‘Overeenkomsten neoliberale ideologie met moslimfundamentalisme’

neoliberalisme

De mens heeft onzichtbare en niet meetbare emotionele behoeftes die onderkend en beleden moeten worden om de geest gezond te houden. ‘De visie op de mens met zijn emotionele en dus immateriële behoeftes wordt in onze materialistische, door toetsen, testen, statistieken en breinonderzoeken geobsedeerde maatschappij in het beste geval genegeerd en in het ergste geval als achterlijk weggezet.’ – Dit zegt schrijfster Sana Valiulina in de NRC over de moraalvrije ideologie die de mens tot een louter rationeel wezen heeft gereduceerd.

Nu religie samen met Maria van de eeuwigdurende bijstand is weggevallen, blijven de grote vragen voor de meeste mensen onbeantwoord. Evenmin kunnen ze worden beantwoord door de nieuwe technologieën, laat staan door plat amusement.’

Maar die vragen ontstaan vanuit de diepste emotionele behoeften van de mens, vanuit zijn donkere, irrationele kanten. Valiulina stelt nu dat die donkere kanten door het neoliberalisme worden ontkend en genegeerd.

Het lijkt alsof die predikers nooit een behoorlijk boek hebben gelezen waarin de complexe menselijke conditie uiteen wordt gezet.’

Het neoliberalisme moet volgens Valiulina ook niets van kunst en literatuur hebben omdat deze zich bezighouden met die donkere, onvoorspelbare kanten en laten zien dat de mens meer is dan alleen een economische eenheid, gedreven door zijn maag en libido, of, zoals het nationalisme ons wil doen geloven, door de angst en achterdocht naar de ander.

In haar afkeer voor kunst en literatuur vertoont de neoliberale ideologie interessante overeenkomsten met uitgerekend het moslimfundamentalisme. Dat immers, keurt ook alle uitingen van de menselijke ziel, zoals muziek, dans en poëzie, kortom alles wat niet in de pas loopt met die enige grote waarheid, af of verbiedt het.’

Valiulina stelt ook dat de humaniora, de zogenaamde menswetenschappen, een steeds kleinere rol krijgen toebedeeld in onze kennismaatschappij. Zij verwijst naar de Leidse professor (historicus) Johan Huizinga die in In de schaduwen van morgen al in 1935 stelde dat ethiek, het domein van de geesteswetenschappen, hopeloos bij de techniek was achtergebleven en in razend tempo veel van zijn glans verloor in het licht van de nieuwe, krachtige ideologieën.

Wat ons nekt, is de ondraaglijke platheid van het bestaan, gepredikt door de ideologen van eigen bodem.’

Zie: Ach toe, mag het bestaan iets minder plat?

Beeld: The American Dream, Salvador Dali (Pinterest)

Sana Valiulina (Tallinn, 1964) studeerde in Moskou Noorse taal- en letterkunde en woont sinds 1989 in Amsterdam. Ze schreef eerder Het kruis (2000), Vanuit nergens met liefde (2002), Didar en Faroek (2006, nominatie Libris Literatuurprijs), Honderd jaar gezelligheid (2010) en Kinderen van Brezjnev (2015)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

43 Responses

 1. Trouwe Lezeres

  Joost,

  Het is zoals je zegt, niet elke man is belust op macht en niet elke vrouw is zachtaardig. Ik denk niet dat de meest zachtaardige en vredelievende mannen vooraan liepen in de strijd, tenzij gedwongen…
  Als we schouderklopjes gaan uitdelen, laten we die dan maar evenredig over beide geslachten verdelen!

  Like

 2. joost tibosch sr

  Trouwe lezeres

  Gelukkig heb je naast machtsbeluste mannen en vrouwen ook gewoon goeie kerels en geweldige vrouwen. Mannen verdienen vaak nog steeds “een tik op de vingers”, vrouwen zouden meer “schouderklopjes” verdienen, desnoods van zichzelf!

  Like

 3. Jelle,
  Het klopt dat veel wereldlijke heersers zichzelf wilden legitimeren door te stellen dat ze door god benoemt waren. Uiteindelijk is er, bijna overal, een scheiding van godsdienst en staat tot stand gekomen. Het domein van landsbestuur hoorde toe aan koningen enz. Het domein van de geestelijke gezondheid werd verzorgd door de kerkgemeenschappen. Alhoewel geestelijke gezondheid wordt beschouwd als niet materieel, kwamen die kerken toch in overwicht en dirigeerden het dagelijks leven van de mensen en bezaten (bezitten) grote rijkdommen. Dat overwicht hebben ze nu verspeeld (behalve dan IS en consoorten). Staatshoofden en ministers bepalen ons leven. De geestelijke gezondheid is naar de achtergrond verdrongen. De gevolgen zien we. Burn-out, overspannen werknemers, misdaad zijn dagelijkse realiteit. De financiële machten zijn de echte staatshoofden geworden en dirigeren het leven. Zoals ik reeds vroeger zei, zijn niet alleen wetten nodig maar ook morele waarden om de geestelijke gezondheid van de maatschappij terug in evenwicht te brengen.

