Intelligent Design is dood, leve ID?


Hinderlijk als een ‘nieuwsblad’ nieuws brengt dat al jaren oud is – en achterhaald. Dat deed het Katholiek Nieuwsblad (KN) 20 augustus. Direct volgde de reactie van de man die jarenlang pleitte voor Intelligent Design. Prof. Cees Dekker noemde het commentaar van journalist Henk Rijkers over Intelligent Design ‘jarenoud nieuws’ en bevestigde daarmee zijn eigen tweet dat Intelligent Design (ID) ‘dood’ is.

Wat moet je met zo’n tweet? Kijk, het is het goed recht van Dekker om niet (meer) in Intelligent Design te geloven, al denk ik dat zijn ‘bekering’ tot het theïstisch evolutionisme wel eens de grootste intellectuele flater van zijn carrière zou kunnen zijn. Zoals blijkt uit zijn publicaties, heeft Dekker de kern van de zaak nooit gevat. (Rijkers)

Op Facebook Geloof en wetenschap ontbrandde na een initiatief van historicus Jan Dirk Snel (foto) een discussie (bij het KN kan nooit gereageerd worden.) Hij beseft dat verwijzen naar KN veel te onwetenschappelijk is en heeft daarom het boek waarover het commentaar gaat (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False) maar even in de catalogus van Oxford opgezocht.

Ik geef onmiddellijk toe dat ik nooit zo de relevantie van evolutie in heb gezien, maar dit forum heeft me geleerd dat er vele evolutiegelovigen zijn die onmiddellijk beginnen te schelden als iemand ook maar enige twijfels uit. (Snel) 

De gelauwerde Amerikaanse atheïstische denker Nagel huldigt de intellectuele uitdaging die ID neerlegt voor het wetenschappelijk conformisme. Nu blijkt ook nog dat er een heuse ID-conferentie wordt georganiseerd door Het nieuwe Centrum voor Intelligent Design (C4ID) dat de kennis van een alternatieve, non-darwinistische benadering en verklaring van de evolutie wil bevorderen.
De komende maand is er zelfs een grote conferentie in Malvern in Engeland. Op 28 en 29 september zullen daar onder anderen Douglas Axe spreken en de wiskundige en filosoof John Lennox (foto KN) van de Universiteit van Oxford.

De website van C4ID omschrijft de doelstelling van de conferentie als volgt: ‘Het wordt steeds meer duidelijk dat de wetenschappelijke verdediging van het darwinisme als een complete verklaring van de oorsprong van het leven grote tekortkomingen heeft en dat de argumenten voor ontwerp zeer geloofwaardig worden. Het is ook duidelijk dat de manier waarop wij onszelf en onze plaats in het heelal zien diep beïnvloed wordt door hoe we over deze dingen denken. De conferentie wil doordringen tot de kern van de relevante wetenschappelijke en filosofische kwesties.’ 

Volgens Henk Rijkers is het ‘dood’ noemen van een beweging als Intelligent Design, die volop aan de weg timmert en zelfs opzwemt tegen een stroom van wetenschappelijk conformisme in, waarop verder hoofdzakelijk tweederangs intellect meedobbert een objectieve onwaarheid:

ID is klein, maar springlevend.

Facebooker Johan Willemsen (foto) laat weten dat Het Discovery Institute voor Intelligent Design het boek van Nagel een ‘bombshell’ noemt.
Volgens Snel zal het wel snel in die termen in het KN terechtkomen…

Zie: Cees Dekker moet eerlijk spreken over Intelligent Design

en: Vader evolutietheorie pleitte voor Intelligent Design

en: Darwin of design? Grote conferentie in Engeland

en: Vooraanstaande filosoof: Intelligent Design verdient onze dankbaarheid

en: Is er geen Louis van Gaal in de biologie?

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

19 Responses

 1. […] de (voor zover ik weet) Nederlandse rooms-katholiek die ik hier aan het woord heb laten komen. Via de weblog van Paul Delfgaauw kom ik bij Henk Rijkers, voormalig hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Naar aanleiding van […]

  Like

 2. Johnd687

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site kdegedcbedde

  Like

 3. joost tibosch sr

  Nee, ze worden niet verward: het tastende denken komt hier niet eens ter sprake en dus ook niet de aannemelijkheid van een Gods’bestaan! En wat mij betreft, zou dat ook mogen!

