn echter niet op afroep beschikbaar en zeer zeker niet te onderzoeken onder laboratoriumcondities, vandaar dat de wetenschap ze maar als niet bestaand heeft af geserveerd.

  Interessant filmpje, maar had ik al eens eerder gezien.

  Je schrijft: Dit was dus weer: religie-en-mythe-als-gedateerde-troep-met-waarde-voor-Jan.

  Als het een vorm van meerwaarde aan je leven verstrekt waarom niet.

  Like

 84. jelle vd wal

  @ egbert.
  Kennelijk weet je niet dat ook de Einsatzgruppen behoorlijk omstreden zijn.
  Het boek Ordinary Men van Christopher R. Browning, maakt diepe indruk, tot je er achter komt, ergens anders, hoe de bekentenissen verkregen zijn.
  In dat boek wordt ook niet de vraag gesteld hoe het mogelijk was dat de diep geheime moordpartijen gedetailleerd verslagen werden, in verslagen die in honderdvoud werden rondgestuurd.
  Daarentegen is er geen enkele twijfel over de oproepen, ook in pamfletten, van Ilja Ehrenburg, ‘tötet, tötet, tötet’.
  VN deskundige Alfred M. de Zayas schreef een zeer interessant, maar ook zeer gruwelijk, boek over geallieerde oorlogsmisdaden, vooral Russische.
  De VS misdaden tegen Japan bleven er buiten, die, en ook de Eisenhower en De Gaulle moordpartij op Duitse krijgsgevangenen, kun je o.a. vinden in het dagboek van Lindbergh.

  Algemeen

  Ik zag het woord ‘monaden’ langs komen.
  Al weer in de zestiger jaren las ik Bertrand Russel’s History of Western Philosophy, een boek wat, zo bleek me later, alleen al door de titel woede opwekt bij filosofen.
  Begrijpelijk, Russell veegt de vloer aan met alle gefilosofeer.

  Pas na mijn ontboezeming over psycho analyse bedacht ik hoe in feite Frijda, zonder dat hij dat zo stelt, Freud ondersteunt.
  Wij hebben in de meeste gevallen geen idee hoe onze emoties tot stand komen.
  Het punt is alleen dat, waar Frijda uitlegt dat we dat niet weten, dat de psycho analyticus dat wel meent te weten.

  Like

 85. Carla

  @ Egbert, je zegt en vraagt : ” @Carla, Schopenhauer was inderdaad een nogal pessimistisch filosoof maar wist je dat hij destijds tevens mensen methodieken probeerde bij te brengen hoe ze op een zo gelukkig mogelijke manier hun levenspad konden bewandelen.

  Of Schopenhauer ( sorry voor mijn dubbele p in het eerder noemen van zijn naam ) methodieken hanteerde om te verwijzen naar een zo gelukkig mogelijk leven, weet ik niet. Wel dat hij op enig moment ideeën daarover overnam van andere denkers en schrijvers. Vooral van een Spaanse Jezuïet. ( die overigens ook een nogal pessimistische kijk had ). En die vatte Schopenhauer in 50 leefregels.

  Like

 86. Jan

  Zwerver en Egbert.
  Over het in meer dimensies tegelijk leven. (los zien van onze chronos ervarings tijd hoor)

  Dat is niet zo bijzonder of verheven. Mijn piep kleine ervaring is dan ook heel gewoon en ordinair.

  Ik heb daar verschillende aanwijzingen voor.
  1.
  Op de eerst plaats mijn droomfiguren zelf, in mijn dromen in de nacht. Die bestaan echt, in die zin, dat je er ‘zelf’ waarheid aan toekent. De standaard opmerking in de vraag naar de werkelijkheid is dan: “Knijp eens in mijn arm of ik droom.” Dat is onzin: je kan best dromen dat je pijn hebt in je droom. Echt en onecht is niet aan de orde: de ervaring van een ego telt, of dat nu later in je herinnering een droomfiguur is, maakt de “beleving” tijdens die droom niet onecht.
  2.
  Dan de toestand tussen waken en slapen in. Bijvoorbeeld in de ochtend. Dan kom ik soms tot mijn dagbewustzijn, ik weet nog niet dat mijn naam “Jan” is en ik ken mijn ego nog niet zo erg: ik herinner me mijn “verhaal” niet. “Ik ben” (?) (kan dat wel?) dagwaarnemendheid. In die toestand ervaar ik het “niet herinneren” van een bewustzijnstoestand, waarvan ik weet dat die vlak daarvoor sterk aanwezig was. Ik merk dat aan de herinnering van de waarneembare hersenactiviteit. Om het met andere woorden te zeggen: net alsof je PC tijdelijk is overgenomen geweest door een fantoom: je weet niet welk programma gedraaid heeft, maar wel dat de PC hard heeft gewerkt (door bijvoorbeeld de ventilator die hard draaide). Het vervelende vind ik dan: BAH ik kan me dat niet herinneren. Ik was dus in een andere dimensie. Ik acht het mogelijk die bewustzijnstoestand intensiever is, dan in mijn normale dagbewustzijn.
  3.
  Paranormale bewustzijnsinvloeden, die tijdelijk en onvoorspelbaar ingrijpen in mijn “normale” leven. Achteraf zijn die ingrepen intelligenter dan de intelligentie van Jan in zijn dagelijks bewustzijn. Je kan het zien als synchroniciteiten, maar ook veel sterker: als een deus ex machina ingrepen in het normale causale voortkabbelen van het dagelijkse leven.
  4.
  Zeer zelden nog andere fenomenen van paradoxale aard, met een zeer sterk gevoelen van werkelijkheidsgehalte.

  Ik heb de indruk dat iedereen dat ervaren heeft. Dus niks bijzonders. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat niet toestaan daar waarde aan te hechten. Het heeft ook met oplettendheid en waarnemen van bewustzijn zelf te maken.

  Nu de opmerking van zwerver, over een nieuwe mens die tevoorschijn komt uit de egomens wanneer het ego is uiteengevallen.:
  “Wel is die nieuwe mens tijdsgebonden zoals je ergens schrijft. (maar wat die vaststelling voor zin heeft weet ik dan weer niet)”

  Ik bedoelde daarmee, dat als “iets” tijdsgebonden is, het niet samenvalt met de eeuwige tijdloze eenheid. Derhalve is het een fragment die aan dualiteit onderhevig is.

  Dan:
  “Daarnaast is er een kwestie welke ik niet begrijp. Hoe kan ik (als persoon) nu zelf de beschikking hebben over geest en creatievermogen, als ik zelf ook al het resultaat ben van geest en creatievermogen? Dat zou betekenen dat ik zelf al een beetje Droste ben.”

  Ik heb de indruk dat de persoon niet de beschikking heeft over geest en creatievermogen. Het lijkt me omgekeerd.
  Geest, leven, creatievermogen stroomt en projecteert tijdruimte en maakt ego’s, personen. Die zijn zoals voorbijgaande schaduwen. Zonder echte essentie: zoals in het boeddhisme “anatta”. en altoos veranderlijk “annica”.

  Ik heb al eens een filmpje gegeven over de tijdsindeling in het hindoeïsme. Zie dan die tijden als vloeiend zelf, dat zich identificeert met “wezens”, alsof die echt bestaan hebben. Zo ontstaan die meerdere dimensies. Manu de dromer van de mensheid die weer gedroomd wordt door Brahma. Manu die bestaat gedurende de Manvantara. Kijk als je het niet meer begrijpt dan sleep ik er de goden en hun mythen bij hun haren bij. Het heet niet voor niets godenenmensen hier 🙂

  (let ook op dat leuke intermezzo: de “eenheidservaring”, waar ik naar alludeerde met de eeuwige tijdloze eenheid) op één minuut nul seconde. Grappig die mediterende en die lichtflits.

  Dit was dus weer: religie-en-mythe-als-gedateerde-troep-met-waarde-voor-Jan.

  Like

 87. @armandmaes

  Ik ben het wederom zowel eens als oneens met je. Als mens leggen we een pad af. Welke nieuwe inzichten met zich mee brengen. Dus wat is waarheid? Iets wat ik net heb blootgelegd kan voor een ander uitgekauwde materie zijn. En/of heeft die ander het al weer in een ander perspectief geplaatst.

  Toch hebben ideeën van een guru of kerkgemeenschap eeuwigheidswaarde. Op een bepaald moment in jouw of mijn leven is wat guru X zegt waar. Je bent er op dat moment pas aan toe om het gestelde te bevatten.

  Daarnaast zijn veel teksten voor meerdere uitleg vatbaar. Dat is wat we noemen gelaagdheid. Met het voortschrijden van je eigen inzichten krijgt dezelfde tekst een andere betekenis.

  Like

 88. @Jan Best mogelijk dat je gelijk heb. Tot dusver was mijn reis er een van steeds nieuwe inzichten. Dus jij kan inzicht hebben in zaken welke ik nog moet (-) ontdekken.

  De egodood is mij bekend. Maar dat wil nog niet zeggen dat ego definitief dood is. Ego is een kunstmatige constructie die telkens de kop opsteekt als je hem even niet in de gaten houdt. Maar er is ook sprake van een nieuw zien.

  Met het nieuwe zien is er ook sprake van een nieuwe mens.
  Deze zou ik niet willen omschrijven als zijnde egoloos zoals ik in de advaita hoek zie doen.

  Alles draait dus om zien in deze materie. Wel is die nieuwe mens tijdsgebonden zoals je ergens schrijft. (maar wat die vaststelling voor zin heeft weet ik dan weer niet)

  Mogelijk zijn er vormen van nog dieper zien en zie jij zaken welke voor mij nog verborgen zijn. En bestaat er idd een hiërarchie van dromers. Inmiddels ben ik er achter dat door mij te verbinden (intuïtie/geweten) met de dromer, zaken mij vanzelf duidelijk worden.

  Daarnaast is er een kwestie welke ik niet begrijp. Hoe kan ik (als persoon) nu zelf de beschikking hebben over geest en creatievermogen, als ik zelf ook al het resultaat ben van geest en creatievermogen? Dat zou betekenen dat ik zelf al een beetje Droste ben.

  Like

 89. @Jan, zelf ben ik ook een grote ouwehoer, dus je bent niet de enige, 🙂 ,dat merk je wel in je hoofd als je aan stiltetraining probeert te doen.

  Je schrijft: Ik weet het niet, maar ik vermoed dat de mens tegelijk in meerdere dimensies leeft.

  Dat komt uit de Theosofie en wordt ook gepropageerd bij de Orde der Verdraagzamen, waarvan ik het e.e.a. heb doorgelezen, ik weet niet hoe ik dat gegeven moet inschatten.
  Tegelijkertijd in verschillende dimensies leven.

  @Carla, Schopenhauer was inderdaad een nogal pessimistisch filosoof maar wist je dat hij destijds tevens mensen methodieken probeerde bij te brengen hoe ze op een zo gelukkig mogelijke manier hun levenspad konden bewandelen.

  Like

 90. @Zwerver
  Men kan eender welke guru aanhoren, maar moet zelf de theorieën herkauwen en zijn eigen mening vormen. Zoals de scholing die we nu kennen heeft iedereen de middelen ter beschikking om zijn eigen levensvisie te vormen. We moeten die regelmatig herzien met de nieuwe informatie die we ter beschikking krijgen. Niemand kan zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft en moet dus zijn zienswijze aanpassen. Het is dus onzinnig de ideeën van een guru of kerkgemeenschap als eeuwig geldende vaste waarden aan te nemen.

  Like

 91. Carla

  @ Jan, in je reactie schrijf je: ” Dus daarom zit ik er niet mee dat je problemen hebt met de mens-achter-de-woorden.”

  Oeps…..ik heb geen problemen Jan waar jij wel of niet mee hoeft te zitten. 😉 Ik schreef dat ik graag kijk naar de mens achter de woorden.

  Ik lees ( als voorbeeld ) de uitspraak van Schoppenhauwer welke @ Egbert plaatst om 18:34 uur.
  Wanneer ik kijk naar de mens Schoppenhauwer en de indruk krijg dat hij nou niet bepaald het zonnetje in huis was, hij een bijzonder negatief wereldbeeld had, ( hij vond de wereld een hel ) , hij via contacten met Friedrich Maijer kennis kreeg van het Boeddhisme en Hindoeïsme……..hij het idee dat de dood niet het einde is als troostend heeft ervaren. Zoiets ontwikkeld zich gaande het leven.

  Zo ook probeer ik te kijken naar de ontboezemingen van Jan Bor.

  Wat ik zelf als waardevol ervaar is de ‘ruimte’, waar Martin Appelo over sprak in het debat over het ‘Ego’.

  @ Paul, mooi dat je de reactie van Jan Bor ook hier hebt geplaatst. Dat het bij mag dragen aan de nuance in het overdenken wat hij bedoeld.

  Like

 92. Jan

  Zwerver. Ik weet het niet, maar ik vermoed dat de mens tegelijk in meerdere dimensies leeft. Dus jouw argumentatie lijkt me wat rigoreus, n.l. dat na het uiteenvallen van het menselijk ego en zijn diverse energieën in deze tijdruimte (het stervensproces) dan iets samenvalt met de (god)”dromer”. Alsof er één dromer is. Ik vermoed (en heb soms een piep klein beetje ervaren) dat er een hele hiërarchie van dromers in dromers is. Een soort Droste-dromer.

  Like

 93. @Jan: Ik geef toe: ik ben een ongelikte beer. Ruw hout, zou Lao Tsz zeggen, onbeschaafd. Maar, ware woorden zijn niet mooi en omgekeerd.

  Ach joh, je bent gewoon een mietje die zichzelf enorm interessant en belangrijk vind en probeert zo moeilijk mogelijk te ouwehoeren. 🙂

  Allemaal egotripperij zoals ze dat in de vorige eeuw benoemden.

  Like

 94. Jan

  Leuk Paul, die kopie hier van Jan Bor, bedankt.
  Het geeft opeens weer wat nieuw leven na de dialoog van Zwerver en Egbert.
  Zal ik mijn reactie van daar ook hier plaatsen? Of is dat plagiaat ? Oh nee dat kan niet, want ik heb het zelf geschreven. hum hum. Ik doe het maar, als je het niet goed vind dan wis je het maar, Paul.
  (er is niks nieuws onder de zon) Jan D, is dus hier Jan Valentiniaan.