  Like

 4. @Trouwe Lezeres, je hebt helemaal gelijk hoor, mannen hebben er tot nog toe een grote puinhoop van gemaakt, met hun eeuwige veroveringsdrang, het testosteron zit ons teveel in de weg, 🙂 nu maar eens de vrouwen aan de macht en eens kijken hoe dat gaat uitpakken.
  Ik hoop overigens dat Hillary Clinton president gaat worden.

  Like

 5. @Trouwe Lezeres

  Je hebt een punt met wat je stelt. Mannen en vrouwen hebben beiden kwaliteiten en de focus ligt op de mannelijke kwaliteit (nou ja…kwaliteit..) in onze samenleving. Met de kanttekening dat onze samenleving feminiemer is geworden de laatste decennia.

  Maar in het kader van bewustwording is het belangrijker -denk ik- om je eigen vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten te ontwikkelen. Voor jou als vrouw zijnde zullen dat wsl je mannelijke kwaliteiten zijn. En voor mij als man zijn dat mijn vrouwelijke kwaliteiten. De wereld kan je niet veranderen, jezelf wel.

  En ik zeg dat niet om als resultaat te hebben dat vrouwen en mannen op elkaar gaan lijken. Het gaat om persoonlijk inzicht in je functioneren.

  Like

 6. Trouwe Lezeres

  Na het nogmaals overlezen van wat Sana Valiulina zegt, denk ik dat wat zij benoemt eigenlijk vooral gaat over een gemis aan het vrouwelijke aspect van het menszijn in de maatschappij.
  In onze maatschappij moet men zeer prestatiegericht zijn, er moet vooral gedáán worden. Rationele kennis is belangrijk, Sana Valiulina zegt: ‘immateriele behoeftes…… etc. worden in het beste geval genegeerd en in het ergste geval als achterlijk weggezet.’
  De opbouw, de structuur van onze maatschappij is m.i. doordrenkt met mannelijkheid, die is van oorsprong mannelijk. (het is b.v. nog niet zo lang geleden dat vrouwen ook van hoger onderwijs gingen genieten en stemrecht kregen)
  De structuur in de politiek, het zakenleven, onderwijs, sport, etc. en vooral de laatste tijd ook in de zorg, getuigt nog steeds van een surplus aan mannelijke adem: competitie, prestatie en rationaliteit, spelen een belangrijke rol.
  De vrouw is de laatste jaren wel meer zichtbaar in het arbeidsveld, maar om daar te komen moest zij zich zich aanpassen aan de daar al aanwezige mannelijke structuur en cultuur. De spelregels om succesvol te zijn in het arbeidsveld of in maatschappelijk opzicht, zijn veelal mannelijk van aard. De vrouw moet ‘haar mannetje staan’ om aan de top te komen, ze moet de competitie met mannen aangaan.
  Termen die in het bedrijfsleven gebruikt worden als ‘de markt veroveren’ spreken boekdelen, vroeger veroverden we niet zozeer de markt maar andere gebieden en landen.
  In de politiek moeten kiezers ‘veroverd’ worden.
  Er zijn ongetwijfeld nog heel wat andere mannelijke structuren in de maatschappij te ontdekken die ons niet eens opvallen omdat we er mee opgegroeid zijn, net zoals we ons niet meer verwonderen over het bestaan van een grasplantje.

  Lieve mensen, ik ben dol op mannen :-), (en op vrouwen 🙂 ) maar er zou meer aandacht geschonken moeten worden aan het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect van het menszijn en hoe dat gestalte kan krijgen in onze samenleving.

  Like

 7. joost tibosch sr

  Zwerver Dat is pas nieuw in onze geschiedenis, dat je de monotheistische God ook Zon mag noemen. In Gen 1, de proloog van het monotheisme, is de Zon in gebruikelijke oude taal niet meer dan “lamp aan het hemelgewelf”. En joodse priesters hadden zelfs het lef om dat in Babylon, dé stad van de Zonnegod, te zeggen.
  Natuurlijk mag je alles, hopelijk wel verantwoord en te verantwoorden!