  Like

 4. nand braam

  @ Joost

  Je zegt: “Volgens mij doe je er toch zeker na de voorwetenschappelijke periode goed aan, bv. bij het spreken over evolutie, die twee manieren van denken niet met elkaar te verwarren!”’

  O.a. hieruit leid ik af dat je een aanhanger bent van het Noma-principe, een strikte boedelscheiding tussen religie en wetenschap. Toch is het , naar mijn mening, goed mogelijk de twee manieren van denken niet met elkaar te verwarren ook als we spreken over de evolutietheorie. Volgens mij is die verwarring in mijn stukje ook niet aan de orde. Maar laten we een ander voorbeeld nemen . Een stukje van Emanuel Rutten over, wat hij noemt,evolutionair theïsme:

  http://gjerutten.blogspot.nl/2011/07/interpretation-of-evolutionairy-theism.html

  Worden hier “die twee manieren van denken”, waarover jij spreekt met elkaar verward?

  Like

 5. joost tibosch sr

  PS “Voorstellingsdenken”: vanaf zijn ontstaan kan de mens zich zijn werkelijkheid anders voorstellen, dan hij ze met zijn zintuigen ziet!

  Like

 6. joost tibosch sr

  De vraag is natuurlijk wat het grijpbaar bewijzend wetenschappelijk denken waard is en wat het tastend niet bewijzend voorstellingsdenken denken waard is. Je kunt ze alle twee over- en onderschatten! Het zijn wel alle twee menselijke manieren van denken..Volgens mij doe je er toch zeker na de voorwetenschappelijke periode goed aan, bv. bij het spreken over evolutie, die twee manieren van denken niet met elkaar te verwarren!

  Like

 7. nand braam

  @ Joost

  Je zegt: “Dat zijn twee gescheiden denkwerelden, die men slechts in gelovig denken op elkaar kan laten aansluiten.”
  Je duidt hier waarschijnlijk op het NOMA-principe: non overlapping magisteria. Toch zijn er veschillende moderne theologen die hiervan afwijken en zich niet neerleggen bij een definitieve boedelscheiding tussen wetenschap en religie. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn bv. Emanuel Rutten ( zie zijn artikelen op zijn website http://www.gjerutten.blogspot.nl/ en zijn proefschrift dat hij binnenkort verdedigt) en Taede Smedes (zie bv. zijn boek God én Darwin). Ik wil me absoluut niet meten met deze kanjers. Mijn stukje heeft wel ook de intentie het NOMA-principe niet te eerbiedigen.

  Like

 8. joost tibosch sr

  Dat je fysisch/psychisch kunt concluderen dat de materiele werkelijkheid ook door intentionaliteit en fine-tuning gekenmerkt wordt, lijkt feitelijke en mogelijke conclusie, zeker na een evolutieproces dat uitmondde in denkende mensen. Het lokt ook weer uit tot nieuwe verklaringen van een bijzonder ingewikkelde fysische/psychische werkelijkheid. Dat je daar theistisch de hand van God in ziet valt buiten het fysisch/psychisch denken en heeft met gelovig tastende interpretatie te maken, waar men fysisch/psychisch niet mee uit de voeten kan. Dat zijn twee gescheiden denkwerelden, die men slechts in gelovig denken op elkaar kan laten aansluiten.

  Like

 9. nand braam

  @ Joost Tilbosch sr

  Het verhaal was ook niet bedoeld als evolutie(biologisch)/ fysisch/chemisch bewijs. Het is bedoeld om het geloof in God aannemelijker te maken. Wat bedoel je precies met de zin: “De combinatie “theistische evolutie” is een fysisch onmogelijke!”?

  Like

 10. joost tibosch sr

  Dat de evolutie saillante fine-tuning vertoont en intentionaliteit is geen fysisch bewijs van theistische evolutie. Dat is niet anders gegeven werkelijkheid van de evolutie. Dit kan door gelovigen hoogstens worden gehanteerd om hun geloof in God aannemelijk te maken. Dat is echter gelovig tastend denken en geen fysisch wetenschappelijk denken. De combinatie “theistische evolutie” is een fysisch onmogelijke!