  Bedankt voor je reactie Jan Bor, duidelijk.

  Taede kan erg goed analyseren en filosoferen en nadenken. Dat stel ik op prijs. Maar ik lees tussen die zuivere analyse fragmenten tevens een fel persoonlijk stelling nemen. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met schaduwkanten. Die schaduwkanten verhullen een begrip voor het “intelligente” maar dan in de ware betekenis van het woord n.l. “tussen de regels door lezen”. Dat is een eigenschap die ik helaas veel bij goed nadenkende filosofen tegen kom. Ze beperken zich meestal tot het stapsgewijze redelijke hersendenken. Doch af en toe schijnt er dan een lichtstraaltje van nous door. Die lichtstraaltjes vermoede ik al in jouw boek zonder het gelezen te hebben vanwege de felle duistere fenomenen die in de boekbespreking van Taede voorkomen.
  Het licht scheen in de Duisternis, en de Duisternis heeft het niet begrepen.
  Tot mijn genoegen lees ik in je reactie dat je door die Duisternis heen bent gekropen. Ik voelde het goed aan vermoed ik voorzichtig: je lijkt me een toneelspeler die met verve als Bor de wolf in zijn eentje huilt in het bos, en niet begrepen wordt door de schapen die schaap blijven in de kudde en bang voor je woorden, omdat ze geen wolf willen worden.
  Met dank aan Carla die me op jouw reactie hier heeft gewezen bij Paul van de goden en mensen.
  Reactie door Jan D op 29 mei 2016 @ 09:52 uur

  Geliked door 1 persoon

 95. Jan

  als het mag off topic….
  Mensen, ik heb op de wikipedia weer ingrijpend gerommeld met de vrijmetselaar, wetenschapper en dichter Goethe. Over zijn kleurenleer dus. Ik hoop dat de kleur Magenta (ook wat gevoelswaarde) goed uit de verf is gekomen. 🙂
  Wat vinden jullie er van ? Mijn ego hunkert naar kritiek.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurenleer_van_Goethe

  Like

 96. Jan

  @Carla, 29 mei 2016 om 13:24
  leuk dat het het leuk vind dat ik af en toe op nieuw-dingens ben, zo kunnen we leuk in de leuke draaimolen leuken 🙂

  Wat betreft het 1-1- en 1-0 ben ik het totaal met je oneens. Dat zal wel met de naam Jan te maken hebben.
  Ik behandel die filosofen als schaakstukken, meer waarde hebben ze toch niet ? Dan mag je toch leuk wedstrijdje met ze spelen? De engelen gebruiken de mensen toch ook als kegels op een kegelbaan voor hun eigen plezier? Waarom zouden we anders zo keihard tegen elkaar botsen? En wie ben ik? Gelijk een engel? Of Duivel ? Is er wel een verschil ?

  Ik heb van dat “ego op de snijtafel” (dank voor je link) begrepen dat het zelf een verhaal is, niet meer dan een scherm met ikoontjes.

  Leuk is ook dat als de consistentie van het verhaal van het ego zelf in gruzelementen valt, er iets nieuws kan ontstaan of een dieper zelf of wat maar ook.. Dan zit die Jan Bor ook weer meteen in de problemen. Dat nieuwe is niet te duiden omdat het ook niet is.Of wel? Iets nieuws is tijdsafhankelijk en dus gebakken lucht (Vanitas) volgens Prediker: er is niets nieuws onder de zon.

  Dus daarom zit ikt er niet mee dat je problemen hebt met de mens-achter-de-woorden. Die mensen zijn er niet !! Je neemt me te serieus, of mogelijk die mensen die eventueel op hun teentjes getrapt kunnen worden door mijn geouwehoer..

  Ik geef toe: ik ben een ongelikte beer. Ruw hout, zou Lao Tsz zeggen, onbeschaafd. Maar, ware woorden zijn niet mooi en omgekeerd.

  Like

 97. @Zwerver: Wanneer je door observatie in de gaten krijgt dat je steeds weer dezelfde informatie in je hoofd recycled, wordt het vanzelf rustiger. Krijg je een dieper begrip van wat uiteindelijk leven is, geldt dit ook voor de dood.

  Zelfs als de kenner en het gekende samenvallen is er nog steeds de ervaring welke geregistreerd wordt, die welleswaar niet of moeilijk onder woorden te brengen is maar zich ontegenzeggelijk manifesteert. (simpel gesteld, je kunt het navertellen).

  Dood is de gelukzaligheid van het eeuwige niets, zoals Schopenhauer ooit stelde, tenzij je gelovig bent natuurlijk.

  Like

 98. @Egbert

  Dat heb ik dan gemeen met Sadhguru. Ik roep ook op tot innerlijke reflectie. (Intuitie/geweten) Om dat te bereiken dienen we ons te ontdoen van uiterlijke reflectie. Je wordt voller door je leger te maken. Oftewel: je gaat als vanzelf innerlijk reflecteren als je stopt met uiterlijk reflecteren.

  Je schrijft: Dat dacht ik niet, want er blijft altijd iets over, dat is hetgeen dat ervaart, bij de dood valt ook dat weg.

  Er is de kenner en er is het gekende. De kenner noemen we IK, het gekende is Egbert. Hoe kan het dat IK Egbert kent? In jouw geval verschijnt Egbert als IK. Aan Egbert komt onherroepelijk een einde, aan IK niet.

  Daarom schrijft Jan Bor: door de bodem van je subject-zijn heen vallen en raken aan het individu dat je bent,

  De term individu betekent dat er maar eentje van is. En daar kom je bij een paradox terecht welke het denken niet kan vatten. De enige mogelijkheid is om te sterven aan jezelf. Dan worden IK en Egbert ontkoppelt. En daar kom ik weer uit bij het begin van deze reactie: innerlijke reflectie.

  Ik weet dat ik jou (of iemand anders) van dit niet mentaal kan overtuigen. Omdat het geen overtuiging is. Ook een vlucht in religie helpt niet. Iemand kan denken of overtuigd zijn dat hij voortleeft in een hiernamaals. Maar onbewust zal altijd het weten buiten het weten (niet-weten) er zijn die verteld dat er een einde komt aan hem of haar als persoon/ego.

  Na je fysieke dood valt er niks meer (uiterlijk) te reflecteren.
  Er kan daar ook geen ruimte/tijd zijn, dat is gekoppeld aan alles wat fysiek is. Dat NU waar ze het altijd over hebben is ook buiten ruimte/tijd. Maar dat kan het denken niet vatten.
  Vaak wordt dat NU opgevat als “dit moment”. Maar dat is het ook niet. Ook “dit moment” is ruimte/tijd.

  Daarom bevindt de dromer (God) zich ook buiten ruimte/tijd. Door zijn mentale gedroom is het heelal ontstaan en daarmee ruimte/tijd. Jij en ik bevinden ons als ego-mens zijnde in de ruimte/tijd en zijn daarmee onderwerp van God’ s droom.

  De enige mogelijkheid om dit helemaal te doorzien is om je rol als gedroomd onderwerp te verlaten. Zodat er een eenwording ontstaat van dromer en de gedroomde. (Vader en zoon) Waarmee de angst voor de fysieke dood verdwijnt. Geloven of overtuiging daarbij is juist contraproductief. Dan krijg je namelijk altijd de constructie: God en ik. Feitelijk versterk je dan de angst voor de dood. Er is immers iemand die het zwaard van Damocles boven je hoofd houdt.

  Like

 99. Of erover filosoferen wat “het” eigenlijk is (een bundel met gedachten, gevoelens, herinneringen, kortom al met al een minuskuul stukje leven) dat nu echt verloren gaat of opgaat in het grote geheel, zoals de Indiase filosoof Krishnamurti hier boeiend over schrijft.

  @Carla: En als jouw gevoel zegt dat de desbetreffende religie of guru goed is, dan is dat op dat moment ook zo.

  Precies, hier en daar pik je eens een graantje mee.

  Like

 100. @Zwerver, Sadhguru propageert evenals trouwens het Zenboeddhisme geen geloof maar roept op tot innerlijke reflectie.

  Je schrijft: Wie door de bodem van zijn subject zijn is heen gevallen oftewel de ego-dood is gestorven die weet ook wat de fysieke dood inhoudt.

  Dat dacht ik niet, want er blijft altijd iets over, dat is hetgeen dat ervaart, bij de dood valt ook dat weg.

  Mensen beseffen dit instinctief, vandaar de angst voor de dood, jezelf voor eeuwig verliezen, je kunt er nog zo’n creatief verhaal omheen verzinnen, maar dit betreft een onherroepelijk feit.

  Tenzij je religieus bent natuurlijk, dat geeft dan weer hoop en vertrouwen.

  Like

 101. Carla

  Voor wie belangstelling heeft voor een bredere blik over het ‘ Ego ‘……..hier een debat er over. We schrijven 2004. de deelnemers zijn:
  Jacques Bos: historicus, Herman Kolk: neuropsycholoog, Martin Appelo: gezondheidspsycholoog, en Jan Bor: filosoof en aldaar aanwezig om de Boeddhistische kant er van te belichten.

  http://www.npo.nl/snijtafel-ego/04-06-2013/WO_NTR_362131

  Het ego op de snijtafel. Ik heb er van gesmuld. 😉

  Like

 102. Carla

  @ Jan, leuk dat je ook af en toe een kijkje neemt bij NieuwWij.
  Ik ben van mening dat het recht doet aan Jan Bor, het gaat immers ook hier over zijn boek, om zijn weerwoord ook hier kenbaar te maken.
  Goed je reactie bij NieuwWij te lezen. Diep down begrijp ik Jan Bor ook. Hoewel hij gebruik maakt van een stevig vocabulair, maar dat is ook Jan Bor. En Taede, ach ja…….die is teleurgesteld vanwege een verwachtingspatroon wat ff anders uitpakt.

  Ik zelf ben niet zo van de 1-0 of 1-1 ( wel bij voetballen b.v. ;-)) in deze. Maar dat wist je al. Ik vors graag wat dieper. Zonder daar nu weer allelei waarheden aan vast te koppelen. Kijk liever naar de mens achter zijn/haar woorden. Zo iets!

  Like

 103. @armandmaes

  Je hebt wel en niet gelijk. Een guru kan wel en niet dienstbaar zijn. Zomaar een leer of een guru achternalopen leidt nergens naar. De meeste gelovigen zijn christen, moslim etc omdat hun ouders dat ook waren. En als ik iemand tegen kom die zegt het te weten, hoe kan ik dat controleren als ik zelf niet weet?

  De enige oplossing is om dicht bij jezelf te blijven. Geloof een ander niet, maar jezelf. En als jouw gevoel zegt dat de desbetreffende religie of guru goed is, dan is dat op dat moment ook zo.

  Like

 104. Ik vind door de bodem van het subject-zijn heen vallen heel erg subtiel uitgedrukt. (Gevaar is wel dat mensen het over gaan nemen en er wederom een mentale voorstelling van maken)

  Wie naar de kern van zijn bestaan zoekt, die moet een aantal paradoxen doorworstelen die met louter filosoferen (of laat staan je tot een God buiten wenden) niet te bereiken zijn.

  Is religie gedateerde troep? Als je het (de bijbel bijvoorbeeld) als concept wilt bevatten kan je hem beter in het haardvuur gooien. Ik zie overal om mij heen dan mensen van nature gelovers zijn. Met geloven (mentaal concept) kom je nooit toe om door de bodem van het subject-zijn heen te vallen.

  De lege spiegel kan het denken ook niet bevatten. Dwz: het denken maakt zich er een voorstelling van en denkt vervolgens weer dat dat het is.

  Het christendom heeft een hele mooie voorstelling gemaakt van het door de bodem heen vallen van het subject-zijn. (Jezus)

  Het is zoals Jan zegt een doodsproces. Die zelfs als beleving/ervaring zijnde gelijkt op het fysieke sterven. Als er ervaring is sterven het mooiste wat er is. Wie op het fysieke sterven wacht stelt eigenlijk uit wat onvermijdelijk is. En dan doet zich ook nog eens het paradoxale gegeven zich voor dat mensen die bang zijn voor de dood, bang zijn voor het mooiste wat hen kan overkomen.

  Maar ik merk al weer dat ik de dood aan het verkopen ben als handelswaar. Het sterven aan jezelf is ieder mens toegekend. Je moet het alleen zelf doen.

  Like

 105. Jan

  Jan Bor: “door de bodem van je subject-zijn heen vallen en raken aan het individu dat je bent”

  Dan beginnen mijn hersentjes te draaien (altijd leuk)
  -individu = niet deelbaar, conclusie individu = eenheid, heelheid, heilig.
  -subject = de taalkundig eerste persoon, de waarnemendheid vanuit een zelfidentiteit (ik-gevoel)
  -zijn = een denkbeeldig verondersteld zijnde: “het ding an sich”

  subject-zijn = de reflectie van de waarnemendheid met een illusoir (denkbeeldig ding) Ik: het ego dus.

  Door de bodem van het subject-zijn heen vallen = het loslaten van het houvast van een ego en je “laten bewegen” (vallen)

  Door de bodem van het subject-zijn heen vallen is dus een soort doodsproces: het impliceert het loslaten van het ego en opgaan in een niet controleerbaar “vallen”

  Door dat “vallen” en “loslaten” van het ego, raak je aan de heiligheid. Een nieuwe eenheid (het individu dat je bent)

  Maar dan zie ik weer een nieuwe illusie: een individu “is”, (dat individu dat je ‘bent’) (omdat ‘je’ in die zin ook weer op een (ander) afgescheiden ‘zijnde’ wijst). Ik meen dat het komt omdat we met begrippen en woorden de eenheid niet kunnen aanduiden.

  Daarom ben ik het met Zwerver eens dat.
  “In principe vallen God en Egbert, God en Zwerver, God en Jan, God en Carla, God en Paul gewoon samen”

  Zwerver: “In wezen bestaan ze wel en niet tegelijkertijd.” Dat voel ik als juist aan. Daarom hoeven we niet te sterven in de gewone zin van de taal. Maar het ego los te laten bij het uiteenvallen van onze projectie in de duale tijdruimte in het stervensproces. Ik heb de indruk dat dan het meest “natuurlijke” is. Geen strijd nodig om een illusie langer in stand te houden dan nodig is om te leven in dualiteit.