  Like

 8. Monotheisme is maar voor 1 uitleg vatbaar. Namelijk het bestaan van slechts 1 God. Of je God dan Allah, Zon, Aton of God noemt doet er niet eens toe. Je mag God ook Piet of Klaas noemen. Strikt genomen maak je al een beeltenis door God een naam te geven. (God is ook een naam)

  En uiteraard bevechten gelovigen elkaar door te zeggen dat hun God niet te vergelijken is met een andere. Maar op het moment van vergelijken schep je ook een 2e God. En weg is het monotheïsme….

  Like

 9. joost tibosch sr

  Zwerver/Jelle Wellicht is het toch zinnig op Internet het redelijk kwalitatief goede “monotheisme” te lezen, met zijn waaier aan geloven in één God, rond de drie grote monotheistische godsdiensten jodendom, christendom en islam.De ene kortstondige Faraogebonden Zonnegod Aton is niet te vergelijken met JHWH en de joodse afwijzing van natuurgoden/machten.

  Like

 10. @Joost tibosch sr

  Ik heb niet de intentie je te overtuigen. Ik heb ooit vastgesteld dat de Egyptenaren bekend waren met het monotheïsme. En uiteraard niet via wiki.

  @Jelle vd wal

  Monotheisme is ontstaan door zieners die realiseerden dat het gehele Universum 1 geheel is. Dit resulteerde in geheime inwijdingsleren. Je moet beseffen dat de bevolking niet zo geletterd was als in onze samenleving. Zo zijn de religies ontstaan; men wilde de kennis niet verloren laten gaan. Wie Hermes Trismegistus en Lao Tze waren weet niemand. Men plaatste fictieve figuren als „zeggers/zieners”. Hoogstwaarschijnlijk hebben beiden dan ook nooit bestaan.

  Men gebruikte de kosmos voor symboliek. God is de zon. Wij kunnen als de maan zijn en Gods licht (Liefde) reflecteren.

  Maar uiteraard kwamen er al rap schuinsmarcheerders die met de religie aan de haal gingen. Religie gaf macht en het volk was goedgelovig. Dat zie je in de RKK ook. De paus heeft zichzelf gemachtigd als plaatsvervanger van Christus en hij bepaalt wel even wie er heilig is en wie niet. Het „oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt” ondertussen gewoon negerend. Ach ja….

  Like

 11. jell vd wal

  @ zwerver
  Nomadische volkeren aanbeden nogal eens de maan.
  In hete klimaten moet je ’s nachts reizen.
  In de tegenwoordig letterlijk verlichte wereld is duisternis onbekend, daarom wordt maanlicht onderschat.
  In mijn vader’s jeugd, zo rond 1930, wist men dat bij sterk ijs en maanlicht er bezoek kwam.
  In de VS, in Death Valley, eind zeventiger jaren, toevallig op een nacht zonder maan, kon je onze auto op een afstand van twee meter al niet meer zien.

  Like

 12. jell vd wal

  Historici schrijven het ontstaan van monotheïstische godsdiensten toe aan heersers die zich door godsdienst wilden legitimeren.
  De oudst bekende poging was van een farao, verzet van priesters schijnt hem noodlottig geworden te zijn.
  Heliopolis was de door hem gebouwde stad.
  Vele speculaties zijn dat Mozes, mocht die ooit hebben bestaan, daar het vak leerde.
  Dat leverde ons dan de onverdraagzame godsdiensten op, die ook nog een maximale bevolkingsgroei propageerden, door elke seks die geen voortplanting kon opleveren, te veroordelen.

  Like

 13. joost tibosch sr

  Zwerver

  Als je een mening hebt, die je trouwens gegund is, is dat wat anders dan “is me gebleken”. Alleen zeggen dat iets “blijkbaar” is en dat met wikitheorietjes die “in” zijn onderschrijven is voor jezelf en voor anderen wat aan de magere kant. Dat mensen oorspronkelijk levensbeschouwelijk en godsdienstig denken tijdgebonden weer naar eigen hand (en macht) zetten, gebeurt niet alleen in het verleden, maar blijft ze overkomen!