  Like

 11. nand braam

  Voor het vakgebied van de (evolutie)biologie is Intelligent Design (ID) inderdaad geen goed alternatief voor de evolutietheorie van Darwin. Voor dat vakgebied is een betere aanvulling (liever te spreken van aanvulling dan van alternatief) op de evolutietheorie van Darwin, de theïstische evolutie, speciaal de procestheologie . In het kort komt die theorie hierop neer:
  Wanneer iemand binnen deze zienswijze van “design” zou willen spreken dan zou dat gespecificeerd moeten worden als “tweede orde design”. Het betreft niet een idee van God die in directe zin ordonneert dat er een wereld moet komen met levende wezens en intelligente wezens, of dat de dinosaurussen moeten uitsterven, of dat er dan en daar in de geschiedenis een aardbeving moet plaats vinden etc. Dat zou een “direct design” of “eerste orde design” zijn. Maar de goddelijke attractie is geen aansturen op een vast punt, maar een wens of plan dat ieder gebeuren wordt wat het gegeven de omstandigheden het “mooiste” kan worden, waarbij de concrete invulling van “wat” dat meest wenselijke is dus afhangt van de contingente omstandigheden. Iets preciezer: dat “plan” kan qua formele invulling onveranderlijk zijn (“het beste in de gegeven omstandigheden”), maar is qua materiële invulling variabel.

  Als het gaat om het vakgebied van de fysica zouden we kunnen zeggen dat het feit van de saillante fine-tuning van het universum een aanwijzing is voor theïstische evolutie. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen kosmos geschikt voor leven was ontstaan indien de elementaire natuurconstanten en de begincondities van het universum, zoals de gravitatieconstante, de zwakke- en sterke kernkracht, of de initiële hoeveelheid entropie, iets andere waarden gehad zouden hebben. Beter te denken aan intentionaliteit dan aan puur toeval.

  Ook op chemisch gebied is er sprake van saillante fine-tuning in het geval van de voor het ontstaan van leven noodzakelijke stof water in vloeibare vorm.. Wat is het geval? De hoek HOH in het watermolecuul is niet 180 graden (de atomen HOH op één rechte lijn, hetgeen je in eerste instantie zou verwachten) maar 104,5. Dat heeft grote consequenties. Vanwege het “knikje” is het watermolecuul een zogenaamd dipoolmolecuul (een molecuul met een positieve elektrische kant en een negatieve elektrische kant). Daardoor is de onderlinge aantrekking tussen de watermoleculen groot en is water bij de heersende temperaturen op aarde hoofdzakelijk vloeibaar. Zou de hoek HOH 180 graden zijn geweest (de atomen HOH op 1 rechte lijn;wat je in eerste instantie zou verwachten) dan zou het watermolecuul geen dipoolmolecuul zijn en zou de onderlinge aantrekking tussen de watermoleculen onderling veel kleiner zijn. Dan zou water bij de heersende temperaturen op aarde gasvormig zijn geweest en was er geen leven op aarde geweest (vloeibaar water is immers voor het ontstaan van leven onmisbaar, wordt algemeen aangenomen). Ook in dit geval liever denken aan intentionaliteit dan aan puur toeval.

  Like

 12. Johann

  Citaat uit het artikel :
  ” Een andere scepticus, David Berlinski, heeft deze zelfde problemen levendig naar voren gebracht zonder enig beroep op ontwerp ”

  Kortom: Exit “Intelligent Design”
  als noodzakelijke bron voor de kritiek op de Darwiniaanse bewijsvoering.

  Like

 13. Waarom ID geen alternatief is voor de evolutietheorie.

  ID wijst het methodologische naturalisme af door een schepper als verklaring te postuleren. ID plaatst zich daarmee buiten de wetenschap.ID verklaart niets want een intentioneel handelende schepper is niet te bewijzen en is dus helemaal geen alternatief voor de ET zoals we zo zullen zien.
  Volgens creationisten is er , gezien al de verschillende en complexe levensvormen duidelijk een ontwerper aan het werk geweest, dat kan toch geen toeval zijn? Dat onderschrijf ik ten volle maar daar houdt de instemming wel op.We hebben het nl. niet over dezelfde ontwerper.

  Natuurlijk is toeval niet de waarschijnlijke ontwerper.De statistische onwaarschijnlijkheid van
  fenomenen zoals bijvoorbeeld het skelet van de Euplectella is het centrale probleem dat elke theorie over het leven moet oplossen.Hoe groter de statistische onwaarschijnlijkheid, hoe kleiner de kans dat de oplossing in het toeval moet worden gezocht.
  Echter de kandidaat-oplossingen voor het onwaarschijnlijkheidraadsel zijn niet , zoals vaak ten onrechte naar voren wordt gebracht, toeval en ID maar natuurlijke selectie en ID, hoewel straks zal blijken dat er van deze kandidaten maar een geschikt is.