  Like

 106. Wegens een paar weken in het buitenland heb ik een en ander van de discussie gemist.
  Als mensen zich door een goeroe laten lijden zijn ze i.d.d. minder vrij. We stellen vast dat sommige mensen behoefte hebben aan leiding. Ze offeren daardoor een deel van hun vrijheid op.
  Moet men Jezus, of hij historisch bestaan heeft of niet, als een goeroe moet beschouwen, is een open vraag. Dat de leiders van zijn volgelingen zich als goeroes gedragen hebben is evident. Indoctrinatie was de regel. Door de huidige scholing, zijn de meeste mensen ontvoogd en hebben ze een eigen mening. Zijn de godsdiensten en levensbeschouwingen, instellingen die de mensen vastketenen? Dat kan ik, naar mijn inzicht, alleen, gedeeltelijk, bevestigen. Ze hebben echter ook waardevolle morele waarden bijgebracht aan de mensheid. Het blijft een paradox dat die morele waarden de vele oorlogen, in de geschiedenis, niet hebben kunnen voorkomen. De machtswellust en hebzucht van de mens en zijn leiders zijn de bron waaraan de oorlogen zich laven.

  Like

 107. @Egbert

  Ik heb wel eens wat gelezen van Sadhguru over de dood. Maar net als zovele andere opinies over de dood is dat vanuit een kijken als ik-mens zijnde. De mens beschikt over een innerlijk weten -intuïtie/geweten- en dat beslaat ook de dood.

  En wat wil nu het geval? Bor de Wolf op die andere site heeft daar ook wat over te zeggen:

  Jan Bor zegt: Ik schrijf niet dat de mens een ‘monade’ of een in zichzelf besloten, een op zichzelf bestaand subject is. Integendeel, niet-denken doet je juist door de bodem van je subject-zijn heen vallen en raken aan het individu dat je bent, hetgeen een mysterie want onuitspreekbaar is. Dit is het lege gemoed van Eckhart, het lege hart of de lege spiegel van de zen. Het reflecteert de andere individuen (en singulariteiten), valt er in die zin mee samen.

  —————-

  Merkwaardig dat Jan Bor zijn ego nooit is tegengekomen als hij door de bodem van zijn subject-zijn is heen gevallen. (Iets klopt hier niet, maar dat boeit mij verder niet)

  Wie door de bodem van zijn subject zijn is heen gevallen oftewel de ego-dood is gestorven die weet ook wat de fysieke dood inhoudt. In principe vallen God en Egbert, God en Zwerver, God en Jan, God en Carla, God en Paul gewoon samen. Al deze persoonlijkheden komen voort uit het mentale Universum (Gods droom) en zijn niet wezenlijk verschillend van God.

  Hoe moeten Egbert, Paul, Carla, Jan en Zwerver ooit sterven?
  In wezen bestaan ze wel en niet tegelijkertijd. Jouw en mijn elementen alleen al zijn afkomstig uit een stervende zon miljarden jaren terug. De qi is ook terug te voeren op de kosmos. Er is niets of niemand om te sterven of om te blijven leven. En die conclusie valt alleen te trekken door niet Sahguru te geloven of door Zwerver te geloven. Maar door jezelf te geloven.

  Like

 108. Jan

  @Carla ongelofelijk, mijn reactie is geplaatst bij “nieuwzij”.Door jou kom ik er ook soms.

  Like

 109. Jan

  Grijns.
  één één voor Taede tegen Jan Bor.
  Alleen is het doelpunt van Taede afgekeurd door mij als scheidsrechter wegens het op de man spelen.

  Hoera! Jan Bor staat 1-0 voor.

  Like

 110. @Zwerver: Rusland heeft ca 2 miljoen Duitse vrouwen verkracht. De relevantie met oorlog ontgaat mij.

  Omdat de Duitsers met z.g. Einsatzgruppen in Rusland ook nogal tekeer zijn gegaan, had ook niets met oorlog voeren te maken, maar je hebt gelijk hoor, ik bekijk het ook niet allemaal zo zwart wit, het ligt oneindig veel complexer, maar het intrigeert me wel, hoe bepaalde mensen aan de macht komen, hoe de massa wordt gemanipuleerd en door het systeem wordt onderworpen, oorlog vervolgens ontstaat, het verdere verloop etc.
  Geschiedenis heeft altijd al mijn interesse gehad.

  Je schrijft: Maar ik merk in discussies zodra je iets zegt wat negatief is over de gealieerden, dat je dan beoordeelt wordt als een soort van bondgenoot van de nazi’ s. Voor je het weet wordt je een kamp ingedrongen

  Dat klopt, de meeste mensen hebben er een vrij ongenuanceerde kijk op, ze associëren WWII ook voornamelijk met de Holocaust, daarom ligt het allemaal zo gevoelig, ik ga hierover nooit in discussie, slechts met een enkeling. Wie weet wat zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld.
  @Jelle is hierover heel goed geïnformeerd.

  Ik heb niet zoveel met visites op, ik had wel twee hele goede vrienden, goede gesprekken mee gehad, maar beide kort na elkaar zeer plotseling overleden aan hartfalen, vijftigers in de kracht van hun leven, ik mis ze wel, maar zo kan het gaan,

  De dood is ook nogal een beladen onderwerp, leent zich m.i. ook niet zo voor discussie, ik ben beslist geen guru volger, maar wat Sadhguru er op een youtube filmpje over zei spreekt me wel aan.

  Sadhguru What happens after death? – YouTube

  Like

 111. jelle vd wal

  Toch even een paar dingen, kan het niet laten.
  Freud een oplichter.
  Lijkt me onzin, Freud was naar mijn mening de man die geestesziekte uit het taboe haalde.
  Psychoanalyse, ik was daar een paar jaar mee bezig, als patient.
  Of het iets uithaalde weet ik nog steeds niet, het ging om relatie problemen, wel is het zo dat de relatie die ik tijdens de analyse kreeg, en ik, nog steeds bij elkaar zijn.
  Of de theorie van Freud klopte, dat weet ik niet, mijn analist kwam uiteraard ook regelmatig met mijn onderbewuste aan, mijn reactie was dan meestal dat ik me daar per definitie niet tegen kon verweren.
  11 sept.
  De verhalen dat er van de Bush versie niets klopte waren er al op de dag zelf, van VS verkeersleiders.
  Ik heb daar uitgebreid over gecorrespondeerd en gediscussieerd, zo weet ik van een Amerikaan in Pennsylvania dat de coroner daar had verklaard dat het gekaapte vliegtuig was ‘atomised’.
  Hoe dit wonder was geschied weet geen mens.
  Het heeft geen zin weer eens op te sommen wat er allemaal niet klopt aan het Bush verhaal, dit schrijvend moet ik denken aan het Warren Report over Kennedy, daar klopte ook niets van, zie Whitewash.
  Het probleem is natuurlijk te kunnen zien dat onze WWII bevrijder een 3000 van z’n eigen burgers vermoordde om een smoes voor oorlogen te hebben.
  Toen ik zo ver was, dat duurde drie jaar, dat ik de feiten niet langer kon ontkennen, rees het probleem ‘hoe kon onze bevrijder een schurkenstaat zijn geworden ?’.
  Dat loste zich op, Pearl Harbour was precies hetzelfde, alleen wat minder doden, 2600.
  Wetend, tenminste, dat denk ik, heb ik dan nu een interpretatie van VS politiek die wat afwijkt van de in het westen gebruikelijke.
  Hoe documentaires en speelfilms geschiedenis maken zie je dan aan Heydrich,
  Deze man van de beweerde Wannsee Konferenz was een halve jood, hij werd vermoord in Praag in opdracht van Churchill, na aandrang van Benesh, de gevluchte eerste minister.
  De reden was dat Heydrich populair was in Tsjechslovakije, zo pakte hij de zwarthandel aan.
  De moordenaars kwamen uit Engeland, landden per parachute, wisten natuurlijk van niets.
  Aardig is dat je in de speelfilm, als je het weet, ziet dat Heydrich populair was, hij liet zijn escorte achter, en was alleen met z’n chauffeur in een open auto.
  Zelfs McArthur durfde dat alleen aan in Japan, binnen wat daar toen, net als nu in Baghdad, de Groene Zone was.
  Overigens denk ik dat geen Amerikaan zich nu in Baghdad in de Groene Zone in een open auto durft laten rijden.

  Like

 112. @Egbert

  Daarom zijn er ook altijd meerdere brillen. Als ik naar WW2 kijk dan verdeel ik ook in good guys en bad guys. Maar de gealieerden waren natuurlijk niet onverdeeld good guys. Het westen heeft volkomen nodeloos steden in de as gelegd waarbij ontelbare, onschuldige burgers stierven. Rusland heeft ca 2 miljoen Duitse vrouwen verkracht. De relevantie met oorlog ontgaat mij.

  Maar ik merk in discussies zodra je iets zegt wat negatief is over de gealieerden, dat je dan beoordeelt wordt als een soort van bondgenoot van de nazi’ s. Voor je het weet wordt je een kamp ingedrongen.

  En dat gaat al helemaal op als je op terrein van persoonlijke kwesties komt zoals alimentatie. De enige regie die ik heb is dat ik geen regie tracht te hebben. Dat kan wel eens tot botsingen leidden. Over bijvoorbeeld de dood heb ik geheel andere opvattingen dan gebruikelijk. Maar je kan het toch nooit goed doen bij mensen die zich het desbetreffende onderwerp als indentificerend beschouwen.

  Like

 113. @Zwerver, ik kijk graag naar fight night en keek natuurlijk altijd naar de K1, naar voetbal alleen met het wereldkampioenschap, om de spanning, vooral met het penalty schieten, maar ik snap wel waar je op doelt, nog even en je bent niet meer van deze wereld. Dat krijg je met dat gelees op levensbeschouwelijke blogs, dan wordt de rest allemaal zo onbenullig.))

  Doc’s en films over WWI en WWII hebben zeer zeker mijn interesse. Heb een kast vol met historisch archief materiaal, zelf allemaal van Internet op Dvd’s gebrand.
  De film over de liquidatie van Reinhard Heydrich door Tsjechische commando’s vond ik overigens heel knap gemaakt.

  Je hebt met visites niet altijd de regie, (het onderwerp veranderen) mochten mensen al in een verhit debat raken over niet betaalde alimentatie o.i.d., houd ik me afzijdig, vragen ze en wat vind jij er nu van krab ik me achter de oren en mompel iets van tja, moeilijk, moeilijk, valt voor beide standpunten wel iets te zeggen.
  Als je geluk hebt zet je de discussie daarmee op een dood spoor.))

  Like

 114. Wat zijn we het roerend eens vandaag, Egbert. Nou ja…een klein puntje heb ik wel. Je mag je best wel eens druk maken over iets. Bijvoorbeeld over voetbal. (mij interesseert voetbal verder niet).

  Voetbal lijkt mij alleen leuk als je voor 1 van beide partijen ben.
  Waarom zou je er anders nog naar kijken?

  Dus in de politiek is het voor de leuk ook goed om je soms achter een partij te scharen. Net zoals je in de film ook voor de ‘goeden’ bent. En je weet dat het toch maar film is…

  Anders heb ik op een verjaardag niks om over te zwammen.
  Er zit altijd wel een populist en dan geef ik weerwoord.
  En als ze al te serieus worden begin ik gewoon over wat anders;-)

  Like

 115. @Zwerver, daarom kan ik me eigenlijk (als huis tuin en keukenfilosoof) ook wel een beetje vinden in het Stoïcisme, of de uitspraak Ecce Homo, vermoedelijk gedaan door Pontius Pilatus.

  De behoefte van de mensen om zich overal zo druk over te maken, voetbal, koning Willy komt op bezoek, massahysterie ten top. Ik begrijp er allemaal niets van. 🙂

  Of Jezus nu historisch bestaan heeft of slechts als mythisch figuur lijkt me in wezen niet zo belangrijk, het was een perfect moreel rolmodel, al de complexe filosofische uitgangsposities over ethiek en moraal kunnen niet evenaren met het eenvoudige: Wat u niet wil dat u geschiedt………………….., of ik zie nog iets over het hoofd.

  Like

 116. @Egbert

  Daar zijn we het iig eens een keer over eens: we wonen allemaal in onze eigen (mentale) subjectieve universum.

  Wat er gebeurd is dat bijvoorbeeld op Geen Stijl de populisten zich onder elkaar wanen omdat hun subjectieve universa wat op elkaar lijken. Omdat ik hun waanideeën niet deel moet ik er natuurlijk ook enorm om lachen.

  OK…ze hebben een referendum voor elkaar gekregen. Maar behalve 2 miljoen geestverwanten (die zich in hetzelfde universum wanen) nam niemand het serieus. En nu zijn ze natuurlijk weer boos omdat niemand ze serieus neemt. Enz enz.

  Bij gelovigen idem dito. Ik denk dat gelovigen ook daadwerkelijk in een God buiten hen geloven. Als ik er dan wat grapjes over maak omdat ik dat subjectieve universum niet deel is Leiden in last. In feite is populisme ook een vorm van geloof. Kenmerk: men identificeert zich er mee. Ze denken kennelijk dat ze waarheid denken.

  Om over complotdenkers maar te zwijgen. Er zijn mensen in wiens universum 9/11 door de Amerikanen is gedaan. Die dan weer geregeerd worden door reptilians of illuminatie.

  Je kan het zo gek niet bedenken of mensen geloven er wel in.
  Wat dat betreft is geloven in de historische Jezus zo gek nog niet eens.

  Like

 117. @Jelle: Ben zelf overigens permanent geblokt bij KDW (skepsis forum) en Freethinker. Kan wel een proxyserver of een TOR browser gebruiken om er weer op te komen, maar had mijn buik er ook vol van.

  Eerlijk gezegd, dat moet ik hen nageven, hebben ze me bij KDW wel volop de ruimte gegeven.

  Het strandde bij een conflict over Freud. Zij vonden het een oplichter, ik was van mening dat Freud wetenschappelijk gezien breed gedragen werd. We kwamen niet meer op één lijn.

  Het heeft ook geen enkele zin je af te vragen wat andere mensen bezielt of je daaraan te ergeren, een ieder leeft in zijn eigen (subjectieve) universum, als je je een beetje verder in de filosoof Spinoza verdiept, begrijp je wel waarom.