  Like

 14. @joost tibosch

  Alle religies gaan uiteindelijk over hetzelfde is mij gebleken.
  Maar telkens zijn het de gelovigen zelf die er weer een eigen versie van maken. Dat gebeurde in Egypte , maar ook in het christendom. (denk aan de kruistochten, inquisitie)

  Dat je het als would-be Wikipediaweten omschrijft is veelzeggend daarbij. Het is mss onvoorstelbaar, maar sommige mensen zoeken naar de diepgang in religie en zij nemen niet voetstoots alles zo maar aan. Laat staan van wiki…

  Like

 15. joost tibosch sr

  @Zwerver Niet het Egyptisch denken, wat veel would-be Wikipediaweten is gaan veronderstellen, maar bevrijding van slavernij is basis en oergebeurtenis van het joods-christelijk denken…en dus ook protest tegen de toen gebruikelijke slavernij aan natuurgoden en de goddelijke macht van wereldrijken. Hopelijk is dat nu ook nog steeds te merken. Je kunt alle godsdienstig en levensbeschouwelijk denken voor eigen keuzegemak niet zo maar even op één hoop gooien.

  Like

 16. @armandmaes: de Romeinen stelden het al, geef het volk brood en spelen, destijds speelde het zich af in de arena’s, nu het voetbalgebeuren, wat dat wel niet allemaal ontketent. Massahysterie ten top.
  De welvaart brengt met zich mee dat mensen zich verharden, zelfgenoegzaam en egoïstisch worden, het enige middel wat
  hier door heen kan breken is een stevige economische crisis of oorlog, je ziet als gevolg hiervan, ondanks alle ellende wat het met zich meebrengt, de onderlinge betrokkenheid en samenhang weer toenemen tevens beginnen de kerken vervolgens weer vol te stromen
  Ecce Homo.

  Like

 17. Mozes, Boeddha, Jezus en Mohamed waren honderden, ja duizenden jaren een lichtend voorbeeld voor miljoenen mensen. De glans van die mensen is, in de huidige tijd, dof geworden. Hun voorbeeld en hun boeken spreken de massa van oppervlakkige mensen niet meer aan. De consumptie – maatschappij heeft, het overgrote deel van hen, in haar macht. Wat nodig is, is een moderne Boeddha waar de mensen terug aansluiting mee vinden. Iemand die terug de universele en morele waarden van de mens invoert. Spijtig genoeg bestaat zo iemand niet en moest hij bestaan, zou hij die waarden dictatoriaal moeten invoeren. De moderne mens is, zoals vroeger, enkel geïnteresseerd in brood en spelen of hij nu neo-liberaal of extreem islamitisch is.

  Like

 18. @Anoniem

  Ik denk dat vele godsdienstige elementen oorspronkelijk uit Egypte afkomstig zijn. Het zou best kunnen zijn dat het Joodse volk in Egypte is geweest en dat er iemand is geweest met de naam Mozes die daar spirituele kennis heeft opgedaan.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistus

  Deze kennis is later weer vorm gegeven in de bijbel. Opmerkelijk is dat ook het Egyptische volk verviel in ‘verdorvenheid’ en afgoderij. Hermes zijn wijze van uitdrukken kende vele goden. Maar daar werden zintuigelijke goden mee bedoelt, feitelijk afgoden dus. Wat Hermes dus bedoelde was om deze ‘afgoden’ niet te aanbidden. Maar men deed het juist wel!

  Hermes gebruikte de kosmos om zaken mee aan te duiden. De toenmalige bekende planeten (Mer, Venus, Mars, Jup, Sat) en de zon en de maan werden gebruikt. Dat zijn 7 stuks. Niet geheel toevallig kent de Kybalion 7 principes.

  In veel oude religies werd de zon aanbeden. De Zon staat dan symbool voor God. Monotheisme is dus al aanwezig sinds mensenheugenis. De zonnestralen staan symbool voor Liefde. En de zon kan niet gekend worden (je kan er niet in kijken) Je kan van God dus alleen ‘weet’ hebben via de zonnestralen. Waardoor je een transformatie ondergaat.

  Maar wat er telkens gebeurd in de hele geschiedenis is dat de volgelingen het letterlijk opvatten en vervallen in afgoderij en andere shit. Dat zie je in het christendom en de islam ook.

  Mijn opvatting is dat Mozes een meester is geworden in de geheime Hermetische leringen. En dit heeft teruggebracht naar Israel. (Alleen jammer van die 10 geboden, dat begrijp ik dan weer niet. Maar had hij de eerste versie niet kapot gegooid?)

  Het jodendom en het christendom is dus in mijn visie voortkomend uit het Hermetisme, de oerbron van veel religies. Hoewel dit nooit 100% zeker is vast te stellen, omdat Hermes ook uit de Bron moet hebben geput. Dat kan in feite iedereen doen.

