Christenen volgen vaak een ander spoor dan Jezus


Op de vraag of Amerikaanse christenen van mening zijn dat hun eigen politieke en maatschappelijke opvattingen volledig overeenstemmen met de visie van Jezus, antwoordt veruit de meerderheid ontkennend.
 Het gaat hier om mensen die zeggen met overtuiging Jezus te willen volgen; mensen die Zijn woorden voor waar houden. – Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Amerikaanse christenen, dat onlangs werd gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Jezus dacht een slagje anders
In het artikel wordt beschreven hoe christenen hun persoonlijke politieke opvattingen en de leer van hun geloof met elkaar verzoenen: Projectie als een middel om dissonantie te verminderen.

‘Frappant is dat de ondervraagden openlijk toegeven dat zij in hun opvattingen soms ver afwijken van hetgeen naar hun overtuiging door Jezus Christus wordt geleerd,’ zegt Lee Ross, hoogleraar sociale psychologie aan Stanford University in Californië. ‘Tegelijk is de heftigheid opvallend waarmee dezelfde mensen zich op Hem beroepen en met woorden van Christus hun opponenten veroordelen. Iets meer bescheidenheid in het debat zou daarom wel op haar plaats zijn.’

Hij is altijd meer dan wij denken
Hoofdredacteur W. B. Kranendonk (RD) verwijst naar genoemd tijdschrift in het artikel Christen heeft de wijsheid niet in pacht, dat zegt: ‘Wij mensen scheppen ons een god naar ons beeld en dan nog luisteren we niet naar hem. We weten het altijd beter.’ Kranendonk verwijst ook naar de onlangs overleden historicus prof. dr. A. Th. van Deursen die bijna twintig jaar geleden in een lezing zei dat wij vaak denken God aan onze kant te hebben, maar ons zelden afvragen of Hij er ook echt staat. We vergeten dat Hij te groot is om in onze beperkte kaders te passen. Hij is altijd meer dan wij denken.

Kranendonk noteert dat de conclusie van Lee Ross, hoogleraar sociale psychologie aan Stanford University in Californië, is dat veel christenen slecht luisteren naar het onderwijs van de Grote Meester en niet bereid zijn om Zijn Woord grondig te bestuderen en er blijk van geven dat zij dat maar heel ten dele kennen. De meeste christenen doen alsof zij de wijsheid in pacht hebben.

Corwin Smidt, directeur van het Henry Institute voor de studie van christendom en politiek aan Calvin College in Grand Rapids, sluit zich daarbij aan. ‘Wees voorzichtig met uitspraken over Jezus’ visie ten aanzien van actuele maatschappelijke vragen. De Bijbel is geen handboek waarin je kant-en-klare oplossingen vindt voor de aanpak van sociale vraagstukken die nu spelen. Christenen vinden in het Woord van God wel basisregels, maar die moeten toegepast worden op de huidige vraagstukken. Die doorvertaling is mensenwerk. En dat is altijd onvolkomen.’

Zie: Christen heeft de wijsheid niet in pacht
(Reformatorisch Dagblad)

Bron:
How Christians reconcile their personal political views and the teachings of their faith: Projection as a means of dissonance reduction
(PNAS) 

Foto: De rooms-katholieke Republikein Rick Santorum zegt politiek te bedrijven op basis van Bijbelse waarden. (Trouw) © ap