  Je schrijft: Ik heb het malle idee dat ik iets met die inzichten moet doen, de wereld van en voor kinderen en kleinkinderen ziet er voor mij steeds slechter uit.

  Tja, de homo sapiens is het gevaarlijkste dier op aarde, De noodzakelijke geestelijke transformatie zal voorlopig nog wel op zich laten wachten, je weet wel waardoor de wereld in feite echt geregeerd wordt, misschien had Nostradamus met zijn kwatrijnen toch wel bij het rechte eind.

  Je schrijft: Mijn zoeken naar Mucahid Aniki bij Harbin Institute of Technology leverde niets op.

  Had je dat nog nagetrokken. )) De zoveelste zwammer, wat kan jou die vent verder nu schelen.

  @Zwerver: Ik vind Joop.nl best wel een redelijke opiniesite

  Ik heb slechts het artikel gelezen waar @Jelle aan refereerde,
  maar net wat je stelt de zoveelste opiniesite, bij Geen Stijl werkt het taalgebruik me wel op de lachspieren, maar ik neem het allemaal niet zo serieus, evolutionair gezien zitten geestelijke betrokkenheid en ons ergens druk over maken ons blijkbaar in de genen.

  Maar als je wat door het hele circus heen kan prikken met als gevolg dat je in een verbitterde cynicus verandert lijkt me ook geen aantrekkelijke optie, neem er gewoonweg kennis van, that’s it.

  Want je hebt nergens invloed op en kan alleen maar afwachten wat er gebeurt.

  Alleen in je eigen kleine omgeving kun je wat betekenen, dat probeer ik dan ook, want ik heb nog wel het e.e.a. goed te maken.

  Inderdaad je overal druk om maken is slecht voor de bloeddruk, je kunt dan maar beter een eindje gaan fietsen.

  Like

 118. @Jelle, de media maken er ook maar een potje van, onbelangrijke futiele zaken als een geliquideerde crimineel worden enorm uitvergroot, of dat Sylvana Simons (een behoorlijk aandachtsgeil vrouwtje) zich aansluit bij Denk, wordt een beetje heftig op Twitter tegen geageerd zoals wel voorspelbaar en heel Nederland staat op zijn kop, zelf Rutten bemoeit zich ermee, de onbenulligheid ten top, geweldig al die afleidingsmanoeuvres, is dat nu zo interessant, geef het volk brood en spelen.

  Maar echt belangrijke informatie wordt achter gehouden.
  En Rutten kun als loopjongen van Brussel lekker zijn gang blijven gaan.

  Je schrijft: Dat leidt dan tot een cynische opvatting over taal, niet om te communiceren, maar om de stilte te verdrijven

  In wezen betreft alles wat je doet een vorm van bezigheidstherapie, dingen doen waar je je prettig bij voelt, wat echt belangrijk is bestaat slechts in je eigen perceptie, stilte wordt ervaren bij onder prikkeling van het brein, tenminste zo kijk ik er tegen aan.

  Like

 119. Carla

  ….” Wie spreekt heeft alleen met zichzelf te maken, wie luistert moet wat hij hoort inpassen, vertalen, naar z’n eigen gedachtenwereld.”……dank @ Jelle, iets om over na te denken.

  Ik hoop dat je nog lang je belangstelling voor geschiedenis gestalte mag geven. Ook al is je levensverwachting niet lang, zoals je laat weten.

  Maak er, binnen je mogelijkheden een mooie, vruchtbare tijd van.

  Misschien laat die koekoek je juist wel weten dat de toekomst er niet zo somber uit hoeft te zien. 😉

  Like

 120. Ik vind Joop.nl best wel een redelijke opiniesite. Een verademing vergeleken met Geen stijl , nujij of de Telegraaf.
  Bij de Telegraaf had ik een tijdje terug een reactie geplaatst over dat rancune referendum. Ik ben tegenstander van referenda en dat mag niet in rechts Nederland. Uiteraard werd mijn reactie geweigerd…

  Geweigerd bij de Telegraaf!

  Clint Eastwood heeft gelijk. Op al die populistische fora staan duizenden van dezelfde mening. Hier sta ik op christelijke tenen, daar sta ik op (extreem)rechtse tenen. In ego-land is het onvermijdelijk dat je op tenen sta…..

  Like

 121. jelle vd wal

  @ egbert
  Mijn zoeken naar Mucahid Aniki bij Harbin Institute of Technology leverde niets op.
  Kennelijk een vooraanstaande medewerker.

  Like

 122. jelle vd wal

  @ egbert
  Nog even één ontboezeming.
  Wat het merendeel van de onafhankelijke bloggers bezielt is me ook steeds meer een raadsel.
  Ene Van Lenth hier schrijft hier elke dag, ik reageerde daar wel eens, maar mijn reacties vielen zelden in goede aarde, en dan werd ik weer geblokkeerd.
  Misschien is het wat taalkundigen uitleggen, luisteren is veel moeilijker dan spreken.
  Wie spreekt heeft alleen met zichzelf te maken, wie luistert moet wat hij hoort inpassen, vertalen, naar z’n eigen gedachtenwereld.
  Dat leidt dan tot een cynische opvatting over taal, niet om te communiceren, maar om de stilte te verdrijven.

  Like

 123. jelle vd wal

  @ carla
  Omstandigheden gaven me de gelegenheid veel te lezen, vooral geschiedenis.
  Dat leidde tot inzichten bij mij die ik een tien vijftien jaar geleden voor onmogelijk zou hebben gehouden.
  Die kwamen heel geleidelijk, maar zijn zo radicaal anders dan de heersende ideeën,dat b.v. een familielid een paar weken geleden diep geschokt zweeg, over mijn uitleg over hoe vermoedelijk MH370 richting zuidpool neerstortte.
  Of dat er mee te maken had dat de betrokkene vrij regelmatig transatlantische vluchten maakt, dat weet ik niet.
  Ik heb het malle idee dat ik iets met die inzichten moet doen, de wereld van en voor kinderen en kleinkinderen ziet er voor mij steeds slechter uit.

  Like

 124. jelle vd wal

  @ egbert
  Tja, gisteravond las ik op Nederlandse teletekst dat de Franse stakingen voorbij zijn, er is weer volop brandstof.
  Dat verbaasde me zeer, en schakelde dus BFM in op m’n satellietontvanger.
  Meteen een discussie met een secretaris van CTG, de vakbond die de stakingen organiseert.
  Vanmorgen bericht BFM dat zes van de acht Franse raffinaderijen stil ligt.
  Nergens in het nieuws buiten Frankrijk waar het om gaat, ‘hervorming’ van de arbeidsmarkt, d.w.z. sterk verminderde ontslagbescherming, grotendeels opheffen van vakbondsinvloed.
  In België hetzelfde conflict, daar is nog minder publiciteit over.
  Wat betreft JOOP, propaganda voor de Partij van de Allochtonen, is het steeds meer.
  Nu dacht ik lang geleden dat schrijven op fora niet veel uithaalde, en ik weet ook niet hoeveel het uithaalt, maar ik heb in een jaar of tien gezien hoe de stemming t.a.v. Israel veranderde, Israel was het eerste onderwerp waar ik over schreef.
  En zo zie ik ook hoe, gelukkig, de stemming t.a.v. het monster EU verandert.
  Niet dat dat nog veel uithaalt, ik zag net dat ondanks ons referendum tegen Ukraine degenen die ons lijken te vertegenwoordigen visumvrij reizen van Ukrainers willen.
  Ik zag fora gesloten worden, Washpost, Christian Science Monitor, War Without End.
  Dat is onze vrijheid van meningsuiting.
  Democratie, de Loi Travail wordt per decreet ingevoerd, als het lukt, ik moet dat overigens nog zien gebeuren.
  A wiser but sadder man.
  Ergens is het niet zo erg dat mijn levensverwachting nog maar een paar jaar is.
  Verder is het carpe diem, alleen zou het mooi zijn als de batterij van de koekoek in onze buurt eens leeg raakte.
  Dit is zo ongeveer de enige plek waar ik zo’n beetje schrijf wat ik wil, niet helemaal, heb geen behoefte deze site in de problemen te brengen, en waar ik geen vervelende antwoorden krijg.

  Like

 125. @Jelle, ik heb het bewuste artikel gelezen, net wat de eerste reageerder al terecht schrijft, de dubbele moraal druipt er vanaf en over een onderwerp ongenuanceerd belichten gesproken, dan heb je hiermee wel een schoolvoorbeeld.

  Mocht je de onderliggende reacties niet meer kunnen lezen:

  http://www.joop.nl/opinies/als-je-de-multiculturele-samenleving-mislukt-vindt-vertrek-dan

  ik heb zelf niet zoveel (meer) met dat eindeloze gesteggel, volg meer de politiek wat langs de grote lijnen.

  Like

 126. @Jelle, er wordt zoveel geroepen, laat het gewoonweg langs je afglijden, de acteur Clint Eastwood stelde ooit: Opinions are like assholes, everybody’s go one, ik volg het allemaal ook wel maar het laat me verder vrij stoïcijns en wanneer waren ooit tijden niet turbulent, inherent aan onze geschiedenis, afijn daar hoef ik jou verder niets over te vertellen.
  We zien vanzelf wel waar het schip strandt.

  Like

 127. Carla

  @ Jelle, ongevraagd advies……;-) sites die slecht zijn voor je bloeddruk…..niet meer bezoeken. Beter je rustig te beperken tot b.v. alhier om af en toe goede impulsen op te snuiven. 😉

  Like

 128. Carla

  @ Jan, dank voor de link. De Predikant vraagt zich niet af of het kan, hij doet het. En ik vermoed omdat hij zijn hart volgt in plaats van zich de vraag te stellen. Voor mij heeft hij er in elk geval iets van begrepen! En geeft hij ‘handen en voeten’ aan een diep verdriet. Voorbij de grenzen van wat mag en/of kan.

  Ik hoop dat de familie van de jongen zich getroost weet en de aanwezige kerkgangers de kerk op een andere manier verlaten dan dat zij er naar toe zijn gegaan.

  Like

 129. jelle vd wal

  @egbert
  Moderatiebeleid ?
  De meeste sites zijn propaganda sites.
  Joop is dan inderdaad één van de ergste.
  De standaard schrijvers daar konden, en kunnen, jarenlang hun gang gaan.
  VK is een paar jaar geleden veranderd, vandaar dat standaard Joop schrijver Van der Horst regelmatig uitvaart tegen VK.
  ‘Tekeer gegaan’, ik schreef daar niet anders dan hier.
  Het erge van Joop is dat dat een VARA site is, die dus deels met publiek geld wordt betaald.
  Lees het artikel wat nu bovenaan bij Joop staat, ik las dat niet aandachtig, moet om m’n bloeddruk denken, maar ik meen dat daar staat dat als het autochtone Nederlanders niet aanstaat in Nederland, dat ze dan maar moeten vertrekken.
  De G7 riepen net dat de vluchtelingen eerlijk verdeeld moeten worden, mijn interpretatie daarvan is ‘veel migranten verlagen de lonen, en doen de culturen verdwijnen’.
  Hollande sloeg daar, Japan, vanochtend ferme taal uit, zijn arbeidsmarkt hervorming ‘gaat tot het eind worden doorgevoerd’.
  Merkel en Omaba zullen wel debet zijn aan deze ferme taal.
  Zijn conflict met de Fransen in loondienst zie ik steeds meer als een conflict tussen Brussel, Berlijn, Wall Street, wat je maar het waarschijnlijkst vindt, en het Franse volk.
  Geen idee waar het op zal uitdraaien.
  Beide kanten verharden.
  Er zijn al vele gewonden gevallen, één demonstrant verloor een oog door een rubberkogel, vraag me af wanneer de eerste doden gaan vallen. \
  BFM internet geeft het weer.
  Opvallend is hoe buiten Frankrijk het m.i. fundamentele conflict wordt doodgezwegen.
  Dat conflict is m.i. of kapitaal of arbeid de overhand heeft, of zal hebben.
  Bij FTM vindt je nog een artikel van Ewald Engelen hoe kapitaal een steeds groter deel van het totale inkomen naar zich toe heeft getrokken.
  Het verbaast me dat de man nog niet is ontslagen.
  Het zijn interessante tijden, maar geen leuke.

  Like

 130. @Jelle, ik ga daar eens kijken, wist niet dat ze bij Joop.nl een dergelijk streng moderatiebeleid hanteerden.
  Of ben je daar zo te keer gegaan.))

  Wat dat betreft een pluim voor Paul, die is niet zo kinderachtig.

  Ga me daar ook maar even registreren, heb momenteel tijd zat.

  Een boerkaverbod kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar waarom zou ik me nu moeten storen aan hoofddoekjes of keppeltjes, klopt wat je schrijft, ook in Japan en China schijnt de vrouw thuis de scepter te zwaaien.

  Hier zie je ook veel buitenlanders, maar dat vind ik best wel aardig, beetje variatie tussen al die kaaskoppen.

  Tegen de Turken met een “dubbel paspoort” (hoe gek kun je het bedenken) die zich hier niet zo thuis voelen zou ik zeggen wat let je. Wat heb je hier dan nog te zoeken.
  Beweerde Aboutaleb ook niet iets dergelijks.

  Waarom Erdogan nu zo beledigen, we schelden Rutten toch ook niet uit voor geiteneuker en pedofiel, dat heeft helemaal niets meer met satire te maken, die Ebru Umar had gewoonweg evenals trouwens die Duitse clown, haar mond dicht moeten houden, niet nodig om met dit soort van beledigende aantijgingen zoveel commotie te veroorzaken.

  Like

 131. jelle vd wal

  @egbert
  Binnenshuis zijn in het Midden Oosten etc. inderdaad vrouwen de baas.
  Buitenshuis, kom eens bij mij in de buurt in de winkelstraat kijken, die nu zo voor de helft buitenlands is.
  En ’s land’s eer ’s land’s wijs, helemaal eens, dat is ook mijn standpunt op reis of vakantie.
  Vervelend is helaas dat de nieuwe Nederlanders dat principe niet huldigen.
  Zoals iemand m.i. terecht bij Joop.nl schrijft, als jullie je cultuur wilt behouden, moet je dat mij niet verwijten.
  Geen reactie daar die het met de schrijver eens is.
  Ik kan daar niet reageren, weer eens geblokkeerd.