  Like

 19. Anoniem

  Zwerver
  Het is niet zo onwaarschijnlijk dat een begaafde allochtoon in het Egypte van de 12de-13de eeuw v. Chr. een rol kon spelen. De Egyptische naam Mozes voor deze Hebreeër is opvallend. Vele nomaden zochten toen werk in een open Egypte. Aan het eind van die periode ontaardde dat werk in barre slavernij. Nomaden probeerden daar dus weer aan te ontsnappen. Olv een kritische Mozes zou het best kunnen dat een groep Hebreeën door het befaamde moerassig gebied rietmeer in Noord-Egypte aan de douane ontsnapte. In de oudste laag van Exodus vind je rietmeer terug. Later werd dat de befaamde dramatisch literaire uittocht over de Rode Zee.

  Op grond van spannende herinnering maakten zij zelf daar in de loop der jaren een groeiend groot dramatisch verslag van met hun JHWH die de machtige Farao versloeg. In de Egyptische geschiedenis was dit een incident, het vermelden niet waard. Dat literair dramatische verslag over bevrijding is nu wereldwijd bekend. Het is basis geworden van joods-christelijk denken over menselijke bevrijding, dat met Pascha en Paasfeest nog steeds gevierd wordt.

  Like

 20. jelle vd wal

  @ egbert
  Ik was vier keer in de VS, in mijn ogen een derde wereld land.
  Gated communities, vergelijkbaar met Indiase luxe hotels.
  Het VS isolement, CNN was al communistisch daar, een krant waar iets anders in stond dan plaatselijke huwelijken, verlovingen, trouwpartijen en begrafenissen, zag ik nergens.
  Zoals een VS’er zei ‘de meeste Amerikanen (in Z Amerika zijn ze woest over het kapen van dit etiket) weten het verschil niet tussen Switserland en Zwaziland’.
  En zo kon het rijkste land ooit ter wereld het meest vreselijke land ooit worden.
  Zelfs Eisenhower wist dat, in zijn afscheidsrede waarschuwde hij tegen het militair industriële complex.

  @ zwerver.
  Ik zie geen overeenkomsten, Mohammed was een hervormer die zich legitimiteit meende te verschaffen, net als Mozes, als die ooit heeft bestaan, door goddelijke ingeving.
  Mohammed verbeterde vooral de positie van vrouwen en wezen.
  Neoliberalisme is niet meer dan voortzetting van de tweede helft van de 19e eeuw in de VS, ‘catch if catch can’.
  Flagler gaf, op z’n 60e of zo, z’n bruid van 30 een cheque van een paar miljoen dollar, ik denk ergens rond 1900.
  Het was natuurlijk geen prostitutie.
  De geschiedenis van Nieuw Zeeland toont aan dat het anders kan, eind 19e eeuw werd het land bijna socialistisch.
  Staatsbemoeienis op vrijwel alle terreinen.
  In de VS ben je inderdaad failliet, ik heb daar een ver familielid die dat nu vestigt, als je een ernstige ziekte krijgt.

  Like

 21. @Jan, ik doe aan duursport omdat ik die drive heb, vind het gewoonweg lekker, anders deed ik het echt niet.

  Maar kan tevens ook urenlang voor de tv of de computer hangen.

  Darten heb ik ook weleens geprobeerd, maar daar bak ik helemaal niets van.

  En zelf zou ik best nog wel eens eilanden als Tahiti en Pitcairn willen bezoeken, maar heb helaas het geld niet.

  Like

 22. Hoezo merkwaardige discussie, @Jelle van der Wal?

  Het gaat hier over de overeenkomsten van neoliberale ideologie met moslimfundamentalisme. Opmerkelijk is dat ‘neoliberalisme’ als ideologie wordt neergezet. Hoewel ‘neo-liberaal’ in de moderne tijd als frame wordt gebruikt om iemand neer te sabelen, is het van oorsprong wel een ideologie. En veel religies zijn van oorsprong helemaal geen ideologie, maar religies zoals christendom en islam zijn vaak verworden tot ideologieen.

  Mensen zoeken vaak ‘verdieping’ in ideologie. Dat gaat nooit lukken, concepten brengen nooit verdieping maar slechts strijd. En dat zijn de overeenkomsten tussen kapitalisme (ik vermijd het woord neoliberaal liever) en moslimfundamentalisme. Beiden zoeken hun vervulling in de geziene wereld. En o ironie, beiden vervullen dat in het gebruik van vrouwen en zeggen hoe de rest leven moet.