  Toeval is geen oplossing gezien de hoge onwaarschijnlijkheidniveaus die we aantreffen bij levende organismen en geen enkele zinnige bioloog heeft dat ooit beweerd.
  Het probleem dat elke theorie over het leven zal moeten oplossen is dus: hoe zetten we het toeval buitenspel.
  Creationisten wijzen bij voorkeur naar het oog of naar het bacteriële flagel ( waarbij ook Behe weer eens bakzeil moest halen), wijzen op de imponerende complexiteit hiervan en vragen zich dan af : is dit door toeval ontstaan of door intelligent design ?
  En nogmaals: nee, natuurlijk gebeurde dit niet door toeval. En nog maar een keer: intelligent design is niet het geschikte alternatief voor toeval omdat we daar op precies hetzelfde bezwaar stuiten als bij toeval.

  ID creëert een nog groter probleem dan het denkt op te lossen.Als er iets om een verklaring schreeuwt dan is het een scheppende en intentioneel handelende god. En dat doet ID niet. ID neemt precies dat voor zoete koek aan wat het moet verklaren: wie ontwierp de ontwerper?
  Toeval en ID gaan dus al bij de start voor het verklaren van het probleem van de statistische onwaarschijnlijkheid onderuit: een van de twee is zelf het probleem terwijl de andere naar zichzelf verwijst.
  Blijft over natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is niet alleen een eenvoudige en verklarende oplossing van hoe uiterste complexiteit kon ontstaan uit uiterste simpliciteit, het is het enige werkbare alternatief dat ooit naar voren is gebracht.

  Waarom slaagt natuurlijke selectie er wel in om het probleem van de onwaarschijnlijkheid op te lossen waar toeval en ID al direct struikelen.? Omdat natuurlijke selectie een cumulatief proces is dat het probleem in kleine stukken opdeelt. Elk van die stukjes is op zich een beetje onwaarschijnlijk, maar niet totaal onwaarschijnlijk.
  Als grote aantallen van die gebeurtenissen die een beetje onwaarschijnlijk zijn in reeksen worden gestapeld, dan is het eindproduct van deze stapeling wel degelijk buitengewoon onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk genoeg om buiten de reikwijdte van het toeval te vallen.

  Creationisten gaan in de fout omdat zij het ontstaan van de statistische onwaarschijnlijkheid blijven beschouwen als een eenmalige gebeurtenis.Ze hebben geen idee van de kracht van het cumulatieve effect.

  Creationisten brengen allerlei filosofische redeneringen in stelling tegen de ET en schuiven met een enorme woordenbrij ID naar voren. Ik noem dat het leggen van rookgordijnen o.a. omdat iedere vorm van wetenschappelijk bewijs ontbreekt.
  Beperken we ons echter tot de feiten dan postuleert ID een ontwerper die zich, in tegenstelling tot natuurlijke selectie, onttrekt aan de wetenschappelijke methode.Dat is tot nu toe het krachtigste kader voor denken en onderzoek om de ons omringende wereld te verklaren waarover we beschikken en het blijkt ook nog eens te werken.

  Ook ID is er tot op heden niet in geslaagd om de ET in diskrediet te brengen en creationisten plaatsen vervolgens vraagtekens bij de wetenschappelijke methode( hoe zout wil je het eten?).Met het postuleren van een ontwerper plaatst ID zich geheel buiten de wetenschap en is het niets anders dan een filosofie.

  Like

 14. joost tibosch sr

  Waarom te verwachten voortgaand wetenschappelijk kritisch evolutiedenken toch steeds koppelen aan opnieuw weer ID en bewijsbaar Godsgeloof? Het heeft iets van kleine kinderen, die hun onvervangbaar speelgoed kwijt zijn geraakt en alsmaar blijven jengelen? Men zal in deze wetenschappelijke tijd als moderne mensen toch ook eens evolutionair volwassen moeten worden en ook op een volwassen modern voor zichzelf aannemelijke, zij het onbewijsbare, manier geloven in God, als men daarvoor kiest!

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.