  Like

 132. @Zwerver: Het gaat mij er om, om in de dualiteit de aldaar heersende principes te doorzien.

  Met hardnekkige pogingen dit gegeven voortdurend trachten te doorzien ben je op zich ook alweer duaal bezig en dit is nu precies de reden waarom Zen niet met rationele inzichten te “doorzien” valt zoals TL ook al terecht schreef.

  Like

 133. @Egbert

  Generaliseren laat ik aan de PVV over. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de Nederturken en hun oppositie. Het gaat mij er om, om in de dualiteit de aldaar heersende principes te doorzien. Dan zie je namelijk ook waarom we niet meer dan Jan Klaassen en Katrijn zijn die een zich steeds weer herhalende voorstelling geven. Die voorstelling heet : oorzaak en gevolg. En dit is vast al de 178.935.635e voorstelling…

  Like

 134. @Zwerver: Wellicht dat dat met de naam en faam te maken heeft. Momenteel laten (een deel van de)Turkse Nederlanders zich kennen als afgescheiden van Nederland en de Nederlanders

  Dit betreft wederom generaliseren. Fout!

  In harmonie met elkaar samenwerken betreft ook een vorm van dualiteit, om dat te bereiken, mag je best wat energie in steken, anders gezegd, je even ontworstelen aan het relaxerende aspect van de non-dualiteit, anders wordt het zo’n lethargische bedoening, wordt het je teveel, kun je altijd weer even terug de hei. (en word je daar misschien wel gebeten door een adder)). Weg weer de rust. Het leven zit soms vreemd in elkaar. 🙂

  Like

 135. @Egbert

  In dualiteit ontstaan al snel conflictsituaties. Omdat de wet van oorzaak en gevolg overal zich laat gelden. Waarom zou een werkgever allochtone werknemers weigeren? Wellicht dat dat met de naam en faam te maken heeft. Momenteel laten (een deel van de)Turkse Nederlanders zich kennen als afgescheiden van Nederland en de Nederlanders. Het gevolg kan zijn verdere segregatie. Later klagen Turkse Nederlandse dan weer dat ze niet geaccepteerd worden. Enz enz.

  Over en weer roepen over racisme. Niks nieuws onder de zon. In de dualiteit zie je telkens weer dezelfde patronen terug. Alsof Nederturken en hun tegenstanders poppetjes zijn die op commando bewegen…..

  Maar zoals gezegd: zonder dualiteit valt er niks te beleven.
  Op de heide ons vervelen vinden we ook niks.

  Like

 136. @Jelle: Hoofddoekjes, voor mij een symbool van onderdrukken van vrouwen.

  Dat betreft een waardeoordeel bekeken door je eigen culturele bril: ’s Land wijs, ’s land eer.
  Veel islamitische vrouwen willen meestal zelf ook niet anders.

  Trouwens oogt best wel aardig, die hoofddoekjes.

  Zoals een Iraakse vriend eens (letterlijk) tegen me zei, bij jullie is het net andersom als bij ons, hier zijn de vrouwen de baas.))

  @Zwerver: Beide partijen hebben elkaar nodig voor wat tumult.

  Natuurlijk zit daar wel een kern van waarheid in, maar verder is er ook toch nog wel wat aan de hand, m.a.w. het gaat ook nog ergens over, of dat je aanspreekt is weer een andere kwestie,
  onderliggend racisme speelt wel degelijk, jonge mensen met Arabische achternamen worden bij uitzendbureaus (m.i. veredelde koppelbazen) niet geaccepteerd, heet je de Boer of whatever is het geen enkel probleem. Maar ze hebben elkaar nodig voor het creëren van een conflictsituatie, de ene partij wil intreden de ander wil uitsluiten. Tja, dan krijg je inderdaad tumult.

  Like

 137. Trouwe Lezeres

  Jelle,

  Het lijkt me erg juist dat je Zen niet begrijpt: als je denkt dat je Zen begrijpt, begrijp je het juist niet!
  De clou van Zen-inzichten gaan juist voorbij het rationele snapvermogen.

  Ja, alles verandert voortdurend, Friesland ook en zo word ik dus oud…. 🙂 De romantiek van voor de ruilverkaveling is voor mij ook weg…. het lijkt alsof alles (de hele wereld?) steeds meer op praktisch nut wordt ingericht. Dat vind ik soms erg plezierig, soms helemaal niet.

  Ik hoef me zelfs niet af te vragen of ik vroeger wist van vrouwelijke homosexualiteit, van de mannelijke variant had ik al niet eens besef…
  In deunske ko bekeek ik altijd vanuit het perspectief dat er geen bolle (stier) voorhanden was. Wat doe je dan als deunske ko…. ‘teeldriften’ zijn nu eenmaal sterke driften.

  Like

 138. Egbert
  26 mei 2016 om 00:57

  Je ontstijgt aan de dualiteit, dat klopt. Vanaf dat punt kan je gaan leren inzien dat de dualiteit ook non-duaal is.

  Die kalmte, stilte of hoe je het ook noemen wilt is een toestand die altijd aanwezig is. En mij lijkt het ook niks om dag in, dag uit met een kudde schapen over de heide te zwerven (ondanks dat ik een zwerver ben)

  Dus vanuit de kalmte ga je de dualiteit weer in en leert inzien dat de dualiteit vanuit het niets is ontstaan. (daar hebben we het al eerder over gehad)

  En de dualiteit zie ik al zodra ik de TV aan zet. Dan zie ik hoe de polariteiten gestalte krijgen rond de kwestie Sylvana Simons. Toch is dat (de kwestie Sylvana Simons) ook non duaal. Beide partijen hebben elkaar nodig voor wat tumult.

  Like

 139. jelle vd wal

  @ zwerver
  Lees eens wat bij Joop.nl, en zie daar hoe wij een volk van racisten zijn.
  Hoofddoekjes, voor mij een symbool van onderdrukken van vrouwen.
  Reizen door Europa, de laatste keer dat mijn paspoort bij een grens werd ingekeken was in 1980, alleen onderweg naar Parijs op zaterdagmorgen, in een vrij dure auto.
  Hij vond geen drugs.
  Over Zen, ik zie tot mijn voldoening dat ik begrijp waarom ik daar niets van begrijp.

  Lezeres,
  vroeger geen idee wat deunsk was, homosexualiteit was bekend als begrip, maar niet als iets werkelijks.
  Lesbische relaties van toen herkende ik in elk geval toen niet, of mijn ouders die herkenden, geen idee.
  Voor mij is deunsk nu lesbisch.
  Mijn broer die Friesland nooit heeft verlaten schrijft mij in Fries, ik schrijf dan Nederlands terug.
  Hij deed zelfs mee aan het Fries dictee, 13 of 14 fouten, naar zijn mening.
  Knap, er waren woorden bij waarvan ik zelfs de betekenis moest raden uit de context.
  Ik kom haast nooit meer in Friesland, het land van mijn jeugd is niet meer.
  Twee jaar geleden nog naar een huis in Gaasterland gekeken, vreselijk, al die windmolens.
  Vraag me nu zelfs af of ik vroeger wist van vrouwelijke homosexualiteit, om het zo maar even krom uit te drukken.

  Like

 140. @Zwerver: Ik vind dat eigenlijk een heerlijke, prettige en relaxte toestand.

  Zeker, heerlijk voor een poosje om in die flow te zitten, maar op een gegeven moment krijg je er genoeg van, want ons brein heeft nu eenmaal bij tijd en wijle prikkels nodig, er bestaan hierin natuurlijk wel sterke individuele verschillen (behoeftes), voor jezelf kun je proberen hier een balans in te vinden, zowel overprikkeling als onderprikkeling zijn ongewenst, sommige mensen kunnen inderdaad de hele dag met een kudde schapen over de heide zwerven en zich daarbij heel senang voelen .
  Bij mij zou er dan toch iets beginnen te kriebelen maar dat heeft helemaal niets met de desbetreffende schapen te maken. ))

  Het manifesteren van je ego als spiegel van je (aangeleerde) persoonlijkheid heeft zijn prettige en minder prettige kanten, temperament is genetisch bepaald zoals je weet, dat kun je sturen, met een-punt-gerichtheid doel je waarschijnlijk op het ontstijgen aan dualiteit, altijd gelukkig en blij zijn houd je ook niet vol, de essentie zit hem juist in de bepaalde momenten als tegenhanger voor de alledaagse hectiek.

  Like

 141. Carla

  ZEN …….naar Edel Maex ( psychiater en ZEN leraar )

  Zen meditatie is milde open aandacht in zijn meest pure expressie.

  Zen is voor diegenen die verlangen om
  zonder woorden, de stilte op te zoeken,
  met milde open aandacht aanwezig te zijn,
  met mateloos mededogen alles wat zich aandient welkom te heten.

  Maar ja…..’t is net als met de uitdrukking ‘ Liefde is……’ er zijn vele vormen van…..

  Like

 142. @Egbert

  Begrijp mij goed. Informatie over Zen heb ik ook maar van internet. Wat ik er uit begrijp is dat men zoekt naar die een-punt-gerichtheid. Normaliter is de geest gefixeerd op een van de polariteiten. Zoals mijn geest momenteel gefixeerd is op een antwoord op jouw reactie.

  In die meditatie vind men de kalme geest terug. Dat is wat ik noem, de flow. Feitelijk is dat de basistoestand, waar vandaan je vertrekt (met je geest) naar een van de polariteiten.

  Ik vind dat eigenlijk een heerlijke, prettige en relaxte toestand.
  Een toestand die eigenlijk altijd voor het grijpen ligt. En die het ook moeilijk maakt om je over te geven aan -bijvoorbeeld- boosheid. (niet perse onmogelijk)

  Mijn visie scheelt idd behoorlijk met de jouwe. Dat wat ik ego noem, staat namelijk die een-punt-gerichtheid in de weg. Ego is degene die je uit die staat van kalmte weghoudt.

  En dan hebben we het hier alleen nog maar over de geest. Je hele lichaam gaat zich richten naar die een-punt-gerichtheid.

  En vanuit die kalmte is het niet moeilijk om op een volstrekt natuurlijke manier blij te zijn. De essentie is namelijk dat je zoekt naar iets wat van nature al aanwezig is. Goed beschouwd zit er geen enkel trucje achter.

  Dat is ook de gedachte die ik vroeger had over meditatie: dat het een kunst was. Iets wat je moet leren. Maar feitelijk ontleer je. En ga je terug naar je natuurlijke staat.

  Like

 143. @Zwerver, Die spontane flow waar ze het over hebben in Zen ken ik. Ik kan er ieder gewenst moment naar toe gaan. Het is gratis en je hoeft er niet 10 uur voor te vliegen onder stressvolle omstandigheden.

  Sorry, maar ik weet niet waar je het nu precies over hebt
  In het Westen doen over Zen zoveel fabeltjes de ronde.

  Je schrijft: Mijn overtuiging (eigenlijk weet ik het zeker maar kan ik het niet bewijzen) is ook dat vele ziektes ook voortkomen uit al dat ego.

  Dat werd altijd wel gedacht maar is achterhaald, een medisch specialist beweerde ooit het lichaam gaat zijn eigen gang, depressieve mensen kunnen ook stokoud worden terwijl vrolijk optimistisch ingestelde mensen voortijdig kunnen sneuvelen, zowel vreugde als verdriet zijn in hun bio-chemische hoedanigheid een belasting voor het lichaam, het meest gezonde is eigenlijk nog een kalme welhaast onverstoorbare houding.

  Mijn visie verschilt nogal met de jouwe, ego en persoonlijkheid zijn onlosmakelijk met elkander verbonden, het ego heeft tevens twee kanten, je hebt het niet voor niets, maar zonder er verder over te blijven uitweiden en om niet in een eindeloze discussie te belanden, let’s agree to disagree.

  Like

 144. Trouwe Lezeres

  Jelle,

  Voor de aardigheid -en omdat ik Fries natuurlijk een heerlijke taal vind- even ‘in deunske ko’ opgezocht in mijn Friese woordenboek (J.W. Zantema, 1984). Je hebt het prima gespeld en het staat voor ‘een teeldriftige koe’.
  Teeldriftig, dat was weer nieuw voor mij, itt deunsk… 🙂

  Like

 145. @jelle vd wal

  De wet van oorzaak en gevolg gaat voor iedereen op. Allochtonen die zich niet aanpassen/conformeren aan de groep krijgen een moeilijk leven. Nederland is een vrije, open en tolerante samenleving. Als je dat zelf niet bent heb je het moeilijk in ons land. (en dat gaat voor autochtonen uiteraard ook op)

  Mensen met bekrompen opvattingen hebben het moeilijk in onze samenleving. Wie moeite heeft met homoseksualiteit zal angstig zijn dat zijn kinderen homo zijn. Zeker in ons land kan dat tot veel problemen leiden. En dan maakt het niet uit of je moslim, christen of wat anders bent.

  Wie vrouwen geen hand geeft zal met vreemde ogen worden bekeken. En zo zijn er nog veel meer gedragingen die normaal zijn in Nederland en waar bekrompen mensen moeite mee hebben. Mij zal het worst zijn. Mijn dochter mag met een vrouw trouwen als haar dat gelukkig maakt. Ik geef gewoon iedereen een hand die zijn hand naar mij uitreikt.

  Ik heb nergens last van. Hoofddoekjes vind ik leuk staan en Surinamers zijn vaak erg gezellig. Alleen maar kaaskoppen wordt ook eentonig. Ik vind Nederland helemaal prima zoals het is. En een groot goed dat we zo door heel Europa kunnen reizen. Hoewel ik dat eigenlijk zelden nog doe. Eenheid in verscheidenheid is mij helemaal op het lijf geschreven.

  Like

 146. @Egbert

  Persoonlijkheid is iets anders dan ego in mijn ogen. Gekrenktheid doet zich niet of nauwelijks bij mij voor.
  Door de ego-eigenschappen achter mij te laten komt de persoonlijkheid juist meer naar voren.

  Zaken als neerslachtigheid verdwijnen, net als boosheid, gekrenktheid, jaloezie, afgunst. Noem het maar op.

  Wat blijft is -zoals gezegd- de persoonlijkheid. Van nature ben ik een vrolijk, opgeruimd mens. Ik zie snel ergens de humor van in.