  Like

 23. @Jelle, Zoals bekend is de VS een moneycracy, ze zijn daar crazy over geld.

  Daar heeft de VS het monopoly echt niet op.

  Geld maakt niet gelukkig maar eigenlijk ook niet echt ongelukkig.

  Je schrijft: Voor mij neoliberalisme ten top.

  Dat is inderdaad bizar. Net als een schatrijk Amerikaans echtpaar wat even overvliegt naar Parijs om in een speciaal restaurant te gaan dineren.

  We zijn in de vorige eeuw ook twee keer in de VS geweest, eerst gelogeerd bij familie in L.A., later een auto gehuurd en
  daarna verschillende staten doorkruist, maar net wat je stelt, socialisme zien ze daar als communisme, als je daar je baan kwijt raakt heb je echt een probleem, het is financieel ook niet op te brengen om je overal goed tegen te verzekeren.

  Of de gemeenschap zou je moeten dragen wat in kleinere gemeenschappen ook daadwerkelijk wel gebeurt, op basis van charity. In de grote steden wordt het echter dan de gaarkeuken.

  @Ach, Trouwe Lezeres, dat was een reactie op de post van Zwerver, lees het nog maar eens na.

  En wat is nu uiteindelijk mooi, beauty is in the eye of the beholder.

  Like

 24. Jan

  Ik heb geen belangstelling voor auto’s, sport en vakantie.
  auto: ik heb een elektrische auto, vanwege mijn zonnepanelen.
  sport: ik kijk af en toe naar pijltjes gooien op RTL 7 en ik heb ooit 40 jaar geleden in een schaakclub geschaakt. En in mijn jeugd in het laagste team handballen moppen verteld om de tegenstander trachtten af te leiden van het spel.
  ik ga nooit op vakantie.

  Like

 25. jelle vd wal

  Een merkwaardige discussie hier nu.
  De reacties doorkijkend kan ik niet nalaten op te merken dat ik me regelmatig verbaas over VS autogekte.
  Zoals bekend is de VS een moneycracy, ze zijn daar crazy over geld.
  Dat moet daar ook wel, arm zijn in de VS is een ramp.
  Ik ben een beetje gek op auto’s, en zie dus zo nu en dan op kanaal 44 van mijn satellietontvanger VS custom car bedrijven.
  Voor wie dat niet weet, je levert daar een oude auto in, 1970 of nog ouder, en laat het ding zo verkrachten zoals je het wilt.
  Dat kost dan tienduizenden dollars voor een onbruikbaar speeltje, meestal met honderden pk’s, en veel lawaai.
  Ik ben gek op oude auto’s, maar dan zo origineel als het maar kan.
  Jaarlijks, meen ik, is er Pebble Beach, ik denk dat dat bij de Seventeen Miles Drive is, ongeveer een derde van de afstand San Francisco zuidwaarts naar LA.
  Ik was er twee keer, zeer rijke Amerikanen hebben daar een bewaakt park, waar je voor geld doorheen mag rijden om de pererdure huizen te zien.
  Op Pebble Beach worden peperdure oude auto’s in nieuwstaat getoond, en ze moeten ook nog een 75 mijl rijden.
  Ik zag een Packard 1930 voor $ 400.000.
  De eigenaar liet een speciaal team invliegen om de Packard Pebble Beach waardig te maken, je kunt zo’n auto net zomaar poetsen, voor het poetsen wordt de dikte van de laklaag op tientallen plaatsen gemeten.
  Voor mij neoliberalisme ten top.

  Like

 26. @Zwerver , maar je hebt helemaal gelijk, het hebben van de zaak is………:-)

  Het allerbelangrijkste in het leven (vind ik) is een goede gezondheid, uiteindelijk valt en staat daar alles bij.

  ik denk wel als ik niet meer zou kunnen sporten, ik doodongelukkig zou worden, want dat doet iets met je brein, ook daar ik ietwat neig naar melancholie.

  Ook mijn zoons zijn beide fanatieke hardlopers, het zit blijkbaar in de genen.

  Like

 27. @Egbert: dus koop die mooie auto, maak die verre reis en neem dat mooie vrouwtje maar te grazen,

  Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak;-)

  Dus blijf ik maar in mijn eigen koekblik rijden ipv die Citroen DS met mooie lederen bekleding waar ik van droom. En die reis naar Frankrijk (Loire, Limoges of zo) (wacht, vergeet ik Z-Frankrijk helemaal!)

