Theodor Holman: ‘De islam is uit op wereldheerschappij’


‘En is bereid daarvoor de wapens op te nemen.’ Aldus Theodor Holman in het Parool. Hij noemt religie het grootste kwaad in de wereld. Hij heeft het dan over de radicale islam en het orthodoxe christendom. Holman neemt mensen hun geloof kwalijk. Daarmee scheert hij alle gelovigen en alle religies 
over een kam. Hij denkt als Geert Wilders: tegen de gelovigen heeft hij zogenaamd niets, maar wel tegen het geloof. Alsof je dat kan scheiden.

Bizar, dat journalist Holman zijn denkbeelden alleen maar baseert op juist de radicale en orthodoxe elementen binnen religie. Op grond van die kortzichtige visie noemt hij religie het grootste kwaad in de wereld. En vervolgens wil hij een open debat. Dan moet je wel de deur open zetten en niet hard dichtslaan.

‘We lijden enorm onder de politiek correcte opvatting dat je de islam niet mag bekritiseren. Dat zie je overal en dat belemmert een open debat over de islam enorm.’

Holman belemmert juist het open debat door de islam slechts eenzijdig te bezien. Het is dan geen bekritiseren wat Holman doet, het is het wegzetten van hele bevolkingsgroepen die de islam als heilig ervaren. Daarmee doet hij zelf de discussie onrecht, want het mist dan de broodnodige nuance die zo belangrijk is in een open debat.

Moslims maken gebruik van twee wapens: bevolkingsaanwas en immigratie

Hier heeft Holman het weer over ‘moslims’. Allemaal dus. Niet ‘radicale moslims’ alleen. Dat is het enge aan Holman – die het gedachtegoed van Wilders hiermee voor honderd procent aanhangt. Holman ziet geen mensen. Hij ziet – door zijn oogkleppen – alleen maar radicalen. Alle moslims zet hij in het verdomhoekje. Demoniseren noemen ze dat. Of racisme.

Hero Brinkman (ex-PVV) heeft het gelukkig eindelijk door. Hij is het niet langer eens met het wegzetten van hele bevolkingsgroepen. Als het om het wegzetten van bevolkingsgroepen gaat, is 41 procent het eens met Brinkman, die deze tendens ziet bij de PVV. 55 procent deelt zijn mening niet.

Zie: ‘Die Islam is verderfelijk’ 

Foto: Tijdens de hadj maakt men zeven keer de ommegang rond de Kaaba (Irishpunktom)