  Voorheen deelde ik alles veel meer in, in goed en slecht. Zomer was goed, herfst, winter was slecht. Nu accepteer ik alles zoals het komt. En uiteraard heeft dat weer invloed op je psychische gesteldheid.

  Daarnaast heb ik de afgelopen 10 jaar veel privé problemen gehad waaronder de dood van mijn zoon. Dat is niet gemakkelijk geweest. Maar zonder solide basis was het nog moeilijker geweest.

  Ik vind dus het onderscheid tussen persoonlijkheid en ego heel erg belangrijk. Je persoonlijkheid, daar kan je niks aan veranderen. Ego daarentegen is een vat met conditioneringen wat in mijn ogen overtollige ballast is.

  Die spontane flow waar ze het over hebben in Zen ken ik. Ik kan er ieder gewenst moment naar toe gaan. Het is gratis en je hoeft er niet 10 uur voor te vliegen onder stressvolle omstandigheden. Mijn overtuiging (eigenlijk weet ik het zeker maar kan ik het niet bewijzen) is ook dat vele ziektes ook voortkomen uit al dat ego. Er is een samenhang met het immuunsysteem. Eigenlijk is ego iets wat je jezelf aan doet.

  Like

 147. jelle vd wal

  @ zwerver
  Hoe je tegen Chomsky aankijkt weet ik niet, maar ik zie hem als jood als iemand met superieure ideeën, qua intelligentie en integriteit.
  Het enige, maar begrijpelijke, probleem met deze man is dat hij het wrede joodse kolonialisme in Palestina niet wil zien.
  De fysicus Feynman, die pas op latere leeftijd ontdekte dat zijn ouders joden waren, was een zeer kundig en sociaal voelend man, wat hij over Israel dacht, ik kwam het nergens tegen.
  Tony Judt valt in dezelfde categorie.
  Tegelijkertijd zie ik Netanyahu als één van de grootste boeven en leugenaars aller tijden.
  Zelfs het boek over Auschwitz noemt hem een leugenaar, een boek geschreven door joden.
  De Islamitische Iraanse prof die in Rotterdam werd verwijderd, hij was geen halfzachte prater, en deed Bolkestein in debat het onderspit delven, is voor mij bijna in dezelfde categorie.
  Het probleem met deze man is zijn vasthouden aan de Koran, met name ten opzichte van homoseksualiteit.
  Maar ja, de mensen die niet willen inzien dat homoseksualiteit bekend is met een ieder die op het platteland opgroeide, toen koeien nog buiten liepen, ‘in deunske ko’, de spelling zal wel niet kloppen, ik leerde Fries alleen mondeling, die bestaan nog steeds bij ons. zelfs zijn ze volksvertegenwoordiger.
  Daar staat dan weer tegenover dat elke keer dat ik een ‘buitenlander’ aan de telefoon krijg bij een helpdesk, dat mijn hopeloze gevoel dan bevestigd wordt.
  Het toppunt daarbij was een internet provider helpdesk, waar ik de instellingen van mijn wifi modem wilde veranderen, en de helpman dacht dat dat via Windows kon.
  Nieuwe Nederlanders die niet doorhebben, of willen weten, wat onze cultuur is, eigenlijk het eerste democratische land ter wereld, ik heb er geen geduld voor.
  Wie het vertikt zich aan te passen, of te verdiepen in de gastcultuur, die moet de gevolgen maar dragen.

  Like

 148. @Zwerver: Mocht iemand de uitgestoken hand weigeren en ik zou mij gekrenkt/gekwetst voelen dan weet ik ook WIE er gekrenkt is: mijn eigen ego.

  Niet aanvallend bedoeld hoor Zwerver, maar door stelselmatig
  alles wat negativiteit in jezelf genereert onder het als “zelf benoemd verwerpelijke” ego te rubriceren, zet je een groot gedeelte van je persoonlijkheid zelf in de ijskast.))

  Zen laat je zelf naar jezelf kijken, de confrontatie aangaan, ook met dit soort van rare bokkensprongen van de geest, ontwijking, verdringing, wat je al niet van jezelf accepteert etc, een no-nonsense manier om tot zelfkennis te komen, veel moderne psychotherapeutische concepten zijn in wezen ook op Zen gebaseerd.

  Als meditatie beluister ik vaak ook heel geconcentreerd bepaalde mantra’s, welke @Jan laatst nog verstrekte de Gayatri mantra, ik vind dat heerlijk rustgevend daar ik nogal druk in mijn hoofd ben. Daarom sport ik als uitlaatklep waarschijnlijk ook veel.

  Mijn favoriete mantra is overigens gewijd aan Dhumavati, in het Hindoeïsme betreft dit de mistige vorm van shakti.
  Met mij doet het wel iets, maar kan niet precies omschrijven wat.

  Like

 149. @Jan

  Misschien is optie/religie één maar het beste ook. Je gooit religie in de groep en wie weet pikt er iemand wel iets uit op. In het slechtste geval doet men braaf de 10 geboden en de andere aanwijzingen en is gewoon een deugdzaam burger.

  Als de burger geen religie heeft dan gaat de burger wel weer achter een of andere ideologie aan. Dus kan je net zo goed een religie aanbieden waar nog wat nuttigs in zit. En ook de religieuze mens kan switchen naar optie twee.

  De eenmaal wakker geworden mens ziet toch wel dat al die religies over hetzelfde gaan. En die mens kan zich voegen naar de religie die hem (op dat moment) het beste past.

  Voor mijn part Zen;-

  Like

 150. Meditatie vond zijn wortels in (zover ik weet) het vedische hindoeïsme. Dit betreft het oudste geloof waarbij meditatie als hulpmiddel werd ingezet om geestelijke verlichting te vinden.

  —————-

  @Egbert

  Voor zover ik weet klopt dit. En misschien werkt meditatie ook wel als geestelijke verlichting.

  Heel veel vroeger heb ik het ook wel eens geprobeerd (meditatie). Maar er gebeurde niks. Ik snapte er ook niks van. Mijn geest dwaalde al snel af en dan trok ik de conclusie: weer mislukt. Ik dacht ook dat al die mediterende lui daar in Azië iets beoefende wat voor mij niet was weggelegd. Heel erg lang in lotushouding zitten en dan maar middelvinger en duim tegen elkaar houden.

  Kortom: ik had geen flauw benul waar het over ging. Voor een uit de klei getrokken no-nonsens jongen als ik was het niks.

  Like

 151. Jan

  @Zwerver schrijft:.
  “Dan vraag je je toch af waarom men ooit met religie is begonnen. Degenen die ooit Jezus geschreven hebben hadden vast andere bedoelingen. Net zoals ik mij afvraag of het zinnig is om meditaties te doen welke ook op natuurlijke manier zich kunnen voltrekken.”

  Ik denk dat het te maken heeft met wat Roelie vroeg over hetronomie en dus ook autonomie.
  één
  Mijns inziens hebt je religie één, voor hen die graag geleid willen worden. Ze dragen hun zelfbeschikking, spiritualiteit, verantwoordingsgevoel, ethiek over aan een autoriteit en krijgen dan een geleid leven. Ze hoeven geen keuze’s meer te maken en volgen de algemene moraal. Ze voelen zich daar happy bij deel van de massa. Ik heb begrepen dat het christendom is gebruikt door de macht van het oude Rome. Na de soldaten kwamen de priesters. Eén Keizer, een Paus, een God, dat is makkelijk te overzien. Dus zijn de oorspronkelijke geschriften gecorrumpeerd en is het mono-theïsme ontstaan. Lees de “gespleten pen van de bijbelschrijvers: valsheid in geschrifte door de cultuurhistoricus Jacob Slavenburg. Je kreeg een beloning na de dood als je de mores volgde: zo niet, dan meteen de brandstapel op.

  Dan heb je twee.
  De religie die vanuit het binnenste van de mens zelf komt, de autonomen. Valt niet veel over te zeggen, omdat ze onvoorspelbaar zijn in hun eigenheid. Ze dienen de eigen wet als een zwaard boven hun hoofd te hangen en de modder van de massa te nemen als hun beloning. Hoe hoger ze stijgen, hoe kleiner de massa ze ziet. Je dient dan te zijn als een zichzelfvoortrollend rad. (uit Aldus sprak Zaratoestra van Nietzsche) Ik heb u lief oh eenzame die zijn eigen zeven duivels dient te overwinnen. Maar pas op, het merkteken van de massa rust ook op u: kunt u als een nieuwe ster de ijzige ruimte ingaan? Schreeuwen zult u: ik ben alleen!!
  (zo ongeveer herinner ik me dat)

  Hoe krijg je de massa in bedwang: door ze te laten bidden en mediteren. Dat is wel een weg van devotie, die ook leidt tot een doel. De eenvoudige langzame weg. Ieder heeft zijn eigen lot, dat bestaat uit een mix van onbegrijpelijke predestinatie en vrije wil.

  Like

 152. @Zwerver: De mens is per definitie racistisch.

  Als je het ook eens door de bril van de evolutionaire psychologie zou bekijken, zou daar best wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten en welke criteria hanteer je in feite bij het vaststellen (vermeende) raciale superioriteit, zelfredzaamheid?, net wat je stelt dat betreft inderdaad een conditionering.

  Je schrijft: De eerste leraar van die meditaties moet het toch op natuurlijke manier verkregen hebben. En heeft het als een methode vast gelegd.

  Meditatie vond zijn wortels in (zover ik weet) het vedische hindoeïsme. Dit betreft het oudste geloof waarbij meditatie als hulpmiddel werd ingezet om geestelijke verlichting te vinden.

  @Jelle: Dat integratie met behoud van eigen culturele identiteit niet werkt mag langzamerhand wel bekend zijn.
  Ook dat sommige culturen nu eenmaal onverenigbaar zijn, alle goede bedoelingen ten spijt.

  Like

 153. @jelle vd wal

  Racisme is de opvatting dat het ene ras superieur is aan de andere. Vanuit het ego-standpunt wordt per definitie de wereld verdeeld. In koud en warm, in superieur en inferieur, in verheven en minderwaardig etc etc etc.

  Zo werkt onze geest en onze geest legt de opgedane ervaringen op als conditioneringen. Waar ik het vandaan heb weet ik zelf niet, maar ik trof een jaar of wat terug de conditionering aan waarbij ik een donkergekleurde man als inferieur zag aan de met hem meekomende blanke (Nederlandse) man. Dwz dat ik de blanke man als de leidinggevende zag van de twee. Hij bleek een stagiaire….

  Voor mij een eye-opener. De donkergekleurde man bleek ook nog eens een heel erg intelligente, warme man te zijn. Waar ik een fijn gesprek mee heb gehad op een later tijdstip. Ik zag mijn eigen vooroordeel en racisme in.

  Verwachten dat iemand een hand geeft is net zo’ n vooroordeel/racistische aanname. Ik doe het ook wel bij vreemden: mijn hand uitsteken als tegemoetkoming zijnde. Mijn verwachting is tot dusver altijd uitgekomen en ligt dus als conditionering vast. Mocht iemand de uitgestoken hand weigeren en ik zou mij gekrenkt/gekwetst voelen dan weet ik ook WIE er gekrenkt is: mijn eigen ego.

  Lange tenen, gekrenktheid dat is altijd het eigen ego dat de eerste plaats wil in nemen. Zoals je wellicht heb begrepen, heb ik niet zo veel op met ego, ook niet als ik dat bij mijzelf aan tref.

  Like

 154. jelle vd wal

  @ zwerver
  Is het racistisch als je verwacht dat hier een Islamitische geestelijke de bezoekende vrouwelijke minister de hand schudt ?

  Like

 155. jelle vd wal

  @jan
  Als nieuwe Nederlanders niet in staat zijn te begrijpen dat Piet zwart van roet is, omdat Piet door de schoorsteen gaat, kolenstook gaf roet, dan weet ik niet wat we met zulke mensen aan moeten.
  Evenmin begrijp ik die nieuwe Nederlanders die menen dat zij in een andere cultuur hun oude cultuur kunnen behouden zonder consequenties.
  Toen ik in Aleppo een moskee wilde bezoeken weigerde ik niet mijn schoenen uit te doen, de dame in ons gezelschap deed braaf het uitgereikte hoofddoekje om.
  Eén stel overgrootouders was Mennist, zij hadden er voor zo ver mij bekend geen probleem mee dat hun religie wat afweek, en dat dus de kerk achteraf stond, en geen toren had.
  Moslims willen ook bij ons minaretten, en luidsprekers die oproepen tot gebed.
  Dat wij liever kerkklokken horen, dat interesseert hen kennelijk niet.
  Aboutaleb schijnt er een probleem mee te hebben dat twee van z’n dochters niet Moslim vriendjes hebben, en dan zijn wij racisten.

  Like

 156. Jan zegt: Alle grapjes even opzij: dit kan erg gevaarlijk worden, als men mythisch symbolisme vermengd met reële werkelijkheid. Kijk maar naar de mythen rond Jezus waaruit het christendom is gekomen.

  ——————

  Dan vraag je je toch af waarom men ooit met religie is begonnen. Degenen die ooit Jezus geschreven hebben hadden vast andere bedoelingen. Net zoals ik mij afvraag of het zinnig is om meditaties te doen welke ook op natuurlijke manier zich kunnen voltrekken. De eerste leraar van die meditaties moet het toch op natuurlijke manier verkregen hebben. En heeft het als een methode vast gelegd.

  Like

 157. Egbert
  25 mei 2016 om 00:21

  De mens is per definitie racistisch. Dus Nederland/Nederlanders ook. In mijzelf tref ik ook nog wel racistische vooroordelen aan. Welke gewoon als conditionering liggen opgeslagen.

  @Jan

  Ja, dat DENK is een soort van allochtone PVV. Het is de moeite niet om je er in te verdiepen. Maar het is grappig om te zien dat allochtonen in wezen niet verschillen van autochtonen.

  Wie de grote lijnen ziet, ziet actie, reactie. Oorzaak, gevolg.
  Partijen die elkaar over en weer beschuldigen van in feite hetzelfde.