  En die reis naar Frankrijk blijft ook een droom. Ik kijk maar naar de mooi witte narcissen in mijn tuin. En dat mooie vrouwtje? Zal ik wat bekennen? Ik heb in mijn vreemde leven mij slechts tot 1 (zegge een) vrouw bekend. Mijn eigen vrouw.

  Like

 28. @Zwerver: En aangezien er voor mijn hebzucht nooit geld, goed en lekkere meiden genoeg zijn zit ik ook in de westerse maatschappij opgeschept met een onderdrukker….ikzelf….

  Zie je dat zo, als een onderdrukker, de enige remedie lijkt me je hebzucht op wat voor terrein dan ook maar flink te gaan te uitleven, anders blijft het knagen, dus koop die mooie auto, maak die verre reis en neem dat mooie vrouwtje maar te grazen, mits je daar tevens goed oplettend bij blijft.(hoe moeilijk dat ook kan zijn)
  Dat is het enige werkzame antidotum.

  Like

 29. Jan

  Een of andere filosoof in Parijs, sprak zich nog nooit zo vrij te voelen als juist onder het naziregime.

  Alles gebeurt onder dwang en wordt boven je hoofd beslist, maar in hoeverre we zelf vrij zijn aan die touwtjes te trekken blijft altijd onduidelijk.

  Ik heb wel eens gedacht in een ver verleden, dat het grootste wonder wat bestaat is, de overtuiging te kunnen hebben dat men vrij is. Dat is toch een mooi iets hè ?

  Stel je voor: het ijzer dat zich vrij voelt om naar de magneet te snellen. Of ram die zich vrij voelt om op een ooi te springen. Of de mens die op het touw gespannen tussen de übermensch en het dier vreemde sprongetjes maakt, niet wetende hoe hij zijn vrijheid in twee krachtvelden zal gebruiken. Dat begint toch echt op kwantumsprongetjes te lijken.

  Like

 30. @armandmaes

  Moeilijk te zeggen, ik leef niet onder een onderdrukkend regime. Maar ik denk dat ik mijn vrijheid ook kan uitten in de islamitische staat. De onderdrukker kan niet in mijn innerlijk kijken. Ook in een moskee kan ik mij spiritueel ontwikkelen.

  En er zijn wel wat overeenkomsten tussen de islamitische staat en de westerse maatschappij. In de Islamitische staat onderdrukt een kerel met een geweer mij. In de westerse maatschappij sta ik bloot aan allerlei verleidingen. Voor 50 euro kan ik al een vrouw gebruiken/misbruiken. En daarmee geef ik al aan dat wie geld heeft, macht heeft. En aangezien er voor mijn hebzucht nooit geld, goed en lekkere meiden genoeg zijn zit ik ook in de westerse maatschappij opgeschept met een onderdrukker….ikzelf….

  Like

 31. Zwerver,
  Ik vind jouw vergelijking van het leven met een dans wel erg goed. Alleen bij een liberaal regime kan je dansen zoals je zelf wil en zelfs van op je stoel de dansers bewonderen. Bij een fundamentalistisch regime bepaal je niet of je wel of niet danst, maar ook niet welke figuren je danst. Alles gebeurt onder dwang en wordt boven je hoofd beslist.

  Like

 32. Egbert,
  Emoties zijn materieel. Klopt. We moeten echter ook met iets anders rekening houden. B.v. Als we de onderdelen van een auto samen in een bak leggen dan zal die niet rijden. Als we de onderdelen monteren dan kan hij wel rijden. Het geheel is meer dan de onderdelen. Nog een v.b. Verf, een doek en een kader vormen nog geen schilderij. Als de schilder zijn emoties daar in weergeeft, vormen de onderdelen een schilderij. Ook hier is het geheel meer dan de onderdelen. Er ontstaat een immateriële meerwaarde die we niet kunnen vastgrijpen. Ze is er wel. De schilder legt zijn emoties in de schilderij en we kunnen die daardoor begrijpen. We kunnen alles tot materie herleiden, materie die dan uiteindelijk bestaat uit energie. Toch hebben het geheel van die materie, b.v. dieren en planten, een immateriële meerwaarde t.o.v. de samenstellende onderdelen.

  Like

 33. @mnb0: Emoties zijn materieel. Ooit een emotie zonder brein gezien?

  Op zich klopt dat natuurlijk wel maar je gaat voorbij aan de context waarop het betrekking op had.

  Wat psychologie betreft, is dat niet eigenlijk pseudowetenschap.

  @Jelle, jongetjes in auto’s waarvan ik afvraag hoe ze zich die kunnen permitteren.