  Like

 158. Jan

  @Jelle
  Bedankt voor je toelichting. Nu snap nu pas dat Sylvania tegen zwarte Piet was. Ik dacht dat ze een relatie met hem had van een andere aard. (Waarom anders dubbel gepakt?) Nu begrijp ik ook de opwinding. Het is een aanval op een archetype. Goed is wit en slecht is zwart. Daarom geeft Sint cadeautjes en stopt Piet je in de zak, afhankelijk van de optekeningen in het boek van goede en slechte zaken.

  Dat archetypische van licht en duister daar heb ik me toevallig de laatste dagen intensief mee bezig gehouden. Bestaat duisternis wel, of is het de afwezigheid van licht? Nou duidelijk is dat men behoefte heeft aan een echte archetypische zwarte Piet. Het ging al jaren geleden fout toen Piet niet meer mocht straffen: dat was zijn werkelijke wezen. Toen verschoot hij ook nog van kleur. En nu is hij helemaal in deze dualistische wereld geïncarneerd in Sylvania. Ik dacht dat het een merk was van lampen die afgekeurd waren door Phlips. Dus nu is ze Lucifer de licht brenger.

  Alle grapjes even opzij: dit kan erg gevaarlijk worden, als men mythisch symbolisme vermengd met reële werkelijkheid. Kijk maar naar de mythen rond Jezus waaruit het christendom is gekomen. De geest is uit de fles, men begrijpt de energieën niet die nu loskomen.

  Toch fijn dat ik nu weet wat de achtergrond is al wilde ik het eerst niet weten.

  Like

 159. jelle vd wal

  @ jan
  Het is al weer heel lang geleden dat ik Pfirsich las, het kan zijn dat ik toen niet alles begreep.
  Hij schreef nog een tweede boek, helaas niet meer dan een slapaftreksel van het eerste.

  Over racisme en Sylvana.
  Ik denk dat het probleem een paar dagen geleden op Duitse tv, een discussie bij Anne Will, toen ze nog vreesden dat de FPÖ kandidaat zou winnen, goed werd weergegeven.
  Een Duitse politicus zei dat de ‘moderne offene Gesellschaft’ in gevaar komt.
  Even tussendoor, de andere kandidaat won met ik meen 18.000 stemmen verschil, ik snap dus niet wat de ‘overwinning’ is.
  Het probleem is lijkt mij dat veel mensen die moderne open samenleving niet willen, ik ook niet.
  Ik hecht aan mijn land, voor zo ver dat nog niet is opgeheven, en de cultuur van dat land.
  Dat is tegenwoordig, zoals dat in het Duitse heet ‘politisch nicht korrekt’.
  In de bedoelde Duitse discussie werden uiteraard weer de dertiger jaren met de jodenvervolgingen van stal gehaald, het door de overwinnaars opgelegde beweerde Duitse verleden bepaalt nog steeds in belangrijke mate de Duitse politiek.
  En zo werd iemand als ik een racist, fascist, nationalist, ik weet niet waar ik inmiddels op fora allemaal voor ben uitgemaakt, en vervolgens geblokkkeerd, dank zij de vrijheid van meningsuiting.
  Maar met een nieuw ip no en een ander e mail adres kun je weer verder.
  Voor goed begrip, ik werd sociaal democratisch opgevoed, mijn vader was nog SDAP lid, ook mijn moeder voelde zich sociaal democratisch.
  Vanwege de illusionist Den Uyl stopte ik eind 70er jaren met stemmen op de PvdA, al een paar jaar eerder zegde mijn vader z’n lidmaatschap op: ‘links denken, rechts zakken vullen’.
  Tot 1995 of zo was ik dan een zwevende kiezer, stemde bij elke verkiezing op de partij die me dan het beste leek, daaronder ook VVD en CDA.
  Vanaf 1995 SP, vooral omdat dat de enige partij was met kritiek op VS en Israel, en ook enige kritiek op de EU.
  Maar sinds Roemer ongenode gasten burgers noemt is dat ook over.
  Ondanks mijn grote bezwaren tegen Wilders zal waarschijnlijk volgend jaar gaan gebeuren wat een paar jaar geleden nog ongelooflijk was, PVV stemmen.
  De enige partij die ons land zegt te willen behouden.
  Sylvana, in mijn ogen alleen een gefrustreerde domoor die publiciteit zoekt, een anti Zwarte Pieter.
  DENK, tja, als je weigert te integreren levert dat discriminatie op, dat is alles.
  Op Duitse tv bij discussies ontdek ik regelmatig perfect geintegreerde ‘Turken’, die ik alleen als de naam wordt ondertiteld, nog herken als ‘Turken’.

  Like

 160. Jan

  Sorry zwerver, ik volg het nieuws niet zo erg en ik zit niet op facebook. Ik heb even geggoogled op Sylvana en heb het meteen weer weggeklikt. Stress voor mijn ego, herinnering…

  Ik heb een aantal dagen (weken?)(ik weet het niet meer) geleden daar de essentie van trachtten te begrijpen. Ik meen bij Trouw: Sylvana dubbel gepakt stond er. Maar ik was al te laat en had een te grote informatieachterstand. Ik dacht dat ze dubbel werd gepakt omdat ze iets met zwarte piet te maken had en iemand gestopt was als hoofdpiet wegens gewetensbezwaar en dat er een denktank ingeschakeld was. Tot ik er achter kwam dat er een nieuwe politieke partij DENK was opgericht van allochtonen die vergelijkbaar waren met Wilders maar dan met zwart haar inplaats van wit. Toen heb ik het opgegeven. Ik snap er geen biet van en ik wil het ook niet weten. (voor zover ik een vrije wil hierin heb natuurlijk)(grapje?) Ik heb net wel een foto van Sylvana gezien, zie ziet er wel sexy uit vind ik. Sensuele lippen, mooie ogen, ik denk dat ze geen hoofddoekje heeft (de bovenkant van haar hoofd stond niet op de foto). Dat is wat ik weet ervan.

  Dan kijk ik liever naar zigeuners. Daar zijn er nu nog maar weinig van en steeds minder. Ik heb een zeer bijzondere ervaring gehad een grote synchroniciteit. Dat heeft te maken met de film Gadjo Dilo. Volgens Tjeu van der Berk is het een inwijdingsverhaal.

  Like

 161. @Zwerver: En als ik dan iemand hoor beweren dat Nederland racistisch is dan heeft hij nog gelijk ook.

  Omdat een stel ongeleide projectielen van alles op Twitter schrijven (kan lekker anoniem) wordt heel Nederland racistisch genoemd, over generaliseren gesproken.

  Sylvana Simons is m.i. wat te nadrukkelijk aanwezig en kickt op haar beurt ook weer op aandacht, dat krijgt ze dan bij deze. Dat was wel voorspelbaar. Wat interesseert het de goegemeente uiteindelijk nu waar zij politiek in is geïnteresseerd.

  En was het niet een negerin geweest dan hadden ze wel weer wat anders uit de kast getrokken.

  Pas trouwens wel op dat je niet met het concept van iedereen heeft gelijk en ongelijk niet psychisch op de loop gaat.

  Wat Zen betreft: If you meet te Buddha on the way, kill him.

  Zen is overigens geen religie. Die Bor kletst maar wat, moet zijn huiswerk beter doen. 🙂

  Like

 162. Jan, het denken over (wereldse) zaken begint een einde te nemen. De patronen worden herkend. Katrijn (Sylvana) slaat weer eens met de deegroller en een horde aan blanke Jan Klaassens gaan te keer op FB. Het publiek levert commentaar. Asscher is zelfs kwaad.

  Spektakel op de plank. Volgende week is het weer een andere puppet die de media bezig houdt. Hoor ik Wilders al?

  Figuranten in God’ s droom die denken dat ze autonome wezens zijn. Maar die ondertussen gewoon de herkenbare wetten van oorzaak/gevolg, ritme, opkomst en ondergang enz volgen.

  Net zoals wij nu Bor de Wolf bespreken en trachten serieus te blijven over het gestelde. Waar we anderen bespreken en kritiek hebben, bespreekt eigenlijk de linkerhand van God de rechterhand van God. Het is me allemaal wat;-)

  Like

 163. Jan

  Zwerver als je het niet meer serieus kan nemen, denk je te diep na over zaken waar niet over te denken valt.

  Sommige zaken zijn nu eenmaal zoals ze zijn.

  Het heeft geen zin een vraag te stellen waar geen antwoord op mogelijk is.

  Iedereen heeft gelijk, maar alleen over opvattingen die de ratio te boven gaan.

  Sorry ik ben te serieus, om het goed te maken nu wat zigeunermuziek door een studentenorkest uit Wageningen die ik zo net heb ontdekt. Veel plezier gewenst met de (schijn?) autonomie van de anarchistische zigeuners, het voorbeeld, onze laatste strohalm voor onze doorgeslagen Europese nut-cultuur.

  (die Italianen zijn leuk geportretteerd)

  Like

 164. Maar ja..hoe weet je dat je zelf-autonomie hebt? En is het dan het ego wat autonomie heeft? Behalve dan bij Jan Bor natuurlijk, die is zijn ego nog nooit tegengekomen.

  Heeft het Zelf dan autonomie? Hoe kan het Zelf iets aan nemen van een ander als er geen ander is?

  Het blijft nog even dwalen in het enge bos….

  Bij de weg en off topic: ik volg met een half oog/oor het gedoe om Sylvana Simons. Maar racisme is eigenlijk ook gewoon ego-gedoe. En als ik dan iemand hoor beweren dat Nederland racistisch is dan heeft hij nog gelijk ook. Maar iedereen heeft gelijk. Ook degene die beweert dat racisme niet bestaat.

  Als ik eerlijk ben heb ik moeite om het allemaal serieus te nemen.

  Like

 165. Jan

  Auto-nomie: zelf achter het stuur zitten
  Hetro-nomie: een ander aan het stuur laten zitten en zelf meerijden.
  Maar dan niet op de fiets, maar zelf je eigen wetten stellen of maar achter een priester of zo aanlopen.
  Dus meester zijn of slaaf.

  Dat is het leuke die filosofen verzinnen onbekende leuke woorden omdat ze een alfa opleiding hebben genoten.

  Je kan het ook zien bij heteroseksueel die neemt een andere sekse. Helaas is noemen ze dan een autoseksueel een homoseksueel. Waarom weet ik niet, dat komt omdat ik een technische opleiding heb met weinig taal.

  Like

 166. @Roelle

  1) Afhankelijkheid van andere voorschriften 2) Het onderworpen zijn aan vreemde wetten 3) Onderwerping aan van buiten opgelegde wetten (heb ik ook maar gegoogeld, ik wist het ook niet)

  De mens heeft zelf-autonomie. Je weet alles al (latent) .

  Is dat geen goed nieuws? Je hebt geen (super)guru nodig, geen kerk, geen moskee, niks, noppes, nada.

  Like

 167. Het is leuk als iemand heilige huisjes omver schopt. Dan gebeurd er tenminste iets in het enge bos. Zonder actie geen reactie! Maar verbazingwekkend is dat onze Bor allerlei opleidingen heeft genoten en nu het tegendeel propageert.

  Misschien is hij een laatbloeier? Eerst dwalen tussen de meesters, de leer en de religie om die nu te verwerpen. Maar hij heeft een punt dat alles wat naar een leer, een meester, een religie stinkt, dat je dat moet vermijden. Gewoon lekker doe-het-zelven!

  Maar ja…dat verrekte ego… Als je aan het doe het zelven slaat kom je dat vrijwel als eerste tegen. Geen ontkomen aan. Tenzij Bor als egoloos mens is geboren en gebleven. Zeg maar de nieuwe Christus. Niks geen erfzonde, gelijk het mysterie in.

  Mwahh…het mocht allemaal wat. Ik vond Lowieke altijd veel leuker. Lekker smikkelen en smullen! Of een sigaartje roken met Momfer. Truus die je huis schoonmaakt of Ed en Willem die je auto repareren. Maar Bor zit in zijn eentje in het enge bos. En er is niet eens iemand anders!

  Zit je dan in je eentje samen met je ego. Ben je toch nog met z’n tweeën;-)

  Like

 168. Jan

  Als ik zo naar Jan Bor luister, moet ik denken aan Bor de wolf van de fabeltjeskrant. Woehaaah ! Een showkikker.

  Hij struikelt van enthousiasme over zijn eigen woorden en is toch wel heel erg blij dat hij zichzelf niet is tegen gekomen in zen. Hij is gestopt met zen omdat hij niet wist hoe hij zen-urineren moest en het te ver vond gaan om dat aan de zenmeesteres te vragen. Ik zou daar geen moeite mee hebben. Na tien jaar zoeken wist hij dan eindelijk dat hij het ego niet kon vinden omdat het er niet is. Dat lijkt redelijk, dus uitkijken met de rede. Als je na tien jaar serieus zoeken zo over je eigen grote zoektocht spreekt, moet je wel een enorme zelfspot hebben, lijkt me zo. Mogelijk is zijn waarschuwing tegen meesters en meesteressen terecht vooral omdat hij die daarna meteen weer neutraliseert: iederen moet het zelf maar weten.

  Die man is zelf een paradox. Ik herken in hem dat hij leidt aan een heel erg groot gevoel voor dramatiek en aan een sterk enthousiast antiautoriteit schopperij. Ik snap hem wel ergens heel ver weg. Hij is tegen meesters, maar is dus helemaal weg van een meester die als zenmeester is gedeserteerd en volgt hem naadloos in zijn aanmoediging om van elke leer en kerk te deserteren.

  Ik heb de indruk dat hij zijn ergernis over zen en zijn haren die overeind gaan staan fake-t. Als Jan Bor zich werkelijk zou ergeren dan lijkt me dat hij heel gemakkelijk zijn dikke ego kan tegenkomen. Als hij dat niet heeft gedaan dan ziet het er slecht uit, denk ik zo. (Maar wie ben ik??) Tenminste slecht volgens de voorwaarden voor het verkrijgen van “bewustzijn op hogere gebieden”, als ik Steiner daarin mag geloven.

  Wat Jan Bor wel heeft bereikt is dat hij Taede heeft getergd die zijn boek “een filosoof onwaardig vindt”. Dus is gebleken dat hij stevig aan de waarde en normen van Taede heeft gerammeld. Zei Jan met een glimlach om zijn eigen ego mond.

  Like

 169. Omdat katholiek ook een synoniem kan zijn voor zen en ook voor het christusbewustzijn, of een spirituele levens zoekhouding waar zwerver het over had en niet begreep dat het synoniem is met zen omdat hij zijn spirituele zoekhouding niet als methode en leer zag en je dat ook bij zen zo zou kunnen zien

  ——————————–

  Het is niet zo dat ik het niet begreep. Ik zie niet waar het toe moet leiden. Na de val van de muur waren opeens de achter de muur aanwezige communisten geen echte communisten. De pedopriesters waren bij nader inzien geen echte katholieken. En moslimterroristen zijn geen echte moslims.

  Uiteraard allemaal vaststellingen achteraf. Jan Bor spreekt zich uit over zen en zegt (uit eigen ervaring) dat het om het volgen van een leider en een leer gaat. Maar ja, wie weet was dat niet de echte zen? Doch ik zie het verband niet met zindelijk denken.

  Ja, iedereen heeft gelijk. Dus ook zen is goed. We moeten dwalen om thuis te komen, dus Jan Bor heeft gedwaald bij zen en het heeft hem niks gebracht. Behalve het dwalen.

  En ze hebben tegen Jan Bor gezegd dat hij naar zijn ego moest zoeken. Maar dat is hij dan weer niet tegengekomen. En dat is best merkwaardig voor een man die aanbeveelt om je eigen hart te volgen en je eigen weg te zoeken.

  Maar wie weet is Jan Bor wel bij nader inzien geen echte filosoof/zoeker/hartvolger……

  🙂

  Like

 170. Jan zegt:
  24 mei 2016 om 18:45
  Verdorie, moet ik nu toegeven dat we het eens zijn?
  Hoe moet het nu verder?

  ———————-

  Nee! Natuurlijk moet je niet toegeven dat we het eens ZIJN.
  Eens Zijn betekent niet-ZIJN. Wat valt er hier nog te beleven als jij zo egoïstisch bent om niet even je lange tenen te laten zien? Dan kan ik er fijn even met mijn elegante voeten (schoenmaatje 43) op gaan staan dansen.

  Like

 171. Jan

  @elle vd wal 24 mei 2016 om 18:43 schrijft:
  citaat:
  ” ‘Zen and the art of motorcycle maintenance’ van Pfirsich gaat niet over zen, tenminste, dat kwam ik er niet in tegen, en nauwelijks over onderhoud van motorfietsen, maar over het duistere begrip kwaliteit. Wat nu zen is, ik weet het niet.”

  Dat is een leuk boekje, ik heb het ooit in het verleden eens gelezen en erg van genoten. Ik ben zen daarin WEL tegengekomen, niet letterlijk, maar in de paradox zoals ik schreef over Bernadette die geen katholiek is hoewel ze katholiek is. Omdat katholiek ook een synoniem kan zijn voor zen en ook voor het christusbewustzijn, of een spirituele levens zoekhouding waar zwerver het over had en niet begreep dat het synoniem is met zen omdat hij zijn spirituele zoekhouding niet als methode en leer zag en je dat ook bij zen zo zou kunnen zien, als je tenminste vindt dat iedereen gelijk heeft inclusief Joost in zijn monotheïsme. (als ik hem goed begrepen heb)

  Het leuke van Zen en de kunst van het motoronderhoud vind ik de apotheose, als de hoofdfiguur er achter komt dat kwaliteit hetzelfde is als Tao. De kwaliteit die je als kwaliteit definieert is niet de kwaliteit die Pfirsich bedoeld. In een oud beduimeld boekje las hij dat.

  Nu laat ik de kwaliteit van het hobby-isme zien van de kunst van het motoronderhoud door mijn zoon die ook hobby heeft in videootjes monteren en drones. Zelfs voor zijn werk, maar niet voor filosofie of religie. Nochtans, ik vind hem een lieve jongen.

  Like

 172. Jan

  Verdorie, moet ik nu toegeven dat we het eens zijn?
  Hoe moet het nu verder?

  We zitten midden in de paradoxen van zijn en niet-zijn, ego, zelf, niet-zelf, spiegelingen, lege spiegels en anatta. Nog even en de goden komen zelf ook nog eens een partijtje paradoxen.

  Zijn er anderen die ons kunnen bijlichten of verduisteren?
  Ervaringen met ego strekt tot aanbeveling en wordt op prijs gesteld.

  Wat betreft auditieve meditatie vind ik de volgende wel fijn.
  Ook wat betreft de betekenis, mijn ego wil ook wel niks/wat.

  Like

 173. jelle vd wal

  ‘Zen and the art of motorcycle maintenance’ van Pfirsich gaat niet over zen, tenminste, dat kwam ik er niet in tegen, en nauwelijks over onderhoud van motorfietsen, maar over het duistere begrip kwaliteit.
  Wat nu zen is, ik weet het niet.
  Dat kwaliteit lijkt op ras, zoals Houston Chamberlain rond 1900 schreef, ‘iedereen herkent ras, maar niemand weet wat het is’.
  Pfirsich legt dan ook uit dat niemand een computer helemaal begrijpt, je moet zo’n ding zien als opgebouwd in lagen, programma lagen, waarbij elke laag maar door een groep wordt begrepen.
  Een IT deskundige probeerde me ooit uit te leggen dat er kwaliteit in programmeren is, maar niet dat hij kon uitleggen, tenminste, ik begreep het niet, waaraan je nu die kwaliteit kunt herkennen.
  Het doet me denken aan kwaliteit in auto’s, iemand keek ooit onder de open motorkap van mijn Peugeot 308, en riep ‘allemaal Frans’, dat was geen bewondering.
  Toen ik hem uitlegde dat alles wat hij zag van BMW was, viel er een onthutste stilte.
  De boeken die hier worden besproken doen mij steeds meer denken aan kook- en tuinboeken, er staat niets nieuws in.
  Het gaat er kennelijk om steeds weer oude wijn in nieuwe zakken over te gieten.
  Eigenlijk net zo triest als de schermpjes kijkerij, het leven is te kort voor mij om alles te lezen wat ik zou willen lezen, en zeker om alles te bereizen wat ik zou willen bereizen.

  Like

 174. Ik lust je rauw, Jan. Nu we het zo heerlijk oneens zijn (zijn?)

  “Het uitgangspunt van Parmenides is dat de rede leert dat je alleen een Zijn kunt denken, niet een niet-Zijn. Tegenover het Zijnde staat niets, dus ook niet het denken. „

  Ik ben het met deze uitspraak zowel eens als oneens. Vanuit de rede ben ik het er mee eens. Maar ik ben het er ook pertinent mee oneens!

  Ik weet 1 ding helemaal 100% zeker: ik ben! En toch heb ik ontdekt dat ik ook kan niet-Zijn. Het vaststellen van het ‘zijn’ geschiedt zoals hiervoor omschreven (dhyana). Maar het vaststellen van het ‘niet-zijn’ gebeurd op een andere wijze. Een die overeenkomstig lijkt met japa meditatie.

  http://www.mediterenleren.nl/meditatievormen/mantra-japa-meditatie/

  (vanuit wat ik van anderen heb vernomen, zelf heb ik geen japa meditatie beoefent. )

  Dit is een van de vele paradoxen die we tegen komen op dit gebied. Iets waarvan ik 100% zeker heb vast gesteld dat het zo is, dat blijkt het dus ook niet te kunnen zijn!

  Dus wat is er nu gaande? Zowel via de rede als via meditatie is het geheel niet waarneembaar. Wat men via meditatie feitelijk doet is zijnstoestanden nabootsen. Maar de ego-grens wordt daarmee niet per definitie overschreden.

  Ego is een spiegeling, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar dat is slechts een mentale vaststelling. Bij de advaita mensen zie ik ook dat ze mentaal vaststellen doch dat resulteert in niet meer dan een geloof. (het geloof dat ze egoloos zijn)

  En met meditatie alleen redt je het ook niet. Wat overigens niet wil zeggen dat ik meditatie afkeur. Ook masturbatie kan de opmaat zijn naar het echte werk.

  Met dat ego moeten we toch aan de slag, ondanks dat het voor het subject niet bestaat. Het bestaat voor de egomens wel degelijk.

  Like

 175. Jan

  Zwerver, bijzonder leuk om het met je oneens te zijn.
  We kunnen elkaar volkomen tegenspreken en het toch tegelijk eens zijn, heb ik zo de indruk. Maar niet meer dan een indruk dus. Ik weet het niet.

  Toch wilde ik het deze keer oneens zijn met jouw opvatting. Jouw gepraat is net als zenpraterij: een stuk zeep in de badkuip dat je niet beet kan pakken. Het schiet steeds weg. Je bent dus een zenboeddhist in je spraak.

  Je schrijft:
  “Ego is een zijnstoestand. Dus nee, ik heb zeker geen ego. Soms ben ik er wel een.”
  Daar trek ik dan de conclusie uit dat je (als subject dus: je “bent” er wel een) bestaat. Met andere woorden: Soms ben je een zijnstoestand.

  Nu heb ik daar toevallig enkele uren geleden iets over geschreven in de Wikipedia. Ik schrijf daar dat dat het subject ook best kan behoren tot een abstracte “onzijnstoestand” en dus niet “IS”. Ik zet me daarbij af tegen Parmenides en haal Kitaro Nishida als getuige a charge erbij. Want ik weet, dat als je niet via anderen spreekt je wordt afgestraft. zie
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(filosofie)#Bewijs_voor_het_bestaan_van_iets

  Ik zeg maar zo: een ego is datgene wat ik tegen zichzelf zegt. Als zodanig is een ego dus een object voor het subject dat niet bestaat. Ik ben het dus niet met je eens.

  Nou, het lijkt me dat je het hiermee wel eens dient te zijn. 😉

  Like

 176. Jan, de uitspraak was: Wie zoekt naar spiritualiteit komt onherroepelijk in aanraking met zen.

  Ik zoek mijn hele leven naar spiritualiteit (alleen had ik dat aanvankelijk zelf niet door) , maar ik ben nooit in aanraking geweest met zen. Dat maakt de uitspraak onwaar. Ook al zou ik de enige zoeker zijn die niet in aanraking is geweest met zen.

  En omdat ik nooit met zen in aanraking ben geweest heb ik gezocht waar het om gaat: Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie.

  En wat is dhyana? In dhyana heeft het proces zich gestabiliseerd tot een gestage, spontane flow, waarin het spanningsveld tussen subject en object is overstegen.

  Nou, ok. Dat herken ik. Dat is een natuurlijk proces. Maar ben ik daarom in aanraking geweest met zen? Nope. Zen is op kunstmatige wijze iets bereiken wat normaliter op natuurlijke wijze bereikt kan worden. Een soort van spiritueel masturberen. Om het spanningsveld tussen subject en object te overstijgen is ook zelfkennis nodig. Toegepaste zelfkennis zet deze processen (om het zo maar eens te noemen) op volkomen spontane wijze in werking. Er is geen doener die ze doet.

  (tussen haakjes, weer een mooi staaltje dualiteit. ik poneer iets, jij spreekt het tegen en ik spreek dat weer tegen. geinig he?)

  Je kunt geen ego hebben, ego is geen bezit. Je kunt alleen een ego ZIJN. Ego is een zijnstoestand. Dus nee, ik heb zeker geen ego. Soms ben ik er wel een. Soms ben ik ook Liefde. Die twee laat ik op volkomen natuurlijke wijze met elkaar corresponderen. En dat is een proces (het pad) van vallen en opstaan. Maar het (ge)weten is al in mij, dat is dan weer geruststellend;-)

  Like

 177. Jan

  Zwerver je schrijft:
  “Wie zoekt naar spiritualiteit komt onherroepelijk in aanraking met zen” Dit lijkt mij een onzin-uitspraak.

  Edoch zwerver: iedereen heeft volgens mij gelijk. Ook de zen aanhanger. Overigens doe ik iets dat lijkt op zen maar zonder meester. Het is een meesteres, waar ik als enige in de Dojo zen-zit zonder haar te erkennen als meester(es).

  De onzin uitspraak volgens jou, doet me denken aan een boekje “zindelijk denken” (sociale psychologie) van 50 jaar geleden. Daarin vindt men dat iedereen ongelijk heeft. Met deze antithese wil ik mijn these (iedereen heeft gelijk) bewijzen vanuit het ongerijmde zonder strikte logica. Als je tussen de regens doorleest.

  De redenering gaat (zeer ongeveer)(lang geleden) als volgt:
  Chris: “Het enige juiste geloof is katholiek. “Welnee”, zegt Sam, “Kijk maar eens naar Bernadette. Ze steelt en liegt en ze staat op de bangaliijst en ze is katholiek.” Zegt Chris: “Maar Bernadette noem ik dan ook niet katholiek.”

  De moraal in dat boekje is, dat iedereen het fout heeft, behalve de zindelijke denker. Die gebruikt de juiste woorden voor de juiste begrippen. En dat kan volgens mij dus ook weer niet.

  Deze redenering over ware woorden gaat bijna Tao-achtig worden.

  Overigens Zwerver, heb jij een ego ?

  Like

 178. Ik vraag mij wel eens af hoe die meditaties werken bij al die groeperingen. (ik ben niet bekend met Zen) Ik lees wat zij doen en het komt mij bekend voor. Maar in mijn optiek werkt meditatie zonder zelfkennis niet. Dan doe je op kunstmatige manier een natuurlijk proces na.

  “Wie zoekt naar spiritualiteit komt onherroepelijk in aanraking met zen”

  Dit lijkt mij een onzin-uitspraak. Spiritualiteit heeft met het geestelijke te maken. Alles wat daaromtrent te ontdekken valt is al aanwezig in ieder mens. Je kan namelijk niet iets ont-dekken wat al niet (latent) aanwezig is.

  En wat er te ontdekken valt is duidelijk: het ego is hetgeen wat versluiert, bedekt. Maar filosoof Bor is nog nooit het ego tegengekomen. Dan heeft hij niet goed gezocht, het bestaat namelijk niet. Een beetje een warhoofd die man;-)

  Like

 179. Carla

  Hoe grappig….ik las e.e.a. gisteren op de site van NieuwWij en had er wel een weddenschapje voor over gehad Paul, dat het niet lang zou duren voordat het via jouw blog ter sprake zou komen.

  En zie hier! 😉

  Ik ga me maar niet storten in uitgebreide ‘ debatten’ hierover. Eerst maar eens zelf lezen!

  Geliked door 1 persoon

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.