  Dat valt mij vaak ook op, nu woon ik wel in een stadje waar de drugshandel welig tiert.

  @armandmaes: Geld doet hele rare dingen met mensen, is in feite the root of all evil.

  Like

 34. Dansen is ook heel erg spiritueel Jan.
  Je danst op de muziek van het kapitalisme, op het ritme van het socialisme. Met uithalen van de zware bas van de ‘neoliberalen’ en zo af en toe nog en valse noot van de moslimfundamentalisten.

  Maar dans, dans! En niet jij bepaalt hoe je danst, dat doet de ‘muziek’. En of de muziek neoliberaal of christelijk is doet er niet toe. Je danst! Alsof je leven er van af hangt en je luistert naar de innerlijke ritmes en de beat van je hart.

  En het mooi is….als de dans is afgelopen…bevindt je je nog precies waar je begon….op de dansvloer….

  Like

 35. Jan

  Ach toe, mag het bestaan iets minder plat?
  Zong de muziek op de vlakke platte dansvloer terwijl hij danste met een wulpse rondborstige vrouw.

  Like

 36. jelle vd wal

  Bij mijn kinderen merk ik niets van deze moraalvrije ideologie.
  Die meen ik wel op straat te zien, hordes schermpjeskijkers, jongetjes in auto’s waarvan ik afvraag hoe ze zich die kunnen permitteren.
  Het Moslim fundamentalisme is volgens mij made by USA, voornamelijk.
  Het westen beheerst het Midden Oosten sinds WWI.
  Een Amerikaan, die al weer lang gelden de Gaza strook bezocht zei ‘als ik een Palestijn was, zou ik dan een terrorist zijn, you bet’.
  Volgens Josephus Flavius was het joodse verzet tegen de Romeinen, die de tempel hadden onteerd, zelfmoordverzet.

  Like

 37. mnb0

  “zijn emotionele en dus immateriële behoeftes ”
  Emoties zijn materieel. Ooit een emotie zonder brein gezien?

  “de moraalvrije ideologie die de mens tot een louter rationeel wezen heeft gereduceerd”
  Dat is een belangrijk punt. Een dergelijke visie is zelfs antiwetenschappelijk, zoals elke psycholoog ons zal vertellen. Kijk nou! Psychologie bestudeert ook al de materiële werkelijkheid, niet de immateriële.

  “Evenmin kunnen ze worden beantwoord door de nieuwe technologieën.”
  Nee. Dat hadden ze 200 jaar geleden ook al door, dus zijn slimmere mensen dan ik meteen begonnen met het ontwikkelen van bijpassende filosofie.

  “de humaniora, de zogenaamde menswetenschappen, een steeds kleinere rol krijgen toebedeeld in onze kennismaatschappij”
  Wat nogal dom en tegenstrijdig is, omdat de meeste humanoria allang de wetenschappelijke methode zijn gaan hanteren en dus kennis opleveren. Ik durf bv. glashard te beweren dat geschiedkunde minstens zo hard is als natuurkunde.

  Like

 38. Bij neoliberale ideologie drijft de meerderheid van de mensen met de stroom mee. Slechts een minderheid stelt zich vragen over bv de zin van het leven, het mooie van kunst enz. en doet moeite om daar een antwoord op te vinden.
  Het moslimfundamentalisme is net het omgekeerde. De massa wordt opgezweept tot agressie terwijl kunst wordt vernietigd.
  Het verschil is tevens dat het liberalisme een vrijheid en scholing aan het individu toelaat, terwijl islamextremisme alle vrijheid en scholing wegneemt.
  Bij liberalisme heeft men tenminste de vrijheid zich te ontwikkelen, hetgeen zeker niet het geval is bij fundamentalisme.

  Like

 39. joost tiobosch sr

  Hoewel recht op zelfverdediging ook humaan geldt tegen bedreigende neo-liberale ideologie met zijn maatschappelijke ontwrichting blijft het in onze tijd wel heel uitdrukkelijk geboden bij gewelddadig moslimterrorisme, wereldwijd en mn nu tot in het ISkalifaat. Daarbij mag humaan het mensenrecht van vrijheid van mening met zijn godsdienstvrijheid ook van islam niet worden geschonden noch christelijk dat dan moeilijk te denken en op te brengen christelijke geloof dat God van alle mensen houdt.

  Like

 40. Neoliberaal is eigenlijk een jijbak verpakt in een frame.
  Onnuttig is een discussie lijkt mij. Net zoals kopvoddentaks en afbraakbeleid.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.